ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky Materiálně-technické, bezpečnostní a hygienické podmínky Psychosociální podmínky 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy 8 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 9 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Charakteristika hudebního oboru Pojetí výuky Podmínky pro přijetí Změna studijního zaměření Hra na druhý nástroj 5.2 Studijní zaměření Přípravná hudební výchova Přípravná hudební výchova Přípravná hudební výchova Přípravné studium II. stupně Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na EKN Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra klarinet Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na baskřídlovku (tenor, baryton) Studijní zaměření Hra na pozoun 55 2

3 5.14 Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na basovou kytaru Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Zpěv v kolektivu Vyučovací předmět Hudební nauka Povinně volitelné vyučovací předměty Vyučovací předmět Komorní hra Vyučovací předmět Souborová hra Vyučovací předmět Orchestrální hra Vyučovací předmět Souborová hra bicích nástrojů Vyučovací předmět Sborový zpěv 1 (Komokrák) Vyučovací předmět Sborový zpěv 2 (Kantilena) Vyučovací předmět Klavírní seminář Vyučovací předmět Improvizace Nepovinné vyučovací předměty Vyučovací předmět Zpěv v souboru nebo v orchestru Vyučovací předmět Hra na doprovodný nástroj pro zpěváky a instrumentalisty 86 6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Charakteristika Výtvarného oboru Přípravné studium Studijní zaměření Výtvarná tvorba Vyučovací předmět Plošná tvorba Vyučovací předmět Prostorová tvorba Vyučovací předmět Volná tvorba 93 7 VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU Charakteristika Tanečního oboru Přípravné studium Studijní zaměření Promluvíme tancem 97 8 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady hodnocení žáků Způsob hodnocení žáků Klasifikace 109 3

4 Vysvědčení Postupová zkouška Oblasti vlastního hodnocení školy 110 4

5 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Předkladatel: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun nám. A. Jiráska 3, Lanškroun IČO: Ředitel školy: Pavel Vašíček Dis. Telefon: Web: Zřizovatel: Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Telefon: Web: Platnost dokumentu od: Číslo jednací: 44/2013/Z/JJ Pavel Vašíček, DiS ředitel školy 5

6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Počet oborů, velikost Škola má tři obory: hudební (HO) výtvarný (VO) taneční (TO) Celková kapacita školy je 506 žáků. Dlouhodobý průměr naplněnosti je 93%. Jednotlivé obory mají v průměru tyto počty žáků: 270 hudební 100 taneční 110 výtvarný Škola má v rejstříku škol mimo hlavní budovu zapsána ještě tato odloučená pracoviště: Strážní 13, Lanškroun Opletalova 92, Lanškroun Horní Čermná Dolní Čermná Historie a současnost Škola byla zřízena 1. dubna 1947 jako pobočka Hudební školy v České Třebové. Od 1. září 1947 byla ustavena jako samostatná Městská hudební škola a byla umístěna ve vile na ulici Žižkova čp V roce 1948 byla škola přestěhována do budovy na nám. A. Jiráska 3, kde sídlí dosud. Škola začínala s celkovým počtem devadesáti žáků. Se změnami školského zákona se škola postupně proměnila v tří oborovou školu s kapacitou 506 žáků. Od roku 1997 nese škola ve svém názvu jméno významného hudebníka, dirigenta a skladatele Jindřicha Pravečka. Za dobu existence škola vychovala řadu výborných hudebníků, tanečníků a výtvarníků a stala se pro celý region Lanškrounska důležitým zdrojem obohacení kulturního života. Každým rokem je řada žáků přijata na střední nebo vysoké školy s uměleckým zaměřením. ZUŠ Jindřicha Pravečka je otevřena všem dětem a mládeži z Lanškrouna a jeho širokého okolí, kteří projeví o základní umělecké vzdělávání zájem a prokáží pro ně potřebné předpoklady. Výuka je zaměřena na mezioborovou spolupráci a tvorbu společných projektů, které jsou určeny pro široký okruh žáků. V hudebním oboru škola nabízí uplatnění v různých orchestrech a komorních seskupeních. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru V současné době má většina pedagogů odpovídající kvalifikaci. U nekvalifikovaných pedagogů je kvalifikace nahrazena dlouhodobou praxí v oboru. V pedagogickém sboru jsou zastoupeni jak zkušení učitelé, tak i mladí začínající pedagogové. Ve škole funguje vedoucí HO, předsedové jednotlivých sekcí, osoby zodpovědné za notový archív a CD. Většina učitelů si prohlubuje vzdělání dalším studiem. O kvalitě pedagogického sboru vypovídají výsledky v soutěžích, přijatí žáci k dalšímu studiu na uměleckých školách a v neposlední řadě i mnoho koncertů, výstav a veřejných akcí. Naši pedagogové nabízejí odbornost, otevřenost, vstřícnost. 6

7 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Pro školu je charakteristická mezioborová spolupráce, díky které vzniká řada projektů (společná komponovaná vystoupení, výstavy). Škola úzce spolupracuje se základními a mateřskými školami ve městě i v okolních obcích, s Kulturním centrem a zřizovatelem Městským úřadem Lanškroun. Škola má kromě spolupráce s ostatními školami v ČR dlouhodobé partnerské projekty se školami v zahraničí: Państwowa Szkola Muzyczna I Stopnia w Dzierźoniowe im. Wojciecha Kilara /Polsko/ Základná umelecká škola Imricha Godina ve Vráblích /Slovensko/ Řada aktivit školy se uskutečňuje díky dobré spolupráci a finanční pomoci ze strany Sdružení rodičů při ZUŠ. 2.5 Podmínky vzdělávání Materiálně-technické, bezpečnostní a hygienické podmínky Škola sídlí v budově na nám. A. Jiráska 3 od roku 1948 a s tím souvisí řada problémů, které se průběžně řeší. V roce 1997 prošla tato budova větší rekonstrukcí. V roce 2003 získala škola pro výuku výtvarného oboru a kolektivní předměty hudebního oboru novou budovu v ulici Strážní 13. Velkou pomocí pro rodiče žáků mladšího školního věku je větší dostupnost uměleckého vzdělávání žáků ve vzdálenějších obcích, a to zřízením odloučených pracovišť pro výuku hudebního oboru ve dvou obcích (Horní Čermné a Dolní Čermné). Materiálnětechnické vybavení se každoročně zlepšuje. Ve škole se nachází 13 učeben pro individuální výuku (všechny jsou vybaveny klavírem), dále 2 učebny hudební nauky s interaktivní tabulí, PC a audio-video technikou, malý koncertní sál s koncertním křídlem a cembalem pro interní vystoupení. Ve všech učebnách jsou k dispozici PC, která jsou provázaná se školní matrikou a klasifikačním systémem. Pro akce velkého formátu škola využívá sál Lanškrounského zámku v těsné blízkosti školy. Výtvarný obor je vybaven keramickou pecí a od září 2012 má škola k dispozici moderní taneční sál s dokonalým vybavením a příslušenstvím. Škola disponuje moderní zvukovou technikou. Škola umožňuje pronájem nástrojů žákům hry na dechové nástroje, housle a kytary v počátcích výuky. Při všech činnostech se dbá na hygienické zásady a bezpečnost žáků. Každý rok jsou prováděny školení BOZP a PO pracovníků školy a vyhodnocování rizik odborným pracovníkem. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni se školním řádem a poučeni podle pokynů BOZP Psychosociální podmínky Bezpečnost a ochranu zdraví (BOZ) a ochranu před sociálně patologickými jevy žáků (agrese, šikana, kyberšikana, vandalismu, xenofobie, záškoláctví a užívání návykových látek a gambling) zajišťuje ředitel školy především pedagogickými pracovníky školy, kteří poskytují žákům nezbytné informace a svým osobním přístupem předcházejí výše zmíněným rizikům. 7

