Instruktorská lesní škola Vlčácká a Janinka. Absolventská metodická práce. Jan Záruba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instruktorská lesní škola Vlčácká a Janinka. Absolventská metodická práce. Jan Záruba"

Transkript

1 Instruktorská lesní škola Vlčácká a Janinka Absolventská metodická práce Jan Záruba Havlíčkův Brod 2011

2 Instruktorská lesní škola Vlčácká a Janinka Absolventská metodická práce Úpolové hry Jan Záruba Středisko Bobříci Havlíčkův Brod Konzultant: Hana Dubská Baki, instruktorka ILŠ Vlčácká a Janinka - 1 -

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a že jsem použil pouze těch zdrojů, které uvádím v seznamu použitých pramenů a literatury. U všech formulací, které nejsou mé vlastní, ale použité od jiných autorů, vyznačuji (např. uvozovkami) jejich rozsah a uvádím podle citačních zvyklostí jejich zdroj. U převzatých myšlenek též uvádím jejich zdroj, i když se jedná o mé vlastní formulace. V případě obhájení práce s kladným výsledkem souhlasím s tím, aby moje práce byla zveřejněna na internetových stránkách Spojených lesních škol a sloužila ve shodě s mými autorskými právy zájemcům o moji práci, protože jsem si vědom, že tato práce byla vypracována jako součást mých povinností v rámci absolvenčních podmínek Instruktorské lesní školy Vlčácká a Janinka. V Havlíčkově Brodě, dne Jan Záruba - Balú - 2 -

4 Úvod Úpoly jsou nezbytnou součástí lidské společnosti. Můžeme se s nimi setkat například při obraně majetku nebo při trénincích na sportovní činnost. V dnešní době se pojem úpoly pomalu ztrácí. Málokdo, když se ho zeptáte, co jsou to úpoly, vám odpoví správně. Přitom jsou úpoly vhodnou součástí pro fyzický a psychický rozvoj jedince. Málokterá pohybová činnost vám dokáže zajistit kompletní rozvoj osobnosti s prvky zábavy. Nejen z těchto důvodů mi přišlo důležité napsat pár slov o tomto tématu. Dalším důvodem bylo i to, že úpoly, na rozdíl od posilování na posilovacích pomůckách, jsou vhodné pro děti do 10 let a jsou velice dobrou součástí na schůzky a výlety. Mým cílem bylo seznámit stručně s tím, co jsou to úpoly a jak se dělí. Následně jsem ještě chtěl dát na jedno místo pravidla a seznam nejpoužívanějších úpolů pro děti, a to úpolových her. Zároveň upozornit na rizika s tím spojená. V neposlední řadě byl i důvodem výběru fakt, že úpolové hry rád hraji a zároveň je s oblibou zařazuji na schůzky a výpravy vlčat a skautů. Doufám, že tato práce bude pro vás přínosná a bude se vám hodit k přípravě nejen skautského programu

5 Historie Od začátku vývoje lidstva patřila mezi základní potřeby člověka schopnost ubránit svůj majetek, sebe a svůj druh. Postupem času se tato technika zdokonalovala až ve formu bojových systémů neboli úpoly. Útlum vývoje úpolů nastal ve feudální společnosti vlivem přeorientace na teologické a filozofické myšlení. Největší rozkvět byl zaznamenán v období rytířů, kdy každá etnická společnost měla své formy bojového umění. V roce 1871 zásluhou Prof. PhDr. Miroslava Tyrše vznikl název úpoly. Což definoval jako cvičení, při kterém bez i se zbraní přemáháme odpor živé síly soupeře. Do této skupiny zařadil odpory, zápasení, box, šerm seknutím a šerm bodnutím. Dle ROUBÍČEK (1984) jsou úpoly: Jednoduché hry, soutěžní cvičení a zábavné střetnutí jednotlivců a skupin. Bez speciální výbavy a přípravy. Jejich využitím dojde ke zpestření a zkvalitnění cvičení nebo tréninku. Cvičící k nim přistupují se zaujetím, vyvíjejí přirozenou snahu ke změření si svojí síly a obratnosti se soupeřem. Postupem času docházelo k jejich vytrácení z tréninků a cvičení. V dnešní době se tyto hry pomalu vracejí zpátky do tréninkového procesu a to např. v atletice a gymnastice. Mezi tradiční zástupce úpoly her patří judo, karate, kick box, karate, kung-fu, tae-kwon-do, tai-či-čuan, kobudo, šerm a aikidó. Charakteristika Jedná se o fyzicky náročnou aktivitu, ve které se snažíme překonat fyzický odpor alespoň jednoho protihráče a tím zvítězit. Mezi úpoly patří jak přetahovaná, tak i sporty typu judo. Podle tělesných cvičení dělíme úpoly na: 1. Přípravné nevyžadují speciální výcvik. Používají se jako příprava pro další dvě kategorie. 2. Sportovní vyznačují se přesnými pravidly a oficiálními soutěžemi. 3. Sebeobrana je zapotřebí důkladný výcvik, nejvíc se podobá prvním aktivitám označených úpoly

