PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013"

Transkript

1 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: GARANT PROJEKTU: Mgr. Tomáš Doležal a jeho tým

2 OBSAH A. CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ 3 B. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY 5 C. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 D. CÍLE PRACOVIŠTĚ 10 E. FORMY ČINNOSTI 11 1) PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 11 2) PRAVIDELNÁ ČINNOST 14 PLÁNY ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ 16 DIVADLO 16 MEDIA 20 TANEC,HUDBA 21 3) TÁBORY A POBYTOVÁ ČINNOST 22 POBYTOVÉ AKCE 22 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 24 LETNÍ A ZIMNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 26 4) OSVĚTOVÁ ČINNOST 28 VÝUKOVÉ PROGRAMY 28 AKTUÁLNÍ NABÍDKA NAŠICH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 31 PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A I. STUPEŇ ZŠ 31 PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA 32 PROGRAMY PRO SŠ 34 5) VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A DALŠÍCH DOSPĚLÝCH 35 VZDĚLÁVÁNÍ 35 6) GARANCE SOUTĚŽÍ 37 SOUTĚŽE 37 7) SPONTÁNNÍ ČINNOST 39 KLUB LABYRINT 39 F. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 40 G. PLÁNOVÁNÉ VÝKONOSTNÍ UKAZATELE 41 2

3 A. CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ PRACOVIŠTĚ LABYRINT se nachází poblíž hranice brněnských sídlišť Bohunice a Starý Lískovec na ulici Švermova. Budova, kde pracoviště sídlí, byla v roce 1996 zrekonstruována z původní mateřské školy. Úpravou vznikl malý divadelní sál s ochozem, tělocvična, klub a další menší místnosti (zkušebna, výtvarný ateliér, dílna ). V přilehlé zahradě byl vybudován amfiteátr. Tyto prostory zcela vyhovují stávajícímu zaměření činnosti pracoviště na volnočasové aktivity pro děti a mládež, směřované na různé druhy dramatického umění (divadlo, film, tanec, hudba), realizované v odpoledních a večerních časech. V dopoledních hodinách pak v těchto prostorách probíhají výukové programy pro školy s podobným zaměřením. V nemalé míře je naše pracoviště také laboratoří - experimentálním pracovištěm pro studenty PdF MU, DIFA JAMU (studijních oborů a specializací zaměřených na dramatickou výchovu a divadlo), kteří zde realizují svoji odbornou praxi a posléze pak vlastní samostatné projekty a nápady. Příležitostně naše pracoviště pořádá vzdělávací akce pro odbornou veřejnost (např. kurzy a semináře o dramatické výchově), koncerty, vernisáže, divadelní přehlídky, soutěže a festivaly. Od března 2011 je pracoviště LABYRINT zakládajícím členem Asociace dramacenter České republiky (ACD) sdružujícím servisní, vzdělávací, kulturní a komunitní zařízení zabývající se dramatickou výchovou ve všech jejich podobách na území celé ČR. 3

4 Vnější vztahy a spolupráce ÚMČ Brno Bohunice Budova je majetkem MČ Brno Bohunice, která ji pronajímá SVČ Lužánky za symbolickou částku 99,- Kč ročně. Částečně také hradí ze svého rozpočtu energie, vodu, plyn a velké opravy (v roce 2011 celkem 300 tis. Kč). Běžnou údržbu budovy, drobné opravy, úpravy, úklid, služby spojů (telefony, internet) a další hradí pracoviště LABYRINT ze svých finančních prostředků (příspěvky od účastníků, dotace v uplynulém školním roce cca 380 tis. Kč). Vedoucí pracoviště je v kontaktu s ÚMČ a snaží se průběžné vyjednávat a zjišťovat možnosti financování, případně spolufinancování investičních akcí zaměřených na opravu, údržbu a rekonstrukci pracovišti (okna, omítky, elektrické rozvody ). Vedení MČ je pravidelně zváno na kulturně společenské akce realizované v pracoviště LABYRINT. Činnost pracoviště v roce 2012 MČ Brno Bohunice finančně podpořila dotací ve výši 30 tis. na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a kulturně společenských akcí v obci (dílny, divadelní představení a přehlídky). V tiskovém zpravodaji MČ Brno Bohunice je zdarma inzerována aktuální nabídka pracoviště LABYRINT. budova pracoviště Labyrint Plán B Občanské sdružení PLÁN B sídlí v našich prostorách. Spolupracuje s pracovištěm LABYRINT na projektech v oblasti umění, nabízených a zaměřených na neorganizovanou mládež z místní komunity (otevřené dílny, klubová činnost, dobrovolnické aktivity, koncerty, výstavy, představení, festivaly atd.). SÍDLO PRACOVIŠTĚ Švermova ulice 19, , Brno Bohunice, Kontakt : Tel.:

5 B. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY V současné době jsou v budově k dispozici tyto prostory: Klubová místnost (kapacita cca 30 lidí), Divadelní sál s ochozem (kapacita cca 60 lidí), Tělocvična (kapacita cca 25 lidí), Výtvarný ateliér (kapacita cca 10 lidí), Počítačová učebna (kapacita 5 lidí), Multimediální místnost zkušebna (kapacita cca 1 4 lidi), Klubovna vedoucích (kapacita 8 lidí), Amfiteátr venkovní divadelní scéna (kapacita cca 60 lidí), Pokoj pro lektory (kapacita 2 lůžka), + skladovací prostory, kanceláře, dílna, kuchyňský kout, šatny, sociální zařízení a kotelna. Provoz pracoviště LABYRINT financování činnosti: Telefony, opravy, údržba a úklid budovy, materiál spotřebovaný v kroužcích, výukových programech, v klubových činnostech a dílnách je hrazen z příspěvků účastníků a ze získaných dotací a darů. Materiální a technické vybavení: K činnosti je využíváno stávající vybavení pracoviště LABYRINT, které je převážně majetkem SVČ Lužánky, dále pak Městské části Brno Bohunice vybavení Klubu, Divadelní fakulty JAMU, Plánu B o.s. a divadelního souboru PIRKO. Toto vybavení je řádně evidováno, průběžně opravováno a případně vyřazeno. Bar v Klubu LABYRINT Pracoviště LABYRINT provozuje v Klubu nealkoholický bar. Fungování baru je neziskové. Hospodářský výsledek této činnosti pokrývá pouze provoz baru. 5

6 C. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedagogičtí pracovníci : Vedoucí pracoviště : Mgr. Tomáš Doležal 1 úvazek Pedagogové PRACOVIŠTĚ BcA. Emilie Špatná 1 úvazek LABYRINT: MgA. Tomáš Gruna 0,5 úvazku MgA. Petr David Externí spolupracovníci a dobrovolníci: Aneta Procházková TS SNEAKER Aleš Procházka TS SNEAKER Petr Vítek - POUSTEVNÍK Lenka Hricová SPALENÝ SUŠENKY Jana Pouchlá - PIRKO Tereza Spáčilová - PIRKO Jindra Delongová - PIRKO Silva Macková - PIRKO Radka Macková - PIRKO Kateřina Hložánková - PIRKO Mgr. Eva Mohaplová Barbora Špatná PIRKO, příměstské tábory, provoz Klubu, otevřené dílny Zuzana Špatná - PIRKO, příměstské tábory Miroslav Jindra PIRKO, příměstské tábory Dana Večerková - LITINA Zdeněk Herzig - LITINA Eva Doležalová - PIRKO Tereza Hrubá - PIRKO Tereza Nádvorníková PLÁN B Jarmila Doležalová výukové programy Martina Bártová výukové programy Pavla Gerlingerová Autorské divadlo Provozní pracovníci : 0,75 úvazek rodičovská dovolená Provoz a úklid budovy: CELKEM Řešeno svépomocí a DOPP (cca 8 tis. Kč/ měsíčně) 3,25 úvazku Kvalifikace resp. dosažený stupeň i obor vzdělání odpovídá u všech pracovníků pracovnímu zařazení. 6

7 Rámcová pracovní náplň zaměstnanců pracoviště LABYRINT pro rok 2013: Pedagogové: Tomáš Doležal (1 úvazek): - vedení pracoviště; - účtování a správa finančních prostředků; - vedení zájmových útvarů: DS ZELÍ, HSŽ POUSTEVNÍK včetně LČ a PA; - styk s ÚMČ a dalšími orgány regionální i státní správy; - motivace a podpora týmu; - koordinace, příprava a realizace výukových programů; - spolupráce s DIFA JAMU na organizaci krajského kola celostátních přehlídek studentského a alternativního divadla MLADÁ SCÉNA, ŠRÁMKŮV PÍSEK a WOLKERŮV PROSTĚJOV; - spolupráce s PdF MU Brno - organizační zajištění vzdělávacích akcí (kurzy, festival DRÁPEK); - spolupráce se Sdružením pěstounských rodin příprava a realizace pobytových akcí, letních a zimních táborů - spolupráce při realizaci příměstských, zimních a letních táborů, pobytových akcí; - styk s místní komunitou: spolupráce se školami a spolky v MČ Bohunice a Starý Lískovec; - public relation a fundrasing pracoviště; - zajištění provozu baru v klubu LABYRINT. Emilie Špatná (1 úvazek): - vedení zájmových útvarů: DS PIRKO; Divadlo LABYRINT včetně LČ a PA; - metodická a organizační pomoc skupinám SNEAKER (tanec); - ve spolupráci s DIFA JAMU: organizace oblastního a regionálního kola celostátní přehlídky dětského přednesu DĚTSKÁ SCÉNA; - koordinace, příprava a realizace příměstských, zimních a letních táborů a všech dalších pobytových akcí; - příprava a realizace výukových programů; - hlavní organizátor oblastního a regionálního kola celostátní přehlídky dětského přednesu DĚTSKÁ SCÉNA; - zajištění provozu a průběžné zásobování baru v klubu LABYRINT. Petr David (0,75 úvazek): - vedení zájmových útvarů: DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA, AUTORSKÉ DIVADLO včetně LČ a PA; - koordinace aktivit v klubu LABYRINT a v sále (příležitostné dílny, cestovatelské a kulinářské večery, filmy a besedy, festivaly); - koncepce kulturně společenských akcí pořádaných pracovištěm LABYRINT (divadelní představení, přehlídky ŠPÍL-BERG, DEFILÉ, MALÝ FESTIVAL FILMOVÉ TVORBY atd.); 7

