Shrnutí a závěry studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí a závěry studie"

Transkript

1 Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: FAX : Duben 2005

2 SEZNAM ZKRATEK ČEPS...Česká přenosová, a.s. DS... Distribuční soustava ERÚ...Energetický regulační úřad GWh...Gigawatthodina MW... Megawatt MWh... Megawatthodina NUTS... územní jednotka pro statistické a analytické potřeby EU (region soudržnosti) NN... Nízké napětí (do 1 kv) OTE... Operátor trhu s elektřinou, a.s. OZE... Obnovitelné zdroje PDS...Provozovatel distribuční soustavy PpS...Podpůrná služba pro přenosovou soustavu poskytovaná vybranými zdroji ES PPS...Provozovatel přenosové soustavy PS...Přenosová soustava REAS... Rozvodná elektroenergetická akciová společnost TWh...Terrawatthodina VN...Vysoké napětí (od 1 kv do 52 kv) VtE... Větrná elektrárna VVN...Velmi vysoké napětí (nad 52 kv) Stručná studie VtE 2/24

3 OBSAH 1. ÚVOD SOUČASNÝ STAV - VÝCHODISKA VÝROBA ELEKTŘINY VE VĚTRNÝCH ELEKTRÁRNÁCH PROVOZOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ČR PROVOZOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY PŘIPRAVOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY PODPORA VTE V OBLASTI PROVOZU SCÉNÁŘE ROZVOJE VÝROBY ELEKTŘINY Z VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ VTE A VYVOLANÉ INVESTICE NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ VTE VYVOLANÉ INVESTICE NA POSILOVÁNÍ RESP. ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTÍ ZHODNOCENÍ VYVOLANÝCH INVESTIC VYVOLANÉ INVESTICE NA VYŠŠÍ VÝKONOVÉ ZÁLOHY DOPADY NA VELIKOST ZTRÁT A NÁKLADŮ NA ZTRÁTY VLIVY NA VELIKOST OBCHODOVATELNÉ KAPACITY NA MEZINÁRODNÍCH PROPOJENÍCH DOPADY NA OBCHODOVÁNÍ SE SILOVOU ELEKTŘINOU DOPADY NA VELIKOST ODCHYLEK DOPADY NA FINANČNÍ OHODNOCENÍ ODCHYLEK PROBLÉMY S PŘEVZETÍM ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKY EKONOMIKA VTE DOPAD NA CENY PRO KONEČNÉ SPOTŘEBITELE NÁKLADY NA VÝKUP ELEKTŘINY Z VTE OSTATNÍ NÁKLADY CENOVÉ DOPADY NĚKTERÉ OTEVŘENÉ PROBLÉMY NA ZÁVĚR Stručná studie VtE 3/24

4 SEZNAM TABULEK TABULKA 1. TABULKA 2. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V LETECH PODLE REAS...7 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V LETECH PODLE ERÚ...7 TABULKA 3. INSTALOVANÉ VÝKONY PŘIPRAVOVANÝCH VTE PRO OBDOBÍ TABULKA 4. OČEKÁVANÉ PŘÍRŮSTKY INSTALOVANÉHO VÝKONU VTE V LETECH TABULKA 5. INSTALOVANÝ VÝKON VTE PODLE JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ...12 TABULKA 6. VÝROBA ELEKTŘINY VE VTE PODLE JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ VYUŽITÍ 15%...12 TABULKA 7. VÝROBA ELEKTŘINY VE VTE PODLE JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ VYUŽITÍ 20%...12 TABULKA 8. PŘEHLED INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PŘIPOJENÍ VTE K UZLŮM DS REAS DO TABULKA 9. VYVOLANÉ INVESTICE V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH...14 TABULKA 10. CELKOVÉ VYVOLANÉ INVESTICE V SÍŤOVÉM SYSTÉMU PŘI PŘIPOJENÍ VTE...14 TABULKA 11. NÁKUP VÝKONU PRO SEKUNDÁRNÍ REGULACI V ROCE TABULKA 12. NÁKUP VÝKONU PRO DISPEČERSKOU ZÁLOHU V ROCE TABULKA 13. PARAMETRY MODELU PRO VÝPOČET VÝKUPNÍ CENY ELEKTŘINY Z VTE...18 TABULKA 14. MODEL PRO VÝPOČET VÝKUPNÍ CENY ELEKTŘINY Z VTE...19 TABULKA 15. VÝKUPNÍ CENY ELEKTŘINY Z VTE...19 TABULKA 16. NÁKLADY NA POSÍLENÍ SÍTÍ...20 TABULKA 17. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ REGULAČNÍ ENERGIE...20 TABULKA 18. VSTUPNÍ PARAMETRY MODELU CENOVÝCH DOPADŮ...21 TABULKA 19. MODEL CENOVÝCH DOPADŮ...21 TABULKA 20. CENOVÉ DOPADY NA CENU ELEKTŘINY...21 TABULKA 21. PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY...22 TABULKA 22. RELATIVNÍ DOPADY NA PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY...23 Stručná studie VtE 4/24

