Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR"

Transkript

1 Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Tomáš Macků Research & Communication Director CR, SR

2 Firma chce úspěšně a odpovědně podnikat TRH - EKONOMIKA Etika, korektnost - vztahy se zákazník, partnery, investory. ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ EKOLOGICKÝ AKCENT Ochrana ŽP, co nejmenší zatížení jejich činností SOCIÁLNÍ AKCENT Zaměstnanci, společnost Podpora / zájem ze strany populace = MOTIVÁTOR = IMPULS 2

3 Agenda Jak populace vnímá Status Quo v ČR Pohled populace na témata CSR Co si myslí o CSR Co sami dělají Co si myslí o ostatních Pohled manažerů na CSR Závěrem 3

4 Status Quo

5 Memento krize W.U.L 5

6 Jak populace ČR vnímá Status Quo aktuální výsledky výzkumu veřejného mínění září 2012

7 Pohled na budoucí ekonomickou situaci ČR 70 % populace předpokládá zhoršení - pesimismus roste Domníváte se, že se ekonomické podmínky v České republice se v příštích 6 měsících? Mladí lidé do 24 let jsou méně pesimističtí, lidé nad 45 let naopak více. 7

8 Pohled na budoucí osobní ekonomickou situaci 46 % předpokládá zhoršení pesimismus roste Domníváte se, že Vaše osobní ekonomická situace v příštích 6 měsících? Mladí do 24 let a lidé s vyšším příjmem jsou méně pesimističtí, lidé nad 55 let naopak více. 8

9 Důsledek 42 % populace omezilo své výdaje v průběhu posledních 6 měsíců 49 % populace plánuje další snižování svých výdajů v průběhu dalších 6 měsíců 9

10 Obavy ze ztráty zaměstnání Do jaké míry se dnes obáváte ztráty zaměstnání v souvislosti s finanční krizí? Oproti posledním dvěma rokům celkově ubylo obav ze ztráty zaměstnání, více zaměstnanců než dříve však cítí silné ohrožení. 10

11 Pracovní motivace Ekonomicky aktivní obyvatelé Na kolik se změnila Vaše motivace k práci v posledním roce? Většinu ekonomicky aktivních obyvatel jejich práce baví, jejich motivace k práci se však ve většině případů nemění a u čtvrtiny z nich se dokonce za poslední rok snížila. VÝVOJ MOTIVACE K PRÁCI ZA POSLEDNÍ ROK 11

12 Hlavní problémy ČR Korupce je podle populace jedním z největších současných problémů, vnímá ji tak více než dvě třetiny obyvatel (70 %), dokonce větší než je nezaměstnanost nebo zdražování. Ještě intenzivněji vnímá problematiku korupce starší generace let (84 %) a lidé s VŠ vzděláním (83 %). Jaké jsou podle Vás v současné době tři hlavní problémy země? Zdroj: Ipsos - výzkum pro Fórum Zlaté koruny, červen 2011, n=

13 Štěstí, muška jenom zlatá. Pocit štěstí ze života ubývá pouze 59% lidí je šťastných Když uvážíte všechny faktory, řekl/a byste, že v současnosti jste? BŘEZEN 2012 ZÁŘÍ % šťastných jen 59 % šťastných Nejméně šťastní jsou lidé ve věku let a s nižším příjmem domácnosti. 13

14 Pohled populace na témata společenské odpovědnosti projekt CSR RESEARCH

15 CSR Research Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r je studie realizována v ČR. V průběhu r se do projektu zapojily společnosti: Česká spořitelna, KPMG, NWR, Skupina ČEZ, Telefónica Czech Republic, Vodafone. Ipsos studie CSR Research odpovídá mj. na otázky: Jaká jsou očekávání od jednotlivých firem v oblasti CSR? Jak lidé a experti vnímají odpovědnost velkých firem i v jejich vzájemném porovnání? Jsou hlavní iniciativy firmy dostatečně komunikovány? Ví se o nich? A co? Jaké oblasti jsou vhodné pro CSR aktivity konkrétní firmy? Do jaké míry CSR aktivity ovlivňují reputaci firmy? 15

