Usnesení z 33. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 33. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty"

Transkript

1 Usnesení z 33. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/33/RM/2015 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/30/RM/2015, 31/30/RM/ bod 1, 2, 22/30/RM/2015, 15/30/RM/2015, 7/30/RM/2015, 6/31/RM/2015, 10/31/RM/2015, 15/31/RM/2015, 13/31/RM/2015, 7/31/RM/2015, 9/31/RM/ /33/RM/2015 Kulturní komise I. Rada města-bere na vědomí zápis z kulturní komise ze dne I poskytnutí dotace na činnost: a) organizace HBC Kapitan Jirkov ve výši Kč, b) organizace Asociace turistických odd. mládeže ČR č Stopaři ve výši Kč, c) organizace Archa 777 ve výši Kč. 3/33/RM/2015 Občanská komise I. Rada města-bere na vědomí zápis ze schůze občanské komise při MěÚ Jirkov ze dne /33/RM/2015 Bytová komise 1. Přidělení bytu formou přistoupení k závazku dlužníka Ivetě C., Jaroslavu V., Michaele H., Josefu S. 2. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Martě Š.,Blance K., Marii H., Petru H., Evě P., Vlastimile M., Haně O., Zdeně F., Marii H. 3. Přidělení jiného bytu manželům Václavu E. a Věře E. v domě v Jirkově, byt č.1 (1+2). 4. Převedení nájemní smlouvy ze systému prostupného bydlení Ladislavu E., byt v Jirkově. II. Rada města-neschvaluje 1. Přidělení jiného bytu Darině F., Ivetě P.

2 Všechny uvedené žádosti byly projednány na zasedání bytové komise dne /33/RM/2015 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor čp restaurace U Radnice ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu čp na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově, uzavřené dne s panem Tomášem P. za účelem provozování restaurace ke dni a to na vlastní žádost nájemce. I záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o velikosti 106,11 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží objektu čp na náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově na pozemku p.č. 849/96 v k.ú. Jirkov za účelem provozování restaurace na dobu určitou do III. Rada města-ukládá 1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic 1.1. zveřejnit záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o velikosti 106,11 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží objektu čp na náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově na pozemku p.č. 849/96 v k.ú. Jirkov za účelem provozování restaurace na dobu určitou do Termín: /33/RM/2015 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov I. Rada města-bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za období od do /33/RM/2015 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2835/1 v k. ú. Jirkov záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2835/1 o výměře 416 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu. II. Rada města-ukládá 1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic 1.1. zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2835/1 o výměře 416 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu.

3 Termín: /33/RM/2015 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2835/1 v k. ú. Jirkov II. záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2835/1 o výměře 510 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu. II. Rada města-ukládá 1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic 1.1. zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 2835/1 o výměře 510 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu. Termín: /33/RM/2015 Záměr pronájmu pozemku p. č. 546/2 a části pozemku 547 v k. ú. Jirkov záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 546 o výměře 88 m2 a část pozemku p.č. 547 o výměře 411 m2 v k.ú. Jirkov za účelem zázemí k domu a část pozemku p.č. 547 o výměře 40 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití parkovací plochy. II. Rada města-ukládá 1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic 1.1. zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout pozemek p.č. 546 o výměře 88 m2 a část pozemku p.č. 547 o výměře 411 m2 v k.ú. Jirkov za účelem zázemí k domu a část pozemku p.č. 547 o výměře 40 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití parkovací plochy. Termín: /33/RM/2015 Záměr pachtu pozemku p.č. 206/6, části p.č. 206/1 a 205 v k.ú. Červený Hrádek záměr propachtovat pozemek p.č. 206/6 o výměře 25 m2, část pozemku p.č. 205 o výměře 44 m2 a část pozemku p.č. 206/1 o výměře 7300 m2 v k.ú. Červený Hrádek za účelem využití zahrad. II. Rada města-ukládá 1. vedoucímu odboru majetku města a útvaru investic

