Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v"

Transkript

1

2 Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka Obdélník pro výběr... 7 Obrazovka Otočení... 8 Obrazovka Přepnutí barevného režimu... 9 Nastavení režimu přepnutí barvy...11 Obrazovka Popisovač Obrazovka Zpracování textu Definování komentáře Obrazovka Podání více listů Výjimka podání více listů správcovské konzoly softwaru VRS: Ruční zásah Obrazovka Obecné Obrazovka O zařízení Konzola pro správu VRS Nastavení předvoleb Výjimky Licence Automatický profil Stav zařízení Konfigurace skeneru Ikona panelu nástrojů VRS Zpracování obrázku (aplikace VCDemo) PixKofax Použití rozhraní PixKofax k nastavení předvolených konfigurací Karta Předvolby Karta Další nastavení Karta Hlavní rozhraní PixKofax Karta VRS rozhraní PixKofax Karta Popisovač rozhraní PixKofax Karta Čárový kód rozhraní PixKofax Karta Čárový vzorek rozhraní PixKofax Karta O rozhraní PixKofax TWAIN Kofax Hlavní obrazovka rozhraní TWAIN Kofax A-61685_cs/VRS prosinec

3 Tato příručka obsahuje informace o funkcích určených pro skener, které lze používat se skenery Kodak i5200v a i5600v. Tento dokument nepopisuje obecné funkce rozhraní Kofax VRS. Informace o obecných funkcích softwaru VRS naleznete v online nápovědě k softwaru VRS. Používáte-li skenery řady Kodak i5000v s vestavěným hardwarem VRS, bude se cesta k ovládacím prvkům pro nastavení funkcí skeneru a voleb softwaru VRS se bude lišit v závislosti na typu rozhraní, které vaše aplikace pro skenování používá k připojení k softwaru VRS. Aplikace pro zpracování obrázků se připojují přímo k softwaru VRS, zatímco aplikace s podporou obrázků ISIS a TWAIN používají překladovou vrstvu s názvem PixKofax nebo TWAIN. V níže uvedeném schématu naleznete několik příkladů aplikací pro skenování a rozhraní, která používají. Všechny aplikace používají interaktivní prohlížeč VRS, rozšířené funkce skeneru a správcovskou konzolu VRS. V závislosti na používané aplikaci si vyberte část této příručky, která se věnuje příslušnému rozhraní. POZNÁMKA: Z technického hlediska není zkušební konzola VRS aplikace pro zpracovávání obrázků, ale pro zjednodušení jsme ji pod dané rozhraní zařadili. 2 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

4 S aplikacemi pro zpracovávání obrázků softwaru Kofax VRS lze používat různé skenery. I při použití různých skenerů však hlavní funkce softwaru VRS zůstávají stejné. Funkce uvedené na obrazovce Upřesňující vlastnosti se u jednotlivých skenerů liší. * VRS je registrovaná ochranná známka společnosti Kofax. Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS3 Ovládací prvky pokročilých funkcí jsou přístupné z interaktivního prohlížeče Kofax VRS. V níže uvedeném příkladu se k přístupu k pokročilým funkcím skeneru používá interaktivní prohlížeč VRS. Cesta vaší aplikace k těmto funkcím se bude lišit. Zkušební konzola VRS POZNÁMKA: Zkušební konzola VRS není určena pro velkoobjemové skenování dokumentů. V jednotlivých dávkách lze naskenovat pouze 99 stran. V zařízení i5600v nelze se zkušební konzolou VRS používat režimy Ruční nebo Panel. Další informace o používání zkušební konzoly VRS naleznete v online nápovědě k softwaru VRS. Spuštění interaktivního prohlížeče VRS ze zkušební konzoly VRS: 1. V nabídce Start systému Windows vyberte možnost Zkušební konzola Kofax VRS. 2. Klepněte na tlačítko Vybrat, zvolte požadovaný skener Kodak aklepněte na tlačítko OK. 3. Ve většině případů byste měli vybrat skener s modulem AIPE. AIPE (Advanced Image Processing Engine) je pokročilý modul pro zpracovávání obrázků. Jedná se o samostatný procesor, který obsahuje rozšířené možnosti (například skenování čárových kódů atd.). POZNÁMKY: Licence k procesoru AIPE je součástí skenerů řady Kodak i5000v. Nastavení softwaru VRS je přístupné také ze zkušební konzoly Kofax VRS, programu VCDemo, překladových rozhraní PixKofax a TWAIN Kofax nebo z aplikace pro skenování. A-61685_cs/VRS prosinec

5 4. Klepněte na tlačítko Nastavení nebo stisknutím klávesy F8 spusťte interaktivní prohlížeč VRS. 5. Klepněte na možnost Nastavení ovladače. Zobrazí se obrazovka Upřesňující vlastnosti. 4 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

6 Upřesňující vlastnosti Zvolíte-li jednu z upřesňujících vlastností, zobrazí se na pravé straně obrazovky volby, které lze nakonfigurovat. Následující tlačítka naleznete na všech obrazovkách s upřesňujícími vlastnostmi: OK: Uloží změny a zavře obrazovku. Storno: Vrátí nastavení zpět na naposledy uložené hodnoty. Nápověda: Zobrazí stručný popis ovládacích prvků na obrazovce Upřesňující vlastnosti. Jakmile vyberete požadované možnosti, klepnutím na tlačítko OK uložte nastavení aktuální relace skenování. Chcete-li toto nastavení uložit pro jiné relace skenování, klepněte v interaktivním prohlížeči VRS na ikonu Uložit. Software VRS uloží nastavení upřesňujících vlastností do profilů VRS. Každý profil má jinou sadu nastavení upřesňujících vlastností. Pokud bylo některé nastavení uloženo pro aktuální profil VRS, interaktivní prohlížeč VRS vloží do názvu profilu * (hvězdičku), která vás upozorní na neuložené změny. Skenovat s profilem VRS, ve kterém jsou neuložené změny, můžete. Po ukončení aplikace se profil vrátí zpět k původnímu nastavení. POZNÁMKA: Profily VRS jsou soubory ve formátu *.cps a naleznete je v následujícím adresáři: Vista/Windows 7: C:\Program Files\Kofax\imgctls\bin\Profiles A-61685_cs/VRS prosinec

7 Obrazovka Barvy Na obrazovce Barvy můžete vypustit pozadí formuláře, aby do elektronického obrázku byla zahrnuta pouze zadaná data (dojde k odstranění řádků a polí formuláře). POZNÁMKA: Vypuštění barvy se provádí před analýzou automatické orientace, a proto může přesnost automatické orientace ovlivnit. Vypuštění barvy na přední straně: Vyberte požadovanou barvu vypuštění (žádná, červená, zelená nebo modrá), kterou chcete zpřední strany odstranit. Vypuštění barvy na zadní straně: Vyberte požadovanou barvu vypuštění (žádná, červená, zelená nebo modrá), kterou chcete ze zadní strany odstranit. Komprimace JPEG: Klepnutím na tlačítko Povoleno vyberte jednu z následujících možností kvality: Dobrá: Průměrná komprimace, přijatelná kvalita obrázků (nejmenší velikost souboru). Lepší: Poměrně malá komprimace, dobrá kvalita obrázků. Nejlepší: Minimální komprimace, velmi dobrá kvalita obrázků (největší velikost souboru). Vlastní: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat vlastní hodnoty komprimace JPEG. Je-li tato možnost vybrána, máte k dispozici volby YUV a Hodnota. - YUV: Typ barevné mezery, která se používá v komprimaci JPEG. Výběr (výchozí) používá převzorkování a v porovnání s výběrem generuje menší soubory. Výběr převzorkování nepoužívá (zachovává co nejvíce dat barev obrázku) a generuje větší soubory. 6 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

