Fronius DC Box 60/12. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Handleiding. Fotovoltaïsche installatie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fronius DC Box 60/12. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Handleiding. Fotovoltaïsche installatie."

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius DC Box 60/ NL Handleiding Fotovoltaïsche installatie CS Návod k obsluze Fotovoltaické zařízení SK Návod na použitie Fotovoltaické zariadenie TR Kullaným kýlavuzu Fotovoltaik sistem PL Instrukcja obslugi Instalacja fotowoltaiczna,00,

2

3 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige Fronius product. De onderhavige handleiding helpt u erbij zich met dit product vertrouwd te maken. Als u de handleiding zorgvuldig leest, zult u de veelzijdige mogelijkheden van uw Fronius-product leren kennen. Alleen op deze wijze kunt u de voordelen ervan optimaal benutten. Neem a.u.b. nota van de veiligheidsvoorschriften en zorg hierdoor voor meer veiligheid op de plaats waar het product wordt toegepast. De zorgvuldige behandeling van het product waarborgt een lange levensduur, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zijn essentiële voorwaarden voor uitstekende resultaten. NL ud_fr_st_et_

4

5 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften... Gevaar!... Waarschuwing!... Voorzichtig!... Attentie!... Belangrijk!... Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken... Algemeen... Concept... Inverter... Leveromvang... 5 Optie... 5 Technische gegevens... 5 Gebruikte afkortingen en hun betekenis... 5 Beschrijving van het apparaat... 6 Veiligheid... 6 Beschrijving van de Fronius DC Box 60/... 6 Fronius DC Box 60/ monteren... 8 Pluggen en schroeven... 8 Keuze van de montageplaats... 8 Montagestand... 8 Fronius DC Box 60/ monteren... 8 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen... 0 Algemeen... 0 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen... 0 Gevolgen van te lichte zekeringen... 0 Aanbeveling voor de zekeringen - toepassingsvoorbeeld... 0 Zekeringen... Stringzekeringen aanbrengen... Stringzekeringen kiezen... Stringzekeringen aanbrengen... Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden... Veiligheid... Voorbereiding... Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden... Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten... 5 Veiligheid... 5 Voorbereiding... 5 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten... 5 Afsluitende handelingen... 6 Zekeringen vervangen... 7 Veiligheid... 7 Voorbereiding... 7 Zekering vervangen... 7 Afsluitende handelingen... 8 Storingen zoeken en verhelpen... 9 Veiligheid... 9 Storingen zoeken en verhelpen... 9 NL

6 Veiligheidsvoorschriften GEVAAR! GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. WAARSCHU- WING! WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben. VOORZICH- TIG! VOORZICHTIG! Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben. ATTENTIE! ATTENTIE! duidt op het risico van minder goede resultaten en mogelijke beschadiging van de apparatuur. Belangrijk! Belangrijk! duidt op tips voor het gebruik en andere bijzonder nuttige informatie. Het duidt niet op een riskante of gevaarlijke situatie. Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften is afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist. Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken WAARSCHUWING! Onder invloed van licht kunnen solarmodules een levensgevaarlijke spanning genereren. Solarmodules zijn niet uit te schakelen! Om zonder gevaar te kunnen werken, moet daarom bij de installatie een aantal bijzondere voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Dek de solarmodules zo nodig af. Installatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen laten uitvoeren door elektrotechnisch geschoold vakpersoneel! De Fronius DC Box 60/ niet monteren in ruimtes waar explosiegevaar heerst.