4 1.1. zveřejnit záměr propachtovat pozemek p.č. 206/6 o výměře 25 m2, část pozemku p.č. 205 o výměře 44 m2 a část pozemku p.č. 206/1 o výměře 7300 m2 v k.ú. Červený Hrádek za účelem využití zahrad. Termín: /33/RM/2015 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 49/1 v k. ú. Červený Hrádek I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 49/1 v k. ú. Červený Hrádek práva vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování a provádění údržby, revizí a oprav kabelového vedení NN včetně jejich součástí a zařízení ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO , DIČ CZ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu 50 Kč za bm + DPH dle platných právních předpisů. Výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že před kolaudací stavby, popřípadě vydáním souhlasu s užíváním stavby, bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 12/33/RM/2015 Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Jirkov pronájem části pozemku p.č v k.ú. Jirkov o výměře 500 m2 za účelem využívání zázemí k domu čp pro Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 1199,IČO , zastoupené pověřeným vlastníkem paní Evou K., bytem Jirkov na dobu určitou do za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok. 13/33/RM/2015 Pronájem částí pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov pronájem části pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov o výměře 111 m2 za účelem využívání nájezdu ke garážím a části pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov o výměře 323 m2 za účelem využívání zázemí k domu čp pro Společenství vlastníků jednotek Osvobození 1142, IČO , zastoupené předsedou výboru Petrem Čerminem a to na dobu určitou do a za smluvní cenu 40 Kč/m2/rok u nájezdu ke garážím za 3 Kč/m2/rok u zázemí k domu čp /33/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č. 2514/1 v k. ú. Jirkov udělení výjimky ze Zásad pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově pro stanovení smluvní ceny za pronájem pozemku p.č. 2514/1 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu. I

5 pronájem části pozemku p.č. 2514/1 o výměře 270 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1057, ulice B. Pacholíka, Jirkov, IČO , za smluvní cenu 1 Kč/m2/rok na dobu určitou do /33/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č. 2835/1 v k. ú. Jirkov udělení výjimky ze Zásad pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově pro stanovení smluvní ceny za pronájem pozemku p.č. 2835/1 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu. I pronájem části pozemku p.č. 2835/1 o výměře 450 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zázemí k domu Antonínu W., bytem Jirkov, Martině F., bytem Strupčice a Vladimíru S., bytem Strupčice za smluvní cenu 1 Kč/m2/rok na dobu určitou do s tím, že bude zachován přístup do domu čp /33/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č v k. ú. Jirkov pronájem části pozemku p.č o výměře 9 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití umístění novinového stánku Petru G., bytem Jirkov za smluvní cenu 40 Kč/m2/rok na dobu určitou do I ukončení smlouvy o nájmu pozemku p.č v k.ú. Jirkov ze dne uzavřenou s Pavlem V., bytem Jirkov dohodou smluvních stran ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem. 17/33/RM/2015 Pronájem části pozemku p. č. 543/1 v k. ú. Jirkov pronájem části pozemku p.č. 543/1 o výměře 130 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití zahrady u domu paní Gabriele G., bytem Jirkov za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 18/33/RM/2015 Pronájem části pozemku p.č. 255/5 v k.ú. Zákoutí pronájem části pozemku p.č. 255/5 v k.ú. Zákoutí o výměře 611 m2 za účelem využívání zázemí k rekreačnímu objektu paní Heleně Z., bytem Chomutov a to na dobu určitou do a za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok. 19/33/RM/2015 Pronájem pozemku p. č. 1548, části p.č a 1550/5 v k. ú. Jirkov

