Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ"

Transkript

1 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_441 Název materiálu: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 1

2 1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Počitatelná podstatná jména jsou jednotlivé věci, osoby a předměty, které se dají spočítat: one cup jeden hrníček; two cups dva hrníčky. Nepočitatelná podstatná jména jsou taková, která se nedají spočítat. Jsou to například abstraktní pojmy: time čas, love láska, Potraviny - když máme na mysli hmotu: meat maso, tea čaj, materiály: water voda, glass sklo. (Zde se počitatelnost vyjadřuje pomocí nějaké měrné jednotky- například: a cup of tea šálek čaje, two cups of tea dva šálky čaje). Ale některá podstatná jména mohou být někdy počitatelná i nepočitatelná záleží na tom, v jakém významu jsou použita: paper papír ale a paper dokument, wood dřevo ale a wood les. V kladné větě se většinou používá pro výraz HODNĚ, MNOHO - A LOT OF/LOTS OF hodně knih a lot of/lots of books počitatelná podstatná jména hodně času a lot of/lots of time nepočitatelná podstatná jména V záporu se většinou používají výrazy She doesn t have many books. počitatelná podstatná jména Nemá mnoho knih. She doesn t have much free time. nepočitatelná podstatná jména Nemá mnoho volného času. V otázce na množství How many cats do you have? počitatelná podstatná jména Kolik máte koček? Does he have much work? nepočitatelná podstatná jména Má hodně práce? 2

3 1/ Doplňte správný výraz mnoho nebo kolik v anglickém jazyce 1/ children 2/ How..bread? 3/ chairs 4/ How.rolls? 5/.wine 6/ How.times? 7/How..time have you got today? 8/..rain 9/How.salt? 10/ How.mistakes? 11/..trees 12/ We haven t got.things. 13/ I haven t got work. 14/ How..drink? 15/How..paper? 16/ I haven t got money. 2/ Přeložte do anglického jazyka 1. Nemá (on) mnoho přátel. 2. Kolik chceš koláče? 3. Mají hodně dětí. 4. Nemá (ona) mnoho polic ve svém pokoji. 5. Nemáme moc práce. 6. Kolik máš koláčů? 7. Nemám moc zubů. 8. Dva čaje, prosím. 9. Kolik máme doma čaje? 10. Kolik chcete pizzy? 11. Kolik máte hlávek zelí? 12. Kolik chceš zelí? 13. Nemá moc času. 14. Kolik máš doma ryb? 15. Mám dnes hodně domácích úkolů. 3

4 ŘEŠENÍ 1/ 1/ a lot of (many) children 2/ How much bread? 3/ a lot of (many) chairs 4/ How many rolls? 5/ a lot of (much) wine 6/ How many times? (kolikrát) 7/ How much time have you got today 8/ a lot of (much) rain 9/ How much salt? 10/ How many mistakes? 11/ a lot of (many) trees 12/ We haven t got many things. 13/ I haven t got much work. 14/ How much drink? 15/ How much paper? 16/ I haven t got much paper. 2/ 1. He hasn t got many friends. 2. How much cake do you want? 3. They have a lot of children. 4. She hasn t got many shelves in her home. 5. We haven t got much work. 6. How many cakes have you got? 7. I haven t got many teeth. 8. Two teas, please. 9. How much tea have we got at home? 10.How much pizza do you want? 11.How many cabbages have you got? 12.How much cabbage do you want? 13.She hasn t got much time. 14.How many fish have you got at home? 15.I have got a lot of(many) homework today. 4

5 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 5

6 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_442 Název materiálu: Použití some, any, no v anglické větě Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 6

