ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření: Hra na akordeon Studijní zaměření: Hra na klavír Studijní zaměření: Hra na kytaru Studijní zaměření: Hra na housle Studijní zaměření: Hra na violu Studijní zaměření: Hra na violoncello Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření: Hra na flétnu Studijní zaměření: Hra na klarinet Studijní zaměření: Hra na saxofon Studijní zaměření: Hra na trubku Studijní zaměření: Hra na lesní roh Studijní zaměření: Hra na snižcový pozoun Studijní zaměření: Hra na baskřídlovku a pístový trombon Studijní zaměření: Hra na tubu Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje Studijní zaměření: Sólový zpěv Studijní zaměření: Sólový populární zpěv Studijní zaměření: Sborový zpěv Učební osnovy společných předmětů

3 6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření : Výtvarná tvorba VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření: Taneční techniky a tvorba VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU Přípravné studium Učební plán jednoletého přípravného studia Učební osnovy vyučovacích předmětů Učební plán přípravného studia pro II. stupeň Učební osnovy vyučovacích předmětů Dramatické a slovesné zaměření Učební plán Učební osnovy vyučovacích předmětů ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení žáků Oblasti vlastního hodnocení školy

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Radost z umění Předkladatel: Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Janderova 165/II, Jindřichův Hradec IČO: Ředitelka školy: Mgr.Jarmila Kulhavá Telefon: Zřizovatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČO: Telefon: Platnost dokumentu od:

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZUŠ je instituce, která profesionálním vedením umožňuje žákům získat základní znalosti a dovednosti v uměleckých oborech. Je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR. 2.1 Počet oborů, velikost Základní umělecká škola V.Nováka poskytuje umělecké vzdělání ve čtyřech oborech. Jedná se o obory: hudební výtvarný literárně - dramatický taneční Kapacita školy je 880 žáků. 2.2 Historie a současnost Historie ZUŠ sahá do roku 1939, kdy na popud učitele hudby a jindřichohradeckého rodáka Leopolda Janů byla ve školním roce založena Městská hudební škola pojmenována po hudebním skladateli Vítězslavu Novákovi, který v Jindřichově Hradci prožil svá studentská léta jako žák zdejšího gymnázia. V září 1939 bylo zapsáno 58 žáků a vyučovalo se pouze hře na housle a klavír. Škola se postupně rozrůstala. S novými učiteli přicházela i možnost výuky jiných nástrojů (1948 dechové nástroje, 1950 akordeon, 1952 zpěv, žestě, 1959 kytara, 1973 violoncello). V roce 40.výročí založení školy (1979) působilo na škole 18 stálých a 4 externí učitelé. Škola v té době měla 433 žáků v hudebním a 31 ve výtvarném oboru, který se vyučoval od r Od školního roku nesla škola název Lidová škola umění a v roce 1990 se transformovala v Základní uměleckou školu. Ve školním roce se otevřela možnost studovat na ZUŠ literárně-dramatický obor a o rok později obor taneční. Tím se ZUŠ stala plně fungující čtyřoborovou školou. Součástí školy jsou i odloučená pracoviště ve Studené (od r.1976), Nové Bystřici ( a nově od r.2007) a v Kardašově Řečici (od r.2007). V současné době je kapacita školy plně obsazena. 4

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor v ZUŠ je stabilizovaný a je tvořený ředitelkou školy, zástupcem ředitelky a vyučujícími jednotlivých předmětů. Všichni pedagogové působící v ZUŠ neustále rozšiřují svoji odbornost prostřednictvím dalšího vzdělávání. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola se podílí na kulturním životě města a okolních obcí. Intenzivně spolupracuje s odborem kultury Města Jindřichův Hradec a s dalšími kulturními institucemi. V posledních dvaceti letech se postupně rozvinula spolupráce s rakouskými uměleckými školami. Nejnovějším mezinárodním projektem je spolupráce s německou hudební školu Musikschule Neckargemünd. Při ZUŠ existuje od začátku devadesátých let Společnost Vítězslava Nováka (původně nadace, později transformovaná do občanského sdružení), která podporuje školní aktivity a žáky. 2.5 Vybavení školy a její podmínky ZUŠ získala v devadesátých letech výborné zázemí. Sídlo se nachází v centru města v bývalém starobylém barokním statku. Postupnými adaptacemi vznikly nejen učebny hudby s koncertním sálem, ale i výtvarné ateliéry, třídy pro výuku literárně dramatického oboru a baletní sál. Součástí školy je i dvůr vybavený venkovním pódiem. Budovy školy jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Užívání areálu základní uměleckou školou je ošetřeno nájemní smlouvou. Prostory ZUŠ v dopoledních hodinách využívá II.Základní škola pro výuku tří tříd s rozšířenou estetickou výchovou a spolupodílí se na úhradě provozních nákladů. Škola je dobře vybavena hudebními nástroji a učebními pomůckami. Žáci mají možnost si některé hudební nástroje vypůjčit. 5

7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Hlavním záměrem ZUŠ je poskytování základního uměleckého vzdělání, které sleduje přípravu talentovaných dětí pro budoucí amatérskou i profesionální uměleckou praxi. Prostřednictvím získávaných dovedností mohou žáci ZUŠ objevovat svět umění, porozumět mu, adekvátně svému věku vyjádřit své pocity a prožít tak radost z vlastní tvorby a seberealizace. V průběhu studia si žáci osvojují dobré pracovní návyky, spolupracující chování a dovednosti specifické pro zvolený obor. Žáci mají příležitost zapojit se do kulturního života, získávat tak zkušenosti s veřejnou prezentací své práce, poznávat lidi, kteří se na kulturním životě aktivně spolupodílejí a v případě hlubšího zájmu pokračovat v uměleckém vzdělávání na vyšších stupních uměleckých škol. Základní vizí všech pedagogů působících na škole je výchova osobností, kterým se umění stane součástí života a jejich životní potřebou. 6

8 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Důsledně dbáme na dodržování stanovených pravidel průběhu vyučování a akcí školy, aby žáci dokázali svou pozornost a tvůrčí aktivitu při své práci efektivně využívat. V kolektivní a skupinové výuce vytváříme podmínky pro to, aby žáci mohli uplatňovat své schopnosti a dovednosti tak, aby spoluprací dosahovali společného cíle. Tím u žáků podporujeme vzájemný respekt a toleranci, rozvíjíme u nich dovednost naslouchat druhým, vzájemně si pomáhat a pomoc přijímat. V tvořivých aktivitách umožňujeme žákům, aby uměleckou formou reflektovali svůj život a okolí. Individuálním přístupem k žákům a výběrem adekvátního učiva umožňujeme žákům formovat jejich osobitý přístup k umění. Respektujeme výsledky práce žáků, v diskusích a hodnoceních vyzdvihujeme jejich pozitivní hodnoty a podporujeme využívání funkčních postupů, které žáci při tvorbě uplatnili. Kritickými připomínkami žáky upozorňujeme na nedostatky, čímž rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. Žáci tak mají před sebou neustálou perspektivu dalšího možného vývoje. Informujeme rodiče a veřejnost o dění ve škole. Aktivní účastí žáků na akcích školy, vlastním osobním příkladem, spoluprací s rodiči a diskusemi nabízíme žákům příležitosti k adekvátnímu posuzování kvality uměleckého díla a k utváření si a formování pozitivního postoje ke kulturním hodnotám. Seznamujeme žáky s historií umění a na konkrétních příkladech poukazujeme na vývoj vyjadřovacích prostředků jednotlivých uměleckých oborů. Experimentováním s těmito prostředky a postupy umožňujeme žákům utvářet si vlastní osobitý vztah k tradici (historii) oboru, aby se jim (pro ně) mohla stát stálým zdrojem inspirace. 7

