RTG hrudníku na prac. 2.IK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RTG hrudníku na prac. 2.IK"

Transkript

1 SOPRD/RDGB/0/107/00/01 Účinnost od: Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D., 2236 Po vytištění je dokument platný jen po označení razítkem správce dokumentů Kopie platná do:, jinak se jedná o neřízený dokument. Obsah 1. Pojmy a zkratky Pojmy Zkratky Související externí a interní dokumenty Základní informace Indikace Příprava vyšetření Provedení vyšetření Požadavky na personál Požadavky na technické vybavení pracoviště Nastavení projekce RTG hrudníku Expoziční faktory Návod ke snížení radiační zátěže vyšetřovaného a personálu Zvláštní podmínky, které mohou komplikovat vyšetření Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření Radiační diagnostické referenční úrovně Stanovení dávky pacienta při lékařském ozáření v radiodiagnostice Potvrzení provedení praktické části ozáření Záznamy a archivace Odpovědnost Zpracovatelský tým standardu Rozdělovník Klíčová slova... 8 Strana 1 (celkem 8)

2 1. Pojmy a zkratky 1.1. Pojmy Pojmy pro účely tohoto standardu: Strana 2 (celkem 8) SOPRD/RDGB/0/107/00/VERZE 01 Skiagrafie Skiagrafie je technika statického zobrazení lidských tkání, využívající rozdílnou hodnotu pohlcení procházejícího svazku rentgenového záření v různých tkáních. Jejím výsledkem je trvalý záznam tzv. rentgenový snímek (skiagram) Zkratky AEC AP C4 CR CT Cu DICOM DR FN HAH Hz IK KAP KIS kv kva kw ma mas MDRÚ MZ NRS ORF PA PACS Pb RA RTG SID SIS SÚJB THP W WM expoziční automatika anteroposteriorní 4. krční obratel computed radiography computed tomography měď Digital Imaging and Communications in Medicine je standard pro zobrazování, distribuci, skladování a tisk medicínských dat pořízených snímacími metodami direct radiography fakultní nemocnice horní apertura hrudní hertz interní klinika kerma area product klinický informační systém kilovolt kilovoltampér kilowatt miliampér miliampérsekunda místní diagnostické referenční úrovně Ministerstvo zdravotnictví národní radiologické standardy oddělení radiologické fyziky posteroanteriorní Picture archiving and communication systém je systém pro zpracování, přenos a archivování obrazové a textové informace olovo radiologický asistent rentgenový source image distance správa informační sítě Státní úřad pro jadernou bezpečnost technicko hospodářský pracovník watt klinický informační systém WinMedicalc 2. Související externí a interní dokumenty Zákon č. 18/1997, Atomový zákon Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, HLAVA V Lékařské ozáření a klinické audity, v platném znění, a související předpisy, zejména: Vyhl. č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Věstník MZ ČR částka 9/2011 Národní radiologické standardy Věstník MZ ČR částka 11/2011 Indikační kritéria pro zobrazovací metody ORR/02 Organizační řád PRR/03 Pracovní řád VR/01 Vnitřní řád FN Plzeň SME/3/008 Hygienický plán

