SEZNAM OBRÁZKŮ. Obr. 1: GTP Dolánky převzato z (Smetánka Klápště 1981). Obr. 2 : GTP Lažany převzato z (Smetánka Klápště 1981).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM OBRÁZKŮ. Obr. 1: GTP Dolánky převzato z (Smetánka Klápště 1981). Obr. 2 : GTP Lažany převzato z (Smetánka Klápště 1981)."

Transkript

1 SEZNAM TABULEK Tab.: 1 - Struktura podnikatelů ve městech pražských, v evidenci drženi pouze vlastníci nemovitostí. Převzato z (Nový 1971, 401) Tab.: 2 Struktura řemesel ve městech pražských. Převzato z (Nový 1971, 401). Tab. 3 - Struktura majetkové držby pražského hospodářského zázemí. Převzato z (Nový 1971, 401).

2 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: GTP Dolánky převzato z (Smetánka Klápště 1981). Obr. 2 : GTP Lažany převzato z (Smetánka Klápště 1981). Obr. 3 : GTP Mstěnice, převzato z (Nekuda 1985). Obr. 4 : GTP Ostrov u Jedomělice, převzato z (Smetánka Klápště Richterová 1979). Obr. 5 : GTP Svídná, převzato z (Smetánka 1969). Obr. 6: GTP Roudnička, převzato z (Korbová Procházková 2011). Obr. 7: GTP Třebokov, převzato z (Anderle Rožmberský Švábek 1993). Obr. 8: GTP Džbánek, převzato z (Anderle Rožmberský Švábek 1993). Obr. 9: GTP Kří u Sadské, převzato z (Klír 2008). Obr. 10: GTP Rychvald, pževzato z (Kypta Laval Neustupný Šimůnek, 2012). Obr. 11.: Bible Venceslai Regis I., okolo 1400 a pokus o hmotovou rekonstrukci (Chotěbor Smetánka 1985, 48). Obr. 12.: Mandevillův cestopis před rokem 1420 (Chotěbor Smetánka 1985, 48). Obr. 13: Mandevillův cestopis, rekonstrukce před rokem 1420 (Chotěbor Smetánka 1985, 48). Obr. 14: Malovaný urbář broumovský 1676/7 (Chotěbor Smetánka 1985, 52). Obr. 15: Plasy na vedutě Jana Willenberka z roku 1602, převzato z (Rožmberský 2008). Obr 16: Plaský dvůr na malbě od Mauriria Vogta z roku 1712, převzato z (Rožmberský 2008). Obr. 17: Plaské dvory k roku 1250, převzato z ( Rožmberský 2008). Obr. 18: Současný stav plaských dvorů, převzato z (Rožmberský 2008). Obr. 19: Vztah tvrz-dvorec (Kasička 1985). Obr. 20: Ostrov u Jedomělice, poloha za sebou, převzato z (Smetánka Klápště Richterová 1979).

