Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety"

Transkript

1 Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP ZP Základy práva PP Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP VET I. Všeobecná ekonomická teória I. PP Ing. Dušan Masár, PhD. Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. VP VP I. Verejná politika I. PP Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP TP II. Teória politiky II. PP Prof. PhDr. Ján Koper, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP SP Sociálna práca PP Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP VET II. Všeobecná ekonomická teória II. PP Ing. Dušan Masár, PhD. Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. VP VP II. Verejná politika II. PP Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP SOC I. Sociológia I. PP Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP MA I. Manažment I. PP Doc. Ing. Ján Králik, CSc. Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. VP VS I. Verejná správa I. PP Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP KVP I. Komparácia verejných politik a verejnej správy v EU I. PP PhDr. Natália Kováčová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP PP I. Porovnávacia politológia I. PP Prof. PhDr. Ján Koper, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP RR I. Rodová rovnosť I. PP PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP PP II. Porovnávacia politológia II. PP Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP VS II. Verejná správa II. PP Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP KVP II. Komparácia verejných politik a verejnej správy v EU II. PP PhDr. Natália Kováčová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP MA II. Manažment II. PP Doc. Ing. Ján Králik, CSc. Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. VP PP III. Porovnávacia politológia III. PP PhDr. Lucia Vanková, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP PSSR I. Politický systém SR I. PP Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP VE I. Verejná ekonomika I. PP Ing. Dušan Masár, PhD. Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. VP PEU I. Politiky EU I. PP PhDr. Natália Kováčová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP SPP Správne právo PP Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. FPJJ Katedra správneho práva VP VF Verejné financie PP Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. VP PSSR II. Politický systém SR II. PP Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP PP IV. Porovnávacia politológia IV. PP PhDr. Lucia Vanková, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP BP Bakalárska práca PP Spolu

2 / Semester Odp. Semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinne voliteľné predmety VP VPG I. Všeobecná politická geografia I. PV VP OK CJ Odborná komunikácia v cudzom jazyku I. NJ,AJ PV Harajová, Spálová Doc. PaeDr. Alica Harajová, PhD. 1 Prof. PhDr. Peter Terem, PhD./PhDr. Ivana Demčíková, PhD. VP IS I. Informačné systémy PV PhDr. Lipták PhDr. Lipták Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. VP KVP Komunikácia vo verejnej politike PV Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. VP PR VP Public relation vo verejnej správe PV PhDr. Marián Děd, PhD. PhDr. Marián Děd, PhD VP VPG II. Všeobecná politická geografia II. PV VP OK CJ Odborná komunikácia v cudzom jazyku II. PV Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. /PhDr. Ivana Demčíková, PhD. Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. 3 Harajová, Spálová Doc. PaeDr. Alica Harajová, PhD. VP RET Verbálna komunikácia PV Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc VP DVS Demografia vo verejnej správe PV Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. Doc. Ing. Dušan Dobrovodský, CSc. VP PSZ Právo sociálneho zabezpečenia PV JUDr. Vojtech Földes FPJJ Katedra pracovného práva VP PGSR Politická geografia SR VPG III. PV Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. Doc. Ing.Katarína Liptáková,PhD. 8 9 VP NK Neverbálna komunikácia PV Doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP SOC II. Sociológia II PV Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP EVP Etika vo verejnej politike PV PhDr. Marián Děd, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP SP Náboženstvá vs. politika PV PhDr. Marián Děd, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP RR II. Rodová rovnosť II. EU PV PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP SOC III. Sociológia III. - Osobité sociológie PV Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. 4 6 VP BS Bakalársky seminár PV PhDr. Marián Děd, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. Spolu

3 / Semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň výberové predmety VP PF Politická filozofia V PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. VP Súčasná politická filozofia V PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. VP MVP Média vo verejnej politike V Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. PhDr. Marián Děd, PhD. VP POP I. Politická a občianska participácia I. V PhDr. Natália Kováčová,PhD. PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. VP POP II. Politická a občianska participácia II. V PhDr. Natália Kováčová, PhD. PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. VP KMVP Konflikt a mediácia vo verejnej politike V PhDr. Andrea Jankurová, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP ŠS I. Štátnicový seminár I. V PhDr. Marián Děd, PhD. PhDr. Marián Děd, PhD. VP ŠS II. Štátnicový seminár II. V Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. Ing. Dušan Masár, PhD. Spolu

