TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ"

Transkript

1 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KRASLICE AKTUALIZACE 2011 PŘÍLOHA Č. 1: TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ ČERVEN 2011 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti Praha 3 ve spolupráci s: HO Base, Ing. Otakar Hrubý

2 OBSAH PŘÍLOHY Č. 1 Příloha č.1: Bytový a domovní fond města Kraslice... 3 Příloha č.2: Lokalizace zdrojů znečištění... 5 Příloha č.3: Spotřeba paliv a energie ve výchozím roce (2009)... 6 Příloha č.4: Emise znečišťujících látek a CO 2 ve výchozím roce Příloha č.4: Emisní faktory pro výpočet emisí CO Příloha č. 5: Energetické a emisní bilance návrhových variant ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/2011 2

3 PŘÍLOHA Č.1: BYTOVÝ A DOMOVNÍ FOND MĚSTA KRASLICE Obrázek 1: Vymezení správního území města Kraslice a jeho katastrálních území ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/2011 3

4 Tabulka 1: NAZCOB A Základní sídelní jednotky města Kraslice a počty trvale obydlených bytů KOD_ZSJ NAZZSJ V nich: trvale obydlené bytydomy celkem V nich: trvale obydlené byty-z toho: rodinné domy V nich: trvale obydlené byty-z toho: bytové domy Černá Černá Čirá Čirá Kámen Kámen Kostelní Kostelní Počátky Počátky Valtéřov Valtéřov Tisová Tisová Zelená Zelená Hora Hora Hraničná Hraničná Krásná Krásná Krásná Za tratí Liboc Liboc Mlýnská Mlýnská Sněžná Sněžná Kraslice Kraslice-sever Kraslice Kraslice-východ Kraslice Kraslice-jih Kraslice U Kamenného potoka Kraslice Střed Kraslice Pod Ptačincem Sklená Sklená-Smolná Kraslice celkem ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/2011 4

5 PŘÍLOHA Č.2: LOKALIZACE ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ Obrázek 2: Lokalizace bodově evidovaných zdrojů REZZO 1 a 2 na území města Kraslice detail KÚ Kraslice ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/2011 5

6 PŘÍLOHA Č.3: SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE VE VÝCHOZÍM ROCE (2009) ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/2011 6

7 Tabulka 2: Primární spotřeba paliv v území ve výchozím roce, členěno dle kategorie zdroje a druhu paliv, 2009, GJ/rok. Přepočteno na průměrné klimatické podmínky posledních 10-ti let tuhá paliva brikety hnědouhelné hnědé uhlí tříděné tuhá paliva plynná paliva zemní plyn plynná paliva dřevo geotermální energie Kategorie zdroje REZZO REZZO REZZO Domácnosti Podnikatelské zdroje Elektřina Maloodběr obyvatelstvo Maloodběr podnikatelé Velokoodběr OZE Tepelná čerpadla Malé vodní elektrárny Celkový součet OZE vodní energie OZE Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/2011 7

8 Tabulka 3: Primární spotřeba paliv v území ve výchozím roce, členěno dle kategorie zdroje, druhu paliv a dle sektoru spotřeby, 2009, GJ/rok. Přepočteno na průměrné klimatické podmínky posledních 10-ti let tuhá paliva brikety hnědouhelné hnědé uhlí tříděné tuhá paliva plynná paliva zemní plyn plynná paliva dřevo geotermální energie Sektor spotřeby Průmysl Chemický a farmaceutický průmysl Průmysl potravinářský a tabákový Průmysl skla, keramiky, porc.a stav.hmot Stavebnictví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Výroba dopravních prostředků Výroba elektrických a optických přístrojů Výroba kovů a kovodělných výrobků Ostatní průmysl Zemědělství Zemědělství (budovy) Terciární sféra Školství Veřejná správa, obrana, sociální pojištění Zdravotnictví Ostatní tercier Doprava Doprava (budovy) Bydlení Elektřina velkoodběr Celkový součet OZE vodní energie OZE Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/2011 8

9 Tabulka 4: Primární spotřeba paliv v území ve výchozím roce, členěno dle KÚ a druhu paliv, 2009, GJ/rok. Přepočteno na průměrné klimatické podmínky posledních 10-ti let. tuhá paliva plynná paliva OZE tuhá Celkový brikety hnědé uhlí geotermální vodní paliva zemní plyn plynná paliva dřevo OZE součet Katastrální území (KÚ) hnědouhelné tříděné energie energie Černá u Kraslic Čirá Hraničná Kámen u Kraslic Kostelní Kraslice Krásná u Kraslic Liboc u Kraslic Mlýnská Počátky u Kraslic Sněžná Tisová u Kraslic Valtéřov u Kraslic Zelená Hora u Kraslic Nezařazeno Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/2011 9

