Fronius DC Box 60/12. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Handleiding. Fotovoltaïsche installatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fronius DC Box 60/12. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Handleiding. Fotovoltaïsche installatie."

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius DC Box 60/ NL Handleiding Fotovoltaïsche installatie CS Návod k obsluze Fotovoltaické zařízení SK Návod na použitie Fotovoltaické zariadenie TR Kullaným kýlavuzu Fotovoltaik sistem PL Instrukcja obslugi Instalacja fotowoltaiczna,00,

2

3 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige Fronius product. De onderhavige handleiding helpt u erbij zich met dit product vertrouwd te maken. Als u de handleiding zorgvuldig leest, zult u de veelzijdige mogelijkheden van uw Fronius-product leren kennen. Alleen op deze wijze kunt u de voordelen ervan optimaal benutten. Neem a.u.b. nota van de veiligheidsvoorschriften en zorg hierdoor voor meer veiligheid op de plaats waar het product wordt toegepast. De zorgvuldige behandeling van het product waarborgt een lange levensduur, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zijn essentiële voorwaarden voor uitstekende resultaten. NL ud_fr_st_et_

4

5 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften... Gevaar!... Waarschuwing!... Voorzichtig!... Attentie!... Belangrijk!... Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken... Algemeen... Concept... Inverter... Leveromvang... 5 Optie... 5 Technische gegevens... 5 Gebruikte afkortingen en hun betekenis... 5 Beschrijving van het apparaat... 6 Veiligheid... 6 Beschrijving van de Fronius DC Box 60/... 6 Fronius DC Box 60/ monteren... 8 Pluggen en schroeven... 8 Keuze van de montageplaats... 8 Montagestand... 8 Fronius DC Box 60/ monteren... 8 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen... 0 Algemeen... 0 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen... 0 Gevolgen van te lichte zekeringen... 0 Aanbeveling voor de zekeringen - toepassingsvoorbeeld... 0 Zekeringen... Stringzekeringen aanbrengen... Stringzekeringen kiezen... Stringzekeringen aanbrengen... Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden... Veiligheid... Voorbereiding... Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden... Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten... 5 Veiligheid... 5 Voorbereiding... 5 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten... 5 Afsluitende handelingen... 6 Zekeringen vervangen... 7 Veiligheid... 7 Voorbereiding... 7 Zekering vervangen... 7 Afsluitende handelingen... 8 Storingen zoeken en verhelpen... 9 Veiligheid... 9 Storingen zoeken en verhelpen... 9 NL

6 Veiligheidsvoorschriften GEVAAR! GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. WAARSCHU- WING! WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben. VOORZICH- TIG! VOORZICHTIG! Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben. ATTENTIE! ATTENTIE! duidt op het risico van minder goede resultaten en mogelijke beschadiging van de apparatuur. Belangrijk! Belangrijk! duidt op tips voor het gebruik en andere bijzonder nuttige informatie. Het duidt niet op een riskante of gevaarlijke situatie. Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften is afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist. Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken WAARSCHUWING! Onder invloed van licht kunnen solarmodules een levensgevaarlijke spanning genereren. Solarmodules zijn niet uit te schakelen! Om zonder gevaar te kunnen werken, moet daarom bij de installatie een aantal bijzondere voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Dek de solarmodules zo nodig af. Installatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen laten uitvoeren door elektrotechnisch geschoold vakpersoneel! De Fronius DC Box 60/ niet monteren in ruimtes waar explosiegevaar heerst.

7 Voorzorgsmaatregelen om zonder gevaar te kunnen werken (vervolg) Solarmodulestrings mogen uitsluitend in spanningsvrije toestand worden aangesloten. Voor u aansluitwerkzaamheden uitvoert, moet u de stroomkring van de solarmodules op een andere plaats onderbreken of de solarmodules afdekken. De gelijkstroomspanning van de fotovoltaïsche installatie mag bij nullast niet hoger zijn dan 850 V DC! Houd het deksel van de Fronius DC Box 60/ te allen tijde gesloten! Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden koppelt u altijd eerst de inverter aan de netzijde (AC-zijde) los. Vervolgens opent u de DCvrijschakelaar in de inverter (indien aanwezig). Zorg ervoor dat de bedrading van de Fronius DC Box 60/ geaard en kortsluitvast is uitgevoerd. Let bij het aansluiten op de juiste polariteit. NL

8 Algemeen Concept De Fronius DC Box 60/ is ontworpen voor gebruik in netgekoppelde fotovoltaïsche installaties met meerdere solarmodulestrings. Op de ingang van de Fronius DC Box 60/ kunnen 6 tot solarmodulestrings worden samengebundeld; deze worden bij de uitgang gereduceerd tot één hoofdleiding DC+ en één hoofdleiding DC-. Fronius DC Box 60/ (geopend) Inverter De Fronius DC Box 60/ is geschikt voor gebruik in combinatie met de volgende inverters: - Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 - Fronius IG 60 HV - Fronius IG Plus - Fronius IG Plus V - Fronius IG TL Deze inverters beschikken over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging aan de DC-ingangszijde. Daarom is er in de Fronius DC Box 60/ geen overspanningsbegrenzer nodig. Indien een overspanningsbeveiliging type of type gewenst is, kan deze in de Fronius DC Box 60/ op de daarvoor bestemde rail worden gemonteerd. ATTENTIE! Het gebruik van inverters die niet beschikken over een geïntegreerde overspanningsbeveiliging aan de DC-ingangszijde, is niet zonder meer mogelijk! Belangrijk! Bij het gebruik van de DC Box 60/ in combinatie met de inverters Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 en Fronius IG 60 HV is er geen DCvrijschakelaar in de fotovoltaïsche installatie aanwezig. Installeer, indien nodig, een geschikte DC-vrijschakelaar.

