V Chabařovicích, dne :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Chabařovicích, dne : 18.07.2007"

Transkript

1 MĚSTSKÁ POLICIE CHABAŘOVICE Husovo náměstí 17, mobil : V Chabařovicích, dne : Činnost MěP Chabařovice za 1. pololetí Cílem zprávy je předložit radě města ve stručné podobě ucelený pohled na činnost městské policie Chabařovice za 1. pololetí Od byl přijat do stavu strážníků městské policie Chabařovice str. Běle Jan a tím se počet strážníků zvýšil na 4 strážníky s platným osvědčením, kteří splňují požadavky stanovených odborných předpokladů pro výkon činnosti. Základní koncepce činnosti a organizace městské policie vychází ze zákona České národní rady č. 553 / 1991 Sb.,. Obecní policie je orgánem, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Hlavní úkoly městské policie Chabařovice - v oblasti veřejného pořádku zabezpečování místních záležitostí v teritoriu města Chabařovice, Roudníky a na základě schválené veřejnoprávní smlouvy i v obci Přestanov - ochrana bezpečnosti osob a majetku - prevence kriminality, dopravní problematika, získávání poznatků k trestné činnosti - dohled na dodržování obecně závazných právních předpisů u fyzických a právnických osob. Ostatní činnost : - spolupráce městské policie a Policie ČR Obvodní oddělení Chlumec - projednání stížností, případně předávání informací ke stížnostem občanů - řešení přestupků, odchyt toulavých psů a koček, pomoc občanům v tísni, dopravně bezpečnostní akce, preventivní činnost. Činnost MěP : Naše činnost městské policie při hlídkové či pochůzkové činnosti se hlavně zaměřuje na prevenci jak přestupků tak trestné činnosti. V této činnosti je naší největší výhodou místní znalost a respekt k místní policii, plně využíváme hlavně při řešení sousedských a rodinných vztahů, kdy zasahujeme do práv občana zákonem vymezené. Velký důraz klademe na prevenci mládeže, neboť tato generace omladiny je dosti problematická co se týká agresivity, vandalismu, šikany, hulvátství apod. Zde provádíme preventivní pochůzkovou činnost do míst, kde se tato mládež shromažďuje ( hřiště U Křížku, rybník Fridrich, koupaliště, postraní uličky apod. ). Tuto mládež vytlačujeme ze zastávek

2 MHD, neboť zde je po nich hrozný nepořádek, poplivaný chodník, pomalovaná zastávka apod. Na úseku bezpečnosti silniční dopravy, provádíme průběžnou bezpečnostní osvětu ( mimo jiné ) s tím, že upozorňujeme mládež na nevhodné vybavení jízdních kol, povinné nošení cyklistických přileb do 18 let, znalost dopravních značek, seznamování s novelizací zákona silničního provozu. V této činnosti chceme pokračovat s plnou důrazností, neboť chování určité skupinky mládeže je místy zavádějící a velkou měrou se na tomto stavu podílí i nezájem rodičů, kterým je jedno, kde se jejich děti pohybují a v jaký čas přijdou domu. Toto případné zjištění ihned konzultuji s rodiči pod pohrůžkou předání celé věci na Sociální odbor. Při nahlášení dlouhodobé nepřítomnosti majitele nemovitosti, bytů, rozestavěných domků, obchodů ( dovolená, hospitalizace v nemocničním zařízení apod. ), provádíme zvýšenou ostrahu a kontrolu těchto objektů ve spolupráci se sousedy opuštěných nemovitostí. Na mobil velitele městské policie Chabařovice je bezplatně napojen zabezpečovací alarm 4 objektů v Chabařovicích a 3 objektů v Přestanově ( rodinné domky ). Pokud je vyslán signál napadení objektu, je provedena fyzická kontrola tohoto objektu. Tato signalizace je někdy problematická, neboť pro časté poruchy ( hlavně v Přestanově ) se k tomuto objektu nevyjíždí, ale ihned zpětně se kontaktuje majitel napadené nemovitosti s dotazem. Na služebně městské policie jsou uloženy klíče od dveří nájemníků a v případě zdravotních potížích nebo zabouchnutých dveří těchto obyvatel v důchodovém věku, jsme v jakoukoliv hodinu a den k dispozici tyto dveře otevřít. Každý strážník má k dispozici služební mobil a bez ohledu na svůj volný čas a den musí být nepřetržitě k dispozici oznamovatelům svou fyzickou přítomností nebo kvalifikovanou radou. Tyto aktivity ( jsou stále častější ) řešíme bez nároků na navýšení pracovních hodin nebo přesčasů. Kontrolní činnost : V tomto pololetí bylo provedeno velitelem městské policie celkem 14 fyzických kontrola v denní i noční době. Během těchto kontrol byly v několika případech zjištěny drobnější nedostatky v oblasti efektivního využití pracovní doby, vnějšího vzhledu, neoprávněného pobytu na služebně a nekvalitní zpracování služební dokumentace. Tyto nedostatky jsem projednal při svolané poradě strážníků na služebně a konkrétním strážníkům jsem tyto nedostatky slovně vytknul a uložil okamžitou nápravu.. PČR proběhla kontrola na uložení zbraní a střeliva a její manipulaci. Při kontrole nebylo zjištěno závažných nedostatků Bylo provedeno 18 hodinové školení zakončenou zkouškou na obnovení profesionálního řidičského průkazu na vozidlo s právem přednosti v jízdě ( maják ) pro 4 strážníky městské policie Chabařovice. Strážník Běle Jan úspěšně provedl zkoušky k získání Zbrojního průkazu skupiny D k výkonu zaměstnání nebo povolání. Souhrnná činnost : - řešení porušení dopr. značky B4 16 x

