Zmena formátu nadpisu alebo textu snímky tak, aby sa líšil od predlohy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zmena formátu nadpisu alebo textu snímky tak, aby sa líšil od predlohy"

Transkript

1 1 Použitie pozadia: 1.V ponuke Formát kliknite na príkaz Pozadie, Výplň pozadia, vyberte si z rôznych typov pozadia: Ak chcete použiť farbu z ponúkanej schémy, kliknite vo vzorkovníku na niektoré políčko. Ak chcete použiť farbu inú, kliknite na odkaz Ďalšie farby. Ak chcete použiť prechodové farby, textúru, vzorky alebo grafický súbor, kliknite na odkaz Vzhľad výplne, kliknite na príslušnú kartu. Úpravy farebných schém šablón: v zobrazení predlohy otvorte podokno úloh Návrh snímky (na paneli nástrojov Formát, Návrh snímky). Kliknite v hornej časti podokna úloh na odkaz Farebné schémy. Zobrazia sa schémy pre danú šablónu. Pridanie priehľadného pozadia, vodoznaku Zobraziť, Predloha, Snímka; 1.Vyberte logo, klipart, obrázok, ktorý chcete použiť ako pozadie; Vložiť, Obrázok, Klipart, alebo na položku Zo súboru. Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok na snímke, potom na možnosť Formát obrázku, Obrázok, na šípku políčka Farba, položka Zosvetliť (resp. Vodoznak). Môžete zvoliť Prefarbiť. 2.Po ukončení úprav so zmenou vzhľadu vodoznaku: pravým tlačidlom myši na vodoznak, na príkaz Poradie, na položku Preniesť do pozadia. Poznámka: Po odoslaní na pozadie nie je možné obrázok v Zobraziť, Normálne upraviť ani zmeniť jeho umiestnenie (opäť Zobraziť, Predloha, Snímka) Úpravy predlohy snímok Zmeny písiem a ich štýlov: v zobrazení predlohy ak chcete zmeniť písmo textu v odstavci, kliknite pravým tlačidlom na vybraný text a v miestnej ponuke kliknite na príkaz Písmo. Používajte písma sady Microsoft Office. Obnovenie zástupného symbolu: Ak ste pri úpravách rozloženia odstránili niektorý zástupný symbol a chcete ho obnoviť, prejdite k zobrazeniu predlohy a kliknite v ponuke Formát na príkaz Rozloženie predlohy. Políčko pri odstránenom zástupnom symbole opäť zaškrtnite. Ak ste niektorý symbol zmenili a chcete sa vrátiť k pôvodnému, odstráňte zmenený symbol a uvedeným postupom obnovte pôvodný. Vloženie predlohy nadpisov: v šablóne Východzí návrh sa automaticky nevloží predloha nadpisov, treba ju vložiť: v zobrazení predlohy kliknite v ponuke Vložiť na príkaz Nová predloha nadpisov. Zosvetlenie obrázku: (v zobrazení predlohy alebo v normálnom zobrazení): 1. V ponuke Vložiť, Obrázok, Zo súboru, vyhľadajte grafický súbor, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Vložiť. 2. Kliknite pravým tlačidlom na vloženú grafiku, v miestnej ponuke vyberte Formát obrázku, Obrázok, Nastavenie zobrazenia na šípku v zozname Farba, na položku Zosvetliť. 3. Kliknite pravým tlačidlom na grafiku v snímke a v miestnej ponuke vyberte príkaz Uložiť ako obrázok. Uložte grafiku do priečinka. 4. Odstráňte grafiku zo snímky. Jej uloženú verziu vyhľadáte pri nastavení pozadia. Rastrové obrázky, napr. fotografie, môžu zväčšiť súbor prezentácie. Ak chcete zachovať minimálnu veľkosť súboru s grafikou, použite funkciu aplikácie PowerPoint Kompresia obrázkov Pridanie pozadia odlišného od predlohy do snímky 1. Zobrazte snímku, ktorú chcete zmeniť. 2. Kliknite na ponuku Formát, príkaz Pozadie. 3. Kliknite na šípku dolu, na možnosť (napr. na príkaz Vzhľad výplne a potom na kartu Textúra alebo Vzorky). 4. Urobte zmeny a kliknite na tlačidlo Použiť. Zmeny nemajú vplyv na ďalšie snímky ani predlohu, kým nekliknete na tlačidlo Použiť u všetkých. Zmena formátu nadpisu alebo textu snímky tak, aby sa líšil od predlohy

2 2 1. Zobrazte snímku, ktorú chcete zmeniť. 2. Urobte zmeny formátu nadpisu a textu. Zmeny nebudú vplývať na ďalšie snímky ani na predlohu. Zmena farby snímky tak, aby sa líšila od predlohy 1. Zobrazte snímku, kliknite na ponuku Formát, príkaz Farebná schéma snímky, potom na kartu Štandardné. 2. Kliknite na požadovanú farbu, na tlačidlo Použiť. Ak chcete zmeniť farbu, môžete kliknúť na kartu Vlastné. Skrytie grafiky pozadia na jednej snímke 1. Zobrazte snímku, ktorú chcete zmeniť. 2. Kliknite na ponuku Formát, príkaz Pozadie. 3. Zaškrtnite políčko Vypustiť grafiku pozadia z predlohy. 4. Kliknutím na tlačidlo Použiť ovplyvní zmena iba aktuálnu snímku. Vytvorenie interaktívnej prezentácie pomocou aktivačných udalostí - aktivačná udalosť: položka na snímke (obrázok, tvar, tlačidlo, odstavec, textové pole), ktorá po kliknutí na ňu spustí akciu - zvuk, video, animácia, prechod na súbor. Príklad: vytvorte snímky pre prezentáciu životopisu, firmy, mesta... Chcete, aby sa po kliknutí na obrázok (fotografiu,...) (Váš) zobrazil napr. text životopisu, popis činnosti firmy, krásy Vášho mesta.. Nastavenie snímky 1. Vložte novú snímku 2. V podokne úloh Rozloženie snímok vyhľadajte rozloženie Nadpis, text a obsah s miestom pre obrázok vľavo a zoznamom vpravo. 3. Do zástupného symbolu v ľavej časti snímky vložte obrázok. (najvhodnejší je so zvislou orientáciou; Vložiť, Obrázok, Klipart, Požadované výsledky, iba fotografie; ak je objekt uprostred snímky, potiahnite ho do podokna vľavo. 4. Pomocou tlačidla Textové poľa na paneli Kreslenie umiestnite ešte pod objekt text, napr. Kliknutím na fotografiu zobrazíte informácie o nás. Pravým kliknutím na objekt vyberiete: Nastavenie akcie, Prejsť na cieľ hypertextového odkazu, Iný súbor, zadáte celú cestu, kde sa nachádza napr. súbor.doc. 5. Do zástupného symbolu nadpisu (v hornej časti) zadajte napr. meno. Vytvorenie animácie v texte v zozname Zadajte do zástupného symbolu zoznamu s odrážkami v pravej časti snímky informácie. Tento text animujte: 1. Otvorte podokno úloh Vlastná animácia. ( klik pravým tlačidlom myši na text, Vlastná animácia.) 2. Na snímke kliknite na text zoznamu s odrážkami. 3. Kliknutím na tlačidlo Efekty animácie nastavte efekt, napr. Písací stroj. Skontrolovať výsledok môžete v náhľade. V podokne Vlastná animácia, Poradie a časovanie môžete zvoliť, či sa animácia začne pri kliknutí myšou alebo automaticky - vtedy treba zadať aj čas. Kontrola animácie v prezentácii: Prezentácia ESC. Práca so snímkami. Návrat do normálneho zobrazenia: Vloženie prázdnej snímky: Vložiť, Nová snímka. Ak nechcete, aby sa podokno úloh Rozloženie snímky zobrazilo vždy, keď kliknete na Nová snímka, zrušte zaškrtnutie políčka Zobraziť pri vložení nových snímok v dolnej časti podokna. Zmena poradia radenia snímok Jeden z nasledujúcich krokov:

3 3 Na karte Osnova v normálnom zobrazení vyberte jednu alebo viac ikôn snímok a potom výber potiahnite do nového umiestnenia. Na karte Snímky v normálnom zobrazení vyberte jednu alebo viac miniatúr snímok a potom výber potiahnite do nového umiestnenia. V zobrazení Radenie snímok vyberte jednu alebo viac miniatúr snímok a tie potiahnite do nového umiestnenia. Ak chcete vybrať viac snímok na riadku, stlačte a podržte kláves SHIFT (súvislý výber) alebo CTRL (nesúvislý výber) a kliknite na ikonu alebo miniatúru snímok. Po výbere miniatúr snímok kliknite pravým tlačidlom myši a potiahnite miniatúry na nové miesto. Zobrazí sa miestna ponuka s príkazmi pre kopírovanie alebo presun snímok. Rozdelenie textu do dvoch snímok V normálnom zobrazení na karte Osnova: ukazovateľ myši na miesto, kde chcete text rozdeliť (napr. na koniec odstavca s odrážkou), ENTER. Na paneli nástrojov Formát, Zmenšiť odsadenie, kým sa nezobrazí ikona a číslo novej snímky (rozdelený text sa zobrazí pod ikonou ako text snímky) a potom zadajte nadpis novej snímky. Rozdelenie textu iným spôsobom: Ak je pri písaní do zástupného symbolu textu na snímke v rozložení snímky s jedným stĺpcom text dlhší, než môže zástupný symbol obsahovať, zobrazí sa vľavo od textu Možnosti prispôsobenia. Po kliknutí sa zobrazí aj možnosť rozdelenia textu do dvoch snímok alebo vytvorenie druhej prázdnej snímky s rovnakým nadpisom, na ktorý možno ďalší text napísať. Kopírovanie snímok: Kopírované snímky budú vložené priamo pod vybrané snímky. 1. V normálnom zobrazení na karte Osnova alebo Snímky vyberte snímky, ktoré chcete kopírovať (súvislý výber so SHIFT, nesúvislý s klávesom CTRL.) 2. V ponuke Vložiť, Duplikát snímky. Duplikát snímky: aj kombináciou klávesov CTRL+SHIFT+D. Odstránenie snímky V normálnom zobrazení: Osnova alebo Snímky vyberte snímky, ktoré chcete odstrániť, kliknite na Úpravy, príkaz Odstrániť snímky. Snímky môžete odstrániť aj: DELETE. Skrytie snímok 1.Na karte Snímky vyberte snímky, ktorú chcete skryť. 2.V ponuke Prezentácia, Skryť snímky. Vedľa skrytej snímky sa zobrazí ikona s číslom snímky. Snímka je v súbore, i keď je pri spustení prezentácie skrytá. Zobrazenie skrytej snímky: jeden z krokov: Obnovenie zobrazenia skrytej snímky v prezentácii 1. Na karte Snímky vyberte v normálnom zobrazení skrytú snímku, ktorú chcete opäť zobraziť. Na karte Snímky sa vedľa skrytých snímok zobrazí ikona skrytej snímky s číslom snímky. 2. V ponuke Prezentácia, Skryť snímky. Zobrazenie skrytej snímky pri predvádzaní prezentácie Pri predvádzaní prezentácie kliknite pravým tlačidlom myši na snímky a prejdite na príkaz Prejsť na snímky. Čísla v zátvorkách označujú skryté snímky. Kliknite na snímku, ktorú chcete zobraziť. Vytvorenie snímky obsahujúcej nadpisy iných snímok 1. V zobrazení Radenie snímok vyberte snímky, ktorých nadpisy chcete použiť. 2. Na paneli nástrojov Radenie snímok kliknite na Súhrnná snímka. Pred prvou vybranou snímkou sa zobrazí nová s nadpismi vybraných snímok usporiadaných do zoznamu s odrážkami. Môžete ju premiestniť na koniec prezentácie. Vytvorenie snímky s obsahom prepojeným s vlastnými prezentáciami Poznámka: nasledujúce kroky opisujú vytvorenie obsahu súboru prezentácie (PPT) a jeho prepojenie s vlastnými prezentáciami Ak uložíte prezentáciu ako webovú stránku (súbor HTM), bude obsah vytvorený automaticky a bude prepojený s každou snímkou v prezentácii.

4 4 1. Otvorte prezentáciu, pre ktorú chcete vytvoriť snímky s obsahom. 2.Vytvorte vlastnú prezentáciu pre každú časť prezentácie. V Prezentácia, Vlastná prezentácia, Nová; v zozname Snímky v prezentácii vyberte snímky, ktoré chcete zahrnúť do vlastnej prezentácie, potom Pridať. Do textového poľa Názov prezentácie zadajte názov. Opakujte a vytvorte ďalšiu vlastnú prezentáciu. V zobrazení Radenie snímok vyberte prvú snímku všetkých vytvorených vlastných prezentácií. 3. Na paneli nástrojov Radenie snímok, Súhrnná snímka kliknite na novú snímku, ktorá sa zobrazí pred ostatnými. 4. Ak chcete vytvoriť hypertextový odkaz z každej položky s odrážkou na príslušnú vlastnú prezentáciu, vyberte položku s odrážkou, v ponuke Prezentácia na príkaz Nastavenie akcií, prepínač Prejsť na cieľ hypertextového odkazu, na položku Vlastná prezentácia, vyberte prezentáciu, na ktorú chcete vytvoriť hypertextový odkaz, Zobraziť a vrátiť sa. Použitie orientácie na výšku a na šírku v prezentácii Východzie nastavenie: orientácia na šírku. 1.Presuňte snímky, u ktorých chcete nastaviť orientáciu na výšku, do nového súboru: Na karte Snímky vyberte v normálnom zobrazení snímky, ktoré chcete zmeniť, Úpravy, Vyber Otvorte novú prázdnu prezentáciu, Úpravy, Vložiť. 2. Zmeňte orientáciu snímok v prezentácii. V ponuke Súbor, Vzhľad stránky, v skupinovom rámčeku Orientácia, Snímky, Na výšku; uložte novú prezentáciu. 3. Vytvorte odkaz z pôvodnej prezentácie na novú. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete prepojiť s novou, kliknite na ponuku Prezentácia, príkaz Nastavenie akcie, na prepínač Hypertextový odkaz na a v zozname kliknite na položku Iná prezentácia aplikácie PowerPoint, vyhľadajte novú prezentáciu. 4.Vytvorte odkaz z novej prezentácie na pôvodnú: Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete použiť ako odkaz pre návrat do pôvodnej prezentácie, kliknite na ponuku Prezentácia, príkaz Nastavenie akcie, kliknite na prepínač Hypertextový odkaz na a v zozname na položku Iná prezentácia aplikácie PowerPoint, vyhľadajte pôvodnú prezentáciu, OK. V zozname Nadpisy snímok vyberte nadpis snímky, na ktorú chcete vytvoriť odkaz v pôvodnej prezentácii. 5. Uložte obidva súbory prezentácie do jedného priečinka, aby ste ich nemuseli hľadať. Odoslanie snímok do aplikácie Microsoft Word 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint a v ponuke Súbor, Odoslať, Microsoft Word. 2. V skupinovom rámčeku Pridať snímky do dokumentu aplikácie Word urobte jeden z krokov: Ak chcete snímky vložiť do dokumentu aplikácie Word, kliknite na prepínač Vložiť. Ak chcete snímky prepojiť s dokumentom Word, kliknite na prepínač Vložiť prepojenie. Prepojené súbory budú pri úprave v PowerPoint aktualizované v dokumente Word. Vytvorenie vlastnej šablóny Na paneli nástrojov Štandardný kliknite na tlačidlo Nový. Vznikne nová prezentácia, do ktorej je pridaná východzia snímka a je použita šablóna Východzí návrh. 1. V ponuke Zobraziť prejdete na príkaz Predloha a kliknite na príkaz Snímka. 2. Urobte v predlohe snímok požadované zmeny. Ak budete chcieť, aby sa niektoré zmeny prejavili iba na úvodných snímkach, vložte predlohu nadpisov: V ponuke Vložiť kliknite na príkaz Nová predloha nadpisov. Zmeňte v predlohe nadpisov nadpis, po dokončení šablóny kliknite v ponuke Súbor na príkaz Uložiť ako.

