IZOLAČNÍ SKLA THERMOBEL & NOVINKY AGC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IZOLAČNÍ SKLA THERMOBEL & NOVINKY AGC"

Transkript

1 IZOLAČNÍ SKLA THERMOBEL & NOVINKY AGC ČKA Praha 11/10/2012 Ing. Martin Najman Technical Advisory Servis Central Europe

2 OBSAH PREZENTACE Izolační sklo funkce, distanční rámečky, kondenzace... Řada skel Planibel Low-E pro rezidenční aplikace Přehled harmonizovaných norem Bezpečnost & značení Akustika Protipožární skla AGC Novinky

3 IZOLAČNÍ SKLA OBECNĚ FUNKCE ZASKLENÍ, DISTANČNÍ RÁMEČKY, KONDENZACE, TERMÁLNÍ ŠOK,

4 CO SE OČEKÁVÁ OD IZOLAČNÍHO SKLA FUNKCE ZASKLENÍ 2) Protisluneční ochrana 6) Design 5) Ochrana před hlukem 3) Osvětlení světelný prostup 4) Bezpečnost 1)Tepelná izolace rozdílné kompozice, rozdílné parametry (Ug, LT, SF, LR, Rw...)

5 1) TEPELNÁ IZOLACE

6 VÝVOJ POŽADAVKŮ NA ZASKLENÍ DO OKEN posun standardu vlivem času počátek s argonem; 1999 Ug 1,1 Ar Ug = 5,8 W/(m² K) Ug = 2,9 W/(m² K) Ug = 1,4 až 2,0 W/(m² K) Ug = 1,1 W/(m² K) Ug = 0,5 0,9 W/(m2 K) λ tepelná vodivost při 10 C v W/(m.K) ovlivňuje Ug : čím menší tepelná vodivost, tím lepší tepelně izolační vlastnosti daného skla skla 1 vzduch 0,025 Ar 0,017 + větší hustota

7 VÝVOJ POŽADAVKŮ NA ZASKLENÍ DO OKEN posun standardu vlivem času... abychom získali požadované Ug 1,1 W/(m2K) bez použití izolačního skla, muselo by být jednoduché sklo o tloušťce 700 mm 700 mm Ar U = 1.1 W/(m² K) Ug = 1,1 W/(m² K) = 24 mm

8 IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO Ug = 1,0 1,2 W/m2K Low-E sklo poz. 3 Ug = 0,5 0,9 W/m2K low-e skla poz. 2 a 5; střední tabule tepelně tvrzená / extra čiré sklo

9 VELIČINY OVLIVŇUJÍCÍ TEPELNÉ ZTRÁTY OKNA Uw Ug skla skladba zasklení (pozor na ozdobné meziokenní mřížky) ψ dist.rámečku Uf rámu typ distančního rámečku výběr typu rámu

10 ZÁVISLOST Uw NA TYPU DISTANČNÍHO RÁMEČKU Hliníkový Ocelový - 0,01 C exteriér TGI-spacer 3,46 C interiér 5,24 C

11 ZÁVISLOST Uw NA TYPU DISTANČNÍHO RÁMEČKU Izolační dvojsklo 4 mm Planibel Clear - 16 mm Ar 90% - 4 mm Planibel TopN+ Ug=1,1 W/m2K v plastovém rámu STANDARD Uf=1,30 W/m2K 1,35 1,30... lineární součinitel prostupu tepla... (psí) Uw [W/m2K] 1,25 míra vlivu je závislá na velikosti výplně otvoru 1,20 1,15 malé výplně velký vliv 1,10 výplně o větší ploše menší vliv 1,05 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 Plocha stavebního otvoru [m2] Ocelový dist. rámečeks (Poměr stran=1,0) Plastový dist. rámeček (Poměr stran=1,0) Ocelový dist. rámeček (Poměr stran=0,8) Plastový dist. rámeček (Poměr stran=0,8) Ocelový dist. rámeček (Poměr stran=0,6) Plastový dist. rámeček (Poměr stran=0,6)