7 2 SOME, ANY a NO v anglické větě V kladné oznamovací větě 1/ překládáme some jako několik, trochu; nějaký, některý. I have some date this evening. - Dnes večer mám nějakou schůzku. Some children love sport. - Některé děti milují sport. He has some very good friends. - Má několik dobrých přátel. 2/ překládáme any jako jakýkoliv, kterýkoliv,veškerý. What beer do you drink? - Jaké piješ pivo? Any beer. - Jakékoliv. (je to jedno). Záporná věta - v anglické větě může být pouze jeden zápor. Když použijeme no (žádný) nesmí už být ve větě žádný další zápor a sloveso je kladné. I have no money. Nemám žádné peníze. She has no friends. Nemá žádné přátele. Když je zápor u slovesa, musí se pak přeložit slovo žádný jako any. I haven t got any money. Nemám žádné peníze. She hasn t got any friends. Nemá žádné přátele. Tázací věta Some - v otázce, na kterou očekáváme kladnou odpověď (hlavně v nabídkách). Do you want some tea? - Dáte si čaj? Yes, please. Ano, děkuji. Any - v otázce, kdy se ptáme, jestli vůbec něco je (existuje) a nevíme, jestli bude odpověď kladná nebo záporná). Have you got any tea? - Máš vůbec čaj? No, I haven t. - Ne, nemám. 1/ Doplňte some nebo any 1/ Come and have some/any dinner. 2/ She has got some/any pictures in her room. 3/ We haven t got some/any children. 4/ Do you want some/any beer? What beer do you like? 5/ Oh, I drink some/any beer. I love beer. 6/ I haven t got some/any brother. 7/ Some/any questions, please? 8/ No, we don t have some/any questions. 9/ Yes, we have got some/any tea, but we haven t got some/any cups! 10/ Have you got some/any dog? 7

8 2/ Přeložte do anglického jazyka 1. Máš nějaké domácí úkoly? 2. Chceš dort? 3. Máte nějaké otázky? 4. Neznám tady žádnou dobrou restauraci, ale znám tady dobrou hospodu. 5. Chci mít více trochu volného času. 6. Má pro své děti nějaký volný čas? 7. Máš s ním nějaký problém? 8. Nemluví žádným cizím jazykem. 9. Máš nějaké peníze? Ne, nemám žádné peníze. 10. Nemám žádnou sestru, ale mám jednoho bratra. 11. Znáš nějaké její přátele? 12. Některým lidem se to nelíbí. 13. Petr je v Anglii s několika svými přáteli. 14. Nemáme žádný chleba, kup nějaký ve městě! 15. Někteří jejich studenti o to nemají žádný zájem. 16. Kupte paní učitelce nějaké květiny! 17. Potřebujeme o tom několik knih. 18. Někteří rodiče jsou velmi přísní. 19. Chcete šálek kávy? Ano, prosím. 20. Potřebuješ ode mě nějakou pomoc? 21. Ano, potřebuji od tebe nějakou pomoc. 8

9 ŘEŠENÍ 1/ 1/ Come and have some dinner. 2/ She has got some pictures in her room.3/ We haven t got any children. 4/ Do you want some beer? What beer do you like? 5/ Oh, I drink any beer. I love beer. 6/ I haven t got any brother. 7/ Any questions, please? 8/ No, we don t have any questions. 9/ Yes, we have got some tea, but we haven t got any cups! 10/ Have you got any dog? 2/ 1. Have you got any homework? 2. Do you want some cake? 3. Do you have any questions? 4. I don t know any good restaurant here, but I know some good pub here. 5. I want to have more some free time. 6. Has she got any free time for her children? 7. Have you got any problem with him? 8. She doesn t speak any foreign language. 9. Have you got any money? No, I have no money./ No, I haven t got any money. 10. I haven t got any sister, but I have one brother. 11. Do you know any of her friends? 12. Some people don t like it. 13. Peter is in England with some his friends. 14. We haven t got any bread, buy some in the town! 15. Some of her students don t have any interest about it. 16. Buy the teacher some flowers! 17. We need some books about it. 18. Some parents are very strict. 19. Do you want some cup of coffee? Yes, please. 20. Do you want any help from me? 21. Yes, I need some help from you. 9

10 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 10

11 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_443 Název materiálu: Složeniny some, any, no Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 11

