Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci"

Transkript

1 Študijný plán - Schválený Akademický rok: 05/06 Študijný program: AboVA - východoázijské štúdiá - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: orientálne jazyky a literatúry garant : prof. Dr. Raoul David Findeisen, PhD. - podprogram Východoázijské štúdiá.st Študijná časť Povinné predmety Blok - Povinné predemty Min. 46 FiF.KVŠ/A-boVS-00/5 FiF.KVŠ/A-boVS-00/5 Úvod do štúdia jazykov východnej Ázie Úvod do štúdia jazykov východnej Ázie 5 P H Z Benická 5 P H L Benická FiF.KVŠ/A-boVS-00/5 Dejiny východnej Ázie 5 P H Z Slobodník FiF.KVŠ/A-boVS-004/5 Dejiny východnej Ázie 5 P H L Slobodník FiF.KVŠ/A-boVS-005/5 FiF.KVŠ/A-boVS-006/5 FiF.KVŠ/A-boVS-007/5 FiF.KVŠ/A-boVS-008/5 Literatúry krajín východnej Ázie Literatúry krajín východnej Ázie Dejiny myslenia východnej Ázie Dejiny myslenia východnej Ázie 5 P H Z Findeisen 5 P H L Findeisen 5 P H Z Benická 5 P H L Benická FiF.KVŠ/A-boVS-009/5 Seminár k záverečnej práci S H 4 Z FiF.KVŠ/A-boVS-00/5 Seminár k záverečnej práci S H 4 L Findeisen, Slobodník Findeisen, Slobodník Povinne voliteľné predmety Blok - KR Povinne voliteľné predmety Min. 60 FiF.KVŠ/A-boVS-00/5 Gramatika kórejčiny 4 4S H Z Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 kórejčina 5 6C H Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Cvičenia z gramatiky kórejčiny 5 S H Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Kórejské písmo 4 C H Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-04/5 Úvod do štúdia koreanistiky: geografia a etnografia Úvod do štúdia koreanistiky: S H Z Procházka file:///c /...verzie/fakulta_ff/a_sp_ziadosti/sp Bc_Vychodoazijskejazykyakultury/a_SP Bc_Vychodoazijskejazykyakultury_III6.HTML[ :7:54]

2 FiF.KVŠ/A-boVS-05/5 kultúra a spoločnosť S H Z Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-06/5 Gramatika kórejčiny 4 4S H L Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-07/5 kórejčina 5 6C H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-08/5 Cvičenia z gramatiky kórejčiny 5 S H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-09/5 Kórejské písmo 4 C H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Seminár z úvodu do štúdia koreanistiky S H L Procházka FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Gramatika kórejčiny 4 4S H Z Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-/5 kórejčina 5 6C H Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Audio-orálne cvičenia C H Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 FiF.KVŠ/A-boVS-6/5 Sino-kórejské písmo (handža) Vybrané kapitoly z dejín umenia Kórey Zásady vedeckého výskumu v koreanistike C H Z Procházka S H Z Procházka S H Z Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 Gramatika kórejčiny 4 4S H L Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 kórejčina 4 5 6C H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 Audio-orálne cvičenia C H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Sino-kórejské písmo (handža) C H L Procházka FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Tvorba textov C H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Čítanie novinových textov v kórejčine C H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-/5 kórejčina 5 5 6C H Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 Tvorba textov C H Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 Čítanie novinových textov v kórejčine C H Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 Moderné dejiny Kórey 4 S H Z Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 Sino-kórejské písmo (handža) C H Z Procházka FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 kórejčina 6 5 6C H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Moderná kórejská spoločnosť 4 S H L Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Dejiny a politika Severnej Kórey 4 S H L Vavrincova FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Ekonomická kórejčina 4 C H L Sang FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 Čítanie a preklad textov v kórejčine Hovorová kórejčina pre pokročilých Aktuálne otázky vývoja v Kórei 5 S H L Sang 6 6C H 4 Z Sang 6 S H 4 Z Procházka FiF.KVŠ/A-boVS-6/5 Tvorba textov 6 C H 4 Z Sang FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 Čítanie a preklad textov v kórejčine Hovorová kórejčina pre pokročilých 6 S H 4 Z Sang 6 6C H 4 L Sang file:///c /...verzie/fakulta_ff/a_sp_ziadosti/sp Bc_Vychodoazijskejazykyakultury/a_SP Bc_Vychodoazijskejazykyakultury_III6.HTML[ :7:54]

