Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava"

Transkript

1 Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na čistiarňach odpadových vôd Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava

2 ÚVOD závislosť na externých energetických zdrojoch kolísanie, zvyšovanie cien nestabilné režimy, odstavenie dodávok nedostatok vlastných energetických zdrojov orientácia na obnoviteľné zdroje energie bioplyn (skládky, bioplynové stanice, ČOV)

3 Energetické využívanie bioplynu v EÚ Produkcia bioplynu jednotka V. Británia Nemecko Španielsko Francúzsko Holandsko Dánsko Česká rep. Poľsko Rakúsko Slovensko EU Spolu Skládky ktoe ČOV ktoe ,7 900 BPS ktoe ,3 15 0,2 855 Energia GWh , Rozpor medzi štatistikami EÚ a SR o produkcii bioplynu Správa MH SR uvádza 18 ČOV s produkciou bioplynu 17,5 Mm 3 /rok

4 Energetické využívanie bioplynu CZ-SK počet bioplyn mil.m 3 /r počet bioplyn mil.m 3 /r komunálne ČOV 96 54, ,5 skládky odpadov 50 50,9 2 4* priemyselné ČOV 12 2,6 6 1,5* bioplynové stanice ,1 5 2,5* budúce BP * *odhad

5 Produkcia bioplynu na ČOV Zmapovanie situácie produkcie bioplynu na komunálnych ČOV V rámci projektu SK0023 Vytvorenie centra excelentnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku Dotazník na Vodárenské spolo ností, informácie o Dotazník na Vodárenské spoločností, informácie o kalovom a plynovom hospodárstve

6 Produkcia bioplynu na ČOV Zhrnutie základných informácií o produkcie bioplynu na komunálnych ČOV Ročná produkcia kalov na Slovensku 2 mil. m 3 /rok Celkový počet ČOV s produkciou bioplynu 52 Celkový počet ČOV s využívaním bioplynu 48 Sumárny objem vyhnívacích nádrží m 3 Priemerná produkcia bioplynu m 3 /deň Počet ČOV s kogeneračnou jednotkou 17 ČOV Spolu inštalovaný výkon na KGJ 3300 kw el ( kw el ) Priemerná denná produkcia kwh el /deň

7 Špecifický objem VN na EO prip Špecifický objem na pripojeného EO (liter/eo) PU PB BB BR SA SE MT BY LE KE SN PO UČOV VK TT ZA PP NR LV SB CA ČOV Komárno 19 l / EOpr

8 Špecifická produkcia bioplynu EO prip Produkcia bioplynu na EOprip (liter/eo) MT PU PB PO BY SE LC BB UČOV KE LE ZA BN LV KM HA SB SL PE NM HE DS RV TN PN BR PK

9 Výroba elektrickej energie na ČOV v roku 2007 produkcia 18 Mil.m 3 bioplynu = 113 GWh reálne vyrobených 12,7 GWh reálne vyrobených 12,7 GWh (podľa EÚ 2,0 GWh)

10 Fakty o produkcii bioplynu na ČOV Z doterajších poznatkov vyplýva, že na ČOV je ihneď k dispozícii: dostatok voľných objemových kapacít, technické vybavenie bez potreby výrazných investícií ľudský odborný potenciál pracovníkov VS s dlhoročnými skúsenosťami z produkcie bioplynu chuť zvyšovať produkciu bioplynu a elektriny, lebo to prináša zisk Tak poďme na to!!

11 Možnosti zvyšovania produkcie bioplynu Smernica EPR č.2009/28/es (čl.2e): biomasa sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu;

12 Možnosti zvyšovania produkcie bioplynu Čo sa dá použiť?? priemyselné medziprodukty a odpady (chemický priemysel, spracovanie organických látok a i.); potravinárske medziprodukty (zvyšné a nevyhovujúce suroviny, nekvalitné potraviny a i.); poľnohospodárske plodiny (pozberové zvyšky, účelovo pestované plodiny, a i.); reštauračné zvyšky jedál, potraviny po záruke; separovaný organický odpad od obyvateľstva; zelený mestský odpad, odpad z trhovísk a pod.; odpady zo živočíšnej výroby, bitúnkov a pod.;