12 3 Složeniny some-, any- a no- Užití těchto složenin v anglické větě se řídí stejnými pravidly jako užití some, any a no Somebody is here. - Někdo tady je. Anybody do it. - Kdokoliv to udělá. Is anybody here? - Je tady někdo? Nobody/not anybody is here. - Nikdo tady není. I need something nice. - Potřebuji něco pěkného. I need anything nice. - Potřebuji cokoliv pěkného. Do you need anything nice? - Potřebuješ něco pěkného? Nothing/not anything is there. - Nic tam není. It s here somewhere. - Někde tady to je. We go anywhere. - Jdeme kamkoliv. Is it anywhere here? - Je to někde zde? He is going nowhere. - Nejde nikam. 1/ Přeložte do českého jazyka 1/ Say something. 2/ Say anything. 3/Tell it somebody. 4/ Tell it anybody. 5/ Take her somewhere. 6/ Take her anywhere. 7/ Do something with him. 8/ Do anything with him. 9/ Somebody helps you. 10/ Anybody helps you. 11/ We are going somewhere for lunch. 12/ We are going anywhere for lunch. 2/ Změňte věty a místo no užijte any a přeložte do českého jazyka 1/ It s nothing important. 2/ We do nothing new. 3/ He helps nobody. 4/ They travel nowhere. 5/ She knows nobody here. 6/ I have nothing. 3/ Some, any a jejich složeniny podtrhněte nejlepší možnost a přeložte do českého jazyka 1/ Somebody/anybody is waiting for him. 2/ Do you want some/any pie? 3/ I m hungry. I m going to eat something/anything. 4/ There are some/any good restaurants in this town. 5/ Does somebody/anybody have some/any questions? 6/ Have they got some/any children? 7/ Where are my books? They are somewhere/anywhere in your room. 8/ I m not going out tonight. Is there something/anything interesting on the television? 12

13 ŘEŠENÍ 1/ 1/Řekni něco. 2/ Řekni cokoliv. 3/ Řekni to někomu. 4/ Řekni to komukoliv. 5/ Vezmi ji někam. 6/ Vezmi ji kamkoliv. 7/ Udělej s ním něco. 8/ Udělej s ním cokoliv. 9/ Někdo ti pomůže. 10/ Kdokoliv ti pomůže. 11/ Půjdeme někam na oběd. 12/ Půjdeme kamkoliv na oběd. 2/ 1/ It isn t anything important. - Není nic důležitého. 2/ We don t do anything new. - Neděláme nic nového 3/ He doesn t help anybody. - Nikomu nepomůže. 4/ They don t travel anywhere. - Nikam necestují. 5/ She doesn t know anybody here. - Nikoho zde nezná. 6/ I don t have anything. - Nic nemám. 3/ 1/ Somebody is waiting for him. - Někdo na něj čeká. 2/ Do you want some pie? - Chceš páj? 3/ I m hungry. - Mám hlad. I m going to eat something. - Něco sním. 4/ There are some good restaurants - V tomto městě jsou dobré restaurace. in this town. 5/ Does anybody have any questions? - Má někdo nějaké otázky? 6/ Have they got any children? - Mají nějaké děti? 7/Where are my books? - - Kde mám své knihy? They are somewhere in your room. - Jsou někde ve tvém pokoji. 8/ I m not going out tonight. - Dnes večer nepůjdu ven. Is there anything interesting on the television? 13

14 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 14

15 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_444 Název materiálu: Vazba there is, there are Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 15

16 4 Vazba there is, there are Vazba there is a there are se používá v anglickém jazyce tehdy, když chceme říci, že někde něco je nebo existuje. Slovo there nemá žádný konkrétní význam (pouze zastupuje podmět) a do českého jazyka se nepřekládá. Tato vazba se také používá tehdy, chceme-li vyjádřit kolik někde něčeho je. Tato vazba stojí ve větě vždy na prvním místě. Oznamovací věta There is a flower on the table. - Na stole je kniha. There are two beds in the bedroom. - V ložnici jsou dvě postele. Otázka Is there any milk in the fridge? - Je v lednici nějaké mléko? How many trees are there in the wood? - Kolik stromů je v lese? Zápor There isn t a bathroom in this house. - V tomto domě není koupelna. There aren t any pictures on the wall. - Na stěně nejsou žádné obrazy. 1/ Doplňte any, anything, anybody, anywhere a přeložte do českého jazyka 1/ Is there.important in this book? 2/ Which day do you want to visit her?...day. 3/ Have we got.potatoes? 4/ Is there a post office.around here? 5/ Does..know the answer? 6/ Have you got.money on you? 7/ His English is perfect. He can say. 8/ English?...can speak English. 16