10 Tabulka 5: Primární spotřeba paliv v území ve výchozím roce, členěno dle KÚ a sektoru spotřeby, 2009, GJ/rok. Přepočteno na průměrné klimatické podmínky posledních 10-ti let. Průmysl Elektřina velkoodběr Zemědělství (budovy) Terciární sféra Doprava (budovy) Bydlení Celkový součet Katastrální území (KÚ) Černá u Kraslic Čirá Hraničná Kámen u Kraslic Kostelní Kraslice Krásná u Kraslic Liboc u Kraslic Mlýnská Počátky u Kraslic Sněžná Tisová u Kraslic Valtéřov u Kraslic Zelená Hora u Kraslic Nezařazeno Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

11 Tabulka 6: Spotřeba paliv a energie po přeměnách (konečná spotřeba) ve výchozím roce, členěno dle kategorie zdroje a druhu energie, výchozí stav - rok přepočteno na průměrné klimatické podmínky posledních 10-ti let tuhá paliva brikety hnědouhelné hnědé uhlí tříděné tuhá paliva plynná paliva OZE CZT zemní plyn plynná paliva dřevo OZE CZT geotermální energie Kategorie zdroje REZZO REZZO REZZO Domácnosti Podnikatelské zdroje Elektřina Maloodběr obyvatelstvo Maloodběr podnikatelé Velokoodběr OZE Tepelná čerpadla CZT Celkový součet CZT Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

12 Tabulka 7: Spotřeba paliv a energie po přeměnách (konečná spotřeba) ve výchozím roce, členěno dle sektoru spotřeby a druhu energie, výchozí stav - rok přepočteno na průměrné klimatické podmínky posledních 10-ti let tuhá paliva plynná paliva OZE CZT Celkový Kategorie zdroje brikety hnědé tuhá paliva zemní plyn plynná paliva dřevo geotermální OZE CZT CZT součet Průmysl Chemický a farmaceutický průmysl Průmysl potravinářský a tabákový Průmysl skla, keramiky, porc.a stav.hmot Stavebnictví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Výroba dopravních prostředků Výroba elektrických a optických přístrojů Výroba kovů a kovodělných výrobků Ostatní průmysl Zemědělství Zemědělství (budovy) Terciární sféra Školství Veřejná správa, obrana, sociální pojištění Zdravotnictví Ostatní tercier Doprava Doprava (budovy) Bydlení Elektřina velkoodběr Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

13 Tabulka 8: Spotřeba paliv a energie po přeměnách ve výchozím roce, členěno dle KÚ a druhu energie, 2007, GJ/rok tuhá paliva tuhá plynná paliva OZE CZT Celkový Kategorie zdroje brikety hnědé uhlí paliva zemní plyn plynná paliva dřevo geotermální OZE CZT CZT součet Černá u Kraslic Čirá Hraničná Kámen u Kraslic Kostelní Kraslice Krásná u Kraslic Liboc u Kraslic Mlýnská Počátky u Kraslic Sněžná Tisová u Kraslic Valtéřov u Kraslic Zelená Hora u Kraslic Nezařazeno Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

14 Tabulka 9: Spotřeba paliv a energie po přeměnách ve výchozím roce, členěno dle KÚ a sektoru spotřeby, rok přepočteno na průměrné klimatické podmínky posledních 10-ti let Zemědělství Elektřina Doprava Celkový Průmysl Terciární sféra Bydlení Katastrální území (budovy) velkoodběr (budovy) součet Černá u Kraslic Čirá Hraničná Kámen u Kraslic Kostelní Kraslice Krásná u Kraslic Liboc u Kraslic Mlýnská Počátky u Kraslic Sněžná Tisová u Kraslic Valtéřov u Kraslic Zelená Hora u Kraslic Nezařazeno Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

15 Obrázek 3: Spotřeba energie po přeměnách ve výchozím roce, podle KÚ, 2009, GJ/rok Spotřeba energie po přeměnách, členěno dle druhu paliva a energie, výchozí rok 2009 (GJ/r) CZT zemní plyn geotermální energie dřevo brikety hnědouhelné hnědé uhlí tříděné 0 Kámen u Kraslic Kostelní Kraslice Krásná u Kraslic Liboc u Kraslic Mlýnská Tisová u Kraslic Zelená Hora u Kraslic ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

