Databázové systémy I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databázové systémy I"

Transkript

1 2015 Databázové systémy I PROJEKT 2 ČÁST MIROSLAV POKORNÝ Stránka 0 z 21

2 Zadání Implementujte datový model vytvořený v první části projektu do relační databáze a vytvořte pohledy a uloženou proceduru dle připojeného zadání pro jednotlivé scénáře. Nejdříve ala opravte chyby z první části projektu. Některé projekty obsahují natolik závažné chyby v návrhu datového modelu, že splnění dalších bodů je nemožné. Proto prosím opravujte chyby, které Vám byly vytknuty. 1. Vytvořte tabulky dle datového modelu se správnými datovými typy. 2. Vytvořte primární a cizí klíče. Pro vytvoření alespoň jednoho primárního klíče použijte sekvenci. 3. Vytvořte indexy. Některé indexy musí být na neklíčových sloupcích. 4. Vložte testovací data - hodnotí se objem (1 řádek nestačí) a kvalita (budou dávat smysl) Konkrétní zadání Stránka 1 z 21

3 Obsah Zadání... 1 Konkrétní zadání... 1 Obsah... 2 Vytvoření databáze (SQL dotaz)... 3 Naplnění databáze daty (SQL dotazy)... 6 Naplnění dat tabulky DruhKontaktu... 6 Naplnění dat tabulky DruhPokoje... 7 Naplnění tabulky Pokoj... 8 Naplnění tabulky Zakaznik... 9 Naplnění tabulky Kontakt Naplnění tabulky Rezervace Naplnění tabulky DenRezervace Naplnění tabulky Pobyt Naplnění tabulky DenPobytu Naplnění tabulky Faktura Specifické požadavky na projekt hotel Procedura Pohled dostupné pokoje Pohled nejčastější zákazník Vlastní pohled Přílohy Stránka 2 z 21

4 Vytvoření databáze (SQL dotaz) create table Zakaznik ( idzakaznik integer not null identity(1,1), pohlavi nvarchar(4), jmeno nvarchar(50) not null, prijmeni nvarchar(50) not null, datumnarozeni datetime not null, constraint pk_zakaznik primary key (idzakaznik), constraint chk_pohlavi check (pohlavi in ('muž', 'žena', null)) ); create table DruhKontaktu ( iddruhkontaktu integer not null identity(1,1), nazevkontaktu nvarchar(50) not null, constraint pk_druhkontaktu primary key (iddruhkontaktu), constraint uq_nazevkontaktu unique (nazevkontaktu) ); create table Kontakt ( idzakaznik integer not null, iddruhkontaktu integer not null, hodnota nvarchar(100) not null, constraint pk_kontakt primary key (idzakaznik, iddruhkontaktu) ); create table Rezervace ( idrezervace integer not null identity(1,1), idpokoj integer not null, idzakaznik integer not null, storno bit not null default 0, constraint pk_rezervace primary key (idrezervace) ); create table DenRezervace ( iddenrezervace integer not null identity(1,1), den datetime not null, idrezervace integer not null, constraint pk_denrezervace primary key (iddenrezervace) ); create table Pokoj ( idpokoj integer not null identity(1,1), iddruhpokoje integer not null, constraint pk_pokoj primary key (idpokoj) ); create table DruhPokoje ( iddruhpokoje integer not null identity(1,1), cena money not null, nazevpokoje nvarchar(50), constraint pk_druhpokoje primary key (iddruhpokoje) ); create table Pobyt ( idpobyt integer not null identity(1,1), idzakaznik integer not null, idpokoj integer not null, constraint pk_pobyt primary key (idpobyt) ); Stránka 3 z 21

5 create table DenPobytu ( iddenpobytu integer not null identity(1,1), den datetime not null, idpobyt integer not null, constraint pk_denpobytu primary key (iddenpobytu) ); create table Faktura ( idfaktura integer not null identity(1,1), cenapobytu money not null, idpobyt integer not null, constraint pk_faktura primary key (idfaktura), constraint uq_idpobyt unique (idpobyt) ); alter table Faktura add constraint [fk_faktura(idpobyt)_pobyt(idpobyt)] foreign key (idpobyt) references Pobyt(idPobyt); alter table Kontakt add constraint [fk_kontakt(iddruhkontaktu)_druhkontaktu(iddruhkontaktu)] foreign key (iddruhkontaktu) references DruhKontaktu(idDruhKontaktu); alter table Kontakt add constraint [fk_kontakt(idzakaznik)_zakaznik(idzakaznik)] foreign key (idzakaznik) references Zakaznik(idZakaznik); alter table DenPobytu add constraint [fk_denpobytu(idpobyt)_pobyt(idpobyt)] foreign key (idpobyt) references Pobyt(idPobyt); alter table Pobyt add constraint [fk_pobyt(idzakaznik)_zakaznik(idzakaznik)] foreign key (idzakaznik) references Zakaznik(idZakaznik); alter table Pobyt add constraint [fk_pobyt(idpokoj)_pokoj(idpokoj)] foreign key (idpokoj) references Pokoj(idPokoj); alter table Pokoj add constraint [fk_pokoj(iddruhpokoje)_druhpokoje(iddruhpokoje)] foreign key (iddruhpokoje) references DruhPokoje(idDruhPokoje); alter table DenRezervace add constraint [fk_denrezervace(idrezervace)_rezervace(idrezervace)] foreign key (idrezervace) references Rezervace(idRezervace); alter table Rezervace add constraint [fk_rezervace(idzakaznik)_zakaznik(idzakaznik)] foreign key (idzakaznik) references Zakaznik(idZakaznik); alter table Rezervace add constraint [fk_rezervace(idpokoj)_pokoj(idpokoj)] foreign key (idpokoj) references Pokoj(idPokoj); Výsledek spuštění dotazu lze vidět na následujícím obrázku (Obrázek 1 Výsledné schéma databáze po spuštění vytvářecího Obrázek 1). Stránka 4 z 21

