Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie"

Transkript

1 Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska III Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny Mgr. Karol Hollý, PhD. Názov semestr. predmetu: Teórie histórie, Filozofie histórie,historickej propedeutiky Počet hodín za semester: 18 PhDr. Katarína Hradská, PhD. Názov semestr. predmetu: Historické a právne súvislosti porušovania a ochrany ľudských práv na Slovensku počas druhej svetovej vojny Počet hodín za semester: 18 Názov katedry a vysokej školy: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Ústav politických vied PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Názov semestr. predmetu: Holokaust v európskych dejinách Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. Názov semestr. predmetu: Významné osobnosti a postavy prvej polovice 20. storočia PhDr. Daniela Kodajová Názov semestr. predmetu: Dejiny novoveku ( ) Počet hodín za semester: 20 Názov katedry a vysokej školy: Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie 1

2 Názov semestr. predmetu: Hospodárske dejiny Názov semestr. predmetu: Všeobecné dejiny novoveku 1 Názov semestr. predmetu: Všeobecné dejiny novoveku 2 Názov semestr. predmetu: Vývoj obyvateľstva na Slovensku v storočí PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Názov semestr. predmetu: Moderné slovenské dejiny Názov katedry a vysokej školy: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave, BISLA Názov semestr. predmetu: Dejiny žurnalistiky a novinárske žánre Počet hodín za semester: 32 Názov semestr. predmetu: História v masovokomunikačných prostriedkoch Počet hodín za semester: 32 Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UKF, Katedra histórie Názov semestr. predmetu: Kultúrne regióny Slovenska Počet hodín za semester: 32 Názov semestr. predmetu: Základy novinárskej tvorby Počet hodín za semester: 32 Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny do roku

3 Názov semestr. predmetu: Kapitoly z dějin českého a slovenského fašismu a integrálního nacionalismu ve 20. století Názov semestr. predmetu: Každodennost a populární kultura v Československu Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc. Názov semestr. predmetu: Najnovšie všeobecné dejiny (po r. 1945) Počet hodín za semester: 38 Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc. Názov semestr. predmetu: Novšie všeobecné dejiny ( ) Počet hodín za semester: 38 Názov semestr. predmetu: Historická demografia Názov semestr. predmetu: Konfesionalizmus v slovenských dejinách Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny 2 ( ) Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny 3 ( ) Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny 4 ( ) 3

4 Názov semestr. predmetu: Vybrané problémy slovenského národného hnutia Názov semestr. predmetu: Vybrané problémy slovenského národného hnutia Semestrálne cvičenia: Názov semestr. predmetu: Pramene k cirkevným dejinám Názov semestr. predmetu: Seminár zo všeobecných novovekých Názov semestr. predmetu: České dějiny od konce 18. po 20. století Názov semestr. predmetu: Seminář k českým moderním a soudobým dějinám (od konce 18. stol. do souč.) Semináre: Názov semestr. predmetu: Historický proseminár I Názov semestr. predmetu: Historický seminár II Názov semestr. predmetu: Seminár k bakalárskej práci I 4

5 Názov semestr. predmetu: Seminár k dejinám Slovenska v 19. a 20. storočí Názov semestr. predmetu: Historický proseminár I Názov semestr. predmetu: Historický proseminár II Názov semestr. predmetu: Historický proseminár II Názov semestr. predmetu: Jazyk prameňov II Názov semestr. predmetu: Maďarský jazyk pre historikov I Počet hodín za semester: 52 Názov semestr. predmetu: Maďarský jazyk pre historikov II Počet hodín za semester: 52 Názov semestr. predmetu: Česko-slovenské vzťahy Názov semestr. predmetu: Mýtus habsburskej monarchie v literatúre Názov semestr. predmetu: Stredoeurópsky agrarizmus 5

6 Názov semestr. predmetu: Úvod do štúdia 18. a 19. storočia Názov semestr. predmetu: Úvod do štúdia dejepisu s proseminárom PhDr. Katarína Hradská, PhD. Názov semestr. predmetu: Historické a právne súvislosti porušovania a ochrany ľudských práv na Slovensku počas druhej svetovej vojny Počet hodín za semester: 18 Názov katedry a vysokej školy: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Ústav politických vied PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Názov semestr. predmetu: Holokaust v európskych dejinách Počet hodín za semester: 15 Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Názov semestr. predmetu: Moderné slovenské dejiny Názov katedry a vysokej školy: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave, BISLA Mgr. Michal Kšiňan, PhD. Názov semestr. predmetu: Písanie biografie Počet hodín za semester: 5 Názov semestr. predmetu: Seminár k bakalárskej práci I Názov semestr. predmetu: Seminár k diplomovej práci I Názov semestr. predmetu: Tvorivý seminár VII. (publicistická tvorba) Názov semestr. predmetu: Diplomový seminár 6

