Fronius DC Box 60/12. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Handleiding. Fotovoltaïsche installatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fronius DC Box 60/12. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Handleiding. Fotovoltaïsche installatie."

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius DC Box 60/ NL Handleiding Fotovoltaïsche installatie CS Návod k obsluze Fotovoltaické zařízení SK Návod na použitie Fotovoltaické zariadenie TR Kullaným kýlavuzu Fotovoltaik sistem PL Instrukcja obslugi Instalacja fotowoltaiczna,00,

2

3 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige Fronius product. De onderhavige handleiding helpt u erbij zich met dit product vertrouwd te maken. Als u de handleiding zorgvuldig leest, zult u de veelzijdige mogelijkheden van uw Fronius-product leren kennen. Alleen op deze wijze kunt u de voordelen ervan optimaal benutten. Neem a.u.b. nota van de veiligheidsvoorschriften en zorg hierdoor voor meer veiligheid op de plaats waar het product wordt toegepast. De zorgvuldige behandeling van het product waarborgt een lange levensduur, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zijn essentiële voorwaarden voor uitstekende resultaten. NL ud_fr_st_et_

4

5 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften... Gevaar!... Waarschuwing!... Voorzichtig!... Attentie!... Belangrijk!... Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken... Algemeen... Concept... Inverter... Leveromvang... 5 Optie... 5 Technische gegevens... 5 Gebruikte afkortingen en hun betekenis... 5 Beschrijving van het apparaat... 6 Veiligheid... 6 Beschrijving van de Fronius DC Box 60/... 6 Fronius DC Box 60/ monteren... 8 Pluggen en schroeven... 8 Keuze van de montageplaats... 8 Montagestand... 8 Fronius DC Box 60/ monteren... 8 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen... 0 Algemeen... 0 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen... 0 Gevolgen van te lichte zekeringen... 0 Aanbeveling voor de zekeringen - toepassingsvoorbeeld... 0 Zekeringen... Stringzekeringen aanbrengen... Stringzekeringen kiezen... Stringzekeringen aanbrengen... Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden... Veiligheid... Voorbereiding... Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden... Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten... 5 Veiligheid... 5 Voorbereiding... 5 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten... 5 Afsluitende handelingen... 6 Zekeringen vervangen... 7 Veiligheid... 7 Voorbereiding... 7 Zekering vervangen... 7 Afsluitende handelingen... 8 Storingen zoeken en verhelpen... 9 Veiligheid... 9 Storingen zoeken en verhelpen... 9 NL

6 Veiligheidsvoorschriften GEVAAR! GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. WAARSCHU- WING! WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben. VOORZICH- TIG! VOORZICHTIG! Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben. ATTENTIE! ATTENTIE! duidt op het risico van minder goede resultaten en mogelijke beschadiging van de apparatuur. Belangrijk! Belangrijk! duidt op tips voor het gebruik en andere bijzonder nuttige informatie. Het duidt niet op een riskante of gevaarlijke situatie. Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften is afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist. Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken WAARSCHUWING! Onder invloed van licht kunnen solarmodules een levensgevaarlijke spanning genereren. Solarmodules zijn niet uit te schakelen! Om zonder gevaar te kunnen werken, moet daarom bij de installatie een aantal bijzondere voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Dek de solarmodules zo nodig af. Installatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen laten uitvoeren door elektrotechnisch geschoold vakpersoneel! De Fronius DC Box 60/ niet monteren in ruimtes waar explosiegevaar heerst.

