Křesťanské písně. (Koinonia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanské písně. (Koinonia)"

Transkript

1 řesťnské písně (oinoni)

2 becední znm písní (řesťnské písně 1) - strn 1 bkuk 130 Hledám vás 205 bb Otče 118 Hosn 25 dventní II. 170 Hospodin můj pstýř 81 leluj, t'zni 120 Hospodin krlu 176 lf Omeg 65 Hospodine, kdo podobný To 181 t mé srdce Tebe vídá 203 Hospodine, Pne náš 115 t Ti koří celá země 143 Hospodine, prosím 75 ve crux 42 Chceme Ti zzpívt 12 ve Mri 119 Chci oslvovt svého Pán 92 Beránku Boží 172 Chci, Pne, chválit Tě 100 Blízkost Tvé tváře 159 Chleb víno neme 160 Bože náš 158 Chvlím vzývám Tvé jméno 107 Bože Otče 148 Chválíme Tě 17 Boží Beránku 6 Chválíme Tě, Pne 22 Brzy přijde den 51 Chvlme Pn 3 Bud chválen 76 Chvlte Hospodin z nebes 177 Bud vůle Tvá 77 Chvlte Hospodin 15 Bůh síl má 155 Chvlte služebníci 18 Byl člověk jko já 146 Chválu vzdát 196 Byl tichá 122 Chválu vzdejme 24 Co svět nemůže dát 108 I když fíkovník 130 Červíčku ákobův 175 á byl jm sám 65 áváš mi lásku vzácnou 194 á vím 70 ej chléb, víno n oltář 184 k dobré 115 en jk den 61 ko dým kdidl stoupá 103 íky z spní 59 ko lň dychtí 13 íky z Tvůj kříž 77 e dokonáno 91 íky Otče 59 e stále přítomná 23 o stínu křídel Tvých 83 en Ty, Pne můj 93 o tvých strostí 99 ežíš 66 obrořeč duše má Hospodinu 186 ežíš dává novou píň 164 obrý Bůh 44 ežíš má skál 162 obrý Pstýř 108 ežíš můj Pán 52 řevěný kříž 101 ežíš Pánů Pán 97 uch nevěst 2 ežíš vítěz 114 uch svtý Pán 94 ežíš nd kždé jméno 95 uchem svtým 102 ežíš, ežíš Pán 89 uchu svtý, přijd 189 ežíš, nejkrásnější 29 Effth 78 ežíši svtý 26 El Šddj 74 ežíši ukřižovný 154 Euchristi 137 ežíši, Ty chléb 106 Fctus est ominus 73 ežíši, ty můj Pán 174 Hleluj, t zní 120 m volný, hleluj 7 Hleluj, sláv 187 si můj velký Pán 139 Hle Pán jistě přijde 170 sme děti Tvé 49 Hle, stojím u dveří 135 Tobě, Pne 104 Hledám Tvoji tvář 199 meny chrámové 126

3 becední znm písní (řesťnské písně 1) - strn 2 rmelské ordinárium 172 Oslvujme Otce 28 ždý den den milosti 73 Osvobod nás prvdou 45 ždý den Pán mi sílu dává 54 Otče můj, mám Tě rád 68 lníme před 35 Otče náš nebeský 58 lečím tu, Pne 39 Otče, sdnoť nás 72 ráli milost nám dej 37 Otevřme Písmo 56 riste, prosíme odpusť 100 Otvírej nšemu Pánu 78 ristus Pán 193 Pne Bože přijď k nám 200 vůli Tobě, Pne můj 192 Pne můj, chválím Tě 69 yrie eleison 172 Pne, ty hoden 149 Lidé všech národů 145 Pne, Ty víš všechno 157 Má sílo 121 Pěj chválu 4 Má vír 80 Plni moci 71 Máme srdce plné chvály 3 Pod Tvým křížem 57 Mrn th 12 Pojď ke mně blíž 124 Mri 151 Pojďme ve jménu Páně 156 Mtk 122 Pojďte ke mně všichni 206 Mé dlně zvednuté 88 Pokání 168 Můj Bůh můj štít 83 Pokání čiňte 113 Můj ráli, má spáso 179 Pokloňme 34 Můj Pán ežíš 67 Požehnný 185 Můj Pán mě pozvl 30 Požehnný Bože 13 Můj Pán ži 64 Právě teď 19 My jsme zde 136 Prope est ominus 53 N hlubinu zď 105 Prosíme, odpusť nám hříchy 100 N kolenou 45 Přichází náš Pán 85 N oltář 134 Přijď uchu svtý k nám 144 Nde mnou smiluj 75 Přijď, Bože uchu svtý 167 Nplň, Pne 78 Přijď uchu svtý 1 Nplňuj mně uchem 43 Přijď Pne do srdcí 41 Nás volíš si dnes 118 Přijď, přijď pro církev 131 Nše srdce 71 Přijď, přijď uchu Boží 98 Nuč nás ve chválách 21 Přiznej Pánu moc 8 Ne silou ni mocí 82 Rbunni 166 Nebeský eruzlém 11 Rduj v Pánu 31 Neboť Bůh měl svět tk rád 173 Rozžíhá 74 Nedělní chvlozpěv 128 Ruh 82 Nejkrásnější chvíle 46 Řekni Pánu: Tdy jm 56 Neme, Pne, chléb víno 79 Řekni sám 191 Nyní pokloňme před Pánem 34 Sláv Pánu ežíši 14 Ó Bože, světlo nše 90 Sláv Tvá 112 Ó Pne můj jm sláb (Červíček 175 Sláv, náš Pán živ 188 Ó Pne, otevři mé rty 129 Slunce ristovy lásky 50 Obrt me k Bohu 168 Spáso má 178 Oculi omnium 28 Spiritum omine nobis 36 On e Pán 48 Spiritum tue 36 Oslvujme Hospodin 32 Spiritus est 40

4 becední znm písní (řesťnské písně 1) - strn 3 Spolu pějme píň 60 Všichni jdeme 11 Stvoř ve mně srdce čisté 150 Vykupitel ži 47 Svtý 165 Vyvyšuj svého Pán 33 Svtý náš Bůh 16 Vyvyšuji Tě 90 Svtý Micheli 117 Vyvyšuji Tebe, Pne 87 Svtý, svtý 172 Vzdej dík 88 Táborská hymn 205 Vzpomeň, Izrel 109 Tdy u Tvých nohou 38 Vzývám slvím 27 Tmství 138 Z nás 110 Tk jk slíbil 171 Záře z iile 2 Tk pojď Boh chvl 153 Zde jm 182 Teď čs jít 166 Zdrávs 119 Těm kteří v Boh doufjí 2 Zpívt píň Iásky smím 183 Tleskejte rukm víc 147 Zpívej leluj 125 Tobě ptří chvál 132 Zpívej hleluj Pánu 169 Toto mo Tělo 137 Zpívej, brzy už přijde Pán 201 Toužím s Tebou být 197 Zůstň s námi, Pne 133 Toužím, po Tobě toužím 197 Zvěstuj dál Boží lásku 173 Trápení svá n Pán 55 Žlm Trůn s korunou 112 Žlm 42 (ko lň dychtí) 13 Tvá lásk, Pne 152 Žlm 8 (Hospodine, Pne náš) 115 Tvé svté jméno 111 Tví jsme my 163 Tvo jméno vyznávám 204 Tvou smrt zvěstume 172 Ty hoden 5 Ty chléb živý 106 Ty diny Bůh 195 Ty rál 190 Ty můj Pán 96 Ty můj velký Pán 139 Ty sám 84 Tys můj sklní štít 140 Uslyším 45 V dlních tvých 142 V ten den, kdy Pán 161 Vám dávám nový příkz 123 Vás posílám 127 Veď mě cestou 141 Vejdi do mého srdce 9 Víc lásky 180 Vítězi k poctě zpívejme 128 Vodo život 202 Vše co mohu dát 10 Všechny národy 20 Všichni jko ovce 62 Všichni jsme dno tělo 116

5 1. Přijď, uchu svtý C Přijď, Přijď, Fmj7 my tě u - u - chu chu my my sv - tý, tě mi Přijď, C Přijď, u - u - chu chu my my mi C F C F svou C ť sl-ven Pán. mi F přijď s prv- dou svou, Buď prů-vo - pojď s ná- mi dál. Přijď dát, dcem, u- dál. tě tě sv- tý, sv- tý, zve- me zve- me sv- tý, tě zve-me tk zve- me, zve-me, my tě zve-me, přijď k nám. Přijď d-ry dát, zbu-duj cír-kev kž 1. C C7 C F C směr, uch nevěst mi (Emi) (v závorce jiná tónin) F (C) () mi (Emi) kdo Fmj7 (Cmj) mi (mi) E (H) mi (Emi) má, též, d- ry 1. uch ne-vě - st dí: tk n pojď, sly-šíš-li j, ře-kni též pojď! ží-zeň ten ť při-jde vo-du ži-vo - t z - dr-mo mů-že pít. [: leluj, tk Pán chvl :] 3x leluj, tk Pán svého chvl! Záře z lile iří Černý 1) Cmi Těm, v Bo - h Fmi kte-ří dou-f - jí 2) Cmi Fmi z -li - le-, vy- chá-zí zá - ře.

6 3. Chvlme Pán, dl nám vítězství R: Má - me Chvl - me Pá - n dl nám Učíme Pán vzývt, eho chválit, emu zpívt. Nové ráno od ežíše přichází k nám probuzení. Bojum modlíme, v Boží zbroji zvítězíme. Chvlme Pán z vítězství, leluj, z vítězství. ví tě - rá - zství. li 4. Pěj chválu nádhernému Pánu 1. Pěj C C srd-ce pl - né chvá-ly, z-zpí - vá - me své- mu chvá-lu ná- dhe- mu Pá - nu, pěj Pá nu, rné- chvá- lu ná- dhe- rné-mu h-le - lu C j. Vždyť e - žíš kr - lu - nd vší ze C mí, teď chvá ly své. Li - dé všech e-mu zpí-vá - me pí-ň ná-ro - C C ť dů tle- ske - jte do dl - ní, Bůh li - dem svým u - ctí-ván. sme dílo rukou Tvých, Otče náš, my v síle lásky Tvé jdeme k vítězství. Tvé slovo učí nás prvdu znát, že v kždém díle svém Ty věrný.

