Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci"

Transkript

1 Študijný plán UKÁŽKA kombinácie slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk a literatúra Akademický rok: 2016/2017 Študijný muansl - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry - (Učiteľské štúdium, magisterský II. program: st., denná forma) Študijný učiteľstvo akademických predmetov odbor: Študijná časť Povinné predmety Blok - A-muSZ1 - Povinné predmety spoločného základu min. 6 FiF.KPg/A-muSZ-001/15 Pedagogická diagnostika 2 2S H 1 Z FiF.KPg/A-muSZ-002/15 FiF.KFDF/A-muSZ-101/15 Metodológia pedagogického výskumu Filozofická antropológia a axiológia 2 2PS H 1 L Z. Pérez Renčíková B. Timková, B. Timková 2 2P H 2 Z Z. Plašienková Blok - musla - FiF / Slovenský jazyk a literatúra UAP min. 30 FiF.KSLLV/A-muSL-01/15 Slovenská literatúra 20. storočia P + 2S H 1 Z L. Čúzy, L. Čúzy, D. Kročanová

2 FiF.KSJ/A-AmuSL-50/15 Štylistika slovenského jazyka 4 1P + 2S H 1 Z Z. Popovičová Sedláčková, O. Orgoňová FiF.KSJ/A-AmuSL-52/15 Didaktika slovenského jazyka 3 2S H 1 Z Ľ. Benčatová FiF.KSLLV/A-muSL-02/15 Slovenská literatúra 20. storočia 2 3 2P + 2S H 1 L L. Čúzy, L. Čúzy, D. Kročanová FiF.KSLLV/A-muSL-03/15 Didaktika slovenskej literatúry 3 2S H 1 L M. Vojtech FiF.KSJ/A-AmuSL-51/15 Lingvistická pragmatika 4 1P + 2S H 1 L FiF.KSLLV/A-muSL-04/15 FiF.KSJ/A-AmuSL-53/15 Slovenská literatúra 20. storočia 3 Rétorika a komunikačná kultúra 3 2P + 2S H 2 Z 4 1P + 2S H 2 Z FiF.KSLLV/A-muSL-05/15 Súčasná slovenská literatúra 3 2P + 2S H 2 L O. Orgoňová, O. Orgoňová V. Mikula, V. Mikula A. Bohunická, O. Orgoňová P. Darovec, V. Mikula, V. Mikula Blok - muan - Anglický jazyk a literatúra Tento blok povinných predmetov platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr. min /15 Didaktika anglického jazyka 1 4 4S H 1 Z J. Miškovičová 101/15 Kontrastívny rozbor angličtiny a slovenčiny 4 4S H 1 Z A. Böhmerová 302/15 Didaktika anglického jazyka 2 4 4S H 1 L 201/15 303/15 Americká literatúra 20. a 21. storočia Tvorba učebných plánov a učebných materiálov 3 2S H 1 L 301/15 J. Miškovičová L. Otrísalová, I. Lacko 3 2S H 2 Z J. Miškovičová

3 Blok - muan-p2 - Blok - FiF/Anglický jazyk a literatúra UAP-2 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. min /14 Americká literatúra 1! 3 3PS H 1 Z I. Lacko 024/00 Vývin angličtiny! 3 1P + 1S H 1 Z A. Böhmerová, A. Böhmerová 025/00 Didaktika anglického jazyka 1! 3 2S H 1 Z J. Miškovičová 027/11 Anglická lexikológia a lexikografia 1! 3 1P + 2S H 1 Z 023/00 Americká literatúra 2! 3 1P + 2S H 1 L 026/00 Didaktika anglického jazyka 2! 3 2S H 1 L 028/11 Anglická lexikológia a lexikografia 2! 3 1P + 2S H 1 Z 020/14 Staršia anglická literatúra! 2 2PS H 2 Z 025/00 027/11 A. Böhmerová, A. Böhmerová L. Otrísalová, L. Otrísalová J. Miškovičová A. Böhmerová, A. Böhmerová M. Huttová, M. Huttová Povinne voliteľné predmety Blok - B-muSZ1 - Povinne voliteľné predmety spoločného základu min. 4 kredity FiF.KPg/A-muSZ-120/00 Alternatívne školy 2 2PS H 2 Z FiF.KPs/A-muSZ-123/00 Utváranie vzorov a ideálov súčasnej mládeže 2 2S H 2 Z M. Matulčíková, M. Matulčíková Z. Rijáková, Z. Rijáková

