Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice"

Transkript

1

2 Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Ing. Giljan Pavlovová Libereckého kraje se sídlem vedoucí Libereckého krajského v Liberci odboru ÚZIS ČR Husova 64 Voroněžská Liberec Liberec 1 Telefon: (+420) Telefon: (+420) Fax: (+420) Web: Web: 2

3 Obsah 1. Zdravotní stav obyvatel obecná část 1.1. Počet obyvatel podle vybraných věkových skupin Střední délka života při narození Standardizovaná úmrtnost Počet hospitalizovaných v nemocnicích podle příčin hospitalizace Incidence novotvarů Incidence vybraných infekčních onemocnění Indikátory k vybraným cílům Zdravotní politiky Libereckého kraje 2.1. Cíl č.3 Zdravý start do života a cíl č. 4 Zdraví mladých Počet živě narozených Kojenecká úmrtnost Rodičky podle státní příslušnosti v porodnicích kraje Živě narození s vrozenou vadou Úmrtí dětí a mladistvých v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin Týrané a sexuálně zneužívané děti z evidencí praktických lékařů pro děti a dorost Cíl č. 5 Zdravé stárnutí Střední délka života Dispenzarizovaní pacienti z evidencí praktických lékařů pro dospělé Podíl ošetření praktickými lékaři pro dospělé v návštěvní službě Pacienti domácí zdravotní péče Hospitalizovaní ve věku 65 let a více Cíl č. 6 Zlepšení duševního zdraví Pacienti léčení v psychiatrických ambulancích Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství Hospitalizovaní pro opilost...18 Cíl č. 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí 2.4. Cíl č. 8.1 Kardiovaskulární onemocnění Vývoj počtu zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění Zemřelí na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz

4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro kardiovaskulární onemocnění Cíl č. 8.2 Nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz - absolutně Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz na 100 tisíc obyvatel Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ - muži Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ - ženy Cíl č. 8.3 Diabetes mellitus Vývoj počtu léčených diabetiků podle typu komplikací Cíl č. 8.5 Orální zdraví Počet ošetření a podíl preventivních prohlídek u praktických zubních lékařů...31 Názvy a označení onemocnění dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN Zdroje dat...34 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů 4

5 1. Zdravotní stav obyvatel obecná část 1.1. Počet obyvatel podle vybraných věkových skupin Okres, kraj, ČR Počet obyvatel k ve věkové skupině 0-14 let let let nad 65 let abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % Česká Lípa , , , ,1 Jablonec n. Nisou , , , ,6 Liberec , , , ,5 Semily , , , ,4 Liberecký kraj , , , ,2 Česká republika , , , ,3 Liberecký kraj vznikl společně s dalšími 13 kraji k Rozlohou je nejmenším krajem v České republice (zabírá pouze 4 % z celého jejího území), počtem obyvatel pak druhým nejmenším. Ke konci roku 2006 v něm žilo 430 tisíc obyvatel s obvyklou nepatrnou převahou žen (51,2 %). Pokračoval příznivý vývoj přirozeného přírůstku, narodilo se o 323 osob více než jich v roce 2006 zemřelo. Bylo to způsobeno jak nárůstem počtu narozených (počet živě narozených vzrostl o 4,5 %), tak poklesem počtu zemřelých (o 2 %). Stejně tak výsledek migračního salda (přírůstek stěhováním) potvrdil výrazný nárůst z loňského roku, do Libereckého kraje se přistěhovalo o osob více, než se odstěhovalo. Celkový přírůstek obyvatel tak činil osob (4,1 ). Stejná situace panovala v celé České republice, kde celkový přírůstek činil 36 tisíc osob (3,5 ) a to díky kladnému přirozenému přírůstku i migračnímu saldu. Celkově patří Liberecký kraj ke krajům s mladším obyvatelstvem. Mezi okresy jsou z hlediska věkové struktury značné rozdíly. Obyvatelstvo českolipského okresu patří k nejmladšímu v České republice vůbec, v okrese Semily žije naopak spíše obyvatelstvo starší. Věkové složení obyvatel okresu Liberec a Jablonec nad Nisou je podobné, v obou okresech je mírně mladší než je průměr v ČR Střední délka života při narození Rok 2006 Území Střední délka života při narození ženy muži Liberecký kraj 79,5 73,0 Česká republika 79,7 73,4 Pozn.: Za kraje je střední délka života počítána jako dvouletý průměr (v tomto případě z let 2005 a 2006). 5

6 Rok Okres Střední délka života při narození ženy muži Česká Lípa 77,6 70,7 Jablonec nad Nisou 78,3 72,1 Liberec 78,8 72,2 Semily 79,2 73,7 Pozn.: Za okresy je střední délka života počítána jako pětiletý průměr (v tomto případě z let ). Střední délka života při narození (někdy též naděje dožití při narození) dosáhla v období let (pro kraje počítána vždy za dvouleté období) u žen 79,5 let a u mužů 73,0 let. V České republice jsou tyto hodnoty o něco vyšší, v roce 2006 byla naděje dožití při narození u žen 79,7 let a u mužů 73,5 let. Biologického maxima však ještě nebylo dosaženo, průměrné hodnoty v původních patnácti zemích EU byly v roce 2004 u žen 82,3 a mužů 76,5 let (zdroj Světová zdravotnická organizace, HFA 2006). 80,0 Střední délka života při narození - vývoj v letech ,0 76,0 74,0 ženy - ČR ženy - Lib. kraj muži - ČR muži - Lib. kraj 72,0 70,0 68,0 66,

