ROČENKA Ministerstvo obrany České republiky. Ročenk a 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA Ministerstvo obrany České republiky. Ročenk a 2004"

Transkript

1 ROČENKA 2004 Ministerstvo obrany České republiky Ročenk a 2004

2

3 Praha 2005 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2004

4 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN Praha 2005

5 Úvodem MINISTERSTVO OBRANY ČR Rok 2004, v němž Česká republika vstoupila do Evropské unie a oslavila páté výročí vstupu do Severoatlantické aliance, znamenal pro Armádu České republiky i ukončení první etapy reformy ozbrojených sil. V tomto roce bylo v armádě provedeno dosud nejvíce organizačních a dislokačních změn, jejichž výsledkem bylo další snížení počtů vojenských útvarů a zařízení, snížení počtů personálu a další redislokace vojsk do cílových posádek. Ke stěžejním úkolům v rámci organizačních a dislokačních změn, optimalizace posádek a dislokačních míst patřily v roce 2004 zásadní změny v organizační struktuře Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR, jejichž cílem bylo vytvoření integrované organizační struktury Ministerstva obrany, dále změny u útvarů a zařízení společných sil, u útvarů a zařízení logistické a zdravotnické podpory a kompletní reorganizace Hradní stráže. Ke konci roku 2004 bylo zrušeno 11 vojenských posádek a 2 dislokační místa, 3 posádky byly zredukovány. Z užívání AČR bylo vyřazeno 96 objektů (areálů) s pozemky, 16 samostatných objektů a 215 samostatných pozemků. Se snižováním počtů útvarů a zařízení došlo ke snižování výzbroje, techniky a materiálu, což kladlo mimořádné nároky především na pracovníky logistiky. Celkem bylo v roce 2004 přesunuto tun materiálu a 8266 kusů techniky. Úspěšně proběhl i převod vojenských objektů na samosprávní celky formou darovací smlouvy, kdy bylo převedeno 102 vojenských objektů za téměř pět miliard korun. K podstatné změně došlo také ve vojenském vzdělávacím systému. Zrušeny byly Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, Vojenská akademie v Brně a Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové a k 1. září 2004 byla zákonem č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany, nově vytvořena jediná vojenská vysoká škola Univerzita obrany Brno se třemi fakultami. Významným mezníkem v životě armády bylo ukončení základní služby a přechod na plně profesionální armádu. Posledním nástupním termínem byl 30. březen 2004, definitivně ukončena byla základní služba dnem 22. prosince 2004 propuštěním posledních vojáků základní služby do zálohy. Poslední zákony, které u nás po více než 140 letech zrušily vojenskou povinnost, podepsal prezident republiky 18. listopadu 2004 a Armáda České republiky se od 1. ledna 2005 stala plně profesionální. V rámci modernizace ozbrojených sil pokračovala v roce 2004 realizace hlavních modernizačních projektů jednotlivých druhů sil, které jsou důležité pro interoperabilitu AČR s armádami členských států NATO, například dodávky tanků T-72 M4-CZ, realizace I. etapy nákupu nových přístrojů nočního vidění 2. generace pro BVP-2, zavedení mobilní verze pasivního systému Věra S/M, podepsání smlouvy o pronájmu nadzvukových letounů JAS-39 Gripen, příprava výběrového řízení pro pořízení nových kolových obrněných transportérů, výstavba základen pozemních a vzdušných sil a další. Celkem bylo v oblasti vyzbrojování realizováno 12 nejvýznamnějších modernizačních projektů za 6,038 miliardy korun. 3

6 ročenka 2004 Na poli mezinárodních aktivit pokračovala Armáda České republiky v plnění úkolů plynoucích z mezinárodních právních aktů v oblasti budování důvěry a bezpečnosti a kontroly odzbrojení, účastnila se šesti mírových misí Organizace spojených národů a jedné mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, téměř 200 našich vojáků pracovalo v rámci mezinárodních vojenských štábů NATO a Národních zastoupení při jednotlivých velitelstvích NATO. Příslušníci Armády České republiky se účastnili 43 cvičení, z nichž 16 se konalo na našem území, se zahraničními partnery v rámci NATO a PfP a sedmi zahraničních operací, ve kterých se vystřídalo celkem 2016 vojáků. V operaci Joint Forge (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny byla AČR zastoupena kontingentem v počtu 7 osob a po jejím ukončení a přechodu na misi Evropské unie Althea (EUFOR) kontingentem v počtu 62 osob, do operace Joint Guardian (KFOR) na území provincie Kosovo kontingentem v počtu 418 osob. V protiteroristické operaci Enduring Freedom na území Afghánistánu působil v období od dubna do září 2004 kontingent speciálních sil AČR začleněný do sestavy sil Společného smíšeného úkolového uskupení speciálních sil (CJTF-SOF). Do operace koaličních si IZ SFOR/MNF (I) na území Iráku přispěla Česká republika kontingentem Vojenské policie v celkovém počtu do 100 osob a polním chirurgickým týmem v počtu 6 osob, do mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu meteorologickým a pyrotechnickým týmem. Jednotky 312. mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany NATO, vyčleněného pro síly rychlé reakce NATO, plnily ochranné úkoly při konání XXVIII. letních olympijských her a XVII. paralympijských her v řeckých Aténách. Česká republika působila v 312. mnohonárodním praporu radiační, chemické a biologické ochrany od 1. prosince 2003 do 31. prosince 2004 jako vedoucí země a vzhledem k prokázaným schopnostem a dosavadnímu úspěšnému plnění úkolů v silách NRF byla požádána o vyčlenění sil a prostředků do těchto sil i v roce Podíl na realizaci bezpečnostní politiky NATO je nedílnou součástí plnění aliančních závazků České republiky a zapojení Armády České republiky do zahraničních misí je i do budoucna jejím důležitým úkolem. Za prioritu při nasazování jednotek v zahraničí považuje Česká republika v současné době zapojení do mise KFOR. Dnem 1. srpna 2005 převezme roli vedoucího státu v mnohonárodní brigádě střed a v souvislosti s tím dojde v Kosovu k navýšení počtů příslušníků Armády České republiky. Celkem je do zahraničních misí plánováno pro rok 2005 vyslání asi 900 vojáků, kromě mise KFOR byla schválena rovněž naše další účast v operaci EU Althea v Bosně a Hercegovině, v misi ISAF v Afghánistánu a působení vojenských policistů v Iráku. 4