5 5 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny a v zoznametyp súboru kliknite na položku šablóna návrhu (*.pot), kliknite na tlačidlo Uložiť. 4. Po ukončení a opätovnom spustení Microsoft PowerPoint sa šablóna objaví v podokne úloh Návrh snímky. Bude medzi ostatnými šablónami, ktoré sú abecedne zoradené v časti K dispozícii. Odstránenie šablóny: šablóny sú uložené v priečinku: C:\Documents and sattings\uživateľské meno\data aplikácií\microsoft\šablóny. Ak priečinok Data aplikácií nemôžete nájsť, je pravdepodobne skrytý. Prístup získate: V systéme Microsoft Windows otvorte Ovládacie panely, Nástroje, Možnosti priečinku, Zobrazenie, Skryté súbory a priečinky, Zobraziť skryté súbory a priečinky. Hlavička a päta V ponuke Zobraziť kliknite na Hlavička a päta. 1. Vyberte z možností na karte Snímka. 2. Zvoľte jednu z dvoch možností: Ak chcete nastavenie použiť pre všetky snímky, kliknite na tlačidlo Použiť u všetkých. Ak chcete nastavenie použiť iba u niektorých snímok, skontrolujte, či sú vybrané ich miniatúry a kliknite na tlačidlo Použiť. Skrytie päty na úvodnej snímke: V dialógovom okne Hlavička a päta zaškrtnite políčko Nezobrazovať na úvodnej snímke. Výber možností päty v poznámkach, podkladoch a osnovách 1.V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Hlavička a päta. 2.Vyberte z možností na karte Poznámky a podklady. 3.Kliknite na tlačidlo Použiť u všetkých. Zobrazenie náhľadu Hlavička a päta 1. Na paneli nástrojov Štandardný kliknite na tlačidlo Náhľad. 2. V zozname Vytlačiť kliknite na požadovaný typ tlače, ktorým môžu byť snímky, podklady, poznámky alebo osnova. Zmena predlohy snímok: zmena umiestnenia či vzhľadu hlavičky a päty 1. Ak chcete zmeniť predlohu snímok, v ponuke Zobraziť prejdite na príkaz Predloha a kliknite na príkaz Snímka. 2. Vyberte Hlavičku alebo Pätu a potom ju potiahnite na nové miesto alebo zmeňte ich atribúty textu. Zmeny urobené v predlohe podkladov sa tiež zobrazia, ak prezentáciu vytlačíte v zobrazení Osnova. Neodstraňujte žiadny text v lomených zátvorkách, napríklad <#>. Ide o pole, ktoré je požadované pre pätu. Môžete sem pridať napr. text, postupujte opatrne. Ak odstránite zástupný symbol, napr. <dátum a čas> alebo <číslo snímky alebo stránky>, môžete ich obnoviť príkazom Hlavička a päta v ponuke Zobraziť. Skontrolujte, či robíte zmeny na správnej predlohe: ak nie sú zmeny na snímkach viditeľné, skontrolujte, či ste zmenili predlohu, ktorá ovplyvňuje požadované snímky. Ak chcete napr. zmeniť snímky s rozložením Úvodná snímka, zmeny robíte na predlohe nadpisov, nie na predlohe snímok. Zmena predlohy poznámok alebo podkladov V ponuke Zobraziť prejdite na príkaz Predlohy a kliknite na príkaz Podklad alebo Poznámka. Urobte zmeny, napr. zmenu umiestnenia zástupných symbolov alebo pridanie farby výplne, ohraničenie a farby písma. Číslovanie snímok od nuly 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Vzhľad stránky. 2. V dialógovom okne Vzhľad stránky zmeňte v číselníku Číslovať snímky od hodnotu 1 na hodnotu 0 a kliknite na tlačidlo OK. Pri tlači podkladov, poznámok a osnov môžete vrátiť počiatočné číslo na hodnotu 1. Môžete využiť ďalšie možnosti, napr. v oblasti Veľkosť snímok..., čo môže byť užitočné pri tlači. Obnovenie pôvodnej Hlavičky a päty na predlohe V niektorom zobrazení predlohy urobte kroky:

6 6 1.Ak je zástupný symbol, ktorý chcete obnoviť, stále zobrazený na predlohe, kliknutím ho vyberte a DELETE. 2.V ponuke Formát kliknite na príkaz Rozloženie predlohy. 3.V oblasti Zástupné symboly zaškrtnite políčko pri zástupnom symbole Hlavička alebo Päta, ktoré chcete obnoviť. Zmena čísel snímok alebo stránok na formát 1 z N Ak majú byť čísla snímok alebo stránok v hlavičke zobrazené vo formáte 1 z 25, 2 z 25 atď., je potrebné zadať príslušný text na predlohu snímok. 1.V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Hlavička a päta. 2. V dialógovom okne Hlavička a päta zaškrtnite na karte Snímka políčko Číslo snímky. 3. Kliknite na tlačidlo Použiť u všetkých. 4.V ponuke Zobraziť prejdite na príkaz Predloha a kliknite na príkaz Snímka. 5. V ľavom podokne kliknite na miniatúru predlohy snímok. 6. Pri zástupnom symbole Oblasť čísla na predlohe snímok vložte kurzor tesne za symbol čísla a príslušnú pravú lomenú zátvorku: Nevyberajte a neprepisujte symbol čísla a zátvorky, inak odstránite aktualizované pole s číslom snímky. 7. Napravo od pravej zátvorky vložte medzeru a zadajte text, napr. z 25. Ak je celkový počet snímok odlišný, bude nutné zmeniť toto číslo na predlohe. Ak chcete zobraziť čísla snímok na úvodnej snímke, urobte rovnakú zmenu na predlohe nadpisov. Ak číslovanie začnete od čísla 1, bude v normálnom zobrazení postupnosť snímok 1 z 25, 2 z 25 atď. Nové číslovanie snímok v rámci prezentácie V rámci jednej prezentácie sa nedá začať nové číslovanie snímok určitých oddielov prezentácie. Dá sa to obísť tak, že vytvoríte samostatnú prezentáciu s novým číslovaním snímok, ktorú hypertextovým odkazom spojíte s existujúcou prezentáciou. Vloženie cesty k súboru alebo adresy URL do hlavičky a päty. Cestu alebo adresu URL môžete zadať do poľa Hlavička alebo Päta v dialógovom okne Hlavička a päta. Tento hypertextový odkaz nebude aktívny, ani nebude aktualizovaný, ak dôjde ku zmene umiestnenia súboru prezentácie. Hlavičky snímok nie sú na snímkach zobrazené ani po kliknutí na tlačidlo Použiť u všetkých Hlavička nemusí byť na snímkach zobrazená v dvoch prípadoch: o pri formátovaní pozadia snímky (Formát, príkaz Pozadie) zaškrtnete políčko Vypustiť grafiku pozadia z predlohy, budú vypustené tiež zástupné symboly Hlavičky. o Je možné, že z predlohy snímok boli odstránené zástupné symboly. Obnovte ich v zobrazení predlohy pomocou dialógového okna Rozloženie predlohy (Formát, príkaz Rozloženie predlohy). Tlač snímok, poznámok alebo podkladov 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Tlač. 2. V zozname Vytlačiť kliknite na položku. Ak vyberiete Podklady, môžete zvoliť počet snímok na stránku a zvislé alebo vodorovné poradie. 3. Vyberte ďalšie možnosti. Tlač osnovy Pri tlači osnovy sa formátovanie znakov (napr. tučné alebo kurzíva) zobrazí bez ohľadu na to, či je v podokne osnovy normálneho zobrazenia skryté. 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete tlačiť. 2. Urobte jeden z krokov:

7 7 Ak chcete tlačiť iba nadpisy snímok alebo všetky úrovne textu, zobrazte kliknutím na tlačidlo Rozbaliť všetko na paneli nástrojov Štandardný buď iba nadpisy snímok alebo celý text v podokne osnovy. Hlavičku a pätu môžete k tlačenej osnove pridať tak, že kliknete na príkaz Hlavička a päta v ponuke Zobraziť, kliknete na kartu Poznámky a podklady a potom vyberiete možnosti. Hlavička a päta budú pridané aj k podkladom a poznámkam, aj k tlačenej osnove. 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Tlač. 4. V zoznamevytlačiť kliknite na položku Osnova, prípadne vyberte iné možnosti. Existujú dva typy obrázkov: Obrázky, ktoré sa nedajú oddeliť (ako importované obrázky) a obrázky, ktoré sa dajú oddeliť (ako metasúbory z Galérie klipov). Obrázok môžete po jeho oddelení previesť na nakreslený objekt a môžete upravovať pomocou panela nástrojov Kreslenie. Použitie vložených a prepojených súborov Prepojený objekt: je vytvorený a uložený v samostatnom zdrojovom súbore a potom je prepojený s cieľovým súborom. Ak sa zmení jeden súbor, prejaví sa to v zdrojovom i v cieľovom súbore. Vložený objekt: je tiež vytvorený v samostatnom zdrojovom súbore, ale po vložení do cieľového súboru sa stane súčasťou tohto súboru. Zmena v zdrojovom súbore sa nezobrazí v cieľovom súbore. Vložený objekt Prepojený objekt Zdrojový súbor, ktorý obsahuje prepojený objekt Kontrola pravopisu 1. V ponuke Nástroje, Možnosti, Pravopis a štýl. 2. Zaškrtnite Kontrolovať pravopis pri písaní. Pri písaní bude každé slovo, ktoré nie je v slovníku aplikácie PowerPoint, podčiarknuté vlnovkou. Kliknutím pravým tlačidlom myši na vlnovkou a následným kliknutím na vybranú možnosť v miestnej ponuke opravíte pravopisnú chybu. Kontrola pravopisu v ľubovoľnom čase: kliknutím na tlačidlo Pravopis alebo F7. Nie je možné kontrolovať pravopis vo vložených objektoch ako grafy, efekty WordArt. Automatické opravy textu Bežné preklepy: automaticky opravované príkazom Automatické opravy v ponuke Nástroje. Vytvorením zoznamu bežných chyb, ktoré majú byť pri písaní opravené, môžete funkciu Automatické opravy prispôsobiť vlastným potrebám. Napr. ak píšete často slovo "oddelený" ako "odelený", môžu byť tieto chyby automaticky opravené vždy, keď ich napíšete. V zozname na karte Automatické opravy môžete meniť obsah položiek zoznamu, pridávať, odstraňovať. Vypnutie automatickej opravy preklepov 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Automatické opravy. 2. Zrušte zaškrtnutie políčka Nahradzovať text pri písaní. Hypertextové odkazy a tlačidlá akcie v prezentácii Hypertextové odkazy: dajú sa použiť k prechodu na iné miesto, ako napr. vlastná prezentácia, určitý snímok prezentácie, iná prezentácia, dokument aplikace Microsoft Word, tabuľka Excel, adresa v sieti Internet, intranet alebo adresa elektronickej pošty. Hypertextový odkaz môžete vytvoriť z ľubovoľného objektu, textu, tvarov, tabuliek, grafov, obrázkov. Hypertextové odkazy vložíte kliknutím na tlačidlo Vložiť hypertextový odkaz.

8 8 Vytvorenie hypertextového odkazu na inú prezentáciu, súbor alebo stránku WWW Hypertextový odkaz môžete vytvoriť na ľubovolný typ súboru, napríklad dokument aplikácie Word, prezentáciu aplikácie PowerPoint, zošit aplikácie Microsoft Excel, databázu aplikácie Microsoft Access alebo stránku WWW. Je možné vytvoriť hypertextový odkaz na nový súbor. Po zadaní názvu nového súboru môžete súbor hneď otvoriť a upravovať alebo sa k nemu vrátiť neskôr. V obidvoch prípadoch je súbor už vytvorený. 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý bude predstavovať hypertextový odkaz. 2. Kliknite na tlačidlo Vložiť hypertextový odkaz. 3. Urobte jeden z krokov: Ak chcete vytvoriť odkaz na už existujúci súbor alebo stránku WWW, kliknite na paneli Odkaz na na tlačidlo Existujúci súbor alebo stránka WWW. Ak chcete vytvoriť odkaz na ešte nevytvorený súbor, kliknite na paneli Odkaz na na tlačidlo Vytvoriť nový dokument. 4. Urobte jeden z nasledujúcich krokov: Ak ste v kroku 3 vybrali tlačidlo Existujúcí súbor alebo stránka WWW, nájdite a vyberte súbor, na ktorý chcete vytvoriť odkaz. Ak ste v kroku 3 vybrali tlačidlo vytvoriť nový dokument, zadajte názov nového súboru. Môžete zadať aj cestu k novému súboru a zvoliť, či chcete otvárať a upravovať nový súbor hneď alebo neskôr. Ak chcete, aby sa pri umiestnení ukazovateľa myši na hypertextový odkaz zobrazil komentár, kliknite na tlačidlo Komentár a zadajte požadovaný text. Ak komentár nezadáte, bude použitá cesta alebo adresa URL súboru. Náhľad hypertextového odkazu v prezentácii zobrazíte kliknutím na tlačidlo Prezentácia v ľavej dolnej časti okna aplikácie PowerPoint. Hypertextový odkaz na už existujúcu stránku WWW môžete vytvoriť zadaním adresy URL na snímke alebo do osnovy. Napíšte na snímku napr. a hypertextový odkaz bude vytvorený automaticky. Do poľa Zadajte názov súboru alebo stránky WWW môžete rýchlo zadať adresu URL, ak používate aplikáciu Internet Explorer 3.0 alebo vyššiu verziu, prípadne Netscape Navigator 2.0 alebo vyšší tak, že pole Zadajte názov súboru alebo stránky WWW necháte prázdne a kliknete na tlačidlo Stránka WWW. Takto prepnete do prehliadača WWW alebo ho spustíte. Text, ktorý predstavuje hypertextový odkaz, je zobrazený ako podčiarknutý a má farbu, ktorá ladí s farebnou schémou. Táto farba sa po kliknutí na hypertextový odkaz a prechode na dané miesto zmení, takže možno určiť už použité hypertextové odkazy. Hypertextové odkazy sú aktívne až pri spustení prezentácie, ale nie pri jej vytváraní. Ak ste do niektorého objektu zadali text, môžete nastaviť hypertextové odkazy zvlášť pre objekt a text. Tlačidlá akcií: V aplikácii PowerPoint je k dispozícii niekoľko tlačidiel akcií (ponuka Prezentácia, príkaz Tlačidlá akcií), ktoré môžete vložiť do prezentácie a definovať k nim hypertextové odkazy. Na tlačidlách sú zobrazené rôzne tvary, napr. šípky doľava, doprava. Môžu byť použité ako zrozumiteľné symboly pre prechod iné snímky, využívajú sa v automatickej prezentácii na stánku alebo v prezentácii, publikovanej v sieti intranet vo vašej spoločnosti alebo v sieti Internet. Sú k dispozícii aj tlačidlá pre prehrávanie videa a zvukov. Vloženie tlačidiel akcií a hypertextových odkazov Tlačidlá akcií sú preddefinované tlačidlá, na ktoré klikáte pri prezentácii. Ak chcete, aby boli rovnaké tlačidlá akcií zobrazené na každej snímke, vložte ich do predlohy snímok: 1. Urobte jeden z krokov: Vyberte snímku, na ktorú chcete umiestniť tlačidlo. Ak chcete mať tlačidlá na každej snímke, prejdite v ponuke Zobraziť na príkaz Predloha, Snímka. 2. V ponuke Prezentácia prejdite na príkaz Tlačidlá akcií, vyberte tlačidlo, napr. Domov, Dopredu alebo Ďalší, Začiatok, Koniec alebo Návrat. 3. Urobte jeden z krokov: Ak chcete vložiť tlačidlo s predefinovanou veľkosťou, kliknite na snímku.