8 - Hodnota: Vyšší procentní hodnota znamená nejmenší komprimaci a generuje větší soubory. Naopak menší procentní hodnota znamená největší komprimaci a generuje menší soubory. Může však snížit kvalitu obrázků. Obrazovka Obdélník pro výběr Obrazovka obdélníku pro výběr umožňuje naskenování pouze části dokumentu zadáním hodnot v polích Horní/Levý/Šířka/Výška. Povoleno: Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte volby na obrazovce Obdélník pro výběr pro možnosti Přední strana nebo Zadní strana. Přední strana/zadní strana: Umožňuje nakonfigurovat oblast obrázku s využitím horního a levého okraje původního obrázku jako reference. Na základě hodnot zobrazených v příkladu výše se vybere část obrázku, která je 14 cm široká a 7,6 cm vysoká. Tento obrázek je vybrán 2,5 cm od horního okraje a 7,6 cm od levého okraje. Takto vybraný obrázek se uloží ve vybraném formátu. POZNÁMKY: Pokud obdélník pro výběr není povolen, zpracuje se celý obrázek. Po pevném a automatickém otočení se obdélník pro výběr z obrázku odstraní. A-61685_cs/VRS prosinec

9 Obrazovka Otočení Obrazovka Otočení obsahuje následující volby. Přední strana/zadní strana: Umožňuje otáčet naskenovaným obrázkem o 0, 90, 180 nebo 270 stupňů. Výchozí nastavení je 0. Tuto možnost otočení použijte, pokud obrázky chcete vždy otočit do stejné polohy. Pokud stránka obsahuje text, můžete v interaktivním prohlížeči VRS použít možnost Automatické otočení a stránku automaticky otočit tak, aby byla správně otočena pro čtení. POZNÁMKY: Zadní obrázek se otáčí o 180 stupňů, přičemž otočení není synchronní s přední stranou. Skenujete-li obě strany listu a horní okraj stránky je nalevo, je třeba nastavit Přední stranu na 90 stupňů a Zadní stranu na 270 stupňů, jinak nebudou obrázky správně otočeny pro čtení. Toto otočení obrázku se provede před automatickým otočením v softwaru VRS. Pevné otočení lze ve spojení s automatickým otočením v softwaru VRS použít k podání stránek do skeneru v režimu na šířku a zároveň pro otočení prázdných stránek, které je nutné naskenovat. Tyto prázdné stránky (které nelze v automatickém režimu otočení otáčet) budou mít stejnou výstupní orientaci jako stránky s textem. 8 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

10 Obrazovka režimu přepnutí barev Režim přepnutí barev umožňuje naskenovat dávku dokumentů a vybrat, které dokumenty 4 v dávce se naskenují barevně. Před skenováním se do stohu dokumentů vkládá stránka se speciálním vzorem čar (čárový vzorek typu 4). Čárový vzorek typu 4 způsobí ve skeneru přepnutí z černobílého skenování na barevné. Všechny stránky se naskenují barevně, dokud se nenaskenuje další stránka s čárovým vzorkem typu 4, která předá skeneru pokyn přepnout zpět na černobílé skenování. Obrázky z listů čárových oprav typu 4 se obvykle odstraní a nebudou součástí výstupních obrázků. Režim přepnutí barev umožňuje lépe určit, které dokumenty se naskenují barevně, než možnost Automatické zjištění barvy v softwaru VRS. Na CD k produktu nebo na adrese naleznete ukázku stránky pro tisk ve formátu PDF. Obrazovka režimu přepnutí barev obsahuje následující volby. POZNÁMKA: Chcete-li použít režim přepnutí barev, musí být vaše aplikace nastavena tak, aby začala skenovat barevně nebo ve stupních šedi (pokud chcete, aby se první stránky naskenovaly černobíle, vyberte možnost Začít černobíle níže). Je nutné mít aktivován režim skenování dávek (nikoli režim První stránka nebo Každá stránka. Další informace o těchto volbách naleznete v části této příručky s názvem Ikona panelu nástrojů VRS ). A-61685_cs/VRS prosinec

11 Předvolby Používat zjištění čárového vzorku k přepnutí barevného režimu: Je-li tato možnost vybrána, je režim opravy přepnutí barev povolen. Začít černobíle: Vynutí černobílý začátek výstupu, i když je v aplikaci pro skenování vybráno barevné skenování. V důsledku toho se při zjištění prvního čárového vzorku režim přepne na barevný režim. V tomto nastavení není třeba na začátek dávky umístit list s čárovým vzorkem, aby první skenování proběhlo černobíle. Odstranit obě strany listů čárového vzorku: Odstraní všechny obrázky včetně mezer, které vytvořila přední strana (nebo zadní, je-li vybrána možnost oboustranného skenování) listů čárových vzorků přepínání. V opačném případě budou obrázky listů čárových vzorků přepínání v dávce zachovány. Toto nastavení je užitečné, pokud listy čárových vzorků přepínání nezahrnují věcný obsah. Povolit tón potvrzení čárového vzorku: Při zpracovávání listů čárových vzorků přepínání spustí zvukový signál. Tón můžete zvolit na ovládacím panelu. Režim přepnutí Nezávislý: Je-li tato možnost vybrána, režim přepnutí barvy se použije pouze na stranu, na které byl zjištěn čárový vzorek. Obě strany: Toto je výchozí nastavení. Je-li tato možnost vybrána, režim přepnutí barvy se použije na přední a zadní stranu dokumentu. Černobílé nastavení Rozlišení černobílého nastavení: Vyberte požadované rozlišení pro skenování černobílých dokumentů. Dostupné jsou tyto možnosti: 100, 150, 200, 240, 300, 400 a 600 dpi. Hodnoty Automatický jas, Kontrast, Jas a Gamma (pro černobílé skenování) se nastavují automaticky naskenováním vzorového dokumentu a lze je upravit tak, aby se dosáhlo optimální kvality obrázku. Je-li tato možnost vybrána, nastavení se uloží a je nezávislé na běžných parametrech skenování nastavených aplikací pro skenování pro černobílé a barevné skenování nebo pro skenování ve stupních šedi. Použít toto nastavení, je-li zapnuta funkce Zjištění barvy: Je-li tato možnost vybrána, hodnoty ve skupině Černobílé nastavení (včetně rozlišení) se použijí na všechny dokumenty rozpoznané jako černobílé, pokud je v interaktivním prohlížeči Kofax VRS nebo na kartě Hlavní rozhraní PixKofax vybrána možnost Zjištění barvy. V opačném případě se při vybrané možnosti Zjištění barvy hodnota rozlišení nastavená v aplikaci pro skenování použije na barevné skenování nebo skenování ve stupních šedi a na černobílé skenování. Aktuální režim: Zobrazí aktuální nastavení režimu přepnutí barvy. 10 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

