Roman Maršálek. Narozen v Ostravě Ženatý (1995, žena Radka), dva synové Michal (1997), Jan (2003)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roman Maršálek. Narozen 25.5. 1974 v Ostravě Ženatý (1995, žena Radka), dva synové Michal (1997), Jan (2003)"

Transkript

1 Roman Maršálek Narozen v Ostravě Ženatý (1995, žena Radka), dva synové Michal (1997), Jan (2003) Vzdělání 1997 (Mgr.) Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství Ch-Bi pro ZŠ, (Voltametrické stanovení vybraných kovů na uhlíkové pastové elektrodě modifikované montmorillonitem) 1998 Ostravská univerzita v Ostravě, rozšiřující studium biologie pro SŠ, (Reintrodukce bobra evropského) 2002 (Ph.D.) Vysoká škola báňská Technická univerzita, obor Úpravnictví, (Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí) 2004 Ostravská univerzita v Ostravě, studium Školského managementu, (Plán práce ředitele) 2010 (doc.) Vysoká škola báňská Technická univerzita, obor Úpravnictví (Adsorpce povrchově aktivních látek na přírodních materiálech, Zeta potenciál) Vybrané absolvované kurzy: Kurz realizátorů distančního vzdělávání (2006) projekt OP RLZ, opatření 3.2 Koncepční zvýšení řídících a manažerských dovedností vedoucích pracovníků Ostravské univerzity (2006) Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci projekt OP VpK, CZ.1.07/2.2.00/ (2013) Pracovní zkušenosti dosud Docent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Odborný asistent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 2006 Učitel chemie na Střední průmyslové škole informatiky a elektrotechniky Statutární zástupce ředitele na Základní škole v Zálomu, Ostrava Učitel chemie a biologie na Základní škole v Zálomu, Ostrava Členství v organizacích, orgánech, další aktivity Česká společnost chemická, od roku 2005 International society of electrochemistry, od roku 2009 Senát PřF OU, 2006 místopředseda, předseda. Člen kolegia děkana PřF OU, od roku 2007 Tajemník katedry chemie PřF OU, Zástupce vedoucího katedry chemie PřF OU, Proděkan pro vědu a vnější vztahy, od roku 2009 Člen vědecké rady PřF OU, od roku 2010 Člen vědecké rady OU, od roku 2011 Vedoucí Environmentálního centra, Zástupce Vedoucí Environmentálního centra, od roku

2 Zástupce ředitele Institutu environmentálních technologií, Spoluorganizátor Studentské vědecké odborné soutěže (SVOČ), sekce chemie-fyzika (fakultní kolo) a celoostravské SVOČ, sekce chemie a příbuzné obory. + edice sborníku Sborník abstraktů studentské vědecké odborné činnosti (sekce fyzika-chemie). KALINA, J.; MARŠÁLEK, R. (ed.).ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN Spoluorganizátor akce Chemie na Slezskoostravském hradě Člen organizačního výboru Mezinárodní konference Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava Člen organizačního výboru ústředního kola 44. ročníku Chemické olympiády kategorie A a E, Ostrava, Člen komise pro ZOŘ projektů FRVŠ, Člen organizačního výboru, Student research conference, PřF OU, Spoluorganizátor akce Chemie na Slezskoostravském hradě Člen rady IGS (interní grantové soutěže) PřF OU, Člen komise SGS (studentské grantové soutěže) PřF OU, Předseda komise ZOŘ projektů FRVŠ na PřF OU, Člen oponentního týmu Rady CIT pro IS PUBL. Člen rady Centra informačním technologií Člen knihovní rady OU Člen rady Studentské grantové soutěže Člen vědeckého výboru Studentské vědecké konference 2010 a editor sborníku: Maršálek, Roman.: Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference Přírodovědecká fakulta OU, 301 s. ISBN Člen vědeckého výboru Studentské vědecké konference 2011 a editor sborníku: Maršálek, Roman.: Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference Přírodovědecká fakulta OU, 352 s. ISBN Člen oborové rady a školitel doktorského studijního programu Analytická chemie Člen vědeckého výboru Studentské vědecké konference 2012 a editor sborníku: Maršálek, Roman.: Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference Přírodovědecká fakulta OU, 352 s. ISBN Člen oborové rady doktorského studijního programu Procesní inženýrství Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Hong Kongu Člen vědeckého výboru konference International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, New Delhi Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Penang Předseda ediční komise PřF OU Výuková činnost Katedra chemie 2004/2005 Chemické výpočty, Základy laboratorní techniky, Metody fyzikální chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech 2

