VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD..."

Transkript

1

2 VYMYSLEL JSEM, KAM BYCH RÁD... Ne každý jasně ví, co bude dělat, až skončí základku... Někdy je to fakt těžký vymyslet. Hlavně rodiče se snaží pomáhat, jo to beru, ale přece jenom to budu já, kdo na tu střední půjde. Tak když už, tak ať mě to baví... Jsem v devítce, takže je na čase mít v hlavě něco konkrétního jak to vidím, do poloviny března je toho času udělat si jasno tak akorát. Za sebe musím říct, že jsem to už vymyslel, a našim se tak trochu ulevilo... Ještě zvládnout přijímačky! Od malička mě baví počítače stejně jako bráchu, a stejně jako brácha mám rád matiku a fyziku, i ta chemie mě tak trochu vzala. Cokoli brácha dělal, vyráběl, konstruoval, vždycky jsem mu chtěl pomáhat, chtěl jsem být jako on a pořád chci. Brácha je už sice na vejšce, ale tu střední, kterou dělal, bych chtěl zkusit taky. To je ta, kterou jsem si vybral. Protože jsem měl rád, když brácha o škole, o tom, co se tam děje, co se učí, vyprávěl, můžu vám o ní něco málo říct. Mámě a tátovi toho moc neřekl, ty se to dozvěděli v kostce párkrát do roka od učitelů, ale já věděl všechno, i která spolužačka se bráchovi líbí. Ta škola je vojenská, ale vojákem jako takovým se člověk může stát až po matuře. Vůbec mi nevadí, že budu muset nosit vojenský stejnokroj a ještě vojákem nebudu. Řádu a disciplíny se taky nebojím, a vy taky nemusíte, jak říká náš táta, to se v životě neztratí. Bydlíme kousek od Moravské Třebové, kde se právě škola nachází, ale přes týden se domů nedostanu, brácha taky domů jezdil až v pátek, a to ještě ne každý. Prostě, když mě na školu vezmou, budu celé čtyři roky ubytován v Domově mládeže. Učení je stejné jako na podobných civilních školách, ale takové exkurze k vojenským útvarům nebo vojenský odborný výcvik byste nikde jinde nenašli. Já se už těším. A brácha se po matuře dostal na Univerzitu obrany, studuje komunikační a informační systémy, a vojákem už je. Adam, 14 let 1

3 Vojenská st ední kola a Vy í odborná kola Škola je určena mladým lidem se zájmem o matematiku, přírodní vědy, informatiku a jazyky. Obsah i metody výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi našli uplatnění u vojenských útvarů a zařízení a mohli pokračovat ve studiu technických disciplín na Univerzitě obrany. studijní obory Studium je podobné studiu na ostatních civilních školách s rozšířenou výukou výpočetní techniky a cizích jazyků (angličtiny). Součástí studia je i vojenská profesní příprava. Žáci mohou v průběhu studia získat osvědčení o vykonání jazykových zkoušek podle normy STANAG 6001 a doklad o počítačové gramotnosti evropský certifikát ECDL. Další osvědčení získají absolvováním speciálního kurzu zdravotnické přípravy v Hradci Králové a žáci oboru elektrotechnika za speciální kurz elektrocentrál ve Vyškově den otevřených dveří přihláška přijímačky Podmínky p ijetí 2

4 Ministerstva obrany (VS a VO MO) škola ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ vojenské lyceum, elektrotechnika 28. listopadu 2014 a 23. ledna 2015 v objektu střední školy, Jevíčská 937/7, Moravská Třebová do 15. března 2015 Vojenské lyceum: 21. a 22. dubna 2015 Elektrotechnika: 23. a 24. dubna 2015 český jazyk matematika tělesná výchova jeden cizí jazyk anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk ruský jazyk občanství ČR nebo členských států EU dokončená povinná školní docházka stanovisko o zdravotní způsobilosti z VN splnění podmínek přijímacího řízení finančně a materiálně jsou zabezpečeni pouze žáci s českým občanstvím 3

