USNESENÍ z 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 178/ /2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 5. 2015 (č. usnesení 178/2015-201/2015)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 178/ /2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 178/2015 Plnění usnesení rady města a návrh předkladatelů na změnu termínu pro splnění úkolů zadaných usneseními bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města k datu 7. května 2015, schvaluje změnu termínů pro splnění úkolů zadaných usneseními A) č. 1104/2014 Rada města ukládá městu Česká Lípa, jeho příspěvkovým organizacím, společnostem města Česká Lípa, organizačním složkám, městské policii a městskému úřadu dodržovat Manuál jednotného vizuálního stylu města Česká Lípa. Termín: B) č. 8/2014 ukládá předsedovi komise předložit do návrh na obsazení komise pro podporu zaměstnanosti, podnikání a dotační programy. Termín: C) 23/2014 Rada města ukládá starostce města informovat firmu Profimedia.cz o postupu řešení dohody. Termín: D) 72/A/2015 Rada města souhlasí s přípravou změny webu mucl.cz, se změnou hostingu webu mucl.cz a se zřízením oficiálního profilu města Česká Lípa na sociální síti Facebook. Termín: Č. usnesení 179/2015 Kontrola plnění usnesení pracovní skupiny kontrolního výboru 1 z 18

2 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města bere na vědomí zprávu pracovní skupiny kontrolního výboru o plnění usnesení. Č. usnesení 180/2015 Stížnosti, podněty a petice za rok 2014 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města bere na vědomí centrální evidenci stížností, podnětů a peticí evidovaných na Městském úřadě Česká Lípa za rok 2014 v upraveném znění. Č. usnesení 181/2015 Sněm Svazu měst a obcí ČR svěřuje starostce města Mgr. Romaně Žatecké pravomoc a) rozhodovat o zástupcích města Česká Lípa v orgánech Svazu měst a obcí České republiky b) rozhodovat o zástupcích obcí a měst, které zmocnily k zastupování město Česká Lípa v orgánech Svazu měst a obcí České republiky Č. usnesení 182/2015 Discgolfové hřiště Česká Lípa bere na vědomí informace o možnosti vybudování discgolfového hřiště v České Lípě. ukládá v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. znění, odboru rozvoje, majetku a investic připravit a realizovat projekt discgolfového hřiště v lokalitě sídliště Sever. Termín: Č. usnesení 183/2015 Jmenování členů komise pro podporu zaměstnanosti, podnikání a dotační programy jmenuje dle ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů členy komise pro podporu zaměstnanosti, podnikání a dotační programy: Jakuba Juříčka a Huberta Schindelarze. 2 z 18

3 Č. usnesení 184/2015 Zadávací podmínky k veřejné zakázce Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala včetně garáže (II.)" A./ schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže (II.)". Termín: B./ pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku, a to v případě, že bude zadávací řízení zahájeno. Č. usnesení 185/A/2015 Přidělení veřejné zakázky - Regenerace pláště budovy MŠ Sovička č.p.1740, Česká Lípa souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Regenerace pláště budovy MŠ Sovička č.p. 1740, Česká Lípa dodavateli BUILDING LT, s.r.o., Marie Pomocné 309/42, Litoměřice IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH, s termínem plnění do a záruční dobou v délce 60 měsíců. Termín: Č. usnesení 185/B/2015 Přidělení veřejné zakázky - MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká - rekonstrukce větrání kuchyní souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká rekonstrukce větrání kuchyní dodavateli Ondřej Meissner, spol. s r.o., Na Mokřině 27, Praha 3, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH, s termínem plnění do a záruční dobou 60 měsíců. Termín: z 18

