Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ"

Transkript

1 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_441 Název materiálu: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 1

2 1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Počitatelná podstatná jména jsou jednotlivé věci, osoby a předměty, které se dají spočítat: one cup jeden hrníček; two cups dva hrníčky. Nepočitatelná podstatná jména jsou taková, která se nedají spočítat. Jsou to například abstraktní pojmy: time čas, love láska, Potraviny - když máme na mysli hmotu: meat maso, tea čaj, materiály: water voda, glass sklo. (Zde se počitatelnost vyjadřuje pomocí nějaké měrné jednotky- například: a cup of tea šálek čaje, two cups of tea dva šálky čaje). Ale některá podstatná jména mohou být někdy počitatelná i nepočitatelná záleží na tom, v jakém významu jsou použita: paper papír ale a paper dokument, wood dřevo ale a wood les. V kladné větě se většinou používá pro výraz HODNĚ, MNOHO - A LOT OF/LOTS OF hodně knih a lot of/lots of books počitatelná podstatná jména hodně času a lot of/lots of time nepočitatelná podstatná jména V záporu se většinou používají výrazy She doesn t have many books. počitatelná podstatná jména Nemá mnoho knih. She doesn t have much free time. nepočitatelná podstatná jména Nemá mnoho volného času. V otázce na množství How many cats do you have? počitatelná podstatná jména Kolik máte koček? Does he have much work? nepočitatelná podstatná jména Má hodně práce? 2

3 1/ Doplňte správný výraz mnoho nebo kolik v anglickém jazyce 1/ children 2/ How..bread? 3/ chairs 4/ How.rolls? 5/.wine 6/ How.times? 7/How..time have you got today? 8/..rain 9/How.salt? 10/ How.mistakes? 11/..trees 12/ We haven t got.things. 13/ I haven t got work. 14/ How..drink? 15/How..paper? 16/ I haven t got money. 2/ Přeložte do anglického jazyka 1. Nemá (on) mnoho přátel. 2. Kolik chceš koláče? 3. Mají hodně dětí. 4. Nemá (ona) mnoho polic ve svém pokoji. 5. Nemáme moc práce. 6. Kolik máš koláčů? 7. Nemám moc zubů. 8. Dva čaje, prosím. 9. Kolik máme doma čaje? 10. Kolik chcete pizzy? 11. Kolik máte hlávek zelí? 12. Kolik chceš zelí? 13. Nemá moc času. 14. Kolik máš doma ryb? 15. Mám dnes hodně domácích úkolů. 3

4 ŘEŠENÍ 1/ 1/ a lot of (many) children 2/ How much bread? 3/ a lot of (many) chairs 4/ How many rolls? 5/ a lot of (much) wine 6/ How many times? (kolikrát) 7/ How much time have you got today 8/ a lot of (much) rain 9/ How much salt? 10/ How many mistakes? 11/ a lot of (many) trees 12/ We haven t got many things. 13/ I haven t got much work. 14/ How much drink? 15/ How much paper? 16/ I haven t got much paper. 2/ 1. He hasn t got many friends. 2. How much cake do you want? 3. They have a lot of children. 4. She hasn t got many shelves in her home. 5. We haven t got much work. 6. How many cakes have you got? 7. I haven t got many teeth. 8. Two teas, please. 9. How much tea have we got at home? 10.How much pizza do you want? 11.How many cabbages have you got? 12.How much cabbage do you want? 13.She hasn t got much time. 14.How many fish have you got at home? 15.I have got a lot of(many) homework today. 4

5 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 5

6 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_442 Název materiálu: Použití some, any, no v anglické větě Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 6