4 FiF.KPs/A-muSZ-127/00 Individuálna psychológia pre učiteľov 2 2S H 2 Z D. Čechová, D. Čechová FiF.KPs/A-muSZ-128/00 Tréning sociálnych zručností učiteľov 2 2S H 2 Z G. Herényiová, G. Herényiová FiF.KPs/A-muSZ-202/15 Zážitková práca učiteľa s triedou 2 2S H 2 Z L. Sabová FiF.KJ/A-moCJ-101/12 Tvorivé písanie pre učiteľov 1 3 2S H 1, 2 Z V. Eliašová FiF.KJ/A-moCJ-102/13 Tvorivé písanie pre učiteľov 2 3 2S H 1, 2 L V. Eliašová FiF.KS/A-AmoSO-22/16 Sociológia detstva a mladosti 3 2PS H 1, 2 L Študentom musl/k v druhom roku štúdia stačí získať z tohto bloku min. 3 kredity. G. Lubelcová, G. Lubelcová Blok - musz-b2 - Seminár k diplomovej práci min. 2 kredity 592/15 Seminár k diplomovej práci 2 2S H 2 Z FiF.KSJ/A-muSL-350/00 Seminár k diplomovej práci 2 2S H 2 Z Blok - musz-b3 - Pedagogické praxe min. 10 FiF.KPg/A-muPE-590/15 FiF.KSJ/A-muSL-590/15 Pedagogická prax z pedagogiky 2 Pedagogická prax zo slovenského jazyka a literatúry 2 2 2tX H 1 L 2 2tX H 1 L Ľ. Benčatová FiF.KSJ/A-muSZ-591/15 Pedagogická prax zo 3 3tX H 2 Z Ľ. Benčatová

5 590/15 591/15 slovenského jazyka a literatúry 3 Pedagogická prax z anglického jazyka a literatúry 2 Pedagogická prax z anglického jazyka a literatúry 3 2 2tX H 1 L J. Miškovičová 3 3tX H 2 Z J. Miškovičová Blok - musla - FiF / Slovenský jazyk a literatúra UAP - povinne voliteľné predmety Študenti si vyberajú z ponuky PV kurzov KSJ a KSLLV tak, aby získali aspoň 6 za celé štúdium. min. 6 FiF.KSLLV/A-muSL-06/15 FiF.KSLLV/A-muSL-07/15 Textový seminár z literatúry storočia Textový seminár zo slovenskej literatúry 19. storočia 3 2S H 1 Z Z. Kákošová 3 2S H 1 L A. Kruláková FiF.KSLLV/A-muSL-08/15 Literárna veda 3 2P H 1, 2 L A. Bokníková FiF.KSJ/A-AmuSL-60/15 FiF.KSJ/A-AmuSL-61/15 Moderné koncepcie vo vyučovaní SJ Praktický kurz z dialektológie 3 2S H 2 L K. Muziková 3 2S H 1, 2 Z G. Múcsková FiF.KSJ/A-AmoSL-60/15 Textová lingvistika 3 2S H 1, 2 Z K. Muziková FiF.KSJ/A-AmoSL-62/15 Dynamické tendencie v slovenčine 3 2S H 1, 2 L FiF.KSJ/A-AmoSL-63/15 Súčasné trendy v! 3 2S H 1, 2 L

6 jazykovede FiF.KSJ/A-moSL-459/00 Dejiny jazykovedy! 3 2PS H 1, 2 Z FiF.KSJ/A-boSL-161-1/E5ED/00 Aktuálne koncepcie slovenskej morfológie! 2 2S H 1, 2 L P. Žigo FiF.KSLLV/A-moSL-09/15 Literárnokritický seminár 3 2S H 1, 2 Z P. Darovec FiF.KSLLV/A-boSE-282/15 Koncept strednej Európy v súčasnej literatúre! 4 2P H 1, 2 L C. Sabatos Blok - muan - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN) min. 3 kredity Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)). Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity. Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne /16 Sémantika 3 2PS H 1 Z D. Lančarič 106/15 Sociolingvistika 3 2S H 1 L B. Borošová 110/15 Angličtina na špecifické účely! 3 2S H 1 Z M. Bázlik 103/15 Neologizácia anglickej lexiky! 3 2S H 1 L A. Böhmerová 107/15 Lingvokultúrne aspekty diskurzu! 3 2S H 1, 2 L J. Lonek 112/15 Písanie: od sebavyjadrenia k tvorbe semiotických objektov! 3 2S H 1, 2 L M. Solotruk Blok - muan - Povinne voliteľné predmety / Didaktika (AN) min. 3 kredity