6 pronájem pozemku p.č o výměře 280 m2, části pozemku p.č o výměře 350 m2 a části pozemku p.č. 1550/5 o výměře 260 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využití k rekreačním účelům Františku K., bytem Jirkov za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok na dobu určitou do /33/RM/2015 Propachtování pozemků p.č. 204/17, 204/28, 204/27 a 203/5 v k.ú. Červený Hrádek propachtování pozemků p.č. 204/17 o výměře 348 m2, p.č. 204/28 o výměře 34 m2, p.č. 204/27 o výměře 13 m2 a p.č. 203/5 o výměře 5 m2 v k.ú. Červený Hrádek za účelem využívání zahrady manželům Rudolfovi a Marii S., bytem Chomutov a to na dobu určitou do a za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok. 21/33/RM/2015 Propachtování pozemku p.č. 1952/2, 1954/1 části 1956/1 a pronájem objektu čp. 621 na pozemku p.č v k.ú. Jirkov propachtování pozemku p.č. 1952/2 o výměře 193 m2, pozemku p.č. 1954/1 o výměře 2988 m2, části pozemku p.č. 1956/1 o výměře 7783 m2 v k.ú. Jirkov za smluvní cenu 1 Kč/m2/ rok + DPH a pronájem prostor o celkové podlahové ploše 125,40 m2 v objektu čp. 621 v ul. Zaječická v Jirkově na pozemku p.č v k.ú. Jirkov za smluvní cenu 230 Kč /m2/rok + DPH za účelem provozování zahradnictví společnosti VOSY s.r.o. se sídlem Zaječická 621, Jirkov, IČO , na dobu neurčitou s účinností od /33/RM/2015 Propachtování části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov propachtování části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 200 m2 za účelem využívání zahrady panu Vilémovi K., bytem Chomutov a to na dobu určitou do a za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok. 23/33/RM/2015 Propachtování části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov II. propachtování části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 400 m2 za účelem využívání zahrady paní Petře H., bytem Jirkov a to na dobu určitou do a za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok. 24/33/RM/2015 Propachtování části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov III. propachtování části pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 300 m2 za účelem využívání zahrady paní Aleně B., bytem Jirkov a to na dobu určitou do a za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok.

7 25/33/RM/2015 Propachtování pozemku p.č. 104/1 v k.ú. Svahová propachtování pozemku p.č. 104/1 v k.ú. Svahová o výměře 788 m2 za účelem pěstování zeleniny a sekání trávy panu Pavlovi D., bytem Boleboř a to na dobu určitou do a za smluvní cenu 3 Kč/m2/rok. 26/33/RM/2015 Smlouva o zřízení práva stavby na pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov uzavření smlouvy o zřízení práva stavby "Oprava nájezdu ke garážím a oprava opěrných zídek" jako stavby dočasné (po dobu trvání nájemní smlouvy) na pozemku p. č. 2235/1 v k.ú. Jirkov s manželi Antonínem a Lucií K., bytem Jirkov za podmínek, že bude smluvně vyloučeno vzájemné předkupní právo a finanční vyrovnání při zániku práva stavby. 27/33/RM/2015 Smlouva o dílo - pasport zeleně Jirkov uzavření smlouvy o dílo - pasport zeleně Jirkov mezi městem Jirkov a společností SAFE TREES, s. r. o., se sídlem Na Štěpnici 945, Rosice, IČO /33/RM/2015 Smlouva o výpůjčce uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci pozemku p.č. 1049/2 v k.ú. Jirkov o výměře 738 m2, ostatní plocha, zeleň s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO , na dobu určitou od do za účelem provozu Městského gymnázia a Základní školy Jirkov, příspěvková organizace, a smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. 122/2015 včetně schvalovací doložky. 29/33/RM/2015 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku + Smlouva o zřízení práva stavby na pozemku p.č. 2456/1 v k.ú. Jirkov uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne na pronájem části pozemku p.č. 2456/1 o výměře 410 m2 v k.ú. Jirkov, kdy bude uzavřena smlouva na dobu určitou do s paní Věrou K., bytem Jirkov. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněny. I uzavření smlouvy o zřízení práva stavby pergoly a výměna části oplocení jako stavbu dočasnou (po dobu trvání nájemní smlouvy) na pozemku p. č. 2456/1 v k. ú. Jirkov s

