Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče"

Transkript

1 Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Verze: 2.01 Datum: 6. října 2011 Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 1 / 21

2 Obsah 1. Úvodní informace Metodika vyplňování Přílohy č. 2 Smlouvy Aktualizace EP Práce s formuláři EP Tlačítka ve formuláři Kontrola na rozsah Vkládání numerických údajů Vkládání údajů typu datum Vkládání údajů typu ordinační hodiny Číselníky Seznamy Jednoduché (nerozsáhlé) úpravy seznamů formuláře Export a reimport seznamů přímo z EP Import seznamů z MS Excel Závěrečná kontrola formuláře před předáním do VZP ČR Historie změn dokumentu Uživatelské komentáře Programový log Uzavření verze Použití tabulky Převodník Výkon-Přístroj Co s přístroji, které nejsou potřebné k provádění nasmlouvaných výkonů, v EP2 uvedeny jsou a nepřekódovaly se Postup pro podpis EP2 formuláře Příprava k elektronickému podpisu Realizace opatření dokumentu elektronickým podpisem Ověření elektronických podpisů Doporučené nastavení Acrobatu Readeru Datové rozhraní pro import souborů s dílčími seznamy (dle EP2 verze 7) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 2 / 21

3 1. Úvodní informace Pro nasmlouvání a úpravy věcného obsahu přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhrady zdravotní péče se používají formuláře EP2 v poslední platné verzi (aktuálně jde o verzi EP2 č. 5). Poskytovatel obdrží od VZP již předvyplněný/é formulář/e EP2 (minimálně je uvedeno IČO, IČZ, IČP, popř. číslo primariátu). Potřebné změny či doplnění údajů zapracuje přímo do příslušných polí (např. adresa, ordinační hodiny, jméno lékaře, atd.). Některá pole upravovat nelze, např. IČO, IČZ, IČP. 2. Metodika vyplňování Přílohy č. 2 Smlouvy Metodika vyplňování Přílohy č. 2 Smlouvy se řídí postupem pro jednotlivé segmenty aktualizovaným na v části pro poskytovatele smluvní vztahy. 3. Aktualizace EP2 Frekvence aktualizace dat Lůžková ZZ: frekvence aktualizace dat závisí na obsahu podepsaného dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče pro zpracování Příloh č. 2 Smlouvy v elektronické podobě Ambulantní ZZ: frekvence aktualizace dat se řídí dle potřeby změn údajů v Příloze č. 2 Smlouvy Změny v jednotlivých formulářích se provádějí výměnou dosavadního formuláře za nový s tím, že v části Speciální ujednání bude v novém formuláři uvedeno, který formulář nahrazuje a s jakým datem účinnosti. Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 3 / 21

4 4. Práce s formuláři EP2 Pro správné fungování a zobrazení formuláře EP2 musí mít ZZ nainstalován ADOBE READER verzi 9.0 a vyšší Tlačítka ve formuláři Tlačítko Význam/Funkce kontrola proběhne v rámci formuláře, objeví např. nesoulad mezi seznamem pracovníků a uvedenou kapacitou v tabulce součet kapacit stejná funkce jako CTRL+P tlačítko, kterým lze nevratně navýšit číslo verze formuláře (tento krok se provede při předání zpět na VZP) v seznamech přidá jeden řádek na konec seznamu přidá řádek u ordinačních hodin smaže druhé a další ordinační hodiny ve formuláři do seznamu importuje soubor exportuje ze seznamu soubor připraví formulář k elektronickému podpisu (uzamkne jej pro změny) obecné tlačítko pro vymazání řádku záznamu Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 4 / 21