9 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5.1 Přípravné studium Cílem přípravného studia je hravou formou správně podchytit zájem dětí o hudbu, aktivovat a rozvíjet tvořivost v elementárních pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových činnostech a připravit a usměrnit žáky na výuku hry na zvolený hudební nástroj. Studium je realizováno ve dvou studijních programech. Pro žáky od 5 let je určený program s názvem předškolák, žákům od 6 let se věnujeme v programu školák. Učební plán program 1: dvouleté přípravné studium PŘEDŠKOLÁK 2. ročník Povinný předmět 1. ročník 1.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební nauka - předškolák Hra na nástroj nebo sólový zpěv Nepovinný předmět sborový zpěv Učební plán program 2: jednoleté přípravné studium ŠKOLÁK 1. ročník Povinný předmět 1.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební nauka - školák 1 1 Hra na nástroj nebo sólový zpěv 1 (0,5)* 1 (0,5)* Nepovinný předmět sborový zpěv 1 1 poznámky: o zařazení do studijního programu rozhoduje přijímací komise podle věku a dispozic žáka žákům se doporučuje navštěvovat nepovinný předmět sborový zpěv o zařazení k výuce sborového zpěvu rozhoduje vyučující předmětu na základě hlasových dispozic žáka výuka hry na nástroj, výuka zpěvu a sborového zpěvu se řídí učebními osnovami příslušného předmětu předmět hra na nástroj nebo sólový zpěv je vyučovaný ve skupince 2-4 žáků * ve výjimečných případech lze hru na nástroj vyučovat po schválení ředitelem školy individuálně, přičemž hodinová může být krácena na polovinu Učební osnovy vyučovacích předmětů: PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ NAUKA - PŘEDŠKOLÁK 1. ročník rozlišuje hudební a nehudební zvuky 8

10 rozpoznává vzestupnou a sestupnou melodii, odlišuje tón nižší a vyšší rozlišuje barvy tónů jednotlivých hudebních nástrojů umí vyjmenovat hudební abecedu oběma směry umí pohybově vyjádřit tempo, metrum a rytmus pomocí říkadel, písní, tanců a pohybových her hraje na Orffovy nástroje rytmizace slabik, slov a sousloví zpívá jednoduché lidové písně s hudebním doprovodem rozumí pojmům: zvuk, tón, vlastnosti tónu, nota, notová osnova, houslový a basový klíč 2. ročník rozeznává kontrastní výrazové prostředky hudby: rychle pomalu, silně slabě, vesele smutně rozumí pojmům: takt, taktová čára, nota a pomlka čtvrťová, osminová, půlová, celá a jejich kombinace, takt 2 / 4, ¾, 4 / 4, piano,forte interpretuje krátké rytmické celky dle notového zápisu má vytvořenou představu výšky a délky tónu PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ NAUKA - ŠKOLÁK rozlišuje hudební a nehudební zvuky rozpoznává vzestupnou a sestupnou melodii, odlišuje tón nižší a vyšší rozeznává kontrastní výrazové prostředky hudby: rychle pomalu, silně slabě, vesele smutně rozlišuje barvy tónů jednotlivých hudebních nástrojů rozumí pojmům: zvuk, tón, vlastnosti tónu, nota, notová osnova, houslový a basový klíč, takt, taktová čára, nota a pomlka čtvrťová, osminová, půlová, celá a jejich kombinace, takt 2 / 4, ¾, 4 / 4 umí vyjmenovat hudební abecedu oběma směry umí pohybově vyjádřit tempo, metrum a rytmus pomocí říkadel, písní, tanců a pohybových her hraje na Orffovy nástroje rytmizace slabik, slov a sousloví, rytmický doprovod k říkadlům a písním (jednoduchá ostináta) interpretuje krátké rytmické celky dle notového zápisu má vytvořenou představu výšky a délky tónu zpívá jednoduché lidové písně s hudebním doprovodem 9

11 volitelné 5.2 Studijní zaměření: Hra na akordeon Učební plán: Povinný předmět I.stupeń II.stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r. I.r II.r III.r IV.r Hra na akordeon Hudební nauka Komorní hra Hra v souboru Hra v orchestru Nepovinný předmět Hudební nauka Poznámky uvedená dotace 1 vyučovací hodina je základní a může být v odůvodněných případech na návrh vyučujícího navýšena po schválení ředitelem školy o zařazení konkrétních volitelných předmětů do studijního plánu žáka rozhodne učitel hlavního předmětu podle individuálních schopností a vzdělávacích potřeb žáka. výuka skupinové interpretace může být v odůvodněných případech výjimečně realizována i formou volitelného předmětu Sborový zpěv nepovinný předmět Hudební nauka slouží pro přípravu žáků ke studiu na konzervatoři nebo jiné odborné škole a mohou v něm být společně zařazeni žáci I. a II. stupně v hlavním vyučovacím předmětu Hra na nástroj může být ve II.stupni studia základní dotace po schválení ředitelem školy snížena na 0,5 hodiny v případě zaměření žáka na komorní a orchestrální hru a následně bude dotace navýšena v oblasti skupinové interpretace tak, aby celkový součet týdenních hodin nebyl nižší než 8. Učební osnovy vyučovacích předmětů: HRA NA AKORDEON: Přípravné studium správně sedí u nástroje zvládá základní funkce měchu najde basy C, G, D / F / postaví pravou ruku na klávesnici zahraje podle sluchu lidovou písničku správně vede měch I.stupeň: 1. ročník správně pojmenuje části nástroje správně drží nástroj, postaví ruce,vede měch orientuje se na hmatníku umí podkládat palec zná základní basy C, G, D, F a jejich durové akordy používá pomocné basy 10

