Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e"

Transkript

1 árodní institut pro další vzdělávání, (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen IDV ) Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2014/2015 p r o p o z i c e Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol. Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku k získání informací. Organizace soutěže: 1. Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.) 2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší. 3. Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola. 4. Do níže uvedených kategorií se nezařazují žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Jde o tyto případy: a) žák pobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě b) daný jazyk je mateřským jazykem žáka nebo žák žije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. od narození je vychováván v daném jazyce, takže ho může používat rovnocenně jazyku mateřskému; c) žák v rámci školní docházky se učí/se učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ) - například navštěvuje/navštěvoval cizojazyčné gymnázium; d) daný cizí jazyk je téměř druhým mateřským jazykem žáka (např. soutěžící z nástupnických států bývalé SSS nemohou soutěžit v ruském jazyce). ěmecký, anglický a španělský jazyk mají kategorie (II.C, III.B, S III) určené žákům z bilingvních rodin a žákům, kteří mají možnost komunikovat v daném jazyce i mimo jazykovou výuku. V těchto kategoriích se uskutečňuje školní, krajské a ústřední kolo. Žáci se mohou zúčastnit i jiných jazykových soutěží, např. v anglickém jazyce: iterární soutěž SPUS - literární soutěž v angličtině - 3 kategorie dle věku soutěžícího, organizovaná pro Z, S, V Kontaktní adresa: těpánka Maňhalová, Vzdělávací středisko SPUS, a Poříčí 6, Praha 1, tel , , fax , Public Speaking Competition - soutěž pro studenty gymnázií s návazností na mezinárodní soutěž, kterou organizuje The English-Speaking Union. Debatní pohár, Debatní liga - soutěže družstev v debatování (angličtina, čeština) kategorie S, debatní ligy zaštiťuje sociace debatních klubů České republiky. Kategorie: Soutěžící jsou do jednotlivých kategorií SCJ zařazováni podle platného Organizačního řádu č.j / ze dne Pro jazyk německý: a) kategorie I. - je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole, b) kategorie I.B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole,

2 c) kategorie II. - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole, d) kategorie II. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě Z; probíhá ve školním, nepovinně v okresním kole (o potřebě jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků), krajském a ústředním kole, e) kategorie II. C - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku viz. body 4a,b,c,d) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, f) kategorie III. - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1) ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole, g) kategorie III. B - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku - viz. body 4a,b,c,d) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole. Pro jazyk anglický: a) kategorie I. - je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole, b) kategorie I. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole, c) kategorie II. - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole, d) kategorie II. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě Z; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole, e) kategorii II. C - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku - viz. body 4a,b,c,d) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, f) kategorie III. - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1) ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole, g) kategorie III. B - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku - viz.body 4a,b,c,d) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole. Pro jazyk francouzský: a) kategorie Z 1 - je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, b) kategorie Z 2 - je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, 2

3 c) kategorie S B1 - je určena žákům roč. všech typů středních škol 1), jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky včetně a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, d) kategorie S B2 - je určena žákům roč všech typů středních škol 1), jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole. Pro jazyk španělský: a) kategorie S I - je určena žákům všech typů středních škol 1) do 3 let výuky španělštiny; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, b) kategorie S II - je určena žákům všech typů středních škol 1) s více než 3 lety výuky španělštiny započítává se i výuka na Z; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, c) kategorie S III - je určena žákům všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku viz body 4a,b,c,d) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole. Pro jazyk ruský: a) kategorie Z a víceletých G - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním a krajském kole, b) kategorie S I - je určena žákům všech typů středních škol 1), u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, c) kategorie S II - je určena žákům všech typů středních škol 1), u nichž délka výuky ruského jazyka činí 3 roky a více, započítává se i výuka na Z; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole. Pro jazyk latinský: a) kategorie S - je určena žákům všech typů středních škol 1) s výukou latinského jazyka, kteří absolvovali méně než dva roky studia latiny; probíhá ve školním, zemském a ústředním kole, b) kategorie S B - je určena žákům všech typů středních škol 1) s výukou latinského jazyka, kteří absolvovali více než dva roky studia latiny; probíhá ve školním, zemském a ústředním kole. 1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. B. Postupová kola, termíny jejich konání němčina angličtina ruština francouzština španělština latina školní kola do do leden 2015 leden 2015 leden 2015 leden 2015 okresní kola do do x x x x krajská kola do do do březen 2015* březen 2015** březen 2015** ústřední kolo březen/duben 2015 ** květen 2015** duben 2015** duben 2015* květen 2015** duben 2015** * termín konání je shodný pro všechny kraje vzhledem k jednotným úkolům, které bude zpracovávat a jednotlivým krajským organizátorům distribuovat Sdružení učitelů francouzštiny (SU) ** termíny budou upřesněny, sledujte 3