5 4.2. Kontrola na rozsah pole s vyznačeným rozsahem umožňují zadat graficky naznačený počet znaků či počet znaků dle datového rozhraní 4.3. Vkládání numerických údajů pole jsou formátována tak, aby nebylo možné zadat větší počet míst před i za desetinnou čárkou, než jak je uvedeno v datovém rozhraní ukázka pole definovaného s rozsahem 4 místa před a 2 místa za desetinnou čárkou 4.4. Vkládání údajů typu datum pro vkládání data používat objekt nabízený při vstupu do pole je možný přímý zápis data ve formátu d.m.yyyy tam, kde je to možné, jsou vložené údaje typu datum kontrolovány v logické vazbě Datum od musí být menší než Datum do kontrola je prováděna po stisku tlačítka ukázka možností zápisu údaje typu datum: 4.5. Vkládání údajů typu ordinační hodiny je možný přímý zápis hodin ve formátu hhmm nebo hh:mm v případě vložení hodnoty ve tvaru hhmm bude vložený údaj automaticky konvertován do tvaru hh:mm tam, kde je to možné, jsou vložené údaje typu datum kontrolovány v logické vazbě Datum od musí být menší než Datum do kontrola je prováděna po stisku tlačítka Kontrola umístěného v horní části formuláře ukázka možností zápisu údaje typu ordinační hodiny Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 5 / 21

6 4.6. Číselníky Formuláře EP2 obsahují i následující číselníky: Okresy a kraje Obory (v případě přílohy typu C) zápis hodnot do formuláře se provádí výběrem v objektu se seznamem 4.7. Seznamy V případě vyplňování či úprav tzv. seznamů (seznam pracovníků, nasmlouvaných výkonů, zdravotnické techniky, atd.) lze postupovat rozdílně v závislosti na rozsahu potřebných úprav. Předávají se kompletní seznamy (uvádějí se tedy všichni pracovníci, popř. všechny přístroje platné k datu účinnosti hlášení), nestačí uvést pouhé změny. Pouze LZZ vždy doplní Datum účinnosti hlášení pokud není vyplněno (uvede se první den v měsíci). Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 6 / 21

7 Jestliže v aktualizovaném seznamu není uveden dosud existující pracovník (či přístroj), je jeho platnost automaticky v informačním systému VZP ČR ukončena k předešlému dni před účinností hlášení LZZ: Vzhledem k probíhající bonifikaci lékařů je vhodné datum ukončení pracovního poměru pracovníka uvádět co nejpřesněji. LZZ ve všech předávaných seznamech, které jsou součástí EP2 (pracovníci poskytující péči na pracovišti, zdravotnická technika, speciální vybavení pracoviště ) vyplňuje Datum od (popř. Dat. zaháj.) pouze tehdy, je-li zřejmé, že ke změně dojde v průběhu čtvrtletí (tedy např. v případě, že již při předání aktualizace k ví, že k bude ve stavu navíc např. nový přístroj EKG), jinak v případě, že pracovník nebo přístroj pokračuje již z minulého období - zůstávají pole prázdné. ZZ ve všech předávaných seznamech Datum do (popř. Dat. ukonč.) vyplňuje pouze v těch případech, kdy činnost pracovníka nebo přístroje byla ukončena k jinému datu, než je Platnost přílohy do. Nelze však uvést jiné datum, než je interval platnosti přílohy (např. není nutno uvádět Datum do u pracovníků, kteří končí např. v průběhu 4. čtvrtletí 2011 nebo k 31. prosinci stačí, když v následujícím hlášení nebudou uvedeni). LZZ: V případě, že ZZ ukončuje platnost zpětně (před datem účinnosti hlášení), uvede konkrétní Datum do ; nesmí však být vyplněno Datum od (např. ZZ zjistí, že zapomnělo uvést ukončení činnosti pracovníka již v 1. čtvrtletí. Při hlášení s datem účinnosti 1. října 2011 uvede u tohoto pracovníka Datum do 31. března 2011, Datum od nebude vyplněno). Pro hromadné vymazání/doplnění informací do polí Datum od (popř. Datum zaháj.) a Datum do (popř. Dat. ukonč.) je vhodné pro úpravy seznamu v MS Excel za použití exportu a reimportu seznamů přímo v EP2. Současně je třeba také aktualizovat tabulku SOUČET KAPACIT PRACOVNÍKŮ tak, aby odpovídaly souhrny hodin v jednotlivých kategoriích pracovníků v tabulce a součty ze seznamu pracovníků (seznam č.1). Potřebnou shodu lze zkontrolovat stisknutím tlačítka ve formuláři Jednoduché (nerozsáhlé) úpravy seznamů formuláře V případě malých změn (např. změna příjmení jednoho pracovníka; přidání dalšího přístroje; změna kapacity pracovníka atd.) je vhodné činit úpravy přímo ve formuláři EP Export a reimport seznamů přímo z EP2 Přímý export z EP2 a následný import dat zpět do formuláře je vhodný zejména pro hromadné úpravy seznamů - např. úprava řazení dat dle vybraného sloupce, či hromadné vymazání datumu od/do u seznamu č. 1 atd Import seznamů z MS Excel Předpoklady: EP2 s příslušným typem formuláře, do něhož je potřeba data načíst (EP2 pro dané pracoviště) program MS Excel tabulka údajů v Excelu Notepad (Poznámkový blok) pojmenování jednotlivých sloupců dle datového rozhraní Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 7 / 21