6 Kontakt Zakaznik idzakaznik idzakaznik pohlavi iddruhkontaktu hodnota jmeno prijmeni datumnarozeni Rezervace idrezervace idpokoj idzakaznik storno Pokoj idpokoj iddruhpokoje DruhPokoje iddruhpokoje cena nazevpokoje DruhKontaktu iddruhkontaktu nazevkontaktu DenRezervace iddenrezervace den idrezervace Pobyt DenPobytu idpobyt iddenpobytu idzakaznik den idpokoj idpobyt Faktura idfaktura cenapobytu idpobyt Obrázek 1 Výsledné schéma databáze po spuštění vytvářecího dotazu Stránka 5 z 21

7 Naplnění databáze daty (SQL dotazy) Pozn. skripty jsou pro demonstraci zkráceny, plná verze skriptu je v přiloženém souboru Pozn. pro vyjádření data (datetime) je použit formát timestamp, což může na některých SQL serverech způsobit chybu při vkládání data do tabulky. Pokud nastane tato chyba, je nutné spustit následující dotaz, pomocí kterého se změní aktuální jazyk a zároveň s ním i formát data. SET LANGUAGE us_english; Naplnění dat tabulky DruhKontaktu INSERT INTO dbo.druhkontaktu (nazevkontaktu) VALUES (N'PSČ'), (N'Ulice'), (N'Město'), (N'Telefon'), (N' '); Obrázek 2 Zobrazení vložených dat z tabulky "DruhKontaktu" Stránka 6 z 21

8 Naplnění dat tabulky DruhPokoje INSERT INTO dbo.druhpokoje (cena, nazevpokoje) VALUES (500, N'Single'), (750, N'Double'), (800, N'Twin'), (2500, N'Apartmán'), (10000, N'Presidentský apartmán'); Obrázek 3 Zobrazení vložených dat z tabulky "DruhPokoje" Stránka 7 z 21

9 Naplnění tabulky Pokoj INSERT INTO dbo.pokoj (iddruhpokoje) VALUES (1), (1), (1), (1), --zkráceno (4), (4), (5); Obrázek 4 Zobrazení vložených dat z tabulky "Pokoj" Stránka 8 z 21

10 Naplnění tabulky Zakaznik INSERT INTO Zakaznik (pohlavi, jmeno, prijmeni, datumnarozeni) VALUES (N'muž', N'Vojtěch', N'Princ', ' :00:00'), (N'žena', N'Veronika', N'Balážová', ' :00:00'), (N'muž', N'David', N'Dědek', ' :00:00'), (N'žena', N'Marie', N'Matušková', ' :00:00'), (N'muž', N'Jiří', N'Kozubík', ' :00:00'), (N'žena', N'Magda', N'Novotná', ' :00:00'), (N'žena', N'Daniela', N'Kalinová', ' :00:00'), (N'muž', N'Ivan', N'Špičák', ' :00:00'), (N'žena', N'Alena', N'Škvařilová', ' :00:00'), (N'žena', N'Eva', N'Šedová', ' :00:00'), (N'muž', N'Jan', N'Kout', ' :00:00'), --zkráceno Obrázek 5 Zobrazení vložených dat z tabulky "Zakaznik" Stránka 9 z 21

11 Naplnění tabulky Kontakt INSERT INTO Kontakt (idzakaznik, iddruhkontaktu, hodnota) VALUES (1, 2, N'Pardubská 1608'), (1, 3, N'Vizovice'), (1, 1, N'763 12'), (1, 5, (1, 4, N' '), (2, 2, N'Na Průhonu 725'), (2, 3, N'Plzen 12'), (2, 1, N'312 00'), (2, 5, (2, 4, N' '), (3, 2, N'Bedřicha Smetany 1461'), (3, 3, N'Nedakonice'), (3, 1, N'687 38'), (3, 5, (3, 4, N' '), --zkráceno Obrázek 6 Zobrazení vložených dat z tabulky "Kontakt" Stránka 10 z 21