12 Nastavení režimu přepnutí barvy Chcete-li nastavit režim přepnutí barvy, postupujte následovně: 1. Spusťte aplikaci pro skenování. 2. Nakonfigurujte černobílé nastavení skeneru: V aplikaci pro skenování nastavte režim Barva na možnost Černobílé. Naskenujte černobílý dokument jako testovací stránku. Naskenovaný obrázek zkontrolujte a stejný postup zopakujte na kartě Kvalita obrázku Kofax VRS: Pokud chcete, aby Kofax VRS automaticky nastavil jas každého obrázku, klepněte na možnost Automatický jas. Klepnutím na možnost Jas a kontrast nastavte hodnoty pro Jas, Kontrast a funkci Gamma. 3. Vyberte funkci Přepnout režim barvy. Na kartě Kvalita obrázku Kofax VRS klepněte na možnost Nastavení ovladače. Zobrazí se obrazovka Upřesňující vlastnosti. Vyberte možnost Přepnout režim barvy. 4. Na obrazovce Přepnout režim barvy vyberte možnost Použít zjištění čárového vzorku k přepnutí režimu barvy. 5. Vyberte další požadované nastavení: Začít v černobílé, Odstranit obrázky z listů čárových vzorků přepínání nebo Povolit tón potvrzení čárových vzorků. 6. Vyberte možnost Nezávislé nebo Obě strany. A-61685_cs/VRS prosinec

13 7. Hodnoty ve skupině Černobílé nastavení představují nastavení, které bylo dříve vybráno na kartě Kvalita obrázku Kofax VRS (krok 2 výše). Vyberte rozlišení pro skenování černobílých dokumentů. Výchozí hodnota je 300. Výběrem možnosti Použít toto nastavení, je-li povolena funkce Zjištění barvy použijete hodnoty v této skupině (včetně rozlišení) na všechny dokumenty rozpoznané jako černobílé, je-li vybrána funkce Zjištění barvy. V opačném případě se při vybrané možnosti Zjištění barvy hodnota rozlišení nastavená v aplikaci pro skenování použije na barevné dokumenty nebo dokumenty ve stupních šedi a na černobílé dokumenty. 8. Klepněte na tlačítko OK. 9. Vložením listů s čárovým vzorkem do dávky označte, kde chcete, aby skener přepnul režimy barvy. Pokud například aktuálně skenujete černobíle a zjistí se čárový vzorek přepnutí, naskenuje se další dokument barevně. 10.V aplikaci pro skenování nastavte Barevný režim na možnost Stupně šedi nebo Barva a začněte skenovat. POZNÁMKY: Pokud jste dříve vybrali možnost Začít černobíle, skenování začne černobíle a bude pokračovat, dokud se nezjistí první list s čárovým vzorkem. Pokud jste možnost Začít černobíle dříve nevybrali, skenování začne ve stupních šedi nebo barevně a po zjištění prvního kódu oprav se přepne na černobílé. 12 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

14 Obrazovka Popisovač Obrazovka Popisovač obsahuje následující volby. POZNÁMKY: Tisk nebo komentář lze potlačit na dotykovém displeji skeneru. Použití funkce elektronického komentáře v obrázku nevyžaduje instalaci volitelného příslušenství tiskárny. Ovládací prvky popisovače: Tiskárna umožňuje fyzický svislý tisk nebo elektronické razítkování dat na výstupním obrázku a podporuje alfanumerické znaky, datum, čas, počet stran dokumentu a vlastní zprávu. Zakázat: Vypne funkci popisovače. Předskenování první strany: Před naskenováním potiskne přední stranu původního dokumentu nebo na ni umístí komentář, aby se přidaný text stal součástí naskenovaného obrázku. Zadní strana (po skenování): Skenery řady Kodak i5000v nepodporují fyzický tisk na zadní stranu. Na obrázek na zadní straně lze však umístit komentář. Pouze komentář: Na naskenovaný obrázek umístí text, který je nastaven na obrazovce Zpracování textu. Tento text se na naskenované dokumenty nevytiskne. Zpracování textu: Zobrazí obrazovku Zpracování textu, na které můžete nastavit volby potisku. A-61685_cs/VRS prosinec

15 Obrazovka Zpracování textu Na obrazovce Zpracování textu můžete nastavit volby popisovače. Počítadlo stránek Povolit: Je-li tato možnost vybrána, máte přístup k volbám počítadla stránek. Šířka tisku: Umožňuje konfiguraci formátu počítadla v případě, že šířka hodnoty je menší než šířka pole (v příkladech je uvedeno pole šířky 3 a hodnota počítadla 4). Dostupné možnosti: - Úvodní mezery: 4 - Úvodní nuly: Bez úvodních mezer/nul: 4 Začít na: Umožňuje nastavit číslo dokumentu pro následující dokument, který bude skenován. Počáteční počet se na konci skenování aktualizuje na skutečný počet. Zobrazí se naposledy použitý počet nebo výchozí hodnota. Počet kroků: Výběrem hodnoty z rozevírací nabídky určíte, jak se bude hodnota automatického počítadla popisovače a komentářů na každé stránce zvyšovat. Počítadlo je třeba nastavit na základě skenovaných dokumentů podle toho, jak jsou dávky organizovány, a na základě potřeb uživatelů. Přírůstky se pohybují v rozmezí 0 až 9. Číslice: Umožňuje konfiguraci šířky počítadla v rozmezí 1 až 9. Pokud však například v tiskovém řetězci zbývá pouze 6 znaků, je toto pole omezeno na délku 6 znaků. 14 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

16 Velikost písma: Lze vybrat požadovanou velikost písma tisku informace. K dispozici jsou tyto možnosti: Normální nebo Velké. Tučné: Lze vybrat požadovaný typ písma tisku informace. K dispozici jsou tyto možnosti: Normální nebo Tučné. POZNÁMKA: Volby Velikost písma a Tučné jsou zakázány, je-li vybrána možnost Pouze komentář. Orientace textu: Pokud jsou znaky tištěny svisle (počínaje od předního okraje dokumentu), umožňuje tato hodnota vybrat orientaci tiskového řetězce. Dostupné jsou tyto možnosti: 0, 90, 180, 270. směr podávání Vložit dynamický obsah: Umožňuje definovat tiskový řetězec výběrem požadovaného kódu z rozevíracího seznamu. Kódy Obsah %C1 Sem vložte počítadlo stránek a vytiskněte úvodní mezery. %C2 Sem vložte počítadlo stránek a vytiskněte úvodní nuly. %C3 Sem vložte počítadlo stránek tak, jak je. %D1 RRRR/MM/DD %D2 RRRRJJJ (čtyři čísla následovaná datem v Juliánském kalendáři) %D3 MM/DD/RRRR %D4 JJJ (datum v Juliánském kalendáři) %D5 DD/MM/RRRR %T1 Čas ve 24hodinovém formátu ve tvaru HH:MM:SS A-61685_cs/VRS prosinec

