Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík"

Transkript

1 Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík

2 Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity

3 Referenční materiál Je materiál o dostatečné homogenitě a stabilitě jedné nebo více specifikovaných vlastností (veličin), ustanovených tak, aby byly vhodné pro jejich zamýšlené použití v procesech měř ěření. Základními vlastnostmi referenčních materiálů (RM) jsou: Vysoká čistota Homogenita Stabilita

4 Rodina referenčních materiálů QCM CRM RM (kalibrátory) homogenní a stabilní materiály jsou určeny pro řízení a kontrolu (vnitřní i externí) necertifikované bez uvedeného odhadu nejistoty hodnot veličin referenční materiál doprovázený certifikátem jedna nebo více hodnot vlastností jsou certifikovány postupem, který vytváří návaznost na správnou realizaci jednotky každá certifikovaná hodnota je doprovázena nejistotou jedná se základní materiály pro zajištění a prokázání metrologické návaznosti výsledků měř ěření referenční materiály určené ke kalibraci měř ěřicích postupů necertifikované materiály hodnoty kalibrátorů musí mít určen odhad nejistoty výsledků měř ěření ISO/EIC 17025, ISO 15189

5 Návaznost Vlastnost výsledku měř ěření nebo hodnoty etalonu, kterou můž ůže být určen vztah k uvedeným referencím, zpravidla národním nebo mezinárodním etalonům neporušeným řetězcem porovnání, jejichž nejistoty jsou uvedeny. Pouze RM a CRM nikoli QCM

6 Návaznost

7 Návaznost v praxi IVD direktiva Výsledek měření má být navázán na referenční metodu nebo kalibrátor pomocí nepřerušovaného řetězce porovnávání s deklarovanou hodnotou nejistoty měření (EN/ISO a EN/ISO 18153). Výrobci souprav a kalibrátorů má poskytnout doklad o návaznosti pro potřeby laboratorního měření. Materiály pro každodenní intralaboratorní kontrolu jsou určeny k MONITOROVÁNÍ stability měření a zabezpečení analytické spolehlivosti měření a jako takové jsou VYJMUTY z norem EN/ISO a EN/ISO

8 Nejistota Nejistota měř ěření Charakterizuje rozsah naměřených hodnot okolo výsledku měření, který lze zdůvodněně přiřadit k hodnotě měřené veličiny (nejistota by měla být součástí výsledku měření). Chyba měř ěření Je vlastností individuálního výsledku nebo souboru výsledků a je definována jako rozdíl individuálního výsledku měření od skutečné hodnoty.

9 Proč nejistota ISO Laboratoře určí nejistoty výsledků, kde je to možné ISO IEC Obecné požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří laboratoř provádějící vlastní kalibrace, musí mít postup pro odhad nejistoty měření pro všechny kalibrace Akreditace

10 Typy nejistot Nejistoty typu I Zjišťují se laboratorním experimentem, konkrétně stanovením přesnosti, správnosti a intervalů spolehlivosti výsledků měření Nejistoty typu II Zjišťují se z literárních dat, certifikátů shody či technické dokumentace. V klinické laboratoři se jedná obvykle o: nejistoty hodnot kalibrátorů nejistoty preanalytického procesu biologické nejistoty, vyjádřené individuálními biologickými variacemi

11 Doporučení Tento dokument redukuje stanovení nejistoty měření na stanovení nepřesnosti (CV%, SD) "Pro praktické účely jsou data o nepřesnosti získaná běžným používáním vnitřní kontroly kvality doporučeným zdrojem nejistoty měření."

12 Doporučení Pro účely odhadu nejistoty měření by nepřesnost (CV%, SD) měla být vyjádřena jako 95% interval spolehlivosti (± 1,96 SD nebo ± 1,96% CV). Pro výpočet běžné nepřesnosti by měli být použity údaje interní QC za nejméně šesti měsíců, U nových metod by mělo být vyhodnoceno nejméně 30 datových bodů pro každou úroveň QC u nejméně dvou různých šarží kalibrátorů a reagencií

13 Přesnost a správnost Přesnost měř ěření je definována jako rozmezí statistické nejistoty výsledků. Souvisí s náhodnými chybami a odpovídá reprodukovatelnosti měření. Vyjadřuje se jako rozptyl kolem střední hodnoty n-tice naměřených výsledků. Správnost měř ěření udává průměrnou vzdálenost výsledků měření od skutečné hodnoty a souvisí se systematickými chybami. Odpovídá odchýlení průměrné hodnoty výsledku měření od teoretické hodnoty (true/reference value).