12 ovládá hru legato a staccato zvládá souhru obou rukou na jednoduchých cvičeních umí zahrát lidové písně s akordickým doprovodem hraje podle měchových značek 2. ročník zvládá souhru obou rukou v basové části nástroje používá pomocné basy od základních basů podkládá palec, připravuje se na hru stupnic umí zahrát jednoduché dvojhmaty rozlišuje základní druhy tempa- rychle, pomalu umí od základních basů akordický doprovod staccato hraje lidové písně s akordickým doprovodem orientuje se v různých durových toninách / C, G, F dur / ovládá stupnici C dur pravou rukou 3. ročník orientuje se po klávesnici / do c3 / používá jednoduché dvojhmaty používá v doprovodu septimovou řadu ovládá stupnice dur / C, G, D, F/ přes jednu oktávu zvlášť umí zahrát akord k durovým stupnicím pravou rukou hraje zpaměti některé skladby při doprovodu písní používá kvintový bas snaží se o plynulé měchové obraty kromě písní hraje drobné přednesové skladby podle možností se zapojuje na hodině do komorní hry 4. ročník orientuje se po celé klávesnici stále zdokonaluje měchovou techniku zapojuje se do výběru skladeb využívá rejstříky zná mollovou tóninou hraje durové stupnice i akordy dohromady oběma rukama přes 1 oktávu, zkouší přes dvě oktávy umí stupnice s bé- / B, Es / rozumí a umí zahrát tečkovaný rytmus zapojuje se do komorní nebo souborové hry podle fyzické vyspělosti přestoupí na větší nástroj 5. ročník hraje durové stupnice do 4 křížků a 3 bé přes dvě oktávy dohromady, akord harmonicky i melodicky, malý rozklad ovládá stupnici a moll každou rukou zvlášť přes jednu oktávu v durových stupnicích přibírá protipohyb umí hrát melodické ozdoby- příraz, trylek používá dvojhmaty v různých intervalech - tercie, sexty 11

13 osvojuje si vícehlas 6. ročník umí mollové stupnice /a, e, h/ dohromady přes jednu oktávu + akordy, malý rozklad přibírá do repertoáru skladby vyššího populáru rozumí a umí zahrát složitější rytmické útvary- synkopa, triola technicky vyspělejší žák se seznamuje s barytonovým nástrojem hraje lidové písně s akordickým doprovodem podle sluchu 7. ročník zahraje všechny druhy akordů- dur, moll, D7 /zmenšený- podle typu nástroje, na který hraje / umí zahrát skladby polyfonního charakteru umí zahrát doprovod lid. písně podle sluchu / polka, valčík/ vyspělejší žák ovládá v krátkém úseku zahrát rychlou výměnu měchu /belowshake/ začíná nebo prohlubuje znalost hry na barytonový nástroj / týká se vyspělejších žáků, kteří začali na tento nástroj hrát v nižším ročníku/ má v repertoáru skladby různých období II.stupeň 1. a 2. ročník navazuje na znalosti a dovednosti z prvního stupně zdokonaluje techniku hry samostatně studuje literaturu umí si vytvořit prstoklady uplatňuje znalost hry na barytonový nástroj výběrem skladeb 3. a 4. ročník využívá všech dosud získaných dovedností k rytmicky přesné hře i v technicky náročnějších skladbách. je samostatný ve studiu hraje z listu jednoduché skladby, etudy, orientuje se v různých slohových období a v akordeonovém repertoáru je schopen uplatnit se jako sólista nebo být členem amatérského souboru KOMORNÍ HRA, HRA V SOUBORU, HRA V ORCHESTRU, HUDEBNÍ NAUKA - viz kapitolu Učební osnovy společných předmětů 12

14 volitelné 5.3 Studijní zaměření: Hra na klavír Učební plán: Povinný předmět I.stupeń II.stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r. I.r II.r III.r IV.r Hra na klavír Hudební nauka Čtyřruční hra Komorní hra Hra v souboru Hra v orchestru Nepovinný předmět Hudební nauka Hra na varhany ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Poznámky uvedená dotace 1 vyučovací hodina je základní a může být v odůvodněných případech na návrh vyučujícího navýšena po schválení ředitelem školy o zařazení konkrétních volitelných předmětů do studijního plánu žáka rozhodne učitel hlavního předmětu podle individuálních schopností a vzdělávacích potřeb žáka. výuka skupinové interpretace může být v odůvodněných případech výjimečně realizována i formou volitelného předmětu Sborový zpěv nepovinný předmět Hudební nauka slouží pro přípravu žáků ke studiu na konzervatoři nebo jiné odborné škole a mohou v něm být společně zařazeni žáci I. a II. stupně v hlavním vyučovacím předmětu Hra na nástroj může být ve II.stupni studia základní dotace po schválení ředitelem školy snížena na 0,5 hodiny v případě zaměření žáka na čtyřruční,komorní a orchestrální hru a následně bude dotace navýšena v oblasti skupinové interpretace tak, aby celkový součet týdenních hodin nebyl nižší než 8. Učební osnovy vyučovacích předmětů: HRA NA KLAVÍR: Přípravné studium správně sedí u nástroje má přirozené postavení ruky na klaviatuře zvládá orientaci na klaviatuře umí zahrát úhozy portamento a staccato zahraje jednoduchou píseň podle sluchu orientuje se v jednoduchém notovém zápise dokáže doprovodit jednoduchou píseň pomocí dudácké kvinty I.stupeň: 1. ročník správně sedí u klavíru má volnou paži při hře 13

15 umí zahrát legato je schopen orientovat se na klávesnici na bílých i černých klávesách umí hrát oběma rukama dohromady používá odtahy umí správně podkládat palec rozlišuje hru lehkých a těžkých dob v taktu zná notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou čte houslový i basový klíč (nejméně v rozsahu c g2) je schopen rozlišit náladu (veselá, smutná) s tempo (rychlá, pomalá) skladeb je schopen podle sluchu zahrát lidovou píseň za doprovodu dudácké kvinty 2. ročník při hře využívá celou klávesnici zvládá rytmicky přesnou hru ve čtvrťových taktech zná notu šestnáctinovou ovládá nezávislost pravé a levé ruky (jedna legato a druhá staccato) orientuje se v notovém zápise od C do c4 používá při hře dynamiku ( p, mp, mf, f ) a agogiku (ritardando, accelerando) hraje stupnice a akordy zvlášť nebo dohromady přes 2 oktávy je schopen v doprovodu použít základní harmonické funkce umí zahrát zpaměti jednoduchou skladbu 3. ročník rozlišuje metrum (čtvrťové a osminové takty) hraje kultivovaným klavírním tónem hraje stupnice rovně nebo v protipohybu a akordy dohromady, vše přes 3 oktávy zvládá používat současný nebo synkopický pedál umí zahrát z listu skladbu přiměřenou jeho schopnostem je schopen hry zpaměti zahraje jednoduchou polyfonní skladbu v doprovodu umí použít základní harmonické funkce v akordech rozlišuje artikulační znaménka různých druhů úhozů, důrazů a odtahů zná dynamická znaménka: f, mf, mp, p, cresc., decresc. 4. ročník procvičuje v rytmických a dynamických variantách je schopen pomocí získaných dovedností vyjádřit náladu skladby umí samostatně nastudovat krátkou jednoduchou skladbu při pedalizaci je schopen sluchové kontroly uvědoměle rozlišuje hru melodie od doprovodu sám navrhne dynamiku při hře skladeb různých období zohledňuje stylové odlišnosti zvládá hru skladeb z listu na úrovni 1.ročníku pravidelně studuje čtyřruční skladby hraje stupnice dur i moll do 4 křížků a béček a k nim tonický kvintakord s obraty, vše dohromady 14