17 2/ Z jednotlivých slov utvořte větu, použijte vazbu there is, there are a potom přeložte do českého jazyka Vzor: bed room 2 beds in. There are 2 beds in the bed room. V ložnici jsou 2 postele. 1. opposite small bookshop our house. 2. the centre restaurant in. 3. table cake on. 4. language school in town our. 5. how many trees in this wood? 6. a vet not near here. 7. this classroom in lot of pupils. 8. Some in the fridge milk. 9. only twenty-four hours in a day. 10. not enough time. 11. a theatre in this town? 12. an English lesson not today. 13. two at men the door. 14. Why always with problems her? 15. a mistake in sentence this. 17

18 ŘEŠENÍ 1/ 1/ Is there anything important in this book? Je v této knize něco zajímavého? 2/ Which day do you want to visit her? - Any day. Který den ji chceš navštívit? - Kterýkoliv. 3/ Have we got any potatoes? - Máme nějaké brambory? 4/ Is there a post office anywhere around - Je tu někde v okolí pošta? here? 5/ Does anybody know the answer? - Zná někdo odpověď? 6/ Have you got any money on you? - Máš u sebe nějaké peníze? 7/ His English is perfekt. - Jeho angličtina je perfektní. He says anything. - Řekne cokoliv. 8/ English? Anybody speaks English. - Anglicky? Kdokoliv mluví anglicky. 2/ 1. There is a small bookshop opposite our house. Naproti našemu domu je malé knihkupectví. 2. There is a restaurant in the center. V centru je restaurace. 3. There is a cake on the table. Na stole je dort. 4. There are two language schools in our town. V našem městě jsou dvě jazykové školy. 5. How many trees are there in the wood? Kolik stromů je v lese? 6. There isn t a vet near here. V tomto okolí není žádný veterinář. 7. There are a lot of pupils in this classroom. V této třídě je mnoho žáků. 8. There is some milk in the fridge. V lednici je nějaké mléko. 9. There are only twenty-four hours in a day. Den má (ve dni jsou) pouze dvacet čtyři hodiny. 10. There isn t enough time. Není dost času. 11. Is there a theatre in this town? 18

19 Je v tomto městě divadlo? 12. There isn t an English lesson today. Dnes není hodina angličtiny. 13. There are two men at the door. U dveří jsou dva muži. 14. Why are there always problems with her? Proč s ní jsou vždy problémy? 15. There is a mistake in this sentence. V této větě je chyba. 19

20 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 20

21 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_445 Název materiálu: Pravidlo jednoho záporu v anglické větě Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 21

22 5 Pravidlo jednoho záporu v anglické větě Je-li v anglické větě podmět záporný, používá se pro jeho vyjádření: nobody nikdo; nothing nic; nowhere nikde Nobody is perfekt. Nothing is here nice. Nikdo není dokonalý. Nic tady není pěkné. Nobody eats anything. Nikdo nic nejí. Je-li záporný předmět (nic, ničemu, nikoho, nikomu) nebo příslovečné určení (nikde, nikam) a podmět není záporný, je v anglické větě zápor u slovesa a předmět nebo příslovečné určení vyjádřen většinou složeným tvarem s any. I don t see anything. - Nic nevidím. I see nothing. (méně časté) She doesn t go anywhere. - Nikam nechodí. She goes nowhere.(méně časté) 1/ Pravidlo jednoho záporu použijte správný výraz v závorce pro zápor a potom celou větu přeložte do českého jazyka 1. In this shop.(nic) is cheap. 2. I m not plannig 3. He never.(neposlouchá) music. 4. I don t understand (ničemu). 5. (nikdo) works here. 6. He doesn t speak to.(nikým). 7. I m not inviting (nikoho). 8...(nikdo) knows the answer. 9. Doesn t.(nikdo) know the answer? 10. Does (někdo) know the answer? 11. You don t find it (nikde). 12. Your books are. (nikde) in the living room. 13. We never go (nikam). 22