5 zkouška z českého jazyka je písemná, rozdělená do dvou částí, na její zvládnutí je vyhrazeno 60 minut. pro p edstavu OBSAH diktát základní pravopisné jevy podle osnov ZŠ všestranný jazykový rozbor rozbor souvětí slovní druhy větné členy stavba slova věty jednočlenné a dvojčlenné synonyma, homonyma, antonyma zkouška z matematiky je písemná, skládá se z řešení pěti příkladů a trvá 60 minut, dovoleno je používat kalkulačku, rýsovací pomůcky, ne tabulky. 1. počítání s lomenými výrazy a úprava zlomků (podmínky) 2. řešení lineárních rovnic a soustava lineárních rovnic (zkouška) 3. konstrukční úlohy (trojúhelník, čtyřúhelník rozbor a náčrt, popis konstrukce, konstrukce, přesnost konstrukce a diskuze) 4. slovní úloha na společnou práci, o pohybu, řešení slovních úloh pomocí rovnice (zápis rovnice, řešení, odpověď) 5. slovní úloha na využití (obvod a obsah rovinných obrazců + objem a povrch těles) zkouška z cizího jazyka (např. angličtina) je pouze písemná a je rozdělena do čtyř částí. Zahrnuje v sobě tyto gramatické jevy: přítomné a minulé časy včetně tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí, přivlastňování, množné číslo, zájmena osobní, přivlastňovací samostatná a nesamostatná, stupňování přídavných jmen, členy odpověď na otázku 2. odpověď na otázky na základě přečteného textu 3. popis obrázku 4. překlad vět z češtiny do angličtiny Podrobnosti o jednotlivých zkouškách i se vzory, u cizího jazyka také s dalšími variantami, najdete na 4

6 P IJ MA EK V KOSTCE Zkouška z tělesné VÝCHOVY prověří vytrvalost a sílu uchazeče. Z každé disciplíny lze získat maximálně 10 bodů. Limity platí pro ročníky narození chlapci dívky běh 1000 m shyby body běh 1000 m šplh body 3:15 a méně :40 a méně 4.0 a méně 10 3:16 3: :41 3:45 4,01 5,0 9 3:21 3: :46 3:50 5,04 6,0 8 3:26 3: :51 3:55 6,01 7,0 7 3:31 3: :56 4:00 7,01 8,0 6 3: :01 4:05 8,01 9,0 5 3: :06 4:15 9,01 10,0 4 3:51 4: :16 4:25 10,01 12,0 3 4:01 4: :26 4:35 12,01 14,0 2 4:11 4: :36 4:45 vyšplhala 1 4:21 a více 0 0 4:46 a více nevyšplhala 0 Tabulky korekcí výkonů pro starší ročníky narození: rok narození běh 1000 m shyby s s s a starší - 20 s + 4 rok narození běh 1000 m šplh s - 0,2 s s - 0,4 s s - 0,6 s 1995 a starší - 20 s - 0,8 s Hodnocení Každý předmět je hodnocen maximálně 20 body, nejvíce lze tedy dosáhnout 85 bodů. Přijetí ke studiu je reálné pouze tehdy, získá-li uchazeč minimálně 35 bodů za přijímačky jako celek a nejméně 3 body z každé zkoušky. 5

7 1. ro n k kolik je toho t Eba zvl dnout do maturity... vojenské lyceum specialista pozemních sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 32 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 5 elektrotechnika specialista vzdušných sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 21 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) 2 dějepis 2 fyzika 3 chemie 2 zeměpis a vojenská topografie 2 matematika 5 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 základy ekonomie 1 technické kreslení 2 ODBORNÉ 2 vojenská profesní příprava 2 celkem cizí jazyk (ruština) 2 dějepis 2 fyzika 1 chemie 1 zeměpis a vojenská topografie 1 matematika 3 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 ODBORNÉ 12 vojenská profesní příprava 2 základy elektrotechniky 2 elektrotechnologie 2 učební praxe 2 technické kreslení a CAD 2 elektrotechnická měření 2 6 celkem 33