12 Naplnění tabulky Rezervace INSERT INTO Rezervace (idpokoj, idzakaznik, storno) VALUES (1, 971, 0), (1, 905, 0), (1, 1340, 0), (1, 2339, 1), (1, 1476, 0), (1, 1272, 1), (1, 1158, 0), (1, 1920, 0), (1, 1835, 0), (1, 2950, 0), (1, 2306, 0), (1, 766, 1), (1, 101, 0), (1, 962, 0), (1, 623, 0), (1, 1856, 1), (1, 1274, 0), (1, 2819, 0), (1, 112, 0), (1, 551, 0), --zkráceno Obrázek 7 Zobrazení vložených dat z tabulky "Rezervace" Stránka 11 z 21

13 Naplnění tabulky DenRezervace INSERT INTO DenRezervace (idrezervace, den) VALUES (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (2, ' :00:00'), (2, ' :00:00'), (2, ' :00:00'), --zkráceno Obrázek 8 Zobrazení vložených dat z tabulky "DenRezervace" Stránka 12 z 21

14 Naplnění tabulky Pobyt INSERT INTO Pobyt (idpokoj, idzakaznik) VALUES (1, 971), (1, 905), (1, 1340), (1, 1476), (1, 1158), (1, 1920), (1, 1835), (1, 2950), (1, 2306), (1, 101), (1, 962), (1, 623), (1, 1274), --zkráceno Obrázek 9 Zobrazení vložených dat z tabulky "Pobyt" Stránka 13 z 21

15 Naplnění tabulky DenPobytu INSERT INTO DenPobytu (idpobyt, den) VALUES (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (1, ' :00:00'), (2, ' :00:00'), (2, ' :00:00'), --zkraceno Obrázek 10 Zobrazení vložených dat z tabulky "DenPobytu" Stránka 14 z 21

16 Naplnění tabulky Faktura INSERT INTO dbo.faktura (cenapobytu, idpobyt) SELECT count(p.idpobyt)*dp2.cena AS cena, p.idpobyt FROM dbo.pobyt p INNER JOIN dbo.pokoj p2 ON p2.idpokoj = p.idpokoj INNER JOIN dbo.denpobytu dp ON dp.idpobyt = p.idpobyt INNER JOIN dbo.druhpokoje dp2 ON dp2.iddruhpokoje = p2.iddruhpokoje GROUP BY p.idpobyt, dp2.cena ORDER BY p.idpobyt; Obrázek 11 Zobrazení vložených dat z tabulky "Faktura" Stránka 15 z 21

17 Specifické požadavky na projekt hotel Proceduru lze nalézt v přiloženém souboru. Pohledy lze nalézt také v přiložených souborech. Procedura CREATE PROCEDURE datetime = datetime = nvarchar(4) = nvarchar(100) = nvarchar(100) = nvarchar(100) = nvarchar(100) = nvarchar(100) = null AS integer = datetime BEGIN TRANSACTION BEGIN TRY BEGIN = (SELECT dk.iddruhkontaktu FROM dbo.druhkontaktu dk WHERE dk.nazevkontaktu = 'ulice') = (SELECT dk.iddruhkontaktu FROM dbo.druhkontaktu dk WHERE dk.nazevkontaktu = 'město') = (SELECT dk.iddruhkontaktu FROM dbo.druhkontaktu dk WHERE dk.nazevkontaktu = 'psč') = (SELECT dk.iddruhkontaktu FROM dbo.druhkontaktu dk WHERE dk.nazevkontaktu = 'telefon') = (SELECT dk.iddruhkontaktu FROM dbo.druhkontaktu dk WHERE dk.nazevkontaktu = ' ') = (SELECT z.idzakaznik FROM dbo.zakaznik z WHERE z.jmeno AND z.prijmeni AND z.datumnarozeni = AS date)) IS NULL BEGIN --Uživatel neexistuje, vytvoření uživatele CREATE TABLE #tmp (idzakaznik integer) INSERT INTO dbo.zakaznik (pohlavi, jmeno, prijmeni, datumnarozeni) OUTPUT INSERTED.idZakaznik INTO @datumnarozeni) = (SELECT b.idzakaznik FROM #tmp b) DROP TABLE #tmp; IS NOT NULL INSERT INTO dbo.kontakt(idzakaznik, iddruhkontaktu, IS NOT NULL INSERT INTO dbo.kontakt(idzakaznik, iddruhkontaktu, IS NOT NULL INSERT INTO dbo.kontakt(idzakaznik, iddruhkontaktu, IS NOT NULL INSERT INTO dbo.kontakt(idzakaznik, iddruhkontaktu, IS NOT NULL INSERT INTO dbo.kontakt(idzakaznik, iddruhkontaktu, SELECT z.*, k.* FROM dbo.zakaznik z INNER JOIN dbo.kontakt k ON k.idzakaznik = z.idzakaznik WHERE z.idzakaznik END Stránka 16 z 21