3 Obr. 21: Nelechov; poloha vedle sebe, převzato z (Chotěbor 1991). Obr. 22: Dvory plaského kláštera, známé a lokalizované dvory. 1 Rinthof, 2. Nebřeziny, 3. Lomany, 4. Kaznějov, 5. Újezd, 6. Třebekov 7. Čečín 8. Kopidlo 9. Sechutice, 10. Mladotice, 11. Dub 12. Nynice, 13. Týnec, 14. Olšany, převzato z ( Rožmberský 2008). Obr. 23: Dvůr Sechutice na vyobrazení z roku 1844, převzato z (Rožmberský, 2008). Obr. 24: Dvůr Mladotice na vyobrazení z roku 1844, Převzato z (Rožmberský, 2008). Obr. 25: Dvůr Olšany na vyobrazení z roku 1844, převzato z (Rožmberský 2008). Obr. 26: Nebžeziny, plánek lokality, převzato z (Anderle Rožmberský Švábek 1993). Obr. 27: Nebřeziny, lokalita na snímku LIDAR, převzato z ( Obr. 28: Dvůr Třebokov na plánu povrchového průzkumu, převzato z (Anderle Rožmberský Švábek 1993). Obr. 29: Mapa lokalit Újezd, A zaniklá středověká ves, B Hájovna Újezd, C Zvláštní terénní útvar, převzato z ( Rožmberský 2008). Obr. 30: Detail hájovny Újezd a vyznačená plocha terénního reliktu ( Rožmberský 2008). Obr. 31: Lokalita Újezd, v pravé části snímku lze spatřit terénní útvar o rozměrech zhruba 50 x 100 metrů, převzato z ( Obr. 32: Loklaita Újezd, na vyznačené ploše by se měla nacházet zaniklá středověká lokalita Újezd, převzato z ( Rožmberský 2008). Obr. 33: Loklaita Újezd, u křížení komunikací, zhruba uprostřed nahoře, lze spatřit relikty zaniklé středověké vesnice, převzato z ( Obr. 34: Vesnice oseckého kláštera k roku 1207 ve vytyčeném území. Žlutě jsou vyznačeny vesnice, červeně dvory. Převzato z ( Charvátová 1984). Obr. 35: Vesnice a dvory oseckého kláštera po polovině 14. Století ve vytyčeném území. Modře jsou vyznačeny vesnice, oranžově dvory, zeleně poddanské městečko Škrle a červeně klášter (Charvátová 1984). Obr. 36: Dvory oseckého kláštera, celkový výčet. 1. Domaslavice, 2. Nový Dvůr, 3. Hrnčíře, 4. Břežánky, 5. Svinčice, 6. Odolice, 7. Mnichovský týnec, 8. Volevčice, 9. Škrle 10. Radechov, 11. Šemnice. Převzato z ( Charvátová 1984).

4 Obr. 37: Dvory a rychty žďárského kláštera na přelomu 14. a 15. Století, dvory jsou vyznačeny červeně, rychty modře. 1. Jámy 2. Hlinné 3. Řečice 4. Radešín, 5. Zvole I, II 6. Mirošov, 7. Olešínky, 8. Račice, 9. Dobrá Voda, 10. Křižínkov, 11. Nová Ves, 12. Horní Bory, 13. Stržanov, 14. Vysoké, 15. Lhotka, 16. Radňovice, 17. Slavkovice, 18. Vojnův Městec. Převzato z ( Benešová 2011). Obr. 38: Hrnčíře plán výzkumu z let , celkový plán výzkumu, převzato z (Meduna 2006). Obr. 39: Hrnčíře plán výzkumu z let , detail mladšího objektu, převzato z (Meduna 2006). Obr. 40: Hrnčíře, plán výzkumu z let , detail severní části odkryvu, převzato z (Meduna 2002). Obr. 41: Hrnčíře, letecký snímek lokality z 50. let 20. století, je zde dobře patrný mladší objekt, převzato z ( Obr. 42: Mstěnice, půdorys předsunutého opevnění typu motte, převzato z (Nekuda 1985). Obr. 43: Mstěnice, půdorys dvoru. Červeně jsou vyznačeny residenční části, zeleně. C jizba, D síň E komora; K, J chlév; L kovářská výheň; tečkovaná čára naznačuje zbytky palisády; šipky naznačují vchody do objektů a vjezdy. Převzato z (Nekuda 1985). Obr. 44: Mstěnice, objekt kovářské výhně, převzato z (Nekuda 1985). Obr. 45: Ledčice, letecký snímek s vegetačními příznaky, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010). Obr. 46: Ledčice, letecký snímek s vegetačními příznaky, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010). Obr. 47: Ledčice, výstup geofyzikálního měření, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010). Obr. 48: Ledčice, celkový plán lokality, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010). Obr. 49: Ledčice, sondy z roku 2006, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010). Obr. 50: Hospodářské dvory na počátku 15. století v rámci dnešní pražské aglomerace. Převzato z ( Nový 1971).

