Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ"

Transkript

1 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_441 Název materiálu: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 1

2 1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Počitatelná podstatná jména jsou jednotlivé věci, osoby a předměty, které se dají spočítat: one cup jeden hrníček; two cups dva hrníčky. Nepočitatelná podstatná jména jsou taková, která se nedají spočítat. Jsou to například abstraktní pojmy: time čas, love láska, Potraviny - když máme na mysli hmotu: meat maso, tea čaj, materiály: water voda, glass sklo. (Zde se počitatelnost vyjadřuje pomocí nějaké měrné jednotky- například: a cup of tea šálek čaje, two cups of tea dva šálky čaje). Ale některá podstatná jména mohou být někdy počitatelná i nepočitatelná záleží na tom, v jakém významu jsou použita: paper papír ale a paper dokument, wood dřevo ale a wood les. V kladné větě se většinou používá pro výraz HODNĚ, MNOHO - A LOT OF/LOTS OF hodně knih a lot of/lots of books počitatelná podstatná jména hodně času a lot of/lots of time nepočitatelná podstatná jména V záporu se většinou používají výrazy She doesn t have many books. počitatelná podstatná jména Nemá mnoho knih. She doesn t have much free time. nepočitatelná podstatná jména Nemá mnoho volného času. V otázce na množství How many cats do you have? počitatelná podstatná jména Kolik máte koček? Does he have much work? nepočitatelná podstatná jména Má hodně práce? 2

3 1/ Doplňte správný výraz mnoho nebo kolik v anglickém jazyce 1/ children 2/ How..bread? 3/ chairs 4/ How.rolls? 5/.wine 6/ How.times? 7/How..time have you got today? 8/..rain 9/How.salt? 10/ How.mistakes? 11/..trees 12/ We haven t got.things. 13/ I haven t got work. 14/ How..drink? 15/How..paper? 16/ I haven t got money. 2/ Přeložte do anglického jazyka 1. Nemá (on) mnoho přátel. 2. Kolik chceš koláče? 3. Mají hodně dětí. 4. Nemá (ona) mnoho polic ve svém pokoji. 5. Nemáme moc práce. 6. Kolik máš koláčů? 7. Nemám moc zubů. 8. Dva čaje, prosím. 9. Kolik máme doma čaje? 10. Kolik chcete pizzy? 11. Kolik máte hlávek zelí? 12. Kolik chceš zelí? 13. Nemá moc času. 14. Kolik máš doma ryb? 15. Mám dnes hodně domácích úkolů. 3

4 ŘEŠENÍ 1/ 1/ a lot of (many) children 2/ How much bread? 3/ a lot of (many) chairs 4/ How many rolls? 5/ a lot of (much) wine 6/ How many times? (kolikrát) 7/ How much time have you got today 8/ a lot of (much) rain 9/ How much salt? 10/ How many mistakes? 11/ a lot of (many) trees 12/ We haven t got many things. 13/ I haven t got much work. 14/ How much drink? 15/ How much paper? 16/ I haven t got much paper. 2/ 1. He hasn t got many friends. 2. How much cake do you want? 3. They have a lot of children. 4. She hasn t got many shelves in her home. 5. We haven t got much work. 6. How many cakes have you got? 7. I haven t got many teeth. 8. Two teas, please. 9. How much tea have we got at home? 10.How much pizza do you want? 11.How many cabbages have you got? 12.How much cabbage do you want? 13.She hasn t got much time. 14.How many fish have you got at home? 15.I have got a lot of(many) homework today. 4

5 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 5

6 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_442 Název materiálu: Použití some, any, no v anglické větě Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 6