7 Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken (vervolg) Solarmodulestrings mogen uitsluitend in spanningsvrije toestand worden aangesloten. Voor u aansluitwerkzaamheden uitvoert, moet u de stroomkring van de solarmodules op een andere plaats onderbreken of de solarmodules afdekken. De gelijkstroomspanning van de fotovoltaïsche installatie mag bij nullast niet hoger zijn dan 850 V DC! Houd het deksel van de Fronius DC Box 60/ te allen tijde gesloten! Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden koppelt u altijd eerst de inverter aan de netzijde (AC-zijde) los. Vervolgens opent u de DCvrijschakelaar in de inverter (indien aanwezig). Zorg ervoor dat de bedrading van de Fronius DC Box 60/ geaard en kortsluitvast is uitgevoerd. Let bij het aansluiten op de juiste polariteit. NL

8 Algemeen Concept De Fronius DC Box 60/ is ontworpen voor gebruik in netgekoppelde fotovoltaïsche installaties met meerdere solarmodulestrings. Op de ingang van de Fronius DC Box 60/ kunnen 6 tot solarmodulestrings worden samengebundeld; deze worden bij de uitgang gereduceerd tot één hoofdleiding DC+ en één hoofdleiding DC-. Fronius DC Box 60/ (geopend) Inverter De Fronius DC Box 60/ is geschikt voor gebruik in combinatie met de volgende inverters: - Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 - Fronius IG 60 HV - Fronius IG Plus - Fronius IG Plus V - Fronius IG TL Deze inverters beschikken over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging aan de DC-ingangszijde. Daarom is er in de Fronius DC Box 60/ geen overspanningsbegrenzer nodig. Indien een overspanningsbeveiliging type of type gewenst is, kan deze in de Fronius DC Box 60/ op de daarvoor bestemde rail worden gemonteerd. ATTENTIE! Het gebruik van inverters die niet beschikken over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging aan de DC-ingangszijde, is niet zonder meer mogelijk! Belangrijk! Bij het gebruik van de DC Box 60/ in combinatie met de inverters Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 en Fronius IG 60 HV is er geen DCvrijschakelaar in de fotovoltaïsche installatie aanwezig. Installeer, indien nodig, een geschikte DC-vrijschakelaar.

9 Leveromvang - Fronius DC Box 60/ - metrische schroefkoppelingen M incl. borgmoeren - metrische schroefkoppelingen M6 incl. borgmoeren - pluggen M6 - metrische schroefkoppeling M0 incl. borgmoer - metrische plug M0 - bijlage Optie Optioneel kan in de Fronius DC Box 60/ een in de handel verkrijgbare overspanningsbeveiliging worden gemonteerd. Technische gegevens Max. ingangsspanning in nullast 850 V Max. ingangsstroom 60 A Max. ingangsstroom per zekeringhouder 0 A Max. aantal strings (met geïntegreerde solarmodulezekering) Max. draaddoorsnede voor klemmen aan de solarmodulezijde 6 mm² Max. draaddoorsnede voor klemmen aan de inverter-zijde 95 mm² Schroefkoppeling voor het bevestigen van de kabel aan de solarmodulezijde M6 Schroefkoppeling voor het bevestigen van de kabel aan de inverterzijde M Beschermingsgraad IP 66 Beveiligingsklasse II Omgevingsvoorwaarden -5 C C - F - + F Afmetingen (zonder schroefkoppelingen) 0 x 0 x 7 mm,99 x 7, x 5,9 in. NL Gebruikte afkortingen en hun betekenis DC-kabel OUT DC-uitgangskabel vanaf de Fronius DC Box 60/ naar de inverter; De polariteit van de DC-kabel OUT hangt af van hoe de solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ worden aangesloten. DC-kabel IN Solarmodulestrings van de solarmodules naar de Fronius DC Box 60/; een solarmodulestring bestaat telkens uit één kabel DC+ en één kabel DC-. 5

10 Beschrijving van het apparaat Veiligheid WAARSCHUWING! Onjuiste bediening kan ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. Beschreven functies pas gebruiken nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen: - deze handleiding - alle handleidingen van de systeemcomponenten, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften Beschrijving van de Fronius DC Box 60/ () () () () () () () (5) (0) (6) (9a) (7) (8) (9) () Fronius DC Box 60/ (5) Nr. Beschrijving () Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Rail Voor montage van een in de handel verkrijgbare overspanningsbeveiliging () Aansluiting M0 voor DC-kabel OUT 6