8 - příprava a realizace výukových programů; - styk s místní komunitou: spolupráce se školami a spolky v MČ Bohunice a Starý Lískovec; - příprava a realizace příměstských, letních táborů a dalších pobytových akcí; - vztah s veřejností (PR), propagace pracoviště a jejich aktivit v místních zpravodajích. - správa, údržba a obnova audio, video a světelného vybavení; Tomáš Gruna (0,5 úvazek): - vedení zájmových útvarů DS PIRKO; VIDEODÍLNA a DIGI FOTO DÍLNA včetně LČ a PA; - správa, údržba a obnova audio, video a světelného vybavení; - dílny pro neorganizovanou mládež v klubu; - zkušebna pravidelná i příležitostná činnost; - příprava a realizace divadelních představení a přehlídek, koncertů a dalších větších akcí (JEDEN SVĚT, MEZI PANELY); - spolupráce s DIFA JAMU Brno; - tvorba propagačních materiálů a správa webu pracoviště; - koordinace, příprava a realizace příměstských táborů v době školních prázdnin. Provozní zaměstnanci: Svépomoc a externisté na DOPP: - zajištění provozu pracoviště údržba, opravy a úpravy; - administrativa provozu (pravidelné revize a kontroly, dokumentace); - zajištění provozu kotelny; - průběžný nákup čistících prostředků a dalšího provozní materiálu; - zajištění provozu baru v klubu LABYRINT; - kontrola a koordinace úklidu pracoviště LABYRINT; - autodoprava; - pravidelný úklid celé budovy a přilehlého areálu pracoviště LABYRINT. PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ: Mgr. Tomáš Doležal - dále pokračuje ve studiu v rámci doktorského studijního programu obor pedagogika na PdF MU, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD Bc. Emilie Špatná studuje kombinované studium v ateliéru Divadlo a výchova na DIFA JAMU, dále se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na divadlo a dramatickou výchovu, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD MgA. Tomáš Gruna - se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na práci s videokamerou a zpracování různých medií, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD MgA. Petr David se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na divadlo a dramatickou výchovu, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD 8

9 STRUKTURA PRACOVIŠTĚ Tým zaměstnanců našeho pracoviště je spíše menší. Tomu odpovídá i rozsah činnosti, korespondující s časoprostorovými možnostmi, a stanovené výkonnostní ukazatele. Plánování společné vize, příprava, realizace a hodnocení koncepce (strategické cíle) činnosti na pracovišti a konkrétní úkoly z toho plynoucí jsou ve většině případů rozdělovány delegováním při pravidelných společných poradách (1 x týdně) a pracovních schůzkách ke konkrétním akcím a činnostem. Jedenkrát do roka vyjíždí celý tým pracoviště na hodnotící setkání. Průběžná kontrola a řešení vzniklých problémů a vyhodnocování úspěchů probíhá taktéž v komplexu celého pracoviště. Hodnocení činnosti a výkonů jednotlivých pracovníků probíhá 2 x ročně formou hodnotících rozhovorů. Průběžně je jejich činnost monitorována taktním a motivujícím využíváním hospitací. Mgr. Tomáš Doležal vedoucí pracoviště výukové programy, vzdělávání, fundraising BcA. Emilie Špatná zástupce vedoucího zájmové útvary, soutěže, pobytové akce MgA. Tomáš Gruna příměstské tábory, web, správa techniky MgA. Petr David akce, Klub, PR, propagace Barbora Špatná Klub, otevřené dílny, klubové akce Mgr. Eva Mohaplová rodičovská dovolená 9