16 5. ročník technická cvičení a etudy zvládá v rytmických, úhozových a dynamických variantách je schopen samostatně přečíst notový zápis jednoduché skladby včetně frází a druhu úhozu při hře umí zvukově odlišit jednotlivé hlasy zvládá hru z listu na úrovni ročníku při čtyřruční hře je schopen spolupracovat se spoluhráčem 6. ročník umí procvičovat technicky náročná místa ve skladbě pomocí rytmických variant tvoří uvědoměle tón v dynamických odstínech je schopen samostatně nacvičit přiměřeně obtížnou skladbu včetně dynamiky a pedálu umí sluchově kontrolovat pedalizaci je schopen přehledně a plasticky zahrát polyfonní skladbu používá dynamiku a agogiku k vyjádření charakteru skladby zahraje skladbu z listu na ůrovni 2. ročníku spolupracuje se spolužáky ve čtyřruční nebo komorní hře, kde využívá všechny své technické i výrazové dovednosti hraje vybrané stupnice rovně nebo kombinovaně, velký rozklad kvintakordu a jeho obratů 7. ročník je schopen vyjádřit emoce při hře přirozeně používá agogiku a dynamiku umí samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu včetně pedalizace, dynamiky a správného frázování bez problémů pracuje s dynamikou při vystavění hudební fráze při hře z listu využívá všechny své doposud získané dovednosti je schopen přizpůsobit se spoluhráči (v dynamice, agogice i celkovém přednesu skladby) II.stupeň 1. a 2. ročník zvyšuje technickou úroveň hry umí využít všechny dosud získané dovednosti a vědomosti při nácviku skladeb aktivně se podílí na výběru skladeb zahraje z listu přiměřeně náročnou skladbu spolupracuje se spolužáky ve čtyřruční nebo komorní hře umí zformulovat a vyjádřit názor na interpretaci různých stylových období (na základě svých zkušeností i z poslechových aktivit) samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu v každém školním roce vystoupí veřejně 3. a 4. ročník profiluje se podle svého zájmu a preferencí (zaměří se více na sólovou nebo 15

17 komorní hru, aktivně se podílí na výběru a vyhledávání skladeb) orientuje se v různých stylových obdobích, rozumí zásadám jejich interpretace dovede zařadit významné světové i české autory do stylových období a žánrů v každém školním roce vystoupí veřejně umí samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu včetně pedalizace, dynamiky, tempa a výrazu spolupracuje se spolužáky ve čtyřruční nebo komorní hře, kde využívá všechny své technické i výrazové dovednosti zahraje z listu skladbu na úrovni 3.ročníku ČTYŘRUČNÍ KLAVÍR: I.stupeň: 4. 7.ročník využívá poznatky a dovednosti z individuální výuky umí se vyrovnat se specifickým sezením u klavíru zvládá rytmicky přesnou, intonačně čistou hru ovládá jednoduchou pedalizaci při hře spolupracuje se spoluhráčem je schopen poslouchat nejen svůj part, ale i part spoluhráče a nalézat porozumění rytmické i výrazové cítí zodpovědnost za společné dílo II.stupeň 1. a 2. ročník zvládá samostatně vypracovat prstoklady a sladit je s prstoklady partnera hraje melodické ozdoby je schopen vedení jednotlivých hlasů umí přizpůsobit dynamiku spoluhráči a výslednému vyznění skladby po dohodě s učitelem používá pedál 3. a 4. ročník je schopen zahrát i složitější rytmy a figurace umí pedalizovat ( i spoluhráče) při hře používá agogiku v souhře s partnerem umí pracovat s hudebním výrazem HRA NA VARHANY: 6. ročník zná nástroj (části, technické rozdíly, možnosti nástroje) popíše podstatné rozdíly mezi klavírní a varhanní hrou při hře na manuálu ovládá základy techniky tichých výměn prstů 16

18 7. ročník ovládá základy manuálové techniky používá techniku tichých výměn zná pojem přísné legato a legato palcem při hře pedálem zvládá hru dlouhých tónů prodlev 1. ročník / II. stupeň zná základy hry na dvou manuálech ovládá techniku přísného legata a legata palcem při hře na pedál využívá hry špicemi zná charakteristiku základních rejstříků artikuluje podle přesného zápisu v notách 2. ročník / II. stupeň při manuálové technice rozlišuje úhozy portamento, legato a staccato při hře pedálem ovládá hru špicemi, zná hru patami dbá na včasnou přípravu při hře pedálem ovládá základy rejstříkování 3. ročník / II. stupeň ovládá nezávislou hru manuálu s pedálem zvládá změnu manuálů během hry při hře pedálem ovládá i náročnější hru špicemi zvládá základy hry tichých výměn v pedálu rozpozná a samostatně aplikuje základní druhy hry ozdob 4. ročník / II. stupeň ovládá i náročnější výměny manuálů zná způsoby rejstříkování a umí je samostatně používat ovládá samostatně hru na nástroj (technicky, výrazově, artikulačně, zvukově) přizpůsobuje se zvukovým možnostem nástroje KOMORNÍ HRA, HRA V SOUBORU, HRA V ORCHESTRU, HUDEBNÍ NAUKA - viz kapitolu Učební osnovy společných předmětů 17

19 volitelné 5.4 Studijní zaměření: Hra na kytaru Učební plán: Povinný předmět I.stupeń 18 II.stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r. I.r II.r III.r IV.r Hra na kytaru Hudební nauka Komorní hra Hra v souboru Hra v orchestru Nepovinný předmět Hra v souboru Hudební nauka Poznámky uvedená dotace 1 vyučovací hodina je základní a může být v odůvodněných případech na návrh vyučujícího navýšena po schválení ředitelem školy o zařazení konkrétních volitelných předmětů do studijního plánu žáka rozhodne učitel hlavního předmětu podle individuálních schopností a vzdělávacích potřeb žáka. výuka skupinové interpretace může být v odůvodněných případech výjimečně realizována i formou volitelného předmětu Sborový zpěv nepovinný předmět Hudební nauka slouží pro přípravu žáků ke studiu na konzervatoři nebo jiné odborné škole a mohou v něm být společně zařazeni žáci I. a II. stupně v hlavním vyučovacím předmětu Hra na nástroj může být ve II.stupni studia základní dotace po schválení ředitelem školy snížena na 0,5 hodiny v případě zaměření žáka na komorní a orchestrální hru a následně bude dotace navýšena v oblasti skupinové interpretace tak, aby celkový součet týdenních hodin nebyl nižší než 2 o zařazení do nepovinného předmětu Hra v souboru, který slouží jako příprava pro volitelné předměty v oblasti skupinové interpretace, rozhoduje vyučující na základě dispozic žáka Učební osnovy vyučovacích předmětů: HRA NA KYTARU: Přípravné studium pozná jednotlivé části kytary pojmenuje jednotlivé struny popíše označení prstů pravé i levé ruky si fixuje správné držení nástroje a postavení rukou hraje na prázdných strunách hraje jednohlasá lidová říkadla a písně I. stupeň 1. ročník fixuje správné držení nástroje a uvolněné a správné postavení rukou pojmenuje prsty levé a pravé ruky, jednotlivé části kytary a struny využívá střídavého úhozu prstů apoyando a tirando, palcem tirando

