Kurz práce s informacemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurz práce s informacemi"

Transkript

1 Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999)

2 Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová hra...7 Zdroje...8

3 Argumentace Jako student pedagogické fakulty se snažím zajímat o různé didaktické, metodické principy a další věci spojené s pedagogikou. Tudíž jsou pro mně docela zásadní i moderní metody spojené z vyučováním. Jednou takovou jsou hry. Proto jsem zvolil název práce Hra - jako vyučovací metoda. Toto téma je pro mně zásadní i tím, že se okrajově dotýká mé bakalářské práce. Název práce Hra - jako vyučovací metoda Anotace Ve své práci se zabývám hrou jako jednou z mnoha moderních vyučovacích metod. Správným označením je didaktická hra. V práci stručně popíši didaktickou hru, její druhy, roli učitele a uvede i určité příklady některých her. Klíčová slova didaktická hra, rozvoj, učitel, fáze,

4 Hra - vyučovací metoda Hry jsou jednou z mnoha metod, která zapojuje žáky velmi intenzivně do výuky a dokáže je přimět k takovému soustředění, jakého nelze dosáhnout žádnou jinou metodou. Využívá se s cílem posilovat zájem žáků při osvojování si nových vědomostí. Představuje také účinnou motivaci, která upevňuje získané vědomosti. Zvýšený zájem a motivace jež jsou vyvolány hrou, mohou žáci získat k předmětu, ale i k učiteli kladný vztah, který může vydržet delší dobu. Nejdůležitější je si uvědomit, které hry se pro daný předmět či téma hodí. Proto je nejlepší volit nějaké ty hry univerzální. Také hodně záleží jak budou žáci pracovat, jestli ve skupinách nebo samostatně, to vždy záleží na volbě učitele. Didaktická hra Hra, která není improvizovaná, má jasná pravidla a dobu trvání. Je záměrně vytvořena s cílem rozvíjet poznávací procesy, vědomosti a duševní schopnosti. Jedná se v podstatě o cílevědomě navozované a řízené učení hrou. Je důležité dbát na spravedlivé hodnocení a rozdělení žáků při skupinových didaktických hrách. V didaktických hrách a při hrách s pravidly se žák učí zachovávat stanovená pravidla. To podporuje jeho socializaci, vede k sebekontrole. Poznávání a učení probíhají nenásilně, za spontánního zájmu. " 1 Na didaktických hrách je zásadní hlavně to, že jejich tvorba a vzhled je omezen pouze naši fantazií a je tedy možné vymyslet nepřeberné množství těchto her. Později si některé ukážeme. Druhy didaktických her Didaktické hry dělíme podle různých kritérií. Nejčastěji podle toho, na co se zaměřují (jazykový rozvoj, rozvoj vědeckého poznání a další), co u žáků rozvíjejí (paměť, kooperaci a další) a také podle toho, ve které části vyučovacího procesu ji použijeme (motivační, osvojování si nových znalostí a poznatků, upevňování znalostí). Když by jsme si dohledali i zbývající příklady jednotlivých kritérií, zjistili by jsme, že jsou mezi sebou propojeny. Výběr kritérií je tedy pro didaktickou hru zásadní, protože určuje celou podstatu hry. O tento výběr 1 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, str. 199.

5 se stará vždycky pedagog a pro každou hru volí jiná kritéria. Např. v tělocviku se pedagog bude snažit používat rozvoj kooperace a rozvoj pohybu. Učitel a jeho role Didaktická hra by bez učitele nemohla vzniknout, takže se o učiteli dá říci, že je ten, kdo hru vytváří (vybírá danou hru, shání materiály atd.) a při její aplikaci ji i řídí (reguluje tempo, zapojuje všechny do hry atd.). Je proto důležité, aby nezanedbal přípravu a dokázal své stanovené cíle aplikovat. K tomu slouží dvě fáze: přípravná a aplikační. Fáze přípravná slouží k organizaci celé didaktické hry. Učitel je povinen zvolit místo, kde bude didaktická hra probíhat (třída, venkovní prostranství atd.), rozvrhnout čas, který pro hru vytýčí a do, které části výuky ji zahrne. Vybrat hru pro daný předmět, ve kterém ji chceme aplikovat (čeština = skládání vět atd.) a vybrat či vyrobit pomůcky potřebné pro danou hru ( interaktivní tabule, pexeso atd.). Poslední zásadní věcí je rozhodnout jak budou žáci během hry pracovat, jestli ve skupině (rozvoj kooperace), individuálně nebo kolektivně. Fáze aplikační je částí, kdy probíhá samotná hra. Učitel na začátku každé hry přiblíží žákům smysl a průběh hry tzn. jak dlouho bude hra probíhat, co je jejich úkolem a co si z hry mají odnést. Dalším úkolem učitele je řídit hru. Tím je myšleno reagovat na projevy žáků, soustředit se, aby se všichni zapojili (zejména pasivní jedinci) a zabezpečit klidné prostředí bez stresu, aby se žákům pracovalo co nejlépe. Poslední, co by měl vykonat je vyvodit závěry na konci hry. Jednak pro své budoucí účely, ale hlavně pro žáky, aby si i oni něco ze hry odnesli. Tzn., že používá zejména otázek a naznačování vazeb, které žáky vedou k pochopení poznatků, které si během hry osvojili.