10 D. CÍLE PRACOVIŠTĚ DLOUHODOBÁ KONCEPCE - POSLÁNÍ PRACOVIŠTĚ Pracoviště LABYRINT, které se nachází uprostřed dvou velkých sídlišť, chce být místem, kde se především dětem a mládeži pod odborným vedením (pomoc, podpora, motivace) a v odpovídajícím zázemí nabízí zájmové aktivity zaměřené na kulturu a umění (divadlo, film, tanec, hudba). Ukazuje se jim tak alternativní pohled na svět a možnosti trávení volného času: aktivně, smysluplně a kultivovaně. Prostě: KULTURA MEZI PANELY Především děti a mládež (ale i dospělé) hodláme zaujmout pestrou nabídkou zájmové činnosti směřované na různé druhy dramatického umění. Na větších akcích pak chceme prezentovat, jak tyto děti a mládež jako přímí aktéři tráví aktivně, smysluplně a kultivovaně svůj volný čas. Ukázat tak rodičům, kamarádům, vrstevníkům a široké veřejnosti, co umí. HLAVNÍ ÚKOLY ROKU Z HLEDISKA CELÉHO PRACOVIŠTĚ Jak hodláme naplnit plánovanou vizi, jaké kroky nás k ní dovedou: PEDAGOGICKÉ - široká nabídka kroužků s uměleckým zaměřením; - zvyšování počtu členů ve stávajících i nově nabízených zájmových útvarech; - více pobytových akcí našich zájmových útvarů; - udržení stálé nabídky příměstských táborů s uměleckým zaměřením, zvyšovaní jejich atraktivity a počtu účastníků na nich; - nabídka zázemí divadelním, tanečním a hudebním skupinám pro příležitostné hraní i pravidelnou činnost; - větší množství příležitostných kulturně-společenských akcí; - využití zázemí Klubu jako místa, kde se lze aktivně a tvůrčím způsobem setkat s kulturou; - široká nabídka vzdělávacích programů (pro školy výukové programy a odbornou veřejnost kurzy, dílny, semináře); - spolupráce s VŠ a VOŠ pedagogického a uměleckého zaměření; - hledání optimálního způsobu zpětné vazby, přínosné pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb (činností) našim klientům. PROVOZNÍ - sladění činnosti a provozu pracoviště tak, aby bylo dosahováno maximálních výkonů hospodárně, úsporně a efektivně (optimální využití prostor, energetické úspory, příjmy z pronájmů, zápisné úměrné úhradě provozu aj.). 10

11 E. FORMY ČINNOSTI 1) PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST Garant: MgA. Petr David Místo realizace: divadelní sál a Klub pracoviště LABYRINT Doba realizace: příležitostně cca 1 x týdně od ledna do června a od září do prosince Cílová skupina: přátelé a příbuzní členů souborů a široká veřejnost, žáci všech typů škol a učitelé, členové místních spolků, široká veřejnost Cíl: a) pedagogický seznámení široké veřejnosti s kvalitními divadelními inscenacemi dětských i dospělých amatérských souborů - nabídka divadelním souborům ukázat svou práci ostatním - výchova vnímavého diváka, případně motivace, stimulace a inspirace k vlastní umělecké tvorbě b) provozní podpora a aktivní zapojení pracoviště LABYRINT do kulturního života obce - kontakt s místní komunitou (školní divadla a spolky) Anotace: Nabídka kulturně společenských akcí, na kterých se podílí členové našich zájmových útvarů, pozvaní hosté (jednotlivci i skupiny). Obsah: DNY UMĚLECKÝCH AKTIVIT V LABYRINTU - kulturní akce (divadlo, koncert, vernisáž ) v divadelním sále pracoviště LABYRINT 1 2x měsíčně (odpoledne či celý den). Chceme udržet finančně přístupná představení pro mladé lidi, kteří svůj vztah ke kultuře a divadlu ještě stále hledají. To, že u nás hrají jejich vrstevníci považujeme za velmi významný výchovný prvek. Prezentovat se zde budou divadelní soubory, hudební skupiny či filmaři a fotografové, kteří pracující v rámci činnosti pracoviště LABYRINT (PIRKO, Divadlo LABYRINT, POUSTEVNÍK, ZELÍ, SPÁLENÝ SUŠENKY, DIGIFOTO Dílna), z nichž největší je dětský divadelní soubor PIRKO (55 členů), který v roce 2009 oslavil 60 let své existence. Prostor dostanou další mladí umělci z Brna a okolí např.: DS MAMAMATAYs, STUDIVIDLO, SŠUM s.r.o., DS MATADOR. Další významnější akce: JEDEN SVĚT (březen 2013) doprovodný program festivalu dokumentárních filmů o lidských právech z celého světa realizovaný ve spolupráci s organizací ČLOVĚK V TÍSNI: filmové produkce pro veřejnost spojené s besedou, divadelní představení (interaktivní divadlo) korespondující s tématy filmů. DRÁPEK (květen 2013) - festival dramatické výchovy na PdF MU prezentace odborné tvůrčí činnosti 11

