VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD..."

Transkript

1

2 VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD... Ne každý jasně ví, co bude dělat, až skončí základku... Někdy je to fakt těžký vymyslet. Hlavně rodiče se snaží pomáhat, jo to beru, ale přece jenom to budu já, kdo na tu střední půjde. Tak když už, tak ať mě to baví... Jsem v devítce, takže je na čase mít v hlavě něco konkrétního jak to vidím, do poloviny března je toho času udělat si jasno tak akorát. Za sebe musím říct, že jsem to už vymyslel, a našim se tak trochu ulevilo... Ještě zvládnout přijímačky! Od malička mě baví počítače stejně jako bráchu, a stejně jako brácha mám rád matiku a fyziku, i ta chemie mě tak trochu vzala. Cokoli brácha dělal, vyráběl, konstruoval, vždycky jsem mu chtěl pomáhat, chtěl jsem být jako on a pořád chci. Brácha je už sice na vejšce, ale tu střední, kterou dělal, bych chtěl zkusit taky. To je ta, kterou jsem si vybral. Protože jsem měl rád, když brácha o škole, o tom, co se tam děje, co se učí, vyprávěl, můžu vám o ní něco málo říct. Mámě a tátovi toho moc neřekl, ty se to dozvěděli v kostce párkrát do roka od učitelů, ale já věděl všechno, i která spolužačka se bráchovi líbí. Ta škola je vojenská, ale vojákem jako takovým se člověk může stát až po matuře. Vůbec mi nevadí, že budu muset nosit vojenský stejnokroj a ještě vojákem nebudu. Řádu a disciplíny se taky nebojím, a vy taky nemusíte, jak říká náš táta, to se v životě neztratí. Bydlíme kousek od Moravské Třebové, kde se právě škola nachází, ale přes týden se domů nedostanu, brácha taky domů jezdil až v pátek, a to ještě ne každý. Prostě, když mě na školu vezmou, budu celé čtyři roky ubytován v Domově mládeže. Učení je stejné jako na podobných civilních školách, ale takové exkurze k vojenským útvarům nebo vojenský odborný výcvik byste nikde jinde nenašli. Já se už těším. A brácha se po matuře dostal na Univerzitu obrany, studuje komunikační a informační systémy, a vojákem už je. Adam, 14 let 1

3 Vojenská st ední kola a Vy í odborná kola Škola je určena mladým lidem se zájmem o matematiku, přírodní vědy, informatiku a jazyky. Obsah i metody výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi našli uplatnění u vojenských útvarů a zařízení a mohli pokračovat ve studiu technických disciplín na Univerzitě obrany. studijní obory Studium je podobné studiu na ostatních civilních školách s rozšířenou výukou výpočetní techniky a cizích jazyků (angličtiny). Součástí studia je i vojenská profesní příprava. Žáci mohou v průběhu studia získat osvědčení o vykonání jazykových zkoušek podle normy STANAG 6001 a doklad o počítačové gramotnosti evropský certifikát ECDL. Další osvědčení získají absolvováním speciálního kurzu zdravotnické přípravy v Hradci Králové a žáci oboru elektrotechnika za speciální kurz elektrocentrál ve Vyškově den otevřených dveří přihláška přijímačky Podmínky p ijetí 2

4 Ministerstva obrany (VS a VO MO) škola ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ vojenské lyceum, elektrotechnika 28. listopadu 2014 a 23. ledna 2015 v objektu střední školy, Jevíčská 937/7, Moravská Třebová do 15. března 2015 Vojenské lyceum: 21. a 22. dubna 2015 Elektrotechnika: 23. a 24. dubna 2015 český jazyk matematika tělesná výchova jeden cizí jazyk anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk ruský jazyk občanství ČR nebo členských států EU dokončená povinná školní docházka stanovisko o zdravotní způsobilosti z VN splnění podmínek přijímacího řízení finančně a materiálně jsou zabezpečeni pouze žáci s českým občanstvím 3