7 2 SOME, ANY a NO v anglické větě V kladné oznamovací větě 1/ překládáme some jako několik, trochu; nějaký, některý. I have some date this evening. - Dnes večer mám nějakou schůzku. Some children love sport. - Některé děti milují sport. He has some very good friends. - Má několik dobrých přátel. 2/ překládáme any jako jakýkoliv, kterýkoliv,veškerý. What beer do you drink? - Jaké piješ pivo? Any beer. - Jakékoliv. (je to jedno). Záporná věta - v anglické větě může být pouze jeden zápor. Když použijeme no (žádný) nesmí už být ve větě žádný další zápor a sloveso je kladné. I have no money. Nemám žádné peníze. She has no friends. Nemá žádné přátele. Když je zápor u slovesa, musí se pak přeložit slovo žádný jako any. I haven t got any money. Nemám žádné peníze. She hasn t got any friends. Nemá žádné přátele. Tázací věta Some - v otázce, na kterou očekáváme kladnou odpověď (hlavně v nabídkách). Do you want some tea? - Dáte si čaj? Yes, please. Ano, děkuji. Any - v otázce, kdy se ptáme, jestli vůbec něco je (existuje) a nevíme, jestli bude odpověď kladná nebo záporná). Have you got any tea? - Máš vůbec čaj? No, I haven t. - Ne, nemám. 1/ Doplňte some nebo any 1/ Come and have some/any dinner. 2/ She has got some/any pictures in her room. 3/ We haven t got some/any children. 4/ Do you want some/any beer? What beer do you like? 5/ Oh, I drink some/any beer. I love beer. 6/ I haven t got some/any brother. 7/ Some/any questions, please? 8/ No, we don t have some/any questions. 9/ Yes, we have got some/any tea, but we haven t got some/any cups! 10/ Have you got some/any dog? 7

8 2/ Přeložte do anglického jazyka 1. Máš nějaké domácí úkoly? 2. Chceš dort? 3. Máte nějaké otázky? 4. Neznám tady žádnou dobrou restauraci, ale znám tady dobrou hospodu. 5. Chci mít více trochu volného času. 6. Má pro své děti nějaký volný čas? 7. Máš s ním nějaký problém? 8. Nemluví žádným cizím jazykem. 9. Máš nějaké peníze? Ne, nemám žádné peníze. 10. Nemám žádnou sestru, ale mám jednoho bratra. 11. Znáš nějaké její přátele? 12. Některým lidem se to nelíbí. 13. Petr je v Anglii s několika svými přáteli. 14. Nemáme žádný chleba, kup nějaký ve městě! 15. Někteří jejich studenti o to nemají žádný zájem. 16. Kupte paní učitelce nějaké květiny! 17. Potřebujeme o tom několik knih. 18. Někteří rodiče jsou velmi přísní. 19. Chcete šálek kávy? Ano, prosím. 20. Potřebuješ ode mě nějakou pomoc? 21. Ano, potřebuji od tebe nějakou pomoc. 8

9 ŘEŠENÍ 1/ 1/ Come and have some dinner. 2/ She has got some pictures in her room.3/ We haven t got any children. 4/ Do you want some beer? What beer do you like? 5/ Oh, I drink any beer. I love beer. 6/ I haven t got any brother. 7/ Any questions, please? 8/ No, we don t have any questions. 9/ Yes, we have got some tea, but we haven t got any cups! 10/ Have you got any dog? 2/ 1. Have you got any homework? 2. Do you want some cake? 3. Do you have any questions? 4. I don t know any good restaurant here, but I know some good pub here. 5. I want to have more some free time. 6. Has she got any free time for her children? 7. Have you got any problem with him? 8. She doesn t speak any foreign language. 9. Have you got any money? No, I have no money./ No, I haven t got any money. 10. I haven t got any sister, but I have one brother. 11. Do you know any of her friends? 12. Some people don t like it. 13. Peter is in England with some his friends. 14. We haven t got any bread, buy some in the town! 15. Some of her students don t have any interest about it. 16. Buy the teacher some flowers! 17. We need some books about it. 18. Some parents are very strict. 19. Do you want some cup of coffee? Yes, please. 20. Do you want any help from me? 21. Yes, I need some help from you. 9

10 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 10

11 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_443 Název materiálu: Složeniny some, any, no Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 11