18 --ELSE uživatel již existuje není nutné ho vytvářet IF IS NULL) --THROW 50003, 'id Pokoje nesmí nabývat hodnoty NULL', 1 RAISERROR ('id Pokoje nesmí nabývat hodnoty NULL', 11, 1) IF IS NULL IS NULL) --THROW 50001, 'Datumy nesmí nabývat hodnoty NULL', 1 RAISERROR ('Datumy nesmí nabývat hodntoy NULL', 11, 1) = AS date) = AS date) IF --THROW 50000, 'Datum od je více v budoucnosti než datum do', 1 RAISERROR ('Datum od je více v budoucnosti než datum do', 11, 1) IF EXISTS ( SELECT dr.den FROM dbo.denrezervace dr INNER JOIN dbo.rezervace r ON r.idrezervace = dr.idrezervace WHERE r.idpokoj AND (dr.den AND dr.den --THROW 50002, 'V zadaném datumu již rezervace na tento pokoj existuje', 1 RAISERROR ('V zadaném datumu již rezervace na tento pokoj existuje', 11, 1) ELSE BEGIN --Rezervace na pokoj v tomto datu neexsituje CREATE TABLE #tmp2 (idrezervace integer) INSERT INTO dbo.rezervace (idpokoj,idzakaznik, storno) OUTPUT INSERTED.idRezervace INTO #tmp2 VALUES = (SELECT #tmp2.idrezervace FROM #tmp2) DROP TABLE #tmp2 WHILE BEGIN INSERT INTO dbo.denrezervace (den, idrezervace) = dateadd(day, END END END END TRY BEGIN CATCH SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber, ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity, ERROR_STATE() AS ErrorState, ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure, ERROR_LINE() AS ErrorLine, ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage IF > 0 BEGIN ROLLBACK TRANSACTION; RETURN -1 END END CATCH IF > 0 COMMIT TRANSACTION; GO Stránka 17 z 21

19 Pohled dostupné pokoje CREATE VIEW dostupne_pokoje AS SELECT p.idpokoj,dp.nazevpokoje, CASE WHEN p.idpokoj NOT IN ( SELECT idpokoj FROM dbo.denrezervace dr INNER JOIN dbo.rezervace r ON r.idrezervace = dr.idrezervace WHERE den = cast(getdate() AS date) AND NOT (storno = 1) ) then 'Dostupný' else 'Nedostupný' END as dostupnost FROM dbo.pokoj p INNER JOIN dbo.druhpokoje dp ON dp.iddruhpokoje = p.iddruhpokoje Obrázek 12 Výsledek selekčního dotazu nad pohledem "dostupne_pokoje" Stránka 18 z 21

20 Pohled nejčastější zákazník Pozn. dle zadání má pohled vracet seřazené zákazníky od největšího počtu návštěv po nejmenší, ale dle specifikací Transact SQL nelze použít příkaz order by v příkazu create view, místo toho se má order by použít až v selekčním dotazu na daný pohled. Viz CREATE VIEW nejcastejsi_zakaznici AS SELECT z.idzakaznik, z.jmeno, z.prijmeni, min(dp.den) AS prvninavsteva, count(distinct p.idpobyt) AS pocetpobytu FROM dbo.zakaznik z LEFT JOIN dbo.pobyt p ON p.idzakaznik = z.idzakaznik LEFT JOIN dbo.denpobytu dp ON dp.idpobyt = p.idpobyt GROUP BY z.idzakaznik, z.jmeno, z.prijmeni --ORDER BY count(p.idpobyt) DESC, prvninavsteva ASC, z.jmeno ASC, z.prijmeni ASC Obrázek 13 Výsledek selekčního dotazu nad pohledem "nejcastejsi_zakaznici" Stránka 19 z 21

21 Vlastní pohled Následující pohled zobrazí rezervaci včetně, jména osoby, na kterou je rezervace uskutečněna, čísla pokoje, názvu pokoje, data od kdy je pokoj rezervován, data do kdy je pokoj rezervován a počtu dní na které je pokoj rezervován. CREATE VIEW rezervace_od_do AS SELECT r.idrezervace, z.jmeno, z.prijmeni, p.idpokoj, dp.nazevpokoje, min(dr.den) AS od, max(dr.den) AS do, count(dr.den) AS pocetdnu FROM dbo.rezervace r INNER JOIN dbo.denrezervace dr ON dr.idrezervace = r.idrezervace INNER JOIN dbo.pokoj p ON p.idpokoj = r.idpokoj INNER JOIN dbo.druhpokoje dp ON dp.iddruhpokoje = p.iddruhpokoje INNER JOIN dbo.zakaznik z ON z.idzakaznik = r.idzakaznik GROUP BY r.idrezervace, z.jmeno, z.prijmeni, p.idpokoj, dp.nazevpokoje Obrázek 14 Výsledek selekčního dotazu nad pohledem "rezervace_od_do" Stránka 20 z 21