5 zkouška z českého jazyka je písemná, rozdělená do dvou částí, na její zvládnutí je vyhrazeno 60 minut. pro p edstavu OBSAH diktát základní pravopisné jevy podle osnov ZŠ všestranný jazykový rozbor rozbor souvětí slovní druhy větné členy stavba slova věty jednočlenné a dvojčlenné synonyma, homonyma, antonyma zkouška z matematiky je písemná, skládá se z řešení pěti příkladů a trvá 60 minut, dovoleno je používat kalkulačku, rýsovací pomůcky, ne tabulky. 1. počítání s lomenými výrazy a úprava zlomků (podmínky) 2. řešení lineárních rovnic a soustava lineárních rovnic (zkouška) 3. konstrukční úlohy (trojúhelník, čtyřúhelník rozbor a náčrt, popis konstrukce, konstrukce, přesnost konstrukce a diskuze) 4. slovní úloha na společnou práci, o pohybu, řešení slovních úloh pomocí rovnice (zápis rovnice, řešení, odpověď) 5. slovní úloha na využití (obvod a obsah rovinných obrazců + objem a povrch těles) zkouška z cizího jazyka (např. angličtina) je pouze písemná a je rozdělena do čtyř částí. Zahrnuje v sobě tyto gramatické jevy: přítomné a minulé časy včetně tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí, přivlastňování, množné číslo, zájmena osobní, přivlastňovací samostatná a nesamostatná, stupňování přídavných jmen, členy odpověď na otázku 2. odpověď na otázky na základě přečteného textu 3. popis obrázku 4. překlad vět z češtiny do angličtiny Podrobnosti o jednotlivých zkouškách i se vzory, u cizího jazyka také s dalšími variantami, najdete na 4

6 P IJ MA EK V KOSTCE Zkouška z tělesné VÝCHOVY prověří vytrvalost a sílu uchazeče. Z každé disciplíny lze získat maximálně 10 bodů. Limity platí pro ročníky narození chlapci dívky běh 1000 m shyby body běh 1000 m šplh body 3:15 a méně :40 a méně 4.0 a méně 10 3:16 3: :41 3:45 4,01 5,0 9 3:21 3: :46 3:50 5,04 6,0 8 3:26 3: :51 3:55 6,01 7,0 7 3:31 3: :56 4:00 7,01 8,0 6 3: :01 4:05 8,01 9,0 5 3: :06 4:15 9,01 10,0 4 3:51 4: :16 4:25 10,01 12,0 3 4:01 4: :26 4:35 12,01 14,0 2 4:11 4: :36 4:45 vyšplhala 1 4:21 a více 0 0 4:46 a více nevyšplhala 0 Tabulky korekcí výkonů pro starší ročníky narození: rok narození běh 1000 m shyby s s s a starší - 20 s + 4 rok narození běh 1000 m šplh s - 0,2 s s - 0,4 s s - 0,6 s 1995 a starší - 20 s - 0,8 s Hodnocení Každý předmět je hodnocen maximálně 20 body, nejvíce lze tedy dosáhnout 85 bodů. Přijetí ke studiu je reálné pouze tehdy, získá-li uchazeč minimálně 35 bodů za přijímačky jako celek a nejméně 3 body z každé zkoušky. 5

7 1. ro n k kolik je toho t Eba zvl dnout do maturity... vojenské lyceum specialista pozemních sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 32 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 5 elektrotechnika specialista vzdušných sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 21 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) 2 dějepis 2 fyzika 3 chemie 2 zeměpis a vojenská topografie 2 matematika 5 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 základy ekonomie 1 technické kreslení 2 ODBORNÉ 2 vojenská profesní příprava 2 celkem cizí jazyk (ruština) 2 dějepis 2 fyzika 1 chemie 1 zeměpis a vojenská topografie 1 matematika 3 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 ODBORNÉ 12 vojenská profesní příprava 2 základy elektrotechniky 2 elektrotechnologie 2 učební praxe 2 technické kreslení a CAD 2 elektrotechnická měření 2 6 celkem 33