5 Obr. 51: Celkový plán lokality Zalužany, 1 kostel, 2 tvrz, 3,4 hospodářské objekty, 5 přístavek z vnější strany dvora. Převzato z (Polla 1962).

6 TABULKY SMP 1410 NMP 1400 Celkem Řemesla Obchod Prvovýroba Jiná zaměstnání Neuvedeno Celkem Tab.: 1 - Struktura podnikatelů ve městech pražských, v evidenci drženi pouze vlastníci nemovitostí. Převzato z (Nový 1971, 401) Odvětví souhrnně SMP 1410 NMP 1400 Celkem Zpracování kovu Topivo-svítivo Textil Zpracování kůže Dřevo, kosti (104) Potraviny Oděvy, čištění Stavby, zeminy Celkem Tab.: 2 Struktura řemesel ve městech pražských. Převzato z (Nový 1971, 401). Majitel Celistvé lokality Díly lokalit Celková procentuální držba Církev ,6% Měšťané ,4% Zemané ,6% Panská šlechta 1-0,1% Města 1-0,1% Panovník 2-0,2% Celkem % Tab. 3 - Struktura majetkové držby pražského hospodářského zázemí. Převzato z (Nový 1971, 401).

7 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obr. 1: GTP Dolánky převzato z (Smetánka Klápště 1981). Obr. 2 : GTP Lažany převzato z (Smetánka Klápště 1981).

8 Obr. 3 : GTP Mstěnice, převzato z (Nekuda 1985). Obr. 4 : GTP Ostrov u Jedomělice, převzato z (Smetánka Klápště Richterová 1979).

9 Obr. 5 : GTP Svídná, převzato z (Smetánka 1969). Obr. 6: GTP Roudnička, převzato z (Korbová Procházková 2011).

10 Obr. 7: GTP Třebokov, převzato z (Anderle Rožmberský Švábek 1993). Obr. 8: GTP Džbánek, převzato z (Anderle Rožmberský Švábek 1993).

11 Obr. 9: GTP Kří u Sadské, převzato z (Klír 2008). Obr. 10: GTP Rychvald, pževzato z (Kypta Laval Neustupný Šimůnek, 2012).

12 Obr. 11.: Bible Venceslai Regis I., okolo 1400 a pokus o hmotovou rekonstrukci (Chotěbor Smetánka 1985, 48). Obr. 12.: Mandevillův cestopis před rokem 1420 (Chotěbor Smetánka 1985, 48).

13 Obr. 13: Mandevillův cestopis, rekonstrukce před rokem 1420 (Chotěbor Smetánka 1985, 48). Obr. 14: Malovaný urbář broumovský 1676/7 (Chotěbor Smetánka 1985, 52).

14 Obr. 15: Plasy na vedutě Jana Willenberka z roku 1602, převzato z (Rožmberský 2008). Obr 16: Plaský dvůr na malbě od Mauriria Vogta z roku 1712, převzato z (Rožmberský 2008).

15 Obr. 17: Plaské dvory k roku 1250, převzato z ( Rožmberský 2008). Obr. 18: Současný stav plaských dvorů, převzato z (Rožmberský 2008).

16 Obr. 19: Vztah tvrz-dvorec (Kasička 1985). Obr. 20: Ostrov u Jedomělice, poloha za sebou, převzato z (Smetánka Klápště Richterová 1979).

17 Obr. 21: Nelechov; poloha vedle sebe, převzato z (Chotěbor 1991). Obr. 22: Dvory plaského kláštera, známé a lokalizované dvory. 1 Rinthof, 2. Nebřeziny, 3. Lomany, 4. Kaznějov, 5. Újezd, 6. Třebekov 7. Čečín 8. Kopidlo 9. Sechutice, 10. Mladotice, 11. Dub 12. Nynice, 13. Týnec, 14. Olšany, převzato z ( Rožmberský 2008). Obr. 23 Dvůr Sechutice na vyobrazení z roku 1844, převzato z (Rožmberský, 2008).