7 2 SOME, ANY a NO v anglické větě V kladné oznamovací větě 1/ překládáme some jako několik, trochu; nějaký, některý. I have some date this evening. - Dnes večer mám nějakou schůzku. Some children love sport. - Některé děti milují sport. He has some very good friends. - Má několik dobrých přátel. 2/ překládáme any jako jakýkoliv, kterýkoliv,veškerý. What beer do you drink? - Jaké piješ pivo? Any beer. - Jakékoliv. (je to jedno). Záporná věta - v anglické větě může být pouze jeden zápor. Když použijeme no (žádný) nesmí už být ve větě žádný další zápor a sloveso je kladné. I have no money. Nemám žádné peníze. She has no friends. Nemá žádné přátele. Když je zápor u slovesa, musí se pak přeložit slovo žádný jako any. I haven t got any money. Nemám žádné peníze. She hasn t got any friends. Nemá žádné přátele. Tázací věta Some - v otázce, na kterou očekáváme kladnou odpověď (hlavně v nabídkách). Do you want some tea? - Dáte si čaj? Yes, please. Ano, děkuji. Any - v otázce, kdy se ptáme, jestli vůbec něco je (existuje) a nevíme, jestli bude odpověď kladná nebo záporná). Have you got any tea? - Máš vůbec čaj? No, I haven t. - Ne, nemám. 1/ Doplňte some nebo any 1/ Come and have some/any dinner. 2/ She has got some/any pictures in her room. 3/ We haven t got some/any children. 4/ Do you want some/any beer? What beer do you like? 5/ Oh, I drink some/any beer. I love beer. 6/ I haven t got some/any brother. 7/ Some/any questions, please? 8/ No, we don t have some/any questions. 9/ Yes, we have got some/any tea, but we haven t got some/any cups! 10/ Have you got some/any dog? 7

8 2/ Přeložte do anglického jazyka 1. Máš nějaké domácí úkoly? 2. Chceš dort? 3. Máte nějaké otázky? 4. Neznám tady žádnou dobrou restauraci, ale znám tady dobrou hospodu. 5. Chci mít více trochu volného času. 6. Má pro své děti nějaký volný čas? 7. Máš s ním nějaký problém? 8. Nemluví žádným cizím jazykem. 9. Máš nějaké peníze? Ne, nemám žádné peníze. 10. Nemám žádnou sestru, ale mám jednoho bratra. 11. Znáš nějaké její přátele? 12. Některým lidem se to nelíbí. 13. Petr je v Anglii s několika svými přáteli. 14. Nemáme žádný chleba, kup nějaký ve městě! 15. Někteří jejich studenti o to nemají žádný zájem. 16. Kupte paní učitelce nějaké květiny! 17. Potřebujeme o tom několik knih. 18. Někteří rodiče jsou velmi přísní. 19. Chcete šálek kávy? Ano, prosím. 20. Potřebuješ ode mě nějakou pomoc? 21. Ano, potřebuji od tebe nějakou pomoc. 8

9 ŘEŠENÍ 1/ 1/ Come and have some dinner. 2/ She has got some pictures in her room.3/ We haven t got any children. 4/ Do you want some beer? What beer do you like? 5/ Oh, I drink any beer. I love beer. 6/ I haven t got any brother. 7/ Any questions, please? 8/ No, we don t have any questions. 9/ Yes, we have got some tea, but we haven t got any cups! 10/ Have you got any dog? 2/ 1. Have you got any homework? 2. Do you want some cake? 3. Do you have any questions? 4. I don t know any good restaurant here, but I know some good pub here. 5. I want to have more some free time. 6. Has she got any free time for her children? 7. Have you got any problem with him? 8. She doesn t speak any foreign language. 9. Have you got any money? No, I have no money./ No, I haven t got any money. 10. I haven t got any sister, but I have one brother. 11. Do you know any of her friends? 12. Some people don t like it. 13. Peter is in England with some his friends. 14. We haven t got any bread, buy some in the town! 15. Some of her students don t have any interest about it. 16. Buy the teacher some flowers! 17. We need some books about it. 18. Some parents are very strict. 19. Do you want some cup of coffee? Yes, please. 20. Do you want any help from me? 21. Yes, I need some help from you. 9

10 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 10

11 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_443 Název materiálu: Složeniny some, any, no Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 11

