3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze"

Transkript

1 3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0 ) Dnové plaveniny: píek: 0,1 7,0 mm štěrk: 7,0 70,0 mm kameny: 70,0 500,0 mm balvany: nad 500 mm

2 OBRUS SPLAVENIN Sternberg: dv -c. V. dl V.objem zrna, c.poměrný obru, l dráha zrna po integraci: V V 0 dv V V ln V 0 c l o c. l dl ( c l) V V.exp. 0 c. 3 ( ) V αd : d d.exp 0 3 l c < 0, 003 km -1, 0,03 km -1 > Délka dráhy l potřebné ke zmenšení d na polovinu: amfibolit 250 km vápenec...50km žula, rula.150km lín..30km

3 KŘIVKA ZRNITOSTI

4 Efektivní velikot zrna: d 35, d 50, d 65, d 90 Střední efektivní velikot zrna: d d. i dpi di. dp dp 100 i i Součinitel tvaru zrna: k tv c / ab a.nejdelší oa zrna, b.kratší, c.nejkratší (kulovitý tvar: k tv 1,0, elipoid: k tv 0,7 0,8) Měrná hmotnot ( hutota): ρ (kg. m -3 ) živec kg. m -3 křemičitany (píky).2650 kg. m -3 vápenec 2750 kg. m -3 dolomit 2850 kg. m -3 biolit 3000 kg. m -3 limonit.3800 kg. m -3 (nejčatější)

5 POHYB DNOVÝCH SPLAVENIN ZAČÁTEK: F1 π 3 G. tgα. tgϕ ( ρ ρ). gd. tgα. tgϕ 6 2 F2 τ 0. A τ o. d / n (n d 2. i, i.počet zrn. m -2 ) τ. 2 d π 3 n 6 τ o π n. tgα. tgϕ ρ ρ gd 6 o F 1 F 2 : ( ρ ρ ). gd. tgα. tgϕ White: ( ) 1 Shield: ψ ( ρ ρ) τ o v. d f. gd υ

6 1 ψ....shieldův faktor v. d υ čílo Re plaveninové Reynoldovo ( v.l Re υ v τ o ρ hydraulické Reynoldovo čílo) g. R. J třecí rychlot

7 ZRNITOSTNÍ KŘIVKA Příklad kontrukce (viz data konkrétní příklad) Příklad kontrukce zrnitotní křivky d d (mm) G (kg) dp (%) dp. d < 20 1,4 11,1 222,0 40 1,8 14,3 572,0 60 3,6 28,6 1716,0 80 2,8 22,2 1776, ,0 23,8 2380,0 12,6 100,0 6666,0 dp. d ,0 i 66, mm

8 ZRNITOSTNÍ K Ř IVKA Z jednotlivých vrtev (krycí + podní) pro HRAZENÍ BYSTŘIN

9 Obr. 3-3

10 Obr. 3-4

11 POSOUZENÍ ZAČÁTKU POHYBU SPLAVENIN A. Podle tangenciálního napětí τ ρ. g. R. J o (Pa) τ KR f ( d, ρ ) (Pa) Jetliže τ o > τ KR POHYB τ o < τ KR.. KLID B. Podle nevymílacích rychlotí v v Jetliže v > v v POHYB v < v v KLID

12 Stanovení nevymílacích rychlotí: I. výpočetní vzorce pro v v : Gončarov: 1,5 < d < 20 mm v v log 8,8 y. d d 95 2g ρ ρ 1,75ρ Meyer - Peter: d > 20mm v v 5,8 y 1/6. d 1/3

13 II. Tabulkové tanovení v v : Průměrné profilové v v, při hloubce vody v 1,0m v neoudržných zeminách: Zemina d zrn (mm) v v1 (m. -1 ) píek 1,0 0,60 štěrk jemný 5,0 0,90 štěrk třední 10,0 1,05 štěrk hutý 50,0 2,0 kameny třední 100,0 2,80 kameny velké 200,0 3,80 balvany 300,0 4,35 balvany 400,0 4,75 Průměrné profilové v v1 při hloubce vody v 1,0m v oudržných zeminách: Materiál méně ulehlý tředně ulehlý doti ulehlý velmi ulehlý v v1 (m. -1 ) píčitý 0,45 0,90 1,30 1,80 hlinitý 0,40 0,85 1,20 1,70 jílovitý 0,35 0,80 1,10 1,60 Redukční koeficienty pro hloubku y jinou než 1,0m: v v v v1. a, a y 1/6 y (m) 0,30 0,60 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 a y 1/6 0,80 0,90 1,00 1,08 1,15 1,20 1,25 1,29 1,32 1,35 1,38