16 Co si myslí o CSR populace ČR

17 Důležitost společenské odpovědnosti při nákupu produktů a služeb Tři čtvrtiny občanů deklarují důležitost společenské odpovědnosti firem při rozhodování o nákupu produktu nebo služby. Meziročně došlo ke zvýšení o 12 %. Podobně jako v roce 2010 je odpovědné chování firem je více důležité pro mladé do 34 let, méně důležité pro občany nad 55 let. Když se rozhodujete o nákupu produktu nebo služby od nějaké firmy, do jaké míry je pro Vás důležité, zda se tato firma chová dostatečně společensky odpovědně? Top 2 Boxes (velmi+spíše důležité) v % Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Total 2010 Total let let 55 a více let Muž Žena n=1005 n=1030 n=343 n=386 n=301 n=469 n=561 Zcela nedůležité Neví, neodpověděl/a Zdroj: CSR Research 2011, Ipsos 17

18 Důležitost společenské odpovědnosti zaměstnavatele Společenskou odpovědnost zaměstnavatele považuje za důležitou 86 % zaměstnaných lidí, což je o 5 % více než v roce Větší důležitost tomu přikládají ženy než muži. Nyní se zamyslete nad organizací nebo firmou, pro kterou pracujete. Do jaké míry je pro Vás důležité, zda je Váš zaměstnavatel společensky odpovědný? v % Pozn. Odpovídají pouze ekonomicky aktivní, zaměstnaní lidé Top 2 Boxes (velmi+spíše důležité) Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Total 2010 Total let let 55 a více let Muž Žena n=451 n = 485 n=144 n=271 n=70 n=253 n=232 Zcela nedůležité Neví, neodpověděl/a Zdroj: CSR Research 2011, Ipsos 18

19 Preference oblastí společenské odpovědnosti Všechny velké firmy (bez rozdílu sektorů) Mezi nejdůležitější oblasti, na které by se měly velké firmy v rámci CSR nejvíce zaměřovat, zůstávají podle občanů zejména oblasti spojené s životním prostředím a také pravdivá komunikace k zákazníkům. Na které z následujících oblastí by se podle Vás měly velké firmy nejvíce zaměřovat a podporovat je? Ochrana životního prostředí, přírody Pravdivá komunikace k zákazníkům Snižování dopadu provozu f irmy na životní prostředí Recyklace produktů a třídění odpadů nad rámec zákona Ekologičtější výrobky, služby Prosazování moderních technologií včetně investic do životního prostředí Rozvoj aktivit dětí a mládeže Věda, výzkum, vzdělávání Péče o seniory nebo handicapované Výběr dodavatelů i podle chování k zaměstnancům a životnímu prostředí Krizová a humanitární pomoc (např. pomoc při povodních, zemím třetího světa) Zajištění bezpečnosti provozu nad rámec zákonných povinností Podpora komunitního života v obcích (např. malé sportovní\kulturní akce) Problémová celospolečenská témata (např. závislosti, kriminalita, rasismus, rovné příležitosti žen) Firemní dobrovolnictví v neziskových organizacích N/A Total 2011 Total 2010 % 2010: n= : n= 1030 Pozn.: N/A znamená, že atribut nebyl v roce 2010 měřen Zdroj: CSR Research 2011, Ipsos 19

20 Preference oblastí společenské odpovědnosti Shrnutí podle sektorů Pravdivá komunikace k zákazníkům je považována jako jedna z nejdůležitějších oblastí napříč všemi sektory. Dále jsou u sektoru bank akcentována sociální témata, u ostatních sektorů především ekologická témata. Na které tři z následujících oblastí by se podle Vás měly velké firmy v jednotlivých sektorech nejvíce zaměřovat a podporovat je? TOP 5 oblastí Telekomunikační společnosti Banky a finanční instituce Energetické společnosti Společnosti z oblasti rychloobrátkového zboží Pravdivá komunikace k zákazníkům Prosazování moderních technologií včetně investic do životního prostředí Věda, výzkum, vzdělávání Rozvoj aktivit dětí a mládeže Ochrana životního prostředí, přírody Pravdivá komunikace k zákazníkům Krizová a humanitární pomoc (např. pomoc při povodních, zemím třetího světa) Věda, výzkum, vzdělávání Péče o seniory nebo handicapované Rozvoj aktivit dětí a mládeže Ochrana životního prostředí, přírody Snižování dopadu provozu firmy na životní prostředí Pravdivá komunikace k zákazníkům Prosazování moderních technologií včetně investic do životního prostředí Ekologičtější výrobky, služby Pravdivá komunikace k zákazníkům Ekologičtější výrobky, služby Recyklace produktů a třídění odpadů nad rámec zákona Ochrana životního prostředí, přírody Snižování dopadu provozu firmy na životní prostředí 20