16 PŘÍLOHA Č.4: EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A CO 2 VE VÝCHOZÍM ROCE 2009 Tabulka 10: Emise základních škodlivin a CO2 - členěno dle druhu paliva a kategorie zdroje, Stávající stav - rok přepočteno na průměrné klimatické podmínky posledních 10-ti let, t/rok Palivo REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 Elektřina Celkový součet tuhé látky hnědé uhlí tříděné 2,798 2,798 brikety hnědouhelné 3,603 3,603 dřevo 2,666 2,666 zemní plyn 0,035 0,054 0,084 0,173 bez spotřeby paliva SO2 hnědé uhlí tříděné 4,805 4,805 brikety hnědouhelné 4,224 4,224 dřevo 0,513 0,513 zemní plyn 0,014 0,027 0,040 0,082 bez spotřeby paliva NOx hnědé uhlí tříděné 0,849 0,849 brikety hnědouhelné 0,913 0,913 dřevo 0,359 0,359 zemní plyn 3,296 2,395 5,466 11,157 bez spotřeby paliva CO hnědé uhlí tříděné 19,095 19,095 brikety hnědouhelné 20,534 20,534 dřevo 0,513 0,513 zemní plyn 1,136 0,324 1,346 2,806 bez spotřeby paliva CxHy hnědé uhlí tříděné 3,777 3,777 brikety hnědouhelné 4,061 4,061 dřevo 0,456 0,456 zemní plyn 0,104 0,168 0,269 0,542 bez spotřeby paliva 0,864 0,864 CO2 hnědé uhlí tříděné brikety hnědouhelné dřevo 0 0 zemní plyn bez spotřeby paliva Celkem tuhé látky 0,035 0,054 9,152 9,241 Celkem SO2 0,014 0,027 9,582 9,623 Celkem NOx 3,296 2,395 7,587 13,277 Celkem CO 1,136 0,324 41,487 42,948 Celkem CxHy 0,104 1,032 8,563 9,700 Celkem CO ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

17 Tabulka 11: Emise základních škodlivin a CO2 - členěno dle druhu paliva a kategorie zdroje, výchozí stav - rok 2009 Katastrální území (KÚ) REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 Elektřina Celkový součet Černá u Kraslic tuhé látky 0,041 0,041 SO2 0,058 0,058 NOx 0,011 0,011 CO 0,253 0,253 CxHy 0,050 0,050 CO Čirá tuhé látky 0,259 0,259 SO2 0,050 0,050 NOx 0,035 0,035 CO 0,050 0,050 CxHy 0,044 0,044 CO Hraničná tuhé látky SO2 NOx CO CxHy 0,489 0,489 CO2 0 0 Kámen u Kraslic tuhé látky 0,126 0,126 SO2 0,102 0,102 NOx 0,026 0,026 CO 0,410 0,410 CxHy 0,000 0,089 0,089 CO Kostelní tuhé látky 0,093 0,093 SO2 0,057 0,057 NOx 0,017 0,017 CO 0,210 0,210 CxHy 0,050 0,050 CO Kraslice tuhé látky 0,035 0,052 5,236 5,323 SO2 0,014 0,026 5,391 5,431 NOx 3,296 2,274 6,495 12,065 CO 1,136 0,294 23,766 25,196 CxHy 0,104 0,538 4,913 5,555 CO Krásná u Kraslic tuhé látky 0,924 0,924 SO2 0,965 0,965 ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

18 Katastrální území (KÚ) REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 Elektřina Celkový součet NOx 0,243 0,243 CO 4,061 4,061 CxHy 0,840 0,840 CO Liboc u Kraslic tuhé látky 0,032 0,032 SO2 0,045 0,045 NOx 0,009 0,009 CO 0,199 0,199 CxHy 0,039 0,039 CO Mlýnská tuhé látky 0,186 0,186 SO2 0,231 0,231 NOx 0,048 0,048 CO 0,999 0,999 CxHy 0,201 0,201 CO Počátky u Kraslic tuhé látky 0,220 0,220 SO2 0,134 0,134 NOx 0,040 0,040 CO 0,496 0,496 CxHy 0,117 0,117 CO Sněžná tuhé látky 0,180 0,180 SO2 0,169 0,169 NOx 0,042 0,042 CO 0,695 0,695 CxHy 0,147 0,147 CO Tisová u Kraslic tuhé látky 0,953 0,953 SO2 1,204 1,204 NOx 0,296 0,296 CO 5,222 5,222 CxHy 1,048 1,048 CO Valtéřov u Kraslic tuhé látky 0,055 0,055 SO2 0,077 0,077 NOx 0,015 0,015 CO 0,338 0,338 CxHy 0,067 0,067 CO Zelená Hora u Kraslic tuhé látky 0,002 0,846 0,848 ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

19 Katastrální území (KÚ) REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 Elektřina Celkový součet SO2 0,001 1,098 1,099 NOx 0,121 0,309 0,430 CO 0,030 4,789 4,819 CxHy 0,005 0,958 0,963 CO Celkem tuhé látky 0,035 0,054 9,152 9,241 Celkem SO2 0,014 0,027 9,582 9,623 Celkem NOx 3,296 2,395 7,587 13,277 Celkem CO 1,136 0,324 41,487 42,948 Celkem CxHy 0,104 1,032 8,563 9,700 Celkem CO Obrázek 4: Emise znečišťujících látek v členění dle kategorie zdroje, 2009, t/rok Emise základních škodlivin členěno dle kategorie zdroje město Kraslice, rok 2009 (t/r) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 REZZO 3 REZZO 2 REZZO 1 5,000 0,000 tuhé látky SO2 NOx CO CxHy ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

