Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA"

Transkript

1

2

3 Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, Liberec 2 Tel: (+420) Fax: (+420) Web: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, Liberec 1 Telefon: (+420) Fax: (+420) Web: 2

4 Obsah 1. Zdravotní stav obyvatel obecná část 1.1. Počet obyvatel podle vybraných věkových skupin Střední délka života při narození Standardizovaná úmrtnost Počet hospitalizovaných v nemocnicích podle příčin hospitalizace Incidence novotvarů Incidence vybraných infekčních onemocnění Indikátory k vybraným cílům Zdravotní politiky Libereckého kraje 2.1. Cíl č.3 Zdravý start do života a cíl č. 4 Zdraví mladých Počet živě narozených Kojenecká úmrtnost Vývoj podílu dětí kojených 6 měsíců a déle Rodičky podle státní příslušnosti v porodnicích kraje Živě narození s vrozenou vadou Počet zemřelých dětí a mladistvých v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin Počet týraných a sexuálně zneužívaných děti z evidencí praktických lékařů pro děti a dorost Cíl č. 5 Zdravé stárnutí Střední délka života Pacienti dispenzarizovaní pro vybraná onemocnění z evidencí praktických lékařů pro dospělé Podíl ošetření praktickými lékaři pro dospělé v návštěvní službě Pacienti domácí zdravotní péče v Libereckém kraji Počet hospitalizovaných ve věku 65 let a více Cíl č. 6 Zlepšení duševního zdraví Počet pacientů léčených v psychiatrických ambulancích Počet hospitalizovaných pro opilost Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství Standardizovaná úmrtnost pro úmyslné sebepoškození...18 Cíl č. 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí 2.4. Cíl č. 8.1 Kardiovaskulární onemocnění Vývoj počtu zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění Počet zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz Ukončené případy pracovní neschopnosti pro kardiovaskulární onemocnění

5 2.5. Cíl č. 8.2 Nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce Onkologická péče v Libereckém kraji Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz - absolutně Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz na 100 tisíc obyvatel Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ - muži Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ - ženy Cíl č. 8.3 Diabetes mellitus Vývoj počtu léčených diabetiků podle typu komplikací Cíl č. 8.5 Orální zdraví Počet ošetření a podíl preventivních prohlídek u praktických zubních lékařů Cíl č. 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Hospitalizovaní obyvatelé Libereckého kraje pro úraz podle vnějších příčin úrazu...40 Názvy a označení onemocnění dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN Zdroje dat...43 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů 4

6 1. Zdravotní stav obyvatel obecná část 1.1. Počet obyvatel podle vybraných věkových skupin Okres, kraj, ČR Počet obyvatel k ve věkové skupině 0-14 let let let nad 65 let abs. v % abs. v % abs. v % abs. Česká Lípa , , , ,9 Jablonec n. Nisou , , , ,5 Liberec , , , ,7 Semily , , , ,9 Liberecký kraj , , , ,8 Česká republika , , , ,5 v % Liberecký kraj vznikl společně s dalšími 13 kraji k Rozlohou je nejmenším krajem v České republice (zabírá pouze 4 % z celého jejího území), počtem obyvatel pak druhým nejmenším. Ke konci roku 2012 v něm žilo téměř 440 tisíc obyvatel s obvyklou nepatrnou převahou žen (51,0 %). Příznivý vývoj přirozeného přírůstku se i nadále zpomaluje, narodilo se o 206 osob více než jich v roce 2012 zemřelo, což představuje nárůst o 0,5 (v roce 2011 to bylo o 0,9 a v roce 2010 pak o 2,0 ). Z Libereckého kraje se odstěhovalo o 212 osob více, než se přistěhovalo. Počet obyvatel tak zůstal nezměněn, přirozený přírůstek kompenzoval úbytek stěhováním. V celé České republice počet obyvatel narostl o 1 ( osob) a to díky migraci, přirozený přírůstek byl téměř nulový (narodilo se jen o 387 osob více než jich zemřelo). Celkově patří Liberecký kraj ke krajům s mladším obyvatelstvem. Mezi okresy jsou z hlediska věkové struktury značné rozdíly. Obyvatelstvo českolipského okresu patří k nejmladšímu v České republice vůbec, v okrese Semily žije naopak spíše obyvatelstvo starší Střední délka života při narození Rok 2012 Území Střední délka života při narození ženy muži Liberecký kraj 80,8 75,3 Česká republika 80,9 75,0 Pozn.: Za kraje je střední délka života počítána jako dvouletý průměr (v tomto případě z let 2011 a 2012). Střední délka života při narození (někdy též naděje dožití při narození) dosáhla v období let (pro kraje počítána vždy za dvouleté období) u žen 80,8 let a u mužů 75,3 let 5

7 což odpovídá průměru v České republice. Biologického maxima však ještě nebylo dosaženo, průměrné hodnoty v původních patnácti zemích EU byly v roce 2011 u žen 84,0 a mužů 78,7 let (zdroj Světová zdravotnická organizace, HFA-DB 2013) Standardizovaná úmrtnost Rok 2012 Standardizovaná úmrtnost Okres, kraj, ČR celkem nemoci oběhové soustavy novotvary dle příčin poranění a otravy úmyslné sebepoškození Česká Lípa 717,3 334,4 200,5 46,9 15,7 Jablonec n. Nisou 662,5 328,0 176,6 49,5 13,9 Liberec 720,4 336,5 214,2 36,8 5,2 Semily 696,7 340,0 169,0 45,1 15,1 Liberecký kraj 704,0 335,7 195,1 43,1 11,1 Česká republika 700,6 325,0 186,0 45,7 13,8 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. 6

8 Rozložení standardizované úmrtnosti (tzn. úmrtnosti po vyloučení vlivu věkové struktury) v okresech České republiky zobrazují následující dvě mapy. Standardizovaná úmrtnost mužů Standardizovaná úmrtnost žen 7

9 1.4. Počet hospitalizovaných v nemocnicích podle příčin hospitalizace Rok 2012 Počet hospitalizovaných Bydliště pacienta (okres, kraj, ČR) celkem nemoci oběhové soustavy dle příčin hospitalizace novotvary poranění a otravy Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Česká republika Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel Libereckého kraje v nemocnicích České republiky. Jednotkou případu je ukončení hospitalizace na oddělení. Výsledné hodnoty jsou tedy navýšené o překlady mezi odděleními nemocnice Incidence novotvarů Rok 2010 Okres, kraj, ČR Incidence novotvarů standardizovaná na evropský standard zhoubné novotvary a novotvarů in situ celkem zhoubné novotvary a novotvarů in situ bez dg C44 Česká Lípa 586,6 492,7 Jablonec nad Nisou 772,6 578,1 Liberec 756,5 609,4 Semily 792,6 561,0 Liberecký kraj 725,6 567,0 Česká republika 785,4 589,7 Pozn.: dg C44 - jiný zhoubný novotvar kůže Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Jedná se o počet hlášených onemocnění na 100 tisíc obyvatel s vyloučením vlivu věkové struktury (standardizací na evropskou populaci). Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou definitivní údaje publikovány s dvouletým zpožděním. 8