8 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 3.1 Zaměření Nabízíme: dobré jméno školy s dlouholetou tradicí tří oborové studium (hudební, výtvarný a taneční obor) výuku talentovaným žákům, kteří projeví zájem o studium výuku vedenou kvalifikovanými pedagogy výuku individuálních a kolektivních předmětů, uplatnění v instrumentálních souborech a orchestrech, v dětském pěveckém sboru dobré podmínky pro výuku ( vybavení učeben, zapůjčení hudebního nástroje ) pravidelnou prezentaci uměleckých výkonů ve všech oborech na veřejnosti v rámci školy (interní koncertíky, žákovské koncerty, absolventské koncerty), v rámci města (Pravečkův Lanškroun, Adventní koncerty, vernisáže v muzeu, koncerty pro základní a mateřské školy, Slavnosti světla, Promluvíme tancem) i v rámci výměnných akcí s partnerskými školami v Polsku a na Slovensku přípravu žáků ke studiu na uměleckých školách a školách s pedagogickým zaměřením rodičům možnost spolupráce v rámci Sdružení rodičů, aktivní zapojení do akcí (organizace společenského večera, umělecké zájezdy, služby při interních koncertech) 3.2 Vize Usilujeme o výchovu žáka citově bohatého, kulturního, umělecky komunikativního, se smyslem pro týmovou spolupráci, vedeného k úctě a udržování kulturních tradic. Chceme zaujmout veřejnost širokou nabídkou kvalitní výuky a individuálním přístupem učitelů k žákům. Nabízíme žákům aktivní využití volného času a tím předcházet nežádoucím společenským jevům. 8

9 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k umělecké komunikaci disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření. proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu. Vzdělávací strategie Při výběru látky, témat a zpracování respektujeme individualitu žáka, jeho názory, klademe důraz na žákovu originalitu a cíleně ji rozvíjíme při individuální i kolektivní práci.(např. žáci mají možnost vybrat si skladbu, choreografii, výtvarné dílo podle vlastního uvážení). Studijní plány sestavujeme s přihlédnutím ke schopnostem a předpokladům žáků. Vedeme žáky k utváření vlastního názoru na umělecké dílo, kritickému myšlení, dovednosti samostatně se vyjadřovat a hodnotit (poslech, návštěvy koncertů, výstav, tanečních představení a následný rozbor). Výuka je zajištěna kvalitními pedagogy, kteří dále prohlubují svou odbornou kvalifikaci v rámci DVPP (semináře NIDV, Centrum celoživotního vzdělávání, semináře na konzervatořích). Kompetence osobnostně sociální disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a které formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci. se účelně zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo. Vzdělávací strategie Vedeme žáky k soustavné a cílené práci při hodinách i v rámci domácí přípravy. Spolupracujeme s rodiči v rámci Sdružení rodičů při ZUŠ (pomoc a organizace akcí). Zapojujeme rodiče žáků do dění ve škole a jejich prostřednictvím ovlivňujeme kvalitu žákovy domácí přípravy (osobní konzultace, třídní přehrávky, otevřené hodiny pro rodiče, koncert Hraje celá rodina). Jsme žákovi příkladem svým přístupem k danému oboru (učitelé se aktivně zapojují do kulturního dění ve městě Lanškrounská dřevěná píšťalka, Lanškrounský smíšený sbor, Lanškrounský ženský pěvecký sbor, Historic Quartet). 9

10 Pochvalou motivujeme a podporujeme sebevědomí žáka (každoročně navrhujeme žáky na ocenění starostou města, prezentujeme úspěchy žáků v tisku a webových stránkách). Zařazujeme do výuky skupinovou práci a vedeme žáky k odpovědnosti v rámci kolektivu. Připravujeme žáky všech oborů na veřejná vystoupení a prezentaci své práce (koncertíky, žákovské koncerty, absolventské koncerty, vystoupení pro MŠ a ZŠ, Promluvíme tancem, Bienále VO, Slavnosti světla atd.). Připravujeme žáky na různé soutěže a přehlídky všech oborů. Kompetence kulturní je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské existence. aktivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším generacím. Vzdělávací strategie Vedeme žáky k úctě ke kulturním tradicím školy, města a regionu a k možnostem spoluvytvářet je (vystoupení na vernisážích v muzeu, Lanškrounská kopa, Pravečkův Lanškroun). Vedeme žáky k aktivnímu kulturnímu životu, návštěvě výstav a koncertů. Diskutujeme se žáky o návštěvě kulturních akcí a podněcujeme je k vytváření si vlastního názoru a hodnocení. Propagujeme akce školy i akce v rámci města (výchovně-vzdělávací a propagační koncerty pro MŠ a ZŠ). Dbáme na chování žáků, pozornost věnujeme odpovídajícímu oblečení na kulturních akcích. 10