7 Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken (vervolg) Solarmodulestrings mogen uitsluitend in spanningsvrije toestand worden aangesloten. Voor u aansluitwerkzaamheden uitvoert, moet u de stroomkring van de solarmodules op een andere plaats onderbreken of de solarmodules afdekken. De gelijkstroomspanning van de fotovoltaïsche installatie mag bij nullast niet hoger zijn dan 850 V DC! Houd het deksel van de Fronius DC Box 60/ te allen tijde gesloten! Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden koppelt u altijd eerst de inverter aan de netzijde (AC-zijde) los. Vervolgens opent u de DCvrijschakelaar in de inverter (indien aanwezig). Zorg ervoor dat de bedrading van de Fronius DC Box 60/ geaard en kortsluitvast is uitgevoerd. Let bij het aansluiten op de juiste polariteit. NL

8 Algemeen Concept De Fronius DC Box 60/ is ontworpen voor gebruik in netgekoppelde fotovoltaïsche installaties met meerdere solarmodulestrings. Op de ingang van de Fronius DC Box 60/ kunnen 6 tot solarmodulestrings worden samengebundeld; deze worden bij de uitgang gereduceerd tot één hoofdleiding DC+ en één hoofdleiding DC-. Fronius DC Box 60/ (geopend) Inverter De Fronius DC Box 60/ is geschikt voor gebruik in combinatie met de volgende inverters: - Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 - Fronius IG 60 HV - Fronius IG Plus - Fronius IG Plus V - Fronius IG TL Deze inverters beschikken over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging aan de DC-ingangszijde. Daarom is er in de Fronius DC Box 60/ geen overspanningsbegrenzer nodig. Indien een overspanningsbeveiliging type of type gewenst is, kan deze in de Fronius DC Box 60/ op de daarvoor bestemde rail worden gemonteerd. ATTENTIE! Het gebruik van inverters die niet beschikken over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging aan de DC-ingangszijde, is niet zonder meer mogelijk! Belangrijk! Bij het gebruik van de DC Box 60/ in combinatie met de inverters Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 en Fronius IG 60 HV is er geen DCvrijschakelaar in de fotovoltaïsche installatie aanwezig. Installeer, indien nodig, een geschikte DC-vrijschakelaar.

9 Leveromvang - Fronius DC Box 60/ - metrische schroefkoppelingen M incl. borgmoeren - metrische schroefkoppelingen M6 incl. borgmoeren - pluggen M6 - metrische schroefkoppeling M0 incl. borgmoer - metrische plug M0 - bijlage Optie Optioneel kan in de Fronius DC Box 60/ een in de handel verkrijgbare overspanningsbeveiliging worden gemonteerd. Technische gegevens Max. ingangsspanning in nullast 850 V Max. ingangsstroom 60 A Max. ingangsstroom per zekeringhouder 0 A Max. aantal strings (met geïntegreerde solarmodulezekering) Max. draaddoorsnede voor klemmen aan de solarmodulezijde 6 mm² Max. draaddoorsnede voor klemmen aan de inverter-zijde 95 mm² Schroefkoppeling voor het bevestigen van de kabel aan de solarmodulezijde M6 Schroefkoppeling voor het bevestigen van de kabel aan de inverterzijde M Beschermingsgraad IP 66 Beveiligingsklasse II Omgevingsvoorwaarden -5 C C - F - + F Afmetingen (zonder schroefkoppelingen) 0 x 0 x 7 mm,99 x 7, x 5,9 in. NL Gebruikte afkortingen en hun betekenis DC-kabel OUT DC-uitgangskabel vanaf de Fronius DC Box 60/ naar de inverter; De polariteit van de DC-kabel OUT hangt af van hoe de solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ worden aangesloten. DC-kabel IN Solarmodulestrings van de solarmodules naar de Fronius DC Box 60/; een solarmodulestring bestaat telkens uit één kabel DC+ en één kabel DC-. 5

10 Beschrijving van het apparaat Veiligheid WAARSCHUWING! Onjuiste bediening kan ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. Beschreven functies pas gebruiken nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen: - deze handleiding - alle handleidingen van de systeemcomponenten, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften Beschrijving van de Fronius DC Box 60/ () () () () () () () (5) (0) (6) (9a) (7) (8) (9) () Fronius DC Box 60/ (5) Nr. Beschrijving () Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Rail Voor montage van een in de handel verkrijgbare overspanningsbeveiliging () Aansluiting M0 voor DC-kabel OUT 6