22 Přílohy K tomuto dokumentu byly přidány tyto soubory: SQL dotazy pro vytvoření tabulek 01_create.sql SQL dotazy pro naplnění tabulek daty (všechny data, nezkráceno) 02_insert_data.sql SQL dotaz pro vytvoření procedury 03_procedura.sql SQL dotaz pro vytvoření pohledu dostupné pokoje 04_view_dostupne_pokoje.sql SQL dotaz pro vytvoření pohledu nejčastější zákazník 05_view_nejcastejsi_zakaznik.sql SQL dotaz pro vytvoření pohledu rezervace od do 06_view_rezervace_od_do.sql Stránka 21 z 21

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

6. SQL složitější dotazy, QBE

6. SQL složitější dotazy, QBE 6. SQL složitější dotazy, QBE Příklady : Veškeré příklady budou dotazy nad databází KONTAKTY nebo KNIHOVNA nebo FIRMA Databáze KONTAKTY OSOBA (Id_osoba, Příjmení, Jméno, Narození, Město, Ulice, PSČ) EMAIL

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz Databáze čajových sáčků Martina Málková Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky Databázové systémy 2 9. června 2007 krovacek@students.zcu.cz 1 1 Datová analýza V původním

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce Databázové systémy 2 Jméno a příjmení: Jan Tichava Osobní číslo: Studijní skupina: čtvrtek, 4 5 Obor: ININ SWIN E-mail: jtichava@students.zcu.cz Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008 Zadání semestrální

Více

Databázové systémy Cvičení 5.2

Databázové systémy Cvičení 5.2 Databázové systémy Cvičení 5.2 SQL jako jazyk pro definici dat Detaily zápisu integritních omezení tabulek Integritní omezení tabulek kromě integritních omezení sloupců lze zadat integritní omezení jako

Více

Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza

Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hksza, Ph.D. http://siret.cz/hksza Osnva Seznámení s SQL Server Management Studiem (SSMS) Základní architektura

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách Jazyk SQL databáze SQLite připravil ing. petr polách SQL - úvod Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk 70. léta min. století) Standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd.

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. PL/SQL Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. Rozšířením jazyka SQL o proceduralitu od společnosti ORACLE je jazyk

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Základní přehled SQL příkazů

Základní přehled SQL příkazů Základní přehled SQL příkazů SELECT Základní použití Příkaz SELECT slouží k získání dat z tabulky nebo pohledu v požadované podobě. Získání všech řádků a sloupců z tabulky SELECT * FROM Person.Contact

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Skripty a dávky. Nastavení aktuální databáze. USE DatabaseName

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Skripty a dávky. Nastavení aktuální databáze. USE DatabaseName 8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah MS SQL Server 2005, Jazyk Transact-SQL, syntaxe, proměnné, struktury,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Popis souboru pro generování reportů *.report

Popis souboru pro generování reportů *.report Popis souboru pro generování reportů *.report [Main]... 1 Create... 1 Description... 1 Protect... 1 Nazev... 2 PopisX... 2 PopisY... 2 GRAFDATAOD... 2 GRAFDATADo... 2 GRAFOSAX... 2 TYP_GRAFU... 2 GRAF_VEDLEJSI_OSA...

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL)

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL) SQL strukturovaný dotazovací jazyk Structured Query Language (SQL) SQL - historie 1974-75 - IBM - 1.prototyp - SEQUEL od 1979 - do praxe - ORACLE (1979) IBM - SQL/DS (1981), DB/2 (1983) postupně přijímán

Více

Vzorové příklady SQL. Tabulka: Kniha CREATE TABLE kniha (id INTEGER, název VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id))

Vzorové příklady SQL. Tabulka: Kniha CREATE TABLE kniha (id INTEGER, název VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id)) Vzorové příklady SQL Tabulka: Kniha CREATE TABLE kniha název VARCHAR(50, PRIMARY KEY (id Tabulka: Autoři CREATE TABLE autoři jméno VARCHAR(10, příjmení VARCHAR(20, titul VARCHAR(7, prostřední VARCHAR(10,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years SQL v14 4D Developer konference Obsah části SQL Porovnání 4D a SQL Nové příkazy SQL Upravené příkazy SQL Optimalizace SQL SQL v14 porovnání Definice dat - struktury Manipulace s daty Definice dat Vytvoření

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2 Jan Bartocha 2012 / 2013 IT 1. Základní charakteristika Téma mé semestrální práce se zaměřuje na vypůjčování

Více

Kapitola 6: Omezení integrity. Omezení domény

Kapitola 6: Omezení integrity. Omezení domény - 6.1 - Omezení domény Referenční integrita Aserce Spouštěče (Triggers) Funkční závislosti Kapitola 6: Omezení integrity Omezení domény Omezení integrity zabraňují poškození databáze; zajišťují, že autorizované

Více

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports , Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 9. dubna 2014 Marek Rychlý Stored Procedures & Database Triggers, Demo-cvičení

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Řešený příklad. Struktura navržené databáze

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Řešený příklad. Struktura navržené databáze Pr Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Řešený příklad Vytvořte aplikaci pro sledování pracovních výkonů jednotlivých

Více

Sada 1 - PHP. 14. Úvod do jazyka SQL

Sada 1 - PHP. 14. Úvod do jazyka SQL S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 14. Úvod do jazyka SQL Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Kód v databázi. RNDr. Ondřej Zýka

