Určující faktory návratnosti investic do BPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Určující faktory návratnosti investic do BPS"

Transkript

1 Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha,

2 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky hodnocení doby návratnosti BPS. Představení variant výpočtů. Výsledky ze jednotlivé varianty. Shrnutí a závěry.

3 Účel analýzy výsledky výstupu tematického úkolu k APB zadaného MZe ÚZEI (2012) Podkladový materiál pro vyhodnocení ekonomiky BPS při změně výkupních cen ze strany ERÚ porovnání variant výpočtů (druh biomasy, výkupní ceny elektřiny, investiční dotace) biomasa pro BPS a) cíleně pěstovaná (kukuřice, triticale ) b) rostlinná senáž (travní hmota, sláma, plevy ) c) odpady z ŽV, popř. RV

4 Výchozí podmínky 1. Výpočetní program Pro orientační propočty byl využit model (expertní systém) zpracovaný ve VÚZT Praha v roce 2009 dostupný online na adrese (autoři Abraham Z., Kovářová M., Mužík O. et al.)

5 Výchozí podmínky 2. Výkupní cena elektřiny: do AF1 výkup. cena 4,12 Kč/kWel, resp. zelený bonus 3,07 Kč/kW od % podmínka tepla od (nový ZPZE 165/2012 Sb. ) 3,55 Kč/kWel + KVET 0,45 Kč/kWeq u BPS do 550 kwel.inst. včetně od ??? ERÚ + MPO běžná tržní cena (TC) 1,6 Kč/kW kompromis mezi VC a TC 3,- Kč/kW

6 Výchozí podmínky 3. KGJ (kogenerační jednotka) zatížení h/rok! 96 % výkon podle použitých krmiv a produkce bioplynu 4. Využití tepla vlastní spotřeba 25 % bez prodeje zbývajícího tepla 5. Využití digestátu prodej veškerého digestátu za 50,- Kč/t

7 Výchozí podmínky 6. ostatní provozní náklady Tab.2 Ostatní provozní náklady Provozní náklady BPS Kč/rok poznámka kejda 0,- v kalkulaci pouze jeho manipulace digestát 50,- Kč/t využíván pouze jako hnojivo mzdové náklady ,- režijní náklady ,- biologický a technický dozor ,- servisní náklady (výměny oleje, ) ,- manipulační náklady ,- generální opravy ,- ostatní náklady ,-

8 Výchozí podmínky 7. Vsázkový materiál do BPS Tab.1 Parametry vybraných vstupních materiálů (dle normativů VÚZT) Kukuřičná Kejda Triticale Travní Tráva siláž skotu siláž siláž čerstvá Cena Kč/t Měrná hmotnost kg/m Obsah sušiny % , ,4 Výtěžnost metanu m 3 /kg suš. 0,32 0,347 0,254 0,276 0,262 Zdržení ve fermentoru den rozdělení na hlavní (7100 t) a vedlejší (4300 t) vsázkový mat. => vzájemné porovnání hlavní: kuk. sil., kejda skotu, GPS triticale, travní senáž vedlejší: čerstvá tráva

9 Výchozí podmínky Graf č. 1 Výtěžnost metanu vs. náklady na krmivo v sušině 2612 cena vs. výtěžnost CH Kukuřičná siláž Kejda skotu Triticale siláž Travní siláž Tráva čerstvá Cena (Kč/t suš.) Výtěžnost metanu (m3/t suš.)

10 Výchozí podmínky Tab. 3 Modelové varianty technické parametry kukuřice siláž Hlavní vstup. substrát (7 100 t) kejda skotu triticale siláž travní siláž Vedlejší vstup. substrát (4 300 t) tráva čerstvá tráva čerstvá tráva čerstvá tráva čerstvá Sušina (%) 32,6 15,8 28,2 33,3 Roční produkce elektřiny (kwh, 350 dní) Instalovaný výkon elektrický (kwh) Roční produkce tepla (kwh, 350 dní) Instalovaný výkon tepelný (kwh) Vlastní využití tepla (%) Sazba tepla (Kč/MWh) Prodej tepla (%) Produkce digestátu ročně (m3) Sazba pro prodej digestátu (Kč/m3)

11 Varianty výpočtů a) sledované proměnné: hlavní krmivo: kuk. sil., kejda skotu, GPS triticale, tr. senáž vedlejší krmivo: čerstvá tráva b) opakující se proměnné: investiční podpora ve výši 40 %, 20 %, 0 % oprávněných výdajů provozní podpora 4,12 / 3,- / tržní cena 1,6 Kč/kW způsob financování: bankovní úvěr ve výši 50 % resp. 0 % investičních výdajů