7 5. Ty hoden Ty 1. vá - ní u-ctí - vá Tě ní, pro - E to ly,, vzý - můj vám P -. Tě ne, E Ty, Tě. Ty já Tě. i vzý - 3. Ty hoden, Pne, úcty, proto Tě stále ctím. Ty hoden mojí víry, proto Ti věřím. Pne, Tobě důvěřuji, neboť Ty věrný. Tebe velebím, Tobě věřím důvěru v Tobě mám. Ty hoden, Pne, lásky, proto Tě miluji. Ty hoden mít můj život, já Ti ho druji. Ty hoden, no hoden, dávám Ti vše, co mám, lásk má, život můj, já dávám Ti vše, co mám. 6. Boží Beránku, Tobě ptří čest C bnost dy ží moc n - n F mi 1. když čest. ty F C n svůj čest. F Emi mi mi F C to - bě slu - nce ná-ro - vdě-čně po-klo-ní, spr-ve - Tvá trůn dl - no - ho-den, P-ne, chvá- pro-to chvá-lím ho-den, 7 pro-to sklá-ním ho-den chvá-lím sklá-ním vzý-vám Bo- Be-rán-ku, to-bě pt-ří to-bě p-tří ve-le - pl-ní ce-lý svět, u--dneš F Emi mi F C sti.

8 7. m volný, hleluj 1. R: m vol - ný vol - ný h - le - lu - j,, [: On jde mnou já s Ním :] 3x á s ežíšem nezbloudím. já jm v e - ží - ši h-le - lu - j vol - ný h-le - lu - j, svo-bo - du mám. [: ežíš přijde, hleluj :] 3x ežíš přijde, n zem k nám. jm 8. Přiznej Pánu ho moc čest Při - chvl ho Hmi7 C mi Hmi znej Pá - nu svým. ho moc Při - Náš čest, Bůh ho ú sty C 1. Hmi C mi7 pří - mý 1. l - sk - vý Pán. Náš l - sk - vý Pán. Vždyť Bůh dává dry své moc všem toužícím, těm, kdo poprosí. 9. Vejdi do mého srdce Ve - jdi jdi do srd - ce, ží ve - ši. jdi Ve - do jdi dnes, sr - dce, Emi stň, ve - jdi do - vy- znej sr-dcem sli-to-vný spr-ve - dli-vý, mé-ho mé-ho do mé-ho srd-ce, e - mé-ho srd - ce e - ží ši. ve - jdi ve - zů -

9 10. Vše co mohu dát (hrné v jiné tónině) (C) () Hmi (mi) () co mo - hu dát, chvá - l, vše, co mo - hu dát, (C) F#mi (Emi) (F) () (C) Vše, Vše, co že mne dát, tvá ru - k dnout hls do - tý - ká, ke chvá - le uch tvé. dík. (F) Emi (mi) (C) Hmi (mi) (F) () zí. Před tvou tvá -ří n mne slá - (C) (F) Emi (mi) (C) Hmi (mi) (F) 7 () (C) 7 (C7) (F) 7 () (C) po - zve - dám svůj hls, po - zve - dám svůj v tvá. hls. 11. Všichni jdeme v nebi mo- hu zve- Cí-tím, sv-tý při-chá - p-dá R: Vši-chni O-tec náš, C C j-de-me v ne-bi, vši-chni F kde j-de-me v ne-bi, F Bůh, kde Bůh, rál C C F čs. tm Nás C 7 C Nás v ne-bi. do-pro-vo- dí k Ot-ci Tm přivine nás k sobě Otec Bůh... I Mri nás všechny přivítá... do-pro- vo-dí k Ot-ci ri-stus F už 7 Pán, tm Pán, už z Pán z v ne-bi, ri-stus krá- krá - tký 7 7 C tký čs. uch svtý rdostí nás nplní... Proto žijme, ť všichni jdeme...

10 1 Chceme Ti zzpívt 1. náš, dl, () Chce-me Ti Ti z-zpí - z-zpí - náš, vt, vt, náš, náš, náš, Stvo -ři - te - li r - dost nám Hmi 1. R: Hmi stil, š, Bo - že Bo - že náš, náš, o -či - mi-lu - u-chem n - pl - vše-chny k so-bě nil, Bo - že Bo - že náš, náš, náš. zveš, Tys nás li - di 1. náš. náš. Bo-že Bo-že Sp - si - te - li do úst pí-ň rá-li Chce-me chvl, Bo-že 3. Chcene Ti děkovt, Bože náš, že z nás chceš mít chrám, kde přebýváš sám, ráli náš. Chceme Ti děkovt, Bože náš, plni vděčnosti, vroucí rdosti, Bože náš. Ruce své zvedáme, Bože náš, k Tobě smému, Bohu věčnému, ráli náš. Ruce své zvedáme, Bože náš, budiž veleben n věky, men, Bože náš. 1 Mrn th C.Bllestrem Z.Lomová (text) Bo-že Bo-že E7 R: M-rn - th! P-ne přijď o - pět v ná - dhe-ře své. E mi n th! N zem, č - su j - ko - stup M-rn - kon-ci -ko ro-s vy-pr-hlou chle-b k nám z-. mi mi mi mi mi mi E7 mém. v hl-du M-rn ko dítě v betlémskou stáj, jko vnutí uch v svět krj. ko blesk, když protíná tmu, od východu ž k zápdu. V církvi své, ž stále nová, ve svátosti Těl rve. dyž svou lásku dáváme všem, přicházíš, Pne, kždým dnem.

11 13. Žlm 42 Emi Hmi Emi 1. - ko lň dy - chtí po by- stré vo- dě, du - še má tou - ží Emi Sl- Hmi Emi Emi Hmi Emi Emi Hmi Emi Vylévém duši, prázdno ve mně, v srdci to buší, nvť ke mně! sou chvíle bolesti, přijde i tíň Ty všk mé úzkosti proměníš v píň. 3. Propstná tůně po vodě volá, modliteb vůně šíří zdol. Modlím k Bohu život mého, dělám, co mohu, vždyť žiji z něho. 13. Požehnný, Bože C F C mi F C n vě - ky, C F C mi F, vše-chno Po - že-hn-ný Bo-že, ve - li - ký z tvé Chléb Ví - - ru - ky ti no ry zde ti ti po To-bě, Bo-že. zy jsou chléb můj v no-ci i ve dne, kde-pk Bůh tvůj, kde kdo ptá mne. R: Po Bo-hu ží-zním, po Bo-hu ži-vém, po Bo-hu ží - zní du - še má. Po Bo-hu ží-zním, po Bo-hu ži - vém, po Bo-hu ží- zní du-še má. Po - že-hn-ný, Bo-že, při - ná - při - ná - při - ná - má - me. C C ší - ší - ší - me. me. me.

12 14. Sláv Pánu ežíši S S3 4 S S C..... Slá- v Pá-nu e - ží - ši, Pán při-chá-zí k nám, s lá-skou.. hná - ním,.. rál,... buď, buď,. rál. 15. Chvlte Hospodin (Žlm 117) Emi S 6 8. Chvl - S. te..... L Emi.. L Emi 1. S. Bo - h 16. Svtý náš Bůh S : S S Sv - tý, náš n H - le -.. nd Emi 1. Emi Emi sv- tý,. Pán.. náš. Bůh,.. sv- tý, sv-tý, e-ho vě-rnost vě-ky, lu-j. lu-j. sv- tý Ho... s po-že - slá-v, e - žíš slá-v slá-v Ho-spo - di-n vši-chni ná-ro-do-vé, ve - leb-te vši-chni li-dé. Ne-boť ro-zší-ře-ná ná-mi mi-lost C Hmi Emi C C S. slá - v,. nám, S. lá-sk, sv- tá e-ho spá-s. N-bí - zí sv-tý, sv-tý. sv - tý Sv- tá e-ho sv-tá e-ho H Emi C Emi C Pán.

13 17. Chválíme Tě S S: S S rný. S S S S Chvá - á. vy - zná-vám, chvá-lím H Emi. lí - me Tě, Chvá -.. lí - me Tě, ne, Tě, že Tě, tys náš Pán, Tys náš. Bůh H Emi Tě,. ne, H Emi.. svůj, Tě, P- sl-ví-me P - ne, sl- ví-me mo-dlit- bu n-ši při-jmi dá-vám i P-ne, ži-vot vše, co mám že Tys můj jm,. Pán, můj H Emi Bůh, dnes. vě - dnes. tk 18. Chvlte služebníci Emi S 4 4 R: Chvl - te slu - že - bní - ci S S Emi H - LE - LU -. Emi.. I. 1. Tm, kde zní pláč v sr - dcích. Emi P- sl-vím při- jmi chvl - te Ho - spo - di - n, e-ho jmé- no, zr - ně-ných, Bůh po- sí - lá slo - vo své. I Pán volá nás k sobě n Sión, kde přebývá v slávě své. Tm děti Tvé tnčí rdostí, o jménu Tvém zpívjí. éž Boží lid slvně zvítězí, vlož ruku svou n Sión. Bůh Otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledjí. Bůj pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ť má eruzlém.

14 19. Právě teď chválit Pán čs S S: 1. S S ho S S teď L ho čs, Svou I. chvá - lu vzdej, slož Emi C u být něj R: - S S. S S chvl, Pá - n chvl, S S. Pá - n n Cod chvl, I. Pá - n chvl. me, svou slož u něj Prá-vě chvá-lit Pá-n sv-ty-ní Sv-té - u-ch. dů - vě-ru Bo-hu slá-v Pá-ně to-to mí-sto n-pl - ní. Pá-n On pře-bý-vá ve chvá-lách své-ho li-du, má rád, když -ho jmé-no vzý-vá - dů - vě-ru z-čni chvá-lit j, slá-v S S Emi C n Cod. L Pá-ně to-to mí-sto n-pl - ní. R: Pá-n tk Pá-n své-ho chvl. 20. Všechny národy iří Černý S S L S S. - 1) 2)... Vše-chny ná-ro-dy tle-j-te ru-k-m, Bo-hu já-j-te hl-m r-do-stným... le - lu - j, - le - lu - - j.