14 Příklad 1: d 8mm, J 1, R 1,0m, Jou plaveniny (ρ 2650 kg. m -3 ) v pohybu? Řešení: τ o > τ KR? (v > v v?) τ KR (ze Shieldova grafu): 7,5 Pa τ o γ. R. J ,0. 0,001 9,8 Pa Jiné řešení: v (z Whiteova grafu): v 3 g. R. J 9, ,1 m. -1 Průečík d 8mm a v 0,1 m. -1 Oba výledky: POHYB

15 Příklad 2: d 40 mm, J 0,5%, R 1,0m Při jakém klonu dna již nedochází k pohybu plavenin? Řešení: τ o γ. R. J , Pa τ KR 37 Pa (ze Shieldova grafu) τ KR 37 J 0,37% 4 γ. R 10.1,0 (0,0037) Jiné řešení (dle nevymílací rychloti) (R y) v v 5,8. y 1/6. d 1/3 5, ,342 2,0 m. -1 v C R RJ,Strickler:C 21,1 d ,1 0,04 ( ) 1 v 36,12 1,0.0,005 2,55m. J C v 2 v 2. R 2 2,0 2 36,12.1,0 0,32% 0,167 (0,0032) 36,12m 1/2. 1

16 DNOVÉ ÚTVARY

17 VRÁSKY: Profil Δ, vlnová délka l < 0,6m, výška do 6cm. DUNY: Profil mírným klonem proti proudu, Fr Froudovo čílo: v g. y < 0,6 Pohyb po proudu. ANTIDUNY: Tvar inuovitý mírným klonem po proudu. Froudovo čílo: Fr Pohyb proti proudu. v g. y > 0,8 ROVNÉ DNO: ( pohybem plavenin) P řechodný tav: Fr 0,7 P řechod dun v antiduny a naopak. LAVICE: Dunové i antidunové zejména na bytřinách (Rozm ěry i pře 10 m délky, více než 0,5m výšky).

18 PRŮTOK DNOVÝCH SPLAVENIN Jednotkový průtok dnových plavenin ekundová hmotnot T H (kg. -1. m -1 ) ekundová tíha T T (N. -1. m -1 ) ekundový objem T o (m m -1 ) T T T H. g T o. γ NEPŘÍMÉ STANOVENÍ: Meyer Peter: [m m -1 ] T 8,0 (d) μ.r.j g.δ. Δ.d 3/2 o 0,047 Δ ρ ρ ρ 3/2

19 µ C Ł C ł 3/ 2 C 12R 18log Ł d90 ł μ oučinitel nerovnoti dna, μ 0,4;1,0 C...rychlotní ouč. (Chézy r.) koryta C..rychlotní oučinitel dna 3/ 2 M P podmínky odvození rovnice: J 0,4 20% y 0,01 1,2m d 0,4 30mm Q 0,002 10,0 m 3. -1

20 GRAFICKÉ STANOVENÍ PRŮTOKU DNOVÝCH SPLAVENIN Obr. 3-6

21 PŘÍMÉ STANOVENÍ PRŮTOKU DNOVÝCH SPLAVENIN: LAPÁKY SPLAVENIN ECHOLOGY (Princip onologie a onografie) ECHOGRAFY

22 Příklad: Vypočtěte průtok dnových plavenin, jetliže: µ 1,0, d 10mm, R 1,0m, J 0,1%, ρ 2650 kg. m -3 Potup: Použijte grafu (obr. 3-6) d η. µ.r.j ,65. 1,0.1, ,5 ξ.. (z grafu): 0,01 T o 2 3/ 2 ( d ) 3/.. 0,01.(0,01). 10.1, 65 ξ. g To 4, m3. -1.m-1 Při šířce toku 3m (obdél. profil) za 24 hod: To (B) 3,0.4, , ,5m3. den-1

23 ZIMNÍ REŽIM VODNÍCH TOKŮ Chod ledů ledová bariéra průtočnot koryta Šroubovité proudění míení vrtev: ochlazená voda konvexní břehy obalování dnových plavenin ρ l > ρ: vztlak odnášení zrn povlečených ledem: Sekundární (zimní) eroze.

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

1 Vlastnosti kapalin a plynů

1 Vlastnosti kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU

VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU Pítový alovací troj je teelný otor, kde e čát energie vzniklá álení aliva řeění v tlakovou energii. Tato energie oocí vhodného echaniu e ění v echanickou energii. Jako nejoužívanější echaniu k řeěně tlakové

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ Jan Jandora, Jaromír Říha Vytvořením vzdouvací stavby a jejím provozem vzniká riziko poruchy její hradicí konstrukce (hráze). Poruchou hráze může vzniknout zvláštní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Tuhnutí vody Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více