13 Možnosti zvyšovania produkcie bioplynu Optimálny substrát/odpad pre ČOV: tekuté a vysoko koncentrované substráty, celoročne produkované v nezmenenom množstve a kvalite, produkované v meste Napr.: odpady z mliekarní, pivovarov reštauračné odpady (jedálne, hotely, internáty, školy, nemocnice), potraviny po záruke, tuky, oleje, separovaný kuchynský bioodpad

14 Legislatívne aspekty Je možné aj používanie odpadov na zvyšovanie produkcie bioplynu, ale je potrebné: v zmysle 223/2001 $7 odst. 1c) požiadať územne príslušný orgán o súhlas s nakladaním odpadov upraviť prevádzkový poriadok viesť dokumentáciu o používaní odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR 283/2001 iné povinnosti vyplývajúce zo zákonov Na niektorých ČOV je využívanie externých substrátov realizované aj dnes, bez horeuvedených požiadaviek, ale obávajú sa možných problémov z kontrolných orgánov

15 Skúsenosti so substrátmi Rôzne priemyselné odpady sa už reálne testujú dlhšie, ako napr.: srvátka, odpadové tuky, glycerín a pod. V laboratórnych podmienkach testujeme na FCHPT: reštauračné odpady, zvyšky jedál, pozáručné potraviny a pod. rastlinné zvyšky, rôzne trávy, drevo, kôra stromov, polystyrén, papier siláž, energetické rastliny

16 Zhodnocovanie bioplynu 1 Nm 3 bioplynu (so 60% obsahom metánu) teoreticky viazaných asi 6 kwh energie, 0,55 Nm3 zemného plynu, 0,67 l benzínu 0,6 l nafty

17 Zhodnocovanie bioplynu Vo svete používané postupy zhodnocovanie bioplynu: priame spaľovanie v kotloch (ca 90% účinnosť) spaľovanie v kogeneračných jednotkách (35-40% elektr. účinnosť) využívanie ako palivo pre motorové vozidlá prídavok do potrubí zemného plynu

18 Využívanie bioplynu ako palivo Silážovaná tráva Prijímacia stanica na tuky a oleje

19 Využívanie bioplynu ako palivo Čistenie bioplynu Kontajnery so stlačeným metánom m 3

20 Uppsala - mestské autobusy na bioplyn Využívanie bioplynu ako palivo

21 Bratislava - mestské autobusy na zemný plyn Využívanie bioplynu ako palivo

22 Ďakujem za pozornosť!!!

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU Názov konferencie: Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska Autor: Alojz Bernát, Peter Bobuľa, AVEOZ Prednášajúci: Peter Bobuľa,

Více

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska Ing. František Zacharda, CSc, AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu Informačný deň k projektu GreenGasGrids Bratislava,

Více

ZVYŠOVANIE PRODUKCIE BIOPLYNU A VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE NA KOMUNÁLNYCH ČOV

ZVYŠOVANIE PRODUKCIE BIOPLYNU A VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE NA KOMUNÁLNYCH ČOV ZVYŠOVANIE PRODUKCIE BIOPLYNU A VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE NA KOMUNÁLNYCH ČOV Igor Bodík, Elena Bodíková, Miroslav Hutňan, Andrea Blšťáková, Stanislav Sedláček Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva,

Více

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Vyhodnotenie úvodného dotazníka pre študentov Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie SMAPUDE_LIFE - LIFE12 INF/SK/000165 1. Čo znamená slovo

Více

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA DEFINÍCIA VYSOKO ÚČINNÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA TECHNOLÓGIA A POTENCIÁL PRE VYSOKOÚČINNÚ KOMBINOVANÚ VÝROBU ELEKTRINY A TEPLA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Více

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI Zhruba 100 komunálních čistíren s produkcí bioplynu ( >25 000 EO ) Celková produkce bioplynu v nich je ca 60 mil. m3/rok

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Program 6 Odpadové hospodárstvo Program 6 Odpadové hospodárstvo Štruktúra programu Program pol. prvok 6. Odpadové hospodárstvo 6.1. Nakladanie s odpadmi 633, 637, 700 6.2 Odpadové vody 6.3. Separovaný zber Odpadové nádoby, Odpadové nádoby