11 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5.1 Charakteristika hudebního oboru Hudební obor podchycuje a rozvíjí hudební nadání dětí, umožňuje také vzdělávání dospělých. Všem žákům poskytuje základy odborného vzdělání. Výuka probíhá formou individuálních a kolektivních lekcí a jejím prostřednictvím jsou žáci vedeni k vytrvalosti, zodpovědnosti, soustavné práci, sebereflexi, schopnosti posoudit výkony své i ostatních. Cílem HO je vychovat vnímavého žáka, který uplatní výsledky svého vzdělávání v oblasti amatérské činnosti nebo bude pokračovat v dalším studiu vedoucímu k profesnímu působení. V hudebním oboru nabízíme základní výuku v těchto studijních zaměřeních: Přípravná hudební výchova (PHV), Hra na klavír, elektronické klávesové nástroje (EKN), zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, pozoun, housle, kytaru, bicí nástroje, Sólový zpěv Pojetí výuky Výuka hudebního oboru se dělí do těchto základních stupňů studia a) přípravné studium I. stupně přípravné studium trvá 1-2 roky a je realizováno ve studijním zaměření PHV1 a PHV2 toto studium je určeno pro děti ve věku od 5 let, u dětí zjišťujeme předpoklady pro zvolený nástroj, výuka probíhá kolektivní formou žáci PHV1 navštěvují 1x týdně kolektivní výuku v rozsahu 45 minut žáci PHV2 navštěvují 1x týdně kolektivní výuku a 1x týdně výuku nástroje (Nástrojový kroužek v počtu 1 3 žáků) b) přípravné studium II. stupně je určeno pro žáky od 13 let, kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia a nemají dostatečné dovednosti pro zvolené studijní zaměření studium trvá 1 rok v rozsahu dvou hodin týdně c) základní studium I. stupně je určeno žákům od 7 let a má 7 ročníků výuka hlavního předmětu probíhá formou individuální výuky, ve hře na dechové nástroje sloužící k přípravě hry na jiné dechové nástroje, sólovém zpěvu, hře na kytaru a EKN může v 1.a 2. ročníku výuka probíhat ve skupině max.2 žáků v délce trvání lekce 45 minut (o skupinové výuce rozhoduje třídní učitel na základě fyzické vyspělosti žáka) v 1. ročníku lze hodinu rozdělit na 2 části v týdnu v 1. až 5. ročníku žáci navštěvují povinný předmět Hudební nauka (45 minut) od 4. ročníku žáci navštěvují povinně volitelné předměty (Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra, Sborový zpěv, Klavírní seminář, Improvizace). O dřívějším zařazení do povinně volitelného předmětu rozhoduje třídní učitel. d) základní studium II. stupně je určeno žákům od 14 let a má 4 ročníky absolvování výuky na I. stupni není podmínkou 11

12 přihlásí-li se ke studiu žák starší 14-ti let je zařazen do 1. ročníku, učební plán je přizpůsoben tak, aby žák na konci studia splnil výstup daného stupně e) studium pro dospělé je určeno žákům starším 18 let vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize) výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně Podmínky pro přijetí může být přijat na základě úspěšně složené talentové zkoušky. O přijetí rozhoduje ředitel školy podle aktuálních podmínek a potřeb školy Změna studijního zaměření Pokud chce žák v průběhu studia změnit studijní zaměření, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě erudovaného uvážení třídního učitele a souhlasem ředitele školy (podle aktuálních podmínek školy) Hra na druhý nástroj Ve výjimečných případech může žák se souhlasem ředitele školy studovat dvě studijní zaměření, v tomto případě musí žák plnit hodinové dotace pro obě studijní zaměření. 5.2 Studijní zaměření Přípravná hudební výchova (PHV) PHV1 Charakteristika: PHV1 je určena pro děti od 5 let. Výuka probíhá ve skupině maximálně 20 žáků. Žáci jsou přijímáni na základě schopností prokázaných u zápisu. Cílem PHV je hravou formou podchytit zájem dětí o hudbu a na základě daných předpokladů soustavně rozvíjet hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Všechny činnosti v hodinách motivujeme ze světa blízkého dětem ( pohádky, příroda, domov) slovem i pohybem. Učební plán: PHV 1 Týdenní hodinová dotace Týdenní hodinová dotace 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků ve skupině Kolektivní PHV maximálně 20 Poznámka: studijní zaměření se otevře v případě naplnění skupiny minimálně 10 žáky Očekávané výstupy: Žáci znají notovou osnovou a notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou opakují jednoduché melodie při hře na ozvěnu 12

13 se naučí vycítit a rytmicky provést první dobu v taktu (poskokem, tlesknutím, výrazným pohybem, např. při pohybových a hudebních hrách) sluchem rozeznají melodii stoupající a klesající rozeznají a pohybově vyjádří: rychle pomalu, silně potichu, vysoko hluboko, vesele smutně procvičí rytmus a melodie písní formou hry na rytmické a melodické nástroje zpívají jednoduché jednohlasé písně aktivně poslouchají krátké skladby a písničky umí odlišit tón a zvuk Po absolvování studia PHV1 žáci pokračují ve studiu PHV PHV2 Charakteristika: PHV2 je určena dětem od 6 let. Kolektivní výuka probíhá ve skupině maximálně 20 žáků a hra na nástroj v předmětu Nástrojový kroužek. Učební plán: PHV2 Týdenní hodinová dotace Týdenní hodinová dotace 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků ve skupině Kolektivní PHV 1 1 maximálně 20 Nástrojové kroužky Celkový týdenní počet hodin 2 2 Poznámka: učební osnovy předmětu Nástrojové kroužky jsou uvedeny v kapitolách jednotlivých studijních zaměření. Očekávané výstupy: Žáci vnímají hudbu všemi smysly, celým tělem si hrají s tóny, poznávají jejich základní kvality chápou zákonitosti jednoduchého notového zápisu v návaznosti na hudební praxi reagují na změny tempa, výšky, síly, délky tónů tvořivě zacházejí s hudebními úryvky, opakují, doplňují správně zapíší houslový klíč, noty c¹- c², noty celé, půlové, čtvrťové a osminové, pomlku celou, půlovou, čtvrťovou, taktovou čáru vytvoří a spočítají rytmus ve 2/4, 3/4, 4/4 taktech chápou základní zákonitosti hudebního rytmu, umějí ho reprodukovat reagují na základní dirigentská gesta Po absolvování PHV2 mohou být žáci přijati do základního studia I. stupně na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise Přípravné studium II. stupně Charakteristika: Toto studium je určeno pro žáky od 13 let, kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia a nemají dostatečné dovednosti pro zvolené studijní zaměření. 13

14 Učební plán: Týdenní hodinová dotace Hra na nástroj nebo sólový zpěv 1 Povinně volitelný předmět hudební nauka, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin 2 Očekávané výstupy: 1 chápe a zvládá základy hudební teorie systematicky rozvíjí svoji přirozenou hudebnost chápe zákonitosti notového zápisu v návaznosti na hudební praxi reaguje na změny tempa, výšky, síly, délky tónů chápe základní zákonitosti hudebního rytmu, umí ho reprodukovat zná svůj nástroj, zvládá správný postoj, držení nástroje nebo sezení u nástroje zvládá základní návyky pro hru na nástroj 5.3 Studijní zaměření Hra na klavír Charakteristika: Klavír je nástroj velkých zvukových možností. Hra na klavír rozvíjí jemnou motoriku rukou a paměť. Klavír se uplatní jako nástroj sólový, doprovodný, v komorní hře a v orchestru. V rámci hodiny se žák věnuje 4 ruční hře, hře z listu Učební plán: I. stupeň Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír Hudební nauka Povinně volitelné předměty komorní hra, orchestrální hra, improvizace, klavírní seminář, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin Poznámka: po dohodě s třídním učitelem může žák navštěvovat povinně volitelný předmět od 2.ročníku