7 1.3. Standardizovaná úmrtnost Rok 2006 Standardizovaná úmrtnost Okres, kraj, ČR celkem nemoci oběhové soustavy novotvary dle příčin poranění a otravy úmyslné sebepoškození Česká Lípa 868,7 430,1 219,6 56,1 13,2 Jablonec n. Nisou 790,7 371,5 227,9 53,9 7,2 Liberec 766,4 361,7 227,1 49,3 13,2 Semily 727,3 357,1 190,1 45,6 8,8 Liberecký kraj 786,5 377,9 218,8 51,0 11,0 Česká republika 789,3 368,3 214,7 50,1 12,2 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Za posledních deset let umírá v Libereckém kraji každoročně stále méně osob, což naznačuje postupné zlepšování úmrtnostních poměrů v kraji. Ačkoliv patřil Liberecký kraj mezi kraje s vyšší úmrtností, díky trvalému zlepšování se v roce 2006 hrubá úmrtnost dostala pod průměr v ČR. Standardizovaná úmrtnost podle příčin smrti MUŽI XIV. nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2% XX. vnější příčiny 7,4% XI. nemoci trávicí soustavy 5,3% X. nemoci dýchací soustavy 6,0% ostatní 1,7% II. novotvary 27,9% IV. nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,5% VI. nemoci nervové soustavy 2,2% IX. nemoci oběhové soustavy 46,7% 7

8 ŽENY XIV. nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1% XX. vnější příčiny 4,7% ostatní 1,7% XI. nemoci trávicí soustavy 3,9% X. nemoci dýchací soustavy 5,2% II. novotvary 28,6% IV. nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,1% VI. nemoci nervové soustavy 1,8% IX. nemoci oběhové soustavy 49,9% 1.4. Počet hospitalizovaných v nemocnicích podle příčin hospitalizace Rok 2006 Počet hospitalizovaných na 100 tisíc obyvatel Bydliště pacienta (okres, kraj, ČR) celkem nemoci oběhové soustavy dle příčin hospitalizace novotvary poranění a otravy Česká Lípa , , , ,9 Jablonec nad Nisou , , , ,9 Liberec , , , ,3 Semily , , , ,4 Liberecký kraj , , , ,7 Česká republika , , , ,4 Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel Libereckého kraje v nemocnicích České republiky. Jednotkou případu je ukončení hospitalizace na oddělení. Výsledné hodnoty jsou tedy navýšené o překlady mezi odděleními nemocnice. 8

9 1.5. Incidence novotvarů Rok 2004 Okres, kraj, ČR Incidence novotvarů standardizovaná na evropský standard zhoubné novotvary a novotvary in situ celkem zhoubné novotvary a novotvary in situ bez dg C44 Česká Lípa 435,2 387,0 Jablonec nad Nisou 611,5 476,1 Liberec 539,1 451,5 Semily 553,7 422,3 Liberecký kraj 534,5 436,9 Česká republika 554,6 436,4 Pozn.: dg C44 - jiný zhoubný novotvar kůže Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Jedná se o počet hlášených onemocnění na 100 tisíc obyvatel s vyloučením vlivu věkové struktury (standardizací na evropskou populaci). Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou publikovány definitivní údaje s dvouletým zpožděním Incidence vybraných infekčních onemocnění Zdrojem dat jsou EPIDAT (program k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v ČR), Registr pohlavních nemocí a Registr tuberkulózy. Dg. tuberkulóza zahrnuje kromě tuberkulózy dýchacího ústrojí i tuberkulózu jiných orgánů. Dg. virové hepatitidy zahrnuje virovou hepatitidu A, akutní a chronickou virovou hepatitidu B a akutní a chronickou hepatitidu C. Mezi akutní průjmová onemocnění jsou počítána pouze dvě nejčastěji se vyskytující bakteriální onemocnění a to onemocnění vyvolané salmonelami a onemocnění vyvolané Campylobacter jejuni. 9

10 Rok 2006 Počet hlášených onemocnění Okres, kraj, ČR Syfilis Gonokoková infekce (kapavka) Tuberkulóza Akutní průjmová onemocnění (salmonelóza a kampylobakterióza) Virové hepatitidy absolutně Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Česká republika na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 6,6 6,6 9,4 423,2 14,1 Jablonec nad Nisou 1,1 10,2 5,6 169,4 6,8 Liberec 5,0 6,9 8,1 323,7 11,2 Semily 2,7 4,0 2,7 439,9 17,4 Liberecký kraj 4,2 7,0 7,0 336,7 12,1 Česká republika 4,9 10,5 9,5 465,7 16,8 10

11 2. Indikátory k cílům Zdraví Cíl č. 3 Zdravý start do života a cíl č. 4 Zdraví mladých Počet živě narozených dětí Rok absolutně Liberecký kraj Česká republika na 1 tisíc obyvatel Liberecký kraj 9,5 9,4 9,7 9,5 10,1 10,0 10,4 Česká republika 8,8 8,9 9,1 9,2 9,6 10,0 10,3 V České republice se od roku 2001 rodí každoročně stále více dětí, úhrnná plodnost (počet živě narozených dětí jedné ženě během jejího reprodukčního období) je ale již dlouhodobě pod hranicí prosté reprodukce (hodnota úhrnné plodnosti nižší než 2,1). Obdobná situace panuje i v Libereckém kraji. Populačně nejsilnější ročníky žen narozených v polovině 70. let se postupně dostávají za věk nejvyšší intenzity plodnosti (skupina let), i když díky odkládání mateřství do vyššího věku se intenzita plodnosti ve starších věkových skupinách zvyšuje. Dá se předpokládat, že se nacházíme v období vrcholu porodnosti a počty živě narozených začnou do deseti let opět klesat. 24,0 21,0 Živě narození na 1 tisíc obyvatel v letech ,0 15,0 Liberecký kraj ČR 12,0 9,0 6,0 3,0 0,

