Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Moravský Beroun náměstí 9.května Moravský Beroun sestavený k (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 5 150, , ,91 94,1 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,68 263,9 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 410,00 419,34 419,34 102,3 100, Daň z příjmů právnických osob 7 000, , ,90 72,8 100, Daň z příjmů práv.osob za obce 1 000, , ,00 106,7 100, Daň z přidané hodnoty , , ,79 114,5 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0,20 0,20 100, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1,05 1,05 100, Poplatek-likvidace kom.odpadu 1 400, , ,47 112,4 100, Poplatek ze psů 71,00 71,00 70,23 98,9 98, Popl.užívání veřej.prostranst. 15,00 25,95 25,95 173,0 100, Poplatek z ubytovací kapacity 5,00 10,00 9,13 182,6 91, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 250,00 241,52 236,52 94,6 97, Odvod výtěž.z provoz. loterií 200,00 128,17 128,17 64,1 100, Správní poplatky 266,90 232,78 232,78 87,2 100, Daň z nemovitostí 1 450, , ,44 133,7 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 318,77 318,77 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 147,9 100, Neinv.přijaté transfery ze SF 17,99 17,99 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3 500, , ,15 220,1 100, Neinv.přijaté transf.od obcí 40,00 45,00 44,91 112,3 99, Neinv.přijaté transf.od krajů 171,55 171,55 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada 53,81 53,81 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :27:09

2 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 1 350, , ,90 120,7 100, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF 359,01 359,01 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR 147,00 147,00 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,22 95,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1,00 1,00 0,60 60,0 60, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 31,89 31,89 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1,00 32,89 32,49 ***** 98, Příjmy z pronájmu pozemků 20,00 25,47 25,47 127,4 100, Podpora ostat.produkčních čin. 20,00 25,47 25,47 127,4 100, Příjmy z pronájmu pozemků 404,58 404,58 100, Správa v lesním hospodářství 404,58 404,58 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 58,00 141,66 141,66 244,2 100, Příj.z prodeje zboží 42,00 48,12 48,12 114,6 100, Vnitřní obchod 100,00 189,78 189,78 189,8 100, Příjmy z pronájmu pozemků 7,00 7,00 7,00 100,0 100, Úpravy drobných vodních toků 7,00 7,00 7,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 200, , ,00 247,3 100, Ost.záležitosti vodního hosp , , ,00 247,3 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 47,70 47,70 47,71 100,0 100, Speciální základní školy 47,70 47,70 47,71 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 60,00 60,00 60,00 100,0 100, Základní umělecké školy 60,00 60,00 60,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30,00 64,17 63,39 211,3 98, Film.tvorba,distr.,kina,audiov 30,00 64,17 63,39 211,3 98, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 19,00 17,82 17,19 90,5 96, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 9,60 9,59 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1,00 2,18 2,18 218,0 100, Činnosti knihovnické 20,00 29,60 28,96 144,8 97, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 142,00 170,63 170,63 120,2 100, Zájmová činnost v kultuře 142,00 170,63 170,63 120,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20,00 42,25 33,31 166,6 78, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9,18 9,18 100, Pohřebnictví 20,00 51,43 42,49 212,5 82, Příjmy z pronájmu pozemků 150,00 108,57 104,56 69,7 96, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 17,40 20,64 20,64 118,6 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí 62,00 46,76 43,38 70,0 92,8 F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :27:09

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Příjmy z prodeje pozemků 100,00 156,04 144,84 144,8 92, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 756, , ,74 191,0 100, Příjmy z prodeje ost. HDM 3,00 3,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,16 162,2 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200,00 266,95 266,95 133,5 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 200,00 266,95 266,95 133,5 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3,40 3,40 100, Sběr a svoz ostatních odpadů 3,40 3,40 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 26,39 26,39 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 26,39 26,39 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90,00 113,16 113,16 125,7 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by 90,00 113,16 113,16 125,7 100, Přijaté pojistné náhrady 54,90 54,90 100, PO - dobrovolná část 54,90 54,90 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 33,00 45,00 43,30 131,2 96, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12,00 5,00 41, sankční platby 20,00 34,30 34,30 171,5 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1,30 0,50 38, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5,08 5,08 100, Činnost místní správy 53,00 97,68 88,18 166,4 90, Příjmy z úroků (část) 60,00 42,67 42,67 71,1 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací 60,00 42,67 42,67 71,1 100, Ost.příj.z FV před.let od JVR 14,93 14,93 100, Finanční vypořádání minul.let 14,93 14,93 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 269,89 269,89 100, Ostatní činnosti j.n. 269,89 269,89 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,00 136,7 123,6 F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :27:09

