oauhnews Všechno mělo něco do sebe. 1 Lukáš Fabián naší školu navštívil redaktor zpravodajství Dobrý den s Kurýrem str. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oauhnews Všechno mělo něco do sebe. 1 Lukáš Fabián naší školu navštívil redaktor zpravodajství Dobrý den s Kurýrem str. 6"

Transkript

1 oauhnews 2.číslo, Lukáš Fabián naší školu navštívil redaktor zpravodajství Dobrý den s Kurýrem str. 6 Rozhovor s ředitelem školy exkluzivní rozhovor s ředitelem Jiřím Durďákem str. 2 Absolvent Lukáš Jakub rozhovor s naším absolventem Lukášem Jakubem str. 8 Všechno mělo něco do sebe. 1

2 EDIToRIAL Vážení studenti, bylo pro mne velkým potěšením slyšet od vás tolik pozitivních ohlasů, které vyvolalo první číslo našeho školního časopisu OAUH REPORT. Je velmi dobře, že vy sami máte zájem dozvědět se o našich absolventech a jejich pracovních zkušenostech co nejvíce informací. Věřte mi, že některým z vás budou jejich příběhy nejen inspirací, ale tyto sdělené zkušenosti mohou být prvotním impulsem pro budoucí směřování ve vaší karieře. Zároveň na sebe vzali tvůrci časopisu velkou zodpovědnost v tom smyslu, aby byla další čísla stejně zajímavá a přínosná jako to první číslo. Pevně věřím, že tomu tak bude. Ing. Jiří Durďák, ředitel školy oauhreport Šéfredaktor: Aleš Durďák Redaktoři: Mário Keck, Lukáš Pavlica Grafi cká úprava: Lukáš oslzla KoNTAKTNÍ INFoRMACE obchodní akademie, vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Nádražní Uherské hradiště tel.: ,

3 Rozhovor Rozhovor s ředitelem Ing. Jiřím Durďákem Na počátku nového roku jsme si pro vás připravili rozhovor s ředitelem školy Jiřím Durďákem. A protože jsme se mu snažili pokládat neformální otázky, bude pro vás tento rozhovor jistě zajímavý. Jakou jste navštěvoval střední školu? Studoval jsem Střední průmyslovou školu obor ASŘ automatizované systémy řízení. Na tuto školu vzpomínám docela rád. Asi nejvíc mě bavil český jazyk, především četba. V té době jsem hodně četl a bavilo mne doslova hltat autory jako Hemingway, Remarque, Faulkner, z našich pak Procházka, Miačko,Švandrlík... Dalšími oblíbenými předměty byli automatizované řízení a matematika, naopak jsem neměl rád ruštinu a to z toho důvodu, že bylo krátkce po roce Máte nějaký zážitek ze studií? V rámci školního kola SOČ jsme jako skupina vytvořili exponát, který byl nazván AVP1. Byla to bedna velikosti krabice od bot. Z ní vedla šňůra, která se zasunula do elektrické zásuvky a bylo tam jedno tlačítko. Když jej toho památného dubnového dne roku 1972 profesor Opluštil, který studentskou odbornou činnost zastřešoval, zmáčknul, v krabici silně zapraskalo a vyletěly pojistky nejen v celé škole, ale v celé Kollárově ulici. Ten přístroj se totiž jmenoval automatický vyhazovač pojistek a byl na jedno použití. Nám to ten připadlo jako náramný vtip. Ano a často, ale ne bezhlavě! Po hlavě bych definoval spíše jako vysoké nasazení či jako touha po zdolání nepřekonatelnou horu... Často se řídím heslem: Když je před vámi hora, a vy ji chcete překonat, a je tak vysoká, že ji nelze přelézt, pak ji jedině můžete obejít nebo hledat křídla kterými ji přeletíte. Často jdu do věcí s tím, že hledám ta křídla... Budu konkretní: v roce 2005 se v Uh. Hradišti revitalizovali kasárna na VŠ areál. Tenkráte jsem si řekl, že OAUH (respektive VOŠ) by měla využít příležitost a zapojit se do budování VŠ studia... Podařilo se a dnes na oborech Ekonomika cestovního ruchu a Sportovní management studuje 360 studentů. Tím nesmírně roste úroveň školy, učitelů a pedagogů. No a snad trochu po hlavě jdu (řečeno s nadsázkou) do projektu časopis OAUH. Například říkám, že sociální sítě je možné využít pro informace o škole i pro její propagaci... Po hlavě (opět řečeno s nadsázkou) jsem šel do projektu Den otevřených dveří očima studentů a jak je vidět, ten se na OAUH docela povedl... Co jste studoval po maturitě? Dokázalo Vás něco/někdo na tolik ovlivnit aby jste po dané věci šel doslova po hlavě? 3

