Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty"

Transkript

1 Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2017 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 54/13/RM/2016, 6/16/RM/2017, 4/17/RM/2017, 9/17/RM/2017, 7/17/RM/ /19/RM/2017 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov zprávu o činnosti Městské policie Jirkov od do /19/RM/2017 Pronájem parkovacích stání v garážích v areálu Horník, Jirkov nájem nemovitosti - parkovacího stání v boxu č. 15 v garáži č. 3 v areálu Horník v ulici Vinařická v Jirkově o velikosti 16,5 m 2 Úřadu práce ČR, IČ: za účelem parkování služebního vozidla, dle předložené zprávy. 4/19/RM/2017 Žádost o pronájem nebytového prostoru v objektu čp v ul. Ervěnická, Jirkov I. Rada města-neschvaluje žádost pana Ladislava M. o pronájem nebytového prostoru o velikosti 128,40 m 2 ve III. poschodí objektu čp. 1147, ul. Ervěnická v Jirkově, za účelem provozování baru. 5/19/RM/2017 Pronájem nebytového prostoru v objektu čp v ul. Ervěnická, Jirkov nájem prostoru sloužícího k podnikání v I. nadzemním podlaží objektu čp v ul. Ervěnická v Jirkově na pozemku p. č o velikosti 181,52 m 2 p. Martinovi T., nar. xxx, bytem Jirkov, za účelem provozování restaurace, dle předložené zprávy. 6/19/RM/2017 Pronájem nebytového prostoru v objektu čp v ul. Krušnohorská, Jirkov nájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp v ul. Krušnohorská v Jirkově na pozemku p.č o velikosti 90,63m 2 v I. nadzemním podlaží firmě Market.QD s.r.o., IČ , zastoupené jednatelem Thanh Quyet Maiem, se sídlem Krušnohorská 1655 v Jirkově za účelem prodeje smíšeného zboží, dle předložené zprávy.

2 7/19/RM/2017 Zadávací řízení zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce sociálního zařízení včetně ZTI v objektu Červenohrádecká č.p.1559, Jirkov - Poliklinika" firmě IPSEN, s.r.o., se sídlem Mostecká 234/28, Horní Jiřetín, IČ , z důvodu předložení nejnižší cenové nabídky. 8/19/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne /19/RM/2017 Komise rozvoje města zápis z 26. jednání komise rozvoje města ze dne /19/RM/2017 Kulturní komise zápis z jednání kulturní komise ze dne I poskytnutí dotace na činnost: a) EDA cz, z.ú., IČ , ve výši Kč poskytnutí dotace na projekty: a) ARCHA 777, IČ , projekt "Putování s tátou a mámou, Jirkov, 2017" ve výši Kč b) Mlýnský spolek, z.s., IČ , projekt "Pexeso tak trochu jinak" ve výši Kč c) Nadační fond Cesta proti bolesti, IČ , projekt "Cesta proti bolesti" ve výši Kč d) Světlo Kadaň, z.s., IČ , projekt "Umíme si pomáhat" ve výši Kč 11/19/RM/2017 Dodatky rámcových smluv o poskytování komunálních služeb uzavření dodatků rámcových smluv o poskytování komunálních služeb se společností Krušnohorské služby a.s. 12/19/RM/2017 Smlouva o výpůjčce mezi společností ONZA a.s. a městem Jirkov uzavření smlouvy o výpůjčce komunálních vysavačů mezi společností ONZA,a. s., a městem Jirkov.

