PRAHA/Vodochody LKVO - PRAHA/VODOCHODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA/Vodochody LKVO - PRAHA/VODOCHODY"

Transkript

1 AIP AD JUN AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME - PRAHA/VODOCHODY Neveřejné mezinárodní letiště Private International Aerodrome AD. AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 6 7 Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště a jeho umístění ARP coordinates and site at AD Směr a vzdálenost letiště od (města) Direction and distance from (city) Nadmořská výška/vztažná teplota Elevation/Reference temperature MAG deklinace/roční změna MAG VAR/Annual change Provozovatel letiště Aerodrome operator adresa address telefon telephone 0 00 N 0 E viz/see AD 9 km SW od obce/from Odolena Voda 99 ft / 80 m/, o C (JUL) E (0) / + 6 MIN Letiště Vodochody a.s. Letiště Vodochody a.s. U Letiště Odolena Voda, Dolínek TWR MeteoBriefing, ARO 7 87 Koordinátor letiště 7 97 Správa letiště Letiště Vodochody a.s. U Letiste Odolena Voda, Dolinek TWR MeteoBriefing, ARO AD Coordinator AD Administration fax 76 6 ATS, ARO, MeteoBriefing ATS, ARO, Meteo Briefing telex AFTN YDYX Povolený druh provozu (IFR/VFR) Type of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR AMDT 06/

2 AD AIP AD. AD. PROVOZNÍ DOBY OPERATIONAL HOURS Správa letiště AD Administration Celní a pasová služba Customs and immigration Zdravotní a sanitární služba Health and sanitation Letištní letecká informační služba AIS Briefing Office Ohlašovna letových provozních služeb (ARO) ATS Reporting Office (ARO) Meteorologická služebna MET Briefing Office Letové provozní služby ATS Plnění Fuelling Odbavení letů Handling Bezpečnostní složky Security Odstraňování námrazy Deicing MON FRI (00 00) Celní a pasové odbavení mimo Schengenský prostor v pracovních dnech na vyžádání HR předem. Pro lety o víkendech a svátcích 8 HR předem. Udělování vstupních víz do ČR se neprovádí. Customs and imigration clearance outside "Schengen" countries is provided on working days O/R HR in advance. Ask min 8 HR in advance for flights on weekends and public holidays. Visas are not granted. nemocnice Bulovka, Praha 8, km, nemocnice Měšice 8 km. hospital Bulovka, Prague 8, km, hospital Měšice 8 km. HX (nespecifikovaná provozní doba/no specific working hours) na vyžádání koordinátora/ on AD Coordinator request. HX (nespecifikovaná provozní doba/no specific working hours) na vyžádání koordinátora/ on AD Coordinator request. HX (nespecifikovaná provozní doba/no specific working hours) na vyžádání koordinátora/ on AD Coordinator request. HX (nespecifikovaná provozní doba/no specific working hours) na vyžádání koordinátora/ on AD Coordinator request. HX (nespecifikovaná provozní doba/no specific working hours) na vyžádání koordinátora/ on AD Coordinator request. HX (nespecifikovaná provozní doba/no specific working hours) na vyžádání koordinátora/ on AD Coordinator request. HX (nespecifikovaná provozní doba/no specific working hours) na vyžádání koordinátora/ on AD Coordinator request. AD. AD. SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES 6 7 Zařízení pro odbavení nákladu Cargohandling facilities Druhy paliv a olejů Fuel/oil types Vysokozdvižný vozík, akumulátorové vozíky (pouze na vyžádání předem) Forklift truck, accumulator trucks (on request only). Paliva/Fuels: AVGAS 00LL, JET A Oleje/Oils: Zařízení pro plnění palivem/kapacita Letecký petrolej/aviation kerosene: autocisterny/tank trucks x 000 l Letecký benzín/aviation gasoline: autocisterna/tank truck x 900 l Fuelling facilities/capacity Zařízení pro odstraňování námrazy Deicing facilities Hangárovací prostor pro cizí letadla Hangar space for visiting aircraft Opravářské služby pro cizí letadla Repair facilities for visiting aircraft O/R

3 AIP AD AD. AD. ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ PASSENGER FACILITIES 6 7 Hotely Hotels Restaurace Restaurants Dopravní prostředky Transportation Zdravotní služba Medical facilities (hotely v Praze) (hotels in Prague) Bufet v době letového provozu, lehká studená jídla. Snack bar at time of air traffic, light meals. autobusy stanice Odolena Voda závod vlak železniční stanice Úžice ( km od letiště) public transport bus stop Odolena Voda závod (factory) train station Úžice km from aerodrome nemocnice Bulovka, Praha 8, km nemocnice Měšice 8 km hospital Bulovka, Prague 8, km hospital Měšice 8 km Banka a pošta Banky: Praha, Kralupy nad Vltavou Pošta: Odolena Voda Bank and Post Office Banks: Praha, Kralupy nad Vltavou Post office: Odolena Voda Cestovní kancelář Tourist Office Praha, Kralupy n./ Vltavou AD.6 AD.6 ZÁCHRANNÉ A POŽÁRNÍ SLUŽBY RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES Kategorie letiště pro účely záchranné a požární služby AD category for fire fighting Vyprošťovací zařízení Rescue equipment Možnosti odstranění nezpůsobilých letadel Capabililty for removal of disabled aircraft CAT Zvedací vaky, hydraulické vyprošt'ovací zařízení Air bags, hydraulic rescue equipment Traktor tahač, těžké nákladní vozidlo Tractor towing vehicle, heavy truck vehicle ZPS zaměřena na vyráběná a opravovaná letadla. Services to suit types of aircraft manufactured and overhauled. AD.7 AD.7 SEZÓNNÍ POUŽITELNOST ČIŠTĚNÍ SEASONAL AVAILIBILITY CLEARING Druhy úklidových prostředků Types of clearing equipment Pořadí očišťování Clearance priorities zametače za traktorem, pluhy, sněhová fréza tractor sweepers, snow ploughs, snow cutter RWY, APRON W, TWY B, TWY A