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b DHDM 15, Nákup materiálu j.n. 25,00 2,00 0,67 2,7 33, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 40,00 2,00 0,67 1,7 33, Nákup ostatních služeb 20, Ostatní nákup DNM 77,35 77,35 100, Nákup DHM j.n. 77, Pěstební činnost 97,35 77,35 77,35 79,5 100, Nákup ostatních služeb 85,00 88,48 88,48 104,1 100, Správa v lesním hospodářství 85,00 88,48 88,48 104,1 100, Nákup materiálu j.n. 82,00 81,74 99, Nákup ostatních služeb 98,00 98,00 100, Celospolečenské funkce lesů 180,00 179,74 99, Konzult.,porad.a práv.služby 20,00 12,30 61, Ost.záležitosti lesního hosp. 20,00 12,30 61, Platy zaměst. v prac. poměru 210,00 195,92 195,92 93,3 100, Ostatní osobní výdaje 5,00 8,25 8,25 165,0 100, Pov.pojistné na soc.zab... 50,00 49,08 49,08 98,2 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20,00 17,67 17,67 88,4 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 0,70 0,45 0,45 64,3 100, DHDM 2, Nákup zboží 26,50 53,94 53,94 203,5 100, Nákup materiálu j.n. 40,00 63,80 63,80 159,5 100, Pohonné hmoty a maziva 0, Služby pošt 0, Služby telekom. a radiokom. 26,50 23,85 23,85 90,0 100, Nájemné 15,00 19,92 19,92 132,8 100, Služby školení a vzdělávání 2, Nákup ostatních služeb 55,00 163,44 163,44 297,2 100, Opravy a udržování 3, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1,00 0,15 0,15 15,0 100, Pohoštění 15,00 23,24 23,24 154,9 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1,00 1,23 1,23 123,0 100, Věcné dary 18,00 14,91 14,91 82,8 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 8,50 9,20 9,20 108,2 100, Vnitřní obchod 500,00 645,05 645,05 129,0 100, DHDM 3,69 3,69 100, Nákup materiálu j.n. 60,00 7,43 7,43 12,4 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :27:09

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Pohonné hmoty a maziva 10,00 3,93 3,93 39,3 100, Nákup ostatních služeb 245,00 436,92 436,92 178,3 100, Opravy a udržování 135,00 262,52 262,52 194,5 100, Silnice 450,00 714,49 714,49 158,8 100, Ostatní osobní výdaje 43,00 43,00 100, Nákup materiálu j.n. 10,00 1,49 0,69 6,9 46, Budovy,haly,stavby 3,63 3,63 100, Ost.záležit.pozem.komunikací 10,00 48,12 47,32 473,2 98, Výd.na dopravní úz.obslužnost 465,00 435,40 435,40 93,6 100, Provoz veřej.silniční dopravy 465,00 435,40 435,40 93,6 100, Nákup materiálu j.n. 10,00 5,45 5,45 54,5 100, Nákup ostatních služeb 0,06 0,06 100, Ost.zálež.v silniční dopravě 10,00 5,51 5,51 55,1 100, Ostatní osobní výdaje 6,00 6,00 6,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n. 10,00 2,92 2,75 27,5 94, Elektrická energie 11,07 11,07 100, Nákup ostatních služeb 10,00 7,93 4,69 46,9 59, Opravy a udržování 4, Budovy,haly,stavby 30, , ,09 ***** 99, Pitná voda 60, , ,60 ***** 99, Ostatní osobní výdaje 30, Služby peněžních ústavů 0,11 0,11 100, Nájemné 1,98 1,98 100, Nákup ostatních služeb 11,50 23,64 23,64 205,6 100, Opravy a udržování 16,00 169,31 169,31 ***** 100, Budovy,haly,stavby 100,00 207,27 207,27 207,3 100, Stroje,přístroje,zařízení 1 906, ,80 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 157, , ,11 ***** 100, Nákup ostatních služeb 3,80 3,72 97, Úpravy drobných vodních toků 3,80 3,72 97, Nespecifikované rezervy 1 000,00 303, Ost.záležitosti vodního hosp ,00 303, Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 895, , ,00 97,4 100, Invest.transf.zřízeným PO 120,00 120,00 100, Předškolní zařízení 1 895, , ,00 103,7 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 184, , ,40 99,5 100, průtoková dotace ZŠ 162,00 162,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :27:09