11 Beschrijving van de Fronius DC Box 60/ (vervolg) Nr. Beschrijving () Aansluitklemmen voor DC-kabel IN Kabeldoorsnede,5-6 mm² (5) Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel (6) Metrische schroefkoppeling M voor DC-kabel OUT Kabeldiameter 8-5 mm (7) Metrische schroefkoppeling M0 voor aardaansluiting Kabeldiameter 6 - mm Alleen noodzakelijk bij optioneel gebruik van een overspanningsbeveiliging. (8) Metrische schroefkoppeling M6 voor DC-kabel IN Kabeldiameter 5-0 mm (9) Metrische schroefkoppeling M voor DC-kabel OUT Kabeldiameter 8-5 mm (9) Drukcompensatiemembraan (0) Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Aansluitklemmen met zekeringhouder voor DC-kabel IN Kabeldoorsnede,5-6 mm² () Aansluiting M0 voor DC-kabel OUT () Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Deksel (5) Schroeven van deksel (x) NL Belangrijk! Metrische schroefkoppelingen en pluggen zijn bij levering niet op de Fronius DC Box 60/ gemonteerd, maar afzonderlijk verpakt. 7

12 Fronius DC Box 60/ monteren Pluggen en schroeven Afhankelijk van de ondergrond zijn er diverse pluggen en schroeven nodig om de Fronius DC Box 60/ te monteren. Pluggen en schroeven zijn daarom niet bij de levering van de Fronius DC Box 60/ inbegrepen. De monteur is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van passende pluggen en schroeven. Keuze van de montageplaats Let bij het kiezen van montageplaats op de volgende criteria: - Installatie alleen op vaste ondergrond - De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan -5 C en niet hoger dan +55 C - De Fronius DC Box 60/ kan op een beschutte plaats buitenshuis worden gemonteerd; directe inwerking van vocht moet echter worden vermeden. - Beschermen tegen directe zonnestraling en weersinvloeden - Zo mogelijk onder de solarmodules monteren ATTENTIE! Om deformatie van de Fronius DC Box 60/ te voorkomen, het apparaat uitsluitend op een vlakke ondergrond monteren! 8

13 Montagestand De Fronius DC Box 60/ moet in verticale stand worden gemonteerd, met naar beneden wijzende kabelingangen en -uitgangen. Fronius DC Box 60/ monteren x NL 5 9

14 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen Algemeen Door de toepassing van stringzekeringen in de Fronius DC Box 60/ worden solarmodules extra afgezekerd. Doorslaggevend voor het afzekeren van de solarmodule is de maximale kortsluitstroom I SC van de betreffende solarmodule. Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen Bij het afzekeren van de solarmodulestrings moet er per string aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - I N >,5 x I SC - I N <,00 x I SC - U N >/= max. ingangsspanning van de toegepaste inverter: Fronius IG V DC Fronius IG Plus V DC Fronius IG TL V DC - Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm I N... Nominale stroomwaarde van de zekering I SC... Kortsluitstroom bij standaard testvoorwaarden (STC) volgens blad met technische gegevens van de solarmodule U N... Nominale spanningswaarde van de zekering Gevolgen van te lichte zekeringen Bij te lichte zekeringen is de nominale stroomwaarde van de zekering kleiner dan de kortsluitstroom van de solarmodule. Gevolg: De zekering kan bij intensieve lichtomstandigheden doorslaan. Aanbeveling voor de zekeringen - toepassingsvoorbeeld ATTENTIE! Kies alleen zekeringen waarvan de nominale spanning hoger is dan of gelijk is aan de max. ingangsspanning van de gebruikte inverter! Bijvoorbeeld: Maximale kortsluitstroom (I SC ) van de solarmodule = 5,75 A Overeenkomstig de criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen moet de nominale stroomwaarde van de zekering groter zijn dan het,5- voudige van de kortsluitstroom: 5,75 A x,5 = 8,65 A volgens tabel Zekeringen te kiezen zekering: met 0,0 A en nominale spanning 900 V AC / DC. 0

15 Zekeringen Nominale stroomwaarde Zekering,0 A ,0 A ,0 A ,0 A Nominale stroomwaarde Zekering,0 A ,0 A ,0 A Tabel Zekeringen : Overzicht van geschikte zekeringen, bijvoorbeeld SIBA-zekeringen voor 900 V AC / DC NL