5 1. ÚVOD Tato zpráva obsahuje shrnutí a závěry rozsáhlejší studie se stejným názvem, která byla zpracována v listopadu 2004 na základě smlouvy o dílo mezi Euroenergy, s.r.o., jako zpracovatelem a objednateli, kteří představují nejvýznamnější hráče na české energetickém trhu, a kterými jsou: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Česká energetická agentura České sdružení rozvodných energetických společností ČEPS, a. s. ČEZ, a. s. Operátor trhu s elektřinou, a.s. Studie byla podrobena oponentnímu řízení, které proběhlo 24.listopadu SOUČASNÝ STAV - VÝCHODISKA Stejně jako v celé Evropě i v České republice sílí tlaky na vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie obecně a energie větru zvláště. Využívání energie větru sebou přináší celou řadu problémů, souvisejících s jeho fyzikální podstatou. Nepravidelnost, nahodilost a špatná predikovatelnost síly a směru větru způsobují, že zařízení, určená k využívání jeho energie, jsou schopna pracovat pouze nevelkou část roku (v našich podmínkách cca 10 20%). Nedokonalé využívání vybudovaných kapacit vede jednak k ekonomickým ztrátám v samotné výrobně a jednak k problémům s regulací v elektrizační soustavě. Zatímco ekonomické problémy (vysoké náklady na výrobu jednotky elektřiny z důvodů nízkého využití instalovaných zařízení) se řeší formou státní podpory obnovitelných zdrojů (provozovatelé distribučních soustav povinně vykupují takto vyrobenou elektřinu za stanovenou minimální cenu, ale tyto vícenáklady si započítávají do regulovaných nákladů za použití sítí), technické problémy s regulací soustavy v přítomnosti rychle fluktuujících větrných zdrojů musí řešit provozovatel přenosové soustavy systémem točivých rezerv, záložních a rychle startujících zdrojů. Jak distribuční soustavy, ke kterým jsou větrné elektrárny nejčastěji připojeny, tak i přenosová soustava musí řešit dopady, které sebou rozvoj větrné energeticky přináší a především v budoucnosti bude přinášet. Ne všechny tyto dopady jsou identifikované a vyčíslené, ne všechny jsou internalizovány do nákladů a posléze i do cen elektrické energie pro konečné uživatele. Mnoho již bylo napsáno o vlivu větrných elektráren na životní prostředí, ráz krajiny, různé ekosystémy, apod. Málo bylo napsáno o dopadech větrných elektráren na elektrizační soustavu ČR. Cílem studie bylo popsat a pokud možno i kvantifikovat komplexní dopady výroby elektřiny z energie větru na elektrizační soustavu: náklady na připojení větrných elektráren k distribučním sítím vyvolané investice na posilování a rozšiřování sítí náklady na nutné výkonové zálohy objem a struktura podpůrných služeb Stručná studie VtE 5/24

6 velikost ztrát a související náklady velikost obchodovatelné přenosové kapacity na mezinárodních propojeních obchodování se silovou elektřinou Jako pracovní nástroj byla zvolena metoda scénářů. Na základě informací o provozovaných a připravovaných větrných elektrárnách byly zpracovány tři scénáře možného budoucího rozvoje větrných elektráren v ČR. Pro jednotlivé scénáře se podařilo kvantifikovat následující dopady náklady na připojení větrných elektráren k distribučním sítím vyvolané investice na posilování a rozšiřování sítí náklady na nutné výkonové zálohy dopady na objem a strukturu podpůrných služeb Ostatní dopady se kvantifikovat nepodařilo, a to buď proto, že jejich kvantifikace byla příliš obtížná a nebylo možno ji provést v rámci zpracovávané studie, nebo proto, že taková kvantifikace s rozumnou mírou věrohodnosti prostě není možná. V obou případech byla provedena verbální analýza těchto dopadů 2.1. VÝROBA ELEKTŘINY VE VĚTRNÝCH ELEKTRÁRNÁCH Podle údajů REAS bylo v roce 2003 vyrobeno větrnými elektrárnami na území ČR téměř 5 GWh elektrické energie. Rozdíl ve vykazování výroby elektřiny ve větrných elektrárnách mezi oficiální energetickou bilancí (ERÚ) a údaji REAS je z hlediska bilanční statistiky zanedbatelný. Množství vyrobené elektrické energie je zatím malé, očekává se ale prudký nárůst nových instalací a vyrobené elektřiny. Dosavadní poměrně nízká výroba elektřiny z větrné energie je soustředěna do oblastí Ústeckého (Krušné hory) a Olomouckého kraje (Jeseníky) 2.2. PROVOZOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ČR Patrně nejlepším zdrojem informací o provozovaných a připravovaných VtE jsou provozovatelé distribučních soustav. Podle platné legislativy jsou povinny (pokud je to technicky možné) vykupovat vyrobenou elektřinu z OZE za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem a mají k tomuto účelu k dispozici vybudované informační systémy. Distribuční společnosti rovněž evidují připravované projekty větrných elektráren a jsou prvním místem, kam se obvykle investoři projektů obracejí s dotazy na možnosti připojení a další smluvní podmínky. Tabulky, které jsou uvedeny v této kapitole, vycházejí z údajů, poskytnutých jednotlivými distribučními společnostmi na základě požadavků zpracovatelů studie. Jednalo se celkem o šest společností: Jihočeská energetika, a.s. Jihomoravská energetika, a.s. Severočeská energetika, a.s. Severomoravská energetika, a.s. Východočeská energetika, a.s. Západočeská energetika, a.s. Stručná studie VtE 6/24

7 Zbývající společnosti, PRE, a.s., a STE, a.s., uvedly, že na jejich území nejsou dosud provozovány větrné elektrárny a neevidují žádné požadavky na jejich výstavbu PROVOZOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ČR je v současné době v provozu 25 velkých a větších větrných turbin (do kategorie ostatní jsou zařazeny elektrárny s instalovaným výkonem do 40 kw). Podle evidence distribučních společností činí k začátku září 2004 instalovaný výkon větrných elektráren na území ČR 11,6 MW. Do tohoto údaje již nejsou započteny elektrárny Nová Ves v Horách (320 kw) a Mladoňov (315 kw), které byly odstaveny z provozu ve sledovaném období Nárůst instalovaného výkonu VtE v období na základě údajů REAS je uveden v Tabulce 1. Tabulka 1. Větrné elektrárny v letech podle REAS REAS JČE Instalovaná kapacita [MW] Výroba elektřiny [GWh] JME 0,375 0,475 0,475 0,123 0,146 0,326 SČE 0,320 0,320 2,700 0,039 2,194 SME 4,705 4,705 4,418 0,287 2,352 2,374 VČE 1,600 1,600 1,600 0,038 ZČE 0,315 0,315 0,056 ČR celkem 7,000 7,415 9,508 0,410 2,537 4,988 Zdroj: Vlastní výpočet V Tabulce 2 jsou uvedeny obdobné údaje jako v Tabulce 1, ale tentokrát získané ze statistik ERÚ. Z tabulky je zřejmé, že dochází k postupnému sbližování a slaďování součtových údajů s informacemi poskytnutými REAS. Tabulka 2. Větrné elektrárny v letech podle ERÚ Region Jihozápad Instalovaná kapacita [MW] Výroba elektřiny [GWh] Severozápad 0,700 2,200 0,500 Severovýchod 2,800 0,900 Jihovýchod 0,100 Střední Morava 1,200 4,700 4,900 0,200 1,600 2,500 Ostravsko ČR celkem 1,200 5,400 9,900 0,200 1,600 4,000 Zdroj: ERÚ ERÚ člení tyto údaje podle uspořádání NUTS a nelze tedy údaje v jednotlivých řádcích obou tabulek bezprostředně srovnávat PŘIPRAVOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Celkový instalovaný výkon VtE, které by podle představ a požadavků investorů, evidovaných jednotlivými REAS na počátku září 2004, měly být do roku 2010 připojeny k soustavě, Stručná studie VtE 7/24