15 II. stupeň Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Povinně volitelné předměty komorní hra, orchestrální hra, improvizace, klavírní seminář Celkový týdenní počet hodin Očekávané výstupy: Přípravné studium (Nástrojový kroužek) seznámení s nástrojem, historií užívá správné pianistické návyky (posazení u klavíru, postavení rukou) užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) hraje různé druhy úhozů (portamento, staccato a legato) se orientuje na klávesnici zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou píseň rozezná podle sluchu dynamické rozlišení p a f zvládá počátky hry z not se zapojuje do tří a čtyřruční hry Přijímací zkouška do 1. ročníku základního studia: 1 lidová píseň 1 skladbička I. stupeň 1. ročník užívá základní pianistické návyky a dovednosti užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) hraje různé druhy úhozů ( portamento, staccato a legato ) hraje dvojhmaty staccato a legato dokáže spojit notový zápis s orientací na klávesnici disponuje základními dovednostmi při nácviku hry stupnic a akordů hraje známé písně s jednoduchým doprovodem je schopen hry zpaměti užívá sluchovou sebekontrolu se zapojuje do čtyřruční hry 3 skladbičky různého charakteru, z toho 1 zpaměti 8 15

16 2. ročník užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) hraje durové stupnice protipohybem hraje mollové stupnice každou rukou zvlášť hraje T 5 s obraty každou rukou zvlášť zvládá hru jednoduché polyfonie umí ohodnotit svůj výkon dokáže zahrát z listu jednoduchou skladbu umí doprovodit známé písně pomocí základních harmonických funkcí ( T, D, S ) se zapojuje do čtyřruční hry 1 stupnice dur protipohybem, T 5 s obraty zvlášť 3 skladby různého charakteru, z toho 1 zpaměti 3. ročník užívá správné hygienické návyky hraje stupnice dur a moll rovným pohybem dohromady hraje T 5 s obraty rovným pohybem dohromady používá při hře pedály je schopen hrát skladby s odpovídajícím výrazem hraje jednoduché melodické ozdoby hraje z listu jednoduché skladby dbá na kvalitu tónu se zapojuje do čtyřruční hry 1 stupnice dur, 1 moll rovným pohybem dohromady, T 5 s obraty rovným pohybem dohromady 1 etuda 2 skladby různého charakteru, z toho 1 zpaměti 4. ročník uplatňuje sluchovou sebekontrolu zdokonalí prstovou techniku dokáže pedalizovat pomocí současného a synkopického pedálu zvládá další melodické ozdoby dokáže rozlišit hudební styly a umí je reprodukovat dle svých možností hraje z listu jednoduché skladby hraje stupnice dur a moll rovným pohybem dohromady hraje T 5 s obraty rovným pohybem dohromady aktivně se účastní čtyřruční hry nebo komorní hry 1 stupnice dur, 1 moll, akordy k hraným stupnicím 1 delší nebo 2 krátké etudy 2 skladby ( jedna skladba z období baroka nebo klasicismu, druhá skladba z období romantismu nebo z stol.), z toho1 zpaměti 16

17 5. ročník hraje skladby různých stylových období uplatňuje sluchovou sebekontrolu uplatňuje výrazové prostředky dokáže ohodnotit svůj výkon hraje chromatickou stupnici každou rukou zvlášť hraje stupnice dur a moll v rozsahu 4 oktáv hraje 4-hlasé akordy nebo velký rozklad T 5 každou rukou zvlášť hraje z listu aktivně se účastní čtyřruční hry nebo komorní hry 1 stupnice dur, 1 moll, akordy k daným stupnicím 1 skladba technického charakteru 2 skladby různých stylových období, z toho 1 zpaměti 6. ročník samostatně využívá dovedností v oblasti dynamiky, pedalizace a klavírní techniky rozlišuje polyfonii a homofonii dokáže ohodnotit svůj výkon hraje skladby různých stylových období a forem hraje z listu hraje stupnice dur a moll kombinovaným způsobem hraje čtyřhlasé akordy nebo velký rozklad T 5 dohromady aktivně se účastní čtyřruční nebo komorní hry 1 stupnice dur, 1 moll, akordy k daným stupnicím 1 skladba technického charakteru 2 skladby různých stylových období, z toho 1 zpaměti 7. ročník propojuje veškeré získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu využívá zvukových možností nástroje dle svých schopností interpretuje skladby různých stylových žánrů a období uplatňuje sluchovou sebekontrolu zvládá hru z listu přiměřeně obtížných skladeb hraje stupnice dur a moll kombinovaným způsobem hraje velký rozklad T 5 dohromady aktivně se účastní čtyřruční nebo komorní hry zakončí studium I. stupně veřejným absolventským vystoupením nebo závěrečnou zkouškou v rozsahu minimálně 2 skladeb různých stylových období, z toho 1 zpaměti. 17

18 II. stupeň ročník se profiluje podle svého zájmu a preferencí interpretuje skladby jednotlivých stylových období a žánrů se aktivně podílí na výběru skladeb hraje z listu jednoduché skladby hraje stupnice dur a moll kombinovaným způsobem hraje velký rozklad T 5 kombinovaným způsobem nebo D 7 rovným pohybem dohromady aktivně se účastní improvizace, čtyřruční hry, komorní hry nebo hry v orchestru Postupová zkouška ve 2. ročníku: 1 stupnice dur, 1 moll, akordy k dané stupnici 1 skladba technického charakteru 2 skladby různých stylových období, z toho 1 zpaměti ročník samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu se aktivně podílí na výběru skladeb hodnotí své výkony a vytvoří si názor na interpretaci skladeb zahraje jednoduché doprovody hraje stupnice dur a moll kombinovaným způsobem, dle svých možností i v terciích hraje velký rozklad T 5 kombinovaným způsobem nebo D 7 kombinovaným způsobem uvede příklady skladeb významných autorů využívá všechny získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ se aktivně účastní čtyřruční hry, komorní hry, hry v orchestru nebo improvizace zakončí studium II. stupně veřejným absolventským vystoupením nebo vykoná závěrečnou zkoušku. 5.4 Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) Charakteristika: Elektronické klávesové nástroje (EKN) se zcela rovnocenným způsobem řadí do skupiny ostatních klávesových nástrojů. Uplatňují se jako sólový nástroj, pro své zvukové a technické možnosti se hojně využívají také k doprovodům jiných nástrojů či zpěvu nebo jako součást nejrůznějších hudebních souborů. Nejčastěji jsou tyto nástroje spojovány s populární hudbou, ale není výjimkou, že se s nimi setkáváme i v tvorbě soudobých skladatelů vážné hudby a v klasických orchestrech Při výuce hry na EKN si žáci osvojují základy klavírní hry, musí však zvládnout nástroj i po stránce technické. Toto propojení jim umožňuje interpretovat skladby nejrůznějších období a stylů, ať už se jedná o díla klasické klavírní literatury, či písně a skladby z oblasti populární hudby. 18

