Technologie čištění a hygiena v potravinářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie čištění a hygiena v potravinářství"

Transkript

1 Module 2 Technologie čištění a hygiena v potravinářství Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. Modul 2: Modul Cleaning 2: Technologiečištění technology and a Hygiene hygiena vin potravinářství the Food Industry 1

2 Obsah: 1. Výroba potravin 2. Smysl čištění potravinářských provozů 3. Analýza rizik 4. Čištění znamená odstranění nečistot 5. Druhy nečistot 6. Proces čištění 7. Proces desinfekce 8. Postupy 9. Hygiena = kontrola biologických rizik 10. Odstraňování kontaminantů 11. Nejdůležitějšíčistící technologie 2

3 Výroba potravin Je proces zpracovávání vstupních surovin (úprava, mísení atd.) zakončený výrobou finálního produktu. Výroba potravin může být rozdělena do těchto procesů: Rozdělování: dělení vstupních surovin na menšíčásti (např. mělnění masa) Spojování: spojování dvou nebo více složek (mísení surovin) Tvarování: změna nebo vytváření nové formy a tvaru (salám, párek) Přepravování: dopravování surovin na strojích, mezi stroji a ostatním příslušenstvím Každý krok při zpracovávání a výrobě potravin s sebou nese riziko kontaminace! 3

4 Smysl čištění potravinářských provozů Snížení rizik která doprovází výrobní proces. Prodloužení životnosti potravin. Zajištěníčistého a příjemného pracovního prostředí. 4

5 Analýza rizik Výroba potravin přináší rizika vzniku kontaminace. Analýza rizik by vždy měla zahrnovat tyto činitele: Riziko biologické chemické fyzikální patogenní mikroorganismy mikroorganismy způsobující kažení potravin toxiny škůdci zbytky čistících a desinfekčních prostředků maziva písek, kamínky (původní součásti vstupních surovin) kousky materiálů uvolněné z přístrojůči nářadí osobní předměty 5

6 Čištění znamená odstranění nečistot Fixace částic nečistot k povrchu je vratný proces voda Čistitelnost povrchů se snižuje s přibývajícím množství různých pórů, nerovností a zářezů směs nečistot Z tohoto důvodu jsou v potravinářství používány snadno čistitelné materiály, vhodné chemikálie, a uplatňovány účinnéčistící postupy 6

7 Druhy nečistot Kontaminanty je možno rozdělit do těchto kategorií nečistot: Mikroorganismy a biofilmy Úlomky Inkrustace Koroze Zbytky čistících a desinfekčních prostředků 7

8 Čištění Proces čištění Čištěním jsou odstraňovány nežádoucí látky (nečistoty, kontaminanty) všech druhů (fyzikální, chemické, biologické) Čištění je nezbytný předpoklad pro úspěšnou desinfekci, Špínu není možno desinfikovat! Faktory, které ovlivňují úspěšnost prováděného čištění jsou: Mechanické působení (tlak, drhnoucí síla) Teplota (tepelná energie) Čas (kontaktní doba a použití mechanické síly ) Chemikálie (správný typ používaného čističe) 8

9 Desinfekce Proces desinfekce Znamená inaktivaci nebo usmrcení mikroorganismů, což zabrání vzniku infekce Cílem je blokovat nebo usmrtit patogenní bakterie. Základní požadavek Vyčištěné a osušené povrchy bez chemických a organických zbytků. Nejprve čištění, poté desinfekce! Techniky Tepelná desinfekce Chemická desinfekce Kombinace tepelné a chemické desinfekce bacteria before application of disinfectants bacteria after application of disinfectants 9

10 Postupy Příklad čistícího a desinfekčního procesu Odstraňte hrubé nečistoty (suchým nebo mokrým čištěním) Proveďtečištění za použitíčistícího prostředku a vyšší teploty Čištěné povrchy musí být zcela pokryty čistícím prostředkem Pečlivě opláchněte vodou aby došlo k odstranění usazenin čistícího prostředku Použijte čisté pomůcky k nanesení desinfekčního roztoku(mopy, vědra, úklidové vozíky ) Povrchy musí být zcela pokryty desinfekčním roztokem Zkontrolujte správnou koncentraci desinfekčního roztoku pamatujte že zbytková voda snižuje koncentraci a účinnost desinfekčního roztoku Dodržujte dobu působení Opláchněte mikrobiálníčistou vodou (pitnou vodou) 10

11 Hygiena Co znamená hygiena? Soubor postupů a chování, které vedou k prevenci chorob a ochraně zdraví Hygienická opatření jsou: - požadovány legislativou - součástí HACCP systému - očekávány zákazníkem Hygieia je Řecká bohyně zdraví. 11

12 Hygiena Hygiena znamená kontrolu biologických rizik Mikroorganismy musí být kontrolovány protože: 1. Mají schopnost přežívat a množit se (alimentární infekce) 2. Produkovat toxiny, které jsou rezistentní (alimentární intoxikace).takže patogenní bakterie 1. Snižují jakost potravin (kažení potravin) 2. Způsobují zdravotní problémy 12

13 Odstraňování biologických kontaminantů Patogeny v mlékárenské výrobě Běžným patogenem vyskytujícím se v mlékárenské výrobě je Salmonella. Tato bakterie může způsobit závažné onemocnění a v trávicím traktu člověka je schopna přežívat dlouhou dobu. Další patogenní bakterií je Listeria monocytogenes. Tato bakterie he schopna množit je při chladírenských teplotách (4 C) a způsobuje onemocnění které může končit s smrtí. Ohroženi jsou zejména těhotné ženy, děti a staří lidé. 13