4 rozhovor píseň Děti revoluce má dodnes co do sebe. Po maturitě jsem se rozhodl pro studium v Brně - fakulta elektrotechnická, technická kybernetika, automatizované systémy řízení. Brno 70tých let bylo pro mě avangardním, trochu antipragocentrickým místem, kde bylo možno potkat spoustu osobností, bylo to především divadlo Na provázku. Ono se původně jmenovalo Husa na provázku, ale na plakátech se připisovalo za husa k. A tak z toho udělali Na provázku. Zde jsme se potkávali s Bolkem Polívkou, Frantou Kocourkrm, Rudy Kovandou. Ten se stal málem zlatým slavíkem, ale to je dlouhá historie. Tak snad někdy jindy. Moje alma mater byla v té době plná disidentů ekonomů, kteří se režimu nehodili do krámu. Rád vzpomínám na profesory Nedomu vynikajícího analytika a ekonoma, profesora automatizace Vavřína, kterého když po letech potkávám, mám před ním stále posvátnou hrůzu, profesora Farlíka, našeho ročníkového učitele, profesora Hrůzu, který mne nadchl pro matematiku reziduální singularit a také pro klasickou ruskou literaturu,... Brigády, ty patřily ke středoškolskému i vysokoškolskému životu. Vzpomínám na Jarošovský pivovar, znáte z písně od Argemy. Já ho zažíval při studentských brigádách, kdy jsem rozváželi zlatý mok po obcích městech regionu... Jak porovnáváte Vaši generaci s tou současnou? Hodně je to stejné. Každá generace odmítá názory té předchozí. Bylo tomu tak v době obrození, ve třicátých letech a je tomu tak i nyní. Znám to z vlastní zkušenosti. Já a moji dva synové jsou nemlich to samé jako můj otec a já. Ovšem změna je v rolích. A jaké je Vaše životní krédo? Protože se již mnoho, mnoho let pohybuji v oblasti školství a vzdělávání, protože jsem bytostně spjat s tímto regionem, pokusím se vyjádřit své životní krédo slovy osoby, v tomto směru nejpovolanější, J. A. Komenského: Jen jedno je nám třeba umět, moci a chtít. Děkuji za rozhovor! Připravili: Mario Keck, Aleš Durďák Žijeme v době, kdy se člověk neustále učí. Škola by proto měla hlavně naučit se učit. Dnešní mladí lidé, kteří odchází po maturitě či státních zkouškách do praxe, by měli kalkulovat s tím, že se budou muset třikrát až čtyřikrát za život rekvalifikovat. V této souvislosti se chci přiznat k tajemství. V současné době studuji doktorandské studium na EKF VŠB. Ale přiznám se není to vůbec jednoduché. Studenty by zajímalo Vaše mládí. Jak jste na VŠ využíval volný čas? Na VŠ to byly pravidelné diskotéky ve studentském klubu na Purkyňových kolejích. Ale jen ve do poloviny třeťáku. Pak jsem se zamiloval do své dnešní ženy a jezdil (co to dalo do UH). Právě jsme oslavili 33 let manželství. Na SŠ se diskotékám říkalo čajáky. Většinou se na ně jezdilo do okolních obcí o Podolí, do Kněžpole, do Březolup,... Za nejlepš kapelu považuji Invence, například 4