8 Vzory názvů sloupců Jsou uvedeny v části Datové rozhraní pro import souborů s dílčími seznamy (uvedené v závěru tohoto materiálu). Názvy sloupců je nutné respektovat, jinak nedojde k načtení dat do formuláře. Postup při importu seznamu, který byl vytvořen v MS Excel Jakmile jsou zkontrolovány názvy sloupců, můžeme přejít k uložení souboru: Soubor -> Uložit jako vybereme umístění, kam si soubor uložíme soubor nazveme jako Typ souboru vybereme CSV (oddělený středníkem) stiskneme Uložit Je velmi pravděpodobné, že se v tomto bodu objeví chybové hlášení: Toto hlášení můžete ignorovat stisknutím Ano. Nyní přistoupíme k otevření vytvořeného seznamu v programu Poznámkový blok alias Notepad. Můžeme si ho otevřít dvěma způsoby: Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Poznámkový blok Start -> Spustit -> napíšeme slovo notepad Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 8 / 21

9 Již vytvořený seznam v Excelu si otevřeme cestou: Soubor -> Otevřít -> abychom nyní našli náš již vytvořený soubor, musíme si změnit Soubory typu z Textové dokumenty na Všechny soubory Po výběru souboru se zobrazí data v poznámkovém bloku. Dále je nutné postupovat takto: Soubor -> Uložit jako -> je nutné k názvu souboru přidat příponu.csv taktéž je nutné změnit typ Kódování na UTF-8 stiskneme tlačítko Uložit Načtení do formuláře Nyní k finálnímu načtení do příslušného seznamu ve formuláři EP2: otevřeme si EP2, pro který byl seznam vytvořen najedeme si na místo formuláře zde stiskneme Import *.xml, *.csv Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 9 / 21

10 4.8. Závěrečná kontrola formuláře před předáním do VZP ČR prováděná po stisknutí tlačítka Kontrola provádí se: kontrola na validitu polí typu datum logická kontrola polí Datum od vs. Datum do logická kontrola polí Hodiny od vs. Hodiny do soulad součtu hodin dle kategorií pracovníků mezi seznamem č. 1 a tabulkou součet kapacit zdravotnických pracovníků a další o výsledku kontroly je uživatel informován hlášením hlášení obsahuje případný popis chyby - seznam chyb včetně jejich popisu je uveden na poslední stránce EP2 (do IS VZP ČR se toto hlášení nepromítá) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 10 / 21

11 4.9. Historie změn dokumentu V rámci EP2 je na závěr dokumentu uvedena i historie změn dokumentu. Obě tyto části při podpisu EP2 zmizí, rovněž do IS VZP ČR nejsou přenášeny. Historie změn dokumentu je rozdělena na 2 částí: Uživatelské komentáře - povolen vstup uživatele, slouží k informaci smluvnímu partnerovi - komentáře nejsou přenášeny při přenosu výsledné formy *. pdf formuláře do IS VZP ČR Programový log - automaticky zaznamenané změny ve formuláři - programový log není přenášen při přenosu výsledné formy *. pdf formuláře do RPP. - změny provedené v datech jsou označovány na příslušném místě *.pdf formuláře dle - následujícího barevného schématu: Ukázka programového logu - programový log není přenášen při přenosu výsledné formy *. pdf formuláře do RPP. - změny provedené v datech jsou označovány na příslušném místě *.pdf formuláře dle následujícího barevného schématu: Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 11 / 21