19 Učební plán I. stupeň 19 Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na elektronické klávesové nástroje Hudební nauka Povinně volitelné předměty improvizace, orchestrální hra, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin Poznámka: po dohodě s třídním učitelem může žák navštěvovat povinně volitelný předmět od 2.ročníku. II. stupeň 16 Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na elektronické klávesové nástroje Povinně volitelné předměty improvizace, orchestrální hra, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin Očekávané výstupy: Přípravné studium (Nástrojový kroužek) užívá správné pianistické návyky zná správné postavení ruky užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) se orientuje na klávesnici zvládá počátky hry z not zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou píseň Přijímací zkouška do 1. ročníku základního studia: 1 lidová píseň 1 skladbička I. stupeň 1. ročník má osvojeny základní návyky při hře (správné sezení u nástroje, postavení rukou apod.) užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) se orientuje na klávesnici zahraje jednoduchou píseň s doprovodem (T, S, D) zvládá základní úhozy (legato, staccato) umí hrát oběma rukama současně 8

20 disponuje základními dovednostmi při nácviku hry stupnic a akordů se orientuje v houslovém a basovém klíči v přiměřeném rozsahu s pomocí učitele využívá při hře základní technické možnosti nástroje (např. metronom, jednoduchý rytmický doprovod) 3 skladbičky různého charakteru, z toho 1 zpaměti 2. ročník využívá při hře dosud získané základní návyky a dovednosti užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) hraje vybrané durové stupnice dohromady v protipohybu, ke stupnicím zahraje akord a jejich obraty každou rukou zvlášť podle potřeby využívá při hře celý rozsah klaviatury při hře využívá základní funkce automatického doprovodu doprovodí píseň pomocí základních harmonických funkcí (T, S, D) hraje podle akordických značek 1 stupnice dur v protipohybu, T 5 s obraty zvlášť 3 skladbičky různého charakteru, z toho 1 zpaměti 3. ročník hraje vybrané stupnice dur, moll dohromady v rovném pohybu a akordy v obratech dohromady hraje dvojhmaty hraje jednoduché skladby různých stylových období, vybrané skladby dokáže zahrát zpaměti využívá při hře elementární výrazové prvky (dynamika, tempo) samostatně pracuje se základními funkcemi nástroje, umí je použít k doprovodu písně či jednoduché melodie je schopen sluchové sebekontroly hraje z listu jednoduché skladby podle udaného taktu (dvoudobý a třídobý) dokáže zvolit vhodný typ rytmického doprovodu stupnice 1 dur, 1 moll rovným pohybem dohromady, T 5 s obraty dohromady 1 technické cvičení 2 skladby různého charakteru, z toho 1 zpaměti 4. ročník hraje stupnice dur, moll a akordy v rovném pohybu hraje složitější rytmické útvary dokáže zahrát přiměřeně obtížnou skladbu z období baroka a klasicismu zvládá hru jednodušších písní z oblasti populární hudby při hře využívá různé zvukové možnosti nástroje zvládá hru v automatickém režimu (intro, ending, fill in) hraje v kolektivu 20

21 1 stupnice dur, 1moll, akordy k hraným stupnicím 1 technické cvičení 1 skladba z období baroka nebo klasicismu 1 skladba s využitím automatického režimu 5. ročník hraje k vybraným stupnicím čtyřhlasé akordy každou rukou zvlášť zahraje jednoduchou polyfonní skladbu hraje jednoduché melodické ozdoby (příraz, skupinka) ovládá základy pedalizace uplatňuje sluchovou sebekontrolu má povědomí o základních žánrech populární hudby, s pomocí učitele využívá své znalosti při tvorbě doprovodu k písním v doprovodu písní používá kromě T, S, D i vedlejší kvintakordy hraje v kolektivu 1 stupnice dur, 1 moll, akordy 1 technické cvičení 1 polyfonní skladba 1 skladba s využitím automatického režimu 6. ročník hraje stupnice dur, moll a čtyřhlasé akordy hraje kadenci k probíraným stupnicím, dokáže ji využít při samostatné tvorbě doprovodů písní a jednoduchých melodií hraje podle harmonických značek dokáže transponovat vybranou píseň či melodii do jiné tóniny hraje z listu přiměřeně obtížnou skladbu vnímá charakter hrané skladby samostatně pracuje s dynamikou hraje v kolektivu 1 stupnice dur, 1 moll, akordy 1 technické cvičení 2 skladby různého charakteru 7. ročník propojuje veškeré získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci při hře využívá a propojuje všechny doposud získané dovednosti a návyky technické i výrazové hraje stupnice dur, moll dohromady a velký rozklad T 5 každou rukou zvlášť hraje melodické ozdoby (nátryl, mordent, trylek) samostatně používá pedál samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu uplatňuje sluchovou sebekontrolu samostatně pracuje s funkcemi automatického doprovodu (výběr vhodných rejstříků a rytmických doprovodů), samostatně tvoří doprovody k písním a vybraným melodiím 21

22 hraje v kolektivu zakončí studium I. stupně veřejným absolventským vystoupením nebo závěrečnou zkouškou v rozsahu minimálně 2 skladeb různých stylových období, z toho 1 zpaměti. II. stupeň ročník: profiluje se podle svého zájmu a preferencí využívá doposud získané technické znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ hraje vybrané stupnice dur, moll v různých rytmických variantách, vybrané akordy ve čtyřhlasé úpravě, velký rozklad hraje náročnější skladby různých stylových období (podle možností EKN) dokáže samostatně tvořit prstoklad skladeb dokáže zhodnotit svůj výkon hraje z listu hraje v kolektivu Postupová zkouška ve 2. ročníku: 1 stupnice dur, 1 moll, akordy 1 skladba technického charakteru 2 skladby různého charakteru ročník: samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu se aktivně podílí na výběru skladeb zhodnotí svůj výkon a vytvoří si názor na interpretaci skladeb interpretuje různé hudební styly podle svého zájmu a zaměření zná technické možnosti svého nástroje a dokáže je při hře využít zvládá propojení svého nástroje s jiným elektronickým nástrojem a zařízením hraje z listu hraje v kolektivu zakončí studium II. stupně veřejným absolventským vystoupením nebo vykoná závěrečnou zkoušku. 5.5 Studijní zaměření Hra na housle Charakteristika: Housle jsou smyčcový nástroj se širokou možností uplatnění v sólové, komorní a orchestrální hře. Výuka na nástroj začíná zpravidla u dětí sedmiletých, při prokázání hudebního nadání a dobrých fyziologických předpokladů i dříve. Hra na housle rozvíjí všechny složky hudebních schopností žáka, zejména intonační cítění, které je důležité pro tvorbu tónu. 22

