Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov"

Transkript

1 Kód: Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - anglický Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV Študijný program: Geoturizmus Stupeň štúdia: Bakalárske Garant: Zabezpečuje: Janka Smreková, Mgr. cvič. Viera Nemčoková, PaedDr., CSc cvič. Eva Kaščáková, Mgr. cvič. Andrea Fodorová, Mgr. cvič. Božena Molnárová, PhDr. cvič. Marcela Chabová, Mgr. cvič. Obdobie štúdia predmetu: Akadem. rok: Ročník: 1. Semester: zimný Forma štúdia: denná, externá Rozsah: 0-2 Kredity: Podmieňujúce predmety: žiadne Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie: 1 kontrolný test (80% ) Záverečné hodnotenie: 2 zadania (20% ) Klasifikovaný zápočet Cieľ predmetu: Popis cieľov predmetu pre semester štúdia: Rozvinúť profesionálnu komunikáciu v rámci hotelového a turistického priemyslu v rámci štyroch jazykových zručností posluchu, hovorenia, čítania a písania zlepšiť profesionálne komunikačné zručnosti a stratégie pre denné situácie na pracovisku/v hoteli, cest. kancelárii, na stanici, letisku a i./ rozvinúť efektívnu komunikačnú stratégiu v písomnom vyjadrovaní/ v obchodnej korešpondencii/ so zvláštnym zreteľom na nové formy /fax, / nadobudnúť informácie o interkultúrnych rozdieloch týkajúcich sa kultúr v učebných materiáloch vybudovať základný gramatický systém, zručnosti, slovnú zásobu a výslovnosť cez integrované sylaby Stručná osnova predmetu: Cvičenia: 1. Úvodné informácie o predmete, učebnici, zadaniach 2 hod 2. Lekcia 1. Povolania v odbore cestovný ruch 2 hod

2 3. Lekcia 1. Povolania v odbore cestovný ruch 2 hod 4. Lekcia 1. Povolania v odbore cestovný ruch 2 hod 5. Lekcia 2. Destinácie 2 hod 6. Lekcia 2. Destinácie 2 hod 7. Lekcia 3. Vybavenie hotela 2 hod 8. Lekcia 3. Vybavenie hotela 2 hod 9. Lekcia 3. Vybavenie hotela 2 hod 10. Lekcia 4. Dopravcovia 2 hod 11. Lekcia 4. Dopravcovia 2 hod 12. Kontrolný test 2 hod 13. Zápočet 2 hod Kontrolné časti predmetu: 7. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 1 ( 10 % ) 10. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 2 ( 10 % ) 12. týždeň kontrolný test Podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia študentov: 1. Podmienkou udelenia kreditov je úspešné vykonanie kontrolného testu, odovzdanie všetkých domácich zadaní a ich úspešné zvládnutie. 2. Pri neúspešnom riadnom termíne je možné kontrolný test 1 krát opakovať. Literatúra: Peter Strutt: English for International Tourism, Longman 2003, intermediate Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: anglický V Košiciach, dňa: garant predmetu

3 Kód: Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - anglický Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV Študijný program: Geoturizmus Stupeň štúdia: Bakalárske Garant: Zabezpečuje: Janka Smreková, Mgr. cvič. Viera Nemčoková, PaedDr., CSc cvič. Eva Kaščáková, Mgr. cvič. Andrea Fodorová, Mgr. cvič. Božena Molnárová, PhDr. cvič. Marcela Chabová, Mgr. cvič. Obdobie štúdia predmetu: Akadem. rok: Ročník: 1. Semester: letný Forma štúdia: denná, externá Rozsah: 0-2 Kredity: Podmieňujúce predmety: Ukončený predchádzajúci semester Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie: 1 kontrolný test (80% ) Záverečné hodnotenie: 2 zadania (20% ) Klasifikovaný zápočet Cieľ predmetu: Popis cieľov predmetu pre semester štúdia: Rozvinúť profesionálnu komunikáciu v rámci hotelového a turistického priemyslu v rámci štyroch jazykových zručností posluchu, hovorenia, čítania a písania zlepšiť profesionálne komunikačné zručnosti a stratégie pre denné situácie na pracovisku/v hoteli, cest. kancelárii, na stanici, letisku a i./ rozvinúť efektívnu komunikačnú stratégiu v písomnom vyjadrovaní/ v obchodnej korešpondencii/ so zvláštnym zreteľom na nové formy /fax, / nadobudnúť informácie o interkultúrnych rozdieloch týkajúcich sa kultúr v učebných materiáloch vybudovať základný gramatický systém, zručnosti, slovnú zásobu a výslovnosť cez integrované sylaby Stručná osnova predmetu: Cvičenia: 1. Úvodné informácie o predmete, učebnici, zadaniach 2 hod. 2. Lekcia 5. Hoteloví hostia 2 hod.