9 9 Ak chcete zmeniť veľkosť tlačidla, potiahnite tvar na žiadanú veľkosť. Ak chcete zachovať pomer šírky a výšky tvaru, stlačte pri jeho ťahaní kláves SHIFT. 4. V zobrazenom dialógovom okne Nastavenie akcie môžete vybrať navrhnutý hypertextový odkaz v zozname Prejsť na cieľ hypertextového odkazu alebo zadajte iný odkaz. Prehrávanie zvuku alebo použitie zvýraznenia pri umiestnení ukazovateľa myši na text alebo objekt Nastavenie akcie umožňuje zdôrazniť hypertextové odkazy v prezentáciách. Hypertextový odkaz na text alebo objekt môžete zadať napr. tlačidlom Vložiť hypertextový odkaz alebo na karte Kliknutie myšou v dialógovom okne Nastavenie akcie (Prezentácia). Na karte Potiahnutie myšou môžete zadať prehranie zvuku pri umiestnení ukazovateľa myši na text alebo objekt v priebehu prezentácie. Ak hypertextovým odkazom je objekt, môžete zadať, že pri umiestnení ukazovateľa myši na tento hypertextový odkaz bude objekt zvýraznený. 1. Urobte jeden z krokov: Vytvorte hypertextový odkaz tlačidlom Vložiť hypertextový odkaz. Vyberte text alebo objekt, ktorý má predstavovať odkaz, a v ponuke Prezentácia na príkaz Nastavenie akcie. Na karte Kliknutie myšou kliknite na prepínač Prejsť na cieľ hypertextového odkazu a zadajte odkaz. 2. Ak ste odkaz vytvorili cez Vložiť hypertextový odkaz, vyberte text alebo objekt, ku ktorému chcete priradiť akciu, a kliknite v Prezentácia na Nastavenie akcie. 3. Ak chcete pri umiestnení ukazovateľa myši na text alebo objekt prehrať zvuk, zaškrtnite na Potiahnutie myšou políčko Prehrať zvuk a vyberte zvuk. 4. Ak chcete objekt pri umiestnení ukazovateľa myši zvýrazniť, zaškrtnite na karte Potiahnutie myšou políčko Zvýrazniť pri ťahaní myšou Poznámka: Ak hypertextový odkaz zadáte v roztváracom zozname Hypertextový odkaz na na karte Potiahnutie reťazenia myšou, môže sa stať, že na tento odkaz prejdete neúmyselne tak, že na neho pri prezentácii omylom umiestnite ukazovateľ myši. Hypertextové odkazy je vhodnejšie priradiť na karte Kliknutie myšou alebo tlačidlom Vložiť hypertextový odkaz. Metódu ťahania myšou je vhodné použiť pre odozvy, napr. zobrazenie správy "Kliknutím sem získate ďalšie informácie" alebo zvýraznenie. Makrá - automatizácia často vykonávaných úloh Definícia makra Ak nejakú úlohu často opakujete, môžete ju zautomatizovať pomocou makra. Makro je súbor príkazov a funkcií uložených v module Visual Basic for Applications, ktorý je pripojený k otvorenej prezentácii. Miesto manuálneho vykonávania opakujúcich sa akcií môžete vytvoriť a spustiť makro - vlastný príkaz, ktorý úlohu splní za vás. Pomocou makra môžete: urýchliť rutinné úlohy spojené s úpravami a formátovaním, zlúčiť viac príkazov do jedného, uľahčiť prístup k možnostiam dialógových okien, zautomatizovať zložité úlohy. V aplikácii PowerPoint je možné vytvoriť makro dvoma spôsobmi: záznamom a zápisom. Zaznamenanie makra Makro môžete zaznamenať rovnako ako nahrávate hudbu na magnetofón. Potom makro spustíte, aby opakovalo alebo "prehralo" príkazy. PowerPoint zaznamená makro ako príkazy aplikácie PowerPoint v jazyku Visual Basic for Applications. Pri zázname makra môžete klikať myšou na príkazy a možnosti, ale pohyby myšou v okne prezentácie nebudú zaznamenané. Nemôžete napr. použiť myš k presunu kurzora alebo k označeniu textu kliknutím, či potiahnutím. K zaznamenaniu týchto akcií použite klávesnicu. Zápis makra Ak chcete vytvoriť účinné makro obsahujúce pokyny v jazyku Visual Basic, ktoré sa nedajú zaznamenať, môžete tiež použiť editor jazyka Visual Basic. Pomocou editora možno makrá

10 10 upravovať, kopírovať z jedného modulu do druhého, kopírovať medzi prezentáciami, premenovávať moduly s uloženými makrami a tieto moduly exportovať. Ručné nastavenie časovania prezentácie 1. V normálnom zobrazení alebo v zobrazení Radenie snímok vyberte snímky, pre ktoré chcete nastaviť časovanie. 2. V ponuke Prezentácia kliknite na príkaz Prechod snímok. 3. V skupinovom rámčeku Prechod na ďalšiu snímku zaškrtnite políčko Automaticky po a potom do číselníka zadajte hodnotu určujúcu v sekundách dobu, za ktorú má byť snímka zobrazená na obrazovke. 4. Kliknutím na tlačidlo Použiť použijete časovanie pre vybrané snímky. Kliknutím na tlačidlo Použiť u všetkých použijete časovanie pre všetky snímky. 5. Tento postup opakujete pre každú snímku, pre ktorú chcete nastaviť časovanie. Kliknutím na tlačidlo Prezentácia v ľavom dolnom rohu okna aplikácie PowerPoint zobrazíte časovanie. o Ak sa má ďalšia snímka zobraziť buď po kliknutí myšou alebo automaticky po uplynutí zadaného počtu sekúnd (podľa toho, čo prebehne skôr), zaškrtnite políčko Pri kliknutí myšou i políčko Automaticky po. o Ak je prezentácia automatická a chcete, aby užívatelia používali k prechodu na ďalšiu snímku iba Tlačidlá akcií, ktoré ste nastavili pomocou hypertextových odkazov, zrušte zaškrtnutie políčok Pri kliknutí myšou a Automaticky po. Pridanie komentárov do prezentácie Pri prehliadaní prezentácie môžete vložiť komentáre priamo do snímok. Komentáre sa zobrazia v žltých políčkach s komentárom a tento text i políčka možno presúvať a meniť ich rozmery a formát tak ako u ostatných objektov. Prezentácia môže byť určená aj iným užívateľom, aby do nej vložili svoje komentáre alebo si pozreli iné. Ak nechcete, aby sa pri prezentácii komentáre zobrazili, môžete komentáre skryť. Komentáre sa neobjavia v podokne osnovy ani v zobrazení predlohy. Vloženie komentárov do prezentácie 1. Zobrazte snímku, do ktorej chcete pridať komentáre. 2. V ponuke Vložiť kliknite na príkaz Komentár. Zobrazia sa všetky skryté komentáre, ktoré už pridal niekto iný. 3. Napíšte svoje komentáre a potom kliknite mimo žlté políčko s komentárom. 4. Presuňte komentáre na miesto, kde majú byť zobrazené. Ak vložíte komentár na snímku, zobrazí sa panel nástrojov Revízia. Pomocou tlačidiel na tomto paneli môžete vkladať a odstraňovať komentáre a prechádzať z jedného komentára na druhý. Text a políčko s komentárom môžete meniť tak ako je to pri ostatných textoch a objektoch. Napr. kliknutím na ponuku Kreslenie na paneli nástrojov Kreslenie, nastavením ukazovateľa myši na príkaz Zmeniť automatický tvar a na príkaz Popis a kliknutím na požadovaný tvar zmeníte tvar políčka s komentárom na tvar popisu. Nahranie hovoreného komentára Potrebujete mikrofón. 1. V ponuke Prezentácia kliknite na príkaz Nahrať hovorený komentár. Zobrazí sa dialógové okno s informáciami o tom, koľko je voľného miesta na disku a koľko minút môže záznam komentára trvať. 2. Ak nahrávate prvýkrát: Kliknite na Nastaviť úroveň mikrofónu a podľa pokynov nastavte úroveň mikrofónu. 3. Urobte jeden z krokov: Ak chcete komentár vložiť do snímky ako vložený objekt a začať nahrávanie, kliknite na OK. Ak chcete komentár vložiť ako prepojený objekt, zaškrtnite políčko Prepojiť hovorený komentár do a kliknutím na OK spusťte nahrávanie. 4. Prejdite postupne na ďalšie snímky prezentácie a pridávajte komentár. Na konci prezentácie sa objaví správa.