23 Učební plán: Týdenní hodinová dotace I. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na housle Hudební nauka Povinně volitelné předměty komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin Poznámka: po dohodě s třídním učitelem může žák navštěvovat povinně volitelný předmět od 2.ročníku. II. stupeň 16 Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na housle Povinně volitelné předměty komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin Očekávané výstupy: Přípravné studium (Nástrojový kroužek) vyjmenuje části houslí a smyčce užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) zná názvy strun a notový zápis prázdných strun správně uchopí nástroj a správně nasadí smyčec, zvládá vedení smyčce na prázdných strunách umí správně postavit prsty levé ruky na hmatníku ovládá základní návyky ( uvolněný postoj, postavení lokte) má základní intonační a rytmické cítění Přijímací zkouška do 1. ročníku základního studia: 1 píseň nebo jednoduchá skladba zpaměti I. stupeň 1. ročník pojmenuje části houslí a smyčce užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) si vytvoří základní návyky ( uvolněný postoj, držení houslí a smyčce) nasadí správě smyčec, zvládne hru pizzicato a arco 23 8

24 dbá na tvorbu kvalitního tónu dodržuje správné postavení prstů na hmatníku, dodržuje prstoklad dur a moll používá základní smyky détaché a legato na jedné struně rozvine intonační cítění 1 stupnice dur v rozsahu 1 oktávy + akord 1 etuda nebo cvičení přednesová skladba zpaměti 2. ročník se naučí uvolnit levou ruku a rozvine pohyblivost prstů pravé ruky v probraných prstokladech užívá správné hygienické návyky (čistota rukou) hraje smyk détaché různými částmi smyčce, legato přes 2 struny rozvine svou hudební paměť a rytmické cítění se naučí sebekontrole rozliší základní dynamiku f, p 2 stupnice dur v rozsahu 1 oktávy + akord 1 etuda nebo cvičení přednesová skladba zpaměti 3. ročník zdokonalí osvojené návyky a užívá sluchovou sebekontrolu ovládá hru celým smyčcem a jeho částmi, používá smyky détaché a legato s přechodem přes struny zvládá hru staccato a martellé rozliší větší dynamické odstínění, použije crescendo a decrescendo se uplatní dle svých možností v souhře zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 1 stupnice dur v rozsahu 2 oktáv, 1 moll stupnice v rozsahu 1 oktávy + akordy 1 etuda přednesová skladba zpaměti 4. ročník se samostatně orientuje v jednoduché skladbičce rozvine výrazovou složku hry (vibrato) a podle svých individuálních schopností ho použije zvládne prstoklady v I. poloze a nacvičí výměny (I. III. poloha) je schopen sebekontroly má uvolněnou pravou paži, používá smyky détaché, staccato, legato, martellé vnímá náladu skladby hraje jednoduché melodické ozdoby hraje v kolektivu 24

25 1 stupnice dur do III. polohy a 1 moll + akord 1 etuda přednesová skladba 5. ročník využívá získané technické dovednosti a zdokonalí výrazové složky hry (s použitím vibrata a dynamiky) provede nácvik dalších smyků (spiccato, řadové staccato) zdokonalí výměnu I.- III. polohy dbá na uvolněnost pravé paže a plynulost pohybů hraje dvojhmaty a další melodické ozdoby hraje skladby různých slohových období hraje v kolektivu hraje z listu zhodnotí svůj výkon 1stupnice dur,1 moll v rozsahu 2 oktáv s přechodem do III. polohy + akord 1 etuda přednesová skladba 6. ročník upevní intonační a hmatovou jistotu, dbá na kvalitu tónu zdokonalí techniku levé ruky sám rozliší jednotlivé polohy zdokonalí hru smyků a jejich kombinace v rychlejším tempu hraje stupnice dur i moll + akordy přes 2 oktávy zdokonalí hudební paměť na rozsáhlejších skladbách si osvojí způsoby interpretace skladeb odlišných stylových žánrů hraje z listu jednodušší skladby 1 stupnice dur, 1 moll v rozsahu 2 oktáv s přechodem do III. polohy + akord 1 etuda přednesová skladba 7. ročník se orientuje v zápise interpretovaných skladeb, rozeznává jejich základní členění, tóninové vztahy a stavbu melodie hraje skladby různých stylů a žánrů samostatně nastuduje skladbu s vlastním hudebním projevem použije plynulé výměny poloh a dokončí jejich studium hraje z listu přiměřeně obtížné skladby je schopen sám si naladit nástroj samostatně využívá technické a výrazové prostředky při nastudování skladeb hraje v kolektivu 25

26 zakončí studium I. stupně veřejným absolventským vystoupením v rozsahu minimálně dvou skladeb různých stylových období nebo vykoná závěrečnou komisionální zkoušku v rozsahu: 1 stupnice dur, 1 moll v rozsahu 3 oktáv 1 etuda 1 přednesová skladba nebo 1 věta ze sonáty či koncertu II. stupeň ročník se profiluje podle svého zájmu a preferencí zdokonalí dosud získané technické a výrazové dovednosti zdokonalí intonační jistotu a přesnost ve hře v polohách rozvine pohotovost při hře z listu zdokonalí smyky, staccato, spiccato a jejich kombinace využívá větší samostatnosti při nácviku skladeb, orientuje se v notovém zápisu Postupová zkouška ve 2. ročníku: 1 stupnice dur, 1 moll přes 3 oktávy + akord 1 etuda 1 přednesová skladba ročník si vytvoří vlastní názor na interpretaci skladeb a v plné šíři využívá získané technické a výrazové dovednosti se volně se pohybuje v I. VII. poloze samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu nastuduje orchestrální party hraje v kolektivu zakončí studium II. stupně veřejným absolventským vystoupením nebo vykoná závěrečnou zkoušku. 5.6 Studijní zaměření Hra na violoncello Charakteristika: Název nástroje je odvozen z italského slova violoncello, což znamená malá basová viola. Violoncello se nejvíce používá v evropské klasické hudbě, je nedílnou součástí komorních, smyčcových i symfonických orchestrů a také mnoha komorních souborů a bývá standardním sólovým nástrojem koncertních skladeb mnoha autorů. Používá se také v ostatních žánrech, především v populární hudbě. Violoncello je notováno v basovém klíči, ve vyšších pasážích se používá i tenorový a houslový klíč. 26