7 MINISTERSTVO OBRANY ČR JEDNÁNÍ, USNESENÍ A ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY, VLÁDY A PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY O RESORTU OBRANY V ROCE 2004 prezident republiky Václav KLAUS Aktivity prezidenta republiky (oblast obrany a armády) 1. února 2004 jmenoval profesorem doc. Ing. Jaromíra Kadlece, CSc., plk. doc. Ing. Vladimíra Řeřuchu, CSc. a doc. RNDr. Zdeňka Zemánka, CSc. 14. února 2004 zúčastnil se slavnostní vojenské přísahy vojáků Hradní stráže. 9. března 2004 navštívil Ministerstvo obrany a Generální štáb Armády České republiky. 12. března 2004 přijal ústavní činitele a velvyslance při příležitosti 5. výročí vstupu ČR do NATO. 31. března 2004 převzal čestný doktorát Vojenské akademie v Brně. 1. dubna 2004 setkal se s ministrem obrany, ministrem životního prostředí a hejtmanem Jihočeského kraje. 8. května 2004 zúčastnil se pietního aktu u hrobu neznámého vojína u Národního památníku na Vítkově při příležitosti oslav státního svátku, zúčastnil se slavnostní vojenské přísahy vybraných útvarů Armády České republiky na Hradčanském náměstí, jmenoval do hodnosti brigádního generála plk. gšt. Ing. Jiřího Balouna, Ph.D., plk. gšt. Ing. Jána Gurníka, plk. gšt. Ing. Oldřicha Kubáta a plk. Ing. Michala Pažúra. 4. června 2004 zúčastnil se předávání řádů Čestné legie českým válečným veteránům. 5

8 ročenka června 2004 zúčastnil se oslav 60. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii června 2004 zúčastnil se summitu NATO v Istanbulu. 2. srpna 2004 setkal se s odstupujícím ministrem obrany Ing. Miroslavem Kostelkou. 3. srpna 2004 setkal se s kandidátem na funkci ministra obrany JUDr. Karlem Kühnlem. 4. srpna 2004 jmenoval ministrem obrany JUDr. Karla Kühnla. 1. září 2004 jmenoval profesorem plk. doc. Ing. Dušana Vičara, CSc., pplk. doc. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D. a doc. RNDr. Pavla Anzenbachera, DrSc. 20. září 2004 setkal se s ministrem obrany. 6

9 6. října 2004 navštívil Vojenský historický ústav v Praze. MINISTERSTVO OBRANY ČR října 2004 v rámci pracovní cesty Olomouckým krajem navštívil Velitelství společných sil a 156. záchranný prapor. 28. října 2004 jmenoval do hodnosti brigádního generála plk. doc. Ing. Františka Vojkovského, CSc., plk. gšt. Ing. Čestmíra Tesaříka, plk. Ing. Zdeňka Plchota a plk. Ing. Petra Mlejnka, propůjčil Řád bílého lva vojenské skupiny genmjr. Ing. Františku Fajtlovi a in memoriam genmjr. Rudolfu Severinovi Kozákovi, propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka plk. Arnoštu Kubíkovi, genpor. Ing. Tomáši Sedláčkovi a plk. Otakaru Vinklářovi, udělil medaili Za zásluhy mjr. Romanu Šebrlemu. 2. listopadu 2004 zúčastnil se zahájení velitelského shromáždění Armády České republiky. 12. prosince 2004 slavnostně zahájil stálou expozici vojenství 17. a 18. století a výstavu Od knížecí družiny k Hradní stráži v Prašné věži Mihulka na Pražském hradě. 18. prosince 2004 předal cenu Sportovec roku 2004 mjr. Romanu Šebrlemu. 7

10 ročenka 2004 Vláda České republiky Vláda na svých schůzích (vybraná jednání k problematice obrany) projednala a přijala usnesení (vyslechla informaci): 21. ledna 2004 k návrhu nařízení vlády o plánování obrany státu a uložila ministru obrany vypracovat konečné znění nařízení vlády a předložit je předsedovi vlády k podpisu. 18. února 2004 k nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti a uložila ministru obrany vypracovat konečné znění nařízení vlády a předložit je předsedovi vlády k podpisu. 25. února 2004 k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období říjen až prosinec března 2004 k nařízení vlády o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků podle zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky a bezúplatný převod nemovitých věcí, s nimiž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, do vlastnictví územních samosprávných celků podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu na jmenování do hodností generálů. 24. března 2004 k návrhu na odvolání ředitele Vojenského zpravodajství, k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince dubna 2004 k informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec

11 MINISTERSTVO OBRANY ČR 14. dubna 2004 k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce dubna 2004 k vyslovení souhlasu s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky na území České republiky v roce 2004 a uložila ministru obrany zabezpečovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem dopravy požadavky na přelety a přistání letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky uskutečňované na základě tohoto usnesení, k informaci o stavu realizace pilotního projektu Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky ekologická likvidace nepotřebné munice. 28. dubna 2004 k návrhu na zabezpečení strategické přepravy sil a prostředků Armády ČR zařazených v mnohonárodním 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany do předpokládaného praporu nasazení a zpět v rámci příspěvku České republiky do reakčních sil NATO NRF května 2004 k bezúplatnému převodu podle 2 odst. 2 zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky (dále jen zákon č. 174/2003 Sb.) a bezúplatný převod majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků s tím, že převod bude realizován na základě darovací smlouvy mezi Českou republikou Ministerstvem obrany a místně příslušným územním samosprávným celkem, k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2004 kapitoly 307 Ministerstvo obrany, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, návrh postupu při pořízení automobilu terénního středního v souladu s ustanovením 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, resortem Ministerstva obrany, a to uzavřením kupní smlouvy s firmou TATRA, a. s., Kopřivnice. 12. května 2004 k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o použití JAS-39 Gripen Českou republikou (dokončení tohoto bodu bylo odloženo). 9

12 10 ročenka května 2004 vyslechla informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března května 2004 k návrhu na působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy. 2. června 2004 k návrhu zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), k návrhu na působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce (NATO Response Force NRF) Organizace Severoatlantické smlouvy. 9. června 2004 k Vojenské strategii České republiky, k výsledkům jednání se zástupci vlády Švédského království za účelem přípravy smluvního vztahu na pořízení komplexního systému nadzvukových letounů a souvisejících služeb pro zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky, ke sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o použití nadzvukových letounů JAS-39 Gripen Českou republikou, k výši účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu v souladu s předloženou dokumentací programu reprodukce majetku Pronájem nadzvukových letounů JAS-39 Gripen a zabezpečení jejich provozu a parametry programu, k návrhu Smlouvy mezi Českou republikou Ministerstvem obrany a Gripen International Kommanditbolag o programu průmyslové spolupráce, k uzavření Smlouvy mezi Českou republikou Ministerstvem obrany a Švédským královstvím, zastoupeným Försvarets Materielverk, týkající se pronájmu nadzvukových letounů JAS-39 Gripen, systémů podpory a poskytnutí souvisejících služeb, k informaci ke Střednědobému plánu činnosti a rozvoje resortu Ministerstva obrany na léta 2005 až června 2004 k dokumentaci programu reprodukce majetku Modernizace mechanizovaného vojska, k financování programu reprodukce majetku Modernizace mechanizovaného vojska ve výši 7 405,635 mil. Kč ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2006 (ministru obrany uložila realizovat modernizaci mechanizovaného vojska v letech 2000 až 2006 v souladu s dokumentací uvedenou v bodě I tohoto usnesení podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku),

13 MINISTERSTVO OBRANY ČR k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha, do vlastnictví územních samosprávných celků podle zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky a k bezúplatnému převodu nemovitých věcí, s nimiž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, do vlastnictví územních samosprávných celků podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 23. června 2004 k návrhu na vyslání protichemického odřadu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti XXVIII. letních olympijských her a XII. paralympijských her v Řecku. 7. července 2004 k uvolnění nepotřebných podzvukových taktických letounů L-159 z výzbroje z Armády České republiky. 28. července 2004 k poskytnutí peněžního daru na vybudování památníku letcům, kteří v roce 1940 bojovali v bitvě o Británii, k prodloužení působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na Balkáně v celkovém počtu do 600 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005, k vyslání sil a prostředků Armády České republiky do operace Evropské unie (EU) na Balkáně v celkovém počtu do 90 osob v době od 1. prosince 2004 do 31. prosince 2005, k 3. prodloužení působení sil a prostředků Armády České republiky v mnohonárodních silách v Irácké republice v celkovém počtu do 10 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005, k pobytu příslušníků iráckých ozbrojených sil v počtu do 100 osob na území České republiky na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005 za účelem jejich výcviku, k prodloužení působení sil a prostředků Armády České republiky v rámci mise ISAF (International Security Assistance Force) v Afghánistánu v celkovém počtu do 90 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005, k působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force/NRF) mimo území České republiky v celkovém počtu do 35 osob na dobu od 1. července 2005 do 15. ledna 2006 s tím, že o vyslání do konkrétní operace NRF rozhodne vláda, která o každém takovém rozhodnutí neprodleně informuje obě komory Parlamentu České republiky. 17. srpna 2004 k návrhu věcného záměru zákona o nakládání s vojenským materiálem na území České republiky. 11

14 12 ročenka srpna 2004 k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2004, k úhradě finančního příspěvku na rok 2004 a finančních příspěvků na následující léta do všeobecného rozpočtu Evropské obranné agentury, a to z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. 1. září 2004 k 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce září 2004 k Národní strategii vyzbrojování, k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2004, k příspěvku Satelitnímu centru Evropské unie pro rok 2004 a v následujících letech, a to v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, k prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č (2003) a 1546 (2004) v celkovém počtu do 100 osob, a to v době od 1. ledna do 28. února září 2004 ke statutu Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby (předložen podle čl. 10 odst. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech), k materiálu o bezúplatném převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a další organizační složky státu, do vlastnictví územních samosprávných celků a svazku obcí. 6. října 2004 k informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen října 2004 k poskytnutí trvale nepotřebného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, formou daru Afghánistánu. 10. listopadu 2004 k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2004 kapitoly 307 Ministerstvo obrany.