12 TŘÍDĚNÍ DISTANČNÍCH RÁMEČKŮ & TEPLÉ DISTANČNÍ RÁMEČKY WARM-E Třídění distančních rámečků a) Rámečky ze slitin kovů hliníkový, ocelový nejsou považovány za warm-e nerezový b) Rámečky kompozitní (tzv.plastové plast + kov) TGI Spacer, Swisspacer, Thermix, Chromatec Ultra c) ostatní Swiggle Strip, DuraSeal Superspacer......Nahrazování standardního hliníkového rámečku za tzv. rámečky s teplou hranou (warm-e) PROČ? nízká tepelná vodivost v okrajovém spoji eliminace tepelného mostu zamezuje tepelným ztrátám na okrajích skel se zvyšuje teplota snižuje se rosný bod

13 TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK TGI, Chromatec Ultra AGC běžně používá TGI, nyní otestován i Chromatec Ultra TGU široký výběr tlouštěk (8,10,12,14,15,16,18,20,22,24 mm) i barevná škála (bílá, černá sv. a tm. šedá, sv. a tm. hnědá) Chromatec Ultra dostupnost tlouštěk (10,12,14,15,16,18,20 mm) a barev (světle šedá, okenní šedá, černá, tm. a sv. hnědá) oba dodavatelé mají potřebné certifikáty a atesty (zkoušky podle EN , EN , EN , test UV odolnosti...); u Chromatec Ultra navíc probíhá certifikace CEKAL

14 TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK TGI a Chromatec Ultra

15 IZOLAČNÍ SKLA - KONDENZACE Kondenzace na (a vně) izolačního skla: meziskelní sklo na výměnu nemělo by se stávat interiérová značí vlhké klima v interiéru a nedostatečné odvětrávání místnosti určitou míru kondenzace pořeší užití warm-e rámečku exteriérová značí vysokou úroveň izolace skel (i.trojskla) a) izolační jednotka není hermeticky utěsněna b) vzácný jev u IZ s lowe sklem teplota v prostředí je blízká interiérové povrchové teplotě na skle nedostatečné větrání mikroventilací c) neuniká teplo ven a neohřívá vnější sklo povrchová teplota konstrukce < než teplota okolního vzduchu

16 IZOLAČNÍ SKLO VLIV ČASU Výroba izolačního skla podléhá v AGC jednotnému standardnímu postupu, jenž je v souladu s EN periodické klimatické zkoušky pro AGC dělá Ikates Vliv času na izolační sklo: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu únik plynu norma EN povoluje 1% ročně př. 4 mm Planibel čirý -16 mm 90% Ar -4 mm Planibel Top N+ = Ug 1,1 za 30 let Ug 1,2 W/(m2K)

17 IZOLAČNÍ SKLO VLIV ČASU EN Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti průnik vlhkosti - index pronikání vlhkosti Iav nesmí překročit 0,20 Izolační sklo hermeticky utěsněno ve výrobě AGC poskytuje záruku u izol.skel na průnik vlhkosti 10 let pokud se vada neprojeví ihned, neprojeví se ani za několik let EN Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů zkouška dostatečné přilnavosti a soudržnosti těsnících materiálů

18 RIZIKO TERMÁLNÍHO ŠOKU VZNIK v důsledku nerovnoměrného tepelného namáhání na tepelně netvrzeném skle ( nekaleném ) jsou dvě místa s velkým teplotním rozdílem 35 C problematický je především jih, východ, západ charakteristický lom - kolmý na hranu! probarvené sklo pro fasády a skla s EA > 50% musí být v 90% případů tepelně tvrzené! AGC DOPORUČUJE u izolačního trojskla prostřední tabuli tepelně tvrdit nebo použít z extra čirého skla

19 RIZIKO TERMÁLNÍHO ŠOKU může se vyskytnout i u dvojskel, příčiny vzniku... odstup min. 20cm Venkovní teplota Teplota v interiéru

20 2 a 3) SVĚTELNÝ PROSTUP a PROTISLUNEČNÍ OCHRANA

21 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ ZDROJ SVĚTLA A TEPLA Intenzita W/m².nm Teplo 1.5 Světlo UV PAPR SKY + + krátké infračervené záření 100 % sluneční radiace přináší teplo podíl energie = sluneční záření.ale jen 50% je viditelné světlo 0.5 UV 5% VS 50% IR 45% vlnová délka µm

22 SVĚTELNÉ A ENERGETICKÉ VLASTNOSTI Světelná prostupnost (LT) Světelná reflexe (LR) Odraz energie (ER) Energie znovu vyzářená Absorpce energie (EA) Přímá energetická prostupnost (DET) Solární faktor (SF) Energie znovu vyzářená různými kompozicemi skle získávám odlišné hodnoty Ug, LT, SF... nelze zasklívat pouze jedním univerzálním sklem