15 21. Nuč nás, Pne, ve chválách žít 3 4. Veď N - uč mě C mi C C7.. žít.. zl od F C E mi mi C C7. tm, ž před Tvůj. trůn,. ž. zní.. nás o-dhá - ní. C mi C C7.. od-pou-štíš Tvo- slo-vo prv-d, že já jm Tvůj syn, če. nás, P-ne, ve chvá-lách u-ch do-plň, ť r-do-stně N-še ví-tě-zné vo-lá-ní: H-le-lu - j, vzpou-ru Bo-že věč-ný,. hřích. F C E mi mi C C7. vzdát Chválím Tě, Pne Emi S : Chvá S e - S ží - lím, ši. Ty lím, Hmi Ot- mi-lý, chci chvá-lu Ti chvá- chvá-lím Tě, P-ne, Emi sl- vím, vím, Hmi Emi Hmi S jmé - no, e - ží - ši, Ty e - ží - ši, nd r - du - Emi Hmi Emi Hmi Emi e - ží - ši, Emi Hmi Emi ji, zví-tě-zil, r-du - chvá-lím Tvo- jmé- no. íky, díky, díky Ti, Pne, z pokoj, z rdost, chválím Tě, Pne. [: Život svůj si dl, vstl z mrtvých, ó Pne, s láskou, s čistým srdcem Tebe chválíme. :] ji sl- sl-vím Tě, P-ne ví-těz, nd smr-tí zví- tě-zil, chvá-lím Tvo- ví-těz, smr-tí,

16 23. e stále přítomná S S S S: e S S S S S S S S E H E stá - le slá - v, r - do - stně zpí-vá - H E H... me o Tvém dí - le, pí-snič - k ť zvo - ní kž - dé pří - to-mná Tvo- chví E H E.. le, já Tě chvá - lím, P - ne můj, jk - nom u - mím. 24. Chválu vzdejme Q 4 4 Q 4 4 mi Chvá- lu Chvá - lu vzde-jme i C mi C 4 3 Ot - ci 3 4 u chu, 4 4 chvá lu chvá- lu mi C mi mi mi L i v třech 4 3 Sy - nu, 25. Hosn S Emi C L. L 1. L. Crl Tuttle 7 C S Emi C Emi C S tvé, ó Bo - že náš, L ho - tě Emi C (h-le- lu-j) vy- vý- šen buď, s-n Bo-hu. n ne - Bo-hu o - so-bách. 1. Ho - s - n, ho - s - n, ho - s-n Bo-hu n ne - bi. Ho - bi. R: mé-no sl-ví-me (h-le- lu-j) chvá-lí srd-ce mé bi. L 3. Sláv, sláv, sláv všech králů ráli. Chvál, chvál, chvál Tobě, Pne náš.

17 26. ežíši svtý :.. C F C F C H - le - lu j,.. h - le - rál, lu - j,... Tě, h - le - lu j,. e-ží-ši, sv-tý, krá-lů chvá-lím sl-vím, pá-nů mi mi F C mi mi F C 27. Vzývám slvím. h - le - lu -. Pán.. j. S : Tvé C 1. již Vzý-vám sl-vím jmé-no z Tvou vel-kou lá-sku, d-ro-vls nám.. S nám. S Hmi ží - ši, L přijď pro Ty. cír - kev slí - bils, svou. že k nám zs L. Ty ží - ši, vrá - tíš, přijď pro přijď, 1. C C mi 28. Oslvujme Otce, Syn i uch : S. O - sl - mi vu - jme ri-st u-ch, kte-rý - ho P-ne cír-kev Ot-ce vše-mo-cné-ho, Sy-n e - ží e - svou. E mi E mi mi E mi E 28. Oculi omnium 1) mi Q 6 8 O - cu - li mi o - mni - byl, (Oči všech doufjí v Tebe, Pne) 2) mi mi. um in Te spe -. rnt, o - mi - ne. S še, v n-šich srd-cích ži-, Bo-h, kte-rý kte-rý kte-rý při-jde. iří Černý 3) mi mi 4) mi.

18 29. ežíš nejkrásnější ze všech jmen (jiná tónin) : C () mi (Emi) (). e-žíš, nej - krá - sně - jší ze všech jmen, e-žíš,.. sly - ší C () mi (Hmi) mi (Emi) hls můj. k - ždý den, ó e - žíš. mne v mém. pá - du ó () e - žíš krá - sné jmé - no C () má. ežíš, chválu vzdává srdce mé, ežíš, stále stejný včer, dnes. Ó ežíš, zemřel též z hříchy mé. Ó ežíš, nejkrásnější z jmen. 3. ežíš, přijde brzy jko král, ežíš, přines lásku n zem k nám. Ó ežíš, mu chválu zzpívám. [: Ó ežíš, krásné jméno má :] Emi Hmi Emi () 30. Můj Pán mne pozvl S S: S S S S 1. Pán Můj mne Pán mne.. ke ke to On On. rád. rád mne mne po-zve-dá, po-zvl sto-lu své-mu, to pro-to- že po-zvl sto-lu své-mu, pro-to-že Emi.. Pán mne po-zvl ke sto-lu své-mu, to pro-to-že On rád mne má, má, má, můj můj On S S má mne, má mne rád.. I On můj Otec já jm ho dítě. 3. On ukzu k spní cestu. 4. On zve mě k sobě neustále. 5. On vyvedl mě z moci temnot. 6. On uvádí mě do svého světl. 7. = 1.

19 31. Rduj v Pánu S S: R - S S. 1) R - duj duj, v Pá - nu r -. duj vždy, cky, to - bě to - bě r - 2) r - duj duj Oslvujme Hospodin C : O - 1. o- F C..,, slá - v,. mi mi C O- R: C mi F C. mi do - brý Stále o tom vyprvují vykoupení dyž voljí, z úzkostí vytrhu Posílá slovo své zudrvu 33. Vyvyšuj svého Pán S S: S S Vy - vy - šuj své - ho Pá -.,,.. n do-brý o - sl-vuj-me Ho-spo-di-n, slá-v, - le-lu - j, chvl-me j.. pr-vím, pr-vím, sl-vuj-me Ho-spo- di-n, do-brý o-sl-vuj-me Ho-spo-di- n, do-brý sl-vuj-me Ho-spo-di-n, do-brý - le-lu-j, chvl-me sl-vuj-me Ho-spo-di- n, do-brý o-sl-vuj-me Ho-spo-di-n, j. Proměňu poště v prmeny vod Vyvádí nás z temnoty ze smrti 1. F#mi F#mi Hmi Pá -. n kl - něj před C.,, trů - nem Hmi Hmi kl - něj před trů - nem, sv -. tý. Bůh, sv -. tý Bůh.

20 34. Nyní pokloňme před rálem C :.. Ny - ní. n - ším Stvo -ři - te - lem. Fm7 C F. před. rá - lem,. Vždyť On klek - náš ně - mi 1. F mi F mi mi my dí, Q: jsme o - vce ru - kou. pst - vin.. svou. e - ho, Bůh. nás vo - stá - mi F C 35. lníme před Tvou tváří Q. vá - Q ní,. tvá - ří, ó. dí. mi C mi C mi. spo-jil ó, rá-li náš. Teď zní n. dem, náš,.. ž po-kloň - me l-ní - me před Tvou rá-li C mi C mi F C B mi. nás v u-ctí -. vá - ly, jsme ní, ó Bůh On. me nás před. sám vo - v u-ctí - z n- šich úst chvá- -dno Ty jdeš C mi F (mi) C mi C mi.. náš. 36. Spiritum Tue Crittis (uch své lásky nám, Pne vlej) iří Černý S S: 1) Hmi 2) Hmi ri - tum o - mi - ne no - bis Tu - e s ná- Spo-jil rá-li Spi- c-ri - t- tis in - fun - de.

21 37. ráli milost nám dej E S S S S:. rá - li, #mi H E #mi H mi - lost nám dej, I. přijď u - zdrv n - ši zem, I S S S S E H7 Cdim C#mi #mi L S S S S H C mi Hmi E Tvé,. ó o-čisť ji svým u-chem, u-zdrv do-ty-kem. l-ní-me, vzý - vá-me jmé-no P- ne. Přijď R svou R m k nám. I 38. Tdy u Tvých nohou (Lk 10,39) iří Černý S S2 4 S S 1) Emi u u Tvých Tvých. můj,. můj, Ty Ty víš,. rád Ti. 2) Emi Emi 39. lečím tu, Pne, před Tebou iří Černý 1) Q 2 4 mi tu, před Te - bou 2) mi C Q tu, před Te - bou C vím, vím, že že vů-bec le-čím P-ne, vše-chno s lá-skou T-dy no-hou, P-ne Emi. víš, -dá-vám tk rád. T-dy no-hou, P-ne n-slou - chám. le-čím P-ne, ne-jm S mé nic. Ty.

22 40. Spiritus est qui vivifict (uch ten, kdo oživu) iří Černý 1) S S2 4 Spi - ri - Emi 2) tus, Spi - ri - tus, Spi - ri - tus est Emi qui ct. 41. Přijď, Pne, do nšich srdcí S S: S S. S S (C) Přijď, přijď S S:.. ó nás. (F) přijď.. do Přijď,. ó (C). přijď. do Přijď,. (F) () (C) (F) (C) L... 4 Nplň Pne, nplň mne S S S S mé. svo - jí lás - ky v nás. ó Emi (mi) () (C) () I Hmi Emi m. n. Tvůj, n. Tvůj, mne, chci.... chceš. sám,. svou tk dnes Emi F# Hmi 7 (Emi). žá - dám,. tk mne. n - plň. mne žá - dám... n - plň I 4 ve crux (Buď zdráv, kříži, ndě diná) iří Černý : - C mi ve crux, spes C mi Emi F C mi C crux, spes vi-vi - fi - P-ne, n-šich sr-dcí. P-ne, me-zi P-ne, n-šich sr-dcí. ro-zsviť svě-tlo N-plň P-ne, n-plň n-plň P-ne, mo-cí srd-ce dě-lt, co P-ne, P-ne, u-ni-c. -ve u- ni-c. - ve crux.

23 43. Nplňuj mne uchem C 6 8. S. prá - zdný mne. džbám, plň mne Ty, mi mi. svým,. P -. ne. sám.. svým. C E mi F mi Emi mne. ť. svým, F C mi7 mi C F C 44. obrý Bůh S S: o - brý Bůh,. Bůh, Bůh, Bůh lásk, Bůh lásk, Bůh lásk i mne milu. On Syn dl, On Syn dl, On Syn dl, by spsil mne. Hleluj, hleluj, hleluj, buď mu chvál, čest. Emi S S o - bnov tvář ze - mě, pr - vdou, Emi Hmi 3) Emi Hmi 45. Uslyším S S: U - S S 1) o-bnov nás tvář ke. mně. být.. iří Černý ze - mě. sly - ším slo - vo Bo - h ži - vé - ho, u - sly - ším Bo - ží 2). hls. U - sly - ším N-pl -ňuj u-chem n-pl-ňuj mne u-chem Ne-chci N-pl-ňuj mne u-chem n - pl-ňuj u-chem svým. Pro-sím Tě, n-plň mne, u-chem pře-té- kám. do-brý do-brý do-brý 45. Osvoboď nás prvdou ( 8,32; Ž 104,30) S 1) Hmi Emi Hmi 2) S: O-svo - boď nás pr-vdou, o-bnov tvář ze - mě, o-svo-boď pr-vdou, o - svo-boď nás slo-vo Pá-n své - ho, u - sly -. ším. - ho iří Černý. hls.