20 se orientuje na hmatníku v I. poloze od tónu g1 po g2 pozná dynamická znaménka p, mf, f dodržuje rytmické hodnoty not od celé po osminové hraje jednooktávovou stupnici hraje akordy s převahou prázdných strun (Emi,Ami, A7,E) hraje jednohlasé písně a skladby 2. ročník respektuje správné postavení rukou a sezení při hře na nástroj hraje apoyando, tirando, dvojhmaty, rozložené akordy se orientuje na všech strunách v I. Poloze dbá na vázání tónů dodržuje předepsanou délku not užívá terasovité dynamiky hraje stupnice Dur do čtyř křížků hraje akordy k probíraným stupnicím hraje jednohlasé a dvojhlasé skladby s využitím prázdných strun 3. ročník uplatňuje hru apoyando, tirando prstů v kombinaci s palcem hraje jednohlas, dvojhlas, s použitím prázdných basových strun se orientuje v I. poloze dbá na kvalitu tónu a rozumí pojmu kultivovaný tón provede výměnu poloh reprodukuje tečkovaný a synkopický rytmus užívá crescendo, decrescendo, ritardando, dynamicky odlišuje melodii a doprovod kontroluje plynulost hry hraje dvouoktávové stupnice Dur a moll hraje kadence bez využití barré má v repertoáru skladby z různých slohových období hraje zpaměti 4. ročník užívá různé prstokladové varianty pravé ruky při rozkladu akordu se orientuje do pátého pražce na všech strunách, na první struně do dvanáctého hraje rytmicky přesně využívá dynamickou škálu nástroje hraje stupnice dvouoktávové typové durové, ovládá hmat malé barré při kadencích hraje skladby různých slohových období a žánrů 5. ročník technicky rozvíjí prstokladové varianty pravé ruky při rozkladu akordu hraje legáta vzestupná, nebo sestupná se orientuje do sedméno pražce na melodických strunách 19

21 hraje čtyřhlas se zvukovou vyrovnaností hraje přirozené flažolety užívá při hře sul ponticello, sul tasto skladby interpretuje s dynamickými a agogickými prvky akordy hraje podle notového zápisu i podle akordických značek hraje dvouoktávové typové stupnice mollové 6. ročník užívá různé příslušenství pro kytaristy používá metronom hraje techniku arpeggia ukáže legáto vzestupné i sestupné se orientuje do sedmého pražce na všech strunách samostatně rozvrhne dynamický plán skladby hraje typové stupnice dur a moll dvouoktávové používá hmat velké barré 7. ročník hraje s tónovou kulturou a kontroluje zvuk nástroje naladí nástroj samostatně nastuduje snazší skladbu poznatky rozšiřuje o technické a výrazové prvky hraje arpeggio, rasguado, staccato hraje typové stupnice durové tříoktávové hraje základní akordy zpaměti bez příslušných diagramů využívá některé melodické ozdoby plynule vykoná výměnu poloh využívá dynamického rozsahu a barevných možností nástroje notový zápis spojuje s hudební představou, tvaruje fráze interpretuje skladby různých období a žánrů od renesance až po současnost II. stupeň 1. a 2. ročník hru na nástroj vnímá jako prostředek uměleckého vyjádření zná významné české a světové kytaristy se orientuje v hudebních stylech od renesance po současnost samostatně vyměňuje struny spolupracuje s jinými hudebníky se orientuje v harmonickém plánu skladby v rychlejších pasážích uplatní synchronizaci rukou hraje jednoduché skladby z listu stylizuje doprovod dle charakteru písně příslušnou melodii doprovodí vhodnými akordy 3. a 4. ročník se inspiruje hrou významných kytaristů volí výrazové prostředky adekvátní slohovému období 20

22 samostatně vytváří správné a ergonomické prstoklady navštěvuje koncerty, má všeobecný hudební přehled se přizpůsobí hře v hudebních tělesech techniku obohacuje o španělské tremolo, umělé flažolety, intervalové stupnice samostatně si rozšiřuje repertoár se orientuje v tabulaturovém zápisu je poučeným interpretem a zároveň posluchačem Varianta pro II.stupeň bez předchozí docházky do ZUŠ 1. ročník II. stupně zná správné držení nástroje a správné postavení prstů levé a pravé ruky uplatňuje hru apoyando, tirando prstů v kombinaci s palcem zná správné držení nástroje a správné postavení prstů levé a pravé ruky uplatňuje hru apoyando, tirando prstů v kombinaci s palcem hraje jednohlas, dvojhlas, s použitím prázdných basových strun se orientuje v I. poloze dbá na kvalitu tónu a rozumí pojmu kultivovaný tón provede výměnu poloh reprodukuje tečkovaný a synkopický rytmus užívá crescendo, decrescendo, ritardando, dynamicky odlišuje melodii a doprovod kontroluje plynulost hry hraje dvouoktávové stupnice Dur a moll hraje kadence bez využití barré má v repertoáru skladby z různých slohových období hraje zpaměti 2. ročník II. stupně užívá různé příslušenství pro kytaristy hraje techniku arpeggia, rasguada, staccata ukáže legáto vzestupné i sestupné se orientuje do sedmého pražce na všech strunách samostatně rozvrhne dynamický plán skladby používá hmat velké barré hraje s tónovou kulturou naladí nástroj samostatně nastuduje snazší skladbu poznatky rozšiřuje o technické a výrazové prvky hraje typové stupnice durové tříoktávové hraje základní akordy zpaměti bez příslušných diagramů využívá některé melodické ozdoby plynule vykoná výměnu poloh využívá dynamického rozsahu a barevných možností nástroje notový zápis spojuje s hudební představou, tvaruje fráze interpretuje skladby různých období a žánrů od renesance až po současnost soustavně dbá na uvolňování rukou 21

23 3. ročník II. stupně zná významné české a světové kytaristy se orientuje v hudebních stylech od renesance po současnost samostatně vyměňuje struny spolupracuje s jinými hudebníky se orientuje v harmonickém plánu skladby v rychlejších pasážích uplatní synchronizaci rukou hraje jednoduché skladby z listu stylizuje doprovod dle charakteru písně příslušnou melodii doprovodí vhodnými akordy hru na nástroj vnímá jako prostředek uměleckého vyjádření 4. ročník II. stupně inspiruje se hrou významných kytaristů volí výrazové prostředky adekvátní slohovému období samostatně vytváří správné a ergonomické prstoklady navštěvuje koncerty, má všeobecný hudební přehled se přizpůsobí hře v hudebních tělesech techniku obohacuje o španělské tremolo, umělé flažolety, intervalové stupnice samostatně si rozšiřuje repertoár se orientuje v tabulaturovém zápisu je poučeným interpretem a zároveň posluchačem KOMORNÍ HRA, HRA V SOUBORU, HRA V ORCHESTRU, HUDEBNÍ NAUKA - viz kapitolu Učební osnovy společných předmětů Nepovinný předmět - Hra v souboru PHV 3.ročník Žáci: umí zahrát společně jednoduchou píseň unisono zahrají jednoduchou melodii dvoj - či trojhlasně úměrně svým schopnostem se dokáží přizpůsobit intonaci, rytmu i tempu reagují na pokyny vedoucího souboru 22

