USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne"

Transkript

1 USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne /29/ZM/2010- Prezentace firmy Komunitní plánování o.p.s. prezentaci firmy Komunitní plánování o.p.s. 2/29/ZM/2010- Volba člena Rady města Jirkov I. Zastupitelstvo města-volí za člena Rady města Jirkova p. Libora Klase II. p. Liborovi Klasovi měsíční odměnu od dle schválených pravidel ze dne usnesením č. 29/17/Z/ /29/ZM/2010- Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2010 rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí /29/ZM/2010- Rozpočtová opatření č I. rozpočtová opatření č a č II. rozpočtová opatření č /29/ZM/2010- Navýšení odpisového plánu MěÚSS na rok 2010 navýšení odpisového plánu MěÚSS na rok 2010 o částku Kč. 6/29/ZM/2010- Prodej garáží Na Borku prodej garáží Na Borku vč.pozemku pod garáží o výměře cca 18 m2 (přesná výměra a číslo pozemku bude určena geometrickým plánem) za cenu ,--Kč vč.dph 7/29/ZM/2010- Prodej částí pozemku p.č. 3893/1 v k.ú. Jirkov prodej částí pozemku p.č. 3893/1 v k.ú. Jirkov dle GP č. zak /2010 následovně: 1) p.č. 3893/45 o výměře 255 m2 za smluvní kupní cenu ,-- Kč 2) p.č. 3893/46 o výměře 105 m2 za smluvní kupní cenu ,-- Kč. 1

2 8/29/ZM/2010- Prodej části pozemku p.č. 207 v k.ú. Jirkov prodej části pozemku p.č. 207 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 160 m2 / přesná výměra bude určena geometrickým plánem/ manželům za účelem využití zázemí k domu za smluvní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 9/29/ZM/2010- Prodej pozemku p.č a části pozemku p.č. 3775/27 v k.ú. Jirkov prodej pozemku p.č o výměře 20m2 a část pozemku p.č.3775/27 o výměře přibližně 20 m2 ( přesná výměra bude určena geometrickým plánem), v k.ú. Jirkov za účelem výstavby dvou garáží za smluvní kupní cenu 200,- Kč m2 + náklady spojené s prodejem.do doby kolaudace stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní,která bude omezena dobou platnosti nejdéle na 3 roky ode dne jejího uzavření. 10/29/ZM/2010- Prodej části pozemku p.č. 510/1 v k.ú. Březenec prodej části pozemku p.č. 510/1 v k.ú. Březenec o výměře 1 m2 (dle GP č. zak /2009 se jedná o pozemek p.č. 510/22) za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod domem čp. 6 a to za smluvní kupní cenu 260,--Kč. 11/29/ZM/2010- Revokace usnesení ZM č. 9/25/ZM/2010 ze dne I. Zastupitelstvo města-revokuje usnesení č. 9/25/ZM/ bod I. ze dne II. prodej části pozemku p.č. 33/19 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Březenec do spoluvlastnictví za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + 3 % odvody finančnímu úřadu + poměrná část nákladů na vyhotovení GP, přičemž každý z budoucích spoluvlastníků uhradí 1/2 kupní ceny. III. prodej části pozemku p.č. 33/19 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) a pozemek p.č. 33/15 o výměře 4 m2 v k.ú. Březenec do spoluvlastnictví za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + 3 % odvody finančnímu úřadu + poměrná část GP, přičemž každý z budoucích spoluvlastníků uhradí 1/5 kupní ceny. 12/29/ZM/2010- Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4249/1, 4243/5 a 4243/6 v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene práva chůze na pozemcích p.č. 4249/1, 4243/5 a 4243/6 v k.ú. Jirkov za účelem přístupu k pozemkům p.č (díl "u"), p.č (díl "t") a p.č (díl "s") a k rodinným domů čp. 1331, 1330 a Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch vlastníků domů čp. 1329, 1330 a 1331 a to na dobu životnosti RD čp. 1329, 1330 a Věcné břemeno bude zřízeno za smluvní cenu 50,-- Kč za každý započatý m2 + DPH dle platných předpisů. Celková úplata bude vycházet z geodetického zaměření věcného břemene.náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 2

