DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility"

Transkript

1 DAMAS Flexibilní platforma pro energetiku a utility > > Stavebnice pro tvorbu obchodních a technických informačních systémů > > Použití v energetice, utilitách a obecně pro data s časovým rozměrem > > Řada předpřipravených řešení pro různé typy zákazníků > > Jedinečné konfigurační možnosti a flexibilita > > Krátký implementační cyklus (Time-to-Market) a okamžitá reakce na změny > > Automatizace a vizualizace procesů > > Výkonné výpočetní jádro a matematické vzorce definované přímo uživateli > > Úzká spolupráce s Microsoft Office > > Snadná integrace pomocí standardního rozhraní webových služeb a formátu XML > > Garantovaná spolehlivost a vysoká dostupnost > > Nejmodernější internetové technologie > > Trvalý rozvoj a podpora (Change-to-Market)

2 Platforma Damas představuje robustní podnikové řešení pro řízení obchodních i technických procesů Platforma Damas je hlavním produktem Unicorn Systems pro oblast energetiky a utilit. Byla navržena a vyvinuta jako robustní podnikové řešení pro řízení obchodních i technických procesů, jehož nejdůležitější výhodou je schopnost pružné reakce na požadavky zákazníků a měnící se tržní podmínky. Platforma Damas tak reaguje na trvale rostoucí poptávku po vysoce flexibilních řešeních nezávislých na dodavateli (viz obr. 1). Platforma Damas byla navržena na základě našich hlubokých znalostí energetických trhů a dlouholetých zkušeností v oblasti zakázkového vývoje softwaru. Její revoluční koncepce byla definována v souladu s nejmodernějšími trendy v oblasti vývoje informačních systémů jako systém založený na pravidlech (Rule-Based System). Damas tak představuje nejen nástroj pro podporu obchodních procesů v energetice, ale i prostředí, kde je možné tyto procesy v reálném čase modelovat a nasazovat, a to i přímo odborníky zákazníka, bez účasti dodavatele. Možnosti modelování a konfigurace v prostředí Damas jsou zcela unikátní, kromě procesního řízení (BPM Business Process Management) jsou součástí modelu také datové struktury s libovolným časovým rozlišením (Time Series Engine), výpočetní výrazy (Calculation Engine), obrazovky systému pohledy na data (FlexiGUI) v tabulkové i grafické podobě, komunikace různými kanály (Events Engine) a rozhraní na okolní systémy (Enterprise Integration). Samozřejmostí je úzká integrace s kancelářskými nástroji (zejména MS Excel) a vestavěný reporting. Obr. 1 Platforma Damas