8 převyšuje MW. Z toho asi 300 MW představují tzv. duplicitní projekty, tj. projekty, které soutěží o jednu lokalitu. Jedná se samozřejmě o požadavky v různém stupni reálnosti z hlediska stavu rozpracovanosti projektu, časového určení, projednání s relevantními orgány státní/místní správy a připojitelnosti k rozvodné/přenosové síti. Nelze tedy ani zdaleka očekávat, že všechny nebo alespoň převážná většina těchto projektů bude opravdu realizována. Názory a stanoviska investorů na vhodnost investic do větrné energetiky v ČR se budou měnit nejen v závislosti na způsobu a velkorysosti, kterou bude stát podporovat využívání těchto obnovitelných zdrojů, ale i v závislosti na čase. Podle současné legislativy totiž výrobci hradí veškeré náklady spojené s připojením výrobny k elektrizační síti i náklady, které souvisejí s vynuceným posílením síťových kapacit. V budoucnosti lze očekávat, že podmínky připojení se budou zhoršovat, tj. připojení dalších a dalších výroben může být čím dál tím dražší záležitostí. Již v současné době označují provozovatelé distribučních soustav za obtížně realizovatelné projekty s celkovým instalovaným výkonem cca MW. V následující Tabulce 3 jsou uvedeny informace o instalovaných kapacitách připravovaných VtE, získané od jednotlivých REAS. V druhém sloupci tabulky jsou uvedeny celkové požadavky investorů na připojení VtE k DS tak, jak je evidovaly jednotlivé REAS koncem roku Ve třetím sloupci jsou uvedeny tzv. duplicitní projekty, tj. projekty, které soutěží o jednu lokalitu. Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny záměry výstavby VtE, které REAS označují jako obtížně realizovatelné. V pátém a šestém sloupci jsou uvedeny připracované VtE, které jsou již ve stadiu výstavby nebo projektové případy. Tabulka 3. Instalované výkony připravovaných VtE pro období [MW] REAS Celkové požadavky Duplicitní požadavky Obtížně realizovatelné Výstavba Stav projektu Projekt. příprava SČE 926,4 779,6 5,1 138,8 JME 673,4 21,0 205,1 5,6 SME 841,9 271,0 405,0 0,8* 1,7 VČE 219,3 158,1 ZČE 152,3 1,8* JČE 14,5 Celkem 2 827,8 292, ,8 7,7 146,1 Pozn.: * označuje projekty, které měly být dokončeny do konce roku 2004 (projekt Nový Kostel Čižebná (ZČE) a projekty Mladoňov a Kyžlířov-Potštát(SME)). Při zpracování scénářů jsou tyto projekty započteny do roku PODPORA VTE V OBLASTI PROVOZU Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude v ČR upravena zvláštním zákonem, který se v současné době blíží ke konci legislativního procesu. Vládní návrh Zákona o podpoře výroby elektřiny obnovitelných zdrojů energie byl předložen k projednání do Poslanecké sněmovny dne Dne byl zákon Poslaneckou sněmovnou schválen a dne byl postoupen k projednání do Senátu. Dne byl zákon i Senátem schválen. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav jsou povinni přednostně připojit zařízení, vyrábějící elektřinu obnovitelných zdrojů, pokud o to výrobce požádá a pokud jeho zařízení splňuje stanovené podmínky připojení. Povinnost připojit zařízení přitom vzniká provozovateli té distribuční soustavy, kde jsou náklady na připojení nejnižší. Stručná studie VtE 8/24

9 Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo si vybrat, zda svoji elektřinu nabídne k výkupu zda za ni bude požadovat tzv. zelený bonus. Pokud se výrobce rozhodne nabídnout elektřinu k výkupu je příslušný provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen veškerou vyrobenou elektřinu vykoupit. Součástí této povinnosti je i převzetí odpovědnosti za odchylku. Protože provozovatelé distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy nemohou od vlastnit současně s licencí na distribuci či přenos elektřiny i licenci na obchod s elektřinou, nemohou vykoupenou elektřinu dále prodávat a jsou nuceni ji využívat pouze na krytí ztrát v provozovaných soustavách. V případě, že okamžitý výkon povinně vykupované elektřiny přesáhne objem potřebný na krytí ztrát, je tento přesah hodnocen jako odchylka. Tuto odchylku mohou provozovatelé distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy přenést na jiný subjekt zúčtování. Náklady spojené s odchylkou jsou uznatelnými náklady provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy pro výpočet regulovaných cen za distribuci a přenos a subjekt zúčtování má právo vyúčtovat tyto náklady provozovatelům distribučních soustav nebo provozovateli přenosové soustavy. Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nenabídl vyrobenou elektřinu k povinnému výkupu a prodal ji na trhu s elektřinou, je provozovatel příslušné distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen uhradit výrobci za tuto elektřinu tzv. zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh. Právo na úhradu zeleného bonusu má i výrobce, který vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu. Povinnost hradit zelený bonus tomuto výrobci vzniká provozovateli distribuční soustavy, na jehož území se výrobna elektřiny nachází. Operátor trhu s elektřinou vydává na písemnou žádost výrobce vyrábějícího elektřinu z obnovitelných zdrojů potvrzení původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. záruku původu. Energetický relační úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a hodnotu zelených bonusů. Vychází přitom z odlišných nákladů na pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení včetně jejich časového vývoje. Regulátor sleduje dva cíle: vytvoření podmínek pro splnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR ve výši 8 % v roce 2010 návratnost investic pro provozovatele výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pro zařízení uvedená do provozu před účinností tohoto zákona má být po dobu 15 let zachována minimální výše výkupních cen stanovených pro rok 2005 podle dosavadních právních předpisů se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců. Pro zařízení uvedená do provozu po účinnosti tohoto zákona má být dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů (náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení). Pro tato zařízení zákon dále požaduje, aby zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny po dobu 15 let od roku uvedení zařízení do provozu jako minimální se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců; Výkupní ceny stanovené pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Stručná studie VtE 9/24