3 SME/3/001 Jednotný postup při vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací v rámci FN Plzeň SME/5/001 Organizace požární ochrany SME/5/002 Zabezpečení BOZP SME/9/001 Poskytování zdravotních služeb s využitím zdrojů ionizujícího záření SME/9/002 Program zabezpečování jakosti při nakládání se zdroji ionizujícího záření v oboru radiodiagnostiky SME/9/003 Program monitorování pro obor radiodiagnostika SME/9/004 Vnitřní havarijní plán pro obor radiodiagnostika SME/9/005 Vymezení kontrolovaných a sledovaných pásem v oboru radiodiagnostiky SLN/002 Identifikační náramky pro hospitalizované pacienty POV/RDGB/003 Seznam zaměstnanců způsobilých k provádění výkonu 3. Základní informace Identifikace pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň Radiodiagnostické oddělení Edvarda Beneše 1128/ Plzeň-Bory Identifikace vybavení RDG pracoviště 2. IK Pavilon 3 CHIRANA MP 15 inv. č AGFA CR 35X čtecí zařízení inv. č Radiologické vyšetření prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních, indikované i jako akutní. Skiagrafický zobrazovací systém je určen pro statické dvourozměrné zobrazení absorpce RTG záření v trojrozměrné anatomické struktuře. Ke vzniku obrazu je třeba: a) zdroje RTG záření b) vyšetřovaného objektu a c) záznamového zařízení, na které se obraz promítne a poté se zviditelní. Dochází k sumaci absorpce záření ve vrstvách tkání ve směru ohnisko receptor obrazu. Výsledné zobrazení pak přináší pro lidské oko zřetelnou informaci především o rozdílech v absorpci mezi oblastmi s výrazným rozdílem pohltivosti rentgenového záření, kterými jsou především kostní struktury, ale též plyn, měkké tkáně a tuk. Skiagrafický zobrazovací systém umožňuje dosáhnout velkého rozlišení ve vysokém kontrastu (prostorového rozlišení), a poněkud horšího rozlišení v nízkém kontrastu, ve srovnání s CT vyšetřením. To vše při relativně nízké radiační zátěže pacienta, jednoduchosti metodiky a relativní láci Indikace Indikaci provádí lékař klinického pracoviště. Ten oprávněnost indikace potvrdí svým podpisem na žádance k vyšetření. Indikující lékař si vyhledá, je-li to možné, předchozí diagnostické informace, a posoudí tato data tak, aby vyloučil zbytečné ozáření. Indikující lékař odůvodní požadavek písemně na žádance k vyšetření a postoupí jej aplikujícímu odborníkovi. Nemůže-li být ozáření předem odůvodněno, nesmí být indikováno ani provedeno. Indikující lékař vychází z části Věstníku MZ ČR částka 11/2011 Indikační kritéria pro zobrazovací metody. Klinickou odpovědnost za lékařské diagnostické ozáření nese v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy aplikující odborník Příprava vyšetření Zjištění důležitých skutečností: převzetí a ověření správnosti a kompletnosti klinické žádanky k vyšetření. Ověření technické způsobilosti pracoviště ke snímkování. Provádí se průběžně, minimálně však každý všední den od 6:30 do 7:00 hod. (RA o tom provede záznam do provozního deníku pracoviště). THP a RA provede identifikaci pacienta (v případě hospitalizovaného pacienta ověří podle identifikačního náramku dle vnitřního předpisu SLN/02 Identifikační náramky pro hospitalizované pacienty a u ambulantního pacienta si vyžádá kartu pojištěnce, popřípadě druhý identifikační doklad). Následuje zavedení identifikačních údajů do KIS a worklistu RTG zařízení. Ověření indikace a oblasti požadovaného vyšetření. Při diskrepanci mezi požadovaným vyšetřením a klinickým nálezem kontaktovat indikujícího lékaře. Zjištění klinického stavu nemocného ve vztahu k proveditelnosti vyšetření. Při rozporu konzultován indikující lékař Strana 3 (celkem 8)