12 studentů PdF MU (specializace dramatická výchova) určená odborné i laické veřejnosti. MEZI PANELY ( ) prezentace činnosti ZÚ pracoviště LABYRINT a pozvaných hostů. Třináctým ročníkem festivalu chceme navázat na tradici a úspěch předchozích ročníků. Náplň a podoba festivalu se každým rokem posunuje. Osvědčil se model zaměřit festival na všechny věkové kategorie. Rádi bychom seznámili co nejširší veřejnost s prací pracoviště LABYRINT a jeho místem v kulturním povědomí sídliště a města Brna. Celá akce bude mít dvě části. Dopoledne budeme věnovat menším dětem a jejich rodičům. V divadelních a tanečních vystoupeních se představí především domácí soubory (PIRKO, SNEAKER, DIVADLO LABYRINT). Ve tvořivých dílnách o přestávkách mezi představeními by si mohly děti vyrobit hračku či loutku nebo se podílet na výzdobě prostor Labyrintu a zahrady. Odpoledne budou mít starší děti a mládež možnost zkusit různé výtvarné techniky (např. výroba sádrových masek, větších objektů z drátěného pletiva a sádry). Divadelní a taneční soubory pracoviště LABYRINT, které navštěvují starší děti a mládež, by se postaraly o pestrou skladbu odpoledního bloku (PIRKO, PT LABYRINT, HSŽ POUSTEVNÍK, SNEAKER BRNO, DIVADELNÍ SPOLEK ZELÍ). Součástí odpoledního bloku bude projekce krátkometrážních filmů a fotografická vernisáž mladých tvůrců z kroužků (DIGIFOTO DÍLNA a VIDEODÍLNA) SETKÁNÍ DĚTÍ Z BOHUNIC (říjen 2013) Akce každoročně pořádaná ve spolupráci se ZŠ Vedlejší, pracovištěm LÁNY a dalšími organizacemi a spolky působícími v MČ Brno Bohunice. Prezentují zde volnočasové aktivity nabízené dětem a mládeži v právě zahájeném školním roce. Výstupy pro klienty: Tyto umělecké aktivity plní jednak funkci inspirační (nabízí nové možnosti pro zaměření tvůrčích aktivit), ale hlavně pomocí společenského a emotivního prožitku napomáhají formování sociálního a umělecko-kulturního cítění a chování - socializaci. Skutečnost, že se uměleckých aktivit účastní mladí lidé, vrstevníci, je pro mladé diváky (pozorovatele) také nesmírně důležitá. Většinou jde o vlastní dramatizace souborů, vlastní filmové scénáře či vlastní hudební texty, kde je viditelná snaha o generační reflektování současného světa. Zároveň jde zjevně o činnost, která vyžaduje pracovní úsilí a společnou odpovědnost. Spoluprožívání a sdílení dobrého kulturního (uměleckého) zážitku je nenahraditelná zkušenost, neboť jde o živou komunikaci tady a teď. Mladým aktivním jednotlivcům i skupinám nabízíme příležitost prezentovat výsledky jejich umělecké tvůrčí činnosti a místní komunitě nabídku zajímavého kulturního programu. Na obou stranách (diváci, herci) se zvyšuje úroveň sociálně kulturního vědomí. Hodnotící indikátory: kvantitativní - počet zrealizovaných představení a dalších akcí - divácká návštěvnost kvalitativní - úroveň výstupů a představení 12

13 - publikační činnost (články v místním tisku před a po) - zpětná vazba od účastníků - návrhy nových akcí tohoto druhu NORMATIVY: Tyto činnosti přímo normativní výkony nepřináší. DALŠÍ PŘÍNOS: Propagace a prezentace naší činnosti na veřejnosti informování dětí a jejich rodičů o náplni a formách naši činnosti. Podpora rozvoje a aktivní zapojení pracoviště LABYRINT do kulturního a společenského života obce. Kontakt s místní komunitou (děti, rodiče, školy, občanská sdružení a spolky). 13