11 11 5. Ak chcete spolu s komentárom uložiť aj časovanie, kliknie na Áno. Ak chcete uložiť iba komentár, kliknite na Nie. V pravom dolnom rohu každej snímky s komentárom sa objaví ikona zvuku. Po spustení prezentácie bude hovorený komentár prezentáciu automaticky sprevádzať. Ak chcete spustiť prezentáciu bez komentára, vyberte v ponuke Prezentácia príkaz Nastaviť prezentáciu a zaškrtnite políčko Predvádzať bez hovoreného komentára. Keďže zvuky sa nedajú súčasne zaznamenávať a prehrávať, nebudete počuť pri nahrávaní komentára ostatné zvuky vložené do prezentácie.

Microsoft POWERPOINT XP

Microsoft POWERPOINT XP Európsky vodičský preukaz na počítače Študijné materiály MS POWER POINT XP Autori: Stanislav Kozenko Banská Bystrica, 2006 Microsoft POWERPOINT XP Ms PowerPoint plní funkciu aplikácie na vytváranie prezentácií.

Více

MS PowerPoint - Úvod.

MS PowerPoint - Úvod. 8. MS PowerPoint -prezentačný program - základná úloha - prehľadne prezentovať informácie vo forme: premietania na obrazovku PC premietania na plátno alebo stenu prostr. dataprojektoru premietania vytlačených

Více

1. Zásady pri tvorbe prezentácií. 2. Vytvorenie prezentácie Úvodná snímka Vloženie ďalších snímok. PowerPoint 2003

1. Zásady pri tvorbe prezentácií. 2. Vytvorenie prezentácie Úvodná snímka Vloženie ďalších snímok. PowerPoint 2003 Prezentácia slúži ako pomôcka s obsahom, resp. dôležitými bodmi. Pri tvorbe prezentácie postupne vytvárame nové snímky, pre ktoré zvolíme vhodné rozloženie podľa obsahu (nadpis, text, objekt,...). Riadime

Více

Informatika v agrobiológii MS OFFICE POWER POINT 2007 Pracovné listy cvičenie 6 1. PRÁCA SO SÚBOROM. Tabla poznámok v normálnom zobrazení

Informatika v agrobiológii MS OFFICE POWER POINT 2007 Pracovné listy cvičenie 6 1. PRÁCA SO SÚBOROM. Tabla poznámok v normálnom zobrazení 1. PRÁCA SO SÚBOROM Pracovná plocha Karty s nástrojmi Tabla snímky Tabla snímok Tabla poznámok v normálnom zobrazení Panel pre nastavenie zobrazenia Nový otvorený dokument uložte nasledovne: 1) ĽK na tlačidlo

Více

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM - 2010 Microsoft PowerPoint Úvod do programu Popis prostredia Možnosti programu Snímky a rozloženie snímok, Návrh snímky Vkladanie multimediálneho obsahu (text, obrázky,

Více

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 Obsah Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 1 Úvod do Wordu 2003 3 Spustenie a ukončenie Wordu 4 Prepínanie medzi otvorenými dokumentmi 5 Oprava aplikácie 5 Popis obrazovky 7 Popis panela

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD

DVDStyler. Získanie programu. Inštalovanie. Začíname tvoriť DVD DVDStyler DVDStyler je program určený na vytváranie DVD z domácich filmov a prezentácií. Pomocou tohto programu môžete jednoduchým spôsobom vytvoriť úvodnú snímku a tiež ďalšie snímky s jednotlivými titulmi

Více

Používateľská príručka: MOODLE

Používateľská príručka: MOODLE Používateľská príručka: MOODLE Obsah Prístup na portál MOODLE... 2 Vytváranie kurzov... 3 Úprava kurzu... 4 Úprava týždňov/tém... 5 Úprava zhrnutia týždňa/témy... 5 Úprava zdrojov/aktivít... 6 Pridanie

Více

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov

Naformátuj to. Naformátuj to. pre samoukov Naformátuj to pre samoukov PREDHOVOR Publikácia je praktickou príručkou pre každého, kto hľadá jednoduché a ucelené vysvetlenie MS Word z oblasti formátovania dokumentu. Príručka obsahuje jednoduché a

Více

Vytvorenie účtovnej knihy

Vytvorenie účtovnej knihy Cvičenie 3: MS Office Excel 2007 Účtovná kniha 1 Vytvorenie účtovnej knihy Následne si precvičíte: ako nastaviť formát zobrazovania údajov, ako vykonať výpočty zo zadaných údajov a ako vytvoriť graf. 1.

Více

Príručka so stručným návodom

Príručka so stručným návodom Príručka so stručným návodom Microsoft Access 2013 sa líši od predchádzajúcich verzií, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste sa s ním čo najrýchlejšie oboznámili. Zmena veľkosti obrazovky alebo zatvorenie

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

Prechod na program PowerPoint 2010

Prechod na program PowerPoint 2010 Obsah tejto príručky Microsoft Vzhľad programu Microsoft PowerPoint 2010 sa výrazne odlišuje od programu PowerPoint 2003, a preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať

Více

Užívateľská príručka. Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch

Užívateľská príručka. Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch Užívateľská príručka Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk

Více

Total Commander. Základné nastavenia

Total Commander. Základné nastavenia je program, ktorý patrí k nadstavbovým programom OS. Jeho použitie je podobné ako u prieskumníka. Používa sa na jednoduchú prácu s adresármi (zložka, priečinok, folder) a súbormi. prezerať priečinky vyrobiť

Více

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou Pri tvorbe edukačných materiálov, nielen digitálnej povahy je mnohokrát potrebné dodatočne upraviť vybraný obrazový materiál. Najjednoduchším spôsobom je pouţiť program Microsoft Office Picture Manager.