11 Beschrijving van de Fronius DC Box 60/ (vervolg) Nr. Beschrijving () Aansluitklemmen voor DC-kabel IN Kabeldoorsnede,5-6 mm² (5) Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel (6) Metrische schroefkoppeling M voor DC-kabel OUT Kabeldiameter 8-5 mm (7) Metrische schroefkoppeling M0 voor aardaansluiting Kabeldiameter 6 - mm Alleen noodzakelijk bij optioneel gebruik van een overspanningsbeveiliging. (8) Metrische schroefkoppeling M6 voor DC-kabel IN Kabeldiameter 5-0 mm (9) Metrische schroefkoppeling M voor DC-kabel OUT Kabeldiameter 8-5 mm (9) Drukcompensatiemembraan (0) Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Aansluitklemmen met zekeringhouder voor DC-kabel IN Kabeldoorsnede,5-6 mm² () Aansluiting M0 voor DC-kabel OUT () Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Deksel (5) Schroeven van deksel (x) NL Belangrijk! Metrische schroefkoppelingen en pluggen zijn bij levering niet op de Fronius DC Box 60/ gemonteerd, maar afzonderlijk verpakt. 7

12 Fronius DC Box 60/ monteren Pluggen en schroeven Afhankelijk van de ondergrond zijn er diverse pluggen en schroeven nodig om de Fronius DC Box 60/ te monteren. Pluggen en schroeven zijn daarom niet bij de levering van de Fronius DC Box 60/ inbegrepen. De monteur is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van passende pluggen en schroeven. Keuze van de montageplaats Let bij het kiezen van montageplaats op de volgende criteria: - Installatie alleen op vaste ondergrond - De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan -5 C en niet hoger dan +55 C - De Fronius DC Box 60/ kan op een beschutte plaats buitenshuis worden gemonteerd; directe inwerking van vocht moet echter worden vermeden. - Beschermen tegen directe zonnestraling en weersinvloeden - Zo mogelijk onder de solarmodules monteren ATTENTIE! Om deformatie van de Fronius DC Box 60/ te voorkomen, het apparaat uitsluitend op een vlakke ondergrond monteren! 8

13 Montagestand De Fronius DC Box 60/ moet in verticale stand worden gemonteerd, met naar beneden wijzende kabelingangen en -uitgangen. Fronius DC Box 60/ monteren x NL 5 9

14 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen Algemeen Door de toepassing van stringzekeringen in de Fronius DC Box 60/ worden solarmodules extra afgezekerd. Doorslaggevend voor het afzekeren van de solarmodule is de maximale kortsluitstroom I SC van de betreffende solarmodule. Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen Bij het afzekeren van de solarmodulestrings moet er per string aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - I N >,5 x I SC - I N <,00 x I SC - U N >/= max. ingangsspanning van de toegepaste inverter: Fronius IG V DC Fronius IG Plus V DC Fronius IG TL V DC - Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm I N... Nominale stroomwaarde van de zekering I SC... Kortsluitstroom bij standaard testvoorwaarden (STC) volgens blad met technische gegevens van de solarmodule U N... Nominale spanningswaarde van de zekering Gevolgen van te lichte zekeringen Bij te lichte zekeringen is de nominale stroomwaarde van de zekering kleiner dan de kortsluitstroom van de solarmodule. Gevolg: De zekering kan bij intensieve lichtomstandigheden doorslaan. Aanbeveling voor de zekeringen - toepassingsvoorbeeld ATTENTIE! Kies alleen zekeringen waarvan de nominale spanning hoger is dan of gelijk is aan de max. ingangsspanning van de gebruikte inverter! Bijvoorbeeld: Maximale kortsluitstroom (I SC ) van de solarmodule = 5,75 A Overeenkomstig de criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen moet de nominale stroomwaarde van de zekering groter zijn dan het,5- voudige van de kortsluitstroom: 5,75 A x,5 = 8,65 A volgens tabel Zekeringen te kiezen zekering: met 0,0 A en nominale spanning 900 V AC / DC. 0