27 Učební plán: Týdenní hodinová dotace I. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na violoncello Hudební nauka Povinně volitelné předměty komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin Poznámka: po dohodě s třídním učitelem může žák navštěvovat povinně volitelný předmět od 2.ročníku. II. stupeň 16 Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na violoncello Povinně volitelné předměty komorní hra, souborová hra, orchestrální hra Celkový týdenní počet hodin Očekávané výstupy: I. stupeň Přípravný ročník : správně drží nástroj a smyčec užívá správné hygienické návyky hraje na prázdných strunách hraje pizzicato Přijímací zkouška do 1. ročníku základního studia: 1 lidová píseň zpaměti 1. ročník : zvládá správné držení cella a smyčce užívá správné hygienické návyky zvládá správné sezení u nástroje hraje v prstokladu v základní poloze, přitom stále dbá na správné držení vnímá intonaci a snaží se dolaďovat zvládá hrát dlouhé tóny smyčcem hraje pizzicato zná notový zápis prázdných strun 8 27

28 1 stupnice v rozsahu 1 oktávy 1 etuda nebo cvičení přednesová skladba zpaměti 2. ročník : stále dbá na správné držení nástroje a koordinaci levé a pravé ruky užívá správné hygienické návyky zvládá jednoduché rytmy snaží se dělat dynamické rozdíly hraje krátké skladby zpaměti orientuje se v širokých polohách ovládá hru z not ovládá hru v základní poloze na všech strunách 1 stupnice + akord 1 etuda nebo cvičení přednesová skladba zpaměti 3. ročník : snaží se dosáhnout toho, aby sám sebe poslouchal po intonační, dynamické i výrazové stránce ovládá celý smyčec i jeho části ovládá různé druhy smyku (detaché, legato atd.) hraje v širokých polohách dle schopností provádí přípravná cvičení na hru v polohách hraje v komorních seskupeních například s učitelem nebo s jinými žáky 1 stupnice v rozsahu 2 oktáv + akord 1 etuda nebo cvičení přednesová skladba zpaměti 4. ročník : je schopen uvolnit ruku i celé tělo rozšíří své dynamické a tónové možnosti používá vibrato zvládne výměny z první do sedmé polohy vnímá náladu skladby a je schopen jí vyjádřit dokáže se soustředit na souhru s klavírem, případně s jiným nástrojem hraje v kolektivu 1 stupnice v rozsahu 2 oktáv + akordy 2 etudy přednesová skladba zpaměti 5. ročník : je u držení nástroje pokud možno přirozený a uvolněný 28

29 zvládne další polohy používá vibrato a dle individuálních možností cvičí různé druhy vibrata nacvičí další možné smyky (staccato, spiccato, martele atd.) hraje čím dál těžší etudy a přednesy hraje stupnice a akordy v rozsahu tří oktáv 1 stupnice v rozsahu 2 oktáv + akordy 2 etudy přednesová skladba zpaměti 6. ročník : hraje až do sedmé polohy vnímá detailní rozdíly ve zvuku nástroje odlišuje interpretace jednotlivých hudebních stylů (baroko, klasicismus, romantismus) dbá na čistotu své hry hraje v kolektivu 1 stupnice v rozsahu 3 oktáv + akordy 2 etudy nebo caprice přednesová skladba zpaměti 7. ročník : při hře využije všech dovedností, kterých se naučil zdokonalí kvalitu tónu, dynamické rozdíly a kvalitu vibrata nepolevuje v intonační sebekontrole je schopen udělat rozbor skladby zvládá základní dvojhmaty a flageolety naučí se hru v základní palcové poloze zahraje z listu lehké skladby spolu s vyučujícím vytváří prstoklady je schopen zjistit informace o přednesové skladbě, kterou hraje, poslouchá její nahrávky hraje v kolektivu zakončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem, kde přednese 2 skladby odlišného stylového období, nebo vykoná závěrečnou komisionální zkoušku v rozsahu: 1 stupnice v rozsahu 3 oktáv + akordy 2 etudy nebo caprice přednesová skladba zpaměti II. stupeň 1. a 2. ročník : využívá celého rozsahu nástroje zahraje těžší cvičení v palcové poloze umí použít smyčec ve všech jeho částech zvládne smyky jako například řadové staccato, sautillé a další na základě svých zkušeností a dovedností si utváří vlastní názor na různé druhy 29

30 interpretací a je schopen své názory obhájit zvládne jednoduché opravy nástroje dokáže kontrolovat svou intonaci dokáže udělat jednoduchý harmonický rozbor skladby zajímá se o hudbu, chodí na koncerty a je schopen odborně zhodnotit výkon jiného hráče hraje v kolektivu Postupová zkouška ve 2. ročníku: 1stupnice dur a 1 moll v rozsahu 3 oktáv + akordy 1 etuda nebo caprice přednesová skladba 3. a 4. ročník : dokáže pracovat s barvou tónu neustále zdokonaluje intonační stránku své hry dokáže popsat odlišnosti různých nahrávek stejné skladby zdokonalí se po technické i výrazové stránce docílí toho, aby i po ukončení vzdělávání na ZUŠ dokázal sám, na základě získaných dovedností, nastudovat skladbu a uplatnit hru na nástroj i nadále zakončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo vykoná závěrečnou zkoušku. 5.7 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Charakteristika: Zobcová flétna je jedním z nejstarších dechových nástrojů. Původně byla z jednoho kusu dřeva, později se rozdělila na tři části. Zobcová flétna byla zdokonalena v 15. až 17. století, z té doby již známe celou rodinu zobcových fléten, od sopraninové po basovou. V pol. 18. století dosáhla zobcová flétna největšího rozkvětu. Byl to jeden z nejoblíbenějších nástrojů baroka. Z této doby již známe typický tvar nástroje. Od poloviny 18. století byla zobcová flétna vytlačena flétnou příčnou, téměř až do dvacátých let 20. století. V dnešní době se zobcová flétna uplatňuje především při interpretaci staré hudby v původním nástrojovém obsazení. Pronikla také do soudobé a avantgardní hudby, která využívá tzv. moderních technik a zvuků, ale také do jazzu i popu. 30

31 Učební plán: I. stupeň Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na zobcovou flétnu Hudební nauka Povinně volitelné předměty komorní hra, souborová hra, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin Poznámka: v 1.a 2. ročníku může výuka hlavního předmětu probíhat ve skupině max.2 žáků po dohodě s třídním učitelem může žák navštěvovat povinně volitelný předmět od 2.ročníku. II. stupeň Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na zobcovou flétnu Povinně volitelné předměty komorní hra, souborová hra, sborový zpěv Celkový týdenní počet hodin Očekávané výstupy: Přípravné studium (Nástrojový kroužek) zná jednotlivé díly nástroje, umí je pojmenovat, skládat a čistit správně drží nástroj, má správný postoj, dovede nasazovat tón užívá správné hygienické návyky (čistota rukou a ústní dutiny před hrou) zvládá hmaty a noty v rozsahu g 1 d 2 hraje noty a pomlky osminové až celé je schopen zahrát jednoduchou lidovou píseň zpaměti s doprovodem jiného nástroje dovede opakovat po učiteli předehraný jednoduchý motiv zpaměti umí hledat různé zvuky na hlavici nástroje Přijímací zkouška do 1. ročníku základního studia: 1 lidová píseň zpaměti ozvěny I. stupeň 1. ročník správně drží nástroj, ovládá základní dechovou a prstovou techniku užívá správné hygienické návyky (čistota rukou a ústní dutiny před hrou) se orientuje v základních druzích artikulace zvládne hru s doprovodným nástrojem 31 8

