Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)"

Transkript

1 tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem * podíl osob (mužů, žen) v příslušných věkových skupinách z celkového počtu osob (mužů, žen) ** podíl osob (mužů, žen) ohrožených chudobou v příslušných věkových skupinách z celkového počtu osob (mužů, žen) ohrožených chudobou Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

2 tabulka č. 2 Míra ohrožení chudobou podle věku a pohlaví * (v %) Věk Celkem Muži Ženy ČR EU EU ČR EU EU ČR EU EU Celkem * podíl osob (mužů, žen) ohrožených chudobou v příslušných věkových skupinách z celkového počtu osob (mužů, žen) v příslušných věkových skupinách Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

3 tabulka č. 3 Míra ohrožení chudobou pro rozdílně definované úrovně hranice příjmové chudoby podle věku a pohlaví* (v %) Celkem Muži Ženy ČR EU 15 EU 10 ČR ČR 40% % % % * podíl osob (mužů, žen) ohrožených chudobou (na základě rozdílně definovaných hranic příjmové chudoby) z celkového počtu osob (mužů, žen) Osoby ohrožené chudobou (podle různých hranic příjmové chudoby): osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 40 %, 50 %, 60 % a 70 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

4 tabulka č. 4 Relativní propad příjmů podle věku a pohlaví* (v %) Věk Celkem Muži Ženy ČR EU 15 EU 10 ČR EU 15 EU 10 ČR EU 15 EU 10 Celkem * rozdíl mezi mediánovým příjmem osob ohrožených chudobou a hranicí příjmové chudoby vyjádřený jako procentuální podíl hranice příjmové chudoby Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku Hranice příjmové chudoby: 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

5 tabulka č. 5 Vybrané indikátory příjmové chudoby ČR EU 15 EU 10 Koeficient příjmové nerovnosti* S80/S20 3,4 4,4 4,1 koeficient Gini** * podíl celkového příjmu 20 % obyvatelstva s nejvyššími disponibilními příjmy (nejvyšší kvintil) k celkovému příjmu 20 % obyvatelstva s nejnižšími disponibilními příjmy (nejnižší kvintil) ** vztah mezi kumulativními podíly populace seřazenými podle výše příjmu a kumulativními podíly jejich celkových příjmů

6 tabulka č. 6 Rozdělení populace v ČR podle typu domácnosti (v %) Typ domácnosti Populace* Populace ** celkem ohrožená chudobou Celkem Domácnosti bez dětí: domácnosti bez závislých dětí celkem jednotlivci celkem muži 4 6 ženy 6 9 jednotlivci do 64 let 5 10 jednotlivci 65 a více let 5 5 bezdětné páry: oba partneři do 64 let 15 6 bezdětné páry: alespoň jeden z partnerů 65 a více let 8 2 ostatní domácnosti bez závislých dětí 13 2 Domácnosti s dětmi: domácnosti se závislými dětmi celkem rodič a jen závislé děti 5 20 rodičovský pár: s 1 závislým dítětem se 2 závislými dětmi se 3 a více závislými dětmi 5 12 ostatní domácnosti se závislými dětmi * podíl osob žijících v příslušném typu domácnosti z celkového počtu osob ** podíl osob ohrožených chudobou žijících v příslušném typu domácnosti z celkového počtu osob ohrožených chudobou Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

7 tabulka č. 7 Míra ohrožení chudobou podle typu domácnosti* (v %) Typ domácnosti Podíl osob ohrožených chudobou ČR EU 15 EU 10 Domácnosti bez dětí: domácnosti bez závislých dětí celkem 4 jednotlivci celkem muži ženy jednotlivci do 64 let 16 jednotlivci 65 a více let bezdětné páry: oba partneři do 64 let bezdětné páry: alespoň jeden z partnerů 65 a více let ostatní domácnosti bez závislých dětí Domácnosti s dětmi: domácnosti se závislými dětmi celkem 11 1 rodič a jen závislé děti rodičovský pár: s 1 závislým dítětem se 2 závislými dětmi se 3 a více závislými dětmi ostatní domácnosti se závislými dětmi * podíl osob ohrožených chudobou žijcících v příslušném typu domácnosti z celkového počtu osob žijících v příslušném typu domácnosti Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

