Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí"

Transkript

1 Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Nejmenší jmenovité světlosti (DN) připojovacích potrubí Připojovací potrubí Nejmenší jmenovitá světlost DN Od více než jednoho zařizovacího předmětu 50 Od pisoárové mísy 50 Od dvou a více pisoárových mís 60 Které je nevětrané, zatížené průtokem Q tot 0,6 l/s a vedené s odklonem do 30 od svislice 60 Od pisoárových stání nebo stěn 70 Od umývacího žlabu nebo umývací fontánky 70 Délky nad 1,5 m od velkokuchyňského dřezu 70 Od pisoárů nad 6 míst 100 Od záchodových mís se splachovací nádržkou o objemu 6 l a více nebo s tlakovým splachovačem při nárazovém odběru vody 100

2 Mezní hodnoty pro použití nevětraných připojovacích potrubí Připojovací potrubí Mezní hodnoty pro použití doporučené maximální Největší délka potrubí (L) v m 4 1) 6 2) Největší počet kolen s úhlem nad 67 (napojovací koleno nezahrnuto) Největší spádová výška (H) v m u potrubí s odklonem do 45 od svislice 1 3 3) 1 4) 2 5) Nejmenší sklon v % 3 1 6) 1) Pokud je napojen drtič domovního odpadu, smí být připojovací potrubí dlouhé nejvíce 1 m 2) Pokud je možnost čištění a nejedná-li se o připojovací potrubí jmenovité světlosti DN 90 od záchodové mísy 3) Nejsou-li připojeny záchodové mísy nebo keramické výlevky s napojením DN 100 4) Připojovací potrubí jmenovité světlosti DN 90 odvodňující záchodovou mísu smí mít spádovou výšku nejvíce 0,3 m a jeho odklon od svislice nesmí být menší než 45 5) Jen u připojovacího potrubí jmenovité světlosti DN 70 a DN 125 6) Jen u připojovacího potrubí jmenovité světlosti DN 90 ukončeného záchodovou mísou; u ostatních připojovacích potrubí je dovoleno zmenšení sklonu pod 3% jen pokud se výpočtem prokáže průtočná rychlost nejméně 0,7 m/s

3 Mezní hodnoty pro použití větraných připojovacích potrubí Připojovací potrubí Mezní hodnoty pro použití doporučené maximální Největší délka potrubí (L) v m 5 1) 10 2) Největší počet kolen s úhlem nad 67 (napojovací koleno nezahrnuto) 1 bez omezení 3) Největší spádová výška (H) v m u potrubí s odklonem do 45 od svislice - 3 Nejmenší sklon v % 3 1 4) 1) připojovací potrubí dlouhé nejvíce 1 m 2) Nejsou-li napojeny záchodové mísy a je-li možnost čištění 3) Nejsou-li napojeny záchodové mísy nebo keramické výlevky s připojením DN 100 4) Jen u připojovacího potrubí jmenovité světlosti DN 90 ukončeného záchodovou mísou; u ostatních připojovacích potrubí je dovoleno zmenšení sklonu pod 3% jen pokud se výpočtem prokáže průtočná rychlost nejméně 0,7 m/s

4 Nejmenší jmenovité světlosti (DN) splaškových odpadních potrubí Splaškové odpadní potrubí, které odvádí odpadní vody Nejmenší jmenovitá světlost DN Od pisoárů 70 Od van 70 Od dřezů z bytových kuchyní 70 Od záchodových mís se splachovací nádržkou o objemu méně než 6 l Od záchodových mís se splachovací nádržkou o objemu 6 l a více S obsahem tuků od velkokuchyňských zařízení

5 Maximální počet připojených záchodových mís na splaškové odpadní potrubí Jmenovitá světlost odpadního potrubí DN Maximální počet připojených záchodových mís Odpadní potrubí s hlavním větracím potrubím Odpadní potrubí s doplňkovým větracím potrubím ) 13 1) ) Možno napojovat pouze záchodové mísy se splachovací nádržkou o objemu menším než 6 l

6 Stanovení jmenovité světlosti (DN) společného větracího potrubí Jmenovitá světlost společného větracího potrubí DN Nejvyšší hodnota součtu průtoků (Q tot ) v připojených splaškových odpadních potrubích [l/s] 70 3,0 80 3,5 90 4, , , , ,0 Výpočtový průtok splaškových odpadních vod Q ww [ l/s ]: DU - výpočtové odtoky [l/s] K - součinitel odtoku [-]

7 Výpočtové odtoky (DU) Zařizovací předmět Výpočtový odtok DU [l/s] Umyvadlo, bidet 0,5 Sprcha - vanička bez zátky 0,6 Sprcha - vanička se zátkou 0,8 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0,8 Pisoár se splachovači nádržkou 0,5 Pisoárové stáni 0,2 1) Koupací vana 0,3 Kuchyňský dřez 0,8 Automatická myčka nádobí (bytová) 0,8 Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0,8 Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1,5 Záchodová mísa se splachovací nádržkou o obsahu 4,0 l Záchodová mísa se splachovací nádržkou o obsahu 6,0 l Záchodová mísa se splachovači nádržkou o obsahu 7,5 l Záchodová misa se splachovací nádržkou o 2) 2,0 2,0 2,5