3 FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 Tvorba akademických textov 6 C H 4 L Sang Blok - CN Povinne voliteľné predmety Min. 60 FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 čínština 5 6C H Z Yan FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Porozumenie počutého textu C H Z Yan Základy gramatiky FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 čínštiny 4 4S H Z FiF.KVŠ/A-boVS-04/5 Cvičenia z gramatiky 4 C H Z Úvod do štúdia FiF.KVŠ/A-boVS-05/5 sinológie: literatúra 4 P H Z Findeisen FiF.KVŠ/A-boVS-06/5 Čínske znaky C H Z FiF.KVŠ/A-boVS-/5 čínština FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Porozumenie počutého textu 5 6C H L Yan C H L, Yan Základy gramatiky FiF.KVŠ/A-boVS-/5 čínštiny 4 4S H L FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 Cvičenia z gramatiky 4 C H L Úvod do štúdia FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 sinológie: dejiny 4 P H L Slobodník myslenia FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 čínština 5 6C H Z Yan Gramatika FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 súčasnej čínštiny 4 4S H Z FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Kompozícia čínskeho textu C H Z Yan Čítanie čínskych FiF.KVŠ/A-boVS-/5 literárnych textov S H Z Benická FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Klasická čínština 4 S H Z Slobodník FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 Čítanie textov v súčasnej čínštine Korpus a jeho využitie pri osvojovaní si čínskeho jazyka čínština 4 Gramatika súčasnej čínštiny C H Z C H Z 5 6C H L FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 Yan 4 4S H L FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 Kompozícia textov C H L Yan file:///c /...verzie/fakulta_ff/a_sp_ziadosti/sp Bc_Vychodoazijskejazykyakultury/a_SP Bc_Vychodoazijskejazykyakultury_III6.HTML[ :7:54]

4 FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Čítanie čínskych literárnych textov S H L Benická FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Klasická čínština S H L FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Slobodník FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 Čítanie textov v súčasnej čínštine čínština 5 C H L 4 4C H Z FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 Yan FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 Dejiny Číny 4 P H Z Slobodník FiF.KVŠ/A-boVS-6/5 FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 Úvod do modernej čínskej literatúry Seminár z úvodu do modernej čínskej literatúry Písanie akademických textov Jazyk tlače a masmédií 4 P H Z Findeisen 4 S H Z Findeisen S H Z Slobodník 4C H Z FiF.KVŠ/A-boVS-40/5 Ekonomická čínština C H Z Yan FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 čínština 6 4 4C H L FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 Yan FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 Kompozícia čínskych textov C H L Yan FiF.KVŠ/A-boVS-44/5 Dejiny Číny 4 P H L FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 Slobodník FiF.KVŠ/A-boVS-45/5 FiF.KVŠ/A-boVS-46/5 FiF.KVŠ/A-boVS-47/5 Úvod do modernej čínskej literatúry Seminár z úvodu do modernej čínskej literatúry Jazyk tlače a masmédií FiF.KVŠ/A-boVS-48/5 Prekladateľský seminár FiF.KVŠ/A-boVS-50/5 čínština 7 Aktuálne otázky FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 súčasného vývoja v ČĽR Čítanie FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 novinových textov FiF.KVŠ/A-boVS-54/5 FiF.KVŠ/A-boVS-55/5 FiF.KVŠ/A-boVS-56/5 čínština 8 Čítanie textov k dejinám Číny Čítanie novinových textov 4 P H L Findeisen 4 4S H L Findeisen 4C H L S H L Benická 5 6C H 4 Z FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 Yan 4 P H 4 Z Slobodník C H 4 Z 4 6C H 4 L FiF.KVŠ/A-boVS-50/5 Yan C H 4 L Slobodník C H 4 L file:///c /...verzie/fakulta_ff/a_sp_ziadosti/sp Bc_Vychodoazijskejazykyakultury/a_SP Bc_Vychodoazijskejazykyakultury_III6.HTML[ :7:54]