16 Stringzekeringen aanbrengen Stringzekeringen kiezen Voor het afzekeren van de solarmodule moeten stringzekeringen overeenkomstig de informatie van de fabrikant van de solarmodule of volgens de rubriek Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen worden gekozen: - max. 0 A per zekeringhouder - max. solarmodulestrings - max. 60 A totale ingangsstroom - Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm Belangrijk! - Neem de veiligheidsvoorschriften m.b.t. de solarmodule in acht - Neem de eisen van de fabrikant van de solarmodule in acht Stringzekeringen aanbrengen ATTENTIE! Stringzekeringen in overeenstemming met het aantal aanwezige solarmodules in de zekeringenhouders aanbrengen.

17 * Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden Veiligheid WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door gelijkstroomspanning van de solarmodules. Zorg er vóór alle aansluitwerkzaamheden voor dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding NL DC-kabels OUT aansluiten aan de Fronius DC Box 60/ ATTENTIE! Bij het vastdraaien van de zeskantmoer met behulp van een gaffelsleutel bij de zeskantmoer* tegendruk geven op de schroefdraadbout. * Aanhaalmoment 5 Nm 5 6 Aanhaalmoment 7 Nm ATTENTIE! DC-kabels OUT overeenkomstig hun geplande polariteit markeren.

18 Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden. DC-kabels OUT volgens de handleiding van de inverter op de inverter aansluiten ATTENTIE! Bij het aansluiten op de volgende punten letten: - Is een aardeaansluiting van de solarmodule nodig of aanwezig? Zo ja, houdt u dan rekening met de bijzonderheden van de betreffende aardeaansluiting van de solarmodule - Bij een aardeaansluiting van de solarmodule moeten de stringzekeringen zich altijd bevinden in de niet-geaarde aftakleiding. - DC-kabels OUT correct (let op de polen) aansluiten op de inverter

19 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten Veiligheid WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door DC-spanning van de solarmodules. Zorg er vóór alle aansluitwerkzaamheden voor dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding ATTENTIE! Metrische schroefkoppelingen overeenkomstig het aantal aanwezige solarmodulestrings aanbrengen. Op lege plaatsen een plug aanbrengen. In de volgende stappen wordt de aansluiting van 0 solarmodulestrings weergegeven. NL 5 Aanhaalmoment: M6...,5 Nm M0...,0 Nm Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten ATTENTIE! Op de aansluitklemmen voor DC-kabels IN en op de aansluitklemmen met zekeringhouders voor DC-kabels IN alleen DC-kabels met dezelfde polariteit aansluiten. ATTENTIE! Bij DC-kabels die worden aangesloten op aansluitklemmen met een zekeringhouder, moet u ervoor zorgen dat in de betreffende zekeringhouders daadwerkelijk een zekering is geplaatst. 5

20 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten (vervolg) Aanhaalmoment 0,8 Nm Aanhaalmoment 0,8 Nm x0 Aanhaalmoment,5 Nm 5 Afsluitende handelingen ATTENTIE! - Vorm met de DC-kabels van de solarmodule buiten de apparaten een lus! - Monteer geschikte trekontlasting, zodat niet het volle gewicht van de kabels op de apparaatwand rust. DC IN 6

21 Zekeringen vervangen Veiligheid WAARSCHUWING! Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De hierna beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd! Neem de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht. WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door gelijkstroomspanning van de solarmodules. Vóór alle onderhoudswerkzaamheden moet u ervoor zorgen dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding Verbinding naar de AC-leidingen onderbreken m.b.v. AC-scheidingsschakelaar voor de inverter Solarmodulestrings naar de Fronius DC Box 60/ onderbreken Een duidelijk leesbaar en begrijpelijk waarschuwingsbord plaatsen tegen opnieuw inschakelen en weer aansluiten van de geopende / onderbroken verbindingen Controleren of de solarmodulestrings spanningsvrij zijn Solarmodulestrings kortsluiten Deksel verwijderen Zekeringenhouder op de klemmen op continuïteit controleren NL Zekering vervangen ATTENTIE! Gebruik voor het afzekeren van de solarmodule uitsluitend zekeringen die voldoen aan de criteria voor geschikte zekeringen. Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm 7