4 / Semester Verejná politika a verejná správa II. stupeň povinné predmety VP RP I. Regionálna politika I. PP Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP FIE Nástroje FIE VP I. PP Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP SK Správne konanie PP JUDr.Ing.Matej Šebesta FPJJ Katedra správneho práva VP HP I. Hospodárska politika I. PP Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. VP RP II. Regionálna politika II. PP Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP VMSŠ Nástroje FIE VP II. PP Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP BEPO I. Bezpečnostná politika štátu I. PP Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP HP II. Hospodárska politika II. PP Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. VP SP Sektorové politiky PP Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP BEPO II. Bezpečnostná politika štátu II. PP Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP SPP Spoločenský protokol PP PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP AOVP II. Aktuálne otázky verejnej politiky PP Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP VE II. Verejná ekonomika II. PP Ing. Dušan Masár, PhD. Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. VP DP Diplomová práca PP Spolu

5 / Semester Verejná politika a verejná správa II. stupeň povinne voliteľné predmety VP PP V. Porovnávacia politológia V. PV Prof. PhDr. Ján Koper, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. 4 8 VP RVP Radikalizmus vo verejnej politike PV PhDr. Lucia Vanková, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. VP PEU II. Politiky EU II. PV PhDr. Natália Kováčová, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP PRE Profesijná etiketa PV PhDr. Andrea Jankurová, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP SFSP Sociálna filozofia a sociálna politika PV PhDr. Marián Děd, PhD. Doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD. VP MAR Marketing vo verejnej správe PV Ing. Dušan Masár, PhD. Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP ME Manažment europrojektov PV PhDr. Andrea Jankurová, PhD. Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. VP SVMA Svetové makroregióny PV Doc. PhDr. Peter Terem, PhD. / PhDr.. Ivana Demčíková, PhD. Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. VP EB Energetická bezpečnosť štátu PV Doc. PhDr. Peter Terem, PhD. Doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD. VP SF Súčasná politická filozofia - metódy PV PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP PRP Pracovné právo PV JUDr. Vojtech Földes FPJJ Katedra pracovného práva Spolu

6 / Semester Verejná politika a verejná správa II. stupeň výberové predmety VP FC I. Filozofia človeka I. V Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP FC II. Filozofia človeka II. V Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. VP NF Náboženský fundamentalizmus V PhDr. Marián Děd, PhD. Doc.PhDr. Monika Čambáliková, CSc. 4 4 VP DS Diplomový seminár V Ing. Dušan Masár, PhD Doc. Mgr. PhDr. Peter Ondria, PhD. VP F Filozofia V PhDr. Marián Děd, PhD. Doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. 4 4 VP ŠS Štátnicový seminár Mgr. V Doc. PhDr. Branislav Kováčik,, PhD. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. Spolu

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017)

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 2p + 0s 2p + 0s

Více

2012/ externé štúdium

2012/ externé štúdium bakalársky - Bc. Ročník: 1. 11.30 B-136 Úvod do politických vied B-136 Úvod do politických vied B-011 Základy informatiky II Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-136 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-136

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Forma štúdia: denná FILO Filozofia 5 1 1 0 S 1 PP USAJ Úvod do štúdia anglického jazyka 5 1 1 0 S 1 PP USAL Úvod do štúdia anglofónnej literatúry 5 1 1 0 S 1

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Logistika letecké dopravy

Logistika letecké dopravy Studijní plán bakalářského studijního oboru Logistika letecké dopravy semestr povinné předměty (P) - společný bakalářský základ + oborové Logistika letecké dopravy povinně volitelné (PV) volitelné (V)

Více

Marketingová komunikácia a reklama Magisterské štátne skúšky denné štúdium 2009/2010

Marketingová komunikácia a reklama Magisterské štátne skúšky denné štúdium 2009/2010 dátum 7. 6. 2010 komisia Komisia č. 1 Počet študentov 8. študentov predseda Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD. (2) Členovia komisie Prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (0) Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. (1)

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 286 E-mail: prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133 volebného obvodu 307 O D P I S Z á p i s n i c e Obvodnej volebnej komisie o výsledku ania vo volebnom obvode číslo 7 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 09.11.2013 Obvodná

Více

KS Jičín - ČZU PEF Praha. Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/ ročník BC.