5 Blok - JP Povinne voliteľné predmety Min. 60 FiF.KVŠ/A-boVS-00/5 FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 FiF.KVŠ/A-boVS-04/5 japončiny japončiny Sociolingvistický kontext japonského jazyka C H Z Bogdanová 5 4C H Z Bogdanová 5 4C H Z 4 S H Z Paulovič FiF.KVŠ/A-boVS-05/5 Japonské písmo 4C H Z Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-06/5 FiF.KVŠ/A-boVS-07/5 FiF.KVŠ/A-boVS-08/5 FiF.KVŠ/A-boVS-09/5 Japonská kinematografia a spoločnosť japončiny japončiny S H Z Paulovič C H L Bogdanová 5 4C H L Bogdanová 5 4C H L FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Japonské písmo C H L Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 Japonská kinematografia a spoločnosť Geografia a etnografia súčasného Japonska japončiny japončiny S H L Paulovič S H L Urbanová C H Z Bogdanová 5 4C H Z Bogdanová 5 4C H Z FiF.KVŠ/A-boVS-6/5 Japonské písmo C H Z Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 japončiny 4 japončiny 4 4 C H L Bogdanová 5 4C H L Bogdanová 5 4C H L FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Japonské písmo 4 C H L Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-/5 5 C H Z Bogdanová 5 4C H Z 5 4C H Z FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 Japonské písmo 5 C H Z Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 FiF.KVŠ/A-boVS-6/5 Keigo japonský zdvorilostný jazyk Úvod do modernej japonskej literatúry S H Z Urbanová S H Z Paulovič file:///c /...verzie/fakulta_ff/a_sp_ziadosti/sp Bc_Vychodoazijskejazykyakultury/a_SP Bc_Vychodoazijskejazykyakultury_III6.HTML[ :7:54]

6 FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 FiF.KVŠ/A-boVS-0/5 Vybrané kapitoly z dejín Japonska 6 S H Z Paulovič C H L Bogdanová 5 4C H L 5 4C H L FiF.KVŠ/A-boVS-/5 Japonské písmo 6 C H L Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-/5 FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 FiF.KVŠ/A-boVS-5/5 FiF.KVŠ/A-boVS-6/5 FiF.KVŠ/A-boVS-7/5 FiF.KVŠ/A-boVS-8/5 Keigo japonský zdvorilostný jazyk Úvod do modernej japonskej literatúry Vybrané kapitoly z dejín Japonska Zásady vedeckého výskumu v japonológii 7 S H L Urbanová S H L Paulovič S H L Paulovič 4 S H L Bogdanová C H 4 Z Bogdanová 5 4C H 4 Z 5 4C H 4 Z FiF.KVŠ/A-boVS-9/5 Japonské písmo 7 C H 4 Z Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-40/5 Zásady vedeckého výskumu v japonológii 4 S H 4 Z Bogdanová FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 Úvod do klasickej japončiny 4 S H 4 Z Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 FiF.KVŠ/A-boVS-4/5 FiF.KVŠ/A-boVS-44/ C H 4 L Bogdanová 5 4C H 4 L 5 4C H 4 L FiF.KVŠ/A-boVS-45/5 Japonské písmo 8 C H 4 L Urbanová FiF.KVŠ/A-boVS-46/5 Úvod do klasickej japončiny 4 S H 4 L Urbanová Výberové predmety Štátne skúšky Povinné predmety Min. Blok - Štátne skúšky, Povinné predmety FiF.KVŠ/A-boVS-6/5 Obhajoba bakalárskej práce OB 4 file:///c /...verzie/fakulta_ff/a_sp_ziadosti/sp Bc_Vychodoazijskejazykyakultury/a_SP Bc_Vychodoazijskejazykyakultury_III6.HTML[ :7:54]

