PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013"

Transkript

1 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: GARANT PROJEKTU: Mgr. Tomáš Doležal a jeho tým

2 OBSAH A. CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ 3 B. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY 5 C. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 D. CÍLE PRACOVIŠTĚ 10 E. FORMY ČINNOSTI 11 1) PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 11 2) PRAVIDELNÁ ČINNOST 14 PLÁNY ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ 16 DIVADLO 16 MEDIA 20 TANEC,HUDBA 21 3) TÁBORY A POBYTOVÁ ČINNOST 22 POBYTOVÉ AKCE 22 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 24 LETNÍ A ZIMNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 26 4) OSVĚTOVÁ ČINNOST 28 VÝUKOVÉ PROGRAMY 28 AKTUÁLNÍ NABÍDKA NAŠICH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 31 PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A I. STUPEŇ ZŠ 31 PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA 32 PROGRAMY PRO SŠ 34 5) VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A DALŠÍCH DOSPĚLÝCH 35 VZDĚLÁVÁNÍ 35 6) GARANCE SOUTĚŽÍ 37 SOUTĚŽE 37 7) SPONTÁNNÍ ČINNOST 39 KLUB LABYRINT 39 F. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 40 G. PLÁNOVÁNÉ VÝKONOSTNÍ UKAZATELE 41 2

3 A. CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ PRACOVIŠTĚ LABYRINT se nachází poblíž hranice brněnských sídlišť Bohunice a Starý Lískovec na ulici Švermova. Budova, kde pracoviště sídlí, byla v roce 1996 zrekonstruována z původní mateřské školy. Úpravou vznikl malý divadelní sál s ochozem, tělocvična, klub a další menší místnosti (zkušebna, výtvarný ateliér, dílna ). V přilehlé zahradě byl vybudován amfiteátr. Tyto prostory zcela vyhovují stávajícímu zaměření činnosti pracoviště na volnočasové aktivity pro děti a mládež, směřované na různé druhy dramatického umění (divadlo, film, tanec, hudba), realizované v odpoledních a večerních časech. V dopoledních hodinách pak v těchto prostorách probíhají výukové programy pro školy s podobným zaměřením. V nemalé míře je naše pracoviště také laboratoří - experimentálním pracovištěm pro studenty PdF MU, DIFA JAMU (studijních oborů a specializací zaměřených na dramatickou výchovu a divadlo), kteří zde realizují svoji odbornou praxi a posléze pak vlastní samostatné projekty a nápady. Příležitostně naše pracoviště pořádá vzdělávací akce pro odbornou veřejnost (např. kurzy a semináře o dramatické výchově), koncerty, vernisáže, divadelní přehlídky, soutěže a festivaly. Od března 2011 je pracoviště LABYRINT zakládajícím členem Asociace dramacenter České republiky (ACD) sdružujícím servisní, vzdělávací, kulturní a komunitní zařízení zabývající se dramatickou výchovou ve všech jejich podobách na území celé ČR. 3

4 Vnější vztahy a spolupráce ÚMČ Brno Bohunice Budova je majetkem MČ Brno Bohunice, která ji pronajímá SVČ Lužánky za symbolickou částku 99,- Kč ročně. Částečně také hradí ze svého rozpočtu energie, vodu, plyn a velké opravy (v roce 2011 celkem 300 tis. Kč). Běžnou údržbu budovy, drobné opravy, úpravy, úklid, služby spojů (telefony, internet) a další hradí pracoviště LABYRINT ze svých finančních prostředků (příspěvky od účastníků, dotace v uplynulém školním roce cca 380 tis. Kč). Vedoucí pracoviště je v kontaktu s ÚMČ a snaží se průběžné vyjednávat a zjišťovat možnosti financování, případně spolufinancování investičních akcí zaměřených na opravu, údržbu a rekonstrukci pracovišti (okna, omítky, elektrické rozvody ). Vedení MČ je pravidelně zváno na kulturně společenské akce realizované v pracoviště LABYRINT. Činnost pracoviště v roce 2012 MČ Brno Bohunice finančně podpořila dotací ve výši 30 tis. na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a kulturně společenských akcí v obci (dílny, divadelní představení a přehlídky). V tiskovém zpravodaji MČ Brno Bohunice je zdarma inzerována aktuální nabídka pracoviště LABYRINT. budova pracoviště Labyrint Plán B Občanské sdružení PLÁN B sídlí v našich prostorách. Spolupracuje s pracovištěm LABYRINT na projektech v oblasti umění, nabízených a zaměřených na neorganizovanou mládež z místní komunity (otevřené dílny, klubová činnost, dobrovolnické aktivity, koncerty, výstavy, představení, festivaly atd.). SÍDLO PRACOVIŠTĚ Švermova ulice 19, , Brno Bohunice, Kontakt : Tel.:

5 B. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY V současné době jsou v budově k dispozici tyto prostory: Klubová místnost (kapacita cca 30 lidí), Divadelní sál s ochozem (kapacita cca 60 lidí), Tělocvična (kapacita cca 25 lidí), Výtvarný ateliér (kapacita cca 10 lidí), Počítačová učebna (kapacita 5 lidí), Multimediální místnost zkušebna (kapacita cca 1 4 lidi), Klubovna vedoucích (kapacita 8 lidí), Amfiteátr venkovní divadelní scéna (kapacita cca 60 lidí), Pokoj pro lektory (kapacita 2 lůžka), + skladovací prostory, kanceláře, dílna, kuchyňský kout, šatny, sociální zařízení a kotelna. Provoz pracoviště LABYRINT financování činnosti: Telefony, opravy, údržba a úklid budovy, materiál spotřebovaný v kroužcích, výukových programech, v klubových činnostech a dílnách je hrazen z příspěvků účastníků a ze získaných dotací a darů. Materiální a technické vybavení: K činnosti je využíváno stávající vybavení pracoviště LABYRINT, které je převážně majetkem SVČ Lužánky, dále pak Městské části Brno Bohunice vybavení Klubu, Divadelní fakulty JAMU, Plánu B o.s. a divadelního souboru PIRKO. Toto vybavení je řádně evidováno, průběžně opravováno a případně vyřazeno. Bar v Klubu LABYRINT Pracoviště LABYRINT provozuje v Klubu nealkoholický bar. Fungování baru je neziskové. Hospodářský výsledek této činnosti pokrývá pouze provoz baru. 5

6 C. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedagogičtí pracovníci : Vedoucí pracoviště : Mgr. Tomáš Doležal 1 úvazek Pedagogové PRACOVIŠTĚ BcA. Emilie Špatná 1 úvazek LABYRINT: MgA. Tomáš Gruna 0,5 úvazku MgA. Petr David Externí spolupracovníci a dobrovolníci: Aneta Procházková TS SNEAKER Aleš Procházka TS SNEAKER Petr Vítek - POUSTEVNÍK Lenka Hricová SPALENÝ SUŠENKY Jana Pouchlá - PIRKO Tereza Spáčilová - PIRKO Jindra Delongová - PIRKO Silva Macková - PIRKO Radka Macková - PIRKO Kateřina Hložánková - PIRKO Mgr. Eva Mohaplová Barbora Špatná PIRKO, příměstské tábory, provoz Klubu, otevřené dílny Zuzana Špatná - PIRKO, příměstské tábory Miroslav Jindra PIRKO, příměstské tábory Dana Večerková - LITINA Zdeněk Herzig - LITINA Eva Doležalová - PIRKO Tereza Hrubá - PIRKO Tereza Nádvorníková PLÁN B Jarmila Doležalová výukové programy Martina Bártová výukové programy Pavla Gerlingerová Autorské divadlo Provozní pracovníci : 0,75 úvazek rodičovská dovolená Provoz a úklid budovy: CELKEM Řešeno svépomocí a DOPP (cca 8 tis. Kč/ měsíčně) 3,25 úvazku Kvalifikace resp. dosažený stupeň i obor vzdělání odpovídá u všech pracovníků pracovnímu zařazení. 6

7 Rámcová pracovní náplň zaměstnanců pracoviště LABYRINT pro rok 2013: Pedagogové: Tomáš Doležal (1 úvazek): - vedení pracoviště; - účtování a správa finančních prostředků; - vedení zájmových útvarů: DS ZELÍ, HSŽ POUSTEVNÍK včetně LČ a PA; - styk s ÚMČ a dalšími orgány regionální i státní správy; - motivace a podpora týmu; - koordinace, příprava a realizace výukových programů; - spolupráce s DIFA JAMU na organizaci krajského kola celostátních přehlídek studentského a alternativního divadla MLADÁ SCÉNA, ŠRÁMKŮV PÍSEK a WOLKERŮV PROSTĚJOV; - spolupráce s PdF MU Brno - organizační zajištění vzdělávacích akcí (kurzy, festival DRÁPEK); - spolupráce se Sdružením pěstounských rodin příprava a realizace pobytových akcí, letních a zimních táborů - spolupráce při realizaci příměstských, zimních a letních táborů, pobytových akcí; - styk s místní komunitou: spolupráce se školami a spolky v MČ Bohunice a Starý Lískovec; - public relation a fundrasing pracoviště; - zajištění provozu baru v klubu LABYRINT. Emilie Špatná (1 úvazek): - vedení zájmových útvarů: DS PIRKO; Divadlo LABYRINT včetně LČ a PA; - metodická a organizační pomoc skupinám SNEAKER (tanec); - ve spolupráci s DIFA JAMU: organizace oblastního a regionálního kola celostátní přehlídky dětského přednesu DĚTSKÁ SCÉNA; - koordinace, příprava a realizace příměstských, zimních a letních táborů a všech dalších pobytových akcí; - příprava a realizace výukových programů; - hlavní organizátor oblastního a regionálního kola celostátní přehlídky dětského přednesu DĚTSKÁ SCÉNA; - zajištění provozu a průběžné zásobování baru v klubu LABYRINT. Petr David (0,75 úvazek): - vedení zájmových útvarů: DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA, AUTORSKÉ DIVADLO včetně LČ a PA; - koordinace aktivit v klubu LABYRINT a v sále (příležitostné dílny, cestovatelské a kulinářské večery, filmy a besedy, festivaly); - koncepce kulturně společenských akcí pořádaných pracovištěm LABYRINT (divadelní představení, přehlídky ŠPÍL-BERG, DEFILÉ, MALÝ FESTIVAL FILMOVÉ TVORBY atd.); 7