18 Obr. 24: Dvůr Mladotice na vyobrazení z roku 1844, Převzato z (Rožmberský, 2008). Obr. 25: Dvůr Olšany na vyobrazení z roku 1844, převzato z (Rožmberský 2008).

19 Obr. 26: Nebžeziny, plánek lokality, převzato z (Anderle Rožmberský Švábek 1993). Obr. 27: Nebřeziny, lokalita na snímku LIDAR, převzato z (

20 Obr. 28: Dvůr Třebokov na plánu povrchového průzkumu, převzato z (Anderle Rožmberský Švábek 1993). Obr. 29: Mapa lokalit Újezd, A zaniklá středověká ves, B Hájovna Újezd, C Zvláštní terénní útvar, převzato z ( Rožmberský 2008).

21 Obr. 30: Detail hájovny Újezd a vyznačená plocha terénního reliktu ( Rožmberský 2008). Obr. 31: Lokalita Újezd, v pravé části snímku lze spatřit terénní útvar o rozměrech zhruba 50 x 100 metrů, převzato z (

22 Obr. 32: Loklaita Újezd, na vyznačené ploše by se měla nacházet zaniklá středověká lokalita Újezd, převzato z ( Rožmberský 2008). Obr. 33: Loklaita Újezd, u křížení komunikací, zhruba uprostřed nahoře, lze spatřit relikty zaniklé středověké vesnice, převzato z (

23 Obr. 34: Vesnice oseckého kláštera k roku 1207 ve vytyčeném území. Žlutě jsou vyznačeny vesnice, červeně dvory. Převzato z ( Charvátová 1984).

24 Obr. 35: Vesnice a dvory oseckého kláštera po polovině 14. Století ve vytyčeném území. Modře jsou vyznačeny vesnice, oranžově dvory, zeleně poddanské městečko Škrle a červeně klášter (Charvátová 1984).

25 Obr. 36: Dvory oseckého kláštera, celkový výčet. 1. Domaslavice, 2. Nový Dvůr, 3. Hrnčíře, 4. Břežánky, 5. Svinčice, 6. Odolice, 7. Mnichovský týnec, 8. Volevčice, 9. Škrle 10. Radechov, 11. Šemnice. Převzato z ( Charvátová 1984). Obr. 37: Dvory a rychty žďárského kláštera na přelomu 14. a 15. Století, dvory jsou vyznačeny červeně, rychty modře. 1. Jámy 2. Hlinné 3. Řečice 4. Radešín, 5. Zvole I, II 6. Mirošov, 7. Olešínky, 8. Račice, 9. Dobrá Voda, 10. Křižínkov, 11. Nová Ves, 12. Horní Bory, 13. Stržanov, 14. Vysoké, 15. Lhotka, 16. Radňovice, 17. Slavkovice, 18. Vojnův Městec. Převzato z ( Benešová 2011).

26 Obr. 38: Hrnčíře plán výzkumu z let , celkový plán výzkumu, převzato z (Meduna 2006). Obr. 39: Hrnčíře plán výzkumu z let , detail mladšího objektu, převzato z (Meduna 2006).

27 Obr. 40: Hrnčíře, plán výzkumu z let , detail severní části odkryvu, převzato z (Meduna 2002).

28 Obr. 41: Hrnčíře, letecký snímek lokality z 50. let 20. století, je zde dobře patrný mladší objekt, převzato z ( Obr. 42: Mstěnice, půdorys předsunutého opevnění typu motte, převzato z (Nekuda 1985).

29 Obr. 43: Mstěnice, půdorys dvoru. Červeně jsou vyznačeny residenční části, zeleně. C jizba, D síň E komora; K, J chlév; L kovářská výheň; tečkovaná čára naznačuje zbytky palisády; šipky naznačují vchody do objektů a vjezdy. Převzato z (Nekuda 1985).

30 Obr. 44: Mstěnice, objekt kovářské výhně, převzato z (Nekuda 1985). Obr. 45: Ledčice, letecký snímek s vegetačními příznaky, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010).

31 Obr. 46: Ledčice, letecký snímek s vegetačními příznaky, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010). Obr. 47: Ledčice, výstup geofyzikálního měření, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010).