24 46. N kolenou S S: S S S S sněj - ší S S Q. Emi n jsou nej-krá - chví-le vždy-cky jsou ko-le-nou. Emi 7 7 stát, uch. sv - tý z - čne vát. Nej - mi F# Hmi mi krá - S sněj - ší. S když 1. Nej-krá - sněj - ší chví-le vždy-cky n ko- le-nou,. R: V mo-dli - tbách bu-deš chví-le vždy-cky S S Emi jsou 7 n ko - le-nou. I Sílu opustit svůj hřích jm dostl n kolenou Sílu nově zčít žít jm dostl n kolenou uchem svým mě ežíš nplnil n kolenou Nejkrásnější Vykupitel ži S S. Emi. Bůh.... Syn, ě - ku - ji Ti,. O - tče, že L Emi... nám S S S S: 1. Vy- ku-pi-tel ži-, e-žíš, Bo-ží Be-rá-nek Bo - ží, Me-si-áš, sv-tý, -di-ný své-ho Sy-n Emi... z-ne-chl své-ho u-ch, co Tvo- dí-lo v nás ko - ná. dl L L ežíš, Spsitel můj, drhé jméno má, Beránek Boží, Mesiáš, ukřižovný pro nás.

25 48. On Pán : On C mi F C mi. Pán, On L. Pán, e-žíš ri-stus L. vstl. On Pán, C C7 F C C 49. sme děti Tvé S S4 4 S S S S S S Emi Hmi sme. Tvé, jsme. dě - ti Před. ve. Emi u - tí - S : Pán. e- žíš má-me ví - tě-zství. Bo-ží sv-to - stí ďá-bel. z mr-tvých kž-dé ko-le-no ť po-kle- kne k-ždý j-zyk vy-zná, že e-žíš ri-stus dě-ti krá-lo-vství, jmé-nu Emi H - le -. lu - lá sky 50. Slunce ristovy lásky S S L ť j. H - nás, le - C C C C C ť nás, L ť.. lu - I -. o-heň C mi Emi mi Emi F mi C den,. ve.. n,. Sv-té-ho u-ch z-pá - lí ne-dou- tná-me ne-zh-sí-ná kte-rém e-ho mi-lost o-sl-vo-vt - pryč j... ká, ve svě-tle Tvém v lá-sce Tvé krá-sné žít. Hmi Slun-ce ri-sto-vy o-z-ří. L má. ť I

26 51. Brzy přijde den S S: S S S S S S. den, kdy rál,. kdy. z - ví slá - vy rál, - le. lu - Br - zy j, - le den, F# Hmi. rál, Vyhlížím ten den le - lu - j, Těším n ten den le - lu -. lu - j, Blíží ten den... kdy den kdy j. 5 ežíš můj Pán S S: můj á Ho poznávám ežíš mě má rád e to dobrý Pán. Pán,.. můj. Pán, á mu zzpívám á mu ztleskán leluj. můj. Pán, 53. Prope est ominus (Blízko Pán - Fil 4,5) iří Černý 1) C 2 4 est F C 7 C 2) C est F C 7 C 3) F C 7 C 4) F C 7 C - le - lu - j, - est - 1. Br-zy při-jde z-ví slá-vy br-zy při-jde při-jde z-ví slá-vy rál, z- ví slá-vy 1. e-žíš e-žíš e-žíš -le-lu - j. Pro-pe o-mi-nus, - le-lu - j. Pro-pe o-mi-nus, - le-lu - j. le - lu-j, pro- pe o- mi - nus, le - lu-j.

27 54. ždý den Pán mi sílu dává S S3 4 S S S S Hmi - ždý den Pán mi sí - lu dá - vá, pí - sní mou F# Hmi Pán.. bát, S : On když. stl mým s ním, sp - -. ním, F#mi Hmi 1. Trá - pe - ní bát. když 55. Trápení svá n Pán vkládám S 3. 1) n. s ním, C 2) C dám,. rád mě má. o - [: Vše zmohu v Něm, On mi pomoc dává :] Pán ežíš můj rál. [: Vše ptří nám, mý jsme n eho :] On Boží Syn 56. Otevřme Písmo 1) S S6 8 S S. (2 Tim 3,16) Miroslv Heryán (český text) můj svá krá-čím ne-mu-sím krá-čím ne-mu- sím svá n Pá-n vklá - dám, C trá-pe-ní Pá-n vklá- dvě-ků. O-tevř-me Pí-smo po-slou-che-jme, pro-mlu-ví Bůh, Mi-str Pán. 2) Hmi. po-slou-che-jme, Ře-kni Ře-kni Ře-kni Ře-kni Pá-nu: Pá-nu: Pá-nu: Pá-nu: T - dy á Chci být -.. O-tevř-me Pí-smo jm, vám Tvůj, men, po - vše, n - - šli co vě - le - Hmi mne, jm ky, lu -.. iří Černý. 56. Řekni Pánu: Tdy jm mi Emi mi mi : L j, jm při - vše - pr - co nom men. iří Černý ven. mám. Tvůj. men.

28 57. Pod Tvým křížem 1) Emi 2) Emi S : Pod S Pod Tvým Tvým můj, sí - lu Pod n - lé - zám. Tvým 3) Emi 4) Emi 58. Otče náš nebeský Emi S 6 8 O- R: S S tče náš... L přijď kde Tvůj lid Emi men. kří-žem, P-ne můj, sí-lu n-lé- zám. kří-žem, P-ne můj, sí-lu n-lé-zám kří-žem, P-ne C Emi.. ne-be-ský, po-svěť jmé- no Tvé, Tvo- C Emi. L. krá- lo-vství, buď vů - le Tvá. 1. Tm, pro-bou-zí, Emi S. Tvá, S 6 8. ť C Emi. ví - tě - zí vů - le Tvá. Někdy mne zkoušky tk svírjí, pdám prohrávám, řekni, jk vůle Tvá zní - " Bojuj ž do vítězství!" Pne, můj brtr mne nemá rád, z zády mne pomlouvá, toužím teď vůli Tvou znát - " Odpusť mu, tk jko já!" Tm, kde uch svtý přichází, dry své rozdává, jká teď vůle Tvá - " Co dl jm ti, předávej dál!" 59. íky z spní S í - ky sp - - ní, Ot-... Emi. L C C. tm, kde ro-ste Tvůj chrám, v srd-cích všech dě-tí Tvých, ť ví-tě-zí vů- če, dík e - ží - ši, u-chu sv - tý 1.. z r - dost,.. z r -. dí -. dost. ky... le z

29 60. Spolu pějme píň S : S 1. Spo - lu Emi rál, Emi mi pě - jme pí - ň, e - žíš rál, rál, mi pě - jme vždyť pí - ň Emi. rál. Všichni spolu pojďme, ežíš rál.. 3. Spolu ruce spojme, ežíš rál.. 4. Spolu ruce zvednem, ežíš rál.. 5. Všichni v lásce žijme, ežíš rál eho uch mějme, ežíš rál.. eho život žijme, ežíš rál.. eště více pějme, ežíš rál.. Všichni z Ním pojďmw, ežíš rál en jk den S S6 8. S S 1. en,. můj. S S L S S jk. Hmi F# Emi. den,. Žít L s Te -. bou,. jít L L. z Te - bou. dát L být. svou,. L 4 7 Hmi F#mi F# Emi 7. dej S S s ná-mi po-koj. můj.. R:. Lá - sko Ty Tvo-jí, P-ne vě-čná, L. být. P-ne To-bě du-ši Hmi Hmi Emi 6 7 Hmi spí -. ná - svůj. me, všem (Ty). nám.., Hmi Emi. skloň mi - lo -. sti - en, jk den, vidíš n bídu mou, buď mnou, Pne můj, touhu dej žít n kolenou, buď mnou, Pne můj. en, jk den, hojíš má zrnění, mnou, Pne můj, sílu mám kont Tvé spní, buď mnou, Pne můj. en, jk den, chceme jít z Tebou, být Tvoji, Pne můj, sloužit všem, by též mohli žít, být s tebou, Pne náš.. vě. zů - stá - vej. k nám. spo-lu e-žíš spo-lu pě-jme pí-ň, e-žíš pě-jme, tou-žím Tvo-jí, L. v po-ko-rné pro-sbě ru-ce.