4 C. Organizátoři, úkoly, podmínky postupu a hodnocení kolní kola jazykových soutěží garantují jednotlivé školy, okresní a krajská kola garantují krajské úřady (odbory zaměřené na školství, mládež a tělovýchovu), ústřední kola garantuje IDV. Úkoly pro soutěž v latinském jazyce jsou pro všechna kola zadávány centrálně a jsou připraveny předsedou ústřední poroty, který je členem sociace učitelů klasických jazyků () a do funkce předsedy poroty je jmenován MMT. Ustavení zkušebních komisí pro jednotlivá kola se řídí stejnými zásadami jako soutěže v jiných cizích jazycích. kolní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách. Do vyššího postupového kola postupuje v každé kategorii zpravidla vítěz. Organizátor okresního příp. krajského kola může dle svých podmínek v závislosti na počtu žáků školy umožnit postup 2-3 nejlepších účastníků v dané kategorii. Týká se to především škol, které vznikly v rámci optimalizace sloučením několika subjektů. Vítěz v každé kategorii postupuje do kola okresního (němčina s výjimkou kat. II. C, III. B, případně II. B, pokud kraj okresní kolo v této kategorii neorganizuje) angličtina s výjimkou II. C a III. B) nebo kola krajského (zemského-latina). V případě, že není možné uspořádat okresní kolo v dané kategorii vzhledem k malému počtu zúčastněných škol, doporučujeme spojit dva okresy v kraji a uspořádat společné okresní kolo s tím, že do krajského kola budou postupovat dva vítězové za příslušnou kategorii (tento postupový klíč je zakotven v platném Organizačním řádu Soutěží v cizích jazycích č.j / ze dne , čl.7, odst. 7). V případě, že ze stejného důvodu nelze uspořádat krajské kolo, doporučujeme spojit dva kraje a uspořádat společné krajské kolo s vyrovnáním finančních nákladů na účast hostujících soutěžících pořadatelskému kraji ze strany kraje hostujícího. Do ústředního kola postoupí v tomto případě za každou kategorii nejlepší soutěžící z každého kraje (celkem 2). U soutěží, které mají okresní i krajské kolo (angličtina, němčina) je možné u krajů, které jsou tvořeny malým počtem okresů, upravit postupový klíč a umožnit, aby do krajského kola soutěže postupovali z okresního kola dva či tři nejlepší soutěžící za příslušnou kategorii (Organizační řád Soutěží v cizích jazycích č.j / ze dne , čl.8, odst. 7). Do ústředního kola soutěže postupuje pouze vítěz krajského kola soutěže v každé kategorii. Odborná porota musí s ohledem na program Excelence určit jednoznačné pořadí soutěžících. V případě, že některý kraj nevyšle svého zástupce do ústředního kola, nemůže být toto místo obsazeno náhradníkem z jiného kraje. Kraj může mít v ústředním kole pouze jednoho zástupce za každou soutěžní kategorii. Organizátoři školních kol jsou povinni zaslat přihlášky vítězů školních kol v jednotlivých kategoriích, případně náhradníků, organizátorovi okresního kola soutěže v němčině (s výjimkou kat. II. C, III. B, případně II. B pokud kraj okresní kolo v této kategorii neorganizuje) a v angličtině (s výjimkou II. C a III. B). U ostatních jazyků a vybraných kategorií v němčině (II. B, II. C, III. B) a v angličtině ( kat. II. C a III. B) organizátorovi krajského kola soutěže, a to co nejdříve po ukončení příslušného kola soutěže. U anglického a německého jazyka je organizátor okresního kola soutěže povinen zaslat přihlášky vítězů v jednotlivých kategoriích organizátorovi krajského kola soutěže. Organizátoři krajských kol jsou povinni zaslat výsledkové listiny krajských kol v jednotlivých kategoriích s uvedením jména, adresy školy, telefonu, u na níže uvedenou kontaktní adresu. Kontaktní adresy: Mgr. Hana Janoušková () Ing. Jana evcová (, ); Mgr. Barbora teflová (,, ) árodní institut pro další vzdělávání, Talentcentrum, Senovážné nám. 25, Praha 1 tel.: , , , Chyba! Odkaz není platný. Další organizační pokyny: Přihlášky do vyššího kola soutěže musí organizátoři zaslat okamžitě po ukončení daného kola soutěže. Přihlášky do celostátního kola jsou zadávány elektronicky. Podrobné informace pro přihlašování budou zaslány v lednu organizátorům jednotlivých postupových kol soutěže (viz. adresář na str.8) 4