8 paní Věrou Kučerovou, bytem Vančurova 1081, Jirkov za podmínky, že bude smluvně vyloučeno vzájemné předkupní právo a finanční vyrovnání při zániku práva stavby. 30/33/RM/2015 Dodatek č. 12 k 10leté smlouvě o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD - DPCHJ a.s. I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD pro období v předloženém znění. 31/33/RM/2015 Žádost o prominutí poplatku za provedený dvojitý odtah vozidla prominutí poplatku za provedený dvojitý odtah osobního automobilu Škoda Octavia, RZ: 8U ze dne panu Petrovi T., bytem Jirkov na základě důvodové zprávy. 32/33/RM/2015 Žádost o prominutí poplatku za provedený jednotný odtah vozidla prominutí poplatku za provedený jednotný odtah osobního automobilu Škoda Felicia, RZ: 1U ze dne panu Michalovi Bečvářovi, bytem Jirkov na základě důvodové zprávy. 33/33/RM/2015 Žádost o prominutí poplatku za provedený jednotný odtah vozidla II. prominutí poplatku za provedený jednotný odtah osobního automobilu VW Polo, RZ: 7U ze dne paní Lence H., bytem Jirkov na základě důvodové zprávy. 34/33/RM/2015 Žádosti Městského ústavu sociálních služeb Jirkov o souhlas s provedením technického zhodnocení provedení technického zhodnocení objektu Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, U Dubu 1562, Jirkov - zasklení terasy nad výdejnou a zastřešení vstupní rampy bočního vchodu recepce.

9 35/33/RM/2015 Žádost o příspěvek na vybudování "hmyzího hotelu" a dětských "hmyzích hotelů" v rámci ekologické výchovy poskytnutí příspěvku v maximální výši Kč na vybudování 2 "hmyzích hotelů" a 24 malých dětských "hmyzích hotelů" v rámci ekologické výchovy pro Základní školu, Studentská 1427, Jirkov, IČO Příspěvek bude hrazen z odboru majetku města. 36/33/RM/2015 Bezúplatný převod pozemku p.č. 3697/1 v k.ú. Jirkov I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 3697/1 v k.ú. Jirkov ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO , do vlastnictví města Jirkova a smlouvu č. 102/2015 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami včetně schvalovací doložky. 37/33/RM/2015 Žádost o umístění sídla spolku - AERO ARCHIV JIRKOV, z.s. I. Rada města-souhlasí s umístěním sídla spolku AERO ARCHIV JIRKOV na adrese Červený Hrádek 1, Jirkov. 38/33/RM/2015 Změna průběhu katastrální hranice I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu hranice katastrálních území mezi obcemi Chomutov a Jirkov. 39/33/RM/2015 Informace o průběhu realizovaných investičních akcí a údržby v roce 2015 I. Rada města-bere na vědomí zprávu o průběhu realizovaných investičních akcí a údržby v roce /33/RM/2015 Operativní plán zimní údržby Operativní plán zimní údržby komunikací a chodníků pro rok v předloženém znění. 41/33/RM/2015 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro ZŠ Studentská 1427, Jirkov I. Rada města-souhlasí s přijetím druhé části věcného daru od firmy Asistenční centrum a.s., se sídlem Sportovní 3302, Most, IČO , do vlastnictví příspěvkové organizace

10 Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov, a zároveň souhlasí s navýšením sponzorského daru o částku ,37 Kč. Druhou část věcného daru tvoří pomůcky pro žáky, které budou využity žáky školy v rámci projektu Sedmikráska. 42/33/RM/2015 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro ZŠ Studentská 1427, Jirkov II. I. Rada města-souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov, přijala do svého vlastnictví sponzorský dar od firmy prooffice s.r.o., se sídlem Čepirohy 115, Most, IČO Jedná se o věcný dar v hodnotě 8.774,72 Kč, a to prospektové obaly, obaly na doklady a na školní sešity, které budou použity pro žáky školy. 43/33/RM/2015 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov I. Rada města-souhlasí, aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, přijal do svého vlastnictví sponzorské dary od SCA Hygiena Products, s.r.o. se sídlem Sokolovská 94/100, Praha 8, IČO , a to peněžitý dar ve výši Kč, od MUDr. Josefa L., bytem Březno u Chomutova, a to věcný dar (invalidní vozík Meyra) v reprodukční ceně 500 Kč, od MUDr. Heleny Z., bytem Chomutov, a to věcný dar (lednice a televize) v reprodukční ceně Kč a od pana Eduarda H., bytem Chomutov, a to peněžitý dar ve výši Kč. 44/33/RM/2015 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov II. I. Rada města-souhlasí aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, přijal do svého vlastnictví sponzorský dar od firmy Stamed, s. r. o., Krašovská 1723/4, Plzeň - Bolevec věcný dar (bezzápachový koš ODOCARE) ve výši Kč, od MUDr. Jiřího K., bytem Chomutov věcný dar (10 ks ložní podložky) ve výši Kč a od Mgr. Pavla S., Kadaňská Jeseň, Kadaň věcný dar (masažní elektrické křeslo). 45/33/RM/2015 Restrukturalizace lůžek u pobytových služeb provozovaných v MěÚSS Jirkov I. Rada města-souhlasí s přerozdělením lůžkových kapacit jednotlivých služeb poskytovaných Městským ústavem sociálních služeb Jirkov na území města Jirkova a přilehlých obcí, dle důvodové zprávy. 46/33/RM/2015 Zařazení do evidence čekatelů na přidělení bytu v DPS Mládežnická, Jirkov