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Základní školy 3 184, , ,40 104,6 100, Neinv.příspěvky ostatním PO 65,00 59,31 59,31 91,2 100, Speciální základní školy 65,00 59,31 59,31 91,2 100, Neinv.příspěvky ostatním PO 80,00 114,30 110,25 137,8 96, Základní umělecké školy 80,00 114,30 110,25 137,8 96, Ostatní osobní výdaje 30,00 14,97 14,97 49,9 100, Pov.pojistné na soc.zab... 7,80 1,69 1,69 21,7 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2,70 0,61 0,61 22,6 100, Nákup materiálu j.n. 1,50 47,06 47,06 ***** 100, Studená voda 0, Elektrická energie 20, Pevná paliva 50, Služby pošt 3,00 3,09 3,09 103,0 100, Služby telekom. a radiokom. 1, Služby školení a vzdělávání 4,39 4,39 100, Nákup ostatních služeb 85,00 42,93 42,93 50,5 100, Opravy a udržování 50,00 38,05 38,05 76,1 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1,00 0,56 0,56 56,0 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov 253,30 153,35 153,35 60,5 100, Platy zaměst. v prac. poměru 230,00 370,43 370,43 161,1 100, Ostatní osobní výdaje 41,00 1,55 1,55 3,8 100, Pov.pojistné na soc.zab... 60,00 92,99 92,99 155,0 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 22,00 33,48 33,48 152,2 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 7,38 7,38 73,8 100, DHDM 23,00 3,46 2,66 11,6 76, Nákup materiálu j.n. 8,00 22,48 22,48 281,0 100, Studená voda 1,50 0,10 0,10 6,7 100, Elektrická energie 20, Pevná paliva 50, Služby pošt 1,50 1,09 1,09 72,7 100, Služby telekom. a radiokom. 11,00 5,54 5,54 50,4 100, Služby peněžních ústavů 1,00 0,86 86, Služby školení a vzdělávání 2, Nákup ostatních služeb 40,00 47,37 47,37 118,4 100, Opravy a udržování 2, Programové vybavení 3, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1,00 3,93 3,32 332,0 84,5 F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :27:09

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Pohoštění 2,00 2,00 1,58 79,0 79, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 0,50 0, Věcné dary 2,00 2,00 1,99 99,5 99, Neinv.transf.občan.sdružením 0,50 0,50 0,45 90,0 90, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 60,00 60,00 60,00 100,0 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 8,50 9,20 9,20 108,2 100, Činnosti knihovnické 600,00 665,00 662,47 110,4 99, Nákup ostatních služeb 25,00 26,00 26,00 104,0 100, Ost. záležitosti kultury 25,00 26,00 26,00 104,0 100, Opravy a udržování 39,60 39,60 100, Zachování a obnova kult.památ. 39,60 39,60 100, Nákup ostatních služeb 39,60 39,60 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 39,60 39,60 100, Opravy a udržování 20, Rozhlas a televize 20, DHDM 656,80 656,80 100, Nákup materiálu j.n. 89,29 89,29 100, Studená voda 0,25 0,25 100, Plyn 22,11 22,11 100, Elektrická energie 10,00 10,00 100, Služby telekom. a radiokom. 9,00 9,00 100, Služby peněžních ústavů 9,40 9,34 99, Nákup ostatních služeb 66,77 66,77 100, Opravy a udržování 22,84 22,84 100, Programové vybavení 23,18 23,18 100, Budovy,haly,stavby , , ,64 97,3 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,22 101,3 100, Ostatní osobní výdaje 18,00 20,00 20,00 111,1 100, Pov.pojistné na soc.zab... 3, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1, Nákup materiálu j.n. 2,00 2,14 2,14 107,0 100, Nákup ostatních služeb 18,00 25,90 25,90 143,9 100, Pohoštění 5,00 2,51 2,51 50,2 100, Věcné dary 30,00 33,70 33,70 112,3 100, Dary obyvatelstvu 15, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 93,00 84,25 84,25 90,6 100, Neinv.transf.občan.sdružením 500,00 361,30 352,30 70,5 97,5 F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :27:09