8 Obvykle na konci září čeká žáky prvního ročníku slavnostní slib. Vojenská profesní příprava je rozdělena na vojenské předměty (chemická, střelecká, spojovací, topografická, zdravotní a taktická příprava) a speciální tělesnou přípravu (vojenské lezení, překonávání překážek, přesuny na plavidlech a plavání). Pro prváky je rovněž organizován týdenní odborný výcvik v místě školy a okolí, který vyplňují především vojenské předměty, a týdenní pobyt u chemického vojska v Libereci. 7

9 Pro druháky je v jarních měsících připraveno lezení a slaňování v přírodních podmínkách a poté odborný výcvik na tekoucí vodě, kde nebude při brodění a ovládání plavidel o adrenalin nouze. Druháky také čeká týdenní odborný lyžařský výcvik v Orlických horách, při kterém si žáci částečně hradí permanentky. A kdo nemá to správné lyžařské vybavení, týká se to především lyží, netřeba si zoufat, škola je připravena podat pomocnou ruku. Ve druháku hurá do tanečních, ale jen když budeš chtít. Kolik znáš společenských tanců, tolikrát jsi člověkem. 8

10 vojenské lyceum specialista pozemních sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 31 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 4 elektrotechnika specialista vzdušných sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 21 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 4 2. ro n k 2. cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) 2 dějepis 2 fyzika 2 chemie 2 biologie 2 matematika 4 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 základy ekonomie 2 průmyslové výtvarnictví 1 deskriptivní geometrie 2 ODBORNÉ 4 vojenská profesní příprava 2 vojenská výzbroj 2 celkem cizí jazyk (ruština) 2 dějepis 1 fyzika 1 biologie 1 matematika 3 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 2 informační a komunikační technologie 2 základy ekonomie 2 ODBORNÉ 14 vojenská profesní příprava 2 základy elektrotechniky 2 elektronika 1 učební praxe 2 elektrotechnická měření 2 technické kreslení a CAD 1 elektrotechnické systémy RL, PVO a REB 2 vojenská výzbroj 2 9 celkem 35

11 3. ro n k vojenské lyceum specialista pozemních sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 26 český jazyk a literatura 2 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) 2 občanská nauka 2 fyzika 2 chemie 2 matematika 4 estetické vzdělání český jazyk a literatura 1 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 CAD systémy (technické kreslení na počítači) 2 ODBORNÉ 7 vojenská profesní příprava 2 vojenská výzbroj 2 elektrotechnika specialista vzdušných sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 20 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (ruština) 2 občanská nauka 1 fyzika 1 matematika 4 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 2 informační a komunikační technologie 2 základy ekonomie 1 ODBORNÉ 13 vojenská profesní příprava 2 učební praxe 2 elektrotechnická měření 2 volitelný blok všeobecně technický vojensko-logistický vojensko-technický 3 celkem 33 číslicová technika 1 elektronika 1 elektrická zařízení 1 elektrické stroje a přístroje 2 komunikační a informační sytémy v AČR 2 10 celkem 33

12 V rámci výuky vojenské profesní přípravy je ve 3. ročníku probírána především ženijní a taktická příprava. Rovněž je organizován skutečný vojenský výcvik ve vojenském prostoru Libavá a nechybí ani stáže u vojenských útvarů Armády ČR. Další odborný výcvik přivítají snad všichni. Dobrodružné povahy si užijí táboření s přenocováním v přírodě, které vždycky stojí za to. Jak se orientovat v terénu, co si pod širým nebem uvařit, jak přečkat nepřízeň počasí, to všechno se lze naučit a zažít na vlastní kůži. Součástí výcviku je i výuka základů MUSADO. 11

13 Vrcholem výuky vojenské profesní přípravy je ve 4. ročníku 14denní odborná praxe u 7. mechanizované brigády v Hranicích na Moravě. Ke čtvrťáku neodmyslitelně patří také maturitní ples. Obvykle se pořádá v průběhu ledna nebo února. Maturanti vymyslí program a škola poskytne prostory sálu Na písku. Taková milá tečka před koncem studia. K poslednímu ročníku studia nezbývá než dodat, že na všechny čtvrťáky čeká maturita a na mnohé z nich přijímačky na vysokou. A ten, kdo pilně studoval po celé čtyři roky, nebude mít určitě žádný důvod k panice. 12