3 13/19/RM/2017 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě - Krušnohorské služby a.s. - navýšení odměny za správu pasportu komunikací uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě mezi městem Jirkov a společností Krušnohorské služby a.s. - navýšení odměny za provedení hlavní prohlídky komunikací a její elektronické zpracování v informačním systému KOMPAS. 14/19/RM/2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce ul. Studentská v Jirkově uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha, IČ na akci Rekonstrukce ul. Studentská v Jirkově, dle předložené zprávy. 15/19/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 62 rozpočtové opatření č. 62) Interní změny rozpočtu odboru MMaÚI č /19/RM/2017 Záměr prodat část pozemku p.č v k.ú. Jirkov I. Rada města-neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č v k.ú. Jirkov o výměře cca 70 m 2 za účelem rozšíření a oplocení zahrady k domu čp z důvodu zachování veřejné zeleně a přípravy možné investiční akce (oprava chodníků). 17/19/RM/2017 Pronájem pozemku p.č. 951/2 v k.ú. Jirkov pronájem pozemku p.č. 951/2 v k.ú. Jirkov o výměře 238 m 2 za účelem využívání zahrady - zázemí k domu čp. 329 panu Zbyňkovi M., bytem Chomutov a to na dobu neurčitou a za smluvní cenu 7 Kč/m 2 /rok. 18/19/RM/2017 Záměr města Jirkova propachtovat pozemky v k.ú. Svahová záměr města Jirkova propachtovat pozemky p.č. 28/1 o výměře 6414 m 2, p.č. 34/1 o výměře 3664 m 2, p.č. 28/2 o výměře 2592 m 2, p.č. 15/1 o výměře 4342 m 2, p.č. 29/1 o výměře 612 m 2, p.č. 27 o výměře 659 m 2, p.č. 253/1 o výměře 5859 m 2, p.č. 253/2 o výměře 2099 m 2, p.č. 254 o výměře 2666 m 2, p.č. 257 o výměře 8735 m 2, p.č. 267 o výměře 3909 m 2, p.č. 270/1 o výměře 8723 m 2, p.č. 272/1 o výměře 1584 m 2, p.č. 258 o výměře 3821 m 2, p.č. 262/2 o výměře 4967 m 2, p.č. 262/1 o výměře 5509 m 2, p.č. 275 o výměře 7260 m 2, p.č. 278/1 o výměře m 2, p.č. 238/44 o výměře 6502 m 2, p.č. 238/12 o výměře 3302 m 2, p.č. 238/45 o výměře 1867 m 2, p.č. 238/2 o výměře 2653 m 2, p.č. 238/3 o výměře 1797 m 2, p.č. 283/1 o výměře 895 m 2, p.č. 106 o výměře 8238 m 2 v k.ú. Svahová za účelem zemědělské činnosti a část p.č. 130/24 o výměře 400 m 2 v k.ú. Svahová za účelem chovu ryb.

4 II. Rada města-ukládá zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat pozemky p.č. 28/1 o výměře 6414 m 2, p.č. 34/1 o výměře 3664 m 2, p.č. 28/2 o výměře 2592 m 2, p.č. 15/1 o výměře 4342 m 2, p.č. 29/1 o výměře 612 m 2, p.č. 27 o výměře 659 m 2, p.č. 253/1 o výměře 5859 m 2, p.č. 253/2 o výměře 2099 m 2, p.č. 254 o výměře 2666 m 2, p.č. 257 o výměře 8735 m 2, p.č. 267 o výměře 3909 m 2, p.č. 270/1 o výměře 8723 m 2, p.č. 272/1 o výměře 1584 m 2, p.č. 258 o výměře 3821 m 2, p.č. 262/2 o výměře 4967 m 2, p.č. 262/1 o výměře 5509 m 2, p.č. 275 o výměře 7260 m 2, p.č. 278/1 o výměře m 2, p.č. 238/44 o výměře 6502 m 2, p.č. 238/12 o výměře 3302 m 2, p.č. 238/45 o výměře 1867 m 2, p.č. 238/2 o výměře 2653 m 2, p.č. 238/3 o výměře 1797 m 2, p.č. 283/1 o výměře 895 m 2, p.č. 106 o výměře 8238 m 2 v k.ú. Svahová za účelem zemědělské činnosti a část p.č. 130/24 o výměře 400 m 2 v k.ú. Svahová za účelem chovu ryb. 19/19/RM/2017 Záměr propachtovat část pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 800 m 2 za účelem zřízení a využívání 2 zahrad. II. Rada města-ukládá zveřejnit záměr města Jirkova pronajmout část pozemku p.č. 3161/1 v k.ú. Jirkov o výměře 800 m 2 za účelem zřízení a využívání 2 zahrad. 20/19/RM/2017 Záměr propachtovat část pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Jirkov záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 2667/1 o výměře 330 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady - zázemí k domu čp II. Rada města-ukládá zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 2667/1 o výměře 330 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady - zázemí k domu čp /19/RM/2017 Záměr propachtovat části pozemků p.č. 563 a 604 v k.ú. Jirkov záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 563 o výměře 31 m 2 a část pozemku p.č. 604 o výměře 60 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp. 995.