22 Zekering vervangen (vervolg) Oorzaak van de defecte zekering opsporen en verhelpen Afsluitende handelingen Deksel monteren Kortsluiting van de solarmodulestrings opheffen Solarmodulestrings naar de Fronius DC Box 60/ sluiten Verbinding naar de AC-leidingen weer tot stand brengen m.b.v. de AC-scheidingsschakelaar voor de inverter 8

23 Storingen zoeken en verhelpen Veiligheid WAARSCHUWING! Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De hierna beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd! Neem de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht. Storingen zoeken en verhelpen Vermogensafname bij de inverter Oorzaak: Een of meer zekeringen defect Remedie: Defecte zekeringen vervangen Zekering defect Oorzaak: Te hoge temperatuur in de Fronius DC Box 60/ (bijvoorbeeld door directe zonnestraling) Remedie: Zonodig de Fronius DC Box 60/ op een andere plaats monteren (eventueel onder de solarmodules); defecte zekering vervangen Oorzaak: Remedie: Oorzaak: Remedie: Solarmodulestring defect Defect in de solarmodulestring verhelpen; defecte zekering vervangen Er is een zekering gebruikt met een te lage nominale stroomwaarde (de nominale stroomwaarde van de zekering is kleiner dan de maximale kortsluitstroom van de solarmodule) Defecte zekering vervangen; zekering met een geschikte nominale stroomwaarde plaatsen Oorzaak: Solarmodulestrings omgepoold aangesloten Remedie: Polariteit van elke afzonderlijke solarmodulestring controleren; omgepoolde solarmodulestrings correct aansluiten Geen solarmodulespanning bij de inverter Oorzaak: Verbindingsfout Remedie: DC-kabel OUT op beschadigingen controleren; (klem)aansluitingen controleren Oorzaak: Remedie: Ompoling van de DC-kabel OUT DC-kabel OUT correct aansluiten op de Fronius DC Box 60/ NL 9

24 0

25 Vážený zákazníku Úvod Děkujeme Vám za projevenou důvěru a gratulujeme k získání tohoto technicky vyspělého produktu firmy Fronius. Návod, který Vám předkládáme, Vám pomůže seznámit se s přístrojem. Proto jej pečlivě přečtěte, aby jste poznal všechny mnohostranné možnosti, které Vám tento výrobek naší firmy poskytuje. Jen tak budete moci všechny jeho přednosti co nejlépe využít. Prosíme rovněž, aby jste dbal bezpečnostních předpisů. Pamatujte na co nejvyšší míru bezpečnosti na Vašem pracovišti. Pečlivé zacházení s Vaším přístrojem přispěje k jeho dlouhodobé životnosti a provozní spolehlivosti, což jsou nezbytné předpoklady k dosažení perfektních pracovních výsledků. CS ud_fr_st_et_

26

27 Obsah Bezpečnostní předpisy... Nebezpečí!... Varování!... Pozor!... Upozornění!... Důležité!... Opatření pro bezpečnou práci... Všeobecné informace... Koncepce přístroje... Střídač... Obsah balení... 5 Rozšířená výbava... 5 Technické údaje... 5 Použité zkratky a označení... 5 Popis zařízení... 6 Bezpečnost... 6 Popis zařízení Fronius DC Box 60/... 6 Montáž modulu Fronius DC Box 60/... 8 Hmoždinky a šrouby... 8 Výběr místa... 8 Montážní poloha... 8 Montáž modulu Fronius DC Box 60/... 8 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví... 0 Všeobecné informace... 0 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví... 0 Důsledky nedostatečně dimenzovaných pojistek... 0 Doporučení pro jištění - příklad použití... 0 Pojistky... Použití pojistek větví... Výběr pojistek větví... Použití pojistek větví... Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem... Bezpečnost... Příprava... Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem... Připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/... 5 Bezpečnost... 5 Příprava... 5 Připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/... 5 Další činnosti... 6 Výměna pojistek... 7 Bezpečnost... 7 Příprava... 7 Výměna pojistky... 7 Další činnosti... 8 Vyhledávání a odstraňování závad... 9 Bezpečnost... 9 Vyhledávání a odstraňování závad... 9 CS