14

15 Základní vzorce Odchylka průměru měření od správné hodnoty. SD kvantifikuje míru rozptýlení datových bodů kolem střední hodnoty. CV - relativní směrodatnou odchylku (vyjádřena v %).

16 Základy kontroly kvality X X X X X X X X X X X X X Provést min 20 kontrolních měření Vypočítat průměr, SD, rozmezí hodnot Hodnoty kontrol: 95% do 2 SD 99,7% do 3 SD Vytvořit graf kontrolních hodnot vs. čas Identifikovat neočekávané hodnoty X X X X X X X X Neočekávaná hodnota X X X X X X X X X X X X X X Neočekávaná hodnota X X Run Number (or Time, Date)

17 Cíle kontroly kvality Hodnotit a minimalizovat analytické chyby Minimalizace chyb Denní údržba, pravidelná kontrola, servis atd. Posouzení výsledků Vnitřní kontrola kvality Ověř ěřovat přesnost a pravdivost Unity, EQA,

18 Kontrola kvality NENÍ kalibrace Kalibrace je proces sloužící k "nastavení" analyzátoru aby poskytoval správné výsledky pomocí kalibračních materiálů, které mají určitou návaznost na referenční materiál. Kontrola kvality je proces který kontroluje, zda je analyzátor vydává správné výsledky. Kontroluje kalibraci přístroje a dalších analytických procesů

19 Jak funguje základní kontrola kvality? Spustit kontrolní vzorek Porovnat výsledek s očekávaným rozmezím hodnot získaných z předchozích měř ěření Zkontrolovat, zda výsledek je správný ANO - systém pracuje správně Možno reportovat výsledky NE - systém nefunguje správně Nevydávat výsledky

20 ?

21 Westgardova pravidla: 1 2s

22 Westgardova pravidla: 1 3s

23 Westgardova pravidla: 2 2s

24 Westgardova pravidla: R 4s

25 Westgardova pravidla: 10x

26 Troubleshooting Problémy identifikovatelné pomocí SPC pravidel Systematická chyba (bias): 1 3s, 2 2s, 4 1s, 10x Posun (shift) nebo trend Selhání kalibrace, Náhodná chyba (imprecision): 1 3s, R 4s Špatná reprodukovatelnost / Odlehlé hodnoty

27 Unity software 2000 Interna tion al Sales Meeting January 5-10 Ma ui

28 Unity Real Time

29 Unity Real Time

30

31

32 Děkuji za pozornost...

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 168 170. Nové pojetí referenčních materiálů Friedecký B., Kratochvíla J. SEKK, spol. s r. o., Pardubice SOUHRN Jedná se o krátké a přehledné sdělení o novém

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Referenční materiály a in vitro diagnostika

Referenční materiály a in vitro diagnostika Redakční článek Referenční materiály a in vitro diagnostika Friedecký B. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové, SEKK, spol. s r. o. Pardubice SOUHRN Kalibrátory a kontrolní materiály

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal. Chybějící a odlehlé hodnoty 43

Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal. Chybějící a odlehlé hodnoty 43 Chybějící a odlehlé hodnoty 43 Kapitola VIII. CHYBĚJÍCÍ A ODLEHLÉ HODNOTY. Luděk Dohnal Většinou se předpokládá, že data jsou pěkná, např. normálně rozdělená, neobsahují anomální hodnoty a žádný výsledek

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Souhrnná zpráva. kontroly kvality za rok 2013

Souhrnná zpráva. kontroly kvality za rok 2013 Souhrnná zpráva kontroly kvality za rok 2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Postavení, působnost a základní činnosti Komory... 3 2.2 Personální zajištění kontrolní činnosti... 3 2.2.1 Posílení nezávislosti

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Hrozby, rizika a možná řešení

Hrozby, rizika a možná řešení Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

EFEKTIVNÍ AUTOEVALUACE ŠKOL

EFEKTIVNÍ AUTOEVALUACE ŠKOL EFEKTIVNÍ AUTOEVALUACE ŠKOL PROJEKT EFEKTIVNÍ AUTOEVALUACE ŠKOL (ESSE) Předmluva Velmi mne těší, že mohu jako generální tajemník SICI a jménem výkonného výboru SICI připojit tuto předmluvu ke zprávě o

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více