5 Rozhovor osobnost Všechno mělo něco do sebe radí Lukáš Fabián Dalším přednášejícím hostem byl bývalý absolventem byl Lukáš Fabián, který je v současné době redaktorem zpravodajství zlínského regionálního periodika Dobrý den s Kurýrem. O tom, jaké to je být novinářem a co vše se s touto zajímavou profesí pojí, se mohli dozvědět studenti třetího ročníku na OAUH (pondělí 5.12.), kde měl Lukáš připravenou hodinovou prezentaci, na jejímž konci zodpovídal zvídavé otázky studentů. Kdo byl tvůj oblíbený učitel? Na co nejraději vzpomínáš v souvislosti s OAUH? Byl to dnes již zesnulý pan učitel Jiří Dolinský, který nás učil dějepis, občanskou výchvou a jazyk český. Ze současných učitelů je to Zdeněk Hrdina a Květuše Vrbová. Co má člověk udělat pro to, aby se stal novinářem? Všechno mělo něco do sebe. Mě například velmi bavilo dojíždění do školy v tom smyslu, že jse se s kamarády sešli a probírali věci nejen se školou spojené. Dále to určitě byly zážitky se spolužáky. Rád vzpomínám na mimoškolní výlety, kdy se scházela vždy téměř celá třída. Který předmět považuješ pro svůj pracovní život za nejhodnotnější? HOdně k tomu, že jsem určitý čas podnikal, tak jsem využíval účetnictví. Také na vysoké škole mi tento předmět nedělal žádné problémy a nemusel jsem se na něj učit. V prvé řadě musí jít o člověka, který pravidelně čte noviny a zajímá se o celkové dění. V první fázi je důležité sledovat, jestli jednotlivé deníky inzerují nabídky na pracovní pozici. V této branži je vhodné se také sám nabízet a tedy posílat svůj životopis do jednotlivých redakcí. Redakce v dnešní době pracují také se studenty například na poloviční úvazek, kdy studenti dodávají fotky z různých akcí a také popisky k daným akcím. Tímto způsobem ví daná redakce o určitých lidech, které víceméně při případném uvolnění pracovní pozice upřednostňuje. Jak je to časově náročná práce? Pro zaměstnání novináře je dobrý mít všeobecný přehled, takže se mi velmi hodily předměty jako zboží znalství, dějepis, zeměpis. 5

6 absolvent Musím být tzv. vždy ve střehu. Samozřejmě se respektuje, pokud mám dovolenou a podobně, avšak je-li nějaká nadstandardtní událost, tak je potřeba, aby u ní byl daný reportér i v přápadě, že má zrovna volno. Ta časová flexibilita je při této práci nutná. Co je důležité znát při této práci? Je to určitě znalost daného města a jeho okolí. Tomu se nevyrovná ani ziskání vysokoškolského titulu. Děkuji za rozhovor! Připravil: Aleš Durďák 6

7 doporučujeme ABSOLVENT NAŠÍ ŠKOLY JAKUB LUKÁŠ Jakub Lukáš je bývalým absolventem OAUH a současným studentem VŠB OSTRAVA, obor Sportovní management. Jaké jsou Lukášovy zkušenosti s tímto oborem a na co by se měli současní studenti připravit, chtějí-li zde také studovat? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali v následujícím rozhovoru. Nepochybně se jedná o znalosti v oblasti předmětů jako je Účetnictví vedené paní Ing. Zlatníkovou, Ekonomické teorie vedené Ing. Balaštíkem a jinými. Dobrou zkušeností byla taktéž má aktivní účast ve studentském parlamentě, které mělo zastoupení i ve studentském parlamentu Zlínského kraje, kde jsme načerpali spoustu pozitivního. 4. Co naopak nejvíce scházelo? Zde mě popravdě řečeno nenapadá nic, co by mohlo být zpochybněno. Dle mého soudu Obchodní akademii v Uherském Hradišti připravuje studenty pro nadcházející boj s vysokou školou na velmi dobré úrovni. 5. Na co by se měli případní absolventi připravit, pokud by chtěli jít studovat z OAUH na tuto školu? 1. Kterou VŠ sis po střední škole vybral? Vybral jsem si Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava / ekonomická fakulta /o bor Sportovní management, nicméně na detašovaném pracovišti v Uherském Hradišti, které mi při studiu na střední škole přirostlo k srdci. Nyní však navazující magisterský program absolvuji v Ostravě. Tuhle otázku bych pojal spíše obecněji. Absolventi se musí připravit na změnu režimu není zde nutné se připravovat z hodiny na hodinu, leč jde o správnou volbu. Nikdo zde nikoho nenutí k ničemu, otěže svírá v rukou pouze student sám za sebe. Děkuji za rozhovor Připravil: AD 2. Jaká byla tvá motivace právě pro tuto školu? Mou motivací byla primárně snaha mít titulové označení, s čímž je spjato načerpání teoretických znalostí a zkušenosti, díky nimž můžu posléze nabýt lepší pracovní pozice, snad. 3. Jakých studijních výhod jsi využíval na VŠ ze SŠ (co ses díky studiu na OAUH na VŠ již nemusel učit?) 7