4 event. radiolog. Případné těhotenství u žen fertilního věku ověří aplikující odborník dotazem a provede o této skutečnosti záznam. Příprava pacienta: sejmutí kovových předmětů v oblasti zobrazení pokud je to možné (pokud toto nelze, provedeme o tom záznam do zdravotnické dokumentace), odložení oděvu, který by bránil kvalitnímu zobrazení. Zajištění pohodlné stabilní polohy pacienta při snímkování a nastavení požadované projekce (viz níže). Poučení pacienta, jak se chovat při expozici. Doporučení postupu v problematice radiační ochrany žen v reprodukčním věku jsou uvedena na ploše monitoru počítače na pracovišti. Ochranné prostředky: použít stínících ochranných prostředků pro ochranu radiosenzitivních orgánů a tkání, pokud se nacházejí v užitečném svazku, nebo v jeho blízkosti (do 5cm) a pokud ochrana nebrání správnému zobrazení. Stínicí schopnost: 0,5mmPb (ochranná zástěra gonád pro šourek), 1mmPb (ochranná zástěra gonád pro vaječníky) Velikost, typ, počet ochranných prostředků se řídí zejména prováděnými výkony (skiaskopie, skiagrafie), skladbou pacientů (dospělí, děti) a variabilitou prováděných vyšetření různých části těla. Ochrana personálu a jiných osob: V případě, že aplikující odborník a jiné osoby (pacienti, doprovázející osoby) v místě expozice nejsou při expozici chráněni stíněním, aplikující odborník zajistí vzdálenost jiných osob v místě expozice co nejdále od zdroje ionizujícího záření. Radiační ochrana osob, které vědomě a z vlastní vůle pomáhají osobám podstupujícím lékařské ozářeni, musí být optimalizována podle 4 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., přičemž ozáření těchto osob se omezuje v souladu s požadavky stanovenými v 23 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Tyto osoby musí být starší 18 let a prokazatelně poučeny o rizicích plynoucích z ozáření, přičemž svůj souhlas s takovým ozářením musí písemně potvrdit. U žen, které jsou nebo mohou být těhotné, bude použito speciálně nastavených expozičních hodnot a filtrace záření (viz dokumentace ORF) Provedení vyšetření RTG snímky se zhotovují ve standardních projekcích. Neumožňuje-li klinický stav pacienta zhotovení snímku ve standardní projekci, radiologický asistent tuto skutečnost zaznamená na průvodku k vyšetření, současně pak tuto skutečnost oznámí radiologovi. Ten následně rozhodne o dalším postupu Požadavky na personál Kvalifikace a minimální počty odborníků na pracovišti: Radiolog: popis provádí lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika nebo lékař neatestovaný s kontrolou lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika Radiologický asistent: nejméně 1 radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu na pracovišti Klinický radiologický fyzik pro radiodiagnostiku: v rozsahu stanoveném programem zabezpečování jakosti schváleném SÚJB Seznam zaměstnanců, způsobilých provádět vyšetření, je uveden v dokumentaci o zdravotnickém prostředku Požadavky na technické vybavení pracoviště RTG zařízení CHIRANA MP 15 výr. č , inv. č Rok výroby 1994 Rentgenka: ROTAX KA 125 Chirana Praha Ohnisko 1,0 mm Výkon 15 kw Kolimátor: Ruční nastavování formátu kolimátoru Maximální velikost pole 43 cm x 43 cm Měřicí komora pro měření KAP Filtrace: Vlastní (celková) 3,88 mm Al Vyšetřovací stůl: TABLIX D Chirana Praha Strana 4 (celkem 8)

