PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013"

Transkript

1 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: GARANT PROJEKTU: Mgr. Tomáš Doležal a jeho tým

2 OBSAH A. CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ 3 B. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY 5 C. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 D. CÍLE PRACOVIŠTĚ 10 E. FORMY ČINNOSTI 11 1) PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST 11 2) PRAVIDELNÁ ČINNOST 14 PLÁNY ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ 16 DIVADLO 16 MEDIA 20 TANEC,HUDBA 21 3) TÁBORY A POBYTOVÁ ČINNOST 22 POBYTOVÉ AKCE 22 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 24 LETNÍ A ZIMNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 26 4) OSVĚTOVÁ ČINNOST 28 VÝUKOVÉ PROGRAMY 28 AKTUÁLNÍ NABÍDKA NAŠICH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 31 PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A I. STUPEŇ ZŠ 31 PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA 32 PROGRAMY PRO SŠ 34 5) VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A DALŠÍCH DOSPĚLÝCH 35 VZDĚLÁVÁNÍ 35 6) GARANCE SOUTĚŽÍ 37 SOUTĚŽE 37 7) SPONTÁNNÍ ČINNOST 39 KLUB LABYRINT 39 F. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 40 G. PLÁNOVÁNÉ VÝKONOSTNÍ UKAZATELE 41 2

3 A. CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ PRACOVIŠTĚ LABYRINT se nachází poblíž hranice brněnských sídlišť Bohunice a Starý Lískovec na ulici Švermova. Budova, kde pracoviště sídlí, byla v roce 1996 zrekonstruována z původní mateřské školy. Úpravou vznikl malý divadelní sál s ochozem, tělocvična, klub a další menší místnosti (zkušebna, výtvarný ateliér, dílna ). V přilehlé zahradě byl vybudován amfiteátr. Tyto prostory zcela vyhovují stávajícímu zaměření činnosti pracoviště na volnočasové aktivity pro děti a mládež, směřované na různé druhy dramatického umění (divadlo, film, tanec, hudba), realizované v odpoledních a večerních časech. V dopoledních hodinách pak v těchto prostorách probíhají výukové programy pro školy s podobným zaměřením. V nemalé míře je naše pracoviště také laboratoří - experimentálním pracovištěm pro studenty PdF MU, DIFA JAMU (studijních oborů a specializací zaměřených na dramatickou výchovu a divadlo), kteří zde realizují svoji odbornou praxi a posléze pak vlastní samostatné projekty a nápady. Příležitostně naše pracoviště pořádá vzdělávací akce pro odbornou veřejnost (např. kurzy a semináře o dramatické výchově), koncerty, vernisáže, divadelní přehlídky, soutěže a festivaly. Od března 2011 je pracoviště LABYRINT zakládajícím členem Asociace dramacenter České republiky (ACD) sdružujícím servisní, vzdělávací, kulturní a komunitní zařízení zabývající se dramatickou výchovou ve všech jejich podobách na území celé ČR. 3

4 Vnější vztahy a spolupráce ÚMČ Brno Bohunice Budova je majetkem MČ Brno Bohunice, která ji pronajímá SVČ Lužánky za symbolickou částku 99,- Kč ročně. Částečně také hradí ze svého rozpočtu energie, vodu, plyn a velké opravy (v roce 2011 celkem 300 tis. Kč). Běžnou údržbu budovy, drobné opravy, úpravy, úklid, služby spojů (telefony, internet) a další hradí pracoviště LABYRINT ze svých finančních prostředků (příspěvky od účastníků, dotace v uplynulém školním roce cca 380 tis. Kč). Vedoucí pracoviště je v kontaktu s ÚMČ a snaží se průběžné vyjednávat a zjišťovat možnosti financování, případně spolufinancování investičních akcí zaměřených na opravu, údržbu a rekonstrukci pracovišti (okna, omítky, elektrické rozvody ). Vedení MČ je pravidelně zváno na kulturně společenské akce realizované v pracoviště LABYRINT. Činnost pracoviště v roce 2012 MČ Brno Bohunice finančně podpořila dotací ve výši 30 tis. na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a kulturně společenských akcí v obci (dílny, divadelní představení a přehlídky). V tiskovém zpravodaji MČ Brno Bohunice je zdarma inzerována aktuální nabídka pracoviště LABYRINT. budova pracoviště Labyrint Plán B Občanské sdružení PLÁN B sídlí v našich prostorách. Spolupracuje s pracovištěm LABYRINT na projektech v oblasti umění, nabízených a zaměřených na neorganizovanou mládež z místní komunity (otevřené dílny, klubová činnost, dobrovolnické aktivity, koncerty, výstavy, představení, festivaly atd.). SÍDLO PRACOVIŠTĚ Švermova ulice 19, , Brno Bohunice, Kontakt : Tel.:

5 B. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY V současné době jsou v budově k dispozici tyto prostory: Klubová místnost (kapacita cca 30 lidí), Divadelní sál s ochozem (kapacita cca 60 lidí), Tělocvična (kapacita cca 25 lidí), Výtvarný ateliér (kapacita cca 10 lidí), Počítačová učebna (kapacita 5 lidí), Multimediální místnost zkušebna (kapacita cca 1 4 lidi), Klubovna vedoucích (kapacita 8 lidí), Amfiteátr venkovní divadelní scéna (kapacita cca 60 lidí), Pokoj pro lektory (kapacita 2 lůžka), + skladovací prostory, kanceláře, dílna, kuchyňský kout, šatny, sociální zařízení a kotelna. Provoz pracoviště LABYRINT financování činnosti: Telefony, opravy, údržba a úklid budovy, materiál spotřebovaný v kroužcích, výukových programech, v klubových činnostech a dílnách je hrazen z příspěvků účastníků a ze získaných dotací a darů. Materiální a technické vybavení: K činnosti je využíváno stávající vybavení pracoviště LABYRINT, které je převážně majetkem SVČ Lužánky, dále pak Městské části Brno Bohunice vybavení Klubu, Divadelní fakulty JAMU, Plánu B o.s. a divadelního souboru PIRKO. Toto vybavení je řádně evidováno, průběžně opravováno a případně vyřazeno. Bar v Klubu LABYRINT Pracoviště LABYRINT provozuje v Klubu nealkoholický bar. Fungování baru je neziskové. Hospodářský výsledek této činnosti pokrývá pouze provoz baru. 5

6 C. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedagogičtí pracovníci : Vedoucí pracoviště : Mgr. Tomáš Doležal 1 úvazek Pedagogové PRACOVIŠTĚ BcA. Emilie Špatná 1 úvazek LABYRINT: MgA. Tomáš Gruna 0,5 úvazku MgA. Petr David Externí spolupracovníci a dobrovolníci: Aneta Procházková TS SNEAKER Aleš Procházka TS SNEAKER Petr Vítek - POUSTEVNÍK Lenka Hricová SPALENÝ SUŠENKY Jana Pouchlá - PIRKO Tereza Spáčilová - PIRKO Jindra Delongová - PIRKO Silva Macková - PIRKO Radka Macková - PIRKO Kateřina Hložánková - PIRKO Mgr. Eva Mohaplová Barbora Špatná PIRKO, příměstské tábory, provoz Klubu, otevřené dílny Zuzana Špatná - PIRKO, příměstské tábory Miroslav Jindra PIRKO, příměstské tábory Dana Večerková - LITINA Zdeněk Herzig - LITINA Eva Doležalová - PIRKO Tereza Hrubá - PIRKO Tereza Nádvorníková PLÁN B Jarmila Doležalová výukové programy Martina Bártová výukové programy Pavla Gerlingerová Autorské divadlo Provozní pracovníci : 0,75 úvazek rodičovská dovolená Provoz a úklid budovy: CELKEM Řešeno svépomocí a DOPP (cca 8 tis. Kč/ měsíčně) 3,25 úvazku Kvalifikace resp. dosažený stupeň i obor vzdělání odpovídá u všech pracovníků pracovnímu zařazení. 6

7 Rámcová pracovní náplň zaměstnanců pracoviště LABYRINT pro rok 2013: Pedagogové: Tomáš Doležal (1 úvazek): - vedení pracoviště; - účtování a správa finančních prostředků; - vedení zájmových útvarů: DS ZELÍ, HSŽ POUSTEVNÍK včetně LČ a PA; - styk s ÚMČ a dalšími orgány regionální i státní správy; - motivace a podpora týmu; - koordinace, příprava a realizace výukových programů; - spolupráce s DIFA JAMU na organizaci krajského kola celostátních přehlídek studentského a alternativního divadla MLADÁ SCÉNA, ŠRÁMKŮV PÍSEK a WOLKERŮV PROSTĚJOV; - spolupráce s PdF MU Brno - organizační zajištění vzdělávacích akcí (kurzy, festival DRÁPEK); - spolupráce se Sdružením pěstounských rodin příprava a realizace pobytových akcí, letních a zimních táborů - spolupráce při realizaci příměstských, zimních a letních táborů, pobytových akcí; - styk s místní komunitou: spolupráce se školami a spolky v MČ Bohunice a Starý Lískovec; - public relation a fundrasing pracoviště; - zajištění provozu baru v klubu LABYRINT. Emilie Špatná (1 úvazek): - vedení zájmových útvarů: DS PIRKO; Divadlo LABYRINT včetně LČ a PA; - metodická a organizační pomoc skupinám SNEAKER (tanec); - ve spolupráci s DIFA JAMU: organizace oblastního a regionálního kola celostátní přehlídky dětského přednesu DĚTSKÁ SCÉNA; - koordinace, příprava a realizace příměstských, zimních a letních táborů a všech dalších pobytových akcí; - příprava a realizace výukových programů; - hlavní organizátor oblastního a regionálního kola celostátní přehlídky dětského přednesu DĚTSKÁ SCÉNA; - zajištění provozu a průběžné zásobování baru v klubu LABYRINT. Petr David (0,75 úvazek): - vedení zájmových útvarů: DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA, AUTORSKÉ DIVADLO včetně LČ a PA; - koordinace aktivit v klubu LABYRINT a v sále (příležitostné dílny, cestovatelské a kulinářské večery, filmy a besedy, festivaly); - koncepce kulturně společenských akcí pořádaných pracovištěm LABYRINT (divadelní představení, přehlídky ŠPÍL-BERG, DEFILÉ, MALÝ FESTIVAL FILMOVÉ TVORBY atd.); 7