3 13/29/ZM/2010- Zřízení věcného břemene na p.p.č. 3724/1, 3729/10 a 3729/5 v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 3724/1, 3729/10 a 3729/5 v k.ú. Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav kabelu NN v rámci stavby "Jirkov, Telčské údolí - kabel NN, ppč. 3729/1". Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,-- Kč za každý započatý bm. Jednorázová úhrada bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby s tím, že do doby zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a do doby kolaudace stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 14/29/ZM/2010- Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce,a.s. - garáže Mládežnická zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č.4805/1,4769,4759,4755,4609,4754,4582,4583 a 4585 v k.ú. Jirkov za účelem umístění, údržby a oprav kabelového vedení NN, pojistkových a rozpojovacích skříní v pilířích ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm + DPH dle platných právních předpisů. Výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že před kolaudací stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 15/29/ZM/2010- Zřízení věcného břemene na p.p.č. 4855/4 v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 4855/4 v k.ú. Jirkov práva vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování a provádění oprav, úprav, revizí a údržby vodovodní přípojky, včetně jejich součástí a příslušenství, ve prospěch Společenství pro dům Krušnohorská 1662,1663 a 1664 Jirkov, IČ Věcné břemeno se zřizuje v rozsahu přibližně 5 bm na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm + DPH dle platných právních předpisů.náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel.výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že před kolaudací stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. 16/29/ZM/2010- Zřízení věcného břemene umístění vodovodního řadu na p.p.č a 1232/25 zřízení věcného břemene na pozemcích p.č a 1232/25 v k.ú. Jirkov práva vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování a provádění oprav, úprav, revizí a údržby vodovodního řadu, včetně jejich součástí a příslušenství.věcné břemeno se zřizuje v rozsahu přibližně 95 bm na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm + DPH dle platných právních předpisů.náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel.výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že před kolaudací stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. 3

4 17/29/ZM/2010- Věcné břemeno na pozemku p.č. 349/1 v k.ú. Březenec - sjezd a napojení na komunikaci zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 349/1 v k.ú. Březenec práva umístění sjezdu a napojení na komunikaci za účelem zajištění přístupu a příjezdu k plánované dvougaráži na pozemku p.č. 348/7 v k.ú. Březenec. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch E.D. Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavby dvougaráže. Výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene je stanovena na 50,-- Kč za každý započatý m2 + DPH dle platných právních předpisů. Celková výše úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že do kolaudace stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí E.D. 18/29/ZM/2010- Zřízení věcného břemene - výstavba sjezdu a napojení na komunikaci I. Zastupitelstvo města-revokuje své usnesení č. 19/25/ZM/2010 ze dne II. zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 705/1 v k.ú. Březenec práva chůze a jízdy za účelem vybudování přístupu a příjezdu k nemovitosti na pozemku p.č. 705/10.Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu 50,- Kč/m2 + DPH dle platných právních předpisů.výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že před kolaudací stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 19/29/ZM/2010- Zřízení věcného břemene - VTE Malý Háj Zastupitelstvo města-stahuje tento bod z programu jednání 20/29/ZM/2010- Směna pozemku p.č za pozemek p.č v k.ú. Jirkov směnu pozemku p.č o výměře 19 m2 v k.ú. Jirkov z vlastnictví pana M.P. do vlastnictví města Jirkova za pozemek p.č o výměře 18 m2 v k.ú. Jirkov z vlastnictví města Jirkova do vlastnictví pana M.P. s tím, že náklady na vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí žadatel. 21/29/ZM/2010- Bezúplatný převod p.p.č. 3343/1 v k.ú. Jirkov + smlouva o bezúplatném převodu 1) bezúplatný převod pozemku p.č. 3343/1 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací v Žižkově ul. z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jirkova 2) znění smlouvy č. 53/2010 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3343/1 v k.ú. Jirkov včetně schvalovací doložky 4

