Katalog vín Překvapivá nabídka krásných vín...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vín 2012. Překvapivá nabídka krásných vín..."

Transkript

1 Překvapivá nabídka krásných vín... Katalog vín 2012 Přinášíme Vám nabídku vín určených pro: - gastronomii - vinotéky a specializované prodejny - privátní klientelu a firmy

2 Úvodem Vážení prátelé a milovníci vína, ráda bych Vám touto formou predstavila nabídku vín spolecnosti Wine Life a.s.. V dnešní hektické dobe máte možnost si pohodlne vybrat vína, která povedou nejen ke spokojenosti Vaší, ale predevším Vašich hostu, stálých zákazníku. Našim cílem je stále více se zamerovat na širokou nabídku kvalitních vín, které pro Vás osobne vybírám a jsem Vám k dispozici pri tvorbe ci návrhu Vašich vinných karet. Mohu být nápomocna pri konzultaci, ale i odborne proškolit Váš personál ci tým, abychom spolecnými silami podporili prodej a nabídku kvalitních vín. Jsem sommelierkou a degustátorkou se zkouškami SZPI (Státní zemedelská a potravinárská inspekce) a proto se venuji vínum nejen po odborné stránce, ale predevším jako clovek, kterého víno naplnuje a baví. Verím, že budeme schopni se spolecne podílet na vzrustajícím zájmu zákazníku o kvalitní vína a servis s tímto spojený. Každým rokem pro Vás pripravujeme prehlídku a ochutnávku námi nabízených vín. Pro pozvánky na tyto akce a další informace pište na nebo Všechna vína pri vyprodání behem roku jsou nahrazována aktuálními rocníky a z toho jejich vyplývající kvalitou (kabinet, pozdní sber, výber z hroznu) Dále nabízíme sommelierské školení, kurzy, výlety za vínem atd. více na naleznete na našich stránkách V našem vinném katalogu Vám predstavíme hlavne prívlastková vína z Moravy a nekterá zahranicní vína, která nabízíme. Vybrat si u nás na sklade však mužete z 1500 druhu vín a sektu, jak tuzemských, tak i zahranicních. Dále máme k dispozici všechna vína spolecnosti Global Wines a jejich katalog Vám na vyžádání rádi zašleme. Doufám, že Vás naše nabídka vín osloví a v prípade jakýchkoli dotazu se s duverou mužete obrátit na mne. Vínu i Vám preji krásné období Iveta Weinbergerová Sommelier, degustátor Vinarská oblast MORAVA Vinarská oblast MORAVA má výborné predpoklady pro tvorbu bílých vín se zajímavým spektrem vuní a korenitosti, které doplnuje látková plnost z moravských úrodných pud. Souhru vuní a chuti podtrhují sveží kyseliny povzbuzující k opetovnému doušku harmonického a pro jednotlivé podoblasti Moravy charakteristického vína. Moravská cervená vína provázela odjakživa venkovskou stravu a posilnovala vinare v jejich težké práci. Chutový projev nikdy nepostrádal zemitou pravost doprovázenou uchováním ovocitého charakteru cerveného vína. Charakter cervených vín se v poslední dobe mení pod vlivem uplatnování moderní technologie cervených vín, která jim dodává více vlácné jemnosti. Líbezná jihomoravská krajina a její jedinecné prírodní podmínky vtiskují vínum svéráznost, která je hlavním predpokladem pro trvalý zájem o jedinecnost v nepreberném množství. Vinarská oblast Morava se delí do ctyr vinarských podoblastí: - Znojemská podoblast - Mikulovská podoblast - Velkopavlovická podoblast - Slovácká podoblast Znojemská podoblast - Znojemsko leží v deštovém stínu Ceskomoravské vrchoviny tvorené prahorními útvary, jejichž výbežky daly na mnohých místech, hlavne v severní cásti, vzniknout kamenitým pudám význacným pro pestování Ryzlinku Rýnského, Veltlínského zeleného a v okolí Dolních Kounic i pro pestování modrých odrud, hlavne Frankovky. Mikulovská podoblast - Mikulovskou vinarskou podoblast charakterizují vápencové elevace Pavlovských vrchu. Na jejich úbocích a v širším okolí jsou rozšíreny vápenité jíly, písky i mohutné sprašové náveje. Velkopavlovická podoblast - V centrální cásti podoblasti se nacházejí pudy na vápenitých jílech, slínech, pískovcích a slepencích. Tady kralují hlavne modré odrudy, které tu jsou vysazeny na pudách s vysokým obsahem horcíku. Takové vinicní trate se táhnou od kdysi hlavního strediska oblasti - mesta Hustopec, pres Starovicky, Velké Pavlovice, Boretice, Vrbici a Kobylí do mesta s nejvetší rozlohou vinic v katastru obce - do Velkých Bílovic. Významným historickým vinarským centrem podoblasti jsou Cejkovice s gotickou tvrzí a rozsáhlým sklepením, které tu vybudovali v roce 1232 Templári. Slovácká podoblast - Slovácko leží na jihovýchode Moravy a má velmi ruznorodé prírodní podmínky. Na jihu Slovácka to je krajina zvaná Podluží, kde vetšina vinarských obcí leží v údolnici reky Moravy, kudy vanou ochlazující severovýchodní vetry. Príhodná stanovište pro vinice jsou na úbocích terénního zlomu nad ríckou Kyjovkou nebo na výše položených rovinatých pozemcích s lehkou pudou. Nízká nadmorská výška a lehká puda stupnují intenzitu letních teplot, takže se dosahují vína s výrazným odrudovým charakterem. zdroj: 1

3 Rozdělení vín v České republice Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru Obecné principy Jednotlivé druhy vína jsou rozdelovány na nekolik skupin. Ceská republika se pri rozdelování vín tradicne priklání k systému, který uprednostnuje odrudu a vyzrálost hroznu stanovenou merením obsahu cukru v hroznové štáve v dobe sklizne. Poslední zmena vinarského zákona však dala také možnost oznacovat víno predevším podle puvodu hroznu, ze kterých bylo víno vyrobeno. Rozdelení vína podléhá ruzným principum, které jsou ovlivnovány mnoha faktory. Pri prvním setkávání s vínem je rozdelujeme podle nám známých ukazatelu. S postupným nabýváním znalostí a zkušeností se pohled na víno mení a s ním i jeho rozdelování. Z hlediska jednotnosti a srozumitelnosti je však nadrazeno názvosloví a pravidla stanovená vinarským zákonem a narízeními ES. Poznámka: dále uvádená zkratka NM z n a m e n á s t u p e n n o r m o v a n é h o moštomeru. Jeden stupen NM predstavuje jeden kg prírodního cukru ve 100 l hroznového moštu. Rozdelení vín podle kvality podle vinarského zákona Ceské republiky (tichá vína): Stolní víno - je víno, které muže pocházet z hroznu vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to z odrud moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být oznaceno názvem odrudy, oblasti, vinarské obce, vinicní trate nebo jiným zemepisným názvem. Bývají vína lehcí se 7-11 % obj. alk., méne extraktivní, vhodná k bežnému stolování. Zemské víno - je stolní víno splnující následující požadavky: - Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznu sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti nebo z povolených odrud. - Výnos na vinici nesmí prekrocit 12 t/ha. - Cukernatost hroznu musí být min. 14 NM. - Na rozdíl od stolního vína muže být oznaceno názvem oblasti, rocníkem a odrudou, ze které bylo vyrobeno. Jakostní víno Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinarské oblasti. Výroba vína musí probehnout ve vinarské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí prekrocit 12 t/ha a cukernatost hroznu musí dosáhnout min. 15 NM. Víno musí splnovat jakostní požadavky a být zatrídeno Státní zemedelskou a potravinárskou inspekcí (SZPI), a to bud jako: - Jakostní víno odrudové - Jakostní víno známkové Jakostní víno s prívlastkem Hrozny na výrobu musí splnovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí pocházet z jedné vinarské podoblasti a jejich odruda, puvod, cukernatost a hmotnost musí být overena SZPI. U vín s prívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno muže být vyrobeno z vinných hroznu, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrud. Pokud podíl jednotlivých odrud je min. 15 %, lze je uvést na etikete v sestupném poradí. Vína s prívlastkem se delí na jednotlivé druhy: - Kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštu, které dosáhly NM. Bývají to lehcí, suchá, príjemne pitelná vína. - Pozdní sber Jsou to vína, u nichž byla sklizen hroznu v pozdejším termínu, teprve když cukernatost hroznu dosáhne NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá ci polosuchá vína. - Výber z hroznu Název prívlastkového vína vyrobeného z hroznu, které vyzrály na NM. Bývá to víno plné, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, nekdy s vyšším obsahem zbytkového cukru. - Výber z bobulí Název prívlastkového vína vyrobeného z vybraných hroznu, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespon 27 NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká ci sladká vína. - Výber z cibéb Název prívlastkového vína vyrobeného z hroznu, které vyzrály na vinici na min. 32 NM. Vyzrále hrozny se díky extrémne dlouhé dobe zrání na vinici vetšinou zmenily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a drahé. - Ledové víno Stejne jako ostatní vína s prívlastkem je lze vyrábet pouze po overení cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznu sklizených pri teplote alespon - 7 C a získaný mošt musí vykazovat alespon 27 NM cukernatosti. Hrozny pri lisování nesmí rozmrznout, proto zustane cást vody nevylisována v hroznech ve forme ledových krystalu. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou pomerne vzácná a proto drahá. - Slámové víno Název vína s prívlastkem, které vzniklo z hroznu dosoušených po dobu nejméne trí mesícu po sklizni na sláme ci rákosu, nebo byly zavešeny v dobre vetraném prostoru. Tím se odparí cást vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobre vyzrát a nesmejí být poškozené. Vetšinou se užívá hroznu bílých odrud. Získaný mošt musí vykazovat nejméne 27 NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou pomerne vzácná a proto drahá. zdroj: Suchá - Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat: a) max. 4 g/ zbytkového cukru na litr nebo b) max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně. Vinné odrůdy Odrůdy červených vín Agni Alibernet André Ariana Blauburger Cabernet Moravia Cabernet Sauvignon Cerason Domina Dornfelder Frankovka Fratava Kofranka Laurot Merlot Modrý Portugal Nativa Neronet Rubinet Rulandské modré Sevar Svatovavřinecké Zweigeltrebe Odrudy bílých vín Aurelius Auxerrois Devín Erilon Florianka Hibernal Chardonnay Irsai Oliver Kerner Lena Malverina Müller Thurgau Muškát moravský Muškát Ottonel Neuburské Pálava Pinot Rulandské bílé Rulandské šedé Ryzlink rýnský Ryzlink vlašský Sauvignon Savilon Sylvánské zelené Tramín cervený Veltlínské cervené rané Veltlínské zelené Veritas Vrboska Stolní odrudy Arkadia Diamant Chrupka bílá Chrupka cervená Julski biser Olšava Panonia Kincse Pola Vitra Teplota vína pri degustaci Správná teplota je jedním ze základních predpokladu pro degustaci vína. Ideální teploty nejen pro degustaci, ale i pro bežné servírování moravských a ceských vín jsou uvedeny v tabulce: 5-7 C 8-10 C C C C Prírodne sladká a dezertní vína Šumivá a perlivá vína Mladá lehká bílá vína, neutrální odrudy Mladá ružová vína Vyzrálá a plná bílá vína, aromatické odrudy Vyzrálejší a aromatická ružová vína Lehcí cervená vína Polosuchá - Vína se zbytkovým cukrem, který je vetší než nejvyšší hodnota stanová pro vína suchá, ale nepresahuje 12 g v litru vína Polosladká - Obsah zbytkového cukru ve víne je vetší než nejvyšší hodnota stanová pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr. Vyzrálá, plná a starší cervená vína; prípadne vína školená v sudech barrique Sladká - Vína s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná o vína speciální, urcená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je casté u vín slámových, ledových ci bobulových výberu). Dle legislativních predpisu se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméne 45 g na litr. zdroj: 2 3

4 Víno a jídlo Kombinace jídla a vína je velmi širokou oblastí a je to velký prostor pro zkoušení, diskuse a ruzné prístupy. Jsou staromilci, kterí se hledí striktne držet vyzkoušených tradicních pravidel, které víno se má kombinovat s urcitým zpusobem prípravy urcitého pokrmu. Jsou modernisté, kterí hlásají, neznajíce dríve vyzkoušených kulinárských požitku, kombinujte tak, jak Vám velí Vaše chutové bunky, hlavne, že ukojíte svoji fantazii a chut. Ale existují základní pravidla nauky o harmonii v kulinářství: Kyselé + kyselé se sčítá. Kyselé jídlo a kyselé víno se projeví v chuti agresivně, kyselina chutná kovově. Kyselina + tuky. Kyselina vinná rozpouští tuky a projev je příznivý. Kyselina + alkohol + koření. Kyselina s alkoholem zvyšují ostrost koření. Kyselina + sladkost. Snášejí se dobře a zvyšují svěžest pokrmu. Třísloviny + sůl. Nesnášejí se dobře, způsobují chuťový zmatek. Sůl + sladké. Vzájemně se nevyrovnávají zcela, ale pocity se zjemňují. Třísloviny a sladké. Tříslovité jídlo a sladké víno se dobře doplňují. Hořké + kyselina. Nesnášejí se, zvyšují pocit hořkosti. Třísloviny + tuk. Vhodná kombinace. Vzájemně se neutralizují. Sladké + sladké. Harmonická kombinace. Pocit sladkosti se nesčítá, ale snižuje. Hořké + tříslovité. Tříslovité víno zvyšuje hořkost jídla. Jedinou výjimkou je kombinace ořechů a mladého červeného vína. Třísloviny + uzené tóny. Hořce tříslovitá chuť mladých červených vín, která v kombinaci s jinými jídly vadí, se chutí uzených nebo grilovaných jídel eliminuje. Uzené + kyseliny. Jen vína se zralou kyselinou nebo barrique se silným toastováním. Příklady vzájemných vztahů mezi jídlem a víny: Lehká vína - lehká jídla. Jídlo, kde je málo koření, málo tuků (ryba, hubená drůbež, bílé maso) kombinujeme se suchými kabinetními víny - SZ, MT, RR, MP. Hutná jídla - plná vína. Více tuků v jídle (prorostlé vepřové, pečená ryba, jídla s majonézou) potřebuje více alkoholu a extraktu ve víně - pozdní sběry nebo jakostní vína s vyšším obsahem alkoholu. Ch, RŠ, RB, Neu, Kerner, RM, Dor. Kořeněná jídla - plná a výrazná vína. Suchá a výrazně chutnající, případně láhvově zralá červená vína odrůd FR, RM, SVA, ME, CS se dobře snoubí s hovězí pečení, steaky, skopovým, zvěřinou. Sladká jídla, sladká vína. Se sladkými jídly se lépe kombinují vyzrálá sladká vína nežli mladá, svěží a řízná sladká vína. Postup podávání jídel a vín: Aperitiv: Posláním aperitivu je oddělit vzácný okamžik od všedního dne, povzbudit napětí při očekávání dalšího dění, zvýšit chuť k jídlu, naladit společnost, ale nezasytit. - V teplých dnech: vinný střik s minerálkou a pak vychlazené sladké bílé víno. - V chladných dnech: suché, bílé šumivé víno a pak suchý výběr s vyšším obsahem alkoholu. Polévka nesladká, kořenitá: stará vyzrálá vína nebo vínovice. Polévka jarní, zeleninová: lehká, ovocitá vína odrůd: Müller-Thurgau, Sylvánské, Veltlínské zelené. Polévka krémová: vyzrálé Neuburské, Rulandské bílé. Předkrm: má udržet očekávání hlavního jídla v určitém napětí. Nesmí být příliš vydatný a proto se podávají lehká, bílá vína - hlavně jsou vhodná kabinetní vína k zahnání mírné žízně, která je na počátku stolování větší. Výjimkou je hutný předkrm jakým jsou husí játra. Ten spojujeme s aperitivem a podáváme k němu přírodně sladká vína (bobulové výběry apod.). Hlavní jídlo: Ryby: vařené, dušené - bílá kabinetní vína uzené, případně s omáčkou - bílá vína pozdních sběrů grilované, smažené, případně s výraznou chutí omáčky - vyzrálá, bílá jakostní vína nebo lehčí vína červená úhoř - lehčí červená vína mořské ryby - bílá vína (neboť mořská sůl a červené víno dávají hořkou chuť) Masité pokrmy: staré pravidlo "bílé víno k bílému masu a cervené víno k tmavému masu" platí KDYŽ príprava bílého mase je velmi jemná a tmavá masa jsou velmi výrazná. ALE kombinace se mení podle prípravy pokrmu: maso bez omácky - víno k chuti masa maso s omáckou - víno k chuti omácky maso varené, dušené - bílá vína kabinetní maso grilované, hubené - bílá masa pozdních sberu maso grilované, pecené, prorostlé - velmi plná bílá vína, klarety, jemná cervená vína maso skopové, zverina - vína cervená, barevná, s bohatou tríslovinou maso s bohatou zeleninovou oblohou - lehcí víno nežli k typu masa uzeniny na dreveném podtácu - selské bílé i cervené víno Sýry cerstvé - sveží bílá vína Müller-Thurgau, Sylvánské, Veltlínské zelené máslové sýry, sýrové paštiky - Neuburské, klarety sýry s bílou plísní - lehcí, suchá bílá vína Rulandské šedé krájené sýry - velmi plná, bílá vína, klarety, jemné Rulandské modré sýry s tmavou plísní - zralá cervená vína, ale nepríliš tríslovitá, bobulové výbery sýry s velmi výraznou chutí - cervená, plná, barevná, tríslovitá vína Vína vinarská oblast Morava Vinarství Baloun...6 Vinarství Grmolec...8 Vinarství Gotberg...10 Vinarství Jakub Šamšula...11 Vinarství Jedlicka & Novák...12 Habánské Sklepy...14 Víno z Kobylí - Patria Kobylí...16 Vinselekt Michlovský...18 Mikrosvín Mikulov Modrý Sklep Víno Mikulov Moravíno Valtice...24 Neoklas Šardice Vinarství Pavlov Vinarství Reisten Vinarství Petr Skoupil Vinarství Sonberk Templárské Sklepy Cejkovice Vinné Sklepy Valtice Vinium Velké Pavlovice Vinarství Zajecí Znovín Znojmo Zámecké vinarství Bzenec Nabídka zahranicních vín United Brands...42 Igristoe Trading...46 Vinicola...47 Nabídka sommelierských potreb a doplnkového sortimentu Anabea 4