15 MINISTERSTVO OBRANY ČR 24. listopadu 2004 k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně plánovaných v roce 2005, k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září prosince 2004 k informaci o stavu realizace reformy ozbrojených sil ČR, k nařízení vlády o povolání vojáků AČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 1. ledna do 31. prosince prosince 2004 k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce

16 ročenka 2004 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny ČR na svých schůzích (vybraná jednání k problematice obrany) přijal usnesení (vyslovil souhlas, doporučil): 21. ledna 2004 k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2003, k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004, k přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry. 10. února 2004 k deblokaci ruského dluhu. 17. února 2004 k vládnímu návrhu na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit návrh na vyslání jednotky speciálních sil Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda na dobu do šesti měsíců ode dne vyslání s tím, že jednotka bude složena z vojáků z povolání v celkovém počtu do 120 osob bez rotace, a návrh na vyslání kontingentu Armády České republiky do Afghánistánu v rámci mise ISAF (International Security Assistance Force) v celkovém počtu do 30 osob ode dne vyslání do 31. prosince 2004), k rozhodnutí vlády o souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) a s přelety ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Státu Izrael, Jordánského hášimovského království, Egyptské arabské republiky, Království Saúdské Arábie, Státu Kuvajt, Ománu, Spojených arabských emirátů, Bahrajnského království, Syrské arabské republiky, Pakistánské islámské republiky, Alžírské demokratické a lidové republiky, Tuniské republiky, Čadské republiky a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 11. března 2004 k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004, 14

17 MINISTERSTVO OBRANY ČR k informaci ministra obrany ČR o stavu jednání při pořizování komplexního systému nadzvukových letounů a souvisejících služeb pro zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky, k poslaneckému návrhu na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády ČR v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy. 30. března 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. 14. dubna 2004 k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období říjen až prosinec 2003, ke stravování Armády ČR (výbor požádal ministra obrany ČR, aby výboru pro obranu a bezpečnost předložil analýzu finančních dopadů vyplývajících z nového zákona o DPH a finanční analýzu obou variant způsobů zabezpečení stravování v Armádě ČR, a to do ), k Letecké záchranné službě (jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do ). 11. května 2004 k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2003, výbor vzal na vědomí informaci ministra obrany ČR o stavu jednání při pořizování komplexního systému nadzvukových letounů a souvisejících služeb pro zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky a požádal ministra obrany ČR o předložení memoranda bezprostředně po projednávání a schválení vládou ČR a o seznámení s průběhem projednávání návrhu smlouvy o dodávce letounů a souvisejících služeb, a to do května 2004 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2003 kapitola 307 Ministerstvo obrany, ke stravování příslušníků Armády České republiky, k informaci pracovní skupiny pro řešení problematiky nepotřebného majetku a ekologické likvidace nepotřebné munice MO. 27. května 2004 k informaci zástupců zpravodajských služeb, k Letecké záchranné službě, 15

18 ročenka 2004 k informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2003, k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004, k informaci o souhlasu vlády s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky na území České republiky realizovanými do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 22. června 2004 k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force NRF. 29. června 2004 k vládnímu návrhu na vyslání protichemického odřadu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti XXVIII. letních olympijských her a XII. paralympijských her v Řecku. 9. září 2004 k informaci ministra obrany ČR o prioritách resortu obrany, k vládnímu návrhu zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2004, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, k návrhu poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o Vojenském zpravodajství a k návrhu poslanců Petra Nečase, Jana Vidíma a Tomáše Kladívka na vydání zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství. 29. září 2004 k vládnímu návrhu dalšího působení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích v roce 2005, k ochraně vzdušného prostoru České republiky. 20. října 2004 k organizační struktuře Vojenské policie, k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2004, 16

19 MINISTERSTVO OBRANY ČR k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005, k 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004, k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen listopadu 2004 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005 kapitola 307 Ministerstvo obrany. 1. prosince 2004 k informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen vyslechl informaci o působení kontingentu speciálních sil AČR v Afghánistánu v rámci protiteroristické operace koaličních sil Trvalá svoboda. 17

20 18 ročenka 2004 Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR na svých schůzích (vybraná jednání k problematice obrany) přijal usnesení (doporučil, vyslovil souhlas): 21. ledna 2004 k návrhu zákona o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k informaci vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až září 2003, k informaci vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2003 do 30. září 2003, k informaci vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce ledna 2004 k vládnímu návrhu na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (výbor doporučil Senátu PČR schválit návrh na vyslání jednotky speciálních sil Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda na dobu do šesti měsíců ode dne vyslání s tím, že jednotka bude složena z vojáků z povolání v celkovém počtu do 120 osob bez rotace, a návrh na vyslání kontingentu Armády České republiky do Afghánistánu v rámci mise ISAF (International Security Assistance Force) v celkovém počtu do 30 osob ode dne vyslání do 31. prosince 2004), k rozhodnutí vlády o souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) a s přelety ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Státu Izrael, Jordánského hášimovského království, Egyptské arabské republiky, Království Saúdské Arábie, Státu Kuvajt, Ománu, Spojených arabských emirátů, Bahrajnského království, Syrské arabské republiky, Pákistánské islámské republiky, Alžírské demokratické a lidové republiky, Tuniské republiky, Čadské republiky a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 12. února 2004 k uspořádání veřejného slyšení (3. března 2004) na téma Obranná politika a reforma Armády České republiky. 24. března 2004 k návrhu zákona o zřízení Univerzity obrany (jednání přerušeno do další schůze).