4 AD AIP AD.8 AD.8 ÚDAJE O ODBAVOVACÍCH PLOCHÁCH, POJEZDOVÝCH DRAHÁCH A UMÍSTĚNÍ KONTROLNÍCH BODŮ APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA Povrch a únosnost odbavovacích ploch Odbavovací plocha W Povrch: asfalt Únosnost: PCN 0/R/B/X/T Apron surface and strength Apron W Surface: asphalt Strength: PCN 0/R/B/X/T Šířka, povrch a únosnost pojezdových drah TWY A, B Šířka: m Povrch: asfalt Únosnost: PCN 0/R/B/X/T TWY C, D Šířka: m Povrch: asfalt Únosnost: PCN 7/R/B/X/T TWY G Šířka: 0 m Povrch: tráva Taxiway width, surface and strength TWY A, B Width: m Surface: asphalt Strength: PCN 0/R/B/X/T TWY C, D Width: m Surface: asphalt Strength: PCN 7/R/B/X/T TWY G Width: 0 m Surface: grass Umístění a nadmořská výška kontrolních bodů pro nastavení výškoměru APN W ELEV 896 ft/ 7 m, viz AD. ACL and elevation APN W ELEV 896 ft/ 7 m, see AD. Umístění kontrolních bodů VOR/INS VOR/INS checkpoints AD.9 AD.9 SYSTÉM VEDENÍ A ŘÍZENÍ POHYBU NA PLOŠE A ZNAČENÍ SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS Použité značení stání letadel, pojezdové vodící značky a visuální naváděcí/parkovací systém pro jednotlivá stání letadel Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Denní značky na všech RWY, TWY a vyčkávacích místech. Day marking on all RWYs, TWYs and holding positions. RWY a TWY značky a světelné značení RWY Ukazatelé a návěsti, přibližovací světelné soustavy, postranní dráhová návěstidla, prahové příčky a koncová návěstidla RWY TWY Denní značení osových značek TWY a značek vyčkávacího místa, postranní návěstidla TWY RWY and TWY markings and LGT RWY Indicators and signalling devices, approach lighting, runway edge lights, runway treshold wing bars and end lights TWY Day markings TWYs centre line and holding position, taxiway edge lights Stop příčky Stop bars Na TWY před vjezdem na RWY, pouze denní značení On TWY in front of entry to RWY, day marking only

5 AIP AD AD.0 AD.0 LETIŠTNÍ PŘEKÁŽKY AERODROME OBSTACLES RWY/Prostor ve kterém se překážka nachází RWY/Area affected V prostorech přiblížení/vzletu V prostoru přiblížení okruhem a na letišti In approach/tkof areas In circing area and at AD Druh překážky Nadmořská výška Značení denní/noční Obstacle type Elevation Markings/LGT Zeměpisné souřadnice Coordinates Druh překážky Nadmořská výška Značení denní/noční Obstacle type Elevation Markings/LGT Zeměpisné souřadnice Coordinates a b c a b 0 TKOF 8 APCH 0 TKOF 8 APCH 0 TKOF 8 APCH zámek/castle 997 ft/0 m stožáry/masts 9 ft/90 m komín/stack 06 ft/7 m 0 6 N E 0 N 0 E 0 N 0 9 E stožáry/masts 9 ft/90, m TWR 9 ft/9 m stožáry/masts 9 ft/8 m budovy/buildings 0 ft/ m 0 0 N 0 7 E E 0 0 N 0 9 E 0 N 0 E AD. AD. POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMACE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED Příslušná meteorologická služebna Associated MET Office Provozní doba MET služebna poskytující informace mimo provozní dobu Hours of service MET Office outside hours Služebna odpovědná za přípravu předpovědí TAF Období platnosti, interval vydávání Office responsible for TAF preparation Periods of validity, interval of issuance Druhy přistávacích předpovědí Interval vydávání Type of landing forecast Interval of issuance Způsob poskytování briefingu/konzultace Briefing/consultation provided Letová dokumentace Používaný jazyk(y) Flight documentation Language(s) used Mapy a další informace k dispozici pro briefing nebo konzultaci Charts and other information available for briefing or consultation Pomocné vybavení k dispozici pro poskytování informací Supplementary equipment available for providing information Letiště VODOCHODY, a. s., U Letiště 7, 0 70 Odolena Voda, Dolínek HX (nespecifikovaná provozní doba/no specific working hours) O/R TWR, informace jsou poskytovány v provozní době Dokumentace pro předletovou přípravu pro vnitrostátní lety je poskytována do 0 minut po objednání. Dokumentace pro zahraniční lety je poskytnuta do hodiny od objednání. Komentář je podáván v českém nebo anglickém jazyce. TWR, information is provided during operational hours Documentation for briefing for domestic flights is provided to 0 minutes from ordering. Documentation for international flights is provided to hour from ordering. A comment is given in Czech or English language. T EN, CZ METAR, TAF. K dispozici jsou všechny základní druhy meteorologických materiálů. All basic types of meteorological materials are available.