4 Č. usnesení 185/C/2015 Přidělení veřejné zakázky "Základní umělecká škola v České Lípě - oprava střechy" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Základní umělecká škola v České Lípě - oprava střechy dodavateli MACHYNKA,s.r.o., se sídlem Sokolovská 793, Bučovice, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, za cenu ,49 Kč bez DPH, tj ,18 Kč včetně 21% DPH, s termínem plnění do 30. června 2015 a záruční dobou v délce 60 měsíců. Termín: Č. usnesení 185/D/2015 Přidělení veřejné zakázky "ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679, Česká Lípa - výměna oken III. etapa" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská 679, Česká Lípa - výměna oken, III. etapa dodavateli OKNOSTYL GROUP, s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, Kuřim, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, za cenu Kč bez DPH, tj Kč včetně 21% DPH, s termínem plnění do 14. srpna 2015 a záruční dobou v délce 60 měsíců. Termín: Č. usnesení 185/E/2015 Přidělení veřejné zakázky - Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením podlimitní veřejné zakázky na služby "Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa" dodavateli VERA, spol. s r.o., Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, a s, IČ: a s uzavřením smlouvy o dílo dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu pořízení a implementace SW ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH, s termínem plnění do a záruční dobou 24 měsíců a servisní smlouvy dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, za cenu podpory SW za 4 roky plnění ve výši Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH, s délkou trvání na dobu neurčitou a záruční dobou v délce 24 měsíců. Termín: z 18

5 Č. usnesení 185/F/2015 Přidělení veřejné zakázky Zajištění krátkodobé dodávky elektřiny a provizorních rozvodů NN pro Městské slavnosti 2015" souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/200 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zajištění krátkodobé dodávky elektřiny a provizorních rozvodů NN pro Městské slavnosti 2015" dodavateli Otto Žítek - elektro - osvětlení - ELOS, se sídlem Roháče z Dubé 2900, Česká Lípa, IČ: , a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, za cenu Kč bez DPH, tj včetně 21% DPH, s termínem plnění od 26. června 2015 do 28. června Č. usnesení 186/A/2015 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku schvaluje v souladu s 102, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu části pozemku v k.ú. Česká Lípa uzavřené mezi městem Česká Lípa a Softball baseball club Modré želvy Česká Lípa, sídlem Na Blatech 1539, Česká Lípa, IČ: , dohodou ke dni , viz příloha. Termín: Č. usnesení 186/B/2015 Dohoda o ukončení nájmu - Komenského schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, nájemci Ing. Aleši Zubovi, Východní 2614, Česká Lípa, IČ ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na adrese Komenského 3012, Česká Lípa, uzavřené dne , dohodou ke dni s možností ponechání maloobchodního vybavení v těchto prostorách až do uzavření nové nájemní smlouvy s nový zájemcem o pronájem, nejpozději však do Č. usnesení 187/2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Informační systém pro Městskou policii v České Lípě schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa č. B /2015 uzavřenou dne mezi městem 5 z 18

6 Česká Lípa a společností InQool, a. s., Hněvkovského 30/65, Brno, IČ: Dodatkem se mění typ dodávaných mobilních telefonů. Cena za plnění předmětu smlouvy se nemění. Termín: Č. usnesení 188/A/2015 Prostory sloužící k podnikání Klášterní nový nájem schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, nájem prostor sloužících k podnikání na adrese Klášterní 459 v České Lípě o celkové výměře 49,35 m 2 společnosti SERVIS FM s.r.o., se sídlem K Pastvinám 2963, Česká Lípa, IČ: , na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování prodejny dámského textilního zboží za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby. Termín: Č. usnesení 188/B/2015 Prostory sloužící k podnikání Mariánská 210 souhlas s podnájmem schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, nájemkyni Vladislavě Vidnerové se sídlem Mariánská 210, Česká Lípa, IČ: , podnajmout prostory sloužící k podnikání Mariánská 210, Česká Lípa paní Blance Ďurinové, Hálkova 1437, Česká Lípa IČ: za podmínky, že nájemkyně Vladislava Vidnerová uzavře podnájemní smlouvu s paní Blankou Ďurinovou na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou za cenu měsíčního nájemného ve výši 3 500,- Kč. Termín: Č. usnesení 189/2015 Záměr pronájmu části areálu koupaliště v Dubici schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, záměr pronájmu části pozemků včetně zrekonstruovaných objektů pro gastronomické služby, sociálního zařízení a části rekreačních ploch v rekreačním areálu Dubice na části p. p. č. 263, 264, 314, 315, 316, 319 a 320/1 vše v k. ú. Dubice u České Lípy dle přiloženého katastrálního snímku na dobu určitou od formou soutěže za cenu nájemného dle nejvyšší nabízené ceny za účelem provozování občerstvovacího zařízení a volnočasových rekreačních aktivit pro veřejnost. 6 z 18