5 II. Rada města-ukládá zveřejnit záměr města Jirkova propachtovat část pozemku p.č. 563 o výměře 31 m 2 a část pozemku p.č. 604 o výměře 60 m 2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady - zázemí k bytu v domě čp /19/RM/2017 Zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 4428/1, 2033 a 962 v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p.č. 4428/1, 2033 a 962 v k.ú. Jirkov práva vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování a provádění údržby, revizí a oprav vodovodní a kanalizační přípojky včetně jejich součástí a zařízení ve prospěch manželů Pavla a Olgy M., bytem Jirkov na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu 50 Kč za bm + DPH dle platných právních předpisů. Výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že do kolaudace stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti. Náklady na zřízení věcného břemene hradí žadatel. 23/19/RM/2017 Zřízení práva stavby na pozemku p. č. 216/4, 216/3, 6/1, 35/1, 42/1 v k.ú. Červený Hrádek záměr města Jirkova uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku,,obytná lokalita Červený Hrádek - Jirkov" na pozemku p.č. 216/4, 216/3, 6/1, 35/1, 42/1 v k.ú. Červený Hrádek - vybudování komunikace, splašková kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení s Miroslavem Mikuláškem, bytem Vyhlídka 1806, Jirkov II. Rada města-ukládá zveřejnit záměr města Jirkova uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku,,obytná lokalita Červený Hrádek - Jirkov" na pozemku p.č. 216/4, 216/3, 6/1, 35/1, 42/1 v k.ú. Červený Hrádek - vybudování komunikace, splašková kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení s Miroslavem Mikuláškem bytem Vyhlídka 1806, Jirkov. 24/19/RM/2017 Přijetí daru části pozemku p.č v k.ú. Jirkov I. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru ve formě části pozemku p.č o výměře 92 m 2 v k.ú. Jirkov od Petra L., bytem Chomutov a Ivany L., bytem Chomutov. Náklady spojené s převodem vlastnictví hradí obdarovaný. 25/19/RM/2017 Zřízení věcného břemene služebnosti v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 2412/4, 2413/1, 2415, 2433/3, 2835/1, 2865, 2884, 1, 5, 849/3, 849/4, 849/5, 849/6, 849/7, 849/30, 849/31, 849/35, 849/94, 849/95, 849/97, 860/2, 1005/1, 4739/1, 4747, 4750/1, 4750/2, 4750/3, 4803/4, 4804, 4805/1, 4807, 4808, 4820/1, 4820/2, 4820/3, 4831, 4833, 4834, 4839, 4842/1, 4842/2, 4842/3, 4848, 4851, 4853, 4869, 4870/1,

6 4870/2, 4870/3, 4900, 4906, 3670/1, 3670/11, 3670/16, 3670/29, 3670/41, 3670/42, 3670/49, 3670/60, 3670/66, 3670/67, 3670/70, 3670/71, 3670/74, 3670/78, 3670/82, 3670/86, 3670/87, 3670/89, 3670/90, 3670/94, 3670/95, 3670/103, 3670/104, 4573, 4577/3, 4577/5, 4577/11, 4577/12, 4577/13, 4761/39, 32/10, 429/1, 849/1, 849/4, 849/35, 849/53, 849/59, 849/60, 849/61, 849/66, 849/71, 849/81, 849/84, 849/85, 3875/1, 4274/29, 4274/33, 4274/34, 4274/35, 4850, 4852/2, 4855/2, 4855/4, 4855/5, 4862, 4911, 4914, 4917, 4920, 4930, 4938/1, 4978/2, 4978/3, 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/9, 4978/10, 4978/11, 4984, 4987, 4988, 4989, 4994, 4995, 4996, 4999, 3775/1, 3776/1, 2235/2, 2241, 2265/1, 2288/3, 2288/4, 2290, 2291/1, 2297, 2323/2, 2323/3, 2324/1, 2324/4, 2412/1, 2412/2, 2413/1, 2417, 2418, 2431, 2432, 2433/1, 2486/1, 2500/2, 2514/1, 2520/3, 2521 v k.ú. Jirkov práva umístění, uložení, provozování a udržování rozvodného tepelného zařízení ve prospěch ČEZ Teplárenská, a.s. IČ: se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany v rozsahu dle geometrického plánu č /2016 ze dne , /2016 ze dne , /2016 ze dne , /2016 ze dne , /2016 ze dne , /2016 ze dne , /2016 ze dne , /2016 ze dne Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný. 26/19/RM/2017 Výroční zpráva a výsledek účetního auditu Spolku Prohandicap Jirkov za rok 2016 předloženou výroční zprávu a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Spolku Prohandicap Jirkov. 27/19/RM/2017 Uzavření smlouvy o auditu účetní uzávěrky za účetní období roku 2016 v Městském ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace uzavření smlouvy o auditu účetní uzávěrky za účetní období roku 2016 v Městském ústavu sociálních služeb, příspěvková organizace se společností AP Audit, s. r. o., zast. Ing. Pavlem Smolákem, ředitelem společnosti, IČ , se sídlem Murmanská 1475/4, Praha /19/RM/2017 Zařazení do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov I. Rada města-souhlasí se zařazením pana Petra P. do evidence čekatelů na umístění v DPS Mládežnická 1753, Jirkov. 29/19/RM/2017 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro MěÚSS Jirkov, p.o., aby Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace přijal do svého vlastnictví sponzorský dar od: 1. paní Jany H., bytem Vysoká Pec, a to peněžitý dar ve výši Kč 2. SCA Hygiene Products, s.r.o., se sídlem Sokolovská 94/100, Praha 8, a to peněžitý dar ve výši Kč