23 VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ CHARAKTERIZUJÍCÍ SKLO - odlišný přístup při výběru zasklení na základě charakterizujících parametrů pro rezidenční a komerční objekty Rezidenční budovy: - výdaje za energii - převažuje potřeba vytápění Komerční budovy: - výdaje za energii převažuje potřeba chlazení PROTISLUNEČNÍ SKLA (Pl.Energy N/NT, Stopray) Ug součinitel prostupu tepla zasklení LT světelný činitel sprostupu SF solární faktor (DET + EA + energie znovu vyzářená) LR světelný činitel odrazu - reflexe kombinace parametrů... Ug LT SF LR W/(m2.K) % % Rezidenční objekt dodatečné teplo jaro, podzim zima % Nízká + střední Komerční objekt eliminace potřeby chlazení dle účelu DELANGE LUC INTERNAL

24 Jak snadno získat parametry navržené kompozice? r/step1.html DELANGE LUC INTERNAL

25 ŠKÁLA AGC LOW-E SKEL

26 IZOLAČNÍ SKLA THERMOBEL & THERMOBEL TG Rezidenční výstavba Planibel Low-E Planibel G & G fast Planibel Energy N & NT Planibel TopN+&N+T Planibel TRI Planibel Top 1.0 Komerční výstavba Stopsol Sunergy Stopray NEW Ug 1,0 a i Ug 0,9 W/(m2K)

27 IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL PLANIBEL... hlavní funkce tepelná izolace Exteriér Top N+; Top 1,0 Interiér Energy N TRI; Top N UV, viditelné světlo, krátké IR dlouhé IR > 2500 nm

28 IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL Princip použití skla s povlaky LOW - E Exteriér Interiér Standardní řešení v ČR: Ug = 1,1 W/m2.K TopN+ TopN+T

29 IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL Princip použití skla s povlaky Tvrdé pyrolitické Exteriér Interiér Stopsol Sunergy U > 1,1 W/m2.K

30 IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL Princip použití skla s povlaky Tvrdé pyrolitické Exteriér Interiér Stopsol Sunergy U=1,1 W/m2.K TopN+ TopN+T

31 IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL Princip použití skla s povlaky Stopray měkké pokovení Exteriér Interiér Standardní řešení v ČR: Ug = 1,1 W/m2.K Stopray

32 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití Rezidenční výstavba Planibel Low-E Planibel G & G fast Planibel TopN+&N+T Nejširší škála low-e skel pro všechny druhy rezidenčních aplikací Planibel Energy N & NT Planibel Top 1.0 Planibel TRI...názvy vhodných coatingů = skel s měkkým povlakem = low-e skel jednoduché sklo, které je třeba zapracovat do izolačního skla

33 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW E & IZOLAČNÍ SKLA ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití Izolační dvojsklo = THERMOBEL Obecný název + název coatingu (eventuálně Ug) Planibel TopN+& TopN+T Thermobel TopN+ / TopN+T Planibel Top 1.0 NT Planibel Energy N & Energy NT Thermobel Top 1,0 Planibel Top 1.0 NT Thermobel Energy N / Energy NT Planibel G fast Thermobel Top (0,9) Planibel TRI

34 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW E & IZOLAČNÍ SKLA ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití Izolační trojsklo = THERMOBEL TG Obecný název + název coatingu Planibel TopN+& TopN+T Thermobel TG TopN+ / TopN+T Planibel Top 1.0 NT Thermobel TG Top 1,0 Planibel Energy N & Energy NT Planibel TRI Thermobel TG TRI...atd. Thermobel TG Energy N / Energy NT

35 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW E & IZOLAČNÍ SKLA ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití... více informací k izolačním sklům v novém katalogu jehož součástí je karta Pocket value

36 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití PLANIBEL TOP N+ & PLANIBEL TOP N+T Použití : izolační dvojskla a trojskla Nejlepší kombinace - tepelné izolace Ug 1,1 W/m2K - prostupnosti světla LT - 78 % - solárního faktoru SF 61% Shodné estetické vlastnosti Top N+ & Top N+T Dostupné na Planibel Clearvision Kompozice IGU (argon 90%) LT LR SF Ug Top N+ 4 CV 16 4 Top N+CV , ,1 4 Top N+ 16 4CV 16 4 Top N ,6 4 Top N+ CV 16 4CV 16 4 TopN+CV