3 - asistence u dopravní nehody 9 x - porušení dopr. značky B 28 8 x - poskytnutí první zdravotní pomoc při autonehodě 5 x - řešení fyzického napadení ( hl. v restauraci Metropolu ) 8 x - řešení volně pobíhajících psů na veřejném prostranství 14 x - parkování v protisměru 16 x - nález a odvoz uhynulé zvěře do kafilérky v ZOO 8 x - nález a předání dokladů a písemností 10 x - řešení rodinných vztahů 11 x - řešení sousedských vztahů 14 x - odchyt a odvoz toulavých zvířat 12 x - nahlášení vadného PO 8 x - otevření zabouchnutých dveří v DPS 10 x - nahlášení a předání události PČR 18 x - vykázání pokoutních prodejců z našeho katastru 4 x - odvoz do nemocnice ( neodkladně ) 2 x - přestupky domluvou 16 x zjištěn a nahlášen únik plynu v ulici Kršňákové a u sběrny, zajišťování kulturních a sportovních akcí, fyzické kontrola restaurací, kontroly hřbitova, řešení volně pobíhajících psů pí. T. z Roudník, řešení sporu K. S., J. Č., K. K., K. R., zadržen a předán řidič v podnapilém stavu PČR Chlumec, řešení zdevastovaného říčního břehu vozidlem pana H. ml., lustrace osob pro potřeby revizorů MHD, asistence u svozu nebezpečného odpadu, upozorňování dlužníků za psy a popelnice,účast na zastupitelstvu města, řešení vandalsky zničení nových laviček na dětském hřišti U Křížku, zadržen zloděj ve škole v ulici Masarykova, zajišťování bezpečného průvodu rómského pohřbu od kostela na hřbitov, odchyt hada ( Radniční 328 ), řešení slovního konfliktu trenérů a vedoucích žáků při fotbalovém turnaji na hřišti, řešení vyhroceného slovního konfliktu mezi p. H. a p. H. F. ohledně platby za opravené vozidlo, v rámci vyhrocených sousedských vztahů mezi p. Š. a p. Č. asistence městské policie při stříhání živého plotu, rozvoz pouťových plakátů po obcích, zajištění průběhu poutě, zjištění a zajištění otevřených vchodových dveří ve večerních hodinách do příchodu majitele nemovitosti pod Běháním, součinnost s PČR Chlumec při zadržení rómských zlodějů šrotu ze sběrny v Chabařovicích, vytékající nafta z nádrže nákl. vozidla v ulici Teplická oznámení Hasičům Ústí, rvačka 12 rómských osob v ulici Kršňákové u čp. xxx přivolána PČR, řešení údajné odcizení vkladní knížky s větší sumou i s hotovostí u pí.m. z DPS kontaktován zeť a PČR, upozornění v nočních hodinách při pochůzkové činnosti na otevření vozidla s nákupem majitele v Českém domě, řešení rušení nočního klidu v ul. Smetanova čp. xxx ( L. na návštěvě u T. ). Pokuty : strážník Kaliba Jiří B Kč B Kč volně pobíhající pes Kč stání v protisměru Kč

4 B Kč Kč strážník Tryzubský Pavel B Kč stání v protisměru Kč volně pobíhající pes Kč zábor veř. prostranství Kč Kč.. strážník Novotný Jan B4-200 Kč B Kč volně pobíhající pes Kč stání v protisměru Kč rušení nočního klidu Kč Kč. strážník Běle Jan stání v protisměru Kč Kč blok nezapl. na místě v hodnotě 500 Kč dohromady : Kč. S neuspokojivým stavem vybraných pokut za 1. pololetí 2007 jsem toto konzultoval při poradě se strážníky městské policie a tato celková částka vybraných pokut je důvod k zamyšlení na hodnocení jednotlivého strážníka. Nejsem zastánce toho řešení, že vše se musí řešit udělením blokové pokuty ( někdy je na místě domluva ). Jedná se pouze o všímavost a zájem hlídky strážníka o řešení v rámci zabezpečení veřejného pořádku a dohled nad přestupky v silniční dopravě. Bude proveden výrazný pokles domluv při různorodém řešení přestupku, které již zřejmě ztratily svůj výchovný význam. Domluvy je nyní nutno užívat pouze v případech, kdy přestupce má pro své protiprávní jednání dostatečné polehčující okolnosti. S podobným trendem tedy musí počítat občané a návštěvníci našeho města v 2. pololetí 2007 i pro další rok.

5 Počet ujetých kilometrů : Mú Chabařovice km MP Chabařovice km Činnost MP Chabařovice pro obec Přestanov za 1.pololetí 2007 je vypracována samostatně. Zpracoval : Kaliba Jiří

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013 Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 Ú V O D Rada města na svém zasedání dne 30. října jednomyslně schválila vznik městské policie v

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Autoři: Hana Preislerová Václav Hošek Milan Kozák Městský úřad Palackého 359, 468 41 Tanvald 483 369 511 meu@tanvald.cz Obsah 1 ÚVOD

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více