12 3 Složeniny some-, any- a no- Užití těchto složenin v anglické větě se řídí stejnými pravidly jako užití some, any a no Somebody is here. - Někdo tady je. Anybody do it. - Kdokoliv to udělá. Is anybody here? - Je tady někdo? Nobody/not anybody is here. - Nikdo tady není. I need something nice. - Potřebuji něco pěkného. I need anything nice. - Potřebuji cokoliv pěkného. Do you need anything nice? - Potřebuješ něco pěkného? Nothing/not anything is there. - Nic tam není. It s here somewhere. - Někde tady to je. We go anywhere. - Jdeme kamkoliv. Is it anywhere here? - Je to někde zde? He is going nowhere. - Nejde nikam. 1/ Přeložte do českého jazyka 1/ Say something. 2/ Say anything. 3/Tell it somebody. 4/ Tell it anybody. 5/ Take her somewhere. 6/ Take her anywhere. 7/ Do something with him. 8/ Do anything with him. 9/ Somebody helps you. 10/ Anybody helps you. 11/ We are going somewhere for lunch. 12/ We are going anywhere for lunch. 2/ Změňte věty a místo no užijte any a přeložte do českého jazyka 1/ It s nothing important. 2/ We do nothing new. 3/ He helps nobody. 4/ They travel nowhere. 5/ She knows nobody here. 6/ I have nothing. 3/ Some, any a jejich složeniny podtrhněte nejlepší možnost a přeložte do českého jazyka 1/ Somebody/anybody is waiting for him. 2/ Do you want some/any pie? 3/ I m hungry. I m going to eat something/anything. 4/ There are some/any good restaurants in this town. 5/ Does somebody/anybody have some/any questions? 6/ Have they got some/any children? 7/ Where are my books? They are somewhere/anywhere in your room. 8/ I m not going out tonight. Is there something/anything interesting on the television? 12

13 ŘEŠENÍ 1/ 1/Řekni něco. 2/ Řekni cokoliv. 3/ Řekni to někomu. 4/ Řekni to komukoliv. 5/ Vezmi ji někam. 6/ Vezmi ji kamkoliv. 7/ Udělej s ním něco. 8/ Udělej s ním cokoliv. 9/ Někdo ti pomůže. 10/ Kdokoliv ti pomůže. 11/ Půjdeme někam na oběd. 12/ Půjdeme kamkoliv na oběd. 2/ 1/ It isn t anything important. - Není nic důležitého. 2/ We don t do anything new. - Neděláme nic nového 3/ He doesn t help anybody. - Nikomu nepomůže. 4/ They don t travel anywhere. - Nikam necestují. 5/ She doesn t know anybody here. - Nikoho zde nezná. 6/ I don t have anything. - Nic nemám. 3/ 1/ Somebody is waiting for him. - Někdo na něj čeká. 2/ Do you want some pie? - Chceš páj? 3/ I m hungry. - Mám hlad. I m going to eat something. - Něco sním. 4/ There are some good restaurants - V tomto městě jsou dobré restaurace. in this town. 5/ Does anybody have any questions? - Má někdo nějaké otázky? 6/ Have they got any children? - Mají nějaké děti? 7/Where are my books? - - Kde mám své knihy? They are somewhere in your room. - Jsou někde ve tvém pokoji. 8/ I m not going out tonight. - Dnes večer nepůjdu ven. Is there anything interesting on the television? 13

14 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 14

15 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_444 Název materiálu: Vazba there is, there are Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 15

16 4 Vazba there is, there are Vazba there is a there are se používá v anglickém jazyce tehdy, když chceme říci, že někde něco je nebo existuje. Slovo there nemá žádný konkrétní význam (pouze zastupuje podmět) a do českého jazyka se nepřekládá. Tato vazba se také používá tehdy, chceme-li vyjádřit kolik někde něčeho je. Tato vazba stojí ve větě vždy na prvním místě. Oznamovací věta There is a flower on the table. - Na stole je kniha. There are two beds in the bedroom. - V ložnici jsou dvě postele. Otázka Is there any milk in the fridge? - Je v lednici nějaké mléko? How many trees are there in the wood? - Kolik stromů je v lese? Zápor There isn t a bathroom in this house. - V tomto domě není koupelna. There aren t any pictures on the wall. - Na stěně nejsou žádné obrazy. 1/ Doplňte any, anything, anybody, anywhere a přeložte do českého jazyka 1/ Is there.important in this book? 2/ Which day do you want to visit her?...day. 3/ Have we got.potatoes? 4/ Is there a post office.around here? 5/ Does..know the answer? 6/ Have you got.money on you? 7/ His English is perfect. He can say. 8/ English?...can speak English. 16

