Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století"

Transkript

1 VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století David Kovařík (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) Demoliční akce v českém pohraničí po roce 1945 Michal Bureš (Západočeská univerzita v Plzni) Sídla zaniklá po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor Přemysl Štych, Pavlo Kryshenyk (Univerzita Karlova v Praze) Jan Jelének, Lucie Koucká, Kamila Rohelová, Bára Šachová (GeoModel 3D) Michaela Fišerová, Alexander Stipsits (Centre for the Future) Zaniklá sídla v Česku interdisciplinární přístup k problematice 3D rekonstrukcí zaniklé krajiny Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století Zdeněk Kučera

2 OPUŠTĚNÁ/ZANIKLÁ SÍDLA nic výjimečného, součást proměn krajiny a osídlení (zaniklá sídla z různých období) poznávána/nalézána celosvětově výsledek environmentálních, společenských, politických a kulturních podmínek v určité době lze je nalézt (v různém počtu) na celém území Česka (nikoli pouze v pohraničí) SÍDLA NA POMEZÍ historiografie archeologie geografie nadnárodní národní regionální lokální minulost přítomnost budoucnost

3 KTERÉ POHRANIČÍ? POHRANIČÍ = OBSAZENÝ POJEM? pohraničí vs. vnitrozemí zajímavé, problémové multikulturní, měnící se Sudety vs. nedsudety pohraniční krajina = sudetská krajina? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nezjištěno 1000 a více 500 až až až až až 49 méně než 25 HL1869 HL1880 HL1890 HL1900 HL1910 HL1921 HL1930 HL1950 HL1961 HL1970 HL1980 HL1991 HL2001 SČ1930 SČ2001

4 CO JE ZANIKLÉ SÍDLO? je to sídlo, které není více využíváno lidmi, přestože i nadále mohou existovat některé části jeho fyzické struktury zaniklé X opuštěné zcela zničené X ruiny, projevy v uspořádání krajiny je tolik typů zaniklých sídel kolik je typů sídel (např. samota, vesnice, město) různé zdroje informací (písemné a internetové zdroje; staré mapy; terénní průzkum; atd.) pracovní bibliografie (460 publikací + internetové zdroje) DATABÁZE (ZANIKLÝCH) SÍDEL sledování kontinuity sídel existujících v roce 1930 (místní části osad) přes jednotek (cca obyvatel) asi lokalizováno (95 % obyvatel; přes 50 % sídel) asi zaniklých sídel (asi obyvatel; cca 5 %)

5 typ sídel vysvětleno % Město Městys Ves Víska Skupina domů Roztroušené domy Samota Jednotlivý dům Ostatní typ sídel zaniklých % Město Městys Ves Víska Skupina domů Roztroušené domy Samota Jednotlivý dům Ostatní

6 Obyvatel (1930) sídel zaniklých % Méně než a více TYP 1: VOJENSKÁ ÚZEMÍ vymezení nových vojenských oblastí po roce 1950 oblasti úplné ztráty a zničení (některé) stále veřejnosti nepřístupné

7 TYP 2: LOKALITY NA PERIFERII oblasti s vyšší nadmořskou výškou a menšími sídly v periferních polohách, jedná se bo po roce 1945 nejméně dosídlená místa některá sídla byla též ničena v souvislosti s vymezením uzavřeného hraničního pásma TYP 3: PRŮMYSLOVÉ OBLASTI zanikání sídel způsobeno především rozvojem těžby uhlí a průmyslových aktivit mnoho sídel bylo zničeno během 70. let 20. století

8 HLAVNÍ OBDOBÍ ZANIKÁNÍ 1)do 60. let 20. století menší sídla v periferních horských oblastech, vojenské oblasti 2) od 60. let 20. století celkový pokles intenzity zanikání, nížiny a pánve v severních Čechách, zejména 70. a 80. léta 20. století ZTRÁTA ČI ZLEPŠENÍ zlepšení organizace osídlení, životních podmínek (modernizace), životní prostředí a scenérie hospodářská a společenská nutnost, bezpečnost oblasti s hodnotným životním prostředím ztráta ve smyslu domova a dědictví

9 ZDĚDIČTĚNÍ ODSPODU nárůst odborného i laického zájmu po roce 1989 (reflexe proměn oblasti pohraničí) součást hledání vztahu k prožívané krajině, který by měl určitou historickou a mezigenerační kontinuitu vnímána jako součást místního dědictví (propagace území) součást identit původních obyvatel a jejich potomků PAMĚŤ V MÍSTĚ

10 VYMÍSTĚNÁ PAMĚŤ Zdroj: Růžičková (2011) ZÁVĚREM proces zanikání je součástí vývoje osídlení výzkum zaniklých sídel pomáhá: 1) porozumět dnešní krajině, jejím minulým proměnám a paměti 2) pochopit proč jsou minulost či představy o této minulosti důležité pro přítomnost 3) reflektovat, porozumět a diskutovat o našich identitách/postojích, stejně jako těch někoho jiného

11 Děkuji za pozornost! Příspěvek vznikl s podporou projektu GA ČR č. P410/12/G113