NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko"

Transkript

1 Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15)

2 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme nabídnout k prodeji výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko. Areál je zpeněžován v rámci probíhajícího insolvenčního řízení dlužníka Eurostroj Schlager, s.r.o., a to formou jednokolového výběrového řízení s prodejem nejvyšší nabídce. Podmínky výběrového řízení jsou obsaženy ve Vyhlášce výběrového řízení, jež je k dispozici na Centrální adrese České pošty s.p., internetových stránkách zprostředkovatele (www.fortino.cz) případně na vyžádání u kontaktní osoby zprostředkovatele viz níže. Hlavní atributy nabízeného areálu: celková pozemková výměra m 2 dvě výrobně skladové haly o celkové zastavěné ploše 895 m 2 oplocený pozemek v průmyslové zóně kompletní inženýrské sítě 2) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Prodávající : Zprostředkovatel : Kontaktní osoba : Mgr. Štěpán Kratěna se sídlem Politických vězňů 934/15, Praha 1 IČ: insolvenční správce obchodní společnosti EUROSTROJ SCHLAGER, s.r.o. IČ: zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka Fortino s.r.o. se sídlem Praha 10, Hostivař, Pod štěpem 1536/35, PSČ IČ: zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka Ing. Martin Hanek Tel.: Termín prohlídky : středa od hod. Sraz účastníků prohlídky před vstupem do areálu Eurostroj Schlager, obec Blansko, k.ú. Blansko Na prohlídku je nutno se registrovat nejpozději den předem prostřednictvím ové nebo sms zprávy u kontaktní osoby Zprostředkovatele. Prohlídka v jiném termínu je možná pouze po předchozí domluvě se Zprostředkovatelem. Uzávěrka VŘ : středa Strana 2 (celkem 15)

3 3) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : a) Pozemky: Parcela Výměra [m 2 ] Druh pozemku Způsob využití st zastavěná plocha a nádvoří 948/4 262 ostatní plocha jiná plocha 949/ trvalý travní porost 952/ trvalý travní porost Areál se nachází v zastavěné části Města Blanska, na severním okraji směrem k městské části Horní Lhota s dojezdovou vzdáleností do Brna cca 30km. Západním směrem sousedí s areály BD Macocha a akciovou společností TATSUNO-BENČ EUROPE, severním směrem sousedí s areálem Technických služeb Blansko, jižním a východním směrem sousedí se zemědělskými pozemky. Vjezd do areálu je zajištěn po částečně zpevněné komunikaci od jihu sjezdem z ulice Pražská. V areálu jsou s výjimkou plynu (řešeno zásobníkem na propan-butan) kompletní inženýrské sítě. b) Stavby: Stavba Způsob využití Na parcele č.p stavba pro výrobu a skladování st.4624 Jedná se o dvě propojené haly o shodné půdorysné šířce. Průmyslový objekt skladu hala kolaudovaná v roce Průmyslový objekt montáže hala kolaudovaná v roce Průmyslový objekt skladu Samostatně stojící nepodsklepený přízemní objekt v jedné části s dvoupodlažní vestavbou. Založení je na základových patkách a pasech s hydroizolací. Do kotevních otvorů je kotvena ocelová konstrukce haly. Objekt je tvořen čtyřmi podélnými moduly osově po 6 m, rozpon haly je 15 m. Hlavní nosná konstrukce je z ocelových sloupů 160/300 mm, příhradových vazníků, krytiny, zatepleného podhledu. Ke sloupům jsou ve výšce uchyceny ocelové paždíky a k těmto je připevněn obvodový zateplovací plášť s povrchovou úpravou (typ použitých panelů ISODUE tl. 80 mm ). Do obvodového pláště jsou zabudovány otvorové prvky (kovové dveře a vrata). Nosné plochy rampy (západ) jsou z panelů SPIROLL, ukládaných na zídky. Po celém obvodu haly jsou vyzděny zídky z cihel (betonu) s izolací a omítkou (výška 45 cm). Skladba střechy: krytina hliníková z profilovaného plechu KOB částečně prosvětlena polykarbonátem, ocelové krokve tvaru I a U, ocelový trubkový příhradový vazník ( rozpon 15 m ), tepelná izolace, ocelové podhledové nosníky, podhledy z hliníkového plechu KOB. Skladba podlahy: podklad ze štěrkopísku, beton vyztužený ocelovou sítí, hydroizolace, polystyren, betonová mazanina, betonplast. Uvnitř haly je v části provedeno vyzdění prostorů šaten, sociálních prostor, kanceláří a skladů z cihel v kombinaci se SDK a stropy jsou panelové. Okna plastová a hliníková. Podlahy jsou z betonplastu, keramické dlažby, PVC. Obklady keramické. Radiátory plechové, ohřev vody a topení plynové. Elektroinstalace světelná a motorová. Bleskosvod a hromosvod. Klempířské konstrukce z titanzinku. Schodiště ocelové. Výrobcem a dodavatelem stavby byl Agrostav Blansko. Strana 3 (celkem 15)