17 2/ Z jednotlivých slov utvořte větu, použijte vazbu there is, there are a potom přeložte do českého jazyka Vzor: bed room 2 beds in. There are 2 beds in the bed room. V ložnici jsou 2 postele. 1. opposite small bookshop our house. 2. the centre restaurant in. 3. table cake on. 4. language school in town our. 5. how many trees in this wood? 6. a vet not near here. 7. this classroom in lot of pupils. 8. Some in the fridge milk. 9. only twenty-four hours in a day. 10. not enough time. 11. a theatre in this town? 12. an English lesson not today. 13. two at men the door. 14. Why always with problems her? 15. a mistake in sentence this. 17

18 ŘEŠENÍ 1/ 1/ Is there anything important in this book? Je v této knize něco zajímavého? 2/ Which day do you want to visit her? - Any day. Který den ji chceš navštívit? - Kterýkoliv. 3/ Have we got any potatoes? - Máme nějaké brambory? 4/ Is there a post office anywhere around - Je tu někde v okolí pošta? here? 5/ Does anybody know the answer? - Zná někdo odpověď? 6/ Have you got any money on you? - Máš u sebe nějaké peníze? 7/ His English is perfekt. - Jeho angličtina je perfektní. He says anything. - Řekne cokoliv. 8/ English? Anybody speaks English. - Anglicky? Kdokoliv mluví anglicky. 2/ 1. There is a small bookshop opposite our house. Naproti našemu domu je malé knihkupectví. 2. There is a restaurant in the center. V centru je restaurace. 3. There is a cake on the table. Na stole je dort. 4. There are two language schools in our town. V našem městě jsou dvě jazykové školy. 5. How many trees are there in the wood? Kolik stromů je v lese? 6. There isn t a vet near here. V tomto okolí není žádný veterinář. 7. There are a lot of pupils in this classroom. V této třídě je mnoho žáků. 8. There is some milk in the fridge. V lednici je nějaké mléko. 9. There are only twenty-four hours in a day. Den má (ve dni jsou) pouze dvacet čtyři hodiny. 10. There isn t enough time. Není dost času. 11. Is there a theatre in this town? 18

19 Je v tomto městě divadlo? 12. There isn t an English lesson today. Dnes není hodina angličtiny. 13. There are two men at the door. U dveří jsou dva muži. 14. Why are there always problems with her? Proč s ní jsou vždy problémy? 15. There is a mistake in this sentence. V této větě je chyba. 19

20 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 20

21 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_445 Název materiálu: Pravidlo jednoho záporu v anglické větě Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 21

22 5 Pravidlo jednoho záporu v anglické větě Je-li v anglické větě podmět záporný, používá se pro jeho vyjádření: nobody nikdo; nothing nic; nowhere nikde Nobody is perfekt. Nothing is here nice. Nikdo není dokonalý. Nic tady není pěkné. Nobody eats anything. Nikdo nic nejí. Je-li záporný předmět (nic, ničemu, nikoho, nikomu) nebo příslovečné určení (nikde, nikam) a podmět není záporný, je v anglické větě zápor u slovesa a předmět nebo příslovečné určení vyjádřen většinou složeným tvarem s any. I don t see anything. - Nic nevidím. I see nothing. (méně časté) She doesn t go anywhere. - Nikam nechodí. She goes nowhere.(méně časté) 1/ Pravidlo jednoho záporu použijte správný výraz v závorce pro zápor a potom celou větu přeložte do českého jazyka 1. In this shop.(nic) is cheap. 2. I m not plannig 3. He never.(neposlouchá) music. 4. I don t understand (ničemu). 5. (nikdo) works here. 6. He doesn t speak to.(nikým). 7. I m not inviting (nikoho). 8...(nikdo) knows the answer. 9. Doesn t.(nikdo) know the answer? 10. Does (někdo) know the answer? 11. You don t find it (nikde). 12. Your books are. (nikde) in the living room. 13. We never go (nikam). 22