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Dary obyvatelstvu 25,00 25,00 100, Inv.transf.občan.sdružením 250,00 50,00 44,55 17,8 89, Ostatní tělovýchovná činnost 750,00 436,30 421,85 56,2 96, Ostatní osobní výdaje 3,50 3,50 100, DHDM 20,49 20,49 100, Nákup materiálu j.n. 1,14 1,14 100, Služby peněžních ústavů 2,92 2,92 100, Nájemné 12,00 12,00 12,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb 15,81 15,81 100, Budovy,haly,stavby 13,00 13,20 13,20 101,5 100, Využ. vol.času dětí a mládeže 25,00 69,06 69,06 276,2 100, Nákup materiálu j.n. 1,00 1, Služby peněžních ústavů 4,20 4,20 4,14 98,6 98, Opravy a udržování 4,80 4, Neinv.transf.občan.sdružením 163,50 163,50 100, Ost.zájmová činnost a rekreace 10,00 173,50 167,64 ***** 96, Nákup ostatních služeb 70,00 106,00 105,40 150,6 99, Bytové hospodářství 70,00 106,00 105,40 150,6 99, Elektrická energie 4,40 3,19 72, Nebytové hospodářství 4,40 3,19 72, Nákup materiálu j.n. 0,02 0,02 100, Elektrická energie 550,00 550,49 550,49 100,1 100, Služby peněžních ústavů 0,50 0,22 0,22 44,0 100, Nájemné 4,28 4,28 100, Nákup ostatních služeb 10,00 3,50 3,50 35,0 100, Opravy a udržování 114,50 190,64 190,64 166,5 100, Platby daní a poplatků SR 0,50 0,50 100, Budovy,haly,stavby 248,45 248,45 100, Veřejné osvětlení 675,00 998,10 998,10 147,9 100, Nákup materiálu j.n. 15,00 15,07 15,07 100,5 100, Studená voda 2,00 5,00 3,06 153,0 61, Elektrická energie 1,00 1,00 100, Nákup ostatních služeb 8,00 1, Opravy a udržování 0,56 0,56 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 22,10 22,01 99, Pohřebnictví 25,00 45,60 41,70 166,8 91, Ostatní nákup DNM 12,00 12,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :27:09

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Územní plánování 12,00 12,00 100, Ostatní osobní výdaje 20,00 6,00 6,00 30,0 100, Nákup materiálu j.n. 10,00 30,52 30,52 305,2 100, Studená voda 31,00 40,63 36,69 118,4 90, Elektrická energie 3, Služby peněžních ústavů 25,00 32,39 32,39 129,6 100, Nájemné 2,00 4,00 2,47 123,5 61, Konzult.,porad.a práv.služby 20,00 103,50 103,50 517,5 100, Nákup ostatních služeb 980,00 829,48 829,48 84,6 100, Opravy a udržování 100,00 331,64 331,64 331,6 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5,00 5,00 100, Platby daní a poplatků SR 90,20 54,28 54,28 60,2 100, Ostatní neivest. výdaje j.n. 30,00 30,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,98 97,3 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,95 97,8 100, Nákup ostatních služeb 40,00 41,14 41,14 102,9 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 40,00 41,14 41,14 102,9 100, Nákup ostatních služeb 1 890, , ,89 97,4 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 890, , ,89 97,4 100, Nákup ostatních služeb 60,00 97,62 97,62 162,7 100, Sběr a svoz ostatních odpadů 60,00 97,62 97,62 162,7 100, Nákup materiálu j.n. 6,00 10,31 1,14 19,0 11, Nákup ostatních služeb 114,00 109,69 109,69 96,2 100, Využív.a zneškod.komun.odpadů 120,00 120,00 110,83 92,4 92, Platy zaměst. v prac. poměru 115,00 921,42 921,42 801,2 100, Ostatní osobní výdaje 25, Pov.pojistné na soc.zab... 33,00 220,53 220,53 668,3 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 12,00 78,26 78,26 652,2 100, Potraviny 1,00 1,00 0,99 99,0 99, Ochranné pomůcky 5,00 8,67 8,67 173,4 100, Prádlo, oděv a obuv 9,00 22,60 22,59 251,0 100, DHDM 5,00 45,57 45,57 911,4 100, Nákup materiálu j.n. 76,00 88,45 88,45 116,4 100, Pohonné hmoty a maziva 38,00 52,06 52,06 137,0 100, Nájemné 20,00 31,33 31,33 156,7 100, Nákup ostatních služeb 362,00 425,01 424,34 117,2 99, Opravy a udržování 100,00 47,15 47,15 47,2 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :27:09