12 Výsledky Tab. 4 Varianty návratnosti investic podle výše investičních dotací a výkupních cen elektřiny - kukuřičná siláž varianty a b c d e Dotace (% inv. celkových nákladů) Investiční náklady celkem (tis. Kč) Z toho dotace (tis. Kč) Náklady fixní + variabilní celkem (tis. Kč) Výkupní cena elektřiny (Kč/kWh) 4,12 4,12 4,12 1,60 3,00 Cena produkce el. energie (ročně, tis. Kč) Cena produkce tepel. energie (tis. Kč) Cena produkce digestátu (tis. Kč) Rentabilita celkových nákladů (%) 65,3 55,8 47,3-26,6 Rentabilita variabilních nákladů (%) 82,2 74,6 66,8-33,5 Zisk (tis. Kč/rok) Prostá návratnost investice (rok) x 11 Tab. 4a investiční úvěr 50 % Náklady fixní + variabilní celkem (tis. Kč) Rentabilita celkových nákladů (%) 51,9 43,8 36,5-16,3 Rentabilita variabilních nákladů (%) 71,1 63,4 55,7-22,4 Zisk (tis. Kč/rok) Prostá návratnost investice (rok) x 16

13 Výsledky Tab. 5 Varianty návratnosti investic podle výše investičních dotací a výkupních cen elektřiny - kejda skotu varianty a b c d e Dotace (% inv. celkových nákladů) Investiční náklady celkem (tis. Kč) Z toho dotace (tis. Kč) Náklady fixní + variabilní celkem (tis. Kč) Výkupní cena elektřiny (Kč/kWh) 4,12 4,12 4,12 1,60 3,00 Cena produkce el. energie (ročně, tis. Kč) Cena produkce tepel. energie (tis. Kč) Cena produkce digestátu (tis. Kč) Rentabilita celkových nákladů (%) 111,1 91,4 75,1 0,1 61,8 Rentabilita variabilních nákladů (%) 169,9 154,2 138,4 0,2 94,5 Zisk (tis. Kč/rok) Prostá návratnost investice (rok) x 8 Tab. 5a investiční úvěr 50 % Náklady fixní + variabilní celkem (tis. Kč) Rentabilita celkových nákladů (%) 83,9 68,7 55,9-40,9 Rentabilita variabilních nákladů (%) 147,3 131,5 115,8-71,8 Zisk (tis. Kč/rok) Prostá návratnost investice (rok) x 10

14 Výsledky Tab. 6 Varianty návratnosti investic podle výše investičních dotací a výkupních cen elektřiny - triticale siláž varianty a b c d e Dotace (% inv. celkových nákladů) Investiční náklady celkem (tis. Kč) Z toho dotace (tis. Kč) Náklady fixní + variabilní celkem (tis. Kč) Výkupní cena elektřiny (Kč/kWh) 4,12 4,12 4,12 1,60 3,00 Cena produkce el. energie (ročně, tis. Kč) Cena produkce tepel. energie (tis. Kč) Cena produkce digestátu (tis. Kč) Rentabilita celkových nákladů (%) 27,1 20,9 15,2 - - Rentabilita variabilních nákladů (%) 32,7 26,5 20,3 - - Zisk (tis. Kč/rok) Prostá návratnost investice (rok) x x Tab. 6a investiční úvěr 50 % Náklady fixní + variabilní celkem (tis. Kč) Rentabilita celkových nákladů (%) 18,3 12,9 8,0 - - Rentabilita variabilních nákladů (%) 23,7 17,6 11,4 - - Zisk (tis. Kč/rok) Prostá návratnost investice (rok) x x

15 Výsledky Tab. 7 Varianty návratnosti investic podle výše investičních dotací a výkupních cen elektřiny - travní siláž varianty a b c d e Dotace (% inv. celkových nákladů) Investiční náklady celkem (tis. Kč) Z toho dotace (tis. Kč) Náklady fixní + variabilní celkem (tis. Kč) Výkupní cena elektřiny (Kč/kWh) 4,12 4,12 4,12 1,60 3,00 Cena produkce el. energie (ročně, tis. Kč) Cena produkce tepel. energie (tis. Kč) Cena produkce digestátu (tis. Kč) Rentabilita celkových nákladů (%) 89 76,3 65,3-44,9 Rentabilita variabilních nákladů (%) ,6 98,2-59,1 Zisk (tis. Kč/rok) Prostá návratnost investice (rok) x 8 Tab. 7a investiční úvěr 50 % Náklady fixní + variabilní celkem (tis. Kč) Rentabilita celkových nákladů (%) 71,2 60,8 51,6-31,4 Rentabilita variabilních nákladů (%) 103,4 94,0 84,6-45,6 Zisk (tis. Kč/rok) Prostá návratnost investice (rok) x 10

16 Shrnutí úkol: zjistit ekonomiku BPS bez provoz. podpory ERÚ 1. z pohledu vlivu různých vsázkových materiálů 2. různé výše investičních dotací 3. různých výkupních cen přísně stanovené podmínky (max. provozně dosažitelného) smyslem propočtů porovnání variant (nikoliv stanovení konkrétních hodnot ekonomických ukazatelů).