5 180,- bez DPH / 216,- s DPH Aurelius pozdní sběr Vinařství Baloun podoblast Velkopavlovická a Mikulovská Barva: zelenožlutá až medově zlatá Vůně: ovocná, lipová, postupně přecházející do akátového meduvelmi Chuť: dlouhá a rozmanitá (čerstvý hrozen), plná s pikantní kyselinkou Jídlo: ke studeným předkrmům a lehkým jídlům z drůbeže a ryb Stříbrná medaile MUVINA Prešov 2011 Bronzová medaile - IWC San Francisco 2011 zbytkový cukr: 6,3 g/l kyseliny: 7,7 g/l 185,- bez DPH / 222,- s DPH 155,- bez DPH / 186,- s DPH Alibernet pozdní sběr Barva: temně fialovoá s černými odlesky Vůně: intenzivní, převládají cabernetové tóny a černé ovoce Chuť: plná, sametová, ovoce, které nás oslovilo ve vůni, přechází i do chuti Jídlo: k hovězí pečeni, hovězímu na rožni, zvěřině a uzenému Cabernet Moravia pozdní sběr Barva: granátová temně červená s fialovými odlesky Vůně: výrazná, ale velmi jemná, připomíná přezrále bobule černého ovoce Chuť: velmi plné, teplé s nasládlou tříslovinou Jídlo: pokrmy ze zvěřiny, kořeněné vepřové maso a speciality na grilu Stříbrná medaile - Weinp.Poysdorf 2011 zbytkový cukr: 2,1 g/l kyseliny: 5,3 g/l Zlatá medaile - Weinp.Poysdorf 2011 zbytkový cukr: 1,0 g/l kyseliny: 5,3 g/l 165,- bez DPH / 198,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: žlutá se zelenkavými odlesky Vůně: výrazná svěží (přezrálý banán v kompozici s tropickým ovocem) Chuť: velmi plná extraktivní, připomínající zralé citrusy s nasládlou dochutí Jídlo: k plísňovým sýrům, jemným smetanovým omáčkám a ovoci Stříbrná medaile - IWC San Francisco 2011 Bronzová medaile Ch.D.M. Monaco 2011 zbytkový cukr: 5,7 g/l kyseliny: 5,3 g/l 190,- bez DPH / 228,- s DPH Dornfelder pozdní sběr Barva: intenzivní tmavě granátová s fialovými a černými odlesky Vůně: osobitá, připomínající směs lesního ovoce, datlí s nádechem čokolády Chuť: Plná extraktivní a především velmi dlouhá, přesně kopíruje vjem z vůně Jídlo: gurmánské úpravy hovězího masa a zvěřiny, ke steakům zbytkový cukr: 1,1 g/l kyseliny: 5,6 g/l 200,- bez DPH / 240,- s DPH Hibernal pozdní sběr Barva: žlutozelená se zlatavými odlesky Vůně: dominuje kupáž tropického ovoce, zvláště manga, ananasu a citrusů Chuť: excelentní a splňuje vše, co na začátku slíbila vůně. Jídlo: orientální úpravy bílého masa, ryby, lehká zvěřina nebo i zákusek zbytkový cukr: 4,0 g/l kyseliny: 6,4 g/l Frankovka pozdní sběr Barva: rubínové až purpurově červená s fialovými nádechy Vůně: výrazná, ovocná s kořenitými aromaty (višně, červená papriky...) Chuť: teplá s kulatým tělem, jemnými kyselinami a nasládlou tříslovinou Jídlo: k tmavým masům, zvěřině a výrazně kořenitým jídlům Stříbrná medaile - Weinp.Poysdorf 2011 zbytkový cukr: 1,7 g/l kyseliny: 5,9 g/l Muškát Moravský pozdní sběr Barva: světle žluté se zelenkavým nádechem Vůně: výrazně muškátová s tóny černého rybízu a mladých bezinek Chuť: kopíruje vjem z excelentní vůně - plná, ovocná s jemnou kořenitostí Jídlo: sladkovodní ryby, jemné drůbeží steaky, dezerty Stříbrná medaile CM Brusel 2011 Bronzová medaile IWC London 2011 zbytkový cukr: 10,7 g/l kyseliny: 5,7 g/l 155,- bez DPH / 186,- s DPH Merlot pozdní sběr Barva: intenzivní granátová Vůně: tóny jarní rozkvetlé louky, červené papriky a višňového kompotu Chuť: velmi jemné, sametové s nižším obsahem kyselin Jídlo: samotné nebo k jemným paštikám, srnčímu či jelenímu a telecímu Stříbrná medaile Femmes et Vins du Monde Monaco 2011 zbytkový cukr: 1,1 g/l kyseliny: 5,4 g/l 140,- bez DPH / 168,- s DPH Müller Thurgau pozdní sběr Barva: světle zelenožlutá Vůně: ovocná, nevtíravá s tóny muškátu či zralých citrusů a medu Chuť: velmi jemné a harmonické, svěží a příjemné na pití Jídlo: osvěžující zeleninové saláty, pokrmy ze světlejších mas i jemné paštiky Stříbrná medaile CM Brusel 2011 Stříbrná medaile - Weinp. Poysdorf 2011 zbytkový cukr: 1,0 g/l kyseliny: 7,4 g/l 155,- bez DPH / 186,- s DPH Modrý Portugal pozdní sběr Barva: nádherná rubínová s fialovými odlesky. Vůně: skvěle se snoubí tóny drobného ovoce, zvláště malin a ostružin Chuť: velmi jemné, s nižším obsahem kyselin Jídlo: pokrmy ze zvěřiny, s biftekem, drůbeží nebo se sýry Zlatá medaile - Weinp.Poysdorf 2011 zbytkový cukr: 0,6 g/l kyseliny: 5,4 g/l 165,- bez DPH / 198,- s DPH Rulandské šedé pozdní sběr Barva: svěží,zelenkavá se žlutými odlesky Vůně: kombinace lučního medu, zralých citrusových plodů a karamelu Chuť: velmi plná extraktivní, vyvážená kyselinkou s nasládlou dochutí Jídlo: ke krémovým polévkám, drůbeži se sýrovými omáčkami Zlatá medaile FESTWINE Brno 2011 Stříbrná medaile - Weinp. Poysdorf 2011 zbytkový cukr: 2,9 g/l kyseliny: 7,4 g/l Stříbrná medaile - Valtické vinné trhy ,- bez DPH / 186,- s DPH Zweigeltrebe pozdní sběr Barva: rubínová s fialovými odlesky. Vůně: velmi výrazný buket, kde se snoubí vůně višní, borůvek a černého rybízu Chuť: velmi plné tělnaté s podmanivým komplexem višňového kompotu Jídlo: k různým úpravám tmavého a uzeného masa, k bažantu a koroptvi Stříbrná medaile - Weinparade Poysdorf 2011 zbytkový cukr: 2,0 g/l kyseliny: 5,6 g/l 190,- bez DPH / 228,- s DPH 145,- bez DPH / 174,- s DPH 155,- bez DPH / 186,- s DPH Ryzlink vlašský pozdní sběr Barva: světle zelená Vůně: směs tropického ovoce, čerstvě utržená broskev a mladé bezinky Chuť: podmanivá, komplexní, harmonická s jemnou kyselinou Jídlo: bílá masa, ryby a plody moře Sauvignon pozdní sběr Barva: zelenožlutá Vůně: komplexní se stopy kvetoucího bezu, černého rybízu a angreštu Chuť: jemná, svěží a zcela koresponduje s vůní Jídlo: telecí, drůbeží, husté polévky i pikantnější těstoviny Veltlínské zelené pozdní sběr Barva: žlutá se zelenými podtóny Vůně: svěží jemně kořenité s vanilkovým nádechem Chuť: silně pitelné s mandlovo medovou dochutí Jídlo: studené obložené mísy, šunka, kuřecí maso Zweigeltrebe rosé pozdní sběr Barva: lehce růžová s oranžovými odlesky Vůně: svěží výrazně ovocná podobná čerstvě natrhaným lístkům jahodníku Chuť: velmi příjemně sladěná, kde se harmonicky doplňuje zbytkový cukr Jídlo: k ovocným salátům, těstovinám a lehkým úpravám ryb Zlatá medaile C.MONDIAL Brusel 2011 Stříbrná m. - Vinof. Krynica Zdrój 2011 zbytkový cukr: 2,9 g/l kyseliny: 7,3 g/l Diplom IWC London 2011 zbytkový cukr: 7,3 g/l kyseliny: 8,6 g/l zbytkový cukr: 7,3 g/l kyseliny: 6,3 g/l Stříbrná medaile - VI Paris 2011 zbytkový cukr: 3,3 g/l kyseliny: 6,2 g/l Nabídka jakostních vín Název odrůdy Cabernet Moravia 60,- 72,- Cabernet Sauvignon 65,- 78,- Dornfelder 70,- 84,- Frankovka 53,50 64,20 Merlot 70,- 84,- Modrý Portugal 53,50 64,20 Müller Thurgau 48,- 57,60 Rulandské bílé 60,- 72,- Rulandské modré 65,- 78,- Rulandské šedé 65,- 78,- Ryzlink rýnský 60,- 72,- Ryzlink vlašský 47,- 56,40 Sauvignon 65,- 78,- Svatovavřinecké 53,50 64,20 Tramín červený 65,- 78,- Veltlínské zelené 47,- 56,40 Zweigeltrebe 53,50 64,20 Název odrůdy 1,0 l vratná Frankovka 1l vr. 50,- 60,- Modrý Portugal1l vr. 50,- 60,- Müller Thurgau1l vr. 46,- 55,20 Ryzlink vlašský1l vr. 44,92 53,90 Svatovavřinecké 1l vr. 50,- 60,- Veltlínské zelené 1l vr. 45,- 54,- 6 7

6 160,- bez DPH / 192,- s DPH Grmolec - rodinné vinařství podoblast Slovácká Cabernet Moravia - jakostní 2010 Barva: tmavě červená Vůně: nezaměnitelná typická po černém ovoci Chuť: černý rybíz a ostružiny Jídlo: doporučujeme zejména ke grilovaným masům a zvěřině zbytkový cukr: 0,4 g/l kyseliny: 3,9 g/l Denise Rosé - pozdní sběr 2009 Barva: růžová Vůně: ovocná vůně Chuť: hebká, lahodná připomínající čerstvé jahody se smetanou Jídlo: ke grilovaným masům a jemným sýrům zbytkový cukr: 6,7 g/l kyseliny: 4,8 g/l 180,- bez DPH / 216,- s DPH 110,- bez DPH / 132,- s DPH 190,- bez DPH / 228,- s DPH 190,- bez DPH / 228,- s DPH 180,- bez DPH / 216,- s DPH 180,- bez DPH / 216,- s DPH 160,- bez DPH / 192,- s DPH 180,- bez DPH / 216,- s DPH Dornfelder - pozdní sběr 2009 Barva: tmavě červená Vůně: rozmanitá po tmavém peckovitém ovoci Chuť: plná a mohutná Jídlo: doporučujeme zejména k jehněčí pečeni, bifteku a krůtímu masu Modrý Portugal - jakostní 2009 Barva: rubínová Vůně: lehčí květnatá Chuť: lahodná a sametová s nižším obsahem kyselin a tříslovin Jídlo: doporučujeme ke zrajícím sýrům, k drůbežímu masu i těstovinám Rulandské modré - výběr z hroznů 2011 Barva: rubínová až cihlově červená Vůně: toustového dřeva až vanilky Chuť: plná a hebká Jídlo: k pečeným masům, zvěřině, paštikám a houbovým pokrmům Hibernal - výběr z hroznů 2011 Barva: světlá zlatožlutá Vůně: ovocná po broskvích Chuť: plná, tělnatá s příjemným ovocným tónem broskví a nektarinek. Jídlo: k tučnějším rybám na roštu nebo k mořským plodům Chardonnay - pozdní sběr 2011 Barva: žluto-zelenkavá Vůně: široké spektrum květinových a citrusových vůní Chuť: kořenitá, extraktivní, plná a harmonická s elegantní kyselinkou Jídlo: k výrazným masitým pokrmům, k jemným sýrům a k plodům moře Rulandské šedé - výběr z hroznů 2011 Barva: světlá se zlatavými odlesky Vůně: květinová až ovocná Chuť: plné, kořenité víno s vysokým extraktem a hebkým ovocným tónem Jídlo: doporučujeme k těžší úpravě drůbeže nebo rybím specialitám Ryzlink rýnský - pozdní sběr 2011 Barva: žlutá s zlatavými odlesky Vůně: květnatá až ovocně kořenitá připomínající lipový květ a akát Chuť: plné, delikátní víno s dominující, ale příjemnou kyselinkou Jídlo: k lehčí úpravě drůbeže i k studeným předkrmům a telecímu masu Tramín - výběr z hroznů 2011 Barva: světle žlutá Vůně: čajových růží až fialek Chuť: koncentrované, kořenité víno s nižší kyselinkou a krásným výrazným Jídlo: ke kořeněným pokrmům, sladkým úpravám mas, či sýrům s plísní Veltlínské zelené - pozdní sběr 2011 Barva: světle žlutá Vůně: kořenitá až mandlová Chuť: vyvážené, plné s příjemnou kyselinkou Jídlo: k různým úpravám vepřového a hovězího masa či obloženým mísám zbytkový cukr: 2,2 g/l kyseliny: 4,6 g/l zbytkový cukr: 2,2 g/l kyseliny: 4,4 g/l zbytkový cukr: 0,5 g/l kyseliny: 5,1 g/l zbytkový cukr: 21,3 g/l kyseliny: 6,2 g/l zbytkový cukr: 10,3 g/l kyseliny: 6,4 g/l zbytkový cukr: 32,9 g/l kyseliny: 6,0 g/l zbytkový cukr: 7,1 g/l kyseliny: 6,9 g/l zbytkový cukr: 8,2 g/l kyseliny: 5,3 g/l alkohol: 14,0 % zbytkový cukr: 0,6 g/l kyseliny: 5,9 g/l 8 9

7 Vinařství Gotberg podoblast Mikulovská Jakub Šamšula podoblast Velkopavlovická 183,33 bez DPH / 220,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: zlatavě žlutá Vůně: jedinečná příjemná ovocná Chuť: po burském máslu s akcentem lískového oříšku zbytkový cukr: 11,5 g/l kyseliny: 8,4 g/l Chardonnay pozdní sběr Barva: svetle žlutozelená s paprsky ostrého ranního slunce. Vůně: snoubí se tropika (mango a zralé citrusy) se zahradním ovocem Chuť: opulentní, široce vystavená s projevem kompotované jahody a kiwi Jídlo: k morským plodum v krémové omácce a lehkým úpravám drubeže zbytkový cukr: 4,1 g/l kyseliny: 6,1 g/l Muškát moravský kabinet Barva: bílého zlata s lehce zelenými odlesky Vůně: príjemná muškátová s jemnými tóny skorice Chuť: lehká, štavnatá, typická muškátová zbytkový cukr: 2,5 g/l kyseliny: 6,1 g/l 155,- bez DPH / 186,- s DPH Hibernal pozdní sběr Barva: jasne žlutozelená Vůně: kompotované broskve a bezinkového sirupu Chuť: strukturovaná, prekrásne sladená - vynikne cerný rybíz a letní jablko Jídlo: k tvarohovým dezertum a chrestu zbytkový cukr: 13 g/l kyseliny: 6,5 g/l 220,83 bez DPH / 265,- s DPH Pálava výběr z hroznů Barva: zlatavě žlutá Vůně: svěží luční květiny, fialky a medové plástve Chuť: mohutná plná zbytkový cukr: 52,9 g/l kyseliny: 5,0 g/l 155,- bez DPH / 186,- s DPH Pálava výběr z hroznů Barva: syte zelenožlutá se zlatými odlesky Vůně: velmi hluboká plná a težká vune (lici a saturejka i sladký tón vanilky) Chuť: sladce lahodná s kouzelným výrazem mucenkového džemu Jídlo: ke kurecímu se sladkou omáckou ci jablecnému závinu zbytkový cukr: 32,1 g/l kyseliny: 6,0 g/l 220,83 bez DPH / 265,- s DPH Rulandské šedé výběr z hroznů Barva: zlatavá s jiskřivými zelenými reflexy Vůně: výrazná po tropickém ovoci s vyvážením cukrů a kyselin Chuť: velice čistá, plná až sametová zbytkový cukr: 24,2 g/l kyseliny: 8,8 g/l Rulandské šedé pozdní sber Barva: svetle slámová se zlatými odlesky Vůně: sušené zahradní ovoce a lucní kvítky Chuť: laskavá a nasládlá, vybízí k dalšímu napití a pripomíná merunkový kompot Jídlo: ke gratinovaným cerveným masum zbytkový cukr: 25,7 g/l kyseliny: 6,7 g/l 183,33 bez DPH / 220,- s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: jiskrná zlatavá se zelenými odlesky Vůně: intenzivní ovocná Chuť: typicky odrůdová a něžně meruňková, s tóny tropického ovoce zbytkový cukr: 5,4 g/l kyseliny: 8,8 g/l 145,- bez DPH / 174,- s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: svetlá barva lipového kvetu se zelenkavým závojem Vůně: silná z dlouze macerovaných hroznu (jasmín a zelené jablko) Chuť: plná strukturovaná s výrazem žlutého ovoce a mineralitou Jídlo: doprovodí silné vývary a bílé omácky zbytkový cukr: 5,4 g/l kyseliny: 6,1 g/l 204,16 bez DPH / 245,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: zelenkavě žlutá Vůně: dominantní po květu bílé hluchavky Chuť: šťavnatá, tradiční kopřivová a angreštová v závěru doplňují tóny červeného rybízu zbytkový cukr: 1,1 g/l kyseliny: 8,5 g/l Sauvignon pozdní sběr Barva: jako bílé zlato až lnené plátno Vůně: vrstevnatá a prolínají se v ní plané broskve, cerstvé byliny Chuť: protne tón zralého angreštu a mandarinky ci pomela Jídlo: podávejte ke kozím sýrum ci sushi zbytkový cukr: 4,1 g/l kyseliny: 6,1 g/l 220,83 bez DPH / 265,- s DPH Sylvánské zelené pozdní sběr Barva: světle žlutá se zelenými reflexy Vůně: ovocná Chuť: harmonická, lahodná chutí díky vyváženému poměru přírodních kyselin a cukru, víno je vysoce extraktivní zbytkový cukr: 12,0 g/l kyseliny: 5,6 g/l Cabernet Sauvignon pozdní sběr Barva: temne rubínová, precházející do tmavších tónu zralé trešne Vůně: sušené lesní bobuloviny, které doznívají tóny cerného rybízu Chuť: snoubí se horká cokoláda s brusinkovým sirupem a tríslovinkou Jídlo: podávejte k pecenému veprovému zbytkový cukr: 1,8 g/l 183,33 bez DPH / 220,- s DPH Tramín červený výběr z hroznů Barva: zlatavá Vůně: vyzrálá Chuť: jedinečná, plná vhodné i pro archivaci zbytkový cukr: 8,7 g/l kyseliny: 5,3 g/l alkohol: 15,0 % 155,- bez DPH / 186,- s DPH Rulandské modré výběr z hroznů Barva: svetlejší granátová s podtóny mahagonu Vůně: plané trnky doplnující projev ožehnutého dreva a jahodové marmelády Chuť: elegantní chut kandovaného ovoce a široce strukturované trísloviny Jídlo: podávejte k pecené kachnicce s lokšemi zbytkový cukr: 1,2 g/l kyseliny: 4,7 g/l 183,33 bez DPH / 220,- s DPH Frankovka rosé pozdní sběr Barva: světle oranžová Vůně: typická vůně červených lesních plodů Chuť: koresponduje s vůní, s lehce jogurtovou dochutí a pikantní kyselinkou - pro přátelská letní posezení zbytkový cukr: 2,3 g/l kyseliny: 7,3 g/l Naše butikové vinařství, které celou svou produkci lahvuje, se specializuje na výrobu limitovaných partií přívlastkových, převážně bílých, vín exkluzivní kvality pocházejících z redukovaných sklizní hroznů většinou z vlastních vinic. Hlavní důraz je kladen na přípravu suchých vín, jež vynikají jemností a čistotou chutě. 220,83 bez DPH / 265,- s DPH Rulandské modré výběr z bobulí Barva: intenzivní červená Vůně: lehké kouřové tóny Chuť: plná a bohatá po červeném peckovém ovoci zbytkový cukr: 2,5 g/l kyseliny: 5,9 g/l alkohol: 14,2 % Vinařství je pro nás posláním a každodenní výzvou, věnujeme se mu s plným nasazením a jen ty nejlepší hrozny, které nám příroda dovolí sklidit přetváříme ve víno, se kterým se Vám dostává do rukou ztělesněná práce ve vinici a sklepě. Vychutnejte si vzácný okamžik souznění s vinařem, vinicí a vinařskou tradicí Čejkovic