3 2005/2006 Chemické výpočty, Základy laboratorní techniky, Metody fyzikální chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech 2006/2007 Chemické výpočty, Základy laboratorní techniky, Úpravnictví, Průmyslová chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Školská legislativa 2006/2007 Chemické výpočty, Základy laboratorní techniky, Úpravnictví, Průmyslová chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Školská legislativa 2007/ Chemické výpočty, Základy laboratorní techniky, Průmyslová chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Školská legislativa, Seminář z fyzikální chemie 2008/ Chemické výpočty, Základy laboratorní techniky, Průmyslová chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Školská legislativa, Seminář z fyzikální chemie 2009/ Chemické výpočty, Základy laboratorní techniky, Průmyslová chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Seminář z fyzikální chemie 2010/ Chemické výpočty, Lékařská chemie, Průmyslová chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Seminář z fyzikální chemie 2010/ Chemické výpočty, Lékařská chemie, Průmyslová chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Seminář z fyzikální chemie, Fyzikální chemie 2011/ Chemické výpočty, Lékařská chemie, Průmyslová chemie, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Seminář z fyzikální chemie, Fyzikální chemie 2012/ Chemické výpočty, Lékařská chemie, Průmyslová chemie, Environmentální aspekty průmyslových technologií, Chemické rovnováhy, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Seminář z fyzikální chemie, Fyzikální chemie, Koloidní chemie 2013/ Chemické výpočty, Lékařská chemie, Průmyslová chemie, Environmentální aspekty průmyslových technologií, Chemické rovnováhy, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Seminář z fyzikální chemie, Fyzikální chemie, Koloidní chemie 2014/ Chemické výpočty, Lékařská chemie, Průmyslová chemie, Environmentální aspekty průmyslových technologií, Chemické rovnováhy, Vybrané problémy v chemických výpočtech, Seminář z fyzikální chemie, Fyzikální chemie, Koloidní chemie Členství ve zkušebních komisích Člen komisí pro státní zkoušky v těchto oborech a programech: Ochrana a tvorba krajiny Učitelství pro základní školy (učitelství chemie) Učitelství pro střední školy (učitelství chemie) Chemie Učitelství chemie pro SŠ Vedení závěrečných prací. 1. Adsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádání (2006) 2. Vliv tenzidů na zeta potenciál uhlíkatých částic (2006) 3. Měření zeta potenciálu uhlíkatých částic (2007) 4. Sledování vybraných ukazatelů kvality řeky Vsetínská Bečva a potoku Medůvka (2008) 5. Adsorpce kadmia na hnědém uhlí (2008) 3