7 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)). Z bloku Didaktika (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity. Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne /15 306/15 307/15 304/15 Metodické prístupy k výučbe ústneho jazykového prejavu Metodické prístupy k výučbe písomného prejavu Inovatívne výučby a e-learning vo výučbe angličtiny Metodické prístupy k výučbe gramatiky a slovnej zásoby 3 2S H 1, 2 L J. Miškovičová! 3 2S H 1, 2 L! 3 2S H 1, 2 L! 3 2S H 2 L 301/15 301/15 301/15 J. Miškovičová E. Tandlichová E. Tandlichová Blok - muan - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN) min. 3 kredity Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)). Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity. Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne /15 Experiment v románe 3 2S H 1 L M. Gazdík 212/15 Ženy a ich postavenie v spoločnosti v 18. a 19. storočí! 3 2S H 1 L K. Brziaková 206/15 Americké divadlo a spoločnosť 3 2S H 2 Z I. Lacko

8 215/15 Umelecká kultúra Austrálie a Nového Zélandu! 3 2S H 1, 2 Z J. Barrer 066/12 Mimoškolská odborná činnosť 1 3 2I H 1, 2 Z L. Otrísalová 207/15 214/15 Súčasná literatúra a kultúra pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky Osobnosti, udalosti a systém Veľkej Británie! 3 2S H 1, 2 L L. Otrísalová! 3 2S H 1, 2 L J. Lonek 067/12 Mimoškolská odborná činnosť 2 3 2I H 1, 2 L L. Otrísalová 213/15 208/15 Filmové adaptácie literárnych diel Černošské literatúry a kultúry Kanady 3 2S H 1, 2 L K. Brziaková 3 2S H 1, 2 L L. Otrísalová Výberové predmety Blok - musla-v - Slovenský jazyk a literatúra - výberové predmety FiF.KSLLV/A-moSL-501/00 Odborná exkurzia 2 H 1, 2 L M. Vojtech FiF.KSLLV/A-moSL-501/14 Odborná exkurzia 2 H 1, 2 Z M. Vojtech FiF.KSJ/A-AmoSL-70/15 FiF.KSLLV/A-moSL-11/15 FiF.KSLLV/A-moSL-12/15 Historická a areálová lingvistika Kapitoly zo svetovej literatúry 1 Kapitoly zo svetovej literatúry 2 2 2S H 1, 2 Z P. Žigo 3 2P H 1, 2 Z J. Zambor 3 2P H 1, 2 L J. Zambor

9 FiF.SAS/A-boSC-047/16 FiF.SAS/A-boSC-048/16 Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka 1 Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka 2 3 2S H 1, 2 Z J. Pekarovičová 3 2S H 1, 2 L J. Pekarovičová Štátne skúšky Povinné predmety Blok - FiF - Štátna skúška min. 6 FiF.KSJ/A-AmuSL-90/15 FiF.KSJ/A-AmuSL-91/15 Slovenský jazyk a didaktika slovenského jazyka Slovenská literatúra a didaktika slovenskej literatúry 3 SS 3 SS Blok - musl-ssd - Štátna skúška - dobiehajúci FiF.KSJ/A-muSL-991/09 Kolokviálna skúška zo slovenského jazyka a literatúry SS Blok - muan - Anglický jazyk a literatúra min. 6

10 401/15 Didaktika anglického jazyka 3 SS 402/15 Anglická filológia 3 SS Povinne voliteľné predmety Blok - musz-s1 - Obhajoba diplomovej práce min /15 Obhajoba diplomovej práce 14 OB FiF.KSJ/A-muSL-595/15 Obhajoba diplomovej práce 14 OB Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester h - hodín za týždeň s - hodín za semester t - týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku - - predmet sa realizuje ostatný krát

11 * - predmet má viac podmieňujúcich predmetov

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Zástupci bohemistických pracovišť: MU v BRNĚ Filozofická fakulta Ústav ČJ Ústav ČL a knihovnictví Pedagogická fakulta. Katedra ČJ

Zástupci bohemistických pracovišť: MU v BRNĚ Filozofická fakulta Ústav ČJ Ústav ČL a knihovnictví Pedagogická fakulta. Katedra ČJ Zápis ze Setkání oborových didaktiků českého jazyka dne 24. 6. 2014 Stálá pracovní skupina pro oborové didaktiky AK vlády ČR Univerzita Karlova v Praze, katedra českého jazyka Za pořádající prof. PaedDr.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr.