8 Jedlička&Novák rodinné vinařství podoblast Velkopavlovická 145,- bez DPH / 174,- s DPH Dornfelder pozdní sběr Barva: velmi tmavá granátová Vůně: výrazně se projevují rozkvetlé fialky, borůvka Chuť: velmi hladká sametová, jemná,ovocná se svěží kyselinkou Jídlo: doporučujeme k těstovinám zbytkový cukr: 1,7 g/l kyseliny: 6,1 g/l 145,- bez DPH / 174,- s DPH Cuvée Muškát Ottonel/ Ryzlink rýnský kabinet Barva: žlutá se svetlými odlesky Vůně: jemná muškátová a citrusová Chuť: elegantní, sveží a zajímavá Jídlo: predkrmy, saláty, testoviny, ryby a svetlá masa z drubeže zbytkový cukr: 7,2 g/l kyseliny: 5,0 g/l alkohol: 11,0 % 120,- bez DPH / 144,- s DPH Merlot pozdní sběrnázev vína a přívlastek Barva: jemně granátová Vůně: černého peckového ovoce Chuť: výrazně ovocná s příjemně strukturovanými třísly Jídlo: doporučujeme k srnčímu ragú zbytkový cukr: 2,0 g/l kyseliny: 6,4 g/l 145,- bez DPH / 174,- s DPH Rulandské šedé pozdní sber Barva: zlatožlutá Vůně: exotické ovoce a nuancí hruškových tónu Chuť: výrazné, harmonické s tóny grepu a se sladkým dovetkem Jídlo: doporucujeme výraznejším úpravám svetlých mas zbytkový cukr: 6,5 g/l kyseliny: 5,3 g/l 170,- bez DPH / 204,- s DPH Rulandské modré výběr z hroznů Barva: Světle červená s cihlově červenými tóny Vůně: jahody a červené třešně doplněny jemně kouřovými tóny Chuť: plná s hebkými tříslovinami, sušenými švestkami a čokoládovými tóny Jídlo: doporučujeme k jemným úpravám zvěřiny i jiných tmavých mas zbytkový cukr: 2,5 g/l kyseliny: 6,0 g/l Stříbrná medaile Weinparade Poysdorf ,- bez DPH / 174,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: svetle zelenožlutá Vůně: vyvážená vune angreštu, cerného rybízu s jemnou ovocností Chuť: uhlazená, harmonická s krásne vyváženými cukry a kyselinkou Jídlo: doporucujeme k chrestu a kozím sýrum zbytkový cukr: 7,9 g/l kyseliny: 5,8 g/l 135,- bez DPH / 162,- s DPH Svatovavřinecké pozdní sběr Barva: červená Vůně: třešní a červeného bobulového ovoce Chuť: lehčí s výrazně odrůdovým charakterem, ovocnými tóny Jídlo: doporučujeme v kombinaci s kachnou či husou zbytkový cukr: 2,1 g/l kyseliny: 6,2 g/l alkohol: 11,0 % 160,- bez DPH / 192,- s DPH Tramín červený výběr z hroznů Barva: zlatožlutá Vůně: korenitá, s tóny cajových ruží Chuť: harmonické doplnené tóny tropického ovoce se sladkou dochutí Jídlo: doporucujeme ke korenitým jídlum zbytkový cukr: 27,0 g/l po doprodání se čeká na nový ročník ,33 bez DPH / 220,- s DPH Cuvée Kácary pozdní sběr Toto víno je vlajkovou lodí našeho vinařství. Pečlivou kombinací bylo vytvořeno ze tří odrůd: Rulandské modré-výběr z hroznů, Svatovavřinecké-pozdní sběr a André-pozdní sběr. Celkové působení vína je harmonické a elegantní. Doporučujeme ke steakům, zvěřině a výrazným grilovaným masům. zbytkový cukr: 2,6 g/l kyseliny: 5,4 g/l Stříbrná medaile AWC Vienna ,- bez DPH / 174,- s DPH Modrý Portugal pozdní sběr Barva: jemne rubínová barvy Vůně: výrazná vune trešní a kvetin Chuť: lehcí, méne tríslovin, vyniká výbornou pitelností Jídlo: doporucujeme ke zrajícím sýrum zbytkový cukr: 1,2 g/l 360,- bez DPH / 432,- s DPH André slámové Barva: jiskrná růžová Vůně: výrazná s tóny kompotových jahod, višní a cibéb Chuť: kombinují se zde prvky červeného ovoce a medových tónů Jídlo: víno je ideálním společníkem k sýrům s modrou plísní zbytkový cukr: kyseliny: alkohol: 0,375 l 138,5 g/l 8,4 g/l 8,0 % 145,- bez DPH / 174,- s DPH Rulandské modré pozdní sběr Barva: Svetle cervená s cihlove cervenými tóny Vůně: uhlazená po jahodách a cervené trešni Chuť: plná, hebká s tóny švestek a nasládlým dojmem v dochuti Jídlo: doporucujeme k jemným úpravám zveriny zbytkový cukr: 0,6 g/l kyseliny: 5,3 g/l 420,- bez DPH / 504,- s DPH André ledové Barva: jiskrná růžová Vůně: s tóny přezrálých třešní Chuť: velmi koncentrovaná medově plná, svěží, v dochuti je cítit oříšek Jídlo: jako aperitiv, doporučujeme je k dezertům zbytkový cukr: kyseliny: alkohol: 0,375 l 152,2 g/l 12,2 g/l 8,5 % 160,- bez DPH / 192,- s DPH Neuburské pozdní sběr Barva: žlutá Vůně: výrazně ovocná, květnaté s minerálním aroma Chuť: plná, lehce pikantní, projevuje se dýňový kompot s hořkými mandlemi Jídlo: k bílým sýrům a zeleninovým polévkám zbytkový cukr: 3,1 g/l kyseliny: 6,8 g/l Rodinné vinařství Jedlička & Novák Naše rodiny se vinařstvím a vinohradnictvím zabývají již mnoho let. Láska k vinicím a vínu se předávala z generace na generaci. Nynější sídlo rodinného vinařství Jedlička & Novák naleznete v Bořeticích, v podoblasti velkopavlovické. Bylo založeno v roce 2004, aby navázalo na mnohaleté rodinné zkušenosti. 160,- bez DPH / 192,- s DPH 120,- bez DPH / 144,- s DPH 120,- bez DPH / 144,- s DPH Ryzlink vlašský pozdní sběr Barva: jiskrná zlatožlutá Vůně: jemná, ovocná s charakterem limetky, připomínající rozkvetlou louku Chuť: příjemně minerální s vyzrálou pikantní kyselinkou a zbytkovým cukrem Jídlo: vhodné k bílým masům, rybě a tvrdým sýrům Veltlínské zelené pozdní sběr Barva: jiskrná žlutá Vůně: elegantní Chuť: pikantní s harmonií ovocných a minerálních tónů a chutí bílého pepře Jídlo: k výrobkům studené kuchyně a k drůbežím i vepřovým masům Barva: jemné odstíny růžové Vůně: hravá po malinách a třešních, Chuť: výrazně ovocná po lesním ovoci se šťavnatou kyselinkou Jídlo: k čerstvým zeleninovým a ovocným salátům, k lososu a plodům moře zbytkový cukr: 9,0 g/l kyseliny: 10,4 g/l alkohol: 11,0 % zbytkový cukr: 2,8 g/l kyseliny: 7,2 g/l Rulandské modré/frankovka rosé pozdní sběr zbytkový cukr: 6,1 g/l kyseliny: 9,0 g/l Charakterizovat toto vinařství je snadné, neboť je založeno a funguje na zřetelných principech: - Zpracovává hrozny výhradně z produkce vlastních vinohradů, situovaných ve vinařských tratích Terasy a Čtvrtě v Bořeticích. - Celková výměra vlastních vinic činí 35 hektarů. Jedná se o prvotřídní polohy vinic s hlinito-písčitou půdou bohatou na hořčík. Mimochodem vinohrady v těchto místech jsou zmiňovány již v roce 1355, od těch dob jsou tu prakticky nepřetržitě. - Odrůdová skladba vinic vychází z dlouholetých zkušeností při pěstování bílých i modrých odrůd. - Výroba vína probíhá výlučně v nerezových tancích, červená vína dozrávají ve francouzských dubových sudech. Bílá vína jsou zpracovávána kompletně metodou řízeného kvašení. - Výrobním základem Rodinného vinařství Jedlička & Novák je historický areál známého družstva VINOPA, který byl vybudován v roce 1932 v Bořeticích, v roce 2005 byl kompletně zrekonstruován při zachování původní podoby. Nově byly přistaveny výrobní a skladovací prostory. Celý komplex patří nesporně k nejmodernějším vinařským stavbám u nás, ve své kategorii snese srovnání v mezinárodním měřítku 12 13

9 Habánské Sklepy podoblast Velkopavlovická, Mikulovská 151,67 bez DPH / 182,- s DPH Modrý Portugal Barva: tmavá granátová barva Vůně: příjemná chuť vyzrálých černých třešní Chuť: chuť je ovocná a až nezvykle bohatá na zralé a hebké třísloviny Jídlo: k výraznějším úpravám vepřových mas či k italské kuchyni zbytkový cukr: 1,6 g/l kyseliny: 5,2 g/l 143,33 bez DPH / 172,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: zlatožlutá barva Vůně: máslově oříšková s ovocným podtextem Chuť: harmonická a šťavnatá Jídlo: masité předkrmy, polévky, ryby, drůbeží jemné úpravy s omáčkou zbytkový cukr: 8,1 g/l kyseliny: 8,1 g/l 160,- bez DPH / 192,- s DPH Rulandské modré pozdní sběr Barva: jiskrná červená s cihlovým odstínem Vůně: bohatá ovocná, ve které převládají drobné jahody a další lesní plody Chuť: v chuti je velmi bohaté, plné až extraktivní, vše působí příjemně vzletně Jídlo: k jehněčímu či skopovému masu, k delikátním úpravám hovězího masa zbytkový cukr: 1,6 g/l 143,33 bez DPH / 172,- s DPH Rulandské šedé pozdní sběr Barva: světle zlatavá Vůně: extraktivní, široká, s ovocným podtextem Chuť: plná, bohatá, v dochuti jemný minerální dotek a příjemná kyselinka Jídlo: k pečené drůbeži, mořským plodům či smetanovým omáčkám zbytkový cukr: 7,9 g/l kyseliny: 5,8 g/l 135,- bez DPH / 162,- s DPH Svatovavřinecké Barva: tmavě granátová Vůně: připomínající černé třešně Chuť: ovocná a bohatá na kvalitní a hebké třísloviny. Jídlo: k výraznějším úpravám vepřových mas, k pečenému hovězímu, zvěřině zbytkový cukr: 4,1 g/l kyseliny: 5,5 g/l 143,33 bez DPH / 172,- s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: zlatavě žlutá se zelenkavými reflexy Vůně: odrůdově čistá vůně připomínající meruňky či lipový květ Chuť: vyvážená šťavnatá chuť s příjemnou kyselinkou Jídlo: výraznější úpravy ryb či kořenitější úpravy vepřového a drůbežího zbytkový cukr: 7,2 g/l kyseliny: 7,1 g/l 143,33 bez DPH / 172,- s DPH Zweigeltrebe pozdní sběr Barva: granátová barva Vůně: příjemně kořenitá vůně s tóny višní Chuť: sametově hebká chuť s měkkou tříslovinkou Jídlo: k výraznějším úpravám vepřového masa, ke skopovému či pernaté zvěřině zbytkový cukr: 2,1 g/l kyseliny: 5,5 g/l 143,33 bez DPH / 172,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: zelenkavě žlutá Vůně: odrůdově výrazná, ovocně bylinková vůně Chuť: ovocně herbální chuť se šťavnatou kyselinkouk rybám, k pečené Jídlo: drůbeži či jemné úpravě vepřové panenky zbytkový cukr: 8,7 g/l kyseliny: 8,6 g/l 204,17 bez DPH / 245,- s DPH Zweigeltrebe pozdní sběr barrique Barva: krásná rubínová barva Vůně: široká, spojuje v sobě tóny karamelu, vanilky, kouře, třešní či čokolády Chuť: chuť je kořenitá, bohatá v závěru se sametovým taninem Jídlo: k výraznému vepřovému masu, k hovězímu, ke skopovému či zvěřině zbytkový cukr: 2,1 g/l kyseliny: 5,5 g/l 143,33 bez DPH / 172,- s DPH 126,05 bez DPH / 151,26 s DPH 143,33 bez DPH / 172,- s DPH Tramín červený pozdní sběr Barva: zlatavá barva Vůně: jemně kořenitá, bohatá, květinovo ovocná vůně Chuť: typicky kořenitá, šťavnatá, poměrně dlouhá, svěžík čemu se hodí Jídlo: k pikantním úpravám drůbežího masa či k nepříliš sladkým dezertům Veltlínské zelené pozdní sběr Barva: světle zelenkavě žlutá Vůně: květinová vůně s ovocným podtextem Chuť: široká, vyvážená a zároveň svěží a lehká s jemným minerálním podtextem Jídlo: k předkrmům, rybám, lehkým zeleninovým salátům či k telecímu řízku André Barva: tmavě červené barvy Vůně: ovocné vůně připomínající přezrálé plané třešně a višně Chuť: mohutná, plná s dlouhotrvajícím dojmem a taninem Jídlo: k pikantnějším úpravám vepřového masa, grilovaným masům či zvěřině zbytkový cukr: 15,0 g/l kyseliny: 8,0 g/l alkohol: 11,5 g/l zbytkový cukr: 2,9 g/l kyseliny: 6,9 g/l zbytkový cukr: 3,7 g/l kyseliny: 4,7 g/l nabídka jakostních vín Název vína Chardonnay 71,60 85,92 Frankovka 66,00 79,20 Modrý Portugal 66,00 79,20 Müller Thurgau 61,00 73,20 Rosé 69,12 82,94 Rulandské bílé 71,60 85,92 Ryzlink rýnský 71,60 85,92 Ryzlink vlašský 70,75 84,90 Sauvignon 71,60 85,92 Svatovavrinecké 69,12 82,94 Veltlínské zelené 61,- 73,20 Zweigeltrebe 66,- 79,20 0,187 l Název vína Frankovka 19,00 22,80 Veltlínské zelené 19,00 22,80 154,08 bez DPH / 184,90 s DPH 154,08 bez DPH / 184,90 s DPH 151,67 bez DPH / 182,- s DPH Cabernet Sauvignon pozdní sběr Barva: tmavě rubínová barva s černofialovým odleskem Vůně: typická vůně připomínající černý rybíz Chuť: bohatá ovocná chuť s dlouhou dochutí Jídlo: ke steakům, ke "šťavnatým" úpravám hovězího masa či k sýrům Cuvée 1614 Barva: rubínová Vůně: bohatá ovocná připomínající divoké třešně, jemně kořenitá Chuť: středně plná, harmonická s příjemnou kyselinkou a dlouhou dochutí Jídlo: výraznější úpravy vepřového masa, jemné úpravy zvěřiny či skopového Frankovka pozdní sběr Barva: vyšší rubínová Vůně: bohatá s tóny bobulového ovoce Chuť: bohatá, svěží s měkkou tříslovinkou a dlouhou dochutí Jídlo: k masům na grilu, pečené pernaté zvěřině či k sýrům zbytkový cukr: 2,9 g/l kyseliny: 5,1 g/l zbytkový cukr: 1,4 g/l zbytkový cukr: 1,9 g/l kyseliny: 4,8 g/l Toto vinařství se nachází ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci. Habánské sklepy byly založeny tzv. Habány roku 1614, v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě. Habáni byla skupina reformních novokřtěnců, mírumilovných a pokrokově smýšlejících lidí kteří si na Moravě brzy získali respekt jako zruční řemeslníci, výborní stavitelé a zejména jako vynikající vinaři. Zakládali vinice, budovali sklepy a zavedli na tehdejší dobu pokrokové způsoby ošetřování vinic. Jako výborní stavitelé postavili mnoho vinných sklepů. V největším z nich dnes sídlí a vyrábí víno společnost stejného jména Habánské sklepy. Čas pokročil o čtyři staletí a Habáni z Velkých Bílovic již dávno odešli. To podstatné z jejich doby však v Habánských sklepích přetrvalo: houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na každou fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví vznikají i dnes v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným charakterem - vína, která mají duši. Stejně jako před čtyřmi stoletími 14 15

10 Víno z Kobylí Patria Kobylí a.s., podoblast Velkopavlovická 120,- bez DPH / 144,- s DPH Frankovka pozdní sběr Barva: tmavě rubínová Vůně: široká, jemněovocná s mírně dřevitým nádechem Chuť: velmi plná, extraktivní s tóny lesního ovoce, vdochuti cítíme čokoládu a nasládlé sametové třísloviny zbytkový cukr: 7,5 g/l kyseliny: 5,2 g/l 125,- bez DPH / 150,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: zlatožlutá Vůně: široká, ovocná Chuť: plná, příjemně ovocná, jemně nasládlá s pikantní kyselinkou a dlouhou extraktivní dochutí zbytkový cukr: 5,3 g/l kyseliny: 9,8 g/l 120,- bez DPH / 144,- s DPH Modrý Portugal pozdní sběr Barva: rubínově červená Vůně: jemná, svěží, ovocná s tóny černých třešní Chuť: svěží, ovocná, podpořená jemnou kyselinkou a jemným taninem v dochuti zbytkový cukr: 4,2 g/l kyseliny: 5,3 g/l 95,- bez DPH / 114,- s DPH Müller Thurgau pozdní sběr Barva: zlatožlutá Vůně: muškátová s ovocnými tóny Chuť: cítíme zralé broskve s jemnou kyselinkou a muškátovou dochutí zbytkový cukr: 5,1 g/l kyseliny: 7,5 g/l 125,- bez DPH / 150,- s DPH Rulandské modré pozdní sběr Barva: světle granátová s cihlově červenými tóny Vůně: rozvinutá, příjemně sladěná se sladkými vanilkovými tóny Chuť: elegantní, měkce sametová, vyvážená, doplněná o specifické jemně dřevité a vanilkové tóny zbytkový cukr: 2,3 g/l kyseliny: 4,6 g/l 105,- bez DPH / 126,- s DPH Muškát Moravský pozdní sběr Barva: Barva vína je světle zlatožlutá. Vůně: Vůně je výrazně muškátová, Chuť: opět plně muškátová s jemnou kyselinou a dlouhou dochutí zbytkový cukr: 7,1 g/l kyseliny: 5,6 g/l 135,- bez DPH / 162,- s DPH Rulandské modré výběr z hroznů Barva: tmavě granátová Vůně: ovocná s tóny červeného ovoce Chuť: elegantní, měkce sametová s velmi jemnou tříslovinou zbytkový cukr: 7,8 g/l kyseliny: 4,8 g/l 95,- bez DPH / 114,- s DPH Neuburské pozdní sběr Barva: zelenožlutá Vůně: široká, ovocná Chuť: cítíme maliny, dochuť je extraktivní harmonická dokreslená pikantní kyselinkou zbytkový cukr: 10,9 g/l kyseliny: 9,4 g/l 120,- bez DPH / 144,- s DPH Svatovavřinecké pozdní sběr Barva: tmavě červená Vůně: připomíná sušené švestky Chuť: ovocná s tóny višní a višňového kompotu., víno je plné se sametovou dochutí zbytkový cukr: 7,0 g/l kyseliny: 5,1 g/l 115,- bez DPH / 138,- s DPH Rulandské bílé pozdní sběr Barva: zlatožlutá jiskrná Vůně: s tóny sušeného ovoce a medu Chuť: plná, elegantní s medovými tóny a kyselinkou v dochuti zbytkový cukr: 7,1 g/l kyseliny: 6,5 g/l 120,- bez DPH / 144,- s DPH Frankovka rosé pozdní sběr Barva: růžová s oranžovými odlesky Vůně: intenzivní jahodová Chuť: jemně ovocná vůně a v chuti přechází do červeného rybízu a kompotovaných jahod se šťavnatou kyselinkou zbytkový cukr: 4,2 g/l kyseliny: 7,2 g/l 110,- bez DPH / 132,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: světle žlutá Vůně: ovocná, jemně broskvová s černorybízovými tóny Chuť: vůně přechází i do chuti, ve které cítíme zralé broskve, černý rybíz a černý bez zbytkový cukr: 7,0 g/l kyseliny: 6,1 g/l 135,- bez DPH / 162,- s DPH Ryzlink rýnský výběr z bobulí Barva: nazlátlá Vůně: květinová, přecházející až do vůně lipových květů Chuť: kořenitá, jemně ovocná s jemnou kyselinkou a sladkou dochutí 0,5 l zbytkový cukr: 50,5 g/l kyseliny: 6,3 g/l 130,- bez DPH / 156,- s DPH Tramín červený pozdní sběr Barva: světle zlatožlutá Vůně: plná, opojná kořenitě tramínová Chuť: plná svěží s jemnou kyselinkou a dlouhou kořenitou dochutí zbytkový cukr: 6,8 g/l kyseliny: 8,4 g/l 375,- bez DPH / 450,- s DPH Chardonnay slámové Barva: zlatožlutá, jiskrná Vůně: široká s tóny lískových oříšků Chuť: plná, nasládlá s chutí zralého grepu s dlouhou dochutí tvořenou příjemnou kyselinkou zbytkový cukr: 163,4 g/l alkohol: 0,35 l 9,5 g/l 95,- bez DPH / 114,- s DPH 110,- bez DPH / 132,- s DPH 125,- bez DPH / 150,- s DPH Veltlínské zelené pozdní sběr Barva: světle zlatožlutá Vůně: pronikavá po lipovém květu Chuť: plná, extraktivní, je cítit jemně hořké mandle s pikantní kyselinkou Caberent Moravia pozdní sběr Barva: tmavě rubínově červená Vůně: široká ovocná s tóny malin a ostružin Chuť: vůně se projevuje i dochuti, kde cítíme příjemnou tříslovinu a kyselinku i intenzivní dochuť malinovo ostružinové marmelády Caberent Sauvignon pozdní sběr Barva: tmavě červená Vůně: plná vůně ostružin a černého rybízu Chuť: aroma přechází do chuti, je extraktivní s jemnou tříslovinou, vyváženou kyselinkou a dlouhou dochutí zbytkový cukr: 5,3 g/l kyseliny: 7,9 g/l zbytkový cukr: 5,9 g/l kyseliny: 6,0 g/l zbytkový cukr: 2,3 g/l kyseliny: 4,6 g/l nabídka jakostních vín název odrudy název odrůdy André 56,00 67,20 Cabernet Moravia 61,00 73,20 Cabernet Sauvignon 66,00 79,20 Frankovka 56,00 67,20 Modrý Portugal 58,00 69,60 Müller Thurgau 51,00 61,20 Rulandské bílé 60,00 72,00 Rulandské modré 66,00 79,20 Ryzlink rýnský 58,00 69,60 Ryzlink vlašský 46,00 55,20 Sauvignon 64,00 76,80 Svatovavřinecké 56,00 67,20 Tramín červený 64,00 76,80 Veltlínské zelené 51,00 61,20 Frankovka 1l vrat. 52,50 63,00 Modrý Portugal1l vrat. 55,00 66,00 Müller Thurgau1l vrat 48,00 57,60 Svatovavřinecké1l vrat. 52,50 63,00 Veltlínské zelené1l vrat. 43,00 51,