7 Č. usnesení 190/2015 Prodej nepotřebného movitého majetku bere na vědomí informaci o doručených žádostech o koupi malotraktoru zn. Cut Masters CM 200 H, předaného městem Česká Lípa příspěvkové organizaci Sport Česká Lípa, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , dle zřizovací listiny k jejímu vlastnímu hospodaření schvaluje v souladu se zásadami RM č. 1/2012 "Řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou" uzavření smlouvy o prodeji malotraktoru zn. Cut Masters CM 200 H mezi Sportem Česká Lípa, příspěvkovou organizací, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , a Vladimírem Šolínem, xxx, za cenu Kč. Termín: Č. usnesení 191/2015 Příloha ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku příspěvkové organizaci Sport Česká Lípa schvaluje aktualizované znění přílohy ke smlouvě o výpůjčce, kterou město Česká Lípa uzavřelo se Sportem Česká Lípa, příspěvkovou organizací, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , jejímž předmětem je navýšení hodnoty zapůjčeného nemovitého majetku ve vlastnictví města Česká Lípa o zrealizovanou koupi sportoviště v hodnotě Kč - viz příloha. Termín: Č. usnesení 192/2015 Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení, rok 2015 schvaluje na základě "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa paní Marii Melmukové, nar. xxx, bytem xxxx, Česká Lípa, paní Evě Petráčové, nar. xxx, bytem xxx, Chomutov, panu Theodoru Skakunovi, nar. xxx, bytem xxx, Dymokury, dále přidělení bytu v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa paní Irmgard Plecháčové, nar. xxx, bytem xxx, Česká Lípa, paní Janě Bečkové, nar. xxx, bytem xxx, Česká Lípa a manželům Miloslavovi Matičkovi, nar. xxx, Haně Matičkové, nar. xxx, bytem xxx, Žandov. Termín: z 18

8 Č. usnesení 193/2015 Pronájem prostoru PPS a DPS Česká Lípa kadeřnictví a příslušenství bere na vědomí informaci o doručených žádostech o pronájem prostoru v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa (kadeřnictví, sociální zařízení, sklad o celkové výměře m2) a v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa (kadeřnictví, předsíň, koupelna a sociální zařízení o celkové výměře 23,47 m2) schvaluje a) schvaluje v souladu se Zásadami rady města č. 1/ Řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou, uzavření smlouvy o nájmu mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy, sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ a Hanou Tvrdíkovou, bytem Na Blatech 1487, Česká Lípa, IČ , na prostory v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa (kadeřnictví, sociální zařízení, sklad o celkové výměře m2) za následujících podmínek - nájemní vztah na dobu neurčitou od za celkovou cenu nájemného ve výši Kč/rok + energie v celkové výši Kč/rok. b) schvaluje v souladu se Zásadami rady města č. 1/ Řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou, uzavření smlouvy o nájmu mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy, sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ a Jindrou Fukárkovou, bytem Sídliště pod Ralskem 631, Mimoň, IČ , na prostory v Domě s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa (kadeřnictví, předsíň, koupelna a sociální zařízení o celkové výměře 23,47 m2) za následujících podmínek - nájemní vztah na dobu neurčitou od za celkovou cenu nájemného ve výši Kč/rok + energie v celkové výši Kč/rok. Termín plnění: Č. usnesení 194/2015 Nová linka MHD Česká Lípa č. 201 Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se zavedením nové linky MHD Česká Lípa č. 201 od v rozsahu uvedeném v příloze č. 1. Termín Č. usnesení 195/A/2015 Přijetí darů příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy schvaluje v souladu s 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 8 z 18