5 Spolu s přihláškami jsou organizátoři krajských kol povinni zaslat IDV údaje o počtu soutěžících ve školních, (okresních) a krajských kolech, případně připomínky a doporučení pro další ročník (viz čl. 8, odst. 8, písm. c Organizačního řádu soutěží v cizích jazycích). Organizátor na jednotlivých soutěžních úrovních garantuje správnost zařazení soutěžícího do kategorie! esprávně zařazení žáci nemohou postoupit do vyššího kola a soutěžit v něm! V případě, že se nám podaří pro tento ročník zajistit sponzorské dary, upozorňujeme, že o jejich použití spolurozhoduje sponzor. Doporučení k obsahu jednotlivých jazykových soutěží Příloha č. 1 Soutěž v německém jazyce se doporučuje s tímto obsahem: - poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy dvakrát); - konverzace se členy soutěžní poroty úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů) řešení jazykové situace (příprava 5-10 min.) rozhovor na základě obrázku (bez přípravy), vhodné jsou obrázky mnohoznačné, které umožňují různou interpretaci, a obrázky s neobvyklými situacemi. V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Témata se centrálně nevyhlašují. Volba témat je v kompetenci tvůrců úloh na jednotlivých postupových úrovních. Ukázky úkolů pro ústřední kolo z předcházejících ročníků naleznete na Soutěž v anglickém jazyce se doporučuje s tímto obsahem: Písemná část: - poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy dvakrát), popř. lexikální text. Ústní část: - krátký úvod (představení); - konverzace na zadané téma - řešení situace (bez přípravy); hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Příklady konverzačních témat: amily. Home and family life. House and home. My town/village. Shops, shopping, services. My job / uture career. Daily routine. Daily programme. Work and leisure time. Hobbies and pastime activities. Sports and games. Health and illness. Clothes and fashions. ood and meals. t a restaurant. Entertainment - cinema, theatre, music, books, arts. Education. anguage studies. Going on holiday. Tourism. Sightseeing. Holidays, festivals, celebrations. Travel and transport. Seasons of the year, weather. Vyspělost slovní zásoby ( vocabulary ) je dána úrovní jednotlivých kategorií a soutěžních kol.v kat. III. by měly být soutěžní otázky formulovány jako problém, např. The environment problems. Countryside. ature. Media (TV, radio, newspapers), Education. anguage studies. Soutěž ve francouzském jazyce se doporučuje s tímto obsahem: Písemná část: - ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví. Ústní část: - krátký úvod (představení); - popis obrázku; - pro úrovně 1 a 2 jeux de rôle (řešení řečových situací) na základě obrázku, anekdoty; - pro úrovně B1 a B2 monologický projev (na rozdílná témata, z nichž si žáci losují). Partnerem soutěžícího v rozhovoru je člen poroty, nejlépe rodilý rancouz. áměty pro "jeux de rôle", monologický projev a obrázky stanoví poroty školních kol, v krajském a v ústředním kole jsou pak dodávána centrálně. 5