12 Kojenecká úmrtnost Okres, kraj, ČR Průměry let Česká Lípa 6,2 5,9 5,5 6,1 5,4 Jablonec nad Nisou 5,8 4,4 4,7 3,5 3,8 Liberec 3,9 3,7 3,7 4,0 4,4 Semily 3,0 3,0 2,5 1,9 0,9 Liberecký kraj 4,7 4,3 4,2 4,1 4,0 Česká republika 4,1 4,0 3,9 3,7 3,5 Kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených Pro vyloučení náhodných odchylek jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry kojenecké úmrtnosti. V meziročním srovnání se kojenecká úmrtnost po výkyvu v roce 2005 vrátila na úroveň roku 2004 (5,4, v roce 2005 a 3,4 v roce 2006) Rodičky podle státní příslušnosti v porodnicích Libereckého kraje Období Občanka ČR Občanka ostatních států EU Občanka států mimo EU Celkem Podíl rodiček z jiných států (v %) Rok ,3 Rok ,9 Zdrojem dat je Národní registr rodiček. V Libereckém kraji je 6 porodnic, ve kterých tvořily v roce 2006 rodičky z jiných států 1,6-5,5 %. Tento podíl oproti roku 2005 stoupl (data za předchozí roky nejsou v tomto členění k dispozici) Počet živě narozených s vrozenou vadou na 10 tisíc živě narozených Rok Liberecký kraj 298,3 241,7 271,6 281,8 320,0 327,8 Česká republika 414,5 403,8 412,2 407,4 375,8 372,3 Jedná se o živě narozené děti s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku života dítěte. Údaje jsou uváděny podle roku narození dítěte. V roce 2005 se s vrozenou vadou narodilo 140 dětí. 12

13 Počet zemřelých dětí a mladistvých (0-19 let) v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin Rok Liberecký kraj Počet zemřelých pro poranění z toho pro dopravní nehody sebevraždy napadení (útok) Česká republika Počet zemřelých pro poranění z toho pro dopravní nehody sebevraždy napadení (útok) Na 100 tisíc dětí a mladistvých připadlo v roce 2006 v Libereckém kraji 14 úmrtí v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin, v celé České republice to bylo 13 úmrtí na stejný počet dětí a mladistvých Počet týraných a sexuálně zneužívaných děti z evidencí praktických lékařů pro děti a dorost Rok Liberecký kraj Děti (0-14 let) Dorost (15-18 let) Česká republika Děti (0-14 let) Dorost (15-18 let) Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro děti a dorost. V tabulce jsou uvedeny počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí, které podchytili a následně do statistik uvedli praktičtí lékaři pro děti a dorost. 13

14 2.2. Cíl č. 5 Zdravé stárnutí Střední délka života Rok 2006 Území Střední délka života při narození Střední délka života ve věku 65 let ženy muži ženy muži Liberecký kraj 79,5 73,0 17,8 14,6 Česká republika 79,7 73,4 18,0 14,8 Pozn.: Za kraje je střední délka života počítána jako dvouletý průměr (v tomto případě z let 2005 a 2006). Naděje dožití (střední délka života) při narození se u žen pohybuje lehce pod 80 let, u mužů lehce nad 73 let. Pokud se muž či žena dožijí věku 65-ti let, jejich naděje dožití je v případě žen dalších 18 let a u mužů necelých 15 let Pacienti dispenzarizovaní pro vybrané diagnózy z evidencí praktických lékařů pro dospělé Rok 2006 Vybraná diagnóza Počet dispenzarizovaných z toho ve věku (absolutně) let 65 a více let Celkový počet na 1 tisíc obyvatel Liberecký kraj Hypertenzní nemoci ,3 Ischemické nemoci srdeční ,3 Cévní nemoci mozku ,4 Česká republika Hypertenzní nemoci ,8 Ischemické nemoci srdeční ,6 Cévní nemoci mozku ,3 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro dospělé. Jedná se o počty dlouhodobě léčených ze všech registrovaných pacientů u daného praktického lékaře, bez ohledu na to, kdo vede dispenzarizaci. Ne ve všech případech vede dispenzarizaci sám praktický lékař, z menší části jsou pacienti pro výše uvedené nemoci dlouhodobě léčeni u odborných lékařů (16 % pacientů s hypertenzními nemocemi a téměř 30 % pacientů shodně pro ischemické nemoci srdeční i cévní nemoci mozku). Tato čísla odpovídají republikovému průměru. 14

15 Podíl ošetření praktickými lékaři pro dospělé v návštěvní službě (v %) Rok Liberecký kraj 4,8 4,8 4,4 4,3 4,0 3,8 3,4 Česká republika 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,6 3,4 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro dospělé Pacienti domácí zdravotní péče (home care) v Libereckém kraji Rok 2006 Ukazatel Počet pacientů z toho ve věku (absolutně) let 65 a více let Celkový počet pacientů z toho pro chronická onemocnění Akutní onemocnění Pooperační stavy a úrazy Domácí hospicová péče Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti zdravotnických zařízení. V Libereckém kraji poskytovalo ke konci roku 2006 domácí zdravotní péči 21 zdravotnických zařízení, ve kterých pracovalo 59 odborných zdravotnických pracovníků. Vývoj počtu pacientů domácí zdravotní péče v Libereckém kraji počet pacientů celkem pacienti ve věku

