ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

2 a k t u a l i t y NOVELY ZÁKONŮ SOCIÁLNÍ REFORMY Vážení přátelé, ve středu jednala NRZP ČR s MPSV ČR o případných úpravách zákonů, které byly přijaty na konci loňského roku v rámci sociální reformy. Za MPSV ČR se účastnil jednání náměstek ministra pan David Kafka, za NRZP ČR se vedle mě jednání účastnili 1. místopředseda NRZP ČR pan Jiří Morávek a ředitel legislativního odboru pan Jan Hutař. Prvním bodem jednání byla otázka souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. MPSV ČR připouští opětovnou možnost souběhu rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči. Konkrétní návrh je takový, že rodičovský příspěvek, který je vyplácen v celkové výši ,- Kč, by si pečující osoba mohla rozložit až na dobu například 6 let s tím, že současně by byl přiznán příspěvek na péči. U nízko příjmových rodin by zůstala samozřejmě možnost zvýšení příspěvku na péči o 2000,- Kč měsíčně. Jako druhý bod jsme projednali znevýhodnění osob v celoročních zařízeních sociální péče, které nemají nárok na příspěvek na mobilitu. Při diskuzi o tomto problému byl formulován tento základní návrh. Osoba, která je klientem výše uvedených zařízení, by měla právo na získání příspěvku na mobilitu v případech, kdyby prokázala, že minimálně 5x cestovala ze zařízení za nějakým účelem. MPSV ČR původně navrhovalo, že by to bylo v případech pouze cestování za vzděláním či za prací do terapeutických dílen. Toto zúžení jsme zcela jasně odmítli. Vlastní systém by měl fungovat tak, že správa těchto sociálních zařízení by měsíčně potvrzovala počet jízd mimo zařízení, samozřejmě u opakujících se jízd by taková evidence nebyla. Oba tyto návrhy považujeme za podklad k jednání a NRZP ČR bude ve svých strukturách je bude dále posuzovat. Pokud máte k nim nějaký Váš poznatek či podnět, můžete mi jej sdělit na Třetím bodem jednání byl problém s vydáváním průkazu ZTP a ZTP/P v situaci, kdy platnost těchto průkazů končí, v období než budou vydávány Karty sociálního systému. V současné době mají úřady práce již aplikaci na vytištění náhradní průkazky ZTP či ZTP/P (osobně jsem to ověřil na dvou úřadech práce). Tudíž není žádný důvod, aby bylo jejich vydávání zdržováno. Upozornili jsme pana náměstka D. Kafku na přetrvávající praxi, kdy úřady práce odmítají přijmout žádost o vydání nové průkazky ZTP či ZTP/P před datem, kdy končí její platnost. Pan náměstek D. Kafka nás ujistil, že do MPSV ČR vydá informaci pro Úřad práce, že takovýto postup není v souladu se zákonem, a že je nepřípustné, aby úřady práce nezahájil správní řízení například 2 měsíce před ukončením platnosti průkazu. strana 1

3 Dalším bodem jednání byla situace v žádostech o kompenzační pomůcky. V současné době je již několik desítek žádostí, například o schodišťové plošiny, vnitřní výtahy a podobně. Úřad práce nyní vypisuje výběrové řízení na nákup těchto zařízení, která budou klientům zapůjčena. Znovu jsme důrazně upozornili, že systém zapůjčování těchto zařízení nebude funkční a vyřešení každé žádosti bude trvat neúměrně dlouho. Tuto skutečnost připustil i pan náměstek D. Kafka. Jednou z možností jak celý problém řešit je, že Úřad práce uzavře rámcovou dohodu se Sdružením výrobců těchto zařízení o nákupu služeb. Pak by již zařízení nebyla nakupována úřady práce pro klienty, tudíž nebyla by majetkem Úřadu práce. Zařízení by přímo zapůjčoval klientovi výrobce a Úřad práce by platil nájem zařízení. Toto řešení se nám zdá trochu krkolomné, nemusí být zcela průhledné, ale určitě by urychlilo instalaci těchto zařízení. Tato věc se bude dále řešit. Posledním bodem našeho jednání byla otázka formulářů. U žádosti o příspěvek na mobilitu budou údaje o zdravotní pojišťovně a údaje o rodném čísle uvedeny jako nepovinné údaje a žadatelé je nebudou muset vyplňovat. K tomu vydá MPSV ČR informaci pro úřady práce, a to nejpozději do Zcela zásadní debatu jsme vedli o formuláři žádost o příspěvek na nákup kompenzační pomůcky. Opět jsme důrazně upozornili, že je nepřípustné, aby se zjišťovali majetkové poměry žadatele a osob společně posuzovaných při žádosti o tuto dávku. Pan náměstek D. Kafka uznal naši námitku. Formulář bude zcela přepracován a nebudou zde již požadovány tyto údaje. Zjišťování majetkových poměrů lze připustit pouze v situaci, kdy žadatel bude žádat zrušení 10%ní účasti. V takovém případě se majetkové poměry mohou zjišťovat. Proto také nová žádost nebude mít již kolonky na zjišťování majetkových poměrů, a pokud někdo bude žádat o zrušení spoluúčasti z důvodu tíživé finanční situace, tak k žádosti bude přiložena příloha s přiznáním majetkových poměrů. Tato změna by se měla uskutečnit co nejdříve. Bc. Václav Krása Předseda NRZP ČR strana 2