28 Bezpečnostní předpisy NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ! Symbol upozorňující na bezprostředně hrozící nebezpečí, které by mohlo mít za následek smrt nebo těžké zranění. VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! Symbol upozorňující na možnost vzniku nebezpečné situace, která by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění. POZOR! POZOR! Symbol upozorňující na možnost vzniku závažné situace, která by mohla přivodit drobná poranění nebo lehčí zranění a materiální škody. UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ! Symbol upozorňující na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození vašeho zařízení. Důležité! Důležité! Symbol označující některé tipy pro využití přístroje a ostatní zvláště důležité informace. Nejedná se o upozornění na škodlivou či nebezpečnou situaci. Uvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole o bezpečnostních předpisech, je to důvod ke zvýšení pozornosti. Opatření pro bezpečnou práci VAROVÁNÍ! Solární moduly mohou za světla vytvářet životu nebezpečná napětí a nelze je proto vypnout! Pro zajištění bezpečné práce je proto během instalace zapotřebí provést zvláštní opatření. Solární moduly případně zakryjte. Instalační a servisní práce nechte provádět pouze vyškoleným odborným personálem! Modul Fronius DC Box 60/ neinstalujte do výbuchem ohrožených míst.

29 Opatření pro bezpečnou práci (pokračování) Připojení větví solárních modulů smí být provedeno pouze tehdy, je-li zařízení bez proudu; během připojovacích prací na jiném místě přerušte okruh proudu solárních modulů nebo solární moduly zakryjte. Napětí DC fotovoltaického zařízení nesmí při běhu naprázdno přesáhnout hodnotu 850 V DC! Kryt modulu Fronius DC Box 60/ musí být neustále uzavřený! Při opravách a úkonech údržby střídač vždy nejprve odpojte střídač na straně sítě (AC) a poté otevřete odpojovač DC ve střídači (je-li k dispozici). Modul Fronius DC Box 60/ ve vnitřním prostoru spolehlivě uzemněte a ochraňte proti zkratu. Dodržujte správnou polaritu u přípojek. CS

30 Všeobecné informace Koncepce přístroje Modul Fronius DC Box 60/ je koncipován pro použití v zasíťovaných fotovoltaických zařízeních s více větvemi solárních modulů. 6 až větví solárních modulů lze spojit na vstupu do modulu Fronius DC Box 60/ pro následnou redukci počtu výstupů na pouhé dva - hlavní vedení DC+ a DC-. Fronius DC Box 60/ (otevřený) Střídač Modul Fronius DC Box 60/ je určen výhradně pro provoz s následujícími střídači: - Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 - Fronius IG 60 HV - Fronius IG Plus - Fronius IG Plus V - Fronius IG TL Tyto střídače jsou na vstupní straně DC vybaveny integrovanou ochranou proti přepětí. V modulu Fronius DC Box 60/ proto není zapotřebí žádný omezovač přepětí. V případě potřeby ochrany proti přepětí typu nebo lze tuto ochranu nainstalovat na modul Fronius DC Box 60/ na kolejnici určenou pro tento účel. UPOZORNĚNÍ! Použití jiných střídačů, které nejsou na vstupní straně DC vybaveny integrovanou ochranou proti přepětí, není z těchto důvodů vždy možné! Důležité! Při provozu modulu DC Box 60/ ve spojení se střídači Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 a Fronius IG 60 HV se ve fotovoltaickém zařízení nenachází žádný odpojovač DC. Zařízení popřípadě vybavte vhodným odpojovačem DC.