Více

Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica

Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica 17.12.2012 Ing. Miroslav Kováčik Riaditeľ spoločnosti www.envitec-biogas.cz 1 Agenda 1 2 3 Predstavenie spoločnosti EnviTec Biogas Technológia EnviTec

Více

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S) VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav technologie vody a prostředí Anaerobní postupy úpravy odpadů Prof. Ing. Jana Zábranská,, CSc. Anaerobní fermentace organických materiálů je souborem procesů

Více

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku Peter Ševce, E.ON Slovensko Obsah Pozícia ZSE a stratégia spoločnosti E.ON Energie AG Výhody bioplynových staníc Pilotné projekty E.ON Slovensko

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy

Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy Prehľad legislatívneho procesu 13.8.2014 Legislatívny rada Vlády SR 18.8.2014 Hospodárska a sociálna rada 28.8.2014 odoslanie návrhu do EK na vnútrokomunitárne

Více

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu Bioplynové stanice k 31.12.2015 Celkem 507 BPS (k 1.1.2014 500 BPS) Instalovaný výkon 358 MW Výroba elektřiny 83887 GWh Podíl bioplynu na OZE 24,7 % (22,1 %)

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov Tretia časť POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSȎB A FYZICKÝCH OSȎB 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi 13 - Zákazy 14 - Povinnosti

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.:

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.: ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY A EKONOMICKÉ EFEKTY JEJ VYUŽÍVANIA VANIA NA ENERGETICKÉ ÚČELY Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka Tel.: 0907 158 005 E-mail: pepich@sktc-106.sk

Více

Strategie, cíle a výhled ČR v odpadech 2020 a dále

Strategie, cíle a výhled ČR v odpadech 2020 a dále Strategie, cíle a výhled ČR v odpadech 2020 a dále Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Praha, VODKA 2017, PVA 24. května 2017 Obyvatelstvo 10 553 948 (2015) Velikost území 78

Více

ODLUČOVAČE TUKOV. pre stravovacie prevádzky. Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny

ODLUČOVAČE TUKOV. pre stravovacie prevádzky. Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny ODLUČOVAČE TUKOV pre stravovacie prevádzky Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny Spoločnosť Gastroservis, spol. s r.o. ponúka odlučovače tuku pre stravovacie prevádzky v rôznych veľkostiach a podľa typu

Více

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR Pavel Chudoba Veolia Voda ČR Pařížská 11, 110 00 1, ČR pavel.chudoba@veoliavoda.cz Veolia Voda ČR Provoz vodovodů a kanalizací Provozní model : dlouhodobý

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica Bardejovské kúpele 25. november 2010 Ing. František Sás Obsah prezentácie Bratislava (84 kotolní,

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Michal Németh Apríl, 2016, CONECO Bratislava Bioenergy4Business Hlavné zameranie projektu Hlavným cieľom projektu je zvýšenie využív

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

Ekonomika bioplynových staníc na Slovensku

Ekonomika bioplynových staníc na Slovensku STU Bratislava, 2.. 200 Ekonomika bioplynových staníc na Slovensku MIROSLAV KUŠNÍR QEL s.r.o. Mičkova 24, Bardejov, Slovak Republic e-mail: qel@qel.sk NÁKLADY VÝNOSY Z I S K ZISK CENA INVESTÍCIE N Á V

Více

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe Firemní profil Obsah prezentace Potenciál a možnosti využití Vybrané technologie Základní principy a vlastnosti Hlavní oblasti využití

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý

Více

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00 Program 6: Zámer programu: Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia. rok 2014 k 12. mesiacu 531 04 531 04 527 988,34 527 988,34 % plnenia 99,43

Více

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová Klíčová slova: biomasa, využití a výroba bioplynu, fermentace Tvorba, využívanie a spracovanie bioplynu Ing. Naďa Langová, PhD. Technická univerzita

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Príjem VF z daní a odvodov ako % HDP DK BE SE FR AT IT FI EA-17 EU-27 DE NL SI LU

Více

Výroba elektriny a tepla

Výroba elektriny a tepla Interpretácia prílohy I. Smernice 2009/29/ES Výroba elektriny a tepla Radoslav Jonáš Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR Bratislava, 28.3.2011 Príručka (Guidance) na interpretáciu prílohy I. Smernice EP a R