6 V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování. Soutěž ve španělském jazyce se doporučuje s tímto obsahem: Písemná část: - ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví (text slyší soutěžící dvakrát, po prvním poslechu jim budou písemně zadány otázky); - slohová práce - volné zpracování běžného tématu (rozsah práce cca 1 strana 4). Ústní část: - bezprostřední konverzace se členy poroty na volné téma (všechna témata vycházejí z okruhů probíraných na příslušném stupni školy, v úvodu této části se soutěžící představí a formou dialogu pohovoří na dané téma se členy poroty, tato část je bez přípravy); - řešení jazykové situace - rozhovor na základě obrázku po předchozí pětiminutové přípravě (soutěžící obrázek popíše a odpoví na otázky členů poroty); - rozhovor na obecné téma z oblasti zeměpisu, kultury, hudby, tradic, historie, sportu apod. (soutěžící by měli vycházet ze všeobecně známých okruhů - z učiva zahrnutého v osnovách). Při hodnocení ústní části se přihlíží především k bohatosti slovní zásoby, pohotovosti a vtipnosti vyjádření. Důraz bude kladen také na výslovnost, gramatickou správnost a na schopnost porozumět položeným otázkám. Obsah a formu soutěže ve španělském jazyce v jednotlivých kolech detailně stanoví příslušná soutěžní porota. Tematické okruhy vycházejí z obsahu školní výuky. Kritéria hodnocení: porota bere v úvahu výslovnost, slovní zásobu, pohotovost a plynulost vyjádření, stupeň porozumění slyšenému textu, event. znalost reálií dané jazykové oblasti. Soutěž v ruském jazyce se doporučuje s tímto obsahem: - poslech s porozuměním - (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy dvakrát) - konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma. Příklady témat: O sobě, odina, kola, Bydliště, Kamarádi, Volný čas, Zájmy, Cestování atp. Pozn.: komise konverzaci řídí, jde o besedu s monologickými projevy žáka, nikoliv pouze o monolog. - řešení jazykových situací. Žák prokazuje schopnost adekvátně reagovat např.na otázky, žádost, promluvy typu: Который час? / Привет! Давно тебя не видел! / До вокзала далеко? /...Situace může být popsána např. slovně ((Мы встретились на улице.) nebo vyjádřena obrázkem. U konverzace a řešení jazykových situací se hodnotí pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost, adekvátnost reakcí. - test znalosti reálií (pouze pro kategorii S II v ústředním kole). Soutěž v latinském jazyce bude písemná a bude mít tento průběh: - překlad a interpretace latinského textu (v rámci učeb. osnov latiny pro gymnázia); - úkoly vztahující se k tomuto textu (mluvnické, jazykové i věcné); - úkoly v nichž se promítá vztah latiny a českého jazyka; - úkoly vztahující se k antické historii, kultuře a jejímu dědictví. Soutěžní úkoly pro školní kola spolu s podrobnými organizačními pokyny k aktuálnímu ročníku soutěže rozešle IDV ovou poštou k další distribuci na školy všem odborům školství, mládeže a tělovýchovy/sportu krajských úřadů, a to počátkem ledna Cílem soutěže v latinském jazyce je: - podpořit zájem žáků o latinu jako jazyk, který se výrazně promítá téměř ve všech evropských jazycích a který se spolu s řečtinou stal základem pro terminologii všech oborů společenskovědních a přírodovědných; - posílit zájem žáků o antickou kulturu a o její odraz v evropské kultuře (mytologie), zdůraznit obecně souvislost latiny s dneškem (latinská rčení, zkratky, nápisy). 6