14 2) PRAVIDELNÁ ČINNOST Garant: BcA. Emilie Špatná Místo realizace: pracoviště LABYRINT Doba realizace: po celý rok mimo termínů školních prázdnin a státních svátků Cílová skupina: především děti a mládež ve věku od 6 do 18 let (žáci ZŠ, SŠ a VOŠ), doplňkově v některých útvarech také děti předškolního věku a dospělí Cíl: pedagogický pravidelné, smysluplné a kreativní využití volného času směrované na rozvoj a kultivaci osobnosti prostřednictvím umění (divadlo, film, média, tanec, hudba) provozní široká nabídka kroužků s uměleckým zaměřením a zvyšování počtu členů ve stávajících i nově otevíraných zájmových útvarech nám umožní dále pokračovat v naší činnosti Anotace: Pravidelná zájmová činnost úzce specializovaná na různé druhy umění a uměleckou tvorbu: Divadlo dětské divadelní soubory: PIRKO (5 skupin), Divadlo LABYRINT (2 skupiny), DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA, mladé divadlo: AUTORSKÉ DIVADLO, a divadlo dospělých: Divadelní spolek ZELÍ, Historizující sdružení žakéřské POUSTEVNÍK Média film, foto: VIDEO DÍLNA, DIGI FOTO DÍLNA a tisk, rozhlas: Dětská Tisková Agentura - redakce LITINA Tanec moderní tanec: TS SNEAKER (7 skupin), dobové tance: POUSTEVNÍK Hudba SPÁLENÝ SUŠENKY (bubny) Obsah: Náplň činnosti kroužků bude adekvátní věku, pokročilosti a individuálním zvláštnostem členů. Rámcově by měla činnost v průběhu roku vypadat takto: seznámení skupiny a její konsolidace zjištění dispozic pro společnou tvorbu získání a rozvoj základních i nových specifických dovedností pro danou oblast tvorby společná tvorba prezentace výsledků celoroční práce Celoroční plány činnosti jednotlivých zájmových útvarů včetně dílčích skupin kroužků jsou podrobněji rozpracovány v dokumentaci (deníky ZÚ plán činnosti). Výstupy pro klienty: Převážně se jedná o získávání a rozvoj komunikativních, sociálních a personálních kompetencí. V procesu také dochází k uplatňování a rozvíjení kompetencí k učení a řešení problémů. Dále se zde uplatňují a rozvíjejí kompetence pracovní a občanské. Podrobnější a konkrétnější rozvedení jednotlivých druhů kompetencí je na odpovědnosti vedoucího kroužku a při přípravě, realizaci a hodnocení celoroční činnosti je konzultováno s přímým nadřízeným pracovníkem interním pedagogickým pracovníkem pracoviště LABYRINT. Hodnotící indikátory: kvantitativní počet zájmových útvarů a srovnání s minulým rokem (stávající, nově otevřené) 14

15 počet členů v zájmových útvarech počet realizovaných vystoupení (účastníci, diváci, četnost) zájem účastníků ve II. pololetí šk. roku kvalitativní šířka nabídky a její porovnání s minulostí výstupy z činnosti účast na akcích (druh akcí a úspěchy) ohlasy na vystoupení (zpětná vazba od účastníků, diváků, veřejnosti, media) metodický přesah (ukázkové dílny a semináře) NORMATIVY: Tato činnosti je naší hlavní činností, která přináší normativní výkony. Předpokládáme cca 255 počitatelných účastníků této činnosti. DALŠÍ PŘÍNOS: V našich zájmových útvarech využíváme různých forem aplikace dramatické výchovy a dalších metod a postupů, přinášejících výsledky a efekty výchovou a vzděláváním skrze umění. 15

16 PŘEHLED PLÁNŮ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ: DIVADLO od 7 do 9 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení PIRKO Přípravka Osvojení základů divadelního řemesla : tvorba postavy, přijetí role a jednání v ní, tvorba mizanscény, základní principy jevištního jednání) V prvním pololetí školního roku budeme pracovat na postupném stmelování kolektivu vzhledem k tomu, že do oddílu přibylo několik nových členů a je třeba se navzájem lépe poznat. Dále budou pracovat na divadelním představení na motivy knihy Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho V průběhu roku by měla být vytvořena stabilní skupina schopná spolupráce. Důraz bude kladen na základní dovednosti hlasové a pohybové a tvůrčí. V oblasti hlasové a pohybové průpravy si osvojí děti základní návyky tvoření dechu a hlasu a držení těla. Na konci roku by potom měl být předveden před rodiči výsledek celoroční práce, je však možné, že z důvodu absence členů oddílu bude celá práce dokončena až na letním soustředění. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Dále se zúčastní festivalu Mezi panely DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA Hravé, dobrodružné a dramatické cestování různými příběhy. Děti v nich mohou být kýmkoliv i čímkoliv. Atraktivní formou se tak seznamují se základy divadla. Průpravné činnosti (hlasová a pohybová průprava, komunikační dovednosti, herecká průpravu) realizované formou cvičení, her a improvizací. Účastníci se naučí pracovat ve skupině, aktivně se účastnit společné činnosti, využívat základní prostředky dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci s diváky. Různé metody dramatické výchovy (volná a dramatická hra, hra v roli, tvořivá dramatika ) Prezentace drobného výstupu pro rodiče a účast na dílně v rámci festivalu MEZI PANELY

17 DIVADLO do 13 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadlo LABYRINT Přípravka Dramatické umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorském scénáři, pohybová průprava, hlasová průprava, vnímání hudby a rytmu. Práce na divadelním představení (pokusíme se o zpracování malých detektivních příběhů). Premiéra červen 2013, účast na festivalu Mezi panely. Cvičení a herní jednání, jevištní jednání, metody tvorby inscenace. Účast na festivalu Mezi panely, účast na festivalu Sítko, účast na přehlídce Dětská scéna. PIRKO I. Dramatická umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků hlasu, pohybu k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorském představení, výtvarná činnost (výroba kulis, kostýmů), pohybová průprava (gesta, emoce), technická průprava (práce s moderní technikou osvětlovací pult, zvuk), mediální průprava - práce s kamerou a s informacemi s zvenčí. Premiéra červen 2013, účast na festivalu Mezi panely. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Účast na festivalu Mezi panely. 17