4 3. Lekcia 5. Hoteloví hostia 2 hod. 4. Lekcia 5. Hoteloví hostia 2 hod. 5 Lekcia 6. Cestovné kancelárie 2 hod 6. Lekcia 6. Cestovné kancelárie 2 hod 7. Lekcia 7. Rezervácia hotela 2 hod 8. Lekcia 7. Rezervácia hotela 2 hod 9. Lekcia 7. Rezervácia hotela 2 hod 10. Lekcia 8. Prehliadka pamatihodností 2 hod 11. Lekcia 8. Prehliadka pamatihodností 2 hod 12. Kontrolný test 2 hod 13. Zápočet 2 hod Kontrolné časti predmetu: 7. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 1 ( 10 % ) 10. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 2 ( 10 % ) 12. týždeň kontrolný test Podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia študentov: 1. Podmienkou udelenia kreditov je úspešné vykonanie kontrolného testu, odovzdanie všetkých domácich zadaní a ich úspešné zvládnutie. 2. Pri neúspešnom riadnom termíne je možné kontrolný test 1 krát opakovať. Literatúra: Peter Strutt: English for International Tourism, Longman 2003, intermediate Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: anglický V Košiciach, dňa garant predmetu

5 Kód: Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - anglický Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV Študijný program: Geoturizmus Stupeň štúdia: Bakalárske Garant: Zabezpečuje: Janka Smreková, Mgr. cvič. Viera Nemčoková, PaedDr., CSc cvič. Eva Kaščáková, Mgr. cvič. Andrea Fodorová, Mgr. cvič. Božena Molnárová, PhDr. cvič. Marcela Chabová, Mgr. cvič. Obdobie štúdia predmetu: Akadem. rok: Ročník: 2. Semester: zimný Forma štúdia: denná, externá Rozsah: 0-2 Kredity: Podmieňujúce predmety: Ukončený predchádzajúci semester Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie: 1 kontrolný test (80% ) Záverečné hodnotenie: 2 zadania (20% ) Klasifikovaný zápočet Cieľ predmetu: Popis cieľov predmetu pre semester štúdia: Rozvinúť profesionálnu komunikáciu v rámci hotelového a turistického priemyslu v rámci štyroch jazykových zručností posluchu, hovorenia, čítania a písania zlepšiť profesionálne komunikačné zručnosti a stratégie pre denné situácie na pracovisku/v hoteli, v cest. kancelárii, na stanici, letisku a i./ rozvinúť efektívnu komunikačnú stratégiu v písomnom vyjadrovaní/ v obchodnej korešpondencii/ so zvláštnym zreteľom na nové formy /fax, / nadobudnúť informácie o interkultúrnych rozdieloch týkajúcich sa kultúr v učebných materiáloch vybudovať základný gramatický systém, zručnosti, slovnú zásobu a výslovnosť cez integrované sylaby Stručná osnova predmetu: Cvičenia: 1. Úvodné informácie o predmete, učebnici, zadaniach 2 hod. 2. Lekcia 9. Doprava v meste 2 hod.