6 Přípravné úpoly Jedná se o hravé drobné tělocvičné úpoly. Často mají soutěživý charakter. Jsou bez sportovního zaměření, nevyžadují speciální výcvik, slouží jako základ pro všechny úpolové systémy. Nacvičují se s jedním nebo více partnery. Při vhodném výběru jsou pro všechny věkové skupiny a pro obě pohlaví. Podle pohybových činností dělíme přípravné úpoly na : a. Přetahy jeden druhého přetahuje, soupeře vychylujeme směrem k sobě. b. Přetlaky jeden druhého přetlačuje, soupeře vytlačujeme z původního místa směrem od sebe. c. Odpory bránění soupeři v určité činnosti, směr působení síly se v průběhu cvičení mění nepravidelně a. Odpory s charakterem přetahování b. Odpory s charakterem přetlačování c. Vlastní odpory d. Úpolové hry kolektivní cvičení, soupeření skupin, převážně splnění nějakých úkolů. Sportovní úpoly Cvičení, kde dochází ke kontaktu se soupeřem. Mají přesně stanovená pravidla. Jsou evidovány výsledky a organizovány oficiální soutěže. Účastnící při cvičení používají: a. Údery, kopy, kryty tělem (např. thajský box) b. Chmaty (např. džudo) c. Zásahy chladnými zbraněmi (šerm) Sebeobrana Toto odvětví má nejdelší historii, protože boje a sebeobrana je v lidstvu zakořeněná odnepaměti. V úpolech je najdeme jako cvičení, která slouží jako prostředek k ovládání, k zručnosti v sebeobraně

7 Nemá sportovní pravidla a její zaměření je na obranu proti útoku jednoho a více soupeřů. Dělíme jí na: a. S použitím bodných zbraní. b. S použitím náhodně získaných předmětů. c. S použitím tyčí různých délek. d. Beze zbraně. Zařazení úpolů Hlavním důvodem je, že se jedná o všeobecně se rozvíjející cvičení. Dochází k rozvoji fyzických vlastností silových, rovnovážných, orientačních a pohybových. Cvičené přispívá k lepšímu vývoji organizmu, a to především dýchacího a cévního systému. Dochází ke zlepšení sociální integrity dítěte (při skupinových hrách dochází k vzájemným kontaktům a tím i porušování jednotlivých hranic). Z psychologických vlastností se rozvíjí taktika (plánování jak překonat daný úkol) zvyšuje se kontrola agresivity (z důvodu postupného vyvíjení síly) a sebevědomí. Zde je ale důležitá podpora vedoucích. A to proto, aby nekladli na dítě moc velké nároky a tím naopak sebevědomí nesnižovali. Pro vedoucího mají úpoly mnoho výhod. U každého dítěte pozná, jak moc se stává agresivním, když jde za svým cílem. Agresivita je zde podpořena tím, že jedním ze základních principů aktivity je použití síly. Dále se dá zpozorovat, jak je jedinec cílevědomý a trpělivý. Trpělivost se nejvíc ukáže v hrách zaměřených na souboj skupina vs. jedinec. Zde je důležité, aby vedoucí dítě podporoval, i když se mu nedaří. A nevolil pro něj nereálné cíle typu, osmileté dítě má za úkol přetlačit čtrnáctileté dítě. Poslední výhodou pro vedoucí je, že většina úpolových her je materiálně nenáročná a dá se zařadit kdykoli a většinou i kdekoli. Rozvoj schopností Pohybové schopnosti jsou důležitým prvkem k fyzicky náročné činnosti. K rozvoji sportovních výkonů je podstatná kondiční schopnost. Zvyšování její úrovně je založené na vnitřní přizpůsobivosti organizmu. Každý člověk má jiný organizmus a tím i jiný vývoj svých schopností. Proto nelze očekávat stejný výkon ode všech dětí