20 Obrázek 5: Emise znečišťujících látek v členění dle druhu paliva, 2009, t/rok Emise základních škodlivin členěno dle druhu paliva město Kraslice, rok 2009 (t/r) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 bez spotřeby paliva zemní plyn dřevo brikety hnědouhelné hnědé uhlí tříděné 10,000 5,000 0,000 tuhé látky SO2 NOx CO CxHy ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

21 PŘÍLOHA Č.4: EMISNÍ FAKTORY PRO VÝPOČET EMISÍ CO 2 Tabulka 12: Emisní faktory CO 2 podle metodiky IPCC Druh paliva Emisní faktor C (kg C/GJ v palivu) Oxidovaný podíl C (1-nedopal) (%) Výsledný emisní faktor CO 2 (kg CO 2/GJ v palivu) černé uhlí energetické 25,80 98,00% 92,71 černé uhlí tříděné 25,80 98,00% 92,71 černouhelné kaly 25,80 98,00% 92,71 proplástek 25,80 98,00% 92,71 koks 29,50 98,00% 106,00 lignit 27,60 98,00% 99,18 hnědé uhlí energetické 27,60 98,00% 99,18 hnědé uhlí tříděné 26,20 98,00% 94,15 hnědouhelné brikety 26,20 98,00% 94,15 extralehký topný olej 20,20 99,00% 73,33 lehký topný olej 20,20 99,00% 73,33 těžký topný olej 21,10 99,00% 76,59 zemní plyn 15,30 99,50% 55,82 zkapalněný propan/butan 17,20 99,50% 62,75 motorová nafta 20,20 99,00% 73,33 benzin 18,90 99,00% 68,61 letecký petrolej 19,50 99,00% 70,79 bioplyn 30,60 99,50% 0,00 biomasa pevná 1 29,90 98,00% 0,00 Poznámky: 1. pro stanovení emisí CO 2 se používá obecný emisní faktor pro daný druh paliva 2. přepočet na emise CO 2 se provede pomocí výhřevnosti (Net Calorific Value) pro konkrétní nebo průměrné palivo. 1 U obnovitelných zdrojů energie na bázi spalování biomasy nebo biopaliv je uvažován emisní faktor CO 2 jako nulový vzhledem k předpokladu, že z hlediska emisí CO 2 se biomasa chová neutrálně - při udržitelném přístupu, kdy nejsou zdroje biomasy extrémně vyčerpávány se jedná o uzavřený cyklus, kdy CO 2 uniklý do atmosféry při spalování biomasy je pohlcen a akumulován a nově dorůstající biomase. ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

22 PŘÍLOHA Č. 5: ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE NÁVRHOVÝCH VARIANT ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

23 Tabulka 13: Primární spotřeba paliv v území, členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliv, rok 2030, Varianta 1 - přepočteno na průměrné klimatické podmínky Primární spotřeba (GJ/r) Palivo tuhá paliva plynná paliva OZE hnědé uhlí brikety zemní plyn dřevo geotermální Celkový plynná solární solární vodní OZE tuhá paliva biomasa součet Sektor spotřeby tříděné hnědouhelné paliva energie teplo energie energie Průmysl Chemický a farmaceutický průmysl Průmysl potravinářský a tabákový Průmysl skla, keramiky, porc.a stav.hmot Stavebnictví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Výroba dopravních prostředků Výroba elektrických a optických přístrojů Výroba kovů a kovodělných výrobků Ostatní průmysl Nová výstavba Zemědělství Zemědělství (budovy) Terciární sféra Školství Veřejná správa, obrana, sociální pojištění Zdravotnictví Ostatní tercier Nová výstavba Doprava Doprava (budovy) Bydlení Elektřina velkoodběr Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

24 Tabulka 14: Primární spotřeba paliv a el.energie v území ve výhledu, členěno dle kategorie zdroje a druhu paliv, varianta V1, rok 2030, GJ/r Primární spotřeba (GJ/r) Palivo tuhá paliva plynná paliva OZE hnědé uhlí brikety zemní plyn dřevo geotermální Celkový plynná solární solární vodní OZE tuhá paliva biomasa součet Kategorie zdroje tříděné hnědouhelné paliva energie teplo energie energie REZZO REZZO REZZO Zdroje CZT REZZO Domácnosti Podnikatelské zdroje Elektřina Maloodběr obyvatelstvo Maloodběr podnikatelé Velokoodběr Výroba ve zdrojích CZT OZE Tepelná čerpadla Solární fotovoltaické systémy Malé vodní elektrárny Nová výstavba Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

25 Tabulka 15: Primární spotřeba paliv v území, členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliv, rok 2030, Varianta 2 - přepočteno na průměrné klimatické podmínky Primární spotřeba (GJ/r) Palivo plynná paliva plynná paliva geotermální solární solární vodní zemní plyn dřevo biomasa Sektor spotřeby energie teplo energie energie Průmysl Chemický a farmaceutický prům Průmysl potravinářský a tabáko Průmysl skla, keramiky, porc.a s Stavebnictví Výroba a rozvod elektřiny, plynu Výroba dopravních prostředků Výroba elektrických a optických Výroba kovů a kovodělných výro Ostatní průmysl Nová výstavba Zemědělství Zemědělství (budovy) Terciární sféra Školství Veřejná správa, obrana, sociální Zdravotnictví Ostatní tercier Nová výstavba Doprava Doprava (budovy) Bydlení Elektřina velkoodběr Celkový součet OZE OZE Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