10 1.6. Incidence vybraných infekčních onemocnění Zdrojem dat jsou EPIDAT (program k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v ČR), Registr pohlavních nemocí a Registr tuberkulózy. Dg. tuberkulóza zahrnuje kromě tuberkulózy dýchacího ústrojí i tuberkulózu jiných orgánů.dg. virové hepatitidy zahrnuje virovou hepatitidu A, akutní a chronickou virovou hepatitidu B a akutní a chronickou hepatitidu C. Mezi akutní průjmová onemocnění jsou počítána pouze dvě nejčastěji se vyskytující bakteriální onemocnění a to onemocnění vyvolané salmonelami a onemocnění vyvolané Campylobacter jejuni. Rok 2012 Počet hlášených onemocnění Okres, kraj, ČR Syfilis Gonokoková infekce (kapavka) Tuberkulóza Akutní průjmová onemocnění (salmonelóza a kampylobakterióza) Virové hepatitidy absolutně Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Česká republika na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 16,5 12,6 7,8 109,7 23,3 Jablonec nad Nisou 7,8 31,1 2,2 143,5 34,5 Liberec 4,1 25,1 7,0 161,4 19,3 Semily 5,4 1,3 4,0 222,3 8,0 Liberecký kraj 8,0 19,4 5,7 156,0 21,4 Česká republika 6,6 11,0 5,8 274,1 15,5 9

11 2. Indikátory k cílům Zdraví Cíl č. 3 Zdravý start do života a cíl č. 4 Zdraví mladých Počet živě narozených dětí Rok absolutně Liberecký kraj Česká republika na 1 tisíc obyvatel Liberecký kraj 9,5 10,0 10,4 11,7 12,0 11,9 11,7 10,6 10,5 Česká republika 8,8 10,0 10,3 11,1 11,5 11,3 11,1 10,4 10,3 V roce 2008 kulminoval trend v počtu narozených dětí a od roku 2009 dochází každoročně jak v Libereckém kraji tak v celé České republice k meziročnímu poklesu. Období růstu porodnosti končí, populačně nejsilnější ročníky žen narozených v polovině 70. let se postupně dostávají za věk nejvyšší intenzity plodnosti. Úhrnná plodnost (počet živě narozených dětí jedné ženě během jejího reprodukčního období) se ale ani v tomto období vyšší porodnosti nepřiblížila k hranici prosté reprodukce (hodnota úhrnné plodnosti rovna 2,1), v roce 2012 dosahovala v Libereckém kraji hodnoty 1,5 a v ČR hodnoty 1,45. 10

12 Kojenecká úmrtnost Okres, kraj, ČR Průměry let Česká Lípa 5,3 5,0 4,6 4,8 2,9 3,1 2,7 Jablonec nad Nisou 5,3 3,6 3,6 3,2 3,6 3,7 4,0 Liberec 3,6 3,9 4,3 4,2 3,4 3,0 2,9 Semily 2,4 1,4 0,8 1,0 0,7 1,3 1,6 Liberecký kraj 4,2 3,7 3,7 3,6 2,9 2,9 2,9 Česká republika 4,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 Kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených V absolutních hodnotách se jedná o velmi malá čísla, proto jsou v tabulce uvedeny pro vyloučení náhodných odchylek pětileté klouzavé průměry kojenecké úmrtnosti Vývoj podílu dětí kojených 6 měsíců a déle Liberecký kraj Česká republika Rok Počet dětí při roční prohlídce z toho děti kojené 6 měsíců a déle (v %) Počet dětí při roční prohlídce z toho děti kojené 6 měsíců a déle (v %) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro děti a dorost. Délka kojení je zjišťována při roční prohlídce dítěte. 11

13 Rodičky podle státní příslušnosti v porodnicích Libereckého kraje Období Občanka ČR Občanka ostatních států EU Občanka států mimo EU Celkem Podíl rodiček z jiných států (v %) Rok ,3 Rok ,9 Rok ,1 Rok ,4 Rok ,5 Rok ,0 Rok ,7 Rok ,1 Zdrojem dat je Národní registr rodiček Počet živě narozených s vrozenou vadou na 10 tisíc živě narozených Rok Liberecký kraj 298,3 327,8 338,1 386,5 342,9 445,6 437,5 474,9 Česká republika 414,5 372,3 356,6 398,0 390,1 393,2 432,9 441,1 Jedná se o živě narozené děti s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku života dítěte. Údaje jsou uváděny podle roku narození dítěte. V roce 2011 se s vrozenou vadou v Libereckém kraji narodilo 221 dětí. 12

14 Počet zemřelých dětí a mladistvých (0-19 let) v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin Rok Liberecký kraj Počet zemřelých pro poranění z toho pro dopravní nehody sebevraždy napadení (útok) Česká republika Počet zemřelých pro poranění z toho pro dopravní nehody sebevraždy napadení (útok) Na 100 tisíc dětí a mladistvých připadlo v roce 2012 v Libereckém kraji 10 úmrtí v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin, v celé České republice to bylo na stejný počet dětí a mladistvých 8 úmrtí Počet týraných a sexuálně zneužívaných děti z evidencí praktických lékařů pro děti a dorost Rok Liberecký kraj Děti (0-14 let) Dorost (15-18 let) Česká republika Děti (0-14 let) Dorost (15-18 let) Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro děti a dorost. V tabulce jsou uvedeny počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí, které podchytili a následně do statistik uvedli praktičtí lékaři pro děti a dorost. 13

15 2.2. Cíl č. 5 Zdravé stárnutí Střední délka života Rok 2012 Území Střední délka života při narození Střední délka života ve věku 65 let ženy muži ženy muži Liberecký kraj 80,8 75,3 18,9 15,8 Česká republika 80,9 75,0 18,9 15,6 Pozn.: Za kraje je střední délka života počítána jako dvouletý průměr (v tomto případě z let 2011 a 2012). Naděje dožití (střední délka života) při narození se u žen pohybuje přes 80 let, u mužů přes 75 let. Pokud se muž či žena dožijí věku 65-ti let, jejich naděje dožití je v případě žen dalších 19 let a u mužů téměř dalších 16 let Pacienti dispenzarizovaní pro vybraná onemocnění z evidencí praktických lékařů pro dospělé Rok 2012 Vybraná diagnóza Počet dispenzarizovaných z toho ve věku (absolutně) let 65 a více let Celkový počet na 1 tisíc obyvatel Liberecký kraj Hypertenzní nemoci ,0 Ischemické nemoci srdeční ,6 Cévní nemoci mozku ,5 Česká republika Hypertenzní nemoci ,3 Ischemické nemoci srdeční ,1 Cévní nemoci mozku ,6 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro dospělé. Jedná se o počty dlouhodobě léčených ze všech registrovaných pacientů u daného praktického lékaře, bez ohledu na to, kdo vede dispenzarizaci. Ne ve všech případech vede dispenzarizaci sám praktický lékař, z menší části jsou pacienti pro výše uvedené nemoci dlouhodobě léčeni u odborných lékařů. 14