6 3. Lekcia 9. Doprava v meste 2 hod. 4. Lekcia 10. Večera v reštaurácii 2 hod. 5 Lekcia 10. Večera v reštaurácii 2 hod 6. Lekcia 10. Večera v reštaurácii 2 hod 7. Lekcia 11. Tradície 2 hod 8. Lekcia 11. Tradície 2 hod 9. Lekcia 11. Tradície 2 hod 10. Lekcia 12. Zájazdy pre špeciálne záujmové skupiny 2 hod 11. Lekcia 12. Zájazdy pre špeciálne záujmové skupiny 2 hod 12. Kontrolný test 2 hod 13. Zápočet 2 hod Kontrolné časti predmetu: 7. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 1 ( 10 % ) 10. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 2 ( 10 % ) 12. týždeň kontrolný test Podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia študentov: 1. Podmienkou udelenia kreditov je úspešné vykonanie kontrolného testu, odovzdanie všetkých domácich zadaní a ich úspešné zvládnutie. 2. Pri neúspešnom riadnom termíne je možné kontrolný test 1 krát opakovať. Literatúra: Peter Strutt: English for International Tourism, Longman 2003, intermediate Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: anglický V Košiciach, dňa garant predmetu

7 Kód: Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - anglický Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV Študijný program: Geoturizmus Stupeň štúdia: Bakalárske Garant: Zabezpečuje: Janka Smreková, Mgr. cvič. Viera Nemčoková, PaedDr., CSc cvič. Eva Kaščáková, Mgr. cvič. Andrea Fodorová, Mgr. cvič. Božena Molnárová, PhDr. cvič. Marcela Chabová, Mgr. cvič. Obdobie štúdia predmetu: Akadem. rok: Ročník: 2. Semester: letný Forma štúdia: denná, externá Rozsah: 0-2 Kredity: Podmieňujúce predmety: Ukončený predchádzajúci semester Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie: 1 kontrolný test (80% ) Záverečné hodnotenie: 2 zadania (20% ) Klasifikovaný zápočet Cieľ predmetu: Popis cieľov predmetu pre semester štúdia: Rozvinúť profesionálnu komunikáciu v rámci hotelového a turistického priemyslu v rámci štyroch jazykových zručností posluchu, hovorenia, čítania a písania zlepšiť profesionálne komunikačné zručnosti a stratégie pre denné situácie na pracovisku/v hoteli, v cest. kancelárii, na stanici, letisku a i./ rozvinúť efektívnu komunikačnú stratégiu v písomnom vyjadrovaní/ v obchodnej korešpondencii/ so zvláštnym zreteľom na nové formy /fax, / nadobudnúť informácie o interkultúrnych rozdieloch týkajúcich sa kultúr v učebných materiáloch vybudovať základný gramatický systém, zručnosti, slovnú zásobu a výslovnosť cez integrované sylaby Stručná osnova predmetu: Cvičenia: 1. Úvodné informácie o predmete, učebnici, zadaniach 2 hod. 2. Lekcia 1. Cestovný ruch dnes 2 hod.

8 3. Lekcia 1. Cestovný ruch dnes 2 hod. 4. Lekcia 2. Národné organizácie cestovného ruchu 2 hod. 5 Lekcia 2. Národné organizácie cestovného ruchu 2 hod 6. Lekcia 3. Manažment zájazdov 2 hod 7. Lekcia 3. Manažment zájazdov 2 hod 8. Lekcia 4. Manažment hotela 2 hod 9. Lekcia 4. Manažment hotela 2 hod 10. Lekcia 5. E-cestovanie 2 hod 11. Lekcia 5. E-cestovanie 2 hod 12. Kontrolný test 2 hod 13. Zápočet 2 hod Kontrolné časti predmetu: 7. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 1 ( 10 % ) 10. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 2 ( 10 % ) 12. týždeň kontrolný test Podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia študentov: 1. Podmienkou udelenia kreditov je úspešné vykonanie kontrolného testu, odovzdanie všetkých domácich zadaní a ich úspešné zvládnutie. 2. Pri neúspešnom riadnom termíne je možné kontrolný test 1 krát opakovať. Literatúra: Robin Walker, Keith Harding: Tourism 3, Oxford University Press, 2009 Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: anglický V Košiciach, dňa garant predmetu