4 6. Adsorpce olova na hnědém uhlí (2009) 7. Adsorpce olova na alterovaném uhlí (2009) 8. Adsorpce kadmia na alterovaném uhlí (2009) 9. Adsorpce kationaktivního tenzidu na uhlí (2009) 10. Adsorpce tenzidů na uhlí (2010) 11. Spektrofotometrické stanovení tenzidů (2010) 12. Vliv teploty na adsorpci vybraných tenzidů na montmorillonitu (2010) 13. Adsorpce mědi a vybraného aniontu na železitých adsorbentech (2012) 14. Adsorpce olova a vybraného aniontu na železitých adsorbentech (2012) 15. Adsorpce vybraných tenzidů na železitých adsorbentech (2012) 16. Adsorpce iontů chromu na železitých adsorbentech (2012) 17. Distribúcia veľkosti částic polietavého prachu (2014) 18. Metodické aspekty stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakce (2014) 19. Stanovení distribuce velikosti částic ZnO a jejich interakce s vybraným tenzidem (2014) 20. Vliv ph na zeta potenciál ZnO (2014) 21. Využití chemických a fyzikálních metod ke studiu interakcí buněk a nanočástic (2014) 22. Příprava vybraných nanočástic oxidů kovů a jejich porovnání s komerčními produkty (2014) 23. Adsorpce bílkovin na povrch nanočástic oxidů kovu (2014) Lektorská činnost Chemické výpočty aneb Jak na ně (Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v moravskoslezském kraji, č. opatř ) Školská legislativa (RP MŠMT č. 103/2007 Podpora učitelského vzdělávání na OU) Oponentská činnost Oponent návrhů projektů, GAČR, Oponent návrhů projektů, TAČR, Oponent disertační práce Ing. Lucie Javůrkové, Studie možnosti využití ettringitického kalu k odstranění iontů vybraných kovů z vodného prostředí, VŠB-TU, Oponent disertační práce Ing. Lucie Marcinové, Analysis of Surface Forces in the Colloid Aggregation Process, Berg Košice, Oponent disertační práce Mgr. Oldřicha Motyky, Možnosti biomonitoringu atmosférických podmínek pomocí mechorostů v průmyslem ovlivněném region, VŠB-TU, Ocenění: - Ocenění za vynikající přednášku s názvem The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v Kuala Lumpur v roce Ocenění za vynikající přednášku s názvem Zeta potential - Applications na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v Hong Kongu v roce

5 Publikační a grantová činnost 1. Kapitola v odborné knize 1.1. TARABA, B., MARŠÁLEK, R. Immobilization of Heavy Metal Ions on Coals and Carbons. První. vyd. Rijeka, Croatia: InTech, s ISBN NAVRÁTILOVÁ, Z., MARŠÁLEK, R. Application of Electrochemistry for Studying Sorption properties of Montmorillonite. 1. vyd.: InTech, s ISBN MARŠÁLEK, R. Adsorption of Selected Ions on Ferro-Precipitates from Aqueous Solutions. Chemistry: The Key to our Sustainable Future. XIV. vyd.: Springer Netherlands, s ISBN Články v časopisech 2.1. TARABA, B.; MARŠÁLEK, R. Adsorpční využití alterovaného černého uhlí. Uhlí-rudygeologický průzkum. 2002, roč.9, č.12, s.3-6, ISSN TARABA, B., MARŠÁLEK, R. Immobilization of Heavy Metals and Phenol on Altered Bituminous Coals. Energy Sources, Part A vyd. 2007, sv.29, s , ISSN MARŠÁLEK, R., TARABA, B. Adsorption of SDS on coal. Heidelberg: Springer, s Progress in Colloid and Polymer Science 135. ISBN MARŠÁLEK, R. The influence of surfactants on the zeta potential of coals. Energy Sources, Part A. 2009, roč. 31, s ISSN MARŠÁLEK, R., NAVRÁTILOVÁ, Z. Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral. CHEM PAP. 2011, sv. 65, s , ISSN MARŠÁLEK, R., TARABA, B. The influence of temperature on the adsorption of CTAB on coals. COLLOID SURFACE A. 2011, sv. 383, s MARŠÁLEK, R. The Reduction of Zinc using Goethite Process and Adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on Selected Precipitate. International Journal of Environmental Science and Development (IJESD). 2011, roč. 2011, sv. 2, s ISSN TARABA, B., VESELÁ, P., MARŠÁLEK, R. Imobilizace olovnatých iontů na přírodním uhlí příspěvek k osvětlení mechanismu sorpce. CHEM LISTY. 2011, roč. 105, sv. 105, s Články ve sbornících konferencí zahraniční 3.1. TARABA, B.; MARŠÁLEK, R.; KALOČ, M. Immobilization of heavy metals using altered bituminous coals. In Freiberger Forschungshefte. Freiberg : Akademische Buchhandlung, Inh. B. Hackel, s ISBN TARABA, B.; MARŠÁLEK, R. Immobilization of heavy metals and phenol on altered bituminous coals. 4th UK Meeting on coal research and its applications. GB MARŠÁLEK, R. ph, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2. In Zborník zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra : FPV UKF, s ISBN přednáška 3.4. MARŠÁLEK, R. ph, hlavní faktor ovlivňující zeta potenciál. In Zbornik zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra : FPV UKF v Nitre, s. 27ISBN přednáška 3.5. MARŠÁLEK, R., SLOVÁK, V. The oxygen and its influence on coal surface. Pittsburgh: Pittsburgh coal conference, ISBN X 5