Kód v databázi. RNDr. Ondřej Zýka Kód v databázi RNDr. Ondřej Zýka 1 Obsah Jazyk Skripty Funkce Procedury Triggery Správa chyb Java, CLR, apod.. Dobré a špatné praktiky 2 PL/SQL Jazyk Oracle Inspirovaný jazykem ADA Objektový Samostatné

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

MySQL. mysql> CREATE DATABASE nova CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs; Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

MySQL. mysql> CREATE DATABASE nova CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs; Query OK, 1 row affected (0.02 sec) MySQL přes MySQL Command Line Client Zobrazení existujících databází mysql> SHOW DATABASES; Database test Vytvoření databáze mysql> CREATE DATABASE krouzek; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> SHOW

Více

Tabulka fotbalové ligy

Tabulka fotbalové ligy Semestrální práce na X36DB2 Michal Rezler Jan Zmátlík Tabulka fotbalové ligy a tabulka střelců 8. prosinec 2011 Obsah 1 Zadání....................................................... 3 1.1 Stručný popis.............................................

Více

- sloupcové integritní omezení

- sloupcové integritní omezení CREATE TABLE - CREATE TABLE = definice tabulek a jejich IO - ALTER TABLE = změna definice schématu - aktualizace - INSERT INTO = vkládání - UPDATE = modifikace - DELETE = mazání CREATE TABLE Základní konstrukce

Více

NÁVRH A TVORBA HUDEBNÍ DATABÁZE

NÁVRH A TVORBA HUDEBNÍ DATABÁZE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT NÁVRH A TVORBA HUDEBNÍ DATABÁZE Michael Mašek EDUCAnet - gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o.

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Motivace 2 Základy syntaxe 3 Procedury a Funkce 4 Kurzory 5 Výjimky Studijní

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL

Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní pojmy, motivace Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní pojmy, motivace Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní

Více

Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001

Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jaroslav Pokorný MFF UK, Praha pokorny@ksi.mff.cuni.cz Dotazovací jazyky 1 Přehled SQL92 1) jazyk pro definici dat, 2) interaktivní jazyk pro manipulaci dat, 3) jazyk

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Radek Janoštík (Univerzita Palackého v Olomouci) Základy programování 4 - C# 10.4.

Univerzita Palackého v Olomouci Radek Janoštík (Univerzita Palackého v Olomouci) Základy programování 4 - C# 10.4. Základy programování 4 - C# - 9. cvičení Radek Janoštík Univerzita Palackého v Olomouci 10.4.2017 Radek Janoštík (Univerzita Palackého v Olomouci) Základy programování 4 - C# 10.4.2017 1 / 13 Reakce na

Více

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Databáze ze šablony: 7 Kancelářský software určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie vzdělávací

Více

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška Databázové systémy Datová integrita + základy relační algebry 4.přednáška Datová integrita Datová integrita = popisuje pravidla, pomocí nichž hotový db. systém zajistí, že skutečná fyzická data v něm uložená

Více

Dotazy v SQL. Výraz relační algebry R1( )[A1,A2,...,Aj] lze zapsat takto: SELECT A1,A2,...,Aj FROM R1 WHERE. Výraz (R1, R2... Rk)( )[A1,A2,...

Dotazy v SQL. Výraz relační algebry R1( )[A1,A2,...,Aj] lze zapsat takto: SELECT A1,A2,...,Aj FROM R1 WHERE. Výraz (R1, R2... Rk)( )[A1,A2,... Jazyk SQL 1 Přehled SQL 1) jazyk pro definici dat (DDL), 2) jazyk pro manipulaci dat (DML), 3) jazyk pro definice pohledů 4) jazyk pro definice IO 5) jazyk pro přiřazení přístupových práv (DCL) 6) řízení

Více

1. Relační databázový model

1. Relační databázový model 1. Relační databázový model Poprvé představen 1969 (Dr. Edgar F. Codd) IBM Založeno na Teorii množin Predikátové logice prvního řádu Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat základ pro zvládnutí sémantiky

Více

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata Databáze Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu Bedřich Košata K čemu jsou databáze Ukládání dat ve strukturované podobě Možnost ukládat velké množství dat

Více

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji Uložené procedury Úvod Uložená procedura (rutina) je sada příkazů SQL, které jsou uložené na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu názvem, který jim byl přiřazen

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

Databáze II. 2. přednáška. Helena Palovská

Databáze II. 2. přednáška. Helena Palovská Databáze II 2. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz SQL a aplikace Program přednášky Řízení transakcí v SQL Integritní omezení v SQL Triggery a uložené procedury Zpracování množin záznamů Řízení

Více

Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty

Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty Základní pojmy jazyk množina řetězců nad abecedou gramatika popisuje syntaxi výrazů jazyka pravidla, jak vytvářet platné řetězce jazyka. dotazovací jazyk je