7 Názov semestr. predmetu: Historický proseminár 1 Názov semestr. predmetu: Historický proseminár 2 Názov semestr. predmetu: Hrady a hradné panstvá na Slovensku v stredoveku Názov semestr. predmetu: Stredoveké mestá na Slovensku Názov semestr. predmetu: Úvod do štúdia stredovekých Slovenska Názov semestr. predmetu: Češi a jejich sousedé Názov semestr. predmetu: Češi a jejich sousedé Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc. Názov semestr. predmetu: Najnovšie všeobecné dejiny (po r. 1945) Počet hodín za semester: 27 Prof., PhDr. Pavol Petruf, DrSc. Názov semestr. predmetu: Novšie všeobecné dejiny ( ) Počet hodín za semester: 27 Názov semestr. predmetu: Diplomový seminár 1 7

8 Názov semestr. predmetu: Historická demografia Názov semestr. predmetu: Konfesionalizmus v slovenských dejinách Názov semestr. predmetu: Semestrálna práca 4 Počet hodín za semester: 36 Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny 2 ( ) Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny 3 ( ) Názov semestr. predmetu: Slovenské dejiny 4 ( ) Názov semestr. predmetu: Vypracovanie diplomovej práce 8

9 Mgr. Marína Zavacká, PhD. Názov semestr. predmetu: K dejinám propagandy v 20. storočí Počet hodín za semester: 18 Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných Terénne cvičenia: Individuálne prednášky: 9

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboDU - dejiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny a teória garant : doc. PhDr.

Více

2012/ externé štúdium

2012/ externé štúdium bakalársky - Bc. Ročník: 1. 11.30 B-136 Úvod do politických vied B-136 Úvod do politických vied B-011 Základy informatiky II Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-136 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-136

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP 2 3 5 1 Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNVERZTA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava : 5379 FO-Bc- - Filozofia - Filozofia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 enná 1. 6107700 - FO-Bc-

Více

Čas Miestn. Predmet Vyučujúci. B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

Čas Miestn. Predmet Vyučujúci. B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD. Ročník: 1. B-130 Úvod do politologických vied I B-130 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-011 Základy informatiky 2 Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-130 Úvod do politologických vied I B-130 Psych. pre

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová Študijný boml muzikológia (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) program: Povinné predmety Blok FiF/Povinné predmety min. 120 kreditov bohv 001 1/5E44/00 bohv 002 1/5E45/00 bohv 003 1/5E46/00

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC011001 / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC011002 / Sociologický proseminář Richard Růžička

Více

7105R035 - Kulturní dějiny

7105R035 - Kulturní dějiny Studijní program: B7105 - Historické vědy Studijní obor: Segment: Elementární - KD/Bc. Povinné y 7105R035 - Kulturní dějiny Německý jazyk - CEFR A1+ KCJ/HNA1P 'doc. Winfried Baumann, Dr.' Odborný písemný

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více

ZS 2010/2011. Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út

ZS 2010/2011. Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út ZS 2010/2011 Kurzovní přednášky ČESKÉ DĚJINY STŘEDOVĚKU (do roku 1526) Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Čt 9.10-10.45 200 (přednáška) PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Út 12.30-14.05 200 (cvičení) Mgr. Petr

Více

Témy záverečných prác v šk. roku 2016/2017

Témy záverečných prác v šk. roku 2016/2017 Témy záverečných prác v šk. roku 2016/2017 Prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. 1. Stredné školstvo na Slovensku v rokoch 1938 1945 2. Život Slovákov v Amerike v 20. rokoch 20. storočia 3. Obraz slovenského vojaka

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z

Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z 1 z 9 30. 1. 2016 23:28 Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: bomls - muzikológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny

Více

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 Historická geografia doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 HISTORICKÁ GEOGRAFIA (1. roč. ZRR) Vyučujúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. (miestnosť B1-548),

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Program mezinárodní interdisciplinární konference NÁRODY MĚSTA LIDÉ SLAVNOSTI

Program mezinárodní interdisciplinární konference NÁRODY MĚSTA LIDÉ SLAVNOSTI Program mezinárodní interdisciplinární konference NÁRODY MĚSTA LIDÉ SLAVNOSTI Datum a místo konání: 25. a 26. září 2017, Praha, U Kříže 8, Praha 5 Jinonice (stanice metra B Jinonice), přízemí, místnost

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Forma štúdia: denná FILO Filozofia 5 1 1 0 S 1 PP USAJ Úvod do štúdia anglického jazyka 5 1 1 0 S 1 PP USAL Úvod do štúdia anglofónnej literatúry 5 1 1 0 S 1

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Povinné predmety - 1.ročník

Povinné predmety - 1.ročník Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2017/2018 Študijný program: Študijný odbor: garant : bat14 - animovaná tvorba - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) 2.2.5. - filmové umenie

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: II. (Mgr. art.) Forma štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr.

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy l P O Z V Á N K A Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Univerzita Karlova Praha, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra histórie

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 5 4S S 1 Z Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 5 4S S 1 Z Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD. Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: XZU1b žurnalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma) Študijný odbor: 3.2.1 žurnalistika garant : prof. PhDr.