23 2/ Přeložte do českého jazyka a použijte přítomný čas prostý. (Každá věta smí obsahovat pouze jediný zápor!) 1. Nic nemají. 2. Nikdy nikoho nenavštěvujeme. 3. Nic nepotřebuje. 4. Nic není pro ni dobré. 5. On nikdy nezapomíná. 6. Nikomu nepomáhají. 7. Já o tom nic nevím. 8. Nikdy nikam nechodíme. 9. Ona nikdy pro nikoho nic nedělá. 10. Ty nic nevidíš? 11. Nikdy nám nic neříkají. 12. Nevěř ničemu, co říká (on). 13. Nikdo tady nikdy nic nedělá. 14. Nikdy si na nic nestěžuje (ona). 15. V tomto obchodě nikdy nic nenajdu. 23

24 ŘEŠENÍ 1/ 2/ 1. (nothing). V tomto obchodě není nic levné. 2. (anything). Nic neplánuji. 3. (listens). Nikdy neposlouchá hudbu. 4. (anything). Ničemu nerozumím. 5. (Nobody). Nikdo zde nepracuje. 6. (anybody). S nikým nemluví. 7. (anybody). Nikoho nepozvu. 8. (Nobody). Nikdo nezná odpověď. 9. (anybody)? Nezná nikdo odpověď? 10. (anybody). Zná někdo odpověď? 11. (anywhere). Nikde to nenajdeš. 12. (nowhere). Tvé knihy v obývacím pokoji nikde nejsou. 13. (anywhere). Nikdy nikam nechodíme. 1. They haven t got anything. /They have got nothing. They don t have anything. / They have nothing. 2. We never visit anybody. 3. We don t need anything. / We need nothing. 4. Nothing is good for her. 5. He never forgets. 6. They don t help anybody. /They help nobody. 7. I don t know anything about it. / I know nothing about it. 8. We never go anywhere. 9. She never does anything for anybody. 10. You don t see anything? 11. They never tell us anything. 12. Don t believe anything he says. 13. Nobody ever does anything here. 14. She never complains about anything. 15. I never find anything in this shop. 24

25 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 25

26 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_446 Název materiálu: Vazba there is,there are, složeniny s no Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 26

27 6 1/ Přeložte následující věty do českého jazyka a použijte vazbu there is, there are 1. Blízko náměstí je pošta. 2. Dnes večer je v televizi dobrý film. 3. Naproti našemu domu je italská retaurace. 4. Každou sobotu je na náměstí trh. 5. Jsou tady záchody, prosím? 6. Jsou na vaší zahradě nějaké ovocné stromy? 7. Je tady blízko lékárna? 8. Je v Brně letiště? 9. Kolik peněz je na tvém účtu? 10. Proč je dnes schůze? 11. Dnes není hodina angličtiny. 12. Není tu dost místa. 13. Proč zde není dost bytů? 14. Před domem jsou tři auta. 15. Je v tomto obchodě mnoho prodavačů? 2/Doplňte no, not, nothing, nobody, nowhere, never. 1. Where are you going now? Do you want some apple?..., thanks. 3. What do you want to drink?..., thank you. 4. That s.my dinner. That s your dinner. 5. Who wants some lunch?.we are..hungry. 6. See you on Monday!.on Monday, but on Tuesday. 7. Is she your girlfriend?...,she is. She is my cousin. 3/ Napište odpovědi podle vzoru a přeložte do českého jazyka Vzor: Who helps you? / Nobody helps me. - Nikdo mi nepomáhá. 1. What is ringing? 2. Who understands this? 3. How often do you drink beer? 4. What is difficult in this sentence? 5. Where are you going? 6. What is she cooking? 7. Who are you writing to? 8. Where is she working? 27