5 Bucky zásobník: Mřížka 28 lamel/cm, poměr 7:1, FoV 100 cm Vertikální stojan: DG TuR Drážďany Bucky zásobník: Mřížka 28 lamel/cm, poměr 7:1, FoV 140 cm Expoziční automat: RBS ionizační komora se třemi políčky Digitizér CR 35-X výr. č. 4057, inv. č Rok výroby 2007 Toto zařízení slouží pro skenování kazet exponovaných rentgenovými paprsky, které obsahují přepisovatelnou paměťovou fólii. Zařízení je součástí systému, který se skládá z rentgenových kazet s přepisovatelnými fosforovými paměťovými fóliemi, identifikační stanice kazet a pracovní stanice, kde jsou dále zpracovávány výsledné informace digitálního snímku a odkud jsou tyto informace pak přenášeny dále. Síťová připojení: 220 V +-10%, 50/60 Hz Příkon 250W Provozní podmínky: Teplota +20 C až +30 C Relativní vlhkost 15 % až 75 % Kapacita: 3.6. Nastavení projekce RTG hrudníku HRUDNÍK (PLÍCE) 71 fólií/hod. Zadopřední projekce (PA - posteroanteriorní) Pacient stojí nebo sedí u vertigrafu. Na vertigraf nalehne hrudníkem, nadzdvižená brada je na horním okraji desky vertigrafu. Horní končetiny jsou lehce ohnuty v loktech, vytočeny dovnitř a dotýkají se vertigrafu. Hřbety rukou se opírají o boky a ramena jsou stlačena dolů. Podélný světelný pruh je nad středem páteře. Centrální paprsek je kolmý a míří na střed záznamového média. Pokud nelze z různých příčin provést PA projekci hrudníku, lze též provádět AP projekci za stejných podmínek. Totéž platí, pokud pacient nevydrží stát, tak provádíme za stejných projekčních podmínek snímky vleže. Bočná projekce Pacient stojí, nebo sedí u vertigrafu. Horní končetiny položeny na hlavě tak, že ruka objímá druhostranný loket. U některých zařízení se může pacient přidržet oběma rukama držáku, což je výhodné u starších pacientů. Podélný světelný pruh jde středem hrudníku. Centrální paprsek míří kolmo na záznamové médium. Dle indikujícího lékaře zhotovujeme snímky příslušné stranové partie (při pravé bočné projekci je pacient pravým bokem u vertigrafu a při levé bočné projekci levým bokem). 1. šikmá zadopřední projekce (šermířská) Pacient se nejprve opírá o vertigraf přední stranou hrudníku. Pak se levým bokem oddálí od vertigrafu o 45º. Podélný světelný pruh probíhá uprostřed natočeného hrudníku, centrální paprsek míří kolmo na střed spojnice dolních úhlů lopatek a do středu záznamového média. 2. šikmá zadopřední projekce (boxerská) Pacient se nejprve opírá o vertigraf přední stranou hrudníku. Pak se pravým bokem oddálí od vertigrafu o 45º. Podélný světelný pruh probíhá uprostřed natočeného hrudníku, centrální paprsek míří kolmo na střed spojnice dolních úhlů lopatek a do středu záznamového média. Strana 5 (celkem 8)

6 PLICNÍ HROTY Zadopřední projekce (PA - posteroanteriorní) Pacient vsedě u vertigrafu jako při PA projekci plic. Centrální paprsek skloněn 30 kaudálně a míří na střed záznamového média, zaměřen cíleně pouze na plicní hroty. Předozadní projekce (AP anteroposteriorní) Pacient vsedě u vertigrafu jako při AP projekci plic. Centrální paprsek skloněn 30 kraniálně a míří na střed záznamového média, zaměřen cíleně pouze na plicní hroty. HORNÍ HRUDNÍ APERTURA Předozadní projekce (AP anteroposteriorní) Pacient sedí nebo stojí zády k vertigrafu. Horní končetiny podél těla. Brada mírně zakloněna, tak aby při větším záklonu nepřekrývala baze lební krční obratle. Dolní okraj záznamového média v oblasti šestého hrudního obratle. Centrální paprsek míří kolmo na záznamové médium. Cloníme na příslušnou oblast zájmu. Šikmá předozadní projekce Pacient stojí k vertigrafu zády a osa těla svírá s vertigrafem 45º. Brada mírně přizvednuta. Snímkuje se jedna ze dvou šikmých projekcí krční páteře (pravá nebo levá). Při dané projekci se pacient opírá o příslušné rameno. Centrální paprsek míří na C4 a na střed záznamového média. Cloníme na příslušnou oblast zájmu Expoziční faktory RTG zařízení používaná ke skiagrafickému vyšetřování mají vypracovanou a při vyšetření dostupnou expoziční tabulku. Expoziční tabulka je sestavena tak, aby u RTG zařízení umožňovala dosažení požadované kvality zobrazení podle kriterií kvality stanovených v místním radiologickém standardu při minimalizaci radiační zátěže pacienta. Nastavené hodnoty v expoziční tabulce zajišťují, že nebudou překročeny diagnostické referenční úrovně stanovené pro pracoviště radiologickým fyzikem. Ten rovněž zodpovídá ve své působnosti za tuto skutečnost. Protokol SID (cm) Napětí (kv) Elektrické množství (mas) AEC Filtrace (mm Cu) Sekundární mřížka Plíce AP/PA vertigraf Plíce lat/obl vertigraf HAH (C páteř) vertigraf Plíce AP stůl Plíce lůžko volně N/A X O X 0 ano N/A O X O 0 ano N/A O X O 0 ano N/A X O X 0 ano ne 0 ne 3.8. Návod ke snížení radiační zátěže vyšetřovaného a personálu Změny níže uvedených parametrů musí být vždy v optimálním rozmezí s ohledem na ovlivnění výsledné kvality zobrazení (kontrast, šum). Zvýšení napětí rentgenky při současném snížení mas (zvýšení kv o 15% umožní snížení mas o 50 %) Zvýšení celkové filtrace Snížení velikosti radiačního pole Snížení elektrického množství (mas) Relativní zesílení signálu zobrazení Použití stínících prostředků Použití fixačních pomůcek Optimalizace nastavení diagnostického monitoru (jas, kontrast) Nepoužívat sekundární clonu, kde to není nutné 3.9. Zvláštní podmínky, které mohou komplikovat vyšetření Komplikace na straně pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta během expozice, věk pacienta, habitus pacienta Strana 6 (celkem 8)