4 PORADNA Plzeňský deník str. 06 Region Poradna Deníku Zajímá vás, jak vyřešit nepříznivou sociální situaci? Máte problémy při vyřizování dávek státní sociální podpory nebo důchodu?zeptejte se na řešení prostřednictvím Deníku odborníků z Poradny NRZP ČR pro Plzeňský kraj. Dnes vám odpovídá odborná sociální poradkyně Jana Petrová. Jsem osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a od listopadu 2011 pobírám invalidní důchod 2. stupně. Chtěla jsem se zeptat, jak je to s placením pojištění při tomto důchodu? A taky bych se chtěla zeptat, jak je to s mateřstvím? Budu mít nárok na mateřskou a rodičovský příspěvek, kdybych přestala platit nemocenské pojištění? A jak je to vlastně u invalidního důchodu s mateřstvím? Protože pobíráte invalidní důchod, jste tzv. státním pojištěncem, a proto v prvním roce podnikání nemusíte platit zálohu na zdravotní pojištění. Běžná záloha je 1697 Kč za měsíc. Vy po roce podnikání doložíte na svou zdravotní pojišťovnu přehled o příjmech a výdajích a bude vám spočítána skutečná výše zdravotního pojištění. Více informací u vaší zdravotní pojišťovny, stačí zavolat a dle rodného čísla vám řeknou více informací. Pokud si neplatíte nemocenské pojištění, tak vám nárok na mateřskou samozřejmě nevzniká. V tom případě hned po porodu nastoupíte na rodičovskou dovolenou a budete pobírat rodičovský příspěvek maximálně do vyčerpání částky Kč. Aby vám vznikl nárok na mateřskou dovolenou, potažmo na nemocenské dávky, musela byste mít v posledních dvou letech alespoň 270 dnů nemocenského pojištění a z toho jako OSVČ 180 dnů. Pobírání důchodu nemá na výši nemocenských dávek vliv. Můj pětiletý syn má průkaz ZTP/P. Pobírala jsem rodičovský příspěvek (RP) do sedmi let dítěte. RP mi byl uznán do konce listopadu roku Jenže teď od roku 2012 se mi zrušil RP a přešla jsem na příspěvek na péči (PNP) v I. stupni. Je možné žádat o zvýšení PNP, když má průkaz ZTP/P (III. stupeň)? Nebo tam jsou jiná kritéria pro získání druhého stupně? Je možné, že by to nemělo vliv na zvýšení PNP? Je to každé jiné posouzení nebo je to propojené navzájem? Kdo o tom vše rozhoduje (posudkový lékař nebo i pracovnice na úřadě - příspěvek na péči)? Je to opravdu tak, že od 1. ledna 2012 vám RP nenáleží. Váš syn pobírá PNP I. stupně doporučuji nahlásit tuto skutečnost na zdravotní pojišťovnu je za vás hrazeno zdravotní pojištění a na ČSSZ přinést potvrzení z ÚP, že jste pečující osobou doba péče se vám bude počítat na důchod. Dále se můžete nechat zaevidovat na ÚP po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti za vás bude hrazeno sociální pojištění. Pokud má syn přiznán průkaz ZTP/P, byl mu přiznán podle pravidel platných do konce roku 2012, a proto průkaz nemá vliv na zvýšení PNP. Pouze doporučuji podat žádost o příspěvek na mobilitu na ÚP oddělení dávek pro OZP. Pokud syn strana 3