9 Leveromvang - Fronius DC Box 60/ - metrische schroefkoppelingen M incl. borgmoeren - metrische schroefkoppelingen M6 incl. borgmoeren - pluggen M6 - metrische schroefkoppeling M0 incl. borgmoer - metrische plug M0 - bijlage Optie Optioneel kan in de Fronius DC Box 60/ een in de handel verkrijgbare overspanningsbeveiliging worden gemonteerd. Technische gegevens Max. ingangsspanning in nullast 850 V Max. ingangsstroom 60 A Max. ingangsstroom per zekeringhouder 0 A Max. aantal strings (met geïntegreerde solarmodulezekering) Max. draaddoorsnede voor klemmen aan de solarmodulezijde 6 mm² Max. draaddoorsnede voor klemmen aan de inverter-zijde 95 mm² Schroefkoppeling voor het bevestigen van de kabel aan de solarmodulezijde M6 Schroefkoppeling voor het bevestigen van de kabel aan de inverterzijde M Beschermingsgraad IP 66 Beveiligingsklasse II Omgevingsvoorwaarden -5 C C - F - + F Afmetingen (zonder schroefkoppelingen) 0 x 0 x 7 mm,99 x 7, x 5,9 in. NL Gebruikte afkortingen en hun betekenis DC-kabel OUT DC-uitgangskabel vanaf de Fronius DC Box 60/ naar de inverter; De polariteit van de DC-kabel OUT hangt af van hoe de solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ worden aangesloten. DC-kabel IN Solarmodulestrings van de solarmodules naar de Fronius DC Box 60/; een solarmodulestring bestaat telkens uit één kabel DC+ en één kabel DC-. 5

10 Beschrijving van het apparaat Veiligheid WAARSCHUWING! Onjuiste bediening kan ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. Beschreven functies pas gebruiken nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen: - deze handleiding - alle handleidingen van de systeemcomponenten, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften Beschrijving van de Fronius DC Box 60/ () () () () () () () (5) (0) (6) (9a) (7) (8) (9) () Fronius DC Box 60/ (5) Nr. Beschrijving () Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Rail Voor montage van een in de handel verkrijgbare overspanningsbeveiliging () Aansluiting M0 voor DC-kabel OUT 6

11 Beschrijving van de Fronius DC Box 60/ (vervolg) Nr. Beschrijving () Aansluitklemmen voor DC-kabel IN Kabeldoorsnede,5-6 mm² (5) Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel (6) Metrische schroefkoppeling M voor DC-kabel OUT Kabeldiameter 8-5 mm (7) Metrische schroefkoppeling M0 voor aardaansluiting Kabeldiameter 6 - mm Alleen noodzakelijk bij optioneel gebruik van een overspanningsbeveiliging. (8) Metrische schroefkoppeling M6 voor DC-kabel IN Kabeldiameter 5-0 mm (9) Metrische schroefkoppeling M voor DC-kabel OUT Kabeldiameter 8-5 mm (9) Drukcompensatiemembraan (0) Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Aansluitklemmen met zekeringhouder voor DC-kabel IN Kabeldoorsnede,5-6 mm² () Aansluiting M0 voor DC-kabel OUT () Montageboringen / openingen voor de schroeven van het deksel () Deksel (5) Schroeven van deksel (x) NL Belangrijk! Metrische schroefkoppelingen en pluggen zijn bij levering niet op de Fronius DC Box 60/ gemonteerd, maar afzonderlijk verpakt. 7

12 Fronius DC Box 60/ monteren Pluggen en schroeven Afhankelijk van de ondergrond zijn er diverse pluggen en schroeven nodig om de Fronius DC Box 60/ te monteren. Pluggen en schroeven zijn daarom niet bij de levering van de Fronius DC Box 60/ inbegrepen. De monteur is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van passende pluggen en schroeven. Keuze van de montageplaats Let bij het kiezen van montageplaats op de volgende criteria: - Installatie alleen op vaste ondergrond - De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan -5 C en niet hoger dan +55 C - De Fronius DC Box 60/ kan op een beschutte plaats buitenshuis worden gemonteerd; directe inwerking van vocht moet echter worden vermeden. - Beschermen tegen directe zonnestraling en weersinvloeden - Zo mogelijk onder de solarmodules monteren ATTENTIE! Om deformatie van de Fronius DC Box 60/ te voorkomen, het apparaat uitsluitend op een vlakke ondergrond monteren! 8

13 Montagestand De Fronius DC Box 60/ moet in verticale stand worden gemonteerd, met naar beneden wijzende kabelingangen en -uitgangen. Fronius DC Box 60/ monteren x NL 5 9