37 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití PLANIBEL TRI Použití : izolační trojskla Nízká hodnota parametru Ug 0,6 0,7 W/m2K Vysoká hodnota solárního faktoru SF 60% - 63%* v izolačním trojskle Nejlepší zasklení pro nízkoenergetické a pasivní domy Dostupné na Planibel Clearvision* Kompozice TGU (argon 90%) #2,#5 LT LR SF Ug CV ,7 * vše na Clearvisionu ,7 * vše na Clearvisionu ,6

38 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití PLANIBEL TOP 1.0 Použití : izolační dvojskla a (trojskla) Nejnižší hodnota parametru Ug 1,0 W/m2K (0,5 W/m2K) Nižší solární faktor SF 50% - lepší protisluneční ochrana Dostupné na Planibel Clearvision Kompozice IGU (argon 90%) LT LR SF Ug Top ,0 4 Top CV 16 4 Top ,5

39 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití PLANIBEL ENERGY N & PLANIBEL ENERGY NT 1,0 Použití : izolační dvojskla (#2) Nejnižší hodnota parametru Ug 1,0 W/m2K Nižší solární faktor SF 42% - lepší protisluneční ochrana Shodné estetické vlastnosti Energy N & Energy NT Dostupné na Planibel Clearvision Neutrální vzhled; rezidenční i komerční budovy Kompozice IGU (argon 90%) LT LR SF Ug 4 Energy N ,0* 4 Energy N CV 16 4 CV ,0* * NOVĚ OD 11/2010

40 ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E Produkty Vlastnosti a použití Planibel Top 1.0 nejlepší řešení pro okna orientací na sever Planibel Energy N větší exponované plochy skla s orientací na jih Planibel TRI nejlepší řešení pro okna s tepelnými zisky do izolačních trojskel (řešení pro pasivní domy) Planibel Top N+ - standardní řešení optimální kombinace parametrů Ug a SF Kompozice LT LR SF Ug 4 Tri CV 16 4 CV 16 4 Tri CV 4 Tri 18 4 CV 16 4 Tri ,6 0,7 4 Top N+ 16 4CV 16 4 Top N ,6 4 Top CV 16 4 Top ,5 4 Energy N , Top 1, , Top N ,1 (argon 90%) Pro každou aplikaci najdeme nejvhodnější řešení

41 NOVINKA speciální izolační dvojsklo rezidenční a komerční objekty THERMOBEL XXXX (0,9) = izolační dvojsklo s 2 coatingy Planibel Top 1,0* / Stopray Vision 50 a 50T ;Vision 60T;Silver;Lime 61T; Titanium 37T;Indigo 48T; Vision 36T (v běžném dvojskle mají Ug1,0) #2 + Planibel G fast #4 Ug 0,9 W/(m2K) při tloušťce 24mm (4-164)!!! Stopray / Pl. Top 1,0 #2 *pro rezidenční budovy izolační dvojsklo řešící + tepelnou izolaci Ug protisluneční ochranu SF Pl. G fast # 4

42 normy PŘEHLEDHarmonizované HARMONIZOVANÝCH PLATNÝCH NOREM ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Základní výrobky Skla s povlakem Izolační skla Borosilikátová skla Sklokeramika Tepelně zpevněné sklo Tepelně tvrzené sklo Chemicky zpevněné sklo Tepelně tvrzené borosilikátové sklo Křemičité sklo s alkalickými zeminami Prohřívané tepelně tvrzené sklo Vrstvené bezpečnostní sklo Tvrzené křemičité sklo s alkalickými zeminam Zrcadla

43 4) BEZPEČNOSTNÍ SKLO

44 Bezpečnostní sklo (Safety and Security) Ochrana proti úrazu a pádu osoby do skla Ochrana proti ručně vedenému útoku Ochrana proti střelám Ochrana proti výbuchovému tlaku Ochrana protipožární (samostatná prezentace)

45 Bezpečnostní sklo Bezpečnostní sklo? - Chlazené sklo float

46 Bezpečnostní sklo Bezpečnostní sklo? - Chlazené sklo float - Drátosklo

47 Bezpečnostní sklo Bezpečnostní sklo? - Chlazené sklo float - Drátosklo - Tepelně Zpevněné sklo

48 Bezpečnostní sklo Bezpečnostní sklo? - Chlazené sklo float - Drátosklo - Tepelně Zpevněné sklo - Tepelně Tvrzené sklo

49 Bezpečnostní sklo Příklad zkoušení dle ČSN EN Kyvadlová zkouška Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo (odolnost vůči bočnímu rázu) Test neúspěšný! Drátosklo nesplňuje požadavky normy!