3 Time Series Engine Jádro systému Damas je založeno na časo- Uživatelé Platforma Damas FlexiGUI MS Office Integration Time Series Engine Calculation Engine Events Engine vých řadách, které jsou využívány jako primární prostředek pro uložení dat. Každé časové řadě je přiřazená časová jednotka, která určuje granularitu jejích hodnot. Systém podporuje všechny časové jednotky od minut výše. Systém umožňuje časové řady široce konfigurovat, oprávnění uživatelé mohou časové řady vytvářet a definovat všechny jejich vlastnosti pomocí intuitivních průvodců. Časové řady jsou sdruženy do logických entit a mají hierarchické uspořádání umožňující snadnou orientaci v aplikaci, protože typická implementace systému Damas obsahuje tisíce časových řad. Systémy Enterprise Integration Obr. 2 Komponenty platformy Damas a jejich vazby BPM FlexiGUI Veškeré formuláře, datové tabulky a grafy jsou definovány pomocí konfigurátoru pohledů. Prvním krokem při definování pohledu je výběr filtrovacích komponent, které umožňují Komponenty platformy Damas Platforma Damas představuje silný nástroj, který umožňuje efektivně podporovat a řídit jakékoli obchodní a technické procesy s časovým rozměrem. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje vytvářet aplikace prakticky bez programování a v porovnání s jinými systémy mnohem rychleji a efektivněji. Jelikož je model aplikace interpretován přímo za běhu, jsou jednoduché změny funkce systému otázkou několika kliknutí myši bez nutnosti jakékoli instalace. Na rozdíl od klasických informačních systémů vytváří aplikace na platformě Damas zejména analytici (návrháři), nikoli programátoři. Celková velikost implementačního týmu je pak výrazně menší než v klasickém vývoji, navíc odpadají rizika, která v klasickém způsobu vývoje vyplývají z možných nedorozumění mezi zákazníkem, analytiky a vývojáři. Time Series Engine je dynamické datové úložiště s daty organizovanými v časových řadách s libovolným rozlišením. K datům je možné přistupovat (číst i zapisovat) pomocí předdefinovaných pohledů v tabulkové či grafické podobě (FlexiGUI). Externí systémy mohou k datovému úložišti přistupovat pomocí komponent Enterprise Integration. Data lze v celém rozsahu transformovat do formátu MS Office, za pomoci nakonfigurovaných šablon. Řízení běhu aplikace zajišťuje integrovaný BPM (Business Process Management), který aktivně využívá Calculation Engine k provádění nadefinovaných výpočetních operací. Zároveň zajišťuje automatickou komunikaci s externími systémy. Events Engine poskytuje detailní přehled o stavu a chování Obr. 3 Pohled na data systému a tyto informace nabízí uživatelům například v podobě zpráv, ů a SMS nebo je předává dále externím systémům (viz obr. 2). Veškerá činnost systému je řízena konfiguracemi, které je možné libovolně upravovat pro konkrétní použití. Konfigurace lze upravovat pomocí uživatelského rozhraní, které je integritní součástí aplikace. Konfiguraci můžete také exportovat a importovat jako textové soubory, což umožňuje jejich zálohování mimo systém a přenášení mezi různými prostředími. vyhledat data podle nejrůznějších kritérií. Poté lze případným přidáním seznamu či matice položek odpovídajících filtrovacím kritériím vybrat konkrétní položku, která má být v detailu zobrazena či upravena. Samotný datový pohled je uživateli prezentován jako datová mřížka či graf s rozsáhlými možnostmi konfigurace. Data časových řad nemusejí být zobrazena s použitím základních časových jednotek dané časové řady; potřebné agregace a desagregace provádí

4 výpočty se provádějí buď okamžitě (při změně nějaké vstupní hodnoty), nebo mohou být vyvolány procesním řízením, případně manuálně. Komplexní algoritmy lze specificky naprogramovat a poté začlenit do systému. Platforma Damas disponuje vysokým výpočetním výkonem v řádu minut je schopna zvládnout až desítky milionů výpočetních operací. MS Office Integration Integrace platformy Damas s aplikacemi MS Office umožňuje uživateli exportovat a importovat data do aplikací MS Office. Uživatelé mohou snadno upravit data off- -line, např. v prostředí aplikace MS Excel, a potom je nahrát zpět do systému. Damas rovněž obsahuje integrovaný reporting, který na základě předdefinovaných šablon umožňuje vytvářet výstupní sestavy v různých formátech. Obr. 4 Pohled s jinou strukturou v celé obrazovce Obr. 5 Pohled v režimu editace Events Engine Většina uživatelů chce být obvykle informována o aktivitách informačních systémů. V platformě Damas zajišťuje distribuci událostí Administrátor zpráv. Oprávněný uživatel může u každé události (např. zadání dat, zahájení procesu, uzávěrky, vygenerování sestavy) nadefinovat, zda o ní má být informován a jakými komunikačními kanály. Mezi podporované kanály patří interní zprávy, , SMS, webová služba či zvukové znamení. BPM Vizuální workflow platformy Damas umožňuje definovat procesní diagramy pomocí vestavěných konfiguračních nástrojů. Poté je procesní diagram svázán s konkrétní logickou komponentou, a zajistí tak plně automatický provoz celého systému. Uživatel je o stavu jednotlivých procesů podrobně informován a může stav systému monitorovat a řídit na základě přehledových procesních indikátorů. Procesní diagramy slouží k řízení všech operací, které se mají v určitou dobu provádět automaticky, jako jsou datové přenosy, výpočty apod. Pomocí správy procesů lze také definovat přístupová oprávnění uživatelů k datům, která se mohou lišit v závislosti na konkrétním stavu obchodních procesů. systém automaticky, a umožňuje tak vytvářet i statistická či analytická zobrazení dat. Pohledy slouží jak ke zobrazení, tak i k editaci dat. Administrace pohledů je navržena tak, aby ji mohl školený uživatel provádět bez jakéhokoli programování. Calculation Engine Platforma Damas nabízí rozsáhlé výpočetní možnosti. Umožňuje definovat libovolný počet výpočetních operací mezi časovými řadami s použitím širokého spektra běžných matematických operátorů a funkcí. Samotné