14 Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen Algemeen Door de toepassing van stringzekeringen in de Fronius DC Box 60/ worden solarmodules extra afgezekerd. Doorslaggevend voor het afzekeren van de solarmodule is de maximale kortsluitstroom I SC van de betreffende solarmodule. Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen Bij het afzekeren van de solarmodulestrings moet er per string aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - I N >,5 x I SC - I N <,00 x I SC - U N >/= max. ingangsspanning van de toegepaste inverter: Fronius IG V DC Fronius IG Plus V DC Fronius IG TL V DC - Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm I N... Nominale stroomwaarde van de zekering I SC... Kortsluitstroom bij standaard testvoorwaarden (STC) volgens blad met technische gegevens van de solarmodule U N... Nominale spanningswaarde van de zekering Gevolgen van te lichte zekeringen Bij te lichte zekeringen is de nominale stroomwaarde van de zekering kleiner dan de kortsluitstroom van de solarmodule. Gevolg: De zekering kan bij intensieve lichtomstandigheden doorslaan. Aanbeveling voor de zekeringen - toepassingsvoorbeeld ATTENTIE! Kies alleen zekeringen waarvan de nominale spanning hoger is dan of gelijk is aan de max. ingangsspanning van de gebruikte inverter! Bijvoorbeeld: Maximale kortsluitstroom (I SC ) van de solarmodule = 5,75 A Overeenkomstig de criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen moet de nominale stroomwaarde van de zekering groter zijn dan het,5- voudige van de kortsluitstroom: 5,75 A x,5 = 8,65 A volgens tabel Zekeringen te kiezen zekering: met 0,0 A en nominale spanning 900 V AC / DC. 0

15 Zekeringen Nominale stroomwaarde Zekering,0 A ,0 A ,0 A ,0 A Nominale stroomwaarde Zekering,0 A ,0 A ,0 A Tabel Zekeringen : Overzicht van geschikte zekeringen, bijvoorbeeld SIBA-zekeringen voor 900 V AC / DC NL

16 Stringzekeringen aanbrengen Stringzekeringen kiezen Voor het afzekeren van de solarmodule moeten stringzekeringen overeenkomstig de informatie van de fabrikant van de solarmodule of volgens de rubriek Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen worden gekozen: - max. 0 A per zekeringhouder - max. solarmodulestrings - max. 60 A totale ingangsstroom - Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm Belangrijk! - Neem de veiligheidsvoorschriften m.b.t. de solarmodule in acht - Neem de eisen van de fabrikant van de solarmodule in acht Stringzekeringen aanbrengen ATTENTIE! Stringzekeringen in overeenstemming met het aantal aanwezige solarmodules in de zekeringenhouders aanbrengen.

17 * Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden Veiligheid WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door gelijkstroomspanning van de solarmodules. Zorg er vóór alle aansluitwerkzaamheden voor dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding NL DC-kabels OUT aansluiten aan de Fronius DC Box 60/ ATTENTIE! Bij het vastdraaien van de zeskantmoer met behulp van een gaffelsleutel bij de zeskantmoer* tegendruk geven op de schroefdraadbout. * Aanhaalmoment 5 Nm 5 6 Aanhaalmoment 7 Nm ATTENTIE! DC-kabels OUT overeenkomstig hun geplande polariteit markeren.

18 Fronius DC Box 60/ met de inverter verbinden. DC-kabels OUT volgens de handleiding van de inverter op de inverter aansluiten ATTENTIE! Bij het aansluiten op de volgende punten letten: - Is een aardeaansluiting van de solarmodule nodig of aanwezig? Zo ja, houdt u dan rekening met de bijzonderheden van de betreffende aardeaansluiting van de solarmodule - Bij een aardeaansluiting van de solarmodule moeten de stringzekeringen zich altijd bevinden in de niet-geaarde aftakleiding. - DC-kabels OUT correct (let op de polen) aansluiten op de inverter

19 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten Veiligheid WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door DC-spanning van de solarmodules. Zorg er vóór alle aansluitwerkzaamheden voor dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding ATTENTIE! Metrische schroefkoppelingen overeenkomstig het aantal aanwezige solarmodulestrings aanbrengen. Op lege plaatsen een plug aanbrengen. In de volgende stappen wordt de aansluiting van 0 solarmodulestrings weergegeven. NL 5 Aanhaalmoment: M6...,5 Nm M0...,0 Nm Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten ATTENTIE! Op de aansluitklemmen voor DC-kabels IN en op de aansluitklemmen met zekeringhouders voor DC-kabels IN alleen DC-kabels met dezelfde polariteit aansluiten. ATTENTIE! Bij DC-kabels die worden aangesloten op aansluitklemmen met een zekeringhouder, moet u ervoor zorgen dat in de betreffende zekeringhouders daadwerkelijk een zekering is geplaatst. 5

20 Solarmodulestrings op de Fronius DC Box 60/ aansluiten (vervolg) Aanhaalmoment 0,8 Nm Aanhaalmoment 0,8 Nm x0 Aanhaalmoment,5 Nm 5 Afsluitende handelingen ATTENTIE! - Vorm met de DC-kabels van de solarmodule buiten de apparaten een lus! - Monteer geschikte trekontlasting, zodat niet het volle gewicht van de kabels op de apparaatwand rust. DC IN 6