28 1/ ŘEŠENÍ 1. There is a post office near the square. 2. There is a good film on the television this evening. 3. There is an Italian restaurant opposite our house. 4. There is a market on the square every Saturday. 5. Are there any toilets here, please? 6. Are there any fruit trees in your garden? 7. Is there a pharmacy near here? 8. Is there an airport in Brno? 9. How much money is there in your account? 10.Why is there a meeting today? 11.There isn t an English lesson today. 12.There isn t enough room here. 13.Why aren t there enough flats here? 14.There are three cars in font of the house. 15. Are there many shop-assistants in this shop? 2/ 1. Nowhere. 2. No. 3. Nothing. 4. Not. 5. Nobody, not. 6. Not. 7. No, not. 3/ 1. Nothing is ringing. - Nic nezvoní. 2. Nobody understands it. - Nikdo tomu nerozumí. 3. I never drink beer. - Nikdy nepiju pivo. 4. Nothing is difficult in this sentence. - Nic není v této větě obtížné. 5. I m going nowhere. - Nikam nejdu. 6. She is not cooking anything. - Nic nevaří. 7. I m not writing to anybody. - Nikomu nepíšu. 8. She isn t working anywhere. - Nepracuje nikde. 28

29 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 29

30 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_447 Název materiálu: Určování času, číslovky násobné Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 30

31 7 1/ Určování času 1/ Kolik je hodin? 2/ Je pět hodin. 3/ Přijdu v šest hodin. 4/ Přijde v poledne. 5/ Snídáš ráno? 6/ Učíme se odpoledne. 7/ Co děláš obvykle večer? 8/ Někdy jde spát o půlnoci. 9/ Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Číslovky násobné 1. Jednou denně se sprchuji. 2. Dvakrát za týden hraje (ona) tenis. 3. Třikrát do roka chodíme do divadla. 4. Jednou za dva týdny navštěvují prarodiče. 5. Kolikrát týdně máte domácí úkol? 6. Dvakrát za hodinu piju. 7. Sedmkrát za týden obědvám. 8. Chodíš do školy pětkrát týdně? 3/ Přeložte do českého jazyka (použijte správnou předložku) 1/ na vysoké škole 2/ o víkendu 3/ na zahradě 4/ v centru města 5/ v parku 6/ pro tebe 7/ blízko parku 8/ díky tobě 9/ o vás 10/ s nimi 11/ od něj 12/ na venkově 13/ ve svém volném čase 14/ jít na oběd (do restaurace) 15/ čas na sport 16/ v pondělí 17/ příští úterý 18/ v létě/v zimě 19/ Je dobrý ve sportu. 20/ na stole 31

32 ŘEŠENÍ 1/ 1/ What is the time? 2/ It is five o clock. 3/ I come at six o clock. 4/ He comes at midday/at noon. 5/ Do you have breakfast in the morning? 6/ We learn in the afternoon. 7/ What do you usually do in the evening? 8/ Sometimes he goes to bed at midnight 9/ It s nine o clock am 10/ It s a quarter past ten am 11/ It s half past eleven am 12/ It s a quarter to eight am 13/ It s a quarter past twelve am 14/ It s half past four pm 15/ It s a quarter to nine pm 16/ It s twenty past two am 17/ It s twenty to eight pm 18/ It s five to ten pm 19/ It s twenty-one minutes past ten am 20/ It s seventeen minutes past six pm 21/ It s two minutes to two am 22/ It s twenty-seven minutes past 23/ It s half past nine pm eleven am 2/ 1. Once a day I have a shower. 2. Twice a week she plays tennis. 3. Three times a year we go to the cinema. 4. Once every two weeks they visit their grandparents. 5. How many times a week do you have a homework? 6. Twice an hour I drink. 7. Seven times a week I have a lunch. 8. Do you go to school five times a week? 3/ 1/ at university 2/ at the weekend 3/ in the garden 4/ in the centre of the town 5/ in the park 6/ for you 7/ near a park 8/ thanks to you 9/ about you 10/ with them 11/ from him 12/ in the country 13/ in my /your/his free time 14/ go out for lunch 15/ time for sport 16/ on Monday 17/ next Tuesday 18/ in (the) summer/winter 19/ He is good at sport. 20/ on the table 32