21 Důvěra v pravdivost informací poskytovaných lídry českého trhu Myslíte si, že významné firmy lídři trhu v ČR pravdivě informují své zákazníky o svých produktech i službách? 50 % populace ČR něvěří tomu, že významné firmy českého trhu poskytují svým zákazníkům pravdivé informace o svých produktech a službách. Se zvyšujícím se věkem se důvěra v pravdivost informací snižuje. TOTAL VĚK 21

22 Co sami dělají

23 Angažovanost populace Dárcovství a životní prostředí V oblasti dárcovství a dobrovolnictví se aktivity občanů za poslední rok příliš nezměnily. Nejvíce, 35 %, darovala peníze prostřednictvím DMS. Pozitivní posun je vidět v oblasti vztahů k životnímu prostředí. Které z následujících věcí jste osobně udělal\a v posledním roce? Dárcovství a dobrovolnictví Daroval\a jsem peníze prostřednictvím mobilního telefonu (DMS) Daroval jsem peníze neziskové organizaci na základě pouliční akce Daroval jsem peníze převodem nebo vkladem na účet neziskové organizace Daroval\a jsem krev 9 9 Dobrovolně jsem pracoval\a pro neziskovou organizaci 7 6 Aktivity ve vztahu k životnímu prostředí V rámci domácnosti jsem se choval\a šetrně k životnímu prostředí Dal\a jsem nebo poslal\a jsem nějaké věci k recyklaci Méně jsem využíval\a auto, abych pomohl\a životnímu prostředí v % 2010: n= : n=

24 Angažovanost populace Vnímání společenské odpovědnosti a aktivity Třetina občanů slyšela o nějaké charitativní akci nějaké společnosti a pouze 5 % dotázaných aktivně vyhledávalo informace o aktivitách firem. Čtvrtina občanů koupila produkt nebo službu nějaké firmy, protože podporuje nějakou neziskovou organizaci. Které z následujících věcí jste osobně udělal\a v posledním roce? Postoje vůči sociální zodpovědnosti firem Četl\a nebo slyšel\a jsem o nějaké charitativní akci nějaké společnosti Koupil\a jsem si produkt nebo službu nějaké firmy, protože podporuje nějakou neziskovou organizaci Poradil\a jsem někomu zakoupit produkt nebo službu nějaké firmy, protože se chová odpovědně Bojkotoval\a jsem produkt některé firmy jako protest proti ní 10 9 Poradil\a jsem někomu nezakoupit produkt nebo službu nějaké firmy, protože se nechová odpovědně 12 8 Aktivně jsem vyhledával\a informace o aktivitách firem vůči společnosti a životnímu prostředí 5 4 v % 2010: n= : n=

25 Angažovanost populace Nákup specifických produktů Tři čtvrtiny občanů zakoupily nějaké energeticky úsporné zařízení do domácnosti a více než polovina zakoupila nějaký recyklovaný produkt. Které z následujících typů produktů jste osobně zakoupil\a v posledním roce? Energetické úsporné zařízení do domácnosti (žárovky, spotřebiče apod.) Recyklovaný produkt (papír apod.) Biopotraviny (mléko, ovoce apod.) Produkt, který nebyl testován na zvířatech (kosmetika apod.) Fair trade produkt (káva, čokoláda apod.) Total 2011 Total 2010 v % 2010: n= : n= 1030 Elektřina z obnovitelných zdrojů Žádný z uvedených Nevím

26 Angažovanost populace Ochota připlatit si za odpovědný produkt Přibližně tři čtvrtiny občanů deklaruje, že by bylo ochotno připlatit si za produkt, který je šetrný k životnímu prostředí nebo je částka z jeho prodeje určena na společensky prospěšný projekt. Méně než ostatní by byli za takovýto produkt ochotni zaplatit lidé starší 55 let a méně muži než ženy. Jste vy osobně ochoten\a si připlatit za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí nebo je určitá částka z jeho prodeje určena na nějaký společensky prospěšný projekt? in % n=1005 n=1030 n=343 n=386 n=301 n=469 n=561 26