8 Obvykle na konci září čeká žáky prvního ročníku slavnostní slib. Vojenská profesní příprava je rozdělena na vojenské předměty (chemická, střelecká, spojovací, topografická, zdravotní a taktická příprava) a speciální tělesnou přípravu (vojenské lezení, překonávání překážek, přesuny na plavidlech a plavání). Pro prváky je rovněž organizován týdenní odborný výcvik v místě školy a okolí, který vyplňují především vojenské předměty, a týdenní pobyt u chemického vojska v Libereci. 7

9 Pro druháky je v jarních měsících připraveno lezení a slaňování v přírodních podmínkách a poté odborný výcvik na tekoucí vodě, kde nebude při brodění a ovládání plavidel o adrenalin nouze. Druháky také čeká týdenní odborný lyžařský výcvik v Orlických horách, při kterém si žáci částečně hradí permanentky. A kdo nemá to správné lyžařské vybavení, týká se to především lyží, netřeba si zoufat, škola je připravena podat pomocnou ruku. Ve druháku hurá do tanečních, ale jen když budeš chtít. Kolik znáš společenských tanců, tolikrát jsi člověkem. 8

10 vojenské lyceum specialista pozemních sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 31 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 4 elektrotechnika specialista vzdušných sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 21 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 4 2. ro n k 2. cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) 2 dějepis 2 fyzika 2 chemie 2 biologie 2 matematika 4 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 základy ekonomie 2 průmyslové výtvarnictví 1 deskriptivní geometrie 2 ODBORNÉ 4 vojenská profesní příprava 2 vojenská výzbroj 2 celkem cizí jazyk (ruština) 2 dějepis 1 fyzika 1 biologie 1 matematika 3 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 2 informační a komunikační technologie 2 základy ekonomie 2 ODBORNÉ 14 vojenská profesní příprava 2 základy elektrotechniky 2 elektronika 1 učební praxe 2 elektrotechnická měření 2 technické kreslení a CAD 1 elektrotechnické systémy RL, PVO a REB 2 vojenská výzbroj 2 9 celkem 35

11 3. ro n k vojenské lyceum specialista pozemních sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 26 český jazyk a literatura 2 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) 2 občanská nauka 2 fyzika 2 chemie 2 matematika 4 estetické vzdělání český jazyk a literatura 1 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 CAD systémy (technické kreslení na počítači) 2 ODBORNÉ 7 vojenská profesní příprava 2 vojenská výzbroj 2 elektrotechnika specialista vzdušných sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 20 český jazyk a literatura 1 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (ruština) 2 občanská nauka 1 fyzika 1 matematika 4 estetické vzdělání český jazyk a literatura 2 tělesná výchova 2 informační a komunikační technologie 2 základy ekonomie 1 ODBORNÉ 13 vojenská profesní příprava 2 učební praxe 2 elektrotechnická měření 2 volitelný blok všeobecně technický vojensko-logistický vojensko-technický 3 celkem 33 číslicová technika 1 elektronika 1 elektrická zařízení 1 elektrické stroje a přístroje 2 komunikační a informační sytémy v AČR 2 10 celkem 33

12 V rámci výuky vojenské profesní přípravy je ve 3. ročníku probírána především ženijní a taktická příprava. Rovněž je organizován skutečný vojenský výcvik ve vojenském prostoru Libavá a nechybí ani stáže u vojenských útvarů Armády ČR. Další odborný výcvik přivítají snad všichni. Dobrodružné povahy si užijí táboření s přenocováním v přírodě, které vždycky stojí za to. Jak se orientovat v terénu, co si pod širým nebem uvařit, jak přečkat nepřízeň počasí, to všechno se lze naučit a zažít na vlastní kůži. Součástí výcviku je i výuka základů MUSADO. 11