5 22/29/ZM/2010- Úplatný převod pozemků v k.ú. Červený Hrádek v rekreačním areálu úplatný převod pozemků p.č. 190/2 o výměře 5616 m2, p.č. 190/5 o výměře 14 m2, p.č. 190/6 o výměře 18 m2, p.č. 190/7 o výměře 82 m2, p.č. 190/9 o výměře 41 m2, p.č. 152/1 o výměře 181 m2, p.č. 152/2 o výměře 19 m2, p.č. 152/3 o výměře 80 m2, p.č. 152/6 o výměře 11 m2, p.č. 152/7 o výměře 3 m2, p.č. 152/8 o výměře 2 m2, p.č. 152/9 o výměře 3 m2, p.č. 152/10 o výměře 18 m2, p.č. 152/11 o výměře 531 m2 a p.č. 152/12 o výměře 110 m2 v k.ú. Červený Hrádek z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jirkova. 23/29/ZM/2010- Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru majetku města a útvaru investic MěÚ Jirkov přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2010 na OMMaÚI takto: z akce Rekonstrukce VO Jindřišská ( ) převést tis. Kč a z kapitoly Projektová dokumentace a inženýrská činnost ( ) převést tis. Kč na akci Rekonstrukce kulturního domu č.p Jirkov převést tis.kč 24/29/ZM/2010- Posílení rozpočtu OMMaÚI navýšení rozpočtu OMMaÚI na investiční akci "Rekonstrukce čp. 1425, Jirkov" o částku ,--Kč. 25/29/ZM/2010- Navýšení rozpočtu odboru majetku města a útvaru investic - kapitoly "Nákup pozemků" navýšení rozpočtu odboru majetku města a útvaru investic - kapitoly "Nákup pozemků" (rozpočtová skladba ) o částku ,-- Kč. 26/29/ZM/2010- Žádost o schválení splátkového kalendáře Zastupitelstvo města-neschvaluje výjimku ze zásad pro prodeje pozemků a uzavření splátkového kalendáře na kupní cenu za pozemky p.č. 4225/15, 4242/2 a 4256 v k.ú. Jirkov ve výši ,-- Kč a to z důvodu dodržení schválených zásad pro prodeje pozemků. 27/29/ZM/2010- Žádost o odpuštění penále Zastupitelstvo města-neschvaluje žádost p. V.Z. o odpuštění penále z dluhu na nájemném. 28/29/ZM/2010- Dodatek č.1 Mandátní smlouvy - MMJ znění Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě o správě nemovitostí s Městskou majetkovou Jirkov s.r.o. s aktualizovaným soupisem spravovaných nemovitostí k

6 29/29/ZM/2010- Návrhy smluv používaných při prodeji bytových jednotek a souvisejících pozemků a) znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní týkající se prodeje příslušných spoluvlastnických podílů k pozemkům pod prodávanými domy dle předloženého znění, b) znění smlouvy o prodeji bytové jednotky a zřízení předkupního práva ( bez současného prodeje pozemku ) dle předloženého znění, c) znění smlouvy o prodeji bytové jednotky (vč.prodeje pozemku) a zřízení předkupního práva dle předloženého znění. 30/29/ZM/2010- Prodej nebytových jednotek ceny prodávaných nebytových jednotek ve městě Jirkově na základě schválených zásad pro prodej dle předložené zprávy firmy IZ-Real s. r. o. Jirkov. Nebytový prostor čp. 1662/50 Prodejna + přísl. 40,5 m ,- Kč Pozemek: 6,8 m2-700,- Kč C e l k e m: ,- Kč Nebytový prostor čp. 1654/50 Prodejna + přísl. 42,4 m ,- Kč Pozemek: 7,3 m ,- Kč C e l k e m: ,- Kč 31/29/ZM/2010- Prodej bytových jednotek - změny změny již schválených bytových jednotek k prodeji Zastupitelstvem města Jirkova dle předložené zprávy firmy IZ-Real s.r.o.jirkov. 1. změna: Usnesením 21. ZM ze dne byl schválen prodej za cenu ,- Kč bez pozemku. Žádáme o nové schválení takto: G. Svobody cena bez pozemku cena bytu ,- Kč 2. změna: Usnesením 20. ZM ze dne byl schválen prodej za cenu ,- Kč. Byt byl odevzdán, nový uživatel, proto žádáme o nové schválení takto: G. Svobody parcela č. 4274/2 - výměra 217 m2 (pod čp. 1720) parcela č. 4274/3 - výměra 217 m2 (pod čp. 1721) cena bytu ,- Kč (schváleno RM dne usn. č. 313/15/RM/2010) 3. změna: Usnesením 21. ZM ze dne byl schválen prodej za cenu ,- Kč bez pozemku. Nové schválení takto: G. Svobody cena bez pozemku cena bytu ,- Kč 6