9 územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ: , přijetí finančních darů: 1) od firmy Sauer Žandov, a.s. Nádražní 10, Žandov ve výši Kč na pořádání Sportovních her seniorů v roce 2015 a 2) od firmy Fehrer Bohemia, s.r.o., Litoměřická 86, Česká Lípa ve výši 2.000,- Kč na pořádání Sportovních her seniorů v roce Termín: Č. usnesení 195/B/2015 Žádost ZŠ Partyzánská o schválení přijetí finančního daru Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, se sídlem Partyzánská 1053, Česká Lípa, IČ přijetí finančního daru ve výši 651,- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., sídlo Vratislavova 152/4, Praha 4, IČ na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro období za žákyni uvedenou v návrhu smlouvy. Termín: Č. usnesení 196/2015 Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění s účinností od zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace, sídlo Mánesova 1526, Česká Lípa, IČ , na 150 žáků v 5 odděleních. Termín: Č. usnesení 197/2015 Finanční dar Nadačnímu fondu GAUDEAMUS Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města schvaluje v souladu 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, sídlo Nerudova 7, Cheb, IČ na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií; b) smlouvu o poskytnutí finančního daru - viz příloha. Termín: z 18

10 Č. usnesení 198/2015 Zápis ze 4. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality Předkládá: Fořtík Václav, předseda komise pro dopravu a prevenci kriminality bere na vědomí zápis ze 4. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality ze dne Č. usnesení 199/2015 Návrhy na 9. jednání zastupitelstva města bere na vědomí dle ustanovení 102, ods. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhy pro 9. jednání zastupitelstva města konané dne : - Plnění usnesení zastupitelstva města - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města - Zpráva o činnosti rady - Termíny zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí - Osadní výbor Centrum Česká Lípa - Projekt Měšťanský pivovar Česká Lípa - Odkup areálu žst. Česká Lípa - městské nádraží - Bezúplatný převod pozemků p. č. 5536/27a 5639 v k. ú. Česká Lípa a p. č. 390/1, 390/2 a 417/1 v k. ú. Dolní Libchava - Pravidla prodeje nemovitých věcí z majetku města Česká Lípa - Prodej nemovitostí - budov z majetku města - Prodej pozemků - Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce,a.s. - Heroutova ul. - Valná hromada SVS a. s. - Volba předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání a předsedy výboru pro životní prostředí - Věcná břemena - Záměry prodeje pozemků - Zápisy z výborů - Interpelace Č. usnesení 200/2015 Dohoda o zvýšení kvalifikace v JSDHO kategorie JPOII/1 Slezák, Pospíšil schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, dohody o zvýšení kvalifikace na základě dohod o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa uzavřených s panem Jiřím Slezákem, nar. xxx, bytem xxx, Česká Lípa a panem Daliborem Pospíšilem, nar. xxx, bytem xxx, Česká Lípa s účinností ke dni podpisu dohod o zvýšení kvalifikace. 10 z 18

11 Č. usnesení 201/2015 Prostory sloužící k podnikání Jindřicha z Lipé nový nájem schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, nájem prostor sloužících k podnikání na adrese Jindřicha z Lipé 113 v České Lípě o celkové výměře 41,81 m 2 paní Monice Grosové, se sídlem Českokamenická 1947, Česká Lípa, IČ: , na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování zakázkového krejčovství za roční cenu nájemného ve výši Kč bez DPH + valorizace a služby. Rada města přerušila jednání v tomto bodě: 10) Úprava nájemní smlouvy - nájemné za pozemky p. č. 5682/3, p. č. 5682/8, p. č. 5682/9, p. č. 2523/2, p. č. 2523/11, p. č. 2523/1, p. č a p. č. 5682/1 vše v k. ú. Česká Lípa 11 z 18