4 Dispoziční řešení 1NP : hlavní sklad, malý sklad, chodba, šatna s kuchyňkou, umývárna, komora, WC a s umyvadly. 2NP: kancelář, kancelář, WC Soupis poškozených konstrukcí a vybavení: částečně chybí umyvadla, WC, radiátory, kompletně chybí vodovodní baterie chybí kuchyňská linka, část osvětlení, část elektroinstalace, ohřev vody, kotel, demontovány rozvody plynu Průmyslový objekt montáže Přistavěn k původnímu objektu skladu. Montážní halu tvoří přízemní nepodsklepená stavba o půdorysných rozměrech 31,00 x 15,824 m, zastřešená sedlovou střechou. Výška hřebene je 9,25 m a okap má výšku 7,80 m. Vrata stávajícího skladu jsou po přestavění haly průjezdná. Ocelovou nosnou konstrukci tvoří jednotlivé příčné rámy z ocelových profilů HEA 300. Osová vzdálenost rámů 6 m, rozpětí rámů 15,336 m. Ocelové sloupy jsou kotveny do betonových patek, které jsou po obvodě propojeny základovými pasy. Na základových pasech s hydroizolací je postaven sokl o výšce 25 cm a k němu je dotaženo opláštění. Hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti Kg a rozpětí jeřábové dráhy je 14,00 m. Hala byla opláštěná zatepleným pláštěm z ocelových sendvičových panelů BRUCHA II. t. 80mm. Štít ve směru ke skladové hale je opláštěn prosvětlovacími panely Lexan Trromclear. Na severní straně byla umístěna vjezdová sekční vrata 4,5x4,5 m a na levé straně vstupní dveře, vše z PUR panelů. Podlaha z betonové mazaniny je opatřena obrusovzdorným nátěrem a vyspádována od středu ke stěnám do žlábku. Podkladní betonová mazanina je opatřena izolací proti úniku olejů. Elektroinstalace světelná a motorová. Klempířské konstrukce jsou provedeny z titanzinku. Současný stav haly : provedeny demontáže obvodového pláště a větší části střešních panelů ( složeno na ploše ) demontovány vodorovné nosníky střešního pláště ( složeno na ploše ) demontováno osvětlení a elektroinstalace včetně osvětlení a rozvaděče ( některé prvky jsou složeny ve skladě ) demontáž klempířských konstrukcí (uložení sklad) demontáž plynových topidel (uložení sklad) odbourány podezdívky u kotvení ocelových sloupů k patkám demontovány dveře a vrata (uložení sklad) Vytápění obou hal bylo zajištěno teplovzdušnými vytápěcími jednotkami ROBUR v počtu 1 x sklad, 2 x pro montážní halu. Ohřev vody byl zajištěn z plynového zásobníkového ohřívače. Všechny spotřebiče byly upraveny pro spalování propad-butanu (venkovní zásobník). V obou halách jsou umístěny požární hydranty. Strana 4 (celkem 15)

5 Seznam příloh: Příloha č.1: Příloha č.2: Fotodokumentace Katastrální snímek Příloha č.3: Výpis z Katastru nemovitostí List vlastnictví č.3468 Strana 5 (celkem 15)

6 Příloha č.1 Strana 6 (celkem 15)

7 Strana 7 (celkem 15)

8 Strana 8 (celkem 15)

9 Strana 9 (celkem 15)

10 Strana 10 (celkem 15)

11 Příloha č.2 Strana 11 (celkem 15)

12 Příloha č.3: Strana 12 (celkem 15)

13 Strana 13 (celkem 15)

14 Strana 14 (celkem 15)

15 Strana 15 (celkem 15)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava 2013 RE LITY EKRK Evropský Klub Realitních Kanceláří... nemovitosti do celého světa Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek www.ekrk.eu MORVSKÉ VYDÁNÍ 7 9 90 90 0 0 00 00 0 0 Kč Kč Opava Penzion Chvalčov

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex,

OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex, REZIDENCE NA FARKÁNĚ STANDARDY BYTŮ VNITŘNÍ POVRCHY OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex, atd ). OBKLADY - keramické velkoformátové rektifikované (např. 300x600mm) Marazzi

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění

Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Popis zadavatele: Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ: Obchodní jméno: Velvana a.s. Sídlo: Velvary 732, 273 24 Velvary IČ/DIČ 25079450 / CZ25079450

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více