7 4. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej za cenu ,- Kč. Byt byl přidělen na základě vyplacení dluhu, proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská parcela č výměra 216 m2 (pod čp. 1652) parcela č výměra 215 m2 (pod čp. 1653) parcela č výměra 237 m2 (pod čp. 1654) cena bytu ,- Kč (schváleno RM dne usn. č. 599/28/RM/2009) 32/29/ZM/2010- Splátková dohoda - dlužné nájemné uzavření splátkové dohody na zaplacení dlužného nájemného ve výši ,- Kč a poplatek z prodlení s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců za byt na čp v ul. Vinařická v Jirkově. 33/29/ZM/2010- Žádost Zastupitelstvo města-trvá na výpovědi z bytu v Domě s pečovatelskou služnou čp.1557 v ul.červenohrádecká v Jirkově. 34/29/ZM/2010- Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za 1.pololetí 2010 a výňatek ze zprávy Policie ČR zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za 1. pololetí roku 2010 a výňatek ze zprávy Policie ČR na území Územního odboru Chomutov za 1. pololetí roku /29/ZM/2010- Činnost sportovních organizací za I. pololetí 2010 zprávu o činnosti sportovních organizací v Jirkově za I. pololetí /29/ZM/2010- Zpráva o dotačních projektech zprávu o dotačních projektech za období prosinec srpen /29/ZM/2010- Návrh II. části dotace sportovním organizacím I. poskytnutí dotace: a) Karate klub Chomutov a Jirkov ,- Kč b) Sportovní klub Policie Hvězda ,- Kč II. poskytnutí dotace: a) TJ VČSA Jirkov ,- Kč b) Lyžařský klub Slovan Jirkov ,- Kč c) 1. Sportovní klub Jirkov ,- Kč d) Kuželkářský klub Slovan Jirkov ,- Kč e)tenisový klub Jirkov , Kč f) Volejbalový klub Ervěnice ,- Kč 7

8 g) Fotbalový klub Jirkov - Kyjice ,- Kč h) Klub stolního tenisu Jirkov ,- Kč III. smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Jirkov, zastoupeným starostou města Bc. Radkem Štejnarem a jednotlivými sportovními kluby v předloženém znění 38/29/ZM/2010- Poskytnutí dotace Lyžařskému klubu Slovan Jirkov I. poskytnutí dotace Lyžařskému klubu Slovan Jirkov ve výši 300 tis. Kč na pořízení rolby II. Zastupitelstvo města-ukládá radě města předložit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč na pořízení rolby uzavřenou mezi městem Jirkov, zastoupeným Bc. Radkem Štejnarem a Lyžařským klubem Slovan Jirkov, zastoupeným Ing. Tomášem Procházkou do jednání zastupitelstva města Termín: /29/ZM/2010- Poskytnutí dotace na projekt "Hornická pout" I. poskytnutí dotace na projekt "Hornická pouť" ve výši ,- Kč - Kulturnímu, vzdělávacímu a informačnímu zařízení, p.o. II. smlouvu o poskytnutí dotace na projekt "Hornická pouť" ve výši ,- Kč uzavřenou mezi městem Jirkov, zastoupeným starostou města Bc. Radkem Štejnarem a Kulturním, vzdělávacím a informačním zařízením p.o., zastoupeným Mgr. Bedřichem Fryčem 40/29/ZM/2010- Dotace z Operačního programu Životního prostředí I. podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova porostů a náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období " z Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady akce jsou ,- Kč z toho dotace (90%) činí ,- Kč a vlastní podíl města (10%) činí ,- Kč. II. Zastupitelstvo města-ukládá radě města 1. zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na projekt "Obnova porostů a náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období " 2. zajistit financování projektu "Obnova porostů a náhradních dřevin lesů města Jirkova pro období " z Operačního programu životní prostředí 41/29/ZM/2010- Modernizace kina Květen v Jirkově I. 1. přijetí dotace ve výši ,- Kč a navýšení vlastního podílu města na částku ,- Kč na realizaci projektu "Digitalizace kina Jirkov /STANDARD DCI / D-CINEMA, varianta 4Kready" 2. realizaci akce 3D projekce ve výši ,- Kč II. Zastupitelstvo města-ukládá radě města 1. zajistit podpis smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 8