50 Norma a Testy Příklad zkoušení dle ČSN EN Kyvadlová zkouška Výška pádu Třída 1: 1200 mm Třída 2: 450 mm Třída 3: 190 mm Typ lomu skla Typ A: Chlazené sklo Typ B: Vrstvené sklo nebo Drátosklo Typ C: Tepelně Tvrzené sklo

51

52

53

54 TŘÍDY BEZPEČNOSTNÍCH SKEL CHRÁNÍCÍCH PŘED PORANĚNÍM A NEHODAMI Tepelně tvrzená skla dle normy ČSN EN Třída Struktura Tloušťka (mm) Váha (kg/m2) 1C3 4 mm 4 10,0 1C3 5 mm 5 12,5 1C2 6 mm 6 15,0 1C2 8 mm 8 20,0 1C1 10 mm 10 25,0 1C1 12 mm 12 30,0 1C1 15 mm 15 37,5 1C1 19 mm 19 47,5

55 TŘÍDY BEZPEČNOSTNÍCH SKEL CHRNÁNÍCÍCH PŘED PORANĚNÍM A NEHODAMI Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a skla se zvýšenou akustickou izolací Stratophone v souladu s normou ČSN EN Třída Struktura Tloušťka (mm) Váha (kg/m2) 2B ,0 2B ,0 1B ,0 1B ,0 1B ,0 1B ,0 1B ,0 1B ,0

56 Bezpečnostní sklo - Aplikace 1.Ochrana proti úrazu a pádu osoby do skla bez rizika propadnutí s rizikem propadnutí

57 Bezpečnostní sklo - Aplikace Bez rizika propadnutí stejné výškové úrovně podlahy před i za sklem Tepelně Tvrzené Vrstvené sklo s min. 1 PVB

58 Bezpečnostní sklo - Aplikace S rizikem propadnutí Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a skla se zvýšenou akustickou izolací Stratophone chrání člověka proti propadnutí různé výškové úrovně před před i za sklem Minimální složení skla 33.2 Sklo PVB

59 Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a skla se zvýšenou akustickou izolací Stratophone v souladu s normou ČSN EN 356 test pádu ocelové koule Height fall STRATOBEL STRATOPHONE h EN 356 Glass 1,5 m P1A m P2A m P3A ,1 kg h 13 cm 110 cm 90 cm 9m P4A 3x9m P5A

60

61

62

63

64 Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a skla se zvýšenou akustickou izolací Stratophone v souladu s normou ČSN EN 356 test údery sekyrou 1100 mm 900 mm Impact EN 356 Glass number P6B P7B P8B 504-4

65

66 Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel v souladu s normou ČSN EN 1063 Druhy Zbraní : - Ruční zbraně - Pušky Vojenské pušky 120 Lovecké pušky Kalašnikov (Nepodléhá ČSN EN 1063)

67 Typ zbraně Calibre BR1 Carbine 0,22 LR L/RN 2,6 0,1 BR2 Gun 9 mm luger FJ1/RN/SC BR3 Gun 0,357 magnum BR4 Gun 0,44 Rem. Mag. Třída BR5 Carbine Typ Hmot. (g) Tests conditions Vzdálenost (m) Rychlost (m/s) Počet úderů Odstup (mm) 10,00 0, ,0 0,1 5,00 0, FJ1/CB/SC 10,2 0,1 5,00 0, FJ1/RN/SC 15,6 0,1 5,00 0, ,56 x 45 * FJ2/FN/SC 4,0 0,1 10,00 0, BR6 Carbine 7,62 x 51 FJ2/PB/SCP1 9,5 0,1 10,00 0, BR7 Carbine 7,62 x 51 ** FJ2/PB/HC1 9,8 0,1 10,00 0, SG1 Hunt rifle Cal 12/70 Lead bullet 31,0 0,5 10,00 0, SG2 Hunt rifle Cal 12/70 Lead bullet 31,0 0,5 10,00 0,