8 Doporučujeme Obobnosti blogují Josefa Kubáníka určitě znáte jako herce ze Slováckého divadla. V poslední době jej také můžete znát v pořadu Šílený týden šílených herců, kde vystupuje společně s hercem Davidem Vaculíkem na radiu Zlín. Přečtěte si jeho nejnovější blog. Jak jsem jel za Ježíškem Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Nevím, komu je v těchto dnech do zpěvu, já to rozhodně nejsem. Rodina, přátele, kamarádi ti všichni se budou těšit na dárečky, ti všichni chtějí vědět ono obligátní, že je mám rád. A tak mi nezbylo nic jiného, než se vypravit do jednoho obrovského supermarketu, kde je vždycky hromada lidí, abych vybral potřebná překvapení. Potíž je v tom, že nejsem majitelem řidičského oprávnění, takže mi nezbývá, než se spolehnout na autobusy a vlaky. Vyhlédl jsem si jeden, vybavil se pevnými nervy, protože jestli něco nenávidím, tak je to běhání po obchodech, a vyrazil na nádraží. Číslo stanoviště jsem našel hned. Postávalo u něj několik lidí. Slečna psala sms, chlapec poslouchal MP3, statný padesátník se rozčiloval, že to stejně přijede pozdě a maminka s kočárkem se ptala miminka, jestli mu není zima. Já jsem se usmíval a v hlavě si srovnával, co všechno musím od Ježíška sehnat. Jak mi seznam v hlavě rostl, úsměv mizel. Za chvíli jej vyměnil vztek. Autobus sice přijel, všichni zmiňovaní do něj naskákali, ale nebyl to ten můj. Čekal jsem dál a představoval si, co bude na seznamu dárků, které dostanu já. Byl o hodně kratší. Nevadí. Á, přijíždí další autobus a opět zklamání, opět není můj. Toto trvalo půl hodiny. Rozhodl jsem se jednat. Ještě jednou jsem pomocí internetu v mobilu, který je, jak tvrdí operátor, tak výhodný, zkontroloval čas příjezdu a odjezdu autobusu. Pak jsem si srovnal hodinky. Všechno souhlasilo Ujistil jsem se taky, že je opravdu pátek. Zuřivost nebrala konce. Vytáčené číslo na informacích nebral nikdo. Naštvání se měnilo v zoufalství a pocit, že jestli něco nenávidím vedle nákupů, pak je to i cestování a vlastně celé vánoce. Čekal jsem patnáct minut, šeptal ta nejsprostší slova a po dalších patnácti minutách vyhlížení mého autobusu jsem zjistil, že stojím na špatném stanovišti. Letos už mě nikdo nikam nedostane, miláčci dostanou vstupenky do Slováckého divadla, ti nejmilejší předplatné. 8