7 Povinne voliteľné predmety Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - Dní za semester h - Hodín za týždeň s - Hodín za semester t - Týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku - - predmet sa realizuje ostatný krát * - predmet má viac podmieňujúcich predmetov file:///c /...verzie/fakulta_ff/a_sp_ziadosti/sp Bc_Vychodoazijskejazykyakultury/a_SP Bc_Vychodoazijskejazykyakultury_III6.HTML[ :7:54]

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboDU - dejiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny a teória garant : doc. PhDr.

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z Študijný plán Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: APIN BcD15 aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijná časť Povinné predmety KAI/bd1/15 algoritmy

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více

Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z

Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z 1 z 9 30. 1. 2016 23:28 Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: bomls - muzikológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny

Více

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová Študijný boml muzikológia (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) program: Povinné predmety Blok FiF/Povinné predmety min. 120 kreditov bohv 001 1/5E44/00 bohv 002 1/5E45/00 bohv 003 1/5E46/00

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán UKÁŽKA kombinácie slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk a literatúra Akademický rok: 2016/2017 Študijný muansl - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 5 4S S 1 Z Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 5 4S S 1 Z Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD. Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: XZU1b žurnalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma) Študijný odbor: 3.2.1 žurnalistika garant : prof. PhDr.

Více

Povinné predmety - 1.ročník

Povinné predmety - 1.ročník Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2017/2018 Študijný program: Študijný odbor: garant : bat14 - animovaná tvorba - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) 2.2.5. - filmové umenie

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý PSb004 Psychoracionalizácia učenia a štúdia P 4 3 40:60 Ján Grác PSb002 Dejiny psychológie I. P 3 2 100:0 Alena Michalcová

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8

KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8 KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8 www.kas.upol.cz Katedra asijských studií (KAS) zajišťuje výuku v oborech čínská a japonská filologie bakalářského dvouoborového a navazujícího magisterského dvouoborového

Více

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Forma štúdia: denná FILO Filozofia 5 1 1 0 S 1 PP USAJ Úvod do štúdia anglického jazyka 5 1 1 0 S 1 PP USAL Úvod do štúdia anglofónnej literatúry 5 1 1 0 S 1

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: I. (Bc.) štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD.

Více

Študijný plán - Schválený

Študijný plán - Schválený Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: GOb - Geografia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 4.1.35. - geografia garant : prof. Mgr. Jaroslav

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove

Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove akademický rok 2017/2018 ROČNÍK ŠTUDIJNÝ PROGRAM* FORMA ŠTÚDIA DÁTUM, DEŇ, HODINA UČEBŇA /I. kolo/ MIEB, MTEB, TTNEBRU 18.05.2017 štvrtok 10.00 PDs 127 /II.

Více

Ak t. Kre dit. Rozsa h 2P + 2C 2 2C H 1 Z 3P + 2C 4 2P S 1 Z 3 2C P 1 Z 2P + 2C. 3 2P P 1 Z Hricová 2P + 2C

Ak t. Kre dit. Rozsa h 2P + 2C 2 2C H 1 Z 3P + 2C 4 2P S 1 Z 3 2C P 1 Z 2P + 2C. 3 2P P 1 Z Hricová 2P + 2C Akademický rok: 2014/201 Študijný PSb2008 - Psychológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná program: forma) Študijný.1.9. - psychológia odbor: garant : doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. Študijná

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: II. (Mgr. art.) Forma štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr.