6 3.6. TARABA, B., MARŠÁLEK, R., KNIEZKOVÁ, Z. Temperature dependence of lead (II) adsorption from aqueous solutions on subbituminous coal surface. Pittsburgh: Pittsburgh coal conference, ISBN X 3.7. TARABA, B., VESELÁ, P., MARŠÁLEK, R., NAVRÁTILOVÁ, Z. Temperature as a factor affecting adsorption behavior of coal to lead (II) ions. 27th PCC - Conference Proceedings. University of Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, s [ ]. ISBN TARABA, B., MARŠÁLEK, R. The influence of the temperature on adsorption of SDS on coals. 27th PCC Conference Proceedings. Pittsburgh University, USA: Pittsburgh University, s [ ]. ISBN vývěskové sdělení 3.9. MARŠÁLEK, R. The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate. International conference on environment and industrial innovation. Kuala Lumpur: International association of computer science and information technology press, s [ ]. ISBN přednáška MARŠÁLEK, R. The Adsorption of SDS on Ferro-Precipitates. World academy of science, engineering and technology. Bali, Indonesie, [ ] s ISSN X+ přednáška MARŠÁLEK, R. The Adsorption of Lead Using Altered Coals. International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation. Maledivy: International association of computer science and information technology press, s [ ]. ISBN přednáška MARŠÁLEK, R. Zeta potential - Applications. International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation. Hong Kong: International association of computer science and information technology press, s [ ]. ISSN: přednáška MARŠÁLEK, R. Particle size and zeta potential of ZnO. New Delhi, India. APCBEE Procedia. Elsevier, s [ ]. + přednáška 4. Abstrakty ve sbornících konferencí zahraniční 4.1. MARŠÁLEK, R. Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů. In ChemZi. 2005, roč.1, č.1, s , ISSN vývěskové sdělení 4.2. SLOVÁK, V.; MARŠÁLEK, R.; PETER, R. Low-temperature oxidation of coal by thermal analysis. In SFC07 Congress.Paris vývěskové sdělení 4.3. MARŠÁLEK, R., SLOVÁK, V., RUPPENTHALOVÁ, L., KUZNĚCOVOVÁ, L. Vliv ph na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí. In 59. zjazd chemikov Tatranske Matliare. Bratislava : SCHS, ISBN vývěskové sdělení 4.4. SLOVÁK, V., MARŠÁLEK, R., KUZNĚCOVOVÁ, L., RUPPENTHALOVÁ, L., JANÍČEK, M. Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů. In 59. zjazd chemikov Tatranské Matliare. Bratislava : SCHS, s ISBN vývěskové sdělení 4.5. MARŠÁLEK, R. Adsorption of the SDS on the carbonaceous materials. In 9th Conference on colloid chemistry Siófok. Siófok : s ISBN vývěskové sdělení 4.6. MARŠÁLEK, R., TARABA, B. Adsorption of sodium dodecyl sulphate on coal. III International conference of colloid chemistry and physicochemical mechanics, program 6