13 Vrcholem výuky vojenské profesní přípravy je ve 4. ročníku 14denní odborná praxe u 7. mechanizované brigády v Hranicích na Moravě. Ke čtvrťáku neodmyslitelně patří také maturitní ples. Obvykle se pořádá v průběhu ledna nebo února. Maturanti vymyslí program a škola poskytne prostory sálu Na písku. Taková milá tečka před koncem studia. K poslednímu ročníku studia nezbývá než dodat, že na všechny čtvrťáky čeká maturita a na mnohé z nich přijímačky na vysokou. A ten, kdo pilně studoval po celé čtyři roky, nebude mít určitě žádný důvod k panice. 12

14 vojenské lyceum specialista pozemních sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 28 český jazyk a literatura 2 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) 2 občanská nauka 1 fyzika 2 chemie 2 matematika 5 estetické vzdělání český jazyk a literatura 1 tělesná výchova 3 informační a komunikační technologie 2 komunikační a informační systémy v AČR 2 CAD systémy (technické kreslení na počítači) 2 ODBORNÉ 4 vojenská profesní příprava 1 volitelný blok všeobecně technický vojensko-logistický vojensko-technický 3 celkem 32 elektrotechnika specialista vzdušných sil POVINNÉ PŘEDMĚTY hodiny týdně VŠEOBECNÉ 19 český jazyk a literatura 2 cizí jazyk (angličtina) 4 2. cizí jazyk (ruština) 2 občanská nauka 1 fyzika 1 matematika 4 estetické vzdělání český jazyk a literatura 1 tělesná výchova 2 informační a komunikační technologie 2 ODBORNÉ 13 vojenská profesní příprava 1 učební praxe 2 elektrotechnická měření 2 číslicová technika 1 elektrická zařízení 2 elektrické stroje a přístroje 2 elektronika 1 elektrotechnické systémy ILS 2 4. ro n k 13 celkem 32

15

16 bez pravidel to nejde... Každý žák má elektronickou žákovskou knížku, do které rodiče mohou vstoupit přes internet. Rodiče tak získávají přehled o prospěchu, docházce, chování svých dětí a dalším dění ve škole. V průběhu studia je převážná část učebnic poskytována žákům zdarma. Učebnice cizího jazyka si hradí každý žák sám. V 1. ročníku žáci navíc dostávají zdarma i sešity. Náklady spojené s kurzy, jako je plavecká vyúka nebo výuka v lanovém centru, jsou hrazeny školou. Žáci jsou vystrojeni služebním a polním stejnokrojem (maskáči). O zdravotní stav žáků se starají lékaři, zubař a zdravotní personál zdravotnického zařízení školy, ke kterému patří také lůžková část. Žáci jsou povinni nosit vojenský stejnokroj, a to při akcích konaných školou a na odpoledních vycházkách. Výjimky povoluje pouze velitel školy. Všichni jsou povinni dodržovat pravidla ustrojovací kázně dle stanovených předpisů a nařízení. Při návštěvě rodiny používají žáci vlastní občanský oděv. Všichni musí být vždy řádně upraveni a ostříháni, úprava vlasů nesmí být výstřední. Stříhání je zabezpečeno zdarma několikrát do roka. Bezplatné ubytování je internátního typu. Žáci přes týden využívají moderně vybavené čtyřlůžkové pokoje s vlastní sprchou a toaletou. Pokoje jsou vybaveny uzamykatelnými skříněmi pro bezpečné uložení osobních věcí. Škola žákům finančně přispívá na stravování po celou dobu studia. Žáci jsou nevojáci, ale již od začátku jsou do vojenského života vtáhnuti třeba jen tím, že se musejí vypořádat s vojenskou terminologií či organizací: škola je vojenské zařízení, které má dvě roty (jedna rota se skládá ze dvou ročníků), jednotlivé třídy jsou pak četami. Každá četa má svého velitele vojáka z povolání, který má roli vychovatele. Tak jako na ostatních školách řeší studijní záležitosti třídní učitel. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a rovněž i vnitřní řád Domova mládeže a usilovat o dosažení co nejlepších výsledků, zúčastňovat se výuky, výcviku stanoveného rozvrhem hodin a ostatních činností podle učebních plánů, dodržovat pravidla vojenského vystupování, podřizovat se pokynům všech přímých nadřízených a ostatních velitelů, náčelníků a pedagogů, které oslovují pane učiteli, paní učitelko, pane majore, paní poručice apod. Při řízených zaměstnáních nesmí žáci používat mobilní telefony. Žák odpovídá za své chování i mimo školu. Porušení kázně nebo přestupek na veřejnosti je považován za porušení základních norem chování žáka školy. Žákům, kteří splní podmínky velmi dobrého studijního prospěchu stanované vyhláškou, náleží motivační příspěvěk. 15