15 Zekeringen Nominale stroomwaarde Zekering,0 A ,0 A ,0 A ,0 A Nominale stroomwaarde Zekering,0 A ,0 A ,0 A Tabel Zekeringen : Overzicht van geschikte zekeringen, bijvoorbeeld SIBA-zekeringen voor 900 V AC / DC NL

16 Stringzekeringen aanbrengen Stringzekeringen kiezen Voor het afzekeren van de solarmodule moeten stringzekeringen overeenkomstig de informatie van de fabrikant van de solarmodule of volgens de rubriek Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen worden gekozen: - max. 0 A per zekeringhouder - max. solarmodulestrings - max. 60 A totale ingangsstroom - Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm Belangrijk! - Neem de veiligheidsvoorschriften m.b.t. de solarmodule in acht - Neem de eisen van de fabrikant van de solarmodule in acht Stringzekeringen aanbrengen ATTENTIE! Stringzekeringen in overeenstemming met het aantal aanwezige solarmodules in de zekeringenhouders aanbrengen.

17 * Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden Veiligheid WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door gelijkstroomspanning van de solarmodules. Zorg er vóór alle aansluitwerkzaamheden voor dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding NL DC-kabels OUT aansluiten aan de Fronius DC Box 60/ ATTENTIE! Bij het vastdraaien van de zeskantmoer met behulp van een gaffelsleutel bij de zeskantmoer* tegendruk geven op de schroefdraadbout. * Aanhaalmoment 5 Nm 5 6 Aanhaalmoment 7 Nm ATTENTIE! DC-kabels OUT overeenkomstig hun geplande polariteit markeren.

18 Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden. DC-kabels OUT volgens de handleiding van de inverter op de inverter aansluiten ATTENTIE! Bij het aansluiten op de volgende punten letten: - Is een aardeaansluiting van de solarmodule nodig of aanwezig? Zo ja, houdt u dan rekening met de bijzonderheden van de betreffende aardeaansluiting van de solarmodule - Bij een aardeaansluiting van de solarmodule moeten de stringzekeringen zich altijd bevinden in de niet-geaarde aftakleiding. - DC-kabels OUT correct (let op de polen) aansluiten op de inverter

19 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten Veiligheid WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door DC-spanning van de solarmodules. Zorg er vóór alle aansluitwerkzaamheden voor dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding ATTENTIE! Metrische schroefkoppelingen overeenkomstig het aantal aanwezige solarmodulestrings aanbrengen. Op lege plaatsen een plug aanbrengen. In de volgende stappen wordt de aansluiting van 0 solarmodulestrings weergegeven. NL 5 Aanhaalmoment: M6...,5 Nm M0...,0 Nm Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten ATTENTIE! Op de aansluitklemmen voor DC-kabels IN en op de aansluitklemmen met zekeringhouders voor DC-kabels IN alleen DC-kabels met dezelfde polariteit aansluiten. ATTENTIE! Bij DC-kabels die worden aangesloten op aansluitklemmen met een zekeringhouder, moet u ervoor zorgen dat in de betreffende zekeringhouders daadwerkelijk een zekering is geplaatst. 5

20 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten (vervolg) Aanhaalmoment 0,8 Nm Aanhaalmoment 0,8 Nm x0 Aanhaalmoment,5 Nm 5 Afsluitende handelingen ATTENTIE! - Vorm met de DC-kabels van de solarmodule buiten de apparaten een lus! - Monteer geschikte trekontlasting, zodat niet het volle gewicht van de kabels op de apparaatwand rust. DC IN 6

21 Zekeringen vervangen Veiligheid WAARSCHUWING! Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De hierna beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd! Neem de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht. WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door gelijkstroomspanning van de solarmodules. Vóór alle onderhoudswerkzaamheden moet u ervoor zorgen dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding Verbinding naar de AC-leidingen onderbreken m.b.v. AC-scheidingsschakelaar voor de inverter Solarmodulestrings naar de Fronius DC Box 60/ onderbreken Een duidelijk leesbaar en begrijpelijk waarschuwingsbord plaatsen tegen opnieuw inschakelen en weer aansluiten van de geopende / onderbroken verbindingen Controleren of de solarmodulestrings spanningsvrij zijn Solarmodulestrings kortsluiten Deksel verwijderen Zekeringenhouder op de klemmen op continuïteit controleren NL Zekering vervangen ATTENTIE! Gebruik voor het afzekeren van de solarmodule uitsluitend zekeringen die voldoen aan de criteria voor geschikte zekeringen. Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm 7