12 Příloha k usnesení 186/A/2015 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku v k.ú. Česká Lípa ze dne uzavřená níže uvedeného dne, po vzájemném projednání mezi smluvními stranami: 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ zastoupené Mgr. Romanou Žateckou, starostkou (dále jen pronajímatel ) a 2. Softball baseball club Modré želvy Česká Lípa sídlo: Na Blatech 1539, Česká Lípa IČ: zastoupený Josefem Jenčovským, předsedou a Mgr. Tomášem Kafkou, místopředsedou (dále jen nájemce ) takto: I. Ukončení smlouvy o nájmu Smluvní strany se dohodly, že nájemní vztah ze smlouvy o nájmu části pozemku v k.ú. Česká Lípa ze dne (dále jen nájemní smlouva ) ukončí dohodou, a to ke dni Nájemce předá předmět nájmu v řádném stavu pronajímateli nejpozději do II. Závěrečná ustanovení Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Česká Lípa dne , č. usn. xxxx/2015. Obě smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody byly s výjimkou povinnosti nájemce předat předmět nájmu pronajímateli splněny veškeré povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, a že mají vůči sobě vyrovnány vzájemné závazky. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží pronajímatel a jeden nájemce. V České Lípě dne:... V České Lípě dne: pronajímatel nájemce Město Česká Lípa Softball baseball club Modré želvy Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká, starostka Josef Jenčovský, předseda Mgr. Tomáš Kafka, místopředseda 12 z 18

13 Příloha k usnesení 191/2015 P Ř Í L O H A ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Česká Lípa, se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa, a příspěvkovou organizací Sport Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa Stavby a budovy: aktualizované znění Seznam majetku města Česká Lípa předaného k užívání příspěvkové organizaci Sport Česká Lípa od : název č. popisné Cena v Kč sportovní hala č.p ,82 budova šaten u Ploučnice č.p ,64 přípojka NN basketbalové hřiště ,30 čerpací stanice užitkové vody ,70 atletická dráha s umělým povrchem ,- tribuna severní stadion u Ploučnice ,70 vířivá vana ,- osvětlení stadionu u Ploučnice ,- baseballové hřiště u Ploučnice ,20 tréninková rozběhová dráha ,84 sportareál č.p ,26 sportareál č.p plavecká část ,- sportareál č.p zimní stadion ,- šatny přístavba sportareál ,59 veřejné osvětlení u šaten sportareál ,58 nástavba mantinelů ledové plochy ,- oplocení sportareálu z beton. patek ,- plavecký bazén v budově ZŠ Sever č.p časomíra stadion u Ploučnice čp ,- víceúčelová sportovní hala čp ,88 zavlažovací systém hřiště č.1 městský stadion ,40 fotbalové hřiště s umělým povrchem ,78 skatepark oplocení ,- budova čp stavba bez čp ,- celkem ,69 13 z 18

14 Pozemky: parcela č. výměra m 2 druh pozemku katastrální území 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/3 777 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 982/6 403 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 982/24 8 ostatní plocha Česká Lípa 982/25 7 ostatní plocha Česká Lípa 982/26 15 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/30 20 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 982/31 7 ostatní plocha Česká Lípa 982/34 75 ostatní plocha Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/39 12 ostatní plocha Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 982/ ostatní plocha Česká Lípa 5500/ ostatní plocha Česká Lípa 5500/ trvalý travní porost Česká Lípa 3322/7 část 1050 ostatní plocha Česká Lípa 983/1 108 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 3322/ zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 3322/ ostatní plocha Česká Lípa 3322/ ostatní plocha Česká Lípa 3322/ ostatní plocha Česká Lípa 3322/ ostatní plocha Česká Lípa 5500/ ostatní plocha Česká Lípa 3323/1 část 994,5 ostatní plocha Česká Lípa 4762/ ostatní plocha, sportoviště, a rekreační plocha Česká Lípa 4762/2 249 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 4762/3 64 zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa Příloha ke smlouvě o výpůjčce byla schválena Radou města dne č.usn../ Mgr. Romana Žatecká starostka města Česká Lípa.. Mgr. Pavel Císař Sport Česká Lípa, příspěvková organizace ředitel 14 z 18