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. 1 Studijní program: M1701 Fyzika Kreditní limit: 300 kr. Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. F01MF/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 27. listopadu 2007 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2. Didaktická kompetence

Více

é ě é ý š š š ý ž š é ž éď ž é é ě š é š ě š ě š ž ě ě š ý ž é ě ě ě š ž é ž ě š ě ý ě ě ý ě é Ť ě é ě ě ě Ž ý ě é Ť š é ž ž Ť ě ě é é ž é ě ě š ě é é ě é Ž ě ě Ú ě ý ě ě ž é ě é ě ž ý ě é š ě ě š é ž

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostrava 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Rozšiřující studium... 3 2.1 Rozšiřující studium

Více

Zápis z porady vedoucích pracovišť PF UJEP 12. 3. 2013

Zápis z porady vedoucích pracovišť PF UJEP 12. 3. 2013 Zápis z porady vedoucích pracovišť PF UJEP 12. 3. 2013 doc. Doulík 1. Děkan podal stručnou informaci o přípravě rozpočtu na rok 2013 v souvislosti s celkovou finanční situací fakulty (včetně výhledu na

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Studijní plán ( nový)

Studijní plán ( nový) Celkový limit: 180 kreditů Povinné předměty: 130 kreditů Povinně volitelné předměty: 50 kreditů Studijní plán ( nový) Společný základ platný pouze pro 1. ročník 20/2015 ( 2. a 3. ročník dle původního studijního

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Ý š é š ó š ž š žé ó Š é ď Ý é é ž é ž š ž Ť é š é é Ř š é ď é ž é ž é é ž Ť é ď é šš é ž é ž é ž ů ž ž é Ť Ť Ř š é ž ž ď Ú š é ž š š ž š é ž š é é š ž é ž é ž ů é ž é ž é Č é é ž š š é é Ř š ž Ž š é é

Více

ď ď ď š Ý š š É Ý šš š š š šš š š š š Ě š Ó ď šš š šš ď Ě šš š šš Ě š Ě Ě Ú š š š Ě š š ď Ě š š Ž š Ě š Č š Ý ď š š ď š Ý Ť š š š š š Ý š ď ď š š Á Á É š š š Ž šš ď ř ň ř ř š Ý ď š š š š š š Ť Ě š Ť š

Více

š Ý š š Ú ž ž š ž š š ž š Í š š ž š Ú ž ž ž šš ž ž ž šš ž ž š ž ž š š ž ž ž šš ž ň Č ž ž ž ž šš ž ž ž š š š ó š š ž š ž š ž Ú ž š ž š š Ú ň š š ó š ž š ž š Ž ň š š š š š š š ž š š ž š š š š š š š š š š

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS

UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS SEZNAM PŘEDNÁŠEK NA UK v Praze PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ V akademickém ROCE 2008/2009 Studijní plány Praha 2008 1 Studijní plány OBSAH 3. Harmonogram akademického roku 2008/09...6

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

FILOLOGIE. Anglická. Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium. více informací viz http://www.anglistika.upol.cz/

FILOLOGIE. Anglická. Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium. více informací viz http://www.anglistika.upol.cz/ Anglická FILOLOGIE Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium 1 BAKALÁ SKÉ STUDIUM ANGLICKÉ FILOLOGIE... 2 1.1 Charakteristika studijního oboru (studijního programu)... 2 1.2 Profil absolventa

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:beata GASPAROVA Kontaktní e-mail: btgasparova@gmail.com Země, město pobytu: Taiwan, Taipei Datum začátku pobytu: 07.02.2014

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni únor 2015 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2014 ve dnech 16. 18. června 2014,

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Univerzita Palackého Filozofická fakulta

Univerzita Palackého Filozofická fakulta CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Univerzita Palackého Filozofická fakulta Katedra germanistiky KATEDRA GERMANISTIKY Křížkovského 10 Germanistika jako filologický obor je zaměřena především na poznání jazyka a literatury

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

ATP. Angli tina se zam ením na tlumo ení a p eklad. Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium

ATP. Angli tina se zam ením na tlumo ení a p eklad. Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium ATP Angli tina se zam ením na tlumo ení a p eklad Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium 1 JEDNOOBOROVÉ BAKALÁ SKÉ STUDIUM ATP... 2 1.1 Cíle studijního programu... 2 1.2 Znalosti, v domosti

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - učitelská příprava SŠ

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - učitelská příprava SŠ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - učitelská příprava ZŠ 1100 285 4. univerzitní základ 150 5. pedagogická praxe 0 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - učitelská příprava SŠ 1210 15 4. univerzitní základ 75 5. pedagogická praxe 0 NAVAZUJÍCÍ

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

ť Á Ě ňé Ý ť ť Á Č Á Č ť Ý Ť Č ď Ý Á Á ň É ň ť ť ť ť Č Ý ť ť ť ť ď ň Ď ď ň Ý Ť ň Ď Ů Č Ť ň Ý ň ň Ý Ú ť ň Í Í Ý Ď Č É É ď ť ť ň ď Ď Š Č ň Ú ň ň Ý Ň Č Ď Ů ň ň Ů Ď Ť Ý Ř ď Ď Č Ď ň Ů Ď ň Ý Š Ť Šť Ď ň ň ť Š

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více