12 3 Složeniny some-, any- a no- Užití těchto složenin v anglické větě se řídí stejnými pravidly jako užití some, any a no Somebody is here. - Někdo tady je. Anybody do it. - Kdokoliv to udělá. Is anybody here? - Je tady někdo? Nobody/not anybody is here. - Nikdo tady není. I need something nice. - Potřebuji něco pěkného. I need anything nice. - Potřebuji cokoliv pěkného. Do you need anything nice? - Potřebuješ něco pěkného? Nothing/not anything is there. - Nic tam není. It s here somewhere. - Někde tady to je. We go anywhere. - Jdeme kamkoliv. Is it anywhere here? - Je to někde zde? He is going nowhere. - Nejde nikam. 1/ Přeložte do českého jazyka 1/ Say something. 2/ Say anything. 3/Tell it somebody. 4/ Tell it anybody. 5/ Take her somewhere. 6/ Take her anywhere. 7/ Do something with him. 8/ Do anything with him. 9/ Somebody helps you. 10/ Anybody helps you. 11/ We are going somewhere for lunch. 12/ We are going anywhere for lunch. 2/ Změňte věty a místo no užijte any a přeložte do českého jazyka 1/ It s nothing important. 2/ We do nothing new. 3/ He helps nobody. 4/ They travel nowhere. 5/ She knows nobody here. 6/ I have nothing. 3/ Some, any a jejich složeniny podtrhněte nejlepší možnost a přeložte do českého jazyka 1/ Somebody/anybody is waiting for him. 2/ Do you want some/any pie? 3/ I m hungry. I m going to eat something/anything. 4/ There are some/any good restaurants in this town. 5/ Does somebody/anybody have some/any questions? 6/ Have they got some/any children? 7/ Where are my books? They are somewhere/anywhere in your room. 8/ I m not going out tonight. Is there something/anything interesting on the television? 12

13 ŘEŠENÍ 1/ 1/Řekni něco. 2/ Řekni cokoliv. 3/ Řekni to někomu. 4/ Řekni to komukoliv. 5/ Vezmi ji někam. 6/ Vezmi ji kamkoliv. 7/ Udělej s ním něco. 8/ Udělej s ním cokoliv. 9/ Někdo ti pomůže. 10/ Kdokoliv ti pomůže. 11/ Půjdeme někam na oběd. 12/ Půjdeme kamkoliv na oběd. 2/ 1/ It isn t anything important. - Není nic důležitého. 2/ We don t do anything new. - Neděláme nic nového 3/ He doesn t help anybody. - Nikomu nepomůže. 4/ They don t travel anywhere. - Nikam necestují. 5/ She doesn t know anybody here. - Nikoho zde nezná. 6/ I don t have anything. - Nic nemám. 3/ 1/ Somebody is waiting for him. - Někdo na něj čeká. 2/ Do you want some pie? - Chceš páj? 3/ I m hungry. - Mám hlad. I m going to eat something. - Něco sním. 4/ There are some good restaurants - V tomto městě jsou dobré restaurace. in this town. 5/ Does anybody have any questions? - Má někdo nějaké otázky? 6/ Have they got any children? - Mají nějaké děti? 7/Where are my books? - - Kde mám své knihy? They are somewhere in your room. - Jsou někde ve tvém pokoji. 8/ I m not going out tonight. - Dnes večer nepůjdu ven. Is there anything interesting on the television? 13

14 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 14

15 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_444 Název materiálu: Vazba there is, there are Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 15

16 4 Vazba there is, there are Vazba there is a there are se používá v anglickém jazyce tehdy, když chceme říci, že někde něco je nebo existuje. Slovo there nemá žádný konkrétní význam (pouze zastupuje podmět) a do českého jazyka se nepřekládá. Tato vazba se také používá tehdy, chceme-li vyjádřit kolik někde něčeho je. Tato vazba stojí ve větě vždy na prvním místě. Oznamovací věta There is a flower on the table. - Na stole je kniha. There are two beds in the bedroom. - V ložnici jsou dvě postele. Otázka Is there any milk in the fridge? - Je v lednici nějaké mléko? How many trees are there in the wood? - Kolik stromů je v lese? Zápor There isn t a bathroom in this house. - V tomto domě není koupelna. There aren t any pictures on the wall. - Na stěně nejsou žádné obrazy. 1/ Doplňte any, anything, anybody, anywhere a přeložte do českého jazyka 1/ Is there.important in this book? 2/ Which day do you want to visit her?...day. 3/ Have we got.potatoes? 4/ Is there a post office.around here? 5/ Does..know the answer? 6/ Have you got.money on you? 7/ His English is perfect. He can say. 8/ English?...can speak English. 16