7 Řešení komplikací: SOPRD/RDGB/0/107/00/VERZE 01 Uložení pacienta do pohodlnější polohy je-li toto možné, zklidnění pacienta ve spolupráci s indikujícím lékařem, fixace, přidržení způsobilou doprovázející osobou, dosažení co nejkratší expozice vhodnou volbou expozičních hodnot Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření Splnění ukazatelů kvality z pohledu technického provedení hodnotí radiologický asistent, který praktickou část postupu vyšetření provedl. Musí být dosaženo shody následujícího minimálního rozsahu ukazatelů a) shoda indikované oblasti s oblastí zobrazenou na radiogramu b) ostrost zobrazení c) kontrast zobrazení d) absence artefaktů e) viditelnost anatomických struktur V případě, že radiologický asistent zjistí technicky nesprávné provedení radiogramu, může maximálně dvakrát rozhodnout o opakování expozice pro získání technicky správného provedení radiogramu. Poté rozhodne o dalším postupu lékař. Popisující lékař zodpovídá za definitivní podobu snímkové dokumentace, za její diagnostickou výtěžnost a hodnotitelnost, a za detekci a řešení zjistitelných závad. Splnění ukazatelů z pohledu diagnostické výtěžnosti pro danou indikaci hodnotí popisující radiolog, který dále rozhodne a) o případném doplnění dalších obrazů b) o ukončení vyšetření Radiolog hodnotí digitální snímek výhradně na certifikovaném diagnostickém monitoru, starší analogový snímek na negatoskopu Radiační diagnostické referenční úrovně Aplikující odborník porovná nebo sleduje výsledek porovnání (v případě automatického porovnání příslušným programovým vybavením) zjištěnou hodnotu příslušné veličiny radiační zátěže pacienta s referenční diagnostickou úrovní v tabulce místních diagnostických referenčních úrovní stanovených radiologickým fyzikem a umístěných na webové adrese \\helena\orf_dokumenty\0-fnp-rd\1-fnb_rdprovozní dokumentace\mdrú. Součástí tohoto místního radiologického standardu je stanovení místních diagnostických radiologických úrovní (MDRÚ), které spadá do kompetence Oddělení radiologické fyziky FN Plzeň. Pro jednotlivé přístroje jsou hodnoty MDRÚ uvedeny na webové adrese \\fnpm\fnzok\orf_dokumenty\3-fnp-orf\2-mdrú RD Bory a metodika jejich stanovení na webové adrese \\inesa\orf Stanovení dávky pacienta při lékařském ozáření v radiodiagnostice Místní radiologický fyzik určí konkrétní postup pro konkrétní místní standard pro stanovení a hodnocení dávky pacienta pomocí MDRÚ a postup pro účely posuzování rizika nežádoucích účinků ionizujícího záření v souladu s příslušným národním radiologickým standardem pro radiologickou fyziku. V detailech odkazujeme na dokumentaci Oddělení radiologické fyziky na webové adrese \\helena\orf_dokumenty Potvrzení provedení praktické části ozáření Aplikující odborník, který provedl nebo se podílel, na provedení praktické části ozáření podle tohoto standardu, potvrdí tuto skutečnost svým podpisem na žádanku a je uveden v KIS. Na žádance zaznamená i expozice, které nevedly ke vzniku použitelné snímkové dokumentace. Opakování ozáření je zaznamenáno do deníku opakovaných expozic společně s příčinou jeho opakování. Na pracovišti jsou vedeny záznamy opakování ozáření, prováděny analýzy opakování ozáření a účinnosti nápravných opatření přijatých a provedených ke snížení počtu opakovaných ozáření. Splnění ukazatelů kvality z hlediska radiační ochrany pacientů hodnotí klinický radiologický fyzik Záznamy a archivace Informovaný souhlas k vyšetření: se s ohledem na nízké radiační i jiná rizika vyšetření nevyžaduje, předpokládá se přitom dostatečná úroveň společenského vědomí o možných škodlivých účincích radiace v České republice. U gravidních žen, dětí a mládeže se předpokládá, že indikující lékař jednoznačně uvážil naléhavou potřebu zhotovení skiagramů a dal toto najevo písemnou indikací na žádance k vyšetření. Řádně vyplněná žádanka k vyšetření (údaje o nemocném, jasná indikace vyšetření, cíl a očekávaný přínos vyšetření, kontraindikace vyšetření). Žádanku vystavuje a podepisuje indikující lékař a provedení praktické části ozáření podpisem stvrzuje aplikující odborník, který praktickou část vyšetření provedl. Žádanka musí odpovídat vnitřní směrnici SME/3/001. Strana 7 (celkem 8)