22 Zekering vervangen (vervolg) Oorzaak van de defecte zekering opsporen en verhelpen Afsluitende handelingen Deksel monteren Kortsluiting van de solarmodulestrings opheffen Solarmodulestrings naar de Fronius DC Box 60/ sluiten Verbinding naar de AC-leidingen weer tot stand brengen m.b.v. de AC-scheidingsschakelaar voor de inverter 8

23 Storingen zoeken en verhelpen Veiligheid WAARSCHUWING! Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De hierna beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd! Neem de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht. Storingen zoeken en verhelpen Vermogensafname bij de inverter Oorzaak: Een of meer zekeringen defect Remedie: Defecte zekeringen vervangen Zekering defect Oorzaak: Te hoge temperatuur in de Fronius DC Box 60/ (bijvoorbeeld door directe zonnestraling) Remedie: Zonodig de Fronius DC Box 60/ op een andere plaats monteren (eventueel onder de solarmodules); defecte zekering vervangen Oorzaak: Remedie: Oorzaak: Remedie: Solarmodulestring defect Defect in de solarmodulestring verhelpen; defecte zekering vervangen Er is een zekering gebruikt met een te lage nominale stroomwaarde (de nominale stroomwaarde van de zekering is kleiner dan de maximale kortsluitstroom van de solarmodule) Defecte zekering vervangen; zekering met een geschikte nominale stroomwaarde plaatsen Oorzaak: Solarmodulestrings omgepoold aangesloten Remedie: Polariteit van elke afzonderlijke solarmodulestring controleren; omgepoolde solarmodulestrings correct aansluiten Geen solarmodulespanning bij de inverter Oorzaak: Verbindingsfout Remedie: DC-kabel OUT op beschadigingen controleren; (klem)aansluitingen controleren Oorzaak: Remedie: Ompoling van de DC-kabel OUT DC-kabel OUT correct aansluiten op de Fronius DC Box 60/ NL 9

24 0

25 Vážený zákazníku Úvod Děkujeme Vám za projevenou důvěru a gratulujeme k získání tohoto technicky vyspělého produktu firmy Fronius. Návod, který Vám předkládáme, Vám pomůže seznámit se s přístrojem. Proto jej pečlivě přečtěte, aby jste poznal všechny mnohostranné možnosti, které Vám tento výrobek naší firmy poskytuje. Jen tak budete moci všechny jeho přednosti co nejlépe využít. Prosíme rovněž, aby jste dbal bezpečnostních předpisů. Pamatujte na co nejvyšší míru bezpečnosti na Vašem pracovišti. Pečlivé zacházení s Vaším přístrojem přispěje k jeho dlouhodobé životnosti a provozní spolehlivosti, což jsou nezbytné předpoklady k dosažení perfektních pracovních výsledků. CS ud_fr_st_et_

26

27 Obsah Bezpečnostní předpisy... Nebezpečí!... Varování!... Pozor!... Upozornění!... Důležité!... Opatření pro bezpečnou práci... Všeobecné informace... Koncepce přístroje... Střídač... Obsah balení... 5 Rozšířená výbava... 5 Technické údaje... 5 Použité zkratky a označení... 5 Popis zařízení... 6 Bezpečnost... 6 Popis zařízení Fronius DC Box 60/... 6 Montáž modulu Fronius DC Box 60/... 8 Hmoždinky a šrouby... 8 Výběr místa... 8 Montážní poloha... 8 Montáž modulu Fronius DC Box 60/... 8 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví... 0 Všeobecné informace... 0 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví... 0 Důsledky nedostatečně dimenzovaných pojistek... 0 Doporučení pro jištění - příklad použití... 0 Pojistky... Použití pojistek větví... Výběr pojistek větví... Použití pojistek větví... Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem... Bezpečnost... Příprava... Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem... Připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/... 5 Bezpečnost... 5 Příprava... 5 Připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/... 5 Další činnosti... 6 Výměna pojistek... 7 Bezpečnost... 7 Příprava... 7 Výměna pojistky... 7 Další činnosti... 8 Vyhledávání a odstraňování závad... 9 Bezpečnost... 9 Vyhledávání a odstraňování závad... 9 CS