27 Segmentace populace - dle chování a osobního postoje k tématům společenské odpovědnosti Vyšší míra dárcovství prostřednictvím DMS a pouličních akcí Vyšší míra zaznamenání charitativní akce firem Vyšší preference krizové a humanitární pomoci Vyšší procento žen Vyšší míra dárcovství včetně převodů na účet organizací a darování krve Vyšší míra ochoty připlatit si za produkty šetrné k životnímu prostředí nebo podporující společensky prospěšné projekty Mladší a vzdělanější lidé, lepší ekonomická situace domácnosti Solidární 32 % Dárci 17 % 2010 : 29 % 2010 : 15 % 2010 : 47 % 41 % Pasivní 2010 : 9 % 10 % Opinion Leaders Nižší zájem o problematiku společenské odpovědnosti a nízké povědomí o aktivitách firem Nižší míra dárcovství Nižší míra ochoty připlatit si za produkty šetrné k životnímu prostředí nebo podporující společensky prospěšné projekty Spíše starší a méně vzdělaní lidé, vyšší procento důchodců, horší ekonomická situace domácnosti Aktivněji se zapojují do společenského života Častěji dobrovolně pracují pro neziskové organizace Častěji nakupují, bojkotují a doporučují produkty a služby v závislosti na odpovědnosti firem Aktivněji vyhledávají informace o společenské odpovědnosti firem Vyšší míra ekologické odpovědnosti Spíše mladší a vzdělanější lidé, vyšší procento studentů Zdroj: CSR Research 2011, Ipsos 27

28 Co si myslí o ostatních

29 Ochrana životního prostředí Myslíte si, že se česká populace snaží podle svých osobních možností podporovat ochranu životního prostředí v ČR? Zhruba polovina obyvatel se domnívá, že se Češi snaží chránit životní prostředí v ČR. Méně tomu věří mladí lidé ve věku let. TOTAL VĚK 29

30 Charita a dobrovolnictví Myslíte si, že se postoj české populace k charitě, nadacím a dobrovolnické činnosti ve prospěch společnosti v posledních 2 letech? Zapojil(a) jste se Vy osobně během posledních 12 měsíců do prospěšné činnosti pro společnost prostřednictvím charity, nadace a dobrovolnictví? Polovina obyvatel (více lidé ve věku let) je optimistická co se týče vývoje postoje české populace k charitě pouze dle 28 % Čechů se postoj k charitě, nadacím a dobrovolnictví za poslední dva roky zhoršil. Necelá polovina Čechů zároveň uvádí, že se v posledním roce sama aktivně do této prospěšné činnosti zapojila (méně však mladí lidé do 24 let). TOTAL VĚK TOTAL VĚK Do charity se častěji zapojují ženy, obyvatelé obcí o velikosti obyvatel a lidé s vyšším vzděláním. 30

31 Pohled manažerů na CSR

32 Osobní názor manažerů na CSR Více než polovina manažerů je přesvědčených, že problematika CSR společenské odpovědnosti firem - je důležitá pro zlepšení firemní image. Dále se nejvíce shodují na tom, že CSR je povinností a že je téma CSR cestou k získání konkurenční výhody. Jaký je váš osobní názor na problematiku CSR - společenské odpovědnosti firem? Pozn. možnost více odpovědí. v %, n = 135 Zdroj: Ipsos výzkum pro Českou manažerskou asociaci a pro Svaz průmyslu a dopravy ČR, duben n=135 32

33 Nejdůležitější témata CSR dle manažerů Za nejdůležitější téma CSR je považována firemní transparentnost, dále vzdělávání zaměstnanců a péče o ně. Ekologii zdůrazňují zejména manažeři v oblasti výroby. Jako nejméně důležitá je vnímána spolupráce s neziskovými organizacemi a nadační činnost, kterou zdůrazňují významně více majitelé firem, ředitelé a jednatelé než manažeři na nižších pozicích. Která tři témata CSR považujete za nejdůležitější? TOTAL v % Firemní transparentnost 61 Vzdělávání zaměstnanců 59 Péče o zaměstnance 56 Ekologie 37 Spolupráce se školami 24 Rovné příležitosti žen a mužů 15 Dárcovství 14 Vztahy s institucemi státní správy 13 Zdroj: Ipsos výzkum pro Českou manažerskou asociaci a pro Svaz průmyslu a dopravy ČR, duben 2012, n=135 33