8 - příprava a realizace výukových programů; - styk s místní komunitou: spolupráce se školami a spolky v MČ Bohunice a Starý Lískovec; - příprava a realizace příměstských, letních táborů a dalších pobytových akcí; - vztah s veřejností (PR), propagace pracoviště a jejich aktivit v místních zpravodajích. - správa, údržba a obnova audio, video a světelného vybavení; Tomáš Gruna (0,5 úvazek): - vedení zájmových útvarů DS PIRKO; VIDEODÍLNA a DIGI FOTO DÍLNA včetně LČ a PA; - správa, údržba a obnova audio, video a světelného vybavení; - dílny pro neorganizovanou mládež v klubu; - zkušebna pravidelná i příležitostná činnost; - příprava a realizace divadelních představení a přehlídek, koncertů a dalších větších akcí (JEDEN SVĚT, MEZI PANELY); - spolupráce s DIFA JAMU Brno; - tvorba propagačních materiálů a správa webu pracoviště; - koordinace, příprava a realizace příměstských táborů v době školních prázdnin. Provozní zaměstnanci: Svépomoc a externisté na DOPP: - zajištění provozu pracoviště údržba, opravy a úpravy; - administrativa provozu (pravidelné revize a kontroly, dokumentace); - zajištění provozu kotelny; - průběžný nákup čistících prostředků a dalšího provozní materiálu; - zajištění provozu baru v klubu LABYRINT; - kontrola a koordinace úklidu pracoviště LABYRINT; - autodoprava; - pravidelný úklid celé budovy a přilehlého areálu pracoviště LABYRINT. PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ: Mgr. Tomáš Doležal - dále pokračuje ve studiu v rámci doktorského studijního programu obor pedagogika na PdF MU, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD Bc. Emilie Špatná studuje kombinované studium v ateliéru Divadlo a výchova na DIFA JAMU, dále se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na divadlo a dramatickou výchovu, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD MgA. Tomáš Gruna - se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na práci s videokamerou a zpracování různých medií, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD MgA. Petr David se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na divadlo a dramatickou výchovu, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD 8

9 STRUKTURA PRACOVIŠTĚ Tým zaměstnanců našeho pracoviště je spíše menší. Tomu odpovídá i rozsah činnosti, korespondující s časoprostorovými možnostmi, a stanovené výkonnostní ukazatele. Plánování společné vize, příprava, realizace a hodnocení koncepce (strategické cíle) činnosti na pracovišti a konkrétní úkoly z toho plynoucí jsou ve většině případů rozdělovány delegováním při pravidelných společných poradách (1 x týdně) a pracovních schůzkách ke konkrétním akcím a činnostem. Jedenkrát do roka vyjíždí celý tým pracoviště na hodnotící setkání. Průběžná kontrola a řešení vzniklých problémů a vyhodnocování úspěchů probíhá taktéž v komplexu celého pracoviště. Hodnocení činnosti a výkonů jednotlivých pracovníků probíhá 2 x ročně formou hodnotících rozhovorů. Průběžně je jejich činnost monitorována taktním a motivujícím využíváním hospitací. Mgr. Tomáš Doležal vedoucí pracoviště výukové programy, vzdělávání, fundraising BcA. Emilie Špatná zástupce vedoucího zájmové útvary, soutěže, pobytové akce MgA. Tomáš Gruna příměstské tábory, web, správa techniky MgA. Petr David akce, Klub, PR, propagace Barbora Špatná Klub, otevřené dílny, klubové akce Mgr. Eva Mohaplová rodičovská dovolená 9