Více

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica,

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica, s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF 2014 Banská Bystrica, 9.10.2014 Bioodpad Náklady Zisk Rozdělení odpadů DATRYS Podle typu 1. komunální - BRO, BRKO, biomasa, SKO

Více

NAKLÁDÁNÍ S BRKO VE MĚSTĚ BRNĚ

NAKLÁDÁNÍ S BRKO VE MĚSTĚ BRNĚ NAKLÁDÁNÍ S BRKO VE MĚSTĚ BRNĚ Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar Mgr. Jiří Kalina ECO Management, s.r.o. Konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY Mendelova univerzita v Brně 22. -

Více

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně 31. 3. 2016 RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz. 2 Zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů Fermentační stanice Fakta Funguje na bázi

Více

Zkušenosti ČIŽP s kontrolou nakládání s kuchyňskými odpady. (Ing. Svobodová Ivana, ČIŽP OI Praha, OOH) , hotel POPUPUS, Praha

Zkušenosti ČIŽP s kontrolou nakládání s kuchyňskými odpady. (Ing. Svobodová Ivana, ČIŽP OI Praha, OOH) , hotel POPUPUS, Praha Zkušenosti ČIŽP s kontrolou nakládání s kuchyňskými odpady (Ing. Svobodová Ivana, ČIŽP OI Praha, OOH) 8.12.2011, hotel POPUPUS, Praha Legislativní problematika kontroly nakládání s kuchyňskými odpady:

Více

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. 2012 Důvody pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí 1. Situování bioplynových

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Obec Liesek. PLASTY zbierame do vriec spolu s papierom, kovmi a VKM. KOVY zbierame do vriec spolu s papierom, plastami a VKM

Obec Liesek. PLASTY zbierame do vriec spolu s papierom, kovmi a VKM. KOVY zbierame do vriec spolu s papierom, plastami a VKM Obec Liesek Zberová spoločnosť TS Ružomberok FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše,

Více

(v mld. EUR) Export Import Saldo. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR

(v mld. EUR) Export Import Saldo. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR Vývoj zahraničného obchodu v roku 2006 Vývoj zahraničného obchodu v roku 2006 Zo Slovenskej republiky sa v roku 2006 vyviezol tovar v celkovej hodnote 33,3 mld. EUR. V porovnaní s rokom 2005 sa vývoz zvýšil

Více

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP www.uksup.sk Benovska.Katarina@uksup.sk Biologická intenzifikácia poľnohospodárstva prostredníctvom pestovania

Více

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová Základné informácie o odpadoch Zita Takáčová Andrea Miškufová Košice, 2011 Druh publikácie Autori Recenzenti : Monografia : Zita Takáčová, Andrea Miškufová : Prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. Doc. Dr.- Ing.

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 22. 12. 2016 ČÁSTKA 13/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA SPAĽOVAN OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT Ing. Radoslav Kňazúr, DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom PRÍKLAD

Více

V roku 2014 bol zaznamenaný nárast produkcie odpadov. Tento súvisí hlavne so zvyšujúcim sa objemom výroby.

V roku 2014 bol zaznamenaný nárast produkcie odpadov. Tento súvisí hlavne so zvyšujúcim sa objemom výroby. Continental Matador Rubber, s.r.o Informácia o vplyve firmy na životné prostredie v roku 2014 Jednou zo základných priorít spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. (CMR s.r.o.) je zabezpečenie neustáleho

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia Stavebné fórum. sk OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE základné východiska a zámery, podpora OZE Košice 19. máj 2009 Ing. Keher

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s. European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Roman Achimský, OLO a.s. Bratislava Regionálny seminár 3. máj 2012, Bratislava Pôvodná spaľovňa odpadu bola uvedená do prevádzky v roku 1977 v bez súčasnej

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Moţnosti energetického zhodnocovania bioplynu na bioplynových prevádzkach

Moţnosti energetického zhodnocovania bioplynu na bioplynových prevádzkach Moţnosti energetického zhodnocovania bioplynu na bioplynových prevádzkach Miroslav Hutňan, Igor Bodík Ústav chemického a environmentálneho inţinierstva, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava Táto