8 obsahu 9,0 l Podlahová vpust DN 50 0,8 Podlahová vpust DN 70 1,5 Podlahová vpust DN 100 2,0 Pitná fontánka 0,2 Umývátko 0,3 Umývací žlab nebo umývací fontánka 0,3 3) Vanička na nohy 0,5 Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením nebo tlakovým splachovačem 0,5 Nástěnná výlevka s napojením DN 50 0,8 Prameník 0,8 Velkokuchyňský dřez 0,9 Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70 1,5 Záchodová mísa s nádržkovým splachovačem o objemu menším než 6 l 1,8 4) Záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1,8 Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka s napojením DN 100 2,5 1) Na osobu 2) Není přípustné 3) Na jednu výtokovou armaturu 4) Podle systému II

9 Součinitel odtoku (K) Způsob odběru vody K [l 0,5 /s 0,5 ] Rovnoměrný odběr vody (bytové domy, rodinné domky, penziony, úřady) Rovnoměrný odběr vody(budovy občanského vybavení sídlišť) Skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem vody (např. hromadné umývárny, sprchy) Skupiny zařizovacích předmětů se zvláštním odběrem vody(laboratoře v průmyslu) 0,5 0,7 1,0 1,2

10 Výpočtový průtok dešťových odpadních vod Q r [ l/s ]: Q r = i. A. C i - intenzita deště = 0,03 l/s. m 2 A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m 2 ] C - součinitel odtoku dešťových vod [-] Součinitel odtoku dešťových vod (C) Položka 1. Druh odvodňované plochy, popřípadě druh úpravy povrchu Střechy s propustnou horní vrstvou tlustší než 100 mm Sklon povrchu a na něm závislý součinitel (C) do 1 % 1 % až 5 % nad 5 % 0,5 0,5 0,5 2. Střechy ostatní 1,0 1,0 1,0 3. Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár 0,7 0,8 0,9 4. Dlažby s pískovými spárami 0,5 0,6 0,7 5. Upravené štěrkové plochy 0,3 0,4 0,5 6. Neupravené a nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3

11 7. Sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 8. Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15 Hydraulické kapacity dešťového odpadního potrubí Jmenovitá světlost vnitřního odpadního potrubí DN Hydraulická kapacita vnitřního dešťového odpadního potrubí Q RWP [l/s] stupeň plnění f = 0,30 Hydraulická kapacitavnějšího dešťového odpadního potrubí Q RWP 70 3,2 2,0 90 4, ,1 3, ,6 6, ,0 9,0 Výpočtový průtok dešťových a splaškových vod [ l/s ]: Q rw = 0,33 Q ww + Q r Q ww - průtok splaškových odpadních vod [l/s] Q r - odtok dešťových vod [l/s] Pokud je průtok Q rw průtok Q ww, dimenzuje se svodné potrubí na průtok Q ww.

12 Hydraulické kapacity (Q max ) a průtočné rychlosti vody (v) ve svodných potrubích, stupeň plnění 70 % Sklon DN 70 1) 3) DN 90 2) 3) DN 100 DN 125 DN 150 DN J [%] Q max [l/s] v [m/s] Q max [l/s] v [m/s] Q max [l/s] v [m/s] Q max [l/s] v [m/s] Q max [l/s] v [m/s] Q max [l/s] 1,0 1,7 0,6 2,5 0,7 4,2 0,8 6,8 0,9 12,8 1,0 23,7 1,5 2,0 0,7 3,0 0,8 5,1 1,0 8,3 1,1 15,7 1,3 29,1 2,0 2,4 0,9 3,5 1,0 5,9 1,1 9,6 1,2 18,2 1,5 33,6 2,5 2,6 1,0 3,9 1,1 6,7 1,2 10,8 1,4 20,3 1,6 37,6 3,0 2,9 1,1 4,3 1,2 7,3 1,3 11,8 1,5 22,3 1,8 41,2 3,5 3,1 1,1 4,7 1,3 7,9 1,5 12,8 1,6 24,1 1,9 44,5 4,0 3,3 1,2 5,0 1,4 8,4 1,6 13,7 1,8 25,8 2,1 47,6 4,5 3,5 1,3 5,3 1,4 8,9 1,7 14,5 1,9 27,3 2,2 50,5 5,0 3,7 1,4 5,6 1,5 9,4 1,7 15,3 2,0 28,8 2,3 53,3 1) Svodné potrubí jmenovité světlosti DN 70 nesmí být uloženo v zemi a nesmí se do něho odvádět splašky od záchodů a keramických výlevek s napojením DN 100 2) Mají-li se na svodné potrubí DN 90 napojit záchodové mísy, musí se jednat o mísy s nádržkovým splachovačem o objemu menším než 6 l 3) Do svodného potrubí DN 70 a DN 90 se nesmí odvádět splašky s tuky od velkokuchyňských zařízení

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění nejnáročnějších

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Voda v domě a na chatě

Voda v domě a na chatě JAN ŠÁLEK a kolektiv Intesio Systém pro hospodaření s dešťovou vodou 154 Ucelený systém nákládání s dešťovou vodou Technická a projektová asistence Optimalizace investičních a provozních nákladů Voda v

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Typ čerpadla Max. velikost pevných částic [mm] Řezací mechanismus Instalace v suché jímce Hlavní oblast použití Strana Kal / drenáž 9 Wilo-Drain TM/TMW 3/10 RD K RD 10

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 96 Kč vodorovná svislá nátěr za studena nátěr za horka

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 vodorovná svislá nátěr za studena nátěr za horka nástřík

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více