31 Obsah balení - Fronius DC Box 60/ - metrická šroubová spojení M vč. kontramatic - metrických šroubových spojení M6 vč. kontramatic - zaslepovacích zátek M6 - metrické šroubové spojení M0 vč. kontramatice - metrická zaslepovací zátka M0 - příloha Rozšířená výbava Volitelně lze na modul Fronius DC Box 60/ namontovat běžnou ochranu proti přepětí. Technické údaje Max. vstupní napětí při běhu naprázdno 850 V Max. vstupní proud 60 A Max. vstupní proud na držák pojistky 0 A Max. počet větví (s integrovaným jištěním solárních modulů) Max. průřez vedení svorek na straně solárních modulů 6 mm Max. průřez vedení svorek na straně střídače 95 mm Šroubové spojení pro upevnění kabelu na straně solárního modulu M6 Šroubové spojení pro upevnění kabelu na straně střídače M Krytí IP 66 Třída ochrany II Okolní podmínky -5 C C - F - + F Rozměry (bez šroubových spojení) 0 x 0 x 7 mm.99 x 7. x 5.9 in. CS Použité zkratky a označení Kabel DC OUT Výstupní kabel DC od modulu Fronius DC Box 60/ ke střídači; polarita kabelu DC OUT závisí na připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/. Kabel DC IN Větve solárních modulů od solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/; větev solárního modulu sestává vždy z jednoho kabelu DC+ a jednoho DC-. 5

32 Popis zařízení Bezpečnost VAROVÁNÍ! Chybná obsluha může způsobit závažné zranění a materiální škody. Popsané funkce používejte teprve poté, co přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu: - tento návod k obsluze, - všechny návody k systémovým komponentám, zejména bezpečnostní předpisy. Popis zařízení Fronius DC Box 60/ () () () () () () () (5) (0) (6) (9a) (7) (8) (9) () Fronius DC Box 60/ (5) Poz. Popis () Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Kolejnice pro montáž běžné ochrany proti přepětí () Přípojka M0 pro kabel DC OUT 6

33 Popis zařízení Fronius DC Box 60/ (pokračování) Poz. Popis () Přípojné svorky pro kabel DC IN průřez kabelu,5-6 mm (5) Montážní otvor / uchycení šroubů krytu (6) Metrické šroubové spojení M pro kabel DC OUT průměr kabelů 8-5 mm (7) Metrické šroubové spojení M0 pro zemnicí kabel průměr kabelů 6 - mm Zapotřebí pouze při použití ochrany proti přepětí (rozšířená výbava). (8) Metrická šroubová spojení M6 pro kabel DC IN průměr kabelů 5-0 mm (9) Metrické šroubové spojení M pro kabel DC OUT průměr kabelů 8-5 mm (9a) Tlaková vyrovnávací membrána (0) Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Přípojné svorky s držáky pojistek pro kabel DC IN průřez kabelu,5-6 mm () Přípojka M0 pro kabel DC OUT () Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Kryt (5) Šrouby krytu ( x) Důležité! Metrické šroubové spoje a zaslepovací zátky nejsou při dodání modulu Fronius DC Box 60/ našroubovány, jsou pouze přiloženy. CS 7

34 Montáž modulu Fronius DC Box 60/ Hmoždinky a šrouby Pro montáž modulu Fronius DC Box 60/ jsou v závislosti na materiálu zdi nutné různé hmoždinky a šrouby. Hmoždinky a šrouby nejsou proto součástí dodávky modulu Fronius DC Box 60/. Za správný výběr odpovídajících hmoždinek a šroubů je odpovědný montážní pracovník. Výběr místa Dodržujte při výběru umístění následující kritéria: - Zařízení instalujte pouze na pevný podklad. - Okolní teplota nesmí být nižší než -5 C a vyšší než +55 C. - Fronius DC Box 60/ je možné instalovat v chráněném venkovním prostoru; je zapotřebí zamezit bezprostřednímu působení vlhkosti. - Chraňte před přímým slunečním svitem a povětrnostními podmínkami. - V případě, že je to možné, instalujte zařízení pod solární moduly. UPOZORNĚNÍ! Aby se zabránilo deformaci modulu Fronius DC-Box 60/, přístroj musí být instalován na rovnou plochu! 8