16 Počet hospitalizovaných v lůžkových zdravotnických zařízeních ve věku 65 let a více Rok Počet hospitalizovaných Průměrná ošetřovací doba 13,9 13,9 13,8 13,4 13,8 11,5 Způsob ukončení hospitalizace (v %) propuštění domů 82,3 82,2 80,4 80,6 81,0 79,6 propuštění do zařízení soc. péče 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 přeložení do jiného zdrav. zařízení 6,4 6,6 8,8 9,0 8,6 10,3 předčasné ukončení 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 úmrtí 9,1 9,1 8,7 8,2 8,1 8,0 Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel Libereckého kraje ve všech lůžkových zdravotnických zařízení České republiky. Z celkového počtu případu byly vyloučeny překlady mezi odděleními, čísla tedy udávají počet pobytů pacienta v nemocnici nebo v odborném léčebném ústavu Cíl č. 6 Zlepšení duševního zdraví Pacienti léčení v psychiatrických ambulancích Vybraná onemocnění (diagnóza MKN-10) Liberecký kraj absolutně Počet léčených pacientů - rok 2006 na obyvatel Liberecký kraj Organické duševní poruchy ,87 49,08 Poruchy vyvolané alkoholem ,26 25,97 Poruchy vyvolané ost. psychoakt. látkami 233 5,42 12,31 Schizofrenie ,02 40,56 Afektivní poruchy ,96 91,20 Neurotické poruchy ,48 182,79 Poruchy osobnosti ,57 25,74 z toho patologické hráčství 34 0,79 1,31 Sexuální poruchy, deviace 104 2,42 3,35 Mentální retardace ,14 17,10 Vývojové poruchy v dětství a adolescenci ,12 *) 98,61 *) Neurčená duševní porucha 51 1,19 2,16 Neplodnost 190 4,42 3,04 *) U onemocnění vývojové poruchy v dětství a adolescenci je přepočítáno na 10 tisíc obyvatel ve věku 0-19 let ČR 16

17 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti psychiatrických ambulancí. V tabulce je uveden počet prvních ošetření pacienta pro danou diagnózu v roce. Pacient proto může být započítán i více než jednou, v případě, že byl v daném roce léčen pro několik různých onemocnění. Struktura léčených pacientů v psychiatrických ambulancích v roce 2006 ČR Liberecký kraj 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organické duševní poruchy Poruchy vyvolané alkoholem Schizofrenie Afektivní poruchy Neurotické poruchy Poruchy osobnosti Vývojové poruchy v dětství a adoles. Ostatní Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství Liberecký kraj Rok Muži Ženy Celkem v tom věková skupina 0-14 let let 20 let a více Nově zjištěná onemocnění * ) *) Onemocnění zjištěná poprvé v životě pacienta 17

18 Česká republika Rok Muži Ženy Celkem v tom věková skupina 0-14 let let 20 let a více Nově zjištěná onemocnění * ) *) Onemocnění zjištěná poprvé v životě pacienta Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti psychiatrických ambulancí. Jedná se o počet prvních ošetření pacienta pro diagnózu F63.0 Patologické hráčství, kompulsivní hráčství - v příslušném roce Počet hospitalizovaných pro opilost (dg F10, dle MKN-10) Bydliště hospitalizovaného (ORP, kraj) Počet hospitalizovaných v nemocnicích ČR Průměrná ošetřovací doba Počet hospitalizovaných Průměrná ošetřovací doba v odborných léčebných ústavech ČR Česká Lípa 105 2, ,5 Frýdlant 22 9,6 7 32,4 Jablonec nad Nisou 96 7, ,4 Jilemnice 27 8, ,0 Liberec , ,8 Nový Bor 22 8, ,1 Semily 18 9, ,8 Tanvald 44 11, ,1 Turnov 50 7, ,2 Železný Brod 11 19,5 8 30,9 Liberecký kraj 560 8, ,9 Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Libereckého kraje v lůžkových zařízeních v ČR. Jedná se o případy hospitalizace se základní diagnózou F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu. Jednotkou případu je ukončení hospitalizace na oddělení. Překlady mezi odděleními se však v případě této diagnózy vyskytují pouze výjimečně. 18

19 Cíl č. 8 - Snížení výskytu neinfekčních nemocí 2.4. Cíl č. 8.1 Kardiovaskulárních onemocnění Vývoj počtu zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 98,3 92,1 98,7 89,2 90,8 Jablonec nad Nisou 80,6 81,9 81,2 89,0 88,1 Liberec 83,6 79,7 72,5 74,9 77,7 Semily 83,5 80,4 79,5 76,1 74,2 Liberecký kraj 86,7 83,4 82,2 81,6 82,6 Česká republika 87,8 87,8 87,8 86,2 84,5 Ročně umírá v Libereckém kraji na kardiovaskulární onemocnění kolem 300 lidí mladších 65ti let, v České republice je to kolem 7,5 tisíce. Za posledních šest let se tato specifická úmrtnost snížila v Libereckém kraji o 8 % a v České republice o 6 %. Pro snazší odhalení dlouhodobého trendu jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. Statistika zemřelých je závislá na kvalitě určování základní příčiny úmrtí. Kontrola statistik příčin smrti v ČR, která proběhla v posledních letech, odhalila, že její kvalita není dostatečná, zejména z hlediska mezinárodní srovnatelnosti. Objevili se i jisté systematické nedostatky, jako je například nejvyšší podíl úmrtí na aterosklerózu (dg I70) v ČR ve srovnání s ostatními státy Evropy. V rámci EU bylo rozběhnuto několik na sebe navazujících projektů, které mají za cíl statistiku příčin smrti zpřesnit a sjednotit, především zaměřením na vzdělávání lékařů ale také na způsob organizace statistického zjišťování Vývoj standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 513,8 492,7 494,0 456,8 445,2 Jablonec nad Nisou 451,9 458,6 460,1 445,2 409,7 Liberec 456,2 443,5 423,0 412,7 393,5 Semily 427,8 437,8 440,8 418,0 384,6 Liberecký kraj 461,3 456,0 449,9 430,6 406,7 Česká republika 457,1 456,9 449,4 437,0 411,9 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. 19