Více

Základy - prihlásenie

Základy - prihlásenie Základy - prihlásenie Plnohodnotná práca s aplikáciou WK ereader je možná po prihásení užívateľa. Prihlasovacie meno a heslo si vyberáte sami pri registrácii na www.wolterskluwer.sk (ak Vám nebolo pridelené

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

Word textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: Formátovanie písma Štýly Hlavička a päta

Word textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: Formátovanie písma Štýly Hlavička a päta Word je textový procesor na tvorbu: textov, webových stránok, kníh, prezentácií... Pracovné prostredie: 1. menu príkazov = hore - súbor... 2. panel nástrojov PN, kde sú ikony najčastejšie používaných príkazov

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Inštalácia softvéru Vložte priložené CD do mechaniky, otvorte priečinok Sofware a následne priečinok 1.ISS. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor ISSSetup,

Více

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, MS Internet Explorer...). 2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: ezp.vssvalzbety.sk 3. Zobrazí

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Príručka so stručným návodom

Príručka so stručným návodom Príručka so stručným návodom Microsoft PowerPoint 2013 sa líši od predchádzajúcich verzií, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste sa s ním čo najrýchlejšie oboznámili. Všetko potrebné vždy poruke Kliknutím

Více

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál Prístup cez internetový portál: https://szp.nbs.sk Obrazovka po prihlásení sa do IS ŠZP Časový pohľad (pravý

Více

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST MATURITA ONLINE Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných

Více

Program "Inventúra program.xlsm"

Program Inventúra program.xlsm 1 / 14 Program "Inventúra program.xlsm" Program pracuje s reportami, ktoré majú ako zdroj dát tabuľku inventárnych dát. Program je uložený ako VBA projekt v Excel súbore "Inventúra Program.xlsm". Program

Více

Používateľská príručka pre autorov

Používateľská príručka pre autorov Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Do internetového vyhľadávača zadajte: http://ezp.vssvalzbety.sk/login 2. Po zobrazení obrázku č. 1 kliknite na Prihlásiť sa pomocou Google" Obr. 1 - Prihlasovanie

Více

Krížovka. Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie

Krížovka. Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie Krížovka Hot Potatoes JCross ( červená farba) = vytvorenie krížovky, do ktorej vpisujeme odpovede na zadané otázky. Priradenie Hot Potatoes JMatch ( zelený zemiak) = priraďovanie/výber z navolených možností.

Více

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné HELP PRE SPOLUŽIAKOV

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné HELP PRE SPOLUŽIAKOV Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 06601 Humenné HELP PRE SPOLUŽIAKOV Tvorba prezentácií Vypracovali: Simona Glagoličová a Gabriel Lancoš Trieda: III.B Školský rok: 2010/2011 0 OBSAH Prezentácia...

Více

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Inštalácia a aktualizácia systému Windows 8.1 Aktualizácia systému BIOS, aplikácií a ovládačov, spustenie služby Windows Update Výber typu inštalácie

Více

Manuál Elektronická návratka

Manuál Elektronická návratka Manuál Elektronická návratka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013 1 POSTUP PRE PRÍPRAVU ELEKTRONICKEJ NÁVRATKY A POTVRDENIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM. Upozornenie: Fotografia a údaje použité v tomto

Více

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Aby ste mohli nahrať slovenčinu do prístroja Forerunner 310XT, je potrebné si vytvoriť konto na

Více

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. V roletke klikneme na ikonku Čiara. Ukazovateľom myši, keď nim prejdeme

Více

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Verzia: 3.11.2014 Strana 1 z 10 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ako sa prihlásiť do Mobility Tool+?... 3 3. Projekt... 4 3.1. Ako zobraziť detaily projektu?... 4 3.2.

Více

1. Prieskumník a práca so súbormi

1. Prieskumník a práca so súbormi 1. Prieskumník a práca so súbormi Prieskumníka môžete spustiť buď cez Ponuku Štart, kliknutím na odkaz Počítač, alebo jednoducho ĽK na ikonu na Panely úloh. V rámci zjednodušovania dizajnu okna pristúpili

Více

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Na rok 2014 sú spracované a dodané nové výkazy pre podnikateľov (Súvaha, Zisky a straty) a výkazy pre mikro účtovnú jednotku. Na základe zákona o účtovníctve

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia: 7 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2016 Popis: Tento dokument je určený

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Spolupráca na dokumentoch

Spolupráca na dokumentoch Spolupráca na dokumentoch Súčasná práca na dokumentoch Na dokumentoch Wordu, Excelu, PowerPointu a OneNotu uložených v knižniciach Office 365 môžete spolupracovať pomocou aplikácií Office Web Apps, ktoré

Více

Návod pre účastníkov na vloženie ponuky do eaukčnej siene v prostredí eaukčného sw PROebiz

Návod pre účastníkov na vloženie ponuky do eaukčnej siene v prostredí eaukčného sw PROebiz Návod pre účastníkov na vloženie ponuky do eaukčnej siene v prostredí eaukčného sw PROebiz Skrátený návod Vás bude sprevádzať pri vyplnení (odoslaní) prihlášky, pri prihlasovaní sa a pri vložení ponuky

Více

Postup overenia elektronického podpisu na faktúrach. spoločnosti Natur-Pack a.s.

Postup overenia elektronického podpisu na faktúrach. spoločnosti Natur-Pack a.s. 1 Postup overenia elektronického podpisu na faktúrach spoločnosti Natur-Pack a.s. Správne overovanie zaručených elektronických podpisov a certifikačnej cesty na základe podpisovej politiky je kľúčovým

Více

Užívateľský manuál e-shopu Tento krátky manuál sme pripravili s cieľom uľahčiť Vám orientáciu na tejto stránke.

Užívateľský manuál e-shopu  Tento krátky manuál sme pripravili s cieľom uľahčiť Vám orientáciu na tejto stránke. Obsah Užívateľský manuál e-shopu www.darcekjeradost.sk... 1 1. Predstavenie základného zobrazenia stránky... 2 2. Rozhranie pre prihlásenie a registráciu... 2 3. Ostatné funkcionality stránky... 4 4. Vyhľadávanie...

Více

Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky

Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky Dátum platnosti: 9. 9. 2014 Verzia: 4 Dátum aktualizácie: 21. 8. 2017 Popis: Tento

Více

Návod na nastavenie ovej schránky v poštovom programe. Outlook Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Návod na nastavenie  ovej schránky v poštovom programe. Outlook Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Návod na nastavenie e-mailovej schránky v poštovom programe Outlook 2010 Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/208 28 208 Návod na nastavenie e-mailovej schránky v poštovom programe Outlook 2010 cez protokol

Více

HikVision DDNS. Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera

HikVision DDNS. Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera HikVision DDNS Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera 1. kopírovanie sériového čísla zariadenia - V klientskom softvéri ivms4200 postupujte podľa obrázka - V zobrazenom zozname vyberte vami

Více

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov - Pripojenie funguje aj cez niektoré smartfóny, na strane 12 Windows 7: - Skontrolujte, či je zapnutá WiFi karta v notebooku/pc a či nie je

Více

Panel úloh a ponuka Štart

Panel úloh a ponuka Štart Panel úloh a ponuka Štart KAPITOLA 2 V tejto kapitole: Štart, vyhľadávanie a virtuálne plochy Ikony programov Oblasť oznámení a jej ikony Nastavenie panela úloh Ponuka Štart Režim tabletu Na ploche systému

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky:

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky: IS ZASIELKY 2.0 Obsah Úvodná strana IS ZASIELKY... 3 Prvky úvodnej stránky:... 3 IMPORT Údajov... 4 Zápis zásielky... 5 Miesto určenia... 5 Poznámka... 5 1. Miesto určenia Zápis zásielky... 6 2. Skupina

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

THESES VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÉ PRÁCE POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