28 Bezpečnostní předpisy NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ! Symbol upozorňující na bezprostředně hrozící nebezpečí, které by mohlo mít za následek smrt nebo těžké zranění. VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! Symbol upozorňující na možnost vzniku nebezpečné situace, která by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění. POZOR! POZOR! Symbol upozorňující na možnost vzniku závažné situace, která by mohla přivodit drobná poranění nebo lehčí zranění a materiální škody. UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ! Symbol upozorňující na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození vašeho zařízení. Důležité! Důležité! Symbol označující některé tipy pro využití přístroje a ostatní zvláště důležité informace. Nejedná se o upozornění na škodlivou či nebezpečnou situaci. Uvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole o bezpečnostních předpisech, je to důvod ke zvýšení pozornosti. Opatření pro bezpečnou práci VAROVÁNÍ! Solární moduly mohou za světla vytvářet životu nebezpečná napětí a nelze je proto vypnout! Pro zajištění bezpečné práce je proto během instalace zapotřebí provést zvláštní opatření. Solární moduly případně zakryjte. Instalační a servisní práce nechte provádět pouze vyškoleným odborným personálem! Modul Fronius DC Box 60/ neinstalujte do výbuchem ohrožených míst.

29 Opatření pro bezpečnou práci (pokračování) Připojení větví solárních modulů smí být provedeno pouze tehdy, je-li zařízení bez proudu; během připojovacích prací na jiném místě přerušte okruh proudu solárních modulů nebo solární moduly zakryjte. Napětí DC fotovoltaického zařízení nesmí při běhu naprázdno přesáhnout hodnotu 850 V DC! Kryt modulu Fronius DC Box 60/ musí být neustále uzavřený! Při opravách a úkonech údržby střídač vždy nejprve odpojte střídač na straně sítě (AC) a poté otevřete odpojovač DC ve střídači (je-li k dispozici). Modul Fronius DC Box 60/ ve vnitřním prostoru spolehlivě uzemněte a ochraňte proti zkratu. Dodržujte správnou polaritu u přípojek. CS

30 Všeobecné informace Koncepce přístroje Modul Fronius DC Box 60/ je koncipován pro použití v zasíťovaných fotovoltaických zařízeních s více větvemi solárních modulů. 6 až větví solárních modulů lze spojit na vstupu do modulu Fronius DC Box 60/ pro následnou redukci počtu výstupů na pouhé dva - hlavní vedení DC+ a DC-. Fronius DC Box 60/ (otevřený) Střídač Modul Fronius DC Box 60/ je určen výhradně pro provoz s následujícími střídači: - Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 - Fronius IG 60 HV - Fronius IG Plus - Fronius IG Plus V - Fronius IG TL Tyto střídače jsou na vstupní straně DC vybaveny integrovanou ochranou proti přepětí. V modulu Fronius DC Box 60/ proto není zapotřebí žádný omezovač přepětí. V případě potřeby ochrany proti přepětí typu nebo lze tuto ochranu nainstalovat na modul Fronius DC Box 60/ na kolejnici určenou pro tento účel. UPOZORNĚNÍ! Použití jiných střídačů, které nejsou na vstupní straně DC vybaveny integrovanou ochranou proti přepětí, není z těchto důvodů vždy možné! Důležité! Při provozu modulu DC Box 60/ ve spojení se střídači Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 a Fronius IG 60 HV se ve fotovoltaickém zařízení nenachází žádný odpojovač DC. Zařízení popřípadě vybavte vhodným odpojovačem DC.