33 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 33

34 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_448 Název materiálu: Užití ingového tvaru Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 34

35 8 Užití -ingového tvaru Přidáním -ing ke slovesu se vytvoří nový tvar, který v závislosti na funkci ve větě může být podstatným jménem (Learnig is my hobby. Učení je můj koníček.), nebo přídavným jménem (a loving mother milující matka). Jako podstatné jméno může mít tento tvar funkci podmětu (Singing is great. Zpívání je skvělé.), nebo předmětu (I like singing. Miluji zpívání.). Pravopisné změny: a) Někdy se zdvojuje koncová hláska (swimming, travelling); b) Odpadá koncové němé (wake waking). Mnohá slovesa mají vazbu na ingový tvar: I like sleeping. Ráda spím. I dislike learning. Nerad se učím. She loves reading. Miluje čtení./hrozně ráda čtu. We hate getting up. Nenávidíme vstávání./ Hrozně neradi vstáváme. He prefers drinking tea Raději pije čaj než kávu. to drinking coffee. I don t mind working. Nevadí mi pracovat. We start cooking lunch Začínáme vařit oběd v jedenáct hodin. at eleven o clock. We finish eating Přestáváme jít v šest hodin. at six o clock. 1/ Přeložte 1. Hrozně nerad se učím 2. Strašně rádi čteme. 3. Raději jsem doma, než chodím na procházky. 4. Nevadí mu to znovu vysvětlovat. 5. Začínají hrát v osm hodin. 6. Přestáváme pracovat v sedm hodin. 7. Ráda chodím na procházky. 8. Nerad navštěvuje její rodiče. 9. Miluji čtení. 10. Chodíš rád do školy? 11. Nesnáším vstávání v zimě. 12. Nevadí jí pracovat večer. 13. Nevadí mi vařit, ale raději jím. 14. Můj bratr rád kreslí. 35

36 2/ Doplňte sloveso v odpovídajícím tvaru (vyberte jedno sloveso ze závorky) 1. She hates..about football. (talk/ talks/ talking) 2. What do you.?(do/doing/to do) 3. Where he work? (do/doing/does) 4. Do you like.tv? (watch/watching/watches) 5. I want..at home. (to be/to go/being/going) 6. They don t mind.in the evening. (to study/studying/study) 7. We need the problem. (understand/to understand/understanding) 8. She doesn t..the answer.(knows/know/knowing) 9. She prefers reading to TV. (watches/watching/watch) 36

37 1/ 2/ ŘEŠENÍ 1. I hate learning. 2. We love reading. 3. I prefer being at home to going for walks. 4. He doesn t mind explaining it again. 5. They start playing at eight o clock. 6. We finish working at seven o clock. 7. I like going for walks. 8. He doesn t like visiting her parents. 9. I love reading. 10. Do you like going to school? 11. I hate getting up in the winter. 12. She doesn t mind working in the evening. 13. I don t mind cooking but I prefer eating. 1. talking 2. do 3. does 4. watching 5. to be 6. studying 7. to understand 8. know 9. watching 37

38 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 38

39 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_449 Název materiálu: Potraviny, jídlo Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 39