15 Příloha k usnesení 194/ MHD Česká Lípa, linka 201, Sídliště Lada Palackého náměstí - Hrnčířská Karla Poláčka U Kapličky Vedení trasy linky Trasa 1 Trasa linky je vedena z výchozí zastávky Sídliště Lada po místních komunikacích (dále jen MK) ul. Emila Filly, Šluknovská, přes silnici I/9, po veřejně přístupné účelové komunikaci (dále jen ÚK) na pozemcích č. 2788/74, 5815/44, 5813/14, 5815/47 a 5815/52 v k. ú. Česká Lípa, po silnici I/9 ul. Borská, po MK ul. Okružní, otočka na kruhovém objezdu, po MK ul. Okružní, Mariánská, Žižkova, Roháče z Dubé, Havlíčkova, U Průmyslovky, Arbesova, po silnici II/262 ul. Děčínská, po MK ul. Hrnčířská, 5. května, Lípová, U Katovny, Svárovská, Máchova, Partyzánská, Poříční, po veřejně přístupné ÚK na pozemcích č. 3331/9, č. 3318/5 a č. 3331/15 v k. ú. Česká Lípa do cílové zastávky U Kapličky. Zpět je linka vedena ze zastávky U Kapličky po veřejně přístupné ÚK na pozemku č. 3331/15 v k. ú. Česká Lípa, po MK ul. Mimoňská, Partyzánská, Máchova, Svárovská, 5. května, Hrnčířská, po silnici II/262 ul. Děčínská, po MK ul. Sokolská, Erbenova, U Synagogy, Jiráskova, Mariánská, Okružní, po silnici I/9 ul. Borská, po veřejně přístupné ÚK na pozemcích č. 2788/74, 5815/44, 5813/14, 5815/47 a 5815/52 v k. ú. Česká Lípa, přes silnici I/9, po MK Emila Filly do zastávky Sídliště Lada. Trasa 2 Trasa linky je vedena z výchozí zastávky Sídliště Lada po MK ul. Emila Filly, Šluknovská, přes silnici I/9, po veřejně přístupné ÚK na pozemcích č. 2788/74, 5815/44, 5813/14, 5815/47 a 5815/52 v k. ú. Česká Lípa, po silnici I/9 ul. Borská, po MK ul. Okružní, Mariánská, Žižkova, Roháče z Dubé, Havlíčkova, U Průmyslovky, Arbesova, po silnici II/262 ul. Děčínská, po MK ul. Hrnčířská, 5. května, Lípová, U Katovny, Svárovská, Máchova, Partyzánská, Poříční, po veřejně přístupné ÚK na pozemcích č. 3331/9, č. 3318/5 a č. 3331/15 v k. ú. Česká Lípa do cílové zastávky U Kapličky. Zpět je linka vedena ze zastávky U Kapličky po veřejně přístupné ÚK na pozemku č. 3331/15 v k. ú. Česká Lípa, po MK ul. Mimoňská, Partyzánská, Máchova, Svárovská, 5. května, Hrnčířská, po silnici II/262 ul. Děčínská, po MK ul. Sokolská, Erbenova, U Synagogy, Jiráskova, Mariánská, Okružní, po silnici I/9 ul. Borská, po veřejně přístupné ÚK na pozemcích č. 2788/74, 5815/44, 5813/14, 5815/47 a 5815/52 v k. ú. Česká Lípa, přes silnici I/9, po MK Emila Filly do zastávky Sídliště Lada. Zastávky linky 1. Česká Lípa, Sídliště Lada 11. Česká Lípa, Arbesova 2. Česká Lípa, Obchodní zóna severní část 12. Česká Lípa, Stadion 3. Česká Lípa, Obchodní zóna jižní část 13. Česká Lípa, Erbenova 4. Česká Lípa, Obchodní zóna severní část 14. Česká Lípa, Sokolská 5. Česká Lípa, Borská 15. Česká Lípa, Hrnčířská 6. Česká Lípa, Okružní - Mariánská 16. Česká Lípa, Lípová 7. Česká Lípa, Mariánská 17. Česká Lípa, Svárovská 8. Česká Lípa, Palackého náměstí 18. Česká Lípa, Karla Poláčka 9. Česká Lípa, Žižkova 19. Česká Lípa, Partyzánská 10. Česká Lípa, U Průmyslovky 20. Česká Lípa, U Kapličky Poznámka : Trasa 2 se liší od Trasy 1 jen tím, že spoje nezajíždí do zastávky Okružní Mariánská a neotáčí se na kruhovém objezdu ul. Okružní, nýbrž jedou přímo do Mariánské ulice. 15 z 18