11 Vinselekt Michlovský podoblast Velkopavlovická, Mikulovská, Slovácká 199,- bez DPH / 238,80 s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Vinum Palaviense Rozvinutou a svěží vůní meruněk, bazalky,lipového medu a citrónového želé, buketu vlašských ořechů a avokáda, s originálním projevem pálavských minerálů doplňuje odrůdová kořenitost s charakteristickými kyselinami. zbytkový cukr: 3,2 g/l kyseliny: 6,6 g/l 80,- bez DPH / 96,- s DPH 90,- bez DPH / 108,- s DPH 125,- bez DPH / 150,- s DPH 125,- bez DPH / 150,- s DPH 199,- bez DPH / 238,80 s DPH 199,- bez DPH / 238,80 s DPH 199,- bez DPH / 238,80 s DPH 199,- bez DPH / 238,80 s DPH 199,- bez DPH / 238,80 s DPH 299,- bez DPH / 358,80 s DPH Müller Thurgau kabinet Latitude 49 Květnatá vůně bezu, keříkových růží je příjemně doplněna buketem vyzrálých teplomilných peckovin a citrusů.v chuti je ovocitost a kořenitost harmonizována lehkostí kyselin s příjemnou muškátovou dochutí. Modrý Portugal kabinet Latitude 49 Ovocná vůně s projevem drobného lesního ovoce a černých jeřabin je harmonicky laděna švestkovou peckou, originální sametovostí a vyváženými tříslovinami. Rulandské modré pozdní sběr Harmony Jemný ovocitý buket lesních jahod a černých třešní podpořen vyzívavými tóny horké čokolády.víno je plné, strukturované s vyváženými kyselinami a dostatečně hebkými taniny. Cabernet Moravia kabinet Harmony Sametové aroma dobře vyzrálých hroznů, kořenitý buket černého bobulového ovoce, fermentovaných višní a sušených plodů s osobitým nádechem skořice, je doplněna harmonií elagotaninových tříslovin. Chardonnay pozdní sběr barrique Chateau Dowina Víno elegantní světle zlaté barvy s vůní banánu, manga a žlutého melounu. V chuti víno odkrývá prvky skořice, vanilkové smetany a zralých nektarinek. Vše je doprovázeno pikantní kyselinou v dlouhé svěží dochuti. Merlot pozdní sběr barrique Chateau Dowina Elegantní vůni švestkových povidel a skořice stylově doprovází tóny sušených borůvek a vanilky v chuti. Bohaté elagotaniny v dochuti dotvářejí celkovou harmonii vína. Frankovka pozdní sběr barrrique Chateau Dowina Víno sytě červené barvy s fialovými odlesky. Ve vůni objevujme širokou škálu drobného peckového ovoce s dominancí třešňového kompotu. Čokoládový perník s vanilkou a pikantní taniny jen umocňují celkovou harmonii. Ryzlink vlašský pozdní sběr Vinum Palaviense Výrazná minerální vůně s jemnými tóny ořechů a červeného grapefruitu vytváří dokonalou souhru s chutí plnou kořenitosti a projevem originální odrůdovosti v dlouhé dochuti. Chardonnay pozdní sběr Vinum Palaviense Buketnost přezrálých kdoulí, renklodů a vyzrálého kalvadosu stylově doplňuje plnost transformovaného jádrového ovoce, flambované hrušky a exotického likéru s vanilkou a karamelem. Pálava výběr z hroznů Vinum Palaviense Víno syte žluté barvy se zlatými odlesky a nádherným aroma zralých nektarinek, citrusových plodu a cajové ruže. V chuti objevujme širokou škálu tropického ovoce s vanilko-skoricovým nádechem a korenitou dezertností. zbytkový cukr: 0,6 g/l kyseliny: 7,3 g/l zbytkový cukr: 2,6 g/l kyseliny: 5,3 g/l zbytkový cukr: 5,2 g/l kyseliny: 3,8 g/l zbytkový cukr: 0,4 g/l kyseliny: 5,5 g/l zbytkový cukr: 2,4 g/l kyseliny: 5,1 g/l zbytkový cukr: 2,0 g/l kyseliny: 5,4 g/l zbytkový cukr: 2,7 g/l kyseliny: 5,0 g/l zbytkový cukr: 1,4 g/l kyseliny: 7,5 g/l zbytkový cukr: 1,4 g/l kyseliny: 6,9 g/l zbytkový cukr: 17,3 g/l kyseliny: 4,6 g/l 209,- bez DPH / 250,80 s DPH Řady vín Vinselekt Michlovský Crémant de Vinselekt Cuvée Quatré - extra brut Svěží odrůdový sekt je vyroben klasickou metodou kvašením v láhvi méthode traditionnelle. Výsledné Cuvée Quatre je tvořeno z odrůd Ryzlink vlašský (pikantní kyseliny), Veltlínské zelené (nádherná ovocitost), Müller Thurgau (rozmanitá květinka) a Zweigeltrebe (vyvážená harmonie). Jemná květnatě ovocitá vůně s příjemně osvěžující chutí s lehkým projevem vlašských ořechů a žlutého ovoce, která je podpořena vysokou čistotou fermentace, s dokonale asimilovaným oxidem uhličitým vytvářejí jemné a živé perlení Latitude - 49 Clenitost a ruznorodost pud spolecne s klimatickými podmínkami dodávají vínum 49 parallely neopakovatelný charakter, vyznacující se jemnými, ale zároven i bohatými aromatickými látkami a príjemne sveží pitelností. Území podél 49 rovnobežky je produkcne nejseverneji položenou vinarskou lokalitou strední Evropy. Hrozny zde dozrávají strídave pod vlivy atlantického i vnitrozemského klimatu. Vlhcí a sveží vzduch proudící od Atlantického oceánu zpomaluje sice zrání hroznu, prispívá však zároven k lepší tvorbe nežných aromatických a jemných korenitých látek. Rovnež i pudní faktory jsou velice pestré a ruznorodé. Prevládají prevážne pudy sprašové, bežne jsou ale i kamenité, hlinitopíscité. zbytkový cukr: 4,8 g/l kyseliny: 7,0 g/l Harmony Harmony - představuje vína zpracovaná karbonickou macerací, jablečno-mléčnou fermentací a nazrávaná v dubových sudech. Vína s impozantním projevem primárního aroma, sekundárních buketních látek s tóny drobných lesních plodu a ovocného želé. Neschází ani originální dochut sušeného ovoce, cokolády a pralinek. Decentní vune citrusových plodu, svetlého bobulového ovoce a dozrávajících jádrovin pusobive souzní s príjemne asimilovanými kyselinami a elegantní vanilkovou korenitostí. Château Dowina Historický název Dowina se váže k regionu Pálavských vrchu a pripomíná zdejší nepretržitou vinarskou tradici od dob Velké Moravy. Chateau Dowina - reprezentuje známku pro přívlastková vína připravená originální technologií s následným zráním ve speciálních francouzských dubových sudech typu barrique. Víno získává nenapodobitelný charakter, originální aromatické tóny a buketní látky, bohatou strukturu a plnost v chuti. Vinum Palaviense Ze zarovnaného terénu v údolí rek Dyje a Moravy vystupuje Mikulovská vrchovina, která bradlem belostných Pavlovských vrchu tvorí dominantu okolního kraje. Celou polovinu pestebních ploch firmy tvorí vinice v katastru obce Perná a Horní Vestonice na jižním a jihozápadním úbocí Pálavy. Vysoce záhrevné polohy a vápenité pudy s vysokým obsahem jílových cástic dávají vyniknout predevším bílým odrudám. Vína mají kontrolovaný puvod z vinic v Perné a jejím okolí. Na základe promenlivosti místních podmínek mohou i na malé ploše vinicní trate katastrálního území vznikat originální vína. Hrozny jsou pestovány systémem integrované produkce a pravidelne dosahují té nejvyšší kvality. Sklizen je limitovaná. Klady stanovište ješte zhodnocuje zpracování metodou rízeného kvašení doplnené o další moderní technologické postupy. Kolekci tvorí pouze vína originální prívlastková (tzv. Terroir). Crémant de Vinselekt Tato znamenitá rada sektu je predurcena k významným slavnostním príležitostem. Vyrábí se klasickou šampanskou metodou kvašením v láhvi po dobu dvanácti až šestatriceti mesícu. Proces zrání probíhá ve speciálních sklepích pod prísnou enologickou kontrolou. Metode champenoise vdecí sekt za neobycejne jemnou a vyrovnanou chut. Hodí se jako aperitiv i jako digestiv. Vyznacuje se výrazným nazrálým a naleželým buketem, extraktivní plností a bohatou strukturou tela. Svežest kyselin doprovází jemné a dlouhotrvající perlení 18 19

12 Mikrosvín Mikulov podoblast Mikulovská FLOWER LINE Modrý Sklep Agrodružstvo Nový Šaldorf, podoblast Znojemská 155,- bez DPH / 186,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: zlatavá Vůně: sveží exotická - sušený ananas, jenž v pozadí doplnují citrusové plody Chuť: úchvatná, osvežující a plná s decentní kyselinkou není pochyb, že budete mít chut na další sklenicku! zbytkový cukr: 4,5 g/l kyseliny: 5,9 g/l alkohol: 14,0 % 154,17 bez DPH / 185,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: zeleno-žlutou až nazlátlou Vůně: najdeme mango a lískový oríšek Chuť: provází minerální tóny, korenitost a jemné kyseliny víno má vysoký extrakt a má predpoklady pro další nazrávání Seal of Approval AWC 2011 zbytkový cukr: 3,8 g/l kyseliny: 6,8 g/l Kerner pozdní sběr Barva: zlatavá Vůně: sveží korenité citrusy, bylinky až trochu hermánku Chuť: plná štavnatá, opet Vás privede k tónum zralých pomerancu, príjemné kyselinky a krásne harmonizujícího zbytku cukru Stříbrná medaile - národní soutěž vín - mikulovská 2011 Decanter World Wine Awards2011 zbytkový cukr: 12,7 g/l kyseliny: 7,9 g/l 162,50 bez DPH / 195,- s DPH Rulandské šedé výběr z hroznů Barva: ve sklence vidíme olejové kapiláry znak vysoké extraktivnosti Vůně: mužeme najít mucenkové a hruškové tóny Chuť: provází intenzívní plnost, sveží kyseliny a medovost je vínem predurceným k dlouholetému zrání Stříbrná medaile AWC 2011 Král vín 2011 zbytkový cukr: 2,3 g/l kyseliny: 5,9 g/l Stříbrná medaile Vinforum ,- bez DPH / 172,80 s DPH Muškát moravský pozdní sběr Intenzivní vune tohoto vína Vás prenese na sluncem rozehrátou vinici, na které se výrazné aroma cerstvých sladkých hroznu mísí s lehkými doteky vymackané pomerancové štávy. Plná, osvežující chut s nasládlým citrusovým telem je dokonale sladena s príjemnou kyselinkou a výraznou hroznovou dochutí. 162,50 bez DPH / 195,- s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: divoká Vůně: harmonická, která pripomíná drobné ovoce se skoricovým podtónem Chuť: plná, ale sveží, na patre lehce olejovitá korenitá pripomínající drevo Víno má jemné nektarové tóny a kulatost nádherného rocníku zbytkový cukr: 4,7 g/l kyseliny: 7,0 g/l 166,66 bez DPH / 200,- s DPH Rulandské šedé pozdní sběr Barva: krásná se svetlými odlesky Vůně: okouzlující a vznešená vune trešnových kvetu Chuť: krásná plná a kulatá chut a príjemná kyselinka Vás presvedcí, že se opravdu jedná o perlu mezi Rulandskými šedými Stříbrná med. - národní soutěž vín 2011 zbytkový cukr: 10,0 g/l kyseliny: 6,6 g/l alkohol: 14,0 % 183,33 bez DPH / 220,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: svetle žlutá Vůně: provází cernorybízové až broskvové tóny Chuť: ovocitá, výrazne sveží, plná s korenitou dochutí broskví a angreštu víno je sveží díky kyselinám, která dávají perspektivu k dalšímu ležení Stříbrná medaile - Vinforum 2011 Seal of Approval AWC 2011 zbytkový cukr: 2,3 g/l kyseliny: 5,7 g/l 166,66 bez DPH / 200,- s DPH Ryzlink vlašský pozdní sběr Barva: zlatavá Vůně: intenzivní, ovocná sveží s dotyky minerálních tónu. Chuť: sveží, minerální chut je plná štavnatých pomerancu dokonalý dojem z doušku vína podtrhuje osvežující, ovocná dochut Stříbrná med. - národní soutěž vín 2011 zbytkový cukr: 13,8 g/l kyseliny: 8,6 g/l 116,67 bez DPH / 140,- s DPH Veltlínské zelené pozdní sběr Barva: žlutá se zelenými odlesky Vůně: ovocité a mandlové tóny s koprivovým nádechem Chuť: vune prechází i do sveží chute, má peprove-korenitý výrazný charakter s dlouhou perzistencí a predpokladem dlouhodobého zrání zbytkový cukr: 2,1 g/l kyseliny: 5,7 g/l 166,66 bez DPH / 200,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: typická pro sauvignon Vůně: prezrálé až sušené broskve s aroma cerného rybízu. Chuť: plná, intenzivní, ale štavnatá a sveží - tropické a citrusové ovoce mužete si být jisti, že Vás bude lákat napít se dalšího doušku zbytkový cukr: 2,0 g/l kyseliny: 5,6 g/l alkohol: 14,0 % 140,83 bez DPH / 169,- s DPH Cabernet Sauvignon pozdní sběr Barva: rubínová Vůně: pripomíná lesní ovoce cerný rybíz s hluchavkovými podtóny Chuť: pikantní, s jemnými kyselinami a tríslovinami, sveží a ovocitá zbytkový cukr: 3,5 g/l kyseliny: 6,0 g/l 166,66 bez DPH / 200,- s DPH Tramín červený pozdní sběr Barva: žlutá Vůně: delikátní, velice jemná vune cajových ruží Chuť: plná, kvetnatá s minerální stopou a výraznou ovocnou štavnatostí, kterou mužeme plne vnímat v krásné a dlouhé dochuti zbytkový cukr: 15,7 g/l kyseliny: 6,9 g/l 140,83 bez DPH / 169,- s DPH Rulandské modré pozdní sběr Barva: cihlový až blede rubínový odstín Vůně: ovocité tóny Chuť: sametová bez výrazných tríslovin pripomínající cerné trešne a horkou cokoládu zbytkový cukr: 2,5 g/l kyseliny: 5,7 g/l 144,- bez DPH / 172,80 s DPH Veltlínské zelené pozdní sběr Po velmi jemném závanu minerality víno se otevre v krásné vuni lipového caje, spolu s výrazne osvežujícím ovocným aroma tvrdých, sladkých hrušek. Plná, ovocne kulatá chut vytvárí v ústech dojem ze sladkého grepu, kdy pikantní a zároven štavnatá kyselinka je ošacena do príjemného zbytkového cukríku s broskvovou dochutí. 162,50 bez DPH / 195,- s DPH Tramín výběr z bobulí Vysoká zralost hroznu, až 27 NM predurcila víno jako aperitiv ci digestiv. Vuni provází tramínové tóny, ale zejména aroma sušených hrozinek, presne tak, jak vypadaly hrozny. Chut výrazne plná, kulatá presto ne úplne sladká, korenitá. Díky nižšímu zbytkovému cukru je vínem vhodným k castejšímu podávání. 0,5 l zbytkový cukr: 46,9 g/l kyseliny: 4,5 g/l 155,- bez DPH / 186,- s DPH 144,- bez DPH / 172,80 s DPH Svatovavřinecké pozdní sběr Ve vůni již od počátku jsou neochvějné višně v hořké čokoládě, jenž přechází až k toustům. V chuti se okamžitě objeví už zmíněné višně se sympatickým pře-chodem k příjemné tříslovinové dochuti, získané macerací hroznů. Dochuť je dlouhá, příjemná a zachová v ústech touhu na další doušek. Rulandské modré rosé Víno má známou vuni jahodového poháru, vyrobeného z cerstve trhaných jahod, prekrytých vrstvou šlehacky. Tato úchvatná vune Vás bude doprovázet i v chuti. Vyrovnaná, plná a široká chut zralých jahod s príjemnou kyselinkou, které jste si zrovna utrhli na záhonku, má úžasne dlouhé trvání. Nabídka jakostních vín Název odrůdy Cabernet Sauvignon 62,50 75,- Chardonnay 62,50 75,- Frankovka 55,- 66,- Müller Thurgau 55,- 66,- Rulandské bílé 62,50 75,- Rulandské modré 62,50 75,- Název odrůdy Rulandské šedé 62,50 75,- Ryzlink rýn 62,50 75,- Sauvignon 74,17 89,- Svatovavřinecké 51,67 62,- Tramín 62,50 75,- Veltlínské zelené 55,- 66,

13 Víno Mikulov sommelier club podoblast Mikulovská, Velkopavlovická, Slovácká 82,50 bez DPH / 99,- s DPH Modrý Portugal Barva: velmi intenzivní a sytá rubínová Vůně: příjemné tóny vyzrálých černých třešní Chuť: ovocná a poměrně bohatá na kvalitní třísloviny Jídlo: doporučujeme podávat k těstovinám či italské kuchyni zbytkový cukr: 2,4 g/l 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: žlutě zelenkavá Vůně: sladké exotické ovoce, sušené plody Chuť: mladá, s příjemnou kyselinkou a dlouhou dochutí Jídlo: k jemným úpravám ryb, vepřového masa či drůbeže zbytkový cukr: 5,7 g/l kyseliny: 8,2 g/l 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Rulandské modré pozdní sběr Barva: světle červená s cihlovým okrajem Vůně: jemná připomínající drobné lesní jahody Chuť: vyvážená s mírnou převahou tříslovin a ovcnosti a kávové dochuti Jídlo: výtečné ke grilovaným masům, vhodné též ke zvěřině a skopovému zbytkový cukr: 2,9 g/l kyseliny: 4,5 g/l 82,50 bez DPH / 99,- s DPH Müller Thurgau kabinet Barva: nižší, zlatavě žlutá barva se zelenkavými reflexy Vůně: jemně kořenitá vůně ovocného charakteru Chuť: šťavnatá chuť, ovocně kořenitá s příjemně pikantní kyselinkou Jídlo: k zeleninovým salátům a k různým úpravám drůbežího masa zbytkový cukr: 6,5 g/l kyseliny: 7,2 g/l 82,50 bez DPH / 99,- s DPH Svatovavřinecké Barva: příjemná rubínová Vůně: jemně kořenitá připomínající švestková povidla a koření Chuť: měkká, sametová s poměrně dlouhým závěrem Jídlo: doporučujeme k pečené drůbeži, pernaté zvěřině zbytkový cukr: 1,8 g/l 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Rulandské bílé pozdní sběr Barva: žlutozlatavá barva Vůně: typicky odrůdová, jemně chlebnatá s ovocným podtextem Chuť: jemně pikantní ovocná chuť se svěžím závěrem Jídlo: k mořským plodům, dravým rybám či pečené drůbeži zbytkový cukr: 8,9 g/l kyseliny: 8,1 g/l 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Selection Barrique Barva: nádherná granátová Vůně: tóny koření, karamelu, vanilky, to vše s jemným podtextem sušených švestek Chuť: sametově plná a hebká s měkkou tříslovinkou Jídlo: skvěle vynikne při podávání s uzenými či grilovanými masy 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: světle žlutězelenkavá Vůně: překvapivě vyzrálá vůně s květinovými tóny Chuť: jemně kořenitá s pikantní kyselinkou Jídlo: ke grilováným rybám či k zeleninovým salátům s masem zbytkový cukr: 7,9 g/l kyseliny: 7,8 g/l 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Zweigeltrebe pozdní sběr Barva: granátová Vůně: peckového ovoce Chuť: šťavnatá s příjemnou tříslovinkou Jídlo: doporučujeme k pokrmům z masa zbytkový cukr: 0 g/l kyseliny: 0 g/l 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Ryzlink vlašský pozdní sběr Barva: světle žlutězelenkavá Vůně: překvapivě vyzrálá vůně s květinovými tóny Chuť: jemně kořenitá, ovocného charakteru s pikantní kyselinkou Jídlo: ke studeným předkrmům nebo k jemným úpravám sladkovodních ryb zbytkový cukr: 4,9 g/l kyseliny: 6,5 g/l 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Cabernet Sauvignon rosé kabinet Barva: lososově růžová Vůně: provokativní připomínající vůni černého bezu, ostružin, jahod či malin Chuť: elegantní, šťavnatá, osvěžující Jídlo: ke grilovaným pokrmům (barbecue), lehké saláty, drůbeží masa, ryby zbytkový cukr: 8,1 g/l kyseliny: 8,3 g/l alkohol: 11,0 % 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH 116,81 bez DPH / 140,17 s DPH 82,50 bez DPH / 99,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: nižší žlutavě zlatá barva Vůně: elegantní vůně ovocného charakteru Chuť: osvěžující, ovocně šťavnatá chuť s minerálním podtextem Jídlo: k výraznějším rybím pokrmům či k drůbežím steakům Tramín červený pozdní sběr Barva: žlutě zlatá barva Vůně: jemně kořenitá vůně připomínající přezrálé ovoce či růžové květy Chuť: bohatá, kořenitá chuť s dlouhým závěrem Jídlo: k pikantním úpravám drůbeže či ryb, k asijské kuchyni Veltlínské zelené kabinet Barva: světle zelenkavá Vůně: ovocně kořenitá vůně s minerálním podtextem Chuť: svěží, jemně kořenitá s ovocným charakterem Jídlo: k předkrmům, rybám, drůbeži a pokrmům se smetanovou omáčkou zbytkový cukr: 4,5 g/l zbytkový cukr: 14,3 g/l kyseliny: 8,1 g/l zbytkový cukr: 6,0 g/l kyseliny: 7,8 g/l nabídka jakostních vín - Víno Mikulov název odrudy Cabernet Sauvignon 59,- 70,80 Chardonnay 62,70 75,24 Frankovka 59,- 70,80 Modrý Portugal 59,- 70,80 Müller Thurgau 59,- 70,80 Rosé 59,- 70,80 Rulandské bílé 62,70 75,24 Ryzlink rýnský 62,70 75,24 Ryzlink vlašský 59,- 70,80 Svatovavrinecké 59,- 70,80 Tramín cervený 65,88 79,06 Veltlínské zelené 59,- 70,80 Zweigeltrebe 59,- 70,80 název odrůdy Chardonnay 1l vrat. 45,16 54,19 Frankovka 1l vrat. 51,70 62,04 Müller Thurgau 1l vrat. 45,16 54,19 Svatovavřinecké1l vrat. 51,70 62,04 Veltlínské zelené 1l vrat. 45,17 54,20 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH 108,40 bez DPH / 130,08 s DPH Cabernet Sauvignon pozdní sběr Barva: tmavě fialovo rubínová barva Vůně: typická vůně připomínající černý rybíz a hořkou čokoládu Chuť: bohatá, kořenitá chuť s dlouhým závěrem Jídlo: ke steakům, biftekům, zkrátka k pořádnému kousku masa Frankovka pozdní sběr Barva: tmavě rubínová barva Vůně: typicky ovocně kořenitá vůně Chuť: plnější chuť, kulatá, ovocně kořenitého charakteru Jídlo: doporučujeme podávat ke steakům, hovězím ragů či gulášům zbytkový cukr: 4,5 g/l zbytkový cukr: 1,5 g/l kyseliny: 5,0 g/l Sommelier Club Vám, kterým do života vstoupila vášeň pro skvělé víno, přinášíme jedinečnou možnost naplnit touhu po jeho poznání se stylem hodným znalce. Nechte na sebe zapůsobit víno, které je harmonickým výsledkem souhry letitého vinařského umění, neopakovatelného terroir kraje pod Pálavou a citlivých výrobních postupů. Najdete překvapivě jednoduchou odrůdovou čistotu vedle bohaté palety elegantních chutí a vůní. Vína řady Sommelier Club se pro vás stanou definicí kvality. 0 1