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Budovy,haly,stavby 200,00 200,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 801, , ,36 267,3 100, Budovy,haly,stavby 209,83 209,83 100, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 209,83 209,83 100, Sociální dávky 2 600, , ,07 155,6 100, Příspěvek na živobytí 2 600, , ,07 155,6 100, Sociální dávky 250,00 250,00 182,84 73,1 73, Doplatek na bydlení 250,00 250,00 182,84 73,1 73, Sociální dávky 650, , ,59 191,6 82, Mimořádná okamžitá pomoc 650, , ,59 191,6 82, Platy zaměst. v prac. poměru 274,00 270,90 270,90 98,9 100, Ostatní osobní výdaje 2,00 1,38 0,93 46,5 67, Pov.pojistné na soc.zab... 67,50 67,82 67,82 100,5 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25,00 25,00 24,42 97,7 97, Ochranné pomůcky 1, Prádlo, oděv a obuv 3,00 3,00 3,00 100,0 100, DHDM 4, Nákup materiálu j.n. 5,00 1,58 1,58 31,6 100, Studená voda 2,50 2,61 2,61 104,4 100, Teplo 20, Plyn 18,24 18,24 100, Elektrická energie 6,00 9,71 9,71 161,8 100, Pohonné hmoty a maziva 20,00 23,76 23,76 118,8 100, Služby telekom. a radiokom. 4,00 3,98 3,32 83,0 83, Služby peněžních ústavů 8,50 3,23 3,23 38,0 100, Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 0,36 18,0 18, Nákup ostatních služeb 3,80 5,66 5,66 148,9 100, Opravy a udržování 10,00 18,03 18,02 180,2 99, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 17,00 18,40 18,40 108,2 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by 475,30 475,30 471,96 99,3 99, Nákup ostatních služeb 15, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 15, Ostatní platy 10, Ostatní osobní výdaje 200,00 245,41 245,41 122,7 100, Pov.pojistné na soc.zab... 47,00 12,25 12,25 26,1 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15,00 4,41 4,41 29,4 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 3,00 F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :27:09

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Ochranné pomůcky 13,35 13,35 100, Léky a zdravotnický materiál 3, Prádlo, oděv a obuv 70,00 41,02 41,02 58,6 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1, DHDM 50,00 48,13 48,13 96,3 100, Nákup materiálu j.n. 50,00 93,16 93,16 186,3 100, Studená voda 5,00 1,54 1,54 30,8 100, Plyn 45,00 73,64 73,64 163,6 100, Elektrická energie 40,00 1,77 1,77 4,4 100, Pohonné hmoty a maziva 80,00 78,56 78,56 98,2 100, Služby pošt 1, Služby telekom. a radiokom. 15,00 9,64 9,64 64,3 100, Služby peněžních ústavů 40,00 37,82 37,82 94,6 100, Nájemné 5,00 8,95 8,95 179,0 100, Služby školení a vzdělávání 10,00 6,02 6,02 60,2 100, Nákup ostatních služeb 20,00 22,79 22,79 114,0 100, Opravy a udržování 50,00 104,47 104,47 208,9 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5,00 1,10 1,10 22,0 100, Pohoštění 5,00 1,02 1,02 20,4 100, Platby daní a poplatků SR 1,00 1,20 1,20 120,0 100, Budovy,haly,stavby 30, PO - dobrovolná část 801,00 806,25 806,25 100,7 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 218, , ,34 130,0 100, Pov.pojistné na soc.zab ,00 260,42 260,42 98,6 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 113,00 147,68 147,68 130,7 100, Nájemné 4,41 4,41 100, Služby školení a vzdělávání 2,16 2,16 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2,00 0,99 0,99 49,5 100, Dary obyvatelstvu 15,08 15,08 100, Neinv.transfery obyvatelstvu 15,12 15,12 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 11,00 11,00 100, Zastupitelstva obcí 1 597, , ,20 127,8 100, Platy zaměst. v prac. poměru 10,00 9,15 91, Ostatní osobní výdaje 59,00 54,85 93, Pov.pojistné na soc.zab... 2,50 2,29 91, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5,50 4,95 90, Nákup materiálu j.n. 5,00 0,74 14,8 F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :27:09