17 2/ Z jednotlivých slov utvořte větu, použijte vazbu there is, there are a potom přeložte do českého jazyka Vzor: bed room 2 beds in. There are 2 beds in the bed room. V ložnici jsou 2 postele. 1. opposite small bookshop our house. 2. the centre restaurant in. 3. table cake on. 4. language school in town our. 5. how many trees in this wood? 6. a vet not near here. 7. this classroom in lot of pupils. 8. Some in the fridge milk. 9. only twenty-four hours in a day. 10. not enough time. 11. a theatre in this town? 12. an English lesson not today. 13. two at men the door. 14. Why always with problems her? 15. a mistake in sentence this. 17

18 ŘEŠENÍ 1/ 1/ Is there anything important in this book? Je v této knize něco zajímavého? 2/ Which day do you want to visit her? - Any day. Který den ji chceš navštívit? - Kterýkoliv. 3/ Have we got any potatoes? - Máme nějaké brambory? 4/ Is there a post office anywhere around - Je tu někde v okolí pošta? here? 5/ Does anybody know the answer? - Zná někdo odpověď? 6/ Have you got any money on you? - Máš u sebe nějaké peníze? 7/ His English is perfekt. - Jeho angličtina je perfektní. He says anything. - Řekne cokoliv. 8/ English? Anybody speaks English. - Anglicky? Kdokoliv mluví anglicky. 2/ 1. There is a small bookshop opposite our house. Naproti našemu domu je malé knihkupectví. 2. There is a restaurant in the center. V centru je restaurace. 3. There is a cake on the table. Na stole je dort. 4. There are two language schools in our town. V našem městě jsou dvě jazykové školy. 5. How many trees are there in the wood? Kolik stromů je v lese? 6. There isn t a vet near here. V tomto okolí není žádný veterinář. 7. There are a lot of pupils in this classroom. V této třídě je mnoho žáků. 8. There is some milk in the fridge. V lednici je nějaké mléko. 9. There are only twenty-four hours in a day. Den má (ve dni jsou) pouze dvacet čtyři hodiny. 10. There isn t enough time. Není dost času. 11. Is there a theatre in this town? 18

19 Je v tomto městě divadlo? 12. There isn t an English lesson today. Dnes není hodina angličtiny. 13. There are two men at the door. U dveří jsou dva muži. 14. Why are there always problems with her? Proč s ní jsou vždy problémy? 15. There is a mistake in this sentence. V této větě je chyba. 19

20 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 20

21 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_445 Název materiálu: Pravidlo jednoho záporu v anglické větě Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 21

22 5 Pravidlo jednoho záporu v anglické větě Je-li v anglické větě podmět záporný, používá se pro jeho vyjádření: nobody nikdo; nothing nic; nowhere nikde Nobody is perfekt. Nothing is here nice. Nikdo není dokonalý. Nic tady není pěkné. Nobody eats anything. Nikdo nic nejí. Je-li záporný předmět (nic, ničemu, nikoho, nikomu) nebo příslovečné určení (nikde, nikam) a podmět není záporný, je v anglické větě zápor u slovesa a předmět nebo příslovečné určení vyjádřen většinou složeným tvarem s any. I don t see anything. - Nic nevidím. I see nothing. (méně časté) She doesn t go anywhere. - Nikam nechodí. She goes nowhere.(méně časté) 1/ Pravidlo jednoho záporu použijte správný výraz v závorce pro zápor a potom celou větu přeložte do českého jazyka 1. In this shop.(nic) is cheap. 2. I m not plannig 3. He never.(neposlouchá) music. 4. I don t understand (ničemu). 5. (nikdo) works here. 6. He doesn t speak to.(nikým). 7. I m not inviting (nikoho). 8...(nikdo) knows the answer. 9. Doesn t.(nikdo) know the answer? 10. Does (někdo) know the answer? 11. You don t find it (nikde). 12. Your books are. (nikde) in the living room. 13. We never go (nikam). 22