8 Rozdělení populace v ČR podle ekonomické aktivity členů domácnosti (v %) tabulka č. 8 Populace celkem* Populace ohrožená chudobou** Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Populace ve věku 16 a více let celkem pracující celkem z toho: zaměstnaní samostatně činní nepracující celkem z toho: nezaměstnaní důchodci ostatní ekonomicky neaktivní * podíl osob (mužů, žen) v příslušných skupinách podle ekonomické aktivity ve věku 16 a více let z celkového počtu osob (muž, žen) ve věku 16 a více let ** podíl osob (mužů, žen) ohrožených chudobou v příslušných skupinách podle ekonomické aktivity ve věku 16 a více let z celkového počtu osob (mužů, žen) ohrožených chudobou ve věku 16 a více let Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

9 Míra ohrožení chudobou podle ekonomické aktivity členů domácnosti* (v %) tabulka č. 9 ČR EU 15 EU 10 ČR EU 15 EU 10 ČR EU 15 EU 10 Populace ve věku 16 + let celkem pracující celkem z toho: zaměstnaní samostatně činní nepracující celkem z toho: nezaměstnaní důchodci ostatní ekonomicky neaktivní * podíl osob (mužů, žen) ohrožených chudobou v příslušných skupinách podle ekonomické aktivity ve věku 16 a více let z celkového počtu osob (mužů, žen) v příslušných skupinách podle ekonomické aktivity Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku Celkem Muži Ženy

10 Míra ohrožení chudobou podle věku a pohlaví* (v %) tabulka č. 10 Příjmy bez sociálních transferů po zahrnutí důchodů po zahrnutí důchodů bez ostatních sociálních transferů a ostatních sociálních transferů Věk ČR EU 15 EU 10 ČR EU 15 EU 10 ČR EU 15 EU 10 Celkem Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy * podíl osob (mužů, žen) ohrožených chudobou v příslušných věkových skupinách z celkového počtu osob (mužů, žen) v příslušných věkových skupinách Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem nižším než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

11 Míra ohrožení chudobou podle vybraných charakteristik a v závislosti na zvolené hranici chudoby* tabulka č. 11 Podíl osob ohrožených chudobou Vybrané charakteristiky 40% 50% 60% 70% ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku Hranice příjmové chudoby Osoby celkem Muži Ženy Ekonomická aktivita: zaměstnaní samostatně činní nezaměstnaní důchodci ostatní ekonomicky neaktivní Typ domácnosti: Domácnosti bez dětí: jednotlivci muži ženy jednotlivci 65 a více let bezdětné páry: oba partneři do 64 let bezdětné páry: alespoň jeden z partnerů 65 a více let ostatní domácnosti bez závislých dětí 1 3 Domácnosti s dětmi: 1 rodič a jen závislé děti rodičovský pár: s 1 závislým dítětem se 2 závislými dětmi se 3 a více závislými dětmi ostatní domácnosti se závislými dětmi Příjmy: bez sociálních transferů po zahrnutí důchodů a bez ost. soc. tr po zahrnutí důchodů a ostatních soc. tr * podíl osob ohrožených chudobou v příslušné skupině z celkového počtu osob v téže skupině v ČR Osoby ohrožené chudobou: osoby s ročním vyrovnaným disponibilním příjmem (po zahrnutí všech sociálních transferů) nižším než 40 %, 50 %, 60 % a 70 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku

12 tabulka č. 12 Laekenské indikátory- shrnutí Primární indikátory Celk. M Ž zdroj rok Míra ohrožení chudobou podle věku a pohlaví ČSÚ 2002 Celkem let let let let let let Míra ohrožení chudobou podle ekonomické aktivity ČSÚ 2002 Pracující z toho: zaměstnaní samostatně činní Nepracující z toho: nezaměstnaní důchodci ostatní neaktivní Míra ohrožení chudobou podle typu domácnosti ČSÚ 2002 domácnosti bez závislých dětí celkem 4 jednotlivci celkem jednotlivci do 64 let 16 jednotlivci 65 a více let 9 bezdětné páry, oba partneři do 64 let 3 bezdětné páry, alespoň jeden z partnerů 65+ let 2 ostatní domácnosti bez závislých dětí 1 domácnosti se závislými dětmi celkem 11 1 rodič a jen závislé děti 30 rodičovský pár s 1 závislým dítětem 7 rodičovský pár se 2 závislými dětmi 8 rodičovský pár se 3 a více závislými dětmi 20 ostatní domácnosti se závislými dětmi 9 Hranice příjmové chudoby (práh chudoby) - ilustrativní hodnoty ČSÚ 2002 domácnost jednotlivce Kč EUR domácnost rodičů se 2 závislými dětmi Kč EUR Koeficient příjmové nerovnosti S80/S20 3,4 ČSÚ 2002 Relativní propad příjmů ČSÚ 2002 Celkem let let

13 65+ let let Regionální soudržnost 5,7 5,1 7 EU LFS 2002 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (12 a více m.) 3,8 2,9 5 EU LFS 2003 Osoby žijící v domácnostech bez zam. osoby EU LFS 2003 děti (0-17 let) 8,4 dospělí (18-59 let) 7,7 5,8 9,7 Osoby předčasně opouštějící školu bez účasti na dalším vzdělání EU LFS ,0 5,2 6,8 Střední délka života (v letech) ČSÚ ,0 78,5 1 71,3 77, ,2 21,3 Sekundární indikátory Rozptyl kolem hranice (prahu) příjmové chudoby ČSÚ % mediánu % mediánu % mediánu Míra ohrožení chudobou před a po zahrnutí sociálních transferů ČSÚ 2002 bez sociálních transferů Celkem let let let let po zahrnutí důchodů bez ostatních sociálních transferů Celkem let let let let po zahrnutí důchodů a ostatních sociálních transferů Celkem let let let let Gini koeficient 25 ČSÚ 2002 Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti (12 a více m.) 50,6 48,1 52,5 ČSÚ 2003 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (24 a více m.) 2,3 1,8 3,1 ČSÚ 2003

14 tabulka č. 13 Věkové složení obyvatel ČR v roce 2003 podle pohlaví a věkových skupin Stav k Celkem Muži Ženy Věk v tis. v % v tis. v % v tis. v % 10211,5 100,0 4974,8 100,0 5236,7 100, ,5 15,2 797,9 16,0 756,6 14, ,8 70,9 3625,1 72,9 3608,7 68, ,2 13,9 551,8 11,1 871,4 16,6 Zdroj: ČSÚ

15 tabulka č. 14 Střední délka života (v letech)* Věk Pohlaví ČR** EU 15*** ČR ČR ČR ČR EU 15 Muži 72,03 75,57 71,34 38,43 17,21 13,84 16,22 Ženy 78,51 81,74 77,78 44,28 21,26 17,14 20,12 Zdroj: ÚZIS/ČSÚ pro ČR, WHO pro EU 15 * Střední délka života (též naděje dožití) vyjadřuje počet roků, které pravděpodobně ještě prožije osoba v daném věku. ** údaje za ČR jsou za rok 2003 ***údaje za země EU 15 jsou za rok 2000

16 Vývoj HDP na 1 obyvatele tabulka č. 15 Rok Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele běžné ceny běžné ceny podle směnného kurzu v paritě kupní síly mil. Kč Kč USD USD Zdroj: Data ČSÚ

17 Základní ukazatele sociálního zabezpečení v ČR tabulka č. 16 Rok **) 2001 **) 2002 **) 2003 **) Příjmy z pojistného celkem (v mil. Kč) Výdaje na soc. zabezpečení celkem *) (v mil. Kč) z toho: sociální příjmy obyvatelstva výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti sociální služby dotace obč. a human. organizacím HDP v běžných cenách (v mil. Kč) Podíl výdajů na soc. zabezpečení celkem na HDP (v %) 12,41 12,44 12,95 13,09 13,73 13,02 12,90 12,86. *) bez výdajů na zdravotní péči **) po revizi ČSÚ