20 Počet zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz Rok 2006 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy absolutně Chron. revmat. choroby srdeční Esenciální (primární) hypertenze Jiná hypertenzní onemocnění AIM Ost. ischemické nemoci srdeční Plicní embolie Jiné formy srdečních onemocnění Cévní nemoci mozku Ateroskleróza Jiné nem. tepen, tepének, vlásečnic Zánět žil, žil. embolie, trombóza Varixy dolních končetin Jiné onem. žil, mízních cév a uzlin Jiné nemoci oběhové soustavy Oběhové nemoci celkem na 100 tisíc obyvatel Chron. revmat. choroby srdeční - - 0,3 0,2 Esenciální (primární) hypertenze 1,6 1,1 0,6 0,3 Jiná hypertenzní onemocnění 1,6 0,5 2,9 1,4 AIM 41,1 4,3 28,1 6,6 Ost. ischemické nemoci srdeční 25,6 7,0 33,7 9,1 Plicní embolie 3,2 3,2 4,1 2,8 Jiné formy srdečních onemocnění 19,2 6,5 16,7 7,2 Cévní nemoci mozku 18,7 7,0 18,1 9,2 Ateroskleróza 10,7 3,2 11,0 3,2 Jiné nem. tepen, tepének, vlásečnic 1,6 1,6 2,5 1,4 Zánět žil, žil. embolie, trombóza 1,6 1,6 2,0 1,2 Varixy dolních končetin - 1,1 0,2 0,2 Jiné onem. žil, mízních cév a uzlin - 0,5 0,6 0,4 Jiné nemoci oběhové soustavy 0,5 1,1 1,0 0,6 Oběhové nemoci celkem 125,4 38,8 121,6 43,7 20

21 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro kardiovaskulární onemocnění Rok Počet případů pracovní neschopnosti na nemocensky pojištěných Průměrné trvání jednoho případu celkem muži ženy celkem muži ženy ,8 70,5 51, ,9 66,5 47, ,7 71,1 50, ,1 77,0 54, ,9 79,3 58, ,4 79,5 60, ,7 78,4 56,3 Zdrojem dat je informační systém Pracovní neschopnost, který vede ÚZIS ČR na základě dat České správy sociálního zabezpečení Cíl č. 8.2 Nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 127,5 124,1 124,0 118,4 115,0 Jablonec nad Nisou 116,7 126,0 126,1 119,1 119,1 Liberec 125,7 123,6 131,0 127,9 124,9 Semily 79,8 92,4 101,0 106,0 99,5 Liberecký kraj 116,5 118,8 123,1 120,0 116,9 Česká republika 110,2 111,0 111,6 111,8 110,5 Ročně umírá v Libereckém kraji na nádorová onemocnění přes 400 lidí mladších 65ti let, v České republice je to téměř 10 tisíc. Za posledních šest let se tato specifická úmrtnost téměř nezměnila. Pro snazší odhalení dlouhodobého trendu jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. 21

22 Vývoj standardizované úmrtnosti na nádorová onemocnění (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 289,5 278,4 267,3 256,9 236,1 Jablonec nad Nisou 256,9 254,8 262,3 231,5 224,8 Liberec 269,7 265,3 259,9 243,9 230,1 Semily 209,4 217,8 227,5 223,8 211,6 Liberecký kraj 260,1 257,0 256,3 240,5 227,2 Česká republika 236,5 235,2 233,8 228,4 221,6 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Standardizací je vyloučen vliv věkové struktury obyvatelstva daného území na míru úmrtnosti. Pro eliminaci náhodných výkyvů jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry Vývoj počtu zemřelých na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 33,4 29,5 31,6 31,3 32,4 Jablonec nad Nisou 23,1 24,4 22,7 25,7 27,5 Liberec 34,8 31,0 33,5 33,7 35,3 Semily 17,7 16,2 15,2 17,3 22,7 Liberecký kraj 29,1 26,7 27,7 28,6 30,8 Česká republika 26,2 25,8 26,0 26,2 26,0 V absolutním počtu umírá ročně v Libereckém kraji na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce (dg C33-C34) kolem sta osob mladších 65ti let, v České republice je to přes 2 tisíce. Za posledních šest let se tato specifická úmrtnost téměř nezměnila. 22

23 Vývoj standardizované úmrtnosti na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 64,5 57,4 62,0 60,6 57,7 Jablonec nad Nisou 48,0 48,4 45,0 40,8 42,2 Liberec 60,3 52,9 53,6 54,4 54,2 Semily 29,9 32,6 33,9 36,4 40,3 Liberecký kraj 52,8 49,1 49,9 49,4 49,8 Česká republika 47,5 46,3 45,6 44,8 44,0 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Standardizací je vyloučen vliv věkové struktury obyvatelstva daného území na míru úmrtnosti. Pro eliminaci náhodných výkyvů jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. 40,0 Počet zemřelých na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Liberec Česká Lípa Liberecký kraj Jablonec n. N. Česká republika Semily 10,0 5,0 0,

24 Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz - absolutně Rok 2006 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy absolutně ZN rtu, dutiny ústní a hltanu ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN rektosigm. spojení, rekta, řiti, ř. kanálu Ostatní ZN trávicího ústrojí ZN hrtanu ZN průdušnice, průdušky a plíce Ostatní ZN dýchacího ústrojí ZN kosti a kloubní chrupavky Zhoubný melanom kůže Jiné ZN kůže ZN prsu ZN děložního hrdla Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů ZN prostaty Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů Leukémie Ostatní zhoubné novotvary Carcinoma in situ Nezhoubné novotvary Novotvary nezjištěného nebo nezn. chování Nádorová onemocnění celkem