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNVERZTA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava : 5379 FO-Bc- - Filozofia - Filozofia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 enná 1. 6107700 - FO-Bc-

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava ID: 5379 YCH-Bc D - sychológia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 Denná 1. 7701700 - YCH-Bc sychológia

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář japonských studií

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář japonských studií MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Seminář japonských studií Japanistika Bakalářské studium jednooborové V rámci studia oboru Japanistika je prioritní zejména výuka praktických

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2013 Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16 Študijný odbor: Dejiny a teória umenia Študijný program: Dejiny a teória umenia a architektúry Forma štúdia: externá 1. semester DUd001e Metodologický seminár I Historiografia dejín umenia a arch., Ivan

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Maturita Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával.

Maturita Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával. Maturita 2016 Do 30. 9. 2015 sú maturanti povinní vypísať a odovzdať triednemu učiteľovi prihlášku na maturitnú skúšku, ak požadujú úľavy, tak k prihláške prikladajú žiadosť adresovanú riaditeľke školy.

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do tří základních forem: 1. tříleté bakalářské studium -- dvouoborové -- jednooborové 2. dvouleté navazující

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 ČASŤ I. --- ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené so

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium)

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov tel.: 051/7570819, 7570830,

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Ľudmila Lipková a kolektív SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Vydavateľstvo EKONÓM 2013 Autori Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

ČÍNSKÁ FILOLOGIE: SURVIVAL KIT. Katedra asijských studií Filozofické fakulty UP v Olomouci pondělí, 19. září 2011

ČÍNSKÁ FILOLOGIE: SURVIVAL KIT. Katedra asijských studií Filozofické fakulty UP v Olomouci pondělí, 19. září 2011 ČÍNSKÁ FILOLOGIE: SURVIVAL KIT Katedra asijských studií Filozofické fakulty UP v Olomouci pondělí, 19. září 2011 www.kas.upol.cz OBSAH 1. historie 2. agenda katedry 2.1 studium 2.1.1 harmonogram akademického

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Vložte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte.

Vložte fotografiu. Nehodiacu sa kolónku odstráňte. (pozri návod) Priezvisko(á) Meno(á). Nehodiacu sa kolónku odstráňte. Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko(á) / Meno(á) Adresa(y) Telefón(y) Fax(y) E-mail(y) Štátna(e) príslušnosť(ti) Dátum narodenia Pohlavie Oblasť činnosti / profesia, o ktorú sa zaujímate Vložte

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovnovzdelávacej

Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovnovzdelávacej Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovnovzdelávacej činnosti a) predmety, ktoré uchádzač zabezpečoval počas svojej pedagogickej praxe Ing. Marcela Gergeľová, PhD. zabezpečovala

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Štipendiá a granty. Akademické mobility, NŠP, CEEPUS

Štipendiá a granty. Akademické mobility, NŠP, CEEPUS Štipendiá a granty Akademické mobility, NŠP, CEEPUS Bratislava 2. 10. 2013 Michal Fedák SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x 40E101 Matematika 1 20-0 - 0 S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria 20-0 - 0

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

1. ročník. Matematika

1. ročník. Matematika Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Termíny skúšok pre externú formu bakalárskeho štúdia v zimnom semestri akad. roka 2003/2004 1. ročník Matematika Bratislava Garant predmetu:

Více

Písanie ZP. Alexandra. O čom to je. Postup. kontrola. Citovanie. Odkazy Abstrakt. textu

Písanie ZP. Alexandra. O čom to je. Postup. kontrola. Citovanie. Odkazy Abstrakt. textu ečná Písanie záverečnej práce alexandra.rasova@stuba.sk ... ečná nové problémy a ich riešenie nájdenie zdrojov, naštudovanie si teórie využitie nových poznatkov pri riešení organizácia času konzultácie

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více