14 Moravíno Valtice podoblast Mikulovská 157,- bez DPH / 188,40 s DPH Rulandské modré výběr z hroznů Barva: trešnová s cihlovými odlesky Vůně: ovocná s tóny lesních plodu Chuť: cervené ovoce, trešne, maliny a sametové taniny Jídlo: veprové kotlety na grilu, zralé sýry zbytkový cukr: 1,1 g/l kyseliny: 4,6 g/l 143,- bez DPH / 171,60 s DPH Grand Cuvée bílé výběr z hroznů Barva: světle zlatavá Vůně: citrusová po čerstvém ananasu a bílých broskvích Chuť: plná, harmonická po sušených meruňkách a cukrovém melounu Jídlo: kuřecí maso, grilovanée ryby, smetanové a polotvrdé sýry Zlatá medaile VVT 2011 zbytkový cukr: 4,0 g/l kyseliny: 6,2 g/l bude brzy nahrazeno za ročník ,- bez DPH / 171,60 s DPH Cabernet Sauvignon pozdní sběr Barva: rubínová s fialovými odlesky Vůně: ovocná s tóny sušených kvetu a cerveného ovoce Chuť: cerného rybízu s tríslovinkami, doplnená o sladké korení a cokoládu Jídlo: korenené úpravy hovezího masa, zverinové paštiky, tvrdé sýry zbytkový cukr: 1,9 g/l kyseliny: 5,6 g/l alkohol: 12,7 % 143,- bez DPH / 171,60 s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: zlatavá Vůně: ovocná s tóny tropického ovoce(ananas) Chuť: harmonická, nasládlá kompotem exotického grapefruitu a papáje Jídlo: vepřové nebo kuřecí na grilu, polotvrdé sýry Král vín CR 2011 zbytkový cukr: 4,2 g/l kyseliny: 6,5 g/l 143,- bez DPH / 171,60 s DPH Modrý Portugal pozdní sběr Barva: rubínová Vůně: intenzivní s bohatým projevem lesního ovoce Chuť: ovocná s tóny vyzrálého ovoce maliny,ostružiny, jahody Jídlo: těstovinové saláty, pečené ryby, sýry s bílou plísní zbytkový cukr: 1,0 g/l 143,- bez DPH / 171,60 s DPH 143,- bez DPH / 171,60 s DPH Chardonnay pozdní sběr barrique Barva: zářivě žlutá Vůně: exotické ovoce (banán, ananas, mango) s jemným nádechem vanilky Chuť: plná, ovocná, s tóny sladkého koření Jídlo: grilovaná masa a steaky, polotvrdé sýry Müller Thurgau pozdní sběr Barva: svetle žlutá se zelenkavými odlesky Vůně: jemný buket muškátových tónu a broskví Chuť: ovocná po citrusech s nádechem bezinkového kvetu Jídlo: grilované ryby, zeleninové saláty, mekké sýry zbytkový cukr: 5,8 g/l kyseliny: 6,9 g/l Zlatá medaile VVT 2011 zbytkový cukr: 3,9 g/l kyseliny: 6,0 g/l 157,- bez DPH / 188,40 s DPH Svatovavřinecké pozdní sběr barrique Barva: tmave rubínová Vůně: ovocná vune ostružin a švestkových povidel s tóny vanilky Chuť: sladké drevo s projevem lesního ovoce, korení a cokolády Jídlo: Zverina, veprové medailonky, pecená husa, uzené sýry zbytkový cukr: 0,7 g/l kyseliny: 4,8 g/l Neoklas Šardice podoblast Slovácká bude brzy nahrazeno za ročník ,- bez DPH / 171,60 s DPH Rulandské šedé pozdní sběr Barva: zlatavá Vůně: ovocná až kvetinová Chuť: Vyzrálá, po hruškách,broskvích a žlutém melounu s tóny pomerancu Jídlo: kurecí a veprové maso na grilu, ovocné a zeleninové saláty Zlatá medaile WEINPARADE 2011 zbytkový cukr: 4,3 g/l kyseliny: 6,4 g/l Cabernet Sauvignon pozdní sběr Noblesse Sigillum Plné, mohutné víno s nezaměnitelnou typickou vůní i chutí černého rybízu a ostružin. Doporučujeme zejména k jehněčí pečeni, bifteku a krůtímu masu. zbytkový cukr: 2,4 g/l kyseliny: 4,5 g/l 143,- bez DPH / 171,60 s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: svetle žlutá Vůně: intenzivní vune rozkvetlé louky s tóny bílé broskve Chuť: nalezneme citrusy, sušené merunky a jemné minerální tóny Jídlo: pecené ryby, zeleninové saláty, sýry s bílou plísní Zlatá medaile VVT 2011 zbytkový cukr: 4,6 g/l kyseliny: 6,8 g/l 144,16 bez DPH / 173,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Noblesse Sigillum Výrazné víno jemně kořenité, extraktivní, plné a harmonické s elegantní kyselinkou a širokým spektrem květinových a citrusových vůní. Doporučujeme k masitým pokrmům s výraznější úpravou, k jemným sýrům a k plodům moře. zbytkový cukr: 1,3 g/l kyseliny: 7,5 g/l 157,- bez DPH / 188,40 s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: světle zlatá Vůně: jemná vůně květu černého bezu a ananasu Chuť: plná, vyvážená, s ovocnou bohatostí po broskvích Jídlo: grilované a pečené ryby, polotvrdé a plísňové sýry Stříbrná medaile mikulovská vinařská podoblast zbytkový cukr: 3,0 g/l kyseliny: 6,9 g/l 192,50 bez DPH / 231,- s DPH Merlot výběr z hroznů Exclusive Sigillum Plné, hebké víno s příjemnou ovocnou a měkkou chutí tmavých lesních plodů, příjemnými tříslovinami a nízkým obsahem kyselin. Doporučujeme k srnčímu nebo jelenímu ragú, k pokrmům z pernaté zvěře nebo k ementálu. zbytkový cukr: 3,6 g/l kyseliny: 4,5 g/l 143,- bez DPH / 171,60 s DPH Frankovka pozdní sběr Barva: granátová Vůně: červené ovoce s nádechem koření a kůže Chuť: sladké třísloviny, sušené ovoce, káva a čokoláda Jídlo: jehněčí kotlety s ovocnými omáčkami, zralé sýry zlatá medaile Weinparade zbytkový cukr: 1,2 g/l kyseliny: 5,3 g/l 132,50 bez DPH / 159,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Noblesse Sigillum Plné, kořenité víno s nezaměnitelným intenzivním aroma vyzrálého angreštu. Doporučujeme jako aperitiv k výraznějším úpravám ryb, kozím sýrům a drůbežím specialitám. zbytkový cukr: 0,9 g/l kyseliny: 6,9 g/l 143,- bez DPH / 171,60 s DPH Frankovka pozdní sběr barrique Barva: sytě červená Vůně: s tóny exotického koření a skořice Chuť: plná, vyvážená, s nádechem čokolády Jídlo: zvěřina s ovocnými omáčkami, zralé sýry zbytkový cukr: 1,0 g/l 132,50 bez DPH / 159,- s DPH Veltlínské zelené pozdní sběr Noblesse Sigillum Vyvážené víno, kořeněné, velmi harmonické a hebké s jemnou kyselinkou. Doporučujeme k různým úpravám vepřového a hovězího masa či obloženým mísám. zbytkový cukr: 3,0 g/l kyseliny: 5,6 g/l alkohol: 11,2 % 143,- bez DPH / 171,60 s DPH Grand Cuvée červené pozdní sběr Barva: tmavá s fialovými odlesky Vůně: bohatá vune s tóny zralé višne a cokolády Chuť: v chuti najdeme nasládlé trísloviny a sušené drobné cervené ovoce Jídlo: kancí medailonky, veprové steaky, tvrdé sýry stříbrná medaile VVT 2010 výborné víno TOP zbytkový cukr: 3,5 g/l kyseliny: 5,3 g/l nabídka jakostních vín Název odrůdy André 54,- 64,80 Cabernet Sauvignon 66,- 79,20 Chardonnay 69,- 82,80 Frankovka 54,- 64,80 Merlot 72,03 86,44 Modrý Portugal 61,- 73,20 Muller Thurgau 55,- 66,- Neuburské 53,- 63,60 Rulandské šedé 69,- 82,80 Ryzlink rýnský 67,- 80,40 Ryzlink vlašský 52,- 62,40 Sauvignon 69,- 82,80 Tramín 69,- 82,80 Veltlínské zelené 52,- 62,40 Zweigeltrebe 51,75 62,

15 Vinařství Pavlov podoblast Mikulovská Reisten podoblast Mikulovská 167,23 bez DPH / 200,68 s DPH Chardonnay výběr z hroznů Barva: zlatožlutá Vůně: bohatá ovocná, připomínající citrusy Chuť: šťavnatá, s vyšším zbytkovým cukrem a pevnou kyselinkou Jídlo: k pečeným rybám, těžším úpravám drůbežího či telecího masa zlatá medaile Vinforum 2011 Zlatá medaile Vin.Litoměřice 2011 zbytkový cukr: 20,1 g/l kyseliny: 8,6 g/l 208,33 bez DPH / 250,- s DPH Pinot Gris pozdní sběr MAIDENBURG - Plné a extraktivní víno se širokou ovocnou vůní, s plnou a strukturovanou chutí a vyšší mineralitou s dlouhou dochutí. Víno má velmi dobrý předpoklad pro pozitivní a dlouhodobý vývoj v láhvi.víno doporučujeme ke králíku i k srnčímu a dančímu masu a sýrům s modrou plísní. zbytkový cukr: 12,6 g/l kyseliny: 5,8 g/l 167,23 bez DPH / 200,68 s DPH 207,50 bez DPH / 249,- s DPH 167,23 bez DPH / 200,68 s DPH Müller Thurgau pozdní sběr Barva: zelenkavě zlatá Vůně: překvapivě bohatá ovocná Chuť: elegantní, šťavnatá a osvěžující Jídlo: k předkrmům, zeleninovým salátům, k drůbežím specialitám Pálava pozdní sběr Barva: světle zlatavá Vůně: typicky jemně kořenitá květinová Chuť: šťavnatá, ovocného charakteru, s příjemným zbytkovým cukremk Jídlo: lehkým dezertům s ovocem, tak i k široké nabídce sýrů Rulandské bílé pozdní sběr Barva: světlejší zlatavá Vůně: elegantní, připomínající exotické ovoce Chuť: šťavnatá, výrazně ovocná se středně dlouhou dochutí Jídlo: k vepřovým medailonkům, delikátním úpravám ryb, k jemným terinám zbytkový cukr: 6,4 g/l kyseliny: 7,1 g/l stříbrná medaile VVT 2011 zbytkový cukr: 7,9 g/l kyseliny: 6,2 g/l zbytkový cukr: 6,1 g/l kyseliny: 7,0 g/l 208,33 bez DPH / 250,- s DPH 191,66 bez DPH / 230,- s DPH 191,66 bez DPH / 230,- s DPH Pinot Blanc pozdní sběr MAIDENBURG - Velmi květnatá, elegantní vůně pomeranče a lučních květin s medovým tónem, předznamenává plnou, strukturovanou chuť s výraznou, zcela vyjímečnou a dlouhou dochutí. Jedná se o typické víno k chřestu, kde právě mohutná slaná mineralita zdůrazňuje a podporuje jeho chuť. Pinot Blanc pozdní sběr Vinice U Božích muk má zcela ojedinělé geologické a mikroklimatické podmínky a patří k nejvýznamnějším terroir na Moravě. Velmi vysoký obsah vápna, dává vínům z této trati vyjímečnou mineralitu a strukturu. Odrůda Pinot Blanc tuto skutečnost výrazně reflektuje a vína z této trati patří k tomu nejlepšímu z Moravy. Chardonnay pozdní sběr Svěží, příjemné víno s vůní tropického ovoce a zeleného melounu. Chuť lískového oříšku je zdůrazněna dobrým vztahem mezi zbytkovým cukrem a svěží kyselinkou. zlatá medaile Prague Wine Trophy zbytkový cukr: 18,5 g/l kyseliny: 6,2 g/l AWC Vienna - Seal of approval zbytkový cukr: 6,7 g/l kyseliny: 8,6 g/l AWC Vienna - Seal of approval zbytkový cukr: 10,2 g/l kyseliny: 8,5 g/l 167,23 bez DPH / 200,68 s DPH Rulandské šedé pozdní sběr Barva: zlatavá Vůně: extraktivní, široká, s ovocným podtextem Chuť: bohatá sveží, s delším záverem Jídlo: se zajecí paštikou, pecenou drubeží, grilovanými sladkovodními rybami bronzová medaile - nomin. soutěž velkopavlovické podoblasti zbytkový cukr: 8,2 g/l kyseliny: 7,4 g/l 141,66 bez DPH / 170,- s DPH Riesling pozdní sběr Intenzivní vůně sušené meruňky a lihoviny, bohatě strukturovaná kořeněná chuť s příjemným poměrem kyseliny a zbytkového cukru dává vínu svěžest a velmi dobrý předpoklad k dlouhému zrání v láhvi. zbytkový cukr: 2,1 g/l kyseliny: 8,5 g/l 167,23 bez DPH / 200,68 s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: zelenkavě zlatavá Vůně: bohatá, připomínající broskve či angrešt Chuť: šťavnatá, ovocného charakteru Jídlo: ke grilovaným a pečeným rybám, lehce zauzeným masům diplom VVT 2011 zbytkový cukr: 6,5 g/l kyseliny: 7,8 g/l 175,- bez DPH / 210,- s DPH Pinot gris pozdní sběr Enologické cuvée z tratí Nad Nesytem a U Božích muk Vás osloví vůní chlebové kůrky. Zcela přirozeně na ni navazuje svěží a extraktivní, mohutná chuť s výrazným minerálním tónem z Pavlovské vinice. zbytkový cukr: 5,7 g/l kyseliny: 8,4 g/l 167,23 bez DPH / 200,68 s DPH Tramín červený pozdní sběr Barva: zlatavě žlutá Vůně: delikátně kořenitá, s tóny růží, ovoce a mandarinek Chuť: harmonická, jemně kořenitá ovocného charakteru, svěží Jídlo: k ovocným salátům, lehkým, nepříliš sladkým dezertům či k indické kuchyni stříbrná medaile VVT 2011 zbytkový cukr: 11,2 g/l kyseliny: 6,7 g/l Vinařství Pavlov Kolekce výjimečných vín Vinařství Pavlov, se sídlem uprostřed pálavských kopců, obsahuje výhradně bílá přívlastková vína, které jsou chloubou prestižních restaurací. Díky mistrovství vinařů a unikátním přírodním podmínkám se mohou kvalitou poměřovat s nejlepšími víny z vinařských oblastí celého světa. Pavlov Kdy se v Pavlově začala pěstovat vinná réva, není známo, ale dá se předpokládat, že Pavlov patří k nejstarším vinařským obcím. Již v roce 1444 byl podle údajů z urbáře největší vinařskou obcí mikulovského panství. Počátkem 17. století bylo celých 53 % poddanské půdy osázeno vinicemi. V současnosti je v Pavlově 172,4 ha registrovaných vinic. Výměra viničních tratí, tedy celková možná výměra vinic v katastru Pavlova je ale podstatně vyšší ha. Výrobě vína se dnes v obci věnuje patnáct vinařů registrovaných u Vinařského fondu. 158,33 bez DPH / 190,- s DPH Vinařství REISTEN založili v červnu 1999 Radomír Nepraš, Jiří Kalášek a Martin David. Naší filosofií bylo hned od počátku produkovat jen velmi kvalitní vína určená nejen pro vysokou gastronomii či vinotéky, ale pro všechny, kdož si chtějí víno skutečně vychutnat a užít. Tomu byla podřízena nejen volba viničních tratí, výběr odrůd, způsob pěstování a sklizně, ale v neposlední řadě pak i zpracování hroznů a samozřejmě celá výroba. Rozhodli jsme se vysadit vlastní vinice a získat tak nezávislost na dodavatelích hroznů, což nám umožňuje vyrábět stále lepší a lepší vína. Vytipovali jsme tři lokality, které měly potenciál naplnit naše představy. Ryzlink vlašský pozdní sběr Vůně je intenzivní, květnatě odrůdová s náznakem medovosti, chuť velmi široká s dominující mineralitou, která je charakteristická pouze pro pavlovské vinice. Tato vyjímečná dispozice nemá srovnatelnou polohu v České Republice. Dochuť je velmi dlouhá se slanou mineralitou. zbytkový cukr: 1,2 g/l kyseliny: 9,1 g/l 0 1