25 Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz na 100 tisíc obyvatel Rok 2006 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy na 100 tisíc obyvatel ZN rtu, dutiny ústní a hltanu 10,1 2,2 8,5 1,7 ZN žaludku 4,3 3,8 6,0 3,2 ZN tlustého střeva 9,6 5,9 8,6 5,5 ZN rektosigm. spojení, rekta, řiti, ř. kanálu 12,3 4,9 8,9 3,5 Ostatní ZN trávicího ústrojí 19,2 14,6 20,4 12,0 ZN hrtanu 7,5-3,4 0,2 ZN průdušnice, průdušky a plíce 42,7 15,1 37,7 12,8 Ostatní ZN dýchacího ústrojí 1,1 1,1 1,1 0,4 ZN kosti a kloubní chrupavky 1,1 1,6 0,8 0,5 Zhoubný melanom kůže 1,6 1,1 1,8 1,1 Jiné ZN kůže - - 0,4 0,2 ZN prsu - 11,9 0,2 15,6 ZN děložního hrdla - 3,2-4,7 Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů - 11,9-11,9 ZN prostaty 1,1-3,5 - Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů 0,5-0,8 - Leukémie 4,3-3,2 2,1 Ostatní zhoubné novotvary 17,6 13,5 23,3 13,8 Carcinoma in situ 0,5 1,1 0,0 0,0 Nezhoubné novotvary - 0,5 0,2 0,2 Novotvary nezjištěného nebo nezn. chování 1,1 0,5 0,7 0,4 Nádorová onemocnění celkem 134,4 92,8 129,6 90,0 25

26 Hlášené onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ muži Rok 2004 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C25 C32 C33 C34 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc mužů ČR 19,7 49,5 14,3 28,2 0,9 17,0 10,4 0,1 94,2 Liberecký kraj 10,6 41,8 19,2 27,9-13,9 9,6-100,4 Česká Lípa 9,6 38,3 13,4 17,2-9,6 11,5-101,5 Jablonec nad Nisou 7,1 49,4 28,2 37,6-9,4 11,8-75,3 Liberec 7,8 41,7 14,3 33,9-11,7 10,4-118,7 Semily 21,8 38,1 27,2 19,1-30,0 2,7-89,9 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C43 C44 C61 C64 C65 C66 C67 C68 absolutně C00-C97 D00-D09 ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc mužů ČR 16,8 156,8 86,3 33,8 1,1 0,7 34,9 0,2 699,1 Liberecký kraj 19,2 118,2 73,0 28,4 1,0 0,5 43,7-639,6 Česká Lípa 11,5 55,6 30,6 17, ,7-459,7 Jablonec nad Nisou 11,8 176,4 75,3 40, ,3-682,0 Liberec 28,7 101,7 84,8 27,4 2,6-50,9-670,4 Semily 19,1 174,4 106,3 32,7-2,7 59,9-779,3 Pozn.: V ČR a v kraji započteni také bezdomovci 26

27 Hlášené onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ ženy Rok 2004 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C33 C34 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc žen ČR 13,7 37,9 9,5 15,4 1,1 8,4 4,1 0,1 29,8 Liberecký kraj 15,5 38,3 9,1 12,8 0,5 5,5 3,6-31,0 Česká Lípa 14,8 37,0 5,6 7,4-3,7 3,7-40,7 Jablonec nad Nisou 4,4 44,1 6,6 13,2-8, ,3 Liberec 22,0 34,2 13,4 17,1 1,2 6,1 1,2-34,2 Semily 15,7 41,9 7,9 10,5-2,6 13,1-18,3 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 D00-D09 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc žen ČR 15,1 139,9 107,5 19,7 33,1 24,2 1,4 647,2 Liberecký kraj 18,2 111,7 111,7 19,2 30,1 19,2 1,4 594,6 Česká Lípa 5,6 40,7 103,7 22,2 24,1 22,2 1,9 431,5 Jablonec nad Nisou 28,7 156,6 147,8 15,4 48,5 24,3 4,4 758,9 Liberec 20,8 114,9 113,7 20,8 30,6 15,9-607,6 Semily 18,3 151,9 76,0 15,7 15,7 15,7-602,5 Pozn.: V ČR a v kraji započteni také bezdomovci 27

28 Slovní označení kódů diagnóz (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C25 C32 C33 C34 C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 C61 C64 C65 C66 C67 C68 C00-C97 D00-D09 ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN rektosigmoideálního spojení ZN konečníku-recta ZN řiti a řitního kanálu ZN žlučníku ZN jiných a neurčených částí žlučových cest ZN slinivky břišní ZN hrtanu ZN průdušnice-trachey ZN průdušky-bronchu a plíce Zhoubný melanom kůže Jiný ZN kůže ZN prsu ZN hrdla děložního-cervicis uteri ZN těla děložního ZN vaječníku ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů ZN předstojné žlázy-prostaty ZN ledviny mimo pánvičku ZN ledvinné pánvičky ZN močovodu-ureteru ZN močového měchýře ZN jiných a neurčených močových orgánů Zhoubné novotvary Novotvary in situ Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou definitivní údaje publikovány s dvouletým zpožděním. Česká republika patří v celosvětovém měřítku k zemím s nejvyšší úmrtností na zhoubné novotvary. Zhoubné novotvary (ZN) jsou po nemocech oběhové soustavy nejčastější příčinou úmrtí v ČR, stejně tak i v Libereckém kraji. V roce 2004 bylo v Libereckém kraji hlášeno nových onemocnění, což představuje 617 nových výskytů na 100 tisíc obyvatel. Rozdělení mezi pohlavími je rovnoměrné, ženy tvořily 49,5 % všech případů. Tento podíl odpovídá celorepublikovému průměru. Incidence nádorových onemocnění se v okresech Libereckého kraje pohybuje od 430 do 780 nových onemocnění na 100 tisíc obyvatel, u žen jsou hodnoty s výjimkou okresu Jablonec nad Nisou o něco nižší. Stejně jako v předcházejících letech je nejnižší incidence pro obě pohlaví v okrese Česká Lípa, nejvyšší pak u mužů v okrese Semily a u žen v okrese Jablonec nad Nisou. 28