16 Podíl ošetření praktickými lékaři pro dospělé v návštěvní službě (v %) Rok Liberecký kraj 4,8 4,0 3,8 3,4 3,2 2,9 2,8 2,4 2,4 2,4 Česká republika 4,5 3,8 3,6 3,4 3,1 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro dospělé Pacienti domácí zdravotní péče (home care) v Libereckém kraji Rok 2012 Ukazatel Počet pacientů z toho ve věku (absolutně) let 65 a více let Celkový počet pacientů z toho pro chronická onemocnění Akutní onemocnění Pooperační stavy a úrazy Domácí hospicová péče Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti zdravotnických zařízení. 15

17 Počet hospitalizovaných v lůžkových zdravotnických zařízeních ve věku 65 let a více Rok Počet hospitalizovaných Průměrná ošetřovací doba 13,9 11,5 11,8 11,9 11,9 12,0 11,3 11,3 Způsob ukončení hospitalizace (v %) propuštění domů 82,3 79,6 79,8 77,7 76,1 75,7 75,6 75,7 do zařízení soc. péče 1,8 1,8 2,0 2,4 2,5 2,7 2,8 2,6 přeložení do jiného ZZ 6,4 10,3 10,0 11,3 12,8 13,2 13,4 14,0 předčasné ukončení 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 úmrtí 9,1 8,0 7,9 8,3 8,3 8,2 7,9 7,4 Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel Libereckého kraje ve všech lůžkových zdravotnických zařízení České republiky. Z celkového počtu případu byly vyloučeny překlady mezi odděleními, čísla tedy udávají počet pobytů pacienta v nemocnici nebo v odborném léčebném ústavu Cíl č. 6 Zlepšení duševního zdraví Počet pacientů léčených v psychiatrických ambulancích Vybraná onemocnění (diagnóza MKN-10) Liberecký kraj na obyvatel absolutně Liberecký kraj ČR Organické duševní poruchy ,95 62,08 Poruchy vyvolané alkoholem ,53 25,01 Poruchy vyvolané ostat. psychoakt. látkami 367 8,37 17,10 Schizofrenie ,95 44,62 Afektivní poruchy ,26 102,07 Neurotické poruchy ,57 213,56 Poruchy osobnosti ,92 26,09 z toho patologické hráčství 21 0,48 1,35 Sexuální poruchy, deviace 155 3,53 4,63 Mentální retardace ,67 19,57 Vývojové poruchy v dětství a adolescenci ,14 140,23 Neurčená duševní porucha 43 0,98 1,57 *) Vývojové poruchy v dětství a adolescenci jsou přepočítány na obyvatele ve věku 0-19 let Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti psychiatrických ambulancí. V tabulce je uveden počet prvních ošetření pacienta pro danou diagnózu v roce. Pacient proto může být započítán i více než jednou v případě, že byl v daném roce léčen pro několik různých onemocnění. 16

18 Počet hospitalizovaných pro opilost (dg F10, dle MKN-10) Rok 2012 Bydliště hospitalizovaného (ORP, kraj) Počet hospitalizovaných v nemocnicích ČR Průměrná ošetřovací doba Počet hospitalizovaných Průměrná ošetřovací doba v odborných léčebných ústavech ČR Česká Lípa 75 4, ,7 Frýdlant 18 7,7 7 67,4 Jablonec nad Nisou 107 4, ,0 Jilemnice 31 1, ,8 Liberec , ,0 Nový Bor 25 1, ,8 Semily 53 4, ,8 Tanvald 43 8, ,1 Turnov 86 4, ,8 Železný Brod 17 2, ,0 Liberecký kraj 589 6, ,3 Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Libereckého kraje v lůžkových zařízeních v ČR. Jedná se o případy hospitalizace se základní diagnózou F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu. Jednotkou případu je ukončení hospitalizace na oddělení Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství Rok Muži Ženy Celkem v tom věková skupina 0-14 let let 20 let a více Nově zjištěná onemocnění * ) Liberecký kraj

19 Rok Muži Ženy Celkem v tom věková skupina 0-14 let let 20 let a více Nově zjištěná onemocnění * ) Česká republika *) Onemocnění zjištěná poprvé v životě pacienta Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti psychiatrických ambulancí.jedná se o počet prvních ošetření pacienta pro diagnózu F63.0 Patologické hráčství, kompulsivní hráčství - v příslušném roce Standardizovaná úmrtnost pro úmyslné sebepoškození Rok 2012 Okres, kraj, ČR Standardizovaná úmrtnost pro úmyslné sebepoškození muži ženy Česká Lípa 25,5 9,2 Jablonec n. Nisou 25,4 3,4 Liberec 9,3 2 Semily 25,3 5,2 Liberecký kraj 18,7 4,6 Česká republika 23,9 4,3 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. 18

20 19

21 Cíl č. 8 - Snížení výskytu neinfekčních nemocí 2.4. Cíl č. 8.1 Kardiovaskulárních onemocnění Vývoj počtu zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 98,3 92,5 98,5 92,2 88,0 79,4 80,6 Jablonec nad Nisou 80,6 94,9 89,4 95,7 85,2 85,7 78,7 Liberec 83,6 79,8 83,6 85,0 81,8 77,2 71,8 Semily 83,5 75,6 78,5 78,7 69,9 60,0 53,4 Liberecký kraj 86,7 85,3 87,6 87,9 82,1 76,6 72,3 Česká republika 87,8 82,6 81,2 79,0 77,2 76,2 74,6 V roce 2012 zemřelo v Libereckém kraji na kardiovaskulární onemocnění 259 osob mladších 65ti let, v České republice to bylo Pro snazší odhalení dlouhodobého trendu jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry Vývoj standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 513,8 433,4 425,4 397,3 380,5 357,9 354,1 Jablonec nad Nisou 451,9 381,2 363,6 366,2 347,9 342,6 325,5 Liberec 456,2 380,4 363,7 368,2 352,5 340,5 327,6 Semily 427,8 378,7 388,6 390,5 375,9 346,4 338,9 Liberecký kraj 461,3 391,5 381,6 378,3 362,2 346,1 335,4 Česká republika 457,1 392,0 370,9 361,1 352,2 344,2 333,5 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Standardizací je vyloučen vliv věkové struktury obyvatelstva daného území na míru úmrtnosti. Pro eliminaci náhodných výkyvů jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. 20