21 Zekeringen vervangen Veiligheid WAARSCHUWING! Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De hierna beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd! Neem de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht. WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door gelijkstroomspanning van de solarmodules. Vóór alle onderhoudswerkzaamheden moet u ervoor zorgen dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn! Voorbereiding Verbinding naar de AC-leidingen onderbreken m.b.v. AC-scheidingsschakelaar voor de inverter Solarmodulestrings naar de Fronius DC Box 60/ onderbreken Een duidelijk leesbaar en begrijpelijk waarschuwingsbord plaatsen tegen opnieuw inschakelen en weer aansluiten van de geopende / onderbroken verbindingen Controleren of de solarmodulestrings spanningsvrij zijn Solarmodulestrings kortsluiten Deksel verwijderen Zekeringenhouder op de klemmen op continuïteit controleren NL Zekering vervangen ATTENTIE! Gebruik voor het afzekeren van de solarmodule uitsluitend zekeringen die voldoen aan de criteria voor geschikte zekeringen. Afmetingen van de zekeringen: Diameter 0, x 5-8 mm 7

22 Zekering vervangen (vervolg) Oorzaak van de defecte zekering opsporen en verhelpen Afsluitende handelingen Deksel monteren Kortsluiting van de solarmodulestrings opheffen Solarmodulestrings naar de Fronius DC Box 60/ sluiten Verbinding naar de AC-leidingen weer tot stand brengen m.b.v. de AC-scheidingsschakelaar voor de inverter 8

23 Storingen zoeken en verhelpen Veiligheid WAARSCHUWING! Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De hierna beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd! Neem de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding in acht. Storingen zoeken en verhelpen Vermogensafname bij de inverter Oorzaak: Een of meer zekeringen defect Remedie: Defecte zekeringen vervangen Zekering defect Oorzaak: Te hoge temperatuur in de Fronius DC Box 60/ (bijvoorbeeld door directe zonnestraling) Remedie: Zonodig de Fronius DC Box 60/ op een andere plaats monteren (eventueel onder de solarmodules); defecte zekering vervangen Oorzaak: Remedie: Oorzaak: Remedie: Solarmodulestring defect Defect in de solarmodulestring verhelpen; defecte zekering vervangen Er is een zekering gebruikt met een te lage nominale stroomwaarde (de nominale stroomwaarde van de zekering is kleiner dan de maximale kortsluitstroom van de solarmodule) Defecte zekering vervangen; zekering met een geschikte nominale stroomwaarde plaatsen Oorzaak: Solarmodulestrings omgepoold aangesloten Remedie: Polariteit van elke afzonderlijke solarmodulestring controleren; omgepoolde solarmodulestrings correct aansluiten Geen solarmodulespanning bij de inverter Oorzaak: Verbindingsfout Remedie: DC-kabel OUT op beschadigingen controleren; (klem)aansluitingen controleren Oorzaak: Remedie: Ompoling van de DC-kabel OUT DC-kabel OUT correct aansluiten op de Fronius DC Box 60/ NL 9

24 0

25 Vážený zákazníku Úvod Děkujeme Vám za projevenou důvěru a gratulujeme k získání tohoto technicky vyspělého produktu firmy Fronius. Návod, který Vám předkládáme, Vám pomůže seznámit se s přístrojem. Proto jej pečlivě přečtěte, aby jste poznal všechny mnohostranné možnosti, které Vám tento výrobek naší firmy poskytuje. Jen tak budete moci všechny jeho přednosti co nejlépe využít. Prosíme rovněž, aby jste dbal bezpečnostních předpisů. Pamatujte na co nejvyšší míru bezpečnosti na Vašem pracovišti. Pečlivé zacházení s Vaším přístrojem přispěje k jeho dlouhodobé životnosti a provozní spolehlivosti, což jsou nezbytné předpoklady k dosažení perfektních pracovních výsledků. CS ud_fr_st_et_

26

27 Obsah Bezpečnostní předpisy... Nebezpečí!... Varování!... Pozor!... Upozornění!... Důležité!... Opatření pro bezpečnou práci... Všeobecné informace... Koncepce přístroje... Střídač... Obsah balení... 5 Rozšířená výbava... 5 Technické údaje... 5 Použité zkratky a označení... 5 Popis zařízení... 6 Bezpečnost... 6 Popis zařízení Fronius DC Box 60/... 6 Montáž modulu Fronius DC Box 60/... 8 Hmoždinky a šrouby... 8 Výběr místa... 8 Montážní poloha... 8 Montáž modulu Fronius DC Box 60/... 8 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví... 0 Všeobecné informace... 0 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví... 0 Důsledky nedostatečně dimenzovaných pojistek... 0 Doporučení pro jištění - příklad použití... 0 Pojistky... Použití pojistek větví... Výběr pojistek větví... Použití pojistek větví... Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem... Bezpečnost... Příprava... Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem... Připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/... 5 Bezpečnost... 5 Příprava... 5 Připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/... 5 Další činnosti... 6 Výměna pojistek... 7 Bezpečnost... 7 Příprava... 7 Výměna pojistky... 7 Další činnosti... 8 Vyhledávání a odstraňování závad... 9 Bezpečnost... 9 Vyhledávání a odstraňování závad... 9 CS