23 2/ Přeložte do českého jazyka a použijte přítomný čas prostý. (Každá věta smí obsahovat pouze jediný zápor!) 1. Nic nemají. 2. Nikdy nikoho nenavštěvujeme. 3. Nic nepotřebuje. 4. Nic není pro ni dobré. 5. On nikdy nezapomíná. 6. Nikomu nepomáhají. 7. Já o tom nic nevím. 8. Nikdy nikam nechodíme. 9. Ona nikdy pro nikoho nic nedělá. 10. Ty nic nevidíš? 11. Nikdy nám nic neříkají. 12. Nevěř ničemu, co říká (on). 13. Nikdo tady nikdy nic nedělá. 14. Nikdy si na nic nestěžuje (ona). 15. V tomto obchodě nikdy nic nenajdu. 23

24 ŘEŠENÍ 1/ 2/ 1. (nothing). V tomto obchodě není nic levné. 2. (anything). Nic neplánuji. 3. (listens). Nikdy neposlouchá hudbu. 4. (anything). Ničemu nerozumím. 5. (Nobody). Nikdo zde nepracuje. 6. (anybody). S nikým nemluví. 7. (anybody). Nikoho nepozvu. 8. (Nobody). Nikdo nezná odpověď. 9. (anybody)? Nezná nikdo odpověď? 10. (anybody). Zná někdo odpověď? 11. (anywhere). Nikde to nenajdeš. 12. (nowhere). Tvé knihy v obývacím pokoji nikde nejsou. 13. (anywhere). Nikdy nikam nechodíme. 1. They haven t got anything. /They have got nothing. They don t have anything. / They have nothing. 2. We never visit anybody. 3. We don t need anything. / We need nothing. 4. Nothing is good for her. 5. He never forgets. 6. They don t help anybody. /They help nobody. 7. I don t know anything about it. / I know nothing about it. 8. We never go anywhere. 9. She never does anything for anybody. 10. You don t see anything? 11. They never tell us anything. 12. Don t believe anything he says. 13. Nobody ever does anything here. 14. She never complains about anything. 15. I never find anything in this shop. 24

25 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 25

26 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_446 Název materiálu: Vazba there is,there are, složeniny s no Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 26

27 6 1/ Přeložte následující věty do českého jazyka a použijte vazbu there is, there are 1. Blízko náměstí je pošta. 2. Dnes večer je v televizi dobrý film. 3. Naproti našemu domu je italská retaurace. 4. Každou sobotu je na náměstí trh. 5. Jsou tady záchody, prosím? 6. Jsou na vaší zahradě nějaké ovocné stromy? 7. Je tady blízko lékárna? 8. Je v Brně letiště? 9. Kolik peněz je na tvém účtu? 10. Proč je dnes schůze? 11. Dnes není hodina angličtiny. 12. Není tu dost místa. 13. Proč zde není dost bytů? 14. Před domem jsou tři auta. 15. Je v tomto obchodě mnoho prodavačů? 2/Doplňte no, not, nothing, nobody, nowhere, never. 1. Where are you going now? Do you want some apple?..., thanks. 3. What do you want to drink?..., thank you. 4. That s.my dinner. That s your dinner. 5. Who wants some lunch?.we are..hungry. 6. See you on Monday!.on Monday, but on Tuesday. 7. Is she your girlfriend?...,she is. She is my cousin. 3/ Napište odpovědi podle vzoru a přeložte do českého jazyka Vzor: Who helps you? / Nobody helps me. - Nikdo mi nepomáhá. 1. What is ringing? 2. Who understands this? 3. How often do you drink beer? 4. What is difficult in this sentence? 5. Where are you going? 6. What is she cooking? 7. Who are you writing to? 8. Where is she working? 27