7 and summaries. Moskva: URSS, s [ ]. ISBN přednáška 4.7. MARŠÁLEK, R., NAVRÁTILOVÁ, Z. Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral. 60 th annual meeting of ISE. Beijing. [ ]. + přednáška 4.8. MARŠÁLEK, R., TARABA, B. Vliv teploty na adsorpci CTAB na uhlí. ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, s ISSN přednáška 4.9. RUPPENTHALOVÁ, L., MARŠÁLEK, R. Konkurenční adsorpce tžkých kovů na alterovaném uhlí. ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, s ISSN vývěskové sdělení MARŠÁLEK, R., TARABA, B. Prezentace: Adsorption of the CTAB on coals. International conference on coal science and technology. Kapské město. [ ]. + přednáška MARŠÁLEK, R. The influence of the temperature on adsorption of CTAB on coals. XIV th International conference Surface forces. Moskva-St.Petersburg. [ ]. + přednáška MARŠÁLEK, R., PETER, R. Prezentace: Reducing of Zinc in Ferrite Slurries - Goethite Process. EcoBalance. Tokio. [ ]. + vývěskové sdělení TARABA, B., VESELÁ, P., MARŠÁLEK, R., NAVRÁTILOVÁ, Z. Temperature as a factor affecting adsorption behavior of coal to lead (II) ions. 27th PCC - Conference Proceedings. University of Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, s [ ]. ISBN MARŠÁLEK, R. Adsorpce Pb +II, Cu +II A Cr +III na železitých sraženinách. ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, s. 95. ISSN přednáška TARABA, B., VESELÁ, P., MARŠÁLEK, R. Prezentace: Adsorption potential of coals and carbon to phenol - thermodynamic aspects. Pittsburgh: University of Pittsurgh. [ ] MARŠÁLEK, R. The adsorption of selected ions on ferro-precipitate from aqueous solutions. International conference on pure and apllied chemistry, ICPAC. Mauritius. [ ]. + přednáška 5. Články ve sbornících konferencí tuzemské 5.1. TARABA, B.; MARŠÁLEK, R.; VOJTĚŠEK, M. Adsorpční chování alterovaných černých uhlí. In Documenta geonica Ostrava : Ústav geoniky AV ČR Ostrava, s ISBN x MARŠÁLEK, R.; PALARČÍK, J. Porovnání přístrojů na měření zeta potenciálu. In Sborník příspěvků 7. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, s ISBN X. + vývěskové sdělení 5.3. MARŠÁLEK, R. The adsorption of lead using altered coals. In 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava : Publishing services department, VŠB- Technical University of Ostrava, s ISBN přednáška 5.4. TARABA, B.; PETER, R.; SLOVÁK, V.; MARŠÁLEK, R. Interakce kyslíku s uhelnou hmotou u pohledu chemika (Příspěvek pracovníků katedry chemie PřF OU k poznání 7

8 procesu oxidace a samovzněcování uhlí). In Přinos univerzit k transformaci regionů. Ostrava : Ostravská univerzita, s ISBN vývěskové sdělení 5.5. MARŠÁLEK, R. Přírodní uhlí jako adsorbent pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU, Ostrava : ISBN přednáška 5.6. MARŠÁLEK, R.; SLOVÁK, V. The influence of oxygen content on zeta potential of carbonaceous materials. In 10th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU : Publishing services department, VŠB-TU, s ISBN přednáška 5.7. MARŠÁLEK, R., SLOVÁK, V. Levné sorbenty pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In Odpadové fórum Milovy. Praha : PCHP- PetroChemProgress, s ISBN přednáška 5.8. SLOVÁK, V., MARŠÁLEK, R. Uhlí obohacené těžkými kovy - co s ním?. In Odpadové fórum Milovy. Praha : PCHP-PetroChemProgress, s ISBN vývěskové sdělení 5.9. MARŠÁLEK, R. The influence of the SDS on the zeta potential of the carbonaceous materials. In 11th Conference on Environment and Mineral Processing Ostrava. Ostrava : Publishing services department, VŠB-TU, s ISBN přednáška MARŠÁLEK, R. DVPP-vnitřní potřeba či povinnost. In Modulový systém celoživotního vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, s ISBN MARŠÁLEK, R., SLOVÁK, V., RUPPENTHALOVÁ, L., KUZNĚCOVOVÁ, L. Využití alterovaného uhlí jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In Odpadové fórum Milovy. Praha : s ISBN přednáška SLOVÁK, V., MARŠÁLEK, R., JANÍČEK, M., et al. Sorpce těžkých kovů na přírodním uhlí. In Odpadové fórum Milovy. Praha : s [ ]. ISBN SLOVÁK, V., TARABA, B., MARŠÁLEK, R. Termická analýza a nízkoteplotní oxidace uhlí. Ostravský seminář termické analýzy - Sborník příspěvků. Ostrava: ČSCH, s [ ]. ISBN MARŠÁLEK, R., PETER, R. Možnosti srážení železa z roztoku - goethitový proces. Odpadové fórum. Kouty nad Desnou. [ ]. ISBN MARŠÁLEK, R., PETER, R. Reducing of Zinc in Ferrite Slurries - Goethite Process. Proceedings: 15th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava, Czech republic: Publishing services department, VŠB - Technical university of Ostrava, s [ ]. ISBN Abstrakty ve sbornících konferencí tuzemské 6.1. TARABA, B.; MARŠÁLEK, R. Úloha specifické a nespecifické sorpce při imobilizaci těžkých kovů na alterovaném černém uhlí. In Chemické listy. 2000, roč.94, sv.9, č.9, s , ISSN MARŠÁLEK, R. Zeta potenciál jílových minerálů. In Chemické listy. 2006, roč.100, č.8, s , ISSN vývěskové sdělení 8