8 - příprava a realizace výukových programů; - styk s místní komunitou: spolupráce se školami a spolky v MČ Bohunice a Starý Lískovec; - příprava a realizace příměstských, letních táborů a dalších pobytových akcí; - vztah s veřejností (PR), propagace pracoviště a jejich aktivit v místních zpravodajích. - správa, údržba a obnova audio, video a světelného vybavení; Tomáš Gruna (0,5 úvazek): - vedení zájmových útvarů DS PIRKO; VIDEODÍLNA a DIGI FOTO DÍLNA včetně LČ a PA; - správa, údržba a obnova audio, video a světelného vybavení; - dílny pro neorganizovanou mládež v klubu; - zkušebna pravidelná i příležitostná činnost; - příprava a realizace divadelních představení a přehlídek, koncertů a dalších větších akcí (JEDEN SVĚT, MEZI PANELY); - spolupráce s DIFA JAMU Brno; - tvorba propagačních materiálů a správa webu pracoviště; - koordinace, příprava a realizace příměstských táborů v době školních prázdnin. Provozní zaměstnanci: Svépomoc a externisté na DOPP: - zajištění provozu pracoviště údržba, opravy a úpravy; - administrativa provozu (pravidelné revize a kontroly, dokumentace); - zajištění provozu kotelny; - průběžný nákup čistících prostředků a dalšího provozní materiálu; - zajištění provozu baru v klubu LABYRINT; - kontrola a koordinace úklidu pracoviště LABYRINT; - autodoprava; - pravidelný úklid celé budovy a přilehlého areálu pracoviště LABYRINT. PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ: Mgr. Tomáš Doležal - dále pokračuje ve studiu v rámci doktorského studijního programu obor pedagogika na PdF MU, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD Bc. Emilie Špatná studuje kombinované studium v ateliéru Divadlo a výchova na DIFA JAMU, dále se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na divadlo a dramatickou výchovu, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD MgA. Tomáš Gruna - se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na práci s videokamerou a zpracování různých medií, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD MgA. Petr David se bude účastnit kurzů a seminářů zaměřených na divadlo a dramatickou výchovu, využití nabídky vzdělávání v rámci projektu OKD 8

9 STRUKTURA PRACOVIŠTĚ Tým zaměstnanců našeho pracoviště je spíše menší. Tomu odpovídá i rozsah činnosti, korespondující s časoprostorovými možnostmi, a stanovené výkonnostní ukazatele. Plánování společné vize, příprava, realizace a hodnocení koncepce (strategické cíle) činnosti na pracovišti a konkrétní úkoly z toho plynoucí jsou ve většině případů rozdělovány delegováním při pravidelných společných poradách (1 x týdně) a pracovních schůzkách ke konkrétním akcím a činnostem. Jedenkrát do roka vyjíždí celý tým pracoviště na hodnotící setkání. Průběžná kontrola a řešení vzniklých problémů a vyhodnocování úspěchů probíhá taktéž v komplexu celého pracoviště. Hodnocení činnosti a výkonů jednotlivých pracovníků probíhá 2 x ročně formou hodnotících rozhovorů. Průběžně je jejich činnost monitorována taktním a motivujícím využíváním hospitací. Mgr. Tomáš Doležal vedoucí pracoviště výukové programy, vzdělávání, fundraising BcA. Emilie Špatná zástupce vedoucího zájmové útvary, soutěže, pobytové akce MgA. Tomáš Gruna příměstské tábory, web, správa techniky MgA. Petr David akce, Klub, PR, propagace Barbora Špatná Klub, otevřené dílny, klubové akce Mgr. Eva Mohaplová rodičovská dovolená 9