14 vojenské lyceum specialista pozemních sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 28 český jazyk a literatura 2 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) 2 občanská nauka 1 fyzika 2 chemie 2 matematika 5 estetické vzdělání český jazyk a literatura 1 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 komunikační a informační systémy v AČR 2 CAD systémy (technické kreslení na počítači) 2 ODBORNÉ 4 vojenská profesní příprava 1 volitelný blok všeobecně technický vojensko-logistický vojensko-technický 3 celkem 32 elektrotechnika specialista vzdušných sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 19 český jazyk a literatura 2 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (ruština) 2 občanská nauka 1 fyzika 1 matematika 4 estetické vzdělání český jazyk a literatura 1 tělesná výchova 2 informační a komunikační technologie 2 ODBORNÉ 13 vojenská profesní příprava 1 učební praxe 2 elektrotechnická měření 2 číslicová technika 1 elektrická zařízení 2 elektrické stroje a přístroje 2 elektronika 1 elektrotechnické systémy ILS 2 4. ro n k 13 celkem 32

15

16 bez pravidel to nejde... Každý žák má elektronickou žákovskou knížku, do které rodiče mohou vstoupit přes internet. Rodiče tak získávají přehled o prospěchu, docházce, chování svých dětí a dalším dění ve škole. V průběhu studia je převážná část učebnic poskytována žákům zdarma. Učebnice cizího jazyka si hradí každý žák sám. V 1. ročníku žáci navíc dostávají zdarma i sešity. Náklady spojené s kurzy, jako je plavecká vyúka nebo výuka v lanovém centru, jsou hrazeny školou. Žáci jsou vystrojeni služebním a polním stejnokrojem (maskáči). O zdravotní stav žáků se starají lékaři, zubař a zdravotní personál zdravotnického zařízení školy, ke kterému patří také lůžková část. Žáci jsou povinni nosit vojenský stejnokroj, a to při akcích konaných školou a na odpoledních vycházkách. Výjimky povoluje pouze velitel školy. Všichni jsou povinni dodržovat pravidla ustrojovací kázně dle stanovených předpisů a nařízení. Při návštěvě rodiny používají žáci vlastní občanský oděv. Všichni musí být vždy řádně upraveni a ostříháni, úprava vlasů nesmí být výstřední. Stříhání je zabezpečeno zdarma několikrát do roka. Bezplatné ubytování je internátního typu. Žáci přes týden využívají moderně vybavené čtyřlůžkové pokoje s vlastní sprchou a toaletou. Pokoje jsou vybaveny uzamykatelnými skříněmi pro bezpečné uložení osobních věcí. Škola žákům finančně přispívá na stravování po celou dobu studia. Žáci jsou nevojáci, ale již od začátku jsou do vojenského života vtáhnuti třeba jen tím, že se musejí vypořádat s vojenskou terminologií či organizací: škola je vojenské zařízení, které má dvě roty (jedna rota se skládá ze dvou ročníků), jednotlivé třídy jsou pak četami. Každá četa má svého velitele vojáka z povolání, který má roli vychovatele. Tak jako na ostatních školách řeší studijní záležitosti třídní učitel. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a rovněž i vnitřní řád Domova mládeže a usilovat o dosažení co nejlepších výsledků, zúčastňovat se výuky, výcviku stanoveného rozvrhem hodin a ostatních činností podle učebních plánů, dodržovat pravidla vojenského vystupování, podřizovat se pokynům všech přímých nadřízených a ostatních velitelů, náčelníků a pedagogů, které oslovují pane učiteli, paní učitelko, pane majore, paní poručice apod. Při řízených zaměstnáních nesmí žáci používat mobilní telefony. Žák odpovídá za své chování i mimo školu. Porušení kázně nebo přestupek na veřejnosti je považován za porušení základních norem chování žáka školy. Žákům, kteří splní podmínky velmi dobrého studijního prospěchu stanované vyhláškou, náleží motivační příspěvěk. 15