5 pobírá PNP I. stupně, není mu automaticky tento stupeň zvýšen kvůli ZTP/P. Oba posudky byly podle kritérií platných do konce roku Jestliže byste chtěla požádat o zvýšení PNP,můžete tak učinit na příslušném ÚP oddělení dávek pro OZP. Pro nárok na PNP se posuzuje od deset oblastí základních životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Pro přiznání 2. stupně PNP je u dětí do 18 let věku potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při čtyřech nebo pěti základních životních potřebách. Více informací můžeme podat v naší poradně Pokud by příjmy rodiny za poslední kalendářní čtvrtletí byly nižší než dvojnásobek životního minima, můžete požádat na ÚP o navýšení PNP o 2000 Kč. Své dotazy posílejte na adresu nebo se ptejte na telefonu ZMĚNA MAILU NRZP Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že došlo k zneužití ové adresy Poradny NRZP ČR, měníme okamžitě tuto adresu na adresu S pozdravem Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR, Tel: , TAJNÉ SMLOUVY Deník Aktuálně.cz, Vojtěch Marek Tajné smlouvy od Drábka: Nový systém přijde na miliardy Tvrzení ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o stamilionových úsporách, kterými obhajuje problematické zavádění nového počítačového systému pro výplatu dávek, mají vážné trhliny. Ukazují to jak přes dva a půl měsíce utajované dodatky, které ministerstvo uzavřelo se společností Fujitsu a jež má deník Aktuálně.cz k dispozici, tak i analýza dalších výdajů, které systém výplaty dávek provází. Některé důležité dodatky upravující fungování systému přitom vedení ministerstva narychlo podepisovalo až na konci listopadu a prosince loňského roku - tedy v době, kdy už měl být celý systém zkoušen naostro. strana 4

6 Projekt za více než dvě miliardy Podle těchto dokumentů bude vybudování nového systému dávek stát celkově přes dvě miliardy korun. Dodatky zároveň potvrzují, že ministerstvo ještě na začátku podzimu 2011 počítalo s výběrovým řízením, ale stamiliony korun nakonec rozděluje bez jakékoliv veřejné soutěže. V této částce ale nejsou započítány třeba náklady na licence produktů společnosti Microsoft. Náklady tak budou ještě vyšší. Navíc není jasné, jak je spravován a financován systém jednotného výplatního místa, který ministerstvo od začátku ledna v souvislosti s dávkami využívá. Podle neoficiálních informací má jeho provoz stát 700 milionů korun. Vláda vám mění život. Velký přehled schválených reforem Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že zavedení nového systému šetří peníze. Zveřejnilo tabulky, podle nichž letos kvůli přechodu na nový systém výplaty dávek ušetří přes tři sta milionů. Pokud se ale do výdajů započítají peníze, které ministerstvo utratilo právě za přípravu nového systému, k žádné úspoře letos nedojde. Naopak. Z dodatků například vyplývá, že ministerstvo utratilo už loni za různé konzultace k novému systému desítky milionů korun. Jenom za sedm různých služeb a konzultací typu služeb směřujících ke zpracování projektové dokumentace vyplatilo ministerstvo dvacet sedm milionů korun. Loni tak ministerstvo podle týdeníku Euro vydalo na konzultace, analýzy, licence a provoz cloudu celkem téměř 350 milionů korun. Lži a manipulace Na to, že systém nešetří peníze tak, jak tvrdí ministr, upozorňuje také Nadační fond proti korupci, který podal na Drábka trestní oznámení. "Předběžně lze skutečně hovořit o tom, že změna dosavadního fungujícího systému na systém nový bude výrazně - násobně - dražší, než uvádí ministr Drábek. Celý průběh realizace projektu doprovází řada lží, manipulací a netransparentních úkonů," říká mluvčí fondu Bob Fliedr. Startuje sociální reforma. Tady je přehled hlavních změn Podle politiků KDU-ČSL, kteří se obrátili na Úřad na ochranu hospodářské soutěže, bude stát nový systém tři a půl miliardy korun. Mluvčí ministerstva Viktorie Plívová však o tom, že by úřad loni utratil za nový systém stamiliony, neví. Na otázku, kolik tedy loni úřad zaplatil na přípravu a konzultace, už ale neodpověděla. Zaplatí to EU Nadační fond proti korupci navíc upozorňuje na to, že Drábkův úřad chce na systém budovaný bez výběrového řízení využít skoro devět set milionů z fondů Evropské unie. Podmínkou získání a využití unijních peněz je přitom právě transparentní výběrové řízení. strana 5