8 Záznam o ozáření v provozním deníku pracoviště: obsahuje popis vyšetření (hodnoty parametrů pro stanovení a hodnocení dávek z vyšetření). Záznam provádí radiologický asistent, který praktickou část vyšetření provedl. U moderních zařízení probíhá ukládání potřebných dat automaticky a za data nese odpovědnost SIS. Provozuje se v digitální podobě a tiskne se na pracovišti do podoby písemné. Záznam diagnostického zobrazení a protokol o ozáření: jsou ukládány standardně do systému PACS/KIS FN Plzeň ve formátu DICOM3. Za kompletnost snímkové dokumentace vyšetření v tomto systému nese zodpovědnost provádějící RA a popisující lékař a to včetně záznamů případných postprocessingových rekonstrukcí. Do tzv. uzamčení události může lékař měnit obsah snímkové dokumentace. Poté pouze se souhlasem SIS. Správcem obrazové digitální dokumentace je SIS, která ji zabezpečuje proti ztrátě a zneužití. Po tzv. uzamčení události za ni zodpovídá v plném rozsahu. Záznam o nálezu: záznam o nálezu zhotovuje provádějící lékař, a nakládání s ním vychází z vnitřní směrnice SME/3/001 a dále z provozního řádu RDG oddělení. Lékař odpovídá za úplnost obsahu a formu nálezu, za administrativní zpracování včetně předání nálezu indikujícímu lékaři nesou plnou odpovědnost THP pracovnice podle rozpisu práce. Záznam s údaji určenými pro zúčtování a evidenci jednotlivých výkonů: je součástí systému PACS/KIS, do kterého se příslušné údaje ukládají a plnou odpovědnost za jejich správnost a úplnost má radiologický asistent provádějící vyšetření spolu s THP kodérkou provádějící přepis údajů do KIS. Forma záznamů musí být vždy písemná podle Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, současně je vedena i forma elektronická (digitální archiv spravovaný SIS). Záznamy z vyšetření musí být vedeny formou, která umožňuje statistické vyhodnocení radiační zátěže pacienta a její srovnání mezi pracovišti Odpovědnost Indikující lékař odpovídá za správné a řádné vyplnění všech údajů na žádance k vyšetření, a to s ohledem na správnou indikaci vyšetření na základě klinického nálezu. Dále odpovídá za řádnou informovanost pacienta o potřebě a riziku výkonu což potvrzuje písemně na žádance. Žádanka je podmínkou provedení výkonu a je dodána s pacientem na provádějící pracoviště. Zde je pak zpracována a v opisu archivována. Radiolog odpovídá za správné zhodnocení snímkové dokumentace, návrh doplňkových vyšetření a dodatečné zhodnocení diagnostické výtěžnosti a rizika výkonu pro pacienta. Na nedostatky upozorňuje dodatečně indikujícího lékaře. Dále zodpovídá za kompletnost a správnost obrazové dokumentace, a provádí vyhodnocení (popis) vyšetření. Určuje pořadí jednotlivých výkonů podle jejich klinické naléhavosti, je-li toto nutné. Radiologický asistent odpovídá za technicky správné provedení snímkové dokumentace podle standardů oddělení a ve speciálních případech dle pokynů lékaře. Dále odpovídá za uložení digitálních dat do systému PACS/KIS, za správné zpracování údajů nutných pro vyúčtování výkonu (spolu s THP kodérkou), za bezpečnost a pohodlí pacienta a doprovodu od převzetí pacienta po jeho odchod (odjezd) z pracoviště. Zajišťuje plynulé zásobení pracoviště potřebným zdravotnickým materiálem. Kontroluje technický stav pracoviště a hlásí i podezření na nesrovnalosti v tomto směru nadřízenému pracovníkovi. THP kodérka spolupracuje s radiologickým asistentem v rámci svých kompetencí, především se zabývá kompletací dat pro vyúčtování výkonu. Není oprávněna jednat přímo s pacientem. 4. Zpracovatelský tým standardu Bc. Dalibor Blecha Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. 5. Rozdělovník všichni zaměstnanci RDGB 6. Klíčová slova skiagrafie rentgenový projekce centrální paprsek národní radiologické standardy Strana 8 (celkem 8)