17 Definice tiskového řetězce: Do tohoto pole zadejte konkrétní text k tisku. Tento řetězec zahrnuje dynamický obsah, který jste vybrali v poli Vložit dynamický obsah, a určuje polohu počítadla stránek. Definovat lze pouze jednu zprávu s více textovými řetězci. Vložit můžete pouze jeden kód Datum, ale několik kódů Čas. Kód Datum lze použít pouze před nebo za zprávu předpony. Pokud například potřebujete následující tiskový řetězec: Produkční dávka 1, 2011/09/20 16:53: zadáte následující hodnoty: Do pole Definice tiskového řetězce zadejte text Produkční dávka 1 a v seznamu Vložit dynamický obsah vyberte následující kódy: %D1,%T1,%C2. Zbývající počet: Zobrazí zbývající počet znaků pro vyplnění tiskového řetězce. Je povoleno maximálně 40 znaků včetně mezer. Skutečný vytištěný vzorek: Zobrazí, jak bude skutečný tiskový řetězec vypadat po vytištění na stránkách. Vzhledem k tomu, že vtiskovém řetězci můžete použít více řádků, pole vpravo od pole Skutečný vytištěný vzorek udává řádek tiskového řetězce. Definování komentáře Umístění komentáře Odsazení zleva: Zadejte hodnotu, která určí, jak daleko od levého okraje dokumentu se komentář umístí. POZNÁMKA: Komentář se použije na obrázek po otočení. Komentář na přední straně: Je-li tato možnost zaškrtnuta, komentář se zobrazí na přední straně dokumentu. Komentář na zadní straně: Je-li tato možnost zaškrtnuta, komentář se zobrazí na zadní straně dokumentu. Jednotky: Vyberte jednotku míry, která se pro daný komentář použije. Dostupné možnosti: palce, milimetry nebo pixely. Poloha otisku/komentáře Odsazení od horního okraje stránky/rozmezí: Zadejte hodnotu od 0 do 99,1 cm. Tím určíte vzdálenost vytištěných informací od horního okraje dokumentu. POZNÁMKY: Na dotykovém displeji skeneru lze odsazení od předního okraje případně potlačit. Tisk je automaticky ukončen ve vzdálenosti 6,3 mm od zadního okraje dokumentu, a to i v případě, že informace není vytištěna celá. Vodorovná poloha tisku je určena umístěním inkoustové kazety ve skeneru. Další informace o nastavení polohy tisku naleznete v uživatelské příručce. Pro fyzický tisk jsou k dispozici možnosti Vynechat tisk a Zakázat tisk (přístupné z ovládacího panelu skeneru). Tyto možnosti nemají vliv na elektronický komentář. 16 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

18 Obrazovka Podání více listů Na obrazovce Podání více listů můžete u daného skeneru nakonfigurovat nastavení podání více listů. Skenery řady Kodak i5000v umožňují určit, jak skener reaguje na dokumenty, u kterých dojde k podání více listů. Akce, kterou skener provede po zjištění podání více listů, je určena dvěma nastaveními: Ve správě chybových událostí konzoly pro správu VRS a výběrem v seznamu Akce při podání více listů na obrazovce Upřesňující vlastnosti. Konzola pro správu VRS by měla být obvykle nastavena na možnost Automatické řešení a možnost Akce při podání více listů na obrazovce Upřesňující vlastnosti by měla být použita k výběru různého chování při podání více listů. Nejběžnější kroky nevyžadují změnu výchozího nastavení možnosti Automatické řešení ve správcovské konzole VRS. Nastavení na obrazovce Rozšířené vlastnosti je uloženo v profilu VRS, pomocí kterého můžete pro různé úlohy konfigurovat různé kroky v případě podání více listů. Můžete mít například úlohu, která obsahuje několik obálek. Tuto úlohu můžete nastavit pomocí výchozí akce Pozastavit generování obrázku, kterou můžete určit, zda se upozornění na podání více listů spustí na základě obálky, nebo skutečného podání více listů. Další úloha může obsahovat několik sepnutých dokumentů, které byly ve stohu nechtěně ponechány. U této úlohy byste v případě podání více listů měli nastavit akci Pozastavit a podržet papír, která zabrání poškození sepnutých dokumentů. A-61685_cs/VRS prosinec

19 Následující část popisuje, jaká akce se provede u jednotlivých nastavení upřesňujících vlastností skeneru v případě podání více listů, je-li správa chybových událostí správcovské konzoly VRS nastavena na možnost Automatické řešení nebo Chyba vrácena. POZNÁMKY: Možnost Chyba vrácena omezuje většinu možností pokročilého řešení při podání více listů a obvykle se nepoužívá. Akci pro případ podání více listů může spustit ultrazvuková detekce podání více listů nebo podání více listů zjištěné v celé délce dokumentu. Pokud skener v jakémkoli okamžiku zjistí podání více listů, ozve se zvukový signál. Tento zvuk lze nastavit na obrazovce Nastavení ovládacího panelu skeneru. Do protokolu obsluhy skeneru se zapíše záznam a v protokolu měření (k dispozici v nástroji pro ověření skenování) se zvýší hodnota výskytu podání více listů pro daný den. Pokud podání více listů zastaví zásobník, vstupní zdviž se sníží, aby bylo do vstupního stohu možné přidat více stran. Chcete-li podání více listů pro následující skenovanou stránku ignorovat, vyberte na ovládacím panelu možnost Ignorovat podání více listů. Zjištění podání více listů lze pro aktuální relaci skenování zcela vypnout. Pomocí potlačení na ovládacím panelu můžete také vypnout jednotlivá čidla podání více listů. Pozastavit a generovat obrázek: Umožňuje spravovat podání více listů bez přecházení mezi skenerem a počítačem. Tato volba zobrazí obrázek dokumentu zpracovaného při podání více listů na počítači. Můžete se přímo u skeneru rozhodnout, zda obrázek použijete nebo skenování zopakujete. Toto je výchozí nastavení a doporučujeme je pro většinu úloh. Konzola pro správu VRS: Výjimka podání více listů automatické řešení: Dokumenty, které podání více listů vyvolaly, budou přesunuty do výstupního zásobníku. Obrázky na přední straně dokumentu, který podání více listů vyvolal, se zobrazí na počítači v interaktivním prohlížeči Kofax VRS společně s pokyny k řešení podání více listů z ovládacího panelu. Obrázek naskenovaný při podání více listů bude do aplikace pro skenování odeslán, pouze pokud uživatel obrázek potvrdí tak, jak je. Na skeneru se zobrazí zpráva Pozastaveno: Zjištěno podání více listů, skenování pozastaveno. Pokud jste povolili tisk, (horní) stránka bude vytištěna a zobrazí se následující zpráva: 18 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

20 - Chcete-li chybu ignorovat a pokračovat ve skenování, stiskněte na skeneru tlačítko Spustit/Pokračovat. Obrázky budou odeslány do aplikace pro skenování a skenování se znovu spustí, jako by ke zjištění podání více listů vůbec nedošlo. - Chcete-li znovu naskenovat dokumenty zpracované při podání více listů, vyjměte je z výstupního zásobníku a vložte je do vstupní zdviže. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Opakovat skenování. Obrázky stránek naskenovaných při podání více listů budou odstraněny a znovu naskenovány. POZNÁMKA: Je-li povolen tisk, lze opakovanému tisku na stránky zabránit výběrem možnosti Vynechat tisk na ovládacím panelu před stisknutím tlačítka Opakovat skenování. - Chcete-li skenování zrušit, stiskněte na skeneru tlačítko Zastavit/ Pozastavit nebo na obrazovce Podání více listů klepněte na tlačítko Storno. Aplikace pro skenování skenování ukončí a bude jej nutné znovu spustit z hostitelské aplikace. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Zobrazit chybu: Spustí se stejná akce skeneru jako v případě výše, ale na hostitelském počítači se nezobrazí žádné obrázky naskenované při podání více listů a aplikace pro skenování skenování ukončí. Na hostitelském počítači se zobrazí chybová zpráva podání více listů. a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: - Pokud stránka, která podání více listů způsobila, obsahovala čárový vzorek přepnutí barvy, obrázek čárového vzorku přepnutí se zobrazí v interaktivním prohlížeči VRS a barevný režim se nepřepne. - Je-li podání více listů ignorováno, hodnota počítadla stránek se bude zvyšovat obvyklým způsobem. Pokud jsou dokumenty naskenované při podání více listů znovu naskenovány, hodnota počítadla stránek se po klepnutí na tlačítko Opakovat skenování pro první stránku nezvýší, aby byl počet stránek přesný. A-61685_cs/VRS prosinec