30 6 Všichni jko ovce S : S S Vši - chni Emi C Emi jsme n. Něj n sti svou nás C Emi C mi mi7 H7 C mi C vzl S n j-ko Be-rá - nek L bo - le - sti L byl, L -by n - še C Emi C mi7 H7 náš všech, hřích. j-ko ov-ce z-blou-di - li ce-stu o-dvrá-ti - li Ho-spo-din u- v-lil ne-pr - vo- -be n-še ne-mo - ci,. 63. Můj Bůh můj štít S S: 1. S S S S R žít Můj On S S S S. mi C Bůh. ve můj.. štít, mou k z-bi - tí ve-den vy - m- zl od-po - ví mo-cí své-ho jmé-n pí - sní C Tvých, spě - R chám C C C Tvých, smím R žít. ve stí - nu kří-del kří- del. do Tvých. já vím dí. C smím jít dál, vím, že mi v po-ko-ji blí-zko, h-le-lu - R: Chci vy- svo-bo - stí- nu kří-del stí- nu Teď. j. Teď

31 64. Můj Pán ži S S: R: Můj Pán ži - po-že-hná-n buď ská-l má vy-vý-še-ný Bůh mé S S E S S 1. spá - sy. spá - pět 65. lf i Omeg sy. L S tk Ti jmé - nu. bu - du me - zi S : S S 1. á Měl. mnou, o - čí byl bí - jm lou L já mne C Emi C. sám, tvář cí-til pá-lil v ko - do - bro-ře -čit ná-ro- dy chvá-lu Tvé-mu vě vl zeň -. jk stech sy Emi C zvuk hro-znýt - ne - spou - ný S.. zdál, zní: L já o- á jm.. v snách. mých. hléd - lf v mo-dlij - - ko i L L. bách. sníh V tom uch. ná - hle z úst e - ho jk z mnou O-me - g,.. Bo - ží o - heň Syn První. stál e - z-hřmípří - boj Emi C S S. zní:. zní, dá Bůh nám zem,. zní:. no - vý. C mi buď pro jde sám, v Něm C Emi C Emi vše. tu ho ten hls stál. dní.. člo-vě-ki Po-sle - R: á-sot no-vou já-sot e-ru-z - lém. á-sot při-chy-stán, cír-kev svou z-čí-ná mi. á písni nové z nebe nslouchl: Svtý, svtý, svtý, Ty králů rál. I Svtý náš Bůh teď pro nás přijít má, On nším slvným Tvůrcem, ko-nčí, On Pán. své dílo dokoná.. i

32 66. ežíš : e C S S: - mi C F C Emi F C mi C žíš, e -. žíš, e - žíš, e - žíš, On z hrobu vstl, život mi dl, ežíš, ežíš, On z hrobu vstl. Živý Pán, živý Pán, ežíš, ežíš, živý Pán. leluj, leluj, ežíš, ežíš, leluj. 67. Můj Pán ežíš S S S S Můj. Pán e - žíš, On. náš Pán, mi - nás On z mne Emi de Pán jsou dv bil: tři, tm i Pán, u -. pro - střed mřel. nám. kde 68. Otče můj, rád Tě mám S S S : Ot - S S S. lá - sk E S S S. če dv z lu- že-hná ne-bo z-slí - pro-sí k- ždou věc, On rád jim. nich. Hmi E lás - k. Tvá. Tvá můj, ve - rád li - Tě ká mám, ke. chvá - lím mně, Tě. lá - sk ve -. Tvá le - bím, E vel - ká,. lás - k. Tvá ve - li - ká ke L dá. že ve - lká, F#mi E mně. 3. ežíši, rád Tě mám... uchu svtý, rád Tě mám...

33 69. Pne můj, chválím Tě 1) S : mi 1. P - ne můj, chvá - lím Tě, 2) mi chci žít n 3) mi pro Te - be mi - lu - ji Tě. Otče můj ežíši uchu svtý á vím S : 1. S vím, á já vím, vím,. má já mne vím, rád, já. vím, já já vím, vím, má má mne rád, mne rád. já ežíš z mne mřel. 3. ežíš z hrobu vstl. 4. ežíš přijde zs. 71. Nše srdce musí být chrámem : C e-žíš má mne rád, e-žíš má mne rád, e-žíš e-žíš e-žíš N-še sr-dce mu-sí být chrá-mem Bo- žím, sr-dce mu-sí být chrá-mem Bo-žím, n-še sr-dce mu-sí být chrá-mem Bo-žím, L n-še C C7 F C uch. Pl - ni i sv-ty-ní, v kte-ré vlá-dne Sv-tý mo-ci, vdě-čno-sti chvá-ly, C C i L pl-ni mo-ci, vdě-čno-sti chvá-ly. Sv-ty-ní, pl-ni mo-ci, vdě-čno sti i chvá-ly, C7 F C 7 C v kte-ré vlá-dne Sv-tý uch.

34 7 Otče, sdnoť nás S 3 4 R: S svět S SL: Ot - če, C C po - znl, že. nás, po - sll, O - tče, O - tče,. nás, C Emi C C - S. ké vždyť.. když. s-dnoť s-dnoť Sy-n s-dnoť do-bré pří--mné, br-tři.. nás. C C sám své z - dl, ži - vot ž n - by C Emi C C. vě - ky ždý den E S S S S : S S S S S S S S 4. den den #mi H F#mi 4.. F#mi.. den o - de - když E vzdáš.. j ždý den den milosti, kždý den den vítězství, kždý den den rdosti, když j celý svému Pánu odevzdáš. H4 H. ždý den den vítězství... ždý den den rdosti Fctus est ominus 1) S S3 4 S S fi - (V prvdě Pán mou tvrzí) iří Černý 2) 3) v - dno - tě pře - bý-v-jí, slí-be-ní 1. ž-dý H C#mi F#mi H den mi-lo-sti, kž-dý den den mi-lo-sti, kž-dý mi-lo-sti, ce-lý své-mu Pá-nu o - de-vzdáš. ce-lý své-mu Pá-nu F-ctus est o-mi-nus fi-rm-me-ntum me-um. F-ctus est o-mi-nus rm-me-ntum me-um. F-ctus est o-mi-nus fi- rm-me - ntum me-um.

35 74. Rozžíhá : C. mi mi C R: Ro-zží - há M - ri - sví - Te-mno - tou s M-ri - mi mi F mi C C snáz. F C, mi snáz.. 1. í L kde ce M - ri -. dík, že v nás. sví - ce v nás, dl.. pro-jdem Ro-zží - há te-mno - tou mi F mi C F Emi stín. Bob Fliedr í í ptří dík, že Země k nebi znovu přiklání, že pdl vlád noci přišlo svítání. 3. í ptří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích, nebýt Mtky Boží, kdo znl by nihu knih? 4. í ptří dík, že ristův oheň nás nenechává spát, že rozehřívá ledy v teplo mění chld. 5. í ptří dík, z všechn díl, co chrání pláštěm svým, dík z posilu v nouzi, z pomoc trpícím. 6. í ptří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš. éž rozezní ve, ž přijde Mesiáš. syn, í L že 74. El Šddj (Bože Všemohoucí, nejvyšší Pne, Věčný tvůrče) my rnt 4 4. ky mi. svým ve - li - El, ký. El C F B n - El od E7 mi (mi) 7 mi 1. C n - vě -. ků F B C. Tvé, El Er - k-mk - do-nj, bu-du vzý-vt jmé-no Šd-dj. ž n vě - s M-ri - pro-jdem p-tří mr-tvým lá-nům ži-vot Bo-ží svě-tlo ve-šlo do míst, dlou-ho le-žel R: El Šd-dj, El šd-dj, El-jo - do-nj, jmé-nem Šd-dj, Šd-dj, Láskou svou beránkem zchránil Izrel. Ty mocí ruky své ztišil moře bouřlivé. Ty byl Bůh vidící opuštěnou klečící vyvedl mocí svou děti své. Mnoho let učil lid, ristův čs že má přijít, nikdo z nás všk nevěděl, kým by Mesiáš být měl. V slově svém zlevil plán, že Syn Tvůj má přijít k nám, by nejskvělejší čin vykonl. I

36 75. Nde mnou smiluj S S n 4 4 S S.. S S Hmi Hmi S S.. I L.. S S Ho-spo - di-ne, pro-sím, n-de mnou smi-luj, z-hlď vše-chny mo- S S. vi-ny mé sr-dce bu-de či-sté. Své- ho u-ch zs mi d-ruj, ť ve mně stá- le či-nný, zs mé kro-ky bu-dou ji-sté, zs mé kro-ky bu-dou ji-sté, zs mé kro-ky bu-dou ji-sté. O-ble-čte člo-vě-k no-vé-ho, kte-rý po-dle vzo-ru Bo-ží-ho stvo-ře-ný, 4 4 n 4.. I.. cod spr-ve-dli- vý sv-tý. mé sr-dce bu-de či-sté. I 76. Buď chválen S S: Buď Emi můj, buď. len, chvá-len, P-ne chvá- P-ne můj.

37 77. íky z Tvůj kříž S : í - 1. Pro S S ce - lá - ky mé le sku C mi. z Tvůj kříž, ne - mo - ci do vy - ru - kou lé - váš, nž tr - nás pěl s, ó, ó, pil, vy - kou - P - ne můj. když - náš, můj, s bys ó, ó,. nám vzl R vy - dl náš strch, mi C C C mi S S R: S Ty S n vše z vo - dy P - ne, L sku - ú - z - ži - tky kol zlé, Tvůj, mněl, pít, Ty s Tvé nám dě - ku - dě - ku - stil, P-ne P-ne P-ne P-ne N - še Skon-čil odví - tě - pu - zství, ji, ji, při - teď dě - dě - kryl nám mi C C. mám Tě rád,. vá - žně,. mám Tě rád, stá - ku - ku - Emi Emi F mi Emi - le. L nás,. nej - vě - tší L. to, L že. znát le. tě - šíš Tvou ji ji kr - ví dá - váš náš. můj R svou růst Emi. r - dost mé, z nás Buď vůle Tvá ( 4,34) iří Černý 1) Q: Buď mi mi mi O-tče, mi 2) mi mi mi mi S Tvá mým pové po-zná-vám, že mi-lu-š hlu - bo-kou r-do-stí sr-dce mo-hu vů- le Tvá, Bo-že vů-le ť stá-vá po-kr-mem.

38 78. Effth (Mk 7,34) iří Černý S : O- S. S 1) Emi řán. rej tví - rej O - mi C6 H7 2) Emi tví - rej S S. řán. u - chu,. E-ff - th! o - tví - rej,.. E - ff - th! k nám,. o - tví - mi7 C6 H7 3) Emi mi7 C6 H7 79. Neme Pne chléb víno iří Černý 1) mi C mi Q:L QL Q. tvou. tvář, chléb tvou ví - no, sv- tou L L 3) C mi mi. tvář. n-še-mu Pá-nu, o-tví- rej, při-chá-zí k nám, o-tví-rej br-třím, -strám do-ko - Sv-té - mu při - chá-zí Bo-ží-mu slo-vu do-ko - Ne - -me P-ne chléb ví - no, ne - - me 2) mi C mi Ne--me P-ne hle-dá-me ce - lý R Tvou ži - vot. tvář, mi. náš. 80. Má vír iří Černý Q: 1) mi C mi L L i má L Má ví-r, to e-žíš, má n-dě-, můj Pán, má lá-sk r-dost, já C Q n něj če-kám dál on 2) mi C mi C. vrá tí,. vrá tí, já. vím, on vrá tí. L

39 81. Hospodin můj Pstýř F Q: Q Q Ho - spo - din Má du - še můj Pá - n ve - C mi B. P - stýř, le - bí. nic ne - po - strá - F C mi B F. ve - le - bí, můj Bůh.. spá - s Má má.. dám. du - še C mi B F C B C7 I 8 Ruh 1) Q Q 3 4 Ne Not Q Q.. mi (Emi) Ru - (Ne mocí, ne silou, le uchem Božím). h, might ni not. Ru - Cmi (mi) mo - cí, po - wer,. h,.. Ru 7 (H7) - but. le by mým the S. u - chem Spi - rit 2) (Emi) Cmi (mi) 7 (H7) mi (Emi) S dí of Pán. od.. (závork = tónin Emi) h. mi (Emi) o stínu křídel Tvých iří Černý S S4 4 L S S ní. S S 1) Hmi Hmi7 6 (Emi) Hmi mj7 o L o. kří - del stí - nu. kří - Tvých del Tvých u - krý - vám, L do u - krý - vám, L ó Tvé, do. náš, F#4 F# 2) Hmi Hmi7 6 (Emi) Hmi mj7 náš, S. chrá - níš. nás Ty. sám, Ty Pá-n si-lou by stí-nu lá-sky sli-to-vá - Bo-že Bo- že F#4 F# 3) Hmi Hmi7 3 (Emi) Hmi mj7 F#4 F# sám.