10 D. CÍLE PRACOVIŠTĚ DLOUHODOBÁ KONCEPCE - POSLÁNÍ PRACOVIŠTĚ Pracoviště LABYRINT, které se nachází uprostřed dvou velkých sídlišť, chce být místem, kde se především dětem a mládeži pod odborným vedením (pomoc, podpora, motivace) a v odpovídajícím zázemí nabízí zájmové aktivity zaměřené na kulturu a umění (divadlo, film, tanec, hudba). Ukazuje se jim tak alternativní pohled na svět a možnosti trávení volného času: aktivně, smysluplně a kultivovaně. Prostě: KULTURA MEZI PANELY Především děti a mládež (ale i dospělé) hodláme zaujmout pestrou nabídkou zájmové činnosti směřované na různé druhy dramatického umění. Na větších akcích pak chceme prezentovat, jak tyto děti a mládež jako přímí aktéři tráví aktivně, smysluplně a kultivovaně svůj volný čas. Ukázat tak rodičům, kamarádům, vrstevníkům a široké veřejnosti, co umí. HLAVNÍ ÚKOLY ROKU Z HLEDISKA CELÉHO PRACOVIŠTĚ Jak hodláme naplnit plánovanou vizi, jaké kroky nás k ní dovedou: PEDAGOGICKÉ - široká nabídka kroužků s uměleckým zaměřením; - zvyšování počtu členů ve stávajících i nově nabízených zájmových útvarech; - více pobytových akcí našich zájmových útvarů; - udržení stálé nabídky příměstských táborů s uměleckým zaměřením, zvyšovaní jejich atraktivity a počtu účastníků na nich; - nabídka zázemí divadelním, tanečním a hudebním skupinám pro příležitostné hraní i pravidelnou činnost; - větší množství příležitostných kulturně-společenských akcí; - využití zázemí Klubu jako místa, kde se lze aktivně a tvůrčím způsobem setkat s kulturou; - široká nabídka vzdělávacích programů (pro školy výukové programy a odbornou veřejnost kurzy, dílny, semináře); - spolupráce s VŠ a VOŠ pedagogického a uměleckého zaměření; - hledání optimálního způsobu zpětné vazby, přínosné pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb (činností) našim klientům. PROVOZNÍ - sladění činnosti a provozu pracoviště tak, aby bylo dosahováno maximálních výkonů hospodárně, úsporně a efektivně (optimální využití prostor, energetické úspory, příjmy z pronájmů, zápisné úměrné úhradě provozu aj.). 10

11 E. FORMY ČINNOSTI 1) PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST Garant: MgA. Petr David Místo realizace: divadelní sál a Klub pracoviště LABYRINT Doba realizace: příležitostně cca 1 x týdně od ledna do června a od září do prosince Cílová skupina: přátelé a příbuzní členů souborů a široká veřejnost, žáci všech typů škol a učitelé, členové místních spolků, široká veřejnost Cíl: a) pedagogický seznámení široké veřejnosti s kvalitními divadelními inscenacemi dětských i dospělých amatérských souborů - nabídka divadelním souborům ukázat svou práci ostatním - výchova vnímavého diváka, případně motivace, stimulace a inspirace k vlastní umělecké tvorbě b) provozní podpora a aktivní zapojení pracoviště LABYRINT do kulturního života obce - kontakt s místní komunitou (školní divadla a spolky) Anotace: Nabídka kulturně společenských akcí, na kterých se podílí členové našich zájmových útvarů, pozvaní hosté (jednotlivci i skupiny). Obsah: DNY UMĚLECKÝCH AKTIVIT V LABYRINTU - kulturní akce (divadlo, koncert, vernisáž ) v divadelním sále pracoviště LABYRINT 1 2x měsíčně (odpoledne či celý den). Chceme udržet finančně přístupná představení pro mladé lidi, kteří svůj vztah ke kultuře a divadlu ještě stále hledají. To, že u nás hrají jejich vrstevníci považujeme za velmi významný výchovný prvek. Prezentovat se zde budou divadelní soubory, hudební skupiny či filmaři a fotografové, kteří pracující v rámci činnosti pracoviště LABYRINT (PIRKO, Divadlo LABYRINT, POUSTEVNÍK, ZELÍ, SPÁLENÝ SUŠENKY, DIGIFOTO Dílna), z nichž největší je dětský divadelní soubor PIRKO (55 členů), který v roce 2009 oslavil 60 let své existence. Prostor dostanou další mladí umělci z Brna a okolí např.: DS MAMAMATAYs, STUDIVIDLO, SŠUM s.r.o., DS MATADOR. Další významnější akce: JEDEN SVĚT (březen 2013) doprovodný program festivalu dokumentárních filmů o lidských právech z celého světa realizovaný ve spolupráci s organizací ČLOVĚK V TÍSNI: filmové produkce pro veřejnost spojené s besedou, divadelní představení (interaktivní divadlo) korespondující s tématy filmů. DRÁPEK (květen 2013) - festival dramatické výchovy na PdF MU prezentace odborné tvůrčí činnosti 11