10 3. SCÉNÁŘE ROZVOJE VÝROBY ELEKTŘINY Z VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Z údajů o připravovaných větrných elektrárnách, které jsme získali od distribučních společností jsme zpracovali Tabulku 4 očekávaných přírůstků instalované kapacity větrných elektráren pro jednotlivé regiony podle příslušných distribučních společností. Připravované VtE byly rozčleněny podle stavu, ve kterém se jejich projekt v současné době nachází: záměr předprojektová příprava projektová přípravu výstavba Přírůstky jsou uspořádány v časové řadě let Ve sloupci N/A jsou uvedeny kapacity těch projektů, u nichž očekávaný rok uvedení do provozu nebyl blíže specifikován.v posledním sloupci jsou uvedeny součty za celé období a v posledních řádcích jsou uvedeny součty za celou ČR. Tabulka 4. Očekávané přírůstky instalovaného výkonu VtE v letech [MW] Rok Suma REAS Současný stav N/A Výstavba Projekt JČE Předprojekt Záměr 14,470 14,470 Výstavba 0,028 0,028 Projekt 4,260 1,320 5,580 JME Předprojekt 10,225 35,750 45,975 Záměr 2,000 25, , ,900 Výstavba 1,800 5,100 6,900 Projekt 88,500 50, ,800 SČE Předprojekt 17,200 0, , ,050 Záměr 14,200 12, , ,400 Výstavba 0,800 0,800 Projekt 1,700 1,700 SME Předprojekt 0,210 6,250 66,000 72,460 Záměr 8, , , ,910 Výstavba 0,272 0,272 Projekt VČE Předprojekt 2,250 7,250 6,250 2,500 4,000 22,250 Záměr 197, ,050 Výstavba 1,815 1,815 Projekt ZČE Předprojekt Záměr 4,000 20, , ,500 Výstavba 4,715 5,100 9,815 ČR Projekt 94,460 51, ,080 celkem Předprojekt 2,460 40, ,850 2, , ,735 Záměr 4,000 44, , , , ,230 Tabulka 4 se stala základem pro tvorbu scénářů rozvoje výroby elektřiny z větrných elektráren v letech Celkem byly zpracovány tři scénáře Stručná studie VtE 10/24

11 malý scénář střední scénář velký scénář Tvorba scénářů probíhala v následujících krocích: Každému stavu rozpracovanosti VtE byla přiřazena hodnota mezi 0 a 1 (v procentech), která vyjadřovala věrohodnost tohoto stavu, tedy naše očekávání, že připravovaná VtE v tomto stadiu bude nakonec opravdu realizována. Přiřazená věrohodnost závisela na dvou faktorech o na stavu rozpracovanosti (čím pokročilejší byl stav, tím vyšší byla věrohodnost dokončení VtE - v případě VtE ve stadiu výstavby byla rovna 100% a postupně klesala s klesající pokročilostí projektů o na typu scénáře (malý scénář vycházel z menších věrohodností, velký scénář z větších věrohodností) Podle přiřazených hodnot věrohodností byly spočítány hodnoty přírůstku instalovaného výkonu VtE v letech 2005 a 2010 a přičteny ke skutečné hodnotě k roce Na základě hodnot instalovaného výkonu VtE byly spočítány objemy výroby elektřiny v letech 2005 a Při tom se počítalo se dvěma hodnotami využití instalovaného výkonu (load factor): 15% a 20%. Výroba elektřiny je zde chápána jako btto výroba bez vnitřní spotřeby VtE, stanovená podle vzorce Výroba = 8760 * (Instalovaný výkon) * Využití Hodnoty věrohodností byly stanoveny tak aby, prostřední scénář zhruba odpovídal hodnotám výroby elektřiny z větrných elektráren v roce 2010 podle Státní energetické koncepce (0,93 TWh). Pro malý resp. velký scénář byly použité hodnoty věrohodností odpovídajícím způsobem sníženy, resp. zvýšeny tak, aby zachytily realistický vějíř možností, které přicházejí v úvahu. V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny všechny věrohodnosti, použité pro jednotlivé stavy a scénáře. Stav Malý Střední Velký Výstavba 100% 100% 100% Projekt 50% 75% 100% Předprojekt 30% 50% 80% Záměr 15% 20% 30% V následujících Tabulkách 5 7 je uvedeno porovnání jednotlivých scénářů na součtových hodnotách ze celou ČR. Stručná studie VtE 11/24

12 Tabulka 5. Instalovaný výkon VtE podle jednotlivých scénářů [MW] Malý scénář Střední scénář Velký scénář Rok Rok Rok REAS JČE 2,2 2,9 4,3 JME 0,5 2,6 107,2 0,5 3,7 147,9 0,5 4,8 223,1 SČE 4,5 53,9 225,3 4,5 76,0 326,3 4,5 98,1 475,5 SME 5,2 6,1 103,0 5,2 6,6 142,7 5,2 7,1 214,5 VČE 1,9 2,5 38,4 1,9 3,0 52,7 1,9 3,7 79,1 ZČE 2,1 2,7 26,5 2,1 2,9 34,0 2,1 3,3 49,1 Celkem 14,2 67,9 502,6 14,2 92,2 706,5 14,2 117, ,6 Tabulka 6. Výroba elektřiny ve VtE podle jednotlivých scénářů využití 15% [GWh] Malý scénář Střední scénář Velký scénář Rok Rok Rok REAS JČE 2,9 3,8 5,7 JME 0,7 3,5 140,9 0,7 4,9 194,3 0,7 6,3 293,2 SČE 5,9 70,8 296,1 5,9 99,8 428,8 5,9 128,9 624,8 SME 6,9 8,1 135,3 6,9 8,7 187,5 6,9 9,3 281,8 VČE 2,5 3,3 50,4 2,5 3,9 69,2 2,5 4,8 103,9 ZČE 2,8 3,6 34,8 2,8 3,9 44,7 2,8 4,4 64,5 Celkem 18,7 89,2 660,5 18,7 121,1 928,4 18,7 153, ,9 Tabulka 7. Výroba elektřiny ve VtE podle jednotlivých scénářů využití 20% [GWh] Malý scénář Střední scénář Velký scénář Rok Rok Rok REAS JČE 3,8 0,0 0,0 5,1 7,6 JME 0,9 4,6 187,9 0,9 6,5 259,1 0,9 8,3 391,0 SČE 7,9 94,3 394,8 7,9 133,1 571,7 7,9 171,9 833,0 SME 9,1 10,7 180,5 9,1 11,6 250,0 9,1 12,4 375,8 VČE 3,3 4,5 67,2 3,3 5,3 92,3 3,3 6,4 138,5 ZČE 3,7 4,8 46,5 3,7 5,1 59,6 3,7 5,8 86,0 Celkem 24,9 118,9 880,6 24,9 161, ,8 24,9 204, ,8 Stručná studie VtE 12/24