26 Tabulka 16: Primární spotřeba paliv a el.energie v území ve výhledu, členěno dle kategorie zdroje a druhu paliv, varianta V2, rok 2030, GJ/r Primární spotřeba (GJ/r) Palivo plynná paliva plynná paliva geotermální solární solární vodní zemní plyn dřevo biomasa Kategorie zdroje energie teplo energie energie REZZO REZZO REZZO Zdroje CZT REZZO Domácnosti Podnikatelské zdroje Elektřina Maloodběr obyvatelstvo Maloodběr podnikatelé Velokoodběr Výroba ve zdrojích CZT OZE Tepelná čerpadla Solární fotovoltaické systémy Malé vodní elektrárny Nová výstavba Celkový součet OZE OZE Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

27 Tabulka 17: Spotřeba paliv a energie po přeměnách ve výhledu, členěno dle kategorie zdroje a druhu energie, rok 2030, varianta V1, přepočteno na průměrné klimatické podmínk, GJ/r Spotřeba po přeměnách [GJ/r] Energie tuhá paliva hnědé uhlí tříděné brikety hnědouhelné tuhá paliva plynná paliva OZE CZT plynná geotermální zemní plyn dřevo biomasa solární teplo OZE CZT paliva energie Kategorie zdroje REZZO REZZO REZZO REZZO REZZO Podnikatelské zdroje Domácnosti Elektřina Maloodběr obyvatelstvo Maloodběr podnikatelé Velokoodběr OZE Tepelná čerpadla CZT Nová výstavba Celkový součet CZT Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

28 Tabulka 18: Spotřeba paliv a energie po přeměnách ve výhledu, členěno dle sektoru spotřeby a druhu energie, rok 2030, varianta V1, přepočteno na průměrné klimatické podmínky, GJ/r Spotřeba po přeměnách [GJ/r] Energie tuhá paliva hnědé uhlí tříděné brikety hnědouhelné tuhá paliva plynná paliva OZE CZT plynná geotermální zemní plyn dřevo biomasa solární teplo OZE CZT paliva energie Kategorie zdroje Průmysl Výroba kovů a kovodělných výrobků Průmysl potravinářský a tabákový Stavebnictví Výroba elektrických a optických přístrojů Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Průmysl skla, keramiky, porc.a stav.hmot Chemický a farmaceutický průmysl Výroba dopravních prostředků Ostatní průmysl Nová výstavba Elektřina velkoodběr Elektřina velkoodběr Zemědělství Zemědělství Terciární sféra Ostatní tercier Školství Veřejná správa, obrana, sociální pojištění Zdravotnictví Nová výstavba Doprava Doprava Bydlení Obyvatelstvo Nová výstavba Celkový součet CZT Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

29 Tabulka 19: Spotřeba paliv a energie po přeměnách ve výhledu, členěno dle KU města Kraslice, rok 2030, varianta V1, přepočteno na průměrné klimatické podmínky, GJ/r Spotřeba po přeměnách [GJ/r] Energie tuhá paliva plynná paliva OZE CZT Celkový hnědé uhlí brikety geotermální solární tuhá paliva zemní plyn plynná paliva dřevo biomasa OZE CZT CZT součet Kategorie zdroje tříděné hnědouhelné energie teplo Černá u Kraslic Čirá Hraničná Kámen u Kraslic Kostelní Kraslice Krásná u Kraslic Liboc u Kraslic Mlýnská Počátky u Kraslic Sněžná Tisová u Kraslic Valtéřov u Kraslic Zelená Hora u Kraslic (Prázdné) Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

30 Tabulka 20: Spotřeba paliv a energie po přeměnách ve výhledu, členěno dle kategorie zdroje a druhu energie, rok 2030, varianta V2, přepočteno na průměrné klimatické podmínky, GJ/r Spotřeba po přeměnách [GJ/r] Energie plynná paliva OZE CZT zemní plyn dřevo geotermální Celkový plynná solární biomasa OZE CZT CZT součet Kategorie zdroje paliva energie teplo REZZO REZZO REZZO REZZO REZZO Podnikatelské zdroje Domácnosti Elektřina Maloodběr obyvatelstvo Maloodběr podnikatelé Velokoodběr OZE Tepelná čerpadla CZT Nová výstavba Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