17 DENN RE IM budíček osobní hygiena, úklid pokojů snídaně vyšetření akutních zdravotních problémů ranní prohlídka pořadový nácvik výuka oběd vyhlášení rozkazu velitele roty příprava k výkonu služby dozorčího roty (v den nástupu) denní hlášení u velitele roty denní hlášení u velitele školního praporu časová rezerva ke splnění úkolů a příprava materiálu na další den zájmová a sportovní činnost nepovinná samostatná příprava večeře zájmová a sportovní činnost, vycházky povinná samostatná příprava (pro určené žáky) úklid pokojů večerní prověrka večerka pondělí / úterý až pátek úterý až čtvrtek pondělí až čtvrtek , / pátek pondělí až čtvrtek / pátek (výdej studené stravy) pondělí až čtvrtek úterý až čtvrtek Jen dvakrát nebo tříkrát do roka zůstávají žáci ve škole o víkendu, říká se tomu řízený pobyt. Jinak pravidelně každý pátek do hod. školu opouští, návrat do školy je stanoven na neděli do hod. 16

18 17

19 co vlastn jde ve voln m Žáci mají na vybranou, a ne zrovna z mála. Záleží na zájmech a na možnostech. A takových možností, jak strávit čas bez povinného učení, je na škole opravdu hodně. Ke škole patří nejen kinosál, který je využíván k pořádání besed, přednášek a sledování sportovních přenosů, ale také knihovna, dvě tělocvičny, fotbalové hřiště, posilovna, sauna, tenisový kurt a další venkovní plochy k mnoha sportovním aktivitám. Každý si vybere... Široký okruh zájmových a sportovních kroužků, které škola organizuje, pomohou při rozhodování. Uplatnit sportovního ducha a protáhnout tělo si lze při fotbale, sálové kopané, volejbalu, sebeobraně, futsalu, aerobiku, aquaerobiku nebo ve střeleckém, atletickém a horolezeckém kroužku. Nabídku rozšiřují hudební kroužky, fotografický kroužek, možnost pravidelně navštěvovat klub deskových her, hrát košíkovou a florbal či posilovat. 18

20 ase na kole d lat... A kde se setkat se spolužáky, jen tak si s nimi popovídat, pobavit se, odpočinout si od školních povinností? V Klubu školy. Televizní místnost s DVD přehrávačem, playstation a herna s kulečníky, elektronickými šipkami, stolním fotbalem a hokejem poslouží k relaxování docela dobře. Oblíbená je místnost s přístroji pro rehabilitační cvičení. Během školního roku se žáci mohou účastnit divadelních a filmových představení i sportovních utkání v Brně, Olomouci a Pardubicích. V průběhu roku jsou na programu také poznávací zájezdy, exkurze a odborné přednášky. Hudebně nadaní žáci mohou ostatní potěšit hrou na piano. Na nudu tedy čas určitě nezbyde... Žáci školy, nesoucí čestný název Škola československé obce legionářské, úzce spolupracují s touto veteránskou organizací a pravidelně se zúčastňují jejích tuzemských i zahraničních akcí. 19

21

22 maturita Maturita probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální skladba předmětů, ze kterých lze maturovat ve společné a profilové části, je každý rok zveřejňována na stránkách školy a co pak? povolání do služebního poměru kurz základní přípravy (Vyškov) vojenský útvar či zařízení Univerzita obrany (FEM, FVT, FVZ) Univerzita Karlova (VO FTVS) 21