8 Kondiční pohybové schopnosti dělíme na: a. Silové (vytrvalost, rychlostní síla). b. Vytrvalostní (anaerobní). Silové schopnosti obsahují: - Síla schopnost člověka překonat vnější odpor pomocí svalového úsilí. - Absolutní síla maximální zátěž, kterou je sportovec schopen překonat při jednom opakování - Rychlá síla schopnost dosáhnout co největšího silového impulsu v časovém intervalu - Vytrvalostní síla odolnost organizmu při dlouhodobém silovém výkonu Vytrvalostní schopnost se dělí na: - Krátkodobá vykonání pohybové činnosti s co největší intenzitou po dobu cca 3. - Střednědobá vykonání pohybové činnosti nejvyšší intenzitou po dobu cca 10 ut. - Dlouhodobá vykonání pohybové činnosti po dobu delší než 10 ut. - Rychlostní vytrvalost vykonání pohybové činnosti po dobu sekund. Úpolová cvičení a děti Z důvodu měkkých, pružných a poddajných kostí u dětí ve věku od 6 do 11 let se nedoporučují statická posilovací cvičení, cviky s dlouhou dobou napínání svalů, skákání přes překážku na tvrdou podložku a podobné aktivity. Cvičení musí být dynamického charakteru. Měl by mu doovat herní princip (spontánní pohyb, radost z aktivity a příjemný zážitek). Je to z toho důvodu, že děti nemají tolik vyvinutou schopnost soustředit se. Takže činnost statická a bez motivace je brzo přestane bavit a začnou dělat něco jiného. Tím dojde k narušení jejího významu. Proto jsou vhodné pro děti z úpolů úpolové hry. Hra je účinným prostředkem výchovně-vzdělávacího procesu. Při hraní dochází k uvolňování agresivity a nadbytečné energie. Rozvíjí osobnost, motoriku, poskytuje zábavu a podporuje sociální integritu člověka do společnosti. Dále učí dodržování pravidel

9 Úpolová hra dle MORAVEC (2004) je: Pohybová silová aktivita vykonávána spontánně pro vlastní uspokojení, přičemž motivací není výsledek, ale uspokojení fyzických potřeb, duševního zážitku. Úpolová hra dle MAZAL (2000) je Pohybová silová činnost pro jednoho a více lidí v čase a prostoru. Hry dělíme podle počtu hráčů na: a. Pro jednotlivce cílem hry je udržení rovnováhy. b. Pro dvojice vzájemné přetahování a vyviklávání hráčů. c. Skupiny hrají tři a více hráčů spolu. Cílem není jen rozvoj síly, ale i naučení vzájemné spolupráce. V praxi se nejčastěji používají skupinové hry, a to nejen z důvodu zapojení celé skupiny, ale i stmelení kolektivu. Můžeme se setkat i s hrami pro dvojice. Tento typ se často používá jako turnaj v dané aktivitě. Téměř se nesetkáme s hrou pro jedince. Je to proto, že pro děti není tak akční, jako předešlé druhy a zároveň většina dětí má přestávku a tím i prostor pro vymýšlení nevhodných aktivit. U sportovní přípravy dětí by měl být kladený důraz na: a. Zabezpečení optimálního tělesného a psychického rozvoje dítěte vhodná volba aktivity, aby ji dítě zvládlo a přitom nebyla pro něj moc jednoduchá. b. Upevňování zdraví a zvyšování odolnosti. c. Všestranný pohybový rozvoj nemají být aktivity zaměřené pouze na jednu oblast. d. Vytvoření a upevnění kladného vztahu k cvičení. Bezpečnost 1. V místě hry by mělo dojít k odstranění veškerých ostrých hran a předmětů. Na louce je potřeba dát si pozor na kameny, střepy a klacky, které často bývají skryté ve vysoké trávě. 2. Venku je potřeba vzít v úvahu terénní nerovnosti. Aby nakonec hra neskončila ošetřením a odnesením člověka s vykloubeným kotníkem. 3. Účastníci by se měli před hrou rozcvičit a protáhnout. 4. Každý účastník by měl před hrou odložit veškeré náramky, hodinky, řetízky a prstýnky. I tyto drobnosti dokážou nepříjemně zranit. 5. Účastník by měl mít pevnou obuv, aby se předešlo zranění

10 6. Hru je nutno při únavě účastníků včas ukončit. Vždy je třeba se řídit podle nejslabšího článku skupiny. 7. Po hře je nutné doplnit tekutiny. Motivace a hodnocení účastníků Pokud se aktivita spojí s motivačním příběhem, tak je pro všechny zajímavější (hlavně pro děti). U každé aktivity je uvedený příběh, který se jí týká. Ale pokaždé je nutné příběh uzpůsobit daným účastníkům. Pokud se při hře zjistí, že se hráči nutí do jejího konání, je vždy lepší, aktivitu ukončit. Dobrým motivačním prvkem je i hecování skupin navzájem. To se dá vyvolat i tím, že se rozhodčí ujme i role moderátora. Ten by měl být vždy neutrální a družstvo povzbuzovat a ne shazovat. Hodnocení účastníků většinou není při této aktivitě nutné. Ale pokud se k tomu někdo rozhodne, tak by se měl držet následujících bodů: 1. Hodnotit účastníky individuálně. Vždy srovnávat zlepšení od předešlého výkonu. Nikdy výsledek nesrovnávat s jinými účastníky. Každý člověk má jinak omezené fyzické schopnosti, a proto je dosažení stejné mety pro dva lidi rozdílně náročné. 2. Nejdříve vyzdvihnout úspěchy a dobré pohybové projevy. Až potom zmínit, v čem by se měl zlepšit. Je vhodné používat věty typu: Vidíš jak jsi se od ule zlepšil v. A kdybys chtěl dosáhnout ještě většího zlepšení, tak zkus ještě.. 3. Hodnocení musí být stručné a výstižné, aby ho dokázalo pochopit i dítě. Není dobré rozdělovat účastníky do kategorií typu dobrý, středně dobrý a mizerný. 4. Na každém výkonu se dá najít pozitivní věc. Uklidnění po aktivitě U dětí se může stát, že po aktivitě budou velice roztěkané. Proto doporučuji hned zařadit uklidňující aktivitu. Návrh aktivit naleznete v poslední kapitole. Není vhodné po fyzicky náročných aktivitách na děti při jejich rozjívenosti křičet. Jediné čeho docílíte je, že tyto aktivity dětem znechutíte. A potom už je nebudou chtít hrát. Proto doporučuji uklidnit děti pomocí aktivity a hlasitý křik si nechat na krajní nouzi