22 Počet zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz Rok 2012 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy absolutně Chron. revmat. choroby srdeční Esenciální (primární) hypertenze Jiná hypertenzní onemocnění AIM Ost. ischemické nemoci srdeční Plicní embolie Jiné formy srdečních onemocnění Cévní nemoci mozku Ateroskleróza Jiné nem. tepen, tepének, vlásečnic Zánět žil, žil. embolie, trombóza Varixy dolních končetin Jiné onem. žil, mízních cév a uzlin Jiné nemoci oběhové soustavy Oběhové nemoci celkem na 100 tisíc obyvatel Chron. revmat. choroby srdeční - - 0,4 0,3 Esenciální (primární) hypertenze 2,1 0,5 1,9 1,0 Jiná hypertenzní onemocnění 1,6 1,1 2,7 1,2 AIM 27,3 9,9 25,1 6,1 Ost. ischemické nemoci srdeční 22,5 8,2 30,4 8,2 Plicní embolie 2,7 3,3 2,8 2,0 Jiné formy srdečních onemocnění 16,6 8,2 18,8 7,3 Cévní nemoci mozku 13,4 6,0 14,0 6,8 Ateroskleróza 5,9 1,6 4,6 1,5 Jiné nem. tepen, tepének, vlásečnic 3,2 0,5 2,9 0,9 Zánět žil, žil. embolie, trombóza 0,5 1,1 1,1 0,9 Varixy dolních končetin - - 0,1 - Jiné onem. žil, mízních cév a uzlin - - 0,3 0,2 Jiné nemoci oběhové soustavy 2,1 1,1 0,8 0,7 Oběhové nemoci celkem 98,1 41,6 105,9 37,1 21

23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro kardiovaskulární onemocnění Rok Počet případů pracovní neschopnosti na nemocensky pojištěných Průměrné trvání jednoho případu celkem muži ženy celkem muži ženy ,8 70,5 51, ,9 66,5 47, ,7 71,1 50, ,1 77,0 54, ,9 79,3 58, ,4 79,5 60, ,7 78,4 56, ,1 82,0 57, ,3 77,5 60, ,0 108,6 76, ,8 93,9 71, ,0 89,4 65, ,4 96,8 65,8 Zdrojem dat je informační systém Pracovní neschopnost, který vede ÚZIS ČR na základě dat České správy sociálního zabezpečení. 22

24 2.5. Cíl č. 8.2 Nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 127,5 108,7 106,7 108,6 114,2 114,6 112,1 Jablonec nad Nisou 116,7 124,5 127,6 123,4 117,2 112,3 105,4 Liberec 125,7 127,1 127,3 120,9 110,5 99,9 103,4 Semily 79,8 94,1 91,7 86,1 83,3 88,5 89,5 Liberecký kraj 116,5 116,4 116,3 112,6 108,3 104,1 103,6 Česká republika 110,2 108,9 107,6 104,9 103,1 100,1 97,4 V roce 2012 zemřelo v Libereckém kraji na nádorová onemocnění 373 lidí mladších 65ti let, v České republice to bylo V České republice tato specifická úmrtnost v posledních sedmi letech pozvolna klesá, v Libereckém kraji je tento trend patrný až poslední čtyři roky. Pro snazší odhalení dlouhodobého trendu jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry Vývoj standardizované úmrtnosti na nádorová onemocnění (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 289,5 221,3 218,5 222,9 236,8 225,9 215,1 Jablonec nad Nisou 256,9 209,5 220,2 211,9 205,9 199,6 190,8 Liberec 269,7 235,2 233,7 227,8 213,3 201,0 202,6 Semily 209,4 192,5 178,1 173,7 170,6 173,3 170,7 Liberecký kraj 260,1 219,1 217,3 213,4 208,7 200,8 196,8 Česká republika 236,5 213,5 208,4 203,5 200,6 195,8 191,1 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Standardizací je vyloučen vliv věkové struktury obyvatelstva daného území na míru úmrtnosti. Pro eliminaci náhodných výkyvů jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. 23

25 Vývoj počtu zemřelých na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 33,4 31,0 30,3 27,0 29,1 26,7 30,3 Jablonec nad Nisou 23,1 27,0 28,2 25,5 30,3 30,5 31,6 Liberec 34,8 33,8 33,0 31,7 29,0 25,0 24,2 Semily 17,7 22,2 18,0 13,8 15,5 18,2 16,7 Liberecký kraj 29,1 29,8 28,9 26,3 27,0 25,4 25,9 Česká republika 26,2 25,7 25,0 24,3 23,5 22,8 22,3 V absolutním počtu umírá ročně v Libereckém kraji na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce (dg C33-C34) kolem sta osob mladších 65ti let (v roce 2012 to bylo 84 osob), v České republice to bývalo přes 2 tisíce, ale poslední dva roky již této hodnoty nedosáhlo (1 915 osob v roce 2012). Za posledních deset let vykazuje tato specifická úmrtnost setrvalý pokles, v Libereckém kraji s mírnými výkyvy Vývoj standardizované úmrtnosti na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce(tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 64,5 53,5 56,5 56,5 58,5 52,6 53,5 Jablonec nad Nisou 48,0 39,3 43,5 40,8 46,4 50,0 50,5 Liberec 60,3 53,7 49,5 49,0 47,1 44,3 45,1 Semily 29,9 37,5 36,8 31,7 33,0 30,3 29,5 Liberecký kraj 52,8 47,6 47,5 45,7 46,7 44,6 45,1 Česká republika 47,5 42,7 41,5 40,4 39,8 39,4 38,9 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Standardizací je vyloučen vliv věkové struktury obyvatelstva daného území na míru úmrtnosti. Pro eliminaci náhodných výkyvů jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. 24

26 Onkologická péče v Liberecké kraji Následující grafy a tabulky jsou převzaty z přednášky Onkologická péče v Libereckém kraji, jejímž autorem je Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity Brno. Prezentace je umístěna na Zpráva o zdraví. Trend incidence zhoubných nádorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C00-C97 bez C44) Hrubá incidence - počet novotvarů na osob ASR (W) - novotvary na osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Počet novotvarů na osob Rok Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj ASR (W) Rok Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ 25