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I Databázové systémy I Přednáška č. 8 Ing. Jiří Zechmeister Fakulta elektrotechniky a informatiky jiri.zechmeister@upce.cz Skupinové a souhrnné dotazy opakování Obsah Pohledy syntaxe použití význam Vnořené

Více

SII - Informatika. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá:

SII - Informatika. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá: SII - Informatika Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá: a) sekundární klíč b)

Více

Transformace konceptuálního modelu na relační

Transformace konceptuálního modelu na relační Transformace konceptuálního modelu na relační Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Měřící systém se vzdáleným přístupem. Databáze

Měřící systém se vzdáleným přístupem. Databáze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Měřící systém se vzdáleným přístupem Databáze Jiří Javůrek 2003/2005 0. Obsah 0. Obsah...1 1. Požadavky...2 2. Struktura databáze...2

Více

Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle

Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 22. dubna 2015 Marek Rychlý

Více

Dotazovací jazyk SQL I

Dotazovací jazyk SQL I Dotazovací jazyk SQL I Historický vývoj I IBM - 70. léta - prototyp relačního DBMS - System R 80. léta - základ 2 komerčních DBMS: SQL/DS, DB2 SQL jako standard Standardizační instituce ANSI: American

Více

DB1 cvičení 4 spojení tabulek a složitější dotazy

DB1 cvičení 4 spojení tabulek a složitější dotazy DB1 cvičení 4 spojení tabulek a složitější dotazy Spojení tabulek Navázání spojení mezi tabulkami Cizí klíč tabulky Auto referencuje primární klíč tabulky TypAuta: CREATE TABLE TypAuta (pk_ta NUMBER(2)

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná ZKOUŠKOVÉ TESTY Leden 2010 souhrn Červené dobře (nejspíš), modré možná Pomocí kterého databázového objektu je implementován ATRIBUT z konceptuálního modelu? sloupec referenční omezení index tabulka Omezení

Více

A5M33IZS Informační a znalostní systémy. Relační databázová technologie

A5M33IZS Informační a znalostní systémy. Relační databázová technologie A5M33IZS Informační a znalostní systémy Relační databázová technologie Přechod z konceptuálního na logický model Entitní typ tabulka Atribut entitního typu sloupec tabulky Vztah: vazba 1:1 a 1:N: Vztah

Více

Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4)

Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Agendy - redundance Která z následujících tvrzení charakterizují redundanci dat v databázi? Je to opakování stejných dat pouze v různých souborech. Je zdrojem nekonzistence

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Souvislost E-R schématu s relačním

Souvislost E-R schématu s relačním Souvislost E-R schématu s relačním Reprezentace silného entitního typu entitnímu typu odpovídá schéma relace atributům entitního typu odpovídají atributy relace primární klíč bude tvořen atributy odpovídajícími

Více

SQL. relační databázový systém. v 5.0.45. 2007 úvodní kurz jazyka SQL -----------------------------------------------------------

SQL. relační databázový systém. v 5.0.45. 2007 úvodní kurz jazyka SQL ----------------------------------------------------------- 2007 úvodní kurz jazyka SQL ----------------------------------------------------------- SQL relační databázový systém v 5.0.45 (c) 2007 Ing. Jan Steringa Úvodní kurz jazyka SQL. Tento studijní materiál

Více

Databázové systémy. Integritní omezení. Vilém Vychodil. V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 9) Integritní omezení Databázové systémy 1 / 33

Databázové systémy. Integritní omezení. Vilém Vychodil. V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 9) Integritní omezení Databázové systémy 1 / 33 Databázové systémy Integritní omezení Vilém Vychodil KMI/DATA1, Přednáška 9 Databázové systémy V. Vychodil (KMI/DATA1, Přednáška 9) Integritní omezení Databázové systémy 1 / 33 Přednáška 9: Přehled 1 Relační

Více

Databázové systémy Cvičení 5.3

Databázové systémy Cvičení 5.3 Databázové systémy Cvičení 5.3 SQL jako jazyk pro manipulaci s daty SQL jako jazyk pro manipulaci s daty Aktualizace dat v SQL úprava záznamů v relacích (tabulkách) vložení záznamu INSERT INTO oprava záznamu

Více

Structured Query Language SQL

Structured Query Language SQL Structured Query Language SQL Spouště DML Řízení transakcí Vložené a dynamické SQL SQL DDL Spouště Integritní omezení Bezpečnost Přístupová práva SQL SEQUEL-XRM, IBM v roce 1974 Neprocedurální jazyk říkáme

Více

Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury. Karel Kohout karel@kohout.se FIS VŠE

Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury. Karel Kohout karel@kohout.se FIS VŠE Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury karel@kohout.se 25. února 2011 Obsah 1 Zadání 2 2 SQL 6 2.1 Definice tabulek............................ 6 2.2 Definice indexů............................