11 Hry

12 U každé hry je uvedený imální počet hráčů, seznam pomůcek, doba trvání, podrobný popis hry, motivační příběh a imální věk. Minimální počet hráčů: Dvojice Trojice Skupina Doba trvání: 15 Obvyklá doba trvání Minimální věk: 6+ věk, od kterého je hra vhodná

13 Souboj královských družin 3 6+ Pomůcky: pomůcka na vyznačení hřiště Doba přípravy: 1 Jsou dvě královské družiny z Lokte a z Karlštejna. Aby ukázaly, která je z nich lepší, musí se utkat ve vzájemném souboji. Připraví se hřiště o šířce 4 m. Hráči se rozdělí na dvě skupiny (L, K). Stoupnou si doprostřed hřiště tak, že se navzájem střídají (L,K,L,K). Skupina L se dívá na jednu stranu a skupina K na druhou. Pak se navzájem všichni zaháknou za paže. Cílem každého družstva je přetáhnout to druhé za čáru, na kterou se dívají

14 Lovec želv 2 6+ Pomůcky: žádné Doba přípravy: 0 Jste lovci želv a vaším úkolem je pochytat co nejvíce želv. Kdo jich za 3 uty dokáže nejvíc pochytat, vyhrává. Jeden hráč je lovec a ostatní želvy. Želvy lezou po čtyřech a snaží se utéct lovci. Lovec loví tak, že musí želvu obrátit na záda. Kdo jich do časového limitu obrátí víc, vyhrává. Je dobré prostřídat více lovců. Kohoutí zápasy 5 7+ Pomůcky: žádné Doba přípravy: 0 Jak je známo, dva kohoutí se na dvoře nesnesou. Proto mezi sebou uspořádali zápasy o to, kdo je nejlepší a zůstane. Hráči se postaví proti sobě. Každý stojí na jedné noze a má ruce spojené za zády. Nyní do sebe strkají a snaží se shodit protihráče. Hráč prohrává, když se dotkne země druhou nohou nebo spadne. Je dobré hrát na tři vítězství

15 Zloději duší 7 8+ Pomůcky: pomůcka na vyznačení hřiště Doba přípravy: 1 Na Zemi se objevili lovci duší. Jejich úkolem je pochytat co nejvíce duší. Duše mají jedinou šanci jak se zachránit. A to, že stáhnou lovce na své území, kde zemřou na nedostatek kyslíku. Skupina se rozdělí na dvě stejně velké skupinky: duše a lovce. Duše mají vymezený kruh o poloměru 1m (čím větší skupina, tím větší kruh). V něm jsou v bezpečí. Ale jakmile překročí jednou nohou čáru, jsou uloveny a stávají se z nich lovci. Lovci jsou vně kruhu, ale jakmile lovec překročí čáru, stává se z něho duše. Hráči se můžou navzájem přetahovat. Duše vyhrávají, když jsou všichni hráči uvnitř. Lovci vítězí, když jsou všichni hráči vně kruhu

16 Policie a vězni 7 9+ Pomůcky: šátky Doba přípravy: 0 Z místního vězení utekli vězni. Naštěstí je ve městě policie, která se je snaží pochytat. Ale má na to pouze 7 ut, jinak se zloději nalodí a zmizí kdoví kam. Podaří se je policii nalézt? Skupina se rozdělí na dvě stejně velká družstva: policii a vězně. Vězni se rozutečou po území. Policie má za úkol dotáhnout vězně do předem určené cely (vyznačí se šátky). Při tahání je povoleno vše až na škrábání, bití, kopání, tahání za oblečení a podobné nebezpečné úkony. Šimrání je povoleno. Vězni se můžou bránit pouze tak, že se něčeho chytnou nebo jim pomůže druhý vězeň při přetahování. Z cely se dá vězeň vysvobodit pouze v tom případě, když se ho tam dotkne druhý zloděj. Policie má vymezený časový limit (doporučuji 7 ut) na pochytání vězňů. Když se jim to povede, vítězí, jinak vyhrávají vězni. Aby si děti vyzkoušely obě role, doporučuji udělat druhé kolo, kde se skupiny prohodí. Takže kdo dělal vězně, bude dělat policii a naopak