31 Obsah balení - Fronius DC Box 60/ - metrická šroubová spojení M vč. kontramatic - metrických šroubových spojení M6 vč. kontramatic - zaslepovacích zátek M6 - metrické šroubové spojení M0 vč. kontramatice - metrická zaslepovací zátka M0 - příloha Rozšířená výbava Volitelně lze na modul Fronius DC Box 60/ namontovat běžnou ochranu proti přepětí. Technické údaje Max. vstupní napětí při běhu naprázdno 850 V Max. vstupní proud 60 A Max. vstupní proud na držák pojistky 0 A Max. počet větví (s integrovaným jištěním solárních modulů) Max. průřez vedení svorek na straně solárních modulů 6 mm Max. průřez vedení svorek na straně střídače 95 mm Šroubové spojení pro upevnění kabelu na straně solárního modulu M6 Šroubové spojení pro upevnění kabelu na straně střídače M Krytí IP 66 Třída ochrany II Okolní podmínky -5 C C - F - + F Rozměry (bez šroubových spojení) 0 x 0 x 7 mm.99 x 7. x 5.9 in. CS Použité zkratky a označení Kabel DC OUT Výstupní kabel DC od modulu Fronius DC Box 60/ ke střídači; polarita kabelu DC OUT závisí na připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/. Kabel DC IN Větve solárních modulů od solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/; větev solárního modulu sestává vždy z jednoho kabelu DC+ a jednoho DC-. 5

32 Popis zařízení Bezpečnost VAROVÁNÍ! Chybná obsluha může způsobit závažné zranění a materiální škody. Popsané funkce používejte teprve poté, co přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu: - tento návod k obsluze, - všechny návody k systémovým komponentám, zejména bezpečnostní předpisy. Popis zařízení Fronius DC Box 60/ () () () () () () () (5) (0) (6) (9a) (7) (8) (9) () Fronius DC Box 60/ (5) Poz. Popis () Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Kolejnice pro montáž běžné ochrany proti přepětí () Přípojka M0 pro kabel DC OUT 6

33 Popis zařízení Fronius DC Box 60/ (pokračování) Poz. Popis () Přípojné svorky pro kabel DC IN průřez kabelu,5-6 mm (5) Montážní otvor / uchycení šroubů krytu (6) Metrické šroubové spojení M pro kabel DC OUT průměr kabelů 8-5 mm (7) Metrické šroubové spojení M0 pro zemnicí kabel průměr kabelů 6 - mm Zapotřebí pouze při použití ochrany proti přepětí (rozšířená výbava). (8) Metrická šroubová spojení M6 pro kabel DC IN průměr kabelů 5-0 mm (9) Metrické šroubové spojení M pro kabel DC OUT průměr kabelů 8-5 mm (9a) Tlaková vyrovnávací membrána (0) Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Přípojné svorky s držáky pojistek pro kabel DC IN průřez kabelu,5-6 mm () Přípojka M0 pro kabel DC OUT () Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Kryt (5) Šrouby krytu ( x) Důležité! Metrické šroubové spoje a zaslepovací zátky nejsou při dodání modulu Fronius DC Box 60/ našroubovány, jsou pouze přiloženy. CS 7

34 Montáž modulu Fronius DC Box 60/ Hmoždinky a šrouby Pro montáž modulu Fronius DC Box 60/ jsou v závislosti na materiálu zdi nutné různé hmoždinky a šrouby. Hmoždinky a šrouby nejsou proto součástí dodávky modulu Fronius DC Box 60/. Za správný výběr odpovídajících hmoždinek a šroubů je odpovědný montážní pracovník. Výběr místa Dodržujte při výběru umístění následující kritéria: - Zařízení instalujte pouze na pevný podklad. - Okolní teplota nesmí být nižší než -5 C a vyšší než +55 C. - Fronius DC Box 60/ je možné instalovat v chráněném venkovním prostoru; je zapotřebí zamezit bezprostřednímu působení vlhkosti. - Chraňte před přímým slunečním svitem a povětrnostními podmínkami. - V případě, že je to možné, instalujte zařízení pod solární moduly. UPOZORNĚNÍ! Aby se zabránilo deformaci modulu Fronius DC-Box 60/, přístroj musí být instalován na rovnou plochu! 8