68 Typy Zbraní BR1 22 Long rifle BR3 357 Magnum BR2 9 mm Luger BR4 44 Magnum BR5 M16 Calibre 5.56 BR6/BR7 Calibre 7.62 SG1/SG2 Calibre 12 AK47 - Kalashnikov

69 Typ Střeliva ČSN EN 1063 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 SG Kalash

70

71 Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám ČSN EN 1063 Class BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 Stratobel N e (mm) NS SG1 SG Kalash e (mm) Class BR1 BR2 BR3 BR4 BR SG1 SG2 BR6 BR7 Stratobel PC NS e (mm) i i

72 Bezpečnostní zasklení Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel v souladu s normou ČSN EN Classification code Characteristics of the plane shock wave Minimum values of Positive maximum overpressure of the reflected blast wave Pr (kpa) Duration fo the positive pressure phase t+ (ms) ER1 50 Pr < ER2 100 Pr < ER3 150 Pr < ER4 200 Pr <

73

74 5) AKUSTICKÉ SKLO

75 AKUSTIKA Sklo a zvuková izolace Co je zvuk? Mechanické vlnění hmotného prostředí to způsobuje vibrace a změnu tlaku vzduchu kterou zaznamenají ušní bubínky.

76 AKUSTIKA Sklo a zvuková izolace Jak charakterizovat slyšitelný zvuk? rozdíl tlaků v rozmezí od 0,00002 do 20 Pa ( 1 Pa 0,1 kg/m²) frekvence od 100 do 4000 Hz stavebnictví) (patm Pa) (frekvence užívané ve

77 AKUSTIKA Sklo a zvuková izolace tlak : db = číslo od 0 x 20 0,00002 Pa práh slyšitelnosti 0,0002 X 10 0,002 X 100 0,02 X ,2 X X X např.: 6 0 x 20 = 120 (logaritmická stupnice) 0 db 20 db 40 db 60 db 80 db 100 db 120 db

78 AKUSTIKA Sklo a zvuková izolace kg m 3 a : vlnová délka /sekunda ~ frekvence b : výška vlny ~ intenzita

79 AKUSTIKA Sklo a zvuková izolace Příklady hladin akustického tlaku Pa db ,2 80 0, , , ,

80 AKUSTIKA Intenzita zvuku 60 db 16/10/2012 x2 63 db

81 AKUSTIKA Intenzita zvuku 40 db 16/10/2012 x db

82 AKUSTIKA Akustické spektrum Akustické spektrum = soubor sledované akustické veličiny udávaný v závislosti na kmitočtu Vzduchová neprůzvučnost Lp (db) Frekvence (Hz)

83 AKUSTIKA Akustické spektrum Spektrum hladin akustického tlaku z dopravy a města Hluk z dopravy Hluk města Hladina akustického tlaku Lp (db) 80 Frekvence (Hz)

84 AKUSTIKA Vnímání zvuku

85 AKUSTIKA Rw (C,Ctr) faktor přizpůsobení spektra Jak tomu rozumět? Rw (C, Ctr) = 40 (-2, -5) Rw (C, Ctr) Rw + C = 38 faktor který odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo dopravnímu hluku na dálnicích Rw + Ctr = 35 vztahuje se k váženému spektru dopravního hluku ve městech a obcích

86 AKUSTIKA Norma, zvyšování akustické izolace Zkoušení skleněných konstrukcí dle ČSN EN ISO Rozměr zkušebního vzorku 1,23 m x 1,48 m Platnost pravidel akustiky: Zdvojnásobení tloušťky (frekvence) zlepší izolaci o 6 db Použití mechanismu hmota pružina hmota vede k výraznému zlepšení a eliminaci kritických frekvencí Řešení od 34dB až do 51dB

87 AKUSTIKA faktory neovlivňující akustiku Závěr Parametry které nemají vliv na zvětšení akustické izolace v zasklení: Směr(pozice) skel v zasklení Použití skel s vrstvou Kalení skla Použití argonu (tepelná izolace) Trojskla max o 1 db

88 AKUSTIKA Přehled základních složení Izolační sklo složení,typ Stratobel Stratobel Stratophone Stratobel Stratobel Startobel Stratobel 33.2 Startobel Stratophone Stratophone Stratophone Stratophone Stratophone 44.2 Stratophone Stratophone 44.2 Stratophone Stratophone Stratophone RW ( db ) k ( W/m2 ok ) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 plnění mezery plynem vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon vzduch,argon 49 2,8 vzduch,argon 50 2,8 vzduch,argon 51 2,8 vzduch,argon 32 není ,9 0,7 0,6 0,7 0,7 Argon Argon Argon Argon Argon