6 AD 6 JUN AIP AD. AD. POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMACE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 9 0 Stanoviště ATS kterým jsou informace poskytovány ATS units provided with information TWR, APP Doplňující informace (omezení služby atd.) Additional information (limitation of service, etc.) AD. AD. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DRAH RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Označení Designations RWY NR Zeměpisný a magnetický směr TRUE & MAG BRG Rozměry RWY Dimensions of RWY (m) Únosnost (PCN) a povrch RWY a SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Zeměpisné souřadnice THR Výška elipsoidu THR coordinates Geoid undulation THR ELEV a nejvyšší ELEV TDZ RWY pro přesné přiblížení THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY Sklon RWYSWY Slope of RWYSWY 0 o GEO 0 o MAG 8 o GEO 8 o MAG 0 o GEO 0 o MAG 8 o GEO 8 o MAG Rozměry SWY SWY dimensions (m) 00 x 00 x 7/R/B/X/T asfalt/asphalt 7/R/B/X/T asfalt/asphalt 800 x 0 tráva/grass 800 x 0 tráva/grass Rozměry CWY CWY dimensions (m) Rozměry vzletového a přistávacího pásu Strip dimensions (m) 0 0, N 0,0 E 0 ft/, m 0 9,66 N 0,89 E 0 ft/, m 0 0,90 N 0,98 E 0 6,88 N 0,9 E Prostor bez překážek OFZ THR 880, ft / 68, m THR 9, ft / 79,0 m THR 89, ft / 7, m THR 9,7 ft / 78,8 m , % 68, m/ 79, m 60 x x 00 0, % 79, m/ 68, m 60 x x 00 0, % 7, m/ 78,8 m 0 x x 70 0, % 78,8 m/ 7, m 0 x x 70 AD. AD. VYHLÁŠENÉ DÉLKY DECLARED DISTANCES Označení RWY RWY Designator TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) AMDT 06/

7 AIP AD 7.. VZLET Z KŘIŽOVATKY.. INTERSECTION TAKEOFF Označení RWY Od TORA TODA ASDA RWY Designator From (m) (m) (m) TWY B vzlety povoleny ve dne i v noci / takeoffs cleared day and nihgt TWY G vzlety povoleny pouze od SR do SS / takeoffs cleared only from SR to SS TWY B vzlety povoleny ve dne i v noci / takeoffs cleared day and nihgt TWY G vzlety povoleny pouze od SR do SS / takeoffs cleared only from SR to SS AD. AD. PŘIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY Designator APCH LGT typ/type LEN INTST THR LGT barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ LGT LEN RCLL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST RENL barva/ colour WBAR SWY LGT LEN (M) barva/ colour zelená/ green 8 SALS 0 m LIM příčka/crossbar (00 m před THR/ in front of THR) zelená/ green PAPI vlevo/left úhel sestupu/ angle of descent o PAPI vlevo/left úhel sestupu/ angle of descent o 00 m/60 m bílá/žlutá white/yellow 900 m/600 m LIM 00 m/60 m bílá/žlutá white/yellow 900 m/600 m LIM červená/ red červená/ red AD. AD. OSTATNÍ OSVĚTLENÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY Umístění a charakteristika ABN/IBN Provozní doba ABN/IBN location, characteristics Hours of operation Umístění a osvětlení LDI Umístění a osvětlení anemometru LDI location and LGT Anemometer location and LGT Pojezdová postranní návěstidla a pojezdové osové řady TWY edge and centre line lighting Náhradní zdroj elektrické energie/ doba potřebná na přepnutí Secondary power supply/ switchover time Osvětlený ukazatel směru větru u THR RWY 8. Přesné umístění viz mapa AD. Osvětlený ukazatel u THR RWY 0. Přesné umístění viz mapa AD. Lighted WDI by THR RWY 8. Exact location see AD chart. Lighted indicator by THR RWY 0. Exact location see AD chart. světelné značení pojezdových drah u TWY B,C a D modrá návěstidla taxiway edge lights by TWY B,C and D blue lights automatický náhradní zdroj pouze pro světelná zabezpečovací zařízení 00/0 V výkon kw SEC automatic secondary power supply only for lighting systems 00/0 V with output kw SEC

8 AD 8 AIP AD.6 AD.6 PŘISTÁVACÍ PLOCHA PRO VRTULNÍKY HELICOPTER LANDING AREA 6 7 Zeměpisné souřadnice TLOF nebo THR FATO Coordinates TLOF or THR of FATO Nadmořská výška TLOF a/nebo FATO (m/ft) TLOF and/or FATO elevation (m/ft) Rozměry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking Zeměpisný a magnetický směr FATO True and MAG BRG of FATO Použitelné vyhlášené délky Declared distance available Světelný systém pro APP a FATO APP and FATO lighting AD.7 AD.7 VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS AIRSPACE 6 Označení a vodorovné hranice Designation and lateral limits Vertikální hranice Vertical limits Klasifikace vzdušného prostoru Airspace classification Volací znak stanoviště ATS Jazyk(y) ATS unit call sign Language(s) Převodní výška Transition altitude VODOCHODY CTR 0 8 6,06 N ,0 E 0 0,96 N 0 08,7 E 0 0,0 N 0 7, E 0, N 0,9 E 0 7, N 0 6 0,8 E 0 8 6,06 N ,0 E 00 ft AMSL GND D VODOCHODY VĚŽ/VODOCHODY TOWER VODOCHODY RADAR CZ, EN 000 ft MSL Mimo dobu aktivace prostoru CTR tento prostor zaniká a je v platnosti TMA VIII Praha, (viz ENR.). Informace o statutu prostoru CTR jsou vysílány Radiovým informačním majákem RADIM,0 MHz (v českém a anglickém jazyce). Informace RADIM lze získat na Bez informace o statutu prostoru je nutné považovat prostor CTR za aktivní. Kontrola statutu je povinná minimálně každých minut. CTR Vodochody expires outside the active status of CTR and TMA VIII Praha is applied (see ENR.). Information about airspace status of CTR is broadcasted by Radio Information Beacon RADIM,0 MHz (in Czech and English language). Information RADIM can be obtained on Without information about airspace status pilots shall consider CTR as active. Check of airspace status is necessary at latest every minutes.