7 Ani u peněz z Evropské unie navíc není jasné, jak k celkové částce ministerstvo došlo. Peníze chce úřad získat díky projektu s krkolomným názvem Zajištění pilotního provozu prostředí centralizované datové infrastruktury pro provoz agendových aplikací, pilotní provoz aplikací na podporu zaměstnanosti a zaškolení uživatelů pro jejich efektivní využívání. Na ten chce ministerstvo získat přes 826 milionů, v tabulkách o úsporách ale u evropských fondů počítá s částkou přes 888 milionů. Podle vedení ministerstva jsou ve hře i další neupřesněné projekty. "Jedná se o celkový souhrn finančních prostředků čerpaných z EU, do této částky jsou zahrnuty i ostatní projekty ministerstva," vysvětluje mluvčí Plívová. Ministerstvo práce a sociálních věcí tají dodatky už dva a půl měsíce. Teprve ve čtvrtek uvedlo, že požádá ministerstvo vnitra i Fujitsu o souhlas se zveřejněním. Dodatky mají podle ministerstva obsahovat bezpečnostně citlivé informace, které mohou ohrozit chod systému. Ve smlouvách, které má online deník Aktuálně.cz k dispozici, ale žádné takové informace nejsou. Popisuje se v nich rozsah služeb a jejich provedení včetně cen. PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP MOTOROVÉHO VOZIDLA Vážení přátelé, Poslanecká sněmovna již schválila novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tento zákon napravuje chybu, která způsobila, že na žadatele o příspěvek na nákup motorového vozidla, kterému byl příspěvek přiznán před , se také vztahovala 10letá lhůta, což bylo evidentně protiústavní. Senát tento návrh bude projednávat na své 20. schůzi od Předpokládám, že zde nebude žádný problém. To znamená, že zákon by mohl začít platit pravděpodobně od V Poslanecké sněmovně je projednáván další náš návrh. Jedná se o novelu zákona č. 117/1995 Sb., o stání sociální podpoře (tisk 594). Tento zákon by měl umožnit opět souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči u rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením. Návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení a nyní jej bude projednávat Výbor pro sociální politiku a následně Poslanecká sněmovna. Jednáme s poslanci i s MPSV ČR, abychom připravili návrh, který by měl naději na schválení. strana 6

8 STANOVISKO MPSV K TERMÍNU PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Dobrý den, dne byl na Ministerstvo práce a sociálních věcí doručen Váš , který se týká příspěvku na zakoupení motorového vozidla. K Vašemu dotazu uvádíme: V případě, že byla žádost o dávku podána do bude zdravotní stav, výše příspěvku i podmínky pro plnění nároku posuzován podle předpisů platných do To znamená, že zdravotní stav se bude posuzovat podle přílohy č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce č. 182/1991 Sb., která byla platná do Výše příspěvku může být stanovena max ,- Kč a na dobu 5ti let. Pokud byla žádost o dávku podána po budou všechna hodnotící kritéria posuzována dle nové platné právní úpravy, tedy dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů. Výše příspěvku může být stanovena v maximální výši ,- Kč na dobu 10ti let. S pozdravem, Ing. Kamila Dvořáková, Odbor rodiny a dávkových systémů, Oddělení metodiky dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Tel , f i n a n c e GRANTOVÝ KALENDÁŘ Nadace pro radost Volný čas dětí a mládeže ve věku 7 19 let Oblast podpory: volný čas Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: Ing. Helena Kohoutková Kontakt: (tel.); (mobil); (fax) Adresa: Horníkova 34a, Brno, Česká republika Mandre Group s.r.o. Finanční pomoc hendikepovaným 2012 Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: není uvedena Kontakt: (tel.) Adresa: Hvězdová 306/10, Brno, Česká republik Olivova nadace Nadační příspěvky z výnosů příspěvku z prostředků Nadačního investičního fondu v roce 2012 Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, Působnost programu: Česká republika Kontaktní osoba: PhDr. Věra Doušová, Kontakt: (tel/fax); Adresa: Olivova 224, Říčany, Česká republika strana 7