32 Obr. 48: Ledčice, celkový plán lokality, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010).

33 Obr. 49: Ledčice, sondy z roku 2006, převzato z (Gojda Křivánek Meduna Rytíř Trefný 2010).

34 Obr. 51: Celkový plán lokality Zalužany, 1 kostel, 2 tvrz, 3,4 hospodářské objekty, 5 přístavek z vnější strany dvora. Převzato z (Polla 1962).

Úvod do archeologie. Historicko-antropologický seminář Martin Nechvíle

Úvod do archeologie. Historicko-antropologický seminář Martin Nechvíle Úvod do archeologie středověku Historicko-antropologický seminář 2012 Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz Kde hledat informace? 1 Užitečné odkazy Odkazy na archeologické instituce v ČR: http://www.arup.cas.cz/?cat=321

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK

Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic předkládají: PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK termín: 30. 7. 2012 7. 9. 2012 lokalizace:

Více

Zaniklá středověká ves Svídna

Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna, se nachází v dnešním katastru obce Drnek., což je asi 10km na západ od Slaného (bývalý okres Kladno). Etymologové soudí, že název Svídna vznikl

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

Osamocený dvůr s opevněným sídlem v pozdním středověku: Rychvald u Dřevíče (okr. Rakovník) a jeho analogie

Osamocený dvůr s opevněným sídlem v pozdním středověku: Rychvald u Dřevíče (okr. Rakovník) a jeho analogie 549 570 Archeologické rozhledy LXIV 2012 549 Osamocený dvůr s opevněným sídlem v pozdním středověku: Rychvald u Dřevíče (okr. Rakovník) a jeho analogie Jan Kypta Filip Laval Zdeněk Neustupný Robert Šimůnek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 05.02 Pořadové číslo materiálu: 02 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ

Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ Z HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE V BRNĚ 5 STRUČNÁ HISTORIE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE 1350 ZALOŽENÍ KLÁŠTERA 1428 POBOŘENÍ PŘI OBLÉHÁNÍ HUSITY 1643 ZNIČENÍ PŘI OBLÉHÁNÍ ŠVÉDY 1675 POSTAVEN NOVÝ CHRÁM

Více

Příloha č. 3 (na volném listu) Předpokládaná publikace a jiná prezentace výsledků výzkumu:

Příloha č. 3 (na volném listu) Předpokládaná publikace a jiná prezentace výsledků výzkumu: Žá Ú č á Ú é ý ý á í č č í ú í ý á ú č ř á ě á Č č íú é ě á ý ář é čá ý é ňů Ú ň ř ří é čí áš ř í ý ý ý á í ý ř ý ý ý áš í áš í Žá á ě řá é ě ů ě é ý ý á í č č í ú í ý á č ě č í á ů é í á ý ý í á ž é č

Více

Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR.

Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Obrázky: Obr.1 Poloha lokality na mapách Obr.2 Zachycení ostrožny s kostelem sv. Jiří na Willenbergově vedutě města Obr.3 Plán sond výzkumu M. Šolla z let 1961-1962 a výsledky geofyzikálního

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Městský úřad Nové Město na Moravě odbor stavební a životního prostředí

Městský úřad Nové Město na Moravě odbor stavební a životního prostředí Městský úřad Nové Město na Moravě odbor stavební a životního prostředí Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě Č.j.: MUNMNM/10520/2014 Nové Město na Moravě, dne 11.03.2014 Tel.: 566 598 407

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

11. Seznam příloh I. Mapa osídlení Zbraslavska v časně slovanském období (cca ) Mapa osídlení Zbraslavska ve starohradištním období (2.