21 MINISTERSTVO OBRANY ČR 31. března 2004 k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004, k informaci vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období říjen až prosinec dubna 2004 k návrhu zákona o zřízení Univerzity obrany (výbor doporučil Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou). 12. května 2004 k informaci vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2003, k informaci vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec června 2004 k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce dne 8. října 2004 k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, podepsané v Praze dne 31. července 2003 (výbor doporučuje Senátu PČR dát souhlas k ratifikaci). 21. října 2004 k 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004, k návrhu zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). 3. prosince 2004 k vládnímu návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2004 (výbor doporučil Senátu PČR vyslovit souhlas s prodloužením doby působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích Organizace Severoatlantické smlouvy na Balkáně, podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a uzavřených dohod s tím, že jednotky Armády České republiky budou složeny z vojáků z povolání v celkovém počtu do 500 osob v době od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 s prodloužením doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č (2003) v celkovém počtu do 150 osob v době od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004). 19

22 ročenka 2004 Ministerstvo obrany České republiky Ministr obrany České republiky Ing. Miroslav Kostelka Osobní údaje: Datum narození: 31. ledna 1951 Místo narození: Františkovy Lázně Národnost: česká Rodinný stav: ženatý Manželka: Jana Kostelková Děti: dcery Hana, Andrea, syn Petr Vzdělání: Vojenská akademie Brno, obor letištní technické zabezpečení 1985 Vojenská akademie Brno, vyšší akademický kurz Operační postgraduální studium Brno NATO Defence College Řím Jazyk: angličtina, ruština Praxe: štábní funkce na stupni prapor velitel praporu zástupce náčelníka týlu PVOS (protivzdušné obrany státu) zástupce velitele letectva a protivzdušné obrany státu náčelník štábu hlavního týlu inspektor logistiky AČR přidělenec obrany při Velvyslanectví ČR v Kanadě od zástupce náčelníka Generálního štábu AČR náčelníka štábu jmenován do hodnosti generálporučíka od první zástupce náčelníka GŠ AČR od první náměstek ministra obrany jmenován ministrem obrany 20

23 MINISTERSTVO OBRANY ČR Ministr obrany České republiky JUDr. Karel Kühnl (od 4. srpna 2004) Osobní údaje: Datum narození: Místo narození: Praha Národnost: česká Rodinný stav: ženatý Manželka: Daniela Kühnlová Děti: syn a dcera Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha studium ekonomie na univerzitě ve Vídni Jazyk: angličtina, němčina, částečně ruština Praxe: novinář na volné noze (Rakousko) ekonomický redaktor a analytik rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově (Německo) ekonomický poradce předsedy vlády ČR a vedoucí týmu poradců předsedy vlády ČR externí odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, katedra teorie práva externí poradce ministra hospodářství ČR člen Rady České televize (1992 předseda) velvyslanec ČR v Londýně červen 1997 jmenován do funkce ministra průmyslu a obchodu ČR (do července 1998) červen 1998 zvolen poslancem PS PČR za Unii svobody, člen zahraničního výboru PS říjen 1998 předseda poslaneckého klubu Unie svobody 2002 zvolen poslancem PS PČR za US-DEU, předseda poslaneckého klubu, člen zahraničního výboru PS 4. srpna 2004 jmenován ministrem obrany ČR 21

24 ročenka 2004 Organizační struktura Ministerstva obrany (od 1. dubna 2004) Ministr obrany Kabinet ministra obrany NMO-ředitel Kanceláře Ministerstva obrany NMO F NMO M NMO P NMO V NGŠ AČR Odbor interního auditu Kancelář Ministerstva obrany Sekce ekonomická Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce personální Sekce vyzbrojování Odbor bezpečnosti Inspekce ministra obrany Sekce obranné politiky a strategie Vojenské zpravodajství Hlavní změny u MO v roce 2004: reorganizovány Úřad Ministerstva obrany na Kancelář Ministerstva obrany, Vojenské zpravodajství; nově vytvořen Kabinet ministra obrany; převedeno 9 regionálních finančních odborů do podřízenosti velitele sil podpory a výcviku. 22

25 Hlavní odborní funkcionáři MINISTERSTVO OBRANY ČR Náměstek ministra obrany ředitel Kanceláře Ministerstva obrany neobsazeno, řízením pověřen Ing. Jaromír FRIEDRICH Pavel MAŠEK od Ředitelka Kanceláře NMO Ř KaMO Ing. Naďa HLUŠIČKOVÁ Náměstek ministra obrany pro finanční řízení Ing. Ján DZVONÍK RNDr. Pavel ŠTALMACH, MBA od Ředitel sekce ekonomické MO neobsazeno Náměstek ministra obrany pro majetek Ing. Martin BĚLČÍK Ředitelka Kanceláře NMO M Hana KABILOVÁ Ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO Ing. Milan KARÁSEK Zástupce ředitele odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO Ing. Josef LACHMAN Náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Ing. Jaroslava PŘIBYLOVÁ Ředitel Kanceláře NMO P Ing. Petr ŠVANDA Ředitel sekce personální MO brig. gen. Ing. Vladimír LAVIČKA Zástupce ředitele sekce personální MO JUDr. Zdeněk ĎURÍČEK od Náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Ing. Jaroslav KOPŘIVA Ředitel Kanceláře NMO V Ing. Miloslav VYPLAŠIL 23

26 ročenka 2004 Ředitel sekce vyzbrojování MO Ing. Jiří MARTINEK Zástupce ředitele sekce vyzbrojování MO Ing. Milan BAJTOŠ Ředitel Kabinetu ministra obrany Hana KRCHOVÁ do Bc. Martin PRACHAŘ od Ředitel odboru interního auditu MO Ing. Milan GOL Ing. Petr ŠIMEK od Zástupce ředitele odboru interního auditu MO Ing. Peter OBERNAUER Ředitel Inspekce ministra obrany generálmajor Ing. Jozef FEDORKO brigádní generál Ing. Čestmír TESAŘÍK od Zástupce ředitele Inspekce ministra obrany Ing. Josef FEDORKO Ředitel sekce obranné politiky a strategie Ing. Rostislav KOTIl od Zástupce ředitele sekce obranné politiky a strategie MO Ing. Václav ČEJKA Bezpečnostní ředitel MO ředitel odboru bezpečnosti MO Ing. Jan KAŠE Ing. Michal FANTL od Náčelník Generálního štábu AČR genpor. Ing. Pavel ŠTEFKA Ředitel Vojenského zpravodajství genmjr. Ing. Josef PROKŠ plukovník Ing. Miroslav KREJČÍK pověřen od , jmenován Náčelník Hlavního velitelství Vojenské policie brigádní generál Ing. Oldřich KUBÁT 24

