MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13"

Transkript

1 MESTO STUDENKA Usneseni ze 48. schuze Rady mesta tu denky kona ne dne cis. 1374/48/ /48/13 Upravena verze pro zve rejneni z duvodf do drzeni primefenosti zvefejfiovani osobnich udaj f pod le zakona 0 ochrane osobnich udaj u Ladislav Honusek tarosta -... :A ) ' A Ing. M iroslav Fa bia n mistosta rosta ai»; / za spravnost: Pavlina Sebikova, zapisovatelka

2 PŘEHLED USNESENÍ ZE 48. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY ZE DNE Číslo Číslo usn. mat. Problematika Plán investičních akcí s dotační podporou na období Dodatek č. 2 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 1376 př. 2 Platové podmínky vedoucího Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace Dodatek závazných ukazatelů příspěvkové organizace města pro rok Pravidla pro stanovení cen poskytovaných služeb a stanovení režijní ceny poskytovaných služeb SAK Studénka, příspěvková organizace Vyhlášení volného dne v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín Výroční zprávy o činnosti základních škol a mateřské školy za školní rok 2012/ Hodnocení ředitelů škol zřízených městem Studénkou a návrh na udělení odměn těmto ředitelům Zpráva o plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky 1383 př. 3 Přijetí účelově určeného daru pro Mateřskou školu Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín Návrh jízdního řádu městské hromadné dopravy Uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města Studénky Žádost p. Paličky o ukončení smlouvy dohodou a zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově čp. 779 v k. ú. Butovice Kanalizační přípojka darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Odkanalizování části Studénka I smlouvy o zřízení věcného břemene Žádost o pronájem části pozemku za účelem zřízení odstavné plochy v lokalitě ulice Budovatelské Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Studénka nad Odrou a k. ú. Butovice Povodí Odry, státnímu podniku Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1610/1 v k. ú. Butovice Žádost p. Ryšavého o prodej pozemku parc. č. 589/1 v k. ú. Butovice Prodej části pozemku parc. č. 67 v k. ú. Butovice 1394 př. 4 Návrh směny pozemků v k. ú. Butovice 1395 př. 5 Žádost společnosti C.S.C, spol. s r. o., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 1396 př. 6 Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů na ulici Panské ve Studénce Obecně závazná vyhláška č. /2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška č. /2013, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. /2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2013/VV Jednací řád výborů Zastupitelstva 1401 př. 7 města Studénky Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky Pohledávky města Studénky po lhůtě splatnosti ke dni Rozpočtové opatření v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2013/ Informace o plnění rozpočtu města Studénky k Návrh rozpočtu města Studénky pro rok Rozpočtový výhled města Studénky na období př. 8 Dohoda o splátkách Strana 2 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

3 1408 př. 9 Rozpočtové opatření č. 2013/ Kontrola plnění usnesení Obsahový plán jednání schůzí Rady města Studénky pro rok Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Sportovní areály Studénka, s. r. o Zpráva o stavu společnosti Sportovní areály Studénka, s. r. o., k /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č souhlasit s plánem investičních akcí s dotační podporou na období v rozsahu dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2. rozhodnout o vytvoření podmínek pro zajištění spolufinancování plánovaných akcí a financování provozu a udržitelnosti příslušné akce v plánovacím období , dle příloh č. 2 a /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 2 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí mezi městem Studénka a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1, IČ: , dle přílohy č /48/13 Rada města Studénky po projednání přínosu č stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od platové podmínky vedoucímu Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace p. T. Teichmannovi, dle důvodové zprávy. T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 1377/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č vydává dodatek závazných ukazatelů pro rok 2013 příspěvkové organizace SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , dle přílohy č. 1 Strana 3 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