11. Seznam příloh I. Mapa osídlení Zbraslavska v časně slovanském období (cca ) Mapa osídlení Zbraslavska ve starohradištním období (2. 11. Seznam příloh I. Mapa osídlení Zbraslavska v časně slovanském období (cca 550-650) II. III. IV. Mapa osídlení Zbraslavska ve starohradištním období (2. polovina 7. 8. století) Mapa osídlení Zbraslavska

Více

STAVEBNÍ KULTURA A PODOBA STŘEDOVĚKÉ VESNICE

STAVEBNÍ KULTURA A PODOBA STŘEDOVĚKÉ VESNICE Katedra archeologie STAVEBNÍ KULTURA A PODOBA STŘEDOVĚKÉ VESNICE Kateřina Postránecká 3. ročník 18. ledna 2002 Plzeň Obsah 1 Základní otázky studia středověké vesnice 2 2 Vesnická stavební kultura vývoj

Více

FEUDÁLNÍ SÍDLA VE STŘEDNÍ EVROPĚ - úvod

FEUDÁLNÍ SÍDLA VE STŘEDNÍ EVROPĚ - úvod FEUDÁLNÍ SÍDLA VE STŘEDNÍ EVROPĚ - úvod Kdo? Proč? Požadavky na funkci Rezidenční Obranná pevnostní Vojenská Ekonomická Demonstrativní Zeměpán Šlechta Církev Investice Společenská Správní Kdy? Evropa Počátky

Více

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Nálezová zpráva o archeologickém dohledu Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Archeologický dohled při statickém zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Muzeum a galerie severního Plzeňska

Více

REKONSTRUKCE KRAJINY ZALOŽENÁ NA KARTOGRAFICKÝCH PRAMENECH A APLIKACI METOD GEOMATIKY

REKONSTRUKCE KRAJINY ZALOŽENÁ NA KARTOGRAFICKÝCH PRAMENECH A APLIKACI METOD GEOMATIKY REKONSTRUKCE KRAJINY ZALOŽENÁ NA KARTOGRAFICKÝCH PRAMENECH A APLIKACI METOD GEOMATIKY Ing. Zdeněk Poloprutský Katedra geomatiky; ČVUT v Praze, Fakulta stavební 22. 10. 2015 Digitální technologie v geoinformatice,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Nabídka vyhledávačů mapy Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Nabídka vyhledávačů mapy Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Středověká proměna Českých zemí

Středověká proměna Českých zemí Středověká proměna Českých zemí Tomáš Klír Ústav pro archeologii Email: tomas.klir@ff.cuni.cz 6. leden 2016 Nápadné rozdíly raný středověk x mladší středověk a) radikální změna mutation - hluboká společenská

Více

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za květen 2017 ORP a příslušné POÚ Uchazeči V evidenci ÚP Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných uchazečů Bystřice nad Pernštejnem 659 12 935 5,1%

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

Obr. 1: Radnice města Plzně.

Obr. 1: Radnice města Plzně. Obr. 1: Radnice města Plzně. Obr. 2: Veduta města Plzně od jihovýchodu od Jana Willenberga. Obr. 3: Současný pohled na centrum města od jihovýchodu. Obr. 4: Pohled na Plzeň z počátku 17. století. Obr.

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Proměna středověké krajiny

Proměna středověké krajiny Proměna středověké krajiny Vnitřní kolonizace domácí obyvatelé zakládali nové osady Vnější kolonizace osadníci z cizích zemí Byly zakládány větší vesnice s pravidelně uspořádanými usedlostmi. obytná stavení

Více

6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1

6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1 6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu, Městský úřad Kralovice ORP Blovice Hořehledy, o. Spálené Poříčí venkovská

Více

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ V dnešní výpravě za poznáváním historie krajiny v okolí Jedovnic navštívíme několik míst, kde si ukážeme, jak vypadají pozůstatky po lidském osídlení v krajině. Je možné,

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

37. POVRCHOVÉ TVARY A JEJICH VÝPOVĚĎ O PODOBĚ PŮDORYSU A DVORŮ

37. POVRCHOVÉ TVARY A JEJICH VÝPOVĚĎ O PODOBĚ PŮDORYSU A DVORŮ 37. POVRCHOVÉ TVARY A JEJICH VÝPOVĚĎ O PODOBĚ PŮDORYSU A DVORŮ Jako hlavní nedostatek všech dosavadních interpretací se jeví absence základního rozlišení mezi atropogenními tvary: (i) (ii) závislými na