16 Příloha k usnesení 197/2015 SMLOUVA DAROVACÍ č. xxx Dnešního dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 1. Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou jako dárce na straně jedné (dále jen Dárce ) a 2. Nadační fond GAUDEAMUS se sídlem: Nerudova 7, Cheb IČ: č. ú.: Komerční banka, č. účtu: /0100 zapsaný u Krajského soudu v Plzni zastoupený RNDr. Ing. Jaroslavem Kočvarou, předsedou správní rady a Mgr. Miroslavem Stulákem, členem správní rady jako obdarovaný na straně druhé (dále jen Obdarovaný ) uzavřely podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ ) tuto smlouvu darovací: I. Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou Dárce daruje Obdarovanému s příkazem blíže specifikovaným v čl. II. odst. 1. této smlouvy finanční prostředky ve výši 5.000,-- Kč (slovy: Pět tisíc korun českých). 2. Obdarovaný výše uvedené finanční prostředky do svého vlastnictví darem přijímá a zároveň se zavazuje, že splní podmínky uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 3. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS: xxx, a to do 30 dnů po podpisu této smlouvy. II. Darování s příkazem 1. Dárce daruje finanční prostředky dle této smlouvy Obdarovanému s příkazem, že budou využity pouze pro účely organizace dějepisné soutěže studentů gymnázií, a to nejpozději do konce roku Obdarovaný se zavazuje, že výše uvedený příkaz Dárce řádně splní s tím, že je srozuměn s právem Dárce žádat vrácení daru pro případ, že Obdarovaný příkaz nesplní. 3. Smluvní strany sjednávají, že Dárce není oprávněn žádat splnění příkazu, dokud sám 16 z 18

17 dle této smlouvy vůči Obdarovanému neplnil. III. Ostatní ujednání 1. V případě práva Dárce odvolat dar a požadovat po Obdarovaném jeho vrácení pro nouzi nebo nevděk se užije úpravy 2068 až 2075 NOZ. 2. Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 3. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, za písemnou formu nebude považována výměna ových či elektronických zpráv. 4. Smluvní strany si dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či její části nemohou být postoupena třetí osobě podle 1895 NOZ. IV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 2. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedenou smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s tímto souhlasí a tento je vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné vůle, čemuž na důkaz připojují svoje podpisy. 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Česká Lípa dne usnesením č. xxx/2015. V České Lípě dne: V Chebu dne: Za dárce: Za obdarovaného: Za obdarovaného:.. Mgr. Romana Žatecká, RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Mgr. Miroslav Stulák, starostka města předseda správní rady člen správní rady 17 z 18

18 Mgr. Romana Žatecká, starostka Alena Šafránková, místostarostka 18 z 18

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 20. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 9. 2015 (č. usnesení 299/2015-312/2015)

USNESENÍ z 20. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 9. 2015 (č. usnesení 299/2015-312/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 20. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 9. 2015 (č. usnesení 299/2015-312/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015)

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

USNESENÍ z 17. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 29. 6. 2015 (č. usnesení 241/2015-260/2015)

USNESENÍ z 17. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 29. 6. 2015 (č. usnesení 241/2015-260/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 17. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 29. 6. 2015 (č. usnesení 241/2015-260/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 126/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 119 ze dne 26.02.2014 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci veřejné služby"/typ A/ č. 2013/00901/3 a schválení "Smlouvy

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více