9 AIP AD 9 AD.8 AD.8 SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS COMMUNICATION FACILITIES Označení služby Volací značka Kmitočet Provozní doba Service designation Call sign Frequency Hours of operation TWR RADIM (Rádiový informační maják / Radio Information Beacon) VODOCHODY VĚŽ/ VODOCHODY TOWER,07 MHz HX VODOCHODY RADIM,0 MHz H SSR VODOCHODY RADAR 7,7 MHz HX RADIM informace o statutu prostoru CTR/TMA vysílány v českém a anglickém jazyce. Informace RADIM lze získat na RADIM information about airspace status of CTR/ TMA is broadcasted in Czech and English language. Information RADIM can be obtained on multiradarová informace / multiradar information v CTR/TMA Vodochody je krytí SSR zajištěno v a nad minimálními výškami pro radarové vektorování / in CTR/TMA Vodochody SSR coverage is ensured at and above minimum radar vectoring altitudes viz./ see AD AD.9 AD.9 RADIONAVIGAČNÍ A PŘISTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Druh zařízení, CAT ILS (VOR/ILS VAR) Type of aid, CAT of ILS (VOR/ILS VAR) ID Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation Zeměpisné souřadnice místa vysílací antény Site of transmitting antenna coordinates Nadmořská výška vysílací antény DME Elevation of DME transmitting antenna 6 7 LOC 8 ILS CAT I ( o E / 00) DME 8 VO 0,70 MHz H VO 0,70 MHz (CH Y) H GP 8 0,000 MHz H L 0 V (MÁSLOVICE) 6 khz H 0,6 N 0,77 E 0 7,7 N 0 0,99 E 0 7,7 N 0 0,99 E 0,79 N 0 9, E 080 ft 8 o MAG/,7 km k/to THR RWY 8 Hranice pokrytí LOC / LOC coverage range: 8 NM (, km) v rozmezí / in scope ± 0 o 0 NM (8, km) v rozmezí / in scope ± o Zařízení sdružené s ILS 8 Equipment associated with ILS 8 Dosah/Range NM 09 o MAG/0, km k/to THR RWY 8 Sestupový úhel o Referenční výška ILS je,7 ft Glide path is o ILS reference datum height is,7 ft 8 o MAG/0,0 km k/to THR RWY 0 Dosah/Range NM

10 AD 0 AIP AD.0 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ AD.0 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS.0.. AD je neveřejné mezinárodní letiště, které lze využívat pro lety dopravní, zkušební, ověřovací, školní a výcvikové..0.. Velitel letadla je povinen před letem požádat provozovatele letiště o souhlas s využitím letiště..0.. Navádění letadel a parkování se provádí na základě instrukcí pozemního personálu a/nebo instrukcí ATC..0.. AD is a private international aerodrome and may be used for transport, test, check, instruction and training flights..0.. Pilotincommand is obliged to request permission for using of the aerodrome from the aerodrome operator before flight..0.. Guidance and parking of aircraft is provided according to instruction of ground staff and/or ATC instructions. AD. POSTUPY PRO OMEZENÍ HLUKU AD. NOISE ABATEMENT PROCEDURES.. Preference dráhového systému... Vzlety a přistání bez omezení. V případě, kdy je možné použití RWY 0 i 8 je preferován směr RWY 8... RWY preference... Takeoffs and landings are without restriction. In case when usage of both RWY 0 and 8 is possible the RWY 8 is preferred... Hluková omezení pro letiště a lety v CTR Vodochody a na letištním okruhu... Z důvodu omezení hluku jsou zakázány přelety zástavby všech obcí v okolí letiště pod výškou 000 ft/600 m AMSL. Trajektorii letů volit tak, aby nedocházelo k opakovanému kroužení v jednom prostoru.... Při VFR odletu je první zatáčka letu po vzletu povolena po dosažení 000 ft/600 m AMSL. Vyhnout se přímému přeletu obytných budov.... Letadlo provádějící přílet VFR/Vizuální přiblížení na RWY 0/8 nebo RWY /9 nesmí sestoupit pod výšku 000 ft/ 600 m AMSL před nalétnutím prodloužené osy RWY.... Pokud z provozních důvodů ATC Vodochody nestanoví jinak, provádí se lety po letištních okruzích severně od RWY: RWY 8 pravý okruh, RWY 0 levý okruh.... Při průletu prostorem CTR Vodochody v době aktivace CTR Vodochody musí být výška letu upravena minimálně na 000 ft/ 600 m AMSL. Pokud nebude ATC stanoveno jinak, jsou piloti motorových letadel žádáni, aby se vyhnuli zástavbě všech obcí v blízkosti letiště....6 V době, kdy není CTR Vodochody aktivován, mění se prostor CTR Vodochody na prostor třídy G. Piloti se přesto žádají o důsledné dodržování způsobu provedení letu stejném jako při aktivaci CTR Vodochody....7 Školní a výcvikové lety po letištním okruhu provádět mimo zástavbu všech obcí v okolí letiště. V době od 00 LMT do 0600 LMT nejsou tyto lety povoleny....8 Reverzní tah při jiném než při volnoběžném režimu může být v době od 00 LMT do 0600 LMT použit pouze pokud je to nutné z bezpečnostních důvodů....9 Motorové zkošky v jiném než volnoběžném režimu nejsou v době od 00 LT do 0600 LT povoleny....0 Motorové zkoušky je povoleno provádět pouze na místech určených provozovatelem letiště... Noise abatement for aerodrome and flights in CTR Vodochody and on traffic circuit... For reason of the noise abatement overflights of build up areas of all villages in vicinity of aerodrome below 000 ft/600 m AMSL are prohibited. Avoid repeated turning in the same area during the flight.... During VFR departure crosswind turn after takeoff is permitted after reaching 000 ft/600 m AMSL. Avoid direct overflight of housing estate.... An aircraft carrying out the VFR arrival/visual approach to RWY 0/8 or RWY /9 is not allowed to descend below 000 ft/600 m AMSL before interception of extended RWY axis.... If ATC Vodochody do not specify otherwise from operational reasons, the traffic circuits are carried out north from RWY: RWY 8 right traffic circuit, RWY 0 left traffic circuit.... During flight through CTR Vodochody in time of CTR Vodochody activation a flight altitude shall be at least 000 ft/600 m AMSL. If not specified otherwise by ATC unit, pilots of powered aircraft are reqested to avoid buildup area of all villages in vicinity of the aerodrome....6 In time when the CTR Vodochody is not activated, the area of CTR Vodochody is changed to G class airspace. Nevertheless the pilots are requested for strict observance of way of carrying out the flight as if CTR Vodochody is activated....7 School and training flights on traffic circuit shall be carried out outside buildup area of all villages in vicinity of the aerodrome. From 00 LMT to 0600 LMT these flights are not allowed....8 From 00 LMT to 0600 LMT reverse thrust other than idle trust shall be used only if it is neccessary from to safety reasons....9 From 00 LMT to 0600 LMT the engine test runs in other than in idle thrust are not allowed....0 It is allowed to carry out the engine test runs only on places specified by the aerodrome operator.