10 D. CÍLE PRACOVIŠTĚ DLOUHODOBÁ KONCEPCE - POSLÁNÍ PRACOVIŠTĚ Pracoviště LABYRINT, které se nachází uprostřed dvou velkých sídlišť, chce být místem, kde se především dětem a mládeži pod odborným vedením (pomoc, podpora, motivace) a v odpovídajícím zázemí nabízí zájmové aktivity zaměřené na kulturu a umění (divadlo, film, tanec, hudba). Ukazuje se jim tak alternativní pohled na svět a možnosti trávení volného času: aktivně, smysluplně a kultivovaně. Prostě: KULTURA MEZI PANELY Především děti a mládež (ale i dospělé) hodláme zaujmout pestrou nabídkou zájmové činnosti směřované na různé druhy dramatického umění. Na větších akcích pak chceme prezentovat, jak tyto děti a mládež jako přímí aktéři tráví aktivně, smysluplně a kultivovaně svůj volný čas. Ukázat tak rodičům, kamarádům, vrstevníkům a široké veřejnosti, co umí. HLAVNÍ ÚKOLY ROKU Z HLEDISKA CELÉHO PRACOVIŠTĚ Jak hodláme naplnit plánovanou vizi, jaké kroky nás k ní dovedou: PEDAGOGICKÉ - široká nabídka kroužků s uměleckým zaměřením; - zvyšování počtu členů ve stávajících i nově nabízených zájmových útvarech; - více pobytových akcí našich zájmových útvarů; - udržení stálé nabídky příměstských táborů s uměleckým zaměřením, zvyšovaní jejich atraktivity a počtu účastníků na nich; - nabídka zázemí divadelním, tanečním a hudebním skupinám pro příležitostné hraní i pravidelnou činnost; - větší množství příležitostných kulturně-společenských akcí; - využití zázemí Klubu jako místa, kde se lze aktivně a tvůrčím způsobem setkat s kulturou; - široká nabídka vzdělávacích programů (pro školy výukové programy a odbornou veřejnost kurzy, dílny, semináře); - spolupráce s VŠ a VOŠ pedagogického a uměleckého zaměření; - hledání optimálního způsobu zpětné vazby, přínosné pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb (činností) našim klientům. PROVOZNÍ - sladění činnosti a provozu pracoviště tak, aby bylo dosahováno maximálních výkonů hospodárně, úsporně a efektivně (optimální využití prostor, energetické úspory, příjmy z pronájmů, zápisné úměrné úhradě provozu aj.). 10

11 E. FORMY ČINNOSTI 1) PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST Garant: MgA. Petr David Místo realizace: divadelní sál a Klub pracoviště LABYRINT Doba realizace: příležitostně cca 1 x týdně od ledna do června a od září do prosince Cílová skupina: přátelé a příbuzní členů souborů a široká veřejnost, žáci všech typů škol a učitelé, členové místních spolků, široká veřejnost Cíl: a) pedagogický seznámení široké veřejnosti s kvalitními divadelními inscenacemi dětských i dospělých amatérských souborů - nabídka divadelním souborům ukázat svou práci ostatním - výchova vnímavého diváka, případně motivace, stimulace a inspirace k vlastní umělecké tvorbě b) provozní podpora a aktivní zapojení pracoviště LABYRINT do kulturního života obce - kontakt s místní komunitou (školní divadla a spolky) Anotace: Nabídka kulturně společenských akcí, na kterých se podílí členové našich zájmových útvarů, pozvaní hosté (jednotlivci i skupiny). Obsah: DNY UMĚLECKÝCH AKTIVIT V LABYRINTU - kulturní akce (divadlo, koncert, vernisáž ) v divadelním sále pracoviště LABYRINT 1 2x měsíčně (odpoledne či celý den). Chceme udržet finančně přístupná představení pro mladé lidi, kteří svůj vztah ke kultuře a divadlu ještě stále hledají. To, že u nás hrají jejich vrstevníci považujeme za velmi významný výchovný prvek. Prezentovat se zde budou divadelní soubory, hudební skupiny či filmaři a fotografové, kteří pracující v rámci činnosti pracoviště LABYRINT (PIRKO, Divadlo LABYRINT, POUSTEVNÍK, ZELÍ, SPÁLENÝ SUŠENKY, DIGIFOTO Dílna), z nichž největší je dětský divadelní soubor PIRKO (55 členů), který v roce 2009 oslavil 60 let své existence. Prostor dostanou další mladí umělci z Brna a okolí např.: DS MAMAMATAYs, STUDIVIDLO, SŠUM s.r.o., DS MATADOR. Další významnější akce: JEDEN SVĚT (březen 2013) doprovodný program festivalu dokumentárních filmů o lidských právech z celého světa realizovaný ve spolupráci s organizací ČLOVĚK V TÍSNI: filmové produkce pro veřejnost spojené s besedou, divadelní představení (interaktivní divadlo) korespondující s tématy filmů. DRÁPEK (květen 2013) - festival dramatické výchovy na PdF MU prezentace odborné tvůrčí činnosti 11