9 Kód: Technická Univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - anglický Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV Študijný program: Geoturizmus Stupeň štúdia: Bakalárske Garant: Zabezpečuje: Janka Smreková, Mgr. cvič. Viera Nemčoková, PaedDr., CSc cvič. Eva Kaščáková, Mgr. cvič. Andrea Fodorová, Mgr. cvič. Božena Molnárová, PhDr. cvič. Marcela Chabová, Mgr. cvič. Obdobie štúdia predmetu: Akadem. rok: Ročník: 3. Semester: zimný Forma štúdia: denná, externá Rozsah: 0-2 Kredity: Podmieňujúce predmety: Ukončený predchádzajúci semester Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Priebežné hodnotenie: 1 kontrolný test (80% ) Záverečné hodnotenie: 2 zadania (20% ) Štúdium predmetu sa ukončí písomnou skúškou, ktorá zahŕňa písomný test s nasledovnými časťami: a) gramaticko-lexikálna časť (20 bodov) b) čítanie s porozumením (30 bodov) c) korešpondencia (30 bodov) d) odposluch (20 bodov) Cieľ predmetu: Popis cieľov predmetu pre semester štúdia: Rozvinúť profesionálnu komunikáciu v rámci hotelového a turistického priemyslu v rámci štyroch jazykových zručností posluchu, hovorenia, čítania a písania zlepšiť profesionálne komunikačné zručnosti a stratégie pre denné situácie na pracovisku/v hoteli, v cest. kancelárii, na stanici, letisku a i./ rozvinúť efektívnu komunikačnú stratégiu v písomnom vyjadrovaní/ v obchodnej korešpondencii/ so zvláštnym zreteľom na nové formy /fax, / nadobudnúť informácie o interkultúrnych rozdieloch týkajúcich sa kultúr v učebných materiáloch

10 vybudovať základný gramatický systém, zručnosti, slovnú zásobu a výslovnosť cez integrované sylaby Stručná osnova predmetu: Cvičenia: 1. Úvodné informácie o predmete, učebnici, zadaniach 2 hod. 2. Lekcia 6. Kvalita v cestovnom ruchu 2 hod. 3. Lekcia 6. Kvalita v cestovnom ruchu 2 hod. 4. Lekcia 7. Dôsledky cestovného ruchu 2 hod. 5 Lekcia 7. Dôsledky cestovného ruchu 2 hod 6. Lekcia 8. Atrakcie 2 hod 7. Lekcia 8. Atrakcie 2 hod 8. Lekcia 9. Manažment podujatí 2 hod 9. Lekcia 9. Manažment podujatí 2 hod 10. Lekcia 10. Udržateľný cestovný ruch 2 hod 11. Lekcia 10. Udržateľný cestovný ruch 2 hod 12. Kontrolný test 2 hod 13. Zápočet 2 hod Kontrolné časti predmetu: 7. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 1 ( 10 % ) 10. týždeň odovzdanie domáceho zadania č. 2 ( 10 % ) 12. týždeň kontrolný test Podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia študentov: 1. Podmienkou udelenia kreditov je úspešné vykonanie kontrolného testu, odovzdanie všetkých domácich zadaní a ich úspešné zvládnutie. 2. Pri neúspešnom riadnom termíne je možné kontrolný test 1 krát opakovať. Literatúra: Robin Walker, Keith Harding: Tourism 3, Oxford University Press, 2009 Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: anglický V Košiciach, dňa garant predmetu

Blok - Cestovný ruch. Kultúrna geografia a cestovný ruch KMKT/GCR1m/ Európa 3 2P A 1 Z

Blok - Cestovný ruch. Kultúrna geografia a cestovný ruch KMKT/GCR1m/ Európa 3 2P A 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2011/2012 RKTAm - kulturológia - riadenie kultúry a turizmu - (Jednoodborové štúdium, Študijný program: magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.2

Více

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň

Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Predmet: Konverzácia v anglickom jazyku Ročník: septima Počet hodín týždenne: 2 Spolu hodín za rok: Učebnica: Nová maturita úroveň B2 Berešová, YES vyššia úroveň Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický

Více

Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019

Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019 Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019 Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky študijný

Více

Študijný plán Schválený. Povinné predmety

Študijný plán Schválený. Povinné predmety Študijný plán Schválený Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: XETN15b etnológia (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma) Študijný odbor: 3.1.3 etnológia garant : prof. Garaj, CSc.