24 volitelné 5.5 Studijní zaměření: Hra na housle Učební plán: Povinný předmět I.stupeń II.stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r. I.r II.r III.r IV.r Hra na housle Hudební nauka Komorní hra Hra v souboru Hra v orchestru Nepovinný předmět Hra v souboru Hudební nauka Poznámky uvedená dotace 1 vyučovací hodina je základní a může být v odůvodněných případech na návrh vyučujícího navýšena po schválení ředitelem školy o zařazení konkrétních volitelných předmětů do studijního plánu žáka rozhodne učitel hlavního předmětu podle individuálních schopností a vzdělávacích potřeb žáka. výuka skupinové interpretace může být v odůvodněných případech výjimečně realizována i formou volitelného předmětu Sborový zpěv nepovinný předmět Hudební nauka slouží pro přípravu žáků ke studiu na konzervatoři nebo jiné odborné škole a mohou v něm být společně zařazeni žáci I. a II. stupně v hlavním vyučovacím předmětu Hra na nástroj může být ve II.stupni studia základní dotace po schválení ředitelem školy snížena na 0,5 hodiny v případě zaměření žáka na komorní a orchestrální hru a následně bude dotace navýšena v oblasti skupinové interpretace tak, aby celkový součet žákových týdenních hodin nebyl nižší než 2 o zařazení do nepovinného předmětu Hra v souboru, který slouží jako příprava pro volitelné předměty v oblasti skupinové interpretace, rozhoduje vyučující na základě dispozic žáka Učební osnovy vyučovacích předmětů: HRA NA HOUSLE: Přípravné studium zvládá základní návyky pro hru na nástroj, tzn. správný postoj,držení nástroje a smyčce umí zkontrolovat správné postavení levé i pravé ruky a špatné postavení umí opravit umí základní tahy smyčcem alespoň na prázdných strunách zvládá hru pizzicato umí zabrnkat jednoduchou melodii na jedné struně I.stupeň: 1. ročník má přirozené držení těla a správné držení nástroje zvládá koordinaci pohybů pravé a levé ruky 23

25 ovládá správný dopad prstů na jedné struně i při přechodu přes struny v prstokladu, který byl učitelem zvolen jako výchozí umí rozpoznat větší intonační odchylky a snaží se o jejich nápravu zvládá základy správných funkcí pravé paže tón tvoří přirozeně a umí kontrolovat rovné vedení smyčce používá základní smyky detaché a legato ( na jedné struně ) poradí si s jednoduchým dělením smyčce při hře umí použít základní dynamické rozdíly ( f, p, mf) hraje zpaměti jednoduché melodie a písně dokáže zahrát s doprovodem klavíru či jiného nástroje orientuje se v notovém zápisu probraného učiva 2. ročník zvládá koordinaci pohybů levé a pravé ruky i v trochu rychlejších tempech používá více prstokladů( dur a moll ) a jejich kombinace umí rozpoznat chybnou intonaci a umí jí také opravit zvládá rovné vedení smyčce vnímá kvalitu tvořeného tónu, nekvalitní tón se snaží opravit používá více smyků i jejich kombinace ( legato, detaché, zast. smyk ) používá další stupně dynamiky ( cresc., decresc. ) zahraje i delší píseň či skladbičku zpaměti zahraje s doprovodem klavíru či jiného nástroje orientuje se v notovém zápisu a je schopen nastudovat samostatně velmi jednoduché písně ( na jedné struně ) 3. ročník zvládá koordinaci pravé a levé ruky ve středně rychlých tempech je ve hře hmatově a intonačně jistější kontroluje kvalitu tónu a neznělé tóny umí opravit zvládá základní smyky a běžně používá detaché, legato, staccato a jejich kombinace vnímá a chápe náladu skladby, používá dynamiku jako výrazový prostředek vysvětlí způsob hry vibrato a částečně ho zvládá hraje zpaměti i delší a technicky náročnější skladbičky je schopen při souhře s klavírem či jiným nástrojem držet tempo orientuje se v notovém zápisu, rytmických hodnotách a má správné metrické cítění projevuje samostatnost při nácviku skladby 4. ročník má pružnější a hbitější prsty levé ruky a jeho intonace je tak stále přesnější i v rychlejších tempech zvládá hru ve třetí poloze používá vibrato je schopen hrát dvojhlasy ( s 0 strunou ) dbá na kvalitu tónu a funkční uvolněnost pravé ruky mu umožňuje kvaltního tónu docílit zvládá kombinace smyků- detaché, legato, martelé, staccato 24

26 umí uvedené smyky hrát v různých dynamických odstínech zvládá hru z listu repertoáru 1. ročníku je samostatnější při studiu orientuje se v rozboru skladby ( předznamenání, prstoklad, takt, tempo ) dokáže využít své dovednosti v komorní či orchestrální hře 5. ročník ovládá dokonaleji techniku hry, což mu umožňuje hrát skladby technicky náročnější hraje zpěvnějším tónem s vibratem běžně používá I. až V. polohu hraje jednoduché dvojhmaty umí si poradit s obtížnější technikou pravé ruky zvládá rytmicky přesnou hru i v rychlejších tempech hraje pohotově z listu přiměřeně obtížný repertoár využívá svých dovedností v komorní či orchestrální hře je samostatnější při studiu nového repertoáru i komorních a orchestrálních partů 6. ročník využívá další polohy a jejich kombinace (od I. do 7.) zahraje dvojhmaty sám přemýšlí o vhodném prstokladu a umí ho navrhnout je schopen hrát i ve složitějších tóninách (4-5 křížků, béček) umí pracovat s náročnějšími smyky (např řadové staccato, spiccato ) v rychlejších tempech chápe fráze a umí je vyjádřit za pomocí dynamiky a vibrata je seznámen se skladbami z různých slohových období sám navrhne způsoby cvičení některých částí etudy či přednesové skladby 7. ročník hraje technicky a intonačně přesně s kvalitním tónem umí se orientovat v polohách a prstokladech v tóninách dur a moll do 5ti křížků a béček zvládne spiccato má rozšířený hudební přehled (poslechem) orientuje se v různých žánrech a stylových obdobích pohotově hraje z listu i obtížnější orchestrální party umí se přizpůsobit hře ostatních hráčů II.stupeň 1. a 2. ročník hraje s intonační jistotou i ve vyšších polohách ( V., VI., VII ) orientuje se v notovém zápisu, tóninách, prstokladech, složitějších rytmech zvládá různé druhy smyků, samostatně pracuje s kvalitou a barvou tónu svých dosavadních dovedností a zkušeností využívá zejména v komorní a orchestrální hře je schopen se do komorní a orchestrální hry samostatně připravit 25