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Pohonné hmoty a maziva 1,00 0,73 73, Nájemné 30,00 10,20 34, Nákup ostatních služeb 28,00 12,95 46, Pohoštění 5,00 4,15 83, Volby do Parlamentu ČR 146,00 100,01 68, Platy zaměst. v prac. poměru 20,00 10,28 51, Ostatní osobní výdaje 80,00 66,65 83, Pov.pojistné na soc.zab... 5,46 2,57 47, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9,00 6,11 67, Nákup materiálu j.n. 1,00 0,70 70, Studená voda 1,54 1,54 100, Pohonné hmoty a maziva 0,80 0,36 45, Nájemné 11,00 10,68 97, Nákup ostatních služeb 30,00 15,89 53, Pohoštění 5,20 5,12 98, Volby do zast.územ.samospr.cel 164,00 119,90 73, Platy zaměst. v prac. poměru 3,00 1,93 64, Pov.pojistné na soc.zab... 1,00 0,48 48, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 0,50 0,17 34, Nákup materiálu j.n. 4,27 0,07 1, Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 8,77 2,65 30, Platy zaměst. v prac. poměru 4 812, , ,93 101,6 100, Ostatní osobní výdaje 20,00 27,34 27,34 136,7 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,41 102,2 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 434,00 443,21 443,21 102,1 100, Povinné pojistné na úraz.poj. 20,00 28,41 28,41 142,1 100, Léky a zdravotnický materiál 0,50 0,72 0,72 144,0 100, Prádlo, oděv a obuv 5, Knihy, učební pomůcky a tisk 30,00 27,96 27,96 93,2 100, DHDM 100,00 221,80 221,80 221,8 100, Nákup materiálu j.n. 200,00 189,25 189,24 94,6 100, Studená voda 7,00 5,41 5,41 77,3 100, Teplo 250,00 256,97 256,97 102,8 100, Elektrická energie 200,00 152,74 152,74 76,4 100, Pohonné hmoty a maziva 80,00 85,59 85,59 107,0 100, Služby pošt 112,60 152,26 152,26 135,2 100, Služby telekom. a radiokom. 150,00 135,92 135,92 90,6 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :27:09

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Služby peněžních ústavů 30,00 49,67 49,67 165,6 100, Konzult.,porad.a práv.služby 180,00 185,55 185,55 103,1 100, Služby školení a vzdělávání 70,00 80,03 80,03 114,3 100, Nákup ostatních služeb 347,00 322,60 322,61 93,0 100, Opravy a udržování 427,00 515,11 515,11 120,6 100, Programové vybavení 134,00 153,64 153,64 114,7 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15,00 7,09 7,09 47,3 100, Pohoštění 15,00 14,83 14,83 98,9 100, Zaplacené sankce 0,99 0,99 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1, Věcné dary 5,00 4,01 4,01 80,2 100, Neinv.transf.občan.sdružením 1,00 1,00 1,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 15,00 15,94 15,94 106,3 100, Platby daní a poplatků SR 3,10 3,10 100, Náhrady mezd v době nemoci 20,00 14,18 14,18 70,9 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 174,50 175,78 175,78 100,7 100, Činnost místní správy 9 060, , ,44 103,7 100, Peněžní dary do zahraniční 120,00 120,00 100, Humanitární zahr.pomoc přímá 120,00 120,00 100, Úroky vlastní 1 941, , ,02 53,7 100, Poplatky dluhové služby 129,06 128,75 99, Služby peněžních ústavů 40,00 45,38 45,37 113,4 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 981, , ,14 61,4 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR 493,93-155,34-155,34 100, Ostatní finanční operace 493,93-155,34-155,34 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 174,61 174,61 100, Finanční vypořádání minul.let 174,61 174,61 100, Neinv.transf.občan.sdružením 10,50 28,40 26,09 248,5 91, Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 98,60 98,60 98,07 99,5 99, Převody vlast.fondům hosp.čin. 500,00 591,96 591,96 118,4 100, Nespecifikované rezervy 744, , Ostatní činnosti j.n , ,47 716,12 52,9 35,6 V ý d a j e c e l k e m , , ,19 130,5 120,4 F E N I X, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :27:09

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) ,25 735,76 26,4 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,08 120,3 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,65 131,9 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,19 49,6 62,4 F E N I X, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :27:09