13 4. NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ VTE A VYVOLANÉ INVESTICE V některých případech může připojení nového výkonu vyvolat důsledky i ve vzdálenějších oblastech sítí, ve kterých to nemusí být očekáváno NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ VTE Náklady na připojení VtE do distribučních sítí jednotlivých REAS byly spočítány na základě zpracovaných scénářů. Náklady se počítaly odlišně pro jednotlivé napěťové úrovně VVN, VN a NN. Vstupními údaji přitom byly průměrné délky kabelového vedení průměrné náklady na jednotku kabelového vedení průměrné náklady na vývod průměrné náklady na transformátor Tabulka 8. Přehled investičních nákladů na připojení VtE k uzlům DS REAS do 2010 [mil.kč] Scénář REAS malý střední velký JČE 31,590 42,120 63,180 JME 640, , ,944 SČE 2 063, , ,438 SME 557, , ,296 VČE 268, , ,090 ZČE 172, , ,820 Celkem 3 734, , , VYVOLANÉ INVESTICE NA POSILOVÁNÍ RESP. ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTÍ Instalace VtE vyvolá v sítích tři typy investic investice do sítí, připojujících VtE do nejbližšího vhodného uzlu PS nebo DS investice do stávajících sítí distribučních soustav, vyvolané změnou výkonu (salda generovaného a odebíraného výkonu) v uzlech připojení VtE a následně v sítích, připojených k danému uzlu, včetně úprav řídicích systémů a ochran. investice do dosavadních sítí přenosové soustavy, včetně úprav řídících systémů a ochran. Vyvolané investice na posilování nebo rozšiřování přenosové soustavy jsou ve studii odhadnuty na základě analýz konkrétní situace v jednotlivých spotřebních oblastech přenosové soustavy. Detailní analýza ukázala, že investice do přenosové soustavy, vyvolané připojováním VtE podle jednotlivých scénářů, je možno ve všech třech případech odhadnout částkou mil. Kč. Stručná studie VtE 13/24

14 Na velikost investic vyvolaných připojením VtE v distribučních soustavách má dominantní vliv konkrétní situace připojení dané VtE do sítě. Z těchto důvodů se jako výchozí podklady ve studii použili odhady nákladů v jednotlivých REAS pro jejich uvažované případy VtE. Tabulka 9. Vyvolané investice v distribučních sítích [mil. Kč] REAS Malý scénář Střední scénář Velký scénář Rok Rok Rok JČE 1,302 1,736 2,605 JME 0,302 1,580 64,341 0,302 2,219 88,722 0,302 2, ,888 SČE 2,700 32, ,195 2,700 45, ,783 2,700 58, ,276 SME 3,131 3,679 61,800 3,131 3,959 85,629 3,131 4, ,684 VČE 1,123 1,528 23,026 1,123 1,798 31,607 1,123 2,203 47,435 ZČE 1,278 1,638 15,912 1,278 1,758 20,427 1,278 1,998 29,457 Celkem 8,534 40, ,576 8,534 55, ,905 8,534 70, , ZHODNOCENÍ VYVOLANÝCH INVESTIC V následující Tabulce 10 uvádíme přehled vyvolaných nákladů jak na připojení VtE do stávajících uzlů sítě, tak i na případné posílení sítě. Tabulka 10. Celkové vyvolané investice v síťovém systému při připojení VtE [mil.kč] Scénář Náklady malý střední velký Náklady na připojení VtE Náklady na posílení přenosové soustavy Náklady na posílení distribučních soustav Celkem VYVOLANÉ INVESTICE NA VYŠŠÍ VÝKONOVÉ ZÁLOHY Pro jednotlivé scénáře nasazení VtE byly odhadnuty potřebné regulační výkony sekundární regulace ES. V následující Tabulce 11 jsou krom toho uvedeny i náklady na nákup výkonů pro sekundární regulaci a jejich srovnání se stávajícími náklady ČEPS na nákup všech druhů podpůrných služeb. K ocenění výkonu sekundární regulace byla použita průměrná nákupní cena výkonu pro sekundární regulaci pro rok 2004 (970 Kč/MW/h/rok). Je otázkou, zda potřebný objem regulačního výkonu je možné obstarat v rámci výkonu sekundární regulace; spíše bude nutné část tohoto výkonu obstarat v rámci terciární regulace Stručná studie VtE 14/24