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

H6 H4 Z2 H5 H1 H3 Z9 Z8 Z6

H6 H4 Z2 H5 H1 H3 Z9 Z8 Z6 III/0274 Mladotice 435/1 433 187č č č změn hranice lokalit ho rozvoje ostatní ostatní funkčně využité lesní H8 H6 H4 Z2 H7 H2 H5 H1 III/0274 Žebnice III/0274 Mladotice Z5 Z4 Z3 H3 Z9 Z8 Z6 Z7 Z10 Z1 III/0274

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet

Přípravné práce související se zahájením KPÚ Výškový systém: BPV Technická zpráva. Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Vypracoval Zodp. projektant KPÚ Zodp. geodet Ing. P. Kunc M. Wsólová Ing. M. Křížová Ing. Z. Pilař k.ú.: Pňov, Předhradí, část. Klipec, Libice n. C., N. Ves I, Oseček, Velim, V. Osek, Veltruby Obec: Pňov-Předhradí,

Více

Hradiště Na Jánu a terénní výzkum

Hradiště Na Jánu a terénní výzkum Hradiště Na Jánu a terénní výzkum Netolické hradiště se nachází na východním okraji města v poloze Na Jánu na ostrožně nad potokem Rapačov (v mapách také Bezdrevský potok), obtékající z východu dnešní

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006 Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář České Budějovice 2006 PANSKÁ SÍDLA ZÁPADNÍCH ČECH Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář OBSAH ÚVOD 9 ENCYKLOPEDICKÁ ČÁST 13 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

Více

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Doplnění kódu adresního místa se provádí na Vašem účtu ISPOP a nesouvisí s hlášením F_OVZ_SPE. Není potřeba posílat nové hlášení

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

Národní Inventarizace Lesů. Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž

Národní Inventarizace Lesů. Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž Národní Inventarizace Lesů Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž Principy NIL V souladu s mezinárodně doporučeným postupem je nezbytné nejprve analyzovat krajinný pokryv jako

Více

Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most

Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most Seznam map, plánů a vyobrazení HAM 26 Most Textové listy Mapa č. 1: Krajinný rámec Mostu a okolí v předindustriální době Mapa č. 2: Raně středověké osídlení (6. počátek 13. století) v okolí přechodu řeky

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál pod deskou III.nádvoří Pražského hradu. Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál pod deskou III.nádvoří Pražského hradu. Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. III.nádvoří Pražského hradu Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Rok 1925 Rok 2007 Archeologický výzkum na III. nádvoří PH, rok 1925 Rok 1926 Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA BUDOVÁNÍ ZDROJŮ VODY PRO VESNICE BUKO TIMBANE A MITO DUBELA V OKRESU ALABA LISTOPAD 2015 page 1 / 6 Popis současné situace v lokalitě Realizace

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY - 81 - - 82 - PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru Vlkova z roku 1827 Letecký

Více

Aplikace nedestruktivních

Aplikace nedestruktivních ANTROPOWEBZIN 2/2012 107 Aplikace nedestruktivních archeologických metod na Katedře archeologie v Plzni * Petr Baierl, Ladislav Čapek, Josef Hložek, Petr Menšík Katedra archeologie, Filozofická fakulta,

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽĎÁR S KÉ VR CHY A VYS OČINA VE DNECH 4.-7.6.2009

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽĎÁR S KÉ VR CHY A VYS OČINA VE DNECH 4.-7.6.2009 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽĎÁR S KÉ VR CHY A VYS OČINA VE DNECH 4.-7.6.2009 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, MTB, trek) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RS Tábor Tři Studně (3-8 L

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli

Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli Petr Holub, David Merta, Jaroslav Sadílek Areál někdejšího hospodářského dvora v Králově Poli organicky navazuje na komplex někdejšího

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně se usneslo dne 20.listopadu