40 84. Ty sám iří Černý Q: 1) mi B Ty Q Ty sám, st -číš. S sám. můj, n Ty Ty sám, sám, P - ne můj, n Ty, Ty 4 2) mi Q - nom Ty, P - ne můj, st - číš sám. sám, C můj, B C 4 R. 85. Přichází náš Pán (závork = tónin C dur) iří Černý S S S S : 1) E (C) H (). str. náš, náš Pán,.. náš, náš (F) při - chá - zí. nás. nás 2) H () (F) E (C) e - žíš. E (C). P-ne -nom P-ne Při-chá - zí při-chá - zí rál, při-chá - zí me-zi e-žíš Mé dlně zvednuté iří Černý S 6 8 S 1) S. Mé Emi 3) mi. L o-. L. dr. teď, L L j-ko ve-če-rní bě-tní Mo-dli-tb můj, C H7 2) Emi 4). má. L tk. L ť mi C H7. k To-bě stou-pá L tk, j - ko. vů R ně L k - di - dlo -. vá. S S S S Mi- pří- tel me-zi dl-ně zve-dnu-té při-jmi Bo-že L

41 87. Vyvyšuji Tebe, Pne C : Vy - vy - šu - ji L L nd L nd nd.. k - ždým C F. ji L i vším, C F Vy - vy - šu - ji jmé - no L nd nd co. svým. kž - dé F dnem. člo - vě - kem. Vy - vy - šu - ji Te-be, P-ne, tím - to C F Te-be, P-ne, Vy - vy-šu - ji Te-be, P-ne, stvo-ře- no C F st. ži - vo - tem.. jmé -. no. Ot Pinkner I I I I L I. (4x) 88. Vzdej dík Henry Smith S S S S4 4 Vzdej S S S S dík, S S S S.. dík E H C#mi #mi pro - to - že rád tě. e - žíš má,. tvůj vzdej. Pán. dík,. rál. chvl, E 1. H7 H věř, S S S S. #mi C#mi F#mi H E když. máš už nou - zi.. rál. mj7 1. H H E E Pán e - žíš byl. dán z. nás... Tk nás. Vzdej dík. vzdej Tk Vy- vy- šu - Te-be, P- ne, Tvo- Bo-hu, při-dej pí- ň sl-bý, sí-lu ne - po-znáš, pro - to- že I I.

42 89. ežíš, ežíš Pán S S: S S S S e - žíš,. éž S S.. L Hmi. e - žíš k pr - vdě, Pán, k ví - těz - ství, - di -. ná, -. di - Hmi pí n i mne Tvá S S já -.. stou - pí spá - s. Tvé I. éž má n ú - st ná mne Emi. dál už. tou - žím. jít n. ce - stou Tvou.. ce - I Vyvyšuji Tě : C F. Vy - vy - šu - ji Tě, vy - vy - šu - ji Tě, vy - vy - šu -.. ji Tě, 1. C 7 C S S S S3 4 Ó, Ó, P - ne můj. 90. Ó Bože, Světlo nše S S S S Bo - že, Bo - že, svě - tlo svě - tlo I. n - še, n - še, P - ne ce - dů - lý můj. E E E H # C#mi H E E H7 E ce, ci, Sy - Sy - n nu i i u - ch u - chu sv-té - sv-té -. ho. mu. né tě ti k ži - vo-tu, -di - ná n-dě - mi - lo - sr - de-nství. -stou - Ni-kdy ne-zb-vuj pr-vdy, stoj - ve-smír chvá-litkl - ní, Ot - Ot -

43 91. e dokonáno Emi S 2 4 L e S S moc, L e - žíš Pán, mi ví - těz! L ó. j, H7 Emi mi H7 S lu - S e- žíš S L S L n Pán. L Pán, Pán, Emi mi Pán, Pán, v n - šem. rál, H7 Emi mi H7 Emi h - le - lu - j, L h - le - lu - j, L h - le - lu - j L kr - Pán, S ná - ro - dě, Emi mi H7 h - Q:. Chci le - lu - j, L h - le - lu - j, slá - v h - le - lu - Emi mi H7 Emi 9 Chci oslvovt Q.. Pá - n,. chci mu e - mi mi mi mi Chci Q. ho chvá - lit,. chci mu pí - ň, S ží - mi mi C F mi 1. mi mi pí -. do-ko - ná-no, S-tn po - r-žen, e-žíš zlo-mil smr-ti e-žíš H-le - lu e-žíš vě- ky. e-žíš e-žíš e-žíš e-žíš e-žíš o - sl-vo - vt své- ho zpí-vt no-vou zpí- vt no- vou mi h-le - lu - j mi h-le-lu-j mi mi. H-le - lu-j, H-le - lu-j, h - le - lu-j, h-le - lu - j, ši.. ň. pí - ň.. j..

44 93. en Ty, Pne můj : R: en mi po-zve - dáš. Mno- ho Vo - ll Ty mi Ne - bu - S S: uch á mi mi F mi Ty,. můj, n tys těch, jm dá-vádu kte - ří k Pá - nu spá-nek, ko-lesvé-mno-vou bát - ni 94. uch svtý Pán 1. S S S S sv - jm On vzkří - Stvo -ři - te -. tý dí -. můj. štít, má vo - l - jí: V Bo - hu v ú-zko-sti On sí - lu, v no-vétěch ti - sí- ců ty mou žá-dnopro - sbu dni mne kdo mne.. P-ne slá-v, hl-vu mi F mi še - li lo ný. můj. Pán, Tvé,. nám ru - j kou dl, Tvých, po-momo - ji vy-sly - ne-n - stá - le po-dpí - pro - ná - sle-du - Hmi I Tk Ti Vzý - vá zpí-vámjmé - no - by To - bě chvl, k nám, - ť bych mne. o - sl - vil Tvé Tvo - blí - zkost P-ne, e-žíš, jmézmě - no ní. svět tu - hle P - ne. jdeš. šel. ráš. jí.. e - žíš prá- ce po-znl, kl-ním, pí - přijď ň m Emi vl. dál.. že ó 95. ežíš nd kždé jméno S S F#mi Emi F#mi ví-... S S e - žíš,. mm - nu - el, nd L Bůh.. s ná - mi, u - chem s u-chem o - plý - cho-dím k-ždé jmé-no, dr-hý Sp - si-tel, L náš.. Vy-ku - pi - tel, těz rál, F#mi Emi. Slo - vo - ži - vé. I.

45 96. Ty můj Pán F B mi C F B.. Ty můj Pán, ty můj rál já Ti slou - žit chci mi C7 F B mi C F B n Q: Q. Q. Q stá - le, - le - lu - j,. - le - lu - že j,. ó - le - mi C7 F mi B C7 F lu j. 97. ežíš Pán pánů Sofie Contry, Nsmi Buty, L.Mlinová S : S. 1) Emi H7 e - žíš Pán pá - nů rál S krá - lů, h - 2) H7 Emi e - žíš, kní - že mí - ru, slá - v h - le - le - lu - lu - Emi j. j Přijď, přijď, uchu Boží : Přijď, Přijď C 7 mi mi C mi přijď, dej sr- n-pít Bo - vo - dy ží, du - přijď, ši vždyť mé, Ti teď přijď men. když jm sám, vím, sám ne-jm. Vím, že o mi mi C B C codmi C7. I. F.. mnou stá - le, P-ne můj, P- ne můj. men. u-chu n-bí - zím ty.. vá - nku dce mi C mi mi C Bo - své. ží.

46 99. o tvých strostí S S: S S 1) Hmi F#mi rád S S o tě. tvých má st - ro - z nich stí, tě.. vy - pro - stí. ú - zko - Pá - stí, 2) rá - lů rál byl nám bez nů. Pán, Ten, Hmi F#mi 100. Chci, Pne, chválit Tě S S S S: L S S S S 1. S S S S. S S S S E. L. ván. smu-tků, při-šel ro- zdí - lu vše-chněm d-ro - Chci, P-ne, chvá-lit Tě, den o-de dne víc, chci, P-ne, chvá-lit Tě, Chci Tebe více znát Chci k Tobě lásku mít en Tobě sloužit chci... den o de chvá - dne lit. L víc, chci... F#mi C#mi. nž L E H7 E (možno zpívt jko druhý hls) C#mi. i Hle-dt Tvo-ji tvář po - zná-vt mi-lost Tvou, chci Te-be Ptá-ci v o-bl-cích To-bě zpí-v- jí, stro-my n po-lích F#mi E H7 já L své. Tvé Prosíme, odpusť nám hříchy iří Černý Q 6 8 Q 1) mi B mi C mi 2) ri ste, hří-chy. pro-sí-me ro-zj-sni nd ná-mi svou sv-tou nám. ru-ce zve-d- jí, zpí-vt chci, ru-ce po-zve-dnout, k o-sl- vě pro-sí-me, o - dpusť L B ri ste, mi C mi 3) B mi C mi. tvář.. men.