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V. Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti Bartoňková H., Polko V. Zdravotnický formát pro obrazovou dokumentaci DICOM 3 (Digital Imaging and Communication

Více

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Digitalizace rtg pracoviště na nestátním zdravotnickém zařízení HPC rentgeny radiologické oddělení Barrandov Zadavatel veřejné zakázky: HPC rentgeny, s.r.o.

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název) CZ.1.07/1.1.02/02.0074 Trvání projektu:

Více

Návrh úplného znění NRS RDG

Návrh úplného znění NRS RDG Návrh úplného znění NRS RDG NÁVRH k 8.8.2009 O B S A H STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE 1. Národní radiologické standardy - radiodiagnostika Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

nový Český respektovaný vůdce v dentálních rentgenech

nový Český respektovaný vůdce v dentálních rentgenech nový Český nejlepší volba pro dentální praxi Rentgeny Planmeca Proline - nainstalováno více než 30.000 kusů Od uvedení na trh nastavily panoramatické rentgeny řady Planmeca Proline standardy vysoké kvality,

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

Chiralux 2; v.č. 04-83-12120 Kefalograf; v.č. 04-83-12120

Chiralux 2; v.č. 04-83-12120 Kefalograf; v.č. 04-83-12120 Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211, tel. 266 081 111 Místní radiologický standard NNB RFO 3/4 Stacionární skiagrafie Organizační celek: Primář: Osoba dohlížející nad RO: Radiologický

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Tento materiál vznikl ve spolupráci se společností CAMOSCI CZECH s.r.o. specialistou na zobrazovací

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

Referenční příručka protokolu vyšetření CT

Referenční příručka protokolu vyšetření CT Referenční příručka protokolu vyšetření CT iuni iduo itotal Určeno pro řadu implantátů povrchu kolenního kloubu společnos ConforMIS ConforMIS, Inc. (telefon: 781/345 9170) 1 Copyright 2014 ConforMIS, Inc.