Více

Příloha 2-Cíle a navrhované metody. Dosavadní aktivity

Příloha 2-Cíle a navrhované metody. Dosavadní aktivity Příloha 2-Cíle a navrhované metody Dosavadní aktivity Výšinná lokalita Sovice na katastru obce Vetlá, okr. Litoměřice, nacházející se zhruba 6 km severovýchodně od Roudnice nad Labem, představuje jednu

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Černošice Ing. Radek Dastych www.skea.info skea@email.cz 03/2008 01 Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových, Černošice

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum PŘÍLOHY HISTORICKÁ IKONOGRAFIE starší mapová dokumentace 1. Situace na tzv. Státní mapě odvozené (SMO), stav před II. světovou válkou, tisk 1952, originál 1:5.000 [ Ústřední archív zeměměřictví a katastru,

Více

ŽIDLE Ž002 Ž003. www.glamur.cz. CENA: 6 426,- Kč bez DPH. kovová židle černé barvy. kov, postaršená modrá akrylová barva

ŽIDLE Ž002 Ž003. www.glamur.cz. CENA: 6 426,- Kč bez DPH. kovová židle černé barvy. kov, postaršená modrá akrylová barva Ž001 kovová židle modré barvy CENA: 6 426,- Kč bez DPH kov, postaršená modrá akrylová barva Rozměry (cm): v 84 x š 40 x h 50 Hmotnost: 6 kg Ž002 Ž003 kovová židle zelené barvy kovová židle žluté barvy

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Ivana Boháčová Jiří Hošek, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Martina Bílková, KA ZČU Plzeň 1 témata a cíle

Více

Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008.

Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008. 1. Cíle projektu Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol 2008 Zpráva o projektu Cílovou skupinou projektu byli studenti dvou archeologických

Více

Výzkum hmotné kultury zaniklých středověkých vesnic na Plzeňsku a Rokycansku pomocí detektoru kovů Zaniklá středověká vesnice Sloupek (okr.

Výzkum hmotné kultury zaniklých středověkých vesnic na Plzeňsku a Rokycansku pomocí detektoru kovů Zaniklá středověká vesnice Sloupek (okr. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Výzkum hmotné kultury zaniklých středověkých vesnic na Plzeňsku a Rokycansku pomocí detektoru kovů Zaniklá středověká vesnice Sloupek

Více

Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí tel.: +420494377000 mestsky _urad@tyniste.cz

Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí tel.: +420494377000 mestsky _urad@tyniste.cz REGULAČNÍ ZÁSADY TÝNIŠTĚ N.O. LOKALITA PODBOŘÍ U DUBU PARCELA 1. PARCELA 16. PARCELA 36. INVESTOR : MĚSTO TÝNIŠTĚ N.O. Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí tel.: +420494377000 mestsky _urad@tyniste.cz

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

49 35'36.19"N 18 7'31.81"E. GPS poloha:

49 35'36.19N 18 7'31.81E. GPS poloha: Rozhledna Bílá hora Rozhledna 49 35'36.19"N 18 7'31.81"E Rozhledna Bílá hora stojí u vrcholku stejnojmenného kopce Bílá hora ( 556 m.n.m.), který se zvedá mezi městy Štramberk a Kopřivnice. Již počátkem

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti

Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti Abstrakt Ing. arch. Jana Děnge Fakulta architektury ČVUT v Praze Dnešní záplava rodinných kolonií v příměstských lokalitách a vesnicích České republiky

Více

Středověký seminář Zimní semester 2015/16 PROGRAM

Středověký seminář Zimní semester 2015/16 PROGRAM PROGRAM Podmínky udělení atestace: a) pravidelná a aktivní účast b) 2. roč. bc. studia: přednesení zadaného referátu (2x), rozsah ca 15-20 min, také písemně c) studenti pracující na bakalářské práci: (1)

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1/10 Obsah 1. Průvodní zpráva... 3 1.1 Identifikační údaje... 3 1.2 Údaje o umístění stavby... 3 1.3 Základní údaje o stavbě...

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více