17 Račí přetlačovaná 2 6+ Pomůcky: žádné Doba přípravy: 0 Raci, jak známo, chodí pozadu. A co se stane, když na sebe v potoce narazí? Začnou se přetlačovat a nakonec slabší ustoupí s cesty a silnější pokračuje vesele dál. Dvojice si sedne na bobek zády k sobě. A nyní mají za úkol se vzájemně zadkem přetlačit. Kdo první z dvojice spadne nebo se dotkne země rukou, prohrává. Vlk v pasti 5 6+ Pomůcky: žádné Doba přípravy: 0 Vlk se chytil v lese do sítě. Jediná šance na jeho osvobození je z ní uniknout nebo ho pytláci najdou a zabijí. Hráči utvoří kruh a podají si ruce. Stojí čelem dovnitř kruhu. Uprostřed kruhu je vlk a snaží se vyprostit z kruhu prolezením, prorážením nebo přeskočením spojených paží. Jakmile se mu to podaří, běží ostatní hráči za ním. Kdo se ho dotkne první, stává se vlkem a hra se může opakovat

18 Souboj titánů 6 6+ Pomůcky: pomůcka na vyznačení hřiště Doba přípravy: 6 Zemřel největší titán. Mezi vámi se rozhodne, kdo se stane novým titánem. Nakreslí se tolik polí, kolik je účastníků. Všichni si stoupnou do prvního pole a snaží se vytlačit ostatní z pole ven. Kdo zůstane jako poslední, vyhrál první kolo. Takhle to pokračuje dále a dále až zůstane poslední člověk

19 Migrace osob 7 8+ Pomůcky: pomůcka na ohraničení hřiště Doba přípravy: 6 Jste dva státy a vaším úkolem je získat co nejvíc nových občanů. Jsou dva kruhy jeden velký o poloměru cca 7 m a uvnitř je menší kruh o poloměru cca 4 m. Půlka hráčů obsadí vnitřní a půlka vnější kruh. Cílem je dostat protihráče do svého kruhu. Kdo bude mít po časovém limitu (7 ut) víc hráčů v kruhu, vyhrává

20 Indiáni a kovbojové 2 9+ Pomůcky: lano, šátek Doba přípravy: 0 Na divokém západě se rozpoutala bitva o území mezi kovboji a indiány. Kdo nakonec vyhraje vzájemnou bitvu? Skupina se rozdělí na dva stejně silné a velké týmy. Každý tým si stoupne na jednu stranu lana. Doprostřed mezi ně se položí šátek. Úkolem týmu je přetáhnout druhý tým za šátek. Siamská dvojčata 2 9+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Jste siamská dvojčata přirostlá k sobě zády. Pohádala jste se a každé teď chce jít na opačnou stranu. Komu se nakonec podaří přinutit druhého, aby šel za ním? Dvojice hráčů stojí zády k sobě, zaklesnuty za lokty ve stejné vzdálenosti od čáry a snaží se soupeře přetáhnout (při obměně přetlačit) na svou stranu

21 Demonstrace 5 8+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Skupina demonstrantu se rozhodla chránit chráněné území. Policie je proti a proto se je snaží rozehnat. Skupina se rozdělí na dvě části. Policie bude cca 1/3 a demonstranti cca 2/3 skupiny. Demonstranti se nahromadí na kupu a chytnou se jak chtějí. Police má za úkol je roztrhnout. Hra končí, když policie rozežene (roztrhne) demonstranty

22 Rozbal skrčence 3 6+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Skrčenec je zlá stará čarodějnice. Pokud nad ní chcete zvítězit, musíte jí roztáhnout do tří ut. Jinak moc čarodějnice zvítězí nad vámi a stane se z vás skrčenec. Jeden ze dvojice je skrčenec. Ten si lehne na zem a skrčí se tak, aby ho druhý nemohl roztrhnout. Druhý se ho snaží roztáhnout. Pokud se mu to podaří do tří ut, vyhrává. Mlýnské kolo 15 sec 6+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Mlýnské kolo se zaseklo. Aby mlynář stihnul uspokojit zákazníky, musí kolo znovu roztočit. Hráči stojí ve dvojicích zády k sobě, v připažení si navzájem přiloží dlaně k sobě. Na signál se každý snaží zapažit a tím předpažit paže soupeře. K vítězství stačí i malé oddálení paží z připažení. Pokusy by neměly být delší než sekund