12 4.10. Uzavření verze je možné provést v případě, že kontrola dat proběhla v pořádku po stisku tlačítka dojde k nevratnému navýšení čísla verze Ukázka: výsledek kontrol je OK uživatel může navýšit číslo verze a formulář uložit Použití tabulky Převodník Výkon-Přístroj pokud bude při aktualizaci EP2 v seznamu č. 3 uvedeno přístrojové vybavení bez kódů výkonů (u těchto přístrojů budou vyplněny položky evidenční číslo, počet, výrobce a v poli název od ZZ bude uveden původní název přístroje, který není shodný s názvem z číselníku přístrojů), můžete jako vodítko k dohledání kódů přístrojů využít tabulku Převodník Výkon-Přístroj, jež tvoří Přílohu č. 3 tohoto materiálu návod na použití této tabulky naleznete na listu Návod k použití - tabulka tedy pomáhá identifikovat přístrojové vybavení potřebné pro provádění nasmlouvaných výkonů (při využití možnosti dohledání dle nasmlouvaného seznamu výkonů na EP2) rovněž ale můžete vyhledat příslušný přístroj (který se neokódoval v EP2) na listu Převodník pomocí klávesové kombinace CTRL + F - kdy zadáte část vyhledávaného slova (například víte, že se neokódoval EKG přístroj a budete vyhledávat tedy EKG ) - viz níže postupně se Vám pak budou zobrazovat pole, který tento klíčový vyhledávací text budou obsahovat v poli Vyktech_z pak naleznete kód techniky, který při rozpoznání přístroje doplníte do EP2 Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 12 / 21

13 4.12. Co s přístroji, které nejsou potřebné k provádění nasmlouvaných výkonů, v EP2 uvedeny jsou a nepřekódovaly se pokud tyto nejsou potřebné pro provedení nasmlouvaných výkonů, lze postupovat více způsoby: můžete je ze seznamu přístrojového vybavení vymazat můžete se pokusit dohledat kód přístroje dle předchozího bodu dokumentu (4.11) v případě EP2 typu A, B můžete tyto přístroje přesunout do seznamu č. 4 Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 13 / 21

14 5. Postup pro podpis EP2 formuláře 5.1. Příprava k elektronickému podpisu ZZ podepisuje dokument elektronickým podpisem až po té, co jej podepsala VZP (výjimkou jsou Informativní části formulářů pro lůžkovou péči, které podepisuje pouze LZZ). Před podpisem první strany je nutné učinit přípravu na elektronický podpis - a to ve formě stisku tlačítka: 5.2. Realizace opatření dokumentu elektronickým podpisem Klikneme levým tlačítkem na políčko pro elektronický podpis za Pojišťovnu/Podpis za zdravotnické zařízení. a) Pokud máte nastavenou vlastnost Zobrazovat dokumenty v režimu náhled při podepisování objeví se informační okno, kde zvolíme Pokračovat a poté lze dokument podepsat. Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 14 / 21

15 b) Pokud nemáte nastavenou vlastnost Zobrazovat dokumenty v režimu náhled při podepisování, na liště pod menu se objeví nabídka pro podpisy. Klikněte na nabídku Podepsat dokument Objeví se informační okno s nabídkou certifikátů pro podpis a zvolíte tlačítko Podepsat. Objeví se dialogové okno pro název souboru s podpisem pro uložení. Můžete přepsat, nebo ponechat název souboru, do kterého se ukládá PDF formulář doplněný o elektronický podpis. A pomocí tlačítka Uložit provedete uložení podepsaného dokumentu. Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 15 / 21

16 5.3. Ověření elektronických podpisů V nabídce Dokument -> Podepsat -> Ověřit všechny podpisy - tím provedete ověření všech elektronických podpisů. V tomto dialogovém okně prosím zvolte tlačítko OK a poté proběhne ověření všech elektronických certifikátů. Po ověření podpisů zvolíte opět OK. V liště pod menu již vidíte 1. Informaci, že všechny podpisy jsou platné Na levé straně je nabídka podpisů nebo v liště pod menu je ikonka nazvaná Panel podpisů, pomocí kterého můžete získat další informace o stavu podepsaného dokumentu Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 16 / 21