89 AKUSTICKÁ IZOLAČNÍ SKLA - NÁZVY THERMOBEL PHONIBEL útlum hluku pomocí asymetrie skla THERMOBEL PHONIBEL S útlum hluku využitím vrstveného skla Stratobel THERMOBEL PHONIBEL ST útlum hluku využitím vrstveného skla se speciální akustickou fólií Stratophone

90 Výběr protihlukových skel RD Bratislava 51 db

91 Výběr protihlukových skel Digital Park II, Bratislava 45 db

92 Výběr protihlukových skel Digital Park II, Bratislava

93 6) PROTIPOŽÁRNÍ SKLO

94 PROTIPOŽÁRNÍ SKLA AGC nabízí dvě škály protipožárních skel Pyrobel & Pyrobelite a Pyropane čiré vrstvené sklo, u kterého v případě požáru dochází při teplotě 120 st.c k expanzi jednotlivých vrstev pevná neprůhledná požárně odolná clona vnější hrany chráněny páskou chránit před teplotou nad 45st. C speciálně tepelně tvrzená protipožární skla; float i skla s povlakem výroba na přesnou míru, v přesné kompozici nelze již znovu dodatečně upravovat protipožární skla se vždy testují s daným typem rámu protokol o zkoušce pro danou kompozici zasklení v daném rámu na max. testovaný rozměr (vydán na stavební prvek jako celek)

95 test Pyropanu

96 test Pyrobelitu

97 PROTIPOŽÁRNÍ SKLA protipožární sklo zamezuje šíření požáru požární odolnost (určuje se v minutách) v závislosti na kritériích E = Požární celistvost doba, po kterou plameny neprojdou na neexponovanou stranu W = Omezení sálání - doba, po kterou sálání na neexponované straně nepřekročí konkrétní úrovně (redukuje prostup tepla = prozářené enegie) 1m od požárního uzávěru nesmí výkon překročit 15kW/m2 I = tepelná izolace doba, po kterou na neexponované straně nevzroste teplota o určitou hodnotu teplota nevzroste o 140 st. C po dobu 30 minut tepelně tvrzené sklo a tepelně tvrzené sklo s povlakem Vrstvené bezpečnostní sklo s nabobtnávající mezivrstvou E EW Pyropane Pyropane Pyrobelite- Pyrobel EI Pyrobelite- Pyrobel

98 AGC NÁSTROJE

99 GLASS IDENTIFIKÁTOR

100 GLASS IDENTIFIKÁTOR Nástroj k rychlé identifikaci izolačního skla String kód na etiketě / distančním rámečku /

101

102 NOVÝ VZHLED PRODUKTOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY & WEBOVKY DISTRIBUČEK Nová tvář Webové stránky distribučních společností

103 AGC & SOCIAL MEDIA Youtube stránky na sdílení videí Linkedin obdoba facebooku, ale pro profesionály, přímý kontakt s profesionální cílovou skupinou, možnost diskuzí Facebook pro celou veřejnost, možnost diskuze, sdílení fotek, videí, upozornění na nějakou Twitter platforma pro tisk, přímý kontakt na magazíny a časopisy věnující se určitému sklu a architektům Flicker obdoba youtube, ale pouze pro obrázky

104 FLASH KÓDY / TAGY Novinka v komunikaci - na vzorcích a v katalozích Informace na dosah ruky prostřednictvím mobilního telefonu a free staženou aplikací Mobiletag přímý link na produktové stránky

105 Děkuji za pozornost. Ing. Jana Krásová - Produkt manažer stavebního skla pro střední Evropu Ing. Martin Najman TAS

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

09/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci OBJEKTY PRO VZDĚLÁVÁNÍ MADE IN GERMANY

09/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci OBJEKTY PRO VZDĚLÁVÁNÍ MADE IN GERMANY 09/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci OBJEKTY PRO VZDĚLÁVÁNÍ MADE IN GERMANY INOVATIVNÍ PODHLEDOVÁ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ OBSAH Akustika učeben a poslucháren 3 Komplexní zvukové

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více