9 6.3. SLOVÁK, V.; MARŠÁLEK, R.; TARABA, B. Změny na povrchu částice uhlí při nízkoteplotní oxidaci. In Chemické listy. Praha : Česká společnost chemická, s ISBN NAVRÁTILOVÁ, Z., TARABA, B., MARŠÁLEK, R. Carbon paste electrode modified with coal. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, s [ ]. ISSN MARŠÁLEK, R. Využití zeta potenciálu k postihnutí jevů na fázovém rozhraní. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, s [ ]. ISSN přednáška 6.6. RUPPENTHALOVÁ, L., SLOVÁK, V., MARŠÁLEK, R., et al. Prezentace: Imobilizace iontů těžkých kovů z reálné odpadní vody na přírodním uhlí. Olomouc: 60. sjezd chemických společností. [ ]. - vývěskové sdělení (bez abstraktu) 6.7. NAVRÁTILOVÁ, Z., TARABA, B., MARŠÁLEK, R. Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, s [ ]. ISSN Výukové materiály 7.1. MARŠÁLEK, R. Průmyslová chemie I, aneb bez chemie dům nepostavíš. Ostrava: OU PřF, s. (studijní opora) MARŠÁLEK, R. Základní výpočty ve fyzikální chemii (webové stránky) MARŠÁLEK, R. Chemické výpočty s. (studijní opora) SLOVÁK, V.; KRIČFALUŠI, D.; PETER, R.; MARŠÁLEK, R.; TARABA, B.; KALINA, J.; HALUZÍK, M.; NAVRÁTILOVÁ, Z.; PAVLÍČEK, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. Praha : NIDM MŠMT, s. ISBN SLOVÁK, V.; KRIČFALUŠI, D.; PETER, R.; MARŠÁLEK, R.; TARABA, B.; KALINA, J.; HALUZÍK, M.; NAVRÁTILOVÁ, Z.; PAVLÍČEK, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. Praha : NIDM MŠMT, s. ISBN SLOVÁK, V.; KRIČFALUŠI, D.; PETER, R.; MARŠÁLEK, R.; TARABA, B.; KALINA, J.; HALUZÍK, M.; NAVRÁTILOVÁ, Z.; PAVLÍČEK, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. Praha : NIDM MŠMT, s. ISBN SLOVÁK, V.; KRIČFALUŠI, D.; PETER, R.; MARŠÁLEK, R.; TARABA, B.; KALINA, J.; HALUZÍK, M.; NAVRÁTILOVÁ, Z.; PAVLÍČEK, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. Praha : NIDM MŠMT, SLOVÁK, V.; KRIČFALUŠI, D.; PETER, R.; MARŠÁLEK, R.; TARABA, B.; KALINA, J.; HALUZÍK, M.; NAVRÁTILOVÁ, Z.; PAVLÍČEK, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. Praha : NIDM MŠMT, MARŠÁLEK, R. Školská legislativa. Ostrava : s. (studijní opora) MARŠÁLEK, R. Průmyslová chemie II. Ostrava : s. ISBN (studijní opora) MARŠÁLEK, R. Průmyslová chemie III. Ostrava : s. (studijní opora) MARŠÁLEK, R. Úvod do problematiky ochrany duševního vlastnictví. Ostrava : s. (studijní opora) ZELENKA, T., MARŠÁLEK, R. Chemické rovnováhy kolem nás. Ostrava : s. (studijní opora). 9