THESES VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÉ PRÁCE POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH THESES VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÉ PRÁCE POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH Spustite internetový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox a pod.) a do riadku s adresou uveďte http://moja.uniba.sk, následne kliknite

Více

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu www.max.sk 1 Obsah Úvod 3 Legenda 4 Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači 5-6 Menu 7 Archív TV vysielania 8-9 Aktivácia 10 Zoznam

Více

Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200

Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200 Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200 Vážený zákazník, Čo budete potrebovať? každý z nás potrebuje z času na čas niečo nové a lepšie. Platí to aj pre zariadenia, ktoré spracúvajú dôležité

Více

D.Viewer2 Používateľská príručka

D.Viewer2 Používateľská príručka D.Viewer2 Používateľská príručka Obsah 1. Úvod... 3 2. Inštalácia... 4 Inštalačné predpoklady... 4 3. Práca s aplikáciou... 8 3.1. Práca s podpísanou zložkou... 9 3.2. Menu aplikácie... 11 2 1. Úvod D.Viewer2

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Manuál Klientska zóna

Manuál Klientska zóna Manuál Klientska zóna Strana 1 OBSAH Klientska zóna... 3 A. Registrácia užívateľa do klientskej zóny... 3 B. Prvé prihlásenie užívateľa... 4 C. Vytvorenie užívateľského mena a hesla... 6 D. Zmena hesla

Více

Prechod na program Word 2010

Prechod na program Word 2010 Obsah tejto príručky Microsoft Vzhľad programu Microsoft Word 2010 sa výrazne odlišuje od programu Word 2003, a preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať pracovať

Více

Návod na používanie šablóny ZP pre procesor MS Word (dot, dotx)

Návod na používanie šablóny ZP pre procesor MS Word (dot, dotx) Návod na používanie šablóny ZP pre procesor MS Word (dot, dotx) Obsah 1 ŠABLÓNA MS WORD... 2 2 VÝHODY A FUNKCIE ŠABLÓNY ZP... 2 3 ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ZP... 3 4 TVORBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE V ŠABLÓNE, ZÁKLADNÝ

Více

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez  . OBSAH Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez e-mail. OBSAH Úvod... 2 Základné podmienky:... 2 Kde nájdem inštalačný program pre PDF tlačiarne?... 2 Pre aký operačný systém ho môžem použiť?... 2 Inštalácia PDF

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 VZÁJOMNE ZÁPOČTY nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 Aparát vzájomných zápočtov v Money S4/S5 slúži k návrhu vzájomných zápočtov pohľadávok a záväzkov a následne k automatickej

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Import cenových akcií FRESH

Import cenových akcií FRESH Návod obsahuje podrobný popis nastavenia a použitia importu cenových akcií reťazca FRESH, druhá časť popisuje ako využiť elektronické faktúry firmy Labaš pre automatické vytvorenie príjemky. Import cenových

Více

Užívateľský manuál HD Mediaboxu. Užívajte si svoju televíziu od UPC

Užívateľský manuál HD Mediaboxu. Užívajte si svoju televíziu od UPC Užívateľský manuál HD Mediaboxu Užívajte si svoju televíziu od UPC Hlavné menu Informácie Do Hlavného menu vstúpite stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači. V jednotlivých ponukách sa pohybujete

Více

Sprievodca rýchlym štartom

Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MacBook Air Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Více

TSS Autoškola. gpspreautoskoly.sk. Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android

TSS Autoškola. gpspreautoskoly.sk. Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android gpspreautoskoly.sk TSS Autoškola Aplikácia na kontrolu výučby v autoškolách Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android gpspreautoskoly.sk Popis zariadenia Mobilná aplikácia

Více

Užívateľská príručka Hospodársky register

Užívateľská príručka Hospodársky register Užívateľská príručka Hospodársky register Obsah: 1. Prihlásenie do systému... 2 2. Voľba jazyka... 3 3. Kombinované výbery... 3 3.1. Výber podľa sídla a právnej formy... 3 3.2. Výber podľa kódov v odbore

Více

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. V prípade, že sa rozhodnete použiť ako úložisko kvalifikovaného certifikátu čipovú kartu StarCos2.3, musíte si žiadosť

Více

MS PowerPoint. ášky. Obsluha aplikácie a prispôsobenie pracovného prostredia Plánovanie Vytvorenie novej prezentácie Práca s textom Práce s objektmi

MS PowerPoint. ášky. Obsluha aplikácie a prispôsobenie pracovného prostredia Plánovanie Vytvorenie novej prezentácie Práca s textom Práce s objektmi Obsahové zameranie prednáš ášky MS PowerPoint Tvorba efektných a efektívnych prezentáci cií Obsluha aplikácie a prispôsobenie pracovného prostredia Plánovanie účelu, prezentačné metódy a formy Vytvorenie

Více

Manuál pre používanie programu KonverziaXML_D134

Manuál pre používanie programu KonverziaXML_D134 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1 Manuál pre používanie programu KonverziaXML_D134 Vypracoval: Ing. Ivan Ďuriš, UI Verzia: 1.1.5 Február 2005 A. Základné

Více

Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete.

Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete. Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete. Až doposiaľ museli byť údaje o vozidle zadávané do prípadu ručne, čo predstavuje časovo náročný proces. S AudaCard sú informácie z Technického

Více

I.CA Securestore. Inštalačná príručka. Verzia 2.16 a vyššia

I.CA Securestore. Inštalačná príručka. Verzia 2.16 a vyššia I.CA Securestore Inštalačná príručka Verzia 2.16 a vyššia Úvod Táto verzia inštalačnej príručky je platná pre verziu aplikácie SecureStore 2.16 a vyššie. Inštalačné balíčky sú pripravené podľa verzie Windows.

Více

Vytvorenie bootovacieho CD

Vytvorenie bootovacieho CD Vytvorenie bootovacieho CD Obnova Image pomocou bootovacieho CD Image for Linux Je to program, ktorý je kompatibilný s C-Image zálohovaním zakomponovaným v C-Monitor klientovi. Vznikajúce využitie má pri

Více

Prechod na program OneNote 2010

Prechod na program OneNote 2010 Obsah tejto príručky Microsoft Vzhľad programu Microsoft OneNote 2010 sa výrazne odlišuje od programu OneNote 2007, a preto sme vytvorili túto príručku, aby ste s novým rozhraním programu mohli začať pracovať

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby

Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 4 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre občanov

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Postup registrácie certifikátov do Windows

Postup registrácie certifikátov do Windows Postup registrácie certifikátov do Windows Obsah Registrácia certifikátu do Windows... 2 1. Správa čipovej karty SecureStore... 2 1.1 Zmena PINu na čipovej karte... 5 2. Odregistrovanie certifikátu...

Více

FREEIP. Aplikácia pre Android

FREEIP. Aplikácia pre Android FREEIP Aplikácia pre Android Úvod: -1-1 Inštalácia a registrácia -2-1.1 Inštalácia aplikácie do Android telefónu -2-1.2 Registrácia účtu -2-2. Pridanie zariadenia -4-2.1 Použitie kódu SN pridanie IPC/NVR

Více

Príručka na správu systému

Príručka na správu systému Príručka na správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupca pre EÚ Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen The Netherlands

Více

Ako postupovať pri vyplňovaní formulára.

Ako postupovať pri vyplňovaní formulára. Ako postupovať pri vyplňovaní formulára. Formulár je dostupný v dvoch verziách a to pre kancelárske balíky Microsoft Office a Open Office. Spôsob vypĺňania formulára sa príliš neodlišuje od bežného písania

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM Alcatel 4400 OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM 2 5 3 4 8 7 1 6 Audio tlačidlá zníženie hlasitosti reproduktora alebo slúchadla Reproduktor: umožňuje podielať sa viacerým účastníkom na konverzácii zvýšenie

Více