5 Obr. 6 Ukázky podporovaných grafů Enterprise Integration Platforma Damas nabízí obecné rozhraní webových služeb založené na logické úrovni na standardech ENTSO-E XML, které umožňuje snadný přenos libovolných dat mezi aplikací Damas a externími systémy na úrovni časových řad. Pomocí tohoto rozhraní lze bez jakéhokoli programování propojit Damas s jinou softwarovou aplikací. Kromě webových služeb podporuje systém i komunikaci prostřednictvím dalších kanálů, např. u, FTP, DB propojení či ECP (Energy Communication Platform). Výhody platformy Damas > > Flexibilita Nejrychlejší realizace nových funkcí a změn, práce s daty v libovolném časovém rozlišení > > Podpora růstu Rychlé zavádění nových produktů a obchodních pravidel v reakci na potřeby zákazníků a vývoj podnikatelského prostředí > > Krátký a efektivní implementační cyklus Malé týmy, snížení rizik projektů, okamžitá zpětná vazba od uživatelů > > Snížení nákladů Změny a rozvoj bez programování a bez účasti dodavatele > > Nezávislost na dodavateli Ochrana vlastního know-how > > Trvalý rozvoj a vylepšování platformy Na základě zkušeností z provozu a požadavků uživatelů Připravená standardní řešení Platforma Damas byla původně vyvinuta pro potřeby provozovatelů přenosových soustav a v současné době je provozována v řadě evropských zemí. Na platformě Damas postupně vznikla řada předpřipravených řešení pro různé oblasti energetického trhu kromě systému Damas Energy, určeného pro operátory energetických soustav a trhů, je to i Damas Power, pro výrobní dispečinky, a Damas Trade, pro obchodníky. Tato řešení přinášejí svým zákazníkům vysokou přidanou hodnotu v podobě okamžitě použitelných standardních modulů, které lze zároveň snadno a levně přizpůsobovat, měnit a rozšiřovat. Funkce jednotlivých řešení je přitom možné libovolně kombinovat. Obr. 7 Procesní řízení

6 Unicorn SYSTEMS Reference > > ČEPS, a.s. > > BritNed Development Ltd. > > EirGrid plc > > EMS Elektromreža Srbije > > National Grid plc > > Réseau de Transport d Electricité (RTE) > > Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. > > Terna Rete Italia S.p.A. Unicorn Systems a.s. > > Teplárna Strakonice, a.s. > > Transelectrica Romanian National Power Grid Company > > EXEN s.r.o. > > TenneT TSO B.V. > > PTC SEE CAO LLC > > Swissgrid AG > > esett Oy Unicorn Systems je členem skupiny Unicorn, dynamické společnosti poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Uvedené názvy, firmy, obchodní značky apod. jsou chráněnými značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných oprávněných vlastníků. Grafická úprava: VIG Design s.r.o. VGD Foto Jiří Matula, Copyright Unicorn Systems a.s., USY2004CZ02 O společnosti Unicorn Systems Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Slovo generálního ředitele

Slovo generálního ředitele Slovo generálního ředitele Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn Systems, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 29. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, protože

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Copyright 2004 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 4 S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

AKTIVNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ

AKTIVNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ AKTIVNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ proalpha - řešení pro 21. století Nová ekonomika (The New Economy) nabízí nejen enormní růstový potenciál, ale skrývá též podstatná rizika. Toto období rychle

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 2 Jsme česká profesionální internetová agentura. Certifikovaný Solution Partner Sitecore a Advanced Partner OpenText pro ČR a SR. Dodáváme řešení, technologie a služby, které vám v éře digitálního věku

Více

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení Radek Pospíšil Commerce Server 2002 Příručka pro rychlé seznámení Obsah Úvod...........................................................................5 Výhody a vlastnosti MS Commerce Serveru 2002........................................6

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více