23 Klaunský souboj 30 sec 7+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Jednou z nejdůležitějších věcí klauna jsou boty. A proto se mezi nimi pořádají klání v ovládání svých bot. Kdo z vás bude nejlepší klaun? 2 hráči si podají ruce (drží se za prsty) a snaží se šlápnout soupeři na špičky nohou. Navzájem tomu zabraňují uhýbáním, uskakováním apod. Soutěží se na 5 10 dosažených dotyků nebo o vyšší počet za stanovenou dobu (např. 30 sekund). Chytání lupičů Pomůcky: pomůcka na ohraničení hřiště Doba přípravy: 2 Banku přepadli lupiči. Policie je musí pochytat a vynést ven. Je vytyčen čtverec 15x15 metrů a v něm jsou lupiči. Venku policie. Dva policajti vniknou dovnitř a snaží se jednoho lupiče vynést ven. Nikdo mu nesmí pomáhat. Za 1 utu se vymění. Hraje do posledního hráče, neboť vynesení vypadávají

24 Čápi vs. plameňáci Pomůcky: pomůcka na ohraničení hřiště Doba přípravy: 2 Na ostrově žijí čápi a plameňáci. Jelikož je pro obě skupiny malý, rozhodli se uspořádat souboj o ostrov. Kdo na konec bude úspěšnější? Čápi nebo plameňáci? Na zemi vyznačíme kruh o poloměru asi 3 m. Dvě družstva hráčů (čápi a plameňáci) jsou promíchaní v kruhu, přičemž hráči stojí jen na jedné noze a snaží se vzájemně z kruhu vytlačit, nebo přimět soupeře k našlápnutí na obě nohy. Vítězí družstvo, kterému zůstane v kruhu více hráčů. Hru můžeme hrát i tak, že bojuje jeden proti druhému a kdo zůstane poslední v kruhu a na jedné noze, je vítězem

25 Boj o poklad 2 9+ Pomůcky: pomůcka na ohraničení hřiště, míček Doba přípravy: 2 Jste hledači pokladů a poslední krok k jeho zisku je překonat strážce. Vaší jedinou šancí je je překonat a pokladu se zmocnit. Dvě stejně velké skupiny hráčů (strážci, hledači). Strážci označí asi dvoumetrový kruh a do jeho středu položí míček (poklad). Potom zaujmou na čáře svého kruhu bojové postavení. Hledači se zatím kolem kruhů připraví k útoku a na dané znamení zaútočí. Mají jediný úkol: zmocnit se pokladu a vynést jej z kruhu. Jakmile se jim to podaří, zvolají "mám! a hra končí. Strážci smí chránit svůj poklad všemi dovolenými způsoby

26 Na vodníky Pomůcky: pomůcka na ohraničení hřiště Doba přípravy: 1 Na rybníku Kachlička se vyskytli vodníci, kteří rádi stahují své oběti do rybníka. Proto se místí občané rozhodli vodníky vytáhnout z rybníka ven a pomstít tak své zesnulé kamarády. Podaří se jim to nebo nakonec vodníci vyhrají a stáhnou občany do rybníka? Svažte lano tak, aby bylo na koncích spojeno, a položte je na zem do kruhu. Potom okolo něho nakreslete prstenec tak, aby lano bylo uprostřed. Na každou stranu od lana si stoupne půlka skupiny. Dovnitř vodníci, vně občané. Lana se chytnou střídavě. Na znamení uchopí všichni lano a snaží se dostat ven z prstence. Prvním, kterým se to podaří, jsou vítězové

27 Souboj hlavounů 2 7+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Hlavouni jsou tvorové s velkou hlavou. Velitelem hlavounů se stává tvor s nejsilnější hlavou. Budete největším hlavounem? Dvojice si klekne proti sobě. Mezi nimi je na zemi čára. Na daný signál se soupeři začnou přetlačovat hlavami. Kdo druhého odtlačí, vyhrává. Hlavami se nepřetlačuje úderem. Zubaři 2 6+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Zubař má za povolání vyviklávat zuby. Podaří se vám vyviklat zub dřív než druhým? Hráči stojí proti sobě čelem, položí si navzájem ruce na ramena a jednou rukou přitahují, druhou odtlačují a snaží se soupeře vytočit, nebo vyviklat ze základního postavení - soupeř ztrácí rovnováhu a padá. Nohama se nesmí hýbat, ty musí být k zemi jako přilepené

28 Rukojmí 5 7+ Pomůcka: pomůcka na ohraničení hřiště Doba přípravy: 2 Banku přepadli lupiči. Zajali rukojmího. Podaří se policii ho vysvobodit? Utvoří se kruh, hráči (lupiči) se obrátí čelem z kruhu a chytnou se za předloktí. Jeden hráč (rukojmí) je uvnitř, druhý (policajt) vně kruhu. Kruh se otočí dvakrát kolem dokola a mezitím se může rukojmí a policajt spolu domluvit. Jakmile se kruh zastaví, přiblíží se rukojmí k obvodu kruhu a snaží se za pomoci policajta z kruhu prorazit ven