27 Trend incidence zhoubných nádorů Národní onkologický registr - zhoubné novotvary (C00-C97) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,3 % - 0,1 % + 4,7 % Zhoubné novotvary (C00-C97) v Libereckém kraji Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,8 % + 0,9 % + 4,9 % Incidence diagnóz nádorových onemocnění Období Počet na mužů Muži ,7 předstojná žláza - prostata (C61) 111,5 95,2 průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) 90,9 87,6 tlusté střevo a konečník (C18-C21) 93,9 38,2 močový měchýř (C67) 31,3 33,9 ledvina (C64) 35,0 20,0 dutina ústní a hltan (C00-C14) 19,2 19,2 žaludek (C16) slinivka břišní (C25) 19,1 18,8 19,6 18,3 melanom kůže (C43) leukémie (C91-C95) 20,0 14,6 13,9 12,2 non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) hrtan (C32) mozek a mícha (C70-C72) varle (C62) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) jícen (C15) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) mnohočetný myelom (C90) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) Hodgkinův lymfom (C81) štítná žláza (C73) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D00-D09) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) 12,8 11,6 9,3 9,1 8,7 8,9 9,3 8,5 11,3 8,3 9,0 6,6 6,5 5,5 4,8 3,6 2,7 2,9 2,8 2,8 3,8 24,9 27,8 18,5 23,8 5,0 16,3 Liberecký kraj Česká republika Ženy Počet na žen ,6 prs - ženy (C50) 118,7 tlusté střevo a konečník (C18-C21) 59,3 62,4 39,4 průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) 34,5 30,9 děloha (C54,C55) vaječník (C56) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) 35,3 19,8 21,1 19,5 19,3 19,3 slinivka břišní (C25) melanom kůže (C43) ledvina (C64) močový měchýř (C67) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) žaludek (C16) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) leukémie (C91-C95) štítná žláza (C73) dutina ústní a hltan (C00-C14) mozek a mícha (C70-C72) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) mnohočetný myelom (C90) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) jícen (C15) Hodgkinův lymfom (C81) hrtan (C32) ostatní zhoubné nádory 18,3 16,6 17,9 16,5 19,4 13,4 11,1 12,9 12,2 12,8 12,6 12,3 11,7 9,4 10,4 8,3 13,3 5,7 6,5 5,1 7,5 4,7 5,8 3,7 4,6 2,8 2,4 2,2 1,8 1,7 2,2 1,0 1,0 26,4 29,1 Liberecký kraj Česká republika nádory in situ (D00-D09) 42,0 66,3 novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) 6,9 16,7 Zdroj: NOR 26

28 Trend mortality zhoubných nádorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C00-C97 bez C44) Hrubá mortalita - počet úmrtí na osob ASR (W) - úmrtí na osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Počet úmrtí na osob Rok 2003 Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj ASR (W) Rok 2003 Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Incidence zhoubných nádorů (C00-C97 bez C44) v mezinárodním srovnání ASR (W) - počet nádorů na osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Denmark France (metropolitan) Belgium Norway Ireland The Netherlands Slovenia Czech Republic Switzerland Hungary Iceland Germany Liberecký kraj Luxembourg Italy Slovakia United Kingdom Sweden Serbia Croatia Finland Austria Lithuania Spain Latvia Portugal Malta Estonia FYR Macedonia Montenegro Bulgaria Poland Romania Belarus Cyprus Russian Federation Republic of Moldova Ukraine Albania Greece Bosnia Herzegovina evropské země okolní země Česká republika Liberecký kraj Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: 27

29 Zastoupení stadií 3+4 v LBK ve srovnání s ČR ( ) Liberecký kraj Podíl novotvarů [%] Česká republika průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) dutina ústní a hltan (C00-C14) jícen (C15) slinivka břišní (C25) vaječník (C56) hrtan (C32) žaludek (C16) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) tlusté střevo a konečník (C18-C21) ledvina (C64) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) předstojná žláza - prostata (C61) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) močový měchýř (C67) prs - ženy (C50) štítná žláza (C73) varle (C62) melanom kůže (C43) děloha (C54,C55) jiný kožní nádor (C44) Česká republika Liberecký kraj 69,1 % 70,0 % 62,5 % 68,1 % 59,7 % 63,2 % 59,3 % 62,5 % 61,7 % 61,5 % 52,8 % 60,0 % 54,5 % 54,9 % 56,0 % 51,0 % 46,7 % 42,9 % 30,8 % 32,2 % 41,0 % 31,9 % 31,4 % 30,4 % 26,9 % 30,0 % 23,9 % 24,6 % 16,8 % 22,5 % 22,0 % 19,8 % 17,1 % 13,8 % 13,9 % 9,5 % 12,0 % 7,1 % 9,0 % 5,5 % 0,4 % 0,4 % IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu Zdroj: NOR 5leté relativní přežití protinádorově léčených pacientů 5leté relativní přežití 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Perioda Perioda Kohorta Kohorta Štítná žláza Varle Prostata Prs Melanom kůže Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Vulva a pochva Hrtan Vaječník Dutina ústní Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní 0% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR 28

30 Rostoucí incidence následných malignit v ČR Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) ZN prsu (C50) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar (94,0 %) (90,2 %) (84,7 %) další primární novotvar první novotvar 297 (6,0 %) (94,2 %) 664 (9,8 %) (90,8 %) (15,3 %) (87,0 %) další primární novotvar první novotvar 189 (5,8 %) 888 (94,1 %) 418 (9,2 %) (91,0 %) 775 (13,0 %) 988 (86,0 %) další primární novotvar první novotvar 55 (5,9 %) (96,2 %) 100 (9,0 %) (92,7 %) 161 (14,0 %) (89,3 %) další primární novotvar první novotvar 50 (3,8 %) (93,2 %) 113 (7,3 %) (88,9 %) 189 (10,7 %) (85,6 %) další primární novotvar první novotvar 99 (6,8 %) (93,1 %) 270 (11,1 %) (89,7 %) 700 (14,4 %) (83,2 %) další primární novotvar první novotvar 77 (6,9 %) (93,9 %) 223 (10,3 %) (89,3 %) 457 (16,8 %) (83,2 %) další primární novotvar první novotvar 69 (6,1 %) (95,2 %) 189 (10,7 %) (91,8 %) 366 (16,8 %) (85,8 %) další primární novotvar první novotvar 270 (4,8 %) (94,9 %) 487 (8,2 %) (91,3 %) 894 (14,2 %) (85,5 %) další primární novotvar 63 (5,1 %) 133 (8,7 %) 267 (14,5 %) Rostoucí incidence následných malignit v Libereckém kraji Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) ZN prsu (C50) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar 169 (96 %) 251 (91,7 %) 280 (88,5 %) další primární novotvar první novotvar 7 (4 %) 113 (95,3 %) 23 (8,3 %) 165 (91,2 %) 36 (11,5 %) 217 (87,6 %) další primární novotvar první novotvar 6 (4,7 %) 36 (96 %) 16 (8,8 %) 43 (91,3 %) 31 (12,4 %) 42 (88,5 %) další primární novotvar první novotvar 2 (4 %) 53 (96,7 %) 4 (8,7 %) 54 (93,1 %) 5 (11,5 %) 60 (89,8 %) další primární novotvar první novotvar 2 (3,3 %) 51 (93,9 %) 4 (6,9 %) 94 (90,7 %) 7 (10,2 %) 162 (87,7 %) další primární novotvar první novotvar 3 (6,1 %) 33 (97,1 %) 10 (9,3 %) 63 (92,3 %) 23 (12,3 %) 85 (86,6 %) další primární novotvar první novotvar 1 (2,9 %) 46 (95,2 %) 5 (7,7 %) 67 (92,1 %) 13 (13,4 %) 91 (85,5 %) další primární novotvar první novotvar 2 (4,8 %) 205 (96,2 %) 6 (7,9 %) 230 (93,7 %) 16 (14,5 %) 244 (88,1 %) další primární novotvar první novotvar 8 (3,8 %) 42 (94,2 %) 16 (6,3 %) 59 (94,2 %) 33 (11,9 %) 68 (88,5 %) další primární novotvar 3 (5,8 %) 4 (5,8 %) 9 (11,5 %) 29