12 studentů PdF MU (specializace dramatická výchova) určená odborné i laické veřejnosti. MEZI PANELY ( ) prezentace činnosti ZÚ pracoviště LABYRINT a pozvaných hostů. Třináctým ročníkem festivalu chceme navázat na tradici a úspěch předchozích ročníků. Náplň a podoba festivalu se každým rokem posunuje. Osvědčil se model zaměřit festival na všechny věkové kategorie. Rádi bychom seznámili co nejširší veřejnost s prací pracoviště LABYRINT a jeho místem v kulturním povědomí sídliště a města Brna. Celá akce bude mít dvě části. Dopoledne budeme věnovat menším dětem a jejich rodičům. V divadelních a tanečních vystoupeních se představí především domácí soubory (PIRKO, SNEAKER, DIVADLO LABYRINT). Ve tvořivých dílnách o přestávkách mezi představeními by si mohly děti vyrobit hračku či loutku nebo se podílet na výzdobě prostor Labyrintu a zahrady. Odpoledne budou mít starší děti a mládež možnost zkusit různé výtvarné techniky (např. výroba sádrových masek, větších objektů z drátěného pletiva a sádry). Divadelní a taneční soubory pracoviště LABYRINT, které navštěvují starší děti a mládež, by se postaraly o pestrou skladbu odpoledního bloku (PIRKO, PT LABYRINT, HSŽ POUSTEVNÍK, SNEAKER BRNO, DIVADELNÍ SPOLEK ZELÍ). Součástí odpoledního bloku bude projekce krátkometrážních filmů a fotografická vernisáž mladých tvůrců z kroužků (DIGIFOTO DÍLNA a VIDEODÍLNA) SETKÁNÍ DĚTÍ Z BOHUNIC (říjen 2013) Akce každoročně pořádaná ve spolupráci se ZŠ Vedlejší, pracovištěm LÁNY a dalšími organizacemi a spolky působícími v MČ Brno Bohunice. Prezentují zde volnočasové aktivity nabízené dětem a mládeži v právě zahájeném školním roce. Výstupy pro klienty: Tyto umělecké aktivity plní jednak funkci inspirační (nabízí nové možnosti pro zaměření tvůrčích aktivit), ale hlavně pomocí společenského a emotivního prožitku napomáhají formování sociálního a umělecko-kulturního cítění a chování - socializaci. Skutečnost, že se uměleckých aktivit účastní mladí lidé, vrstevníci, je pro mladé diváky (pozorovatele) také nesmírně důležitá. Většinou jde o vlastní dramatizace souborů, vlastní filmové scénáře či vlastní hudební texty, kde je viditelná snaha o generační reflektování současného světa. Zároveň jde zjevně o činnost, která vyžaduje pracovní úsilí a společnou odpovědnost. Spoluprožívání a sdílení dobrého kulturního (uměleckého) zážitku je nenahraditelná zkušenost, neboť jde o živou komunikaci tady a teď. Mladým aktivním jednotlivcům i skupinám nabízíme příležitost prezentovat výsledky jejich umělecké tvůrčí činnosti a místní komunitě nabídku zajímavého kulturního programu. Na obou stranách (diváci, herci) se zvyšuje úroveň sociálně kulturního vědomí. Hodnotící indikátory: kvantitativní - počet zrealizovaných představení a dalších akcí - divácká návštěvnost kvalitativní - úroveň výstupů a představení 12

13 - publikační činnost (články v místním tisku před a po) - zpětná vazba od účastníků - návrhy nových akcí tohoto druhu NORMATIVY: Tyto činnosti přímo normativní výkony nepřináší. DALŠÍ PŘÍNOS: Propagace a prezentace naší činnosti na veřejnosti informování dětí a jejich rodičů o náplni a formách naši činnosti. Podpora rozvoje a aktivní zapojení pracoviště LABYRINT do kulturního a společenského života obce. Kontakt s místní komunitou (děti, rodiče, školy, občanská sdružení a spolky). 13