28 1/ ŘEŠENÍ 1. There is a post office near the square. 2. There is a good film on the television this evening. 3. There is an Italian restaurant opposite our house. 4. There is a market on the square every Saturday. 5. Are there any toilets here, please? 6. Are there any fruit trees in your garden? 7. Is there a pharmacy near here? 8. Is there an airport in Brno? 9. How much money is there in your account? 10.Why is there a meeting today? 11.There isn t an English lesson today. 12.There isn t enough room here. 13.Why aren t there enough flats here? 14.There are three cars in font of the house. 15. Are there many shop-assistants in this shop? 2/ 1. Nowhere. 2. No. 3. Nothing. 4. Not. 5. Nobody, not. 6. Not. 7. No, not. 3/ 1. Nothing is ringing. - Nic nezvoní. 2. Nobody understands it. - Nikdo tomu nerozumí. 3. I never drink beer. - Nikdy nepiju pivo. 4. Nothing is difficult in this sentence. - Nic není v této větě obtížné. 5. I m going nowhere. - Nikam nejdu. 6. She is not cooking anything. - Nic nevaří. 7. I m not writing to anybody. - Nikomu nepíšu. 8. She isn t working anywhere. - Nepracuje nikde. 28

29 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 29

30 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_447 Název materiálu: Určování času, číslovky násobné Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 30

31 7 1/ Určování času 1/ Kolik je hodin? 2/ Je pět hodin. 3/ Přijdu v šest hodin. 4/ Přijde v poledne. 5/ Snídáš ráno? 6/ Učíme se odpoledne. 7/ Co děláš obvykle večer? 8/ Někdy jde spát o půlnoci. 9/ Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Číslovky násobné 1. Jednou denně se sprchuji. 2. Dvakrát za týden hraje (ona) tenis. 3. Třikrát do roka chodíme do divadla. 4. Jednou za dva týdny navštěvují prarodiče. 5. Kolikrát týdně máte domácí úkol? 6. Dvakrát za hodinu piju. 7. Sedmkrát za týden obědvám. 8. Chodíš do školy pětkrát týdně? 3/ Přeložte do českého jazyka (použijte správnou předložku) 1/ na vysoké škole 2/ o víkendu 3/ na zahradě 4/ v centru města 5/ v parku 6/ pro tebe 7/ blízko parku 8/ díky tobě 9/ o vás 10/ s nimi 11/ od něj 12/ na venkově 13/ ve svém volném čase 14/ jít na oběd (do restaurace) 15/ čas na sport 16/ v pondělí 17/ příští úterý 18/ v létě/v zimě 19/ Je dobrý ve sportu. 20/ na stole 31

32 ŘEŠENÍ 1/ 1/ What is the time? 2/ It is five o clock. 3/ I come at six o clock. 4/ He comes at midday/at noon. 5/ Do you have breakfast in the morning? 6/ We learn in the afternoon. 7/ What do you usually do in the evening? 8/ Sometimes he goes to bed at midnight 9/ It s nine o clock am 10/ It s a quarter past ten am 11/ It s half past eleven am 12/ It s a quarter to eight am 13/ It s a quarter past twelve am 14/ It s half past four pm 15/ It s a quarter to nine pm 16/ It s twenty past two am 17/ It s twenty to eight pm 18/ It s five to ten pm 19/ It s twenty-one minutes past ten am 20/ It s seventeen minutes past six pm 21/ It s two minutes to two am 22/ It s twenty-seven minutes past 23/ It s half past nine pm eleven am 2/ 1. Once a day I have a shower. 2. Twice a week she plays tennis. 3. Three times a year we go to the cinema. 4. Once every two weeks they visit their grandparents. 5. How many times a week do you have a homework? 6. Twice an hour I drink. 7. Seven times a week I have a lunch. 8. Do you go to school five times a week? 3/ 1/ at university 2/ at the weekend 3/ in the garden 4/ in the centre of the town 5/ in the park 6/ for you 7/ near a park 8/ thanks to you 9/ about you 10/ with them 11/ from him 12/ in the country 13/ in my /your/his free time 14/ go out for lunch 15/ time for sport 16/ on Monday 17/ next Tuesday 18/ in (the) summer/winter 19/ He is good at sport. 20/ on the table 32

33 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 33

34 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_448 Název materiálu: Užití ingového tvaru Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 34