12 studentů PdF MU (specializace dramatická výchova) určená odborné i laické veřejnosti. MEZI PANELY ( ) prezentace činnosti ZÚ pracoviště LABYRINT a pozvaných hostů. Třináctým ročníkem festivalu chceme navázat na tradici a úspěch předchozích ročníků. Náplň a podoba festivalu se každým rokem posunuje. Osvědčil se model zaměřit festival na všechny věkové kategorie. Rádi bychom seznámili co nejširší veřejnost s prací pracoviště LABYRINT a jeho místem v kulturním povědomí sídliště a města Brna. Celá akce bude mít dvě části. Dopoledne budeme věnovat menším dětem a jejich rodičům. V divadelních a tanečních vystoupeních se představí především domácí soubory (PIRKO, SNEAKER, DIVADLO LABYRINT). Ve tvořivých dílnách o přestávkách mezi představeními by si mohly děti vyrobit hračku či loutku nebo se podílet na výzdobě prostor Labyrintu a zahrady. Odpoledne budou mít starší děti a mládež možnost zkusit různé výtvarné techniky (např. výroba sádrových masek, větších objektů z drátěného pletiva a sádry). Divadelní a taneční soubory pracoviště LABYRINT, které navštěvují starší děti a mládež, by se postaraly o pestrou skladbu odpoledního bloku (PIRKO, PT LABYRINT, HSŽ POUSTEVNÍK, SNEAKER BRNO, DIVADELNÍ SPOLEK ZELÍ). Součástí odpoledního bloku bude projekce krátkometrážních filmů a fotografická vernisáž mladých tvůrců z kroužků (DIGIFOTO DÍLNA a VIDEODÍLNA) SETKÁNÍ DĚTÍ Z BOHUNIC (říjen 2013) Akce každoročně pořádaná ve spolupráci se ZŠ Vedlejší, pracovištěm LÁNY a dalšími organizacemi a spolky působícími v MČ Brno Bohunice. Prezentují zde volnočasové aktivity nabízené dětem a mládeži v právě zahájeném školním roce. Výstupy pro klienty: Tyto umělecké aktivity plní jednak funkci inspirační (nabízí nové možnosti pro zaměření tvůrčích aktivit), ale hlavně pomocí společenského a emotivního prožitku napomáhají formování sociálního a umělecko-kulturního cítění a chování - socializaci. Skutečnost, že se uměleckých aktivit účastní mladí lidé, vrstevníci, je pro mladé diváky (pozorovatele) také nesmírně důležitá. Většinou jde o vlastní dramatizace souborů, vlastní filmové scénáře či vlastní hudební texty, kde je viditelná snaha o generační reflektování současného světa. Zároveň jde zjevně o činnost, která vyžaduje pracovní úsilí a společnou odpovědnost. Spoluprožívání a sdílení dobrého kulturního (uměleckého) zážitku je nenahraditelná zkušenost, neboť jde o živou komunikaci tady a teď. Mladým aktivním jednotlivcům i skupinám nabízíme příležitost prezentovat výsledky jejich umělecké tvůrčí činnosti a místní komunitě nabídku zajímavého kulturního programu. Na obou stranách (diváci, herci) se zvyšuje úroveň sociálně kulturního vědomí. Hodnotící indikátory: kvantitativní - počet zrealizovaných představení a dalších akcí - divácká návštěvnost kvalitativní - úroveň výstupů a představení 12

13 - publikační činnost (články v místním tisku před a po) - zpětná vazba od účastníků - návrhy nových akcí tohoto druhu NORMATIVY: Tyto činnosti přímo normativní výkony nepřináší. DALŠÍ PŘÍNOS: Propagace a prezentace naší činnosti na veřejnosti informování dětí a jejich rodičů o náplni a formách naši činnosti. Podpora rozvoje a aktivní zapojení pracoviště LABYRINT do kulturního a společenského života obce. Kontakt s místní komunitou (děti, rodiče, školy, občanská sdružení a spolky). 13