27 MINISTERSTVO OBRANY ČR GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Náčelník Generálního štábu Armády České Republiky generálporučík Ing. Pavel Štefka Osobní údaje: Datum narození: 15. září 1954 Místo narození: Ruda nad Moravou, okr. Šumperk Národnost: česká Rodinný stav: ženatý Manželka: Jiřina Štefková Děti: dcery Petra, Lucie, Andrea Vzdělání: 1973 absolvent Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Opavě Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, obor motostřelecký postgraduální studium na Akademii GŠ polských ozbrojených sil ve Varšavě, 1994 absolvent European Business School v Praze a v Mannheimu National Defence University National War College, Washington Jazyk: angličtina, polština Praxe: velitel roty, náčelník štábu motostřeleckého praporu a zástupce náčelníka štábu motostřeleckého pluku v útvarech Východního vojenského okruhu náčelník štábu a velitel motostřeleckého pluku v Bratislavě, dále náčelník operačního oddělení tankové divize vysokoškolský učitel na Vojenské akademii v Brně velitel 6. mechanizované brigády v Brně 25

28 ročenka působil ve funkcích zástupce velitele 2. armádního sboru a náčelníka štábu Velitelství pozemních sil AČR v Olomouci studium na National War College ve Washingtonu, D.C náčelník operační sekce Generálního štábu Armády České republiky rozkazem prezidenta republiky jmenován náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky jmenován do hodnosti generálmajora propůjčena hodnost generálporučíka jmenován do hodnosti generálporučíka 26

29 Organizační struktura Generálního štábu AČR MINISTERSTVO OBRANY ČR (k ) Náčelník Generálního štábu AČR 1. ZNGŠ ZNGŠ ŘeSPS MO ZNGŠ ŘeSOC MO SPS MO SRDS OS MO Spod MO SKIS MO OVL MO OVPz a EB MO KaNGŠ SOC MO VeSpS VeSPodV Legenda: SPS MO SRDS OS MO SPod MO SKIS MO OVL MO OVPz a EB MO KaNGŠ SOC MO VeSpS VeSPodV sekce plánování sil MO sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO sekce podpory MO sekce komunikačních a informačních systémů MO odbor vojenského letectví MO odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO Kancelář NGŠ Společné operační centrum MO Velitelství společných sil Velitelství sil podpory a výcviku Hlavní změny u GŠ AČR v roce 2004: zrušeny odbor rozpočtování a financování GŠ, odbor zabezpečení GŠ, sekce vojenského zdravotnictví GŠ, sekce logistiky GŠ, sekce velení a řízení GŠ; vytvořeny sekce podpory MO, sekce komunikačních a informačních systémů MO, odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO; reorganizována operační sekce GŠ na sekci rozvoje druhů sil operační sekci MO. 27

30 28 ročenka 2004 Hlavní odborní funkcionáři Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Pavel ŠTEFKA První zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ing. Jaroslav KOLKUS Zástupce náčelníka Generálního štábu AČR ředitel sekce plánování sil MO generálmajor Ing. Rostislav MAZUREK Zástupce náčelníka Generálního štábu AČR ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Ing. Emil PUPIŠ od Zvláštní poradce náčelníka Generálního štábu AČR z Velké Británie brigádní generál Stephen SHERRY brigádní generál Richard James Scott SMITH od Ředitel Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR plukovník Ing. Josef JANDA Ředitel sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO brigádní generál Ing. Ivo ZBOŘIl od Ředitel sekce podpory MO brigádní generál Ing. Pavel JEVULA od Ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO brigádní generál Ing. Jiří BALOUN, Ph.D. od Ředitel odboru vojskového průzkumu a EB MO plukovník Ing. Roman KREJČÍ, M. S. od Ředitel odboru vojenského letectví MO plukovník gšt. Ing. Petr BROUČEK Ředitel Ředitelství zahraničních aktivit plukovník Ing. Václav PASÁK od Velitel Posádkového velitelství Praha plukovník Ing. Jan ČERNÍK od

31 MINISTERSTVO OBRANY ČR Reforma ozbrojených sil České Republiky Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních a dislokačních změn, jejichž výsledkem bylo nejen další snížení počtu vojenských útvarů a zařízení, ale i snížení počtu personálu a redislokace vojsk do cílových posádek. Pro pochopení podmínek realizace reformy ozbrojených sil a důvodů vedoucích k přehodnocení některých opatření Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky (dále Koncepce) je třeba připomenout dynamičnost prostředí, v němž se tyto procesy odehrávají. Z obecného hlediska jsou změny vyvolány jak vnějšími vlivy na národní či mezinárodní úrovni (např. změny legislativního prostředí, zdrojového rámce, vstup do EU, adaptace vztahů NATO a EU, vnitřní změny v NATO), tak také vlivy vnitřními, k nimž dochází v rámci ozbrojených sil (např. změny v rámci řešení dluhu Ruské federace, v zapojení ČR do konkrétních mezinárodních projektů, nižší tempo odprodeje nepotřebného majetku, opožděná připravenost prostorů určených k dislokaci jednotek apod.). V prvním pololetí roku 2004 byla dokončena restrukturalizace Ministerstva obrany s cílem racionalizovat jeho struktury, snížit počty, odstranit duplicitu a tím celkově zefektivnit jeho činnost. V roce 2004 bylo v rámci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn zrušeno 11 vojenských posádek, dvě dislokační místa a 61 útvarů a zařízení, tři posádky byly zredukovány, 11 útvarů a zařízení bylo redislokováno. Posádky a dislokační místa uvolněná v roce