21 Pozastavit a podržet papír: Tato volba brání poškození dokumentů sepnutých svorkami. Je-li tato možnost vybrána, stránka, která upozornění na podání více listů spustila, se ihned zastaví a skenerem neprojde. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Automatické řešení: Dokumenty, které podání více listů vytvořily, budou ponechány v podavači a nebudou přesunuty do výstupního zásobníku. Do aplikace pro skenování nebudou odeslány žádné obrázky dokumentů, které podání více listů způsobily. Pozastaveno: Zjištěno podání více listů, skenování pozastaveno. Pokud jste povolili tisk, (horní) stránka se nevytiskne a zobrazí se následující zpráva: - Chcete-li uvolnit dráhu papíru a znovu spustit skenování, otevřete kryt skeneru a na ovládacím panelu vyberte možnost Vyčistit dráhu. Skenování lze znovu spustit až po vyčištění dráhy papíru. Chcete-li ve skenování pokračovat, klepněte na ovládacím panelu na možnost Spustit/Pokračovat. Stránky při podání více listů nebudou naskenovány. - Chcete-li skenování zopakovat, vložte dokumenty, které podaly najednou do vstupní zdviže. Chcete-li ve skenování po vyčištění cesty papíru pokračovat, vyberte na ovládacím panelu možnost Spustit/Pokračovat. POZNÁMKA: Pokud určitý dokument nesprávně spustí upozornění na podání více listů a je nutné jej naskenovat, vyberte na ovládacím panelu možnost Ignorovat podání více listů. U další stránky se tak ignorují upozornění na podání více listů a dokument se naskenuje. - Chcete-li skenování zrušit, stiskněte na skeneru tlačítko Zastavit/ Pozastavit nebo na obrazovce Podání více listů klepněte na tlačítko Storno. Aplikace pro skenování skenování ukončí a bude jej nutné znovu spustit z hostitelské aplikace. 20 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

22 Výjimka podání více listů softwaru VRS: Zobrazit chybu: Spustí se stejná akce skeneru jako v případě výše, ale na hostitelském počítači se zobrazí chybová zpráva podání více listů a aplikace skenování ukončí. a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: Pokud bylo podání více listů zjištěno až poté, co se stránka dostala za první podávací válečky (tj. pokud byla ve spodní části stránky zjištěna poznámka nebo štítek), bude stránka s podáním více listů přesunuta do výstupního zásobníku a bude fyzicky potištěna. Pokud stránka, která podání více listů spustila, byl čárový vzorek přepnutí barvy, barevný režim se nepřepne. Hodnota počítadla stránek se nezvýší pro žádné stránky, které spustily upozornění na podání více listů. Zastavit a podržet papír: Tato možnost je velmi podobná možnosti Pozastavit a podržet papír. Jedinou výjimkou je, že možnost Ignorovat podání více listů v tomto případě není dostupná. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Automatické řešení: Dokumenty, které podání více listů vytvořily, budou ponechány v podavači a nebudou přesunuty do výstupního zásobníku. Do aplikace pro skenování nebudou odeslány žádné obrázky dokumentu, při jehož zpracování došlo k podání více listů. Nečinnost: Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva: Zjištěno podání více listů, skenování zastaveno. Pokud jste povolili tisk, (horní) stránka se nevytiskne a zobrazí se následující zpráva: A-61685_cs/VRS prosinec

23 - Chcete-li uvolnit dráhu papíru a znovu spustit skenování, otevřete kryt skeneru a na ovládacím panelu vyberte možnost Vyčistit dráhu. Skenování lze znovu spustit až po vyčištění dráhy papíru. Chcete-li ve skenování pokračovat, klepněte na ovládacím panelu na možnost Spustit/Pokračovat. Stránky, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, nebudou naskenovány. - Chcete-li skenování opakovat, vyčistěte dráhu papíru, umístěte dokumenty do vstupní zdviže a na ovládacím panelu vyberte možnost Spustit/Pokračovat. POZNÁMKA: Je-li skener ve stavu nečinnosti, možnost Vynechat podání více listů není dostupná. - Chcete-li skenování zrušit, stiskněte na skeneru tlačítko Zastavit/ Pozastavit nebo na obrazovce Podání více listů klepněte na tlačítko Storno. Aplikace pro skenování skenování ukončí a bude jej nutné znovu spustit z hostitelské aplikace. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Zobrazit chybu: Spustí se některá z výše uvedených akcí skeneru, ale v hostitelském počítači se zobrazí chybová zpráva o podání více listů, skenování bude v aplikaci pro skenování ukončeno a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: Pokud není podání více listů zjištěno dříve, než se dokument dostane za první podávací válečky (tj. pokud byla ve spodní části stránky zjištěna poznámka nebo štítek), bude stránka s více listy přesunuta do výstupního zásobníku a bude fyzicky potištěna. Pokud stránka, která podání více listů spustila, byl čárový vzorek přepnutí barvy, barevný režim se nepřepne. Hodnota počítadla stránek se nezvýší pro žádné stránky, které spustily upozornění na podání více listů. 22 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

24 Zastavit a vysunout papír: Tuto možnost použijte, pokud nikdy nebudete chtít uchovat obrázek stránky, která upozornění na podání více listů spustila. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Automatické řešení: Dokumenty, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, budou přesunuty do výstupního zásobníku. Do aplikace pro skenování nebudou odeslány žádné obrázky dokumentu, při jehož zpracování došlo k podání více listů. Nečinnost: Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva: Zjištěno podání více listů, skenování zastaveno. Pokud jste povolili tisk, (horní) stránka bude vytištěna a zobrazí se následující zpráva: - Chcete-li ve skenování pokračovat, klepněte na ovládacím panelu na možnost Spustit/Pokračovat. Stránky, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, nebudou naskenovány. - Chcete-li skenování takových dokumentů opakovat, vložte dokumenty do vstupní zdviže a na ovládacím panelu vyberte možnost Spustit/Pokračovat. - Chcete-li skenování zrušit, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Zastavit/Pozastavit nebo na obrazovce Podání více listů klepněte na tlačítko Storno. Aplikace pro skenování skenování ukončí a bude jej nutné znovu spustit z hostitelské aplikace. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Zobrazit chybu: Spustí se některá z výše uvedených akcí skeneru, ale v hostitelském počítači se zobrazí chybová zpráva o podání více listů, skenování bude v aplikaci pro skenování ukončeno a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: Pokud stránka, při jejímž zpracování bylo zjištěno podání více listů, byl čárový vzorek přepnutí barvy, barevný režim se nepřepne. Hodnota počítadla stránek se nezvýší pro žádné stránky, které spustily upozornění na podání více listů. A-61685_cs/VRS prosinec