14 2) PRAVIDELNÁ ČINNOST Garant: BcA. Emilie Špatná Místo realizace: pracoviště LABYRINT Doba realizace: po celý rok mimo termínů školních prázdnin a státních svátků Cílová skupina: především děti a mládež ve věku od 6 do 18 let (žáci ZŠ, SŠ a VOŠ), doplňkově v některých útvarech také děti předškolního věku a dospělí Cíl: pedagogický pravidelné, smysluplné a kreativní využití volného času směrované na rozvoj a kultivaci osobnosti prostřednictvím umění (divadlo, film, média, tanec, hudba) provozní široká nabídka kroužků s uměleckým zaměřením a zvyšování počtu členů ve stávajících i nově otevíraných zájmových útvarech nám umožní dále pokračovat v naší činnosti Anotace: Pravidelná zájmová činnost úzce specializovaná na různé druhy umění a uměleckou tvorbu: Divadlo dětské divadelní soubory: PIRKO (5 skupin), Divadlo LABYRINT (2 skupiny), DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA, mladé divadlo: AUTORSKÉ DIVADLO, a divadlo dospělých: Divadelní spolek ZELÍ, Historizující sdružení žakéřské POUSTEVNÍK Média film, foto: VIDEO DÍLNA, DIGI FOTO DÍLNA a tisk, rozhlas: Dětská Tisková Agentura - redakce LITINA Tanec moderní tanec: TS SNEAKER (7 skupin), dobové tance: POUSTEVNÍK Hudba SPÁLENÝ SUŠENKY (bubny) Obsah: Náplň činnosti kroužků bude adekvátní věku, pokročilosti a individuálním zvláštnostem členů. Rámcově by měla činnost v průběhu roku vypadat takto: seznámení skupiny a její konsolidace zjištění dispozic pro společnou tvorbu získání a rozvoj základních i nových specifických dovedností pro danou oblast tvorby společná tvorba prezentace výsledků celoroční práce Celoroční plány činnosti jednotlivých zájmových útvarů včetně dílčích skupin kroužků jsou podrobněji rozpracovány v dokumentaci (deníky ZÚ plán činnosti). Výstupy pro klienty: Převážně se jedná o získávání a rozvoj komunikativních, sociálních a personálních kompetencí. V procesu také dochází k uplatňování a rozvíjení kompetencí k učení a řešení problémů. Dále se zde uplatňují a rozvíjejí kompetence pracovní a občanské. Podrobnější a konkrétnější rozvedení jednotlivých druhů kompetencí je na odpovědnosti vedoucího kroužku a při přípravě, realizaci a hodnocení celoroční činnosti je konzultováno s přímým nadřízeným pracovníkem interním pedagogickým pracovníkem pracoviště LABYRINT. Hodnotící indikátory: kvantitativní počet zájmových útvarů a srovnání s minulým rokem (stávající, nově otevřené) 14

15 počet členů v zájmových útvarech počet realizovaných vystoupení (účastníci, diváci, četnost) zájem účastníků ve II. pololetí šk. roku kvalitativní šířka nabídky a její porovnání s minulostí výstupy z činnosti účast na akcích (druh akcí a úspěchy) ohlasy na vystoupení (zpětná vazba od účastníků, diváků, veřejnosti, media) metodický přesah (ukázkové dílny a semináře) NORMATIVY: Tato činnosti je naší hlavní činností, která přináší normativní výkony. Předpokládáme cca 255 počitatelných účastníků této činnosti. DALŠÍ PŘÍNOS: V našich zájmových útvarech využíváme různých forem aplikace dramatické výchovy a dalších metod a postupů, přinášejících výsledky a efekty výchovou a vzděláváním skrze umění. 15

16 PŘEHLED PLÁNŮ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ: DIVADLO od 7 do 9 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení PIRKO Přípravka Osvojení základů divadelního řemesla : tvorba postavy, přijetí role a jednání v ní, tvorba mizanscény, základní principy jevištního jednání) V prvním pololetí školního roku budeme pracovat na postupném stmelování kolektivu vzhledem k tomu, že do oddílu přibylo několik nových členů a je třeba se navzájem lépe poznat. Dále budou pracovat na divadelním představení na motivy knihy Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho V průběhu roku by měla být vytvořena stabilní skupina schopná spolupráce. Důraz bude kladen na základní dovednosti hlasové a pohybové a tvůrčí. V oblasti hlasové a pohybové průpravy si osvojí děti základní návyky tvoření dechu a hlasu a držení těla. Na konci roku by potom měl být předveden před rodiči výsledek celoroční práce, je však možné, že z důvodu absence členů oddílu bude celá práce dokončena až na letním soustředění. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Dále se zúčastní festivalu Mezi panely DIVADELNÍ PŘÍPRAVKA Hravé, dobrodružné a dramatické cestování různými příběhy. Děti v nich mohou být kýmkoliv i čímkoliv. Atraktivní formou se tak seznamují se základy divadla. Průpravné činnosti (hlasová a pohybová průprava, komunikační dovednosti, herecká průpravu) realizované formou cvičení, her a improvizací. Účastníci se naučí pracovat ve skupině, aktivně se účastnit společné činnosti, využívat základní prostředky dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci s diváky. Různé metody dramatické výchovy (volná a dramatická hra, hra v roli, tvořivá dramatika ) Prezentace drobného výstupu pro rodiče a účast na dílně v rámci festivalu MEZI PANELY

17 DIVADLO do 13 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadlo LABYRINT Přípravka Dramatické umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorském scénáři, pohybová průprava, hlasová průprava, vnímání hudby a rytmu. Práce na divadelním představení (pokusíme se o zpracování malých detektivních příběhů). Premiéra červen 2013, účast na festivalu Mezi panely. Cvičení a herní jednání, jevištní jednání, metody tvorby inscenace. Účast na festivalu Mezi panely, účast na festivalu Sítko, účast na přehlídce Dětská scéna. PIRKO I. Dramatická umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků hlasu, pohybu k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorském představení, výtvarná činnost (výroba kulis, kostýmů), pohybová průprava (gesta, emoce), technická průprava (práce s moderní technikou osvětlovací pult, zvuk), mediální průprava - práce s kamerou a s informacemi s zvenčí. Premiéra červen 2013, účast na festivalu Mezi panely. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Účast na festivalu Mezi panely. 17