14 Odstraňování biologických kontaminantů Patogeny v masné výrobě Salmonella je jedním z nejvýznamnějších představitelů patogenních mikroorganismů ale není jediným nebezpečím pro konzumenta která se vyskytují v masné výrobě Například Bacillus cereus který je schopen vytvořit spóry (klidová stádia) které jsou vysoce odolné vůči teplotě nebo Campylobacter a Clostridium perfringens. Tyto bakterie produkují toxiny které mohou způsobit alimentární infekci. 14

15 Čisticí technologie Special technologies in the food industry are: Čištění vnějších povrchů - Cleaning-off-place (COP): ruční nebo strojní úklid Čištění tlakovou a vysokotlakou vodou Pěnovéčištění Čištění suchým ledem Vnitřníčištění (CIP) Čištění otevřených systémů (OCIP) Mytí vnitřních částí (WIP) 15

16 COPčištění Tlakovéčištění a vysokotlakéčištění Voda tryskající z tlakové hubice má tlak barů Čisticí efekt je založen hlavně na mechanickém působení, ale mohou být přisávány i čisticí prostředky Oproti tlakovému čištění, využívá vysokotlakéčištění vysokotlakou horkou vodu na krátké vzdálenosti. Toto čištění mohou vykonávat pouze specializované firmy. 16

17 COP čištění Pěnovéčištění K čištění povrchů se nejvíce používá technologie nízkotlakého čištění pěnou. Předčištěné předmyté povrchy ( tlakově omyté vodou natlakované až do 30 barů) jsou pokryty tenkou vrstvou pěny. Po době působení, tedy po minutách, je uvolněná nečistota smyta horkou vodou. Pěna pomáhá možnosti delšího působeníčisticích prostředků a dezinfekcí. 17

18 COP čištění Čištění suchým ledem (CO 2 ) Tato technologie znamenáčištění bez vody, čisticí proces zajišťujíčástečky oxidu uhličitého suchého ledu ( CO 2 při -78 o C). Čisticí proces je založen na fyzikálních vlastnostech suchého ledu, které: - rychle ochlazují povrchy a tudíž zmrazují nečistoty - způsobují napětí mezi nečistotou a povrchem a v průběhu sublimace dochází k přetváření v plynný kysličník uhličitý - způsobí uvolnění nečistoty sublimací v plyn oxidu uhličitého 18

19 CIP čištění Vnitřníčištění (CIP) Používá se k čištění systémů, které nelze rozmontovat za účelem čištění jako jsou uzavřené potrubní systémy. Čisticí tekutina se napumpuje napustí do systému v protisměru toku čistícího roztoku. Čistící tekutina je recyklovatelná ( lze ji opětovně použít). Čistá voda se používá pouze k poslednímu čisticímu kroku. Všechny systémy jsou naplňovány automaticky. Dostatečná rychlost k odstranění uvolněných nečistot je 0,5 3 m/s. Hlavní síla potřebná k čištění je chemickou silou, kterou způsobují rozpouštědla. čištění potrubí 19

20 OCIP čištění Čištění otevřených systémů CIP (OCIP) Zásobníky, nádrže a ostatníčásti, které jsou dostatečně velké, jsou čištěny manuálně sprejovou metodou postřikem. Sprejovací trysky jsou pevné systémy (plně pokrývají úhel 360 o ), nebo se jedná o rotující trysky s otvory či děrami. Čištění nádrží 20

21 Mytí vnitřních částí (WIP) Znovu použitelné lahve a barely jsou čištěny v automatických systémech, s následným procesem vyprazdňování předmytí tlakové mytí alkalickéčištění vyplachování desinfekce závěrečné vyplachování sterilizovanou vodou Přepravky, uzávěry atd. jsou čištěny mnoha způsoby, například - ponořením - tlakovým čištěním - vysokotlakou párou 21

22 Mytí vnitřních částí (WIP) Myčky Přístroje s krytem Neoddělenáčistá a nečistá plocha Speciální myčky - Oddělenáčistá a nečistá plocha - Plnění z nečisté strany - Vyjmutí z čisté strany 22

23 Konec modulu Další moduly a ostatní informace najdete na Přestože vím hodně, chtěl bych vědět vše." J. W. v. Goethe ( ) Pokračujte na modul 3! Modul 2: Cleaning technology and Hygiene in the Food Industry 23

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro zpracovatele mléka www.uniconsulting.cz 1 Správná á výrobní a hygienické i praxe pro zpracovatele mléka Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

2. Používané procesy a postupy. 2.1 Porážení. 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole. 2.1.2 Porážka velkých zvířat

2. Používané procesy a postupy. 2.1 Porážení. 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole. 2.1.2 Porážka velkých zvířat 2. Používané procesy a postupy 2.1 Porážení 2.1.1 Aktivity popsané v této kapitole Tato kapitola popisuje jatky a činnosti související se vedlejšími živočišnými produkty, na které se vztahuje tenti BREF.

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut pro studium perspektivních technologií (Sevilla) Udržitelnost v průmyslu, Energetika a doprava Evropská kancelář IPPC Integrovaná

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více