16 Petr Skoupil podoblast velkopavlovická 124,16 bez DPH / 149,- s DPH Cuvée Rosé kabinet (Merlot, Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe) Barva: jemná jahodová Vůně: ovocné tóny Chuť: můžeme hledat jahody, maliny a ostružiny Jídlo: podává se k různým druhům sýrů, jemným pokrmům z drůbeže zbytkový cukr: 0,6 g/l kyseliny: 8,1 g/l 208,33 bez DPH / 250,- s DPH Cuvée výběr z hroznů (Tramín červený + Pálava) Zlatožlutá barva, výrazná medově hrozinková vůně se závany aromatických látek čajové růže, vanilky a při láhvové zralosti i skořice a pomeranče, případně kozího pysku. Víno je velmi plné, s vyšší viskozitou, harmonické, vláčné a s dlouho trvajícím odchodem. Kombinace Pálavy a Tramínu je nepřekonatelná... zbytkový cukr: 97,0 g/l kyseliny: 5,5 g/l alkohol: 8,0 % 120,83 bez DPH / 145,- s DPH Zweigeltrebe Barva: hutná granátová s černými odlesky Vůně: objevují se tóny připomínající černý rybíz Chuť: elegantní kořenitost doprovázená jemnými taniny Jídlo: pro hutnější úpravy tmavých pečených mas nebo zvěřiny Mineral Exclusive zbytkový cukr: 2,1 g/l 155,- bez DPH / 186,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: zeležlutá až nazlátlá Vůně: ovocná a nadchne každého milovníka bílých vín Chuť: připomíná broskev a mango Jídlo: k vínu doporučujeme bílá masa, rybí pokrmy a těstoviny zbytkový cukr: 2,9 g/l kyseliny: 6,2 g/l 124,16 bez DPH / 149,- s DPH Frankovka Barva: vysoká granátová s černými odlesky Vůně: primárně se objevují tóny připomínající peckoviny a ostružinu Chuť: harmonická s jemnou tříslovinou a delikátní kořenitostí Jídlo: lehčí úpravy tmavých mas či variace dobře zralých sýrů Mineral Exclusive zbytkový cukr: 0,6 g/l kyseliny: 5,8 g/l 183,33 bez DPH / 220,- s DPH Hibernal výběr z hroznů Barva: jemně zelenožlutá s ohnivými odlesky. Vůně: jemně aromatickou vůni, kořenité s tóny nazrálého angreštu Chuť: plná, velmi extraktivní Jídlo: doporučujeme k předkrmům, rybám a ne příliš sladkým dezertům zbytkový cukr: 2,9 g/l kyseliny: 7,9 g/l 125,83 bez DPH / 151,- s DPH Rulandské modré Barva: vyšší granátová s cihlovými odlesky Vůně: tóny připomínající sušené brusinky a třešně s jemným tříslem. Chuť: harmonická a svěží Jídlo: důstojným partnerem pro různé úpravy tmavých pečených mas Mineral Exclusive zbytkový cukr: 5,3 g/l kyseliny: 6,9 g/l 116,66 bez DPH / 140,- s DPH Müller Thurgau kabinet Barva: světlá se zelenožlutým odstínem Vůně: muškátová s ovocnými odstíny Chuť: citrusové plody angreštu a grapfruitu Jídlo: převážně k drůbežím pokrmům ve smažené či pečené úpravě zbytkový cukr: 5,1 g/l kyseliny: 5,7 g/l alkohol: 11,0 % André Barva: tmavě granátová Vůně: zralých ostružin Chuť: plná, podbarvená tvrdším projevem tříslovin Jídlo: k tmavým masům a zvěřině Mineral Exclusive 124,16 bez DPH / 149,- s DPH 165,83 bez DPH / 199,- s DPH 116,66 bez DPH / 140,- s DPH 154,16 bez DPH / 185,- s DPH 165,83 bez DPH / 199,- s DPH 145,83 bez DPH / 175,- s DPH Neuburské kabinet Barva: žlutá Vůně: jemná s harmonickou a plnou chutí Chuť: můžeme hledat ořechy, maliny, smetanu Jídlo: výborné se smetanovými omáčkami, drúbež a přírodní úpravy hovězího Rulandské bílé pozdní sběr Barva: zlatavá Vůně: jemné květiny Chuť: ovoce, meruňky, broskve - vyzrálé, plné a dlouhé dochuti Jídlo: k rybám, drůbežímu, omáčkám s jemnou úpravou hovězího masa Ryzlink vlašský kabinet Barva: světle žlutozelená Vůně: cítíme celou škálu aromatických vjemů, ty přechází i do chuti Chuť: červený rybíz, angrešt, kytice lučního kvítí, medové tóny Jídlo: jako aperitiv a k celé paletě jídel jednoduché, všední kuchyně Sauvignon pozdní sběr Barva: jemná zlatožlutá Vůně: dominantní tóny černého rybízu doprovázené elegantní kořenitostí Chuť: mimořádně povedené víno vhodné pro mimořádné příležitosti Jídlo: výborně poslouží jako digestiv Tramín červený pozdní sběr Barva: jemná zlatožlutá Vůně: náznak rebarbory, fialek a kandovaného ovoce Chuť: nesmírně bohaté, hutné a delikátní Jídlo: jako digestiv nebo společník různých variací sýrů s modrou plísní Veltlínské zelené pozdní sběr Barva: jiskrná a elegantní zlatožlutá Vůně: tóny lipového a akatového medu, zeleného pepře a mandle Chuť: svěží a vyvážená s tóny manga a limetky zakončené medovostí Jídlo: milý společník k rizotu, kuřecímu či telecímu řízku s novým bramborem zbytkový cukr: 45,0 g/l kyseliny: 5,6 g/l alkohol: 11,0 % zbytkový cukr: 20,2 g/l kyseliny: 5,5 g/l zbytkový cukr: 10,0 g/l kyseliny: 6,2 g/l zbytkový cukr: 33,0 g/l kyseliny: 5,9 g/l zbytkový cukr: 1,1 g/l kyseliny: 5,6 g/l Historie firmy a rodinné tradice sahá až do poloviny 19. století. Současný vinohradník a vinař Petr Skoupil, se výrobě vína věnuje již od svých 23 let a vinařství provozuje nepretržitě od roku Vychází z historických kořenů pěstování vinné révy a výroby vína v regionu Velké Bílovice. Vinařství obhospodařuje 35 hektarů vlastních vinohradů velmi pečlivě s důrazem na ekologicky citlivé techniky a redukovanou sklizeň hroznů. Díky tak náročné péči se naše vinice odměňují skvostnou surovinou pro výrobu vín. Vinařství však současně stále hledá svou vlastní cestu k vysoké kvalitě vín a snaží se na této cestě o co nejšetrnější zpracování hroznů, a to jak mechanického, tak s omezováním aplikace chemických přípravků. Zpracování kvalitní suroviny pocházející z redukovaných sklizní probíhá okamžitě po sběru hroznů. Jednotlivé bobule se oddělují od třapin ve speciálním prstovém selektoru (Euroselect), který zachovává celé, nepoškozené bobule a zabraňuje extrakci nežádoucích hořčin z třapin a zrnek. Bobule se pak pomocí pásového dopravníku dávkují do pneumatického lisu, ze kterého vychází vysoce kvalitní samotokový mošt. Po odkalení moštu flotací následuje dokonale zvládnutá technologie řízeného kvašení a následné zrání vybraných partií v sudech z francouzského dubu. Výsledkem jsou odrůdově čistá a mimořádně zajímavá přívlastková vína. Jsou typická širokým spektrem primárních aromatických látek a zejména výrazně ovocným charakterem s minimálním obsahem hořčin. V nabídce jsou veškeré kategorie, počínaje víny kabinetními, noblesními pozdními sběry a výběry z hroznů, občas doprovázené zbytkovým cukrem, a konče delikátními skvosty jako jsou bobulové výběry, slámová vína a vína ledová. Nové nabízené ročníky budou k dispozici koncem dubna, neboť dbáme na kvalitu a správné dozrávání vína. Chceme Vám nabídnout vždy jen to nejlepší! 28 29

17 Sonberk podoblast Mikulovská 266,67 bez DPH / 320,- s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: zlate zelenkavá Vůně: vcelí plást, s podtóny bylinek - medunky a materídoušky Chuť: žluté ovoce, merunky, citrusová kura, nádech akátového medu Jídlo: telecí rízek, nekteré deserty a široká škála dobre nazrálých sýru zbytkový cukr: 11,3 g/l kyseliny: 7,1 g/l 164,- bez DPH / 196,80 s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: zlatá se zelenkavými odlesky Vůně: bez a angrešt Chuť: štavnatá a sveží Jídlo: vhodné k pokrmum z bílých mas i k morským rybám a salátum Stříbrný Sonberk zbytkový cukr: 1,2 g/l kyseliny: 7,6 g/l 516,66 bez DPH / 620,- s DPH Merlot výběr z hroznů Barva: granátová se sytým jantarovým okrajem Vůně: po malinách, ostružinách, rybízu, s náznaky kakaových bobu Chuť: ovocné, výrazné, v chuti se projevuje cokoláda, korení zrálo na nových francouzských, barikových sudech 12 mesícu zbytkový cukr: 1,4 g/l kyseliny: 5,9 g/l alkohol: 15,0 % 164,- bez DPH / 196,80 s DPH 164,- bez DPH / 196,80 s DPH 175,- bez DPH / 210,- s DPH Pálava pozdní sběr Barva: světle zlatá Vůně: velmi jemná, elegantní Chuť: lahodné, s jemnou kyselinkou, podpořené lehkým zbytkovým cukrem Jídlo: jako aperitiv, k salátům, těstovinám, polévkám, zajímavé k dezertům Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: zlato zelenkavá Vůně: lákavá kvetinová až rostlinná po lípe, akátu, limetce, s podtóny medu Chuť: lahodná, dlouhá a štavnatá dochut Jídlo: vhodné k sladkovodním rybám, k bílým masum Muškát moravský pozdní sběr Barva: jemne zlatá Vůně: hroznová, štavnatá až merunková, s atraktivním kvetinovým podtónem. Chuť: lahodná, ovocná kyselinka na patre, korenitost pomeranc. kury v dochuti lehké s klasickým rukopisem sklepmistra Oldy Drápala ml. Stříbrný Sonberk Stříbrný Sonberk Stříbrný Sonberk zbytkový cukr: 11,3 g/l kyseliny: 8,6 g/l zbytkový cukr: 11,5 g/l kyseliny: 6,7 g/l zbytkový cukr: 3,0 g/l kyseliny: 6,6 g/l 266,66 bez DPH / 320,- s DPH 233,33 bez DPH / 280,- s DPH 233,33 bez DPH / 280,- s DPH Pálava výběr z hroznů Barva: svetle zlatá Vůně: velmi jemná, elegantní a noblesní kvetinove korenitá s tóny hroznu Chuť: pripomíná zralé tropické plody, je plné ovocnosti a harmonie Jídlo: výborné k široké škále sýru, s bílou plísní, teplých úprav kozích sýru Pálava výběr z hroznů Barva: svetle zlatá Vůně: velmi jemná, elegantní a noblesní kvetinove korenitá Chuť: s jemnou pikantní kyselinkou, medová po máslové hrušce Jídlo: výborné k široké škále sýru, s bílou plísní, teplých úprav kozích sýru Pálava výběr z bobulí Barva: svetle zlatá Vůně: jemné, elegantní a noblesní kvetinove korenité vune Chuť: lahodné, podporené medovostí bobulového výberu, harmonické Jídlo: k široké škále sýru, s bílou plísní, teplých úprav kozích sýru zbytkový cukr: 11,0 g/l kyseliny: 6,3 g/l alkohol: 14,0 % 0,375 l zbytkový cukr: 28,3 g/l kyseliny: 6,5 g/l alkohol: 14,0 % 0,50 l zbytkový cukr: 59,0 g/l kyseliny: 7,0 g/l 266,66 bez DPH / 320,- s DPH Sémillon hrozny sbírané v kategorii pozdní sběr. Moravské zemské víno Barva: zelenozlatá Vůně: lehce ovocná, bylinková Chuť: příjemná, lehké tóny po zrání v dřevěném sudu Jídlo: těstoviny, lehčí pokrmy zbytkový cukr: 1,4 g/l kyseliny: 8,5 g/l 400,- bez DPH / 480,- s DPH Tramín slámové Barva: tmave zlatá Vůně: omamná vune rozinek s medem Chuť: medová plnost, sušené ovoce, tamarind, kompotová štáva merunek s podtóny bylinek a zahradních kvetin zbytkový cukr: kyseliny: alkohol: 0,25 l 213,0 g/l 7,0 g/l 10,0 % 266,67 bez DPH / 320,- s DPH 266,67 bez DPH / 320,- s DPH Rulandské šedé pozdní sběr Barva: zlatá Vůně: meruněk, letních jablíček, která přechází do tónů citrusového ovoce Chuť: pikantní pomerančové kořenitosti, v dochuti plné a výrazné Jídlo: ke krémovým polévkám, úpravám mas s omáčkami Rulandské šedé pozdní sber Barva: zlatá Vůně: meruněk, jablek, která přechází na patře do tónů tropického ovoce Chuť: pikantní, kořenité, plné a výrazné Jídlo: česká a francouzská kuchyně zbytkový cukr: 0,6 g/l kyseliny: 7,3 g/l zbytkový cukr: 4,3 g/l kyseliny: 7,0 g/l 816,66 bez DPH / 980,- s DPH 816,66 bez DPH / 980,- s DPH Tramín slámové Barva: tmave zlatá Vůně: omamná vune rozinek s medem Chuť: medová plnost, sušené ovoce, tamarind, kompotová štáva merunek s podtóny bylinek a zahradních kvetin Tramín slámové Barva: tmave zlatá Vůně: omamná vune rozinek s medem Chuť: medová plnost, sušené ovoce, tamarind, kompotová štáva merunek s podtóny bylinek a zahradních kvetin zbytkový cukr: kyseliny: alkohol: zbytkový cukr: kyseliny: alkohol: 0,35 l 204,0 g/l 6,0 g/l 11,5 % 0,35 l 201,3 g/l 6,9 g/l 12,0 % 266,67 bez DPH / 320,- s DPH 266,67 bez DPH / 320,- s DPH 266,67 bez DPH / 320,- s DPH Tramín pozdní sběr Barva: zlatá Vůně: výrazná, ale elegantní, pripomínající hrozny, bílé cajové ruže, jasmín Chuť: jemne korenité, obohacené o ovocnou štavnatost a medovost Jídlo: jako aperitiv, výborné ke sladším anebo výrazne korenitým jídlum Sauvignon pozdní sběr Barva: žluto zelenkavá Vůně: bohatá s mnoha nuancemi, od šťavnatých plodů angreštu Chuť: šťáva květů bezu až jemně medové tóny, hluchavka a bílá broskev Jídlo: vhodné k plodům moře, předkrmům, úpravy chřestu, krémové polévky Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: zlate zelenkavá Vůně: pripomíná vcelí plást až petrolej, s podtóny bylinek - medunky Chuť: na patre žluté ovoce, v chuti štáva merunky a citrusová kura Jídlo: grilovaný losos, telecí vídenský rízek a nekteré deserty zbytkový cukr: 12,8 g/l kyseliny: 6,7 g/l zbytkový cukr: 4,4 g/l kyseliny: 8,0 g/l zbytkový cukr: 6,3 g/l kyseliny: 7,8 g/l 650,- bez DPH / 780,- s DPH Barva: tmavě zlatá Vůně: jarní louka ve vůni Chuť: medová sladkost a typická chlebovinka SONBERK je moderní vinařství vyrábějící bílá a speciální vína s rukopisem genia loci - ze starobylé unikátní vinice Sonberk známé již v XIII. století na Mikulovsku... Vína vyrábíme z ručně sklízených vlastních hroznů, ze záměrně omezovaných sklizní pro hloubku a osobitost lahodného moku... nesou v sobě charakter místa a vynikající vinohradnické půdy, nesou v sobě péči vinohradníka, starajícího se o révu a o zdravé hrozny, jsou vytvářena sklepmistrem, proměňujícím hrozny ve víno, ve víno typické sonberské, vhodné ke každodennímu zdravému doušku, ke zvláštním příležitostem, i k archivaci víno s rukopisem Sonberku. Rulandské šedé výběr z cibéb zbytkový cukr: kyseliny: alkohol: 0,50 l 223,0 g/l 8,4 g/l 10,5 % 30 31

18 SKLEPY CEJKOVICE 1248 Templářské Sklepy Čejkovice podoblast Velkopavlovická Merlot pozdní sběr Barva: rubínově červená Vůně: převládají tóny černého lesního ovoce a rybízové marmelády Chuť: plná, lehce kořenitá, připomínající mandle v čokoládě Jídlo: k telecí svíčkové se špenátovými závitky a polotvrdým sýrům zbytkový cukr: 2,3 g/l kyseliny: 5,4 g/l Chardonnay pozdní sběr Barva: světle žlutá se zelenými záblesky Vůně: převládá přezralý banán, žlutý meloun a lehký dotek ananasu Chuť: nasládlá s výraznou tropikou a v závěru s náznakem lískového oříšku Jídlo: doporučujeme ovocné saláty a kuřecí steak s broskví zbytkový cukr: 7,2 g/l kyseliny: 5,8 g/l 160,- bez DPH / 192,- s DPH Modrý Portugal pozdní sběr Barva: temně rubínová červená Vůně: oslovuje výrazná ovocnost s nádechem višní v hořké čokoládě Chuť: příjemně hladká až sametová s tónem perníku a černého ovoce Jídlo: ke grilovanému krůtímu steaku a čerstvým tvrdým sýrům zbytkový cukr: 2,5 g/l kyseliny: 5,0 g/l 160,- bez DPH / 192,- s DPH Muškát Moravský pozdní sběr Barva: zelenkavá barvy s záblesky bílého zlata Vůně: excelentní vůně zralého grepu, červeného pomeranče a limetky Chuť: harmonicky provázaná, lahodně nasládlá. Jídlo: doporučujeme ovocné deserty, sorbety a sýry typu gervais Stříbrná medaile nominační Slovácké podoblasti 2010, Král vín 2010 zbytkový cukr: 2,0 g/l kyseliny: 5,3 g/l Rulandské modré pozdní sběr Barva: středně sytá, granátově červená s odlesky sušené pomerančové kůry Vůně: snoubí se tóny sušených švestek, povidel a višňových pecek Chuť: delikátní, hladká, lahodná se strukturovanou tříslovinou Jídlo: ke grilované jehněčí kýtě a holandskému sýru Pecorino zbytkový cukr: 0,4 g/l 130,- bez DPH / 156,- s DPH 160,- bez DPH / 192,- s DPH Müller Thurgau pozdní sběr Barva: lněného plátna se zelenkavými odlesky Vůně: kompotované broskve s jemnými ananasovými dozvuky Chuť: elegantně svěží, připomínající žluté zahradní ovoce Jídlo: doporučujeme jemné úpravy drůbežího masa, těstoviny a tvrdé sýry Rulandské bílé pozdní sběr Barva: světle žlutozelená s bělavými odlesky Vůně: převažuje žluté zahradní ovoce v kombinaci s rozkvetlými lučními kvítky Chuť: plná harmonická s výrazem sušeného jablka a bílé třešně Jídlo: doporučujeme bílé omáčky, husté zeleninové vývary a uzené sýry Rulandské šedé pozdní sběr Barva: bílého zlata s odlesky žlutého melounu Vůně: výrazná, dlouhá, s tóny přezrálé máslové hrušky Chuť: široká, plná s tóny sušené meruňky a kompotované jahody Jídlo: vepřové kotletky, zapečeného kapra a tvarohové sýry Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: reduktivní, světle, jasně žlutozelená Vůně: dominují tóny kvetoucí lípy, akátu a jasmínového čaje Chuť: příjemné harmonické, svěží s lehkou mineralitou Jídlo: doporučujeme tučné předkrmy, vídeňský řízek a tvrdé sýry Sauvignon pozdní sběr Barva: světle žlutozelená se záblesky letního slunce Vůně: vícevrstevná s planou brosví, květem hluchavky a černým bezem Chuť: extraktivní, harmonicky vyvážená s výrazem žlutého angreštu Jídlo: kozí sýry, jehněčí kotlety a tvarohový koláč s ovocem Tramín pozdní sběr Barva: bílého zlata s medovými odlesky Vůně: kvetoucí růže, jasmín a fialky Chuť: elegantně ovocná s výraznou kořenitostí a protáhlou medovou dochutí Jídlo: k tvarohovému dortu, jablečnému závinu, kuřecímu steaku Cabernet Sauvignon pozdní sběr Barva: temná holubí krve s fialovohnědým odstínem Vůně: zaujme širokou paletou ovocných tónů, sušeného ovoce a ostružin Chuť: hluboká, lehce kořenitá, závěr tvoří káva a hořká čokoláda Jídlo: podávejte k mladým sýrům s bílou plísní a zvěřinovým steakům Frankovka pozdní sběr Barva: temná purporová v odlescích se mění v karmínovou Vůně: evokuje podzimní večery, kdy se sušené ovoce přikusuje k šípkovému čaji Chuť: minerální se zakomponovaným tříslem, červený rybíz a brusinkový džus Jídlo: podávejte k pokrmům z červených mas zbytkový cukr: 1,4 g/l kyseliny: 6,0 g/l zbytkový cukr: 8,4 g/l kyseliny: 7,5 g/l zbytkový cukr: 4,5 g/l kyseliny: 8,2 g/l zbytkový cukr: 4,9 g/l kyseliny: 6,7 g/l zbytkový cukr: 6,1 g/l kyseliny: 7,3 g/l zbytkový cukr: 7,0 g/l kyseliny: 6,1 g/l zbytkový cukr: 0,4 g/l kyseliny: 4,6 g/l zbytkový cukr: 2,2 g/l kyseliny: 4,8 g/l SEKTY 0,75l : název Sekt Saint Croix brut 94,90 113,88 Sekt Saint Croix demi 94,90 113,88 Sekt Saint Croix rosé 94,90 113,88 Sekt Sang Real Brut 95,00 114,00 Sekt Sang Real Demi 95,00 114,00 Sekt Sang Real Rosé 95,00 114,00 Sekt Sang Real brut / kozoroh 197,96 237,55 Sekt Sang Real demi / střelec 197,96 237,55 SKLEPY CEJKOVICE 1248 nabídka sektů a jakostních vín pro gastronomi KOMTUR EKKO 0,75l : název odrudy Alibernet 84,56 101,47 André 74,61 89,53 Cabernet Moravia 74,61 89,53 Cabernet Sauvignon 84,56 101,47 Chardonnay 74,61 89,53 Frankovka 64,66 77,59 Frankovka rosé 74,61 89,53 Irsai Oliver 74,61 89,53 Merlot 84,56 101,47 Modrý Portugal 74,61 89,53 Müller Thurgau 64,66 77,59 Neuburské 64,66 77,59 Rulandské bílé 74,61 89,53 Rulandské modré 74,61 89,53 Rulandské šedé 81,57 97,88 Ryzlink rýnský 64,66 77,59 Ryzlink vlašský 64,66 77,59 Sauvignon 74,61 89,53 Svatovavrinecké 64,66 77,59 Sylvánské zelené 86,58 103,90 Tramín 74,61 89,53 Veltlínské zelené 64,66 77,59 Zweigeltrebe rosé 74,61 89,53 Zweigeltrebe 74,61 89,