31 Screening karcinomu prsu - pokrytí cílové populace v okresech Ženy, let Screeningová mamografie: ( , N = vyšetření (NRC)) DC: 58,4 UL: 51,7 LI: 54,6 TP: 42,1 MO: 43,8 CL: 55,1 JN: 59,0 CV: 56,1 LT: 48,9 SM: 41,8 TU: 44,2 SO: 58,8 KV: 44,5 LN: 36,2 MB: 58,1 ME: 37,2 JC: 58,0 CH: 45,4 NA: 61,3 KD: 47,2 RA: 47,5 PH: 45,3 NB: 24,6 HK: 55,8 AX: 44,3 RK: 58,4 JE: 44,1 TC: 56,8 PS: 51,1 PZ: 45,0 BE: 57,3 RO: 51,0 KO: 47,0 PA: 36,5 PM: 45,1 UO: 51,5 KH: 56,6 SU: 60,6 BR: 50,5 CR: 43,7 PJ: 57,9 PB: 53,5 BN: 58,8 DO: 65,0 OP: 61,4 HB: 60,5 SY: 61,8 OT: 50,4KA: 43,8 KT: 61,8 OL: 63,5 PI: 63,9 NJ: 68,2 TA: 64,9 PE: 76,1 ZR: 66,2 ST: 55,4 BK: 63,7 PV: 39,3 JI: 64,6 PR: 58,8 FM: 42,2 PT: 59,2 BO: 61,0 VS: 58,5 JH: 57,3 TR: 80,1 BM: 62,7 VY: 59,7 KM: 67,9 CB: 57,5 ZL: 45,2 Pokrytí v procentech < 40,0 40,0-50,0 50,0-60,0 60,0-70,0 > 70,0 CK: 52,6 ZN: 60,2 BV: 68,0 UH: 56,3 HO: 49,4 Celkové pokrytí ČR ( ): 52,9 % (v okresech 24,6-80,1 %) Liberecký kraj: 53,5 % Zdroj: NRC Screening kolorektálního karcinomu - pokrytí cílové populace v okresech Muži a ženy od 50 let TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření (NRC)) DC: 20,7 UL: 21,2 LI: 25,8 TP: 25,8 MO: 27,6 CL: 28,0 JN: 20,5 CV: 33,5 LT: 31,2 SM: 16,7 TU: 23,5 SO: 28,5 KV: 27,5 LN: 24,0 MB: 30,3 ME: 18,8 JC: 18,0 CH: 17,0 NA: 34,4 KD: 21,5 RA: 16,7 PH: 20,1 NB: 25,3 HK: 22,6 AX: 18,0 RK: 30,4 JE: 21,9 TC: 17,6 PS: 24,8 PZ: 19,6 BE: 22,7 RO: 27,9 KO: 24,0 PA: 25,4 PM: 22,9 UO: 32,2 KH: 16,9 SU: 37,2 BR: 28,2 CR: 28,7 PJ: 27,9 PB: 23,8 BN: 15,9 DO: 28,4 OP: 27,7 HB: 21,8 SY: 23,3 OT: 26,7KA: 26,4 KT: 25,3 OL: 34,5 PI: 33,6 NJ: 20,4 TA: 22,8 PE: 27,1 ZR: 23,3 ST: 16,7 BK: 31,7 PV: 28,2 JI: 28,1 PR: 30,7 FM: 19,6 PT: 18,4 BO: 23,3 VS: 26,3 JH: 25,0 TR: 33,0 BM: 24,1 VY: 24,8 KM: 28,1 CB: 25,6 ZL: 31,7 Pokrytí v procentech < 15,0 15,0-20,0 20,0-25,0 25,0-30,0 >30 CK: 27,7 ZN: 32,7 BV: 26,1 UH: 29,6 HO: 26,1 Celkové pokrytí ČR ( ): 24,8 % (rozsah mezi okresy ČR: 15,9-37,2 %) Liberecký kraj: 23,6 % Zdroj: NRC 30

32 Screening karcinomu děložního hrdla - pokrytí cílové populace v okresech Ženy, let Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření (NRC)) DC: 48,0 UL: 53,2 LI: 53,9 TP: 46,7 MO: 53,5 CL: 53,5 JN: 57,3 CV: 56,2 LT: 57,0 SM: 59,6 TU: 55,0 SO: 56,3 KV: 50,3 LN: 50,9 MB: 66,7 ME: 53,2 JC: 59,6 CH: 51,1 NA: 62,6 KD: 53,3 RA: 59,4 PH: 51,5 NB: 55,0 HK: 57,3 AX: 49,5 RK: 60,4 JE: 40,8 TC: 61,4 PS: 60,4 PZ: 51,6 BE: 54,1 RO: 55,0 KO: 56,1 PA: 60,1 PM: 57,2 UO: 59,2 KH: 56,3 SU: 57,7 BR: 57,0 CR: 63,9 PJ: 62,3 PB: 58,5 BN: 57,6 DO: 61,4 OP: 57,5 HB: 59,6 SY: 56,2 OT: 47,7KA: 49,5 KT: 55,7 OL: 58,8 PI: 57,9 NJ: 59,3 TA: 63,2 PE: 58,4 ZR: 53,8 ST: 54,6 BK: 52,4 PV: 57,7 JI: 57,4 PR: 50,5 FM: 55,1 PT: 57,3 BO: 55,0 VS: 56,5 JH: 63,6 TR: 59,9 BM: 54,5 VY: 54,5 KM: 53,4 CB: 60,0 ZL: 53,6 Pokrytí v procentech < 50,0 50,0-55,0 55,0-60,0 60,0-65,0 > 65,0 CK: 59,9 ZN: 53,2 BV: 57,9 UH: 55,1 HO: 48,5 Celkové pokrytí ČR (2011): 54,8 % (rozsah mezi okresy ČR: 40,8-66,7 %) Liberecký kraj: 55,4 % Zdroj: NRC Vykazovaná pozitivita TOKS regionálně Muži a ženy od 50 let Pozitivita TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) (2011, N = vyšetření (NRC)) vykazovaná pozitivita v daném kraji rozsah podílu pozitivity TOKS v okresech daného kraje Celková pozitivita v ČR (2011): 6,7 % (rozsah mezi kraji ČR: 4,9-8,6 %) Liberecký kraj: 8,6 % Zdroj: NRC 31