Více

Úvod do databázových systémů 3. cvičení

Úvod do databázových systémů 3. cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů 3. cvičení Ing. Petr Lukáš petr.lukas@nativa.cz Ostrava, 2012 Klauzule příkazu Klauzule

Více

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY):

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY): Úloha 1 Částečně správně Bodů 050 / 100 Systémový katalog (DICTIONARY): a Se skládá z tablek a pohledů uložených v tabulkovém SYSTEM b Všechny tabulky vlastní uživatel SYS c Se skládá z tablek a pohledů

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

Zápisování dat do databáze

Zápisování dat do databáze Zápisování dat do databáze Informační a znalostní systémy 1 2 záznamů Pro vkládání záznamů do tabulky- příkaz INSERT INSERT INTO tabulka VALUES ( výčet hodnot záznamu ) záznamů Pro vkládání záznamů do

Více

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10.1. Varianty architektury... 3 10.2. Přínos architektury klient/server a třívrstvé architektury... 5 10.3. Podpora pro rozdělení zátěže v architektuře

Více

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10.1. Varianty architektury... 3 10.2. Přínos architektury klient/server a třívrstvé architektury... 5 10.3. Podpora pro rozdělení zátěže v architektuře

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

Internetová filmová databáze IFDB

Internetová filmová databáze IFDB VŠB FEI - Technická Univerzita Ostrava DOKUMENTACE Internetová filmová databáze IFDB Semestrální projekt Jméno: Jméno vyučujícího: Dušan Choleva (CHO0130) Ing. Petr Lukáš 1 1. Specifikace zadání 1.1. Proč

Více

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová Základy informatiky 08 Databázové systémy Daniela Szturcová Problém zpracování dat Důvodem je potřeba zpracovat velké množství dat - evidovat údaje o nějaké skutečnosti. o skupině lidí (zaměstnanců, studentů,

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů Cvičení 5 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz Ostrava, 2014 Opakování K čemu se používají

Více

Tvorba aplikací v Oracle Application Express

Tvorba aplikací v Oracle Application Express DBS 4. ročník APEX Tvorba aplikací v Oracle Application Express Cílem této lekce je vytvořit kompletní aplikaci v Apexu, postavenou na vzorových tabulkách společnosti Oracle. Postup: 1. Otevřete lekci

Více

Relační databázová technologie

Relační databázová technologie Relační databázová technologie Klíč: množina (možná jednoprvková) atributů (sloupců), jež jednoznačně idetifikuje danou entitu. Poznámky: 1. Daný entitní typ (tabulka) může mít více klíčů. Například (i)

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE Upozornění: Pro práci s RDF Oracle daty je třeba mít nainstalován Oracle Spatial Resource Description Framework (RDF). 1. Vytvoření tabulkového

Více

Integritní omezení (IO)

Integritní omezení (IO) Integritní omezení (IO) IO jsou tvrzení vymezující korektnost DB, stupeň souladu datového obrazu s předlohou (jaká data v databází mohou být a jaká již ne). definují se na konceptuální i databázové úrovni

Více

FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT

FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Josef Gruber Pavel Kopecký Akademický

Více

Vkládání, aktualizace, mazání

Vkládání, aktualizace, mazání Kapitola 4 Vkládání, aktualizace, mazání Tématem několika předchozích kapitol byly základní techniky pokládání dotazů, které se všechny zaměřovaly na zisk dat z databáze. V kapitole čtvrté půjde o něco

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

3. Jazyky relačních databázových systémů

3. Jazyky relačních databázových systémů 3. Jazyky relačních databázových systémů 3.1. Tabulky ilustračního příkladu - Spořitelna... 3 3.2. Jazyk SQL... 5 3.2.1. Úvod... 5 3.2.2. Definice dat... 7 3.2.3. Manipulace s daty... 14 3.2.4. Pohledy...

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ 5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ Databáze Databázi si můžeme představit jako místo, kam se ukládají všechny potřebné údaje. Přístup k údajům uloženým v databázi obstarává program, kterému se říká Systém Řízení Báze

Více

Marian Kamenický. Syntea software group a.s. marian.kamenicky. kamenicky@syntea.cz. MFFUK Praha 2012/13

Marian Kamenický. Syntea software group a.s. marian.kamenicky. kamenicky@syntea.cz. MFFUK Praha 2012/13 Datové a procesní modely Relační databáze Přednáška 5 Marian Kamenický Syntea software group a.s. marian.kamenicky kamenicky@syntea.cz MFFUK Praha 2012/13 1 Poddotazy OsoReg Jm Poh St Pepa m CZ Franz m

Více

Object-relational mapping (JPA, Hibernate)

Object-relational mapping (JPA, Hibernate) Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava 17. března 2010 Obsah 1 2 3 4 namapovat chování objektového světa do relačních struktur a naopak, tak aby spolu mohli jednoduše komunikovat většina moderních

Více

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Databázové a informační systémy 1/9 DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Katedra informatiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava 2012/2013 Databázové a informační systémy 2/9 TABULKA ST U D E N T Pokud nebude

Více

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Databázové a informační systémy 1. Úvod, PL/SQL I 1/62 DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Michal Krátký, Radim Bača Katedra informatiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava 2012/2013 Databázové a informační

Více