35 8 Užití -ingového tvaru Přidáním -ing ke slovesu se vytvoří nový tvar, který v závislosti na funkci ve větě může být podstatným jménem (Learnig is my hobby. Učení je můj koníček.), nebo přídavným jménem (a loving mother milující matka). Jako podstatné jméno může mít tento tvar funkci podmětu (Singing is great. Zpívání je skvělé.), nebo předmětu (I like singing. Miluji zpívání.). Pravopisné změny: a) Někdy se zdvojuje koncová hláska (swimming, travelling); b) Odpadá koncové němé (wake waking). Mnohá slovesa mají vazbu na ingový tvar: I like sleeping. Ráda spím. I dislike learning. Nerad se učím. She loves reading. Miluje čtení./hrozně ráda čtu. We hate getting up. Nenávidíme vstávání./ Hrozně neradi vstáváme. He prefers drinking tea Raději pije čaj než kávu. to drinking coffee. I don t mind working. Nevadí mi pracovat. We start cooking lunch Začínáme vařit oběd v jedenáct hodin. at eleven o clock. We finish eating Přestáváme jít v šest hodin. at six o clock. 1/ Přeložte 1. Hrozně nerad se učím 2. Strašně rádi čteme. 3. Raději jsem doma, než chodím na procházky. 4. Nevadí mu to znovu vysvětlovat. 5. Začínají hrát v osm hodin. 6. Přestáváme pracovat v sedm hodin. 7. Ráda chodím na procházky. 8. Nerad navštěvuje její rodiče. 9. Miluji čtení. 10. Chodíš rád do školy? 11. Nesnáším vstávání v zimě. 12. Nevadí jí pracovat večer. 13. Nevadí mi vařit, ale raději jím. 14. Můj bratr rád kreslí. 35

36 2/ Doplňte sloveso v odpovídajícím tvaru (vyberte jedno sloveso ze závorky) 1. She hates..about football. (talk/ talks/ talking) 2. What do you.?(do/doing/to do) 3. Where he work? (do/doing/does) 4. Do you like.tv? (watch/watching/watches) 5. I want..at home. (to be/to go/being/going) 6. They don t mind.in the evening. (to study/studying/study) 7. We need the problem. (understand/to understand/understanding) 8. She doesn t..the answer.(knows/know/knowing) 9. She prefers reading to TV. (watches/watching/watch) 36

37 1/ 2/ ŘEŠENÍ 1. I hate learning. 2. We love reading. 3. I prefer being at home to going for walks. 4. He doesn t mind explaining it again. 5. They start playing at eight o clock. 6. We finish working at seven o clock. 7. I like going for walks. 8. He doesn t like visiting her parents. 9. I love reading. 10. Do you like going to school? 11. I hate getting up in the winter. 12. She doesn t mind working in the evening. 13. I don t mind cooking but I prefer eating. 1. talking 2. do 3. does 4. watching 5. to be 6. studying 7. to understand 8. know 9. watching 37

38 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 38

39 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_449 Název materiálu: Potraviny, jídlo Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 39

40 9 Food, meals, dishes Přeložte text do českého jazyka a odpovězte na otázky 1/ People usually have three meals a day. 2/ Breakfast in the morning, lunch at noon and dinner in the evening. 3/ Breakfast usually consists of a cup of tea or coffee and bread or rolls with butter, cheese, ham, eggs, jam, honey. 4/ Some people prefer something sweet like cakes or cereals and muesli. 5/ There are also some people who do not eat anything for breakfast, because they believe it will help them stay slim. 6/ At noon people have their lunch. 7/ In Czech Republic it is the main meal of the day with soup and main course. (Usually some meat with potatoes, rice or dumplings.) 8/ During the week people often have their lunch in canteens or restaurants. 9/ The evening meal is dinner. 10/ On special occasions people like to eat out in some nice restaurant. 11/ Traditional Czech cuisine is unhealthy due to its dumplings, fatty meat and thickened sauces. 12/ A typical Czech dish is roast pork with cabbage and bread dumplings. 13/ Very popular (mostly by children) are also sweet dishes like dumplings with some fruits or pancakes. 14/ But many people, especiall the young, now follow modern trends and eat more vegetables, fruit, fish or chicken. Questions: 1/ What do you like to eat for breakfast, lunch and dinner? 2/ Name some fruit, vegetables and some soups. 40