18 DIVADLO od 14 do 19 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadlo LABYRINT dramatické umění - specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků dramatické a divadelní práce k uměleckému sdělení a komunikaci aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci práce na autorském scénáři pohybová průprava hlasová průprava vnímání hudby a rytmu Skupina bude pracovat s předlohou Lakomá Barka od J. Wericha kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální cvičení a herní jednání jevištní jednání metody tvorby inscenace účast na festivalu Mezi panely, účast na festivalu Sítko, účast na přehlídce Dětská scéna PIRKO II. a III. Osvojení základů divadelního řemesla : tvorba postavy, přijetí role a jednání v ní, tvorba mizanscény, základní principy jevištního jednání). V prvním pololetí školního roku budeme pracovat na postupném stmelování kolektivu. Vzhledem k tomu, že do oddílu přibylo několik nových členů a je třeba se navzájem lépe poznat. Důraz bude kladen na základní dovednosti hlasové a pohybové a tvůrčí. V oblasti hlasové a pohybové průpravy si osvojí děti základní návyky tvoření dechu a hlasu a držení těla. Zadáváním individuálních a skupinových úkolů bude také rozvíjena kompetence k řešení problémů (zadání pro divadelní zpracování námětu jako problém k řešení). Rozvíjeny budou také kompetence pracovní děti si osvojí základní principy tvorby jevištní situace. Cvičení (hlasová a pohybová průprava), jednání v herní situaci, jednání v jevištní situaci (jevištní postava, komunikace s diváky) v improvizované i fixované podobě. Na konci roku výsledný dramatický tvar prezentovat veřejně před rodiči a ostatními oddíly. Účast na festivalu Mezi panely Autorské divadlo Tvorba autorské inscenace. Účastníci se podílí na její tvorbě od výběru námětu až po vytvoření konečného jevištního tvaru. Průpravné činnosti (hlasová a pohybová průprava, komunikační dovednosti, herecká průpravu) realizované formou cvičení, her a improvizací. Prostřednictvím dramatické hry a hraní v roli prozkoumávat a ujasňovat si osobní postoj ke zvoleným tématům zaměřeným především na mezilidské vztahy, postoje, hodnoty i celospolečenské problémy. Hlasová průprava, tvůrčí psaní, herecká průprava, pohybová průprava, rozvoj kreativity. Premiéra představení, účast na festivalu Mezi panely 18

19 DIVADLO od 20 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení Divadelní spolek ZELÍ Zdokonalování komunikačních dovedností, budování kladného vztahu k umění, umožnění zapojení se do smysluplného procesu hledání, poznávání a sdělování významů prostřednictvím divadelního tvaru. Aktivní vnímání uměleckého díla - zkoumání dramatických textů, jejich významů a objektivních témat,hlubší nahlédnutí na divadlo jako na uměleckou formu, využívání prostředků divadla v osobních a sociálních situacích. Září, říjen 2012 zahájení činnosti a výběr námětů pro inscenaci říjen, listopad 2012 příprava inscenace leden 2013 doplnění počtu členů pro II. pololetí únor 2013 víkendová soustředění souboru a finální příprava nové inscenace březen až květen 2013 dokončení, premiéra a následné reprízy nové inscenace na různých akcích červen hodnocení průběhu sezóny Kromě pravidelných zkoušek (každé úterý) se bude soubor během roku účastnit společných víkendových soustředění a výjezdů na přehlídky, festivaly a divadelní dílny. - rozvoj tvořivosti, představivosti - zdokonalování schopností empatie, intuitivního myšlení - prohlubování skupinového cítění a sounáležitosti - vhodné návyky pro týmovou práci (práce s partnerem a ve skupině). Rozvoj tvořivosti, představivosti, zdokonalování schopností empatie, intuitivního myšlení, prohlubování, skupinového cítění a sounáležitosti, vhodné návyky pro týmovou práci (práce s partnerem a ve skupině). Společná práce na inscenaci. Autorská tvorba (dramaturgie, scénografie, choreografie, režie ). Dramatizace. Formou dílen - seznámení s různými přístupy a metodami herecké práce (Stanislavskij, Čechov, Brecht, Artaud, Grotowski, Brook, Boal ). Prezentace vytvořených inscenací v rámci programu SDV LABYRINT a účast na dalších kulturně společenských akcích (soutěže, přehlídky, festivaly, dílny, charitativní akce atd.). Historizující sdružení žakéřské POUSTEVNÍK Učit a rozvíjet u účastníků divadelní a šermířské dovednosti a historické znalosti reálií. Součástí je také výroba zbroje, kostýmů a scény. Spojení divadelní tvorbu, šerm, tanec a zpěv. Účastníci pracují na několika různých představení, která jsou různě profilovaná na jednotlivé formy činnosti. Učení a rozvíjení hlasových a pohybových schopností účastníků, práce s textem, výběr tématu divadelního představení, dramatizace textu, práce na představení, kostýmech, scéně, hudbě, osvětlení a dalším. Rukodělné tvořivé činnosti - výroba zbraní, kostýmů a scény - prohloubení znalosti historických reálií pro věrné napodobení minulosti. Nácvik dovedností a jejich trénink, dramatizace, dílny šermu, tance a rukodělných činností. Vytvoření divadelního představení nebo i jen práce na jeho realizaci, spokojenost účastníků a jejich rozvíjení znalostí a dovedností v této oblasti. Celoroční pravidelná činnost je završena organizováním letního soustředění. 19