4 T: Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí 1378/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje 1.1. pravidla pro stanovení cen poskytovaných služeb SAK Studénka, příspěvková organizace, dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2. základní ceny poskytovaných služeb SAK Studénka, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 T: Z: ředitelka SAK Studénka, p. o. 1379/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č souhlasí s vyhlášením volného dne v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, IČ: , dle důvodové zprávy T: Z: ředitelka základní školy T. G. Masaryka 1380/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí výroční zprávy o činnosti za školní rok 2012/2013 příspěvkových organizací: 1.1. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín, IČ: , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2. Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, IČ: , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 1.3. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, IČ: , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 1.4. Mateřská škola Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín, IČ: , dle přílohy č Základní škola Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace, IČ: , dle přílohy č /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 8 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a s oddílem VII., článkem 7 Zásad vztahů mezi orgány města Studénky a školami, jejichž zřizovatelem je město Studénka o výši odměn ředitelům škol zřízených městem Studénkou, dle přílohy č. 2 T: Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Strana 4 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

5 1382/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 9 vzít na vědomí zprávu o plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky, dle upravené důvodové zprávy Z: místostarosta 1383/48/13 Rada města Studénky po projednání přínosu č souhlasí s přijetím účelově určeného daru v celkové hodnotě ,00 Kč na nákup zahradního domku pro Mateřskou školu Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín, IČ: , odloučené pracoviště Butovická 106, Studénka, dle důvodové zprávy předloženého materiálu. T: Z: ředitelka Mateřské školy Studénka 1384/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje návrh jízdního řádu linky městské hromadné dopravy ve Studénce s platností od , dle přílohy č. 1 T: /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 11 uzavřít nájemní smlouvu k bytu 1+1 standardní kvality, na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s manželi V. a J. Tomšů takto: nájem se sjednává na dobu určitou od do , výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.990,00 Kč měsíčně. T: /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu č. MHÚM/2012/0106/SO mezi městem Studénka jako pronajímatelem a p. L. Paličkou, IČ: , a to ke dni , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 1.2. zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 4 v budově čp. 779 na pozemcích parc. č. 1610/2, parc. č. 1610/3, parc. č. 1610/4 a parc. č. 1610/5 v k. ú. Butovice o celkové výměře 25,83 m 2 sestávající z místnosti č o výměře 15,18 m 2 (kancelář), části toalet o výměře 6,45 m 2, části zádveří nebytového prostoru č. 5 o výměře 4,2 m 2 a části veřejně přístupných prostor o výměře 5,34 m 2, za účelem Strana 5 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

6 poskytování služeb občanům, na dobu neurčitou. Nájemné za nebytové prostory je stanoveno ve výši minimálně 800,00 Kč/m 2 /rok, nájemné za veřejně přístupné prostory je stanoveno ve výši 10,00 Kč/m 2 /rok. T: /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č nabýt kanalizační přípojku na pozemku parc. č. 37/1 a části pozemku parc. č. 44/4 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, napojenou na oddílnou splaškovou kanalizaci stoku A10L-1 na ulici Na Trávníkách ve Studénce, z vlastnictví manželů pí J. Sekaninové Fejerčákové a p. R. Sekaniny, pí Ing. R. Novotné a p. Ing. J. Pavlištíka do vlastnictví města Studénky, a to formou daru, 1.2. uzavřít darovací smlouvu mezi manželi pí J. Sekaninovou Fejerčákovou a p. R. Sekaninou, pí Ing. R. Novotnou a p. Ing. J. Pavlištíkem jako dárci a městem Studénka jako obdarovaným, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 1.3. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 44/4 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi manželi pí J. Sekaninovou Fejerčákovou a p. R. Sekaninou, pí Ing. R. Novotnou a p. Ing. Jiřím Pavlištíkem jako povinnými z věcného břemene a městem Studénka jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 3 T: /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 905/2, parc. č. 1403/1, parc. č. 2047/1, parc. č. 2048/1, parc. č. 2049/17, parc. č. 2061/1 a parc. č. 2062/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi p. P. Dostalíkem jako povinným z věcného břemene a městem Studénka jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 1.2. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 195/1, parc. č. 195/2 a parc. č. 197 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi p. P. Olbrechtem jako povinným z věcného břemene a městem Studénka jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 1.3. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 922 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi pí V. Šajtarovou jako povinnou z věcného břemene a městem Studénka jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 4 T: /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 15 uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1640/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 18,75 m 2 mezi městem Studénka jako budoucím Strana 6 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