10 8. Odborná kniha 8.1. MARŠÁLEK, R. Autorský zákon v prostředí VŠ. Ostravská univerzita. 1. vydání stran. ISBN Patenty, užitné vzory 9.1. MARŠÁLEK, R., TARABA, B. Materiál pro odstraňování iontů těžkých kovů z odpadních vod. č užitný vzor 9.2. MARŠÁLEK, R., SLOVÁK, V. Modulární filtrační zařízení s uhelnou náplní. č užitný vzor 10. Oponované výzkumné zprávy MARŠÁLEK, Roman. Závěrečná zpráva projektu 2A-1TP/ Řešené projekty hlavní řešitel Adsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádání. Interní grant PřF OU Imobilizace těžkých kovů z odpadních vod pomocí přírodních uhlíkatých materiálů. Trvalá prosperita MPO, č. 2A-1TP1/ Zeta potenciál uhlíkatých materiálů - mechanismus adsorpce sběračů. GA ČR, č. 105/07/P Inovace laboratoře texturních parametrů, FRVŠ, č. 13/2010. Řešené projekty spoluřešitel Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalů z výroby chloridu zinečnatého. TIP MPO, č. FR-TI1/ Projekt OP VaVpI, Institut environmentálních technologií, CZ.1.05/2.1.00/ Řešené projekty odborný garant + technologický skaut Projekt OP VpK, Agent CZ.1.07/2.4.00/ V Ostravě Roman Maršálek 10

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

STRUČNÁ FAKTA o Předsednictvu TA ČR

STRUČNÁ FAKTA o Předsednictvu TA ČR STRUČNÁ FAKTA o Předsednictvu TA ČR Ing. Miroslav Janeček, CSc. místopředseda TA ČR Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA předseda TA ČR E-mail: klusacek@tacr.cz Tel.: 234 006 128 Je absolventem Vysoké školy

Více

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Řešitel: Ing. Martin Fusek, Ph.D. Spoluřešitelé: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.; Dr. Ing. Ludmila

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH -historie, i současnost a perspektivy při ČSCH Pavel Holba, Jaroslav Šesták a Petra Šulcová Odborná skupina termické analýzy při ČSCh HISTORIE Historie Termické Analýzy v Čechách Termická analýza v Čechách

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Environmentální modelování Doktorský studijní program

Environmentální modelování Doktorský studijní program ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Environmentální modelování Doktorský studijní program (prezenční a kombinovaná forma, čtyřletá standardní doba studia) Profil absolventa

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Souhrn Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Jiřina Čežíková, Ladislav Kudrlička Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Ústí nad Labem e-mail: jirina.cezikova@vuanch.cz Při přípravě thallných

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

Možnosti zkvalitnění pedagogických praxí studentů v rámci pregraduální přípravy učitelů chemie

Možnosti zkvalitnění pedagogických praxí studentů v rámci pregraduální přípravy učitelů chemie Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Závěrečná zpráva řešení rozvojového programu MŠMT 311 407: Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF 1 Současný stav

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria pro habilitační řízení Obsah Stručný pracovní životopis... 2 Autoevaluační kritéria... 4 Upřesnění k jednotlivým položkám autoevaluačních kritérií...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 Zpráva o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 1. Hlavní činnost Zpracováno dle struktury v ifis v tis. Kč Tabulka č.1 Rozpočet provozních prostředků FPH VŠE v roce 2014 v tis.

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více