27 orientuje se ve stylových obdobích zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 3. a 4. ročník využívá všech dosud získaných dovedností k intonačně a rytmicky přesné hře i v technicky náročnějších skladbách je samostatný ve studiu hraje z listu jednoduché skladby, etudy, komorní a orchestrální party. má rozšířený hudební přehled KOMORNÍ HRA, HRA V SOUBORU, HRA V ORCHESTRU, HUDEBNÍ NAUKA viz kapitolu Učební osnovy společných předmětů NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - HRA V SOUBORU PHV 3.ročník Žáci umí zahrát společně jednoduchou píseň unisono zahrají společně píseň nebo skladbičku s doprovodem zahrají jednoduchou melodii dvoj - či trojhlasně úměrně svým schopnostem se dokáží přizpůsobit intonaci, rytmu i tempu vzájemně se poslouchají a respektují se 26

28 volitelné 5.6 Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: Povinný předmět I.stupeń II.stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r. I.r II.r III.r IV.r Hra na housle Hudební nauka Komorní hra Hra v souboru Hra v orchestru Nepovinný předmět Hra v souboru Hudební nauka Poznámky uvedená dotace 1 vyučovací hodina je základní a může být v odůvodněných případech na návrh vyučujícího navýšena po schválení ředitelem školy o zařazení konkrétních volitelných předmětů do studijního plánu žáka rozhodne učitel hlavního předmětu podle individuálních schopností a vzdělávacích potřeb žáka. výuka skupinové interpretace může být v odůvodněných případech výjimečně realizována i formou volitelného předmětu Sborový zpěv nepovinný předmět Hudební nauka slouží pro přípravu žáků ke studiu na konzervatoři nebo jiné odborné škole a mohou v něm být společně zařazeni žáci I. a II. stupně v hlavním vyučovacím předmětu Hra na nástroj může být ve II.stupni studia základní dotace po schválení ředitelem školy snížena na 0,5 hodiny v případě zaměření žáka na komorní a orchestrální hru a následně bude dotace navýšena v oblasti skupinové interpretace tak, aby celkový součet žákových týdenních hodin nebyl nižší než 2 o zařazení do nepovinného předmětu Hra v souboru, který slouží jako příprava pro volitelné předměty v oblasti skupinové interpretace, rozhoduje vyučující na základě dispozic žáka Učební osnovy vyučovacích předmětů: HRA NA VIOLU: Přípravné studium zvládá základní návyky pro hru na nástroj, tzn. správný postoj, držení nástroje a smyčce umí zkontrolovat správné postavení levé i pravé ruky a špatné postavení umí opravit umí základní tahy smyčcem alespoň na prázdných strunách zvládá hru pizzicato umí zabrnkat jednoduchou melodii na jedné struně I.stupeň: 1. ročník má přirozené držení těla a správné držení nástroje zvládá koordinaci pohybů pravé a levé ruky ovládá správný dopad prstů na jedné struně i při přechodu přes struny v 27

29 prstokladu, který byl učitelem zvolen jako výchozí umí rozpoznat větší intonační odchylky a snaží se o jejich nápravu zvládá základy správných funkcí pravé paže tón tvoří přirozeně a umí kontrolovat rovné vedení smyčce používá základní smyky detaché a legato ( na jedné struně ) poradí si s jednoduchým dělením smyčce při hře umí použít základní dynamické rozdíly ( f, p, mf) hraje zpaměti jednoduché melodie a písně dokáže zahrát s doprovodem klavíru či jiného nástroje orientuje se v notovém zápisu probraného učiva 2. ročník zvládá koordinaci pohybů levé a pravé ruky i v trochu rychlejších tempech používá více prstokladů( dur a moll ) a jejich kombinace umí rozpoznat chybnou intonaci a umí jí také opravit zvládá rovné vedení smyčce vnímá kvalitu tvořeného tónu, nekvalitní tón se snaží opravit používá více smyků i jejich kombinace ( legato, detaché, zast. smyk ) používá další stupně dynamiky ( cresc., decresc. ) zahraje i delší píseň či skladbičku zpaměti zahraje s doprovodem klavíru či jiného nástroje orientuje se v notovém zápisu a je schopen nastudovat samostatně velmi jednoduché písně ( na jedné struně ) 3. ročník zvládá koordinaci pravé a levé ruky ve středně rychlých tempech je ve hře hmatově a intonačně jistější, prsty jsou pohotovější kontroluje kvalitu tónu zvládá základní smyky a běžně používá detaché, legato, staccato a jejich kombinace vnímá a chápe náladu skladby, používá dynamiku jako výrazový prostředek v jednodušších skladbách sám navrhne dynamické odstíny ví, co je vibrato a částečně ho zvládá hraje zpaměti i delší a technicky náročnější skladbičky je schopen při souhře s klavírem či jiným nástrojem držet tempo orientuje se v notovém zápisu, rytmických hodnotách a má správné metrické cítění projevuje samostatnost při nácviku skladby 4. ročník má pružnější a hbitější prsty levé ruky a jeho intonace je tak jistější i v rychlejších tempech zvládá hru ve třetí poloze používá vibrato je schopen hrát dvojhlasy s 0 strunou dbá na kvalitu tónu a funkční uvolněnost pravé ruky mu umožní kvalitního tónu docílit zvládá kombinace smyků- detaché, legato, martelé, staccato umí uvedené smyky hrát v různých dynamických odstínech zvládá hru z listu repertoáru ročníku 28

30 5. ročník je samostatnější při studiu orientuje se v rozboru skladby ( předznamenání, prstoklad, takt, tempo ) dokáže využít své dovednosti v komorní či orchestrální hře ovládá dokonaleji techniku hry, což mu umožňuje hrát skladby technicky náročnější hraje zpěvnějším tónem s vibratem běžně používá I. až V. polohu hraje jednoduché dvojhmaty umí si poradit s obtížnější technikou pravé ruky zvládá rytmicky přesnou hru i v rychlejších tempech hraje pohotově z listu přiměřeně obtížný repertoár využívá svých dovedností v komorní či orchestrální hře je samostatnější při studiu nového repertoáru i komorních a orchestrálních partů 6. ročník využívá další polohy a jejich kombinace ( ) zahraje dvojhmaty sám přemýšlí o vhodném prstokladu vyzná se i ve složitějších tóninách ( 4 5 křížků, béček ) umí pracovat s náročnějšími smyky a jejich kombinacemi ( např. řadové staccato, spiccato ) v rychlejších tempech chápe fráze a umí je vyjádřit za pomocí dynamiky a vibrata je seznámen se skladbami z různých slohových období sám navrhne způsoby cvičení některých částí etudy či přednesové skladby využívá všechny své dosavadní zkušenosti v práci v orchestru a komorní hře 7. ročník má větší technickou zběhlost a tónovou kulturu umí se orientovat v polohách a prstokladech v tóninách do 5 ti křížků, béček zvládne spiccato má rozšířený hudební přehled (poslechem ) orientuje se v různých žánrech a stylových obdobích pohotově hraje z listu i obtížnější orchestrální party umí se přizpůsobit hře ostatních hráčů II.stupeň 1. a 2. ročník hraje s intonační jistotou i ve vyšších polohách ( V., VI., VII ) orientuje se v notovém zápisu, tóninách, prstokladech, složitějších rytmech zvládá různé druhy smyků, samostatně pracuje s kvalitou a barvou tónu svých dosavadních dovedností a zkušeností využívá zejména v komorní a orchestrální hře je schopen se do komorní a orchestrální hry samostatně připravit orientuje se ve stylových obdobích zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 3. a 4. ročník 29