47 101. řevěný kříž = 144 mi Q:. mi Q.. můj, Q C j -. kou [:Ty znáš ho - kříž, mě n dno - tu něm líp, 10 uchem svtým má mi. Ty vše - L chno, e - žíš mi říct, L. u-mí - z co co C rá. sto - mi dě - Vojtěch rál. jím,. lám. :]. Vojtěch rál Flétn mi C mi C mi u mi C mi C mi Q 2 4 L = 144 mi mi mi mi mi Q 2 4 Q. L ře-vě-ný vi - dím, ri-stus P-ne mů-žeš u-chem sv-tým pro-vá-zíš, P-ne, -le L cí - rkev svou, B C mi B C mi B C mi B C mi Q L Q mi. Ậ Slo - v Slo - v Slo - v Ze mi Q Tvá Tvá Tvá dvo - rů ( o ) L mi. ří sv-tý (1-3) ji - tře-nk (4) po - lni-ce z-zá - vo- lá nás -le L kde mi do do. uch dá te-mno - ty. Bo-žíchřd. mi z vě-ku do vě-ku krá - lo-vé stří-d - jí krá-le, Tvo- slo-v ne-po-mi-nou, krá-lo-vé stří-d-jí krá-le, Tvo- slo-v ne-po-mi- nou. po - ká - ní o lá - sce o spá - mo-cná -řů, vnu-kne nám - - " " - - slá - vu stří - pád, mi C mi mi u L ( )

48 103. ko dým kdidl stoupá Vojtěch rál = 138 E S S S S : 1. S S S S S S S S - u - ko še j - ko ten, kdo tk S S S S ť S S S S. R: S S S S L dým po - zá-vn po-kld dl si li - bých v ne - bi do mých H - le - h - le - h - le Tobě, Pne S S:. 1. To-bě, Lá - sku P-ne po-koj. stou - pá, při - zná: vů - ní ne - má, ro-zlé-vá m-rně by do ro - E k - di- kor-ná n - pl - ňu - ten, kdo mno-hé Bo-ží chrám, ne-při - jl, F#mi #mi E. lá - sk tk buď ť mi, pl - ní všech zdá - F#mi #mi E. lu - j.. lu - j. = 170 Emi S S S S. L Chvá - l o - vstou- pí ko-stí, du-ši Tvo- ne-ko- ne-čná P-ne, H-le - h - le - h-le - H-le - h-le - h - le - F#mi #mi E s dí-kev du - ši n-chá při-chá - -. zím; zím; kto-bělá - P-ne sku, Ty H - le - h - le - lu - po - E strn, vl,... E mou rou.. lu - j. j. po-kov du - ši n-chá - zím. I I.. můj. s dí- kem S při-chá - zím, S Ậ Vojtěch rál Emi Hmi F#mi F# Hmi R: To-bě zno-vu o-de-vzdá-vám, Pán, buď vů- le Tvá. e-zu, L Sp - si - rok z krokem kráčím z Tebou... v dáli hledám správnou cestu svou.. te -. li, 3. Emi chvá l. dyž zváhám ve své slbosti... podpíráš mě mocí milosti... I

49 105. N hlubinu zď Vojtěch rál = 130 S S2 4 S S S S. Emi 1. S S On S S S S. Hmi L.. Bůh mi-lo - vl, kp-kou kr-ve, krů-pě- jí po- tu e-žíš te-be Hmi On tě tě.. On tě Emi vzl n vi-ny, -be.. ný,. vzl n. po - kr-ví, ku-po-vl kr-ví. Tí-hu li-dské 3. Lé - kř S SL Emi i. L ku- mi-lo-vl pr-vý, ku-po-vl L Emi S S S S.. 4. N po- znáš zce-l, e- mu o-de-vzdej zce-l, vy - so-ké ho-ře R: N hlu-bi-nu z-ď, vy-stup n vy-so- kou ho-ru, to-lik vl.... L ji- - be ji-ný. du-ší tě-l, e-mu o-de-vzdej Emi 5. S SL má 6. = 1. sí - lu tvou.l má r-ko-vi- nu, u-zdr-vit r-ko - vi-nu, tvou v ti-chu po-znáš tí-hu své-ho hří-chu, tí-hu své-ho hří-chu,. S ví- rou z-ď n hlu-bi-nu, sí-lu u-zdr-vit

50 106. ežíši, Ty chléb živý = 155 S S3 4 S S n. e - ží - ši, tu - to Ty. zem, z chléb Hmi. ( 6).. Hmi Hmi Vojtěch rál. S S S S ní Chválím vzývám = 130 Emi S :. S S. S (M) Chvá - lím, L Tvé. chvá - lím, Emi F# Emi pí - sní k To-bě vo-lám pí - sní I. Pí - sní L k To - bě. Vojtěch rál ži-vý, kte-rý -stou- pil po-krm hl-do-vých du-ší Tě-lo Tvé 1. Fine dá-vá všem; dá-vá všem. Sp-tří slá-vu Tvou, Hmi.. kdo Tvé, Tě-lo jí, P- ne, po-si-luj mou du-ši ke sp- P-ne vzý-vám, P-ne vzý-vám, chvá-lím vzý-vám mé-no. vo-lám, Emi Hmi F# e-. žíš S L (Ž) S n On můj Pán, k To-bě vo-lám. vy-slo- vím no L Emi F# S L v Něm mám n On L v Něm můj Pán k-ždé jmé-no vy-vý- še - né. sp--ní sp--ní nd mám, I mé- I

51 S e-. žíš, S S. vím, při-chá-zí e-žíš, tó-ny ro- ze- zní ne-jm už sám ne-jm už sám Emi F# 1. Závěr Hmi chvá - lou S I. S. I 108. Co svět nemůže dát Vojtěch rál = C S :. R: Co svět S.. o- vcím S dát, dá - vá. sr-dce po - zdvi - že - né... -le-lu-j, -le-lu-j. ne-mů-že e-žíš... C dát, žít 1. C C 1. á S S s n-dě - ztr-ce- ných stád vchá - zí e-žíš. lá-sku při-ná - ší. C o-bré - ho.... P - stý -ře znám, dí o - vce své C L On vo - k pr-me - nům spá-sy ve ví -ře sám dá - n-pít vo-dy ži- vé. R: C. S S P - stý -ři S. o - brý stá - d be - re. P - stýř L L vá... V do-brém. n-dě - ji mám, zblou-dím te - mno-tou, C jk z-ne-chá r-dě - ji sám pů-jde hle-dt tu ztr-ce-nou C. 3. Ztr-ce-nou do ná ru-če, s lá - skou ob - jí - má, C.. ov - ce své jmé - nem z - vo - lá... jí... R:

52 109. Vzpomeň, Izrel = 144 S S4 4 S S. Q 4 4. chvěl Z nás.... Hmi Vzpo-meň, Emi I - zr-el, vzpo- meň, I - zr-el, Hmi. tvůj Pán. Hmi Vojtěch rál -6.Vzpomeň Izrel, vzpomeň Izrel kolik s mužem bičovným soucitu měl? 3... věncem trní korunován jk Pán vyhlížel? 4... odsouzence n olgotu n smrt s provázel! 5... připočítán mezi lotry zmírl Spsitel! 6... On ežíš, z mrtvých vstl, jk sám pověděl! v e-t - m-nech ú - zko-stí = 120 mi mi mi C.. mi F C Fine. 1. Z nás, P-ne, dl tě-lo své n kříž při- bít, z nás li- di prá-zdné k-lich mi C F mi mi mi C mi Q Q Q I. cí -.. Vojtěch rál. ho-řko-sti mu-l pít. Pro nás, P-ne rkev od do-by Tvé t- dy F C mi C F mi mi. 2 4 Tvé dnes Tvé svté méno n. nás, slu-žbě sám -sí - láš. sv-té jmé- no ve-le- bím mi F ke svém, mi I.. pro nás li-di prá-zdné, by-chom vstou-pi- li do krá-lo - vství. 3. N nás, P-ne, u-ch mi C mi F C mi C F 7 sv-té-ho vy-lé - váš, li-di prá-zdné, d-ry = 130 C mi mi F C R: L mou bdí, I Vojtěch rál mi v sr-dci -di- nou tou- ne-be- ský e-ru-z-lém 1. e-ru - z - lém, Bo-ží pře-bý - vá - ní, Emi 7 F C mi kdo s tě-mi, vy-tr- v-li, I kdo ve.. ví - ru si u-. s tě-mi, strá- dá - ní cho-v- li. hou.

53 L. mi Emi 7. e-ru-z - lém o-zdo-be-ný krá-sou j-ko ne-vě- st že-ni- cho-vi, F C mi.. L. I krá-sou, do kte-ré ve-jdou ti, kte -ří jsou e-ží- šo-vi. 3. e-ru-z - mi Emi L 7 F. L lém, z ne-be -stu-pu- jí - cí, v ten den, kdy vrá-tí Pán s mo-cí ne-po-mí- -jí - cí, přijď, C mi 1. C mi C 11 Sláv tvá = S 170 mi7 4 S e- ží - ši k nám, L. ne bi, k nám, přijď, e-ží - ši R: Slá-v Tvá n vlá - d Tvá n-de Emi mi C trůn 1. C S n ne mnou, P-ne e-ru-z P-ne Emi mi7 bi, Tvůj trůn. s ko- ru-nou.. I. Mocní tohoto svět království... království Boží nechápou. 3. Mličcí tohoto svět království... království Boží nleznou Pokání čiňte 4 L F 3. mi dě-tí. Po-ká - ní. L I k nám. Vojtěch rál 7 mi7 I.. svě-t krá - lo-vství Bo-žích z-slí - be-ní, krá - lo-vství Bo-žích L 1. Ne-ní z to-ho-to Emi C Emi 4 mi Bo- ží, blí- zko krá - lo-vství Bo-ží, do věří v Boh, obdržel život věčný... ežíš život věčný... Poznáte Prvdu, Prvd vás osvobodí... ežíš vás osvobodí... mi I mi7 L blí- či -ňte, zko krá - lo-vství, mi 4. blí-zko krá - lo-vství Tvůj Poznáte Lásku, Lásk vás promění... ežíš vás láskou promění.. Přijměte uch, budete svědkové... budete svědkové Boží... Vejdete v slávu měst eruzlém... vejdete v eruzlém... Budete chválit po celou věčnost Boh... zpívti hleluj...