6 Všechny věci, které musí učitel vykonat jsou velice důležité. Dle mého názoru je dobré nejdříve vybrat didaktickou hru a předmět, ve kterém se bude aplikovat a pak pokračovat dalšími věcmi přípravné fáze. Fáze aplikační má jasně stanovené body svého průběhu. Avšak důležitým bodem je průběh hry, kdy je důležité, aby učitel hru plně neovládal, ale byl pouze jejím ukazatelem. Výběr her Výběr her je zásadní. Mnoho her se dá najít na internetu, ale ještě více jich je v knižních publikacích přímo na didaktické hry zaměřené. Pro každý předmět nebo vyučovací téma se hodí jiná hra. Mnoho her se dá také nalézt na metodickém portálu Za jedny z užitečných her považuji hru rozhodovací a paměťovou.

7 Rozhodovací hra Tato hra se může ze začátku jevit jako pěkná nuda, ale opak je pravdou. Díky její variabilitě se může stát opravdu zábavnou. Dá se hrát jako závod, při němž jde o čas nebo o přesnost. Nejlepší je když žáci pracují v dvojicích nebo trojicích. Úkolem učitele je připravit pro každou skupinu sadu speciálních kartiček, které je možno očíslovat (očíslování vidí jenom učitel) pro urychlení kontroly správných odpovědí. Úkolem skupin je tyto kartičky roztřídit, klasifikovat nebo přiřadit k sobě. Pro ještě vylepšení a ozvláštnění hry, lze přidat tzv.,,falešné kartičky", které žáci musí rozpoznat a odstranit ze hry. Paměťová hra Jsou to didaktické hry, které se výborně hodí k opakovaní probraného učiva. Slouží také k trénování paměti. Tyto hry často bývají v podobě pexesa pro předškolní věk nebo pro první stupeň ZŠ. Avšak existují i slovní varianty, kdy žáci rozvijí jak svoji paměť, tak i slovní zásobu. Takovým typem je minuta", kde žáci mají přidělené téma, jenž musí popsat.

8 Zdroje 1. SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, str.199. výborná publikace, z které čerpám informace ve více předmětech částečně dostupná z internetu kvalita vs. cena = jednoznačná koupě přehledné a chronologicky uspořádané autorka je odborníkem ve svém oboru 2. SOCHOROVÁ, Libuše. Didaktická hra a její význam ve vyučování. Didaktická hra a její význam ve vyučování [online] , č. 1 [cit ]. Dostupné z: VYUCOVANI.html/ článek je přehledný a chronologicky uspořádaný obsahuje všechny základní informace o didaktické hře je alternativou k hromadě publikací zabývajících se didaktickou hrou je volně dostupný z internetu obsahuje užitečné odkazy na pedagogické publikace 3. Metodický portál RVP. Metodický portál RVP [online] [cit ]. Dostupné z: mnoho užitečného materiálu dostupné z internetu přispívat může každý kde jinde získat cenné rady, když ne tam, kde přispívají sami učitelé důvěryhodné

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Vedoucí práce:

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

Význam dramatické výchovy na základních školách

Význam dramatické výchovy na základních školách Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Denisa Daňková Význam dramatické výchovy na základních školách Ročníková práce Vedoucí práce: Mgr. Ingrid Čejková 2015 Prohlašuji,

Více

Alternativní výukové metody v hodinách cizích jazyků

Alternativní výukové metody v hodinách cizích jazyků MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Alternativní výukové metody v hodinách cizích jazyků Bakalářská práce Brno 2010 Autorka práce: Kateřina Chaloupková Vedoucí práce: Mgr. Lucie

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2012 Veronika Žďárková MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Veronika

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické roviny německého jazyka

Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické roviny německého jazyka Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Národní škola Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

Analýza typů hodnocení žáků ve výuce občanské výchovy

Analýza typů hodnocení žáků ve výuce občanské výchovy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Diplomová práce Analýza typů hodnocení žáků ve výuce občanské výchovy Vypracovala: Markéta Táborská Vedoucí práce:

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Rozvoj klíčových kompetencí hrou

Rozvoj klíčových kompetencí hrou Rozvoj klíčových kompetencí hrou Jan a Iveta Vodičkovi Inkluzívní škola 2 Vydalo Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora v rámci projektu Inkluzívní škola, realizovaného díky podpoře

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií Didaktické hry ve výuce Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Vypracoval: Patrik Koucký Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Metodická příručka pro obor Kadeřník

Metodická příručka pro obor Kadeřník Metodická příručka pro obor Kadeřník Mgr. Hana Pappová 1 Odborná skripta a doplňkové materiály pro obor Kadeřník Tato metodická příručka obsahuje doporučené náměty pro učitele při práci s odbornými skripty,

Více