11 AIP AD... Vzlety a přistání letadel certifikovaných dle ICAO Annex 6/I, část II, Hlava nebo letadel bez certifikace dle ICAO Annex 6/ I, část II není povolen.... Postupy mohou být odchylné od postupů uvedených v bodech.. a... v případě:... Takeoffs and landings of aircraft certified in accordance with ICAO Annex 6/I, Volume II, Chapter or aircraft not certified in accordance with ICAO Annex 6/I, Volume II is not permitted.... The procedures should be different from procedures specified in.. and.. in case of: potřeby zajištění bezpečnosti letu letů souvisejících s výrobním programem společnosti AERO Vodochody a.s. letů pro účely pátrání a záchrany letů letadel Úřadu pro civilní letectví při provádění státního dozoru letů letadel ve službách Policie ČR při plnění úkolů letů pro záchranu lidského života humanitárních letů v případě nebezpečí z prodlení need of ensuring flight safety flights associated with the production program of the company AERO Vodochody a.s. flights for the purposes of search and rescue flights of Civil Aviation Authority aircraft conducting a state supervision flights of aircraft in service of Police CR during performance of tasks flights for rescue of human life humanitarian flights in case of risk of delay AD. LETOVÉ POSTUPY AD. FLIGHT PROCEDURES.. VYČKÁVÁNÍ... Postupy pro vyčkávání jsou zobrazeny na mapě přiblížení podle přístrojů ICAO.... Vyčkávání na L V omezeno na MAX IAS 0 kt... HOLDING... Holding procedures are shown on instrument Approach Chart ICAO.... Holding at L V restricted to MAX IAS 0 kt... PŘIBLÍŽENÍ... Postupy pro standartní přístrojové přiblížení k bodu IAF jsou popsány na následujících stranách a zobrazeny na mapách STAR. Postupy pro počáteční, střední, konečné a nezdařené přiblížení, tj. od bodu IAF, jsou zobrazeny na mapách přiblížení podle přístrojů (IAC) ICAO.... Počáteční přiblížení od OKL VOR/DME a SULOV omezeno na MAX IAS 0 kt.... Zatáčka v nezdařeném přiblížení omezena na MAX IAS 0 kt.... Radarové postupy V prostorech CTR/TMA Vodochody jsou poskytovány tyto radarové služby: radarové sledování navigační pomoc radarové vektorování zajištění radarových rozstupů informace o konfliktním provozu informace o provozu... Na RWY 0 Rezervováno... Na RWY 8 Rezervováno... Minimální nadmořské výšky pro radarové vektorování v prostoru TMA Vodochody a dočasně rezervovaném prostoru TRA 6 viz mapa AD.... RNAV postupy.. APPROACHES... Standard instrument approach procedures to IAF are described on the following pages and shown on STAR charts. Initial, intermediate, final and missed approach procedures from IAF are shown on instrument Approach Charts (IAC) ICAO.... Initial approaches from OKL VOR/DME and SULOV restricted to MAX IAS 0 kt.... Missed Approach turn restricted to MAX IAS 0 kt.... Radar procedures In areas CTR/TMA Vodochody the following radar services are provided: radar monitoring navigation assistance radar vectoring providing radar separation information about conflicting traffic information about operation... For landing on RWY 0 Reserved... For landing on RWY 8 Reserved... Minimum radar vectoring altitudes within TMA Vodochody and temporary reserved area TRA 6 see chart AD.... RNAV procedures