33 Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz - absolutně Rok 2012 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy absolutně ZN rtu, dutiny ústní a hltanu ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN rektosigm. spojení, rekta, řiti, ř. kanálu Ostatní ZN trávicího ústrojí ZN hrtanu ZN průdušnice, průdušky a plíce Ostatní ZN dýchacího ústrojí ZN kosti a kloubní chrupavky Zhoubný melanom kůže Jiné ZN kůže ZN prsu ZN děložního hrdla Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů ZN prostaty Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů Leukémie Ostatní zhoubné novotvary Carcinoma in situ Nezhoubné novotvary Novotvary nezjištěného nebo nezn. chování Nádorová onemocnění celkem

34 Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz na 100 tisíc obyvatel Rok 2012 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy na 100 tisíc obyvatel ZN rtu, dutiny ústní a hltanu 7,0 1,1 7,9 1,2 ZN žaludku 4,3 1,6 4,4 3,4 ZN tlustého střeva 7,5 2,2 6,6 4,2 ZN rektosigm. spojení, rekta, řiti, ř. kanálu 8,6 7,1 6,6 3,2 Ostatní ZN trávicího ústrojí 19,3 10,4 18,3 9,0 ZN hrtanu 4,3 0,5 2,9 0,4 ZN průdušnice, průdušky a plíce 30,0 15,3 30,0 13,4 Ostatní ZN dýchacího ústrojí 1,6 0,5 0,9 0,3 ZN kosti a kloubní chrupavky 1,1-0,5 0,1 Zhoubný melanom kůže 1,1 2,7 1,9 1,2 Jiné ZN kůže - - 0,3 0,1 ZN prsu 0,5 11,5 0,1 12,0 ZN děložního hrdla - 4,4-4,0 Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů - 11,5-9,9 ZN prostaty 2,7-3,5 - Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů 2,1-1,1 - Leukémie 1,1 3,3 2,6 2,1 Ostatní zhoubné novotvary 23,6 14,8 20,9 13,3 Carcinoma in situ Nezhoubné novotvary - - 0,2 0,2 Novotvary nezjištěného nebo nezn. chování - - 0,7 0,3 Nádorová onemocnění celkem 114,7 87,1 109,7 78,1 33

35 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ muži Rok 2010 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C25 C32 C33 C34 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc mužů ČR 18,5 55,5 11,1 28,5 0,9 20,8 9,4 0,1 89,8 Liberecký kraj 15,8 44,1 10,7 26,0 1,4 20,9 8,4-95,2 Česká Lípa 17,5 50,6 11,7 19,5 1,9 19,5 11,7-103,2 Jablonec nad Nisou 13,6 34,0 11,3 27,2-13,6 6,8-99,8 Liberec 16,9 33,7 9,6 30,1-22,9 8,4-99,9 Semily 13,6 70,7 10,9 24,5 5,4 27,2 5,4-68,0 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C43 C44 C61 C64 C65 C66 C67 C68 absolutně C00-C97 D00-D09 ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc mužů ČR 20,0 208,7 131,2 35,2 1,6 1,0 35,0 0,4 831,9 Liberecký kraj 19,5 154,3 113,4 33,5 1,9-41,8-745,7 Česká Lípa 15,6 83,8 101,3 21, ,2-611,6 Jablonec nad Nisou 29,5 188,3 108,9 29,5 6,8-59,0-771,2 Liberec 16,9 132,5 125,2 39,7 1,2-42,1-745,3 Semily 19,0 261,2 108,8 40, ,4-903,4 Pozn.: V ČR a v kraji započteni také bezdomovci 34

36 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ ženy Rok 2010 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C33 C34 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc žen ČR 11,8 38,2 7,6 14,5 1,6 7,1 3,5 0,1 35,2 Liberecký kraj 7,1 35,2 4,0 15,6 2,2 4,9 5,8-52,2 Česká Lípa 5,7 22,6 3,8 11,3-3,8 7,5-52,8 Jablonec nad Nisou 2,2 41,0 8,6 12,9 2,2 4,3 6,5-56,1 Liberec 10,4 46,0 2,3 20,7 4,6 3,5 4,6-57,5 Semily 7,9 21,1 2,6 13,2-10,5 5,3-34,3 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 D00-D09 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc žen ČR 19,2 183,2 121,3 18,6 34,9 20,7 1,3 740,7 Liberecký kraj 17,4 162,8 136,5 17,4 30,3 23,6 1,3 706,3 Česká Lípa 11,3 103,8 130,2 11,3 28,3 17,0 1,9 562,5 Jablonec nad Nisou 23,7 200,5 135,8 19,4 32,3 28,0-774,0 Liberec 19,6 161,0 148,4 21,9 34,5 27,6 1,2 767,1 Semily 13,2 203,0 118,6 13,2 21,1 18,5 2,6 685,3 Pozn.: V ČR a v kraji započteni také bezdomovci 35

37 Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou definitivní údaje publikovány s dvouletým zpožděním. V roce 2010 bylo v Libereckém kraji hlášeno nových onemocnění, což představuje 727 nových výskytů na 100 tisíc obyvatel. Rozdělení mezi pohlavími je rovnoměrné, ženy tvořily 50 % všech případů (v ČR 48 %). Incidence nádorových onemocnění se v okresech Libereckého kraje pohybuje od 594 do 793 nových onemocnění na 100 tisíc obyvatel. Slovní označení kódů diagnóz (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C25 C32 C33 C34 C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 C61 C64 C65 C66 C67 C68 C00-C97 D00-D09 ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN rektosigmoideálního spojení ZN konečníku-recta ZN řiti a řitního kanálu ZN žlučníku ZN jiných a neurčených částí žlučových cest ZN slinivky břišní ZN hrtanu ZN průdušnice-trachey ZN průdušky-bronchu a plíce Zhoubný melanom kůže Jiný ZN kůže ZN prsu ZN hrdla děložního-cervicisuteri ZN těla děložního ZN vaječníku ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů ZN předstojné žlázy-prostaty ZN ledviny mimo pánvičku ZN ledvinné pánvičky ZN močovodu-ureteru ZN močového měchýře ZN jiných a neurčených močových orgánů Zhoubné novotvary Novotvary in situ 36