11 I. Rada města-souhlasí se zařazením žádosti paní Elišky A. do evidence čekatelů o umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov. 47/33/RM/2015 Zařazení do evidence čekatelů na přidělení bytu v DPS Mládežnická, Jirkov II. I. Rada města-souhlasí se zařazením žádosti paní Růženy H. do evidence čekatelů o umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov. 48/33/RM/2015 Poskytnutí souhlasu - stanovisko obce I. Rada města-vydává souhlasné stanovisko obce klientovi ubytovanému v městské ubytovně, B. Němcové 1059, Jirkov dle přiložené přílohy. 49/33/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 68 rozpočtové opatření RO č OMMaUI - Interní přesuny rozpočtu nad 500 tis. Kč. 50/33/RM/2015 Plán inventur na rok 2015 plán inventur na rok II. Rada města-ukládá 1. vedoucímu finančního odboru 1.1. jako předsedovi ústřední inventarizační komise, předložit konečnou zprávu o průběhu a ukončení inventarizace. Termín: /33/RM/2015 Úkoly ze 7. zasedání ZM I. Rada města-projednala úkoly a připomínky ze zasedání ZM ze dne II. Rada města-ukládá 1. ředitelce městské policie 1.1. přeložit plnění usnesení ZM č. 42/7/ZM/2015 ze dne tj. zvážit možnost realizace doporučení obsažených ve zprávě kontrolního výboru č. 05/2015 o provedené kontrole činnosti MěP v souladu s platnou legislativou. Termín:

12 2. vedoucímu odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti 2.1. předložit plnění usnesení ZM č. 43/7/ZM/2015 ze dne tj. při schvalování rozpočtu města na příští období vyjít ze závěrů finančního výboru přijatého v rámci kontroly na OVSVV - nákup nových vozidel neřešit formou úvěru, ale zajistit v rozpočtu dostatek finančních prostředků na nákup v hotovosti. Termín: Ing. Radek Štejnar starosta města Jirkov Dana Jurštaková místostarostka města Jirkov Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Úplné znění usnesení je pro občany Jirkova (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jirkov.

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.10.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/35/RM/2016 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Usnesení. z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.6.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2016 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 1147 v ul. Ervěnická

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.4.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/16/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/14/RM/2015, 9/14/RM/2015, 11/14/RM/2015,

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2014 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 7.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/39/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 6/37/RM/2016, 12/37/RM/2016,

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 19.3.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 2/10/RM/2018, 9/10/RM/2018, 7/10/RM/2018.

Více

Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.11. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/38/RM/2013 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/9/RM/2013, 34/27/RM/2013,

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne 8.3.2010 155/8/RM/2010 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č.108/6/rm/2010, 109/6/RM/2010, 131/6/RM/2010, 132/7/RM/2010 ( 90/5/RM/2010). 156/8/RM/2010

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 30.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/26/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 13/23/RM/2014. 2/26/RM/2014 Bytová

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.11.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/32/RM/2017 Úkoly pro RM z 24. zasedání ZM ze dne 15. 11. 2017 I. Rada města-projednala

Více

Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 12.11.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/38/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 10/36/RM/2018, 2/35/RM/2018.