12 AD AIP... Pro RNAV příletové tratě se požaduje PRNAV certifikace.... Letadla necertifikovaná pro PRNAV navigaci mohou využívat STAR s certifikací BRNAV. Letadla necertifikovaná pro RNAV jsou vystavena možnosti zpoždění nebo prodloužení tratě letu v obdobích nahromadění provozu.... Pouze velitel letadla nevybaveného pro BRNAV musí informovat ATC při prvním navázání spojení.... Pro letadla nevybavená pro RNAV je zachován nezbytný počet konvenčních postupů, nebo bude zajištěno vektorování.... PRNAV certification is required for RNAV arrival routes.... Aircraft not certified for PRNAV can also utilize STARs with certification for BRNAV. Aircraft not certified for RNAV may incur delays and/or extended routeings during peak periods.... Only a pilotincommand of an aircraft not certified for BRNAV shall inform the ATC when establishing the first radio contact.... For aircraft not approved for RNAV operations, necessary number of conventional procedures or vectoring will be provided... ODLETY... S výjimkou postupu, který je uveden v odstavci..., se IFR odlety provádějí po standardních odletových tratích.... Standardní odlet z RWY 8 Po vzletu z RWY 8 a minutí L V, točte doleva na trať 70 o a stoupejte 000 FT AMSL QNH LKPR. Očekávejte radarové vektorování.... Standardní odlet z RWY 0 Po vzletu z RWY 0 stoupejte ve směru vzletu, v, NM DME VO točte doleva na trať 0 o, stoupejte 000 FT AMSL QNH LKPR. Očekávejte radarové vektorování.... Standardní odlet může být, ve výjimečných případech, proveden odlišným způsobem vždy podle pokynů služby řízení.... Letadla odlétávající směrem na OKG, RAPET, VARIK nebo RUDAP a stoupající do FL 80 nebo vyšší, musí nejpozději nad uvedenými body dosáhnout FL RNAV postupy... Pro RNAV odletové tratě se požaduje PRNAV certifikace. Separace na paralelních odletových tratí zajišťuje služba řízení.... Letadla necertifikovaná pro PRNAV navigaci mohou využívat SID s certifikací BRNAV. Letadla necertifikovaná pro RNAV se vystavují možnosti zpoždění a/nebo prodloužení tratě letu v obdobích nahromadění provozu.... Pouze velitel letadla nevybaveného pro BRNAV musí informovat ATC při prvním navázání spojení.... Pro letadla nevybavená pro RNAV bude zajištěno vektorování... DEPARTURES... With the exception of the procedure stated in... IFR departures are carried out by standard departure routes.... Standard departure from RWY 8 After takeoff from RWY 8 and passing L V turn left to track 70 o and climb to 000 FT AMSL QNH LKPR. Expect radar vectoring.... Standard departure from RWY 0 After takeoff from RWY 0 climb in the direction of takeoff, in, NM DME VO turn to the left to track 0 o, climb to 000 FT AMSL QNH LKPR. Expect radar vectoring.... Standard departure can be, in exceptional cases, carried out differently according to ATC instructions.... Aircraft departing towards OKG, RAPET, VARIK or RUDAP and climbing to FL 80 or above, shall reach FL 80 not later than above the aforesaid points.... RNAV procedures... PRNAV certification is required for RNAV departure routes. Separation on parallel departure routes is provided by ATC service.... Aircraft not certified for PRNAV can also utilize SIDs with certification for BRNAV. Aircraft not certified for RNAV may incur delays and/or extended routeings during peak periods.... Only a pilotincommand of an aircraft not certified for BRNAV shall inform the ATC when establishing the first radio contact... For aircraft not approved for RNAV operations vectoring will be provided.

13 AIP AD.. LETY VFR.. VFR FLIGHTS... RWY 8 okruh pravý:. zatáčka po minutí obce Chvatěruby, pokračujte mezi areály chemických výrob (po levé straně) a zásobníky kapalných plynů (po pravé straně).. zatáčka po minutí zásobníků kapalných plynů (po pravé straně) do polohy po větru severně města Odolena Voda.. zatáčka před obcí Předboj,. zatáčka mezi obce Bašť a Panenské Břežany.... RWY 0 okruh levý. zatáčku před obcí Bášť točte do. zatáčky v úrovni obce Předboj do polohy po větru severně města Odolena Voda,. zatáčku točte po minutí obce Úžice mezi areály chemických výrob (po pravé straně) a zásobníky kapalných plynů (po levé straně).. zatáčku po minutí obce Chvatěruby (po levé straně).... Okruh VFR pro letadla do 6 m rozpětí křídel (pouze pravý okruh z RWY 8, okruh je určen jen pro výcvikové lety). zatáčka po minutí obce Chvatěruby pokračujte mezi areály chemických výrob (po levé straně) a zásobníky kapalných plynů (po pravé straně).. zatáčka po minutí obce Úžice (po pravé straně) točte do polohy po větru.. zatáčka po minutí obce Kojetice (po pravé straně) pokračujte západně obcí Čakovičky a Zlonín. Na úrovni obce Zlonín klesejte do 000 ft AMSL do. zatáčky mezi obce Bašť a Panenské Břežany.... RWY 8 traffic circuit to the right Carry out crosswind turn after passing village Chvateruby, continue between chemical production site (on the left side) and liquid gas tanks (on the right side). Carry out down wind turn after passing liquid gas tanks (on the right side) to downwind north of town Odolena Voda. Carry out base turn in front of village Predboj, carry out final turn between villages Bast and Panenské Brezany.... RWY 0 traffic circuit to the left Carry out crosswind turn in front of village Bast to the downwind turn abeam village Predboj to downwind north of town Odolena Voda. Carry out base turn after passing village Uzice between chemical production site (on the right side) and liquid gas tanks (on the left side). Carry out final turn after passing village Chvateruby (on the left side).... VFR traffic circuit for aircraft with wingspan up to 6 m (only right traffic circuit from RWY 8, this traffic circuit is only for training flights) Carry out crosswind turn after passing village Chvateruby continue between chemical production site (on the left side) and liquid gas tanks (on the right side). Carry out downwind turn after passing village Uzice (on the right side). Carry out base turn after passing village Kojetice (on the right side), continue west of villages Cakovicky and Zlonin. Abeam village Zlonin descend to 000 ft AMSL to final turn between villages Bast and Panenske Brezany... PŘIBLÍŽENÍ OKRUHEM... OCA pro RWY 0/8 viz mapy přiblížení podle přístrojů ICAO. Po přístrojovém přiblížení jsou stanoveny směry okruhů pro všechny kategorie letadel následovně: RWY 8 pravý okruh RWY 0 levý okruh.. VISUAL MANOEUVRING (Circling)... OCA for RWY 0/8 see Instrument Approach Charts ICAO. After completing an instrument approach circling directions for all categories of aircraft are as follows: RWY 8 right circling RWY 0 left circling..6 SEZNAM TRAŤOVÝCH BODŮ..6 WAYPOINT LIST Seznam traťových bodů / Waypoint list PR 9 0, N 0 8,8 E R6 OKL,, NM DME OKL PR 0 0 8,0 N 0 0, E R6 OKL, 6,8 NM DME OKL PR 0 0 8,8 N 0,0 E R8 OKL,,99 NM DME OKL PR6 0,7 N 0,8E R08 OKL, 9,6 NM DME OKL PR ,6 N 0 08,9 E R OKL,,88 NM DME OKL PR8 0 0,78 N 0 8 6, E R00 OKL, 7, NM DME OKL PR 9 8 7,0 N 0 0 6,9 E R0 VLM, 0,97 NM DME VLM PR ,0 N 0 0,86 E R NER, 6,96 NM DME NER PR8 9 0,86 N , E R77 OKL,,09 NM DME OKL