41 ŘEŠENÍ 1/ Lidé obvykle mají tři jídla denně. 2/ Snídani ráno, oběd v poledne a večeři večer. 3/ Snídaně se obvykle skládá ze šálku čaje nebo kávy a chleba nebo rohlíku s máslem, sýrem, šunkou, vejcem, marmeládou nebo medem. 4/ Někteří lidé dávají přednost něčemu sladkému, jako jsou koláče nebo cereálie a muesli. 5/ Jsou také někteří lidé, kteří ke snídani nejedí nic, protože věří, že jim to pomůže k tomu, aby zůstali štíhlí. 6/ V poledne lidé obědvají 7/ V České republice to je hlavní jídlo dne s polévkou a hlavním chodem. (Obvykle nějaké maso s bramborami, rýží nebo knedlíky.) 8/ Během týdne lidé obvykle obědvají v jídelnách nebo restauracích. 9/ Večerní jídlo je večeře. 10/ Při speciálních příležitostech lidé rádi jedí v nějaké hezké restauraci. 11/ Tradiční česká kuchyně je nezdravá kvůli knedlíkům tučnému masu a zahuštěným omáčkám. 12/ Typické české jídlo je vepřová pečeně se zelím a houskové knedlíky. 13/ Velmi oblíbené (většinou u dětí) jsou také sladká jídla jako knedlíky s ovocem nebo palačinky. 14/ Ale mnoho lidí, obzvláště mladí, nyní následují moderní trendy a jedí více zeleniny, ovoce, ryby a kuřecí maso. Otázky: 1/ Co rád snídáš, obědváš, večeříš? 2/ Vyjmenuj ovoce, zeleninu a nějaké polévky. 41

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present continuous Ročník 1.A Autor Mgr.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Něco k pivu/ Something to the beer

Něco k pivu/ Something to the beer Studené předkrmy/ Cold appetizers 80g Zvěřinová paštika 80g Venison pate 60g Šunková rolka s křenovou pěnou, toast 60g Ham roll with horseradish cream and toast 100g Zvěřinový salátek 45,--Kč 38,--Kč 45,--Kč

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES

SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES POLÉVKY 280 ml PÓRKOVÝ KRÉM 45,- Hustý pórkový krém se smetanou a krutony Creamy leek soup with croutons PASTA 300 g LASAGNE S LOSOSEM 140,- Smetanové lasagne s lososem a

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POLÉVKY SALÁTY STUDENÉ PŘEDKRMY

POLÉVKY SALÁTY STUDENÉ PŘEDKRMY J Í D L A N A O B J E D N Á V K U POLÉVKY Soups 0,33l 1620 Polévka česneková 29,- 0,33l 1621 Polévka Césarova cibulačka 29,- SALÁTY Salads 200g 571 Šopský salát 60,- 150g 573 Okurkový salát 35,- 150g 574

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.-7.

HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.-7. HEALTHY / FAST FOOD VY_32_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6.-7. HEALTHY / FAST FOOD 1.Fast food restaurants are called : a) get-away b)

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem Školní občasník - 2/2014-15 9. třída Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem 5. 12. 2014 návštěva z nebe i pekla Tento pátek byl tradičně náročný. Všichni ve třídách se obávali o svoje dušičky

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r. 1-4.r. Časování sloves Milena Kelly English 4 /učebnice + pracovní sešit/4.roč. 2-4.r. 3-4.r. 4-4.r. 5-4.r. 6-5.r. Osobní a přivlastňovací zájmena Čísla 20-100 Čísla 20-100 Předložky - in, to Lidské tělo

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

17 Where are the toilets?

17 Where are the toilets? 17 Where are the toilets? T E P R A H C 1. Listen and read. Act the dialogues. Dnes jsem pro Tobiho připravil překvapení. Zorganizoval jsem s kamarády výlet na hrad. Než jsme se ale vůbec dostali z Londýna,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více