28 Bezpečnostní předpisy NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ! Symbol upozorňující na bezprostředně hrozící nebezpečí, které by mohlo mít za následek smrt nebo těžké zranění. VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! Symbol upozorňující na možnost vzniku nebezpečné situace, která by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění. POZOR! POZOR! Symbol upozorňující na možnost vzniku závažné situace, která by mohla přivodit drobná poranění nebo lehčí zranění a materiální škody. UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ! Symbol upozorňující na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození vašeho zařízení. Důležité! Důležité! Symbol označující některé tipy pro využití přístroje a ostatní zvláště důležité informace. Nejedná se o upozornění na škodlivou či nebezpečnou situaci. Uvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole o bezpečnostních předpisech, je to důvod ke zvýšení pozornosti. Opatření pro bezpečnou práci VAROVÁNÍ! Solární moduly mohou za světla vytvářet životu nebezpečná napětí a nelze je proto vypnout! Pro zajištění bezpečné práce je proto během instalace zapotřebí provést zvláštní opatření. Solární moduly případně zakryjte. Instalační a servisní práce nechte provádět pouze vyškoleným odborným personálem! Modul Fronius DC Box 60/ neinstalujte do výbuchem ohrožených míst.

29 Opatření pro bezpečnou práci (pokračování) Připojení větví solárních modulů smí být provedeno pouze tehdy, je-li zařízení bez proudu; během připojovacích prací na jiném místě přerušte okruh proudu solárních modulů nebo solární moduly zakryjte. Napětí DC fotovoltaického zařízení nesmí při běhu naprázdno přesáhnout hodnotu 850 V DC! Kryt modulu Fronius DC Box 60/ musí být neustále uzavřený! Při opravách a úkonech údržby střídač vždy nejprve odpojte střídač na straně sítě (AC) a poté otevřete odpojovač DC ve střídači (je-li k dispozici). Modul Fronius DC Box 60/ ve vnitřním prostoru spolehlivě uzemněte a ochraňte proti zkratu. Dodržujte správnou polaritu u přípojek. CS

30 Všeobecné informace Koncepce přístroje Modul Fronius DC Box 60/ je koncipován pro použití v zasíťovaných fotovoltaických zařízeních s více větvemi solárních modulů. 6 až větví solárních modulů lze spojit na vstupu do modulu Fronius DC Box 60/ pro následnou redukci počtu výstupů na pouhé dva - hlavní vedení DC+ a DC-. Fronius DC Box 60/ (otevřený) Střídač Modul Fronius DC Box 60/ je určen výhradně pro provoz s následujícími střídači: - Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 - Fronius IG 60 HV - Fronius IG Plus - Fronius IG Plus V - Fronius IG TL Tyto střídače jsou na vstupní straně DC vybaveny integrovanou ochranou proti přepětí. V modulu Fronius DC Box 60/ proto není zapotřebí žádný omezovač přepětí. V případě potřeby ochrany proti přepětí typu nebo lze tuto ochranu nainstalovat na modul Fronius DC Box 60/ na kolejnici určenou pro tento účel. UPOZORNĚNÍ! Použití jiných střídačů, které nejsou na vstupní straně DC vybaveny integrovanou ochranou proti přepětí, není z těchto důvodů vždy možné! Důležité! Při provozu modulu DC Box 60/ ve spojení se střídači Fronius IG 5 / 0 / 0 / 0 a Fronius IG 60 HV se ve fotovoltaickém zařízení nenachází žádný odpojovač DC. Zařízení popřípadě vybavte vhodným odpojovačem DC.

31 Obsah balení - Fronius DC Box 60/ - metrická šroubová spojení M vč. kontramatic - metrických šroubových spojení M6 vč. kontramatic - zaslepovacích zátek M6 - metrické šroubové spojení M0 vč. kontramatice - metrická zaslepovací zátka M0 - příloha Rozšířená výbava Volitelně lze na modul Fronius DC Box 60/ namontovat běžnou ochranu proti přepětí. Technické údaje Max. vstupní napětí při běhu naprázdno 850 V Max. vstupní proud 60 A Max. vstupní proud na držák pojistky 0 A Max. počet větví (s integrovaným jištěním solárních modulů) Max. průřez vedení svorek na straně solárních modulů 6 mm Max. průřez vedení svorek na straně střídače 95 mm Šroubové spojení pro upevnění kabelu na straně solárního modulu M6 Šroubové spojení pro upevnění kabelu na straně střídače M Krytí IP 66 Třída ochrany II Okolní podmínky -5 C C - F - + F Rozměry (bez šroubových spojení) 0 x 0 x 7 mm.99 x 7. x 5.9 in. CS Použité zkratky a označení Kabel DC OUT Výstupní kabel DC od modulu Fronius DC Box 60/ ke střídači; polarita kabelu DC OUT závisí na připojení větví solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/. Kabel DC IN Větve solárních modulů od solárních modulů k modulu Fronius DC Box 60/; větev solárního modulu sestává vždy z jednoho kabelu DC+ a jednoho DC-. 5

32 Popis zařízení Bezpečnost VAROVÁNÍ! Chybná obsluha může způsobit závažné zranění a materiální škody. Popsané funkce používejte teprve poté, co přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu: - tento návod k obsluze, - všechny návody k systémovým komponentám, zejména bezpečnostní předpisy. Popis zařízení Fronius DC Box 60/ () () () () () () () (5) (0) (6) (9a) (7) (8) (9) () Fronius DC Box 60/ (5) Poz. Popis () Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Kolejnice pro montáž běžné ochrany proti přepětí () Přípojka M0 pro kabel DC OUT 6