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV

P_0101 rev.00. Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0101 rev.00 Tvorba a formát Pracovních postupů Etické komise FNKV Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

Planmeca ProMax 3D s Vlastnosti Technická specifikace

Planmeca ProMax 3D s Vlastnosti Technická specifikace 1(5) PŘÍSTROJ PLANMECA PROMAX 3D CBVT 1 Planmeca ProMax 3D s hlavní funkce Planmeca ProMax 3D má všechny funkce přístroje Planmeca ProMax, plus: Platforma Planmeca ProMax 3D má programovatelné SCARA 3

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

NEMOCNICE BŘECLAV VÍCEÚČELOVÁ SKIAGRAFICKO- SKIASKOPICKÁ SKLOPNÁ STĚNA S C RAMENEM S MOŽNOSTÍ DSA + TLAKOVÁ STŘÍKAČKA (technické požadavky)

NEMOCNICE BŘECLAV VÍCEÚČELOVÁ SKIAGRAFICKO- SKIASKOPICKÁ SKLOPNÁ STĚNA S C RAMENEM S MOŽNOSTÍ DSA + TLAKOVÁ STŘÍKAČKA (technické požadavky) NEMOCNICE BŘECLAV VÍCEÚČELOVÁ SKIAGRAFICKO- SKIASKOPICKÁ SKLOPNÁ STĚNA S C RAMENEM S MOŽNOSTÍ DSA + TLAKOVÁ STŘÍKAČKA (technické požadavky) Předmětem plnění veřejné zakázky je VÍCEÚČELOVÁ SKIAGRAFICKO

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY J IŽ 13 LET ZASTUPUJEME NA Č ESKÉM TRHU FIRMU STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, P.O.Box 43, 190 21 Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255, e-mail:

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT)

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) 1 přednáška = 100 minut 1 praxe = 240 minut (pokud není uvedeno jinak) Klinické praxe

Více

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření H. Žáčková SÚRO Praha Konference radiologických fyziků 21 Kouty nad Desnou 2.6-4.6.21

Více

Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti. M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha

Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti. M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha Metody používané na kardiointervenčním pracovišti 1. Metody diagnostické: - koronární angiografie (SKG)

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane!

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane! Novinky ve screeningu vybrané kapitoly Jan Dane! Projekt EU ke zv!"ení ú#asti Systém podpory prevence vybran!ch nádorov!ch onemocn$ní %R screeningové programy (nádory prsu, d$lo&ního hrdla a tlustého st'eva)!!

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Monitor a PC pro operační sály

Monitor a PC pro operační sály Čj.: 353-78/2012/DP - ÚVN V Praze dne 9. srpna 2012 Monitor a PC pro operační sály Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vypisuje poptávku, dle 6 v rámci zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví

Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Klíma Miloš., Sulovský Petr Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice Směrnice PNB Revize č.: 1 Platné od: 01. 03. 2015 Strana: 1 z 7 S 1/2011 Výtisk č.: 1 Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Ing. Jitka

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Zdravotnická dokumentace nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Obsah Osobní údaje pacienta Informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

FAKULTNÍ NEMOCNIE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové Vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku:

FAKULTNÍ NEMOCNIE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové Vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku: FAKULTNÍ NEMOCNIE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové Vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku: Název poptávky: Název zadavatele: IČ zadavatele: 00179906 DIČ zadavatele: CZ00179906 FN

Více

s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno

s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno Bezpečné ambulantní podání cytostatik s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno Témata sdělen lení: předpoklady

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha

Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha Čj.: 292-63 /2010/DP ÚVN V Praze dne 15.srpna 2011 Výtisk jediný Počet listů: Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha provádí,

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Panoramatická fotografie

Panoramatická fotografie Panoramatická fotografie Jan Hnízdil xhnij08@vse.cz VŠE Praha Fakulta informatiky a statistiky Panoramatická fotografie p.1/37 Osnova Panoramatická fotografie, jak jí vytvořit, programy na tvorbu panoramatických

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami

Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 11 Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Praha, červen 2010

Více

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M06/verze 01. Řešení mimořádných událostí

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M06/verze 01. Řešení mimořádných událostí Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M06/verze 01 Řešení mimořádných událostí 1. Cíl 1. Cílem vnitřního havarijního plánu je zabezpečit prevenci a stanovit základní opatření havarijních stavů způsobených

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více