7 30/19/RM/2017 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Základní školu Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov I. Rada města-souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov, přijala do svého vlastnictví sponzorský dar od organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova152/4, Praha 4, IČ Jedná se o peněžitý dar ve výši Kč, který bude použit na zálohy na obědy sociálně znevýhodněným žákům školy. 31/19/RM/2017 Souhlas s přijetím sponzorského daru pro Základní školu Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov I. Rada města-souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov, přijala do svého vlastnictví sponzorský dar od firmy AC Education s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, Praha, IČ Jedná se o věcný dar v celkové hodnotě 2.939,69 Kč (digitální fotoaparát Canon PowerShot A4000 v hodnotě Kč a paměťová karta SanDisk Ultra 16GB v hodnotě 349,69 Kč), který bude použit pro potřeby školy. 32/19/RM/2017 Navýšení rozpočtu odboru SVaŠ MěÚ Jirkov navýšení rozpočtu odboru SVaŠ MěÚ Jirkov o částku Kč, která bude využita na úhradu auditu účetní uzávěrky za účetní období roku 2016 na Městském ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, z nespecifikované rezervy na finančním odboru. 33/19/RM/2017 Podání žádosti o vydání "Opatření obecné povahy" dle 33d), zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů I. Rada města-souhlasí s podáním žádosti o vydání "Opatření obecné povahy" dle 33d), zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zák. č. 98/2017 Sb., kterým se mění zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 117/1995 Sb., o Státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 Nově Ervěnice vymezena ulicemi Ervěnická, Nerudova, K. Čapka, B. Pacholíka, J. K. Tyla, K. H. Máchy, Šimkova, Fr. Schmieda, Osvobození, Chomutovská, a v lokalitě č. 2 ulice Krušnohorská. II. Rada města-pověřuje starostu města k podání žádosti o vydání "Opatření obecné povahy" na obecní úřad, tj. Městský úřad v Jirkově. 34/19/RM/2017 Odměny ředitelů škol a školských zařízení vyplacení odměn ředitelů škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Jirkov, za plnění ročních úkolů v období od do v navržených výších, dle důvodové zprávy, a to z rozpočtu školy či školského zařízení.

8 35/19/RM/2017 Odměny ředitelů příspěvkových organizací - LmJ, KVIZ a MěÚSS a) vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací - Lesů města Jirkova a Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov za činnost v období od 07/2016 do 12/2016 v navržených výších, dle důvodové zprávy. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu uvedených příspěvkových organizací. b) vyplacení odměny ředitelce MěÚSS Jirkov za činnost v období od 07/2016 do 12/2016 v upravené výši. Odměna bude vyplacena z rozpočtu příspěvkové organizace. 36/19/RM/2017 Návrh na vyřazení majetku města předložit do škodní komise návrh na vyřazení televize zn. SHARP s dálkovým ovladačem. 37/19/RM/2017 Dotace výjimečně talentovaným osobám poskytnutí dotace v rámci Programu č. 3/ Podpora výjimečně talentovaným osobám města Jirkova do 18 let: a) Radka V., podporovaná osoba Andrea V., nar. xxx ve výši Kč b) Mgr. Jana B., podporovaná osoba Anna B., nar. xxx ve výši Kč c) Václav K., podporovaná osoba Veronika K., nar. xxx ve výši Kč d) Petr K., podporovaná osoba Veronika K., nar. xxx ve výši Kč e) Radka L., podporovaná osoba Kristýna W., nar. xxx ve výši Kč f) Pavlína M., podporovaná osoba Jakub M., nar. xxx ve výši Kč g) Pavlína M., podporovaná osoba Tomáš M., nar. xxx ve výši Kč h) Pavel B., podporovaná osoba Lucie B., nar. xxx ve výši Kč i) Ing. Martina B., podporovaná osoba Veronika B., nar. xxx ve výši Kč j) Andrea K., podporovaná osoba Michaela K., nar. xxx ve výši Kč k) Lada S., podporovaná osoba Kateřina S., nar. xxx ve výši Kč l) Petra H., podporovaná osoba Adam N., nar. xxx ve výši Kč II. Rada města-neschvaluje poskytnutí dotace paní Lucii N., podporovaná osoba Lucie Marcela N., nar. xxx, z důvodu nesplnění náležitostí programu č. 3/2017 (Podpora výjimečně talentovaným osobám města Jirkova do 18 let). 38/19/RM/2017 Schválení zápisu kroniky města za rok 2016 zápis kroniky města Jirkova za rok 2016 v předloženém znění včetně přiložených příloh. II. Rada města-ukládá 1. vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti zajistit tisk kroniky města za rok 2016 na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty v počtu dvou kusů a zajistit její vazbu. Termín:

9 39/19/RM/2017 Rozpočtová opatření č rozpočtová opatření: RO č. 63) Dotace MŠMT pro ZŠ Studentská program Výzkum, vývoj, vzdělávání, ve výši Kč. RO č. 64) Dotace z Úřadu práce na Veřejně prospěšné práce, ve výši Kč. RO č. 65) Dotace z Úřadu práce na Koordinátora veřejné služby, ve výši Kč. RO č. 66) Dotace z KÚ pro KVIZ - Jirkovská hornická pouť, ve výši Kč. RO č. 67) KÚ Dotace na podporu sociálních služeb MěÚSS, ve výši Kč. RO č. 68) Použití nespecifikované rezervy na finančním odboru na úhradu nákladů na audit MěÚSS, ve výši Kč. II. Rada města-doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření RO č. 69) Navýšení rozpočtu FO na platbu DPH, ve výši Kč. 40/19/RM/2017 Přehled uzavřených dohod o pracovní činnosti a o provedení práce přehled uzavřených trvajících dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce k a informaci o uzavřených dohodách o provedení práce za rok Ing. Radek Štejnar starosta města Jirkov Dana Jurštaková místostarostka města Jirkov Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Úplné znění usnesení je pro občany Jirkova (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jirkov.

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2014 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Přehled usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.6.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení 8/19/RM/2019, 10/19/RM/2019,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.5.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2016 Žádost o dotaci - přeměna porostů náhradních dřevin podání žádosti o dotaci

Více

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.8.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/29/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 10/26/RM/2016, 8/26/RM/2016,

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 19.3.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 2/10/RM/2018, 9/10/RM/2018, 7/10/RM/2018.

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 13.5.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/17/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 4/15/RM/2019. 2/17/RM/2019

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 30.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/26/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 13/23/RM/2014. 2/26/RM/2014 Bytová

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne 8.3.2010 155/8/RM/2010 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č.108/6/rm/2010, 109/6/RM/2010, 131/6/RM/2010, 132/7/RM/2010 ( 90/5/RM/2010). 156/8/RM/2010

Více

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.11.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/32/RM/2017 Úkoly pro RM z 24. zasedání ZM ze dne 15. 11. 2017 I. Rada města-projednala

Více

Usnesení. z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.6.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2016 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 1147 v ul. Ervěnická

Více

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 14.1.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/2/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti I. Rada města-bere na vědomí zápis z jednání

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.10.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/35/RM/2016 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.4.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/15/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/13/RM/2019, 9/13/RM/2019,

Více

Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 12.11.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/38/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 10/36/RM/2018, 2/35/RM/2018.

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne 28.6.2010 471/23/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná splněná usnesení č.416/19/rm/2010, 424/20/RM/2010, 443/20/RM/2010, 456/21/RM/2010,

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.3.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 17/4/RM/2014. 2/9/RM/2014 Zpráva

Více

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 7.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/39/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 6/37/RM/2016, 12/37/RM/2016,

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22019 od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/3/RM/2019 Občanská komise zápis z jednání občanské komise ze dne 7. 1. 2019. 2/3/RM/2019

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 1/40/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 20/31/RM/2011, 22/31/RM/2011, 16/31/RM/2011, 1/33/RM/2011,

Více

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 31.3.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/12/RM/2014 Převedení obchodního podílu města Jirkova ve společnosti Podnik služeb Jirkov

Více

Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.12.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/40/RM/2018 Valná hromada společnosti ONZA, a.s. I. Rada města-odvolává z pozice