18 DIVADLO od 14 do 19 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadlo LABYRINT dramatické umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci práce na autorském scénáři pohybová průprava hlasová průprava vnímání hudby a rytmu Skupina bude pracovat s předlohou Lakomá Barka od J. Wericha kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální cvičení a herní jednání jevištní jednání metody tvorby inscenace účast na festivalu Mezi panely, účast na festivalu Sítko, účast na přehlídce Dětská scéna PIRKO II. a III. Osvojení základů divadelního řemesla : tvorba postavy, přijetí role a jednání v ní, tvorba mizanscény, základní principy jevištního jednání). V prvním pololetí školního roku budeme pracovat na postupném stmelování kolektivu. Vzhledem k tomu, že do oddílu přibylo několik nových členů a je třeba se navzájem lépe poznat. Důraz bude kladen na základní dovednosti hlasové a pohybové a tvůrčí. V oblasti hlasové a pohybové průpravy si osvojí děti základní návyky tvoření dechu a hlasu a držení těla. Zadáváním individuálních a skupinových úkolů bude také rozvíjena kompetence k řešení problémů (zadání pro divadelní zpracování námětu jako problém k řešení). Rozvíjeny budou také kompetence pracovní děti si osvojí základní principy tvorby jevištní situace. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Účast na festivalu Mezi panely Autorské divadlo Tvorba autorské inscenace. Účastníci se podílí na její tvorbě od výběru námětu až po vytvoření konečného jevištního tvaru. Průpravné činnosti (hlasová a pohybová průprava, komunikační dovednosti, herecká průpravu) realizované formou cvičení, her a improvizací. Prostřednictvím dramatické hry a hraní v roli prozkoumávat a ujasňovat si osobní postoj ke zvoleným tématům zaměřeným především na mezilidské vztahy, postoje, hodnoty i celospolečenské problémy. Hlasová průprava, tvůrčí psaní, herecká průprava, pohybová průprava, rozvoj kreativity. Premiéra představení, účast na festivalu Mezi panely 18

19 DIVADLO od 20 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadelní spolek ZELÍ Zdokonalování komunikačních dovedností, budování kladného vztahu k umění, umožnění zapojení se do smysluplného procesu hledání, poznávání a sdělování významů prostřednictvím divadelního tvaru. Aktivní vnímání uměleckého díla - zkoumání dramatických textů, jejich významů a objektivních témat,hlubší nahlédnutí na divadlo jako na uměleckou formu, využívání prostředků divadla v osobních a sociálních situacích. Září, říjen 2012 zahájení činnosti a výběr námětů pro inscenaci říjen, listopad 2012 příprava inscenace leden 2013 doplnění počtu členů pro II. pololetí únor 2013 víkendová soustředění souboru a finální příprava nové inscenace březen až květen 2013 dokončení, premiéra a následné reprízy nové inscenace na různých akcích červen hodnocení průběhu sezóny Kromě pravidelných zkoušek (každé úterý) se bude soubor během roku účastnit společných víkendových soustředění a výjezdů na přehlídky, festivaly a divadelní dílny. - rozvoj tvořivosti, představivosti - zdokonalování schopností empatie, intuitivního myšlení - prohlubování skupinového cítění a sounáležitosti - vhodné návyky pro týmovou práci (práce s partnerem a ve skupině). Rozvoj tvořivosti, představivosti, zdokonalování schopností empatie, intuitivního myšlení, prohlubování, skupinového cítění a sounáležitosti, vhodné návyky pro týmovou práci (práce s partnerem a ve skupině). Společná práce na inscenaci. Autorská tvorba (dramaturgie, scénografie, choreografie, režie ). Dramatizace. Formou dílen - seznámení s různými přístupy a metodami herecké práce (Stanislavskij, Čechov, Brecht, Artaud, Grotowski, Brook, Boal ). Prezentace vytvořených inscenací v rámci programu SDV LABYRINT a účast na dalších kulturně společenských akcích (soutěže, přehlídky, festivaly, dílny, charitativní akce atd.). Historizující sdružení žakéřské POUSTEVNÍK Učit a rozvíjet u účastníků divadelní a šermířské dovednosti a historické znalosti reálií. Součástí je také výroba zbroje, kostýmů a scény. Spojení divadelní tvorbu, šerm, tanec a zpěv. Účastníci pracují na několika různých představení, která jsou různě profilovaná na jednotlivé formy činnosti. Učení a rozvíjení hlasových a pohybových schopností účastníků, práce s textem, výběr tématu divadelního představení, dramatizace textu, práce na představení, kostýmech, scéně, hudbě, osvětlení a dalším. Rukodělné tvořivé činnosti - výroba zbraní, kostýmů a scény - prohloubení znalosti historických reálií pro věrné napodobení minulosti. Nácvik dovedností a jejich trénink, dramatizace, dílny šermu, tance a rukodělných činností. Vytvoření divadelního představení nebo i jen práce na jeho realizaci, spokojenost účastníků a jejich rozvíjení znalostí a dovedností v této oblasti. Celoroční pravidelná činnost je završena organizováním letního soustředění. 19