32 30 ročenka 2004 V oblasti profesní přípravy personálu a vojenského školství je hlavním úkolem reformy ozbrojených sil uskutečňovat vzdělávání, výchovu a výcvik vojáků v souladu s požadavky na výkon jednotlivých služebních míst a kariéru vojáka a současně vytvořit komplexní systém přípravy vojenského personálu odpovídající potřebám nově budované profesionální armády. V souvislosti s tímto požadavkem byl reorganizován vojenský vzdělávací a výcvikový systém, jehož výsledkem je vytvoření jedné vojenské vysoké školy a záměrem je i vytvoření jedné vojenské střední školy a jednoho vojenského resortního výcvikového zařízení. Jediná vojenská vysoká škola Univerzita obrany vznikla sloučením Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové k 1. září 2004 na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany (přijat Parlamentem České republiky 2. dubna 2004). Univerzita obrany má tři fakulty, dvě z nich, Fakulta ekonomiky a vojenského managementu a Fakulta vojenských technologií jsou dislokovány v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Plné funkčnosti dosáhne Univerzita obrany k 1. září Podstatné změny byly provedeny v obsahu vzdělávání, došlo k jednoznačnému oddělení vzdělávání a výcviku. K tomu byly zpracovávány a postupně zaváděny do praxe nové vzdělávací a výcvikové programy, jejichž smyslem je poskytování širšího vysokoškolského vzdělání, které umožní jeho aplikaci v odborných a kariérových kurzech. K 1. červenci 2004 byla provedena kompletní reorganizace Hradní stráže, jejímž výsledkem je nová organizační struktura odpovídající podmínkám služby profesionálního vojáka. K 1. červenci 2004 byly všechny jednotky Hradní stráže soustředěny do posádky Praha, počet osob byl snížen z 931 na 660 osob. Ke změnám došlo rovněž v systému výběru vojáků Hradní stráže a v jejich přípravě a výcviku. Na základě nařízení vlády č. 385/2003 se zpřísnila kritéria výběru pro výkon služby u Hradní stráže, s cílem dosáhnout vyšší kvality plnění úkolů. Příprava a výcvik nových příslušníků Hradní stráže, do nichž byly zavedeny nové programy a psychologická vyšetření, jsou v působnosti výcvikové základny Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov. Při realizaci úkolů reformy ozbrojených sil ČR v personální oblasti nenastaly zásadní problémy. K doplnění resortu obrany vojenským personálem bylo pro rok 2004 stanoveno získat celkem 5963 vojenských profesionálů. Příznivý vývoj počtů osob a personální opatření realizovaná k 31. prosinci 2004 zabezpečila dosažení souladu mezi plánovanými a skutečnými počty. Naplňován byl i předpoklad početnějšího zastoupení žen ve služebním poměru v AČR. Vytvořená struktura hodnostních sborů rovněž odpovídá platné systemizaci služebních míst a vytváří dobré podmínky pro optimální využití lidského potenciálu. Nezbytná redukce počtů posádek a dislokačních míst spolu se snižováním počtů vojáků z povolání a občanských zaměstnanců Ministerstva obrany byla velice citlivým problémem nejen z hlediska dotčených osob, ale i z hlediska obcí, měst a regionů. Ke zmírnění negativních dopadů reformy byla ministrem obrany zřízena Komise ke zmírnění negativních dopadů reformy na vojáky z povolání a občanské zaměstnance resortu Ministerstva obrany, jednotlivé obce a regiony, vedená náměstkyní ministra obrany pro

33 MINISTERSTVO OBRANY ČR personalistiku. Komise v krajích organizovala pracovní jednání, která byla zaměřena zejména na: záměr vývoje působení AČR v kraji, dislokaci záchranných útvarů a jejich vazbu na integrovaný záchranný systém a poskytování informací o postupu MO při předávání nepotřebného nemovitého a movitého majetku územněsamosprávným celkům. Se snižováním počtů útvarů a zařízení souviselo snižování výzbroje, techniky a materiálu. Nadpočetný majetek jednotlivých útvarů a zařízení byl převeden k jiným útvarům a zařízením nebo byl podle požadavků uložen v dispozičních zásobách. Nepotřebný majetek MO byl nabídnut k přednostnímu převodu ostatním organizačním složkám státu, v případě nezájmu byl prohlášen za nepotřebný pro stát. V oblasti logistického zabezpečení byly úkoly stanovené reformou ozbrojených sil ČR ve vazbě na upravené zdrojové možnosti v podmínkách AČR řešeny společným úsilím velitelských a logistických orgánů všech stupňů. Na stupni operačně-taktických velitelství byly úkoly logistické podpory skloubeny s ostatními úkoly vojsk stanovenými pro daný výcvikový rok, a to se zaměřením na všestranné zabezpečení výcviku vojsk společných sil a sil podpory a výcviku a souběžného plnění úkolů stanovených k realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v roce Z důvodů kumulace různorodých akcí, snížení počtu osob k řešení problematiky odsunů movitého majetku, nakládání s nemovitým majetkem, nutnosti hledání dalších míst pro uložení majetku, který již byl z armády vyřazen a navržen k odprodeji, byly úkoly v oblasti logistického zabezpečení plněny jen s nezměrným úsilím pracovníků na všech úrovních velení, zejména u konkrétních zásobovacích základen a nákladových středisek. Zároveň bylo třeba hledat a aplikovat nové cesty a přístupy při ekologické likvidaci munice ( tun) v civilních zařízeních. Je třeba zdůraznit, že celý proces realizace reformy je podporován projekty k zavádění nových typů zbraní a zbraňových systémů, k modernizaci techniky a zbraní a k zabezpečení komplexního výcviku a přípravy personálu. V oblasti rozhodujících projektů rozvoje úspěšně pokračoval projekt Pořízení a provoz nadzvukových letounů, v rámci kterého byl zahájen praktický výcvik pilotů a techniků u výrobce ve Švédsku. V rámci projektu Modernizace tanku T-72 M4CZ pokračovaly dodávky dalších plánovaných kusů techniky k útvarům, v závěru roku byl do výzbroje AČR zaveden pasivní sledovací systém VĚRA. Průběžně pokračovala optimalizace systému velení, řízení, spojení, informatizace a vojenského zpravodajství, které napomáhají zavádění operačně-taktických systémů velení a řízení sil AČR. Vyřazování zastaralé techniky, využívání perspektivní techniky a osvědčená paletizace zásob materiálu všeho druhu zvýšily mobilitu armády, pozitivních výsledků bylo dosaženo rovněž ve schopnosti přepravy osob a nakládání materiálu na vzdušné a námořní prostředky. V průběhu realizace Koncepce pokročila Armáda České republiky také v naplňování klíčových operačních schopností. Efektivním výcvikem vojsk a přípravou štábů všech stupňů, s potřebnými zásobami a v nových organizačních strukturách, blížících se cílovému stavu, je armáda schopna plnit úkoly vyplývající z našich politicko-vojenských závazků a ambicí. 31