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Katedra regionálnych vied a manažmentu

Katedra regionálnych vied a manažmentu Sociálne zabezpečenie Katedra: Katedra regionálnych vied a manažmentu Študijný odbor: FBI, EaMVS Garant/ka: Ing. Daniela Petríková, PhD. Vyučujúca: - Prednášky: Ing. Daniela Petríková, PhD. Akademický

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

VÝBER POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE AK. R. 2018/2019

VÝBER POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE AK. R. 2018/2019 2. ročník I. stupeň: Ekonomika a manažment podniku (denná forma štúdia) Finančný manažment (denná forma štúdia) (Vyberajú si študenti, ktorí aktuálne študujú v 1. ročníku I. stupňa) Výber cudzieho jazyka

Více

1. ročník. Matematika

1. ročník. Matematika Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Termíny skúšok pre externú formu bakalárskeho štúdia v zimnom semestri akad. roka 2003/2004 1. ročník Matematika Bratislava Garant predmetu:

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

PROGRAM SPOLUPRÁCE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY, OSTROVSKÉHO 1 V KOŠICIACH A SPOLOČNOSTI AT&T V PRÍPRAVE ŽIAKOV NA BUDÚCE POVOLANIE. Ing.

PROGRAM SPOLUPRÁCE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY, OSTROVSKÉHO 1 V KOŠICIACH A SPOLOČNOSTI AT&T V PRÍPRAVE ŽIAKOV NA BUDÚCE POVOLANIE. Ing. PROGRAM SPOLUPRÁCE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY, OSTROVSKÉHO 1 V KOŠICIACH A SPOLOČNOSTI AT&T V PRÍPRAVE ŽIAKOV NA BUDÚCE POVOLANIE Ing. Elena Tibenská STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OSTROVSKÉHO 1 V KOŠICIACH GRAFIK

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník

Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KÚA FHI EU v Bratislave Účtovníctvo denné štúdium 1. ročník doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. Bakalárske štúdium - denné hodiny

Více

Vzdelávanie Aktivity:

Vzdelávanie Aktivity: Projekt spoločnosti SKI TRAVEL PROEVENTS, s.r.o., pod názvom Spoznávať Slovensko cez Tatry, ktorý bol podporený nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné

Více

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO UMELECKO - VÝCHOVNÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV (METODICKÉ POKYNY A HODNOTENIE ŠTUDENTA)

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Informačné listy predmetov

Informačné listy predmetov Informačné listy predmetov Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta: Zdravotníctva Kód predmetu: 54L1046W Názov predmetu: Klinické cvičenia 4 Druh: denná forma: prednášky/cvičenia Rozsah:

Více

Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove

Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove akademický rok 2017/2018 ROČNÍK ŠTUDIJNÝ PROGRAM* FORMA ŠTÚDIA DÁTUM, DEŇ, HODINA UČEBŇA /I. kolo/ MIEB, MTEB, TTNEBRU 18.05.2017 štvrtok 10.00 PDs 127 /II.

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019. Smernica č. SR-1/2018

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019. Smernica č. SR-1/2018 Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019 Smernica č. SR-1/2018 Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. V zmysle ustanovenia 93 ods.1 zák. č. 131/2002

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Stochastické metódy operačnej analýzy

Stochastické metódy operačnej analýzy Stochastické metódy operačnej analýzy Úvod do predmetu, organizačné pokyny doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD. Ing. Marek KVET, PhD. Vyučujúci (prednášky & cvičenia) doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD. Kancelária:

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ Zvyšovanie kvality vzdelávania

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Prax pre študentov odboru Anglický jazyk a kultúra

Prax pre študentov odboru Anglický jazyk a kultúra Prax pre študentov odboru Anglický jazyk a kultúra Systém praxe sa sústreďuje na viaceré zložky súvisiace s odbornou kvalifikáciou absolventa. Je to prax v kultúrnej inštitúcii, neziskovej organizácii,

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. 1. Teoretické vymedzenie koncepcie komunikačného vyučovania materinského jazyka. 2. Vzťah jazykovej a slohovo-komunikačnej zložky v učebniciach slovenského jazyka. 3. Štruktúra