23 Jak se ke studiu p ihlásit... Každý, kdo má zájem studovat na vojenské střední škole, musí ze všeho nejdřív v doprovodu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce navštívit rekrutační středisko nebo pracoviště. Profesní poradce rekrutačního střediska nebo pracoviště seznámí uchazeče nejen se samotným studiem na škole, ale také s tím, co všechno je nutné stihnout do 15. března, do posledního dne, kdy je možné přihlášku ke studiu odeslat. Jedním z nejdůležitějších momentů je lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici, které opět nelze absolvovat bez doprovodu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Do nemocnice je třeba s sebou vzít tiskopisy Lékařské vysvědčení ve dvou výtiscích a vyplněný a potvrzený Výpis ze zdravotní dokumentace (každý uchazeč je obdrží při navštěvě rekrutačního střediska nebo pracoviště) a rovněž občanský průkaz a průkaz pojištěnce. O termínu a místě vyšetření je každý prostřednictvím profesního poradce včas informován. Nejvhodnějšími termíny pro lékařské vyšetření jsou měsíce leden a únor. Doporučujeme, aby každý, kdo jde na vyšetření, od půlnoci nejedl a nepil slazené nápoje (to bude možné až po provedených odběrech). V případě akutního onemocnění je nutné kontaktovat profesního poradce rekrutačního střediska či pracoviště a požádat jej o změnu termínu. Nedoporučujeme vykonávat velkou fyzickou zátěž, a to 2 až 3 dny před vyšetřením. To samé platí o užívání proteinových a další doplňků stravy, ty je třeba vysadit před vyšetřením i několik týdnů. Vyšetření zabere skoro celý den. VYŠETŘENÍ VE VOJENSKÉ NEMOCNICI Stanovisko o zdravotní způsobilosti uchazeče k přijetí ke studiu na vojenské střední škole a Lékařské vysvědčení obdrží uchazeč po ukončení lékařských vyšetření nebo mu bude do 14 dnů zasláno poštou. O výsledku lékařského vyšetření musí být informován profesní poradce rekrutačního střediska či pracoviště. Pokud je výsledkem lékařského vyšetření závěr Doporučuji navrhovanou osobu přijmout na vojenskou střední školu, nic nebrání tomu, aby přihláška spolu se stanoviskem o zdravotní způsobilosti byla odeslána, a to nejpozději do 15. března. ověření a doplnění údajů týkajících se anamnézy antropometrické vyšetření fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu vyšetření EKG laboratorní vyšetření moče a krve, např. k testu na přítomnost psychoaktivních (návykových) látek RTG hrudních orgánů vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření psychologické vyšetření další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu 22

24 Na rekruta ních st ediscích Rekrutační středisko Čechy náměstí Svobody 471, Praha tel Rekrutační středisko Morava Zahradníkova 7, Brno tel Rekrutační pracoviště Pardubice Hůrka 1100, Pardubice tel Rekrutační pracoviště Olomouc Dobrovského 6, Olomouc tel Rekrutační pracoviště České Budějovice Žižkova 37, České Budějovice tel Rekrutační pracoviště Ostrava Matiční 2, Ostrava tel

25 vojenské nemocnice Vojenská nemocnice BRNO Zábrdovická Brno tel.: Vojenská nemocnice OLOMOUC Sušilovo náměstí 1/ Olomouc - Klášterní Hradisko tel.: Ústřední vojenská nemocnice PRAHA U Nemocnice Praha 6 - Střešovice tel.: vojenská STŘEDNÍ ŠKOLA VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINISTERSTVA OBRANY Jevíčská 937/ Moravská Třebová tel.: , fax: Zřizovatel školy si vyhrazuje právo na změny naturálního a finančního zabezpečení žáků v průběhu studia. 24

26

27 formace inkariera.army.cz MO ČR Agentura personalistiky AČR Dáno do tisku: 8/2014 Náklad: ks

28 VOJENSK ST EDN KOLA A VY ODBORN KOLA mo V MORAVSK T EBOV koln rok 2015/2016

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost

82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření na hudebně kulturní činnost KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více