17 Další cestou jak získat informaci o stavu podpisu je možnost zobrazení informace konkrétního podpisu. 2x poklepejte myší na vybraný podpis a zobrazí se: Kde pomocí tlačítka Vlastnosti podpisu si můžete zobrazit detail podpisu Doporučené nastavení Acrobatu Readeru Aby Acrobat Reader mohl ověřit elektronické podpisy, musí být kořenový certifikát daného elektronického podpisu uložen mezi důvěryhodnými kořenovými certifikáty Microsoft Internet Explorer -> Nástroje -> Možnosti Internetu Záložka obsah a zde tlačítko certifikáty a zde na kartě Důvěryhodné kořenové certifikační úřady musí být uložen kořenový certifikát od certifikační autority ( například PostSignum Root QCA pro certifikát vydaný PostSignem) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 17 / 21

18 Vyberte tlačítko Certifikáty Pro podepisování je dobré nastavit následujíc vlastnosti Acrobatu Readeru V Nabídce Úpravy -> Předvolby Nabídka zabezpečení odznačte v bloku pro digitální podpis políčka Ověřit podpisy při otevření dokumentu Zobrazovat dokumenty v režimu náhledu při podepisování Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 18 / 21

19 6. Datové rozhraní pro import souborů s dílčími seznamy (dle EP2 verze 7) Seznam 1: <seznam1> <pracovnik> <Rodne_cislo> <Prijmeni> <Jmeno> <Titul> <Kategorie_pracovnika> <Typ_pracovnika> <Datum_zahajeni_cinnosti> <Datum_ukonceni_cinnosti> <Kapacita_pracovnika> <Funkcni_licence_FL1> <Funkcni_licence_FL2> <Funkcni_licence_FL3> <Funkcni_licence_FL4> <Funkcni_licence_FL5> <Funkcni_licence_FL6> <Funkcni_licence_FL7> <Funkcni_licence_FL8> <Funkcni_licence_FL9> <Funkcni_licence_FL10> </pracovnik> </seznam1> Seznam 2a: <seznam2a> <vykon> <Kod_vykonu> <Nazev_vykonu> <Datum_od> <Datum_do> </vykon> </seznam2a> Seznam 2b: <seznam2b> <vykon> <Kod_vykonu> <Nazev_vykonu> <Datum_od> <Datum_do> </vykon> </seznam2b> Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 19 / 21

20 Seznam 2c: <seznam2a> <vykon> <Kod_vyrobku> <Nazev_vyrobku> <Datum_od> <Datum_do> </vykon> </seznam2c> Seznam 2d: <seznam2d> <vykon> <Kod_vykonu> <Nazev_vykonu> <Datum_od> <Datum_do> </vykon> </seznam2d> Seznam 3: <Seznam_zdravotnicke_techniky> <technika> <Vyktech_z> <Nazev_150> <Souhrn_150> <Evidencni_cislo> <Pocet> <Vyrobce> <Nazev> <Datum_od> <Datum_do> </technika> </Seznam_zdravotnicke_techniky> Seznam 4: <seznam4> <vybaveni> <Nazev> <Pocet_kusu> <Datum_od> <Datum_do> </vybaveni> </seznam4> Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 20 / 21

21 Seznam 7: <seznam7> <polozka> <Skupina> <Kod_materialu> <Nazev_materialu> <Smluvni_cena> <Datum_od> <Datum_do> </polozka> <seznam7> Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 21 / 21

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet:

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: e-mail: internet: Manuál pro ověření elektronického podpisu v pdf fakturách společnosti Alváris Profile Systems s.r.o., které podepisuje Jaromír Chamrád . Aby mohl být elektronický podpis používán

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader

Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader Květen 2012 Datum vydání: 7. 5. 2012 Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti

REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB. Žádost o obnovu oprávnění k činnosti REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti ČNB Žádost o obnovu oprávnění k činnosti Vytvořeno dne: 1. července 2014 Strana 2 Obsah 1 Úvod... 4 2 Proces podání žádosti... 4 2.1 Přihlášení

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace.

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace. Nastavení MS Outlook 2010 pro použití SMTP serveru Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět).

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Publikace V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Informace na stránce: Název publikace Typ publikace Rok uplatnění (od aktuálního

Více

Proč tomu tak je? Řešení První cesta Druhou možností Postup

Proč tomu tak je? Řešení První cesta Druhou možností Postup Proč tomu tak je? Společnost RWE používá pro své servery služby certifikační autority provozované společností První certifikační autorita a.s. (I.CA, http://www.ica.cz/). Standardně instalované prohlížeče

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více