33 Popis zařízení Fronius DC Box 60/ (pokračování) Poz. Popis () Přípojné svorky pro kabel DC IN průřez kabelu,5-6 mm (5) Montážní otvor / uchycení šroubů krytu (6) Metrické šroubové spojení M pro kabel DC OUT průměr kabelů 8-5 mm (7) Metrické šroubové spojení M0 pro zemnicí kabel průměr kabelů 6 - mm Zapotřebí pouze při použití ochrany proti přepětí (rozšířená výbava). (8) Metrická šroubová spojení M6 pro kabel DC IN průměr kabelů 5-0 mm (9) Metrické šroubové spojení M pro kabel DC OUT průměr kabelů 8-5 mm (9a) Tlaková vyrovnávací membrána (0) Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Přípojné svorky s držáky pojistek pro kabel DC IN průřez kabelu,5-6 mm () Přípojka M0 pro kabel DC OUT () Montážní otvor / uchycení šroubů krytu () Kryt (5) Šrouby krytu ( x) Důležité! Metrické šroubové spoje a zaslepovací zátky nejsou při dodání modulu Fronius DC Box 60/ našroubovány, jsou pouze přiloženy. CS 7

34 Montáž modulu Fronius DC Box 60/ Hmoždinky a šrouby Pro montáž modulu Fronius DC Box 60/ jsou v závislosti na materiálu zdi nutné různé hmoždinky a šrouby. Hmoždinky a šrouby nejsou proto součástí dodávky modulu Fronius DC Box 60/. Za správný výběr odpovídajících hmoždinek a šroubů je odpovědný montážní pracovník. Výběr místa Dodržujte při výběru umístění následující kritéria: - Zařízení instalujte pouze na pevný podklad. - Okolní teplota nesmí být nižší než -5 C a vyšší než +55 C. - Fronius DC Box 60/ je možné instalovat v chráněném venkovním prostoru; je zapotřebí zamezit bezprostřednímu působení vlhkosti. - Chraňte před přímým slunečním svitem a povětrnostními podmínkami. - V případě, že je to možné, instalujte zařízení pod solární moduly. UPOZORNĚNÍ! Aby se zabránilo deformaci modulu Fronius DC-Box 60/, přístroj musí být instalován na rovnou plochu! 8

35 Montážní poloha Fronius DC Box 60/ musí být instalován vertikálně, s kabelovými vstupy a výstupy směřujícími dolů. Montáž modulu Fronius DC Box 60/ x 5 CS 9

36 Kritéria pro správnou volbu pojistek větví Všeobecné informace Použitím pojistek větví v modulu Fronius DC Box 60/ jsou solární moduly ještě více jištěny. Pro jištění solárních modulů je nejdůležitější maximální zkratový proud I SC příslušného solárního modulu. Kritéria pro správnou volbu pojistek větví V případě použití pojistek větví solárních modulů musí být u každé větve splněna následující kritéria: - I N >,5 x I SC - I N <,00 x I SC - U N >/= max. vstupní napětí použitého střídače: Fronius IG V DC Fronius IG Plus V DC Fronius IG-TL V DC - Rozměry pojistek: Průměr 0, x 5-8 mm I N... Jmenovitá hodnota proudu pojistky I SC... Zkratový proud při standardních zkušebních podmínkách (STC) dle datového listu solárního modulu U N... Jmenovitá hodnota napětí pojistky Důsledky nedostatečně dimenzovaných pojistek V případě nedostatečně dimenzovaných pojistek je jmenovitá hodnota proudu pojistek nižší než zkratový proud solárního modulu. Důsledek: Pojistka může v případě intenzivního světla vypadnout. Doporučení pro jištění - příklad použití UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze pojistky s vyšším nebo stejným jmenovitým napětím, jako je maximální vstupní napětí použitého střídače! Např.: max. zkratový proud (I SC ) solárního modulu = 5,75 A V souladu s kritérii pro správný výběr pojistek větví musí být jmenovitá hodnota proudu pojistky vyšší než,5násobek zkratového proudu: 5,75 A x,5 = 8,65 A Vhodné pojistky dle tabulky Pojistky : s 0,0 A a jmenovitým napětím 900 V AC / DC. 0

37 Pojistky Jmenovitá hodnota proudu Pojistka,0 A ,0 A ,0 A ,0 A Jmenovitá hodnota proudu Pojistka,0 A ,0 A ,0 A Tabulka Pojistky : Výpis vhodných pojistek, např. pojistky SIBA pro 900 V AC / DC CS

38 Použití pojistek větví Výběr pojistek větví Pro jištění solárních modulů zvolte pojistky větví v závislosti na údajích výrobce solárního modulu nebo dle odstavce Kritéria pro správný výběr pojistek větví : - Max. 0 A na držák pojistek - Max. větví solárních modulů - Max. 60 A vstupní proud celkem - Rozměry pojistek: Průměr 0, x 5-8 mm Důležité! - Dodržujte bezpečnostní předpisy pro solární moduly. - Dodržujte požadavky výrobce solárních modulů. Použití pojistek větví UPOZORNĚNÍ! Pojistky větví vložte do jejich držáků v závislosti na počtu dostupných solárních modulů.