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety Spojená katolícka škola v Nitre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety V Nitre, 1. októbra 2012 Schválil: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., riaditeľ školy Úvod

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán - Schválený Akademický rok: 05/06 Študijný program: AboVA - východoázijské štúdiá - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor:..0. - orientálne jazyky a literatúry

Více

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 (bakalársky stupeň) 2. kolo Adresa: Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice Tel.: 0552347183,

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR V y h o d n o t e n i e experimentálneho overovania v stredných odborných školách a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 Gestorský

Více

OXICO. jazykové knihy. ponuka platí do

OXICO. jazykové knihy. ponuka platí do vianocná ponuka anglický jazyk OXICO jazykové knihy ponuka platí do 31. 12. 2017 Macmillan English Grammar in Context Essential, Intermediate, Advanced Séria troch učebníc anglickej gramatiky je rozdelená

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta: Zdravotníctva Kód predmetu:54o1012w Názov predmetu: Klinické cvičenia 1 Druh, rozsah a

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta: Zdravotníctva Kód predmetu:54o1012w Názov predmetu: Klinické cvičenia 1 Druh, rozsah a Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta: Zdravotníctva Kód predmetu:54o1012w Názov predmetu: Klinické cvičenia 1 Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Druh: denná forma: cvičenia

Více

614/2002 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky

614/2002 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky 614/2002 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 27. septembra 2002 o kreditovom systéme štúdia Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa 20 ods. 1

Více

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016 Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016 Smernica č. SR-1/2015 Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. V zmysle

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Microsoft Project CVIČENIE 6 1

Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Príprava na realizáciu samostatného projektu Študenti sa rozdelia do 4-členných skupín (a menej členov). Jedna skupina = jedno zadanie = jedna téma. V zápočtovom týždni (alebo

Více

S Y L A B U S P R E D M E T U

S Y L A B U S P R E D M E T U U n i v e r z i t a P. J. Š a f á r i k a v K o š i c i a c h F i l o z o f i c k á f a k u l t a S Y L A B U S P R E D M E T U Kód KAaA- Názov: Úvod do slovenského jazyka AJ/USLJ/06 Študijný odbor: prekladateľstvo

Více

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2012/2013. Milí študenti, prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vám chceli priblížiť informácie, ktoré

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2012/2013. Milí študenti, prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vám chceli priblížiť informácie, ktoré Informácie o štúdiu Akademický rok 2012/2013 Milí študenti, prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vám chceli priblížiť informácie, ktoré počas štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta ekológie a environmentalistiky Študijný program: Environmentálne inžinierstvo ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta ekológie a environmentalistiky Študijný program: Environmentálne inžinierstvo ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta ekológie a environmentalistiky Študijný program: Environmentálne inžinierstvo Študijný odbor: Stupeň štúdia: Forma štúdia: Štandardná dĺžka štúdia: Udeľovaný akademický

Více

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 96001 Zvolen Fine

Více

PROGRAM VZDELÁVACEJ ČINNOSTI. Anotácia predmetu

PROGRAM VZDELÁVACEJ ČINNOSTI. Anotácia predmetu PROGRAM VZDELÁVACEJ ČINNOSTI Číslo predmetu : 32131, 2N187 Názov predmetu : Teória grafov Typ predmetu : Povinne voliteľný Študijný odbor: Biomedicinske inžinierstvo, Telekomunikácie, Aplikovaná mechanika

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

KTT HTF VŠMU. Študijné plány Magisterský študijný program Externá forma štúdia

KTT HTF VŠMU. Študijné plány Magisterský študijný program Externá forma štúdia KTT HTF VŠMU Študijné plány 2017 2018 Magisterský študijný program Externá forma štúdia Katedra tanečnej tvorby Magisterské štúdium Externá forma štúdia Tanečné umenie Choreografia baletu KTT/MechbChB1-4

Více

VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII

VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII 5-ročné štúdium Anglický jazyk - hlavný cudzí jazyk od školského roku 2011/2012 2. cudzí jazyk Nemecký Ruský Francúzsky Otvárame opäť dve triedy

Více

SOUBORNÁ ZKOUŠKA pro obor MK - Marketingová komunikace ( ) Písemný test

SOUBORNÁ ZKOUŠKA pro obor MK - Marketingová komunikace ( ) Písemný test SOUBORNÁ ZKOUŠKA pro obor MK - Marketingová komunikace (2015 2016) Písemný test Písemný test je první částí SOUBORNÉ ZKOUŠKY pro obor MK z anglického jazyka pro akademický rok 2015-2016. Zahrnuje látku

Více

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Šk. rok 2016/2017 1. Prednáška (29.9.2016) Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - Úvodné informácie k predmetu ZET - Potreby a statky

Více

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 47a ods. 1 zákona č.