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

ROČENKA 2005. MINISTERSTVO OBRANY České Republiky. Ročenk a 2005

ROČENKA 2005. MINISTERSTVO OBRANY České Republiky. Ročenk a 2005 ROČENKA 2005 MINISTERSTVO OBRANY České Republiky Ročenk a 2005 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2005 Praha 2006 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 80-7278-325-4 Praha 2006 Úvodem MINISTERSTVO

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 256 8. funkční období 256 Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 2011 Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze 2011

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ROČENKA 2002

MINISTERSTVO OBRANY ČR ROČENKA 2002 MINISTERSTVO OBRANY ČR ROČENKA 2002 PRAHA, 2003 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 80-7278-179-0 Ú VOD Armáda České republiky má za sebou další rok své činnosti a postupné proměny. Rok 2002 pro ni byl, stejně

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2006

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2006 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2006 PRAHA 2007 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 978-80-7278-386-1 Praha 2007 2 ÚVODEM MINISTERSTVO OBRANY ČR Pro ozbrojené síly a především pro Armádu České

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2206/15 V Praze 28. ledna 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 4. února 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1,

Více

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky t. Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze dne 2010 k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Více

11. funkční období. Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017

11. funkční období. Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017 12 11. funkční období 12 Přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017 2016 Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze 2016 k rozhodnutí vlády o

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 2. listopadu 2015 v 10:00 h V Praze 27. října 2015 Čj. 2282/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 26. srpna 2015 v 09:00 h V Praze 20. srpna 2015 Čj. 2262/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

XIII. Vojenská hodnost kapitán

XIII. Vojenská hodnost kapitán V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2270/14 V Praze 4. září 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 10. září 2014 v 19:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. března 2017 v 10:00 h V Praze 22. března 2017 Čj. 2220/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2226/14 V Praze dne 26. března 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. dubna 2014 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V Praze 7. října 2015 Čj. 2276/15 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 12. října 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č,j.: 2298/13 V Praze dne 13. listopadu.2013 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 20. listopadu 2013 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2230/14 V Praze dne 10. dubna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 09:30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2017 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat

Více

Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009

Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009 Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009 Ministerstvo obrany České republiky PIC MO 2010 ISBN 978-80-7278-505-6 Ministerstvo obrany ČR JEDNÁNÍ, USNESENÍ A ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY,

Více

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 4. brigáda rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 Obsah Úvod Organizační struktura Úkoly 4.brn Zahraniční kurzy Účast v zahraničních misích Vybraná výzbroj a technika Úvod 4.brn časová osa zahájení výstavby

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. března 2016 v 10:00 h V Praze 16. března 2016 Čj. 2218/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Marek Bach (UČO 182443) Michaela Jakubcová (UČO 170012) Jiří Hejtmánek (UČO 180355) Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2268/14 V Praze 29. srpna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 17. února 2016 v 09:00 h V Praze 11. února 2016 Čj. 2208/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. prosince 2016 v 10:00 h V Praze 15. prosince 2016 Čj. 2290/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky

Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky PRVNÍ ZÁSTUPCE NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU Výtisk č. Počet snímků: 29 Aktuální stav výstavby profesionální Armády České republiky generálmajor Ing. Jaroslav KOLKUS Realizace výstavby Armády České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 10. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2002 3. volební období 1229/7 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5

*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 *A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 Číslo SP-1/2016-ST 11. ledna 2016 1 kterým se stanoví požadavky pro služební, pracovní a vojenská místa, ve znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách Training of Professionals in Defence and Security forces 2010

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Krizové řízení Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. června 2016 v 10:00 h V Praze 15. června 2016 Čj. 2246/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období ZAPIS z 6. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 24. a 25. listopadu 2010 /středa,čtvrtek/ v budově Poslanecké

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 24. října 2016 v 09:00 h V Praze 17. října 2016 Čj. 2274/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 7. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 2. listopadu 2016 Čj. 2278/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 6. května 2015 v 09:00 h V Praze 29. dubna 2015 Čj. 2234/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období ZÁPIS ze 17. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 12. října 2011 /středa/ od 09.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2226/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 30. března 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. února 2017 v 09:00 h V Praze 1. února 2017 Čj. 2206/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více