9 2. zajistit finanční prostředky na realizaci projektu "Digitalizace kina Jirkov /STANDARD DCI / D-CINEMA, varianta 4Kready" ve výši ,- Kč ( ,- Kč je vlastní podíl ,- Kč dotace) a realizaci akce "3D projekce" ve výši ,- Kč 42/29/ZM/2010- Projekt Vzdělávání zaměstnanců MěÚSS Jirkov zařazení projektu Vzdělávání zaměstnanců MěÚSS Jirkov do IPRM Jirkov 43/29/ZM/2010- Zařazení projektu CAPR do IPRM Jirkov zařazení projektu CAPR - centrum aktivní pomoci pro nezaměstnané rodiče, jehož předkladatelem je OS Archa 777, do IPRM Jirkov 44/29/ZM/2010- Odměny pro členy rady-plnění usn.zm výši odměny pro členy rady města ve výši uvedené v jmenné tabulce předložené na ZM dne a schválené usn.č. 29/17/Z/2009 se zpětnou platností od data schválení tj. od /29/ZM/2010- Zpráva z jednání finančního výboru I. zápis z jednání finančního výboru konaného dne včetně jím přijatých usnesení a ústní informaci předsedy FV o závěrech, které vyvodil finanční odbor ve věci kontroly herních automatů II. předložený návrh Zásad pro přiznávání odměn a příplatků neuvolněným členům a nečlenům zastupitelstva za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva a komisích rady města, a návrh postupuje k posouzení zastupitelstvu města, které vzejde z voleb pro následující volební období III. Zastupitelstvo města-ukládá radě města vyjít ze závěrů finančního výboru ve věci nedostatků na úseku poskytování dotací městem zjištěných při kontrole odboru rozvoje a vztahů s veřejností a předložit příštímu zastupitelstvu města návrh na nápravná opatření Termín: 46/29/ZM/2010- Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstvo města-ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zprávu o činnosti kontrolního výboru na příštím zasedání zastupitelstva města Termín: /29/ZM/2010- Kontrola plnění usnesení z 28. ZM ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z 28. ZM 9

10 48/29/ZM/2010- Zpráva o činnosti RM č /10 ústní zprávu o činnosti RM č /10 Josef Urban, v.r. otisk Stanislav Moutelík, v.r. ověřovatel zápisu razítka ověřovatel zápisu Bc. Štejnar Radek, v.r. starosta města Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Úplné znění usnesení je pro občany Jirkova (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jirkov. 10

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 31.3.2010 1/26/ZM/2010 - Návrh na doplnění a volba člena Rady města Jirkova I. Zastupitelstvo města-volí za člena Rady města Jirkova p. Michala

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 15.2.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/9/ZM/2012-Komunitní plán města Jirkova přijetí Komunitního plánu města Jirkova 2012-2017 2/9/ZM/2012- Rozpočtová

Více

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.9.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/6/ZM/2011 - Prezentace firmy Marius Pedersen, a.s. - nabídka společného podniku I. Zastupitelstvo města-bere

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.2.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1 /2/ZM/2011- Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města-vydává Jednací řád Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 30.03.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/3/ZM/2011- Odpisový plán na rok 2011 odpisový plán na rok 2011 u těchto příspěvkových organizací: ZŠ Budovatelů,

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.12.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/8/ZM/2011- Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. - 3. čtvrtletí 2011 Rozbor hospodaření města Jirkova

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne 8.3.2010 155/8/RM/2010 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č.108/6/rm/2010, 109/6/RM/2010, 131/6/RM/2010, 132/7/RM/2010 ( 90/5/RM/2010). 156/8/RM/2010

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 17.9.2014 1/30/ZM/2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí 2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí roku 2014. 2/30/ZM/2014-1.

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.3.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 17/4/RM/2014. 2/9/RM/2014 Zpráva

Více

3/15/ZM/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/15/ZM/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 21. 9. 2016 1/15/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Cingel. Jiří

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad.