15 Tabulka 11. Nákup výkonu pro sekundární regulaci v roce 2010 Náklady na nákup podpůrných služeb v roce Scénář mil. Kč malý střední velký Potřebný výkon pro sekundární regulaci 90 MW 204 MW 418 MW Náklady na nákup výkonu 765 mil Kč mil. Kč mil. Kč Nárůst nákladů 10% 23% 46% Další významné zvýšení nákladů v oblasti obstarávání podpůrných služeb lze očekávat v případě nákupu dispečerské zálohy. Potřebné výkony dispečerské zálohy a náklady na jejich nákup v roce 2010 vyplývají z následující Tabulky 12. Výkon dispečerské zálohy byl ohodnocen průměrnou nákupní cenou tohoto regulačního výkonu v roce Kč/MW/h/rok. V tabulce je rovněž uvedeno porovnání se současnými náklady ČEPS na nákup všech druhů podpůrných služeb. Tabulka 12. Nákup výkonu pro dispečerskou zálohu v roce 2010 Náklady na nákup podpůrných služeb v roce 2004 Scénář mil. Kč malý střední velký Potřebný výkon pro dispečerskou zálohu 300 MW 422 MW 626 MW Náklady na nákup výkonu mil Kč mil. Kč mil. Kč Nárůst nákladů 13% 18% 27% 6. DOPADY NA VELIKOST ZTRÁT A NÁKLADŮ NA ZTRÁTY Exaktní odpověď na tento problém by dalo až modelování chodu sítí s přesně definovanými výkony a odběry v uzlech sítí. To však bylo svým rozsahem a požadavky na informace mimo možnosti této studie. Velikost technických ztrát při provozu VtE bude záviset na tom, jestli je zdroj připojen na převážně odběrový nebo zdrojový uzel. Při připojení VtE do převážně odběrového uzlu lze očekávat v přenosové síti snížení ztrát přibližně stejné velikosti jako na hladině VVN. Při připojení VtE do zdrojového uzlu, což může být případ VtE zejména oblasti severozápadních Čech, lze naopak očekávat citelné zvýšení ztrát v důsledku nutnosti přenášet výkon do jiných oblastí spotřebního charakteru. V distribuční soustavě se za předpokladu, že nebude docházet k přetokům do vyšších napěťových hladin a vyrobená elektrická energie ve VtE se spotřebuje v dané oblasti, dá očekávat jisté snížení ztrát zejména na napěťových hladinách vyšších, než jsou připojovací hladiny uvažovaných VtE. Úspora ztrát jen v DS se dá vyčíslit ve výši 0,01 až 0,02 % z toku elektřiny v napěťové hladině, což představuje asi 2 % z dodávky z VtE na napěťové hladině VVN a asi 2,7 % z dodávky elektřiny na napěťové hladině VN. Úspory vyjádřené v Kč při současné ceně silové elektřiny asi 1000 Kč/MWh se dají vyčíslit částkami asi 20 Kč na MWh dodávky z VtE na VVN a 27 Kč na MWh dodávky z VtE na VN. V oblastech s přebytkem výkonu, kde bude docházet k přetokům do vyšších napěťových hladin, lze podobně jako v případě PS počítat s citelným zvýšením ztrát. Stručná studie VtE 15/24

16 7. VLIVY NA VELIKOST OBCHODOVATELNÉ KAPACITY NA MEZINÁRODNÍCH PROPOJENÍCH Instalace větších výkonů VtE má za následek zmenšení obchodovatelné kapacity na exportních profilech. Značná volatilita dodávek výkonu z VtE a vzájemná fyzikální provázanost evropských elektrizačních soustav způsobuje dodatečné paralelní toky po mezistátních přenosových profilech. Při stanovování volných obchodovatelných přenosových kapacit je tedy potřeba udržovat větší přenosové rezervy, a to úměrně velikosti výkonu větrných elektráren, instalovaných v jednotlivých zemích. Největší vliv se projevuje na profilech s německými společnostmi, kde jsou instalované výkony VtE největší a dochází ke značným nepředvídatelným přetokům elektřiny ať už směrem z Německa do ČR (nečekaný nárůst výroby elektřiny z větru v Německu) a nebo opačným směrem (při neočekávaném výpadku větrných elektráren v Německu). Lze očekávat i významný vliv na profilu s Rakouskem. Instalace výkonu řádově do 1000 MW v ČR však již danou situaci příliš nezmění. 8. DOPADY NA OBCHODOVÁNÍ SE SILOVOU ELEKTŘINOU Instalace vyšších výkonů VtE a omezení přeshraničních přenosových kapacit s sebou může přinést snížení objemu obchodů realizovaných mezi partnery v České republice a v zahraničí. To může vést k negativním důsledkům pro fungování mezinárodního obchodu s elektřinou a může bránit rozvoji liberalizace v rámci evropské soustavy. Vysoký celkový výkon domácích větrných elektráren by tak nakonec mohl vést k omezení dovozů elektřiny do České republiky podobně, jako se tomu nyní děje ze strany Německa, které je evropským lídrem ve využívání energie větru. Pokud zůstane zachován současný způsob výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, výroba elektřiny z VtE by obchod s elektřinou na území České republiky významně ovlivnit neměla. Zvýšená výroba elektřiny z VtE může zvýšit likviditu na vyrovnávacím trhu, organizovaném Operátorem trhu s elektřinou. Nabízí se i úvaha o zavedení zcela nového, speciálního druhu regulační energie ke krytí odchylek, způsobených výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, případně o zavedení trhu umožňujícího hedging rizik, vyplývajících z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů DOPADY NA VELIKOST ODCHYLEK Zvýšená výroba elektřiny z VtE (obecně však ze všech obnovitelných zdrojů) bude znamenat větší volatilitu vyráběného výkonu v elektrizační soustavě. Tento fenomén se pravděpodobně projeví i ve velikosti odchylek (pravděpodobně nárůst), vznikajících v soustavě při kolísání výkonů VtE. V současné době by bylo ryzí spekulací pokoušet se kvantifikovat tuto změnu. Dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že s velikostí odchylek zároveň poroste i cena regulační energie, využívané ke krytí těchto odchylek 8.2. DOPADY NA FINANČNÍ OHODNOCENÍ ODCHYLEK Za předpokladu, že k vypořádání odchylek v elektrizační soustavě České republiky budou v budoucnu uplatňovány stejné mechanismy, se dá s velkou pravděpodobností předpokládat, že s velikostí odchylek zároveň poroste i cena regulační energie, využívané ke krytí těchto odchylek. Příčinou může být jak obchodní politika poskytovatelů PpS, tak i fakt, že nedostatek regulačního výkonu může vyvolat potřebu výstavby nových zdrojů, poskytující mj. jiné i regulační služby. Stručná studie VtE 16/24