14 AD AIP..7 STANDARD DEPARTURE ROUTE INSTRUMENT P R A H A / V O D O C H O D Y SID RWY 0 DUE TO NOISE ABATEMENT MNM ASC FM RWY 0 % up to 000 ft ICAO NADP PROCEDURE Označení Designation Trať Track Stoupat do Climb to Po vzletu/ After take off Spojení Communication RADAR A RADAR ONE ALPHA DEPARTURE Odlet kurzem dráhy, NM DME VO točte doleva, trať 0 o. Departure by RWY heading, NM DME VO turn left, track 0 o. 000 ft AMSL QNH LKPR Po vzletu PRAHA RADAR, přechod podle instrukce ATC Vodochody After takeoff PRAHA RADAR, change according to ATC Vodochody instruction Rychlost v zatáčce omezena max 90 KT IAS. Ve vzdálenosti, NM DME VO výška letu 00 ft AMSL QNH LKPR nebo výše. Očekávejte radarové vektorování. Speed in turn limited to MAX 90 KT IAS. In distance, NM DME VO altitude 00 ft AMSL QNH LKPR or higher. Expect radar vectoring...8 STANDARD DEPARTURE ROUTE INSTRUMENT P R A H A / V O D O C H O D Y SID RWY 8 DUE TO NOISE ABATEMENT MNM ASC FM RWY 8 % up to 000 ft ICAO NADP PROCEDURE Označení Designation Trať Track Stoupat do Climb to Po vzletu/ After take off Spojení Communication RADAR B RADAR ONE BRAVO DEPARTURE Po minutí L V točte doleva na trať 70 o. After passing L V turn left track 70 o. 000 ft AMSL QNH LKPR Po vzletu PRAHA RADAR, přechod podle instrukce ATC Vodochody After takeoff PRAHA RADAR, change according to ATC Vodochody instruction Vybočení doleva po přeletu L V. Očekávejte radarové vektorování. Yaw left after passing L V. Expect radar vectoring.

15 AIP AD..9 STANDARD ARRIVAL ROUTES INSTRUMENT P R A H A / V O D O C H O D Y (RNAV STAR) RWY 08 Význačné body Significant points MAG trat'/track Vzdálenost/Distance NM MNM IFR výška/altitude ft LOMKI Z LOMKI ONE ZULU ARRIVAL LOMKI PR PR PR ERASU SULOV 09 o 00 o 06 o 06 o 06 o 9, 7,,9,, GOSEK Z GOSEK TWO ZULU ARRIVAL GOSEK PR8 ELPON EKROT 08 o 09 o 09 o 0, 7,, GOLOP Z GOLOP ONE ZULU ARRIVAL GOLOP PR6 PR7 PR8 ERASU SULOV 7 o o o 06 o 06 o,7,7,0 7,, VLM Z VLASIM TWO ZULU ARRIVAL VLM VOR/DME PR EKROT 0 o 00 o,0,

16 AD 6 AIP AD. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE AD. ADDITIONAL INFORMATION.. VÝSKYT PTACTVA NA/V BLÍZKOSTI LETIŠTĚ... Určení tahů, představujících ohrožení letového provozu:... Jarní tahy ptactva probíhají od poloviny února do začátku května v průběhu dne.... Podzimní tahy ptactva probíhají od konce srpna do listopadu.... Výskyt a pohyb ptactva v prostoru letiště je celoroční.... Vzhledem k nízké intenzitě výskytu ptactva nejsou uváděny jejich denní intervaly... BIRD CONCENTRATION ON/IN THE VICINITY OF AIRPORT... Determination of migrations with potential hazard to air traffic:... Spring migration period of birds is from middle of February till the beginning of May.... Autumn migration period of birds is from the end of August till November.... Birds occure and migrate within the airport area all year round.... Day intervals are not specified with regard to low intensity of bird incidence. AD. MAPY VZTAHUJÍCÍ SE K LETIŠTI AD. CHARTS RELATED TO THE AERODROME Strana / Page Název mapy / Chart Name AD 9 Letištní mapa ICAO Aerodrome Chart ICAO AD SID RWY 0 Mapa standardních přístrojových odletů (SID) ICAO RWY 0 AD SID RWY 8 Mapa standardních přístrojových odletů (SID) ICAO RWY 8 AD RNAV STAR RWY 08 Mapa RNAV standardních přístrojových příletů (RNAV STAR) ICAO RWY 08 RNAV Standard Arrival Chart Instrument (RNAV STAR) ICAO RWY 08 AD 7 Mapa příblížení podle přístrojů ICAO ILS RWY 8 Instrument Approach Chart ICAO ILS RWY 8 AD 7 Mapa přiblížení podle přístrojů ICAO RNAV (GNSS) RWY 8 Instrument Approach Chart ICA0 RNAV (GNSS) RWY 8 AD 7 Seznam a posloupnost traťových bodů RNAV (GNSS) RWY 8 List and sequence of waypoints RNAV (GNSS) RWY 8 AD 7 Mapa přiblížení podle přístrojů ICAO NDB RWY 8 Instrument Approach Chart ICA0 NDB RWY 8 AD 77 Mapa přiblížení podle přístrojů ICAO RNAV (GNSS) RWY 0 Instrument Approach Chart ICA0 RNAV (GNSS) RWY 0 AD 78 Seznam a posloupnost traťových bodů RNAV (GNSS) RWY 0 List and sequence of waypoints RNAV (GNSS) RWY 0 AD 79 Mapa přiblížení podle přístrojů ICAO NDB RWY 0 Instrument Approach Chart ICA0 NDB RWY 0 AD VFRC Mapa příletů a odletů za VFR VFR Arrivals and Departures Chart AD Mapa minimálních nadmořských výšek pro radarové vektorování v prostoru v prostoru TMA Vodochody a omezeném prostoru LK TRA 6 Minimum Radar Vectoring Altitude Chart within TMA Vodochody and restricted area LK TRA 6

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD LKMT 0 MAR LKMT AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKMT AD. LKMT

Více

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD LKMT MAY LKMT AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKMT AD. LKMT AD.