18 Ukazatele trhu práce tabulka č. 17 Sektorová struktura zaměstnanosti Rok 2003 Celkem z toho ženy v tis. v % v tis. v % počet zaměstnaných osob 4 733,2 100, ,0 100,0 v primární sféře 213,1 4,5 65,7 3,2 v sekundární sféře 1863,4 39,4 552,1 27,0 v terciární sféře 2656,7 56,1 1429,2 69,8 Zdroj:ČSÚ-VŠPS

19 tabulka č. 18 Regionální soudržnost* ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 Celkem 5,6 14,0 13,4 5,8 13,5 13,4 5,7 13,2 13,6 5,7 12,7 13,5 Muži 4,3 8,9 9,4 5,0 8,6 9,9 4,6 8,6 10,4 5,1 8,4 10,6 Ženy 7,8 22,8 21,1 7,5 21,8 20,5 7,7 21,2 20,2 7,0 20,4 19,8 Zdroj: EUROSTAT - LFS * variační koeficient měr zaměstnanosti na úrovni NUTS II

20 tabulka č. 19 Míra nezaměstnanosti * ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 Celkem 8,6 8,7 9,2 8,7 7,8 8,8 8,0 7,4 8,5 7,3 7,7 8,8 7,8 8,1 9,1 Muži 7,3 7,5 8,1 7,3 6,7 7,7 6,7 6,5 7,6 6,0 6,9 8,1 6,2 7,4 8,3 Ženy 10,3 10,2 10,7 10,4 9,2 10,2 9,7 8,6 9,7 9,0 8,7 9,9 9,9 9,0 10,0 Zdroj: EUROSTAT - LFS * nezaměstnaní jako procentuální podíl z celkového ekonomicky aktivního obyvatelstva

21 tabulka č. 20 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti * ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 Celkem 3,1 4,0 4,1 4,2 3,5 4,0 4,1 3,1 3,8 3,7 3,1 3,9 3,8 3,3 4,0 Muži 2,4 3,3 3,5 3,4 2,9 3,4 3,4 2,7 3,3 3,0 2,7 3,4 2,9 2,9 3,6 Ženy 4,2 4,7 5,0 5,1 4,2 4,7 5,1 3,7 4,5 4,5 3,6 4,5 5,0 3,7 4,5 Zdroj: EUROSTAT - LFS * dlouhodobě nezaměstnaní po dobu 12 a více měsíců jako procentuální podíl z celkového ekonomicky aktivního obyvatelstva ve věku let

22 tabulka č. 21 Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti ČR ČR ČR EU 15 ČR EU 15 ČR Celkem 37,1 48,8 52,7 41,4 51,7 37,7 50,6 Muži 32,7 47,5 52,0 51,4 48,1 Ženy 40,9 49,8 53,4 52,0 52,5 Zdroj: ČSÚ - VŠPS Pozn.: Z registrované nezaměstnanosti vyplývá podíl řádově o 10 % nižší. * nezaměstnaní po dobu 12 a více měsíců jako procentuální podíl z celkového počtu nezaměstnaných

23 tabulka č. 22 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti* ČR ČR ČR EU 15 ČR EU 15 ČR Celkem 1,5 2,1 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 Muži 1,1 1,6 2,0 1,9 1,8 Ženy 1,9 2,6 3,0 2,8 3,1 Zdroj: ČSÚ - VŠPS * dlouhodobě nezaměstnaní po dobu 24 a více měsíců jako procentuální podíl z celkového ekonomicky aktivního obyvatelstva ve věku let

24 tabulka č. 23 Osoby žijící v domácnostech bez zaměstnané osoby ČR EU 15 ČR EU 15 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 ČR EU 15 EU 25 Děti ve věku 0-17 let* 7,2 10,4 8,0 9,8 8,0 9,6 9,6 7,6 9,9 10,0 8,4 9,8 9,8 Dospělí** Celkem 7,2 10,5 7,8 9,9 7,9 9,7 10,1 7,3 9,7 10,2 7,7 9,6 10,1 ve věku Muži 5,6 9,0 6,1 8,4 6,2 8,3 8,8 5,6 8,4 8,9 5,8 8,4 8, let Ženy 8,8 11,9 9,5 11,3 9,5 11,1 11,4 9,1 11,0 11,5 9,7 10,8 11,3 Zdroj: EUROSTAT - LFS * podíl dětí ve věku 0-17 let žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby ** podíl osob (mužů, žen) ve věku let žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby Studenti ve věku let, kteří žijí v domácnostech složených výhradně ze studentů ve stejné věkové skupině, nejsou započteni.