31 Tabulka 21: Spotřeba paliv a energie po přeměnách ve výhledu, členěno dle sektoru spotřeby a druhu energie, rok 2030, varianta V2, přepočteno na průměrné klimatické podmínky, GJ/r Spotřeba po přeměnách [GJ/r] Energie plynná paliva OZE CZT zemní plyn dřevo geotermální Celkový plynná solární biomasa OZE CZT CZT součet Kategorie zdroje paliva energie teplo Průmysl Výroba kovů a kovodělných výrob Průmysl potravinářský a tabákový Stavebnictví Výroba elektrických a optických p Výroba a rozvod elektřiny, plynu a Průmysl skla, keramiky, porc.a sta Chemický a farmaceutický průmys Výroba dopravních prostředků Ostatní průmysl Nová výstavba Elektřina velkoodběr Elektřina velkoodběr Zemědělství Zemědělství Terciární sféra Ostatní tercier Školství Veřejná správa, obrana, sociální p Zdravotnictví Nová výstavba Doprava Doprava Bydlení Obyvatelstvo Nová výstavba Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

32 Tabulka 22: Spotřeba paliv a energie po přeměnách ve výhledu, členěno dle KU města Kraslice, rok 2030, varianta V2, přepočteno na průměrné klimatické podmínky, GJ/r Spotřeba po přeměnách [GJ/r] Energie plynná paliva OZE CZT Celkový geotermální solární OZE zemní plyn plynná paliva dřevo biomasa CZT CZT součet Kategorie zdroje energie teplo Černá u Kraslic Čirá Hraničná Kámen u Kraslic Kostelní Kraslice Krásná u Kraslic Liboc u Kraslic Mlýnská Počátky u Kraslic Sněžná Tisová u Kraslic Valtéřov u Kraslic Zelená Hora u Kraslic (Prázdné) Celkový součet ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

33 Tabulka 23: Emisní bilance v členění dle kategorie zdroje varianta V1, 2030, t/rok Kategorie Palivo REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 Elektřina Nová výstavba Celkový součet tuhé látky hnědé uhlí tříděné 0,386 0,386 brikety hnědouhelné 0,497 0,497 dřevo 2,454 2,454 biomasa 5,579 2,766 8,345 zemní plyn 0,030 0,039 0,075 0,012 0,156 bez spotřeby paliva SO2 hnědé uhlí tříděné 0,663 0,663 brikety hnědouhelné 0,583 0,583 dřevo 0,472 0,472 biomasa 1,073 0,532 1,605 zemní plyn 0,012 0,020 0,036 0,006 0,074 bez spotřeby paliva NOx hnědé uhlí tříděné 0,117 0,117 brikety hnědouhelné 0,126 0,126 dřevo 0,330 0,330 biomasa 0,751 0,372 1,123 zemní plyn 2,606 1,725 4,862 0,783 9,976 bez spotřeby paliva CO hnědé uhlí tříděné 2,636 2,636 brikety hnědouhelné 2,835 2,835 dřevo 0,472 0,472 biomasa 1,073 0,532 1,605 zemní plyn 0,993 0,235 1,197 0,193 2,617 bez spotřeby paliva CxHy hnědé uhlí tříděné 0,521 0,521 brikety hnědouhelné 0,561 0,561 dřevo 0,420 0,420 biomasa 0,955 0,473 1,428 zemní plyn 0,092 0,123 0,239 0,039 0,492 bez spotřeby paliva 1,728 1,728 CO2 hnědé uhlí tříděné brikety hnědouhelné dřevo 0 0 biomasa zemní plyn bez spotřeby paliva Celkem tuhé látky 0,030 0,039 8,991 2,778 11,838 Celkem SO2 0,012 0,020 2,827 0,538 3,397 Celkem NOx 2,606 1,725 6,186 1,155 11,673 Celkem CO 0,993 0,235 8,212 0,725 10,165 Celkem CxHy 0,092 1,851 2,696 0,512 5,151 Celkem CO2 3056, , , , , ,516 ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

34 Tabulka 24: Emisní bilance v členění dle kategorie zdroje varianta V2, 2030, t/rok Kategorie Palivo REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 Elektřina Nová výstavba Celkový součet tuhé látky dřevo 2,454 2,454 biomasa 6,563 2,766 9,329 zemní plyn 0,030 0,049 0,075 0,012 0,166 bez spotřeby paliva SO2 dřevo 0,472 0,472 biomasa 1,262 0,532 1,794 zemní plyn 0,012 0,026 0,036 0,006 0,080 bez spotřeby paliva NOx dřevo 0,330 0,330 biomasa 0,883 0,372 1,256 zemní plyn 2,606 2,146 4,862 0,806 10,420 bez spotřeby paliva CO dřevo 0,472 0,472 biomasa 1,262 0,532 1,794 zemní plyn 0,993 0,239 1,197 0,198 2,626 bez spotřeby paliva CxHy dřevo 0,420 0,420 biomasa 1,123 0,473 1,597 zemní plyn 0,092 0,154 0,239 0,040 0,525 bez spotřeby paliva 1,728 1,728 CO2 dřevo 0 0 biomasa zemní plyn bez spotřeby paliva Celkem tuhé látky 0,030 0,049 9,092 2,779 11,949 Celkem SO2 0,012 0,026 1,770 0,538 2,346 Celkem NOx 2,606 2,146 6,075 1,179 12,006 Celkem CO 0,993 0,239 2,931 0,730 4,892 Celkem CxHy 0,092 1,882 1,783 0,513 4,270 Celkem CO2 3056, , , , , ,490 ÚEK města Kraslice, Příloha č. 1 Závěrečné zprávy, ENVIROS, s.r.o., HO Base, 06/