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý PSb004 Psychoracionalizácia učenia a štúdia P 4 3 40:60 Ján Grác PSb002 Dejiny psychológie I. P 3 2 100:0 Alena Michalcová

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. 2. Cizí jazyk ** 0p + 12s 2 Zk (typ

Více

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT Materiál na zasadnutie Akademického senátu UK dňa 24. júna 2015 Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. Materiál obsahuje: 1. Návrhy uznesení.

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Recenze Lucie Divišová. Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. budil@khv.zcu.cz. Výkonný redaktor: PhDr. Vladimír Naxera vnaxera@kap.zcu.

Recenze Lucie Divišová. Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. budil@khv.zcu.cz. Výkonný redaktor: PhDr. Vladimír Naxera vnaxera@kap.zcu. Recenze Lucie Divišová francouzštiny ve výukovém centru Cavilam a ze vzniklého uceleného souboru výukového materiálu lze čerpat i při přípravě školních zahraničních výměnných pobytů nebo projektů v rámci

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Katedra historických věd, FF ZČU,

Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Katedra historických věd, FF ZČU, REDAKČNÍ RADA ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (, budil@khv.zcu.cz) Členové redakční rady : Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (Katedra

Více

PŘEHLED A KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH ZS 2013/2014. Baránek Po 15:50-17: PVP Brány ghetta Hlavačka

PŘEHLED A KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH ZS 2013/2014. Baránek Po 15:50-17: PVP Brány ghetta Hlavačka PŘEHLED A KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH ZS 2013/2014 Baránek Po 15:50-17:25 208 PVP Brány ghetta Hlavačka Bažant Út 9:10-10:45 200 PVP Středověký člověk Nejedlý (zároveň Základní problémy) Beneš Út 14:10-15:45

Více

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Úbyt. č. Prír. č. Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Knižnica Arboréta Mlyňany SAV 05.01.2012 Sig. Autor Názov Vydavateľstvo Rok vydania Technika barevné

Více

úč úč ž ů ž Č Č č č ů ž úč č úč ť Ň č ú Ý č č Ú Ú ť ú č ď ů ž š úč ž úč úč ž ť ď ť ď ž ú č č úč š ž Ů č č ú úč ž ů ť úč ž ž ž Ů č ž ú č Š úč č Úč Č Č š ď š Š š Ó Ó ž ůč ú Ď ť ž ů ů č ů Č ů ž úč Ý č ž úč

Více

č ů š ň č č Ú č č č Ú ů Ú č ž ú š š ý č ú ó ó ž č ý ý ý č ž č ý ž ý č ý ž ž č ý ý ý ž ý ý ý ý š ý š ů ů č č ý ž č ý ů š ž ý Ú Ú úč š ů ž ů ů Úč ž č ý č š ý ů č š ý ý ý ů č č ž ů š ů ů š ý ý ů ů č č ž ú

Více

Á Ě Í Ě Á Á ó č ž č ž č Í š úč é úč š ž č é ů č é č é é ů č ů č č ů é Ž š ů ů š č é Ž č é Ž č Í ž Ž Ž é é Ů é Ř ů ť š é é č é é é š č č é č č č č š č š é č é č ů č č š ú é č é š é Ž Ž é é ú č č é ů č š

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

7. Přehled pedagogické činnosti

7. Přehled pedagogické činnosti 7. Přehled pedagogické činnosti 1966-67 cvičení z matematiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT 1968-69 cvičení z matematiky na Přírodovědecké fakultě UK 1969-70 cvičení z matematické analýzy (dále na Matematicko-fyzikální

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017)

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 2p + 0s 2p + 0s

Více

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16 Študijný odbor: Dejiny a teória umenia Študijný program: Dejiny a teória umenia a architektúry Forma štúdia: externá 1. semester DUd001e Metodologický seminár I Historiografia dejín umenia a arch., Ivan

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ ARCH ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) realizace pro studenty zapsané v akad. r. 2002/2003 a 2003/2004 ARHP11001 / 901. Němčina

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

ř ž č š ř ů č ř š ř ů ř ž ř ž ž ř Č Č Č č č č Ž Á ť Č ř ž ž Š Ž Č ř č úč Š Ř Ě ř ó ř ů Š ů ů č š š ů ů š ř ů ř ř ř ř č ž ř ř ž š ř ř č Š Ž ř ř č č Š ř ř č ř č č č š ů ř ř š č ř č ř ř č ú ř š ř Ž ř č Č

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma

2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ Prijímateľ Sídlo prijímateľa Názov projektu Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

Otázky na štátnu skúšku z histórie rozširujúce štúdium Národné dejiny

Otázky na štátnu skúšku z histórie rozširujúce štúdium Národné dejiny 1 Otázky na štátnu skúšku z histórie rozširujúce štúdium Národné dejiny 1. Príchod Slovanov na naše územie. Samova ríša, Pribinovo a Mojmírovo kniežatstvo, Veľká Morava. 2. Začlenenie Slovenska do uhorského

Více

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2013 Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2009/10 dle studijního plánu Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku Zk (Marek, Prchlík, Souček) AHS100004 Duchovní

Více