19 Vinné Sklepy Valtice a.s. podoblast Mikulovská Gastro Collection po doprodání náhrada ,50 bez DPH / 147,- s DPH Ryzlink vlašský pozdní sber Barva: žlutozelená Vůně: pripomíná zralé ovoce s jemnými tóny lucních kvetin Chuť: príjemná s decentní kyselinkou Jídlo: k veprovým specialitám, paštikám a tvrdým sýrum Stříbrná medaile Interational Wine Comp. Viničky Tokaj 2011 zbytkový cukr: 6,5 g/l kyseliny: 5,5 g/l 127,- bez DPH / 152,40 s DPH Aurelius pozdní sběr Barva: zelenožlutá Vůně: ovocná s jemnými tóny hrušek Chuť: príjemná, vyvážená se sveží kyselinkou Jídlo: k telecímu na houbách a šalveji a k sýrum s bílou plísní zbytkový cukr: 0,7 g/l kyseliny: 6,6 g/l Sauvignon pozdní sběr Barva: zelenožlutá Vůně: ovocná s jemnými broskvovými tóny Chuť: příjemně sladěná, plná a harmonická Jídlo: k uzeným rybám, chřestu a tvrdým sýrům zbytkový cukr: 11,3 g/l kyseliny: 8,1 g/l 130,- bez DPH / 156,- s DPH Dornfelder pozdní sběr Barva: tmave granátová barvou s fialovými odlesky Vůně: jemná po višnovém kompotu Chuť: ovocná s príjemnou tríslovinou Jídlo: k hovezím steakum a tvrdým a polotvrdým sýrum Stríbrná medaile MUVINA Prešov 2010 zbytkový cukr: 16,6 g/l kyseliny: 5,4 g/l 140,- bez DPH / 168,- s DPH Svatovavřinecké pozdní sběr Barva: tmave granátová Vůně: ovocná s jemnými tóny švestkových povidel Chuť: sametove harmonická, dlouhá a plná Jídlo: k veprové peceni se švestkovou omáckou a k sýrum s bílou plísní Zlatá medaile Weinpar.Poysdorf 2011 zbytkový cukr: 0,7 g/l kyseliny: 5,2 g/l 141,67 bez DPH / 170,- s DPH Frankovka pozdní sběr Barva: rubínová Vůně: výrazná, ovocná s nádechem marmelády z červeného ovoce Chuť: harmonická a extraktivní Jídlo: doporučujeme ke zvěřině, steakům a pikantním sýrům Stříbrná medaile Weinparade Poysdorf 2011 Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2011 zbytkový cukr: 0,6 g/l kyseliny: 5,1 g/l Sylvánské zelené pozdní sběr Barva: zelenožlutá Vůně: pripomíná rozkvetlou louku s minerálními tóny Chuť: harmonická, príjemne korenitá Jídlo: k lehkým úpravám ryb, k drubeži a jemným paštikám. zbytkový cukr: 1,8 g/l kyseliny: 5,8 g/l po doprodání náhrada ,34 bez DPH / 160,- s DPH Chardonnay pozdní sběr Barva: zelenožlutá až nazlátlá Vůně: sveží, ovocná s jemnými tóny kvetin Chuť: plná, harmonická s dlouhou dochutí Jídlo: k marinovaným rybám, drubeži a k sýrum s bílou plísní Stříbrná medaile AWC Vienna 2011 Bronzová medaile IWC Viničky - Tokaj 2011 zbytkový cukr: 6,4 g/l kyseliny: 7,0 g/l po doprodání náhrada ,50 bez DPH / 165,- s DPH Tramín červený pozdní sběr Barva: zlatožlutá Vůně: kvety pomerance, citrusy s jemnými tóny cajové ruže Chuť: jemná a harmonická Jídlo: k sušené šunce, uzeným rybám a mekkým sýrum zbytkový cukr: 12,6 g/l kyseliny: 5,8 g/l alkohol: 11,0 % po doprodání náhrada ,17 bez DPH / 167,- s DPH po doprodání náhrada ,- bez DPH / 174,- s DPH Merlot pozdní sběr Barva: odstín tmavé trešne Vůně: najít tóny prezrálých višní a cerného rybízu Chuť: plná, tríslovitá s dlouhou dochutí. Jídlo: ke kancímu guláši, jelenímu ragú a italské kuchyni Modrý Portugal pozdní sběr Barva: karmínová Vůně: výrazná s nádechem zralých trešní a boruvek Chuť: je harmonická s jemnou tríslovinou Jídlo: doporucujeme k srncímu masu a sušené šunce zbytkový cukr: 0,5 g/l kyseliny: 4,4 g/l Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2010 zbytkový cukr: 1,3 g/l kyseliny: 5,5 g/l 129,16 bez DPH / 155,- s DPH 333,34 bez DPH / 400,- s DPH Veltlínské zelené pozdní sběr Barva: zelenožlutá Vůně: bohatá, objevují se tóny lipového kvetu, doplnené mandlovinkou Chuť: korenitá s harmonickou kyselinkou Jídlo: k rybám na roštu, k varenému hovezímu masu a k polotvrdým sýrum Chardonnay ledové víno Hrozny pro výrobu tohoto vína byly sbírány v prosinci Víno vyniká výrazným, ovocným buketem pripomínajícím vuni medu, oríšku a rozinek. Pro svuj vysoký obsah zbytkového cukru doporucujeme k dezertum a husím játrum. Zlatá medaile MUNDUS Vini 2011 Bronzová medaile IWC San Francisco zbytkový cukr: 8,9 g/l kyseliny: 6,4 g/l Zlatá medaile Weinparade Poysdorf 2011 Stříbrná medaile VINOFORUM zbytkový cukr: kyseliny: alkohol: 0,20 l 210,0 g/l 7,8 g/l 10,0 % po doprodání náhrada ,- bez DPH / 174,- s DPH Pálava pozdní sběr Barva: zlatožlutá Vůně: pripomíná okvetní plátky ruží s jemnými tóny citrusu Chuť: príjemne korenitá a vyvážená Jídlo: doporucujeme k jídlum thajské kuchyne a ke sladkým dezertum zbytkový cukr: 12,9 g/l kyseliny: 7,1 g/l 375,00 bez DPH / 450,00 s DPH Chardonnay slámové víno Víno krásné zlaté barvy s vůní rozinek a citrusů a s výraznou chutí kandovaného ovoce. Vychutnejte si bohatost a rozmanitost aromatickýcha chuťových látek, které Vám toto výjimečné víno nabízí. Stříbrná medaile V.I. Paris 2009 Diplom Grand Prix Vinex 2009 zbytkový cukr: kyseliny: alkohol: 0,20 l 152,9 g/l 6,2 g/l 10,5 % 155,- bez DPH / 186,- s DPH po doprodání náhrada ,- bez DPH / 198,- s DPH 122,50 bez DPH / 147,- s DPH Rulandské bílé výběr z hroznů Barva: zelenožlutá Vůně: připomíná vyzrálé hrozny s jemnými tóny kandovaného ovoce Chuť: plná, harmonická s nasládlou dochutí Jídlo: k pikantním úpravám masa, k uzenému masu a kozím sýrům Rulandské šedé výber z hroznu Barva: zlatožlutá Vůně: ovocná s jemnými tóny lískových oríšku a citrusu Chuť: plná, harmonická a korenitá Jídlo: doporucujeme ke grilovaným rybám a uzené mozzarelle Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: žlutozelená Vůně: pripomíná lipový kvet s jemnými tóny zeleného jablka Chuť: plná, harmonická s vyváženou kyselinkou. Jídlo: telecímu ragú, kaprovi po Trebonsku a k sýrum ementálského typu zbytkový cukr: 18,0 g/l kyseliny: 6,0 g/l Stříbrná medaile MUNDUS Vini 2011 zbytkový cukr: 6,3 g/l kyseliny: 7,3 g/l zbytkový cukr: 20,7 g/l kyseliny: 7,9 g/l alkohol: 11,0 % Nabídka jakostních vín - Gastro Collection Název odrůdy Cabernet Sauvignon 81,67 98,- Chardonnay 60,00 72,- Dornfelder 76,67 92,- Frankovka 56,67 68,- Modrý Portugal 73,33 88,- Müller Thurgau 50,- 60,- Rulandské bílé 56,67 68,- Rulandské modré 80,- 96,- Rulandské šedé 67,50 81,- Ryzlink rýnský 52,50 63,- Ryzlink vlašský 46,67 56,- Název odrůdy Sauvignon 83,33 100,- Svatovavřinecké 56,67 68,- Svatovavřinecké rosé 65,- 78,- Tramín červený 71,67 86,- Veltlínské zelené 46,67 56,- Pálava 88,- 105,

20 Vinium Velké Pavlovice podoblast Velkopavlovická, Mikulovská Vinařství Zaječí podoblast Velkopavlovická, Mikulovská 116,66 bez DPH / 140,- s DPH Chardonnay výběr z hroznů Barva: jemně zelenožlutá až nazlátlá Vůně: zaujme komplexní ovocitost s nádechem broskví, manga nebo hrušky Chuť: plná, jemně kořenitá, harmonická, zvýrazněna elegantní kyselinkou Jídlo: ke slavnostním příležitostem, k pokrmům s bílým masem, sýrům Moravia Exclusive zbytkový cukr: 17,4 g/l kyseliny: 6,1 g/l alkohol: 11,9 % 106,67 bez DPH / 128,- s DPH Müller Thurgau pozdní sběr Barva: zelenožlutá Vůně: intenzívní muškátová Chuť: sveží, harmonická s tóny broskví a dýnového kompotu Jídlo: k predkrmum, lehkým úpravám drubežího masa s ovocem nebo sýrum Exclusive zbytkový cukr: 11,7 g/l kyseliny: 5,5 g/l 129,16 bez DPH / 155,- s DPH Müller Thurgau kabinet Barva: světle zelenožlutá Vůně: jemně muškátová Chuť: harmonická, svěží Jídlo: k rybám, bílým masům, obloženým mísám a salátům Moravia Exclusive zbytkový cukr: 1,6 g/l alkohol: 11,8 % 106,67 bez DPH / 128,- s DPH Ryzlink vlašský pozdní sběr Barva: svetle zelenožlutá Vůně: sveží zelených jablícek a rozkvetlé louky Chuť: jemná a sveží s pikantní kyselinkou Jídlo: s lehkými úpravami drubežího masa a smetanovými sýry s bílou plísní Exclusive zbytkový cukr: 9,0 g/l kyseliny: 6,2 g/l 124,16 bez DPH / 149,- s DPH Rulandské bílé pozdní sběr Barva: světle zelenkavá až zelenožlutá Vůně: jemná květnatá Chuť: plná, vyrovnaná s nezaměnitelným charakterem. Jídlo: k pečenému kuřeti, sýrům, restovaným játrům, gulášům a omáčkám Moravia Exclusive zbytkový cukr: 5,3 g/l kyseliny: 6,0 g/l alkohol: 12,4 % 106,67 bez DPH / 128,- s DPH Frankovka pozdní sběr Barva: rubínove cervená Vůně: intenzivní pripomínající višnovou pecku Chuť: lahodná, sametová s tóny višní a trešní Jídlo: k veprovým játrum se švestkovou omáckou, a k sýrum s modrou plísní Exclusive zbytkový cukr: 2,5 g/l kyseliny: 6,3 g/l 124,16 bez DPH / 149,- s DPH Rulandské šedé pozdní sběr Barva: světle žlutá až zlatavá Vůně: jemná ovocná, připomínající meruňky Chuť: plné a harmonické Jídlo: k hutným polévkám, kořeněným jídlům, drůbeži, rybím specialitám Moravia Exclusive zbytkový cukr: 9,8 g/l kyseliny: 5,5 g/l alkohol: 12,2 % 100,- bez DPH / 120,- s DPH Modrý Portugal Barva: rubínově červená Vůně: intenzivní aroma vyzrálého červeného ovocde Chuť: harmonická se sametově jemnými tříslovinami Jídlo: k úpravám husy, kachny, bažanta nebo sýrům s modrou plísní Exclusive zbytkový cukr: 1,6 g/l kyseliny: 4,3 g/l 124,16 bez DPH / 149,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: světle zelenožlutá Vůně: tóny angreštu a černého rybízu Chuť: příjemně ovocitá s kořenitou dochutí Jídlo: k drůbežím specialitám, tvrdým sýrům, k rybám výraznějších úprav Moravia Exclusive zbytkový cukr: 6,6 g/l kyseliny: 6,9 g/l alkohol: 12,1 % 130,- bez DPH / 156,- s DPH Ryzlink rýnský pozdní sběr Barva: Hrozny jsou zpracovány reduktivní technologií rízeného kvašení. Vůně: Víno zelenožluté barvy. Výrazná vune po limetkách a prezrálých Chuť: merunkách. Chut je plná harmonická se sveží kyselinkou a dlouhou Jídlo: dochutí na patre. Doporucujeme k rybám, drubeži, teplé i studené Exclusive suché 129,16 bez DPH / 155,- s DPH Sauvignon výběr z hroznů Barva: světle žlutá se zlatavým podtónem Vůně: ovocné tóny angreštu a kiwi Chuť: dlouhotrvající kořenitá s výraznější kyselinkou Jídlo: k uzeným rybám, drůbeži s ovocem, sýrům, předkrmům a těstovinám Moravia Exclusive zbytkový cukr: 17,4 g/l kyseliny: 6,1 g/l alkohol: 11,9 % 130,- bez DPH / 156,- s DPH Sauvignon pozdní sběr Barva: zelenožlutá Vůně: intenzívní tóny cerného rybízu, koprivy a listu cerného rybízu Chuť: plná, bohatá, štavnatá s pikantní kyselinkou a dlouhotrvající dochutí Jídlo: k rybám a drubeži s pikantní úpravou, sýrum holandského typu Zaječí Vrch suché 124,16 bez DPH / 149,- s DPH Cabernet Sauvignon rosé pozdní sběr Mor. Exclusive Barva: Růžové suché osvěžující víno s příjemnou kyselinkou Vůně: ovocná s nádechem drobných lesních plodů Chuť: velmi příjemná a osvěžující Jídlo: k italským těstoinám, tvrdým sýrům, pikantním úpravám drůbeže zbytkový cukr: 13,3 g/l kyseliny: 5,2 g/l alkohol: 11,6 % 130,- bez DPH / 156,- s DPH Veltlínské zelené pozdní sběr Barva: žlutozelená Vůně: výrazná, sveží po kvetinách a zeleném jablku Chuť: elegantní s jemnou kyselinkou s minerálními tony na konci Jídlo: k rybím pokrmum, zeleninovým a testovinovým salátum Zaječí Vrch zbytkový cukr: 8,4 g/l kyseliny: 5,6 g/l 124,16 bez DPH / 149,- s DPH Rulandské modré rosé pozdní sběr Barva: jemné růžové s barvou uzeného lososa Vůně: příjemně ovocná Chuť: svěží, vyvážená s nádechem lesních jahod se šlehačkou Jídlo: k italským těstovinám, letním ovocným i zeleninovým salátům Mor. Exclusive zbytkový cukr: 6,7 g/l kyseliny: 5,8 g/l alkohol: 11,8 % 130,- bez DPH / 156,- s DPH Neronet Barva: syte cervená s nafialovelým odstínem, až témer nepruhledná Vůně: ovocné s tóny cerného sušeného ovoce Chuť: plné, ovocné, s bohate strukturovanou, vyzrálou tríslovinou Jídlo: vhodné ke specialitám na grilu, zverine, korenené úprave veprového Zaječí Vrch suché 129,16 bez DPH / 155,- s DPH název cena s / bez DPH André 77,76 93,31 Cabernet Moravia 77,76 93,31 Chardonnay 77,76 93,31 Frankovka 77,76 93,31 Cabernet Moravia pozdní sběr Barva: tmavě granátová Vůně: peckového ovoce Chuť: výrazné ovocně-kořenité chutě Jídlo: k italským pokrmům, těstovinám, pizze Nabídka řady Moravia Selection 0,75l Modrý Portugal 77,76 93,31 Muller Thurgau 70,68 84,82 Rulandské bílé 77,76 93,31 Rulandské modré 77,76 93,31 Rulandské šedé 77,76 93,31 Moravia Exclusive zbytkový cukr: 2,5 g/l kyseliny: 5,4 g/l Ryzlink rýnský 70,68 84,82 Sauvignon 77,76 93,31 Svatovavřinecké 77,76 93,31 Tramín červený 77,76 93,31 Veltlínské červené rané 70,68 84,82 Veltlínské zelené 70,68 84,82 Řady vín vinařství Zaječí - Exclusive - Zaječí Vrcjh - Collection Moravia Firma nabízí široký sortiment kvalitních, hlavně bílých vín. Právě optimalizuje nabídku a čekáme na nové krásné ročníky. Můžete se spolu s námi těšit. Nabídka jakostních vín 0,75l Collection Moravia Gastro: název odrudy André 82,35 98,82 Cabernet Moravia 82,35 98,82 Chardonnay 77,31 92,77 Frankovka 64,71 77,65 Muller Thurgau 61,34 73,61 Rulandské šedé 77,31 92,77 Svatovavr 64,71 77,65 Tramín cer 79,24 95,09 Veltlínské zelené 61,34 73,61 Zweigeltrebe 68,91 82,

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale

Více

Bohemia Sekt demi sec Rosé. Bohemia Sekt Chardonnay brut. Bohemia Sekt nealkoholický

Bohemia Sekt demi sec Rosé. Bohemia Sekt Chardonnay brut. Bohemia Sekt nealkoholický Šumivá vína - Sekty Bohemia Sekt demi sec 240,-Kč 0,75l - Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální

Více

Víno rozlévané. Víno jakostní bílé

Víno rozlévané. Víno jakostní bílé Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,20 l 36, Růžové víno dle nabídky 0,20 l 40, Červené dle nabídky 0,20 l 36, Víno jakostní bílé Chardonnay 0,75 l 180, Suché Je moderní víno ze světového sortimentu.

Více

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň.

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Dovolte nám představit Vám jedinečný výběr vín, který je snouben spolu

Více

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,-

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,- Vinná karta Vinný listek Sekty J.P.CHENET ICE EDITION Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, který se pije na ledu. Region: Francie. Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost. 1dcl 290,- J.P.CHENET

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ Veltlínské zelené Rakvice 0.2 l Chardonnay Chile 0.2 l Frizantino Itálie 0.2 l Trebiano Itálie 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ Frankovka rosé kabinet 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ Modrý

Více

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína Rozlévaná bílá vína Ryzlink Rýnský Vinařství Kamelot 0,25.125 Kč Suché jakostní víno Delicius 0,75..390 Kč bývá právem nazýván králem vín. Barva je světle zelenožlutá. Vůně a chuť je květnatá až ovocně

Více

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč Šumivá vína - Sekty 0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální

Více

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev)

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rulandské šedé suché 1 dcl 35,- Vinařství Jan Plaček, podoblast Znojemská, obec Moravské Bránice. Slámově žlutá barva se zlatavými odlesky. Ve vůni dominuje

Více

použité fotografie jsou pouze ilustrační

použité fotografie jsou pouze ilustrační vinný lístek použité fotografie jsou pouze ilustrační Müller Thurgau jakostní odrůdové víno, suché Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1882 profesorem Mullerem. Dnes je u nás druhou nejrozšířenější odrůdou.