7 pronajímatelem a p. K. Černým jako nájemcem, za účelem zřízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popř. jednostopého vozidla, a to na dobu určitou 6 měsíců, při výši nájemného 9,00 Kč/m 2 /rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvě schválené RMS dne usnesením č. 1249/43/13. T: /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č bezúplatně převést pozemky parc. č. 2330/22 vodní plocha o výměře 56 m 2, parc. č. 2330/21 vodní plocha o výměře 53 m 2, parc. č. 2330/20 vodní plocha o výměře 82 m 2, parc. č. 2330/19 vodní plocha o výměře 96 m 2, parc. č. 2330/18 vodní plocha o výměře 263 m 2, parc. č. 2330/17 vodní plocha o výměře 48 m 2, parc. č. 2330/16 vodní plocha o výměře 219 m 2, parc. č. 2330/15 vodní plocha o výměře m 2, parc. č. 2017/12 trvalý travní porost o výměře 195 m 2 a parc. č. 2017/2 trvalý travní porost o výměře 15 m 2, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, a pozemek parc. č orná půda o výměře m 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem realizace akce Revitalizace Pustějovského potoka, km 0,000-10,600, z vlastnictví města Studénky do vlastnictví Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Ostrava 1, Varenská 49, IČ: , a to formou daru, 1.2. uzavřít darovací smlouvu mezi městem Studénka jako dárcem a Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Ostrava 1, Varenská 49, IČ: , jako obdarovaným, dle přílohy č /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 17 zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1610/1 ostatní plocha o výměře cca 15 m 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 750,00 Kč/m /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 18 zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 589/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 78,48 Kč/m 2. Strana 7 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

8 1393/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č prodat část pozemku parc. č. 67 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to dle geometrického plánu č /2013 ze dne pozemek parc. č. 67/3 ostatní plocha, o výměře 203 m 2, v obci Studénka, k. ú. Butovice, p. P. Bůžkovi za cenu ,00 Kč, tj. 80,00 Kč/m 2, za podmínky úhrady nákladů na vypracování geometrického plánu pro rozdělení tohoto pozemku kupujícím, 1.2. uzavřít kupní smlouvu mezi městem Studénka jako prodávajícím a p. P. Bůžkem jako kupujícím, dle přílohy č /48/13 Rada města Studénky po projednání přínosu č. 4 zveřejnit záměr směny pozemku parc. č orná půda o výměře m 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, ve vlastnictví města Studénky, za pozemky parc. č orná půda o výměře m 2, parc. č. 559 ostatní plocha o výměře 264 m 2 a parc. č. 556/1 ostatní plocha o výměře 667 m 2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, v podílovém spoluvlastnictví p. I. Petroviče, pí D. Petrovičové a p. Ing. B. Geryka s tím, že město Studénka uhradí p. I. Petrovičovi, pí D. Petrovičové a p. Ing. B. Gerykovi rozdíl v cenách pozemků, tj ,69 Kč. 1395/48/13 Rada města Studénky po projednání přínosu č. 5 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2352/2 a parc. č. 2167/6 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka jako povinným z věcného břemene a Povodím Odry, státní podnik, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Varenská 49, IČ: , jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 3 T: /48/13 Rada města Studénky po projednání přínosu č prodat pozemky parc. č. 2082/90 orná půda o výměře m 2, parc. č. 2082/91 orná půda o výměře m 2, parc. č. 2082/92 orná půda o výměře m 2, parc. č. 2082/93 orná půda o výměře m 2, parc. č. 2082/94 orná půda o výměře m 2, parc. č. 2082/95 orná půda o výměře m 2, parc. č. 2082/96 orná půda o výměře 861 m 2, parc. č. 2082/97 orná půda o výměře m 2, parc. č. 2082/98 orná půda o výměře m 2 a parc. č. 2082/99 orná půda o výměře m 2, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za účelem výstavby rodinných domů a staveb souvisejících, společnosti DRYHOUSES, s. r. o., se sídlem Strana 8 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