14 2) PRAVIDELNÁ ČINNOST Garant: BcA. Emilie Špatná Místo realizace: pracoviště LABYRINT Doba realizace: po celý rok mimo termínů školních prázdnin a státních svátků Cílová skupina: především děti a mládež ve věku od 6 do 18 let (žáci ZŠ, SŠ a VOŠ), doplňkově v některých útvarech také děti předškolního věku a dospělí Cíl: pedagogický pravidelné, smysluplné a kreativní využití volného času směrované na rozvoj a kultivaci osobnosti prostřednictvím umění (divadlo, film, média, tanec, hudba) provozní široká nabídka kroužků s uměleckým zaměřením a zvyšování počtu členů ve stávajících i nově otevíraných zájmových útvarech nám umožní dále pokračovat v naší činnosti Anotace: Pravidelná zájmová činnost úzce specializovaná na různé druhy umění a uměleckou tvorbu: Divadlo dětské divadelní soubory: PIRKO (5 skupin), Divadlo LABYRINT (2 skupiny), DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA, mladé divadlo: AUTORSKÉ DIVADLO, a divadlo dospělých: Divadelní spolek ZELÍ, Historizující sdružení žakéřské POUSTEVNÍK Média film, foto: VIDEO DÍLNA, DIGI FOTO DÍLNA a tisk, rozhlas: Dětská Tisková Agentura - redakce LITINA Tanec moderní tanec: TS SNEAKER (7 skupin), dobové tance: POUSTEVNÍK Hudba SPÁLENÝ SUŠENKY (bubny) Obsah: Náplň činnosti kroužků bude adekvátní věku, pokročilosti a individuálním zvláštnostem členů. Rámcově by měla činnost v průběhu roku vypadat takto: seznámení skupiny a její konsolidace zjištění dispozic pro společnou tvorbu získání a rozvoj základních i nových specifických dovedností pro danou oblast tvorby společná tvorba prezentace výsledků celoroční práce Celoroční plány činnosti jednotlivých zájmových útvarů včetně dílčích skupin kroužků jsou podrobněji rozpracovány v dokumentaci (deníky ZÚ plán činnosti). Výstupy pro klienty: Převážně se jedná o získávání a rozvoj komunikativních, sociálních a personálních kompetencí. V procesu také dochází k uplatňování a rozvíjení kompetencí k učení a řešení problémů. Dále se zde uplatňují a rozvíjejí kompetence pracovní a občanské. Podrobnější a konkrétnější rozvedení jednotlivých druhů kompetencí je na odpovědnosti vedoucího kroužku a při přípravě, realizaci a hodnocení celoroční činnosti je konzultováno s přímým nadřízeným pracovníkem interním pedagogickým pracovníkem pracoviště LABYRINT. Hodnotící indikátory: kvantitativní počet zájmových útvarů a srovnání s minulým rokem (stávající, nově otevřené) 14

15 počet členů v zájmových útvarech počet realizovaných vystoupení (účastníci, diváci, četnost) zájem účastníků ve II. pololetí šk. roku kvalitativní šířka nabídky a její porovnání s minulostí výstupy z činnosti účast na akcích (druh akcí a úspěchy) ohlasy na vystoupení (zpětná vazba od účastníků, diváků, veřejnosti, media) metodický přesah (ukázkové dílny a semináře) NORMATIVY: Tato činnosti je naší hlavní činností, která přináší normativní výkony. Předpokládáme cca 255 počitatelných účastníků této činnosti. DALŠÍ PŘÍNOS: V našich zájmových útvarech využíváme různých forem aplikace dramatické výchovy a dalších metod a postupů, přinášejících výsledky a efekty výchovou a vzděláváním skrze umění. 15

16 PŘEHLED PLÁNŮ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ: DIVADLO od 7 do 9 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení PIRKO Přípravka Osvojení základů divadelního řemesla : tvorba postavy, přijetí role a jednání v ní, tvorba mizanscény, základní principy jevištního jednání) V prvním pololetí školního roku budeme pracovat na postupném stmelování kolektivu vzhledem k tomu, že do oddílu přibylo několik nových členů a je třeba se navzájem lépe poznat. Dále budou pracovat na divadelním představení na motivy knihy Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho V průběhu roku by měla být vytvořena stabilní skupina schopná spolupráce. Důraz bude kladen na základní dovednosti hlasové a pohybové a tvůrčí. V oblasti hlasové a pohybové průpravy si osvojí děti základní návyky tvoření dechu a hlasu a držení těla. Na konci roku by potom měl být předveden před rodiči výsledek celoroční práce, je však možné, že z důvodu absence členů oddílu bude celá práce dokončena až na letním soustředění. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Dále se zúčastní festivalu Mezi panely DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA Hravé, dobrodružné a dramatické cestování různými příběhy. Děti v nich mohou být kýmkoliv i čímkoliv. Atraktivní formou se tak seznamují se základy divadla. Průpravné činnosti (hlasová a pohybová průprava, komunikační dovednosti, herecká průpravu) realizované formou cvičení, her a improvizací. Účastníci se naučí pracovat ve skupině, aktivně se účastnit společné činnosti, využívat základní prostředky dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci s diváky. Různé metody dramatické výchovy (volná a dramatická hra, hra v roli, tvořivá dramatika ) Prezentace drobného výstupu pro rodiče a účast na dílně v rámci festivalu MEZI PANELY

17 DIVADLO do 13 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadlo LABYRINT Přípravka Dramatické umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorském scénáři, pohybová průprava, hlasová průprava, vnímání hudby a rytmu. Práce na divadelním představení (pokusíme se o zpracování malých detektivních příběhů). Premiéra červen 2013, účast na festivalu Mezi panely. Cvičení a herní jednání, jevištní jednání, metody tvorby inscenace. Účast na festivalu Mezi panely, účast na festivalu Sítko, účast na přehlídce Dětská scéna. PIRKO I. Dramatická umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků hlasu, pohybu k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorském představení, výtvarná činnost (výroba kulis, kostýmů), pohybová průprava (gesta, emoce), technická průprava (práce s moderní technikou osvětlovací pult, zvuk), mediální průprava - práce s kamerou a s informacemi s zvenčí. Premiéra červen 2013, účast na festivalu Mezi panely. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Účast na festivalu Mezi panely. 17