23 2/ Přeložte do českého jazyka a použijte přítomný čas prostý. (Každá věta smí obsahovat pouze jediný zápor!) 1. Nic nemají. 2. Nikdy nikoho nenavštěvujeme. 3. Nic nepotřebuje. 4. Nic není pro ni dobré. 5. On nikdy nezapomíná. 6. Nikomu nepomáhají. 7. Já o tom nic nevím. 8. Nikdy nikam nechodíme. 9. Ona nikdy pro nikoho nic nedělá. 10. Ty nic nevidíš? 11. Nikdy nám nic neříkají. 12. Nevěř ničemu, co říká (on). 13. Nikdo tady nikdy nic nedělá. 14. Nikdy si na nic nestěžuje (ona). 15. V tomto obchodě nikdy nic nenajdu. 23

24 ŘEŠENÍ 1/ 2/ 1. (nothing). V tomto obchodě není nic levné. 2. (anything). Nic neplánuji. 3. (listens). Nikdy neposlouchá hudbu. 4. (anything). Ničemu nerozumím. 5. (Nobody). Nikdo zde nepracuje. 6. (anybody). S nikým nemluví. 7. (anybody). Nikoho nepozvu. 8. (Nobody). Nikdo nezná odpověď. 9. (anybody)? Nezná nikdo odpověď? 10. (anybody). Zná někdo odpověď? 11. (anywhere). Nikde to nenajdeš. 12. (nowhere). Tvé knihy v obývacím pokoji nikde nejsou. 13. (anywhere). Nikdy nikam nechodíme. 1. They haven t got anything. /They have got nothing. They don t have anything. / They have nothing. 2. We never visit anybody. 3. We don t need anything. / We need nothing. 4. Nothing is good for her. 5. He never forgets. 6. They don t help anybody. /They help nobody. 7. I don t know anything about it. / I know nothing about it. 8. We never go anywhere. 9. She never does anything for anybody. 10. You don t see anything? 11. They never tell us anything. 12. Don t believe anything he says. 13. Nobody ever does anything here. 14. She never complains about anything. 15. I never find anything in this shop. 24

25 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 25

26 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_446 Název materiálu: Vazba there is,there are, složeniny s no Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 26

27 6 1/ Přeložte následující věty do českého jazyka a použijte vazbu there is, there are 1. Blízko náměstí je pošta. 2. Dnes večer je v televizi dobrý film. 3. Naproti našemu domu je italská retaurace. 4. Každou sobotu je na náměstí trh. 5. Jsou tady záchody, prosím? 6. Jsou na vaší zahradě nějaké ovocné stromy? 7. Je tady blízko lékárna? 8. Je v Brně letiště? 9. Kolik peněz je na tvém účtu? 10. Proč je dnes schůze? 11. Dnes není hodina angličtiny. 12. Není tu dost místa. 13. Proč zde není dost bytů? 14. Před domem jsou tři auta. 15. Je v tomto obchodě mnoho prodavačů? 2/Doplňte no, not, nothing, nobody, nowhere, never. 1. Where are you going now? Do you want some apple?..., thanks. 3. What do you want to drink?..., thank you. 4. That s.my dinner. That s your dinner. 5. Who wants some lunch?.we are..hungry. 6. See you on Monday!.on Monday, but on Tuesday. 7. Is she your girlfriend?...,she is. She is my cousin. 3/ Napište odpovědi podle vzoru a přeložte do českého jazyka Vzor: Who helps you? / Nobody helps me. - Nikdo mi nepomáhá. 1. What is ringing? 2. Who understands this? 3. How often do you drink beer? 4. What is difficult in this sentence? 5. Where are you going? 6. What is she cooking? 7. Who are you writing to? 8. Where is she working? 27

28 1/ ŘEŠENÍ 1. There is a post office near the square. 2. There is a good film on the television this evening. 3. There is an Italian restaurant opposite our house. 4. There is a market on the square every Saturday. 5. Are there any toilets here, please? 6. Are there any fruit trees in your garden? 7. Is there a pharmacy near here? 8. Is there an airport in Brno? 9. How much money is there in your account? 10.Why is there a meeting today? 11.There isn t an English lesson today. 12.There isn t enough room here. 13.Why aren t there enough flats here? 14.There are three cars in font of the house. 15. Are there many shop-assistants in this shop? 2/ 1. Nowhere. 2. No. 3. Nothing. 4. Not. 5. Nobody, not. 6. Not. 7. No, not. 3/ 1. Nothing is ringing. - Nic nezvoní. 2. Nobody understands it. - Nikdo tomu nerozumí. 3. I never drink beer. - Nikdy nepiju pivo. 4. Nothing is difficult in this sentence. - Nic není v této větě obtížné. 5. I m going nowhere. - Nikam nejdu. 6. She is not cooking anything. - Nic nevaří. 7. I m not writing to anybody. - Nikomu nepíšu. 8. She isn t working anywhere. - Nepracuje nikde. 28