25 Pípnout a pokračovat: Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživatele upozornit na podání více listů, ale nikdy nechcete v takovém případě skenování automaticky zastavit. Výjimka podání více listů softwaru VRS: Automatické řešení nebo Zobrazit chybu: Skener bude pokračovat ve skenování bez přerušení. Při podání více listů se tak pouze ozve zvukový signál a na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Zjištěno podání více listů, skenování pokračuje. POZNÁMKY: Pokud stránka, při jejímž zpracování bylo zjištěno podání více listů, byl čárový vzorek přepnutí barvy, barevný režim se přepne. Počítadlo stránek se zvýší normálně. 24 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

26 Výjimka podání více listů správcovské konzoly softwaru VRS: Ruční zásah Pokud je vybrána možnost Ruční zásah, akce při podání více listů nastavená na obrazovce Upřesňující vlastnosti skeneru bude nahrazena vybranou akcí. Práce v režimu Ruční zásah je podobná, jako při použití možnosti Pozastavit a generovat obrázek. Možnost Přijmout nebo Skenovat znovu je v takovém případě třeba zvolit v hostitelském počítači, nikoli pomocí ovládacího panelu. V tomto režimu bude práce se skenerem i5000v Series při podání více listů stejně interaktivní jako se skenery Fujitsu fi-5900/fi-5950/fi-6800 nebo Canon DRX10C. POZNÁMKA: Nastavení konzoly pro správu VRS jsou globální a neukládají se do profilů softwaru VRS. Dokumenty, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, budou přesunuty do výstupního zásobníku. Obrázky předních stran těchto dokumentů se zobrazí v počítači v interaktivním prohlížeči VRS spolu s pokyny, jak při podání více listů postupovat. Do aplikace pro skenování budou obrázky při podání více listů předány, pouze pokud tuto možnost povolíte. Nečinnost: Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva: Zjištěno podání více listů, skenování zastaveno. Pokud jste povolili tisk, bude vytištěna (horní) stránka. V hostitelském počítači se zobrazí následující zpráva. - Chcete-li podání více listů ignorovat a pokračovat ve skenování, klepněte v hostitelském počítači na obrazovce Podání více listů na tlačítko OK. Obrázky zobrazené v interaktivním prohlížeči budou odeslány do hostitelské aplikace a skenování bude pokračovat, jako by k podání více listů nedošlo. - Chcete-li dokumenty, při jejichž zpracování došlo k podání více listů, znovu naskenovat, vyjměte je z výstupního zásobníku, vložte je do vstupní zdviže a v hostitelském počítači vyberte možnost Skenovat znovu. Obrázky těchto stránek zobrazené v interaktivním prohlížeči budou odstraněny a stránky budou znovu naskenovány. POZNÁMKA: Je-li skener ve stavu nečinnosti, možnost Vynechat podání více listů není dostupná. A-61685_cs/VRS prosinec

27 - Chcete-li skenování zrušit, na obrazovce Podání více listů v hostitelském počítači na tlačítko Storno. Skenování bude v aplikaci pro skenování ukončeno a bude nutné jej znovu spustit z hostitelské aplikace. POZNÁMKY: Pokud stránka, při jejímž zpracování bylo zjištěno podání více listů, byl čárový vzorek přepnutí barvy, obrázek opravy přepnutí se zobrazí v interaktivním prohlížeči VRS a barevný režim se nepřepne. Při každém podání více listů se počítadlo stránek zvýší. Pokud je stránka, u které došlo k podání více listů, skenována znovu, počítadlo stránek tuto stránku započítá dvakrát. Citlivost ultrazvuku: Určuje, jak agresivně se bude skener pokoušet určit, zda nedošlo k podání více dokumentů. Podání více papírů je zjišťováno podle vzduchových mezer mezi dokumenty a tloušťky dokumentů. To umožňuje použít zjišťování podání více listů u dávek, které obsahují dokumenty s různými tloušťkami. Nízká: Jedná se o nejméně agresivní nastavení s nejnižší pravděpodobností, že budou jako dokumenty s více listy označeny dokumenty se štítky, dokumenty nízké kvality, tenké dokumenty nebo pomačkané dokumenty. Střední: Tuto citlivost použijte v případě, že dávka obsahuje dokumenty různé tloušťky nebo štítky připevněné k dokumentu. V závislosti na materiálu štítků by většina dokumentů se štítky neměla být zjištěna jako podání více listů dokumentu. Vysoká: Jedná se o nastavení s nejvyšší agresivitou. Toto nastavení je vhodné použít v případě, že všechny dokumenty mají tloušťku nejvýše jako kancelářský papír s gramáží 75 g/m 2. a jsou v dobrém stavu. POZNÁMKA: Dokumenty, na kterých jsou přilepeny samolepicí lístky s poznámkami, lze rozpoznat vždy bez ohledu na nastavení. Čidla: Po celé šířce dráhy papíru je rozmístěno pět čidel. Má-li být podání více listů dokumentu správně zjištěno, musí dokumenty projít jedním z těchto čidel. Povolit: Levé, Střední, Pravé: Tyto ovládací prvky umožňují vybrat, která z pěti čidel mají být zapnuta. Pokud je například na levé straně dokumentu přilepen lístek s poznámkou, lze vypnout levé čidlo. Ignorovat zóny: Umožňuje zadat hodnotu do pole Ignorovat až do. Tuto možnost vyberte, pokud chcete povolit známé případy podání více listů (např. 3palcové samolepicí lístky s poznámkami), ale nechcete vypnout čidlo pro celý dokument. Ignorovat až do: Ignoruje podání více listů kdekoli v dokumentu, které je zjištěno v zóně ignorování až do zadané hodnoty. Tato možnost k dispozici, pokud je alespoň pro jedno čidlo nastavena zóna ignorování. Hodnota Ignorovat až do se vztahuje na všechny vybrané zóny ignorování. Lze nastavit hodnotu v rozsahu 2,6 až 17,8 cm. 26 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

28 Délka dokumentu: Umožňuje vybrat maximální délku dokumentu v dávce. Pokud skener zjistí dokument delší než tato hodnota, vyhodnotí, že došlo k podání více listů. Povolit: Zaškrtnutím tohoto políčka možnost Délka dokumentu zapněte a nastavte délku do pole Délka překrytí. Délka přesahu: Zadejte, při jaké délce přesahu dokumentů bude zjištěno podání více listů. Zjišťování podání více listů na základě délky lze povolit, i pokud jsou všechna ostatní čidla zakázána. Maximální délka přesahu je 61 cm. Nelze zadat hodnotu delší, než je maximální délka dokumentu (101,6 cm). POZNÁMKY: Zjišťování podání více listů na základě délky lze použít spolu s ultrazvukovou detekcí, nebo samostatně v režimu Pouze podle délky. Chcete-li povolit režim Pouze podle délky, zrušte zaškrtnutí všech 5 ultrazvukových čidel. Software VRS automaticky přidává k velikosti stránky 1,8 cm. Pokud tedy chcete, aby byly při zjišťování podání více listů rozpoznány dokumenty, které jsou přesně o 5 nebo více centimetrů delší než velikost stránky, je třeba zadat délku přesahu 4,3 cm. Základní délka dokumentu je určena podle vybrané velikosti a orientace stránky. Délka dokumentu ve formátu US Letter v orientaci na výšku je 28 cm, v orientaci na šířku pouze 21,6 cm. Příklad: Pokud uživatel vybral velikost stránky A5 (21 x 14,7 cm) v orientaci na šířku a délka přesahu je nastavena na 2,5 cm, upozornění na podání více listů se zobrazí u stránek dlouhých 18,5 cm (14,7 + 1,3 + 2,5) nebo delších. Jednotky: Vyberte jednotku délky dokumentu. Lze vybrat palce nebo mm. A-61685_cs/VRS prosinec