18 DIVADLO od 14 do 19 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadlo LABYRINT dramatické umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci práce na autorském scénáři pohybová průprava hlasová průprava vnímání hudby a rytmu Skupina bude pracovat s předlohou Lakomá Barka od J. Wericha kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální cvičení a herní jednání jevištní jednání metody tvorby inscenace účast na festivalu Mezi panely, účast na festivalu Sítko, účast na přehlídce Dětská scéna PIRKO II. a III. Osvojení základů divadelního řemesla : tvorba postavy, přijetí role a jednání v ní, tvorba mizanscény, základní principy jevištního jednání). V prvním pololetí školního roku budeme pracovat na postupném stmelování kolektivu. Vzhledem k tomu, že do oddílu přibylo několik nových členů a je třeba se navzájem lépe poznat. Důraz bude kladen na základní dovednosti hlasové a pohybové a tvůrčí. V oblasti hlasové a pohybové průpravy si osvojí děti základní návyky tvoření dechu a hlasu a držení těla. Zadáváním individuálních a skupinových úkolů bude také rozvíjena kompetence k řešení problémů (zadání pro divadelní zpracování námětu jako problém k řešení). Rozvíjeny budou také kompetence pracovní děti si osvojí základní principy tvorby jevištní situace. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Účast na festivalu Mezi panely Autorské divadlo Tvorba autorské inscenace. Účastníci se podílí na její tvorbě od výběru námětu až po vytvoření konečného jevištního tvaru. Průpravné činnosti (hlasová a pohybová průprava, komunikační dovednosti, herecká průpravu) realizované formou cvičení, her a improvizací. Prostřednictvím dramatické hry a hraní v roli prozkoumávat a ujasňovat si osobní postoj ke zvoleným tématům zaměřeným především na mezilidské vztahy, postoje, hodnoty i celospolečenské problémy. Hlasová průprava, tvůrčí psaní, herecká průprava, pohybová průprava, rozvoj kreativity. Premiéra představení, účast na festivalu Mezi panely 18

19 DIVADLO od 20 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadelní spolek ZELÍ Zdokonalování komunikačních dovedností, budování kladného vztahu k umění, umožnění zapojení se do smysluplného procesu hledání, poznávání a sdělování významů prostřednictvím divadelního tvaru. Aktivní vnímání uměleckého díla - zkoumání dramatických textů, jejich významů a objektivních témat,hlubší nahlédnutí na divadlo jako na uměleckou formu, využívání prostředků divadla v osobních a sociálních situacích. Září, říjen 2012 zahájení činnosti a výběr námětů pro inscenaci říjen, listopad 2012 příprava inscenace leden 2013 doplnění počtu členů pro II. pololetí únor 2013 víkendová soustředění souboru a finální příprava nové inscenace březen až květen 2013 dokončení, premiéra a následné reprízy nové inscenace na různých akcích červen hodnocení průběhu sezóny Kromě pravidelných zkoušek (každé úterý) se bude soubor během roku účastnit společných víkendových soustředění a výjezdů na přehlídky, festivaly a divadelní dílny. - rozvoj tvořivosti, představivosti - zdokonalování schopností empatie, intuitivního myšlení - prohlubování skupinového cítění a sounáležitosti - vhodné návyky pro týmovou práci (práce s partnerem a ve skupině). Rozvoj tvořivosti, představivosti, zdokonalování schopností empatie, intuitivního myšlení, prohlubování, skupinového cítění a sounáležitosti, vhodné návyky pro týmovou práci (práce s partnerem a ve skupině). Společná práce na inscenaci. Autorská tvorba (dramaturgie, scénografie, choreografie, režie ). Dramatizace. Formou dílen - seznámení s různými přístupy a metodami herecké práce (Stanislavskij, Čechov, Brecht, Artaud, Grotowski, Brook, Boal ). Prezentace vytvořených inscenací v rámci programu SDV LABYRINT a účast na dalších kulturně společenských akcích (soutěže, přehlídky, festivaly, dílny, charitativní akce atd.). Historizující sdružení žakéřské POUSTEVNÍK Učit a rozvíjet u účastníků divadelní a šermířské dovednosti a historické znalosti reálií. Součástí je také výroba zbroje, kostýmů a scény. Spojení divadelní tvorbu, šerm, tanec a zpěv. Účastníci pracují na několika různých představení, která jsou různě profilovaná na jednotlivé formy činnosti. Učení a rozvíjení hlasových a pohybových schopností účastníků, práce s textem, výběr tématu divadelního představení, dramatizace textu, práce na představení, kostýmech, scéně, hudbě, osvětlení a dalším. Rukodělné tvořivé činnosti - výroba zbraní, kostýmů a scény - prohloubení znalosti historických reálií pro věrné napodobení minulosti. Nácvik dovedností a jejich trénink, dramatizace, dílny šermu, tance a rukodělných činností. Vytvoření divadelního představení nebo i jen práce na jeho realizaci, spokojenost účastníků a jejich rozvíjení znalostí a dovedností v této oblasti. Celoroční pravidelná činnost je završena organizováním letního soustředění. 19