9 Názory studentů Bermudský trojúhelník českého školství Čteme to všude čeští žáci se zhoršili nevíc ze všech, čtvrtina patnáctiletých neumí číst popřípadě asi dvě stovky studentů pochodovalo na protest proti státním maturitám. Všichni víme, že naše školství se zmítá jako ryba na suchu. Nespokojeni jsou studenti i vyučující a jediní, kdo jak se zdá, mají z nastalé situace prospěch mohou být politici. Je zde tolik místa pro sliby a umně sestavenou vládní taškařici. Když jsem prve četl, že čeští studenti neumí číst, hnula se ve mně žluč. Měli by se jít podívat k nám na střední školy. To by teprve viděli. Dělám to často a v poslední době čím dál tím méně rád, ale musím současnost přirovnat k viktoriánské Anglii. Přijde mi, že se tohle přirovnání dá použít na všechno, takže si tím nejspíš jen kompenzuji vlastní neschopnost vymyslet něco originálnějšího. Navenek jsme všichni spokojeni, plníme si úkoly, pilně studujeme a sem tam, snad jen z dobromyslné chuti poškádlit učitele, si napíšeme tahák. Když jsem se však později ptal přátel: Tak co? Jak se ti líbil Oněgin?, nastalo ticho těhotné očekáváním. Bohužel většinou neslavně potratilo. Jaký Oněgin? Neblázni, já to nečetl. Přitom ještě pár minut předtím byli schopni vychvalovat u tabule autorův satirický přístup a použití jazyka. O čtenářských denících se jistě nemusím zmiňovat. Ano, nejsou všichni lidé čtenáři a nemají všichni čas trávit svůj život u knih. Rozumím nechuti, kterou v nich pohled na stránku bez obrázků a se souvislým textem může vyvolat. Proč by za tohle však měli být viněni učitelé? A nemluvím pouze o výši platu. Vládní řešení mi přijde mnohem drastičtější, než tolerance toho, že si někdo nepřečetl Oněgina. Automatická nálepka totiž je špatní žáci rovná se špatný učitel, nebojte se žáci, dáme vám lepší. Jakoby se vláda snažila říct tak podívejte, nemáme řešení a vidíme, že stará náplast už nefunguje. Dáme vám tedy novou a za věrnost dostanete další dvě zcela zdarma a bez poplatků. A máme tu fantastické a plně funkční perpetum mobile. Vláda je nespokojena s učiteli, učitelé jsou nespokojeni se žáky a žáci na to dlabou, protlučou se střední školou a pak se třeba připojí k jednomu nebo druhému táboru. V případě dokonalého perpeta mobile studenti nesouhlasí s vládou, což je dnes však již běžné a nestojí to tedy za větší zdůraznění. Bermudský trojúhelník je kompletní, má tři strany a ztrácejí se v něm znalosti, peníze, chuť studovat, učit nebo dělat politiku. A kromě vysokých státních představitelů tratíme všichni, ať už si to uvědomujeme, neuvědomujeme nebo se snažíme nevnímat. Učitelům praskají nervy stejně jako křídy v nezmodernizovaných třídách podprůměrných škol po celé republice. Peníze se jistě ztratily na něco chvályhodného, třeba na stále se omílající státní maturity, kterým došel dech ještě před vyběhnutím ze startovního pole. Studenti jsou unaveni z neustálého strachu, co že je to vlastně ještě všechno čeká a téměř poeticky hledí v daleký obzor nevyzpytatelného českého školství. A jako poslední hořká tečka za vším tím šílenstvím je fakt, že pokud by přišel politický mesiáš, ukázal nám ozdravnou a jedinou správnou tvář českého školství, trvalo by dlouhé roky, než by se nám podařilo zachránit chátrající ruinu, na kterou jsme kdysi byli hrdi - naše vzdělání. 9

10 Autorská tvorba Podzim Vzdušný zámek cesta kalí se žhavými srdci větřík unáší šeptavé prosby stojí tu kmeny sdrátovány zlatými prstenci křupkavé šustění pro meditační spojení duše a listu jenž shořel v otcově záři vysbíráváš kapky z Andromediny galaxie zamrzlý otisk stopy v bezdeché hmotě Ukaž mi prstem v prostoru Najdi hvězdu, kterou osídlí, kterou vytvoříš z prachu a kosti tvé chlouby Pohlaď její drsný povrch Pomazali se v obětí Řekni, že ji ochrání, dříve než roztrháš její tělo sychravý tvůj bezcitný dech rozpustil slunce tak silně se tváříš jen tvé listy zmírají tak lehce Pomalu usíná Sny a touhy staly se kamením, padajícím z tvého srdce Zítra mi stvoříš Slunce a nikdo neuvěří, že bylo tak skutečné Připravil: Lukáš Pavlica Připravil: Lukáš Pavlica 10

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2004»ten stvì na vìceletèm gymn ziu Kram sk pìseú Den poezie MultikulturnÌ v chova v RVP Pl nov nì pozp tku Etiopsk realita Jak dospït

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 32

Zpravodaj Radia Proglas č. 32 Zpravodaj Radia Proglas č. 32 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2005 Slavíme a vzpomínáme Slavíme a vzpomínáme, kdo všechno dělá už deset let rádio s cyrilometodějským jménem Proglas:

Více

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch jaro 2004 Reforma bïûìö Kdo koho dobïhne? Po d ten Bloom! Hra a vïda, spolu Ëi proti sobï? HranÌ, nebo v uka? Gramatika v literatu e Respektov

Více

no. 32 01/14 FOODGYM www.casopisgym.cz

no. 32 01/14 FOODGYM www.casopisgym.cz no. 32 01/14 FOODGYM www.casopisgym.cz EDITORIAL Naposled... 3 Jak už je u školních časopisů tradiční, žádné jméno v jejich redakci nevydrží věčně. Ztráta motivace, změna priorit časového harmonogramu

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová:

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová: Senátor Tomáš Grulich: Děkuji panu velvyslanci a prosil bych paní Karolínu Síglovou ze Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Paní Karolína Síglová: Dobrý den. Na začátek

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více