34 Závěrem

35 Závěrem Lidé vnímají aktivity firem na poli udržitelného podnikání/ na poli CSR. Ze strany firem nejvíce oceňují pravdivou komunikaci k zákazníkům - zde je velký prostor pro zlepšení ze strany firem. Ze strany firem, manažerů roste zájem o téma udržitelného podnikání Podpora / zájem ze strany populace = MOTIVÁTOR = IMPULS Podpora / zájem ze strany populace = MOTIVÁTOR = IMPULS 35

36 VIZE 36

37 Kontakt Tomáš Macků Research & Communication Director CR, SR GSM: Ipsos Tambor, Národní 6, Prague 1, Czech Republic, Ipsos Tambor SR, Heydukova 12, Bratislava, Slovakia,

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe?

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? Kateřina Husová, Senior Specialist Corporate Responsibility Konference Budoucnost, kterou chceme 15.3.2012 v NTK Praha-Dejvice Jak funguje telekomunikační

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Jaký je stav korupce v ČR?

Jaký je stav korupce v ČR? Jaký je stav korupce v ČR? Výsledky exkluzivního výzkumu společnosti Ipsos pro X. Fórum Zlaté koruny 14. června 2011 Nobody s Unpredictable Informace o metodologii výzkumu KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Metoda sběru

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

Výsledková listina. TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost

Výsledková listina. TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost Výsledková listina TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost TOP Filantrop je jediný žebříček v České republice, který sleduje otázku společenské odpovědnosti firem. Žebříček sestavuje

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby

Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Bourání obcí za účelem rozšiřování uhelných dolů Zachování vs zrušení limitů těžby Závěrečná zpráva Únor 2014, arnost.janecek@ipsos.com Agenda Souvislosti a cíle výzkumu Metodologie Informovanost a postoje

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard.

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. TISKOVÁ ZPRÁVA Praha,. května 2012 8 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. Každý nebo téměř každý den si zapálí pouhých 24

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013 ANALYZOVAT...cestu z drobečků Konference BISNODE 11. října 2013 Jak rozpoznat výzvy i příležitosti na trhu s cílem maximalizace výsledků? Co je dobré vědět o zákazníkovi, proč a jak to lze zjistit? Strana

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

I bohatí lidé bydlí v panelácích

I bohatí lidé bydlí v panelácích TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz

Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz Praha, 3. června 2014 www.vseosporeni.cz 2 OBSAH PREZENTACE Úvod Dovolená Čechů v roce 2014 ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění 3 DOVOLENÁ ČECHŮ V ROCE 2014 5 Téměř

Více

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Základní informace o paralelní dráze nová paralelní dráha umožní další rozvoj letecké dopravy v ČR (v roce 2008 Letiště Praha odbavilo téměř

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens

Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens Seminář: Vše pro zaměstnávání postižených Mgr. Natálie Kafková HR Business Partner 7.2.2013 Siemens v České republice Siemens v České republice Nedílná

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

2.2. Z tvůrců zisků na spolutvůrce hodnot Firemní filantropie jako klíčová oblast CSR Zuzana Bartošová, Fórum dárců

2.2. Z tvůrců zisků na spolutvůrce hodnot Firemní filantropie jako klíčová oblast CSR Zuzana Bartošová, Fórum dárců 2.2. Z tvůrců zisků na spolutvůrce hodnot Firemní filantropie jako klíčová oblast CSR Zuzana Bartošová, Fórum dárců Evropská Unie vydala Zelenou knihu, která usiluje o začlenění společenské odpovědnosti

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Společenská odpovědnost a značka, spojené nádoby

Společenská odpovědnost a značka, spojené nádoby Společenská odpovědnost a značka, spojené nádoby Přemysl Filip Senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone Česká republika 1 Společenská odpovědnost a značka Všechno souvisí se vším To, co považujeme

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ MOTIVACE zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VÝZKUM VE DNECH PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ A MĚST Období sběru dat: 5. 10. 2014-9. 10. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Finanční krize očima české veřejnosti březen

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec 2012

Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více