29 2.6. Cíl č. 8.3 Diabetes mellitus Vývoj počtu léčených diabetiků podle typu komplikací Liberecký kraj Rok Počet diabetiků celkem (k ) diabet. nefropatie Podle komplikací v % z toho z toho z toho diabet. diabet. renální retinopatie slepota noha s proliferativní insuficience amputací komplikace celkem ,4 1,3 9,8 2,3 0,4 6,5 1,1 21, ,7 1,5 10,3 2,4 0,3 6,3 1,2 22, ,8 1,0 10,4 3,2 0,5 5,3 1,2 20, ,7 1,1 9,9 2,9 0,4 5,2 1,3 20, ,2 1,9 11,1 3,1 0,4 6,1 1,6 24, ,5 2,0 14,3 3,4 0,5 6,0 1,6 27, ,5 1,8 10,8 3,2 0,5 6,0 1,0 23, ,5 2,3 11,2 3,0 0,5 6,1 1,2 25, ,8 2,9 11,8 3,4 0,5 6,6 1,1 28, ,6 3,2 11,3 3,1 0,5 6,3 1,1 28, ,5 3,3 11,4 2,4 0,4 5,2 1,3 27, ,9 3,1 11,8 3,0 0,5 4,7 1,1 26, ,3 3,4 11,9 3,1 0,4 4,9 1,1 27, ,1 3,5 12,1 3,0 0,3 5,5 1,1 27,7 Česká republika Rok Počet diabetiků celkem (k ) diabet. nefropatie podle komplikací v % z toho z toho z toho diabet. diabet. renální retinopatie slepota noha s proliferativní insuficience amputací komplikace celkem ,3 1,0 9,6 1,8 0,3 8,2 0,8 23, ,7 1,3 10,3 2,0 0,3 8,6 0,9 24, ,3 1,4 10,9 2,2 0,3 6,9 0,8 24, ,4 1,6 11,0 2,2 0,3 6,3 0,9 23, ,7 1,7 10,8 2,2 0,3 6,7 0,9 24, ,2 1,9 11,1 2,2 0,3 7,0 0,9 25, ,1 2,1 11,2 2,4 0,4 6,4 0,9 24, ,4 2,1 11,3 2,5 0,3 5,8 0,9 24, ,9 2,3 11,4 2,5 0,3 5,6 0,9 24, ,5 2,5 11,8 2,5 0,3 5,7 1,0 26, ,7 2,7 11,8 2,5 0,3 5,5 1,0 26, ,9 2,7 11,8 2,6 0,3 5,6 1,0 26, ,0 2,5 10,7 2,4 0,3 5,2 1,0 24, ,3 2,9 11,6 2,7 0,3 5,5 1,0 26,4 29

30 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení. Jedná se o počet léčených diabetiků ke konci roku, a to jak léčených u odborných lékařů diabetologů, tak diabetiků léčených praktickými lékaři pro dospělé. V Libereckém kraji bylo k evidováno diabetiků (z toho bylo 53 % žen), což znamená, že se v kraji na diabetes léčilo 5,9 % mužů a 6,4 % žen. Počet léčených diabetiků v kraji mírně stoupá. Stejně jako v minulých letech došlo k mírnému snížení podílu diabetiků léčených pouze dietou (39 % v roce 2000, 31 % v roce 2005 a 29 % v roce 2006). Nejvíce osob je i nadále léčeno PAD (50 %), inzulínem se léčilo 15 % a kombinovanou léčbu mělo 6 % diabetiků. Vysvětlivky: Nefropatie porucha činnosti ledvin Renální insuficience nedostatečná funkce ledvin Retinopatie porucha sítnice oka Diabetická noha onemocnění způsobené poruchou oběhu v dolní končetině 80,0 Vývoj počtu léčených diabetiků na 1 tisíc obyvatel v letech ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 ČR Liberecký kraj 20,0 10,0 0,

31 2.7. Cíl č. 8.5 Orálního zdraví Počet ošetření a podíl preventivních prohlídek u praktických zubních lékařů Liberecký kraj Česká republika Rok Počet ošetření (vyšetření) na 100 obyvatel Podíl preventivních prohlídek na počtu ošetření (v %) Počet ošetření (vyšetření) na 100 obyvatel Podíl preventivních prohlídek na počtu ošetření (v %) , , , , , , , , , , , ,6 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení. Podíl preventivních prohlídek na celkovém počtu ošetření je v Libereckém vyšší než je průměr v České republice a trvale stoupá. Za posledních šest let vzrostl počet preventivních prohlídek o 7 % (v ČR o 8 %), a to přesto, že celkový počet ošetření v roce 2006 klesl. 31