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad. PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 22. 6. 2016 1/14/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Jiráček. Robert

Více

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.2.2008 1/10/Z/2008 Návrh rozpočtu na rok 2008 a) Návrh rozpočtu na rok 2008 v celkovém objemu 313mil.131 tis. Kč včetně "Správy nemovitostí"

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 16. 12. 2015 1/9/ZM/2015 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Duchoň Libor Hlinovský Zdeněk Mgr.

Více

USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 1.4.2009 1/18/Z/2009 Technologické centrum Jirkov I. bere na vědomí studii o zřízení Technologického centra Jirkov II. ukládá RM dopracovat

Více

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne 28.6.2010 471/23/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná splněná usnesení č.416/19/rm/2010, 424/20/RM/2010, 443/20/RM/2010, 456/21/RM/2010,

Více

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.10.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/35/RM/2016 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 15.12.2014 1/2/ZM/2014 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení p.rodák Milan p.plzák Robert Mgr. Vydržel

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012 USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012 1/26/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. splněná usnesení č. 6/23/RM/2012, 1/25/RM/2012, 5/25/RM/2012, 12/25/RM/2012 bod 1) a 2). II. prodloužení

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 1/6/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněné usnesení č. 848/43/RM/2011. 2/6/RM/2011 Komise rozvoje města zprávu

Více

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.5.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2016 Žádost o dotaci - přeměna porostů náhradních dřevin podání žádosti o dotaci

Více

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.4.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/16/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/14/RM/2015, 9/14/RM/2015, 11/14/RM/2015,

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2014 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012 USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012 1/21/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 19/18/RM/2012, 33/18/RM/2012 bod 1), 2), 2/19/RM/2012, 6/19/RM/2012. 2/21/RM/2012

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 7.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/39/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 6/37/RM/2016, 12/37/RM/2016,

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 19.3.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 2/10/RM/2018, 9/10/RM/2018, 7/10/RM/2018.

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 18.4.2018 1/27/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Cingel. Robert

Více

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 14.1.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/2/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti I. Rada města-bere na vědomí zápis z jednání

Více

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 17664/2019 Naše sp. zn.: 14759/2019 TAJ/IVNO *MUSPX01ZG6R7* U S N E S E N Í z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2019 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012 USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012 1/16/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 22/14/RM/2012. 2/16/RM/2012 Plnění usnesení RM č. 41/40/RM/2011 - úprava výše

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011 USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011 1/30/RM/2011 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 24/26/RM/2011, 4/28/RM/2011. 2/30/RM/2011 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 1/40/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 20/31/RM/2011, 22/31/RM/2011, 16/31/RM/2011, 1/33/RM/2011,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 23.9.2015 1/7/ZM/2015 - Rezignace na mandát člena zastupitelstva Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci paní Lenky Nítkové na mandát

Více

3/17/ZM/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/17/ZM/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 14. 12. 2016 1/17/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Robert Plzák. Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 11.12.2017 332/21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 6. 9. 2017, 20.

Více

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 31.3.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/12/RM/2014 Převedení obchodního podílu města Jirkova ve společnosti Podnik služeb Jirkov

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.8.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/29/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 10/26/RM/2016, 8/26/RM/2016,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 1/5/RM/2012 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 19/1/RM/2012, 41/40/RM/2012 (5/8/ZM/2011). 2/5/RM/2012

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.4.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/15/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/13/RM/2019, 9/13/RM/2019,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 28535/2018 Naše sp. zn.: 28533/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UZ5FK* U S N E S E N Í z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 3. 2018 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 13.5.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/17/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 4/15/RM/2019. 2/17/RM/2019

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 4. 2019 od 18.00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 11/2019/3 program 3.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 40. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 15. srpna 2016 čís. 481/40 495/40 1/5 481/40 Rada městského obvodu Martinov 15. srpna 2016

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012 USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012 1/8/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/2/RM/2012, 29/7/RM/2012-bod 1), 2), 30/RM/2012 -bod 2), 3). II. Rada města-schvaluje

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 29. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 29. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 29. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 24.4.2013 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 29/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Horáčka, Bohumila Sedláčka, a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 30.06.2011 Bod pořadu jednání: Věc: Návrh řešení projektového záměru Oddechová zóna na Perštýně Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 13. zasedání

Více