PODROBNÉ MAPOVÉ, TABELÁRNÍ A GRAFICKÉ VÝSTUPY

PODROBNÉ MAPOVÉ, TABELÁRNÍ A GRAFICKÉ VÝSTUPY ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PODROBNÉ MAPOVÉ, TABELÁRNÍ A GRAFICKÉ VÝSTUPY PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY BŘEZEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz

Více

Městská část Praha 11

Městská část Praha 11 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 11 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 14 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy ( ) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE. Hlavní město Praha

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy ( ) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE. Hlavní město Praha Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Hlavní město Praha ÚEK - Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok

Více

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 15 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha 13

Městská část Praha 13 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 13 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

Městská část Praha Vinoř

Městská část Praha Vinoř Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha Vinoř Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok

Více

Městská část Praha 18

Městská část Praha 18 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21)

Více

SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA

SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č.2 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz ve spolupráci

Více

Územní energetická koncepce města Valašské Meziříčí

Územní energetická koncepce města Valašské Meziříčí Územní energetická koncepce města Valašské Meziříčí Prezentace Radě města 1.7.2008 Vladimíra Henelová Petr Synek Jaroslav Jakubes Zákon č. 406/2006 Sb. 4 Územní energetická koncepce obsahuje a) rozbor

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program územní energetické koncepce Ing. Petr Synek ENVIROS, s.r.o. 1 Územní energetické koncepce Obsah koncepce v souladu se zákonem č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií Vyhláška 195/2001 Sb. stanoví podrobnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.5 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 37 PŘÍLOHA Č. 2 METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ PLATNOST OD 1. 7. 2016 Strana 1 z 22

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

PM 10. REZZO 1 REZZO 1 72,37 139,70 435,12 43,51 172,66 96,49 2,08E+00 5,47E-01 Celkem z REZZO 1

PM 10. REZZO 1 REZZO 1 72,37 139,70 435,12 43,51 172,66 96,49 2,08E+00 5,47E-01 Celkem z REZZO 1 Tabulka 1: Emise sledovaných škodlivin dle kategorie zdroje, t/rok, stacionární a mobilní zdroje, Brno 2007 výchozí rok 2007 Zdroj dat: ČHMÚ - REZZO 1+ 2, ČHMÚ, ČIŽP Brno, MMB - REZZO 3, CDV - REZZO 4,

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Povinnost pořídit ÚEK ukládá krajům, statutárním městům a hlavnímu městu Praze zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií). Obsah ÚEK je stanoven

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje. Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů. Zlín 27.2.2014

Územní energetická koncepce Zlínského kraje. Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů. Zlín 27.2.2014 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů Zlín 27.2.214 Projekty EAZK Projekt řešil spolupráci na ochranu klimatu a byly z něj hrazeny

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

ÚEK LK - aktualizace

ÚEK LK - aktualizace Územní energetická koncepce Libereckého kraje - aktualizace Veřejn ejné projednání - SEA 14. 1. 2010 ENVIROS, s.r.o. (Ing. Henelová, Ing. Jakubes) O. Hrubý HO Base Právn vní základ ÚEK zákon č.. 406/2000

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - BŘEZEN 2010 LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Libereckého

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Luhačovice 14. května 2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie 1 7 Bilance primární spotřeby paliv a energie Primární spotřeba paliv a energie představuje úhrn všech paliv, spotřebovaných na území Moravskoslezského kraje a dovoz energie, která je vyrobena ve zdrojích,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Emise oxidu uhličitého

Emise oxidu uhličitého Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise oxidu uhličitého Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Více

DÍLČÍ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - ZÁŘÍ 2015 LIBERECKÝ KRAJ

DÍLČÍ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - ZÁŘÍ 2015 LIBERECKÝ KRAJ DÍLČÍ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - ZÁŘÍ 2015 LIBERECKÝ KRAJ PŘÍLOHA Č. 1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Příloha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKČNÍ PLÁN K REALIZACI ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY V LETECH 2007-10 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční

Více

EMISNÍ BILANCE MALÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 1991-1995

EMISNÍ BILANCE MALÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 1991-1995 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO EMISNÍ BILANCE MALÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 1991-1995 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. MILEVSKO 1997 ÚVOD

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - ČERVEN 2011 MĚSTO KRASLICE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KRASLICE AKTUALIZACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - ČERVEN 2011 MĚSTO KRASLICE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KRASLICE AKTUALIZACE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - ČERVEN 2011 MĚSTO KRASLICE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KRASLICE AKTUALIZACE OBSAH Název publikace Územní energetická koncepce města Kraslice aktualizace Referenční

Více

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek

Územní energetická koncepce města Dobřany. Veřejná prezentace. Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Územní energetická koncepce města Dobřany Veřejná prezentace Ing. Vladimíra Henelová Ing. Zdeněk Kodytek Obsah řešení zákon č. 46/2 Sb. a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, b) rozbor možných zdrojů

Více

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM STRUČNÁ ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM STRUČNÁ ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA Tato akce byla realizovaná s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008. STRUČNÁCZPRÁVA PRO RADU ENVIROS, s. r. o.