40 9 Food, meals, dishes Přeložte text do českého jazyka a odpovězte na otázky 1/ People usually have three meals a day. 2/ Breakfast in the morning, lunch at noon and dinner in the evening. 3/ Breakfast usually consists of a cup of tea or coffee and bread or rolls with butter, cheese, ham, eggs, jam, honey. 4/ Some people prefer something sweet like cakes or cereals and muesli. 5/ There are also some people who do not eat anything for breakfast, because they believe it will help them stay slim. 6/ At noon people have their lunch. 7/ In Czech Republic it is the main meal of the day with soup and main course. (Usually some meat with potatoes, rice or dumplings.) 8/ During the week people often have their lunch in canteens or restaurants. 9/ The evening meal is dinner. 10/ On special occasions people like to eat out in some nice restaurant. 11/ Traditional Czech cuisine is unhealthy due to its dumplings, fatty meat and thickened sauces. 12/ A typical Czech dish is roast pork with cabbage and bread dumplings. 13/ Very popular (mostly by children) are also sweet dishes like dumplings with some fruits or pancakes. 14/ But many people, especiall the young, now follow modern trends and eat more vegetables, fruit, fish or chicken. Questions: 1/ What do you like to eat for breakfast, lunch and dinner? 2/ Name some fruit, vegetables and some soups. 40

41 ŘEŠENÍ 1/ Lidé obvykle mají tři jídla denně. 2/ Snídani ráno, oběd v poledne a večeři večer. 3/ Snídaně se obvykle skládá ze šálku čaje nebo kávy a chleba nebo rohlíku s máslem, sýrem, šunkou, vejcem, marmeládou nebo medem. 4/ Někteří lidé dávají přednost něčemu sladkému, jako jsou koláče nebo cereálie a muesli. 5/ Jsou také někteří lidé, kteří ke snídani nejedí nic, protože věří, že jim to pomůže k tomu, aby zůstali štíhlí. 6/ V poledne lidé obědvají 7/ V České republice to je hlavní jídlo dne s polévkou a hlavním chodem. (Obvykle nějaké maso s bramborami, rýží nebo knedlíky.) 8/ Během týdne lidé obvykle obědvají v jídelnách nebo restauracích. 9/ Večerní jídlo je večeře. 10/ Při speciálních příležitostech lidé rádi jedí v nějaké hezké restauraci. 11/ Tradiční česká kuchyně je nezdravá kvůli knedlíkům tučnému masu a zahuštěným omáčkám. 12/ Typické české jídlo je vepřová pečeně se zelím a houskové knedlíky. 13/ Velmi oblíbené (většinou u dětí) jsou také sladká jídla jako knedlíky s ovocem nebo palačinky. 14/ Ale mnoho lidí, obzvláště mladí, nyní následují moderní trendy a jedí více zeleniny, ovoce, ryby a kuřecí maso. Otázky: 1/ Co rád snídáš, obědváš, večeříš? 2/ Vyjmenuj ovoce, zeleninu a nějaké polévky. 41

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World)

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Tmavomodrý svět 1 Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Script Commentary David S. Danaher, Associate Professor Slavic Languages and Literatures University of Wisconsin-Madison Revisions

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by FACTUM CZ, s.r.o. A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages FACTUM CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo H o d i n y Časopis žáků ZŠ Londýnská Říjen 2006, sedmé číslo Pohádkový festival v Jičíně Představení nové redakce Bez čeho by nebyla škola školou Redakce v novém kabátě Noví členové redakce, žáci z volitelného

Více

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner Boris Renner Ostravo, to jsi ty Ostravo, Ty svůdná děvucho, ty holko černovlasá. Ty víš, že Tě nedám - jsi nezkažená, neposkvrněná krása! Ty s byla moje první láska, první gang a první cigareta, Polský

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

NOVÁ SLOVA V ANGLIČTINĚ I. A G

NOVÁ SLOVA V ANGLIČTINĚ I. A G EDICE SLOVNÍKY NOVÁ SLOVA V ANGLIČTINĚ I. A G Jozef Petro Jindřichův Hradec 2014 Tato elektronická publikace může být užívaná pouze v podobě, v jaké byla stažená ze serveru na počítač kupujícího. Jejím

Více

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance)

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance) 1. dmirál Benbow (sonance) E E 1. Jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, pojď jen blíž, E E jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, E kdo admirál Benbow byl, jak se po mořích plavil, 7.=1. # mi

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více