29 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 29

30 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_447 Název materiálu: Určování času, číslovky násobné Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 30

31 7 1/ Určování času 1/ Kolik je hodin? 2/ Je pět hodin. 3/ Přijdu v šest hodin. 4/ Přijde v poledne. 5/ Snídáš ráno? 6/ Učíme se odpoledne. 7/ Co děláš obvykle večer? 8/ Někdy jde spát o půlnoci. 9/ Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Je / Číslovky násobné 1. Jednou denně se sprchuji. 2. Dvakrát za týden hraje (ona) tenis. 3. Třikrát do roka chodíme do divadla. 4. Jednou za dva týdny navštěvují prarodiče. 5. Kolikrát týdně máte domácí úkol? 6. Dvakrát za hodinu piju. 7. Sedmkrát za týden obědvám. 8. Chodíš do školy pětkrát týdně? 3/ Přeložte do českého jazyka (použijte správnou předložku) 1/ na vysoké škole 2/ o víkendu 3/ na zahradě 4/ v centru města 5/ v parku 6/ pro tebe 7/ blízko parku 8/ díky tobě 9/ o vás 10/ s nimi 11/ od něj 12/ na venkově 13/ ve svém volném čase 14/ jít na oběd (do restaurace) 15/ čas na sport 16/ v pondělí 17/ příští úterý 18/ v létě/v zimě 19/ Je dobrý ve sportu. 20/ na stole 31

32 ŘEŠENÍ 1/ 1/ What is the time? 2/ It is five o clock. 3/ I come at six o clock. 4/ He comes at midday/at noon. 5/ Do you have breakfast in the morning? 6/ We learn in the afternoon. 7/ What do you usually do in the evening? 8/ Sometimes he goes to bed at midnight 9/ It s nine o clock am 10/ It s a quarter past ten am 11/ It s half past eleven am 12/ It s a quarter to eight am 13/ It s a quarter past twelve am 14/ It s half past four pm 15/ It s a quarter to nine pm 16/ It s twenty past two am 17/ It s twenty to eight pm 18/ It s five to ten pm 19/ It s twenty-one minutes past ten am 20/ It s seventeen minutes past six pm 21/ It s two minutes to two am 22/ It s twenty-seven minutes past 23/ It s half past nine pm eleven am 2/ 1. Once a day I have a shower. 2. Twice a week she plays tennis. 3. Three times a year we go to the cinema. 4. Once every two weeks they visit their grandparents. 5. How many times a week do you have a homework? 6. Twice an hour I drink. 7. Seven times a week I have a lunch. 8. Do you go to school five times a week? 3/ 1/ at university 2/ at the weekend 3/ in the garden 4/ in the centre of the town 5/ in the park 6/ for you 7/ near a park 8/ thanks to you 9/ about you 10/ with them 11/ from him 12/ in the country 13/ in my /your/his free time 14/ go out for lunch 15/ time for sport 16/ on Monday 17/ next Tuesday 18/ in (the) summer/winter 19/ He is good at sport. 20/ on the table 32

33 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 33

34 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_448 Název materiálu: Užití ingového tvaru Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 34