32 Názvy a označení onemocnění dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 Kardiovaskulární onemocnění dg I00-I99 = kapitola IX.-Nemoci oběhové soustavy Nádorová onemocnění dg C00-D48 = kapitola II.-Novotvary Zhoubné novotvary dg C00-C97 Novotvary in situ dg D00-D09 Poranění a otravy dg S00-T98 = kapitola XIX.-Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin Úmyslné sebepoškození dg X60-X84 Syfilis dg A50-A53 Gonokoková infekce dg A54 Tuberkulóza dg A15-A19 Salmonelóza dg A02 Kampylobakterióza Dg A04.5 Virové hepatitidy dg B15-B19 Hypertenzní nemoci dg I10-I15 Ischemické nemoci srdeční dg I20-I25 Cévní nemoci mozku dg I60-I69 Diabetes mellitus dg E10, E11, E13 Kardiovaskulární onemocnění (pro tab ) Chronické revmatické choroby srdeční Esenciální (primární) hypertenze Jiná hypertenzní onemocnění AIM Ostatní ischemické nemoci srdeční Plicní embolie Jiné formy srdečních onemocnění Cévní nemoci mozku Ateroskleróza Jiné nem. tepen, tepének, vlásečnic Zánět žil, žilní embolie, trombóza Varixy dolních končetin Jiné onemocnění žil, mízních cév a uzlin Jiné nemoci oběhové soustavy dg I05-I09 dg I10 dg I11-I15 dg I21,I22 dg I20,I23-I25 dg I26 dg I30-I31,I33-I38,I40-I52 dg I60-I69 dg I70 dg I71-I79 dg I80-I82 dg I83 dg I85-I89 dg I27-I28,I95-I99 32

33 Nádorová onemocnění (pro tab ) ZN rtu, dutiny ústní a hltanu ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN rektosigmoideálního spojení, rekta, řiti, řitního kanálu Ostatní ZN trávicího ústrojí ZN hrtanu ZN průdušnice, průdušky a plíce Ostatní ZN dýchacího ústrojí ZN kosti a kloubní chrupavky Zhoubný melanom kůže Jiné ZN kůže ZN prsu ZN děložního hrdla Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů ZN prostaty Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů Leukémie Ostatní zhoubné novotvary Carcinoma in situ Nezhoubné novotvary Novotvary nezjištěného nebo neznámého chování C00-C14 C16 C18 C19-C21 C15,C17,C22-C26 C32 C33-C34 C30,C31,C37-C39 C40-C41 C43 C44 C50 C53 C51-C52,C54-C58 C61 C60,C62-C63 C91-C95 C64-C90,C45-C49,C96,C97 D00-D09 D10-D36 D37-D48 Onemocnění léčená v psychiatrických ambulancích (pro tab ) Organické duševní poruchy dg F00-F09 Poruchy vyvolané alkoholem dg F10 Poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami dg F11-F19 Schizofrenie dg F20-F29 Afektivní poruchy dg F30-F39 Neurotické poruchy dg F40-F48, F50-F59 Poruchy osobnosti dg F60-F63, F68-F69 Patologické hráčství dg F63.0 Sexuální poruchy, deviace dg F64-F66 Mentální retardace dg F70-F79 Vývojové poruchy v dětství a adolescenci dg F80-F98 Neurčená duševní porucha dg F99 Neplodnost dg N46, N97 33

34 Zdroje dat [1] Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci [2] Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [3] Český statistický úřad [4] Státní zdravotní ústav Praha [5] Světová zdravotnická organizace databáze Health for all (HFA) 34

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II.

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Long list - veřejné zdraví

Long list - veřejné zdraví Long list - veřejné Tabulka 1 Long list veřejné 1. Solidarita ve v evropském regionu 2. Spravedlnost ve 3. Zdravý start do života 4. Zdraví mladých Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 1 17.6.2004 Gastroenterologie - činnost oboru Zlínského e v roce Publikované údaje jsou čerpány

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 5 Zdraví

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 5 Zdraví AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 5 Zdraví MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: MGR. PETR KOŘENEK A KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2008-2012 Oblast:...

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009. Trends in injuries among children and youth up to year 2009

Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009. Trends in injuries among children and youth up to year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 6. 2011 24 Úrazovost dětí a mladistvých do roku 2009 Trends in injuries among children and youth up to year 2009

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK TISKOVÁ KONFERENCE 21. srpna 2012 České děti a mládež, dle mezinárodních studií, následují špatný životní styl zahrnující níže uvedené faktory: nedostatek

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

I. Souhrnná textová informace 2

I. Souhrnná textová informace 2 Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči poskytované pacientům v Karlových Varech v roce 2014 zpracovaná na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky Obsah: strana I. Souhrnná textová

Více

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Šlachtová H. Tomášková H. Polaufová P. Skýbová D. Tomášek I. Fejtková P. Šplíchalová A. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Studie realizovaná

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Bezpečná škola-mezinárodní program ISS

Bezpečná škola-mezinárodní program ISS Bezpečná škola-mezinárodní program ISS Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Národní koordinační centrum prevence úrazů,násilí a podpory bezpečnosti pro děti International Safe Schools Cerifying Centre Úrazy

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Psychiatrická péče 2011

Psychiatrická péče 2011 Psychiatrická péče 2011 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D.

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Tržní potenciál mikroregionu České Velenice Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Nejčastější diagnózy a výše úhrad u pacientů z mikroregionu Č. Velenicko Nejčastější dg. za roky 2006, 2007, 2008

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Michala Lustigová / Konzultační den CHŽP - Sledování

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Michaela Antovová Abstrakt Kategorie vnějších příčin úmrtí patří mezi četněji zastoupené skupiny příčin úmrtí v České republice. Přes to jsou až na mediálně

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

člen Rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu zdravotnictví

člen Rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu zdravotnictví Zpráva o zdraví Adresa: Liberecký kraj Adresa: Krajská hygienická stanice U Jezu 642/2a Libereckého kraje se sídlem 461 8 Liberec 2 v Liberci Husova 64 46 1 Liberec 1 Telefon: (+42) 485 226 111 Telefon:

Více