7 Vzor přihlášky do okresních (J, J) a krajských kol soutěží: Příloha č. 2 Přihláška do... kola Soutěže v jazyce Jméno a příjmení: Datum narození:... dresa bydliště: PSČ... tel.: očník školy... Výuka jazyka v rámci vyučování od školního roku.... Kategorie:..... Jméno, příjmení a titul vyučujícího: Přesný název, IČO a adresa školy: IČO.. PSČ... tel.:.. . Potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích, a že zejména:* a) nepobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti, déle než šest měsíců nepřetržitě b) daný jazyk není mateřským jazykem žáka nebo žák nežije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. není od narození vychováván v daném jazyce, takže ho nemůže používat rovnocenně jazyku mateřskému; c) žák v rámci školní docházky se neučí/se neučil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ) - například nenavštěvuje/nenavštěvoval cizojazyčné gymnázium; d) daný cizí jazyk není téměř druhým mateřským jazykem žáka (např. soutěžící z nástupnických států bývalé SSS nemohou soutěžit v ruském jazyce).. podpis soutěžícího... podpis předsedy poroty Informace o účasti ve školním kole 2014/2015 (vyplní předmětová komise) Kategorie:. dresa školy vč. PSČ, tel., .. Okres: Počet žáků soutěžících ve školním kole:.. Připomínky a doporučení: Jméno a podpis odpovědného učitele: 7

8 Vyplněnou tabulku zašlete organizátorům okresního kola ( a ) nebo krajského kola (,, a ). Organizátor krajského kola zašle údaje o počtu soutěžících v jednotlivých kolech (školní, okresní, krajské) a jazycích (,,,,, ) árodnímu institutu pro další vzdělávání. *U kategorií II. C a III. B v jazyce německém a v jazyce anglickém a S III v jazyce španělském vynechejte text uvedený v bodech a,b,c. 8

9 dresář garantů krajských kol SCJ /2015 Příloha č. 3 ktuální seznam kontaktů naleznete na Kraj SCJ Odpovědný pracovník, telefon, dresa Praha Středočeský Ing. Jiřina Velenská tel.: Mgr. Jiří Podlaha tel.: Mgr. oman Benýšek, tel.: Mgr. dam ádl, tel.: Bc. Zbyněk Chalupa tel.: , Mgr. enka kopová, tel.: DDM Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 37, Praha 4 Dům dětí a mládeže Praha 6 U Boroviček 648/1, Praha 6- Řepy DDM Praha 6 - Suchdol, ohová 7/ Praha 6 Suchdol DDM Prahy 12 - Modřany, Herrmannova 2016/ Praha 4-Modřany DDM Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10 DDM Praha 5, tefánikova 11 KÚ, Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení mládeže a sportu, Zborovská 11; Praha 5 Ústecký Mgr. Petra dámková, tel.: ; ; Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, p. o., Pařížská 15, Ústí nad abem DDM Praha 5, tefánikova 11 iberecký Plzeňský Ing. nna Sýbová tel.: ; DDM Větrník, iegrova iberec Bc. Kateřina Sýbová, tel.: ; ; Mgr. nna Kůsová, tel.: Mgr. Kateřina Caisová, tel.: PaedDr. adislav Voldřich, tel.: DDM Praha 5, tefánikova 11 Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň sady 5. května 42; Plzeň DDM Praha 5, tefánikova 11 9

10 II., II. B, II. C Mgr. Žaneta Vajdíková, tel.: , Z Sokolov, okycanova 258, Sokolov III., III. B Mgr. Eva Hanková, tel.: , První české gymnázium, árodní 25, Karlovy Vary Karlovarský Mgr. Hana Heiserová, tel.: , , Mgr. Martina Kokšteinová, tel.: nekoná se Mgr. těpánka ťastná, tel.: , První české gymnázium, árodní 25, Karlovy Vary O, VO C a J, Bezručova 17, Karlovy Vary Z, Konečná Karlovy Vary DDM Praha 5, tefánikova 11 Jihočeský Bc. uděk Doležal, tel.: DDM, U Zimního stadionu České Budějovice DDM Praha 5, tefánikova 11 Vysočina Ivana Melounová, tel.: Jana ínková, tel.: PaedDr. enee Grenarová, tel.: Mgr. Marie ranclová, II., II. B, II. C - Mgr. Květa Bendlová, tel.: , DDM Jihlava, Brněnská Jihlava DDM BET, tolbova 2665, Pardubice Pedag. fakulta Masarykovy univerzity Poříčí 7/9, Brno Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno-Bystrc První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s.r.o., Brandlova 875, Hradec Králové III., III. B - Mgr. Iva těrbová, tel.: , Biskupské gymn. B. Balbína, Orlické nábř. 356/1, Hradec Králové Královéhradecký II., II. B, II. C - Mgr. enka ovotná, tel.: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s.r.o., Brandlova 875, Hradec Králové III., III. B PhDr. Věra Tauchmanová, M.. tel.: Mgr. Ivana ubrtová, tel.: Pedagogická fakulta - katedra J a literatury Univerzita Hradec Králové, okitanského 62, Hradec Králové G, B. ěmcové, Pospíšilova 324, Hradec Králové 10