Více

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.4.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/16/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/14/RM/2015, 9/14/RM/2015, 11/14/RM/2015,

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

3/15/ZM/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/15/ZM/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 21. 9. 2016 1/15/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Cingel. Jiří

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011 USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011 1/30/RM/2011 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 24/26/RM/2011, 4/28/RM/2011. 2/30/RM/2011 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 1/6/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněné usnesení č. 848/43/RM/2011. 2/6/RM/2011 Komise rozvoje města zprávu

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012 USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012 1/21/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 19/18/RM/2012, 33/18/RM/2012 bod 1), 2), 2/19/RM/2012, 6/19/RM/2012. 2/21/RM/2012

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012 USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012 1/8/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/2/RM/2012, 29/7/RM/2012-bod 1), 2), 30/RM/2012 -bod 2), 3). II. Rada města-schvaluje

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.11. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/38/RM/2013 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/9/RM/2013, 34/27/RM/2013,

Více

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad.

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad. PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 22. 6. 2016 1/14/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Jiráček. Robert

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 1/5/RM/2012 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 19/1/RM/2012, 41/40/RM/2012 (5/8/ZM/2011). 2/5/RM/2012

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012 USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012 1/16/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 22/14/RM/2012. 2/16/RM/2012 Plnění usnesení RM č. 41/40/RM/2011 - úprava výše

Více

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 31.3.2010 1/26/ZM/2010 - Návrh na doplnění a volba člena Rady města Jirkova I. Zastupitelstvo města-volí za člena Rady města Jirkova p. Michala

Více

Usnesení z 33. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 33. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 33. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 5.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/33/RM/2015 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012 USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012 1/26/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. splněná usnesení č. 6/23/RM/2012, 1/25/RM/2012, 5/25/RM/2012, 12/25/RM/2012 bod 1) a 2). II. prodloužení

Více

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 17.9.2014 1/30/ZM/2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí 2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí roku 2014. 2/30/ZM/2014-1.

Více

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 8.4.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/12/RM/2013 Výroční zpráva 2012 - KVIZ Jirkov p.o. zprávu o činnosti Kulturního, vzdělávacího

Více

Přehled usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2019 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 1/7/RM/2019

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 15.2.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/9/ZM/2012-Komunitní plán města Jirkova přijetí Komunitního plánu města Jirkova 2012-2017 2/9/ZM/2012- Rozpočtová

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 15.12.2014 1/2/ZM/2014 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení p.rodák Milan p.plzák Robert Mgr. Vydržel

Více

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 16. 12. 2015 1/9/ZM/2015 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Duchoň Libor Hlinovský Zdeněk Mgr.

Více

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.2.2008 1/10/Z/2008 Návrh rozpočtu na rok 2008 a) Návrh rozpočtu na rok 2008 v celkovém objemu 313mil.131 tis. Kč včetně "Správy nemovitostí"

Více

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

109. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 109. schůze Rady města Rychvald, dne 15. 06. 2018 Kontrola usnesení 109/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 109/2. Rada města

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 15.09.2010 1/29/ZM/2010- Prezentace firmy Komunitní plánování o.p.s. prezentaci firmy Komunitní plánování o.p.s. 2/29/ZM/2010- Volba člena Rady

Více

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 50/33/RM/2015. 2/9/RM/2016 Zpráva

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 23.9.2015 1/7/ZM/2015 - Rezignace na mandát člena zastupitelstva Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci paní Lenky Nítkové na mandát

Více

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 09. 2017 Kontrola usnesení 87/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání kulturní komise 87/2. Rada města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 256/2017 doplněný Plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.12.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/8/ZM/2011- Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. - 3. čtvrtletí 2011 Rozbor hospodaření města Jirkova

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.9.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/6/ZM/2011 - Prezentace firmy Marius Pedersen, a.s. - nabídka společného podniku I. Zastupitelstvo města-bere

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 č. 305/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 6/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 č. 253 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2014 rozpočtové

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 29/2018 1. rozhodla v souladu s ust. 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

103. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

103. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 103. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 04. 2018 Kontrola usnesení 103/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 103/2. Rada města

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 28.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/41/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 3/39/RM/2016, 17/39/RM/2016,

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 30.03.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/3/ZM/2011- Odpisový plán na rok 2011 odpisový plán na rok 2011 u těchto příspěvkových organizací: ZŠ Budovatelů,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 č. 124 u p r a v e n á v e r z e a) výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3 o Používání

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 205 rozpočtové opatření č. 2/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více