32 hraje jednoduchý druhý hlas k lidovým písním zvládá hmaty a tóny v rozsahu c 1 g 2, včetně tónů fis 1, b 1, cis 2 umí zahrát základní stupnice C, G, D, F dur v rámci jedné oktávy dovede opakovat po učiteli předehraný dvoutaktový motiv zpaměti hraje jednoduché melodie podle sluchu 1 stupnice 1 cvičení/píseň ze školy z not 1 přednesová skladba nebo píseň s doprovodem zpaměti ozvěny 2. ročník užívá správné hygienické návyky (čistota rukou a ústní dutiny před hrou) zvládá tónový rozsah alespoň od c 1 a 2, včetně tónů fis 1, es 2 zná a zahraje noty a pomlky osminové až celé, včetně not s tečkou (půlová, čtvrťová) zvládá hru v taktech 3/8, 3/4, 4/4, 2/2 hraje prstové a zvukové hry zvládá hru staccato hraje durové stupnice C,G,D,F (přes rozsah) + T 5 s obraty, mollové a,e,d + T 5 v obratech se orientuje v notovém zápisu a zahraje jednoduchou skladbu z listu využívá základní artikulaci v přednesových skladbách elementárně hodnotí své i jiné hudební výkony je schopen hry zpaměti 1 stupnice dur + T 5 s obraty 1 cvičení ze školy 1 přednesová skladba s doprovodem zpaměti 3. ročník hraje v celém rozsahu nástroje dbá na kvalitu tónu, koordinaci prstů a techniku jazyka používá tóny a hmaty v celém rozsahu nástroje chromaticky hraje jednoduché melodické ozdoby hraje stupnice dur a moll do 2 #, 2 b (přes rozsah) + T 5, D 7 v obratech samostatně nastuduje jednodušší cvičení či přednesovou skladbu hraje skladby různých stylů a žánrů hraje v komorním souboru samostatně hodnotí své i jiné hudební výkony 1 stupnice dur + T 5 + D 7 v obratech a 1 moll stupnice + T 5 v obratech 1 cvičení ze školy 1 přednesová skladba s doprovodem 4. ročník hraje na altovou flétnu, která se stává jeho hlavním nástrojem zvládá správnou dechovou techniku 32

33 s pomocí učitele vybere vhodný repertoár hraje stupnice a akordy včetně D 7 a zm 7 do 3 # a 3 b a využívá je pro nácvik různých druhů artikulací zahraje části vět ze sonát, suit či koncertů, případně variace na téma vnímá náladu skladby zvládá základy zdobení v renesančním a barokním repertoáru objektivně zhodnotí své i jiné hudební výkony 1 stupnice dur a 1 moll + T 5 + D 7 + zm 7 vše v obratech 1 cvičení nebo etudu 1 přednesová skladba 5. ročník zvládne hru na nástroje v ladění C a F hraje stupnice a akordy do 3 # a 3 b zahraje kratší sonátu, suitu či koncert zvládne základní zdobení v renesančních a barokních skladbách zahraje skladby s moderními technikami a zná jejich zápis se uplatní v souboru zobcových fléten částečně sám nastuduje zadaný repertoár zhodnotí sebe i jiné hudební výkony stupnice 1 dur a 1 moll s příslušnými akordy + D 7 + zm 7 v obratech 1 cvičení nebo etuda 1 přednesová skladba 6. ročník zvládne všechny základní hmaty (tj. do g 3 ) v celém rozsahu nástroje (kromě kolenních hmatů) ovládá hru na nástroje v ladění C a F interpretuje jednotlivé věty se správných charakterem, výrazem a náladou zvládne skladby s moderními technikami a orientuje se v jejich zápisu má zkušenosti s veřejným vystupováním sólově nebo v souboru zobcových fléten zahraje jednoduchou skladbu z listu transponuje lidové písně v tóninách do 2 # a 2 b zhodnotí sebe i výkony ostatních stupnice 1 dur a 1 moll s příslušnými akordy 1 cvičení nebo etuda 1 přednesová skladba 7. ročník použije stupnice, akordy a etudy jako prostředek k řešení konkrétních technických problémů použije základní druhy artikulace k vyjádření dynamiky využívá tempová rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje zahraje skladby raného baroka, vrcholného baroka a moderní skladby 33

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM Obsah 1 Identifikační údaje.. 4 2 Charakteristika školy.. 5 3 Zaměření školy a její vize.. 7 4 Výchovné a vzdělávací

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 8 2.1 Počet oborů, velikost... 8 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Brána k umění Platnost dokumentu od 1. 9. 2015 Kapitoly dokumentu zpracovali: Identifikační údaje Mgr. Pavel Doubrava Charakteristika školy - Mgr. Pavel Doubrava Zaměření školy

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah... 1 Obsah... 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel:

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ VESELÍ NAD MORAVO Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Zaměření školy a její vize 7 4. Výchovné a vzdělávací strategie 8 5. Vzdělávací obsah uměleckých

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyškov 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. počet oborů, velikost 5 2.2. historie, současnost 5 2.3. charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k 1. 9. 2015. Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Identifikační údaje: - Název: ŠVP ZUŠ Blovice - Předkladatel: ZUŠ Blovice zastoupená Mgr. Josefem Brožíkem - Název školy: ZUŠ

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Studijní zaměření Hra na kontrabas

Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na kontrabas Kontrabas se stejně jako housle, viola i violoncello řadí do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Má široké využití v klasické hudbě je nedílnou součástí symfonických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HOŘICE Co má svítit, musí vytrvale hořet." Viktor Frankl 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy, obory... 5

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor ARTÍK U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor 0 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní um lecké vzd lávání Škola lidských hodnot edkladatel

Více

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem 1 Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

1 Identifikační údaje. 4

1 Identifikační údaje. 4 Obsah 1 Identifikační údaje. 4 2 Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 5 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

zpracovaný na základě RVP ZUV

zpracovaný na základě RVP ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zpracovaný na základě RVP ZUV OBSAH 1. Identifikační údaje školy... 2 1.1 Předkladatel... 2 1.2 Zřizovatel... 2 1.3 Platnost dokumentu... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Počet

Více