35 Montážní poloha Fronius DC Box 60/ musí být instalován vertikálně, s kabelovými vstupy a výstupy směřujícími dolů. Montáž modulu Fronius DC Box 60/ x 5 CS 9

36 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví Všeobecné informace Použitím pojistek větví v modulu Fronius DC Box 60/ jsou solární moduly ještě více jištěny. Pro jištění solárních modulů je nejdůležitější maximální zkratový proud I SC příslušného solárního modulu. Kritéria pro správnou volbu pojistek větví V případě použití pojistek větví solárních modulů musí být u každé větve splněna následující kritéria: - I N >,5 x I SC - I N <,00 x I SC - U N >/= max. vstupní napětí použitého střídače: Fronius IG V DC Fronius IG Plus V DC Fronius IG-TL V DC - Rozměry pojistek: Průměr 0, x 5-8 mm I N... Jmenovitá hodnota proudu pojistky I SC... Zkratový proud při standardních zkušebních podmínkách (STC) dle datového listu solárního modulu U N... Jmenovitá hodnota napětí pojistky Důsledky nedostatečně dimenzovaných pojistek V případě nedostatečně dimenzovaných pojistek je jmenovitá hodnota proudu pojistek nižší než zkratový proud solárního modulu. Důsledek: Pojistka může v případě intenzivního světla vypadnout. Doporučení pro jištění - příklad použití UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze pojistky s vyšším nebo stejným jmenovitým napětím, jako je maximální vstupní napětí použitého střídače! Např.: max. zkratový proud (I SC ) solárního modulu = 5,75 A V souladu s kritérii pro správný výběr pojistek větví musí být jmenovitá hodnota proudu pojistky vyšší než,5násobek zkratového proudu: 5,75 A x,5 = 8,65 A Vhodné pojistky dle tabulky Pojistky : s 0,0 A a jmenovitým napětím 900 V AC / DC. 0

37 Pojistky Jmenovitá hodnota proudu Pojistka,0 A ,0 A ,0 A ,0 A Jmenovitá hodnota proudu Pojistka,0 A ,0 A ,0 A Tabulka Pojistky : Výpis vhodných pojistek, např. pojistky SIBA pro 900 V AC / DC CS

38 Použití pojistek větví Výběr pojistek větví Pro jištění solárních modulů zvolte pojistky větví v závislosti na údajích výrobce solárního modulu nebo dle odstavce Kritéria pro správný výběr pojistek větví : - Max. 0 A na držák pojistek - Max. větví solárních modulů - Max. 60 A vstupní proud celkem - Rozměry pojistek: Průměr 0, x 5-8 mm Důležité! - Dodržujte bezpečnostní předpisy pro solární moduly. - Dodržujte požadavky výrobce solárních modulů. Použití pojistek větví UPOZORNĚNÍ! Pojistky větví vložte do jejich držáků v závislosti na počtu dostupných solárních modulů.

39 * Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů. Před veškerými úkony připojování zajistěte, aby vstupní i výstupní strana před zařízením byla odpojena od elektrického napájení! Příprava Připojení kabelu DC OUT k modulu Fronius DC Box 60/ UPOZORNĚNÍ! Při dotahování šestihranné matice pomocí stranového klíče přidržujte šestihrannou matici * na čepu se závitem. Utahovací moment 5 Nm * CS 5 6 Utahovací moment 7 Nm UPOZORNĚNÍ! Kabel DC OUT označte podle jeho určené polarity.

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT Gebruiksaanwijzing NL CZ TR Inhoud NL Nederlands, 1 20 Türkçe, 39 Installatie, 2-3 Het plaatsen van de droger Ventilatie Waterafvoer Uw droger waterpas zetten Elektrische aansluitingen Voor het eerste

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost.

SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS. Připraveni na budoucnost. SolarMax 50TS/80TS/100TS/300TS Připraveni na budoucnost. Připraveni na budoucnost. Sputnik Engineering uvedl do provozu svůj první fotovoltaický centrální měnič již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod! Varování a upozornění 1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení. 2. Zařízení

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více