Více

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY AIP AD -LKKB- MAR LKKB AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY Vojenské letiště Military Aerodrome LKKB AD. LKKB AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

AD 2. LKPD AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD PARDUBICE

AD 2. LKPD AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD PARDUBICE MIL AIP AD 2.-1 4 JUN 09 AD 2. AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME PARDUBICE Vojenské mezinárodní veřejné letiště Military International Public Aerodrome

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AIP AD LKPR MAR LKPR AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD. LKPR AD.

Více

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY AIP Veřejné vnitrostátní letiště Public domestic aerodrome Neveřejné mezinárodní letiště. Private international aerodrome. AD 4-LKLT-1 LKLT - 1 Umístění/Location 7 km NE Praha - centrum 2 Provozní použitelnost/operational

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY

AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY MIL AIP AD 2.-1 CZECH REPUBLIC 15 MAR 04 AD 2. AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME KBELY Vojenské mezinárodní neveøejné letištì Military International

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AD 2 LKPR 1 1 MAR 15 LKPR AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR PRAHA RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR PRAHA RUZYNĚ AIP LKPR PRAHA RUZYNĚ AD 2-LKPR-15 21 AUG 14 LKPR AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ LKPR AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS 2.20.1 KOORDINOVANÉ LETIŠTĚ 2.20.1.1 Letiště Praha/Ruzyně je koordinované letiště.

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.5 1 24 JUL 14 GEN 3.5 METEOROLOGICKÉ SLUŽBY 3.5.1 ODPOVĚDNÁ SLUŽBA 3.5.1.1 Pro civilní letiště 3.5.1.1.1 Meteorologické služby civilnímu letectví v Letové informační oblasti Praha (FIR PRAHA)

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT Petr Veselý 1 Anotace: Článek se zabývá postupy při navrhování nových druhů přístrojových přiblížení na přistání

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS Poznámka: Kdykoliv je v této Hlavě požadováno použití letového simulátoru nebo syntetického

Více

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1.

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1. MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 3 Navigační systémy pro civilní letectví 3.1 Seznamte se s navigačními službami řízení letového provozu. 3.2 Sledujte provoz hlasových služeb ŘLP Brno - Tuřany. 3.3 Seznamte se s

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 27 JUN 13 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví.

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 27 JUN 13 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví.

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

1. FRAZEOLOGIE POUŽÍVANÁ NA ŘÍZENÉM LETIŠTI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI (Phraseologies for use on and in the vicinity of the controlled aerodrome)

1. FRAZEOLOGIE POUŽÍVANÁ NA ŘÍZENÉM LETIŠTI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI (Phraseologies for use on and in the vicinity of the controlled aerodrome) II. FRAZEOLOGIE (Phraseologies) - fráze s označením jsou doplňujícím výrazem - fráze uvedené mezi lomítky jsou alternativou - výrazy v závorkách jsou specifikacemi - fráze podbarvené šedě jsou převzaty

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný

Více

English for pilots 1

English for pilots 1 1 ENGLISH FOR PILOTS student workbook TOTO JE POUZE UKÁZKA Originál obsahuje cvičení na 130 stranách frazeologie spojovací postupy zkratky a kódy slovíčka na přípravě textu spolupracovali Renata Kronowetterová

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0064/LKSZ/03/15 Č. j.: 5807-15-701 V Praze dne 10. 7. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké Letadlo (podle Zákona o civilním letectví) se letadlem rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE HLAVA 9 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE 9.1 Letištní pohotovostní plánování Všeobecně Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Spis. zn.: 12/730/0056/LKVO/03/13 Č. j.: 4466-13-701 V Praze dne 28. srpna 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln.

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK)

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK) Stránka 1 z 42 Číslo výtisku / počet výtisků: 1/1 LETIŠTNÍ ŘÁD Letiště Hradec Králové (LKHK) Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval Farkaš D AFIS 31.1.2015 Pro QMS uvolnil Kvítek MK, MB 31.1.2015 Schválil

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

AIP GEN 4.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 4.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 4.2-1 GEN 4.2 POPLATKY ZA LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 4.2.1 POPLATKY ZA PŘIBLIŽOVACÍ A LETIŠTNÍ SLUŽBY ŘÍZENÍ LETŮ 4.2.1.1 Základem pro výpočet poplatků za přibližovací

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE Lubomír Myslík COMPANY PROFILE SECAR BOHEMIA, a.s., established in 1992 100% owned by Czech proprietors 150 employees Average annual turnover:

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0069/OPHEPL/02/15 Č. j.: 6409-15-701 V Praze dne 19. 8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Please note all the sources used are appropriately cited. If you use this document cite it as well. Citation: TBD

Please note all the sources used are appropriately cited. If you use this document cite it as well. Citation: TBD Please note all the sources used are appropriately cited. If you use this document cite it as well. Citation: TBD Introduction into Inertial Navigation Systems Pavel Pačes Prerequisites Subjects: Aircraft

Více

11 DEC 14 (1) Heliporty VFR-HEL-1-1

11 DEC 14 (1) Heliporty VFR-HEL-1-1 11 DEC 14 (1) Heliporty VFR-HEL-1-1 HEL-1 HELIPORTY 1.1 Neveřejné vnitrostátní heliporty Dobšice NISA AIR spol. s r.o. Regnerova 1306/III, 293 01 Mladá Boleslav Ladislav Bradáč (odpovědná osoba provozovatele)

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více