9 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ SVĚT NEZISKOVEK 3 / 2012 Jak může nezisková organizace podat daňové přiznání až ke Pro únorové číslo jsme opět vyslechli doporučení kolegů z Neziskovek. cz a budeme se věnovat otázkám daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2011, které je nutné podat do 31. března Jsme si jisti, že řada z vás bude tuto otázku velmi vážně řešit, takže doufáme v účelnost našeho textu. Důležitost tohoto příspěvku si nejprve zdůvodněme. Co vám v případě nepředložení přiznání k výše uvedenému datu finančnímu úřadu hrozí? Finanční úřad je oprávněn udělovat pokuty v případě zvýšení daně a úročení případného nedoplatku (0,05% za každý den). Tento známý fakt nám ale finanční úřady opepřili malou inovací zatímco v minulých letech mohl správce daně pokutu udělit, nyní ji ze zákona udělit musí. Minimální pokuta je 500,- korun od pěti dnů zpoždění. Rovnou upozorněme, že v roce 2012 vychází 31. březen na sobotu, což dává jistou výhodu přiznání je možné podat až do 2. dubna. Zároveň si řada subjektů neuvědomuje, že ke stejnému datu se vztahuje i povinnost úhrady doplatku setkali jsme se s tím, že na tuto drobnost subjekt pozapomněl v euforii z vyplnění nehezky vyhlížejících formulářů. Věnujme se třem oblastem: Nejčastější chyby při vyplnění přiznání jednoznačně vítězí technické omyly při práci s elektronickými formuláři. Samozřejmě je pak celá řada možných omylů při výpočtu daně, zejména nákladových položek, ale je nutné přiznat, že řadu těchto problémů působí ne zcela odpovídající metodika účtování o střediscích (projektech) organizace. Povinnost podat přiznání řada poplatníků se domnívá, že se na ně díky ustanovení 38m zákona o daních z příjmů nevztahuje žádná povinnost. Opak je pravdou jestliže je subjekt zaregistrován na finančním úřadě, musí alespoň oznámit, že se na něj díky 38m daňová povinnost nevztahuje (jinými slovy, není provozována doplňková zisková činnost a ani z hlavní nevyplývá daňová povinnost). Možnost odkladu povinnosti podat daňové přiznání možnost jistě vítaná a to ze dvou důvodů: často se stane, že subjekt předá účetnímu pozdě všechny doklady nebo dodání nestihne do zhruba poloviny března vůbec. Druhým důvodem je jistota při vyplnění. Odkladu totiž může využít pouze subjekt prostřednictvím daňového poradce, který mu přiznání zpracuje (resp. přiznání nepodá subjekt, ale poradce za subjekt). Odklad znamená posun povinnosti podání přiznání a úhrady daně až do konce měsíce června. Posouvají se i nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění, tudíž variantu lze, vzhledem současné eliminaci rizik bodu jedna, doporučit. Svojí roli hraje samozřejmě otázka ceny, nicméně ta může být, vzhledem k často menší míře práce, nižší než problémy spojené s ukvapeným podáním přiznání šitým horkou jehlou. S případnými dotazy či konzultacemi se můžete s důvěrou obrátit na naše poradenské informační středisko. JIŘÍ JAKOUBEK, MARTIN SÍGL, INFORMAČNÍ STŘEDISKO MIKULÁŠ, O.P.S.. strana 8

10 Redakční rada: Bc. Martina Smolíková, Marie Havlíčková ( , ) Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. Karlínské nám Praha 8 Karlín (pro vlastní potřebu) fax: strana 9

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy.

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Vizovice 12. srpna 2014

Vizovice 12. srpna 2014 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vládního výboru, předseda vlády ČR Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Vizovice 12. srpna 2014

Více

3P POPULARIS. Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě Z OBSAHU ČÍSLA:

3P POPULARIS. Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě Z OBSAHU ČÍSLA: 3P POPULARIS Název bulletin 1 U SOCIÁLNÍ REVUE ČTVRTLETNÍK PRO KAŽDÉHO Datum bulletinu Svazek 1, Vydání 1 Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě O C I Á L N Í R

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více