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,56 107,4 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,55 223,2 99,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,58 186,0 99,3 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,31 146,9 137,8 P ř í j m y c e l k e m , , ,00 136,7 123,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,00 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 45,00 44,91 112,3 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,55 171,55 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad ,81 53,81 100, Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad , , ,22 95,2 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje ,00 5,00 100,0 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,00 110,5 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,40 180,6 155,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,79 104,1 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,19 130,5 120,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům 4270 F E N I X, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :27:09

16 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ ,60 98,60 98,07 99,5 99, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,19 106,2 98,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,19 49,6 62,4 Třída 8 - Financování , , ,19 49,6 62,4 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,19 49,6 62,4 F E N I X, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :27:09

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , ,49 735,76 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , ,49 735,76 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 F E N I X, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :27:09

18 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 5,00 100,0 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 5,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 F E N I X, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :27:09

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 F E N I X, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :27:09

20 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k VIII.Doplňující ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r F E N I X, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :27:09

21 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c Neinv.přijaté transf.z VPS SR Sčítání lidu 8, ÚD-volby do Parlamentu ČR 146, Volby do senátu a zastup , Celkem 318, Neinv.přijaté transfery ze SF SFŽP - revitalizace hřbitova 17, Celkem 17, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti 184, politika zaměstnanosti EU 922, sociální služby 300, MPSV - dávky hmotné nouze 5 800, dotace ERDF - hřbitov 305, související potřeby - povodeň 30, Projekty romské komunity 162, Celkem 7 705, Neinv.přijaté transf.-reg.rada ROP - prostředky SR neinvestič 2, ROP - prostředky EU neinvestič 50, Celkem 53, Inv. přijaté transfery ze SF SZIF - SR 71, SZIF - EU 287, Celkem 359, Ost.invest.přij.transf.ze SR MV - prevence kriminality 147, Celkem 147, Invest.přij.transf.od reg.rad ROP SM- prostř. SR 2 750,01 F E N I X, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :27:09

22 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c ROP SM- prostř.eu , Celkem ,22 F E N I X, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :27:09

23 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 103 F E N I X, Výkaznictví Strana 23 Tisk: :27:09

24 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b c d Prostředky CZ 17,99 17,99 100, OP Životní prostředí - ERDF 17,99 17,99 100, Neinv.přijaté transfery ze SF 17,99 17,99 100, Prostředky CZ 138,42 138,42 100, Prostředky EU 784,35 784,35 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 922,77 922,77 100, Prostředky EU 305,79 305,79 100, OP Životní prostředí - ERDF 305,79 305,79 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 228, ,56 100, Prostředky CZ 2,99 2,99 100, Prostředky EU 50,82 50,82 100, Regionální operační programy 53,81 53,81 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada 53,81 53,81 100, Prostředky CZ 71,80 71,80 100, Prostředky EU 287,21 287,21 100, Program rozvoje venkova 359,01 359,01 100, Inv. přijaté transfery ze SF 359,01 359,01 100, Prostředky CZ 2 600, , ,01 105,8 100, Prostředky EU , , ,21 94,6 100, Regionální operační programy , , ,22 95,2 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,22 95,2 100, , , ,59 98,4 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m , , ,59 98,4 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 24 Tisk: :27:09

25 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b c d Prostředky CZ 5,04 5,04 100, Prostředky EU 28,55 28,55 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 33,59 33,59 100, Platy zaměst. v prac. poměru 33,59 33,59 100, Prostředky CZ 1,26 1,26 100, Prostředky EU 7,14 7,14 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 8,40 8,40 100, Pov.pojistné na soc.zab... 8,40 8,40 100, Prostředky CZ 0,46 0,46 100, Prostředky EU 2,57 2,57 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 3,03 3,03 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3,03 3,03 100, Činnosti knihovnické 45,02 45,02 100, Prostředky CZ 5,98 5,98 100, Prostředky EU 33,86 33,86 100, Regionální operační programy 39,84 39,84 100, DHDM 39,84 39,84 100, Prostředky CZ 1 097, , ,95 271,3 100, Prostředky EU , , ,07 90,4 100, Regionální operační programy , , ,02 100,5 100, Budovy,haly,stavby , , ,02 100,5 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,86 100,7 100, Prostředky CZ 5 184, , ,32 92,8 100, Prostředky EU , , ,50 92,8 100, Regionální operační programy , , ,82 92,8 100, Budovy,haly,stavby , , ,82 92,8 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,82 92,8 100, Prostředky CZ 91,81 91,81 100, Prostředky EU 520,24 520,24 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 612,05 612,05 100, Platy zaměst. v prac. poměru 612,05 612,05 100, Prostředky CZ 22,96 22,96 100, Prostředky EU 130,06 130,06 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 153,02 153,02 100, Pov.pojistné na soc.zab ,02 153,02 100, Prostředky CZ 8,27 8,27 100, Prostředky EU 46,82 46,82 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 25 Tisk: :27:09