KS Jičín - ČZU PEF Praha. Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/ ročník BC. KS Jičín - ČZU PEF Praha Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/2017 1. ročník BC. Psychologie osobnosti a soc. psychologie - 10. a 11. 2. 2017 Mgr.Hana Chýlová Skripta: Rymešová, Chamoutová,-

Více

1. ročník TVS - KS LS 2014/2015

1. ročník TVS - KS LS 2014/2015 1. ročník TVS - KS LS 2014/2015 Termín 9-10 10 11 11 12 12-13 13 14 14-15 15 16 16 17 17-18 18-19 13.2. Psych. sp. CN 140 Loá 20.2. 8.00 10.00 h CN 140 Loá Plav. I sk. č. 1 Psych. Sp. CN 140 Loá Plav.

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

Čas Miestn. Predmet Vyučujúci. B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

Čas Miestn. Predmet Vyučujúci. B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD. Ročník: 1. B-130 Úvod do politologických vied I B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-130 Úvod do politologických vied I B-130 Psych. pre

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Magisterské navazující studijní programy na. Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterské navazující studijní programy na. Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Magisterské navazující studijní programy na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Akademický rok 2012/2013 Mezinárodní teritoriální studia N-MTS-MRS Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Decentralizovaný rozvojový projekt 2011

Decentralizovaný rozvojový projekt 2011 Decentralizovaný rozvojový projekt 2011 4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol a) podprogram na podporu rozvoje všech forem dalšího vzdělávání, vč. seniorů na vysokých školách Název projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Katedra obchodu (192)

Katedra obchodu (192) Katedra obchodu (192) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra obchodu vznikla 1. 9. 1999. Patří tedy mezi dvě nejmladší katedry fakulty. Vyčlenila se z katedry řízení a obchodu.

Více

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management

Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Zdenek Dytrt a kolektiv Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management Bizbooks Brno 2014 Ženy a management Kreativita inovace etika kvalitativní management ZDENEK DYTRT A KOLEKTIV

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S. NA ROK 2013 Akademický senát

Více

Študijný odbor právo Odporúčaný študijný plán pre 1. stupeň štúdia, externá forma štúdia Rozsah priamej výučby podľa typu vzdelávacej činnosti

Študijný odbor právo Odporúčaný študijný plán pre 1. stupeň štúdia, externá forma štúdia Rozsah priamej výučby podľa typu vzdelávacej činnosti Seminar Prednáška Rok štúdia Kredity Semester Typ predmetu Názov predmetu Študijný odbor 3.4.1. právo Odporúčaný študijný plán pre 1. stupeň štúdia, externá forma štúdia Rozsah priamej výučby podľa typu

Více

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014 Obhajoby květen 2014 úterý 27.5.2014 Komise č. 1 /PřF - B 1301 Geografie ; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové) Předseda: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Místopředseda: doc. RNDr. Ivan

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016

Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016 STUDIJNÍ PLÁNY a další informace o studiu v akademickém roce 2015/2016 OB SAH: Vítejte na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem I. Základní data o FSE UJEP. II. Vedení a struktura FSE UJEP III. Studijní

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY. Pracovisko: Katedra sociálnych a humanitných vied

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY. Pracovisko: Katedra sociálnych a humanitných vied UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 483 E-mail: emilia.prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. 2. Cizí jazyk ** 0p + 12s 2 Zk (typ

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán - denní forma vzdělávání

Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán - denní forma vzdělávání Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán - denní forma vzdělávání Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání PB - Vyšší odborná škola a

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS 1 2 3 4 5 6 7 8 8.00-09.20 9.30-10.50 11.00-12.20 12.30-13.50 14.00-15.20 15.30-16.50 17.00-18.20 18.30-19.50 po út P: Politologie I.

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020 ISCED (inovovaný) na šk. roky 0/06 až 09/00 Rámcové učebné plány za. 9. ročník Počet hodín šk. uč. plánu za.-9.roč. svet 4 4 Anglický jazyk Konv. v ANJ (nemecký, ruský) 6 + Informatika 4 4 Dejepis 6 6

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Ť Í ň š Ť ň Ú Ú Ť č č č č ň ů š Ť ňš č š ť Ť š š č š ň č š č ť č š č Ť Ž Ť Ť š č Í š š ť š Ť ň č š Í ňč ň č š ň Ž č č ú č ť ď č Ť Ť ň ň š Ť č š ů ň ň Ů Í š š ň š ť Ů ň č Ž Ž ť č č Í Ď ť Ťč š ť š Ž Ď Ž

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017 Výučba v jazyku anglickom študijný poradca: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. kód 1. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity prerekvizitné

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více