29 Obrazovka Obecné Pomocí nastavení na obrazovce Obecné můžete zvýšit produktivitu zkrácením času mezi dávkami, určit způsob podávání papíru nebo dobu, po které skener přejde do režimu spořiče energie. Výška zásobníku: Zadejte výšku vstupní zdviže podle přibližného počtu skenovaných dokumentů. Pokud ve skeneru dojde papír, vstupní zdviž se sníží, aby do ní bylo možné vložit stoh s daným počtem listů. Pokud je zvolena nejmenší dávka (25 listů), vstupní zdviž se sníží, aby bylo možné do stohu přidat další papír. Maximální hodnota je 750 listů. 25 listů (nebo méně): Vstupní zdviž je v nejvyšší poloze. Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 25 a méně listů ze vstupní zdviže. 100 listů: Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 25 až 100 listů ze vstupní zdviže. 250 listů: Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 100 až 250 listů ze vstupní zdviže. 500 listů: Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 250 až 500 listů ze vstupní zdviže. 750 listů: Tato možnost je doporučena v případě, že skenujete 500 až 750 listů ze vstupní zdviže. POZNÁMKA: Pokud je v aplikaci pro skenování nastaven zdroj podávání na možnost Ruční, nastavení výšky zásobníku bude ignorováno a vstupní zdviž bude vždy v pozici pro vložení 25 listů. 28 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

30 Došel papír: Nastavuje chování skeneru po podání posledního listu dávky ze vstupní zdviže. Časový limit pro přepravu: Doba, po kterou bude skener pokračovat v činnosti, než přejde do stavu Došel papír (v sekundách). Pokud během této doby přidáte další dokumenty, skenování bude automaticky pokračovat. Pokud do vstupní zdviže nevložíte další dokumenty dříve, než časový limit pro přepravu vyprší, bude další činnost skeneru závislá na nastavení Řešit ze skeneru. Řešit ze skeneru: Je-li tato možnost povolena a dojde papír, skener přejde do režimu Pozastaveno místo režimu Zastaveno. To umožňuje po přidání dokumentů do vstupní zdviže skener rychle spustit pomocí tlačítka Spustit/Pokračovat na ovládacím panelu. Pokud je možnost Řešit ze skeneru zakázána a dojde papír, skener přejde do režimu Zastaveno (Nečinnost). Budete-li v takovém případě chtít pokračovat ve skenování, bude třeba úlohu v hostitelské aplikaci znovu spustit. POZNÁMKA: Pokud je možnost Řešit ze skeneru zakázána a do prázdné vstupní zdviže je vložen další papír, bude na základě příslušného nastavení v konzole pro správu VRS určeno, zda má skener automaticky zahájit skenování nebo ne. Zpracování dokumentů: Umožňuje vybrat, jak skener transportuje dokumenty skrze skener. Toto nastavení má vliv na způsob podávání dokumentů do skeneru, rychlost přepravy skrz skener a způsob skládání do výstupního zásobníku. Normální: Neprovádí se žádné dodatečné manipulace. Nejvhodnější v případě, že mají všechny dokumenty podobnou velikost. - Úplné zpracování - Vypnout řízené stohování - Minimální prodleva mezi dokumenty Vylepšené stohování: Pomáhá řídit, jakým způsobem jsou dokumenty stohovány/řazeny ve výstupním zásobníku pro smíšené sady dokumentů. To by mělo fungovat pro většinu smíšených sad dokumentů. - Možné mírné snížení rychlosti zpracování - Zapnout řízené stohování - Minimální prodleva mezi dokumenty Nejlepší stohování: Pokud vaše sada dokumentů obsahuje velkou variabilitu velikostí, nabízí tato možnost nejlepší řízení způsobu stohování/řazení ve výstupním zásobníku. - Mírné snížení rychlosti zpracování - Zapnout řízené stohování - Velká prodleva mezi dokumenty A-61685_cs/VRS prosinec

31 Křehké/složité: Určeno pro dokumenty, které vyžadují zvláště jemné zacházení při transportu skrze skener a ukládání do výstupního zásobníku. - Výrazné snížení rychlosti zpracování - Vypnout řízené stohování - Minimální prodleva mezi dokumenty - Čtvrtinová rychlost transportu Silné/obálky: Určeno pro dokumenty silnější než karton (300 g/m 2 nebo 0,25 mm). - Výrazné snížení rychlosti zpracování - Zapnout řízené stohování - Minimální prodleva mezi dokumenty - Čtvrtinová rychlost transportu Tenký: Určeno pro dokumenty tenčí než 75 g/m 2. např. průklepový papír. - Výrazné snížení rychlosti zpracování - Zapnout řízené stohování - Velká prodleva mezi dokumenty - Čtvrtinová rychlost transportu Spořič energie Časový limit v minutách: Umožňuje nastavit dobu nečinnosti, po které skener přejde do režimu spořiče energie. Výchozí hodnota je 15 minut, maximální povolená doba je 240 minut. Obrazovka O zařízení Obrazovka O zařízení zobrazuje verzi firmwaru skeneru, verzi firmwaru CGA, verzi ovladače skeneru (softwaru VRS) a informace o autorských právech. 30 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

32 Konzola pro správu VRS Nastavení předvoleb Konzola pro správu VRS umožňuje nastavení obecných předvoleb, reakcí softwaru VRS na chyby a upozornění, aktivaci a deaktivaci licence, správu nastavení automatického profilu, monitorování a konfiguraci skeneru a konfiguraci zdrojů pro import souborů používaných při zpracování snímků v softwaru VRS. Do konzoly pro správu VRS můžete přistupovat následujícími způsoby: Na kartě PixKofax VRS stiskněte tlačítko Správa VRS. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu VRS na hlavním panelu a vyberte možnost Konzola pro správu. Klepněte na tlačítko Start > Konzola pro správu Kofax VRS. Prostřednictvím položky Předvolby v konzole pro správu Kofax VRS můžete nastavit obecné předvolby aktualizací sdílených profilů, vícejádrového zpracování obrázků, zobrazovaného jazyka a cestu k souboru protokolu konzoly pro správu. POZNÁMKY: Změny nastavení vícejádrového zpracování obrázků nebo jazyka softwaru Kofax VRS se projeví až po restartování softwaru. Funkce Automatický profil a Stav zařízení jsou k dispozici pouze po upgradu zkušení verze softwaru VRS 5 na verzi VRS Elite. A-61685_cs/VRS prosinec