35 8 Užití -ingového tvaru Přidáním -ing ke slovesu se vytvoří nový tvar, který v závislosti na funkci ve větě může být podstatným jménem (Learnig is my hobby. Učení je můj koníček.), nebo přídavným jménem (a loving mother milující matka). Jako podstatné jméno může mít tento tvar funkci podmětu (Singing is great. Zpívání je skvělé.), nebo předmětu (I like singing. Miluji zpívání.). Pravopisné změny: a) Někdy se zdvojuje koncová hláska (swimming, travelling); b) Odpadá koncové němé (wake waking). Mnohá slovesa mají vazbu na ingový tvar: I like sleeping. Ráda spím. I dislike learning. Nerad se učím. She loves reading. Miluje čtení./hrozně ráda čtu. We hate getting up. Nenávidíme vstávání./ Hrozně neradi vstáváme. He prefers drinking tea Raději pije čaj než kávu. to drinking coffee. I don t mind working. Nevadí mi pracovat. We start cooking lunch Začínáme vařit oběd v jedenáct hodin. at eleven o clock. We finish eating Přestáváme jít v šest hodin. at six o clock. 1/ Přeložte 1. Hrozně nerad se učím 2. Strašně rádi čteme. 3. Raději jsem doma, než chodím na procházky. 4. Nevadí mu to znovu vysvětlovat. 5. Začínají hrát v osm hodin. 6. Přestáváme pracovat v sedm hodin. 7. Ráda chodím na procházky. 8. Nerad navštěvuje její rodiče. 9. Miluji čtení. 10. Chodíš rád do školy? 11. Nesnáším vstávání v zimě. 12. Nevadí jí pracovat večer. 13. Nevadí mi vařit, ale raději jím. 14. Můj bratr rád kreslí. 35

36 2/ Doplňte sloveso v odpovídajícím tvaru (vyberte jedno sloveso ze závorky) 1. She hates..about football. (talk/ talks/ talking) 2. What do you.?(do/doing/to do) 3. Where he work? (do/doing/does) 4. Do you like.tv? (watch/watching/watches) 5. I want..at home. (to be/to go/being/going) 6. They don t mind.in the evening. (to study/studying/study) 7. We need the problem. (understand/to understand/understanding) 8. She doesn t..the answer.(knows/know/knowing) 9. She prefers reading to TV. (watches/watching/watch) 36

37 1/ 2/ ŘEŠENÍ 1. I hate learning. 2. We love reading. 3. I prefer being at home to going for walks. 4. He doesn t mind explaining it again. 5. They start playing at eight o clock. 6. We finish working at seven o clock. 7. I like going for walks. 8. He doesn t like visiting her parents. 9. I love reading. 10. Do you like going to school? 11. I hate getting up in the winter. 12. She doesn t mind working in the evening. 13. I don t mind cooking but I prefer eating. 1. talking 2. do 3. does 4. watching 5. to be 6. studying 7. to understand 8. know 9. watching 37

38 Použité zdroje Sarah Peters Tomáš Gráf Time To Talk 1. Učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy 38

39 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: K3A Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_449 Název materiálu: Potraviny, jídlo Anotace: Materiál je určen k procvičení, prohloubení a upevnění znalostí probrané gramatiky Předmět: Anglický jazyk Autor: Ing. Taťána Šedová 39

40 9 Food, meals, dishes Přeložte text do českého jazyka a odpovězte na otázky 1/ People usually have three meals a day. 2/ Breakfast in the morning, lunch at noon and dinner in the evening. 3/ Breakfast usually consists of a cup of tea or coffee and bread or rolls with butter, cheese, ham, eggs, jam, honey. 4/ Some people prefer something sweet like cakes or cereals and muesli. 5/ There are also some people who do not eat anything for breakfast, because they believe it will help them stay slim. 6/ At noon people have their lunch. 7/ In Czech Republic it is the main meal of the day with soup and main course. (Usually some meat with potatoes, rice or dumplings.) 8/ During the week people often have their lunch in canteens or restaurants. 9/ The evening meal is dinner. 10/ On special occasions people like to eat out in some nice restaurant. 11/ Traditional Czech cuisine is unhealthy due to its dumplings, fatty meat and thickened sauces. 12/ A typical Czech dish is roast pork with cabbage and bread dumplings. 13/ Very popular (mostly by children) are also sweet dishes like dumplings with some fruits or pancakes. 14/ But many people, especiall the young, now follow modern trends and eat more vegetables, fruit, fish or chicken. Questions: 1/ What do you like to eat for breakfast, lunch and dinner? 2/ Name some fruit, vegetables and some soups. 40