35 Montážní poloha Fronius DC Box 60/ musí být instalován vertikálně, s kabelovými vstupy a výstupy směřujícími dolů. Montáž modulu Fronius DC Box 60/ x 5 CS 9

36 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví Všeobecné informace Použitím pojistek větví v modulu Fronius DC Box 60/ jsou solární moduly ještě více jištěny. Pro jištění solárních modulů je nejdůležitější maximální zkratový proud I SC příslušného solárního modulu. Kritéria pro správnou volbu pojistek větví V případě použití pojistek větví solárních modulů musí být u každé větve splněna následující kritéria: - I N >,5 x I SC - I N <,00 x I SC - U N >/= max. vstupní napětí použitého střídače: Fronius IG V DC Fronius IG Plus V DC Fronius IG-TL V DC - Rozměry pojistek: Průměr 0, x 5-8 mm I N... Jmenovitá hodnota proudu pojistky I SC... Zkratový proud při standardních zkušebních podmínkách (STC) dle datového listu solárního modulu U N... Jmenovitá hodnota napětí pojistky Důsledky nedostatečně dimenzovaných pojistek V případě nedostatečně dimenzovaných pojistek je jmenovitá hodnota proudu pojistek nižší než zkratový proud solárního modulu. Důsledek: Pojistka může v případě intenzivního světla vypadnout. Doporučení pro jištění - příklad použití UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze pojistky s vyšším nebo stejným jmenovitým napětím, jako je maximální vstupní napětí použitého střídače! Např.: max. zkratový proud (I SC ) solárního modulu = 5,75 A V souladu s kritérii pro správný výběr pojistek větví musí být jmenovitá hodnota proudu pojistky vyšší než,5násobek zkratového proudu: 5,75 A x,5 = 8,65 A Vhodné pojistky dle tabulky Pojistky : s 0,0 A a jmenovitým napětím 900 V AC / DC. 0

37 Pojistky Jmenovitá hodnota proudu Pojistka,0 A ,0 A ,0 A ,0 A Jmenovitá hodnota proudu Pojistka,0 A ,0 A ,0 A Tabulka Pojistky : Výpis vhodných pojistek, např. pojistky SIBA pro 900 V AC / DC CS

38 Použití pojistek větví Výběr pojistek větví Pro jištění solárních modulů zvolte pojistky větví v závislosti na údajích výrobce solárního modulu nebo dle odstavce Kritéria pro správný výběr pojistek větví : - Max. 0 A na držák pojistek - Max. větví solárních modulů - Max. 60 A vstupní proud celkem - Rozměry pojistek: Průměr 0, x 5-8 mm Důležité! - Dodržujte bezpečnostní předpisy pro solární moduly. - Dodržujte požadavky výrobce solárních modulů. Použití pojistek větví UPOZORNĚNÍ! Pojistky větví vložte do jejich držáků v závislosti na počtu dostupných solárních modulů.

39 * Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů. Před veškerými úkony připojování zajistěte, aby vstupní i výstupní strana před zařízením byla odpojena od elektrického napájení! Příprava Připojení kabelu DC OUT k modulu Fronius DC Box 60/ UPOZORNĚNÍ! Při dotahování šestihranné matice pomocí stranového klíče přidržujte šestihrannou matici * na čepu se závitem. Utahovací moment 5 Nm * CS 5 6 Utahovací moment 7 Nm UPOZORNĚNÍ! Kabel DC OUT označte podle jeho určené polarity.

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H)

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Gebrauchsanleitung Návod k použití Návod na používanie FR-20+

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Gebrauchsanleitung Návod k použití Návod na používanie FR-20+ Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Gebrauchsanleitung Návod k použití Návod na používanie FR-20+ NL GEBRUIKSAANWIJZING INTRODUKTIE: De Alecto FR-20+ is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více