20 MÉDIA od 10 do 18 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení VIDEO DÍLNA Osvojení základů filmové řeči (tvorba scénáře, tvorba záběru, komponování střihu, tvorba postavy, jednání v roli). Práce na krátkometrážních filmech různých žánrů, v první půlce roku se seznámíme s technologiemi a v druhé na pracujeme na tvorbě scénářů. Zadáváním individuálních a skupinových úkolů (kameraman, střihač, režisér) bude rozvíjena kompetence k řešení úkolů. Klíčové kompetence RVP: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence mediální. Práce s kamerou (filmování), počítačový střih (postprodukce), jednání v herní situaci, atd. Metody tvorby filmového scénáře, vlastní reflexe reality, práce na autorském scénáři, výtvarná činnost (výroba kulis, animací), pohybová průprava, hlasová průprava, technická průprava (práce s moderní technikou kamera, pc, software), mediální průprava. 10 krátkometrážních filmů a jeden o něco delší. Všechny filmy budou předvedeny před rodiči. Dále se zúčastní aspoň jednoho festivalu amatérských filmů, účast na festivalu amatérských filmů, účast na festivalu MEZI PANELY, vlastní veřejná projekce. DIGI FOTO DÍLNA Osvojení základů fotografické řeči (kompozice, světla), zpracování fotografií ve volně šiřitelných programech, výtvarné umění specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků výtvarné (fotografie) práce k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorských fotografiích, výtvarná činnost (výroba kulis, koláže v PC), pohybová průprava (gesta, emoce), technická průprava (práce s moderní technikou fotoaparát, pc, software), mediální průprava. Seznámení se s technologiemi (rychlost a čas) a v druhé půlce roku práce na tvorbě uměleckého zpracování různých témat (reklama, portrét, atd.). Zadáváním individuálních a skupinových úkolů (osvětlovač, model...) bude rozvíjena kompetence řešení úkolů. Práce s fotoaparátem, počítačové zpracování fotografií (post produkce), sebeprezentace, sebereflexe a práce na PC. Metody a funkčnost různých kompozic fotografie, metody tvorby reklamní fotografie, vlastní reflexe reality. Účast na festivalu Mezi panely, vlastní vernisáž, na konci roku realizovat 4 výstavy malého rozsahu a jedné velké. Dětská tisková Agentura redakce LITINA U členů kroužku rozvíjet a posilovat komunikační schopnosti, tvůrčí myšlení, schopnost práce v kolektivu, kritické myšlení, schopnost prezentace na veřejnosti, schopnost práce s informacemi a orientace na mediálním poli. Teoretická povídání, mluvní cvičení, cvičení tvůrčího psaní, drobné hry k upevnění spolupráce v týmu, psaní článků, natáčení rozhlasových příspěvků, práce v terénu (natáčení reportáží a rozhovorů), práce s technikou (počítač, diktafon, ) Členové kroužku budou schopni jasně formulovat své myšlenky a názory, vytvořit publikovatelný souvislý text, vést dialog a aktivně se účastnit diskuze, vyvarovat se základním nebezpečím (mas)médií, základně se orientovat v novinářském a rozhlasovém prostředí. Metody a formy práce: - mluvní cvičení, cvičení tvůrčího psaní - psaní článků, natáčení rozhlasových příspěvků - práce v terénu (natáčení reportáží a rozhovorů) - práce s technikou (počítač, diktafon, ) Poslední schůzka bude ve slavnostním duchu. Zhodnotíme celoroční práci, připomeneme si práce zveřejněné v internetových novinách, 20

PROJEKT ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PROJEKT ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PROJEKT LABYRINT: MÍSTO, KDE SE NAJDEŠ PRACOVIŠTĚ LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ŠKOLNÍ ROK 2015/16 DNE: 1. 9. 2015 1 GARANT PROJEKTU: Mgr. Tomáš Doležal 2 Obsah CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ - 7 - Vnější

Více

PROJEKT ROK REALIZACE 2015

PROJEKT ROK REALIZACE 2015 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY PRACOVIŠTĚ LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2015 DNE: 1. 12. 2015 GARANT PROJEKTU: Mgr. Tomáš Doležal - 2

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Kroměříž 7. května 2009 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více