20 MÉDIA od 10 do 18 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení VIDEO DÍLNA Osvojení základů filmové řeči (tvorba scénáře, tvorba záběru, komponování střihu, tvorba postavy, jednání v roli). Práce na krátkometrážních filmech různých žánrů, v první půlce roku se seznámíme s technologiemi a v druhé na pracujeme na tvorbě scénářů. Zadáváním individuálních a skupinových úkolů (kameraman, střihač, režisér) bude rozvíjena kompetence k řešení úkolů. Klíčové kompetence RVP: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence mediální. Práce s kamerou (filmování), počítačový střih (postprodukce), jednání v herní situaci, atd. Metody tvorby filmového scénáře, vlastní reflexe reality, práce na autorském scénáři, výtvarná činnost (výroba kulis, animací), pohybová průprava, hlasová průprava, technická průprava (práce s moderní technikou kamera, pc, software), mediální průprava. 10 krátkometrážních filmů a jeden o něco delší. Všechny filmy budou předvedeny před rodiči. Dále se zúčastní aspoň jednoho festivalu amatérských filmů, účast na festivalu amatérských filmů, účast na festivalu MEZI PANELY, vlastní veřejná projekce. DIGI FOTO DÍLNA Osvojení základů fotografické řeči (kompozice, světla), zpracování fotografií ve volně šiřitelných programech, výtvarné umění specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků výtvarné (fotografie) práce k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorských fotografiích, výtvarná činnost (výroba kulis, koláže v PC), pohybová průprava (gesta, emoce), technická průprava (práce s moderní technikou fotoaparát, pc, software), mediální průprava. Seznámení se s technologiemi (rychlost a čas) a v druhé půlce roku práce na tvorbě uměleckého zpracování různých témat (reklama, portrét, atd.). Zadáváním individuálních a skupinových úkolů (osvětlovač, model...) bude rozvíjena kompetence řešení úkolů. Práce s fotoaparátem, počítačové zpracování fotografií (post produkce), sebeprezentace, sebereflexe a práce na PC. Metody a funkčnost různých kompozic fotografie, metody tvorby reklamní fotografie, vlastní reflexe reality. Účast na festivalu Mezi panely, vlastní vernisáž, na konci roku realizovat 4 výstavy malého rozsahu a jedné velké. Dětská tisková Agentura redakce LITINA U členů kroužku rozvíjet a posilovat komunikační schopnosti, tvůrčí myšlení, schopnost práce v kolektivu, kritické myšlení, schopnost prezentace na veřejnosti, schopnost práce s informacemi a orientace na mediálním poli. Teoretická povídání, mluvní cvičení, cvičení tvůrčího psaní, drobné hry k upevnění spolupráce v týmu, psaní článků, natáčení rozhlasových příspěvků, práce v terénu (natáčení reportáží a rozhovorů), práce s technikou (počítač, diktafon, ) Členové kroužku budou schopni jasně formulovat své myšlenky a názory, vytvořit publikovatelný souvislý text, vést dialog a aktivně se účastnit diskuze, vyvarovat se základním nebezpečím (mas)médií, základně se orientovat v novinářském a rozhlasovém prostředí. Metody a formy práce: - mluvní cvičení, cvičení tvůrčího psaní - psaní článků, natáčení rozhlasových příspěvků - práce v terénu (natáčení reportáží a rozhovorů) - práce s technikou (počítač, diktafon, ) Poslední schůzka bude ve slavnostním duchu. Zhodnotíme celoroční práci, připomeneme si práce zveřejněné v internetových novinách, 20

PROJEKT ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PROJEKT ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PROJEKT LABYRINT: MÍSTO, KDE SE NAJDEŠ PRACOVIŠTĚ LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ŠKOLNÍ ROK 2015/16 DNE: 1. 9. 2015 1 GARANT PROJEKTU: Mgr. Tomáš Doležal 2 Obsah CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ - 7 - Vnější

Více

PROJEKT ROK REALIZACE 2015

PROJEKT ROK REALIZACE 2015 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY PRACOVIŠTĚ LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2015 DNE: 1. 12. 2015 GARANT PROJEKTU: Mgr. Tomáš Doležal - 2

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROJEKT ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PROJEKT ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PROJEKT LABYRINT: MÍSTO, KDE SE NAJDEŠ PRACOVIŠTĚ LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ŠKOLNÍ ROK 2016/17 DNE: 31. 8. 2016 1 GARANT PROJEKTU: Mgr. Tomáš Doležal 2 Obsah CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ - 6 -

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více