31 využívá všech dosud získaných dovedností k intonačně a rytmicky přesné hře i v technicky náročnějších skladbách je samostatný ve studiu hraje z listu jednoduché skladby, etudy, komorní a orchestrální party. má rozšířený hudební přehled KOMORNÍ HRA, HRA V SOUBORU, HRA V ORCHESTRU, HUDEBNÍ NAUKA viz kapitolu Učební osnovy společných předmětů NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - HRA V SOUBORU PHV 3.ročník Žáci umí zahrát společně jednoduchou píseň unisono zahrají společně píseň nebo skladbičku s doprovodem zahrají jednoduchou melodii dvoj - či trojhlasně úměrně svým schopnostem se dokáží přizpůsobit intonaci, rytmu i tempu vzájemně se poslouchají a respektují se 30

32 volitelné 5.7 Studijní zaměření: Hra na violoncello Učební plán Povinný předmět I.stupeń II.stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r. I.r II.r III.r IV.r Hra na violoncello Hudební nauka Komorní hra Hra v souboru Hra v orchestru Nepovinný předmět Hra v souboru Hudební nauka Poznámky uvedená dotace 1 vyučovací hodina je základní a může být v odůvodněných případech na návrh vyučujícího navýšena po schválení ředitelem školy o zařazení konkrétních volitelných předmětů do studijního plánu žáka rozhodne učitel hlavního předmětu podle individuálních schopností a vzdělávacích potřeb žáka. výuka skupinové interpretace může být v odůvodněných případech výjimečně realizována i formou volitelného předmětu Sborový zpěv nepovinný předmět Hudební nauka slouží pro přípravu žáků ke studiu na konzervatoři nebo jiné odborné škole a mohou v něm být společně zařazeni žáci I. a II. stupně v hlavním vyučovacím předmětu Hra na nástroj může být ve II.stupni studia základní dotace po schválení ředitelem školy snížena na 0,5 hodiny v případě zaměření žáka na komorní a orchestrální hru a následně bude dotace navýšena v oblasti skupinové interpretace tak, aby celkový součet žákových týdenních hodin nebyl nižší než 2 o zařazení do nepovinného předmětu Hra v souboru, který slouží jako příprava pro volitelné předměty v oblasti skupinové interpretace, rozhoduje vyučující na základě dispozic žáka Učební osnovy vyučovacích předmětů: HRA NA VIOLONCELLO: Přípravné studium dokáže správně sedět u nástroje umí zkontrolovat postavení levé ruky v základní poloze snaží se o správné držení smyčce, chyby dokáže opravit umí tahat smyčcem alespoň na prázdných strunách zabrnká jednoduchou lidovou píseň I.stupeň: 1. ročník žák dokáže klidně a uvolněně sedět u nástroje má osvojeny základy správných funkcí levé a pravé ruky umí vytvořit tón pizz i arco při hře smyčcem ovládá hru csm, dp, hp, zvládá přechody na vedlejší strunu cvičí pohyblivost prstů 31

33 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník umí rozpoznat větší intonační odchylky a snaží se o jejich nápravu orientuje se v jednoduchém notovém zápisu zahraje píseň nebo jednoduchou skladbičku zpaměti dokáže zahrát píseň nebo skladbičku s doprovodem jiného nástroje žák zvládá hru détaché, legato a jejich kombinace ovládá smyčec při přechodech přes struny orientuje se v základní poloze na všech strunách zvyšuje pohyblivost prstů ovládá hru v basovém klíči v rozsahu C - d1 zlepšuje intonační sebekontrolu vnímá kvalitu tvořeného tónu na elementární úrovni je schopen hry z listu využívá hru forte a piano podle svých schopností je schopen zahrát krátkou skladbičku zpaměti s doprovodem klavíru využívá základní polohu s odklony zvládá hru ve 4.poloze využívá oktávový flageolet ovládá hru v basovém klíči v rozsahu C - a1 ovládá smyky détaché, legato, martelé, staccato a jejich kombinace je schopen svou hru dynamicky odstínit zahraje z listu jednoduchou písničku nebo skladbičku je schopen souhry s dalším nástrojem dokáže zahrát podle svých individuálních schopností skladbu přiměřené obtížnosti zpaměti úměrně svým zkušenostem dokáže zhodnotit svůj výkon zvládá základní smyky a jejich kombinace ovládá výměny mezi 1. a 4.polohou zvládá hru ve 2. a 3.poloze a hru přirozených oktávových flageoletů používá hru s odklony nejen v základní poloze usiluje o tvoření kvalitního tónu s využitím vibrata podle svých schopností zdokonaluje hru z listu na odpovídajících skladbách zapojuje se do komorní nebo orchestrální hry je schopen kombinovat různé druhy smyků ovládá hru spiccato zvládá plynulé výměny nižších poloh i s odklony je schopen základní orientace v tenorovém klíči je samostatnější při studiu nového repertoáru pokračuje v nácviku výrazových složek hry, zkvalitňuje vibrato získané dovednosti uplatňuje v komorní nebo orchestrální hře podle svých schopností dokáže zahrát rozsáhlejší skladbu zpaměti 32

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 1 Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Tel. 773627084, 516833900 e-mail: zusjevicko@seznam.cz www.zusjevicko.cz Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 2 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOSKOVICE ZUŠ Boskovice: škola motivace, realizace, obohacení a tvoření Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2. 1. Počet oborů, velikost... 4 2. 2. Historie, současnost...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty.

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Český Brod Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 Historie a současnost školy 5 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2.1 Počet oborů, velikost školy...5 2.2 Historie a současnost...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE UMĚNÍ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRŮVODCE ŽIVOTEM ČLOVĚKA 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Školní vzdělávací program 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA. Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA. Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet 0 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů... 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY OBSAH 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu 3 2 Charakteristika školy 4 2. 1 Historie a současnost školy 4 2. 2 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLY ŘÍČANY STAVÍME DŮM OD ZÁKLADŮ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4 2.3

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2.Charakteristika školy... 4 2. 1. Struktura vzdělávání... 4 2. 2. Historie a současnost... 4 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Opočno,Trčkovo náměstí 10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: Není dobrý učitel ten, který vás naučí hrát noty, tančit, malovat, přednášet, ale ten, který vás naučí hrát noty, tančit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 7 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU...

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání Mgr. Magda Marková Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Dolní Břežany Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání V Dolních Břežanech dne 2.4.2011 zpracovala: Mgr. Magda Marková Obsah:

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola spol. s r. o. Havlíčkův Brod 1 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 Základní informace...4 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ANTONÍNA DVOŘÁKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ANTONÍNA DVOŘÁKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ANTONÍNA DVOŘÁKA Platnost dokumentu od 1. 9. 2012 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. Počet oborů, velikost... 5 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Platnost od. 9. 204 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FLORIÁNA LEOPOLDA GASSMANNA ARS SEMPER VIVA Umění stále živé ZUŠ F. L. GASSMANNA OBSAH Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, CHARBULOVA 84 Motto: Talent a vzdělání vytváří dokonalého umělce Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více