17 Výstavba i provoz takového zdroje budou pravděpodobně dražší než výstavba a provoz v současnosti provozovaných zdrojů. Obecně tedy lze předpokládat, že celkové náklady na zajištění regulační energie z titulu zvýšeného využití VtE budou vyšší, kvantifikace změn je však obtížná, 8.3. PROBLÉMY S PŘEVZETÍM ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKY Současně fungující režim výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů de facto snímá odpovědnost za odchylku z výrobce této elektřiny a přenáší ji na provozovatele distribučních soustav, kteří jsou povinni tuto elektřinu od výrobců vykupovat. Pokud tento režim výkupu elektřiny zůstane zachován, neměly by podle našeho názoru žádné problémy s převzetím odpovědnosti za odchylku vznikat. Nezbytnou podmínkou k oprávněnosti našeho názoru je ovšem bezchybné zvládnutí procesu registrace výroben, registrace přenesení odpovědnosti za odchylku, registrace údajů o předpokládané výrobě elektřiny, přenosu a agregace dat z měření atd. 9. EKONOMIKA VTE Počet VtE provozovaných v ČR nevytváří dostatečně velký vzorek pro formulování obecnějších závěrů o nákladech spojených s výstavbou a provozováním VtE. Dostupná data mají navíc omezenou vypovídací schopnost, protože se často jednalo o projekty vybudované za nestandardních podmínek v počátcích rozvoje větrné energetiky v ČR. Z těchto důvodů byla pro zpracování zvolena metoda porovnání se zeměmi s pokročilým vývojem v této oblasti. Mezi hlavní trendy v oblasti vývoje větrných elektráren a jejich investičních nákladů patří zejména růst průměrného výkonu zařízení, růst jejich efektivnosti v důsledku zdokonalených součástí a lepšího umístění a v neposlední řadě pokles investičních nákladů vztažených na instalovaný kw. V současnosti se investiční náklady na instalovaný kw v zahraničí pohybují mezi /kw (cca tis.kč/kwh), z čehož zhruba 80% tvoří náklady na technologii a zbytek připadá na ostatní náklady jako připojení k síti, ostatní stavební práce a poradenství. V České republice představují odhadované investiční náklady dosud realizovaných projektů zhruba tis.kč/kw. U nově plánovaných projektů se očekává významný pokles investičních nákladů na úroveň srovnatelnou se zahraničím, přibližně tis. Kč/kW a podíl technologie asi 85% na celkových nákladech. Výše provozních nákladů silně koreluje se stářím zařízení. Na základě zahraničních zkušeností se provozní náklady pohybují okolo /kwh (cca Kč/MWh) vyrobené energie v průběhu celé životnosti elektrárny. Čtvrtinu tvoří náklady na opravy, údržbu a náhradní díly, menší podíly tvoří administrativní náklady, náklady na pozemek a pojištění. V České republice platí obdobný trend vývoje, ale v absolutních hodnotách jsou provozní náklady nižší v důsledku odlišných cenových hladin ve sféře služeb a pojištění. Jejich roční výše se pohybuje zhruba od 2% do 4% nákladů na technologii. 10. DOPAD NA CENY PRO KONEČNÉ SPOTŘEBITELE Cílem této kapitoly je odhadnout, jaký vliv bude mít výroba elektřiny ve VtE na ceny, za které konečný spotřebitel elektřinu nakupuje. Vyjmenujme nejprve základní faktory, které budou tuto cenu ovlivňovat objem finančních prostředků, věnovaných na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů náklady na připojení větrných elektráren k distribučním sítím náklady na posilování a rozšiřování sítí Stručná studie VtE 17/24

18 náklady na pořízení regulační energie (nákup výkonů pro sekundární regulaci a dispečerskou zálohu) Konečnou cenu budou krom toho ovlivňovat i faktory, které se nám ve studii kvantifikovat nepodařilo. Jsou to velikost ztrát a související náklady velikost obchodovatelné přenosové kapacity na mezinárodních propojeních dopady na obchodování se silovou elektřinou NÁKLADY NA VÝKUP ELEKTŘINY Z VTE Systém podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie obecně a z větrné energie zvláště byl popsán v kapitole 2.3. Podpora se realizuje formou povinného výkupu nebo emisí tzv. zelených bonusů. Výkupní cenu elektřiny i hodnotu zelených bonusů stanovuje regulátor tak, aby mj. byla zajištěna návratnost investic pro provozovatele výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů během 15 let. V kapitole 9. jsme uvedli některé základní ekonomické údaje, týkající se nákladů spojených s výstavbou a provozováním VtE. Mezi náklady na výstavbu větrné elektrárny můžeme zařadit i náklady na vyvedení výkonu, tj. na připojení k nejbližšímu uzlu distribuční sítě. Tyto náklady totiž podle stávající právní úpravy v plné výši hradí provozovatel VtE. Výkupní cena elektřiny, které splňuje požadavek 15leté návratnosti vložených investic, nezávisí na množství vyrobené elektřiny ve VtE (a tedy ani na použitém scénáři), ale pouze na následujících veličinách: měrné investiční náklady na výstavbu VtE [Kč/MW] měrné investiční náklady na připojení VtE [Kč/MW] měrné provozní náklady VtE [Kč/MWh] využití instalovaného výkonu (load factor) sazba daně z příjmu právnických osob Na základě těchto informací můžeme zkonstruovat jednoduchý ekonomický model, který umožní spočítat takovou výkupní cenu resp. hodnotu zeleného bonusu, která zajistí návratnost vložených investic během 15 let. Nebudeme přitom konstruovat složité dynamické modely s časovým rozlišením příjmů a výdajů, ale spokojíme se s jednoduchým statickým modelem. Parametry toho modelu jsou uvedeny v následující Tabulce 13. Tabulka 13. Parametry modelu pro výpočet výkupní ceny elektřiny z VtE Vstupní parametry Parametr Jednotka Hodnota od Rozpětí Investiční náklady 35,00 35,00 40,00 mil. Kč/MW Náklady na připojení 7,45 Provozní náklady Kč/MWh 380,00 380,00 470,00 Využití % 15% 15% 20% Sazba daně z příjmu PO % 20% Výstupní parametry Výkupní cena Kč/MWh do Stručná studie VtE 18/24