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5 PROGRAM PASIVNÍ DOMY Obsah 1 Proč realizovat nízkoenergetické a pasivní domy?...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1 Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK Modernizace zdrojů tepla v Karolínce město Karolínka - 1.274 domácností, 549

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Bilance spotřeby kapalných paliv

Bilance spotřeby kapalných paliv 2.1.4. Bilance spotřeby kapalných paliv Zpracování ropy a výroba kapalných paliv Na území Olomouckého kraje není lokalizována žádná výrobní jednotka zpracování ropy na ropné palivářské produkty. Zdroje

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/) Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje (TJ/r) 7 6 5 4 3 2 1 malé zdroje střední zdroje velké zdroje Hradec Králové Rychnov nad Kn. Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje 3 2 5 (TJr/)

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

ENERGETICKÁ KONCEPCE

ENERGETICKÁ KONCEPCE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA PLZNĚ DODATEK září 2003 Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů http://info.plzen city.cz/generel/ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ Odbor řízení technických úřadů Magistrátu

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. ČERVEN 2017 PARDUBICKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE PARDUBICKÉHO KRAJE

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. ČERVEN 2017 PARDUBICKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE PARDUBICKÉHO KRAJE ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. ČERVEN 2017 PARDUBICKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE PARDUBICKÉHO KRAJE ZPRÁVA ČERVEN 2017 PARDUBICKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Více

Obsah závěrečné zprávy Územního energetického dokumentu hl.m.prahy

Obsah závěrečné zprávy Územního energetického dokumentu hl.m.prahy Autor Organizace Název textu Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO Marketing spol. s r.o. Obsah závěrečné zprávy Územního energetického dokumentu hl. m. Prahy BK1 - Energetika Blok Datum Červen 2001 Poznámka

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 12. září 2016,

VYHLÁŠKA. ze dne 12. září 2016, VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2016, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby

6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby 1 6 Dodávka elektřiny 6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby Distribuci elektrické energie na území Moravskoslezského

Více

EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001

EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2001 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2003 VSTUPNÍ

Více

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE A JEJÍ PRACOVNÍ CÍLE

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

1 Data o provozu stacionárních zdrojů

1 Data o provozu stacionárních zdrojů 1 1 Data o provozu stacionárních zdrojů 1.1 Kategorizace zdrojů Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona

Více

Výsledky I. etapy projektu

Výsledky I. etapy projektu Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Výsledky I. etapy projektu Ing. Jan Koloničny ny Ph.D. 29. června 2010, Ostrava Databáze projektu Čísla: 1805 obcí (název, č.. regionu,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Biomasa jako zdroj energie II STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Rožnov pod Radhoštem 28. února 2008 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

IREAS, o.p.s. Hrotovice, Autor: Ing. Jan Macháč, Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

IREAS, o.p.s. Hrotovice, Autor: Ing. Jan Macháč, Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Ekonomické dopady navrhované směrnice EP a Rady o omezení některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení na zdrojovou základnu ČR Hrotovice, 23.10.2014 IREAS, o.p.s. Autor:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SPRÁVNÍ OBVOD ORP NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Správní obvod Nové Město nad Metují leží ve východní části Královéhradeckého kraje. Je vklíněn mezi obce správního obvodu Náchod

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

Výpočet objemu spalin

Výpočet objemu spalin Výpočet objemu spalin Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO marketing, spol. s r. o., Praha 2012 1. Teoretické základy výpočtu objemu spalin z jejich složení Při spalování paliv se mění v palivu obsažená chemicky

Více

Územní energetická koncepce města Bruntál

Územní energetická koncepce města Bruntál . 530 02 PARDUBICE ul. Arnošta z Pardubic 676 energetické stavby vodohospodářské stavby geodetické práce tel : 466 614 329-34 fax : 466 613 544 e-mail : evc@evc.cz www.evc.cz Územní energetická koncepce

Více

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv za rok 2006 EP 5-01 Registrováno ČSÚ ČV 119/06 ze dne 30. 6.2005 IKF 460006 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2006. Podle

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s. ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PORSENNA o.p.s. OBSAH Energetické plánování pohled měst a obcí Územní energetická koncepce legislativní opora struktura Energetický plán města struktura a hranice 2 Energetické plánování

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více