29 Demoliční derby 5 7+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 2 Demoliční derby jsou závody v přetlačování aut. Podaří se vám ho vyhrát? Dva soupeři sedí na zemi proti sobě, chodidly se vzájemně dotýkají a ruce mají položeny na kolenou. Na dané znamení se snaží jeden druhého odtlačit z místa. Vítězí ten, komu se to podaří. Hráči si nesmí pomáhat rukama, ani se jimi nesmí dotýkat země

30 Prodavač plísně 5 7+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 2 Nacházíte se v prodejně plísní a chcete si koupit jednu luxusní plíseň. Ale má to jeden háček. Plíseň si musíte nejdřív seškrábnout. Podaří se vám to nebo nad vámi plíseň zvítězí? Jeden hráč je prodavač. Ten si musí vymyslet něco o každé plísni, kterou prodává. Další hráč je kupující. Ten má za úkol po vyslechnutí výhod jednotlivých plísní si jednu vybrat a utrhnout. Zbytek hráčů tvoří plíseň. Plíseň se chytí sloupu, stěny atd. a snaží se co nejdéle udržet (můžou klidně stát na zemi) a odolat náporu kupujícího. Hra končí utrhnutím plísně nebo po vypršení 5 ut. prodavač plísně kupující

31 Hutututu Pomůcky: pomůcka na vyznačení hřiště Doba přípravy: 2 Indiáni se bavili tím, že hráli různé hry. Mezi ně patřila i přetahovací hra Hutututu. Hrací obdélník je rozdělen na dvě poloviny, lidé také. Družstva se střídají, v každém tahu vyšlou člověka do cizího pole. Ten se nadechne a vběhne na soupeřovo území. Po celou dobu musí tutat "Hututututu..." Pokud se v pořádku vrátí, přetáhne do svého družstev všechny ty, kterých se dotkl. Pokud ho chytí a nechají dotutat, je přetáhnut k soupeřům. Přetáhnutím se mění nejen pozice, ale i přesvědčení hráčů. Pokud je hráč sice chycen, ale podaří se mu libovolnou částí těla dotknout svého území, bere se to jako úspěšný návrat. Hutututu

32 Aktivity na zklidnění

33 Rychlá schovávaná 10 sec 6+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Předem určený hráč počítá od 10 do 0 a nedívá se. Ostatní mají za úkol schovat se. Počítající hráč po dopočítání stojí na místě a hledá pohledem schované hráče. Když někoho uvidí, řekne jeho jméno a odhalený hráč odchází z úkrytu. Pokud už nikoho nevidí, řekne konec a neodhalení hráči vítězí. Tato aktivita by měla být vysvětlená na začátku schůzky, tábora, výletu atd. a použita spontánně během dané akce. Štronzo 10 sec 6+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Předem určený hráč kdykoli zavolá štronzo. Ostatní hráči musí zůstat v poloze, jaké jsou. Pak zavolá konec a hra končí. Tato aktivita by měla být vysvětlená na začátku schůzky, tábora, výletu atd. a použita spontánně během dané akce

34 Bomba 10 sec 6+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Předem určený hráč kdykoli zavolá bomba. Ostatní hráči musí lehnout na zem. Pak zavolá konec a hra končí. Tato aktivita by měla být vysvětlená na začátku schůzky, tábora, výletu atd. a použita spontánně během dané akce. Brouci 10 sec 6+ Pomůcky: nic Doba přípravy: 0 Předem určený hráč kdykoli zavolá brouci. Ostatní hráči si lehnout na záda a začnou kmitat nohama a rukama. Pak zavolá konec a hra končí. Tato aktivita by měla být vysvětlená na začátku schůzky, tábora, výletu atd. a použita spontánně během dané akce

35 Závěr: Díky práci jsem zjistil, že mezi úpoly nepatří jenom úpolové hry, ale i plno jiných částí. Jako například aktivity zaměřené na sebeobranu a sportovní vyžití. Že úpolové hry jsou nejvíce známy z toho důvodu, že se jedná o nejatraktivnější způsob podání této činnosti pro děti. Že zařazení úpolů do schůzek je výbornou věcí, protože u ní dochází k celkovému rozvoji člověka nejen po fyzické stránce, ale i psychické. Dále jsem si při psaní znovu připomněl, kde všude může hrozit nebezpečí úrazů a jak tomu předcházet. Zjistil jsem, jak hodnotit sportovní aktivity a byl potěšen, že jsem to dosud dělal podvědomě celkem správně. V neposlední řadě mi přinesla práce i to, že se mi podařilo dát dohromady úpolové hry a vymyslet k nim motivující příběhy. To do budoucna ušetří čas při přípravě schůzek a výprav. Na závěr bych chtěl podotknout, že úpolové hry jsou svým založením velice vhodným a zábavným nástrojem pro převážně fyzický rozvoj dítěte. Že by se je neměl žádný trenér, vedoucí, učitel bát zařadit do programu, protože při dodržení základních zásad, je to bezpečná, zábavná a účinná pomůcka. O čem svěčí fakt, že je dnes hojně využívána např. při trénincích atletů a fotbalistů