17 Tab. 8 Návratnost bez úvěru Hlavní vstup. substrát (7 100 t) Shrnutí Prostá návratnost investice (rok) a b c d e Výkupní cena elektřiny (Kč/kWh) 4,12 4,12 4,12 1,60 3,00 Dotace (% inv. celkových nákladů) kukuřice siláž x 11 kejda skotu x 8 triticale siláž x x travní siláž x 8 Tab. 8a Návratnost s investičním úvěrem 50 % investičních nákladů Hlavní vstup. substrát (7100 t) Prostá návratnost investice (rok) a b c d e kukuřice siláž x 16 kejda skotu x 10 triticale siláž x x travní siláž x 10

18 Shrnutí 25 Graf č. 2 Návratnost investic bez úvěru 20 návratnost v letech varianta a) 4,12 / 40 varianta b) 4,12 / 20 varianta c) 4,12 / 0 varianta d) 1,6 / 40 varianta e) 3 / 40 kukuřice siláž kejda skotu triticale siláž travní siláž

19 Shrnutí 45 Graf č. 3 Návratnost investic s úvěrem 50 % návratnost v letech varianta a)+ 4,12 / 40 varianta b)+ 4,12 / 20 varianta c)+ 4,12 / 0 varianta d)+ 1,6 / 40 varianta e)+ 3 / 40 kukuřice siláž kejda skotu triticale siláž travní siláž

20 Závěry určující faktory návratnosti investic do BPS: nízký vliv vsázkových materiálů menší vliv investiční dotace určující faktor pro rentabilitu a návratnost = výkupní cena elektřiny novela zákona 165/2012 Sb. ukončit i stávajícím BPS podporu, pokud byla investice splacena! bez provozní podpory nelze BPS provozovat ani po splacení investice

21 Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky Mánesova 1453/ Praha 2 Tel.: Fax:

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Jana Poláčková a kolektiv

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích Jana Poláčková a kolektiv 2013 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv METODIKA KALKULACÍ NÁKLADŮ

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Bioplynové stanice z pohledu výživy zvířat Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Ing. Martin Haitl Praha, listopad 2013 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Cyklus seminářů pro státní správu Miroslava Knotková, Tomáš Perutka, Radek Sedlačík, Jan Vidomus prosinec 2009 Prezentaci připravil: EkoWATT o. s., Centrum

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2)

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č. 12172 Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s.

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic

IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Duben 2012- březen 2015 D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic Shrnutí semináře Minutes from the Training

Více

Regionální využívání lesní biomasy

Regionální využívání lesní biomasy Regionální využívání lesní biomasy Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 3, 613 00 Brno e-mail: tomas.badal@mendelu.cz

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

POTENCIÁL VYUŽITÍ OZE V ČESKO-RAKOUSKÉM PŘÍHRANIČÍ, MOŽNOSTI, ZDROJE A VYUŽITÍ OZE V MIKROREGIONU MIKULOVSKO

POTENCIÁL VYUŽITÍ OZE V ČESKO-RAKOUSKÉM PŘÍHRANIČÍ, MOŽNOSTI, ZDROJE A VYUŽITÍ OZE V MIKROREGIONU MIKULOVSKO POTENCIÁL VYUŽITÍ OZE V ČESKO-RAKOUSKÉM PŘÍHRANIČÍ, MOŽNOSTI, ZDROJE A VYUŽITÍ OZE V MIKROREGIONU MIKULOVSKO Tomáš Hlavenka, Michal Solařík, Jiří Kmet Mikulov 29 Projekt je realizován s podporou Evropské

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

Fotovoltaika v ČR a její financování

Fotovoltaika v ČR a její financování Fotovoltaika v ČR a její financování Seminář Farmtec a.s., Větrný Jeníkov Martin Barteš 26. 1. 2010 1 Obsah Shrnutí vývoje fotovoltaiky v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Proměny investora do

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Efektivnost malé kozí farmy s orientací na prodej mléka ze dvora a jeho faremní zpracování

Efektivnost malé kozí farmy s orientací na prodej mléka ze dvora a jeho faremní zpracování Efektivnost malé kozí farmy s orientací na prodej mléka ze dvora a jeho faremní zpracování Závěry projektu (zkráceno) 8. Doporučení pro praxi Na malé rodinné farmě, kde práci vykonává farmář s rodinou

Více

ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY

ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY Zpracováno na základě smlouvy o dílo č. 12052. Ing. Karel Srdečný Ing. Jan Truxa Mgr. František Macholda, MBA Ing. Jiří Beranovský,

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Sníţení energetické náročnosti výroby

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Sníţení energetické náročnosti výroby PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR k projektu: Sníţení energetické náročnosti výroby Název programu: Název žadatele: Zpracovatel: Eko-energie Dotace - Výzva II Ladislav Zíma PPServis, s.r.o. Datum zpracování: duben květen

Více

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více