39 * Propojení modulu DC Box 60/ se střídačem Bezpečnost VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů. Před veškerými úkony připojování zajistěte, aby vstupní i výstupní strana před zařízením byla odpojena od elektrického napájení! Příprava Připojení kabelu DC OUT k modulu Fronius DC Box 60/ UPOZORNĚNÍ! Při dotahování šestihranné matice pomocí stranového klíče přidržujte šestihrannou matici * na čepu se závitem. Utahovací moment 5 Nm * CS 5 6 Utahovací moment 7 Nm UPOZORNĚNÍ! Kabel DC OUT označte podle jeho určené polarity.

Návod na montáž záslepky. Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus

Návod na montáž záslepky. Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus Návod na montáž záslepky Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus CZ SK 0433317101400 CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Před započetím montáže si prosím pečlivě prostudujte tento návod

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8 " 32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4 " 32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1)

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8  32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4  32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1) SK Stropný/nástenný držiak reproduktora Solight 1MR1 pokyny k inštalácii POZOR Pred inštaláciou si prečítajte inštalačné pokyny. Tento držiak reproduktora je určený iba k zaveseniu malých reproduktorov,

Více

Pavel Žižka. Fronius Česká republika Solární elektronika Praha 10

Pavel Žižka. Fronius Česká republika Solární elektronika Praha 10 Pavel Žižka Fronius Česká republika Solární elektronika Praha 10 OCHRANA FV PANELŮ Zpětný proud 2 Fronius International GmbH / Vorname Nachname / Präsentationstitel / 0x.0x.20xx - v01 Current [A] ZPĚTNÝ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod na montáž. Montážny rámček

Návod na montáž. Montážny rámček Návod na montáž Montážny rámček 1251 04 Popis prístroja Do montážneho rámčeka sa inštalujú prístrojové moduly alebo kompletné prístroje, napr. rádiový vstupný modul Dialog zo systému Samostatného Modulárneho

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento Phocos CA Solární regulátory nabíjení Uživatelská příručka Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek firmy Phocos. Přečtěte si prosím pozorně a důkladně tento návod před tím, než začnete

Více

Návod na montáž. Modulárny funkčný stĺpik , ,

Návod na montáž. Modulárny funkčný stĺpik , , Návod na montáž Modulárny funkčný stĺpik 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis prístroja Do modulárneho funkčného stĺpika je možné nainštalovat spoločne na stenu viacero jednotlivých prístrojov s jednotným dizajnom.

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte 6304 2425 10/2005 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte Obsah 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka

Více

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu Bezpečnosť osôb UPS má svoj vlastný vnútorný napájací zdroj (batériu). V dôsledku toho môžu byť jej výkonové výstupy pod napätím, aj

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

VILLASET 1W Instalační manuál

VILLASET 1W Instalační manuál VILLASET 1W Instalační manuál Domovní audioset Obsah balení Před montáží si překontrolujte obsah balení, které by mělo sestávat z následujících dílů: 1x 1x 1x 1x Instalace povrchové krabice HBP Pro instalaci

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

TRANFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W TRANSFORMÁTORY JEDNOFÁZOVÉ NAPÁJACIE TRANSFORMÁTORY... 326 ZVONČEKOVÉ TRANSFORMÁTORY... 329 ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY... 329 W NAPÁJACIE ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ JEDNOSMERNÉ

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Návod na montáž. Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod na montáž. Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9047-10/2000 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 Pred montážou prosím

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Inštalačný manuál MOVER

Inštalačný manuál MOVER Inštalačný manuál MOVER Technická špecifikácia MOVER 5 8 15 Napájanie V 230V / 50 Hz Výkon motora W 280 350 600 Spotreba A 1,2-2 1-3,7 Tepelná ochrana C 135 C Pracovná teplota C -35 C - +55 C Materiál

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

KERBEROS POWER KERBEROS POWER 6000.B

KERBEROS POWER KERBEROS POWER 6000.B 6000.B MONTÁŽ MONTÁŽ... 4 ZAPOJENÍ... 5 UVEDENÍ DO PROVOZU... 11 TECHNICKÉ PARAMETRY... 12 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 12 3 1. MONTÁŽ 290 mm Při umisťování skříně je nutno vzít v úvahu pracovní podmínky, ve

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou NÁVOD NA INŠTALÁCIU N618/R01 (01.06.14) - SK Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou Montážny návod Inštaláciu, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môže vykonávať pracovník s odpovedajúcou

Více

Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené

Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené Montážny návod 4 VNFB 876 / 2 Dátové zásuvky UAE Cat.5e a real. Cat.6 - tienené Demontáž zásuvky Odskrutkujte čelný kryt zásuvky. Odskrutkujte zadný kryt modulu zásuvky (ak je potrebné uvolnite modul z

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω)

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) NÁVOD K OBSLUZE AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) Obj. č.: 37 82 68 F E ATU 2 kanály Signalizace zapnutí Možnost seřízení Dálkové ovládání

Více

Vesmír je postavený na moci čísel. Pythagoras zo Samosu, grécky filozof

Vesmír je postavený na moci čísel. Pythagoras zo Samosu, grécky filozof Vesmír je postavený na moci čísel. Pythagoras zo Samosu, grécky filozof 499 TRANSFORMÁTORY, NAPÁJACIE ZDROJE w obsah JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ TRANSFORMÁTORY... Str. 500 ZVONČEKOVÉ TRANSFORMÁTORY... Str