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00259012 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00574074 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00573281 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2010 12 00508390 Název nadřízeného orgánu:...

Více

FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 10/02/ :30:49

FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 10/02/ :30:49 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 47733373 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 48325252 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00272558 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579513 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00232599 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00580937 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 01 00247561 sestavený k 31.01.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 49828029 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2011 12 00278564 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00275468 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 48614181 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00251810 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 10 00869023 sestavený k 31.10.2017 (v tisících

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00260231 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 68818980 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 68818980 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00274763 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2016 12 00267694 sestavený k 31.12.2016 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00573825 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 71240985 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00291463 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 11 71240985 sestavený k 30.11.2017 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00285668 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00232921 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka)

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) 1/83 O B S A H strana 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00274810 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00232360 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1 až 4/2014 Obec Čerčany - IČ :

Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1 až 4/2014 Obec Čerčany - IČ : Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 6 418,63 6 418,63 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 175,51 175,51 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 604,53 604,53 0000 1121

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 69456101 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00255424 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2011 12 00232378 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00573949 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2013 09 00268461 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00275263 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00259977 Název nadřízeného orgánu:...

Více

3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00

3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00295281 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579149 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Obec Cheznovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Cheznovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Cheznovice IČO: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.60.016, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 8.2.2016 10:38:35 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00257729 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Část I. Příjmy 231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 1 086,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 30,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 231 10 00000 0000 00 0000 1113

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00258440 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.06.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00599646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579262 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00473383 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Ř Í B R S K É H O R E G I O N U Z A R O K

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Ř Í B R S K É H O R E G I O N U Z A R O K Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Ř Í B R S K É H O R E G I O N U Z A R O K 2 0 0 7 1. Výsledek hospodaření Stříbrského regionu k 31. 12. 2007 2. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00543586 Název a sídlo účetní jednotky:

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 13 00579165 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Předenice IČ: 00574180 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2523554,41 2253330,00 2350890,00

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00573604 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Závěrečný účet Obce Těškov za rok 2015

Závěrečný účet Obce Těškov za rok 2015 Závěrečný účet Obce Těškov za rok 2015 Údaje o obci : Identifikační číslo : 00259136 Název : Obec Těškov Obec č.p. : Těškov 35 Pošta : Rokycany PSČ : 337 01 Závěrečný účet Obce Těškov pro rok 2015 - ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 18246079 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275158 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Schválený rozpočet hospodaření obce Temelín na rok 2013 Komentář k přehledu příjmů a výdajů

Schválený rozpočet hospodaření obce Temelín na rok 2013 Komentář k přehledu příjmů a výdajů - 1 - OBEC TEMELÍN Schválený rozpočet hospodaření obce Temelín na rok 2013 Komentář k přehledu příjmů a výdajů Schválený rozpočet obce Temelín pro rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014) O B S A H Strana 1. Výkaz pro hodnocení

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00269671 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Závěrečný účet obce Pavlovice za rok 2015

Závěrečný účet obce Pavlovice za rok 2015 Závěrečný účet obce Pavlovice za rok 2015 Plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč schvál.rozp. uprav.rozp. skutečnost Příjmy 2545,00 2940,55 2924,04 Výdaje 1998,22 1193,63 1113,70 Financování - 600,00-600,00-600,00

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.02.2014 22:28:13 Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00579297 Název nadřízeného orgánu:...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2016 12 279307 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Zpracoval: Ing. Martina Síbrtová Datum zpracování: 19.05.2015 Čas zpracování: 13h34m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 4.6.2015 10:57:22

FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 4.6.2015 10:57:22 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Fin 2-12 M ROK MĚSÍC

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 Název obce: Zemětice Adresa Zemětice 52 IČ: 00257460 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou

Více