Více

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.8.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/29/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 10/26/RM/2016, 8/26/RM/2016,

Více

Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.12.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/40/RM/2018 Valná hromada společnosti ONZA, a.s. I. Rada města-odvolává z pozice

Více

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.5.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2016 Žádost o dotaci - přeměna porostů náhradních dřevin podání žádosti o dotaci

Více

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne 28.6.2010 471/23/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná splněná usnesení č.416/19/rm/2010, 424/20/RM/2010, 443/20/RM/2010, 456/21/RM/2010,

Více

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 16. 12. 2015 1/9/ZM/2015 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Duchoň Libor Hlinovský Zdeněk Mgr.

Více

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.7.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2017 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 54/13/RM/2016, 6/16/RM/2017,

Více

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad.

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad. PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 22. 6. 2016 1/14/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Jiráček. Robert

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011 USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011 1/30/RM/2011 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 24/26/RM/2011, 4/28/RM/2011. 2/30/RM/2011 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 1/5/RM/2012 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 19/1/RM/2012, 41/40/RM/2012 (5/8/ZM/2011). 2/5/RM/2012

Více

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 17.9.2014 1/30/ZM/2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí 2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí roku 2014. 2/30/ZM/2014-1.

Více

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 31.3.2010 1/26/ZM/2010 - Návrh na doplnění a volba člena Rady města Jirkova I. Zastupitelstvo města-volí za člena Rady města Jirkova p. Michala

Více

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 31.3.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/12/RM/2014 Převedení obchodního podílu města Jirkova ve společnosti Podnik služeb Jirkov

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 50/33/RM/2015. 2/9/RM/2016 Zpráva

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 23.9.2015 1/7/ZM/2015 - Rezignace na mandát člena zastupitelstva Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci paní Lenky Nítkové na mandát

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 1/6/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněné usnesení č. 848/43/RM/2011. 2/6/RM/2011 Komise rozvoje města zprávu

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 1/40/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 20/31/RM/2011, 22/31/RM/2011, 16/31/RM/2011, 1/33/RM/2011,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 28.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/41/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 3/39/RM/2016, 17/39/RM/2016,

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 15.2.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/9/ZM/2012-Komunitní plán města Jirkova přijetí Komunitního plánu města Jirkova 2012-2017 2/9/ZM/2012- Rozpočtová

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.3.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 17/4/RM/2014. 2/9/RM/2014 Zpráva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.9.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/6/ZM/2011 - Prezentace firmy Marius Pedersen, a.s. - nabídka společného podniku I. Zastupitelstvo města-bere

Více

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 109. schůze Rady města Rychvald, dne 15. 06. 2018 Kontrola usnesení 109/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 109/2. Rada města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012 USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012 1/26/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. splněná usnesení č. 6/23/RM/2012, 1/25/RM/2012, 5/25/RM/2012, 12/25/RM/2012 bod 1) a 2). II. prodloužení

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. července 2014 č. 208 u p r a v e n á v e r z e uzavření dohody o provedení práce s účinností od 25.07.2014 do 29.08.2014 s K. Urbanovou, XXX,

Více

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.12.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/8/ZM/2011- Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. - 3. čtvrtletí 2011 Rozbor hospodaření města Jirkova

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.2.2008 1/10/Z/2008 Návrh rozpočtu na rok 2008 a) Návrh rozpočtu na rok 2008 v celkovém objemu 313mil.131 tis. Kč včetně "Správy nemovitostí"

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 č. 253 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2014 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 15.09.2010 1/29/ZM/2010- Prezentace firmy Komunitní plánování o.p.s. prezentaci firmy Komunitní plánování o.p.s. 2/29/ZM/2010- Volba člena Rady

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 90. schůze Rady města Hostinné, konané dne 26.07.2017 1383/90/RM/2017 Schválení programu 90. schůze rady města program 90. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 256/2017 doplněný Plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 15.12.2014 1/2/ZM/2014 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení p.rodák Milan p.plzák Robert Mgr. Vydržel

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012. U S N E S E N Í z 52. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 28. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/8/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 15/4/RM/2016 - bod 1) a 2), 5/4/RM/2016,

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více