19 Některé vstupní parametry modelu jsme zadávali v intervalovém rozpětí od do. Týká se to měrných investičních nákladů, které jsme uvažovali v rozpětí mil.kč/mw instalovaného výkonu a provozních nákladů v rozpětí Kč/MWh vyrobené elektřiny.využití instalované kapacity jsme uvažovali ve dvou variantách 15% a 20%. Náklady na připojení vycházejí z údajů v kapitole 4.1. Ukazuje se, že náklady na připojení, přepočtené na 1 MW jsou ve všech třech scénářích prakticky stejné. Pro úplnost jsme do modelu zavedli i sazbu daně z příjmu s orientační hodnotou 20%. Výstupní parametrem modelu je hledaná výkupní cena elektřiny z VtE. Samotný model vychází z předpokladu, že vynaložené investiční náklady na výstavbu VtE a její připojení musí být návratné během 15 let. Tento požadavek jsme dále doplnili požadavkem na efektivitu takto vynaložené investice ve výši cca 10%. (ROI = 1,10). Model pro výpočet výkupní ceny elektřiny se vstupními parametry podle Tabulky 13 je uveden v následující Tabulce 14. Tabulka 14. Model pro výpočet výkupní ceny elektřiny z VtE Položka Jednotka Hodnota Instalovaný výkon MW 1,00 Investiční náklady VtE - na výstavbu VtE 35,00 - na připojení VtE mil.kč 7,45 - celkem 42,45 Roční údaje Výroba GWh 1,31 Provozní náklady 0,50 Odpisy 2,83 Výnosy 3,68 Zisk před zdaněním 0,35 mil.kč Daň z příjmu 0,07 Zisk po zdanění 0,28 Cashflow 3,11 Kumulovaný cashflow 46,65 Efektivnost investice (ROI) % 109,9% Výsledky výpočtů výkupní ceny elektřiny při různých hodnotách vstupních parametrů modelu jsou uvedeny opět v intervalové podobě od-do v následující Tabulce 15. Tabulka 15. Výkupní ceny elektřiny z VtE Výkupní cena elektřiny z VtE Jednotka od Hodnota - při využití 15% Kč/MWh - při využití 20% do Hodnotu tzv. zeleného bonusu lze odvodit z výkupní ceny tak, že od ní odečteme průměrnou cenu, kterou je možno za elektřinu vyrobenou ve VtE na trhu s elektřinou získat. Tato cena bude velmi nízká, neboť kupující přebírá i odpovědnost za odchylku, jejíž očekávaná cena bude při typických vlastnostech větrné elektřiny vysoká. Stručná studie VtE 19/24

20 10.2. OSTATNÍ NÁKLADY Náklady na posílení distribučních a přenosových sítí se projeví nárůstem povolených výnosů síťových společností, tj. nárůstem měrných odpisů v kalkulaci nákladů za dopravu elektřiny a nárůstem povoleného zisku. Výpočet celkového přírůstku odpisů a zisku je uveden v následující Tabulce 16. Tabulka 16. Náklady na posílení sítí Náklady Jednotka Scénář malý střední velký Přírůstek účetní hodnoty aktiv Přírůstek zisku (WACC=8,1%) mil.kč Přírůstek účetní hodnoty odpisů Celkem přírůstek odpisů a zisku Zvýšené náklady na pořízení regulační energie v souvislosti s výrobou elektřiny z VtE jsme pro jednotlivé scénáře kvantifikovali v kapitole 5. Rozdělili jsme je do dvou skupin: náklady na pořízení výkonů pro sekundární regulaci náklady na pořízení výkonů pro dispečerskou zálohu Údaje převzaté z Tabulek 11 a 12 jsou shrnuty v následující Tabulce 17. Tabulka 17. Náklady na pořízení regulační energie Zvýšené náklady na nákup výkonu Jednotka Scénář malý střední velký - pro sekundární regulaci pro dispečerskou zálohu mil.kč Celkem CENOVÉ DOPADY Při kvantifikaci dopadů VtE na ceny elektřiny pro konečné spotřebitele jsme vycházeli z objemů výroby větrné elektřiny podle jednotlivých scénářů v roce Abychom vyloučili další možné vlivy inflace, růst spotřeby elektřiny, apod. použili jsme veškeré náklady v současných cenách, přesněji řečeno v cenách roku Podobně i čistou spotřebu elektřiny v ČR jsme převzali v hodnotě roku Cenový dopad na cenu elektřiny pro konečného spotřebitele jsme ocenili na úrovni zvýšených nákladů, které výroba elektřiny z tohoto druhu obnovitelných zdrojů přináší. Použili jsme k tomu jednoduchý ekonomický model cenových dopadů. Vstupní parametry tohoto modelu jsou uvedeny v následující Tabulce 18. Stručná studie VtE 20/24

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinese nový zákon Povinnost zajištění autorizace

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 Dopad vývoje cen na průmyslovéodběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF -9.11. 2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská7, 170 00 Praha 7 Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz

Více

Předmět úpravy. Předmět úpravy

Předmět úpravy. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Tepelná čerpadla v roce 2006

Tepelná čerpadla v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s. ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou

Energetická legislativa, trh s elektřinou Energetická legislativa, trh s elektřinou Jan Švec 2006 LS X15PES - 9 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvícha ozměně některých

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ Analýza vývoje cen a příčin zdražování elektrické energie v ČR v letech 1991-2014 Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Osíčko srpen 2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla DAMAS POWER Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla > > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů tepláren a elektráren > > Plánování v různých časových řezech > >

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Účet za 700 miliard korun

Účet za 700 miliard korun e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Účet za 700 miliard korun Ekonomické dopady současného systému podpory fotovoltaických elektráren Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA enoménem české energetiky roku 2009

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Prezentace pro Účastníky trhu Leden 2008 www.ote-cr.cz Obsah 1. Blokový krátkodobý trh (BT) 2. Nové produkty na OTE 2.1. Popis produktu DKK 3. Obchodování

Více

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma,

Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, Technický, inženýrský Funkčnost, zabezpečenost, bezpečnost Mezinárodní můžeme ovlivnit jen nepřímo a připravit se na horší časy. Národní co je doma, to se v krizi počítá Infrastrukturní obce, nemocnice,

Více

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: EuroEnergy s.r.o.

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU Pořízení kogenerační jednotky je vážnou investicí, před níž je nutno dobře zvážit všechny ekonomické, technické a legislativní faktory, ovlivňující efektivitu provozu

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví

Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví 1. Připomínka k 12,

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Jan Prokš Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Českomoravská elektrotechnická asociace je registrována na Českomoravské komoditní burze

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

OTE, a.s. Základní informace

OTE, a.s. Základní informace OTE, a.s. Základní informace Společnost OTE, a.s., byla založena dne 18. 4. 21. Jejím zakladatelem a jediným akcionářem je stát Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z pověření státu Ministerstvo

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Optimum Energy, s.r.o. Radlická 520/117, 150 00 Praha 5 e-mail: obchod@optimumenergy.eu PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Město, 00.11.2222 1 OPTIMUM ENERGY 2 Optimum Energy, s.r.o. Společnost

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více