20 MÉDIA od 10 do 18 let Název Cíle Obsah Výstupy Metody a formy Forma ukončení VIDEO DÍLNA Osvojení základů filmové řeči (tvorba scénáře, tvorba záběru, komponování střihu, tvorba postavy, jednání v roli). Práce na krátkometrážních filmech různých žánrů, v první půlce roku se seznámíme s technologiemi a v druhé na pracujeme na tvorbě scénářů. Zadáváním individuálních a skupinových úkolů (kameraman, střihač, režisér) bude rozvíjena kompetence k řešení úkolů. Klíčové kompetence RVP: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence mediální. Práce s kamerou (filmování), počítačový střih (postprodukce), jednání v herní situaci, atd. Metody tvorby filmového scénáře, vlastní reflexe reality, práce na autorském scénáři, výtvarná činnost (výroba kulis, animací), pohybová průprava, hlasová průprava, technická průprava (práce s moderní technikou kamera, pc, software), mediální průprava. 10 krátkometrážních filmů a jeden o něco delší. Všechny filmy budou předvedeny před rodiči. Dále se zúčastní aspoň jednoho festivalu amatérských filmů, účast na festivalu amatérských filmů, účast na festivalu MEZI PANELY, vlastní veřejná projekce. DIGI FOTO DÍLNA Osvojení základů fotografické řeči (kompozice, světla), zpracování fotografií ve volně šiřitelných programech, výtvarné umění specifický způsob poznávání skutečnosti a využívání základních prostředků výtvarné (fotografie) práce k uměleckému sdělení a komunikaci, aktivní účast na společné tvorbě a její prezentaci. Práce na autorských fotografiích, výtvarná činnost (výroba kulis, koláže v PC), pohybová průprava (gesta, emoce), technická průprava (práce s moderní technikou fotoaparát, pc, software), mediální průprava. Seznámení se s technologiemi (rychlost a čas) a v druhé půlce roku práce na tvorbě uměleckého zpracování různých témat (reklama, portrét, atd.). Zadáváním individuálních a skupinových úkolů (osvětlovač, model...) bude rozvíjena kompetence řešení úkolů. Práce s fotoaparátem, počítačové zpracování fotografií (post produkce), sebeprezentace, sebereflexe a práce na PC. Metody a funkčnost různých kompozic fotografie, metody tvorby reklamní fotografie, vlastní reflexe reality. Účast na festivalu Mezi panely, vlastní vernisáž, na konci roku realizovat 4 výstavy malého rozsahu a jedné velké. Dětská tisková Agentura redakce LITINA U členů kroužku rozvíjet a posilovat komunikační schopnosti, tvůrčí myšlení, schopnost práce v kolektivu, kritické myšlení, schopnost prezentace na veřejnosti, schopnost práce s informacemi a orientace na mediálním poli. Teoretická povídání, mluvní cvičení, cvičení tvůrčího psaní, drobné hry k upevnění spolupráce v týmu, psaní článků, natáčení rozhlasových příspěvků, práce v terénu (natáčení reportáží a rozhovorů), práce s technikou (počítač, diktafon, ) Členové kroužku budou schopni jasně formulovat své myšlenky a názory, vytvořit publikovatelný souvislý text, vést dialog a aktivně se účastnit diskuze, vyvarovat se základním nebezpečím (mas)médií, základně se orientovat v novinářském a rozhlasovém prostředí. Metody a formy práce: - mluvní cvičení, cvičení tvůrčího psaní - psaní článků, natáčení rozhlasových příspěvků - práce v terénu (natáčení reportáží a rozhovorů) - práce s technikou (počítač, diktafon, ) Poslední schůzka bude ve slavnostním duchu. Zhodnotíme celoroční práci, připomeneme si práce zveřejněné v internetových novinách, 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více