9 Ostrava-Zábřeh, U Studia 2654/33, IČ: , za cenu ,00 Kč, tj. 250,00 Kč/m 2, 1.2. uzavřít po dobu realizace výstavby rodinných domů a staveb souvisejících smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Studénka jako budoucím prodávajícím a společností DRYHOUSES, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 2654/33, IČ: , jako budoucím kupujícím, dle doplněné přílohy č. 4 předloženého materiálu s tím, že převod pozemků do vlastnictví investora vlastníka rodinných domů bude uskutečněn po splnění podmínek uvedených v příloze č /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 20 vydat obecně závaznou vyhlášku č. /2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č. 1 Z: místostarosta 1398/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 21 vydat obecně závaznou vyhlášku č. /2013, o místním poplatku ze psů, dle přílohy č. 1 Z: místostarosta 1399/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 22 vydat obecně závaznou vyhlášku č. /2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle přílohy č. 1 Z: místostarosta 1400/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 23 vydat vnitroorganizační směrnici č. SM/ /2013/VV Jednací řád výborů Zastupitelstva města Studénky, dle upravené přílohy č. 1 Z: místostarosta Strana 9 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

10 1401/48/13 Rada města Studénky po projednání přínosu č přijmout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky v celkové výši ,00 Kč za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace, 1.2. uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, IČ: , jako poskytovatelem a městem Studénka jako příjemcem, dle přílohy č. 1 T: Z: vedoucí odboru vnitřních věcí 1402/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí informaci o stavu pohledávek města Studénky ke dni , dle příloh č. 1 a /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2013/ odboru školství, kultury a sociálních věcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2. odboru vnitřních věcí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 1.3. odboru místního hospodářství a údržby majetku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 1.4. organizační složce Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace, dle přílohy č. 4 seznámit vedoucí odborů a organizační složky s rozhodnutím dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 1404/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města Studénky k , dle příloh č. 1 5 předloženého materiálu. 1405/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 27 schválit rozpočet města Studénky pro rok 2014, dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu. Strana 10 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

11 1406/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č. 28 vzít na vědomí rozpočtový výhled města Studénky na období let , dle upravené přílohy č /48/13 Rada města Studénky po projednání přínosu č uzavřít dohodu o splátkách se lhůtou splatnosti 35 měsíců mezi městem Studénka jako věřitelem a p. S. Bugyim jako dlužníkem za vyúčtování služeb za rok 2012, za podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2. zmocnit vedoucí odboru financí a rozpočtu k podpisu dohody dle bodu 1.1. tohoto usnesení. 1408/48/13 Rada města Studénky po projednání přínosu č. 9 schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2013/8, dle přílohy č /48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí 1.1. kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky, 1.2. kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky. 1410/48/13 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje obsahový plán jednání schůzí Rady města Studénky pro rok 2014, dle přílohy č T: dle termínového plánu konání schůzí RMS Strana 11 (celkem 12) Usnesení ze 48. schůze RMS ze

12

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. usn. čís. 12.77/2012 12.86/2012 Ing. Andreas Hahn starosta 1 Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení. z 16. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 16.9.2013

Usnesení. z 16. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 16.9.2013 --- ---- Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 16.9.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: Od února 2014 změna provozu Pošty, bude jen pondělí, středa a pátek od 8-11,00

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více