25 Struktura populace ve věku let podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2003 (v %) tabulka č. 24 dosažené vzdělání střední Území bez odborné úplné střední vysoko- Celkem vzdělání základní bez s maturitou školské* maturity ČR Celkem 0,2 11,3 43,6 32,8 12,0 100,0 Hlavní město Praha 0,1 5,4 27,0 41,2 26,3 100,0 Středočeský kraj 0,3 13,1 44,9 32,5 9,1 100,0 Jihočeský kraj 0,1 11,6 41,9 35,3 11,0 100,0 Plzeňský kraj 0,1 10,0 45,3 34,6 10,0 100,0 Karlovarský kraj 0,1 16,9 42,3 32,2 8,5 100,0 Ústecký kraj 0,4 17,9 48,2 27,5 5,9 100,0 Liberecký kraj 0,1 11,2 46,4 32,8 9,4 100,0 Královéhradecký kraj 0,2 9,2 46,2 33,7 10,6 100,0 Pardubický kraj 0,3 9,9 48,1 31,9 9,9 100,0 Vysočina 0,2 9,1 51,0 30,2 9,4 100,0 Jihomoravský kraj 0,1 11,1 41,7 32,0 15,0 100,0 Olomoucký kraj 0,3 11,2 47,7 31,1 9,7 100,0 Zlínský kraj 0,1 11,2 46,0 32,1 10,5 100,0 Moravskoslezský kraj 0,2 12,3 47,7 29,8 10,0 100,0 Zdroj: ČSÚ, odbor šetření domácností, průměr roku 2003 * součástí je rovněž vyšší odborné vzdělání

26 Struktura souboru respondentů* podle příjmu a subjektivního hodnocení zdravotního stavu (v %) ; tabulka č. 25 Příjem na 1 člena domácnosti v Kč za měsíc Subjektivní zdraví do neudáno celkem Muži velmi dobré, dobré 60,7 59,1 62,2 69,9 84,1 86,1 65,9 uspokojivé 30,1 30,6 28,8 26,3 14,3 10,1 26,5 velmi špatné, špatné 9,2 10,3 9,0 3,8 1,6 3,8 7,6 celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ženy velmi dobré, dobré 54,5 49,4 57,6 68,0 85,0 72,2 58,0 uspokojivé 31,7 35,3 35,4 25,6 14,0 16,4 30,8 velmi špatné, špatné 13,8 15,3 7,0 6,4 1,0 11,4 11,2 celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Zdroj: Výběrové šetření o zdravotním stavu HIS 2002 * osoby ve věku 16 a více let Údaj o příjmu je založen na otázce : "Zakroužkujte rozpětí průměrného měsíčního příjmu na 1 člena Vaší domácnosti (včetně pracovních příjmů, důchodů, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, výživného)"

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2010 Obsah 1

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Martin Holub

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Martin Holub Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci Martin Holub VÚPSV 2004 Obsah Seznam použitých zkratek... 3 Seznam tabulek... 4 Úvod... 5 1. Definice nepříspěvkových dob...

Více

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Ing. Martin Holub

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Ing. Martin Holub Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci Ing. Martin Holub březen 2004 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1 Definice nepříspěvkových dob... 4 2 Metodika... 6 2.1 Příjmová strana...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace PS 3 Alois Kutscherauer a kol. DLOUHODOBÝ VÝVOJ REGIONÁLNÍCH

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Indikátory sociálního pilíře

Indikátory sociálního pilíře Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni Udržitelný rozvoj aktuální téma, nejen pojem UR, ale též skutečná

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE Studie 5/2013 DŮCHODOVÝ SYSTÉM: SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE 17. 6. 2013 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA 1 Shrnutí V této studii kvantifikujeme možné scénáře budoucího vývoje českého důchodového systému, respektive

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více