41 ŘEŠENÍ 1/ Lidé obvykle mají tři jídla denně. 2/ Snídani ráno, oběd v poledne a večeři večer. 3/ Snídaně se obvykle skládá ze šálku čaje nebo kávy a chleba nebo rohlíku s máslem, sýrem, šunkou, vejcem, marmeládou nebo medem. 4/ Někteří lidé dávají přednost něčemu sladkému, jako jsou koláče nebo cereálie a muesli. 5/ Jsou také někteří lidé, kteří ke snídani nejedí nic, protože věří, že jim to pomůže k tomu, aby zůstali štíhlí. 6/ V poledne lidé obědvají 7/ V České republice to je hlavní jídlo dne s polévkou a hlavním chodem. (Obvykle nějaké maso s bramborami, rýží nebo knedlíky.) 8/ Během týdne lidé obvykle obědvají v jídelnách nebo restauracích. 9/ Večerní jídlo je večeře. 10/ Při speciálních příležitostech lidé rádi jedí v nějaké hezké restauraci. 11/ Tradiční česká kuchyně je nezdravá kvůli knedlíkům tučnému masu a zahuštěným omáčkám. 12/ Typické české jídlo je vepřová pečeně se zelím a houskové knedlíky. 13/ Velmi oblíbené (většinou u dětí) jsou také sladká jídla jako knedlíky s ovocem nebo palačinky. 14/ Ale mnoho lidí, obzvláště mladí, nyní následují moderní trendy a jedí více zeleniny, ovoce, ryby a kuřecí maso. Otázky: 1/ Co rád snídáš, obědváš, večeříš? 2/ Vyjmenuj ovoce, zeleninu a nějaké polévky. 41

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Countable / uncountable nouns Articles

Countable / uncountable nouns Articles Countable / uncountable nouns Articles Countable / uncountable nouns = počitatelná / nepočitatelná podstatná jména Počitatelná jména = dají se spočítat, mají jednotné i množné číslo oranges Nepočitatelná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ (WILL) VY_32_INOVACE_AK_2_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: V každém sloupečku vyškrtni slovo, které se liší výslovností samohlásky. blue box eight head shirt clock who home my red work hall two

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FOOD JÍDLO. Vocabulary. food jídlo, strava. fast food rychlé občerstvení. milk mléko. cream smetana. whipped cream šlehačka. ice cream - zmrzlina

FOOD JÍDLO. Vocabulary. food jídlo, strava. fast food rychlé občerstvení. milk mléko. cream smetana. whipped cream šlehačka. ice cream - zmrzlina FOOD JÍDLO Vocabulary food jídlo, strava health food zdravá strava junk food nezdravá strava fast food rychlé občerstvení milk mléko cream smetana whipped cream šlehačka ice cream - zmrzlina youghurt jogurt

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední průmyslová škola stavební Pardubice Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Slovesná vazba I am used to + ing a I get used to + ing. Autor: Svatoňová Zuzana Datum, třída:

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu: Pořadové

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Skripta k poslechovému kurzu

Skripta k poslechovému kurzu Skripta k poslechovému kurzu Obsah Slovesa pro začátečníky blok první slovní zásoba poslouchejte!... 2 Slovesa pro začátečníky blok první slovní zásoba přeložte!... 3 Slovesa pro začátečníky blok první

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

SOME, ANY, NO - EXERCISES

SOME, ANY, NO - EXERCISES SOME, ANY, NO - EXERCISES E1/ ROZHODNĚTE MEZI SOME A ANY 1. There's... chocolate in the cupboard. 2. Do you have... brothers or sisters? 3. Did you make... mistakes? 4. Would you like... cake? 5. I am

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Něco k pivu/ Something to the beer

Něco k pivu/ Something to the beer Polévky/ Soups 154/ 0,33 l Polévka dle denní nabídky 25,--Kč 0,33 l Soup of the Day Něco k pivu/ Something to the beer 151/ 1ks Pikantní topinka s kuřecím masem 49,--Kč 1ks Toast with chicken meat mixture

Více

Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor)

Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor) Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor) 200 g Hovězí steak z roštěné (Highland - biomaso) 350,- (steak from

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Předkrmy Appetizers. Polévky Soups

Předkrmy Appetizers. Polévky Soups 11. 4 ks 12. 100g 13. 75g 14. 75g Švestky v župánku (v slaninovém obalu) Plums in the bacon package Předkrmy Appetizers Překládaná mozarella, pečivo (s rajčaty, politá olivovým olejem) Mozarella cheese

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více