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA. Č: AOS 14/32/2018 Výtlačok jediný Počet listov: 4 Prílohy: 1 PROGRAM

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA. Č: AOS 14/32/2018 Výtlačok jediný Počet listov: 4 Prílohy: 1 PROGRAM AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA Č: AOS 14/32/2018 Výtlačok jediný Počet listov: 4 Prílohy: 1 S c h v a ľ u j e m: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. rektor PROGRAM odborného kurzu

Více

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 Historická geografia doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 HISTORICKÁ GEOGRAFIA (1. roč. ZRR) Vyučujúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. (miestnosť B1-548),

Více

Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta

Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta SMERNICA DEKANA č. 1/2017 KRITÉRIÁ HODNOTENIA DIZERTAČNEJ SKÚŠKY NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY J. SELYEHO Ev. č. 14/1/2017 KOMÁRNO 2017 Čl. 1 Úvodné ustanovenia

Více

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Úplné znenie Smernice rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Dátum: 26. 09. 2016 Slovenská

Více

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing

Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Názov kvalifikácie: Konzultant pre personálny lízing Kód kvalifikácie C3333006-01054 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 3333006 Konzultant pre personálny leasing

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

2. kontrolný test z VT

2. kontrolný test z VT 2. kontrolný test z VT Otázka: a) Funkčná schéma VS b) Hlavné časti VS, pohyby výkonných orgánov VS: pracovné (hlavné a vedľajšie) nastavovacie, pomocné c) Popis činnosti VS d) Použitie VS (operácie, obrobky"

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Školenie, kontinuálne vzdelávanie, vzdelávacia aktivita

Školenie, kontinuálne vzdelávanie, vzdelávacia aktivita Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdelávanie, vzdelávacia aktivita Ing. Anna Lorencovičová Kompetentnosť v interaktívnych technológiách Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa

Více

PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO H10 ČŠp 852

PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO H10 ČŠp 852 AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 13 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/46/2018-CV-OddKK Počet listov: 5 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO H10 ČŠp 852 a) Profil absolventa:

Více

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Názov vysokej školy, názov fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta , Kód: 7.1.5 Typ P Názov: EPIDEMIOLÓGIA 20 a 2. st. Ošetrovateľstvo Cieľom je zvládnuť teoretické poznatky a vedecké metódy v oblasti všeobecnej a špeciálnej epidemiológie. Získať znalosti o výskyte a

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava MAIS Verejný portál - kalendárny rozvrh Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS APZ Bratislava Rozvrhy nájdete pod URL: https://89.173.153.100/maisportal/ Na úvodnej obrazovke kliknite

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA FEKT VUT V BRNĚ V AKADEMICKÉM ROCE

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA FEKT VUT V BRNĚ V AKADEMICKÉM ROCE VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA FEKT VUT V BRNĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2018-2019 BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (kombinovaná forma studia) Jazykové předměty jsou zařazeny do skupiny volitelných všeobecně vzdělávacích

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C3240002-01789 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 3240002 Úradný veterinárny asistent SK

Více

inovačné Podpora kritického myslenia inovačné Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu

inovačné Podpora kritického myslenia inovačné Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11 Uznané kredity (zverejnené podľa 47a ods.13 zákona č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických

Více

Smernica dekanky číslo 8_2015-S. Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Smernica dekanky číslo 8_2015-S. Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Smernica dekanky číslo 8_2015-S Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 2. 7. 2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu Národohospodárstvo Informačný list predmetu Katedra: Študijný odbor: Katedra ekonomických teórií Financie, bankovníctvo a investovanie Ekonomika a manažment verejnej správy doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc.

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více