33 1. Na obrazovce konzoly pro správu VRS vyberte položku Předvolby. 2. Na obrazovce Předvolby vyberte položky, které chcete aktualizovat: Zkušební režim softwaru Kofax VRS Elite: Umožňuje používat funkce softwaru Kofax VRS Elite ve zkušební verzi. Všechny obrázky budou obsahovat označení DEMO. Sdílené profily: Tato možnost je k dispozici pouze pouze v plné verzi softwaru Kofax VRS Elite. Vícejádrové zpracování obrázků: Vícejádrové zpracování obrázků může zvýšit celkový výkon v závislosti dalších faktorech, jako je hardware počítače, nastavení interaktivního prohlížeče VRS a nastavení aplikace pro skenování. Vyberte jednu z následujících možností zpracování obrázků v softwaru VRS pomocí více jader procesoru: - Automaticky: Vícejádrové zpracování bude použito, pouze pokud vlastníte licenci na plnou verzi softwaru Kofax VRS pro skenery i5000v Series. V takovém případě funguje možnost Automaticky stejně, jako možnost Zapnout. - Zapnout: Vícejádrové zpracování je použito vždy bez ohledu na licenci. Pokud nevlastníte licenci na plnou verzi Kofax VRS, obrázky budou označeny vodoznakem DEMO. - Vypnout: Vícejádrové zpracování není použito nikdy bez ohledu na licenci. Toto nastavení je obvykle využíváno pro účely diagnostiky. Jazyk softwaru Kofax VRS: Vyberte jazyk, ve kterém chcete zobrazit uživatelské rozhraní a nápovědu online softwaru Kofax VRS. Ve výchozím nastavení instalační program softwaru Kofax VRS nastaví jazyk podle jazyku operačního systému Windows. Pokud je vybrána možnost Zobrazovaný jazyk systému Windows, jazyk softwaru Kofax VRS bude nastaven v závislosti na předvolbách operačního systému. Pokud jazyk nastavený v systému Windows není softwarem Kofax VRS podporován, bude použita angličtina. Soubor protokolu: Umožňuje nastavit umístění souboru protokolu konzoly pro správu. Po klepnutí na tlačítko Procházet můžete vybrat jiné umístění. Soubor protokolu obsahuje stavové a chybové zprávy s uvedeným časem, a tak ukazuje podrobnou historii činnosti konzoly pro správu. Pokud dojde k potížím, je takový soubor užitečný pro pracovníky podpory. 32 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

34 Výjimky Pomocí obrazovky Výjimky můžete nastavit, jak bude software VRS reagovat při výskytu chyb nebo upozornění na výjimečný stav obrázku nebo skeneru. Upozornění: Seznam upozornění týkajících se kvality obrázků. Pro jednotlivá upozornění můžete nastavit položky Mezní hodnota a Akce. Položka Mezní hodnota určuje hranici, od které software Kofax VRS zaznamenává upozornění. Položka Akce určuje, jak bude software Kofax VRS na tato upozornění reagovat. A-61685_cs/VRS prosinec

35 Chyba: Seznam výjimečných stavů souvisejících s automatickým oříznutím, automatickým vyrovnáním, konflikty zařízení, přepravou papíru a dalšími potížemi. Položka Akce určuje, jak bude software Kofax VRS na chybu nebo upozornění reagovat. V následující tabulce naleznete seznam akcí, které můžete nastavit. Akce Ignorovat chybu Zobrazit chybu Ruční zásah Automatické řešení Interaktivní Popis Neupozorňuje na chybu ani nepodniká žádnou akci k její nápravě. Snímek je ve stavu, v jakém je, přijat a předán do aplikace pro skenování. Skener pokračuje ve skenování. Upozorní na chybu, ale obrázek nebude odeslán do aplikace pro skenování. Operace skenování bude zastavena. Zobrazí obrazovku Správce automatického řešení v režimu Ruční. Na této obrazovce můžete ručně vyřešit potíže se skenerem nebo přepravou papíru, např. pokud se uvolní kabel nebo pokud uvízne nebo dojde papír. Chcete-li pokračovat ve zpracování dokumentů, je třeba skener ručně znovu spustit. Zobrazí obrazovku Správce automatického řešení v režimu Automatický. Po vyřešení chyby zařízení nebo chyby spřepravou papíru (například uvolnění kabelu, uvíznutí papíru nebo prázdný zásobník) skener automaticky pokračuje se zpracováním. Přeruší skenování a zobrazí obrázek s výjimkou v interaktivním prohlížeči VRS, abyste mohli upravit kvalitu obrázku. Zrychlené skenování: Při zvolení této možnosti se zobrazí dialogové okno Zrychleného skenování. Zrychlené skenování umožňuje skeneru zpracovat více stránek za minutu v případě, že výstupem jsou obrázky ve vysokém rozlišení. Zařízení je nejprve naskenuje interně v nižším optickém rozlišení a potom rozlišení výstupních obrázků digitálně zvýší. V případě skenerů i5000v Series je možné zrychleně skenovat pouze s rozlišením 600 dpi. Pokud při skenování s rozlišením 600 dpi nastavíte zrychlené skenování na jakoukoli jinou hodnotu než Žádné/Nejlepší, bude skener pracovat o hodně rychleji. Rozlišení obrázku bude o něco nižší. Uložit: Uloží změny. 34 A-61685_cs/VRS prosinec 2011

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Skenery Kodak řady i1400

Skenery Kodak řady i1400 Skenery Kodak řady i1400 Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS A-61661_cs Příručka nastavení skenování pro ovladač ISIS Obsah Spuštění nástroje pro ověření skenování... 2 Použití ovladače ISIS...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

AR-M150/AR-M155 Online manuál

AR-M150/AR-M155 Online manuál AR-M150/AR-M155 Online manuál S nainstalovaným RSPF/SPF Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento manuál popisuje tiskové a skenovací funkce digitálního multifunkčního systému AR-M150/M155. rmace

Více

Skener. ScanMate. i940m. Příručka k nastavení skenování pro počítače MACINTOSH. A-61806_cs

Skener. ScanMate. i940m. Příručka k nastavení skenování pro počítače MACINTOSH. A-61806_cs Skener ScanMate i940m Příručka k nastavení skenování pro počítače MACINTOSH A-61806_cs Příručka k nastavení skenování pro počítače Macintosh Použití funkcí skenování... 2 Způsob zahájení práce... 2 Výběr

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris Pro 14 a IRIScan Direct (pouze pro systém Windows).

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Acer econsole Uživatelská příručka

Acer econsole Uživatelská příručka Acer econsole Uživatelská příručka 1 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Řada Scan Station 700

Řada Scan Station 700 Řada Scan Station 700 Konfigurace uživatelského nastavení A-61808_cs Konfigurace uživatelského nastavení zařízení Scan Station Obsah Přihlášení k zařízení Scan Station... 2 Vypnutí zařízení Scan Station...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Skenery řady i5000. Informace o kódech oprav. A-61801_cs

Skenery řady i5000. Informace o kódech oprav. A-61801_cs Skenery řady i5000 Informace o kódech oprav A-61801_cs Informace o kódech oprav Obsah Informace o vzorku opravy... 4 Orientace vzorku opravy... 5 Informace o pruhovém vzorku... 7 Umístění opravy... 9 Informace

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ve všech zemích nejsou k dispozici všechny modely. Před používáním zařízení v síti si důkladně přečtěte

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Chytrá nastavení Windows 7

Chytrá nastavení Windows 7 4/11 pouhým klepnutím třeba zmiňovanou fotku nezobrazíte. V seznamu naleznete i další nastavení, ale ta nejsou již tak významná pro používání počítače a jedná se spíše o kosmetické detaily. Nastavení pak

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více