11 Ing. Markéta Pancířová, tel.: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s.r.o., Brandlova 875, Hradec Králové Pardubický Jihomoravský Prom.ped.. Olga Kubištová telefon: ; II., II. B - Jana ínková tel.: II.C, III., III. B - Mgr. Jaroslav Macek, tel.: II., II. B, II.C - Jana ínková tel.: III., III. B - Mgr. ibuše vadlenková, tel.: Mgr. Přemysl Machatý, tel.: , S I, S II - Jana ínková tel.: S I, S II - PaedDr. Jana Malinová, tel.: ; II., II. B, II. C Mgr. Eva Vondráková, tel.: III., III. B Mgr. Zuzana utratová, tel.: , II. - Mgr. Jana Jourová, tel.: II. B, II. C, III., III. B - těpánka ekorjaková, Z, S - PhDr. Miroslava ovotná, Ph.D., tel.: ; S I,S II - Mgr. Zdeňka ntonovičová tel.: ; První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s.r.o., Brandlova 875, Hradec Králové DDM Praha 5, tefánikova 11 DDM BET Pardubice, tolbova Pardubice Gymnázium Pardubice, Mozartova 449, Pardubice ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice DDM BET, tolbova Pardubice Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, Pardubice ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, Pardubice; ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice DDM BET, tolbova Pardubice Gymnázium K.V. aise, dámkova 55, Hlinsko ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice DDM Praha 5, tefánikova 11 Z, ntonínská 3, Brno Gymnázium, Slovanské nám Brno Z, Jana Babáka 1, Brno Gymnázium, Křenová Brno Ped Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9; Brno SVČ užánky, idická Brno - esná PaedDr. enee Grenarová Ph.D, tel.: Ped Masarykovy univerzity, Poříčí , 7/9; Brno Mgr. Marie ranclová, Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno-Bystrc 11

12 II., II. B, II. C Mgr. Sïlvie Kašparová, tel.: , III., III. B - Mgr. Soňa Surá, tel.: Z Vsetín, Ohrada 1876, Vsetín Gymnázium a SJ s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. TGM 2734, Zlín II. Mgr. Daniela Miklová, tel. Z Vyhlídka, Králova 380, , Valašské Meziříčí II. B, II. C Mgr. leš Daehne tel.: , Gymnázium ožnov, Koryčanské paseky 1725, ožnov p. adhoštěm Zlínský III., III. B - Mgr. Zdenka Mňačková, tel.: Mgr. enka Michalcová, tel Mgr. Hana Martínková, tel.: , Gymnázium a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. TGM 2734, Zlín Gymnázium a SJ s právem státní jazykové zkoušky Zlín, nám. TGM 2734, Zlín Gymnázium Zlín - esní čtvrť, esní čtvrť 1364, Zlín Mgr. Dana áhlá tel.: ; Masarykovo gymnázium a SZ a VOZ, Tyršova 1069, Vsetín Mgr. Marie ranclová, Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno-Bystrc Z - Mgr. lena Beerová, tel.: , DDM Olomouc, pracoviště Z Dr. M. Horákové, ožňavská 21, Olomouc S - Mgr.Petr uka, tel.: Z - Mgr. udmila Balíková, tel.: , S - Mgr. Eva Kostecká, tel.: , Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc - Hejčín Z Olomouc, Heyrovského 33, Olomouc SO, Zemědělská 3, umperk Olomoucký Mgr. lice brahámová předsedkyně Krajské komise; tel.: , Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc - Hejčín S - Mgr. Mgr. Jarmila Beková, Ph.D., tel , Mgr. Vlastimil Kašpír, tel.: , Mgr. árka Miketová, tel.: , Mgr. Marie ranclová, Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc O Mohelnice, Olomoucká 82, Mohelnice Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno-Bystrc 12

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více