Více

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica Vinařství Mikulica Rodinné vinařství Mikulica sídlí ve Velkých Pavlovicích na jihu Moravy. Produkujeme si své hrozny, ze kterých vyrábíme především přívlastková vína. Lahvujeme jen asi 25 tisíc lahví,

Více

Vinařská oblast MORAVA

Vinařská oblast MORAVA Vítejte v mikroregionu Mikulovsko. V nejteplejší části České republiky se rozkládá kraj plný přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí. K toulkám po Mikulovsku neodmyslitelně

Více

Bílá vína oblast Morava

Bílá vína oblast Morava Bílá vína oblast Morava Decentní muškátové aroma působí velice příjemným 0,75... dojmem. Chuť vína je ušlechtilá, svěží a nekomplikovaná. Mikrosvín Mikulov podoblast Znojemská SAUVIGNON (2006/7 pozdní

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

Víno bílé s přívlastkem

Víno bílé s přívlastkem Vinná karta Víno jakostní bílé Ryzlink vlašský jakostní 0,75 l 210, Suché Víno barvy poledního slunce Vás jistě oslní. Jako ve velkých Ryzlincích vlašských, i zde můžete najít typické pálavské rysy. Ve

Více

0,1 l Frizzantino 25 Kč

0,1 l Frizzantino 25 Kč PIZZERIA TOSCANA Rozlévaná bílá vína: Chardonnay, Chile 0,2 l/ 34 Kč 0,5 l/ 79 Kč Krásné strukturované bílé suché víno s aroma exotického ovoce, jako je papája a žlutý meloun. V chuti osvěžující a plné,

Více

Rozlévaná sudová bílá vína. Rozlévaná sudová červená vína. La Cantina Chardonnay, Itálie. karafa karafa. La Cantina Merlot, Itálie.

Rozlévaná sudová bílá vína. Rozlévaná sudová červená vína. La Cantina Chardonnay, Itálie. karafa karafa. La Cantina Merlot, Itálie. Vinný lístek Rozlévaná sudová bílá vína La Cantina Chardonnay, Itálie 0,1l 20 Kč 0,5l 90 Kč 1 litr 180 Kč Rozlévaná sudová červená vína La Cantina Merlot, Itálie 0,1l 20 Kč 0,5l 90 Kč 1 litr 180 Kč Champagne

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO, suché 0,75 l Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina

Více

CENÍK GRAND CHATEAU LEDNICE

CENÍK GRAND CHATEAU LEDNICE CENÍK VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE VALTICKÉ PODZEMÍ se stalo za rok 2013 nejoblíbenějším vinařským turistickým cílem, vítězem v prestižní soutěži VINAŘSTVÍ ROKU 2012 VINDEMIA PUBLICA v hlasování veřejnosti

Více

VLADIMÍR TETUR - ROZLÉVANÁ VÍNA

VLADIMÍR TETUR - ROZLÉVANÁ VÍNA PETR SKOUPIL - ROZLÉVANÁ VÍNA Muller Thurgau, kabinet - suché Víno světlé se zelenožlutým odstínem. S muškátovou vůní s ovocnými odstíny. V chuti můžemem hledat citrusové plody angreštu a grapfruitu. 0.1

Více

VINAŘSTVÍ PROQIN. NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013

VINAŘSTVÍ PROQIN. NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013 VINAŘSTVÍ PROQIN NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013 Mešní víno, které vzniká za mimořádné péče při pěstování hroznů na farní vinici dle zásad kanonického práva a pod dohledem duchovního správce

Více

Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji.

Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji. Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji. ing. Jiří Vytopil, majitel CB Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,10 l 18, Růžové víno dle

Více

Zámecká restaurace Monâme. www.moname.cz

Zámecká restaurace Monâme. www.moname.cz Zámecká restaurace Monâme www.moname.cz Moravská vína Vinařství Baloun Chardonnay r. 2010, pozdní sběr 0,75 l 399, Suché Exkluzivní víno z vyzrálých hroznů žluté barvy se zelenkavými odlesky. Ve výrazné

Více

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV Vážení zákazníci, V našem vinném sklípku máte možnost konzumovat a zakoupit kvalitní vína 4 vinařství. Vinařství Maňák a Vinařství Šalša jsou místní rodinná vinařství regionu

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,-

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,- Lahvová vína Němčičky Víno J.Stávek Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée....220 Kč,- Ročník 2012, objem 0,75 l Absolutní chamipon Výstava vín Němčičky 2013, Zlat{ medaile Výstava vín Bořetice 2013 Dědova večerka

Více

Vinařství Filip Mlýnek

Vinařství Filip Mlýnek Ryzlink vlašský 2011 POSLEDNÍ LAHVE!!! 215,- 150,- pozdní sběr, suché, Liščí vrch - Březí 13,5% alkoholu, zbytkový cukr 7,4 g/l, kyseliny 7,1 g/l Krásně svěží, plný a vysoce minerální vlašák z jedné z

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

Kavárna. Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK

Kavárna. Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK Kavárna Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK BÍLÁ VÍNA 0,15l 0,75l Groovey Salomon 73,-Kč 365,-Kč Nádherně čistý, svěží, jemně meruňkový Veltlín. V chuti jemně pikantní s typickým pepřovým aroma. Odrůda: 100% Veltlínské

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Nápojový lístek Nealko nápoje Pepsi, Pepsi Max 0,25l 22,- Mirinda Orange 0,25l 22,- Schweps Tonic 0,25l 22,- Juice Toma 0,25l 22,- (broskev, jablko, pomeranč, jahoda, hruška) Kofola 0,33l 20,- RC kola

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 -

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 - Vážení návštěvníci, jménem organizačního výboru dnešní akce Vás srdečně vítám ve vinařské obci Hrušky. Organizátoři mají dlouholeté zkušenosti v pořádání místních a oblastních výstav vín, ale poprvé Vám

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč vinná karta ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč BÍLÁ VÍNA Z VINAŘSKÉ OBLASTI MORAVA 0,75 l / WHITE WINES 0,75 l Müller Thurgau Kabinet, vinařství

Více

Medailová vína 2011-2013 Francie

Medailová vína 2011-2013 Francie Francie Thomas Barton Réserve Bordeaux Rouge AOC 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon Intenzivní, purpurově červená barva. Ve vůni exploze červených bobulí smíchaných s kořeněnými stopami (černý pepř) a

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE

NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE NÁPOJOVÝ LÍSTEK BEVERAGE LIST GETRÄNKE KARTE APERITIVY APERITIF APERITIFS Cinzano bianco 0,1 50,- Cinzano rosso 0,1 50,- Martini extra dry 0,1 60,- Campari 0,05 50,- Crodino (nealkoholický, non-alcoholic,

Více

Vína & sýry 59. 90 129.- 49. 90 67. 90 11. 90 -50% AKCE -26% -20% -23% Nakupujte. hezky česky 119. 90 AKCE AKCE AKCE

Vína & sýry 59. 90 129.- 49. 90 67. 90 11. 90 -50% AKCE -26% -20% -23% Nakupujte. hezky česky 119. 90 AKCE AKCE AKCE Nakupujte PLATÍ 14 DNÍ OD 11. 10. 2013 DO 24. 10. 2013 Vína & sýry, růžové FAMILLE CASTEL* Syrah, Merlot, Chardonnay 1 l 79,87 Kč lehká masa, letní saláty grilovaná masa, lasagne, tvrdé sýry 14 16 C grilované

Více

Výsledky AWC Vienna 2012

Výsledky AWC Vienna 2012 Výsledky AWC Vienna 2012 Firma Odrůda Název vína Rok Medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ ZNOJMO,a.s. Sauvignon Blanc AMPELOS Sauvignon 2011 Stříbrná medaile AMPELOS,ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINARSKÁ

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Rozlévaná vína jakostní a přívlastková

Rozlévaná vína jakostní a přívlastková Rozlévaná vína jakostní a přívlastková Chardonnay Bílé Bílé italské odrůdové víno s ovocným aroma a příjemnou svěží chutí. Harmonické víno vhodné pro každou příležitost. Merlot Červené Červené italské

Více

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle u pohárku vína. Podnapilým a na dluh podáváme pouze ruku!!! OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle u pohárku vína. Podnapilým a na dluh podáváme pouze ruku!!! OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota OTEVÍRACÍ DOBA: Úterý Čtvrtek Pátek Sobota 17 24 hodin 16 1:30 hodin V případě většího počtu zájemců otevřeme i mimo otevírací dobu Nabízíme Vám 10 druhů sudových vín a 10 druhů rozlévaných pozdních sběrů

Více

a z červených odrůd především

a z červených odrůd především z HISTORIE vinařství Vinařství Kořínek v roce 2011 oslavilo 20 let od svého založení. Manželé Kořínkovi začínali obhospodařovat vinohrady o rozloze 1,5 ha a soustředili se především na prodej hroznů. Později

Více

AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky

AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky AWC Vienna 2014 - seznam oceněných vín z České republiky Winery Brand Name Vintage Alk. vol % Acid. R.Sug. Medal HANZEL spol. s.r.o. - Vinařství Hanzel Tramín červený 2011 13.0 5.4 22.9 Gold HANZEL spol.

Více

Champagne. Šumivá vína Ch. C. André Brut 0,75l 290 Kč. Prosecco Prosecco Treviso Frizzante DOC San Venanzio 0,75l 380 Kč. Brut Classic Deutz

Champagne. Šumivá vína Ch. C. André Brut 0,75l 290 Kč. Prosecco Prosecco Treviso Frizzante DOC San Venanzio 0,75l 380 Kč. Brut Classic Deutz Vinný lístek Brut Classic Deutz Champagne 0,75l 1 550 Kč Delikátní, živé a skvěle vyvážené základní šampaňské. Jedná se o cuvée odrůd Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier s až 40% podílem rezervních

Více

Vína jakostní rozlévaná

Vína jakostní rozlévaná Vína jakostní rozlévaná Müller Thurgau 0,10 l 22, Rulandské bílé 0,10 l 22, Frankovka 0,10 l 22, Svatovavřinecké 0,10 l 22, Vína jakostní bílá Müller Thurgau 0,75 l 220, Suché Tato odrůda, vyšlechtěná

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás.

WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás. WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás. Dolcetto di Dogliani Celso, 2009 DOCG Vinařství Abbona Právem nazývané nejlepší dolcetto z Dogliani v Piemontu. V roce 2005 získalo toto víno ocenění

Více

ovice, viniční trať Kokusové hory ce,, viniční trať U kapličky

ovice, viniční trať Kokusové hory ce,, viniční trať U kapličky Znovín Znojmo a..s..,, se sídlem v Šatově ROČNÍKOVÁ VÍNA JAKOSTNÍ BÍLÁ Veltlínské zelené odrůdové jakostní, ročník 2013 Vinařská obec Petrovice ovice, viniční trať Kokusové hory Ochutnejte příjemný suchý

Více

Perlivá vína a šumivá vína

Perlivá vína a šumivá vína Perlivá vína a šumivá vína Glera Frizzante IGP METICO Glera je odrůda ze které se vyrábí Prosecco. Víno je lehčího, velice svěžího charakteru a když se dobře vychlazené, je příjemným a osvěžujícím společníkem.

Více

180,- Kč 0,75 ltr. 190,- Kč 0,75 ltr. 190,- Kč 0,75 ltr. 190,- Kč 0,75 ltr. Vinařská obec Strachotice,, viniční trať. 190,- Kč 0,75 ltr.

180,- Kč 0,75 ltr. 190,- Kč 0,75 ltr. 190,- Kč 0,75 ltr. 190,- Kč 0,75 ltr. Vinařská obec Strachotice,, viniční trať. 190,- Kč 0,75 ltr. Znovín Znojmo a..s..,, se sídlem v Šatově ROČNÍKOVÁ VÍNA JAKOSTNÍ BÍLÁ Veltlínské zelené odrůdové jakostní, ročník 2014 Vinařská obec Velké Němčice, viniční trať Punty Ochutnejte kořenitý veltlínek, který

Více

O víně Vinařské oblasti a podoblasti ČR Jakostní víno s přívlastkem Rozdělení vín podle kvality Kabinetní víno Kategorie vín podle kvality:

O víně Vinařské oblasti a podoblasti ČR Jakostní víno s přívlastkem Rozdělení vín podle kvality Kabinetní víno Kategorie vín podle kvality: O víně Vinařské oblasti a podoblasti ČR Podle nového vinařského zákona je Česká republika rozdělena na dvě vinařské oblasti a šest vinařských podoblastí. Se změnou tohoto zákona došlo také ke změnám názvu

Více

Vinařství Mutěnice, s.r.o.

Vinařství Mutěnice, s.r.o. Vinařství Mutěnice, s.r.o. NÁZEV EAN KS KS/KRT KRT/PAL KS/PAL /KS TOP COLLECTION 0,75 L - moravské jakostní víno s přívlastkem Chardonnay pozdní sběr 859 562 290 077 4 6 72 432 102,35 Kč 143,81 Kč Rulandské

Více

... a nemáte se koho zeptat

... a nemáte se koho zeptat Pavel Pavloušek, Pavla Burešová Pa U rčitě jste často na rozpacích rozpacích, zda právě ochutnáváte dobré, dobré nebo špatné víno. víno í Podle P dl etikety to obvykle nepoznáte. Možná ani nevíte, jak

Více

FIREMNÍ AKCE. kongresy, konference, semináře, školení, teambuilding, veletrhy, výstavy, prezentace, večírky, párty, oslavy. www.sikland.

FIREMNÍ AKCE. kongresy, konference, semináře, školení, teambuilding, veletrhy, výstavy, prezentace, večírky, párty, oslavy. www.sikland. COFFEE BREAK COFFEE BREAK NÁPOJOVÝ ** káva nebo čaj minerální voda / nealko mix () COFFEE BREAK NÁPOJOVÝ *** COFFEE BREAK BASIC ** minerální voda / nealko mix (1 ) / sladké forne COFFEE BREAK BASIC ***

Více

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína!

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! 6. ČULSKÝ KOŠT Úvodní slovo... Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! Vítáme vás na šestém ročníku Čulského koštu tradičně konaného v kulturním domě ve Slupi. Letošní ročník se může pochlubit nejen

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Víno rozlévané. Víno nealkoholické

Víno rozlévané. Víno nealkoholické VINNÁ KARTA Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,10 l 30, Červené víno dle nabídky 0,10 l 30, Rozlev z 0,75 l dle nabídky 0,10 l 30, Víno nealkoholické Terrasso white 0,75 l 190, Polosuché Perlivé, svěží

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Jídelní lístek. Kde není vína, není lásky. Euripides

Jídelní lístek. Kde není vína, není lásky. Euripides Jídelní lístek Kde není vína, není lásky. Euripides Nabízíme Vám vína především z moravských oblastí. Proč také hledat někde jinde, když to nejlepší máme doma? Můžete si ale vybrat také z nabídky italských,

Více

Nápojový lístek. Bílá vína

Nápojový lístek. Bílá vína Nápojový lístek Bílá vína Veltlínské zelené jakostní, suché.. 0,75 l...185,- 0,1 l...26,- Vinařství Musil, Vinařská oblast Morava, podoblast Znojemská Víno jemné zlatožluté barvy. Ve vůni a chuti se objevují

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Dobročinná aukce 2008

Dobročinná aukce 2008 Dobročinná aukce 2008 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 5. listopadu v 18:30 hodin, hotel Prague Marriott Program 18:30 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena v klasické aukci, prohlídka

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE STUDENÉ PŘEDKRMY Carpaccio- syrové plátky z pravé svíčkové s kapkou olivového oleje, strouhaným parmezánem a čtyřmi druhy pepře, podávané s bílým pečivem Tatarák z lososa limetka,

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Katalog produktů. Platný od 1.10.2014

Katalog produktů. Platný od 1.10.2014 Katalog produktů Platný od 1.10.2014 Ceny vč.dph Znojemské okurky 100g 28,- Znojemské okurky 300g 63,- Tradiční křupavé sladkokyselé znojemské okurky s nálevem podle staré rodinné receptury. Okurky pochází

Více

GALERIE VÍN O GALERII VÍN ČTVRTEČNÍCI

GALERIE VÍN O GALERII VÍN ČTVRTEČNÍCI GALERIE VÍN GALERIE VÍN Naše galerie vín je výkladní skříní vinařů z oblasti Čejkovic. Jsou to lidé z Moravy, kteří svou tvrdou prací přispívají ke kultuře vyznavačů skvělých vín, dobrého jídla, muzikanti

Více

Dovolujeme si Vám společně s firmou PMP Exclusive nabídnout vína dovezená přímo z oblasti Champagne, především pak vína s co nejnižším obsahem

Dovolujeme si Vám společně s firmou PMP Exclusive nabídnout vína dovezená přímo z oblasti Champagne, především pak vína s co nejnižším obsahem Dovolujeme si Vám společně s firmou PMP Exclusive nabídnout vína dovezená přímo z oblasti Champagne, především pak vína s co nejnižším obsahem zbytkového cukru (Extra-Brut a Brut Nature) vyráběná organickou

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

LINEA TOP QUALITY D.O.P. (Denominazione di Origine Protteta)

LINEA TOP QUALITY D.O.P. (Denominazione di Origine Protteta) LINEA TOP QUALITY D.O.P. (Denominazione di Origine Protteta) La Famiglia Spadafora Rodina Spadafora jsou ve skutečnosti čtyři generace, které se vážou ke jménu Spafadora vinařského průmyslu. Mohou se pochlubit

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí Objevujte s námi nové tváře vína Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více

Karel Klostermann 1848-1923 Klostermannova chata byla postavena v roce 1924. Argentina - Mendoza

Karel Klostermann 1848-1923 Klostermannova chata byla postavena v roce 1924. Argentina - Mendoza Argentina - Mendoza Argentina Mendoza Malé vinařství Finca Alma z Mendozy Vám svými víny ovlivněnými mnoha slunečnými dny, chladnými nocemi a písčitými půdami přiblíží Alhué duši argentinského vína. V

Více

Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03

Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03 Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03 Provozovatel a odpovědná osoba : Nekvapilová Petra Telefon: 723 565 874 www.licomelickahospudka.cz Rádi pro Vás zajistíme rodinné oslavy, svatební

Více

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr č.vz př.čislo body Int.pozn. název vína ročník jakostní zařazení přihlašovatel/výrobce číslo šarže 51 480058 94 Champion Rosé Růžený 2013 VOC VÍNO J.STÁVEK 313 154 480122 88,33 Zlatá medaile Cabernet Sauvignon

Více

VÍNO PŘÁTELSTVÍ, autorka Helena Slavíková-Hrušková dílo je součástí obrazové galerie v Louckém klášteře ve Znojmě KATALOG VÍN, SLUŽEB A INFORMACÍ

VÍNO PŘÁTELSTVÍ, autorka Helena Slavíková-Hrušková dílo je součástí obrazové galerie v Louckém klášteře ve Znojmě KATALOG VÍN, SLUŽEB A INFORMACÍ VÍNO PŘÁTELSTVÍ, autorka Helena Slavíková-Hrušková dílo je součástí obrazové galerie v Louckém klášteře ve Znojmě KATALOG VÍN, SLUŽEB A INFORMACÍ platný od 1. 8. 2015 do 29. 2. 2016 www.znovin.cz 1 Vážení

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

PROVOZOVATEL: hamko cz s. r. o., Táborská 117/21, 140 00 Praha 4 Nusle IČ: 24697991, IČP: 1003381707

PROVOZOVATEL: hamko cz s. r. o., Táborská 117/21, 140 00 Praha 4 Nusle IČ: 24697991, IČP: 1003381707 kavárna & obchůdek MENU KDE NÁS NAJDETE? OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 8,00 19,00 hod www.nasekava.com www.facebook.com/nasekava https://foursquare.com/venue/24791917 @Nasekava zastávka Palouček tram č.

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Degustační Menu Pánů Trčků z Lípy

Degustační Menu Pánů Trčků z Lípy Podzimní období je čas dozrávání a sklizně. Také my, v zámecké kuchyni, zpracováváme veškerou naši úrodu do té nejlepší podoby, která zaručeně potěší Vaše chuťové pohárky. V nabídce jsou tak lahodné marmelády,

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Terra vinifera, s.r.o. Katalog Ksara Libanon

Terra vinifera, s.r.o. Katalog Ksara Libanon Terra vinifera, s.r.o. Katalog Ksara Libanon Blanc de l Observatoire sklizeň alkohol 12,5% odrůdy Sauvignon blanc, Muscat, Clairette cukr suché dub ne hustota 0,9835 sušina 1,48% obsah 0,75 l teplota podávání

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více