17 DENN RE IM budíček osobní hygiena, úklid pokojů snídaně vyšetření akutních zdravotních problémů ranní prohlídka pořadový nácvik výuka oběd vyhlášení rozkazu velitele roty příprava k výkonu služby dozorčího roty (v den nástupu) denní hlášení u velitele roty denní hlášení u velitele školního praporu časová rezerva ke splnění úkolů a příprava materiálu na další den zájmová a sportovní činnost nepovinná samostatná příprava večeře zájmová a sportovní činnost, vycházky povinná samostatná příprava (pro určené žáky) úklid pokojů večerní prověrka večerka pondělí / úterý až pátek úterý až čtvrtek pondělí až čtvrtek , / pátek pondělí až čtvrtek / pátek (výdej studené stravy) pondělí až čtvrtek úterý až čtvrtek Jen dvakrát nebo tříkrát do roka zůstávají žáci ve škole o víkendu, říká se tomu řízený pobyt. Jinak pravidelně každý pátek do hod. školu opouští, návrat do školy je stanoven na neděli do hod. 16

18 17

19 co vlastn jde ve voln m Žáci mají na vybranou, a ne zrovna z mála. Záleží na zájmech a na možnostech. A takových možností, jak strávit čas bez povinného učení, je na škole opravdu hodně. Ke škole patří nejen kinosál, který je využíván k pořádání besed, přednášek a sledování sportovních přenosů, ale také knihovna, dvě tělocvičny, fotbalové hřiště, posilovna, sauna, tenisový kurt a další venkovní plochy k mnoha sportovním aktivitám. Každý si vybere... Široký okruh zájmových a sportovních kroužků, které škola organizuje, pomohou při rozhodování. Uplatnit sportovního ducha a protáhnout tělo si lze při fotbale, sálové kopané, volejbalu, sebeobraně, futsalu, aerobiku, aquaerobiku nebo ve střeleckém, atletickém a horolezeckém kroužku. Nabídku rozšiřují hudební kroužky, fotografický kroužek, možnost pravidelně navštěvovat klub deskových her, hrát košíkovou a florbal či posilovat. 18

20 ase na kole d lat... A kde se setkat se spolužáky, jen tak si s nimi popovídat, pobavit se, odpočinout si od školních povinností? V Klubu školy. Televizní místnost s DVD přehrávačem, playstation a herna s kulečníky, elektronickými šipkami, stolním fotbalem a hokejem poslouží k relaxování docela dobře. Oblíbená je místnost s přístroji pro rehabilitační cvičení. Během školního roku se žáci mohou účastnit divadelních a filmových představení i sportovních utkání v Brně, Olomouci a Pardubicích. V průběhu roku jsou na programu také poznávací zájezdy, exkurze a odborné přednášky. Hudebně nadaní žáci mohou ostatní potěšit hrou na piano. Na nudu tedy čas určitě nezbyde... Žáci školy, nesoucí čestný název Škola československé obce legionářské, úzce spolupracují s touto veteránskou organizací a pravidelně se zúčastňují jejích tuzemských i zahraničních akcí. 19

21

22 maturita Maturita probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální skladba předmětů, ze kterých lze maturovat ve společné a profilové části, je každý rok zveřejňována na stránkách školy a co pak? povolání do služebního poměru kurz základní přípravy (Vyškov) vojenský útvar či zařízení Univerzita obrany (FEM, FVT, FVZ) Univerzita Karlova (VO FTVS) 21