Více

Ing. Juraj Novák MH SR

Ing. Juraj Novák MH SR Ing. Juraj Novák MH SR Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie zobnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe 10 % OZE v doprave Národný akčný plán pre energiu

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Ing. Ján Karaba, SolarEnergia, s.r.o. 1 Slnečné žiarenie na Slovensku Výrobu najviac ovplyvňuje intenzita slnečného žiarenia, lokálne osvitové

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta GEOTERMÁLNA ENERGIA Perspektívne riešenie enie pre vybrané regióny Ing. OTO HALÁS Galanta 23.6.2010 1 Úvod Slovensko krajina s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami Vysoký stupeň poznania a preskúmanosti

Více

HR controlling v KA Vráble , Edita Volentierová

HR controlling v KA Vráble , Edita Volentierová HR controlling v KA Vráble 12.11.2015, Edita Volentierová 1 Kongsberg Automotive s.r.o Vráble 2 Kongsberg Automotive s.r.o Vráble Kongsberg Automotive vyrába produkty pre globálny automobilový priemysel

Více

MTU Onsite Energy PLYNOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Úsporná a udržateľná výroba energie, tepla, chladu pomocou bioplynu. Lubos Chynoransky Cüneyt Kaymak

MTU Onsite Energy PLYNOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Úsporná a udržateľná výroba energie, tepla, chladu pomocou bioplynu. Lubos Chynoransky Cüneyt Kaymak MTU Onsite Energy PLYNOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY Úsporná a udržateľná výroba energie, tepla, chladu pomocou bioplynu Lubos Chynoransky Cüneyt Kaymak vedúci oddelenia predaja Bratislava, November 2016 MTU

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia

Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25.06.2015 Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych

Více

Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) 1

Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) 1 Prehľad rozhodnutí na vývoz odpadov vydaných v roku 2010 s platnosťou v roku 2010, 2011, 2012 (podľa druhov odpadu) Príloha 2 Druh odpadu 1) : 020399 - odpady inak nešpecifikované Druh odpadu 2) : B3060

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie

Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie Príloha č. 1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi - zber, odvoz a zneškodňovanie resp, zhodnocovanie číslo položky názov práce, pracovná činnosť Údaje na rok 2013 počet jednotiek ročne j.c s DPH{ ) m.j. Celková

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Vyškov je vybudovat bioplynovou stanici. Záměrem projektu je řešit nakládání s BRO v regionu okresu Vyškov takovým způsobem, aby byly naplněny legislativní požadavky

Více

Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně

Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Legislativní vymezení: Bioodpady a jejich třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Ing. Adam Moravec (CZ Biom) research and innovation programme under grant agreement No 646443. Obsah

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 14. 12. 2016 ČÁSTKA 12/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016, kterým

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE Obsah 1 Co je a jak vzniká bioplyn...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...4 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Rok / Modulové Biofermentory. Postavte si malou BPS.

Rok / Modulové Biofermentory. Postavte si malou BPS. Rok / 2016. Modulové Biofermentory Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS Moduly pro zpracování BRKO kompostárny Využití pro intenzivní chov ryb. Využití modulového systému BPS V intenzivním chovu ryb.

Více

Obec Vitanová. SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec

Obec Vitanová. SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec Obec Vitanová Zberová spoločnosť TS Ružomberok FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše,

Více

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí Valné zhromaždenie 22.apríla 2010 - Piešťany Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí Ing. Marian Uhrík Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Voľný informačný prístup do katastra Hotel Dukla, Bratislava, 13.6.2006 Rastislav Wartiak, Ness Czech Agenda KaPor a správy katastra Možné elektronické

Více

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec Základní pojmy Zemní plyn /Natural Gas, Erdgas, Gaz naturel, Природный газ/ = přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţ ujícím podílem metanu CH 4 a

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Bioplynové stanice. Miroslav Hutňan, Viera Špalková, Michal Lazor Nina Kolesárová

Bioplynové stanice. Miroslav Hutňan, Viera Špalková, Michal Lazor Nina Kolesárová Bioplynové stanice Miroslav Hutňan, Viera Špalková, Michal Lazor Nina Kolesárová Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava Táto práca vznikla ako súčasť

Více

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená

Více