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Fronius IG Plus 25 V / 30 V / 35 V / 50 V / 55 V / 60 V 70 V / 80 V / 100 V / 120 V / 150 V

Fronius IG Plus 25 V / 30 V / 35 V / 50 V / 55 V / 60 V 70 V / 80 V / 100 V / 120 V / 150 V / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG Plus 5 V / 0 V / 5 V / 50 V / 55 V / 60 V 70 V / 80 V / 00 V / 0 V / 50 V CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

DALI, pomoc a riešenia

DALI, pomoc a riešenia DALI, pomoc a riešenia Obsah Úvod do DALI (vecí, ktoré by ste mali vedieť)... 1 Čo je DALI?... 1 Čo je posolstvom DALI?... 1 Základné pravidlá pre DALI a HELVAR výrobky a systémy... 2 Riešenie problémov:

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO ZAŘÍZENÍ PID Guard

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO ZAŘÍZENÍ PID Guard INSTALAČNÍ MANUÁL PRO ZAŘÍZENÍ PID Guard OBSAH: 1. Informace o návodu... 4 1.1 Cílová skupina... 4 1.2 Další informace... 4 1.3 Symboly... 4 2. ROZSAH DODÁVKY... 4 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 3.1 Správný

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr/Rozmer: M8636 1000 1000 2150 mm instalace - inštalácia Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž

POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž Stránka 1 Dôležité bezpečnostné inštrukcie Tieto inštrukcie sú dôležité z hľadiska bezpečnosti osôb. 1./ Chráňte ovládacie prvky (tlačítka, diaľkové ovládače...)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMNN Vitotrol 100 Typ UTD Regulátor teploty místnosti s digitálními spínacími hodinami Obj. č.: 7426 465, 7426 538 VITOTROL 100 7/2009 ezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Návod k instalaci. xm10. Funkční modul. Pro odbornou firmu. Před instalací pozorně pročtěte. 6 720 642 981 (01/2010) CZ

Návod k instalaci. xm10. Funkční modul. Pro odbornou firmu. Před instalací pozorně pročtěte. 6 720 642 981 (01/2010) CZ Návod k instalaci Funkční modul Pro odbornou firmu xm10 Před instalací pozorně pročtěte. 6 720 642 981 (01/2010) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.................................

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových switchů průmyslových switchů 200M-2.0.3-... 200M-1.0.3-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Switch Napájecí

Více

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE!

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Vážený zákazníku! ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Zdroj zajištěného napájení MEg103

Zdroj zajištěného napájení MEg103 Zdroj zajištěného napájení MEg103 Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Zdroj zajištěného napájení MEg103 1/ Charakteristika Zdroj zajištěného napájení MEg103 je určen k napájení indikátorů

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Více

Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350

Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350 Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350 Návod k instalaci SC20_25_35-ICZ094521 98-4005121 Verze 2.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu.......................

Více

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom 4 233 SÉRIA 02 Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom VBG31... Trojcestný kohút PN10 s vonkajšími závitovými pripojeniami Šedá liatina GG-25 Šroubenie pre DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h uhol

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových media konvertorů průmyslových media konvertorů 200M-1.0.1-... 2G-1.1.0-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Více

Riadiace bloky dvojručného ovládania ZSB

Riadiace bloky dvojručného ovládania ZSB hlavné údaje Funkcia Pneumatický blok dvojručného ovládania ZSB sa používa tam, kde je obsluha pri ručnej manipulácii vystavená nebezpečenstvu úrazu napr. pri spúšťaní valcov alebo zariadení, keď musia

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

M otočný stolní držák VESA

M otočný stolní držák VESA M otočný stolní držák VESA Model střední EAN: 7 350 073 731 114 Model velký EAN: 7 350 073 731 121 Střední Model Vhodné pro LCD, či TFT obrazovky: ve vel. 32 42 VESA: 100x100, 200x100, 200x200,300x200,

Více

TEB-3 / TN-3 Návod k montáží

TEB-3 / TN-3 Návod k montáží TEB-3 / TN-3 Návod k montáží Strana 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 11 14 13 14 10 21 22 2 Ventilátor TEB-3 / TN-3 Použité symboly Symbol

Více

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0. Návod k obsluze. Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 42,0426,0074,CS

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0. Návod k obsluze. Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 42,0426,0074,CS Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 CZ Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 42,0426,0074,CS 032009 Vážený zákazníku Úvod Děkujeme Vám za projevenou důvěru a gratulujeme

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL

VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL Nástrešné radiálne odsávacie ventilátory Inštalačno - užívateľský návod TR E/ TR E-V Dátum vydania: 28.07.2010 UZN-V-VPP-TR E_TR EV-0710-01-SK TR E_TR E-V / strana 2 ŠPECIFIKÁCIA

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

JEDI pohon pre garážové brány

JEDI pohon pre garážové brány JEDI pohon pre garážové brány TRITON s.r.o. www.triton.eu Strana 1 z 6 JET DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile NÁVOD NA INŠTALÁCIU Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile Pri prepracovaní používať dokumentáciu pre DK50 2V, PLUS Mobile s MD UPOZORNENIE! Akýkoľvek zásah do kompresora - demontáž a montáž jeho

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více