54 114. ežíš vítěz Q 4 L F Q :. chvl! e - žíš L mi mi mi B ví -. těz,. ví - těz, ó ó h - le - ežíš pokoj (domov, rdost, lásk, s námi...) 115. Žlm 8. lu. lu j, j, h - le - lu - j, lu - S j, 7 mi mi mi 7 mi C C/H mi mi/ F C C/H L náš, jk. chvl. Pá-n e-žíš h-le - h-le - Pá-n Ho-spo-di-ne, P-ne dů-sto-jné jmé-no tvé. Z úst m-li-čkých mi mi/ F 1. mi Tvá,. můj. L sí - ly své L když. F C C/H mi mi/ F ne-be-s mě-síc hvě-zdy, vzdá-vám Ti chvá - lu ří-kám: "Co člo-věk, u mi F C. L mo-cně do-k-zu-š pro-ti - vní- kům. á, sp-třu - ji že j máš tk rád? vní-kům. Ty pá-nů Pán, Ty krá-lů rál, ó P-ne, O-tče C. C/H mi mi/ L F.. Vzdá-vá Ti mé sr-dce chvá-lu z vše-chn do-bro-di - ní Tvá, C C/H mi mi/ F C C/H mi mi/ F C. ž nám.. že u-či-nil li-dem, ne-z-tr-til nás.. I I I 115. k dobré Q 6 8 k do - bré u - tě - še - né ži - jí - 3) 4) C F C mi Q.. 1) 2) mi C F C. R - dost m -. jí. v lá - sce. když. li pře - bý - v - jí... br - 3. tři mi stry... všichni..... v lá - sce.

55 116. Všichni jsme dno tělo (enver - Velehrd 1993) E S S S S :L S S S S S S S SM Î S S S S 1. L E dyž E jsme L L nás E. L žíš,. Á Î dyž Î Î Î Á Á Î Á Á mou rev, rev, L L R: Vši-chni -dno tě-lo, spo-jil e- ni-kdo ne-ní E E LL. L Vši-chni jsme -dno tě-lo, spo-jil nás e-žíš, On dl ži-vot nám. jí - te Tě-lo mé pi--te bu- du žít ve vás, ve vás, sám. bu-de-te v lá-sce mé. jí-te Tě-lo mé pi-- te mou bu-du žít bu-de- te E. mé. 3. [: Ve jménu ežíše poklekne kždý z nás, On všech králů rál brzy přijde zs. :] [: Cestou Prvdou jm, Beránek nejtišší, jm oběť diná, jm oběť nejvyšší. :] 117. Svtý Micheli mi brň nás v bo - ji, u mi pro - ti Sv - tý li zlo - bě ú - kl - dům ďá - blo - vým, C mi mi B M Á. ke... v lá-sce Mi-ch-e - r-chn-dě - li, mi ty, kní-že vo-jsk ne-be-ské-ho, svr-hni Bo-žskou mo-cí do pe-ke-lné pro-p-sti mi mi C mi mi u S-t-n ji-né zlé du-chy, kte-ří o-bchá - ze-jí svě-tem zká-ze du-ší. I

56 118. bb Otče C : F (Čenstochová 1991) 7. C Emi mi 7 Nás vo - líš si dnes, ó P - ne, o - de - všd ve - nás bě, Cí - rkev stro - mem ži - vo - t, ve vě -čnost ko - ře - ny vzrů- bo - dí, stá, Bůh, ve-lktři - stry jsme vši - chni, dn jsme ve - lké ro - di - n, ži - vo - t dá - rce, ze smr - ti nás vy - svo - Br - E E7 mi F C mi 7 ri - stus lé - ho či - nil sr - dcem - O br - svě - z nás k té S S trem t svo - pr - vdě ci -. st - zo - stá - při -. ne, t, dce, lni, on pro když teď n - u - čí nás ni - kdy z dě - ti n - stá - vá nás ne - své - deš vo - lt bu-dnás jí vy - ho -. k so- cek Sykulsky. k To - pu - vo - di - C F C 7 C F C C E7 mi F S. bb, O tče, - bb, O tče, - bb, -bb O C 7 C. tče, L když ce - u - svým bě. stá. lil. n. -bb tče Zdrávs Emi mi mi Emi S : R: - ve M - ri -, mi - lo - sti pl - ná Pán S Emi mi L Ậ L nž v to - bě v němž ú - ž vk S. dý dná, ží, S mi H7 Emi. ší po - ko - rná trůn po - s-ze - ná. zá, pod st-nej - sná zář, kte - rá den při-ná - tvým Nej - vy - šší pře-bý - vá. ká, tys ší. L n ší, zní, ká, kte - k nám ce - rou zem dí - lá - lý Pán sk svět s te - chu - ro - Bo - bou. 1. Tys zl - tý šíp, svě - tlo při - ná - Tys Bo - ží chrám, slo - v - ví - ry 3. Ty chu - dá, k Pá - nu u - tí - H7 Emi L C. svůj po-klzr - no o - chrá - ní, most, po kte - rém n - lé - zá. Ty sl - bá, ž n níž uch sná - ší, vždyť jmé-no tvé po - vý - při-chpro - ni - -

57 120. Hleluj, zní S S4 4 S S S S S S S S 7+9 Emi7 7+9 Emi7 7.. ť zní ze tě tvé všech nás, úst,. Si - ó - ť ne, zní k ne - be Emi7 Emi 7 Pán. zil. I 1. Bůh Pk On ž. vy-kou - pe-ný, zví-tě - tě-žký z-zní. ne - sl po-lnic zví - tě - zil. pro-mě - ní. od-poz - vo - - ští láš: C. kříž hls z "de to.. ví - tě - o-sten kvů - li n - děl - zství tvůj, R: H - le-lu - j, h-le-lu - j, h-le - lu - j, ť Bůh sly-ší o pro-zpě - vuj, nám, ských, C C Hmi E7 tvé. zlá!" (Tk. zpí -. vej) Pán. při - chá - zí. hří-chsmr - ti I I On n Bůh tvé, zlá,. sům.. ol - tě - go - lo hří - chy smr - ti 7 o 7+9 Emi7 zví - tě - zil Má sílo (Ž 59) iří Černý S S: L S S. vám, S S Má sí - Ty, lo, k to - bě Bo - že vzhlí -. žím, L má sí - lo Hmi můj, lá - sko má, ty, Bo - že mé. to - bě P - ne-boť ú - to -či-ště ú - to -či-ště zpí - Hmi ne. mé.

58 12 Mtk S : By - S S 7 C mi 7 1. l ti - chá jk j-ro krá-sná, o - by - če - jná pro-stá jk my, o - n nes ve svě- tě po-tře-b do-br, pk ne - svár ne-zví - tě - zí. Tře-b 7 7 7u S nám ž n svět te- pl, Bo-h při - ne-sl, pro-zá -ří ži-vot, všem do tře - sl - b I R: M-tk, kte- rá po-ro - zu-mí, sr-dcem S zí Bo- n-šh, ze-mě pro-to L o- zlo no - nes má vé ho dny všem, z - tk Emi mi C mi 7 L k-ždé-ho M-tk, u - vi-dět do - bro v nás u - mí, I o - n L s ná - mi bjí- v kž - zá - jk žý ři - ly. o-n. z nás. Emi C mi C mi Vám dávám S S.. S Emi H7 Emi... S Vám dá-válá - sku dá-vt sr-dcem svým má-mene j - zy- kem no-vý pří - kz svůj: lá - sku mě-jte - dni do své - ho br-tr ne - má rád, své- ho Bo-h m-rně mi 7 Emi - - Pán já Pá - pro - S ko by - jm chom ne - sly - mi - v den ší lo - ri - n - vl st še já vás, Pá - n, pro - sby, L j - - Pán ko by - ne - jm chom sly - k dru-hýmlži - vým, vo - lá. mi - v den ší 1. mi H7 Emi Emi7 vás, n sby, L lá - mo - ne - sku hli ži - mě - v - m - jte ho li - lá - v lá - dni sku sce k dru - ve - spo - mi H7 Emi já Pá - pro - vás, n, sby, L lá - mo - ne - sku hli ži - mě - v - m - jte ho li - lá - v lá - dni sku sce k dru - ve - spo - hým, jít, lu, hým. jít. lu. lo - ri - n - čs.. vl st še. L

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech Otrá ve ná ko řist Ha di. Brr. Ti jsou dost straš li ví. Ale kro mě nich bě há po světě celá armáda dalších děsivých lovců, kteří také používa jí jed. Proč to však dě la jí? Aby nás vy dě si li? To ne,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO Stropní konstrukce 1/6 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

ZPĚVNÍK úvod. Ahoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku CSM!

ZPĚVNÍK úvod. Ahoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku CSM! ZPĚVNÍK úvod hoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku SM! Právě držíš v ruce unikátní kousek, který, i když vypadá zvenku jako normální zpěvník, je něčím zcela výjimečný! Uvnitř totiž najdeš písničky,

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma.

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma. Měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví v. 2,60 Manuál distributora se smluvními podmínkami Co je to Multi Level Marketing Způsob, jak zamezit plýtvání a ušet ře né peníze rozdělit mezi nás (zá kaz níky,

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Řešení dopravní situace

Řešení dopravní situace S ORV www.bsmorava.cz ORVÍ ZČÍ www.bsmorava.cz S ORV www.bsmorava.cz ORVÍ ZČ VÍ ZČÍ www.bsmorava.cz ÚČ RO STŘ RĚSÉ OU a.s. ORVÍ O města R čj.: 110850 /2015 Řešení dopravní situace 18.03.2015 rojekt dopravního

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

D o p l ň p í s m e n a t/d, b/p.

D o p l ň p í s m e n a t/d, b/p. Jméno a příjmení: Třída: D o p l ň p í s m e n a t/d, b/p. 1. Napiš názvy obrázků podle počtu. dva jeden dva 1 2 5 2 1 krajíc 1 2 1 2. Doplň správná písmena (t/d, b/ p )a dopiš slova, která ti pomáhají.

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

É Ě Č š ž ý Ť š š ř š ř ě ř š ě ě ř ř ý ř ž ěř ř ě ť ů ě ý ů ďě ř š ě ř š ř šš š ý ě ě š ř ů š ě ý ů ě ř š š ě š ě š ě ř ý ě ř š ě š Č š ž ý ř ě ř š š Š š ř š š ý šš ý ě ž ě ě ř ě ě š ý ř š ů ě ř ž ě ě

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10. 1PL_Jaz1_001 Párové souhlásky. Český jazyk 2.ročník. Eva Marešová OSV - 1

CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10. 1PL_Jaz1_001 Párové souhlásky. Český jazyk 2.ročník. Eva Marešová OSV - 1 CZ.1.07/1.3.06/02.0005 MI 06.43.10 1PL_Jaz1_001 Český jazyk 2.ročník Eva Marešová Klíčové kompetence Prob-1, Prob-2, Uče-1a Průřezová témata OSV - 1 Metodické poznámky : Pracovní listy pro samostatné i

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více