36 Obsah: Úvod... 3 Historie... 4 Charakteristika... 4 Přípravné úpoly... 5 Sportovní úpoly... 5 Sebeobrana... 5 Zařazení úpolů... 6 Rozvoj schopností... 6 Úpolové cvičení a děti... 7 Bezpečnost... 8 Motivace a hodnocení účastníků... 9 Uklidnění po aktivitě... 9 Hry Souboj královských družin Lovec želv Kohoutí zápasy Zloději duší Policie a vězni Račí přetlačovaná Vlk v pasti Souboj titánů Migrace osob Indiáni a kovbojové Siamská dvojčata Demonstrace Rozval skrčence Mlýnské kolo Klaunský souboj Chytání lupičů Čápy vs. plameňáci

37 Boj o poklad Na vodníky Souboj hlavounů Zubaři Rukojmí Demoliční derby Prodavač plísně Hutututu Aktivity na zklidnění Rychlá schovávaná Štronzo Bomba Brouci Závěr

38 Literatura: ROUBÍČEK, V.: Kdo s koho, úpolová cvičení a hry. Praha: Olympia, 1984 GALLOWAY, J.: Děti v kondici. Praha: Grada Publishing 2007 FOJTÍK, I.: Úpoly pre ročník základnej školy. Bratislava: SPN, 1990 MAZAL, F.: Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000 KAPLAN A., BARTŮNĚK B., NEUMAN J.,: Skáčeme, běháme a hrajeme si. Praha: Potal 2010 MORAVEC, R. a kol.: Teória a didaktika športu. Bratislava: FTVŠ UK, 2004 Internet:

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu

ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu Překonávání překážek Krakonošova zahrádka Prostředí: terén se zvládnutelnými překážkami Pomůcky: využití přírodních překážek Organizace:

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Létající koberec. Cíl hry trénink efektivní komunikace, iniciativy a rozdělení rolí

Létající koberec. Cíl hry trénink efektivní komunikace, iniciativy a rozdělení rolí Kapitola Část II Aktivity Létající koberec 3 3 8 1 20 Cíl hry trénink efektivní komunikace, iniciativy a rozdělení rolí Charakteristika hry strategická hra na komunikaci, řešení obtížných situací a kreativitu

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 7 Martin Tůma, Jiří Tkadlec

Více

Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě

Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě Pokorná Jitka učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Pohybová hra má ve

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry.

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry. Vážený zákazníku, kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí (za což se velmi omlouváme), můžete reklamaci vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz.

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

CO JE BOSSABALL? NOVÝ UNIVERZÁLNÍ SPORT

CO JE BOSSABALL? NOVÝ UNIVERZÁLNÍ SPORT CO JE BOSSABALL? NOVÝ UNIVERZÁLNÍ SPORT Chtěli jste někdy zažít pohyby těla při sportu zvaném capoiera, nebo jste spíše příznivcem beach volejbalu? Jste nadšencem fotbalu, anebo se vidíte spíše jako zdatný

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek

Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek Sportovní příprava dětí, trenérské zásady, příprava tréninkových jednotek Dítě není malý dospělý! Dětství období růstu, vývoje a pohybového rozvoje jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK)

Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK) Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK) Garant předmětu: PhDr. Renata Malátová, PhD. Vyučující předmětu: Mgr. Dominika Hýsková, PaedDr. Jaroslava Tenglová, CSc., Mgr. Zdeněk Tomšíček

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - bezúhonnost - spolehlivost - věk a občanství - tělesná způsobilost - duševní způsobilost Dalšími požadavky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB pravidla zpracoval: Petr Kolář OBSAH KAPITOLA I. HŘIŠTĚ...3 1. Hřiště...3 2. Hrací pole...3 2.1. Středová čára...3 2.2. Základní čáry...3

Více

Viking!!! Umpajé Věková skupina: Počet hráčů: vlčata - skauti - roveři. Doba přípravy: Doba trvání: ----- 10min. 0 5-10 minut

Viking!!! Umpajé Věková skupina: Počet hráčů: vlčata - skauti - roveři. Doba přípravy: Doba trvání: ----- 10min. 0 5-10 minut Umpajé neomezeně neomezeně 0 5-10 minut nejlépe venku žádný icebreaker, na zlepšení nálady Všichni se postaví do kroužku, jeden předzpívává a předvádí, ostatní stejnou hlasitostí/rychlostí po něm opakují.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk 13.4.2014

Více

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní.

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 10 ON-LINE HRY Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. a 2. období Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku dvě hodiny

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více