23 Jak se ke studiu p ihlásit... Každý, kdo má zájem studovat na vojenské střední škole, musí ze všeho nejdřív v doprovodu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce navštívit rekrutační středisko nebo pracoviště. Profesní poradce rekrutačního střediska nebo pracoviště seznámí uchazeče nejen se samotným studiem na škole, ale také s tím, co všechno je nutné stihnout do 15. března, do posledního dne, kdy je možné přihlášku ke studiu odeslat. Jedním z nejdůležitějších momentů je lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici, které opět nelze absolvovat bez doprovodu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Do nemocnice je třeba s sebou vzít tiskopisy Lékařské vysvědčení ve dvou výtiscích a vyplněný a potvrzený Výpis ze zdravotní dokumentace (každý uchazeč je obdrží při navštěvě rekrutačního střediska nebo pracoviště) a rovněž občanský průkaz a průkaz pojištěnce. O termínu a místě vyšetření je každý prostřednictvím profesního poradce včas informován. Nejvhodnějšími termíny pro lékařské vyšetření jsou měsíce leden a únor. Doporučujeme, aby každý, kdo jde na vyšetření, od půlnoci nejedl a nepil slazené nápoje (to bude možné až po provedených odběrech). V případě akutního onemocnění je nutné kontaktovat profesního poradce rekrutačního střediska či pracoviště a požádat jej o změnu termínu. Nedoporučujeme vykonávat velkou fyzickou zátěž, a to 2 až 3 dny před vyšetřením. To samé platí o užívání proteinových a další doplňků stravy, ty je třeba vysadit před vyšetřením i několik týdnů. Vyšetření zabere skoro celý den. VYŠETŘENÍ VE VOJENSKÉ NEMOCNICI Stanovisko o zdravotní způsobilosti uchazeče k přijetí ke studiu na vojenské střední škole a Lékařské vysvědčení obdrží uchazeč po ukončení lékařských vyšetření nebo mu bude do 14 dnů zasláno poštou. O výsledku lékařského vyšetření musí být informován profesní poradce rekrutačního střediska či pracoviště. Pokud je výsledkem lékařského vyšetření závěr Doporučuji navrhovanou osobu přijmout na vojenskou střední školu, nic nebrání tomu, aby přihláška spolu se stanoviskem o zdravotní způsobilosti byla odeslána, a to nejpozději do 15. března. ověření a doplnění údajů týkajících se anamnézy antropometrické vyšetření fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu vyšetření EKG laboratorní vyšetření moče a krve, např. k testu na přítomnost psychoaktivních (návykových) látek RTG hrudních orgánů vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření psychologické vyšetření další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu 22

24 Na rekruta ních st ediscích Rekrutační středisko Čechy náměstí Svobody 471, Praha tel Rekrutační středisko Morava Zahradníkova 7, Brno tel Rekrutační pracoviště Pardubice Hůrka 1100, Pardubice tel Rekrutační pracoviště Olomouc Dobrovského 6, Olomouc tel Rekrutační pracoviště České Budějovice Žižkova 37, České Budějovice tel Rekrutační pracoviště Ostrava Matiční 2, Ostrava tel

25 vojenské nemocnice Vojenská nemocnice BRNO Zábrdovická Brno tel.: Vojenská nemocnice OLOMOUC Sušilovo náměstí 1/ Olomouc - Klášterní Hradisko tel.: Ústřední vojenská nemocnice PRAHA U Nemocnice Praha 6 - Střešovice tel.: vojenská STŘEDNÍ ŠKOLA VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINISTERSTVA OBRANY Jevíčská 937/ Moravská Třebová tel.: , fax: Zřizovatel školy si vyhrazuje právo na změny naturálního a finančního zabezpečení žáků v průběhu studia. 24

26

27 formace inkariera.army.cz MO ČR Agentura personalistiky AČR Dáno do tisku: 8/2014 Náklad: ks

28 VOJENSK ST EDN KOLA A VY ODBORN KOLA mo V MORAVSK T EBOV koln rok 2015/2016

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2007/2008 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2007. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 39-41-L/2 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení RVP 39-41-L/2 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Škola Název ŠVP Platnost, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79,PSČ

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2012/2013 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2012. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 7 ROZPRACOVÁNÍ

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 plánuje ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2009/2010 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2009. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov

EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov Mgr. Veronika Bartošová, ředitelka školy Průběh a termíny přijímacího řízení Kromě zákonem

Více

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MATURITNÍCH

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MATURITNÍCH http://www.ssstavji.cz/ TŘÍDNÍ SCHŮZKY MATURITNÍCH OBORŮ NASTUPUJÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 / 2016 Třída 1.SA Třídní učitel: Mgr. Jitka VÁCOVÁ Třída: 1.SB Třídní učitel: Ing. Gabriela KOTRBOVÁ Střední

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017 Změny v přijímacím řízení novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více