38 2.6. Cíl č. 8.3 Diabetes mellitus Vývoj počtu léčených diabetiků podle typu komplikací Liberecký kraj Rok Počet diabetiků celkem (k ) diabet. nefropatie podle komplikací v % z toho z toho z toho diabet. diabet. renální retinopatie slepota proliferativní noha s insuficience amputací komplikace celkem ,4 1,3 9,8 2,3 0,4 6,5 1,1 21, ,5 2,3 11,2 3,0 0,5 6,1 1,2 25, ,8 2,9 11,8 3,4 0,5 6,6 1,1 28, ,6 3,2 11,3 3,1 0,5 6,3 1,1 28, ,5 3,3 11,4 2,4 0,4 5,2 1,3 27, ,9 3,1 11,8 3,0 0,5 4,7 1,1 26, ,3 3,4 11,9 3,1 0,4 4,9 1,1 27, ,1 3,5 12,1 3,0 0,3 5,5 1,1 27, ,1 3,5 12,1 3,0 0,3 5,5 1,1 27, ,8 3,5 12,6 2,5 0,2 5,0 0,9 27, ,5 3,4 13,3 2,7 0,2 5,1 0,9 27, ,1 3,3 13,0 2,8 0,2 5,1 1,0 27, ,0 4,3 13,1 2,7 0,2 4,7 1,5 27, ,3 4,3 13,8 2,9 0,3 5,2 1,5 29,3 Česká republika Rok Počet diabetiků celkem (k ) diabet. nefropatie podle komplikací v % z toho z toho z toho diabet. diabet. renální retinopatie slepota proliferativní noha s insuficience amputací komplikace celkem ,3 1,0 9,6 1,8 0,3 8,2 0,8 23, ,4 2,1 11,3 2,5 0,3 5,8 0,9 24, ,9 2,3 11,4 2,5 0,3 5,6 0,9 24, ,5 2,5 11,8 2,5 0,3 5,7 1,0 26, ,7 2,7 11,8 2,5 0,3 5,5 1,0 26, ,9 2,7 11,8 2,6 0,3 5,6 1,0 26, ,0 2,5 10,7 2,4 0,3 5,2 1,0 24, ,3 2,9 11,6 2,7 0,3 5,5 1,0 26, ,3 2,9 11,6 2,7 0,3 5,5 1,0 26, ,8 3,4 11,7 2,8 0,3 5,6 1,1 27, ,6 3,6 12,1 2,9 0,3 5,6 1,1 28, ,7 3,7 12,0 2,9 0,3 5,6 1,1 28, ,6 4,0 12,1 3,0 0,3 5,3 1,3 29, ,5 4,2 12,0 3,0 0,3 5,1 0,5 28,7 37

39 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení. Jedná se o počet léčených diabetiků ke konci roku, a to jak léčených u odborných lékařů diabetologů, tak diabetiků léčených praktickými lékaři pro dospělé. Vysvětlivky: Nefropatie porucha činnosti ledvin Renální insuficience nedostatečná funkce ledvin Retinopatie porucha sítnice oka Diabetická noha onemocnění způsobené poruchou oběhu v dolní končetině 38

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Onkologické screeningy založené

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

REGIONU SEVERNÍ ČECHY

REGIONU SEVERNÍ ČECHY ONKOLOGICKÝ SEMINÁŘ Onkologická konference REGIONU SEVERNÍ ČECHY Národní onkologický registr a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 7.11.2012 16.11.2005 Národní onkologický registr a Krajská zdravotní,

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1 Telefon: (+420) 485 253

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datový report do konce roku 2016 O. Ngo,

Více

Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková

Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková Autoři: Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420) 485 226 444 E-mail: info@kraj-lbc.cz

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí

Hlášené případy pohlavních nemocí Hlášené případy pohlavních nemocí Okres Zpracoval: Hlášené případy pohlavních nemocí (A5-A55): Shrnutí Definice: Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Ing. Giljan Pavlovová Libereckého kraje se sídlem vedoucí

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Zpracoval: Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Mortalita onemocnění jater (K70 K77)

Mortalita onemocnění jater (K70 K77) Mortalita onemocnění jater (K7 K77) Zpracoval: Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Zpracoval: Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR X. OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY 10.9.2015 Viktor Maňásek Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Fakta Ročně je v ČR nově diagnostikováno

Více

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Vaše nejcennější foto Ústí nad Labem, SCREENINGOVÉ MAMOCENTRUM Prim. MUDr. Petr Váša, Kateřina Mikšovská, DiS 6.4. 2017 Seznam screeningových mamocenter

Více

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák Financování vodárenské infrastruktury Ing. Oldřich Vlasák Obsah 1. Základní charakteristiky vodárenství v ČR 2. Regulace a legislativní rámec 3. Modely provozování infrastruktury 4. Zdroje financování

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

Dopady programového období regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ

Dopady programového období regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ Dopady programového období 2007-2013 regionální politiky EU na rozvoj českých mikroregionů PAVEL ZDRAŽIL, PETRA A PPLOVÁ X X. M E Z I N Á R O D N Í K O L O K V I U M O R E G I O N Á L N Í C H V Ě D Á C

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Krejčí

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ MUDr. Jan Mareček KHS JmK se sídlem v Brně s použitím podkladů odboru epidemiologie KHS Jmk ZDRAVOTNÍ DOPADY CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE V Jmk 2012 2013 LABORATORNĚ

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M.,

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková R.,

Více

TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze 6. postgraduální kurs SGO, Praha 2014 Osnova Screening Screeningové

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21 19.8.2004 Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Předkládané

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2007

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2007 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/27 Vzteklina nákazová situace v roce 26 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák

Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák ČR: IT infrastruktura pro hodnocení screeningu Národní onkologický registr Populační

Více

4.2.3 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství SNIŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH

4.2.3 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství SNIŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH OBSAH 1 PODPORA ZDRAVÍ BĚHEM CELÉHO ŽIVOTA OBECNÁ ČÁST... 4 1.1 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA, ZDRAVÍ MLADÝCH... 7 1.1.1 Počet živě narozených dětí... 7 1.1.2 Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených...

Více

Preventivní kardiologie 2017

Preventivní kardiologie 2017 XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Brno, 6.7.-9.9.2017 Preventivní kardiologie 2017 Radek Pudil 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2010

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 211 58 Souhrn Zpráva o rodičce 21 Report on mother at childbirth 21 Úhrnná plodnost žen v České republice již

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města ČR: současnost a budoucí možnosti

Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města ČR: současnost a budoucí možnosti Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30. března 2016 Podpořeno projektem Rozvoj technologické platformy NZIS Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích Červenec 2006 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

Narození a zemřelí do 1 roku věku

Narození a zemřelí do 1 roku věku Narození a zemřelí do 1 roku věku Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA metodický materiál Pracovní skupiny pro zdravotní plány a politiky při Ministerstvu zdravotnictví Obsah: 1. Úvod do problematiky 2. Indikátory zdravotního stavu 3. Postup

Více

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O

O D B O R O V Ý S V A Z K O V O Solidarity and Cooperation Against Misusing Global Crisis Current information OS KOVO Czech Republic European Employee Network Agricultural Machinery Workshop February 24, 2010 Praha, Hotel Artemis Josef

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více